Управління фінансовою діяльністю підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1 Аналіз результатів фінансово-економічної діяльності організації
1.1 Історія розвитку організації, її правовий статус
1.2 Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності організації
2 Постановка функції фінансового менеджменту в організації
3 Аналіз інноваційної та інвестиційної активності організації
4 Управління фінансовою діяльністю організації
Висновок
Список використаних джерел

Введення
Ринкова економіка в Республіці Білорусь набирає все більшої сили. У сучасних економічних умовах зростає відповідальність і самостійність підприємств у виробленні і прийнятті управлінських рішень. При цьому діяльність кожного господарського суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його функціонування.
Фінансовий стан та фінансові результати - найважливіші характеристики економічної діяльності підприємства. Вони визначають конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, ступінь гарантованості економічних інтересів самого підприємства і його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні.
Позитивні фінансові результати підприємству може забезпечити тільки правильне управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в розпорядженні.
Мета переддипломної практики - дослідження фінансового стану підприємства, визначення його слабких сторін і виявлення резервів. Закріплення теоретичних знань.
Об'єктом досліджень є Приватне Унітарна Виробничо-торгове підприємство «Універсал».
Завдання:
- Вивчення результатів фінансово-економічної діяльності ЧУПТП «Універсал»;
- Вивчення постановки функції фінансового менеджменту ЧУПТП «Універсал»;
- Вивчення інноваційної активності ЧУПТП «Універсал»;
- Детальне вивчення управління фінансовою діяльністю на ЧУПТП «Універсал», ефективність управління фінансами, фінансовий стан підприємства.
Аналізований період - 2006, 2007, 2008 роки.
Джерела інформації, що використовуються в процесі вивчення фінансової діяльності підприємства: бухгалтерський баланс з додатками за аналізований період.

1 Аналіз результатів фінансово-економічної діяльності організації
1.1 Історія розвитку організації, її правовий статус
Приватне унітарне виробничо-торгове підприємство «Універсал» засновано засновником Можейко Олегом Олександровичем 30 грудня 1996.
При створенні підприємства головними цілями були задоволення потреб, як населення, так і юридичних осіб не залежно від форм власності в товарах народного споживання і надання послуг. Поставлені цілі підприємство реалізовувало, виконуючи наступні роботи і послуги (по загальнодержавному класифікатору):
- 20101 - антисептування деревини;
- 20102 - лісопильне та стругальне виробництво;
- 51709 - оптова торгівля широким асортиментом товарів;
- 72500 - технічне обслуговування та ремонт канцелярських, бухгалтерських та електронно-обчислювальних машин;
- 72600 - інша діяльність, пов'язана з комп'ютерною технікою.
Організаційно-правова форма - унітарне підприємство, тобто ЧУПТП «Універсал» є комерційною організацією, не наділеною правом власності на закріплене за ним власником майно. Майно підприємства є неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі між працівниками підприємства. У даному випадку майно знаходиться у приватній власності Можейко Олега Олександровича.
Установчим документом ЧУПТП «Універсал» є статут.
Управління підприємством здійснюється керуючим. В даний час цю посаду займає засновник ЧУПТП «Універсал» Можейко Олег Олександрович.
З липня 2001 року основним видом діяльності ЧУПТП «Універсал» є: 60240 - діяльність у сфері автомобільного, внутрішнього водного, морського транспорту (крім внутрішньореспубліканські перевезення для власних потреб). Підприємство здійснює тільки міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом. Для надання послуг використовуються автомобільні зчіпки обсягом 82М 3 та 120м 3. Основні напрямки - Угорщина, Словаччина, Україна, Росія, Литва, Латвія, Естонія, Казахстан.
У 2008 році у зв'язку з важкою економічною обстановкою і введенням розподілу російських дозволів в / з третіх країн третьої категорії ЧУПТП «Універсал» значно скоротив свій рухомий склад і кількість персоналу. На кінець 2008 року рухомий склад підприємства склав 5 великовантажних автомобілів (4 зчіпки по 120 м 3 і 1 сідельний тягач 82 м 3 ). На підприємстві працює 10 осіб, в т.ч. управлінський персонал - 1 чол., фахівці - 1 чол., обслуговуючий персонал - 1 чол.
1.2 Аналіз результатів виробничо-господарської діяльності організації
Аналіз поточного стану підприємства здійснюється для оперативної діагностики, яка повинна своєчасно сигналізувати про негативні тенденції зміни в діяльності підприємства.
Ефективність діяльності транспортного підприємства визначається ефективністю транспортного процесу при виконанні автоперевезення вантажів і прибутковістю даного виду діяльності. Оцінка ефективності транспортного процесу є ключовим питанням вибору найбільш раціонального варіанту автоперевезень вантажів. Вибір критерію ефективності залежить від конкретних умов перевезень і розв'язуваної задачі.
Основні техніко-економічні показники роботи ЧУПТП «Універсал» наведені в таблиці 1.2.1.
Таблиця 1.2.1 - Техніко-економічні показники ЧУПТП «Універсал»
Найменування показника
2006
2007
2008
Зміна 2007 до 2006
Зміна 2008 до 2007
1
2
3
4
5
6
Виручка від надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, тис. руб. (Без податків)
234586
367811
596579
133225
228768
Витрати на надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом, тис. руб.
226900
346853
566644
119953
219791
Виручка за 1 перевезення, тис. руб.
1503,8
1571,8
5142,9
68
3571,1
Витрати на 1 перевезення, тис. руб.
1454,5
1482,3
4884,9
27,8
3402,6
Прибуток за 1 перевезення, тис. руб.
49,3
89,5
258
40,2
168,5
Кількість перевезень
156
234
116
78
-118
Рухомий склад підприємства в середньому за рік
7
10
6
3
-4
Середня відстань перевезення, км.
2438
1894
3834
-544
1940
Порожній пробіг,%
38
29
24
-9
-5
Сумарна вантажопідйомність автомобілів, т.
134
186
112
52
-74
Середній коефіцієнт використання вантажопідйомності
0,89
0,76
0,90
-0,13
0,14
Коефіцієнт використання пробігу
0,62
0,71
0,76
0,09
0,05
Витрата палива, л/100км
31,9
32,6
35,8
0,7
3,2
Простої під навантаженням і розвантаженням у% від тривалості перевезення
28,6
36,4
16,7
7,8
-19,7
Середня тривалість 1 перевезення, дн.
14
11
18
-3
7
У діяльності ЧУПТП «Універсал» спостерігається стійка тенденція до збільшення виручки в динаміці, позитивним моментів тут є те, що виручка зростає більш високими темпами порівняно з витратами, що призводить до збільшення прибутку від перевезення. Так прибуток від 1 перевезення в 2006 році становила 49,3 тис. руб., А в 2007 році вже 89,5 тис. руб., Тобто збільшилася практично вдвічі. У 2008 році прибуток від 1 перевезення збільшилася в 2,8 рази в порівнянні з 2007 роком.
Зміни такого показника, як кількість перевезень на рік обумовлено змінами в рухомому складі підприємства і середньої відстані перевезення Рухомий склад підприємства постійно збільшувався до 2008 року. У 2008 році підприємство було вимушене продати частину автомобілів з-за браку російських дозволів, тому що 99% перевезених вантажів доставляються в РФ і зайвий рухомий склад простоював, не приносячи доходу. У зв'язку з цим підприємство змушене було шукати альтернативні напрямки перевезень, що призвело до збільшення тривалості перевезень і, отже, до скорочення їх кількості, а також до зниження рентабельності послуг, що надаються.
Збільшення коефіцієнта використання пробігу говорить про більш ефективної організації перевезень та зменшення порожнього пробігу. У динаміці - стійка тенденція до збільшення. Також позитивним фактором у діяльності організації є збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності.
Негативним явищем є збільшення витрат палива, так як це призводить до збільшення витрат на перевезення і зменшення прибутку.
Підприємству слід прагнути до зниження витрат на перевезення шляхом:
- Скорочення витрат на паливо шляхом визначення оптимальних місць заправки з урахуванням різної вартості палива в країнах, а також дозволеного ввезення і вивезення палива в країну або з країни;
- Скорочення витрат на «добові» і «квартирні» шляхом нормування часу виконання рейсу і виплати «добових» і «квартирних» відповідно з цим часом;
- Скорочення витрат на дорожні збори за рахунок вибору альтернативного маршруту щоб уникнути пробігу по даній території.
Існує ще один показник, який часто використовується для аналізу - продуктивність праці, що являє собою відношення виручки без ПДВ до кількості працівників підприємства (або фонду заробітної плати). Важливість цього показника полягає в тому, що стимулювання працівників і залучення нових трудових ресурсів є одним з ефективних засобів збільшення виручки і прибутку підприємства, але не можна цим захоплюватися, тому що фонд обсягів виплат співробітникам повинен знаходитися в залежності від того, який обсяг додаткового прибутку ці працівники зможуть згенерувати для підприємства.
ПТ 2006 = 234586 / 12 = 19549 тис. руб.
