Управління виробництвом

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КАЛУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ
Курсова робота
По предмету:
«ЕКОНОМІКА, І
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ »


2007 РІК

ЗМІСТ
Введення стор.3
1. Розділ: "Розрахунок необхідної кількості обладнання» стор 4
2. Розділ: «Розрахунок площ ділянки» стр.9
3. Розділ: «Розрахунок кількості робітників і визначення штату ділянки» стор 11
4. Розділ: «Розрахунок фонду заробітної плати» стор 15
5. Розділ: «Розрахунок тривалості технологічного циклу» стор 18
6. Розділ: «Розрахунок періоду запуску - випуску виробів і зачепила
незавершеного виробництва »стор 21
7. Розділ: «Розрахунок вартості основних матеріалів» стор 22 Розділ: «Складання калькуляції, визначення собівартості
і ціни вироби »
9. Розділ: «Техніко - економічні показники ділянки» стор 25
Список використовуваної літератури стр 27

Введення.
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству.
Саме на цьому рівні створюється потрібні суспільству товари і послуги, випуск необхідної продукції. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління - менеджмент.
Все це вимагає глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживе лише той, хто найбільш грамотно і компетентно визначити вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників. Поставлені завдання зможе виконати лише той, хто добре засвоїв основи економіки підприємства.

1. РОЗДІЛ: «Розрахунок необхідної кількості обладнання».
Розрахунок необхідної кількості обладнання, необхідного для виготовлення запланованої кількості деталей проводиться за видами (моделями) обладнання за наступною формулою:
З рас. = N * T шт. / (F еф. * До ст.) Верстатів

N - Річна програма випуску виробів;
T шт. - Норма штучного часу (трудомісткість) за видами обладнання на виготовлення всіх деталей вузла;
До ст. - Запланований коефіцієнт виконання норм. Він встановлюється з урахуванням фактичного виконання норм за даними базового підприємства та ступеня подальшого підвищення продуктивності праці, передбаченого планом.
F еф. - Ефективний річний фонд роботи обладнання (одного верстата).
Визначення трудомісткості за видами обладнання проводиться за даними базового підприємства за погодженням з викладачем і пропорційно трудомісткості виготовлення деталі-представника за такою формулою:
Т шт. = Т о. * Т шт. I / SТ шт. I


Таблиця 1: «Визначення трудомісткості за видами устаткування».
№ п / п
Найменування операції
Модель верстата
Т / ємк. Изгот. дет. - Предст. (Н / год)
Загальна т / ємк. вузла (н / год)
Т / ємк. вузла за видами обладнання. (Н / год)
1.
Токарна
16К20
0,15
112
7,6
2.
Токарна ЧПУ
16К20Ф3С32
0,9
49,5
3.
Протяжна
МП83
0,26
13,6
4.
Фрезерна
6Р83
0,31
16,24
5.
Шліфувальна
7Б55
0,35
17,92
6.
Слюсарна
0,13
6,8
Разом
2,1
6,8
Ефективний фонд часу роботи обладнання протягом року визначається за наступною формулою:
F еф. = [(Д р. - Д в. - Д пр.) * Т см. - Д п.пр. * 1] * S * K [час]     


Д р. - кількість днів у році.
Д в. - Кількість вихідних днів на рік.
Д пр. - кількість святкових днів у році.
Т см. - тривалість робочої зміни в годинах (8 годин).
S - кількість змін роботи обладнання.
К - коефіцієнт втрати часу на ремонт обладнання.
1 - скорочення тривалості робочого дня на 1 годину в передсвяткові дні.
При розрахунку кількості обладнання З розр. (Кількість верстатів) виходить дробової величиною, тому необхідно вирішити питання, яка саме кількість обладнання необхідно прийняти для виконання виробничої програми на ділянці, тобто визначити З прин.
Правило округлення: якщо дробова частина З розр.> 0,1, то округлення виробляємо в більшу сторону, якщо дрібна частина <0,1, то округлення виробляємо в меншу сторону. У цьому випадку коефіцієнт використання устаткування приймаємо рівним 100%.
На підприємстві в такому випадку проводять ряд технічних заходів спрямованих на скорочення З розр.:
а) удосконалюється технологічний процес, з метою зменшення Т шт.
б) підвищується кваліфікація робітників, з метою підвищення До ст.
в) переноситися частина роботи зданої групи устаткування на аналогічну.
г) підвищується продуктивність наявного устаткування.
За результатами розрахунків З розр. І після визначення З прин. Виконуємо розрахунок коефіцієнта використання устаткування для даного виду обладнання за наступною формулою:
До в.о. = С розр. / С прин. * 100 [%]


