Управління виробничими процесами

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

1. Осн. закони, конц-ії, принципи орг-ии пр-ва
Орг-я пр-ва - сис-ма заходів напр-их на рац-е поєднання процесів праці з вещест-ми Ел-ми пр-ва в просторі і в часі, з метою досягн-я поставл-х завдань в найкоротші терміни при найкращому исп-і рес-ів.
Основні принципи:
1. ПРР-п сумісності: совмес-ть однакових ел-ів: сов-ть окремо взятого ел-та з ін ел-ми цілого.
2. пр-п актуалізації пр-ва-підхід до орг-ии пр-ва як до непрер-му процесу, становл-ие ф-ий її ел-ів. Увімкнути-ет: статичний (Кекст-ий) і динамічний (інтенсивність-й).
3 пр-п нейтрализо-ии дисфункції
4. пр-п зосередження
6. пр-п мобільності.
Осн-е теорії орг-ии і упр-я пр-му
1. Сі-ма Аркрайта (1732-1792). Він склав «кодекс для робочого», відповідно до кіт. він д.б. дійств. ати по команді.
2. Сис-ма Тейлора (1856-1915), сос-т в устан-ванні V пр-ва, кіт. рассч-ться виходячи з короткого проміжку часу роботи, кваліф-го раб-ка (одержання подвійний прибутку в один і той же проміжок часу).
3. Сис-ма Файоля (1841-1925)
3.1. Адміністрування-це частина упр-ня. Вона включає: произв-ва сфера, комерц-я, фінансова, обліково-бухгалтерсткая. Файоль у кожній сфері виділив адмін-ті ф-ції
3.2. передбачення
3.3. планування
3.4. орган-ція: розд-ие праці, влада, дисципліна, од-тво командування, од-тво рук-тва, підпорядкування індивід-их інтересів, вознагр-ня, централізація, порядок, рівність, ініціатива, корпор-ний дух.
3.5. координування
3.6. контроль
4. Сі-ма Емерсона. Написав 12 прин-ів произв-ної деят-ти: точність формулир-ия мети, підхід з позиції здорового глузду, компітентность консультації, дисц-ну, справедливе ставлення до персоналу, швидкий і точний облік, диспетчеризація, норми і розклади, нормалізація умов, при яких досягаються найкращі результати, нормування операцій, наявність інструкцій, вознаг-ие раб-ка
5. Сі-ма менеджеризму - це відпо-віє людей структурі орг-цій.
6. Сі-ма Вебера - ідеальний тип адмініст-ия - це раз-тка стандартів, по кіт. діє працівник.
7. Сі-ма Мейо - це сис-ма челов-ких отнош-ий.
8. Емпірична сі-ма - Це збір інф-ції і раз-тка рекомендації.
9. Нова школа - прагнення в управлінні ввести точні науки.

Осн-е з-ни наукової орг-ии пр-ва і праці

1. З-н найм-шей причіпний зв'язку. Якщо в пр-ве є відділи, що залежать один від одного, то найбільший випуск продукції буде залежати від найбільшої величини продукції більш слабкого відділу, як би не були сильні основні відділи.
2. З-н взаємного замикання-до основного пр-ву підбираються підсобні пр-ва, що працюють на основне вир-во і один на одного, а в разі їх надлишку - на сторону.
3. З-н ритму. Цей закон вимагає дотримання певних періодів застосування періодично діючих постійної сили
4. З-н паралл-ної і послід-льно роботи. вимагає, щоб приватні процеси і роботи здійснювалися паралельно і одночасно, щоб загальний кінцевий результат був досягнутий в заплановані терміни
5. З-н фронту робіт. Фронт робіт повинен бути пропорційний навантаженні, тобто не потрібно ставити двох людей там, де з роботою може впоратися один.
6. З-н реальних умов. Цілі мають бути досяжними при організації будь-якої справи, враховувати навколишні зовнішні умови і реальні потреби.
Осн-е конц-ии упр-ня в Росії
1. Кон-я орг-ного упр-ня автор - Богданов). Він запропонував основні принципи науки про закони організації, що діють в техніці (організація речей), економіці (організація людей), політиці (організація ідей) і заявив про необхідність їх системного вивчення. Він розглядав організацію абстрактно, поза тісних зв'язків з соціально-економічною стороною діяльності людей, вважаючи, що останнє повністю визначається технікою.