ПТ 2007 = 367811 / 19 = 19358 тис. руб.
ПТ 2008 = 596579 / 13 = 45891 тис. руб.
Спостерігається збільшення продуктивності праці в 2008 році в порівнянні з 2007 роком, що позитивно впливає на економічну ефективність роботи підприємства.
Організаційна структура ЧУПТП «Універсал» змінювалася протягом досліджуваного періоду, що пов'язано із змінами рухомого складу і кількості персоналу організації (малюнок 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3).
Управлінням підприємства в цілому займається керуючий. У його веденні знаходяться питання стратегічного характеру, також він виконує обов'язки фінансового директора і фактично керує діяльністю підприємства на оперативному рівні. Він контролює діяльність усіх відділів. Також у його компетенції питання руху фінансових потоків.
Окремо виділено бухгалтерський відділ. По суті, цей відділ складається з головного бухгалтера, в обов'язки якого входить ведення бухгалтерського обліку, формування звітів для податкової інспекції, нарахування податків, рішення всіх питань пов'язаних з податковою звітністю, оформлення та обробка рейсових документів.
Керуючий
Заступник керуючого з транспорту
Головний бухгалтер


Малюнок 1.2.1 - Організаційна структура ЧУПТП «Універсал» 2006 р .
Керуючий
Головний бухгалтер
Менеджер з міжнародних перевезень
Заступник керуючого з транспорту


Малюнок 1.2.2 - Організаційна структура ЧУПТП «Універсал» 2007 р .
У транспортному відділі працюють водії, в обов'язки яких крім виконання перевезень входить обслуговування автомобіля, дрібний ремонт, підготовка до ТО і т.п.
Заступник керуючого з транспорту стежить за технічним станом транспортних засобів, своєчасністю проходження ТО і отримання ліцензійних карток і т.п., своєчасністю проведення ремонтів і займається їх організацією; постачає транспортний відділ мастильними матеріалами та запчастинами, необхідними для дрібного ремонту; укладає договори на обслуговування і ремонт транспортних засобів; займається страхуванням автомобілів.
Керуючий
Головний бухгалтер
Транспортний відділ


Малюнок 1.2.3 - Організаційна структура ЧУПТП «Універсал» в 2008 р .
У 2007 році організаційна структура ЧУПТП «Універсал» була нераціональною, про що свідчить зниження продуктивності праці.

2 Постановка функції фінансового менеджменту в організації
Якщо розглядати організацію як систему, в ній можна виділити функціональні області: маркетинг, фінанси, персонал, інновації, власне управління. Фінансовий менеджмент відноситься до блоку функціональний менеджмент і носить супідрядний характер по відношенню до загального менеджменту підприємства. Відмінною рисою дрібних підприємств є те, що власники залучені в процес прийняття ділових, в тому числі і фінансових рішень.
Підприємству в конкретних умовах завжди доводиться робити вибір між тими чи іншими актами господарської діяльності, прораховуючи їхні фінансові наслідки. Тільки після цього можна приймати рішення про напрями подальших дій. Таке прийняття фінансових рішень з урахуванням всіх супутніх їм обставин і можна, по суті, називати фінансовим менеджментом.
Фінансовий менеджмент підприємства направлений на реалізацію наступних основних завдань: забезпечення достатнього обсягу зовнішнього і внутрішнього фінансування, забезпечення ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства; оптимізація всіх ресурсів, витрат, структури капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості в процесі розвитку підприємства, підвищення результативності діяльності; зниження ступеня ризику; проведення обгрунтованої амортизаційної, податкової, дивідендної політики.
Необхідними умовами реалізації фінансового менеджменту на підприємстві є наявність ринкових механізмів, економічна самостійність підприємств (можливість вибору власної стратегії), професіоналізація управління (професійна підготовка менеджерів у галузі управління фінансами), економічна зацікавленість.
Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем: керованої підсистеми або об'єкта управління і керуючої підсистеми або суб'єкта управління.
Функції фінансового менеджменту як керуючої системи, тобто як суб'єкта управління:
1. Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства і впливають на неї факторів зовнішнього середовища.
2. Фінансове прогнозування, яке представляє собою основу фінансового планування.
3. Розробка фінансової стратегії підприємства і здійснення планування фінансової діяльності підприємства за основними її напрямками: операційна, фінансова, інвестиційна діяльність.
4. Організація фінансової роботи на підприємстві через створення ефективної системи управління фінансами та встановлення формальних зв'язків у ній шляхом делегування повноважень.
5. Розробка дієвої системи стимулювання реалізації фінансових рішень (системи заохочення і санкцій).
6. Здійснення контролю за реалізацією прийнятих фінансових рішень.
Фінансова служба підприємства - це самостійний структурний підрозділ, що виконує певні функції в системі управління підприємством. Мета діяльності фінансових служб підприємств - забезпечення фінансової стабільності, створення стійких передумов для економічного зростання і отримання прибутку.
Функції фінансової служби:
- Забезпечення фінансування господарської діяльності підприємства;
- Розробка фінансової програми розвитку господарюючого суб'єкта;
- Визначення кредитної політики;
- Встановлення кошторисів витрат грошових коштів для всіх підрозділів підприємства;
- Розробка валютної політики і забезпечення валютної діяльності;
- Фінансове планування, участь у складанні бізнес-планів;
- Здійснення розрахунків з постачальниками, покупцями, підрядчиками, банком, бюджетом;
- Забезпечення страхування від фінансових ризиків;
- Проведення заставних, трастових, лізингових та інших операцій;
- Аналіз фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності.
На ЧУПТП «Універсал» фінансова служба не виделенf в окремий структурний підрозділ, всі функції фінансової служби покладено на керуючого, що обумовлено розмірами фірми.
Фінансовий аналіз - процес і дослідження, і оцінки фінансових умов (зовнішніх і внутрішніх) функціонування суб'єкта господарювання з метою вироблення обгрунтованих рішень щодо зміни фінансових умов функціонування підприємства. Фінансовий аналіз зводиться до аналізу економічного потенціалу з точки зору фінансових відносин і факторів на нього впливають. Економічний потенціал - здатність підприємства досягати поставлених цілей, використовуючи наявні в нього матеріальні, трудові та фінансові ресурси.
Основними завданнями фінансового аналізу є:
- Загальна оцінка фінансового положення організації;
- Вивчення відповідності між майном і зобов'язаннями;
- Визначення ліквідності і фінансової стійкості організації;
- Прогнозування стійкості фінансового стану.
Для вирішення цих завдань виконується оцінка:
- Динаміки складу і структури активів і пасивів організації;
- Наявності, структури і зміни оборотних і необоротних активів;
- Платоспроможності та ліквідності організації;
- Показників фінансової стійкості.
Результати фінансового аналізу дають необхідну інформацію про стан об'єкта аналізу і служать основою для прийняття відповідних управлінських рішень.
На ЧУПТП «Універсал» проводиться фінансовий аналіз за підсумками за квартал та рік. Застосовуються основні методи аналізу: вертикальний, горизонтальний і динамічний.
Вертикальний аналіз базується на структурному розкладанні показників (досліджуваних і розрахунку питомої ваги їх складових). Він включає структурний аналіз капіталу, структурний аналіз активів і т.д.
Горизонтальний аналіз - це аналіз динаміки фінансових показників у часі. Розраховується темп зростання, приросту показників, визначаються загальні тенденції. Горизонтальний аналіз доповнюється факторним і служить основою для фінансового планування.
Джерела інформації для фінансового аналізу: бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), звіт про зміни капіталу (форма № 3), звіт про рух грошових коштів (форма № 4), додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5).
Фінансове планування - це процес визначення потреби у фінансових ресурсах, майбутніх дій по їх формуванню і використанню, процес передбачення руху грошових коштів, що забезпечують ефективне функціонування підприємства.
Мета фінансового планування: грунтуючись на показниках розвитку підприємства, забезпечити відтворювальний процес фінансовими ресурсами, що відповідають за обсягом і структурою, забезпечити ув'язку доходів і витрат, обгрунтувати можливість фінансування передбачуваних проектів, забезпечити ефективне використання вільних грошових коштів.
Завданнями фінансового планування є:
- Визначення потреби у фінансових ресурсах;
- Визначення можливості і доцільності зовнішнього фінансування, виявлення наявних резервів і на основі цього розрахунок обсягу і структури фінансування;
- Встановлення раціональних пропорцій розподілу фінансових ресурсів: доцільність капітальних вкладень, розмір дивідендів, розмір фондів накопичення і споживання і т.д.;
- Синхронізація надходження грошових коштів з їх виплатою;
- Оцінка результативності всіх видів діяльності підприємства і т.д.
На ЧУПТП «Універсал» здійснюється оперативне фінансове планування - розробка бюджетів, платіжних календарів і інших форм оперативних планових завдань по всіх напрямах фінансової діяльності організації (місяць, квартал, рік). Також розробляються фінансові плани на середньострокову перспективу (1 - 3 роки).