З розр. = N * T шт. / F еф. * До ст.
Розрахунок:
1.Определяем кількість токарних верстатів мод. необхідних для виконання токарної операції.
З розр. = 990 * 7,6 / (3852,84 * 1,2) = 1,627 (2 верстата)
2. Визначаємо кількість токарних з ЧПУ верстатів мод. необхідних для виконання токарної операції:
З розр. = 990 * 49.6 / (3852,84 * 1,2) = 10,6 (11 верстатів)
.
3. Визначаємо кількість протяжних верстатів мод. МП83, необхідних для протяжної операції:
З розр. = 990 * 13,6 / (3852,84 * 1,2) = 2,9 (3 верстати)
4. Визначаємо кількість фрезерних верстатів мод.6Р83 необхідних для фрезерної операції:
Срасч = 990 * 16,24 / (3852,84 * 1,2) = 3,4 (4 верстата)
5. Визначаємо кількість шліфувальних верстатів мод. необхідних для шліфувальної операції:
З розр. = 990 * 17,92 / (3852,84 * 1,2) = 3,8 (4 верстата)
6. Визначаємо кількість слюсарних верстатів мод. необхідних для слюсарної операції
  З розр. = 990 * 6,8 / (3852,84 * 1,2) = 1,456 (2 верстата)
1.До в.о .= 1,6 / 2 * 100% = 81%
2.К в.о .= 10,6 / 11 * 100% = 96%
3.. До в.о .= 2,9 / 3 * 100% = 97%
4 До в.о .= 3,4 / 4 * 100% = 85%.
5.К в.о .= 3,8 / 4 * 100% = 95%
6.К в.о .= 1,4 / 2 * 100% = 70%
До і.о.ср. = 23,72 / 26 * 100% = 91,2%
Зведена таблиця № I «Розрахунок устаткування і його завантаження»
Шліфувальна 7Б55
на прогр
346,5
17394,3
17740,8
1,2
14784
3852,84
91,2
на 1 шт
0 -, 35
17,57
17,92
14,93
3,8
4
95%
Фрезерна
6Р83
На прогр
306,9
15770,7
16077,6
133,98
на 1 шт
0,31
15,93
16,24
13,53
3,4
4
85%
Протяжна
МП83
на прогр
257,4
1320,66
13464
11220
на 1 шт
0,26
13,34
13,6
11,3
2,9
3
97%
Токарна ЧПУ

16К20Ф3С32
на прогр
891
48114
49005
40837,5
на 1 шт
0,9
48,6
49,5
41,25
10,6
11
96%
Токарна
16К20
на прогр
14,85
7375,5
7524
6270
на 1 шт
0,5
7,45
7,6
6,3
1,627
2
81%
Найменування вузла
1. ШКІВ
2. Ост. дет вузла
3. Загальна к-ть н / год (на вузол)
4. Планований коеф-нт викон норм
5. Фактичне кол-во н / год
6. Корисний фонд часу роботи 1-го верстата, година
7. Розрахунок. кол-ва верстатів, Срасч
8. Прийняте кол-во верстатів, Спрін
9. % Завантаження і ст-ков
10. Ср% завантаження обладнання