2. З-н орг-ої суми, кот-я більше, ніж арифм-а сума склад-щих її сил. Якщо все речовинний особисті елементи виробництва гармонійно поєднуються і посилять один одного.
3. Принцип ідеологічного оптимуму автор - Ерманский). Він сформулював передумови теорії організації праці та раціоналізації управління, як самостійного наукового напряму, зв'язавши їх з появою певних техніко-економічних умов і, перш за все, з появою великого машинного пр-ва. Ерманский сформулював предмет науки про організацію праці та управління, в основі якої лежала ідея оп оптимальному використанні всіх видів енергії та факторів пр-ва. Він розробив закон організаційної суми, яка більше, ніж арифметична сума складових його сил. Але це можливо лише тоді, коли всі речові особисті елементи пр-ва гармонійно поєднуються і підсилюють один одного.
4. Кон-я вузької бази (Гаст) Її суть полягає в тому, що всю роботу з наукової організації праці та управлінню необхідно починати з окремої людини, незалежно від займаної ним посади (рядовий чи керівник). Була розроблена концепція трудових установок, складовими елементами якої є теорія трудових рухів в пр-ве, організація робочого місця, управлінських процесів і методика раціонального виробничого навчання.
5. Кон-я трудових установок (Гаст)
6. Кон-я вироб-ної трактування управ-ним процесом. (Разміровіч)
Всі вишеп-ное відноситься до кон-і орган-но-технол-ого упр-ия.
До соц-му кон-ям упр-я належить:
1. Теорія орг-ой деят-ти (Керженцев). Він виділяв у науковій організації праці 3 об'єкти: праця, пр-во і управління. Під науковою організацією управління він розумів вивчення організаційних прийомів і визначення найбільш раціональних методів виконання управлінських дій (формування організаційних структур; розподіл, планування, облік, підбір та використання кадрів; підтримання дисципліни).
2. Кон-я соціально-трудового упр-ия. (Вітте)
3. Теорія адміністративної ємності. (Дунаєвський)
4. Теорія техніко-кібернетичного упр-ия.
Наукові основи соверш-ия орг-ції уп-ия общ-ним про-вом
Соверш-ня орг-ції праці та пр-тва зак-ться:
1. в рац-ної плануванні раб. місць у відповід-ии з техн-їм проц-му
2. в здійсненні передачі деталі з операції на операцію
3. у скороченні часу перерв
4. у прискоренні допом-х проц-ів шляхом мех-ии і автом-ції
5. в вдосконалення-ии роботи трансп-го госп-ва
6. в орг-ії підготовчої зміни
7. у впровадженні змінно-добового планир-ня та орг-ції робіт з годинним графіком
8. в поліп-і орг-ції обслуг-ия допоміжного ного госп-тва
9. у впровадженні паралельного та змішаного способу передачі деталі
10. у застосуванні потокового м-да передачі деталі
11. в опр-ии найбільш рац-ого порядку запуску деталі
12. підвищ-е рівня спец-ції раб-х місць
13. сокращ-е довгих-ти всіх ел-ів вироб-ного циклу покращує техніко-екон. пок-ли роботи пред-ия.
Види і завдання машинобудівних виробничих об'єднань
Гл.задачі пр-их об'єднань:
1. Разв-е і розшити-е пр-ва, 2. Широке исп-ня достиж-е науки і техніки., 3. Обес-ие високий. кач-ва пр-ції, 4. Освоєння пр-ва нов. пр-ції, 5. Підвищ. произв-ти праці, 6. Підвищ. еф-ти пр-ва, 7. Рац-ное исп-ня капит-х вкладень, 8. Введення в дію, освоєння і исп-ня произв-них потужностей, 9. вип-ня плану і договірних зобов ств з постачання, 10. Постійне соверш-ня управління, 11. застосування ек-ко-мат-ких м-ів в упр-ии пр-ва, 12. Прискорення НТП
Види:
1. За ступенем сам-ти: 1.1. об'єд-я, в кіт. пр-ку зберігають госп-у юр-ю самост-ть. 1.2. не зберігають самост-ти 1.3. змішане обсягів по-е
2. за широтою інтеграції: 2.1. об'єд-я мають одну дослідні-ю стадію 2.2. об'єд-я мають стадію «проек-е» 2.3. об'єд-я мають стадію «пр-во» 2.4. об'єд-я мають стадію «дослідні-ие і проектно-е» 2.5. обсягів по-я мають стадію «проек-е і виг-е 2.6. об'єд-е має всі стадії (будує-о літальних апаратів)
3. У зав-ти від масшт-в і форм галузей інтеграції
  3.1. міжгалузеве 3.2. галузеве
3.3.внутріотраслевое
4. За масштабами деят-ти: 4.1. міжнародний 4.2.общественние 4.3. територіальний
5.В зав-ти від централізації ф-ції упр-ия: 5.1. з відокремленим апаратом упр-ия 5.2. упр-ня ч / з апарат головного пр-ва 5.3. змішана
6. За хар-ру спец-ції вироб-ні обсягів по-ия раз-ся: 6.1. об'єд-ия головних заводів з філіями 6.2. комплекси об'єд-их заводів
6.3. територіальні галузеві комплекси.