Функції фінансового аналізу і фінансового планування виконує, головним чином, керуючий підприємства.
Проаналізуємо склад, структуру і динаміку прибутку організації (таблиця 2.1). Джерелом інформації є форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
Прибуток звітного періоду за 2008 рік зменшилася як по відношенню до 2007, так і по відношенню до 2006 року. Причиною цього послужили збитки від операційних доходів і витрат, які пов'язані з реалізацією нерентабельних основних засобів підприємства.
У 2006 і 2007 роках за позареалізаційних доходів та витрат спостерігався збиток, що негативно позначалося на прибутку підприємства. У 2008 році за цим показником є ​​прибуток, це пояснюється тим, що позареалізаційні доходи збільшуються більш високими темпами, ніж позареалізаційні витрати. Позареалізаційні доходи і витрати в 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшилися більш ніж у 15 разів. Це пов'язано з нестабільністю іноземної валюти і списанням заборгованостей підприємства.
Таблиця 2.1 - Склад, структура і динаміка прибутку ЧУПТП «Універсал»
Показники
2006
2007
2008
Зміна 2007 до 2006
Зміна 2008 до 2007
сума, тис. грн.
уд. вага,%
сума, тис. грн.
уд. вага,%
сума, тис. грн.
уд. вага,%
суми, тис. руб.
уд. ваги, відс. пунктів
темп зростання,%
суми, тис. руб.
уд. ваги, відс. пунктів
темп зростання,%
Виручка від реалізації товарів продукції, робіт, послуг (за вирахуванням податків)
234586
367811
596579
133225
156,8
228768
162,2
Собівартість реалізованих товарів, продукції, робіт, послуг
226900
346853
566644
119953
152,9
219791
163,4
Управлінські витрати
-
-
-
-
-
-
-
Витрати на реалізацію
-
-
-
-
-
-
-
Прибуток (збиток) від реаліза-ції товарів, продукції, ра-бот, послуг
7686
101, 8
20958
100,7
29935
476,1
13272
-1,1
272,7
8977
375,4
142,8
Операційні доходи (без ПДВ)
-
-
63604
-
-
63604
0
Операційні витрати
-
-
88962
-
-
88962
0
Прибуток (збиток) від сумісних-ної діяльності
-
-
-
-
-
-
-
Прибуток (збиток) від опера-ційних доходів і витрат
0
0
0
0
-25358
-403,3
0
0
-25358
-403,3
0
Позареалізаційні доходи (за мінусом ПДВ)
713
2769
47030
2056
388,4
44261
1698,4
Позареалізаційні витрати
847
2915
45319
2068
344,16
42404
1554,7
Прибуток (збиток) від внереа-лізаціонних доходів і витрат
-134
-1,8
-146
-0,7
1711
27,2
-12
1,1
109,0
1857
27,9
1171,9
Прибуток (збиток) за звіт-ний період
7552
100
20812
100
6288
100
13260
-
275,6
-14524
-
30,2
Позитивним явищем є стійке збільшення прибутку від реалізації послуг, яка в 2007 році зросла на 172,7% в порівнянні з 2006 роком, а в 2008 році - на 42,8% в порівнянні з 2007 роком.
Завдання аналізу розподілу прибутку залежать від того, чи є він внутрішнім або зовнішнім. При внутрішньому аналізі основним завданням є пошук резервів зростання чистого прибутку. Для її вирішення в процесі аналізу вивчається: формування оподатковуваного прибутку; фактори формування і динаміка податків; пропорції і конкретні напрями розподілу прибутку, а також шляхи найбільш раціонального розміщення створеної прибутку; фактори формування, розподілу і використання чистого прибутку.
Розподіл прибутку проводиться відповідно до Закону про податки і збори, які стягуються до бюджету, інструктивними та методичними вказівками Міністерства фінансів, статутом підприємства.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, може використовуватися ним за наступними напрямками:
- Спрямовуватися до фондів підприємства, що формуються за рішенням засновника;
- Спрямовуватися засновнику, за його письмовим рішенням;
- На надання працівникам підприємства безвідсоткових позик;
- Інші цілі.
Порядок використання фондів підприємства визначається засновником.

3 Аналіз інноваційної та інвестиційної активності організації
Зміна умов виробництва - ринкова невизначеність, ризик, конкурентна боротьба - призводить до зміни методів управління сучасним підприємством. Успіх у діяльності сьогодні нерозривно пов'язаний з новими знаннями і вмінням їх застосувати. Інновації розглядаються як один з найважливіших ресурсів, що вимагає системного управління, перетворення знань у комерційний продукт або послугу, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства.
Сучасний менеджмент тільки тоді може бути дійсно успішним, коли він знаходиться у постійному і безперервному розвитку, коли він орієнтований на зміни, що забезпечують життєстійкість організації, накопичення нею інноваційного потенціалу та цілеспрямованість. У ринкових умовах виживання підприємства забезпечується, насамперед, за рахунок здійснення переходу до активної політики інноваційного оновлення та, головне, здатності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища.
Інновація - це комерційне використання результатів творчої діяльності, націленої на розробку, створення і поширення нових конкурентоспроможних видів продукції, технологій, норм і методів управління, основу яких становлять об'єкти інтелектуальної власності.
Інновації зазвичай розглядаються, як зміна в будь-якій сфері діяльності, а інноваційний процес - як ряд послідовних дій від виникнення ідеї до її практичної реалізації. Будь-яке нове явище тільки тоді одержує суспільне визнання, коли воно прийняте до поширення, після чого його можна вважати чимось особливим. Інновація проходить всі стадії життєвого циклу продукту (послуги) і фази виробництва. Тільки визнавши всі форми прояву нововведень, можна говорити про управління цим процесом. Знання відмінних особливостей всіх форм інновацій у різних сферах діяльності дозволить вибрати успішну інноваційну стратегію на ринку, а також умови її ефективної реалізації.
Для менеджера промислового підприємства, який планує організацію впровадження нововведення, важливо знати особливості того чи іншого інноваційного процесу, що дозволить:
· Забезпечити проведення більш точної ідентифікації кожного нововведення, визначення його місця серед інших, а також можливостей і обмежень;
· Забезпечити ефективний взаємозв'язок між конкретним видом нововведення та інноваційної стратегії;
· Забезпечити програмне планування та системне управління нововведенням у всіх фазах його життєвого циклу;
· Розробити відповідний організаційно-економічний механізм реалізації нововведення з метою забезпечення стратегічних завдань організації;
· Виробити відповідний механізм компенсації небажаних наслідків і реакцій, що дозволяє зменшити вплив нововведення на стійкість і рівновага виробничої системи.
На ЧУПТП «Універсал» інноваційна діяльність не здійснюється в силу специфіки діяльності організації.
Підприємства (установи, організації, фірми) усіх форм власності постійно відчувають потребу залучення фінансових, матеріальних та інших ресурсів в реконструкцію і модернізацію діючих, до організації нових, більш сучасних та конкурентоспроможних виробництв, у розвиток невиробничої сфери. У сучасних економічних умовах значно підвищені вимоги до розробки, вибору та оцінки ефективності (соціальної, екологічної, економічної) інвестиційних проектів, доцільності й об'єктивності закладених в них рішень.
Сьогодні кардинально змінилися і ставлення інвесторів до фінансових ресурсів. Вони отримали економічну самостійність та несуть повну відповідальність за фінансові взаємини на ринку капіталу, що, безсумнівно, сприяє створенню сприятливих умов для ефективного управління інвестиціями, використання власних і позикових коштів. Менеджери, які здійснюють інвестиційну діяльність, перш ніж вкласти кошти (інвестиції) повинні реально оцінити свої фінансові можливості та наслідки інвестування, переваги та очікувані вигоди від введення в експлуатацію та використання об'єктів проектування.
Інвестиції (лат. investire - облачати, одягати, вкладати) - будь-яке майно, включаючи грошові кошти, цінні папери, обладнання та результати інтелектуальної діяльності, що належать інвестору на праві власності або іншому речовому праві і майнові права, що вкладаються їм в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку (доходу), досягнення іншого значимого результату. Цивільним законодавством речове право визначається як сукупність норм цивільного права на предмети матеріального світу, з приводу яких виникають правові відносини.
Інвестиції - це те, що «відкладається» на завтра, щоб більше вжити в майбутньому. Одна їх частина залишає споживчі блага, які не використовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас, інша - ресурси, що направляються на розширення або підтримання на необхідному рівні виробничої потужності, наприклад вкладення в споруди, машини, обладнання і т.д. За економічним змістом інвестиції - це витрати на створення, реконструкцію або технічне переозброєння основного та оборотного капіталу; з фінансового - вкладення коштів в акції, облігації, інші цінні папери та банківські депозити, у використання інших інструментів з метою збільшення фінансового капіталу інвестора.