2. РОЗДІЛ: «Розрахунок площ ділянки».
При розрахунку загальної виробничої площі ділянки необхідно підрахувати площу, займану верстатами (виробничу площа) і додати до неї площі допоміжних приміщень:
- Складу заготовок - 7 - 8% від виробничої площі;
- Складу готових виробів - 5 - 6% від виробничої площі;
- Ділянки відділу технічного контролю - 2 - 3% від виробничої площі;
- Кімнати майстрів - 5 -6 м 2 на одного майстра;
- Заточного відділення - 5 -6% від виробничої площі.
Середня площа, займана одним верстатом, дається в довідковій літературі, в залежності від габаритів верстата. У цій же літературі вказуються норми розрахунку допоміжних приміщень.
Середня питома площа, припадати на один верстат з урахуванням проходів та проїздів становить:
а) для малих верстатів - 10 - 12 м 2;
б) для середніх верстатів - 20 - 25 м 2;
в) для великих верстатів - 35 - 40 м 2;
Знаходимо площу, займану верстатами на ділянці:
Токарними мод. Sт = 25 * 3 = 75 м 2
Токарний ЧПУ мод. Sт = 25 * 11 = 275 м 2
Протяжними модSт = 25 * 3 = 75 м 2
Фрезерними модSт = 25 * 4 = 100 м 2
Шліфувальними модSт = 25 * 4 = 100 м 2;
Слюсарними модSт = 10 * 2 = 20 м 2;
Визначаємо виробничу площу:
Sпроізв. = Sток. + SтокЧПУ. + Sпр. + Sфр. + Sшл +. Sсл = 645 м 2
Визначаємо площі допоміжних приміщень:
Площа складу заготовок становить 7-8% від виробничої:
Sс.з. = 645 * 0,08 = 51,6 м 2
Площа складу готових виробів становить 5-6% від виробничої:
Sс.г.і. = 645 * 0,06 = 38,7 м 2
Площа ВТК складає 2-3% від виробничої
Sотк = 645 * 0,03 = 19,35 м 2
Кімната майстра:
Sм. = 6 * 2 = 12 м 2
Визначаємо загальну виробничу площу ділянки:
Sобщ. = Sс.з. + Sс.г.і. + Sпроізв + Sотк + Sм = 51,6 +38,7 +645 +19,35 +12 = 766,65 м 2
Підраховану виробничу площу необхідно розділити на кількість робочих місць і отриману питому площу порівняти з питомими нормами витрати цехових площ.
Sуд. = Sпр. / Спрін. [М 2]
Sуд .= 645/26 = 24,808 м 2

3. РОЗДІЛ: «Розрахунок кількості робітників і визначення штату ділянки».
На виробничій ділянці можуть бути наступні категорії працюючих:
1. Основні робочі.
2. Допоміжні робітники.
3. Інженерно-технічні працівники.
4. Службовці.
3.1. Розрахунок кількості основних робітників.
Розрахунок кількості основних робітників, які працюють на універсальному обладнанні, проводиться за професіями за такою формулою:
Ро = N * Тшт. / (Fеф. * Кв.) [Чол.]