Види м / их вироб-их об'єд-й і їх завдання
Гол. зад-ми ПО явл.: 1. Разв-е і розшити-е пр-ва, 2. Широке исп-ня достиж-е науки і техніки., 3. Обес-ие високий. кач-ва пр-ції, 4. Освоєння пр-ва нов. пр-ції, 5. Підвищ. произв-ти праці, 6. Підвищ. еф-ти пр-ва, 7. Рац-ное исп-ня капит-х вкладень, 8. Введення в дію, освоєння і исп-ня произв-них потужностей, 9. вип-ня плану і договірних зобов ств з постачання, 10. Постійне соверш-ня управління, 11. застосування ек-ко-мат-ких м-ів в упр-ии пр-ва, 12. Прискорення НТП
Види машинобудівних виробничих об'єднань
1. За ступенем сам-ти: 1.1.об'ед-я, в кіт. пр-ку зберігають госп-у юр-ю самост-ть. 1.2. не зберігають самост-ти 1.3. змішане обсягів по-е
2. за широтою інтеграції: 2.1.об'ед-я мають одну дослідні-ю стадію 2.2.об'ед-я мають стадію «проек-е» 2.3. об'єд-я мають стадію «пр-во» 2.4. об'єд-я мають стадію «дослідні-ие і проектно-е» 2.5. обсягів по-я мають стадію «проек-е і виг-е 2.6.об'ед-е має всі стадії (будує-о літальних апаратів)
3. У зав-ти від масшт-в і форм галузей інтеграції: 3.1.межотраслевое 3.2. галузеве
3.3.внутріотраслевое
4. За масштабами деят-ти: 4.1. міжнародний 4.2.общественние 4.3. територіальний
5.В зав-ти від централізації ф-ції упр-ия: 5.1. з відокремленим апаратом упр-ия 5.2.упр-ня ч / з апарат головного пр-ва 5.3. змішана
6. За хар-ру спец-ції вироб-ні обсягів по-ия раз-ся: 6.1. об'єд-ия головних заводів з філіями 6.2. комплекси об'єд-их заводів
6.3. територіальні галузеві комплекси.
Гол-я хар-ка прого об'єд-я: Найважливішим док-му, хар-ним вироб-ті можливості яв-я паспорт вироб-ого обія.
У ньому вказується:
1. 1.1 Найменування 1.2 Підпорядкованість 1.3 Склад 1.4 Місцезнаходження 1.5 Банківські та транспортні реквізити
2. Дані про вироб потужності та її іспніі
3. Обсяг прціі в стогоном і натуральному вимірі
4. Види профілюючої прціі
5. Трудомісткість виг-ня пр-ції
6. Дані про ст-ти ОФ та їх структурі
7. Обсяг кап. вкладень і по-лі, хар-щие исп-ня ОФ
8. Дані про величину споживчого сировини
9. Комерційні показники числ-ти робочих, раб-ков управління і т.д.
10. Фонд З / пл. всього персоналу та нормативи з / пл. на 1 руб. продукції
11. Дані про балансового прибутку від реалізації готової продукції
12. З-ти на 1 крб. тов. пр-ии
13. С / ст-ть осн. видів пр-ції
14. Оборотність про-х ср-в
15. Дані про наявність росту і пр-сті праці
16. Дані про наявність очисних споруд
Форми організ. товариств. пр-тва і осн. хар-ки підпр.
