Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ УМОВНО-дострокове звільнення від відбування покарання ТА ЇЇ ІСТОРИЧНЕ РОЗВИТКУ

1.1 Історичні аспекти розвитку інституту умовно-дострокового звільнення

1.2 Поняття умовно-дострокового звільнення, підстави і його місце в системі гуманізації кримінально-правового покарання

2 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ, ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ

2.1 Порядок представлення до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

2.2 Допомога засудженим, звільненим від відбування покарання і контроль над ними

3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УМОВНО-дострокового звільнення за КОНЦЕПЦІЇ про правову ПОЛІТИЦІ НА 2010-2020 РОКИ

3.1 Законодавчі зміни та їх вплив на кримінально-виконавчу систему Республіки Казахстан

3.2 Досвід та практичні шляхи Казахстану у реформуванні інституту УДО

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ.

КК РК - Кримінальний кодекс Республіки Казахстан

КПК РК - Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан

ДВК РК - Кримінально-виконавчий кодекс Республіки Казахстан

УІІ РК - Кримінально-виконавчі інспекції Республіки Казахстан

ДК РК - Цивільний кодекс Республіки Казахстан

ЦПК РК - Цивільно-процесуальний кодекс Республіки Казахстан

КУІС РК - Комітет кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан

МЮ РК - Міністерство Юстиції Республіки Казахстан

ОБСЄ - Організація з безпеки та співробітництва Європи

ООН - Організація Об'єднаних націй

Карлаг - Карагандинське управління таборів

Схід ЛАД - Східне управління таборів

АЛЖИР - Акмолинский табір дружин зрадників Батьківщини.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.

Згідно Указом Президента Республіки Казахстан «Про Концепцію правової політики Республіки Казахстан» на період з 2010 до 2020 року кримінальна політика держави повинна бути спрямована на вдосконалення інститутів звільнення від кримінальної відповідальності, відбування покарання, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. [1]

Подальше вдосконалення кримінального права пов'язано з підвищенням якості законів - закон, що обмежує конституційні права і свободи, повинен відповідати вимогам юридичної точності й передбачуваності наслідків, тобто його норми повинні бути сформульовані з достатнім ступенем чіткості і засновані на зрозумілих критеріях, що дозволяють з усією певністю відрізняти правомірне поведінка від протиправного, виключаючи можливість довільної інтерпретації положень закону.

Відповідно до Закону Республіки Казахстан від 13 грудня 1997 р. № 209-I з 1 січня 1998 року введено в дію Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан. [2] Слід зазначити, що з моменту набуття суверенітету і до 1998 р. в Казахстані діяв Виправно-трудовий кодекс Казахської РСР 1971 року, основу якого, у свою чергу, становило Виправно-трудове законодавство Союзу РСР і Союзних республік. [3] Одночасно з 1 січня 1998 р. у республіці було введено в дію Кримінальний кодекс Республіки Казахстан, яким було визначено вичерпний перелік видів покарань. [4]

Таким чином, в 2010 р. виповнилося дванадцять років з моменту прийняття нового кримінально-виконавчого законодавства і фактично створення системи виконання покарань суверенного Казахстану. Строк досить великий, щоб проаналізувати пройдений етап, ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи в нових політичних та економічних реаліях.

Разом з тим, розвиток кримінально-виконавчої системи Казахстану неможливо розглядати поза загальної стратегії розвитку правової політики Республіки Казахстан, яка здійснюється за допомогою розробки і прийняття програмних документів та вдосконалення законодавства.

Сьогодні ніхто не зможе точно сказати, коли було здійснено перше злочин, коли і яке покарання було застосовано вперше. Достеменно відомо тільки одне - в усі часи за злочином слідувало покарання.

Покарання застосовувалися самі різні - від нелюдських тортур і витончених страт до громадського осуду. У міру розвитку суспільства змінювалося і його ставлення до покарання. І сьогодні на початку третього тисячоліття, постає питання, якою бути системі виконання покарання у новому столітті.

На Міжнародній конференції з реформи кримінальних покарань, що відбулася в квітні 1999 року, у Лондоні за участю міністрів, парламентаріїв, суддів і представників неурядових організацій більш, ніж з 60 країн і 5 континентів - прийшли до єдиної думки, що тюремні системи всього світу перебувають у кризовому стані. Тюрми приносять мало користі суспільству - руйнують сім'ї, дають мало задоволення жертвам злочинів, є установами, які ізольовані від суспільства і про які часто забувають. [5]

На практиці умови у в'язницях далекі від стандартів ООН. Порушення прав людини, такі, як переповненість, відсутність гігієни, нестача продуктів харчування, погане медичне обслуговування, високий рівень інфекційних захворювань і смертність в місцях ув'язнення, в більшості країн світу отримали широке поширення. Ситуація в цих системах світу повністю співзвучна і наших проблем, тому ми не можемо і не маємо права не думати і не робити практичних кроків з реформування кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан.

У радянський період часу в Казахстані існувала ціла система таборів. Досить згадати Карлаг - Карагандинське управління таборів, Схід ЛАД - Східне управління таборів, АЛЖИР - Акмолинский табір дружин зрадників Батьківщини.

Початок цьому було покладено відразу після революції, розвиток пройшло в роки репресій. Освоєння цілинних і перелогових земель в 50-60 роках і будівництво великомасштабних об'єктів індустрії вимагало великої кількості робочої сили, тому з усього Радянського Союзу засуджені направлялися для відбування покарання в Казахстан. Кримінально-виконавча система Республіки Казахстан, була частиною загальносоюзної, і несла в собі всі її особливості. Становлення самостійної кримінально-виконавча системи Республіки Казахстан, почалося з 1991 року, з прийняттям суверенітету. [6]

Сучасний стан Кримінальної та Кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан, можна простежити за наступними основними статистичними даними. На початок 2005 року в кримінально-виконавчій системі Республіки Казахстан було 47 виправних установ загального, і особливого утримання засуджених, у тому числі 2 виправних установ для утримання засуджених жінок, 23 колонії-поселення, 3 виховні колонії для неповнолітніх, 1 в'язниця, 17 слідчих ізоляторів для утримання осіб, підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочині і 209 Кримінально-виконавчої інспекції (УІІ РК) не пов'язані з ізоляцією засудженого від суспільства. [7]

Станом на 1 січня 2010 року у виправних установах утримувалося 69624 засуджених, у тому числі у виховних колоніях для неповнолітніх - 1126 осіб, у жіночих - 3094 людини.

У слідчих ізоляторах 18797 підозрюваних обвинувачених у скоєнні злочинів. На обліку в кримінально-виконавчих інспекціях складалося понад 28 тисяч засуджених до покарань, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства. Чисельність тюремного населення, на наш погляд, у великій мірі залежить від кримінальної політики, правозастосовчої практики, традицій, закорінених у суспільній свідомості.

У той же час, аналізуючи стан злочинності в останні роки, після проведення амністії та декриміналізації ряду діянь, можна зробити, ще один висновок - скорочення чисельності позбавлених волі, на 20-30 тисяч осіб, не робить істотного впливу на зростання злочинності в країні.

Сьогодні ні для кого не секрет, що позбавлення волі не перевиховує засудженого, швидше за мову можна вести лише про корекції його поведінки. У цілому ж, перебуваючи в місцях позбавлення волі, засуджений просочується ідеологією злочинного світу, а після звільнення несе їх у той же суспільство. Таким чином, пропускаючи через виправні установи значну частину населення країни, ми якісно погіршуємо своє суспільство. Неважко порахувати, що продовження такої кримінальної політики щодо позбавлення свободи на протязі найближчих 10-20 років, може призвести до непоправних наслідків. Зберігаючи, цю тенденцію, ми створюємо реальну загрозу національній безпеці країни. Мабуть, не завжди виправдано, для вирішення соціальних проблем і конфліктів, що виникають у суспільстві, застосовувати кримінальний закон. Це може не найкращий засіб, хоча і необхідне. Але навіть у тих випадках, коли його застосування неминуче, «доцільно збереження і можливе зниження питомої ваги позбавлення волі в загальній сукупності мір покарання, вихід бачиться лише в оптимізації і подальшому вдосконаленні кримінальної та кримінально-виконавчої політики».

Мета дипломної роботи розглянути та проаналізувати особливості умовно - дострокового звільнення від відбування покарання.

У зв'язку з поставленою метою ми намітили наступні завдання:

- Визначити поняття умовно-дострокового звільнення і його юридичну природу;

- Вивчити проблеми звільнення від покарання засуджених, та забезпечення контролю за ними;

- Розглянути правове положення осіб, звільнених умовно-достроково;

Об'єктом дослідження є правова регламентація порядку і умов виконання відбування покарання щодо осіб, представлених до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан.

Предметом дослідження є регулювання та нагляд кримінальної та кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на новому етапі.

Ступінь дослідженості проблеми. При проведенні дипломного дослідження теоретичну та методологічну основу дослідження склали праці вчених: С. М. Рахметова, Б. Ж. Жунусов; Т. К. Жумагулов, Є. Я. Карпушин, І. М. Курляндський А. А. Алексєєв, М. М. Корнєєва, Т. В. Гальперін , В. Д. Філомонов, Н.С. Таганцев, А. Б. Скаков, У. С. Джекебаев, Є. І. Каіржанов, С. Ж. Жорабеков, А. Ж. Балтабаев та ін

Методи дослідження: загальний діалектичний метод, порівняльний, аналітичний, історичний та логічний методи, а також системно-структурний, системно-функціональний методи та метод узагальнення

Практичною базою написання дипломної роботи з'явилися Конституція Республіки Казахстан, Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан та інші нормативні правові акти, що регулюють порядок і умови виконання (відбування) покарання у вигляді позбавлення волі, а також матеріали судових органів і органів кримінально-виконавчої системи.

Наукова новизна, практичне значення дослідження

дослідження полягає в тому, що уявити основні заходи засуджених, спрямовані на сприяння у виправленні для умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Структура роботи. Робота складається з ведення, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

У вступі розкрито актуальність, мету, завдання, об'єкт, предмет, методи дослідження, наукова новизна та структура дипломної роботи.

У першому розділі розглядається підстави та умови застосування умовно-дострокового звільнення; виправлення засуджених, представлених до умовно-дострокового звільнення.

Другий розділ присвячений порядку подання до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання; допомогу засудженим, звільненим від відбування покарання і контроль за ними.

У третьому розділі розкривається право звільняються на трудове і побутове влаштування та інші соціальні допомоги; обов'язки, що покладаються на осіб, які відбувають умовно-достроково.

Результати дослідження узагальнені в ув'язненні.

1 ПОНЯТТЯ Умовно-дострокове звільнення І ЙОГО ЮРИДИЧНА ПРИРОДА

1.1 Історичні аспекти розвитку інституту умовно-дострокового звільнення

Відповідно до Закону Республіки Казахстан від 13 грудня 1997 р. № 209-I з 1 січня 1998 року введено в дію Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан. Слід зазначити, що з моменту набуття суверенітету і до 1998 р. в Казахстані діяв Виправно-трудовий кодекс Казахської РСР 1971 року, основу якого, у свою чергу, становило Виправно-трудове законодавство Союзу РСР і Союзних республік. Одночасно з 1 січня 1998 р. у республіці було введено в дію Кримінальний кодекс Республіки Казахстан, яким було визначено вичерпний перелік видів покарань.

Таким чином, в 2008 р. виповнилося десять років з моменту прийняття нового кримінально-виконавчого законодавства і фактично створення системи виконання покарань суверенного Казахстану. Строк досить великий, щоб проаналізувати пройдений етап, ефективність діяльності кримінально-виконавчої системи в нових політичних та економічних реаліях. [8]

Разом з тим, розвиток кримінально-виконавчої системи Казахстану неможливо розглядати поза загальної стратегії розвитку правової політики Республіки Казахстан, яка здійснюється за допомогою розробки і прийняття програмних документів та вдосконалення законодавства.

Найважливішим документом, що визначив розвиток і становлення кримінально-виконавчої політики, є Постанова Президента Республіки Казахстан від 12 лютого 1994 р. № 69 «Про Державну програму правової реформи в Республіці Казахстан». Реалізація положень програми знайшла своє відображення в Кримінальному та Кримінально-виконавчих кодексах Республіки Казахстан, що вступили в дію з 1 січня 1998 року. [9]

У Кримінальному кодексі Республіки Казахстан зазнав значних змін перелік видів покарань. З нього були виключені, як це і передбачалося Програмою реформування такі види покарань як громадський осуд та звільнення з посади, а також умовне засудження та умовне звільнення з обов'язковим залученням до праці на будівництвах народного господарства.

У той же час система покарань була доповнена такими видами, як залучення до громадських робіт, обмеження волі, обмеження по військовій службі, арешт. При цьому, введення в дію покарань у вигляді залучення до громадських робіт, обмеження волі та арешту було відстрочено до створення необхідних умов.

У Кримінально-виконавчому кодексі Республіки Казахстан (далі - ДВК РК) була законодавчо закріплена прогресивна система відбування покарання. У виправних колоніях загального і суворого режимів створюються відповідно до законодавства чотири види умов відбування покарання - звичайні, полегшені, пільгові і суворі, а у виправних колоніях особливого режиму - звичайні, полегшені і строгі. Залежно від поведінки і відбутого строку покарання засуджені послідовно переводяться з одних умов відбування покарання в інші. Позитивно характеризуються можуть поступово бути переведені в пільгові умови відбування покарання, де з метою успішної адаптації до життя на волі їм дозволяється за постановою начальника виправної колонії проживати у спеціальних гуртожитках за межами виправної колонії під наглядом. Вони можуть вільно пересуватися в межах кордонів території, прилеглої до виправній установі, не обмежуються в правах на побачення з родичами. Засуджені, які не бажають підкорятися вимогам внутрішнього розпорядку, поміщаються в суворі умови відбування покарання, де проживають в замикаються приміщеннях.

