Управління ризиками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1

Порівняти за ризиком вкладення в акції типів А, В, С, якщо кожна з них відгукується на ринкову ситуацію відповідно до даних таблиці.

Оцінку зробити порівнявши середні прибутковості, дисперсії та СКО, і коефіцієнт варіації.

Тип акцій

Ситуація 1

Ситуація 2


ймовірність

дохідність

ймовірність

дохідність

А

0,5

20%

0,5

10%

У

0,99

15,1%

0,01

5,1%

З

0,7

13%

0,3

7%

Тоді очікуване отримання прибутку від вкладення капіталу (тобто математичне очікування) складе:

Тип акцій

Ситуація 1

Ситуація 2


р

дохідність

Ср.дох.

р

дохідність

Ср.дох.

А

0,5

20%

10%

0,5

10%

5%

У

0,99

15,1%

14,95%

0,01

5,1%

0,051%

З

0,7

13%

9,1%

0,3

7%

2,1%

Середня прибутковість акцій типу В вище для ситуації 1, а для ситуації 2 - типу А.

Середнє очікуване значення - це те значення величини події, яке пов'язане з невизначеною ситуацією. Середнє очікуване значення є середньозваженим для усіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в середньому.

Середнє очікуване значення1 = 15,55%

Середнє очікуване значення2 = 8,77%

Потім за формулою

Д = /

визначається дисперсія

Д1 = 57,36 / 2,19 = 26,19% *%

Далі за формулою знаходиться середнє квадратичне відхилення

σ = = = 5,12%

І, нарешті, розраховується квадратичні коефіцієнт варіації

V = σ / Хср = 5,12 / 15,55 = 0,329 або 32,9%.

тому що розрахункове значення коефіцієнта варіації не перевищує критеріальне (0,329 <0,333), то робиться висновок про типовість середньої зі значенням 15,55% для ситуації 1.

Д2 = 21,21 / 0,81 = 26,19% *%

Далі за формулою знаходиться середнє квадратичне відхилення

σ = = = 5,12%

І, нарешті, розраховується квадратичні коефіцієнт варіації

V = σ / Хср = 5,12 / 8,77 = 0,584 або 58,4%.

тому що розрахункове значення коефіцієнта варіації перевищує критеріальне (0,584> 0,333), то робиться висновок про нетиповість середньої зі значенням 8,77% для ситуації 2.

Задача 2

Інвестор узяв гроші в борг під відсоток, рівний 2,5% і вирішив придбати акції одного з типів А або В.

Для акцій зазначених типів на ринку можуть виникнути ситуації, зазначені в таблиці. Оцінити можливу поведінку інвестора при купівлі акцій одного з типів (середня дисперсія) з урахуванням можливого програшу.

Тип акцій

Вихід один

Вихід 2


р

дохідність

Ср.дох.

р

дохідність

Ср.дох.

А

0,3

6%

1,8%

0,7

2%

1,4%

У

0,2

-1%

-0,2%

0,8

4,25%

3,4%

Середнє очікуване значення - це те значення величини події, яке пов'язане з невизначеною ситуацією. Середнє очікуване значення є середньозваженим для усіх можливих результатів, де ймовірність кожного результату використовується як частота або вага відповідного значення. Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очікуємо в середньому.

Середні прибутковості за типами акцій.

Середнє очікуване значення по акціях А = 3,2%

Середнє очікуване значення по акціях В = 3,2%

Відповідь - акції рівноцінні. Отже, вигідніше купувати акції типу А, оскільки в разі результату 1, ми маємо середній дохід 1,8%, у разі результату Б - середню прибутковість 1,4%.

У разі ж результату два ми втрачаємо можливі 2% прибутку. Але, якщо б ми вибрали акції типу Б, то ми б мали збиток у о.2% при результаті Б.

Задача 3

Швейне підприємство вирішило прив'язати свій асортимент на наступний рік до довгострокового прогнозу погоди, тобто на весь наступний рік. Була зібрана інформація за минулі 11 років про стан погоди. При цьому виявилося, що звичайна погода буває з р = 0,2, прохолодна з р = 0,3 і тепла з р = 0,5.

Імовірнісна платіжна матриця має вигляд, наведений у таблиці. Розрахувати і пояснити вибір стратегії виходячи з даних (використовувати показники середнього, дисперсії, коефіцієнта варіації).

Імовірність

0,2

0,3

0,5

Стратегія природи

Звичайна-П1

Прохолодна - П2

Тепла - П3

Стратегія підприємства
Тепла-Р1

17900

5900

35900

Прохолодна - Р2

22000

35400

6400

Звичайна-Р3

34800

22800

16000

Імовірність

0,2

0,3

0,5

Стратегія природи

Звичайна-П1

Прохолодна - П2

Тепла - П3

Стратегія підприємстваТепла-Р1

3580

716

1770

531

17950

8975

Прохолодна - Р2

4400

880

3186

1062

3200

1600

Звичайна-Р3

6960

1392

6840

2280

8000

4000

Якщо проаналізувати отримані результати, то, можна зробити висновок, що найбільш вигідна підприємству стратегія, орієнтована на звичайні погодні умови., Так як практично у всіх випадках середній дохід виходить максимальний у порівнянні з іншими стратегіями.

