Управління організацією Московське товариство оцінювачів та її структурними підрозділами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Московський Державний Обласна Університет
Економічний факультет
Кафедра "Економіки та підприємництва"
ЗВІТ
про проходження виробничої практики
(На базі Регіональної Громадської Організації "Московське Товариство Оцінювачів")
студента економічного факультету, 5 курсу, 54 групи,

Студент-практикант

Керівник практики ____________ Крохин А.Г.
Москва - 2006 рік
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
  1. Загальна характеристика організації-бази практики: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.1. загальні відомості. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1.2. цілі та завдання, основні види діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3. виконувані види послуг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3.1. Оціночна діяльність Товариства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.3.2.Консультаціонние послуги ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 9
           1.3.3.Проведеніе експертизи та рецензування звітів з
оцінки об'єктів оцінки інших оцінювачів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .. 9
           1.3.4.Інформаціонное забезпечення членів Товариства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.4. характеристика ринку збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.5. конкуренція ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2. Характеристика управління організацією та її структурними підрозділами ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.1. Характеристика організаційної структури управління
діяльністю підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.2. дерево цілей організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
3. Характеристика виробничо-економічного потенціалу та результативності фінансово-господарської діяльності організації в звітному періоді ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.1. характеристика основних фондів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
3.2. характеристика використовуваних матеріальних ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
3.3. характеристика трудових ресурсів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
3.4. витрати на виробництво і реалізацію продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
3.5. цінова політика організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 23
3.6. оцінка результативності фінансово-господарської діяльності ... ... ... .. 23

4. Характеристика підрозділу проходження практики, посадові обов'язки практиканта ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .24
5. Пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності організації ... ... ... ... .29
Список нормативно-правових документів та іншої використаної літератури ... ... .. ... .31
Введення
Базою для проходження виробничої практики була обрана Регіональна Громадська Організація "Московське Товариство Оцінювачів".
Основною метою виробничої практики є систематизація та розширення теоретичних знань, отриманих раніше при вивченні основних економічних дисциплін та набуття навичок з менеджменту в організації.
Крім того, метою практики є використання теоретичних навичок, отриманих у процесі навчання, в конкретних виробничих процесах і ситуаціях.
Основними завданнями практики є:
- Закріплення практичних навичок вирішення інженерно-економічних і управлінських завдань;
- Ознайомлення з практикою виробничої, організаторської і
управлінської діяльності;
- Вивчення та участь у розробці методичних, нормативних,
організаційних документів щодо вдосконалення системи управління;
- Збір матеріалів для підготовки даного звіту з практики.
У ході проходження виробничої практики була вивчена організаційно-господарська діяльність Регіональної Громадської Організації "Московське Товариство Оцінювачів" (далі по тексту - РОО "МГО") у загальному плані. Крім цього були простежені зв'язку даної організації з іншими організаціями. Була вивчена структура і методи управління у даній установі. Особлива увага в роботі приділяється питанням, що стосуються приведення і розрахунку економічних показників РОО "МГО". Висвітлено питання, що стосуються ресурсів і результатів їх використання, матеріально-технічного постачання, господарських коштів організації. Чимала увага приділяється і кадрових проблем організації, а також питань, що стосуються оплати праці.
При зборі матеріалів для написання звіту з практики основними джерелами інформації стали планові та звітні документи, нормативно-довідкові матеріали, результати опитування співробітників організації, посадові інструкції, статистичні дані і ряд іншої документації.