Де N - Річна програма випуску виробів;
T шт. - Норма штучного часу (трудомісткість) за видами обладнання на виготовлення всіх деталей вузла;
До ст. - Запланований коефіцієнт виконання норм.
F еф. - Дійсний річний корисний фонд часу роботи одного робітника, визначаємо, заповнюючи таблицю № 3.
Зведена таблиця 3: «розрахунок балансу робочого часу».
Категорії часу
Кількість годин
1. Календарний час
365 * 8 = 2920
2. Втрати часу, пов'язані з вихідними та святковими днями.
116-8 = 928
3. Втрати часу, пов'язані зі скороченням передсвяткових днів.
6 * 1 = 6
4. Номінальний фонд часу.
2920-928-6 = 1986
5. Чергова відпустка.
24 * 8 = 192
6. Фонд часу, можливий до використання.
1986-192 = 1794
7. Неявки з причини
а) хвороби (2% від номінального фонду)
б) виконання заг. і держ. обов'язків (0,5%)
в) навчальну відпустку (1% від номінального фонду)
1986 * 0,02 = 39,73
1986 * 0,005 = 9,93
1986 * 0,01 = 19,86
Всього = 69,51
8. Явочний фонд часу
1794-69,51 = 1724,49
9. втрати всередині робочого дня на пільгові години підлітка (0, 5% від явочного фонду)
1794 * 0,005 = 8,622
10. Корисний фонд часу
1724,49-8,62 = 1715,87
Для визначення прийнятого кількості працюючих, необхідно округлити розрахункову цифру з урахуванням наявної кількості робочих місць.
1. Визначаємо кількість токарів, необхідних для виконання заданої програми на токарної операції:
Р = 990 * 7,6 / 1715,87 * 1,2 = 3,6
Приймаються 3 людини.
2. Визначаємо кількість протяжніков, необхідних для виконання заданої програми, на протяжної операції:
Р = 990 * 13,6 / 1715,87 * 1,2 = 6,5
Приймаються 6 осіб.
3. Визначаємо кількість фрезерувальників, необхідних для виконання фрезерної операції:
Р = 990 * 16,24 / 1715,87 * 1,2 = 7,8
Приймаються 7 осіб.
4. Визначаємо кількість шліфувальників, необхідних для виконання шліфувальної операції:
P = 990 * 17? 92/1715, 87 * 1,2 = 8,6
Приймаються 8 осіб
5. Визначаємо кількість слюсарів, необхідних для виконання слюсарної операції:
P = 990 * 6,8 / 1715,87 * 1,2 = 3,2
Приймаємо 3 людини
5. Визначаємо кількість операторів:
Виробництво великосерійне роботу 2-х змінна, рекомендована норма обслуговування верстатів з ЧПУ від 2 до 3 верстатів. Кількість таких верстатів на ділянці 11, приймаємо норму обслуговування - 2-3 верстата. На ділянці буде операторов.4
Дані розрахунку зводимо в таблицю:
Таблиця 4: «Кількість основних робочих на дільниці».
Професія
N шт.
Норма часу
Фактичний час у н / годинах
Кількість раб. за розрахунком
Кількість прин. роб.
На 1 шт.
На прогр.
Токар
Протяжнік
Фрезерувальник
Шліфував.
Слюсар
Оператор
990
7,6
13,6
16,24
17,92
6,8
7524
13464
1607,76
17740,8
6732
6270
11220
1339,8
14784
5610
3,6
6,5
7,8
8,6
3,2
4
3
6
7
8
3
8
РАЗОМ:
33,7
35
.2. Розрахунок чисельності допоміжних робітників.
Чисельність допоміжних робітників може бути визначена трьома методами:
а) за трудомісткістю допоміжних робіт.
б) за нормами обслуговування робочих місць.
в) укрупнено, у відсотковому відношенні від основних.
При розрахунку використовуємо третій метод, величина відсотка залежить від типу виробництва:
При серійному виробництві - 10 - 15%
При великосерійному виробництві - 15 - 18%
При масовому виробництві - 18 - 25%
Так як виробництво великосерійне, кількість допоміжних робітників становить 15% від основних.
РВСП. = 35 * 0,2 = 7
Приймаються 7 осіб.
На виробничій ділянці можуть бути наступні професії допоміжних робітників:
а) слюсарі з ремонту обладнання,
б) водії автокари,
в) електрики,
г) Заточника,
д) наладчики.
Визначаємо кількості наладчиків:
На ділянці буде 2 наладчика, так як виробництво великосерійне, робота 2-х см.
Кількість верстатів, що обслуговуються одним наладчиком від 8 до 10
Виробляємо розбивку за професіями:
Слюсар з ремонту устаткування -. 3
Водії автокар - 2.
Електрики - 1
Заточник -. 1
Налагоджувальники - 2
Разом 9
3.3. Розрахунок чисельності І.Т.Р. і М.О.П.
Чисельність інженерно-технічних працівників і молодшого обслуговуючого персоналу визначається у відповідності зі штатним розкладом.
Використовуємо наступні норми штатного розкладу:
І.Т.Р. - 1 майстер - на 20 - 25 осн. робочих
- 1 старший майстер - на 3 майстри
- 1 начальник ділянки на 2 ст. майстра
- 1 технолог на ділянці з середньою складністю обробки деталей
- 1 нормувальник на 40 робочих відрядників
М.О.П. - 1 прибиральниця на 400 м 2 виробничої площі.
І.Т.Р.:
Майстри -. 2
Технолог -. 1
Нормувальник -. 1
М.О.П.:
Уборщіца.2
Таблиця 5: «Зведена відомість працівників дільниці»
Категорії працівників
Кількість
Питома вага в%
Основні робочі
Допоміжні робітники
Інженерно-технічні працівники
М.О.П.
35
9
4
2
70
18
8
4
Разом:
50
100