Задача 4

Знайдіть коефіцієнт варіації виплат за договором страхування життя на один рік. Страхова сума b = 100000 крб., Ймовірність смерті застрахованого протягом року q = 0,0025

Рішення

V = σ / Хср

Число виплат

Сума виплат

Х - Хср

1

100000

-1200000

2

200000

-1100000

3

300000

-1000000

4

400000

-900000

5

500000

-800000

6

600000

-700000

7

700000

-600000

8

800000

-500000

9

900000

-400000

10

1000000

-300000

11

1100000

-200000

12

1200000

-100000

13

1300000

0

14

1400000

100000

15

1500000

200000

16

1600000

300000

17

1700000

400000

18

1800000

500000

19

1900000

600000

20

2000000

700000

21

2100000

800000

22

2200000

900000

23

2300000

1000000

24

2400000

1100000

25

2500000

1200000

Разом

32500000


Хср = 32500000/25 = 1300000

Потім за формулою

Д = /

визначається дисперсія

Д1 = 130 000 000 / 25 = 5 200 000 руб .* руб.

Далі за формулою знаходиться середнє квадратичне відхилення

σ = = = 2280 руб.

І, нарешті, розраховується квадратичні коефіцієнт варіації

V = σ / Хср = 2280 / 1300000 = 0,002 або 0,2%.

тому що розрахункове значення коефіцієнта варіації не перевищує критеріальне (0,002 <0,333), то робиться висновок про типовість середньої зі значенням 1300000

Відповідь: V = 0,002 або 0,2%.

Задача 5

Підрахувати середнє значення виплат за договором страхування життя на один рік із залежністю страхової суми від причини смерті від нещасного випадку b 1 = 500000руб., А на випадок смерті від природних причин - b 2 = 100000. Руб. ймовірність смерті протягом року від нещасного випадку q 1 = 0,0005, q 2 = 0,002.

n

смерть від нещасного випадку

смерть від природних причин

1

500000

100000

2

1000000

200000

3

1500000

300000

4

2000000

400000

5

2500000

500000

Хср1 = 7500000 / 5 = 1500000 руб. - Середні виплати за страховками при настанні смерті від нещасного випадку.

Хср2 = 1500000 / 5 = 300000 руб. - Середні виплати по страхових випадках при настанні смерті від природних причин.

Відповідь: 1500000 руб. - Середні виплати за страховками при настанні смерті від нещасного випадку.

300000 руб. - Середні виплати по страхових випадках при настанні смерті від природних причин.

Задача 6

Розподіл розміру втрат для договору страхування складу від пожежі задано таблицею. Підрахувати середній розмір втрат від пожежі.

Таблиця. Розподіл втрат від пожежі.

Розмір втрат

Імовірність

0

0,9

500

0,06

1000

0,03

10000

0,008

50000

0,001

100000

0,001

Розмір втрат

Число застрахованих

Виплати

0

900

0

500

6

3000

1000

3

3000

10000

8

80000

50000

1

50000

100000

1

100000


1000

236 000

Хср = 236000/1000 = 236 руб.

Відповідь: середній збиток від пожежі - 236 руб.

Задача 7

Компанія тільки що виплатила дивіденд за звичайними акціями - 300 руб. на акцію. Прогнозується майбутній темп зростання дивіденду 5% на рік. Безризикова прибутковість - 6%, дохідність ринку - 9%. Β - коефіцієнт акції дорівнює 2. Визначити очікувану прибутковість звичайної акції (термін її звернення необмежений).

Рішення

Майбутнє значення дивіденду - 300 * 1,05 = 315 руб.

β = ціна / прибуток = 2, отже,

ціна акції через рік зросте до 315 * 2 ​​= 630 руб.

первісна ціна акції = 300 * 2 = 600 руб.

прибутковість = дивіденд / ринкова ціна акції * 100%

Очікувана прибутковість володіння акцією знаходиться за наступною формулою:

,

де

P - ціна покупки акції;

D0 - останній виплачений дивіденд за акцією;

D1 - дивіденд, очікуваний до виплати в найближчому періоді в майбутньому;

g - очікуваний темп приросту дивіденду в майбутньому.

r = = 0,479 або 47,9%

Відповідь: очікувана прибутковість = 0,479

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
55кб. | скачати


Схожі роботи:
Застосування системи управління ризиками при проведенні митного контролю Система управління
Управління ризиками
Управління ризиками
Управління ризиками банку
Управління інноваційними ризиками
Управління фінансовими ризиками 4
Управління фінансовими ризиками 2
Управління банківськими ризиками
Управління банківськими ризиками
© Усі права захищені
написати до нас