1. Характеристика і аналіз організаційно-господарської діяльності РОО "Московське Товариство Оцінювачів"
1.1. Загальні відомості
Загальні дані
Повна назва:
РЕГІОНАЛЬНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МОСКОВСЬКЕ Товариства Оцінювачів
Адресні дані:
Місто:
Москва
Поштовий індекс:
115446
Поштова адреса:
Москва, Коломенський пр., д. 1А, оф. 31
Контактна інформація
115-97-09-телефон
115-97-39 - факс
Регіональна Громадська Організація «Московське Товариство Оцінювачів» була створена в 1999 р. і функціонує на основі Конституції Російської Федерації, Федерального закону "Про громадські об'єднання", Цивільного Кодексу Російської Федерації і свого Статуту.
Московське Товариство Оцінювачів - громадська некомерційна організація (Свідоцтво про реєстрацію № 4238 від 04.01.99 р.) заснований з ініціативи державних, банківських та інвестиційних структур за участю навчальних, юридичних і інших відомств, організацій, фондів, зацікавлених у створенні, становленні та розвитку в м. Москві уніфікованої системи проведення експертно-оціночних послуг з визначення вартості земельних ділянок, нерухомості та іншої власності (в тому числі інтелектуальної) і пов'язаних з ними прав.
Основна мета створення МГО - об'єднання зусиль будь-яких організацій, фірм і окремих фахівців, які професійно займаються наданням послуг у галузі експертизи та оцінки на території Москви, і координація їх діяльності.
Засновниками Товариства є представники Державного комітету РФ з промислової політики, Московського комітету з науки і технологій, інформаційного центру "Земельні ресурси", Центрального НДІ економіки та управління будівництво, провідні вчені - економісти, експерти та фахівці у галузі надання консалтингових послуг.
Товариство активно взаємодіє з вищими навчальними закладами, які здійснюють підготовку фахівців-оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, такими як: Фінансова Академія при Уряді РФ, Школа професійної оцінки Російської економічної академії ім. Г. В. Плеханова, Російської академії державної служби при Президенті РФ, іншими вищими навчальними закладами РФ.
Неодноразово на прохання Комітетів та Департаментів Уряду Москви брало участь і бере участь в даний час до роботи з оцінки майна, прав на нього і пакетів акцій для встановлення ефективності використання цієї власності Москви в комерційних організаціях.
За період з 1999 року по теперішній час МОО, його колективними та індивідуальними членами виконано понад 11 тисяч різного виду робіт з оцінки і переоцінки майна, фінансового аналізу, аудиту, надано понад 7 тисяч різного роду юридичних консультацій, здійснено понад тисячі перевірок звітів про оцінку майна , з видачею рецензій та експертних висновків за запитами державних, громадських і судових органів.
МГО активно бере участь у розробці вітчизняних стандартів та систем сертифікації, спрямованих на забезпечення якості послуг у оціночної діяльності в оцінці об'єктів інтелектуальної власності і нематеріальних активів, будучи членом Підкомітету - 4 "Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності" Всеросійського науково-дослідного інституту стандартизації (ВНДІ стандарт) Держстандарту Росії.
Представники МГО у 1999-2001 р.р. брали безпосередню участь у Громадській експертній Раді з оцінки основних фондів Державного Комітету РФ за статистикою.
Діяльність громадського об'єднання - Московського Товариства Оцінювачів отримала високе визнання з боку державних відомств і організацій, так у грудні 2000 р. з його активною участю в Державній Академії інновацій Міністерства загальної та професійної освіти РФ створена і з 01.01.02 р. почала працювати кафедра "Правового та методичного забезпечення оціночної діяльності ".
В даний час на базі кафедри "Правового та методичного забезпечення оціночної діяльності ДАІ" за активної участі членів МГО створені оригінальні методики та технології оцінки різних видів власності, в тому числі розрахунків упущеної вигоди (неодержаного доходу) як частини оцінки бізнесу. Крім цього, кафедра виконує функції методичного центру з узагальнення практики оцінки об'єктів власності та вироблення методичних рекомендацій та її стандартизації та відповідності вимогам чинного законодавства РФ.
У серпні 2001 року МГО заснований науково-практичний журнал "Московський оцінювач" (ліцензія Державного Комітету РФ з друку № 018082 від 31 серпня 2001 р.), випуск якого був здійснений у третьому кварталі 1999 року.
До теперішнього часу один раз на два місяці регулярно виходить номер журналу з актуальними статтями та роз'ясненнями з найбільш важливих питань практики оцінки на території РФ.
У 2002 році РОО "МГО" приймало участь у створенні Комітету з оціночної діяльності при Торгово-промисловій палаті РФ, в діяльності якого бере найактивнішу участь представник РОО "МГО", який очолює підкомітет правового забезпечення оціночної діяльності.
У 2002 році РОО "МГО" виступило ініціатором створення і введення до складу Третейського суду з розгляду економічних спорів при Торгово-промисловій палаті РФ групи найбільш авторитетних і провідних фахівців та експертів-оцінювачів Росії.
У 2003 році РОО "МГО" виступило одним з ініціаторів організації та проведення конференції, присвяченої 10-річчю оціночної діяльності в Російській Федерації, чому було присвячено 2 номери журналу "Московський оцінювач" і один спеціальний випуск журналу.
З 2002 року по теперішній час в РОО "МГО" проводиться цілеспрямована робота, пов'язана з розробкою та створенням системи вітчизняних Стандартів оцінки, з урахуванням системи стандартів оцінки некомерційного партнерства "Російська оцінка", а також вимог міжнародних Стандартів оцінки.
До початку 2004 року в МГО підготовлені:
- Комплект пакетної документації, регулюючої і супроводжує експертну діяльність (близько 20 пакетів).
- Система надійних оцінювачів Московського регіону, з введенням відповідного Реєстру надійності.
- Система акредитації оцінювачів (компаній і індивідуальних підприємців) за якістю оціночних робіт і послуг.
- Система якості та ліцензування оціночної діяльності.
У зв'язку з майбутніми змінами в регулюванні оціночної діяльності на території РФ, пов'язаними з наділенням правом видачі ліцензій саморегулівним організаціям, РОО "МГО" приступило до створення системи правової та іншої документації для самого безпосередньої участі в цій важливій для подальшого розвитку Національного Інституту оцінки різноманітному процесі реформування даної професійної діяльності.
Діяльність Товариства, спрямована, перш за все на створення нових робочих місць, у сфері малого підприємництва і бізнесу, повністю відкрита до співпраці з будь-якими зацікавленими бізнес-структурами, а також органами влади і управління різного рівня.
 