Під інвестиційною діяльністю розуміються дії юридичних і фізичних осіб, держави (його адміністративно-територіальної одиниці) по вкладеннях інвестицій у виробництво продукції (робіт, послуг), іншого використання для отримання прибутку (доходу), досягнення іншого корисного результату. Об'єкти цієї діяльності - рухоме і нерухоме майно, в тому числі підприємство як майновий комплекс; цінні папери; інтелектуальна власність та ін Вона може здійснюватися у формі створення юридичної особи, або придбання майна або майнових прав (частки у статутному фонді юридичної особи, нерухомості, цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності, концесій, обладнання, інших основних фондів).
Інвестування - це процес акумуляції державою, юридичними і фізичними особами ресурсів у вартісній та натуральній формах для їх подальшого використання в різних сферах діяльності.
Часто об'єктами інвестиційної діяльності (вкладення коштів) є будуються, реконструюються або розгортаються підприємства, будівлі і споруди, інші основні фонди, орієнтовані на вирішення певного завдання, наприклад на виробництво нових товарів або послуг, збільшення їх обсягу або поліпшення якості і т.д. Вони можуть відрізнятися за обсягами виробництва та видами продукції; спрямованості - виробничі, соціальні та ін; за періодами (етапах) здійснення проектів - на весь період чи тільки на окремі етапи проекту; формам власності - державні або приватні; форм участі держави - кредити, пакет акцій, гарантії та ін; окупності коштів, ефективності кінцевих результатів та іншими ознаками.
На ЧУПТП «Універсал» інвестиційна діяльність не ведеться через розмір та економічного стану фірми.

4 Управління фінансовою діяльністю організації
Для визначення ефективності фінансової роботи в організації проведемо аналіз фінансового стану організації.
Фінансовий стан організації - це економічна категорія, що відображає на певний момент стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку. Воно виражається в освіті, розміщенні та використанні фінансових ресурсів: коштів, що надходять за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги), кредитів банків та позик, тимчасово залучених вільних коштів спеціальних фондів.
Основними завданнями аналізу є:
- Загальна оцінка фінансового положення організації;
- Вивчення відповідності між майном і зобов'язаннями, раціональності розміщення капіталу та ефективності його використання;
- Визначення ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
Аналіз фінансово-економічного стану організації починається з вивчення бухгалтерського балансу, його структури, складу та динаміки.
Статті активу розташовуються залежно від ступеня ліквідності майна, тобто від того, наскільки швидко даний вид активу може придбати грошову форму. Розділи активу балансу також будуються в порядку зростання ліквідності.
Вивчимо склад і структуру майна організації. Джерелом інформації є форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
Дані таблиці 4.1 говорять про те, що на підприємстві загальна сума капіталу підприємства в 2007 році знизилася на 13,6% або 47779 тис. руб., Що відбулося головним чином через зменшення необоротних капіталу на 58286 тис. руб. або 18,78%. У 2008 році загальна сума активів підприємства збільшилась на 17,9% або 54299 тис. руб., Що відбулося головним чином за рахунок збільшення оборотних активів на 85,8% або 44105 тис. руб.
У загальній сумі капіталу підприємства найбільша питома вага припадає на необоротні активи, що обумовлюється специфікою діяльності організації. В склад необоротних активів входять тільки основні засоби.
Оборотний капітал - це найбільш мобільна, що постійно знаходиться в обороті частину загального капіталу. Суттєвих змін в структурі оборотних активів не сталося, за винятком різкого збільшення дебіторської заборгованості в 2008 році, що говорить про погіршення розрахунків з дебіторами та несвоєчасність платежів.
Для загальної оцінки майнового потенціалу організації проводиться аналіз динаміки складу і структури пасиву балансу (зобов'язань).
Вивчимо склад і структуру пасивів організації (таблиця 4.2). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
З таблиці 4.2 випливає, що сума пасивів організації в 2007 році знизилася на 13,6% або 47779 тис. руб. Головним чином це сталося через те, що зменшення позикових коштів відбувалося швидше, ніж збільшення власних. У 2008 році пасиви організації збільшилися на 17,9% або 54299 тис. руб. Головним чином завдяки збільшенню власних коштів у частині додаткового фонду.
Протягом аналізованого періоду спостерігається стійка тенденція до збільшення власних коштів ЧУПТП «Універсал» та скорочення позикових. Так якщо в 2006 році питома вага власних коштів становив лише 37,2%, то в 2008 році питома вага власних коштів склав вже 76,7%. Це говорить про підвищення фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Структура позикових засобів також зазнала серйозних змін в аналізованому періоді. Так були повністю проведені розрахунки з покупцями і замовниками, постачальниками і підрядниками, а також з іншими кредиторами; 96% всієї кредиторської заборгованості у 2008 році складають розрахунки з персоналом за іншими операціями.
Таблиця 4.1 - Аналіз наявності, складу і структури пасивів організації
Пасив балансу
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Зміна 2007 до 2006
Зміна 2008 до 2007
сума, тис. руб.
уд. вага,%
сума, тис. руб.
уд. вага,%
сума, тис. руб.
уд. вага,%
суми, тис. руб.
уд. ваги, відс. пунктів
Темп росту,%
суми, тис. руб.
уд. ваги, відс. пунктів
Темп росту,%
1. Капітал і резерви
130540
37,2
136674
45,0
274306
76,7
6134
7,8
104,7
137632
31,7
200,7
1.1 Статутний фонд
2097
0,6
2097
0,7
2097
0,6
0
0,1
100,0
0
-0,1
100,0
1.2 Власні акції, викуплені в акціонерів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3 Резервний фонд
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4 Додатковий фонд
128067
36,5
122375
40,3
257894
72,1
-5692
3,8
95,6
135519
31,8
210,7
1.5 Прибуток (збиток) звітного року
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
376
0,1
12202
4,0
14315
4,0
11826
3,9
3245
2113
0,0
117,3
1.7 Цільове фінансу-вання
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8 Доходи майбутніх періодів
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Зобов'язання
220710
62,8
166797
55,0
83464
23,3
-53913
-7,8
75,6
-83333
-31,7
50,0
2.1 Довгострокові кредити і позики
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2 Короткострокові кредити та позики
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3 Кредиторська заборгованість
220710
62,8
166797
55,0
83464
23,3
-53913
-7,8
75,6
-83333
-31,7
50,0
2.3.1 перед постачальни-ками та підрядниками
722
0,2
2511
0,8
-
-
1789
0,6
347,8
-2511
-0,8
0
2.3.2 перед покупате-лями і замовниками
29460
8,4
84053
27,7
-
-
54593
19,3
285,3
-84053
-27,7
0
2.3.3 з оплати праці
2762
0,8
12844
4,2
2435
0,7
10082
3,4
465,0
-10409
-3,5
19,0
2.3.4 по іншим розра-там з персоналом
52452
14,9
10636
3,6
80312
22,4
-41816
-11,3
20,3
69676
18,8
755,1
2.3.5 по податках і сбо-рам
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.6 по соціальному страхуванню і забезпе-ню
1096
0,3
1528
0,5
717
0,2
432
0,2
139,4
-811
-0,3
46,9
2.3.7 перед іншими кредиторами
134218
38,2
55225
18,2
-
-
-78993
-20,0
41,1
-55225
-18,2
0
2.4 Заборгованість перед засновниками
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5 Резерви чекають-щих витрат
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.6 Інші види зобов'язань
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
БАЛАНС
351250
100
303471
100
357770
100
-47779
-
86,4
54299
-
117,9
Оцінка структури джерел формування капіталу проводиться як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами бухгалтерської інформації. Зовнішні джерела оцінюють зміну частки власних коштів у загальній сумі джерел з точки зору фінансового ризику при укладанні угод. Внутрішній аналіз пов'язаний з оцінкою альтернатив варіантів фінансування діяльності підприємства.
Для вивчення процесу формування та зміни пасивів підприємства необхідний порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства за різними напрямками. Порівняння активів і пасивів підприємства дозволяє зробити висновок про ефективність фінансової політики за досліджуваний період.
При аналізі джерел формування необоротних активів виходять з того, що це, як правило, довгострокові кредити і позики, і власні джерела. Причому повинен дотримуватися принцип цільового призначення, тобто покриття певних активів здійснюється визначеними джерелами.
Проаналізуємо джерела формування необоротних активів (таблиця 4.3). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
З даних таблиці 4.3 слід, що в 2006 і 2007 роках формування необоротних активів тільки на половину здійснювалося за рахунок власних коштів підприємства: 130540 тис. руб. в 2006 році і 136674 тис. руб. у 2007 році. Інша частина необоротних активів формувалася за рахунок залучених коштів. Негативним фактором у даній структурі є використання короткострокових зобов'язань на покриття необоротних активів: 40884 тис. руб. в 2006 році і 60181 тис. руб. у 2007 році. Причому спостерігається збільшення цього показника в динаміці.
У 2008 році необоротні активи підприємства повністю формувалися за рахунок власних коштів підприємства, що є позитивною динамікою в розвитку підприємства і робить його більш фінансово незалежним.

Таблиця 4.3 - Аналіз джерел формування необоротних активів, тис. руб.