Диференціація умов відбування покарання всередині однієї установи за дозволила скоротити кількість видів виправних установ - у новому законодавстві не були передбачені колонії посиленого режиму.

Важливим досягненням кримінально-виконавчого законодавства є включення в нього розділу 2 «Правове становище засуджених». У ній деталізовані права та обов'язки осіб, які відбувають кримінальні покарання, у тому числі в області особистої безпеки та забезпечення свободи совісті. При цьому законодавство вперше орієнтоване на дотримання міжнародних норм і стандартів, що підкреслюється пунктом 11 статті 10 ДВК РК, яка встановлює, що порядок реалізації прав засуджених встановлюється Кодексом, законами Республіки Казахстан та іншими нормативними правовими актами, міждержавними договорами, ратифікованими Республікою Казахстан.

Наступним документом, що визначає подальший напрямок розвитку кримінальної та кримінально-виконавчої політики, є Указ Президента Республіки Казахстан від 20 вересня 2002 року № 949 «Про Концепцію правової політики Республіки Казахстан».

Концепція визначає, що реалізація кримінальної політики Республіки Казахстан повинна розвиватися відповідно до принципів законності, рівності громадян перед законом і судом, справедливості, гуманізму та економії кримінальних репресій, невідворотності кримінальної відповідальності і покарання, захисту прав потерпілих, в тому числі і держави, і включати в себе прийняття комплексу законодавчих заходів, спрямованих на:

продовження курсу на поступове звуження сфери застосування смертної кари, а також розгляд можливості оголошення мораторію на смертну кару;

подальшу декриміналізацію правопорушень, що відносяться до злочинів невеликої тяжкості, в тому числі і за допомогою перекладу їх у сферу адміністративної та цивільно-правової відповідальності;

розширення застосування майнових санкцій за окремі види економічних злочинів, а також розширення застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, відносно осіб, які вчинили злочини невеликої та середньої тяжкості;

більш широке застосування заходів заохочувального характеру при діяльному каятті осіб, які вчинили злочини;

виключення застосування покарання у вигляді позбавлення волі щодо неповнолітніх, які вчинили злочини невеликої тяжкості, і звуження сфери застосування позбавлення волі, щодо неповнолітніх, які вчинили злочини середньої тяжкості;

створення необхідних умов введення в дію кримінально-правових норм, які передбачають такі нові види покарання, як обмеження свободи, арешт, довічне позбавлення волі.

Основними напрямами розвитку кримінально-виконавчої системи визначено: вдосконалення законодавчої бази з метою приведення її у відповідність з основними положеннями міжнародних актів про права людини і міжнародних угод, що визначають основні принципи і порядок поводження із засудженими, а також подальше поліпшення її матеріально-технічної бази, продовження політики гуманізації.

З метою профілактики рецидивної злочинності необхідне створення системи умов і розробка нормативних правових актів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, функціонування відповідних центрів із соціальної адаптації. Оскільки реалізація зазначених напрямів розвитку кримінальної та кримінально-виконавчої політики здійснюється за допомогою прийняття законодавчих актів, її результати будуть розглянуті у розділі «Законодавчі зміни та їх вплив на кримінально-виконавчу систему Республіки Казахстан».

Рішення стратегічних завдань розвитку правової політики Республіки Казахстан в сфері призначення і виконання кримінальних покарань здійснювалося поетапно, шляхом реалізації міжвідомчих програм, що затверджуються Урядом Республіки Казахстан.

Першою в низці цих програм варто Урядова Програма з матеріально-технічного та соціально-правового забезпечення кримінально-виконавчої системи Міністерства внутрішніх справ і місць попереднього ув'язнення під варту Державного слідчого комітету Республіки Казахстан на період до 2000 року, схвалена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 1 жовтня 1996 року N 1199 «Про заходи щодо стабілізації діяльності установ кримінально-виконавчої системи та місць попереднього ув'язнення під варту в Республіці Казахстан». [10]

Слід особливо відзначити, що дана Програма передбачала не тільки заходи щодо поліпшення матеріально-технічного оснащення установ кримінально-виконавчої системи, але і в її рамках була затверджена Концепція розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан. Концепцією передбачався перехід до диференційованих умов утримання, імплементація в законодавство міжнародних норм і стандартів поводження із засудженими, введення нових видів покарання і методів виправлення засуджених. Так, планом заходів передбачалося будівництво арештних будинків, введення в штати виправних установ психологів, зміцнення зв'язків з громадськими та релігійними організаціями, створення медико-реабілітаційних центрів для співробітників кримінально-виконавчої системи.

На жаль, Програма не була достатньою мірою підкріплена ресурсами і не всі заходи вдалося реалізувати в повному обсязі. Тим не менш, було розроблено нове кримінально-виконавче законодавство, розпочато будівництво нових виправних установ на базі військових містечок, закладені нові принципи виправлення засуджених, в яких пріоритет віддавався не праці, а психолого-педагогічним методам. З цієї точки зору значення першої Програми важко переоцінити.

Постановою Уряду Республіки Казахстан від 22 січня 2001 року № 92 була затверджена Програма поліпшення матеріально-технічної бази виправних установ та слідчих ізоляторів Республіки Казахстан на 2001-2003 роки. []

Метою Програми було зміцнення матеріально-технічної бази виправних установ та слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи МВС Республіки Казахстан, оновлення інженерно-технічних засобів охорони, приведення комунально-побутових умов утримання засуджених та осіб, підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, а також їх перевезення в відповідність до вимог чинного кримінально-виконавчого законодавства.

Для цього потрібно було вирішити такі завдання:

1) зниження щільності утримання засуджених у виправних установах та слідчих ізоляторах шляхом будівництва нових і реконструкції діючих виправних установ та слідчих ізоляторів;

2) створення умов для відбування покарання всіх категорій засуджених в межах того регіону, де вони були засуджені або проживали до арешту;

3) зменшення кількості перевезень засуджених по республіці;

4) підвищення безпеки утримання засуджених у виправних установах при відбуванні покарання;

5) зниження кількості злочинів серед засуджених, кількості їх пагонів з охоронюваних виправних установ та слідчих ізоляторів.

Для вирішення цих завдань передбачалося виділення з Республіканського бюджету 4135 млн. тг.

Слід зазначити, що Програма була спрямована саме на зміцнення матеріально-технічної бази виправних установ та слідчих ізоляторів, так як їх стан був досить плачевним, чисельність які тримаються в установах перевищувала встановлені ліміти наповнення, поліпшення умов утримання засуджених у цих умовах було проблематичним. Ця Програма була успішно реалізована, що створило умови для вирішення інших завдань.

Постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 грудня 2003 року № 1376 була затверджена «Програма подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2004-2006 роки». [12]

Мета Програми: поліпшення умов утримання засуджених, які утримуються у виправних установах; якості виконання покарань, не пов'язаних з ізоляцією від суспільства; професійної підготовки співробітників кримінально-виконавчої системи

Завдання:

1) вдосконалення законодавства у сфері виконання покарань, забезпечення прав і законних інтересів осіб, які утримуються у виправних установах;

2) максимальне наближення умов тримання засуджених до вимог міжнародних норм і стандартів;

3) будівництво нових і реконструкція діючих виправних установ;

4) поліпшення матеріально-технічної бази виправних установ;

5) створення умов для ефективного виконання покарань, альтернативних позбавленню волі, та заходів кримінально-правового впливу;

6) збільшення трудової зайнятості засуджених;

7) поліпшення професійної підготовки співробітників кримінально-виконавчої системи.

У цілому реалізація Програми успішно завершена. Значно поліпшено нормативна правова база діяльності УІС, покращено матеріально-технічне оснащення, підвищена інженерно-технічна захищеність виправних установ та слідчих ізоляторів. Разом з тим, в ході реалізації Програми виникла низка проблемних питань, що не дозволив повною мірою досягти поставлених завдань і отримати очікувані результати від її реалізації.

Так, пунктами 5, 6, 7 Плану спочатку було передбачено збільшення штатної чисельності кримінально-виконавчих інспекцій і контролерів з нагляду у виправних установах, а також перетворення кримінально-виконавчих інспекцій в державні установи.

Разом з тим, у зв'язку з уточненням сум витрат на 2005 - 2006 роки та з метою приведення у відповідність до законодавства бюджетних витрат на реалізацію Програми, постановою Уряду Республіки Казахстан від 11 лютого 2006 року № 97 «Про внесення змін до постанови Уряду Республіки Казахстан від 31 грудня 2003 № 1376 »дані пункти Плану були виключені.

В даний час діє «Програма подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2007-2009 роки», затверджена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 6 серпня 2007 року № 673. [13]

Метою Програми є підвищення ефективності роботи кримінально-виконавчої системи.

Завдання:

1) Удосконалення організації управління УІС і поліпшення умов тримання осіб в установах УІС;

2) Підвищення ефективності виконання кримінальних покарань, забезпечення трудозанятого засуджених, створення умов для соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

3) Підвищення ефективності заходів кримінально-правового впливу, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства;

4) Зміцнення кадрового складу, вдосконалення системи професійної підготовки співробітників, підвищення правової та соціальної захищеності персоналу установ УІС, зниження кількості корупційних правопорушень серед співробітників УІС.

Для досягнення поставлених завдань розроблено План заходів щодо реалізації Програми. На жаль, в Плані заходів досить широко представлені питання капітального будівництва і зміцнення матеріально-технічної бази, в той час як з підвищення ефективності заходів кримінально-правового впливу передбачено лише два пункти, в тому числі один зі збільшення чисельності кримінально-виконавчих інспекцій, формою реалізації якого є внесення пропозицій в МВК. Фактично даною програмою виділення коштів на ці цілі не передбачено.

  1. Поняття умовно-дострокового звільнення, підстави і його місце в системі гуманізації кримінально-правового покарання

У з тимчасових умовах гуманізації та лібералізації кримінальної політики держави, що передбачає значне скорочення чисельності засуджених, які утримуються в кримінально - виконавчої системи, істотно зростає роль всіх інститутів прогресивної системи, в тому числі і інституту умовно-дострокового звільнення я.

І введення інституту умовно - дострокового звільнення дозволяє суду припинити подальше відбування покарання, якщо поведінка засудженого в період вже відбутого терміну свідчить про успішний розвиток процесу виправлення так, що необхідності в повному відбуванні покарання немає. При цьому: умовно дострокове звільнення може застосовуватися в будь-якому випадку, коли покарання пов'язане з позбавленням або обмеженням волі; знято заборону застосування такого звільнення до окремих категорій засуджених; не потрібно доведеності повного виправлення.

«Орган, який виконує покарання представляє суду свою оцінку поведінки засудженого, що свідчить про сумлінному ставленні до обов'язків, пов'язаних з відбуванням покарання і зразковій поведінці, що пов'язано, зокрема, з відсутністю стягнень і наявністю заохочень в тому числі, з відсутністю претензій до поведінки під час короткострокової відпустки та іншого перебування поза території установи. Оцінка поведінки повинна охоплювати значний період часу, а не один-два останніх місяці »[14].

Для більшої гарантії від помилок при умовно-достроковому звільненні КК РК встановлює ступінчастий перелік обов'язкової частки покарання, що підлягає відбування до звільнення. Залежно від категорії злочину, це не менше половини, не менше двох третин, не менше трьох чвертей строку призначеного покарання. Для довічного ув'язнення також передбачена принципова можливість умовно дострокового звільнення після відбуття не менше 25 років позбавлення волі. Це зроблено для того, щоб зберегти і для цієї категорії засуджених перспективу поліпшення становища, нехай досить віддалену.

Інститут умовно-дострокового звільнення, звичайно, стимулює позитивну поведінку в період відбування покарання. Щоб закріпити цю тенденцію після звільнення адже виправлення ще не завершено, суд має право покласти на звільненого виконання певних обов'язків, таких же, як при умовному засудженні. Передбачено і контроль спеціалізованого органу за поведінкою звільненого.

Злісне ухилення від покладених обов'язків, порушення громадського порядку, що спричинило адміністративну відповідальність і стягнення, є підставою для скасування звільнення та поновлення виконання решти покарання.

При вчиненні необережного злочину після умовно дострокового звільнення суд, залежно від конкретних обставин, має право залишити звільнення в силі або скасувати його. А от при вчиненні умисного злочину умовно дострокове звільнення скасовується обов'язково і призначається покарання за правилами сукупності умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш м'яким ст.70, 71 КК РК.

Ця форма являє собою звільнення від продовження відбування покарання особи, яка довела своє виправлення зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці в процесі відбування покарання. У таких випадках продовження відбування покарання втрачає свій сенс, оскільки особа вже не становить суспільної небезпеки і, якщо звільнити його від покарання і надати можливість жити в якості повноправного громадянина, то суспільство отримає більше користі.

Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким видом допускається в тих випадках, коли особа, хоча повністю і не виправилося, але твердо стала на шлях виправлення. «Заміна покарання більш м'яким є важливим стимулом для якнайшвидшого виправлення засудженого». [15]

Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким застосовується до осіб, засуджених до позбавлення волі виправних робіт або направлення в дисциплінарний батальйон.