1.2. Цілі і завдання, основні види діяльності
  Основною метою (місією), заради якої була створена Регіональна
Громадська Організація "Московське Товариство Оцінювачів" є:
1. об'єднання зусиль оцінювачів для сприяння захисту їх прав і
інтересів,
2. сприяння становленню національної школи оцінки Росії,
3. сприяння створенню єдиної системи оцінки власності та
координації зусиль усіх, зацікавлених учасників оціночної
діяльності для досягнення однаковості і професіоналізму в
оцінці,
4. сприяння діяльності фахівців, які займаються оцінкою
різних видів власності на території міста Москви.
Завдання Товариства
Для досягнення перерахованих вище цілей товариство відповідно до чинного законодавства РФ вирішує наступні
завдання і здійснює певні види діяльності.
- Захист інтересів оцінювача,
- Сприяння підвищенню рівня кваліфікації професійних оцінювачів,
- Сприяння розробці освітніх програм для навчання професійних оцінювачів
- Розробка власних стандартів оцінки,
- Розробка і підтримка власних системи контролю якості та
сертифікації оціночних послуг,
- Контроль над діяльністю оцінювачів суспільства,
- Участь у діяльності Московської ради з оцінки.
1.3. Характеристика послуг, що надаються POO «MOO»
Регіональна Громадська Організація «Московське Товариство Оцінювачів» займається наданням певного виду послуг членам Товариства, а також іншим зацікавленим особам, які не є членами Товариства. До таких послуг відносяться:
1. Оціночна діяльність Товариства,
2. Консультаційні послуги, які надаються членам Товариства, а також іншим зацікавленим особам, які не є його членами,
3. Експертиза та рецензування звітів, розроблених професійними оцінювачами та об'єднаннями оцінювачів, які є членами Товариства,
4. Інформаційне забезпечення,
5. Проведення процедури офіційної акредитації членів Товариства,
6. Підвищення кваліфікаційного рівня оцінювачів, які є членами Товариства,
7. Сприяння заінтересованим державним установам в розробці, підтримці та поводження в життя стандартів оцінки.
8. Видання періодичного журналу «Московський Оцінювач».
Розглянемо деякі з них.
1.3.1. Оціночна діяльність Товариства.
POO «MOO» має право займатися оціночною діяльністю на підставі ліцензії, виданої Міністерством майнових відносин РФ та м. Москви. Для цього вона залучає спеціалістів - оцінювачів для проведення оцінки різних видів власності за договором підряду на підставі трудової угоди. Товариство за дорученням Замовника виконує комплекс робіт і послуг, пов'язаних з оцінкою об'єктів власності Замовника, (див. Додаток 2).
Між оцінювачем і Замовником укладається договір у письмовій формі, що не вимагає нотаріального посвідчення.
Договір повинен містити:
1. підстави укладення договору,
2. вид об'єкта оцінки,
3. вид обумовленої вартості об'єкта оцінки,
4. відомості про страхування цивільної відповідальності оцінювача.
Весь комплекс робіт і послуг, пов'язаних з оцінкою детально розписаний в звіті з визначення ринкової вартості об'єктів власності.
Таким чином, звіт про оцінку об'єктів власності Замовника є матеріальним виразом наданої послуги.
Вимоги до звіту:
1. звіт не повинен допускати неоднозначного тлумачення або вводити
в оману.
2. у звіті в обов'язковому порядку зазначаються:
-Дата проведення оцінки об'єкта оцінки,
-Використовувані стандарти оцінки,
-Цілі та завдання проведення оцінки об'єкта оцінки,
- А також наводяться інші відомості, які необхідні для повного і недвозначного тлумачення результатів проведення оцінки, відображених у звіті,
3. звіт власноручно підписується оцінювачем і завіряється його
печаткою.
1.3.2. Консультаційні послуги
Консультаційні послуги, що надаються Товариством, можна розділити на дві категорії:
- Консультаційні послуги, що надаються різного роду
фахівцям, з надання оціночних послуг,
- Консультаційні послуги, що надаються Замовникам, в процесі
надання оціночних послуг.
У першому випадку споживачем послуги може виступати як член Товариства, так і державний орган, що займається, наприклад, розробкою стандартів оцінки, нормативною базою для здійснення оціночної діяльності і т.д.
Консультаційні послуги, що надаються Замовнику, є складовою частиною оціночної послуги і розглядаються спільно.
1.3.3.Проведеніе експертизи та рецензування звітів про оцінку об'єктів оцінки інших оцінювачів
Регіональна громадська організація «Московське Товариство Оцінювачів» з початку 1999 року регулярно здійснює перевірку, рецензування звітів про оцінку об'єктів оцінки.
Експертиза та рецензування звітів про оцінку об'єктів оцінки проводиться на підставі заявки оцінювача або оцінної організації з урахуванням положень Стандартів оцінки, обов'язкових до застосування суб'єктами оціночної діяльності, а також з урахуванням Принципів діяльності та положень Кодексу професійної етики POO «MOO».
Основною метою рецензування звітів є загальна перевірка повноти, об'єктивності, всебічності та правильності отриманих даних (числових значень) і висновків щодо них, отриманих фахівцями-оцінювачами в результаті визначення ними ринкової вартості об'єкта оцінки.
Основними базовими документами для проведення робіт з перевірки та рецензування поданих звітів з оцінки об'єкта оцінки є розділи Міжнародних Стандартів оцінки, оскільки аналогічних російських Стандартів Оцінки за напрямками оціночної діяльності, розроблених та затверджених Урядом РФ немає.
Відсутність національних Стандартів Оцінки дає можливість застосування для цілей рецензування Міжнародних Стандартів Оцінки як еталон оцінки якості проведених оціночних досліджень різних видів об'єктів оцінки.
У результаті проведення експертизи оцінювача видається експертний висновок про звіт, яке є матеріальним виразом наданої послуги.
1.3.4.Інформаціонное забезпечення членів Товариства
До інформаційного забезпечення членів Товариства відносять:
- Збір інформації та створення власних баз даних,
- Надання періодичної інформації, що стосується професії
оцінювача,
- Підвищення кваліфікаційного рівня оцінювачів,
- Участь представників Товариства у проведенні міжнародних
конференцій та симпозіумах.
- Прилучення російських експертів з оцінки до світового досвіду та
практиці оцінки, сприяння їх адаптації до умов Росії,
- Підтримка високого професійного рівня експертів з оцінки
та сприяння створенню системи оцінки, і багато іншого.
- Поширення інформації про цілі Товариства серед населення,
наукової громадськості, підприємств, установ, організацій.
Прибуток, отриманий від надання всього спектру послуг, що надаються Товариством, йде на досягнення основної мети (місії) Товариства.
1.4. Ринок збуту
Російське товариство оцінювачів забезпечує своїм клієнтам високоякісні послуги, що відповідають потребам ринку, і пропонує продукти, що задовольняють споживачів в умовах конкурентного ринку.
1.5. Конкуренція
Основними конкурентами РОО "МГО" є:
1. НП «Єдина система« Експертиза власності »ТПП РФ
2. ТОВ «Незалежна експертна підтримка« Компанія НЕП »
  3.   ЗАТ "Міське бюро експертизи власності", Москва
4. ЗАТ "РОСІЙСЬКА ОЦІНКА", Москва
5. ТОВ "Центр оцінки" Профіт ", Москва
2. Характеристика управління організацією та її структурними підрозділами
2.1. Характеристика організаційної структури управління діяльністю підприємства
Вищим керівним органом Товариства є загальні Збори членів Товариства. Воно збирається не рідше одного разу на три роки і має повноваження приймати рішення, що впливають на структуру та діяльність Товариства (див. Додаток 1).
Основними завданнями Зборів є:
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства,
- Затвердження планів діяльності Товариства,
- Обрання Правління у складі Голови правління та членів
правління і дострокове припинення їх повноважень,
- Обрання Ревізійної комісії,
- Затвердження балансу Товариства, звітів Голови Правління та
Ревізійної комісії.
- Встановлення розміру та порядку сплати вступних та членських
внесків,
- Вирішення питань реорганізації та ліквідації Товариства,
- Вирішення інших питань, що стосуються діяльності Товариства.
У періоди між загальними зборами, постійно діючим керівним органом є Правління, очолюване Головою, яке обирається загальними зборами строком на 3 роки.
Основними завданнями Правління є:
- Розпорядження майном Товариства,
- Встановлення штату і порядок оплати праці штатних працівників, прийняття і виключення членів Товариства,
- Затвердження річного бюджету,
- Складання службових інструкцій для штатних працівників
суспільства,
- Формування комітетів і робочих груп, за напрямками
діяльності Товариства працюють над окремими
професійними проблемами та організаційними питаннями,
інформують про результати своєї діяльності Правління,
- Вирішення питань про створення відділень Товариства у регіоні
діяльності,
- Вирішення інших питань, що стосуються діяльності Товариства,