Необоротні активи
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
Джерела покриття необоротних активів
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
1. Необоротні активи
310366
252080
262274
-58286
10194
1. Долгосроч-ні зобо-в'язання
134218
55225
0
-78993
-55225
1.1 Основні засоби
310366
252080
262274
-58286
10194
2. Капітал і резерви (плюс резерви представлення тоящіх витрат)
130540
136674
274306
6134
137632
1.2 нематеріальний-ні активи
-
-
-
-
-
2.1 Істользуе-мі на покриття тя внеоборот-них активів
130540
136674
262274
6134
125600
1.3 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності
-
-
-
-
-
2.2 Використовуючи-мі на покриття тя оборотних активів (стор.2-
- Стр.2.1)
0
0
12032
0
12032
1.4 Вкладення у необоротні активи
-
-
-
-
-
3. Краткосроч-ні зобо-в'язання
86492
111572
83464
25080
-28108
1.5 Інші необоротні активи
-
-
-
-
-
3.1 Коротко-термінові зобов'язаннях, які використовуються на покриття необоротних активів
45608
60181
0
14573
-60181
-
-
-
-
-
-
3.2 Коротко-термінові зобов'язаннях, використовувані на формування ня оборотних активів
40884
51391
83464
10507
32072
-
-
-
-
-
-
4. Разом: стр.1 +
+ Стр.2.1 +
+ Стр.3.1
310366
252080
262274
-58286
10194
-
-
-
-
-
-
5. Влас-ний капітал, що використовується на покриття оборотних активів (стор.2 -
- Стр.2.1)
0
0
12032
0
12032
Капітал і резерви (плюс резерви майбутніх витрат) (стор. 2 табл. 4.3) визначається як сума капіталу і резервів (стор. 1 табл. 4.2) та резервів майбутніх витрат (стор. 2.5 табл. 4.2).
Капітал і резерви (плюс резерви майбутніх витрат), що використовуються на покриття необоротних активів (р. 2.1 табл. 4.3) визначається як різниця необоротних активів (стор. 1 табл. 4.3) і довгострокових зобов'язань (стор. 1 табл. 4.3); але не більше суми капіталу і резервів (плюс резервів майбутніх витрат).
Короткострокові зобов'язання, що використовуються на покриття необоротних активів (стор. 3.1 табл. 4.3) визначається як різниця необоротних активів (стор. 1 табл. 4.3) і довгострокових зобов'язань (стор. 1 табл. 4.3) за мінусом капіталу і резервів, використовуваних на покриття необоротних активів (р. 2.1 табл. 4.3).
Аналогічно основного капіталу досліджуються джерела формування оборотного капіталу. Проаналізуємо джерела формування оборотних активів (таблиця 4.4). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
Оборотні кошти у 2006 і 2007 роках повністю формуються за рахунок позикових коштів підприємства. У 2008 році оборотні активи вже формуються за рахунок позикових і за рахунок власних коштів підприємства: 83464 тис. руб. і 12032 тис. руб. відповідно. Велика частина оборотного капіталу сформована за рахунок позикових коштів.
Бажано, щоб поточні активи наполовину були сформовані за рахунок власного, на половину - за рахунок позикового капіталу. Тоді забезпечується гарантія погашення зовнішнього боргу.
У залежності від джерел формування загальну суму поточних активів (оборотного капіталу) прийнято ділити на дві частини: а) змінну (створена за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства), б) постійну (утворюється за рахунок перманентного капіталу - власний і довгостроковий позиковий). Недолік власного оборотного капіталу призводить до збільшення змінної і зменшення постійної частини поточних активів, що також свідчить про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкості його положення.
Проаналізуємо фінансову стійкість і платоспроможність організації.
Розрахуємо показники ліквідності (таблиця 4.5). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість організації власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань організації, тобто чи достатньо обігових коштів у організації, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань.
Таблиця 4.4 - Аналіз джерел формування оборотних активів, тис. руб.
Оборотні активи
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
Джерела покриття оборотних активів
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
1. Оборотні активи
40884
51391
95496
10507
44105
1. Капітал і резерви (плюс резерви перед-стоять витрат)
130540
136674
274306
6134
137632
в тому числі:
1.1 Запаси і витрати
16178
21511
36695
5333
15184
1.1 Використовуючи-мі на покриття тя внеоборот-них активів (табл.4.3)
130540
136674
262274
6134
125600
1.1.1 Сировина, мате-ріали та інші активи
3431
8413
23785
4982
15372
1.2 Використовуючи-мі на покриття тя оборотних активів (табл.4.3)
0
0
12032
0
12032
1.1.2 Тварини на вирощуванні та відгодівлі
-
-
-
-
-
2. Краткосроч-ні зобов'язання-ства
86492
111572
83464
25080
-28108
1.1.3 незавершений-ве виробництво і напівфабрикати
-
-
-
-
-
2.1 Коротко-термінові зобов'язаннях, які використовуються на покриття необоротних активів
45608
60181
0
14573
-60181
1.1.4 Витрати на реалізацію
-
-
-
-
-
2.2 Коротко-термінові зобов'язаннях, використовувані на формування ніес оборот-них активів
40884
51391
83464
10507
32073
1.1.5 Готова про-дукція та товари для реалізації
-
-
-
-
-
3. Разом (стр.1.2 + стр.2.2)
40884
51391
95496
10507
44105
1.1.6 Товари відвантажені
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.7 Виконані етапи по незавер-надміру сухим робіт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.8 Витрати бу-дущіх періодів
12747
13098
12910
351
-188
-
-
-
-
-
-
1.1.9 Інші запаси і витрати
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2 Податки з придбаним цінностям
20820
9469
-
-11351
-9469
-
-
-
-
-
-
1.3 Дебіторська заборгованість
1544
3234
43056
1690
39822
-
-
-
-
-
-
1.4 Розрахунки з засновниками
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.5 Грошові кошти
2342
17177
15745
14835
-1432
-
-
-
-
-
-
1.6 Фінансові вкладення
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.7 Інші обо-ротні активи
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Він розраховується як відношення оборотних активів підприємства до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат). Згідно з Інструкцією, для транспортних підприємств До 1 ≥ 1,15.


(4.1)
Таблиця 4.5 - Аналіз показників ліквідності ЧУПТП «Універсал», тис. руб.
Показники
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
1
2
3
4
5
6
1 Оборотні активи
40884
51391
95496
10507
44105
2 Грошові кошти
2342
17177
15745
14835
-1432
3 Фінансові вкладений-ня
-
-
-
-
-
4 Дебіторська заборго-ваність
1544
3234
43056
1690
39822
5 Зобов'язання (без резервів майбутніх витрат)
220710
166797
83464
-53913
-83333
6 Довгострокові кре-Діти і позики
-
-
-
-
-
7 Короткострокові зобов'язаннях
220710
166797
83464
-53913
-83333
8 Показники ліквідності
8.1 Коефіцієнт поточної щей ліквідності
0,19
0,31
1,14
0,12
0,83
8.2 Коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності
0,02
0,12
0,70
0,1
0,58
8.3 Коефіцієнт абсо-лютні ліквідності
0,01
0,10
0,19
0,09
0,09
8.4 Частка грошових коштів і фінансових вкладень в оборотних активах
0,06
0,33
0,16
0,27
-0,17
К1 2006 = 40884 / 220710 = 0,19
К1 2007 = 51391 / 166797 = 0,31
К1 2008 = 95496 / 83464 = 1,14
У 2006 і 2007 роках коефіцієнт поточної ліквідності значно нижче нормативного, що говорить про те, що у підприємства недостатньо оборотних активів для погашення своєї заборгованості. Це свідчить про фінансову нестійкості і неплатоспроможності підприємства. У 2008 році цей коефіцієнт збільшився на 0,83 і майже дорівнює нормативному по галузі, що говорить про поліпшення платоспроможності підприємства.
Коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності показує прогнозовані платіжні можливості організації за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення) до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат).
(4.2)
До кл 2006 = (2342 + 0 + 1544) / 220 710 = 0,02
До кл 2007 = (17177 + 0 + 3234) / 166 797 = 0,12
До кл 2008 = (15745 + 0 + 43056) / 83464 = 0,70
Розрахунок показав, в 2006 і 2007 роках коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності був значно нижче оптимального значення цього показника (оптимальне значення коефіцієнта 0,7 - 0,8). Це свідчить про неплатоспроможність, тобто нездатності підприємства своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. У динаміці коефіцієнт збільшується.
У 2008 році коефіцієнт термінової (критичної) ліквідності дорівнює 0,7, тобто підприємство є платоспроможним. Простежується позитивна динаміка у розвитку підприємства.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частина короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом. Характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу. Розраховується як відношення абсолютно ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення) до зобов'язань організації (за вирахуванням резервів майбутніх витрат).