Підставою для умовно-дострокового звільнення і заміни покарання більш м'яким є виправлення засудженого, яке він довів зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці.

Висновок про виправлення засудженого з урахуванням його особистості, характеру вчиненого злочину та ступеня участі в ньому засудженого має бути заснований на сукупності даних про дотримання ним режиму у виправно-трудовій установі, виконуваної роботи і ставленні до неї, підвищенні своєї виробничої кваліфікації, участь у громадському житті і т. п. «Умовно-дострокове звільнення і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням можуть застосовуватися тільки судом за поданням адміністрації місць позбавлення волі або відповідних органів міністерства внутрішніх справ, якщо мова йде про такі види покарання, як заслання, висилка або виправні роботи без позбавлення волі ». [16]

Суд, вирішивши позитивно питання про умовно-дострокове звільнення від основного покарання або заміну його більш м'яким, може одночасно звільнити засудженого і від таких додаткових заходів впливу, як заслання, висилка або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Розглянута нами сьогодні тема умовно-дострокового звільнення від покарання є одним з найважливіших умов у кримінально-виконавчому праві, і матеріальною передумовою і підставою звільнення від покарання. За своїм змістом воно є видом покарання на стадії його відбування. Таким чином, не відбутої частини покарання є специфічним випробувальним терміном для умовно-достроково звільняється, і важливим стимулом до його виправлення.

Умовно-дострокове звільнення - один з видів звільнення від покарання. Суть його полягає у звільненні засудженого від подальшого реального відбування покарання з умовою обов'язкового дотримання низки розпоряджень, перелічених у законі і встановлених судом. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання повинно застосовуватися до осіб, твердо стали на шлях виправлення. Тільки в такому разі можна вважати, що цим особам для їх остаточного виправлення немає необхідності повністю відбувати призначене судом покарання.

Дійсно, якщо очевидно, що мета виправлення засудженого досягнута без повного відбування призначеного йому покарання, то подальше виконання покарання стає недоцільним. «Встановлена ​​законом можливість піддатися дострокового звільнення від реального відбування покарання є, з одного боку, засобом заохочення засуджених, що стали на шлях виправлення, а з іншого - стимулом для зразкової поведінки засуджених під час відбування ними покарання і подальшого звільнення від нього. У цьому вигляді звільнення від покарання найбільш яскраво знайшли відображення принципи гуманізму і справедливості ».

Умовно-дострокове звільнення є одним з найбільш часто застосовуваних видів звільнення від покарання, оскільки воно може застосовуватися до осіб, які вчинили злочини будь-якої категорії, і не обмежено категоріями засуджених. КК РК дозволяє умовно-достроково звільняти осіб, які відбувають не всяке покарання, а тільки покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового виду покарання. Таким може бути лише позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Це єдине термінове покарання, яке може бути призначене як додаткове покарання.

Підставою-умовно-дострокового звільнення є переконаність суду в тому, що засуджений для свого виправлення не потребує повному відбуванні призначеного судом покарання. Під виправленням засуджених розуміється процес формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, норм, правил і традицій людського співжиття і стимулювання право слухняного поведінки. Показники виправлення залежать від виду відбуває покарання і особистості засудженого. До критеріїв виправлення можуть бути віднесені: дотримання всіх вимог режиму, зразкову поведінку засудженого, сумлінне ставлення до праці та навчання. [17]

Висновок суду про виправлення особи, яка відбуває кожній із зазначених видів покарань, повинен бути заснований на всебічному врахуванні даних про її поведінку протягом усього строку покарання, а не тільки під час, безпосередньо передує розгляду питання про звільнення. Висновок про виправлення особи суд може зробити лише після більш-менш тривалого відбування покарання засудженим. Тому другим обов'язковою підставою застосування умовно-дострокового звільнення за законом виступає фактичне відбуття певної частини призначеного судом покарання. Розмір цієї частини залежить від категорії злочину, за який особа відбуває покарання.

«Відповідно до КК РК умовно-дострокове звільнення може бути застосоване лише після фактичного відбуття засудженим:

- Не менше однієї третини строку покарання, призначеного за злочин невеликої або середньої тяжкості;

- Не менше половини строку покарання, призначеного за тяжкий злочин;

- Не менше двох третин строку покарання, призначеного за особливо тяжкий злочин, а також двох третин строку покарання, призначеного особі, раніше умовно-достроково звільняється, якщо умовно-дострокове звільнення було скасовано з підстав, передбачених ч. 7 ст. 79 КК РК ». [18]

Фактично відбутий засудженим строк позбавлення волі, незалежно від тривалості призначеного у вироку терміну покарання, не може бути менше 6 місяців. Величину фактично відбутої частини покарання закон пов'язує з небезпекою особистості тільки в одному випадку: якщо умовно-дострокове звільнення від покарання особи було скасовано з підстав, передбачених законом. Повторний розгляд питання про умовно-дострокове звільнення від покарання можливо після фактичного відбуття особою двох третин строку покарання, призначеного за новий злочин незалежно від його тяжкості.

У законі не вирішене питання про те, яку частину строку покарання повинні відбути особи, засуджені за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків за злочини, пов'язані з різним категоріям. Наприклад, засуджений відбуває призначене за сукупністю злочинів покарання за злочини середньої тяжкості та особливо тяжкий. У подібному випадку умовно-дострокове звільнення можливо після фактичного відбуття засудженим не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за сукупністю злочинів.

Не виключається застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання і щодо особи, яка відбуває довічне позбавлення волі. Згідно КК така особа може бути умовно-достроково звільнена, якщо судом буде визнано, що воно не потребує подальшого відбування цього покарання і фактично відбуло не менше 25 років позбавлення волі.

З цього положення є винятки. До умовно-дострокового звільнення не видаються засуджені: вчинили нове тяжке чи особливо тяжкий злочин під час відбування довічного позбавлення волі, а також; злісно порушували встановлений порядок відбування покарання протягом попередніх 3 років. Умовно-дострокове звільнення від покарання застосовується судом за місцем відбування покарання засудженим за поданням органу, що відає виконанням позбавлення волі, а щодо міститься в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - за поданням відповідного військового командування. «При позитивному вирішенні питання суд виносить ухвалу про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування певного строку покарання. При цьому не відбутої частини покарання не анулюється, її виконання припиняється. І лише після закінчення певного терміну, рівного не відбутої частини призначеного судом покарання (випробувального терміну), при дотриманні звільненим певних вимог повернення до виконання не відбутої частини строку стає неможливим ». [19]

При умовно-дострокове звільнення засудженого від довічного ув'язнення тривалість випробувального терміну не встановлена. Але це не означає, що він має довічний характер. Випробувальний термін може реалізовуватися в межах судимості. У КК РК визначено, що судимість при умовно-дострокове звільнення від покарання обчислюється з фактично відбутого строку покарання. Максимальний термін судимості дорівнює 8 років. Враховуючи, що ніяких інших обмежень у застосуванні умовно-дострокового звільнення від відбування покарання не є, відмова в такому звільнення за будь-яких мотивів, не пов'язаних з оцінкою виправлення засудженого і відбуття ним частини встановленого законом строку покарання, є необгрунтованим. Таким чином, за наявності цих двох підстав суд зобов'язаний умовно-достроково звільнити засудженого від подальшого відбування покарання.

У зв'язку з внесеними змінами в КК розглянутий вид звільнення від покарання слід віднести до обов'язкових. Суд, встановивши, що особа відбуло необхідну частину покарання і для свого виправлення не потребує подальшого його відбування, виносить рішення про його умовно-дострокове звільнення від покарання.

У разі відмови суду в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання за відсутності одного з двох підстав повторне внесення до суду подання може мати місце не раніше ніж через 6 місяців з дня винесення ухвали суду про відмову і не раніше ніж після закінчення 3 років з дня прийняття судом рішення про відмову для відбувають довічне позбавлення волі.

Застосовуючи умовно-дострокове звільнення, суд може покласти на особу обов'язки, які повинні їм виконуватися протягом невідбутої частини покарання. Перелік цих обов'язків, покладених на умовно-достроково звільнених, збігається з переліком обов'язків, які можуть покладатися на особу, засуджену умовно. Це: не змінювати постійного місця проживання без повідомлення органу, що здійснює виправлення засудженого, не відвідувати певні місця, пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії чи венеричного захворювання, здійснювати підтримку сім'ї, а також інші обов'язки, які б, на думку суду, виправлення засудженого.

Контроль за поведінкою особи, звільненого умовно-достроково, а також за виконанням покладених на нього судом обов'язків здійснюється уповноваженими на те спеціалізованими органами, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин та установ.

У покладанні на обличчя судом певних обов'язків, у контролі за його поведінкою, а також у можливості скасування умовно-дострокового звільнення проявляється умовний характер цього виду звільнення від покарання.

«Порушеннями вимог умовно-дострокового звільнення, здатними спричинити його скасування, визнаються: порушення громадського порядку або злісне ухилення від виконання покладених на особу обов'язків; вчинення з необережності нового злочину протягом невідбутої частини покарання; вчинення нового умисного злочину в той же період перші два з перерахованих обставин є факультативними підставами скасування умовно-дострокового звільнення ». [20]

До порушень громадського порядку, що дає суду підставу для скасування умовно-дострокового звільнення, відносяться такі, характер яких свідчить про те, що засуджений своєю поведінкою не виправдав наданого йому довіри: непокору законному розпорядженню співробітника поліції, дрібне хуліганство, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і т.д., і які спричинили законне і обгрунтоване накладення адміністративного стягнення. Якщо адміністративне стягнення погашено давністю або знято в установленому порядку до розгляду судом питання про скасування умовно-дострокового звільнення, то вони не можуть враховуватися судом.

Ухилення від виконання - це навмисне, не викликається будь-якими поважними причинами невиконання особою покладених на нього судом обов'язків після письмового попередження, зробленого органом, що здійснює контроль за його поведінкою.

Під злісним ухиленням від виконання засудженим покладених на нього судом обов'язків розуміється більше двох порушень протягом року або тривалий, більше 30 днів, невиконання покладених обов'язків або коли умовно-достроково звільнений ховається від контролю при невідомості його знаходження більше 30 днів.

«Якщо суд ухвалить про скасування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, то за змістом закону засуджений повинен повністю відбути залишилася не відбутої частину покарання безвідносно до того, що якийсь час він сумлінно виконував покладені на нього судом обов'язки - за рахунок цього часу не відбутий термін покарання скорочений бути не може ».

Залежно від характеру та тяжкості вчиненого необережного злочину протягом невідбутої частини покарання, а також з урахуванням особи засудженого суд може або зберегти, або скасувати умовно-дострокове звільнення. У першому випадку призначається і виконується тільки покарання за новий злочин, а не відбутої частини покарання продовжує виконувати роль випробувального терміну. Суд повинен мотивувати своє рішення, вказавши конкретну причину, по якій вважає справедливим і доцільним не виконувати залишилася не відбутої частину покарання. У другому випадку покарання призначається за сукупністю вироків.

Тут виникає цікаве питання: з якого моменту слід обчислювати не відбуту частину покарання. Поширено думка, що термін не відбутого покарання треба обчислювати з моменту оголошення постанови судом. Здається, це правильно по суті. Разом з тим варто відзначити, що не завжди після оголошення ухвали суду засуджені негайно звільняються з-під варти. Оскільки суди, які розглянули матеріали в колонії, зазвичай оголошують резолютивну частину постанови. Мотивувальну частину вони, як правило, пишуть у приміщеннях суду і висилають до виправної установи копію постанови з печаткою. З огляду на сформовану практику, КК передбачає, що дострокове звільнення від покарання проводиться у день надходження відповідних документів, а якщо документи надходять після закінчення робочого дня, - вранці наступного дня. Тим часом постанови про умовно-дострокове звільнення, як правило, потрапляють в колонію через 3 - 4 дні після їх оголошення, особливо якщо суд розглядав матеріали в п'ятницю. У зв'язку з цим обчислювати не відбутий термін покарання у всіх випадках з моменту оголошення постанови, ймовірно, не зовсім правильно. Проте практика, що склалася безсумнівно на користь засудженого. Оскільки якщо в період після оголошення ухвали про умовно-дострокове звільнення і до його фактичного звільнення засуджений вчинить необережний злочин, то той же суд може і не скасувати умовно-дострокове звільнення. При іншому ж порядку обчислення випробувального терміну засудженому завжди буде призначатися покарання за сукупністю вироків за правилами, передбаченими КК, що, безсумнівно, менш переважно для засудженого. Здається, «питання про порядок обчислення випробувального терміну повинен бути врегульований законодавцем у КК». [21]

Єдиним обов'язковою підставою для скасування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання є вчинення нового умисного злочину протягом іспитового терміну. У цьому випадку суд призначає покарання за сукупністю вироків. При цьому до основного покарання суд має право приєднати додаткове покарання, призначене за попереднім вироком, якщо особа від нього умовно-достроково звільнено.

Розглядаючи умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, не можна залишити без уваги питання про порядок погашення судимості.

Деякі юристи, не погоджуючись з ситуацією, судовою практикою, вважають більш правильним обчислювати строки погашення судимості з моменту звільнення особи від реального відбування покарання. Однак така позиція призводить до того, що часто термін погашення судимості буде минати раніше, ніж випробувальний термін. Тобто особа, будучи визнаним несудимим (так як погашення судимості анулює всі кримінально-правові наслідки засудження та покарання), тим не менше, залишається під впливом випробувального терміну, що навряд чи логічно і правильно. Інші вчені йдуть ще далі, пропонуючи ще й термін погашення судимості обчислювати в залежності від розміру фактично відбутого покарання. Звільнення від покарання у зв'язку із заміною, не відбутої частини покарання більш м'яким видом

Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання відноситься до факультативним видами звільнення від покарання, тобто рішення цього питання залежить від розсуду суду.