Голова Правління має право без довіреності
діяти від імені Товариства, розпоряджається його майном, видавати довіреності, відкривати в банках розрахунковий та інші рахунки, затверджує штати, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, вирішує інші питання, не віднесені до компетенції Загальних Зборів і Правління. До компетенції Голови Правління також входить підтримка зв'язків з громадськістю, з державними органами правління і т.д.
Виконавчий директор призначається Головою Правління строком на 3 роки і підзвітний йому. Виконавчий директор керує штатним адміністративно-господарським апаратом Товариства, укладає поточні та строкові трудові договори, зі штатними працівниками Товариства.
2.2. Дерево цілей
1. Інформаційне забезпечення членів Товариства, а також інших зацікавлених осіб, які не є його членами.
1.1. Збір інформації та створення власних баз даних з метою надання допомоги членам суспільства в їх професійній діяльності.
1.2.Своевременное надання своїм членам періодичної
інформації, що стосується професії оцінювача.
1.3. Поширення інформації про цілі суспільства серед населення,
наукової громадськості, підприємств, установ організацій.
2. Сприяння у підготовці та розвитку різних методик і програм у
області оцінки.
2.1. Розробка проектів, програм для забезпечення діяльності
суспільства.
2.2. Розробка та сприяння реалізації методик оцінки результатів
виборів в державні та муніципальні органи влади РФ.
2.3. Сприяння навчальним та науковим установам у виробленні
єдиних програм в області оцінки, сприяння у навчанні
експертів з оцінки та створення ефективних методик оцінки.
2.4. Сприяння вирішенню проблем матеріального, методичного та правового забезпечення та розвитку інституту оцінки в московському регіоні.
3.Повишеніе кваліфікаційного рівня оцінювачів.
3.1. Сприяння заінтересованим державним установам в
розробці, підтримці та поводження в життя стандартів оцінки.
3.2. Участь у проведенні загальноросійських конференцій,
підтримка відносин з іншими професійними
товариствами.
3.3. Вивчення міжнародного досвіду оцінки, підтримання зв'язків з
професійними товариствами оцінювачів інших країн.
3.4. Участь представників суспільства у проведенні міжнародних
конференцій та симпозіумах.
3.5. Залучення російських експертів з оцінки до світового досвіду
і практиці оцінки, сприяння їх адаптації до умов Росії.
3.6. Здійснення заходів, спрямованих на суспільне
визнання і підтримку інституту незалежної оцінної
експертизи.
3.7. Сприяння розвитку наукового потенціалу в галузі оцінки.
4.Содействіе становленню національної школи оцінки.
4.1. Сприяння заінтересованим державним установам в
розробці, підтримці та поводження в життя стандартів оцінки.
4.2. Підтримка високого професійного рівня експертів з оцінки, в першу чергу експертів з оцінки та сприяння створенню системи.
4.3.Участіе у виконанні рішень органів державної влади
та місцевого самоврядування, пов'язаних з оцінкою майна,
здійснюваної на території Москви, майнового страхування, реституції власності, реструктуризації зовнішнього боргу, кредитування під заставу та інших.
5. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
6. Об'єднання зусиль оцінювачів для сприяння захисту їх прав і
інтересів.
6.1. Сприяння у виробленні рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в області оцінки з метою врахування інтересів експертів з оцінки та створення ефективних методик оцінки.
7. Організація фінансово-господарської діяльності.
7.1. Оснащення Товариства матеріально-технічною базою.
7.1.1. Забезпечення бібліотеки суспільства необхідної наукової
літературою.
7.1.2. Забезпечення Товариства комп'ютерним обладнанням,
необхідним для створення послуг та робіт з оцінки.
7.1.3. Постачання Товариства програмним забезпеченням.
7.2. Дотримання норм правил техніки безпеки.
7.2.1. Ознайомлення персоналу з правилами техніки безпеки.
Для досягнення статутних цілей Товариство у відповідності з

чинним законодавством РФ має право:

- Здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню статутних цілей, заради яких вона створена. Підприємницька діяльність здійснюється суспільством відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом "Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу РФ" та іншими законодавчими актами РФ.
- Створювати господарські організації, а також набувати майно, призначене для ведення підприємницької діяльності. Створювані суспільством товариства, товариства та інші господарські організації вносять до відповідних бюджетів платежі у порядку і розмірах, встановлених законодавством РФ. Доходи від підприємницької діяльності Товариства не можуть розподілятися між членами Товариства і повинні використовуватися лише для досягнення статутних цілей.