1. Концентрація - це процес СОСР-ня пр-тва на все більш великих перед-іях.. Вона поділяється на:
1.1. абсолютна - хар-ет розміри пр-ва окремих пр-ий
1.2. відносна - це підвищення частки великих пр-ий в обсязі пр-тва окремих галузей
1.3. агрегатна - збільшення обсягу пр-тва на робочому місці без збільшення чис-ти за рахунок впровадження прогрес-го технол-го обор-ия
1.4. технол-а - це увел-е розмірів пр-ва техн-ки однорідних підрозділ-ий
1.5. заводська - збільшення розмірів пр-ия, за рахунок зростання розмірів однорідних пр-тв
Ек-а еф-ть кон-ії полягає в зменшенні витрат на вир-во пр-ції.
2. Сп-ція. Явл еф-ої формою общ-го розд-я праці. Осн. мета - підвищення вироб-ти праці.
Види:
2.1. галузева - опр-ся в розд-ии сущ-их підгалузей, кіт. вип-ють опр-ую пр-ію і хар-ся розд-ем праці між пр-ми даної галузі.
2.2. заводська - зосередженні деят-ти даних пр-ий на випуску опр-ої пр-ии або на вип-ії окремих видів робіт.
2.3. внутрішньозаводських - СОСР-ие окремих цехів, уч-ів і раб. місць на вип-ии опр-х техн-х операцій або груп операцій, на кіт. Розр-ся процес іхг-ия пр-ии.
Форми:
Предметна спец-ия - охоплює пр-ие і галузі вип-ие будь-який вид закінченою пр-ии (авт-ли, верстати, турбіни, трактори). Предметна спец-ия пр-ия супроводжується поглибленням і всередині пр-ия, де створюється спец-ті цехи чи філії.
- Предметно-вузлова - хар-ся вип-му отд-х вузлів або частини пр-ии кіт пост-ють на пр-ия предметної спец-ії для компл-ції осн виду пр-ии.
- Технологічна - хар-на для пр-ий вироб-их мат-ли, напівфільонки-ти і вип-щие отд-ті технол-ие опер-ии. До них отн-ся заводи по пр-ву заготовок 9штамповкі, поковки, прокат, виливки), а також зварних метало-конструкторські-ий, кіт. яв-ся вих-м мат-м для м / них і ремонтних процесів.
Показники уровя спец-ии:
1. Ступінь диференціації
2. Питома вага випуску прод. спец-ої галузі в загальному V даного виду продукції
3. Уд.вес осн. пр-ии в загальному V випуску галузі
4. Кількість видів вироби изгот-их одним підприємством
П-ли ек-ї еф-ти пр-ва:
1. Опр-ие сумарних витрат на в-во і доставку.
2.кап. вкладення необх-ті для проведення спец-ии
3. Термін окупності
Умовно-річна економія у зв'язку із проведеною спец-ии:
ЕГ = ((С 1 + Т 1) - (С 2 + Т 2)) * У 2
Де, З 1 - з / б од-ці продукції до спец-ии
Т 1 - тран-ті витрати на од-цу пр-ии до спец-ии
З 2 - з / б од-ці прод-ии після спец-ии
Т 2 - транс-ні витрати на од-цу пр-ии після спец-ии
У 2 - річний Vпрод-ии після спец-ии
Струм = Кс / Ег
Де, Ток - термін окупності
Кс - кап-ті вкладення, зв'я-ті зі спец-ів
3. Кооперування - вироб-ва взаємозв'язок пр-ий, уч-щих в спільному виг-ии пр-ції
Види:
3.1. предметне (суміжні підприємства) - вид пр-их зв'язків коли головний завод вип-ійц складну пр-ію отримує від ін пр-ий готові агрегати 9мотори, генератори, насоси, компресори)
3.2. подетально - хар-ся вироб-ми зв'язками коли пр-ия суміжники пост-ють головного заводу деталі і вузли для випуску готової пр-ии (карбюратори, радіатори, поршні, вали, втулки, шестерні)
3.3. технологічна - поставка напівфільонки-ів (виливки, штампування, кування, прокати) або вип-ии отд-х технол-х операцій зв'я-х з обр-ої вип-х вид-ий.
Ур-нь пр-го кооп-ія хар-ся сл-ми пок-ми: 1. коеф-т кооп-ня - це уд. вагу. кооп-их виробів у загальній ст-ти вип. пр-ии.; 2.кол У ін-ий суміжників; 3.соот-ие обсягів нутрірайонних і міжрайонних поставок; 4. - / / - І міжгалузевих поставок; 5.доля предм-го, подетально, тих-ого кооп-ія в загальних кооп-их поставках. 6. середній радіус кооп-ія отд-х пр-ий в цілому по галузі.