Суд має право замінити такі основні види покарання, як обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі. Особа також може бути повністю або частково звільнено від будь-якого додаткового виду покарання, якщо до моменту заміни додаткове покарання не було виконано. Як правило, мова йде про позбавлення права займати певну посаду або займатися певною діяльністю, тому що у випадку призначення цього виду покарання в якості додаткового до обмеження волі, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі воно поширюється на весь час відбування основного виду покарання, але при цьому його строк обчислюється з моменту його відбуття. Інші додаткові види покарання (штраф, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород) виконуються протягом нетривалого терміну після вступу в силу обвинувального вироку суду, тому до моменту заміни основного виду покарання особа вже не може бути звільнена від їх відбування .

Підставою застосування заміни невідбутої частини покарання більш м'яким є такі позитивні зміни в поведінці засудженого, які свідчать про те, що він для свого подальшого виправлення більше не потребує повного відбування призначеного судом покарання.

Крім того, не відбутої частини покарання у вигляді позбавлення волі може бути замінена більш м'яким видом покарання тільки після фактичного відбуття засудженим за вчинення: злочини невеликої або середньої тяжкості - не менше однієї третьої терміну покарання; тяжкого злочину - не менше однієї другої терміну покарання; особливо тяжкого злочину - не менше двох третин строку покарання. Для покарань у виді обмеження волі та утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців така умова в законі не передбачено.

При від'їзді засудженим встановленої законом частини строку покарання адміністрація установи або органу, що виконує покарання, зобов'язана протягом одного місяця розглянути питання і винести постанову про подання або про відмову в поданні до заміни не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. Якщо питання вирішиться позитивно, то адміністрація установи або органу, що виконує покарання, вносить зазначене подання до суду за місцем відбування покарання засудженим. У поданні мають міститися дані, що характеризують особу засудженого, а також його поведінка і ставлення до праці та навчання під час відбування покарання і здійсненого злочину. Суд може замінити не відбуту частину покарання більш м'яким видом покарання або відмовити в такій заміні. У разі відмови суду в заміні, не відбутої частини покарання повторне внесення подання з цього питання може мати місце після закінчення 6 місяців з дня винесення постанови про відмову.

При заміні, не відбутої частини покарання суд може обрати будь-який більш м'який вид покарання відповідно до видів покарань, передбаченими ст. 44 КК РК. Вибір конкретного виду покарання залежить від того, чи можливо досягти за його допомогою цілей відновлення соціальної справедливості, виправлення засудженого і попередження вчинення нових злочинів. При цьому суд керується строками або розмірами, встановленими КК для кожного із зазначених видів покарання.

Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання є остаточною. У разі вчинення особою нового злочину до покарання, призначеного за останнім вироком, приєднується не відбутої частини покарання, яким було замінено обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі.

Отже, наявність в діях особи ознак складу злочину не означає ще, що ця особа у всіх випадках має нести кримінальну відповідальність із застосуванням покарання. Якщо діяння або особа, яка його вчинила, втрачають з яких-небудь причин суспільну небезпеку на час розслідування або розгляду справи в суді, або ж небезпека винного виявиться незначною, і він може бути перевиховав без застосування заходів кримінального покарання, казахстанське кримінальну право допускає можливість, у встановленому законом порядку, звільнити особу або від кримінальної відповідальності, або від покарання. «Також допускається можливість звільнення від відбування деяких видів покарання, якщо до повного відбуття призначеного судом покарання особа доведе своє виправлення» [22]

Якщо розглянути всі передбачені законом підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання за стадіями, то можна їх класифікувати в наступному порядку:

- Особа повністю звільняється від кримінальної відповідальності до залучення в якості обвинуваченого.

У даному випадку винний практично не несе жодних негативних наслідків свого злочину.

До цього пункту можна віднести не збудження або припинення кримінальної справи за закінченням строків давності, внаслідок акту амністії, зважаючи на помилування окремих осіб, за примиренням потерпілого і обвинуваченим або за відсутністю скарги потерпілого.

- Особа притягується як обвинуваченого, але до засудження його судом звільняється від кримінальної відповідальності.

Тут для винного наступають деякі негативні наслідки, але припиняються до засудження.

Це - закінчення давності ст.69 КК, внаслідок акту амністії ст.76УК, звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки ст.68 КК:

- Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям;

- Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим ст.67 КК;

- Особа засуджується, виноситься обвинувальний вирок з призначенням покарання, але зі звільненням від його відбування.

До цієї категорії належить закінчення давності, виявлене в стадії судового розгляду; амністія, якщо той факт, що діяння підпадають під амністію, виявляється в стадії судового розгляду. Так, наприклад, розглянемо давність притягнення до кримінальної відповідальності ст.69 КК РК.

За загальним правило, мети покарання досягаються найбільш повно тоді, коли між злочином і покаранням немає великого розриву в часі. Якщо ж з яких-небудь причин утворюється значний розрив у часі, а злочинець у цей період не переховувався від слідства або суду і не зробив нових злочинів, застосування покарання може втратити свій сенс із точки зору, як загального, так і спеціального попередження. За час, що минув навколишні зазвичай забувають про скоєний злочин, а винний вже самим фактом не вчинення протягом тривалого часу нових злочинів доводить, що він перестав бути суспільно небезпечним. Все це може дати підстави для того, щоб не притягати до кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочином, і не застосовувати до нього покарання.

До того ж закінчення встановлених законом строків давності ще не достатньо для виключення кримінальної відповідальності. Передбачено ще низку умов, наявність яких необхідна для виключення кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

- Особа звільняється від подальшого відбування покарання.

Під цю категорію підпадають випадки умовно-дострокового звільнення від покарання ст.70, ст.71, c т.73 ДВК РК про умовному звільненні, про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, а також через хворобу.

Таким чином, особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у двох формах: з визнанням його винним або до винесення такого рішення судом. Але потрібно зауважити, що звільнення від кримінальної відповідальності, за будь-якої підстави і ким би воно не здійснювалося, означає визнання особи винною. [23]

Розглянемо тепер більш детально статті Кримінального кодексу, присвячені звільненню від кримінальної відповідальності і покарання. Давність притягнення до кримінальної відповідальності ст.69 КК вже була досить докладно рассмотрена.Можно лише додати, що під давністю притягнення до кримінальної відповідальності розуміється закінчення з моменту вчинення злочину певних термінів, після чого при дотриманні винним зазначених у законі умов він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

У кримінальному праві РК тривалість строків давності кримінального переслідування ставиться в залежність від тяжкості вчиненого злочину. Строки давності обчислюються з дня вчинення злочину. При продовжуваних злочинах термін давності обчислюється з моменту здійснення останнього злочинного діяння з числа складових продовжуваний злочин.

Як вже говорилося, для виключення кримінальної відповідальності передбачається ще й низку умов.

Перша умова - не вчинення особою до закінчення строку давності нового злочину, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки.

Потрібно зауважити, що мова йде не про будь-якому новому злочині і не про злочин, за який судом призначено позбавлення волі на строк понад два роки, а про новий злочин, за який згідно з законом може бути призначено позбавлення волі на строк понад два роки.

Тобто в санкції статті, що передбачає даний злочин, встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад два роки. Навіть якщо суд при розгляді справи визнає за можливе призначення за новий злочин менш суворе покарання, ніж два роки позбавлення волі, давність по першому злочину все одно вважається перерваною.

Друга умова полягає в тому, що якщо злочинець сховається від слідства або суду, то протягом давності зупиняється, то є час, протягом якого особа приховувалося, не зараховується в строк давності. Перебіг давності в таких випадках поновлюється з моменту затримання особи або явки її з повинною. При цьому особа не може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло двадцять п'ять років, і давність не була перервана вчиненням нового злочину.

Третьою умовою є те, що особа не може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо воно відноситься до категорії осіб, зазначених у чч.5 ст.69., В яких говориться, що: «Питання про застосування строків давності до особи, яка вчинила злочин, за яке може бути призначена смертна кара, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе звільнити зазначена особа від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, то смертна кара не може бути призначена »і« до осіб, які вчинили злочин проти миру і безпеки людства, терміни давності не застосовуються »ст. 69 ч.ч.5, 6 КК РК.

І останнє - звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням терміну давності застосовується до особи, яка вчинила злочин, за умови, якщо давностние строк минув до моменту вступу вироку в законну силу. Іншими словами, особа у зв'язку з тривалим періодом часу, вичерпаним після скоєння злочину, і позитивним поведінкою в цей період вже не визнається суспільно небезпечним, а отже, кримінальна відповідальність у його відношенні не може бути реалізована. Однак, такому звільненню не завжди відповідає всі перераховані умови. При цьому, відповідно до кримінально-процесуальним законодавством, можливе відновлення виробництва припиненого у цій підставі кримінальної справи в тому випадку, якщо будуть відкриті нові обставини встановленого злочину.

Давність виконання обвинувального вироку ст.75УК. Строки давності виконання вироку також встановлені в законі залежно від тяжкості покарання, призначеного винному судом. Вони подібні до термінів давності притягнення до кримінальної відповідальності з тією лише різницею, що при встановленні термінів давності вироку за основу беруться не межі санкції статті, за якою кваліфікуються скоєні діяння, а зазначені в обвинувальному вироку.

Перебіг строку давності виконання вироку починається з дня набрання вироком чинності. Давність переривається, якщо засуджений до закінчення строків вчинить новий злочин. Питання про перерву давності виконання вироку в цьому випадку може бути вирішене лише після призначення судом покарання за новий злочин.

Термін давності виконання обвинувального вироку переривається й тоді, коли засуджений ухиляється від відбування покарання. У даному випадку термін давності виконання обвинувального вироку починає обчислюватися з моменту явки для відбуття покарання або з моменту затримання ховається засудженого.

Особливий випадок - це застосування давності виконання обвинувального вироку щодо осіб, засуджених до смертної кари за вчинення тяжких злочинів. Питання про застосування давності у цих випадках вирішується судом, причому, якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, смертна кара замінюється на довічне ув'язнення, а довічне позбавлення волі замінюється позбавленням волі на строк двадцять п'ять років.

Ст. 67 КК РК говорить про звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, коли особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, примирилася з потерпілим і загладити заподіяну потерпілому шкоду.

Примирення з потерпілим є, по-перше, обставиною, що доповнює підсилює діяльне каяття як підстава звільнення від кримінальної відповідальності. А, по-друге, самостійною підставою звільнення особи, яка вчинила злочин невеликої тяжкості; наприклад, образи, наклеп, заподіяння легкої шкоди здоров'ю і т.п. У деяких випадках факт примирення констатується на підставі відсутності заяви, скарги потерпілого в правоохоронні органи.

Кримінальну справу може бути припинений з підстав примирення сторін лише за наявності заяви потерпілого про примирення з обвинуваченим, поданого до винесення обвинувального вироку суду Примирення з потерпілим відноситься до факультативного і безумовному видів звільнення від кримінальної відповідальності. Воно також входить у розряд не реабілітує виду звільнення, тому не може тягти за собою відшкодування звільненому збитку, пов'язаного з фактом порушення кримінальної справи

«У ст.68 передбачається звільнення від кримінальної відповідальності у тих випадках, коли внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило характер суспільно небезпечного або особа, яка вчинила злочин, перестала бути суспільно небезпечним. Як з точки зору загального, так і з точки зору спеціального попередження залучення до кримінальної відповідальності і застосування покарання у подібних випадках є недоцільними ». [24]

За загальним правилом, ст.68 може застосовуватися лише у випадках вчинення менш небезпечних злочинів, причому особами, які вперше скоюють злочин. Звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, зазначених у ст.68 КК, може здійснюватися як органами слідства, так і судом, однак практично звільнення в переважній більшості випадків проводиться вже в стадії попереднього слідства.

У ст.65 КК РК передбачається звільнення від кримінальної відповідальності. Це може бути зроблено лише судом у тому випадку, коли особа, яка вчинила злочин, є з повинною. Або, будучи затриманим, щиросердно зізнається і розкаюється в скоєному, вживає всіх заходів до відшкодування збитків або ліквідації шкідливих наслідків, сприяє повному розкриттю злочину і т.д.

Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою ст. 73УК РК. У цій статті йдеться, що особа, уражене після скоєння ним злочину: психічним захворюванням, що позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, бездіяльності або керувати ними; іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання; захворюванням, який робить військовослужбовця непридатним до військової служби у зв'язку з відбуванням їм покарання у вигляді арешту або вмісту у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - звільняються від відбування призначеного чи подальшого відбування покарання у зв'язку з хворобою.

Соціально - правова доктрина держави оголошує права і свободи людини найвищою цінністю, тому кримінальна політика включає їх у коло пріоритетних об'єктів кримінально - правової охорони. Ця ж ідея лежить і в основі поводження з особами, хворими до або після винесення обвинувального вироку психічним розладом, що позбавляє їх можливості усвідомлювати фактичне значення своїх дій, їх небезпека і чи керувати ними.

Під психічним розладом, що позбавляє особу можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій бездіяльності або керувати ними розуміється стан здоров'я винної особи, іменоване неосудністю.