3. Характеристика виробничо-економічного потенціалу та результативності фінансово-господарської діяльності організації в звітному періоді
3.1. Характеристика основних фондів в 2005 р.
Таблиця 1
Наявність, рух і структура основних виробничих фондів
Види основних фондів
Наявність на початок року
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Наявність на кінець року
Тис.руб частка,%
Тис.руб частка,%
Тис.руб частка,%
Тис.руб частка,%
1. Земельні ділянки та будівлі
145000 13,4
50000 36,7
42000 77,8
153000 11,8
2.Сооруженія
76000 7,0
- -
- -
82000 6,4
3. Машини та обладнання
618000 56,9
86000 63
12000 22,7
716000 55,5
5. Транспортні засоби
- -
- -
- -
- -
6. Виробничий і господарський інвентар
160000 14,7
66000 48,5
- -
226000 17,5
7. Робоча худоба
- -
- -
- -
- -
8. Продуктивна худоба
- -
- -
- -
- -
9. Багаторічні насадження
- -
- -
- -
- -
10. Інші види основних засобів
86000 8,0
27000 19,8
- -
113000 8,8
Разом
108500 100
136000 168
54000 100
1290000 100
У т.ч.: виробничі
- -
- -
- -
- -
невиробничі
- -
- -
- -
- -
Таблиця 2
Наявність і планова потреба в основних видах обладнання у звітному періоді

п / п
Види обладнання
Необхідно для виконання виробничої програми підприємства, одиниць
Фактично є на підприємстві, одиниць
Вартість фактично наявного устаткування, руб
1
Загальна кількість обладнання
18
15
54500
2
Персональні комп'ютери
11 одиниць
11 одиниць
44000
3
Принтери
5 одиниці
3 одиниці
7500
4
Ксерокс
2 одиниця
1 одиниця
3000
Таблиця 3
Віковий склад основних видів встановленого обладнання в звітному періоді за 2005 р.
№ п / п
Найменування устаткування
Дані про обладнання, яке буде задіяний при виконанні замовляються робіт та наданні послуг
Нинішній стан обладнання
Джерело отримання обладнання
Марка, модель
Рік випуску
Рік останнього капремонту
Виробник (країна)
(Местонахождніе та поточні зобов'язання)
Власник обладнання
Вид договору (оренда тощо), термін договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Персональні комп'ютери (11 одиниць)
PentiumIV AtlonМХ
2004 2005
Індонезія
РОО "МГО"
РОО "МГО"
-
2.
Принтери (3 одиниці)
HP LaserJet 9000
HP LaserJet 4100
2003
2004
2003
-------- »»------
--------- »»------
-------- »»------
.-
3.
Ксерокс (1 одиниця)
Canon 220
2005
-
--------- »»------
-------- »»------
-
Таблиця 4
Використання основних фондів у звітному періоді за 2005 р.
№ п / п
Показники
Попередній рік
\ Звітний рік
Зміна абс. (+,-)
Темп росту,%
1.
Обсяг продажів послуг у фактично діючих цінах, крб.
987615
506700
-480915
51,3
2.
Середньорічна вартість основних виробничих фондів, руб.
1085000
1384000
+299,000
127,5
У тому числі:
Машини та обладнання
618000
969430
+351430
156,8
3.
Фондовіддача на 1 руб. основних фондів за проданими послуг, руб.
124000
21500
+9100
173,3
4.
Середньооблікова чисельність працівників, чоловік
16
16
-
-
5.
Середньорічне виробництво продукції на одного працівника, крб.
454,5
513,4
-58,9
112,9
6.
Фондоозброєність праці одного працівника, крб.
1233,0
1531,8
+358,8
129,0

3.2. Характеристика використовуваних матеріальних ресурсів
Для успішного функціонування будь-яка організація повинна мати всі необхідні для неї ресурсами для здійснення процесу виробництва. Розглянемо ресурси, якими володіє РОО "МГО": => Обладнання для підготовки документації. РОО "МГО" має достатню кількість комп'ютерів та оргтехніки для виконання робіт та оформлення документів. Загальні відомості по обладнанню, яким володіє РОО наведені в таблиці 5.
Таблиця 5                    Обладнання РОО "МГО"
№ п / п
Найменування устаткування
Дані про обладнання, яке буде задіяний при виконанні замовляються робіт та наданні послуг
Нинішній стан обладнання
Джерело отримання обладнання
Марка, модель
Рік випуску
Рік останнього капремонту
Виробник (країна)
(Місцезнаходженням
ня та поточні зобов'язання)
Власник обладнання
Вид договору (оренда тощо), термін договору
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Персональні комп'ютери (11 одиниць)
Pentium IV Atlon МХ
2004 2005
Індонезія
РОО "МГО"
РОО "МГО"
-
2.
Принтери (3 одиниці)
HP LaserJet 9000
HP LaserJet 4100
2003 2004
2003
-------- »»------
--------- »»------
-------- »»------
.-
3.
Ксерокс (1 одиниця)
Canon 220
2005
-
--------- »»------
-------- »»------
-
3.3. Характеристика трудових ресурсів
Таблиця 6
Забезпеченість організації трудовими ресурсами і їх рух за 2005 р.
№ п / п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
1.
Середньооблікова чисельність персоналу, чол.
16
16
З нього:
Робітники
14
14
Керівники
4
4
Фахівці
12
12
Службовці
12
12
Інші
0
0
2.
Прийнято, чол.
0
0
3.
Звільнено, чол.
0
21
У тому числі:
За власним бажанням
0
0
За прогули і інші порушення трудової дисципліни
-
-
Таблиця 7
Оплата праці персоналу в звітному періоді за 2005-2006 р.
№ п / п
Показники
Попередній рік
Звітний рік
Зміна абс.,%
1.
Фонд заробітної плати всього персоналу, руб.
1135200
1452000
+316800
У тому числі промислово-виробничого персоналу
95456
104884
+9428
З нього:
Робочих
698000
792000
+94000
Керівників
450000
480000
+30000
Фахівців
698000
792000
+94000
Службовців
-
-
-
Інших
-
-
-
 