(4.3)
До ал 2006 = (2342 + 0) / 220 710 = 0,01
До ал 2007 = (17177 + 0) / 166 797 = 0,10
До ал 2008 = (15745 + 0) / 83 464 = 0,19
Достатнім вважається значення цього показника 0,20. У 2008 році коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,19, що максимально наближене до достатнього значенням. У 2006 і 2007 роках, як і по попередніх показниками, спостерігається стійка неплатоспроможність підприємства. У динаміці показник збільшується.
Частка грошових коштів і фінансових вкладень розраховується як відношення абсолютно ліквідної частини оборотних коштів (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення) до загальної суми оборотних активів підприємства:
(4.4)
Так 2006 = (2342 + 0) / 40 884 = 0,06
Так 2007 = (17177 + 0) / 51391 = 0,33
Так 2008 = (15745 + 0) / 95 496 = 0,16
У 2007 році в порівнянні з 2006 роком частка абсолютно ліквідної частини оборотних коштів збільшилася на 0,27. Однак у 2008 році вона знизилася на 0,17, що негативно позначилося на структурі балансу підприємства.
Дамо оцінку платоспроможності і стійкості фінансового стану організації (таблиця 4.6).
Нормативи коефіцієнтів залежно від галузевої (подотраслевом) приналежності організації представлені в Інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності від 14.05.2004 р. № 81/128/65 (зі змінами та доповненнями від 08.05.2008 р. № 79/99/50).
Таблиця 4.6 - Оцінка критеріїв незадовільності структури бухгалтерського балансу організації
Найменування показника
2006
2007
2008
Норматив коефіцієнта для транспортної галузі
1
2
3
4
5
1 Коефіцієнт поточної ліквідності
К1
0,19
0,31
1,14
До 1 ≥ 1,15
2 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
К2
-4,40
-2,25
0,13
До 2 ≥ 0,15
3 Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами
К3
0,63
0,55
0,23
До 3 ≤ 0,85
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується як відношення суми «Капіталу і резервів підприємства» і «Резервів майбутніх витрат» за вирахуванням «необоротних активів підприємства» до суми «Оборотних активів підприємства»:
(4.5)
К2 2006 = (130540 + 0 - 310 366) / 40 884 = - 4,40
К2 2007 = (136674 + 0 - 252 080) / 51391 = - 2,25
К2 2008 = (274306 + 0 - 262 274) / 95 496 = 0,13
Позитивне значення цього коефіцієнта спостерігається тільки в 2008 році, але воно є нижчим нормативу по транспортній галузі. Це говорить про недостатність власних оборотних коштів підприємства протягом всього аналізованого періоду.
Коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами характеризує здатність організації розрахуватися за своїми фінансовими зобов'язаннями після реалізації активів. Він розраховується як відношення всіх зобов'язань організації, за винятком резервів майбутніх витрат, до загальної вартості активів:
(4.6)
К3 2006 = (220710 - 0) / 351 250 = 0,63
К3 2007 = (166797 - 0) / 303 471 = 0,55
К3 2008 = (83464 - 0) / 357 770 = 0,23
Протягом всього аналізованого періоду значення даного коефіцієнта нижче нормативного, що говорить про задовільності структури балансу. У динаміці коефіцієнт знижується, що позитивно позначається на платоспроможності підприємства.
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним, структура балансу була незадовільною. У 2008 році розраховані показники близькі до нормативних, що свідчить про вдосконалення структури балансу підприємства і підвищення його платоспроможності.
Визначимо показники ділової активності. Дамо оцінку ефективності використання майна організації (таблиця 4.7). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс", форма № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
Фінансові показники (коефіцієнти) являють собою відносні показники фінансового стану організації. Ділова активність у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності.
Показники оборотності мають велике значення для оцінки фінансового стану організації, оскільки швидкість обороту коштів, тобто швидкість перетворення їх у грошову форму безпосередньо впливає на платоспроможність організації. Крім того, збільшення швидкості обороту відображає підвищення виробничо-технічного потенціалу організації.
Капітал підприємства знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при незмінній сумі капіталу, а, отже, більше буде і сума прибутку. Якщо ж виробництво та реалізація продукції є збитковими, то прискорення оборотності веде до ще більшого погіршення фінансового стану підприємства.
Тому підприємство повинно прагнути не тільки до прискорення оборотності, а й одночасно до його максимальної віддачі, яка відбивається в збільшенні суми прибутку, що припадає на 1 карбованець вкладеного капіталу. Отже, для оцінки ефективності використання капіталу застосовується показник його рентабельності або віддачі, як відношення суми прибутку до середньорічної суми сукупного капіталу (основного або оборотного).
Таблиця 4.7 - Аналіз показників ділової активності
Показники
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
1 Виручка від реалізації продукції (за мінусом податків), тис. руб.
234586
367811
596579
133225
228768
2 Собівартість реалізованої продукції, тис. руб.
226900
346853
566644
119953
219791
3 Середньорічна вартість внеоб-ротних активів, тис. руб.
219158
281223
257177
62065
-24046
4 Середньорічна вартість оборот-них активів, тис. руб.
56735,5
46137,5
73443,5
-10598
27306
5 Середньорічна величина дебіторс-кою заборгованості, тис. руб.
27865
2389
23145
-25486
20756
6 Середньорічна вартість активів, тис. руб.
275893,5
327360,5
330620,5
51467
3260
7 Тривалість одного оборо-та необоротних активів, днів
(Стор.3 х 360 / стор.1)
336,3
275,3
155,19
-61
-120,11
8 Тривалість одного оборо-та оборотних активів, днів
(Стор.4 х 360 / стор.1)
87,1
45,2
44,3
-41,9
-0,9
9 Період розрахунку з дебіторами, днів
(Стор.5 х 360 / стор.1)
42,8
2,3
14,0
-40,5
11,7
10 Рентабельність реалізованої продукції,%
(Пр реал (Ф № 2) / стор.2 х 100)
3,4
6,0
5,3
2,6
-0,7
11 Рентабельність оборотних активів,%
(Пр реал (Ф № 2) / стор.4 х 100)
13,5
45,4
40,8
31,9
-4,6
12 Рентабельність сукупних активів,%
чистий (Ф № 2) / стор.6 х 100)
0,7
3,6
0,6
2,9
-3
Для визначення середньорічної вартості активів (необоротних активів, оборотних активів, дебіторської заборгованості) можна прийняти середнє арифметичне їх вартості на початок і на кінець звітного року.
ВА ср г 2006 = (127950 + 310366) / 2 = 219158 тис. руб.
ВА ср г 2007 = (310366 + 252080) / 2 = 281223 тис. руб.
ВА ср г 2008 = (252080 + 262274) / 2 = 257177 тис. руб.
ОА ср г 2006 = (72587 + 40884) / 2 = 56735,5 тис. руб.
ОА ср г 2007 = (40884 + 51391) / 2 = 46137,5 тис. руб.
ОА ср г 2008 = (51391 + 95496) / 2 = 73443,5 тис. руб.
ДЗ ср г 2006 = (54186 + 1544) / 2 = 27865 тис. руб.
ДЗ ср г 2007 = (1544 + 3234) / 2 = 2389 тис. руб.
ДЗ ср г 2008 = (3234 + 43056) / 2 = 23145 тис. руб.
А ср г 2006 = (200537 + 351250) / 2 = 275893,5 тис. руб.
А ср г 2007 = (351250 + 303471) / 2 = 327360,5 тис. руб.
А ср г 2008 = (303471 + 357770) / 2 = 330620,5 тис. руб.
Протягом усього досліджуваного періоду спостерігається зниження одного обороту позаоборотних і оборотних активів, що говорить про те, оборот оборотних і необоротних активів відбувається швидше, тобто ці активи підприємства стали швидше перетворюються на гроші, ніж у попередньому році. Також значно зменшився період розрахунків з дебіторами в порівнянні з 2006 роком, що також позитивно впливає на розвиток підприємства.
Негативним фактором є дуже низька рентабельність вантажоперевезень і активів ЧУПТП «Універсал». Рентабельність надаваних послуг з перевезення вантажів значно збільшилася в порівнянні з базовим 2006 роком.
ЧУПТП «Універсал» слід прагнути до зниження собівартості послуг, що надаються шляхом зниження витрат на паливо (підтримання хорошого технічного стану транспорту, використання якісного палива), зниження витрат на придбані запчастини (зменшення транспортних витрат при укладанні контракту з місцевими постачальниками), вибір більш раціональних маршрутів, що потребують менших витрат часу і праці, тобто використовувати мають резерви підвищення рентабельності.
Чим повільніше обертаються кошти, тим менше продукції виробляє і продає організація при тій же сумі капіталу. Таким чином, основним ефектом прискорення оборотності є збільшення продажів без додаткового залучення фінансових ресурсів. Крім того, т.к. після завершення обороту капітал повертається з приростом у вигляді прибутку, прискорення оборотності приводить до збільшення прибутку. З іншого боку, чим нижче швидкість обороту активів, насамперед поточних (оборотних), тим більша потреба у фінансуванні. Зовнішнє фінансування є дорогим і має певні обмежувальні умови. Власні джерела збільшення капіталу обмежені, в першу чергу, можливістю отримання необхідно прибутку. Таким чином, керуючи оборотністю активів, організація отримує можливість у меншій мірі залежати від зовнішніх джерел засобів і підвищити свою ліквідність.
