Управління фінансами підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Уфимський державний авіаційний технічний університет

Кафедра УС і ЕС

Контрольна робота

За "Фінансовому менеджменту"

Виконала: студентка

групи ДМУ-411

Аксьонова О.О.

Перевірила: Біглова А.А.

Уфа 2010

Зміст

1. Теоретична частина

Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту

2. Практична частина

Завдання. Бухгалтерська норма рентабельності

Завдання. Майбутня вартість та складові грошові потоки

1. Теоретична частина

Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент являє собою важливу частину менеджменту, або форму управління процесами фінансування підприємницької діяльності.

Фінансовий менеджмент, або управління фінансами підприємства, означає управління грошовими коштами, фінансовими ресурсами в процесі їх формування, розподілу і використання з метою отримання оптимального кінцевого результату.

Фінансовий менеджмент являє собою управління фінансами підприємства, спрямоване на оптимізацію прибутку, максимізацію курсу акцій, максимізацію вартості бізнесу, чистого прибутку на акцію, рівня дивідендів, чистих активів у розрахунку на одну акцію, а також на підтримку конкурентоспроможності та фінансової стійкості господарюючого суб'єкта.

Фінансовий менеджмент як наука управління фінансами спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей господарюючого суб'єкта.

Фінансовий менеджмент як система управління складається з двох підсистем:

1) керована підсистема (об'єкт управління)

2) керуюча підсистема (суб'єкт управління).

Фінансовий менеджмент реалізує складну систему управління совокупностоімостной величиною всіх коштів, що у відтворювальному процесі, і капіталом, що забезпечує фінансування підприємницької діяльності.

Об'єктом управління є сукупність умов здійснення

грошового обігу та руху грошових потоків, кругообігу вартості, руху фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають у внутрішній і зовнішній середовищі підприємства. Тому в об'єкт управління включаються наступні елементи:

1) Грошовий обіг;

2) Фінансові ресурси;

3) Кругообіг капіталу;

4) Фінансові відносини.

Суб'єкт управління - сукупність фінансових інструментів, методів, технічних засобів, а також фахівців, організованих у певну фінансову структуру, які здійснюють цілеспрямоване функціонування об'єкта управління. Елементами суб'єкта управління є:

1) Кадри (підготовлений персонал);

2) Фінансові інструменти та методи;

3) Технічні засоби управління;

4) Інформаційне забезпечення.

Метою фінансового менеджменту є вироблення певних рішень для досягнення оптимальних кінцевих результатів і знаходження оптимального співвідношення між короткостроковими і довгостроковими цілями розвитку підприємства і прийнятими рішеннями в поточному та перспективному фінансовому управлінні.

Головною метою фінансового менеджменту є забезпечення зростання добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді. Ця мета отримує конкретне вираження у забезпеченні максимізації ринкової вартості бізнесу (підприємства) і реалізує кінцеві фінансові інтереси його власника.

Основні завдання фінансового менеджменту:

1). Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до потреб підприємства і його стратегією розвитку.

2). Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства.

3). Оптимізація грошового обороту і розрахункової політики підприємства.

4). Максимізація прибутку при допустимому рівні фінансового ризику і сприятливої ​​політики оподаткування.

5). Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку, тобто забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

2. Практична частина

Завдання. Бухгалтерська норма рентабельності

Машина коштує 8000 руб. Очікується, що до повного зносу вона буде приносити 2500 руб. прибутку в першому і в другому роках і 3500 руб. прибутку в третьому і четвертому роках. Припустимо, що амортизація нараховується рівномірно по 2000 руб. на рік і немає податків. Яка середня бухгалтерська норма рентабельності?

Рішення:

Розрахуємо залишкову балансову вартість інвестицій:

Роки

0

1

2

3

4

Прибуток

0

2500

2500

3500

3500

Балансова вартість інвестицій

8000

8000

8000

8000

8000

Нарахована амортизація

0

2000

4000

6000

8000

Залишкова балансова вартість

8000

6000

4000

2000

0

Середній прибуток:

Середня залишкова балансова вартість:

Середня бухгалтерська норма рентабельності:

3000/4000 = 0,75 або 75%.

Балансова прибуток у ТзОВ "Луна" і ТОВ "Фобос" однакова і дорівнює 23 млн. рублів. Власний капітал ТОВ "Луна" 18.5 млн. рублів і у ТОВ "Фобос" 78 млн. рублів. ТзОВ "Луна" має позикові кошти в розмірі 59.5 млн. рублів, взятих під 14.4% річних. Розрахуйте рентабельність власного капіталу (ROE) і ЕФР.

Рішення:

Величина сукупного капіталу до сплати податків:

Рентабельність власного капіталу розраховується за формулою:

або 46,6%.

або 22,04%.

Ефект фінансового важеля розраховується за формулою:

або 35,7%.

ЕФР у ТзОВ "Фобос" = 0, тому немає позикових коштів.

Завдання. Майбутня вартість та складові грошові потоки

Компанія вибрала інвестиційний проект з наступними грошовими потоками:

Число років

Грошовий потік, руб.

1

900

2

800

3

700

4

600

а) Якщо облікова ставка дорівнює 6%, то яка майбутня вартість цих грошових потоків в 4 році?

б) Яка майбутня вартість при обліковій ставці 16%?

Рішення:

а) майбутня вартість:

Для кожного грошового відтоку розрахуємо майбутню вартість на 4-й рік:

Разом: 1071,9 +898,88 +742 +600 = 3312,78 руб. - Майбутня вартість грошових потоків у 4-му році.

б) Проведемо ті ж розрахунки для облікової ставки 16%:

Разом: 1404,8 +1076,48 +812 +600 = 3893,28 руб. - Майбутня вартість грошових потоків у 4-му році.

Розрахуйте, що вигідніше для вкладника: отримати 20 000 рублів сьогодні або отримати 35 000 рублів через 3 роки, якщо процентна ставка дорівнює 17%.

Рішення:

Розрахуємо майбутню вартість 20000 рублів через 3 роки, під 17% річних:

Формула складних відсотків: FV = C * (1 + r) t, звідси FV = 20000 * (1 + 0,17) 3 = 32032 рубля.

Відповідь: Отримати 35000 рублів через 3 роки є більш вигідним рішенням, при даному значенні процентної ставки, так як 32032 <35000.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
20.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Антикризове управління фінансами підприємства
Управління фінансами і капіталом підприємства
Управління фінансами підприємства на основі бюджетного методу
Управління фінансами підприємства на прикладі ТОВ Сфера 2
Управління фінансами підприємства на прикладі ТОВ Сфера
Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
Франчайзинг як інструмент управління фінансами підприємства на прикладі ТОВ Сервістренд
Управлінський облік як елемент системи управління фінансами підприємства і варіанти його організації
Аналіз ефективності управління фінансами підприємства на прикладі ВАТ Нефтекамськ-Лада-Сервіс
© Усі права захищені
написати до нас