3.4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Витрати (витрати) РОО "МГО"
При придбанні РОО обладнання, інструменту, матеріалів і т.п. грошові кошти на покупки складають витрати або витрати організації. Виплати грошей з каси або банківського рахунку в цьому випадку носить назву платежу.
Розрізняють постійні та змінні витрати.
Витрати, пов'язані з використанням виробничих факторів, величина яких не залежить від обсягу виробленої продукції, називаються постійними.
Витрати, пов'язані з використанням виробничих факторів, величина яких визначається змінами обсягу виробленої продукції називаються змінними.
Таблиця 8
Структура витрат на утримання РОО "МГО" за місяць у звітному періоді за 2005 р.
№ пп
Постійні витрати
Сума
(Руб.)
№ пп
Змінні витрати
Сума
(Руб.)
1
2
3
4
5
6
1.
Оренда приміщення
18000
1.
Юридичні послуги
3000
2.
Комунальні платежі
30000
2.
Оформлення документів
3000
3.
Зарплата [см. штатний розклад]
1452000
3.
Реєстрація
3000
4.
Податки на зарплату
380424
4.
Страховка
15000
5.
Рахунок у банку
3000
6.
Інші податки
60000
7.
Підключення до мереж
6000
8.
Інформаційне обслуговування
3000
5.
Амортизація ОФ:
20850
9.
Оренда 1 автомобіля
6000
- Комп'ютери
10000
10.
Бензин
6000
- Принтери
2100
11.
Підписка
1700
- Телефони
1000
12.
Матеріали
6000
- Програмне забезпечення
3000
- Папір
3000
- Офісне обладнання
3500
- Канцелярське приладдя
1500
6.
Реклама в спеціалізованих виданнях
30000
- Дискети / магнітні носії
1500
13.
Непередбачені витрати
3000
РАЗОМ
1950874
РАЗОМ
124700
ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК-2075574

Подібний розрахунок витрат ведеться в РОО щомісяця.
Крім таких схем розрахунку витрат, ведеться розрахунок витрат на кожну надану послугу або проведену науково-дослідну роботу в окремо. Усі витрати відображаються шляхом групування за економічними елементами, званим кошторисом витрат.
Кошторис витрат дозволяє визначити витрати на загальний обсяг споживаних ресурсів для виконання всієї виробничої програми незалежно від того, на який конкретний вид продукції вони були іспользовани.В кошторис витрат входять наступні елементи: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, інші витрати .
Для наочності наведемо приклад (приклад 1) кошторису витрат з науково-дослідній роботі, виконаній РОО "МГО".
Таблиця 9
КОШТОРИС витрат на виконання робіт і надання послуг

Предметні статті витрат
Тис. руб.
п / п
1.
Чисельність основного персоналу (16 чол.)
2.
Основна заробітна плата
1452000
3.
Нарахування на заробітну плату
380424
4.
Матеріали, необхідні для виконання робіт і надання послуг
70000
5.
Спеціальне обладнання для робіт і послуг
15000
6.
Витрати на відрядження
-
7.
Оплата послуг зв'язку
10000
8.
Оплата послуг організаціям-співвиконавцям
-
9.
Інші поточні витрати
16000
10.
Накладні витрати
24000
Разом:
1967424
До кошторисі витрат додається:
обгрунтування (розшифровка) статей кошторису фактичних витрат за державним контрактом
ОБГРУНТУВАННЯ (РОЗШИФРОВКА) фактичних статей витрат
Стаття основна заробітна плата - 1452000 тис.руб.
Таблиця 10
№ п / п
Посада
Чисельно ость
Може бути місячна заробітна плата
Завантажено ваність
(Міс.)
Сумарна зарплата (тис. крб.)
Сумарний ФОП +
ЄСП, руб.
1.
Директор
1
60000
6
360000
454320
2.
Заступник директора
1
20000
6
120000
151440
3.
Начальник відділу
2
15000
6
90000
113580
4.
Головний науковий співробітник
6
11000
6
66000
83292
5.
Провідний науковий співробітник
6
11000
6
66000
83292
Разом
16
242000
6
1452000
1832424
3.5. Цінова політика РОО "МГО"
РОО має упорядковану методику встановлення цін на надання послуг. Ціни залежать від домовленості із Замовником, тобто це договірні ціни. Те ж саме стосується і проведення навчання та організації семінарів.
3.6. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності
Таблиця 11
Динаміка фінансових результатів діяльності організації в звітному періоді за 2005 р.
№ п / п
Показники
На початок року
На кінець року
Зміна абс., ​​(+,-)
Темп росту,%
1.
Прибуток (збиток) до оподаткування
987615
506700
-480915
51,3%
2.
Податок на прибуток
207044
140544
-66500
67,8%
3.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності
1383202
830140
-553062
-60,0%
4.
Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду)
780988
366333
-414655
46,9%
Таблиця 12
Показники фінансової стійкості організації в звітному періоді за 2005рік
№ п / п
Показники
На початок року
На кінець року
Зміна (+,-)
1.
Коефіцієнт автономії
0,69
0,67
-0,02
2.
Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу
0,436
0,488
+0,052
3.
Коефіцієнт маневреності
-0,311
-0,329
-0,018
4.
Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними засобами
2,493
-2,066
0,427
5.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власним капіталом
-15,520
-10,465
+5,055
6.
Коефіцієнт фінансової стійкості
-0,216
-0,221
-0,005
7.
Коефіцієнт співвідношення виробничих активів і вартості майна
0,803
0,771
-0,032