Неосудність - стан здоров'я особи вчинила суспільно небезпечне діяння, встановлене судом на підставі висновку судово - психіатричної експертизи і обумовлений з урахуванням єдності психологічного і біологічного критеріїв.

Психологічний юридичний критерій означає нездатність особи усвідомлювати фактичне значення своїх дій, їх небезпеку і керувати ними. Оцінюється з інтелектуальної боку провини як нездатність до усвідомлення. З вольовий - як нездатність до керівництва своїми діями у зв'язку з виниклою хворобою.

Біологічний медичний критерій - перелік психічних розладів, наявність хоча б одного з яких в сукупності з юридичним критерієм утворює стан неосудності.

Особи, звільнені від відбування покарання у зв'язку з хворобою, після винесення щодо їх обвинувального вироку, у разі одужання, можуть підлягати покаранню із заліком часу, проведеного в лікувальному закладі, в термін відбуття покарання в тому випадку, якщо не минули відповідні строки давності. Аналогічно вирішується питання про покарання особи, який захворів психічним розладом після вчинення злочину під час попереднього слідства.

Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей. ст. 72 КК РК

Вагітній жінці або жінці, яка має хоча б одну дитину у віці до восьми років, суд може відстрочити фактичне відбування покарання до досягнення дитиною восьмирічного віку. Якщо її засуджено: за злочин проти особистості - до позбавлення волі на строк до п'яти років включно або іншому, більш м'якого покарання; за інші види злочинів - до будь-якого покарання.

«Жінка вважається засудженої - за загальним правилом: з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду до моменту звільнення від фактичного претерпевания покарання, далі - до моменту погашення або зняття судимості вона іменується не засудженої, але судимої».

Факт вагітності жінки підтверджується медичним висновком про вагітність, а факт наявності дитини, яка не досягла восьмирічного віку - свідоцтвом про його народження та довідкою про фактичну наявність дитини на утриманні засудженої жінки.

Відстрочка відбування покарання вагітної жінки або жінки, яка має малолітню дитину, може застосовуватися лише у разі наявності достатніх умов для нормального виховання дитини в стані свободи. Умови вважаються достатніми: при фактичному наявності постійного місця проживання; при сприятливому соціальному оточенні; при поданні суду обгрунтованих запевнень про майбутній правомірне способі життя засудженої матері і можливості виховання і забезпечення дитини.

Дане підставу звільнення від відбування кримінального покарання входить в розряд умовного, факультативного видів звільнення від покарання.

Засуджена жінка, відносно якої застосована відстрочка відбування покарання, ухиляється від виховання, забезпечення та догляду за дитиною попереджається органом, що здійснює контроль над її поведінкою, про можливість скасування відстрочки і направлення засудженої для відбування покарання.

«Після досягнення дитиною восьмирічного віку або у випадках: його смерті або переривання вагітності, покарання у відношенні якої відстрочено, суд приймає одне з таких рішень: звільнити засуджену від відбування решти частини покарання; замінити решту покарання більш м'яким; повернути засуджену до відповідної установи для відбування решти покарання. Останнє рішення приймається, як правило, при зникненні умов, достатніх, для нормального виховання дитини ». [25]

Звільнення від покарання і заміна покарання більш м'яким щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років.

Неповнолітні набагато легше піддаються виправленню в порівнянні з дорослими особами, тому дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким у цьому випадку має ряд особливостей.

По-перше, умовно-дострокове і дострокове звільнення неповнолітніх, а також заміна їм покарання більш м'яким можуть застосовуватися після фактичного відбуття не менше однієї третини призначеного судом покарання, незалежно від тяжкості вчиненого злочину і колишніх судимостей.

По-друге, в законі встановлюється різний порядок звільнення осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, в залежності від того, досягли вони чи ні повноліття до моменту звільнення. Особи, які досягли повноліття до моменту звільнення та відповідають вимогам, встановленим у законі, підлягають умовно-дострокового звільнення.

Особи, які не досягли повноліття до моменту звільнення, підлягають достроковому звільненню, яке має незаперечний характер, тобто в разі вчинення нового злочину протягом невідбутої частини покарання ці особи можуть нести відповідальність тільки за новий злочин.

Подання про звільнення неповнолітніх та заміна їм покарання більш м'яким робиться адміністрацією трудових колоній для неповнолітніх. Звільнення особи, винної особи, від кримінальної відповідальності є звільненням його і від покарання.

Таким чином, порушується принцип кожному винному - справедливе покарання. Однак розглянемо цей аспект більш докладно. Покарання може втратити свій попереджувальний ефект, якщо воно застосовується з великим запізненням. Воно не стає засобом перевиховання, якщо злочинець вже виправився і без покарання. У цьому випадку покарання ще може зіграти загально попереджувальну роль, але в основному буде виступати як помста за скоєне, як гола кара.

Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання може грати попереджувальну роль. Держава як би оголошує, що вчинила злочин особа може наступним поводженням загладити заподіяну шкоду, загладити свою провину. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності і покарання стимулює осіб, які вчинили одного разу злочин, до зразковому поведінки.

Можна подумати, що існування даного інституту перетворює покарання в порожню загрозу. Однак цього не відбувається, тому що звільнення від кримінальної відповідальності і покарання настає не автоматично, а лише при дотриманні певних умов. «Навіть після відбуття особою покарання або після скорочення або заміни покарання більш м'яким, особа продовжує нести невигідні негативні наслідки». [26]

Засудження особи судом до того чи іншого виду покарання дає, як правило, підставу вважати дану особу із судимістю. При цьому особа вважається судимою з моменту набрання обвинувальним вироком чинності, в період відбування призначеного покарання і в період певного встановленого законом часу після відбуття покарання. В окремих випадках судимість може спричинити за собою деякі обмеження для особи, наприклад, у виборі місця проживання, в роботі і т.п. При вчиненні нового злочину наявність судимості часто розглядається як обтяжуюча обставина.

Кримінальний закон РК встановлює певний порядок погашення і зняття судимості з тих осіб, які, відбувши покарання, або будучи звільнені від нього достроково, не порушують знову правопорядок. Дані особи в установленому законом порядку можуть бути визнані несудженими.

Закон встановлює різні терміни погашення судимості, тобто автоматичного припинення судимості для осіб, які відбули як основне, так і додаткове покарання. Ці строки визначаються виходячи з розміру покарання, яке було призначене винному судом. У разі скорочення або заміни покарання більш м'яким або умовно - дострокового або дострокового звільнення термін погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого строку покарання.

Крім закінчення визначених законом строків після відбуття покарання, потрібно, щоб особа протягом цих строків не вчинила нового злочину. Вчинення ж нового злочину перериває перебіг строку погашення судимості. Терміни, погашають першу судимість, починає текти знову з моменту відбуття особою покарання за новий злочин. З цього моменту паралельно обчислюються і строки погашення судимості по другому злочину. Для погашення судимості встановлені законом терміни мають закінчитися повністю. Але закон дає всім відбули покарання стимул для більш раннього звільнення від судимості. Суду надається право в деяких випадках зняти з особи судимість достроково, якщо винний після відбуття ним покарання своєю поведінкою і працею довів своє виправлення.

2 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ, ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НИМИ

2.1 Порядок представлення до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання

У статтею 173 ДВК РК, йдеться про те, що відбування покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, залучення до громадських робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту, позбавлення волі, а також обмеження по військовій службі та утримання в дисциплінарної військової частини, припиняється в останній день строку покарання. З урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання відповідно до закону.

«При звільненні засудженому видаються належні йому речі і цінності, що зберігаються на його особовому рахунку гроші та особисті документи, а також документ про відбуття покарання або про звільнення від покарання». [27]

Дострокове звільнення від відбування покарання проводиться у день надходження відповідних документів, а якщо документи одержані після закінчення робочого дня - зранку наступного дня.

Значна частина покарань, передбачених Кримінальним кодексом, є терміновими. Це - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, залучення до громадських робіт, виправні роботи, обмеження волі, арешт, позбавлення волі, а також обмеження по військовій службі та утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Їх відбування припиняється в останній день строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання час перегляду вироку, застосування амністії або помилування.

Звільнення з інших підстав так само, як правило, не є несподіваним для адміністрації установи, оскільки вона готує подання до суду про дострокове звільнення засуджених Представники адміністрації виправних закладів беруть участь у комісії, вирішальною питання про застосування амністії до засуджених. У всіх зазначених випадках заздалегідь невідомо лише про надходження документів про звільнення в певний день. Тому закон зобов'язує звільнити засудженого в день надходження документів або, якщо документи надійшли після закінчення робочого дня, вранці наступного дня, точніше, вранці наступного робочого дня.

Якщо засуджений засуджений до додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, про це робиться запис у трудовій книжці у точній відповідності з вироком на підставі пункту 2 ст. 25 ДВК РК.

Засудженому видається довідка про заробіток. Вона є підставою для визначення, в разі необхідності, розміру допомоги по безробіттю. Особі, звільненому від відбування покарання у вигляді виправних робіт, видається документ про відбуття покарання або про звільнення від нього.

Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна покарання більш м'яким представляє собою звільнення від продовження відбування покарання особи, яка довела своє виправлення зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці в процесі відбування покарання. У таких випадках продовження відбування покарання втрачає свій сенс, оскільки особа вже не становить суспільної небезпеки і, якщо звільнити його від покарання і надати можливість жити в якості повноправного громадянина то суспільство отримає більше користі.

Заміна не відбутої частини покарання більш м'яким видом допускається в тих випадках, коли особа, хоча повністю і не виправилося, але твердо стала на шлях виправлення. Заміна покарання більш м'яким є важливим стимулом для якнайшвидшого виправлення засудженого. Умовно-дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким застосовується до осіб, засуджених до позбавлення волі, виправних робіт або направлення в дисциплінарний батальйон.

Підставою для умовно-дострокового звільнення і заміни покарання більш м'яким є виправлення засудженого, яке він довів зразковою поведінкою і чесним ставленням до праці.

Висновок про виправлення засудженого з урахуванням його особистості, характеру вчиненого злочину та ступеня участі в ньому засудженого має бути заснований на сукупності даних «про дотримання ним режиму у виправно-трудовій установі, виконуваної роботи і ставленні до неї, підвищенні своєї виробничої кваліфікації, участь у суспільному життя і т. п. »[28]

Умовно-дострокове звільнення і заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням можуть застосовуватися тільки судом за поданням адміністрації місць позбавлення волі або відповідних органів міністерства внутрішніх справ, якщо мова йде про такі види покарання, як заслання, висилка або виправні роботи без позбавлення волі. Суд, вирішивши позитивно питання про умовно-дострокове звільнення від основного покарання або заміну його більш м'яким, може одночасно звільнити засудженого і від таких додаткових заходів впливу, як заслання, висилка або позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

У законі вказується, що в разі, якщо особа, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення, здійснить протягом невідбутої частини покарання нове однорідне або не менш тяжкий злочин, суд призначає йому покарання: звільнення від покарання у зв'язку з хворобою. У цій статті йдеться, що особа, уражене після скоєння ним злочину: психічним захворюванням, що позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій бездіяльності або керувати ними; іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання; захворюванням, який робить військовослужбовця непридатним до військової служби в разі відбуття ним покарання у вигляді арешту або вмісту у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - звільняються від відбування призначеного чи "подальшого відбування покарання у зв'язку з хворобою». [29]

Соціально - правова доктрина держави оголошує права і свободи людини найвищою цінністю, тому кримінальна політика включає їх у коло пріоритетних об'єктів кримінально - правової охорони. Ця ж ідея лежить і в основі поводження з особами, хворими до або після винесення обвинувального вироку психічним розладом, що позбавляє їх можливості усвідомлювати фактичне значення своїх дій, їх небезпека і чи керувати ними. Закон РК від 2 липня 1992 року «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні», що визначили положення ст. 81, виходить з гуманного принципу заміни покарання лікуванням, якщо винний захворів психічним розладом і не може адекватно сприймати суть застосовуваних до нього заходів. [30]

Під психічним розладом, що позбавляє особу можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій бездіяльності або керувати ними розуміється стан здоров'я винної особи, іменоване неосудністю.

Неосудність - стан здоров'я особи вчинила суспільно небезпечне діяння, встановлене судом на підставі висновку судово - психіатричної експертизи і обумовлений з урахуванням єдності психологічного і біологічного критеріїв.

Психологічний юридичний критерій означає нездатність особи усвідомлювати фактичне значення своїх дій, їх небезпеку і керувати ними. Оцінюється з інтелектуальної боку провини як нездатність до усвідомлення, з вольовою - як нездатність до керівництва своїми діями у зв'язку з виниклою хворобою.

Біологічний медичний критерій - перелік психічних розладів, наявність хоча б одного з яких в сукупності з юридичним критерієм утворює стан неосудності.

Висновок про психічне захворювання виноситься експертом - психіатром, після чого воно підлягає оцінці судом у сукупності з усіма матеріалами справи для вирішення питання про неосудність, застосування примусових заходів медичного характеру, визначення типу лікарні, про передачу особи під опіку або на піклування родичів при лікарського нагляду. При застосуванні примусових заходів медичного характеру суд у резолютивній частині визначення вказує конкретну примусову міру медичного характеру. Визначення медичного закладу, в якому особа повинна проходити лікування, входить до компетенції органів охорони здоров'я.

Особи, звільнені від відбування покарання у зв'язку з хворобою, після винесення щодо їх обвинувального вироку, у разі одужання, можуть підлягати покаранню із заліком часу, проведеного в лікувальному закладі, в термін відбуття покарання в тому випадку, якщо не минули відповідні строки давності. Аналогічно вирішується питання «про покарання особи, який захворів психічним розладом після вчинення злочину під час попереднього слідства».

Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей.

Вагітній жінці або жінці, яка має хоча б одну дитину у віці до восьми років, суд може відстрочити фактичне відбування покарання до досягнення дитиною восьмирічного віку, якщо її засуджено: за злочин проти особистості - до позбавлення волі на строк до п'яти років включно або іншому, більш м'якого покарання; за інші види злочинів - до будь-якого покарання. Жінка вважається засудженої - за загальним правилом: з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду до моменту звільнення від фактичного прітерпеванія покарання, далі - до моменту погашення або зняття судимості вона іменується не засудженої, але судимої. Факт вагітності жінки підтверджується медичним висновком про вагітність, а факт наявності дитини, яка не досягла восьмирічного віку - свідоцтвом про його народження та довідкою про фактичну наявність дитини на утриманні засудженої жінки. [31]

Відстрочка відбування покарання вагітної жінки або жінки, яка має малолітню дитину може застосовуватися лише у разі наявності достатніх умов для нормального виховання дитини в стані свободи. Умови вважаються достатніми: при фактичному наявності постійного місця проживання; при сприятливому соціальному оточенні; при поданні суду обгрунтованих запевнень про майбутній правомірне способі життя засудженої матері і можливості виховання і забезпечення дитини.

Дане підставу звільнення від відбування кримінального покарання входить в розряд умовного, факультативного видів звільнення від покарання.

Засуджена жінка, відносно якої застосована відстрочка відбування покарання, ухиляється від виховання, забезпечення та догляду за дитиною попереджається органом, що здійснює контроль за її поведінкою, про можливість скасування відстрочки і направлення засудженої для відбування покарання. Після досягнення дитиною восьмирічного віку або у випадках: його смерті або переривання вагітності, покарання у відношенні якої відстрочено, суд приймає одне з таких рішень: звільнити засуджену від відбування решти частини покарання; замінити решту покарання більш м'яким; повернути засуджену до відповідної установи для відбування решти покарання.

Останнє рішення приймається, «як правило, при зникненні умов, достатніх, для нормального виховання дитини». [32]

Засудженої жінки, покарання у відношенні якої відстрочено, здійснила знову будь - яку виноситься новий обвинувальний вирок суду і призначається покарання, згідно із загальним правилом - за сукупністю вироків ст.70 КК РК.

Звільнення від покарання і заміна покарання більш м'яким щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18 років ст.92 КК РК.

Неповнолітні набагато легше піддаються виправленню в порівнянні з дорослими особами, тому дострокове звільнення і заміна покарання більш м'яким у цьому випадку має ряд особливостей.

По-перше, умовно-дострокове і дострокове звільнення неповнолітніх, а також заміна їм покарання більш м'яким можуть застосовуватися після фактичного відбуття не менше однієї третини призначеного судом покарання, незалежно від тяжкості вчиненого злочину і колишніх судимостей.

По-друге, в законі встановлюється різний порядок звільнення осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, в залежності від того, досягли чи ні вони повноліття до моменту звільнення. Особи, які досягли повноліття до моменту звільнення та відповідають вимогам, встановленим у законі, підлягають умовно-дострокового звільнення. Це означає, що у разі вчинення ними протягом невідбутої частини покарання нового однорідного або не менш тяжкого злочину, суд може їм призначити покарання аналогічно правилам ст.70 КК РК.

Особи, які не досягли повноліття до моменту звільнення, підлягають достроковому звільненню, яке має незаперечний характер, тобто в разі вчинення нового злочину протягом невідбутої частини покарання ці особи можуть нести відповідальність тільки за новий злочин.

Подання про звільнення неповнолітніх та заміна їм покарання більш м'яким робиться адміністрацією трудових колоній для неповнолітніх. Звільнення особи, винної особи, від кримінальної відповідальності є звільненням його і від покарання. Таким чином, порушується принцип кожному винному - справедливе покарання. Однак розглянемо цей аспект більш докладно. Покарання може втратити свій попереджувальний ефект, якщо воно застосовується з великим запізненням. Воно не стає засобом перевиховання, якщо злочинець вже виправився і без покарання. У цьому випадку покарання ще може зіграти загально попереджувальну роль, але в основному буде виступати як помста за скоєне, як гола кара.

Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання може грати попереджувальну роль. Держава як би оголошує, що вчинила злочин особа може наступним поводженням загладити заподіяну шкоду, загладити свою провину. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності і покарання стимулює осіб, які вчинили одного разу злочин, до зразковому поведінки. Можна подумати, що існування даного інституту перетворює покарання в порожню загрозу. Однак, цього не відбувається, тому що звільнення від кримінальної відповідальності і покарання настає не автоматично, а лише при дотриманні певних умов. «Навіть після відбуття особою покарання або після скорочення або заміни покарання більш м'яким, особа продовжує нести невигідні негативні наслідки». [33]

Засудження особи судом до того чи іншого виду покарання дає, як правило, підставу вважати дану особу із судимістю. При цьому особа вважається судимою з моменту набрання обвинувальним вироком чинності, в період відбування призначеного покарання і в період певного встановленого законом часу після відбуття покарання. В окремих випадках судимість може спричинити за собою деякі обмеження для особи, наприклад, у виборі місця проживання, в роботі і т.п.

При вчиненні нового злочину наявність судимості часто розглядається як обтяжуюча обставина.

Кримінальний закон встановлює певний порядок погашення і зняття судимості з тих осіб, які, відбувши покарання або будучи звільнені від нього достроково, не порушують знову правопорядок. Дані особи в установленому законом порядку можуть бути визнані несудженими.

Закон встановлює різні терміни погашення судимості, тобто автоматичного припинення судимості для осіб, які відбули як основне, так і додаткове покарання. Ці строки визначаються виходячи з розміру покарання, яке було призначене винному судом.

У разі скорочення або заміни покарання більш м'яким або умовно - дострокового або дострокового звільнення термін погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого строку покарання. Крім закінчення визначених законом строків після відбуття покарання, потрібно, щоб особа протягом цих строків не вчинила нового злочину.

Вчинення ж нового злочину перериває перебіг строку погашення судимості. Терміни, погашають першу судимість, починає текти знову з моменту відбуття особою покарання за новий злочин. З цього моменту паралельно обчислюються і строки погашення судимості по другому злочину. Для погашення судимості встановлені законом терміни мають закінчитися повністю. Але закон дає всім відбули покарання стимул для більш раннього звільнення від судимості. Суду надається право в деяких випадках «зняти з особи судимість достроково, якщо винний після відбуття ним покарання своєю поведінкою і працею довів своє виправлення»

Дострокове зняття судимості можливе і за актами амністії та помилування.

Амністія і помилування виділені в окрему главу в силу незвичайності змісту, форми та органів приймаючих акти з цих видів звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.

Акт про амністію - документ вищого органу державної влади, що містить юридичні норми, що звільняють від кримінальної відповідальності або покарання або пом'якшують покарання у відношенні певних категорій осіб, які вчинили злочини засуджених, з урахуванням їх перед кримінальної діяльності, категорій і видів скоєних ними злочинів, призначеного судом виду і терміну покарання, фактично відбутого строку покарання, віку та статі даних осіб, наявності на їх утриманні дітей, а також беручи до уваги заслуги перед суспільством і державою, стан здоров'я та інших особливостей залучаються до кримінальної відповідальності засуджених. Оскільки прийняття акта про амністію належить до компетенції вищого органу державної влади, остільки її норми є обов'язковими до виконання всіма відповідними органами: дізнання, слідства, суду, які відають виконанням покарання Ознакою, що відрізняє акт про амністію від акту про помилування, є те, що він застосовується у відношенні не конкретної особи, а певної групи осіб, які вчинили злочини відповідної категорії і чи характеризуються тими чи іншими специфічними ознаками. Як правило, видання акта про амністію приурочується до конкретних подій: закінчення війни, економічної чи політичної реформи, явищам світового значення, прийняття конституції, річниці знаменної події, іншим пам'ятним датам у житті держави.

«Межі державного гуманізму по відношенню до осіб, які вчинили злочини, визначається конкретним актом про амністію, який може: звільнити від кримінальної відповідальності, в тому числі, припинити виробництво всіх слідчих справ і справ, не розглянутих судами, до набрання актом про амністію чинності; звільнити від будь-якого виду покарання, як основного, так і додаткового, скоротити не відбутий термін покарання або замінити його більш м'яким ». [34]

Застосовуючи акт про амністію по відношенню до триваючим і продовжуємо злочинів, необхідно точно встановити момент їх вчинення. Що триває злочин починається з моменту вчинення злочинного діяння і закінчується моментом дій самого винного, спрямованих до припинення злочину, або моментом настання події, що перешкоджає здійсненню злочину. Початком продовжуємозлочину слід вважати вчинення першого дії з числа декількох тотожних дій, що становлять у сукупності одне продовжуваний злочин, а кінцем - момент вчинення останнього злочинного діяння. Амністія застосовується тільки до тих триваючим і продовжуваних діянь, які закінчилися до її видання

Умовно-дострокове звільнення може бути застосоване лише до засудженого, який, відбувши передбачену законом частину покарання, зразковою поведінкою довів своє виправлення і не потребує подальшого відбування цього покарання.

Особі, що відбуває позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, суд з урахуванням його поведінки може замінити не відбуту частину більш м'яким видом покарання. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від додаткового виду покарання.

Дані питання розглядаються суддею за місцем відбування засудженим покарання. Підставою для їх розгляду є подання спеціалізованого державного органу, який здійснює контроль за поведінкою засуджених, а щодо військовослужбовця подання командування військової частини, або установи.

Про умовно-дострокове звільнення або про відмову в ньому суддя виносить мотивовану постанову, копія якого направляється до суду, який постановив вирок, і в кримінально-виконавчу інспекцію за місцем проживання, обраному засудженим. У разі відмови судді в умовно-достроковому звільненні або заміну не відбутої частини покарання повторно внести до суду подання з будь-якого з цих питань можна не раніше ніж через шість місяців з дня, коли винесено рішення суду про відмову.

Обговоривши практику «судів щодо застосування умовно-дострокового звільнення засуджених від покарання і про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким, пленарне засідання Верховного Суду зазначає, що суди в основному правильно застосовують вимоги ст.ст.70, 71,84 Кримінального кодексу Республіки Казахстан» . [35]

Разом з тим у роботі судів є серйозні недоліки і порушення закону. З метою формування правильної судової практики щодо застосування законодавства про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміни не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання, пленарне засідання Верховного Суду Республіки Казахстан постановило звернути увагу судів, що точне та неухильне виконання вимог кримінального закону про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміни не відбутої частини покарання більш м'яким має виключно важливе значення в справі виправлення засуджених, попередження рецидивної злочинності.

«Відповідно до ст.455 Кримінально-процесуального кодексу Республіки Казахстан, питання про умовно-дострокове звільнення, про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким розглядаються за поданням органу, що відає виконанням покарання, або за поданням спеціалізованого державного органу, забезпечує виправлення неповнолітніх, а щодо осіб, які відбувають покарання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців - за поданням командування дисциплінарної військової частини ». [36]

Відповідно до п.9 ст.169 Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан, при відбуванні засудженим встановленої законом частини строку покарання адміністрація установи або органу, що виконує покарання, зобов'язана в місячний термін розглянути питання і винести постанову про подання або відмову у поданні до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання

У випадку, якщо адміністрація у місячний термін не вирішить це питання, то засуджений, його захисник, згідно ст.278 Цивільно-процесуального кодексу Республіки Казахстан має право оскаржити бездіяльність адміністрації безпосередньо до суду за місцем відбування покарання. Суди повинні реагувати на це порушення закону, допущене адміністрацією установ або органів, що виконують покарання

«Відповідно до ст.13 Конституції Республіки Казахстан, що встановлює право кожного на судовий захист своїх прав і свобод, і ст.ст.18, 20 ДВК РК постанову адміністрації установ та органів, що виконують покарання, про відмову в поданні до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання або до заміни невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання може бути оскаржено засудженим, його захисником до суду або прокурору за місцем відбування покарання ». [37]

Суди не повинні приймати до свого провадження подання про умовно-дострокове звільнення, що не відповідають вимогам ст.169 п.3 ДВК РК: не містять даних, які характеризують особистість засудженого, його поведінка, ставлення до праці та навчання за весь період відбування покарання, і які вказують про те, що «він довів своє виправлення, а також відомостей про відбуття встановленої законом частини строку покарання». [38]

Якщо у поданих матеріалах не міститься достатніх даних для розгляду їх і в ході судового засідання заповнити їх неможливо, суддя при підготовці матеріалу до слухання листом повертає його для відповідного оформлення, а якщо це виявилося в судовому засіданні, то виносить постанову з зазначенням підстав, за якими матеріал повертається.

Підлягають поверненню без розгляду та подання про звільнення засуджених, які не відбули необхідної законом частини строку покарання. Подання щодо засуджених, на яких умовно-дострокове звільнення не поширюється, підлягають залишенню без задоволення.