4. РОЗДІЛ: «Розрахунок фонду заробітної плати».
Фонд заробітної плати розраховується за категоріями працюючих.
1. Фонд заробітної плати виробничих (основних) робітників.
Оплата праці основних робітників проводиться за відрядно - преміальної формі оплати праці, тому основна частина фонду заробітної плати розраховується за наступною формулою:
ЗП осн. = N * T o * T ст.1р. * До ср * До пр. [руб.]
ЗП осн. - Основна заробітна плата робітників ділянки.
N - річна програма випуску виробів у штуках.
T o - Загальна трудомісткість (планова) виготовлення виробу в н. / Часах.
T ст.1р. - Годинна тарифна ставка першого розряду в рублях.
До ср - середній тарифний коефіцієнт основних робітників на ділянці.
До пр. - коефіцієнт доплат за преміальною системою.
Середній тарифний коефіцієнт визначаємо, заповнюючи таблицю № 6. Попередньо виробляємо розбивку основних робочих за розрядами, орієнтуючись за складністю виконуваних робіт. При цьому необхідно керуватися тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій.
Далі розрахунок виробляємо за вище наведеною формулою. Потім розраховуємо:
- Щоб отримати додаткову заробітну плату (складає 10% від основної).
- Загальну заробітну плату (ЗП.осн. + ЗП.доп.).
- Відрахування на соціальні потреби.
- Середньомісячну заробітну плату основних робітників.

Таблиця 6: «Кваліфікаційний склад основних робочих ділянки».
Професія
К-сть прин. Робітники.
Кваліфікація основних робітників.
1 р. - д
2 р - д
3 р - д
4 р - д
5 р. - д
6 р. - д
Тарифні коеф-ти
1, 00
1, 30
1, 41
1, 54
1,67
1, 82
Універсальні робочі
Оператори
Загальна к-ть людино-розр.
Загальне у тариф. коеф.
Середній р-д робітники. унів.
Середній таріф.к-т раб. Універсал.
1.Расчет З.П. для універсальних робітників:
З.П.осн. ун. =
З.П. доп. =
З.П.общ. =
Відрахування на соціальні потреби становить 38, 5% від З.П.общ.
З.П.нач. =
Середньомісячна зарплата на одного робітника:
З.П.ср. =
2. Розрахунок З.П. для операторів:
З.П.осн. оп. =
З.П. доп. =
З.П. заг. =
З.П. поч. =
З.П. СР =
2. Фонд заробітної плати допоміжних робітників.
Зведена відомість допоміжних робітників і фонду їхньої зарплати.
Найменування професій
Кіль-кість робо-чих
Раз-
ряд
Година.
ставка
Ок-лад
Год.тар. ставка
Доплати
Год.фонд з / пл.
%
сума
1. Слюсар - ремонтник
2. Водій автокара
3. Електрик
4. Заточник
5. Налагоджувальник
РАЗОМ:
 
Додаткова заробітна плата становить 10% від основної
ЗПдоп =
Відрахування на соціальні потреби становить 38,5 від суми основної та додаткової ЗП.
ЗПнач
Загальний фонд ЗП складе.
ЗП заг .= ЗП осн. + ЗП дод .=
Середньомісячна ЗП одного робітника.
ЗПср.мес .= ЗПобщ. / РВСП .* 12 =
3. Фонд заробітної плати І.Т.Р. і М.О.П.
Штатна відомість ІТП і МОП.
Найменування ваності
Кількість .- під раб.
Мес.оклад
(Руб.)
Мес.фонд
З / пл.
Доплати
Річний фонд з / пл.
%
сума
ІТП
1. майстер
2. технолог
3. нормування по-щик
РАЗОМ:
МОП
1. прибиральниця
РАЗОМ:
Відрахування на соціальні потреби становить 38,5 від основної ЗП
ЗП =
Загальна ЗП для ІТП дорівнює ЗПосн.
Середньомісячна зарплата ІТП одного працівника.
ЗПср.мес .= ЗПобщ. / рітріт .* 12 =
Відрахування на соціальні потреби состовляют 38,5% від основної ЗП.
ЗП поч =
Загальна зарплата для МОП дорівнює ЗПосн.
Середньомісячна МОП складе:
ЗП ср.мес. = ЗПобщ. / (РМОП * 12) =

5. РОЗДІЛ: «Розрахунок тривалості технологічного циклу обробки партії деталей».
Тривалість технологічного циклу визначається залежно від типу виробництва й особливостей технологічного процесу.
На проектованому ділянці виробництво дрібносерійне, а операції технологічного процесу не синхронізовані, отже, приймаємо змішаний метод передачі заготовок (предметів праці) з попередньої операції на наступну.
Тривалість технологічного циклу в цьому випадку розраховується за такою формулою:
Тц.см. = N * Тшт.i - (n - p) * Ткор. [Хв.]