4. Характеристика бухгалтерії, посадові обов'язки заступника головного бухгалтера
Облікова політика - являє собою сукупність принципів і правил, що регламентують методичні та організаційні основи ведення підприємством бухгалтерського обліку за звітний рік.
Зміст облікової політики включає в себе:
1. Загальні положення організаційно-технічного порядку
Прийняття облікової політики РОО «МГО» проводиться відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої Постановою Уряду РФ від 06 березня 1999 р. № 283, а також вимогами законодавства та нормативних правових актів РФ та м. Москви.
1.1. Організація облікової роботи (Бухгалтерський облік в РОО
«МГО» здійснюється бухгалтерією. Головний бухгалтер
керується у своїй діяльності «Положенням про
бухгалтерській службі і посадовими інструкціями),
1.2. Система і план рахунків бухгалтерського обліку (Організація
веде бухгалтерський облік майна, зобов'язань і
господарських операцій способом подвійного запису),
1.3. Форма і регістри бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік
ведеться за журнально-ордерною і меморіально-ордерної
формі із застосуванням комп'ютерної програми «Инфин»),
1.4. Валюта обліку (рублі, копійки),
1.5. Застосовувані форми первинних облікових документів (РОО
«МГО» застосовує уніфіковані форми первинних
облікових документів без введення додаткових
реквізитів),
1.6. Порядок видачі грошових коштів підзвіт і оформлення їх
витрачання (видача грошових коштів підзвіт
здійснюється на строк не більше 10-ти днів),
1.7. Порядок контролю за господарськими операціями (шляхом
оформлення відомостей обліку переговорів, доповідних
записок посадових осіб та співробітників РОО «МГО»),
1.8. Застосовувані форми за окремими видами витрат,
1.9. Перелік статей витрат для управлінського обліку,
1.10. Порядок проведення інвентаризації майна та
зобов'язань (проведення інвентаризації 1 раз на рік перед
складанням річного балансу),
1.11. Перелік осіб, які мають право підпису первинних
документів,
1.12. Графік і правила документообігу,
1.13.Номенклатура справ та порядок зберігання бухгалтерських
документів.
     2.Основні правила ведення бухгалтерського обліку в РОО
«МГО»
У зв'язку з необхідністю достовірного відображення майнового стану та фінансових результатів діяльності, забезпечення вимог раціонального обліку, РОО «МГО» веде бухгалтерський облік відповідно до допущеннями і правилами у міру вступу в силу нормативних, методичних та правових документів відповідно до ПБУ 10/99.
2.1. Застосування припущень і правил ведення бухгалтерського
обліку,
2.2. Встановлення меж між основними засобами і
матеріалами,
2.3. Переоцінка об'єктів основних засобів,
2.4. Нарахування амортизації за основними засобами,
2.5. Облік нематеріальних активів,
2.6. Нарахування амортизації по нематеріальних активах,
2.7. Відображення придбання і заготовляння МПЗ,
2.8. Способи списання МПЗ,
2.9. Оцінка товарів, поняття ціною купівлі та продажу вартості
товарів,
2.10. Оцінка та облік випуску готової продукції,
2.11. Порядок обліку виручки від реалізованої продукції, товарів
(Робіт, послуг), включаючи організацію окремого обліку,
2.12. Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про
витратах,
2.13. Порядок обліку витрат, включаючи організацію роздільного
обліку та способи списання непрямих витрат,
2.14. Оцінка незавершеного виробництва,
2.15. Порядок списання витрат майбутніх періодів,
2.16. Порядок обліку фінансових результатів при довгострокових
договорах,
2.17. Порядок обліку курсових різниць,
2.18. Перелік створюваних резервів майбутніх витрат і
платежів,
2.19. Формування і використання прибутку,
2.20. Розподіл чистого прибутку і формування резервів за
рахунок фінансових результатів,
2.21. Облік видавничої діяльності,
2.22. Методика формування цін,
3. Організація обліку для цілей оподаткування
3.1. Облік виручки від реалізації продукції для цілей оподаткування,
3.2. Методика коригування собівартості реалізованої
продукції організацією, яка враховує виручку для цілей
оподаткування «по оплаті»,
3.3. Облік цільових надходжень до POO      «MOO».