Згідно ст.169 п.11 ДВК РК, у разі відмови в умовно-достроковому звільненні, заміні не відбутої частини покарання більш м'яким, повторне внесення подання з будь-якого з цих підстав може мати місце не раніше, ніж через шість місяців з дня винесення постанови про відмову, а для осіб, які відбувають довічне позбавлення волі, не раніше, ніж після закінчення 3-х років. Питання «про умовно-дострокове звільнення від покарання або заміну не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням вирішуються суддею районного та прирівняного до нього суду за місцем відбування покарання засудженим». [39]

Участь у судовому засіданні представників установ та органів, які направили подання, а також засудженого і прокурора обов'язково. Засуджений має право знайомитися з представленими до суду матеріалами, брати участь у їх розгляді, заявляти клопотання і відводи, давати пояснення, представляти докази.

У відповідності зі ст.455 КПК участь у судовому засіданні захисника обов'язково в тих випадках, коли розглядається подання щодо неповнолітніх, осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство у справі, а також осіб, які в силу фізичних чи психічних недоліків не можуть самостійно здійснювати свої права.

Рішення суду виноситься у вигляді постанови, яка повинна бути мотивована і містити докладне обгрунтування висновків, до яких дійшов суд внаслідок розгляду подання.

У протоколі судового засідання повинен бути відображений хід судового засідання, зазначені всі дії суду і учасників процесу, детально викладені пояснення осіб з приводу подання, думки прокурора і захисника.

Неприпустимо будь-яке спрощення кримінального процесу при розгляді питань про умовно-дострокове звільнення і заміні не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням, використання заздалегідь виготовлених бланків з викладом тексту постанов, розгляд великої кількості матеріалів в одному судовому засіданні.

За результатами розгляду подання органу, що відає виконанням вироку чи забезпечує виправлення неповнолітнього, суддя може прийняти рішення про задоволення подання або про відмову в його задоволенні.

Суд розглядає подання адміністрації колонії, заслуховує засудженого, вивчає інші документи, що характеризують особистість і поведінка цієї особи, і приймає рішення по суті клопотання.

Практика достатня стабільна. Відмови комісією колонії становлять менше однієї третьої. Суди погоджуються з більшістю уявлень. Їх відмови становлять близько 5%. Звільняються близько 2 \ 3 всіх засуджених, які мають формальне право на умовно-дострокове звільнення.

За даними наших досліджень, проведених у ряді областей Республіки Казахстан, в 11,5% випадків засуджені висловлювали свою незгоду з рішенням комісії колонії. Однак оскаржити її рішення й самостійно звернутися до суду вони не мають права. [40]

Розглядаючи подання про умовно-дострокове звільнення від покарання, суд не вправі заміняти не відбутий термін позбавлення волі умовним засудженням. Скорочувати невідбутий термін покарання, а може лише умовно-достроково звільнити засудженого, або замінити йому не відбуту частину покарання іншим, більш м'яким покаранням за наявності умов, передбачених ст.71 КК, або відмовити в цьому.

У відповідності зі ст.70 КК умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до осіб, засуджених до виправних робіт, обмеження волі, обмеження по військовій службі, утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців і позбавлення волі.

Особа може бути звільнена умовно-достроково, якщо судом буде визнано, що для свого виправлення воно не потребує повному відбуванні призначеного покарання і фактично відбуло певну частину покарання, розмір якого залежить від категорії злочину, за який вона відбуває покарання. Виправлення повинно бути доведено насамперед зразковою поведінкою. Під зразковою поведінкою слід розуміти виконання всіх правових норм, правил співжиття, норм моралі, дотримання всіх вимог режиму відбування покарання, якісне виконання доручається роботи, дотримання правил техніки безпеки, дбайливе ставлення до устаткування, матеріалів, інструментів і т.д. Суди, вирішуючи питання щодо можливості застосування умовно-дострокового звільнення від покарання, «про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням, зобов'язані забезпечити суворо індивідуальний підхід до кожного засудженого». [41]

У зв'язку з цим суди повинні з'ясовувати, відбув чи засуджений передбачену законом частину строку покарання, ретельно дослідити поведінку засудженого за весь період відбування покарання, а не лише за час, безпосередньо передує розгляду подання.

До відбувають покарання за злочини невеликої або середньої тяжкості, умовно-дострокове звільнення може бути застосоване при від'їзді менше половини призначеного строку покарання. За тяжкий злочин не менше 2 / 3 і за особливо тяжкий злочин - не менше 3 / 4 призначеного терміну покарання. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ч.4 ст.70 КК фактично відбутий засудженим строк позбавлення волі не може бути менше шести місяців. Ця умова не поширюється на інші види покарання, отже, питання про умовно-дострокове звільнення від відбування інших, крім позбавлення волі, видів покарання може бути поставлений і до закінчення шестимісячного терміну.

Особи, які вчинили злочин у неповнолітньому віці, можуть бути звільнені умовно-достроково від відбування двох видів покарання: позбавлення волі і виправних робіт після фактичного відбуття не менше 1 / 3 строку покарання. За злочин невеликої або середньої тяжкості, не менше половини терміну покарання за тяжкий злочин і не менше 2 / 3 строку покарання за особливо тяжкий злочин.

Відповідно до ст.71 КК не відбутої частини призначеного терміну позбавлення волі за злочин невеликої та середньої тяжкості з урахуванням поведінки засудженого може бути замінена йому будь-яким більш м'яким видом покарання, зазначеним у ст.39 КК: арештом, обмеженням волі, виправними роботами, залученням до громадських робіт, а щодо засуджених військовослужбовців - вмістом в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеженням по військовій службі. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового покарання.

Невідбутої частини позбавлення волі може бути замінена більш м'яким видом покарання після фактичного відбуття засудженим не менше 1 / 3 строку покарання. Відбування більш м'якого виду покарання призначається на строк, що дорівнює залишилася не відбутої частини покарання, призначеного за вироком суду. Однак цей термін не може перевищувати верхньої межі, встановленого законом для відповідного виду більш м'якого покарання. Особи, яким призначене вироком суду позбавлення волі замінено більш м'яким видом покарання, в подальшому на підставі і в порядку, встановленому ст.70 КК, можуть бути звільнені умовно-достроково від відбування нового, більш м'якого виду покарання. На відміну від умовно-дострокового звільнення, заміна невідбутої частини позбавлення волі більш м'яким видом покарання не може бути скасована через неналежну поведінку засудженого.

У разі вчинення засудженим нового злочину під час відбування більш м'якого виду покарання до призначеного за нього покарання повністю або частково приєднується тільки не відбутої частини нового покарання, а не та частина позбавлення волі, яка залишилася не відбутої.

Якщо «засуджений відбуває покарання, призначене за сукупністю вироків за злочини, одні з яких вчинені до досягнення 18 років, а інші в повнолітньому віці, відбування терміну, що дає підставу для застосування умовно-дострокового звільнення, слід обчислювати відповідно до ст.70 КК РК ». [42]

У тих випадках, коли покарання засудженому було пом'якшено актом амністії або помилування чи постановою суду, суд при застосуванні умовно-дострокового звільнення від покарання повинен обчислювати фактичну частину відбутого покарання, виходячи з покарання, встановленого актом амністії або помилування чи ухвалою суду.

При умовно-дострокове звільнення суди не повинні встановлювати будь-якої випробувальний термін, оскільки, за змістом ст.70 КК, таким строком є не відбутої частини покарання. У зв'язку з цим у резолютивній частині постанови про умовно-дострокове звільнення необхідно вказувати конкретний календарний строк покарання, від відбуття якого засуджений звільняється умовно-достроково, і обов'язково вказувати про умовно-дострокове звільнення засудженого характер.

Умовний характер даного виду звільнення від відбування покарання полягає у встановленні контролю за поведінкою умовно-достроково звільнили і за виконанням покладених на нього обов'язків, а так само в можливості скасування умовно-дострокового звільнення в разі порушення вимог, що пред'являються до умовно-достроково звільненим. Контроль поведінки умовно-достроково звільнених здійснюється уповноваженим на те спеціалізованим державним органом за місцем проживання засуджених, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин та установ.

При умовно-достроковому звільненні від основного покарання засуджених, до яких були застосовані додаткові покарання, суди в усіх випадках за поданням органу, що виконує покарання, або за своєю ініціативою зобов'язані обговорювати питання про можливість звільнення повністю або частково засудженого і від додаткового покарання. Рішення суду з цього питання має бути відображено в резолютивній частині постанови. Якщо при умовно-достроковому звільненні від основного покарання питання про звільнення засудженого від додаткового покарання було вирішено судом негативно, то повторний розгляд цього питання може відбутися лише після закінчення терміну, встановленого ст.169 п.11 ДВК, тобто 6 місяців з дня винесення судом постанови про відмову.

У тих випадках, коли питання про умовно-дострокове звільнення від додаткового покарання засудженого, повністю відбув основне покарання, виникло під час відбування ним додаткового покарання, суд може звільнити його від цього покарання після відбуття ним встановленої законом частини додаткового покарання і при наявності інших зазначених у законі умов.

Вирішуючи питання про можливість застосування умовно-дострокового звільнення від покарання щодо особи, яке раніше було умовно-достроково звільнена, якщо умовно-дострокове звільнення було скасовано з підстав, передбачених ч.7 ст.70 КК. Слід мати на увазі, що сам по собі факт скасування умовно-дострокового звільнення за законом не може служити підставою для відмови в застосуванні до засудженого умовно-дострокового звільнення.

Умовно-дострокове звільнення до таких осіб може бути застосоване після фактичного відбуття ними 3 / 4 призначеного терміну покарання.

Ст.169 п.12 ДВК РК передбачає, що умовно-достроково звільнені, а також засуджені до покарання у виді обмеження волі, якщо вони були направлені в виправні установи, у випадках, передбачених законом, можуть бути знову представлені до умовно-дострокового звільнення від відбуття покарання або заміну не відбутої частини покарання більш м'яким не раніше, ніж через один рік з дня винесення судом рішення про скасування умовно-дострокового звільнення.

У практиці судів не повинні мати місце випадки як неправильного застосування умовно-дострокового звільнення, так і необгрунтованої відмови у звільненні від покарання засуджених, які довели своє виправлення.

«Суди не мають права відмовляти в умовно-достроковому звільненні за мотивами, не передбачених законом, таким як: м'якість призначеного покарання, короткочасність перебування засудженого в даному виправному закладі, заперечення провини засудженим, наявність у минулому судимостей, відбування покарання за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і т. д. ». [43]

Чинний КК не містить обмежень в умовно-достроковому звільненні від відбування покарання. Воно може застосовуватися до будь-яким особам, у тому числі і при особливо небезпечному рецидиві, незалежно від характеру та тяжкості скоєних злочинів. Відповідно до ст.5 КК питання про можливість застосування або незастосування умовно-дострокового звільнення від покарання і заміни, не відбутої частини покарання більш м'яким має вирішуватися відповідно до закону, які у час застосування умовно-дострокового звільнення, а не з законом, який діяв під час осуду.

Постанова судді, винесена за результатами розгляду подання про умовно-дострокове звільнення, про заміну не відбутої частини покарання більш м'яким покаранням має спрямовуватися для залучення до справи в суд, який постановив вирок, а щодо неповнолітнього також до комісії у справах неповнолітніх за його постійним місцем проживання .

У всіх випадках необхідно роз'яснювати умовно-достроково звільненим наслідки, передбачені ч.7 ст.70 КК, у разі вчинення ними протягом не відбутого строку покарання нового злочину, порушення громадського порядку, за яке на нього може бути накладено адміністративне стягнення, злісного ухилення від виконання обов'язків, покладених судом при застосуванні умовно-дострокового звільнення; крім того, роз'яснювати засудженим право оскарження постанови суду в апеляційному порядку, про що слід вказувати в протоколі судового засідання.

Наприклад, в колонії можна звернутися зі скаргою і до прокурора з нагляду за кримінально-виконавчою системою, що наглядають за даною системою, а також у вищестоящі органи.

Судами області за минулий рік розглянуто близько 4000 уявлень про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, заміну не відбутого покарання більш м'яким, і не менш важливо, про скасування умовно-дострокового звільнення. З усіх представлених до умовно-дострокового звільнення та пом'якшення покарання 88% задоволено. Характерно, що за цей період, перед судом постали за знову скоєні злочини всього 10 чоловік з числа умовно-достроково звільнених.

2.2 Допомога засудженим, звільненим від відбування покарання і контроль над ними

Одним з вищих принципів ДВК РК, поряд з виконанням покарання, є надання допомоги засудженим, звільненим від відбування покарання і контроль над ними. У статті 176 ДВК РК. визначені обов'язки адміністрації установ, що виконують покарання, за сприяння у трудовому і побутовому влаштуванні звільняються засуджених.

«Не пізніше, ніж за два місяці до закінчення терміну арешту, або за шість місяців до закінчення терміну обмеження волі або позбавлення волі, адміністрація установи, що виконує покарання, повідомляє місцеві виконавчі органи і службу зайнятості, за обраним засудженим місцем проживання, про його майбутнє звільнення . Наявності у нього житла, його працездатності і наявних спеціальностях ». [44]

З засудженим проводиться інтенсивна виховна робота з метою підготовки його до звільнення, роз'яснюються його права і обов'язки.

Інваліди I і II груп, а також чоловіки віком понад 60 років і жінки старше 55 років на їхнє прохання і поданням закладу, що виконує покарання, направляються органами соціального захисту в будинки інвалідів і престарілих.

Робота з підготовки засудженого до звільнення повинна починатися завчасно. Закон зобов'язує починати таку роботу за два місяці до закінчення терміну арешту або за шість місяців до закінчення терміну обмеження волі або позбавлення волі. Ця різниця пояснюється як невеликим терміном покарання як відомо, арешт може бути призначений на термін не більше 6 місяців, так і ступенем розпаду соціально корисних зв'язків, що залежать також від часу відриву засудженого від сім'ї і від ступеня його соціально-моральної занедбаності. Тому підготовка до звільнення осіб, які відбувають обмеження волі та позбавлення волі, вимагає більше часу.