Тривалість перебування коштів в обороті визначається сукупним впливом низки різноспрямованих зовнішніх і внутрішніх факторів. До перших слід віднести сферу діяльності підприємства, галузеву приналежність, масштаби підприємства та ряд інших. Не менше вплив на оборотність активів надає економічна ситуація в країні, що склалася система безготівкових розрахунків та пов'язані з нею умови господарювання підприємств. Так, інфляційні процеси, відсутність налагоджених господарських зв'язків з постачальниками і покупцями призводять до вимушеного накопичування запасів, значно уповіль процес обороту коштів. Однак слід підкреслити, що період перебування коштів в обороті в значній мірі визначається внутрішніми умовами діяльності організації, і в першу чергу ефективністю стратегії управління його активами (або її відсутністю).
Розрахуємо показники фінансової стійкості організації (таблиця 4.8). Джерело інформації - форма № 1 «Бухгалтерський баланс».
Одна з найважливіших характеристик фінансового стану організації - стабільність діяльності в довгостроковій перспективі. Вона пов'язана із загальною фінансовою структурою організації, ступенем її залежності від кредиторів і інвесторів.
Фінансова стійкість у довгостроковому плані характеризується співвідношенням власних і позикових коштів. Однак цей показник дає лише загальну оцінку фінансової стійкості. У світовій та вітчизняній обліково-аналітичній практиці розроблена система показників, комплексний розгляд яких дає об'єктивну оцінку ступеня фінансової стійкості організації.
Таблиця 4.8 - Аналіз фінансової стійкості
Показники
2006
2007
2008
Зраді-ние 2007 до 2006
Зраді-ние 2008 до 2007
1
2
3
4
5
6
Необоротні активи
310366
252080
262274
-58286
10194
Капітал і резерви
130540
136674
274306
6134
137632
Резерви майбутніх витрат
0
0
0
0
0
Зобов'язання
220710
166797
83464
-53913
-83333
Довгострокові кредити і позики
0
0
0
0
0
Короткострокові кредити і позики
0
0
0
0
0
Кредиторська заборгованість
220710
166797
83464
-53913
-83333
Дебіторська заборгованість
1544
3234
43056
1690
39822
Валюта балансу
351250
303471
357770
-47779
54299
1. Коефіцієнт автономії (власності)
0,37
0,45
0,77
0,08
0,32
2. Коефіцієнт позикових коштів (залежності)
0,63
0,55
0,23
-0,08
-0,32
3. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
1,69
1,22
0,30
-0,47
-0,92
4. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
0
0
0
0
0
5. Коефіцієнт маневреності власних коштів
-1,38
-0,84
0,04
0,54
0,88
6. Частка дебіторської заборгованості у валюті балансу
0,004
0,011
0,120
0,007
0,109
Коефіцієнт автономії характеризує частку власного капіталу організації в загальній сумі коштів організації, і відображає ступінь незалежності організації від позикових коштів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійка, стабільна і незалежна від зовнішніх кредиторів організація. Збільшення цього коефіцієнта повинно здійснюватися переважно за рахунок прибутку, що залишилася в розпорядженні організації. Розраховується як відношення суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат» до «Валюті балансу». К а ≥ 0,5.
(4.7)
Ка 2006 = (130540 + 0) / 351 250 = 0,37
Ка 2007 = (136674 + 0) / 303 471 = 0,45
Ка 2008 = (274306 + 0) / 357 770 = 0,77
У 2006 і 2007 роках коефіцієнт автономії нижче 0,5, що говорить про фінансову залежність підприємства. В динаміці цей коефіцієнт збільшується, що говорить про зменшення фінансового ризику.
У 2008 році коефіцієнт автономії склав 0,77, що говорить про фінансову незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів.
Коефіцієнт позикових коштів (залежності) характеризує частку зобов'язань у загальній сумі коштів, розраховується як відношення різниці «Зобов'язань» і «Резервів майбутніх витрат» до «Валюті балансу»:
(4.8)
Кз 2006 = (220710 - 0) / 351 250 = 0,63
Кз 2007 = (166797 - 0) / 303 471 = 0,55
Кз 2008 = (83464 - 0) / 357 770 = 0,23
Чим нижче значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх кредиторів підприємство.
На протязі аналізованого періоду простежується стійка тенденція до зниження коефіцієнта залежності, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів показує, скільки позикових коштів залучає організація на один рубль вкладених в активи власних коштів. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів визначає залежність підприємства від зовнішніх запозичень. Чим більше значення цього показника, тим вище ступінь ризику кредиторів. Визначається як відношення різниці «Зобов'язань» і «Резервів майбутніх витрат» до суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат»:
(4.9)
До з / с 2006 = (220710 - 0) / (130540 + 0) = 1,69
До з / с 2007 = (166797 - 0) / (136674 + 0) = 1,22
До з / с 2008 = (83464 - 0) / (274306 + 0) = 0,30
Розрахований показник говорить про те, що в 2006 і 2007 роках на 1 рубль власних коштів залучалося 1,69 і 1,22 рубля позикових коштів відповідно, тобто позикових коштів в активах підприємства було більше, ніж власних. Підприємство мало сильну залежність від зовнішніх інвесторів і кредиторів. У 2008 році на 1 рубль власних коштів залучалося тільки 30 копійок позикових. Тобто підприємство мало більше власних коштів, ніж позикових, що говорить про фінансову стабільність і незалежності підприємства. Зменшення показника в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про збільшення фінансової стійкості.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів показує частку залучення довгострокових кредитів і позик для фінансування активів поряд із власними засобами. Зростання даного показника надає негативний вплив, як на рівень окремих показників, так і в цілому на ефективність господарської діяльності організації. Розраховується як відношення «Довгострокових кредитів і позик» до різниці «Валюти балансу» і «Довгострокових кредитів і позик»:
(4.10)
Цей показник по ЧУПТП «Універсал» дорівнює 0 як протягом досліджуваного періоду, тому що у підприємства немає довгострокових кредитів і позик, що позитивно впливає на ефективність господарської діяльності підприємства в цілому.
Коефіцієнт маневреності власних коштів показує здатність організації підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел. Розраховується як відношення різниці «Капіталу і резервів» і «необоротні активи» до суми «Капіталу і резервів» і «Резервів майбутніх витрат»:
(4.11)
Км 2006 = (130540 - 310366) / (130540 + 0) = -1,38
Км 2007 = (136674 - 252080) / (136674 + 0) = -0,84
Км 2008 = (274306 - 262274) / (274306 + 0) = 0,04
У динаміці коефіцієнт маневреності власних засобів збільшується, що позитивно впливає на фінансову стійкість підприємства, тобто можливість фінансового маневру в підприємства підвищується.
Частка дебіторської заборгованості у валюті балансу показує питому вагу дебіторської заборгованості у валюті балансу.
(4.12)
До деб 2006 = 1544 / 351250 = 0,004
До деб 2007 = 3234 / 303471 = 0,011
До деб 2008 = 43056 / 357770 = 0,120
Частка дебіторської заборгованості у валюті балансу незначна. Однак збільшення цього показника чинить негативний вплив на ефективність господарської діяльності організації.
З розрахованих вище коефіцієнтів видно, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним з низьким рівнем фінансової стійкості. До формування необоротних активів були залучені позикові кошти, оборотні активи формувалися тільки за рахунок позикових коштів (коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має від'ємне значення). Високий ступінь залежності від зовнішніх кредиторів (коефіцієнт маневреності має від'ємне значення). Дуже низький рівень ліквідності активів підприємства, а також рентабельності сукупних активів і надаваних послуг. Також негативним фактором діяльності організації є велика тривалість одного обороту позаоборотних і оборотних активів.
У 2008 році ситуація докорінно змінилася, підприємство визнається платоспроможним і фінансово стійким. Формування необоротних активів відбувається тільки за рахунок власних коштів підприємства, частина оборотних активів також формується за рахунок власних коштів. Знижується кількість залучених (позикових) коштів, зменшується залежність підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, підвищується рівень маневреності підприємства. Знижується тривалість одного обороту активів як оборотних, так і необоротних. Негативним фактором є збільшення частки дебіторської заборгованості. Підприємство повинно своєчасно проводити розрахунки з дебіторами, з метою зниження тривалості обороту активів і збільшення прибутку підприємства.
Перевіримо дотримання «золотого правила бізнесу» на ЧУПТП «Універсал» (таблиця 4.9). «Золоте правило економіки підприємства»:
Тчп> Тв> Та> 100 - це означає:
1. Прибуток збільшується більш високими темпами, ніж виручка від надання послуг, що свідчить про відносне зниження витрат;
2. Обсяг наданих послуг зростає більш високими темпами, ніж активи підприємства, тобто ресурси використовуються більш ефективно;
3. Економічний потенціал підприємства зростає в порівнянні з попереднім періодом.