4. Комбінування - з'єднання в одному пр-ии разнор-их пр-ств, що знаходяться в техніко-ек-ї і техн-кою зав-сті
Види:
4.1. комб-е на базі наступних стадій обробки (комбінати: ткацьке пр-во, фарбувальна)
4.2. комб-ие на базі комплексного исп-ия сировини (ГТВ з гуми виг-ють різні вид-я)
4.3. комб-е на базі исп-ия відходів
Показники комб-ия:
1.кол-во виробництв Об'єднаних у комбінаті
2.V-ми пртва конкретної пріі
3. Кількість і ст-ть продуктів, отримав з од-ці ісхго сировини.
Проізвний процес і м-ди його оргціі
Промовляючи процес (ПП) - сов-сть взаим-них проц-ів праці та природ-них проц-ів напр-них на виг-ня опр-ної пр-ції.
Осн-е принципи орг-ии ПП:
1. спец-ия заснована на розд-ии праці Принцип спец-ції втілюється у створенні спец-них потокових ліній, предназ-них для обр-ки одного закреп-ого за даною лінією з-ия або декількох технол-ки родинних вид-ий.
2. стандартизація - порядок устан-ия і прийняття правил, з метою впорядкування деят-сти в опр-ської області на користь і за участю всіх зацікавлених сторін.
3. пропорційність ПП - організації виробництва передбачає відповідність пропускної спроможності (відносної продуктивності в одиницю часу) усіх підрозділів підприємства - цехів, дільниць, окремих робочих місць по випуску готової продукції. Пропорційність виробництва виключає перевантаження одних ділянок, тобто виникнення «вузьких місць», та недовикористання потужностей в інших ланках, є передумовою рівномірної роботи підприємства і забезпечує безперебійний хід виробництва.
4. принцип безперервності - проявляється у вигляді безперервного (без міжопераційного пролежування) руху і деталей за операціями при безперервній роботі робочих і обор-ия.
5. П. ритмічності (в рівні проміжки часу) - хар-ться ритмічним випуском пр-ції і ритмічним повторенням всіх oneрацій на кожному її раб. місці.
6. П. прямоточності (проходження кожної операції у визначеній остан-сти) - предусм-ет розміщення обор-ия і раб. місць в порядку проходження операц технол-ого процесу. Прямо точність забезпечувала найкоротший шлях руху вид-ия у вироб-ві.
7. П. паралельності - предусм-ет паралельний рух вид-ий, при кіт. вони передаються за операціями поштучно або невеликими трансп-ми партіями.
8. П.концетраціі
9. П. диференціації
10. П. автоматичності
11. П. гнучкості - швидка переналагодження всього про-ня
12. П.комбінірованія
Отже відбувається:
1. розчленування ПП 2. уст-ие опр-ого порядку переміщення предметів праці. 3. роз-ня обор-ня відповідно до тих. Процесом 4. суворе дотримання вуст-них техн-ких процесів 5. оперативне рук-тво і контроль за осущ-ием ПП 6. розр-ка заходів щодо вдосконалення-ня орг-ии пр-тва. Все це призводить до ефективності ПП.
Розрахунок окремих принципів раціональної організації:
1. коеф. спеціалізації: Кс = КДО / М
КДО - у деталей - операцій оброблюваних у виробн. підрозділі за аналізований проміжок часу
М - кількість робочих місць у даному підрозділі
2.коеф. пропорційності:
Кпр = Поб / Мн
Поб - вироблені обладнання
Мн - виробниц-я потужність лінії
3. коеф. паралельності:
Кпарл = впарити / впос
Впарити - час технологічного циклу при паралельному русі
Впос - час технологічного циклу при послідовному виді руху деталі
4. коеф. рівномірності:
Кравн = 1 - Сотень / Пз
СОТ - сума абсолютних відхилень
Пз - менша тривалість план-го завдання
5. коеф. безперервності:
Кнепр = Впер / Ппр
Впер - час перерв
Ппр - тривалість всього ПП
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Шпаргалка
38.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Системний підхід до управління виробничими процесами
Управління виробничими запасами 2
Управління виробничими витратами
Управління виробничими запасами
Ефективне управління малими виробничими групами в організації
Системи цифрового управління гнучкими виробничими системами ДПС
Удосконалення діяльності промислового підприємства з управління виробничими запасами
Аналіз принципів управління сільськими соціально-виробничими організаціями в перехідний період
Управління процесами
© Усі права захищені
написати до нас