"ЗАТВЕРДЖУЮ"
_________________ (____________)
(Підпис) (ф. і. О.)
Директор _______________________
(Підприємства, організації)
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА
1. Загальні положення
1.1. Заступник головного бухгалтера безпосередньо підпорядковується головному бухгалтеру.
1.2. Заступник головного бухгалтера призначається та звільняється з посади наказом Генерального директора.
1.3. На час відсутності Заступника головного бухгалтера його обов'язки виконує особа, призначена головним бухгалтером, яке набуває відповідних прав і несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього обов'язків.
1.4. У своїй роботі бухгалтер керується діючими законодавчими актами РФ, інструкціями, наказами, розпорядженнями, правилами, Політикою в сфері якості та ін документами, затвердженими Генеральним директором, що регламентують роботу Заступника головного бухгалтера
1.5. На час відсутності Головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник головного бухгалтера в повному обсязі, набуваючи, відповідні права і несе відповідальність за якість і своєчасність виконання покладених на нього обов'язків.
2. Функціональні обов'язки
Заступник головного бухгалтера виконує наступні функціональні обов'язки:
2.1. Здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідним ділянках бухобліку та підготовка їх до рахункової обробки.
2.2. Оформлення первинної документації. Обробка рахунків, рахунків-фактур постачальників: всі оригінали, підібрані за числам і п / п, якщо є тільки факс, обов'язково зателефонувати і добитися оригіналу.
2.3. Виставлення рахунків, рахунків-фактур, актів клієнтам.
2.4. Контроль оплати клієнтами рахунків (щоденно).
2.5. Контроль повернення актів виконаних послуг від клієнтів.
2.6. Підготовка даних по відповідних ділянках бухгалтерського обліку для складання звітності.
2.7. Оформлення бухгалтерських документів для їх архівування.
2.10. Виконання робіт з формування, ведення і зберігання бухгалтерської інформації.
2.11. Виконання окремих службових доручень головного бухгалтера, виконавчого директора і генерального директора.
3. Права
Заступник головного бухгалтера має право:
3.1. Вимагати забезпечення нормальними умовами праці (приміщенням, робочим місцем).
3.2. Користування затвердженими Генеральним директором інструкціями, наказами, розпорядженнями, правилами, та ін документами, що регламентують роботу бухгалтера.
3.3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення діяльності фірми і вдосконалення форм і методів праці з питань, що знаходяться в компетенції заступника головного бухгалтера.
3.4. Знайомитися з проектами рішень головного бухгалтера, що стосуються його діяльності заступника головного бухгалтера.
3.5. Запитувати й одержувати від керівників структурних підрозділів фірми, фахівців та іншого персоналу необхідну інформацію, документацію, статистичні дані, необхідні для здійснення своїх функціональних обов'язків.
3.6. Інформувати головного бухгалтера, генерального директора про наявні недоліки в роботі та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.7. Користуватися комп'ютерною мережею інтернет для вирішення питань, що входять до компетенції заступника головного бухгалтера, з дозволу Генерального директора.
4. Відповідальність
Заступника головного бухгалтера несе відповідальність:
4.1. За неякісне і несвоєчасне виконання завдань і обов'язків, передбачених цією Інструкцією.
4.2. За невикористання та / або неправомірне використання прав, наданих цією Інструкцією.
4.3. За недотримання Інструкцій, наказів, розпоряджень, Правил та інших документів, що регулюють роботу заступника головного бухгалтера.
4.4. За недотримання техніки безпеки і пожежної безпеки.
4.5. За псування чи недбале ставлення до зберігання та використання, розкрадання майна фірми.
4.6. За грубе ставлення (поведінка) при спілкуванні із співробітниками і персоналом фірми.
4.7. За збереження документації та недотримання інтересів фірми, видачу конфіденційної інформації, документації (комерційної таємниці) про фірму і її клієнтів третім особам.
4.8. За надання генеральному директору та головному бухгалтеру помилкової або
спотвореної інформаційно-довідкової та іншої інформації (документації).
5. Взаємодія з підрозділами (відділами), посадовими особами
Заступник головного бухгалтера взаємодіє з керівниками всіх структурних підрозділів та працівниками фірми з питань фінансово-господарської діяльності підприємства в межах своєї компетенції.
З інструкцією ознайомлений, згоден, примірник на руки отримав


____________________________(___________________________)
підпис П.І.Б.
"________"________________ 200___р.
ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ХВОРІЄМО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Пошук шляхів вдосконалення праці має безперервно, незалежно від того, чи використовується підхід спеціалізації праці, метод обогашенія робіт або розвитку змістовності праці.
Організаційна структура є засобом реалізації ефективної діяльності підприємства і повинна відповідати наступним вимогам:
1) бути простою, чіткою і достатньо гнучкою, що забезпечує творче вирішення завдання управління;
2) створювати умови для вільного і ефективної взаємодії всіх ланок управління;
3) володіти здібностями швидко реагувати на всі зміни, що відбуваються як усередині підприємства, так і поза ним;
4) бути сприйнятливою до технічних організацій і організаційним інновацій;
Орієнтувати всі виробничі та управлінські служби на досягнення кінцевих цілей підприємства найбільш ефективним шляхом.
Керівник завжди повинен пам'ятати, що навіть прекрасно складені плани і найдосконаліша структура організації не мають ніякого сенсу, якщо хтось не виконує фактичну роботу організації. І завдання полягає в тому щоб члени організації виконували роботу відповідно до делегованих їм обов'язками і узгоджуючи з планом. Пошук шляхів вдосконалення праці повинен йти безперервно, незалежно від того, чи використовується підхід спеціалізації праці, метод збагачення робіт або розвитку змістовності праці.
Я пропоную внести такі зміни, які вимагатимуть мінімальних витрат і будуть приносити круглий рік додатковий прибуток незалежно від сезонності роботи - це міжнародні об'єднання зусиль оцінювачів для сприяння захисту їх прав і
інтересів.


Список нормативно-правових документів та іншої використаної літератури:
1.Плановие та звітні документи
2.Норматівно-довідкові матеріали
3.Результати опитування співробітників організації
4.Посадові інструкції
5.Статістіческіе дані
6.Інтернет
7.Программа виробничої практики
           8.Сухова Л.Ф., Чернова. Практикум з розробки бізнес - плану та
фінансовий аналіз підприємства .- М., 1999.
9.Бізнес-план фірми (коментар, методика складання, реальний
приклад) Д. Н. Акуленок, В. П. Буров, В. А. Морошкин, Щ. Л. ровик. - М., 2002год
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Звіт з практики
300.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Основні школи управління Принципи управління туристичною організацією
Управління стресами Види структур управління організацією
Стратегія управління організацією
Особливості управління організацією
Стилі управління організацією
Моделі управління організацією
Особливості управління організацією
Філософія управління організацією
Аналіз системи управління організацією
© Усі права захищені
написати до нас