Тшт. - Штучний час (норма часу) з операцій на виготовляється деталь - представник.
Ткор. - Найбільш короткий час з кожної пари суміжних операцій.
n - кількість деталей в партії, які запускаються в обробку.
p - кількість деталей у транспортній партії.
Розрахунок величини партії.
Визначаємо мінімальну кількість деталей в партії за такою формулою:
n min. = N * K / F р.дн. [Шт.]
N - річна програма випуску деталей.
F р.дн. - кількість робочих днів у році.
K - Коефіцієнт запасу, який дорівнює:
- Для великосерійного виробництва - 1-3
- Для среднесерійного виробництва - 3-5
- Для дрібносерійного виробництва - 5-8
Визначаємо оптимальне число деталей в партії, для чого округляємо n min. до круглого цілого числа так, щоб вийшло ціле число партій на рік.
Мінімальна кількість деталей в партії:
n min. =
Оптимальна кількість деталей в партії приймаємо:
n опт.
Перевірка: (партій виготовляється за рік)
Розбиваємо партію деталей на транспортні партії, для чого визначимо кількість транспортних партій. Воно може бути від 3 до 10.
n = 30
p =
Приймаються транспортних партій.
Норми часу на виконання операцій такі:
Тшт.1 =
Тшт.2 =
Тшт.3 =
Тшт.4 =.
Тшт.5 =
Тривалість технологічного циклу дорівнює:
Тц.см. =
За результатами розрахунку будуємо графік тривалості технологічного циклу.

6. РОЗДІЛ: «Розрахунок періоду запуск - випуску деталей і визначення заділів незавершеного виробництва».
1. Визначаємо середньоденний випуск деталей за формулою:
NДН. = N / Fр.дн.
N - річна програма випуску деталей.
Fр.дн. - Кількість робочих днів у році.
2. Періодичність запуску деталей в обробку визначаємо за формулою:
П = n опт. / N дн.
3. Визначаємо тривалість виробничого циклу, яка включає час технологічного циклу та міжопераційного час (на транспортування, технічний контроль і т.д.)
Міжопераційний час в середньому становить 5% від тривалості технологічного циклу:
Тпр. = Тц.см. + 5% Тц.см.
4. Нормативний зачепив незавершеного виробництва визначаємо за формулою:
Z = Тпр. * NДН. [Шт.]
1. NДН. =
2. П =
3. Тпр. =.
4. Z =
Ділимо на 60 * 8 * 2, щоб перевести годинник у дні. Оскільки робота на ділянці двозмінна.

7. РОЗДІЛ: «Розрахунок вартості основних матеріалів».
Для визначення вартості основних матеріалів складаємо таблицю 9.
Таблиця 9: "Вартість основних матеріалів».
Заготівля.
Вартість заготовки.
Найменування деталі
Років. Прог.шт.
Марка матер.
Вид загот.
Вага 1 загот. в кг.
Вага всіх заг.в т.
Ст-ть 1т. м-ла руб. / т.
Ст-ть 1загот.
в руб.
Ст-ть всіх загот.в руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Вартість відходів
Вага відходів на 1 дет. в кг.
Вага відходів на прог. в тоннах
Ціна 1т. відходів в руб.
Загальна вартість відходів в руб.
Ст-ть матер. з урахуванням реал. відходів в руб.
Ст-ть 1 заг. З урахуванням відходів в руб.
10
11
12
13
14
15
Марка матеріалу,
- Вид заготовки,
- Вага заготівлі,
- Ціна матеріалу,
- Ціна відходів: беруться за даними базового заводу.