Таблиця 4.9 - Виконання «золотого правила бізнесу»
Показники
Роки
Темпи динаміки,%
2006
2007
2008
2007 до 2006
2008 до 2007
1
2
3
4
5
6
Активи, тис. руб.
275893,5
327360,5
330620,5
118,7
101,0
Виручка від надання послуг, тис. руб.
234586
367811
596579
156,8
162,2
Чистий прибуток, тис. руб.
2029
11826
2113
582,8
17,9
Виконання золотого правила
Х
Х
Х
+
-
У даної організації за аналізований період «золоте правило економіки підприємства» виконувалося тільки в 2007 році. У 2008 році це правило не виконувалося, тому що Тчп <Тв (економічний потенціал підприємства падає).

Висновок
У процесі проходження переддипломної практики було проведено вивчення історії розвитку, техніко-економічних показників діяльності ЧУПТП «Універсал», його інноваційної та інвестиційної активності, детальне вивчення фінансової діяльності підприємства.
Було виявлено, що інноваційна та інвестиційна діяльність на ЧУПТП «Універсал» не ведеться в силу специфіки діяльності підприємства та її розмірів.
Всі функції фінансового аналізу, фінансового планування і прогнозування, а також управління фінансами покладені на керівника.
При аналізі прибутку організації було виявлено, що більшу частину прибутку становить прибуток від надання послуг (від основної діяльності), що безсумнівно є позитивним чинником. Однак у 2008 році велике негативний вплив на прибуток організації надав збиток від операційних доходів і витрат у розмірі 25 млн. крб.
Позитивними тенденціями в розвитку підприємства є збільшення прибутку з 1 перевезення, зниження відсотка порожнього пробігу, збільшення коефіцієнта використання вантажопідйомності і коефіцієнта використання пробігу.
У загальній сумі капіталу підприємства найбільша питома вага припадає на необоротні активи, що обумовлюється специфікою діяльності організації. При аналізі пасиву була виявлена ​​стійка тенденція до збільшення власних коштів ЧУПТП «Універсал» та скорочення позикових. Так якщо в 2006 році питома вага власних коштів становив лише 37,2%, то в 2008 році питома вага власних коштів склав вже 76,7%. Це говорить про підвищення фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
Фінансовий стан підприємства виступає як результат багатьох дії самого підприємства, а також не залежать безпосередньо від нього факторів. Тому оцінка даного багатогранного явища проводиться за допомогою цільної системи різноманітних показників і коефіцієнтів.
Ліквідність підприємства - здатність перетворювати свої активи в гроші для здійснення всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Для аналізу ліквідності ЧУПТП «Універсал» були розраховані наступні показники: коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт критичної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, частка грошових коштів і фінансових вкладень в оборотних активах, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт забезпеченості фінансових зобов'язань активами. Розрахунок даних коефіцієнтів показав, що в 2008 році ці показники відповідають або наближені до нормативних, тобто воно в стані найближчим часом погасити свої короткострокові зобов'язання; тоді як у 2006 і 2007 роках ці показники значно нижче нормативних, що говорить про нездатність організації своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями.
На підставі проведених розрахунків коефіцієнтів поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, забезпеченості фінансових зобов'язань активами можна зробити висновок про те, що в 2006 і 2007 роках підприємство було неплатоспроможним, структура балансу була незадовільною. У 2008 році розраховані показники близькі до нормативних, що свідчить про вдосконалення структури балансу підприємства і підвищення його платоспроможності.
Аналіз ділової активності дозволяє виявити, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, перш за все, у швидкості обороту його засобів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів оборотності і рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства. Проведений аналіз показав, що підприємству ЧУПТП «Універсал» необхідно вживати заходів зі скорочення періоду розрахунків з дебіторами, необхідно зменшувати фінансовий цикл, щоб збільшити прибуток і зменшити потребу в залученні зовнішніх джерел фінансування. Тривалість одного обороту як оборотних, так і необоротних активів підприємства знижується в динаміці, що є позитивним фактором у розвитку організації.
Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз рентабельності активів ЧУПТП «Універсал» показав, що активи підприємства не генерують дохід. Необхідне підвищення ефективності використання майна, або доцільно ліквідувати його частину. Рентабельність послуг підприємства дуже низька, тому необхідно вживати заходів щодо збільшення цього показника, в основному, за рахунок зниження собівартості: скорочення витрат на паливо шляхом визначення оптимальних місць заправки з урахуванням різної вартості палива в країнах, а також дозволеного ввезення і вивезення палива в країну або з країни, скорочення витрат на «добові» і «квартирні» шляхом нормування часу виконання рейсу і виплати «добових» і «квартирних» відповідно з цим часом, скорочення витрат на дорожні збори за рахунок вибору альтернативного маршруту щоб уникнути пробігу по даній території.
Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення доходів над витратами. Вона забезпечує вільне маневрування грошовими коштами підприємства і сприяє безперебійному процесу виробництва і реалізації продукції. Для аналізу фінансової стійкості ЧУПТП «Універсал» були розраховані наступні показники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт позикових коштів, коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів, коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів, коефіцієнт маневреності власних коштів, частка дебіторської заборгованості у валюті балансу. У 2006 і 2007 роках спостерігається сильна залежність підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, підприємство було фінансово нестійким. До формування необоротних активів залучалися позикові кошти, а оборотні активи повністю були сформовані за рахунок позикових коштів. Проте за всіма розрахованим показникам простежується позитивна динаміка.
У 2008 році підприємство є фінансово стійким. Це говорить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх кредиторів і інвесторів, зниження фінансового ризику, збільшення можливості фінансового маневру підприємства.
Аналіз стійкості фінансового стану на ту або іншу дату дозволяє відповісти на запитання: наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передує цій даті. Важливо, щоб стан фінансових ресурсів відповідало вимогам ринку і відповідало потребам розвитку підприємства, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності підприємства і відсутності у нього коштів для розвитку виробництва, а надлишкова - перешкоджати розвитку, обтяжуючи витрати підприємства зайвими запасами і резервами.
Підприємству необхідно зайнятися пошуком внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості надаваних послуг і досягненню беззбиткової роботи за рахунок більш повного використання потенціалу транспортних засобів (пробіг та вантажопідйомність), скорочення тривалості перевезень, зниження їх собівартості, раціонального використання трудових і фінансових ресурсів, скорочення простоїв, у т. ч. під навантаження і розвантаження. Необхідно своєчасно проводити розрахунки з дебіторами. Все це дозволить збільшити прибуток, отримати власний оборотний капітал і досягти більш оптимальної фінансової структури балансу і фінансової стійкості.

Список використаних джерел
1. Басовский Л.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник - М.: ИНФРА-М, 2009. - 240 с.
2. Гугеля А.В. Інноваційний менеджмент: Підручник. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К о», 2008. - 336 с.
3. Єрмолович, Л.Л., Сивчик, Л.Г., Толкач, Г.В., Щітнікова, І.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / За заг. ред. Л.Л. Єрмолович. - Мн.: Інтерпресссервіс; Екоперспектіва, 2005. - 576 с.
4. Золотогоров В.Г. Інвестиційне проектування: Підручник / В.Г. Золотогоров. - Мн.: Книжковий Дім, 2005. - 368 с.
5. Ковальов, Л.Т. Фінансове становище підприємства: експрес-дослідження / / Нова економічна газета. -2005. - № 21. - С. 21-24.
6. Кожарский, В.В. Аналіз бухгалтерського балансу / / Планово-економічний відділ .- 2005 .- № 3-5. - С. 23-26.
7. Кожарский, В.В. Розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості / / Планово-економічний відділ. - 2005 .- № 2. - С. 46-48.
8. Постанова Міністерства Фінансів Республіки Білорусь, Міністерства Економіки Республіки Білорусь, Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь «Про затвердження інструкції з аналізу та контролю за фінансовим станом і платоспроможністю суб'єктів підприємницької діяльності» від 14.05.2004 р. № 81/128/65 (зі змінами та доповненнями від 08.05.2008 N 79/99/50).
9. Савицька, Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Учеб. посібник / Г.В. Савицька. - 6-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: Нове знання, 2001. - 704 с.
10. Стражев, В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Н.А. Русак, В.І. Стражев, О.Ф. Моргун та ін; За заг. ред. В.І. Стражева. - 4-е вид., Испр. і доп. - Мн. Обчислюємо. шк., 1999. - 398 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
538.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз управління фінансовою діяльністю підприємства
Управління фінансовою санацією підприємства
Управління фінансовою стійкістю та ліквідністю підприємства
Зміст аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства
Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
Управління економічною діяльністю торгового підприємства
Управління закупівельною діяльністю оптового підприємства
Організація планування і система управління інноваційною діяльністю підприємства
Управління природоохоронною діяльністю на прикладі підприємства ВАТ Хімпром г Волгограда
© Усі права захищені
написати до нас