8. РОЗДІЛ: «Складання калькуляції (собівартості) деталі».
Для розрахунку собівартості деталі необхідно визначити величину витрат за такими статтями:
1. Основні матеріали за вирахуванням реалізованих відходів:
2. Основна заробітна плата робітників за 1 деталь:
ЗПосн. = Тпл. * Тст. * КСР. * Кпр. =
3. Додаткова заробітна плата виробничих робітників на 1 деталь становить 10% від основної:
4. Відрахування на соц. потреби складають 26% від основної і додаткової зарплати:
.5. Загальноцехові витрати складають% від основної і додаткової зарплати:
6. Разом цехова собівартість:
7 Загальногосподарські витрати (% від основної і додаткової зарплати):
8. Виробнича собівартість:
9.Коммерческіе витрати,% від виробничої собівартості:
.10. Повна собівартість:
11. Прибуток (% від повної собівартості):
12. ПДВ 18% від повної собівартості:
13. Оптова (відпускна) ціна підприємства:
Дані розрахунку зводимо в таблицю 10

Зведена таблиця 10: «Кошторисна (звітна) калькуляція».

Найменування деталі -
Калькуляційна одиниця - 1 штука.
№ п / п
Найменування статей
Сума
руб.
1
Основні матеріали за вирахуванням відходів.
2
Основна заробітна плата виробничих робітників.
3
Додаткова заробітна плата.
4
Відрахування на соціальні потреби.
5
Цехові накладні витрати.
6
Цехова собівартість.
7
Накладні заводські витрати.
8
Заводська собівартість.
9
Інші (позавиробничі) витрати.
10
Повна собівартість.
11
Прибуток підприємства.
12
ПДВ
13
Відпускна ціна підприємства.

9. РОЗДІЛ: Зведена таблиця 11.
«Техніко-економічні показники спроектованого ділянки».
Найменування показників
Кількість (сума)
ВИПУСК
У штуках.
У рублях.
РОБОЧИЙ СКЛАД
1. Число робітників усього,
Кількість
%
У тому числі
Виробничі робітники
Допоміжні робітники
ІТП
СКП
МОП
2. Середній розряд:
Універсальних робочих
Оператори
ФОНД ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ.
1. Фонд З / П за все, в рублях:
Руб.
%
У тому числі:
Виробничі робітники
-Універсальні
-Оператори
Допоміжні робітники
ІТП
СКП
МОП
2. Середньомісячна З / П
Виробничі робітники
Допоміжні робітники
Операторів
ІТП
СКП
МОП
Продуктивність праці на 1 робітника
ОБЛАДНАННЯ
од. ізм.
к-сть
Кількість одиниць обладнання
Шт.
Потужність ст. парку
-
-
Собівартість устаткування, тис. руб.
-
-
ПЛОЩІ
Загальна площа
Кв.м.
Виробнича площа
Кв.м.
Площа на 1 робоче місце
Кв.м.
РЕЖИМ РОБОТИ
Плановий період
рік.
Кількість робочих днів
день
Змінність
зміна
ЗАВОДСЬКА СОБІВАРТІСТЬ
Сума
Уд. вага
1. Собівартість 1 деталі
2. Структура собівартості.
Од. ізм.
Уд. вага
Основні матеріали
руб.
Основна заробітна плата
руб.
Цехові накладні витрати
руб.
Витрати по обладнанню
руб.
Заводські накладні витрати
руб.
Інші витрати
руб.
3. Накладні витрати у% до осн. ЗП произв. Робочих
Цехові накладні витрати
%
Витрати по обладнанню
%
Заводські накладні витрати
%

Список використаної літератури.
1. «Економіка підприємства» під ред. Проф. В.Я. Горфінкеля, проф. Є.М. Купреянова Москва 1996 рік
2. «Сучасна економіка» доктор економічних наук О.Ю. Мамедов Ростов-на-Дону 1995
3. «Основи Економічної теорії» Т.Г. Розанова Калуга 1996
4. «Економіка галузі (машинобудування)» С. В. Загородніков, М. Г. Миронов Москва 2005
5. Методичний посібник
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
239.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Функції управління виробництвом
Ефективне управління виробництвом
Ефективне управління виробництвом
Оперативне управління виробництвом
Ефективне управління виробництвом 2
Система управління виробництвом
Менеджмент як управління виробництвом
Оперативне управління виробництвом
Інформаційні системи управління виробництвом
© Усі права захищені
написати до нас