В результаті бесіди з засудженим з'ясовується, чи потребує він допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні. Якщо засуджений потребує допомоги - він звертається з письмовою заявою, в якому вказується обраний їм місце проживання та бажання працевлаштуватися з допомогою органів служби зайнятості.

На підставі заяви засудженого адміністрація виправної установи направляє інформацію в місцеві виконавчі органи і в службу зайнятості за обраним засудженим місцем проживання, де повідомляє дату звільнення, наявність у засудженого житла, його працездатність і наявні спеціальності.

Слід мати на увазі, що існували раніше обмеження в прописці в залежності від числа і характеру вчинених злочинів скасовані. Можливість «прописки визначається наявністю житла і згодою родичів, або можливістю отримання гуртожитки або іншого житлового приміщення для проживання». [45]

У виправному закладі із засудженим проводиться виховна робота, в ході якої йому роз'яснюються його права і обов'язки, порядок працевлаштування, можливість вдатися до послуг служби зайнятості тощо Вказівка ​​закону на інтенсивність проведення виховної роботи показує, що на роботу з цими особами повинно бути звернуто особливу увагу.

У відношенні звільняються неповнолітніх, які не мають батьків або інших осіб, у яких вони можуть проживати, направляється інформація також до комісії у справах неповнолітніх за місцем проживання. Комісія, поряд зі службою зайнятості, вживає заходів по влаштуванню вивільняється на роботу або навчання та забезпечення його житлом. Якщо адміністрація виховної колонії прийде до висновку, що повернення неповнолітнього до колишнього місця проживання недоцільно з виховних міркувань криміногенна обстановка в сім'ї, зв'язок зі злочинним середовищем і т. п., за згодою неповнолітнього можуть вживатися заходи щодо її трудовому і побутовому влаштуванню за місцем розташування колонії . У цьому випадку іде інформація в місцеві виконавчі органи, в службу зайнятості і в комісію у справах неповнолітніх відповідного району.

У тому випадку, коли з виправної установи або з виправного центру звільняється засуджений, який є інвалідом першої або другої групи, чоловік старше 60 років, жінка старше 55 років, на їхнє прохання і за поданням адміністрації установи, що виконує покарання, органи соціального захисту направляють їх у будинки інвалідів і престарілих.

У статті 177 ДВК РК, закріплено надання допомоги засудженим, звільняються від відбування покарання. Особи, які звільняються від відбування покарання у виді обмеження волі, арешту або позбавлення волі, забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи, а також продуктами харчування або грошима на шлях прямування в порядку, що встановлюється Урядом Республіки Казахстан.

При відсутності необхідної по сезону одягу, взуття і коштів на їх придбання особи, які звільняються з місць позбавлення волі, забезпечуються одягом і взуттям за рахунок коштів держави. Їм може бути видана «одноразова грошова допомога у розмірі, що встановлюється Урядом Республіки Казахстан».

Забезпечення харчуванням, одягом, взуттям, видача одноразової грошової допомоги, а також оплата проїзду осіб, які звільняються від покарання, виробляються установою, виконуючим покарання.

За звільненими з місць позбавлення волі особами, відбували покарання за злочини, вчинені при особливо небезпечному рецидиві, за тяжкі і особливо тяжкі злочини або засуджених два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства, встановлюється адміністративний нагляд. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі регламентовано Законом Республіки Казахстан «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 15 липня 1996 року. Адміністративний нагляд представляє собою профілактичну міру, застосовувану до тих засудженим, злочинна біографія яких або поведінку під час відбування покарання або після звільнення дають підстави побоюватися рецидиву. «Мета нагляду - попередження нових злочинів з боку звільнених і надання на них виховного впливу». [46]

Умовно можна розділити підстави встановлення адміністративного нагляду на формальні та матеріальні. Формальні підстави виражаються в тому, що особа підпадає під ті категорії, приналежність до яких, згідно із законом, дозволяє ставити питання про застосування до даного засудженому аналізованої заходи. Матеріальні підстави зв'язуються з поведінкою особи під час відбування покарання і можливістю здійснення їм повторного злочину.

Стаття 179 ДВК РК регламентує формальна підстава для встановлення адміністративного нагляду, тобто визначає ті категорії звільнених, за якими може бути встановлено адміністративний нагляд.

Це особи:

- Відбувають покарання за злочини, вчинені при особливо небезпечному рецидиві;

- Відбувають покарання за тяжкі і особливо тяжкі злочини;

- Судимі два і більше разів до позбавлення волі за умисні злочини, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають вставати на шлях виправлення.

Поняття злочину, вчиненого за особливо небезпечному рецидиві, розкриває стаття 13 КК Республіки Казахстан. Рецидив злочинів визнається особливо небезпечним:

- У разі вчинення особою умисного злочину, за який вона засуджується до позбавлення волі, якщо раніше ця особа не менше трьох разів засуджувалося до позбавлення волі за тяжкі злочини або умисні злочини середньої тяжкості;

- У разі вчинення особою тяжкого злочину, за який вона засуджується до позбавлення волі, якщо раніше ця особа двічі засуджувалося до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину чи було засуджено за особливо тяжкий злочин;

- У разі вчинення особою особливо тяжкого злочину, якщо раніше вона була засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин «Поняття тяжкого та особливо тяжкого злочину дається у ст. 10 КК Республіки Казахстан. Відповідно до частини 4 цієї статті тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, скоєння яких максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом, не перевищує дванадцяти років позбавлення волі. »[47]

Відповідно до частини 5 цієї статті особливо тяжкими злочинами визнаються умисні діяння, за вчинення яких Кримінальним кодексом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін понад дванадцять років або смертної кари.

Матеріальне підставу для встановлення адміністративного нагляду за зазначеними особами виражається в тому, що нагляд може бути встановлений лише в тому випадку, якщо під час відбування покарання їх поведінка свідчила, що вони вперто не бажають стати на шлях виправлення і залишаються небезпечними для суспільства.

Підставою для встановлення адміністративного нагляду є вирок суду, з якого видно, за який злочин або за які злочини було засуджено дана особа. Крім того, такою підставою є матеріали особової справи, в яких є дані про стягнення, накладені на засудженого. Про небажання стати на шлях виправлення свідчать порушення вимог режиму відбування покарання, за які особа піддавалося стягненням, передбачених у ст. 111 ДВК Республіки Казахстан. Проте, оскільки в ст. 179 ДВК мова йде не просто про порушників режиму, а про осіб, які вперто не бажають стати на шлях виправлення. «Слід прийти до висновку, що для визнання таким особа повинна бути визнано злісним порушником режиму відповідно до п. 3 ст. 112 ДВК, тобто він має бути покараний за злісні порушення встановленого порядку відбування покарання відповідно до ч. 1 або 2 ст. 112 ДВК РК ». [48]

Поняття особи, що залишається небезпечним для суспільства, є оціночним. Воно тісно пов'язане з тими показниками, які характеризують засудженого як особа, злісно порушує встановлений порядок відбування покарання. Вивчаючи особистість засудженого, адміністрація установи складає уявлення про дану особу і, зокрема, про його можливу поведінку після звільнення. Якщо є підстави вважати, що дана особа після звільнення може здійснити новий злочин, адміністрація вправі зробити висновок про небезпеку цієї особи для суспільства.

Слід прийти до висновку, що для постановки питання про встановлення адміністративного нагляду мають бути обидва критерії, що характеризують матеріальну підставу встановлення адміністративного нагляду: завзяте небажання встати на шлях виправлення і небезпеку для суспільства.

Керуючись принципами гуманізму, Законом Республіки Казахстан «Про амністію», де прямо вказано Уряду Республіки Казахстан, Яким областей, міст Астани і Алмати вжити заходів до:

- Розміщення в спеціальних будинках-інтернатах інвалідів та осіб похилого віку, звільнених від покарання по амністії і не мають родичів і близьких;

- Передачу звільнених неповнолітніх під нагляд батьків, органів опіки та піклування або направлення їх у необхідних випадках у дитячі будинки, школи - інтернати або інші навчальні заклади;

- Забезпечення контролю над продовженням лікування звільнених з місць позбавлення волі.

3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УМОВНО-дострокового звільнення за КОНЦЕПЦІЇ про правову ПОЛІТИЦІ НА 2010-2020 РОКИ

3.1 Законодавчі зміни та їх вплив на кримінально-виконавчу систему Республіки Казахстан

За період, що пройшов з моменту введення в дію кримінального та кримінально-виконавчого законодавства, зміни до Кримінального кодексу Республіки Казахстан вносилися двадцять три рази і до Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан - дванадцять разів.

Закон Республіки Казахстан від 5 травня 2000 р. № 47-II «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань боротьби зі злочинністю» в цілому був спрямований на посилення відповідальності за окремі категорії злочинів. Короткий аналіз закону дозволяє встановити наступне. Посилення відповідальності сталося з тридцяти складів злочинів шляхом збільшення нижнього або верхньої межі покарання у вигляді позбавлення волі. При цьому за десятьма складам змінилася категорія важкості - з категорій невеликої тяжкості до категорії середньої тяжкості і з категорії середньої тяжкості в категорію тяжких злочинів. Пом'якшення відповідальності відбулося з двох складів злочинів, один з яких перейшов з категорії тяжких в категорію злочинів середньої тяжкості. [49]

Тут слід зробити певну застереження. Законопроект розроблявся в період дії Державної програми правової реформи в Республіці Казахстан, одним з пріоритетів якої було розширення розмірів і сфери застосування санкцій майнового характеру, як більш відповідних ринкових відносин. Ймовірно, саме цим пояснюється те, що санкції десяти складів злочинів були доповнені покараннями у вигляді штрафу та конфіскації майна. Санкція ще одного складу злочину була доповнена покаранням у вигляді виправних робіт.

У плані змін у системі покарань необхідно зазначити, що даним Законом з 1 січня 2000 р. введено в дію покарання у вигляді залучення до громадських робіт, введення якого в дію у відповідність до Закону Республіки Казахстан Закон Республіки Казахстан від 16 липня 1997 року № 168 - I «Про введення в дію Кримінального кодексу Республіки Казахстан» було відстрочено до створення необхідних умов, але не пізніше 2003 року. [50]

Покарання у вигляді громадсько-корисних робіт рекомендовано для включення в національні законодавства пунктом 8.2 Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила, прийняті резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 р.).

У Кримінальному кодексі Республіки Казахстан покарання у вигляді залучення до громадських робіт входить в санкції більш ніж сімдесяти складів злочинів. Тому, виходячи зі світового досвіду застосування даного виду покарання, передбачалося, що громадські роботи суттєво потіснять традиційні для раніше чинного законодавства види покарань. У деяких країнах Західної Європи та Америки питома вага громадських робіт у загальній структурі покарань досягає 20%. При включенні у види покарань громадських робіт надавалося велике значення.

Разом з тим судова практика показала, що призначення даного виду покарання відбувається досить рідко, про що можна судити за статистичними даними, наданими Комітетом з правової статистики та інформації при Генеральній прокуратурі Республіки Казахстан.

У 2000 р. число винесених вироків до покарання у вигляді залучення до громадських робіт незначно внаслідок того, що цей вид покарання був введений в дію Законом від 5 травня 2000 р. і судами не була напрацьована практика застосування цієї норми.

Число винесених вироків до покарання у вигляді залучення до громадських робіт в абсолютних цифрах показує, що в наступні роки цей вид покарання став застосовуватися дещо частіше, проте їх частка в загальній структурі покарань, як і раніше незначна, що демонструє [Додаток 1].

Значним кроком в гуманізації законодавства стало прийняття Закону Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан" від 21 грудня 2002 р. У Кримінальний кодекс внесено сорок вісім змін і доповнень.

Так, у зв'язку з ратифікацією Казахстаном Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Кримінальний кодекс доповнено статтею 347-1, яка передбачає відповідальність за катування, що вчиняються посадовими особами, перш за все слідчими, і особами, які здійснюють дізнання. У цьому зв'язку також був декриміналізовані склад злочину, передбачений частиною 2 статті 347 (примушування до давання показань), так як даний склад злочину поглинається нормами знову введеної статті 347-1.

Частина третя статті 32 (необхідна оборона) доповнено нормою, яка дозволяє не визнавати перевищенням меж необхідної оборони заподіяння шкоди особі, хто посягає на життя людини, або при відображенні іншого зазіхання, поєднаного з застосуванням зброї або спробою його застосування. Жертві злочинного посягання дається право у випадках, коли таке посягання спрямоване на позбавлення його життя чи пов'язане із застосуванням зброї або спробою його застосування, відображати це напад будь-яким можливим способом, не боячись бути притягнутим до кримінальної відповідальності за заподіяння смерті або шкоди здоров'ю посягає.

Значні зміни зазнало зміст інституту покарання у вигляді обмеження волі. Після внесення змін покарання у вигляді обмеження волі полягає не в змісті в спеціалізованій установі, а в накладенні на засудженого судом певних обов'язків, які обмежують його волю, і відбувається за місцем його проживання під наглядом спеціалізованого органу без ізоляції від суспільства строком від одного року до п'яти років . Суд, призначаючи покарання у вигляді обмеження волі, покладає на засудженого виконання обов'язків: не змінювати постійного місця проживання, роботи та навчання без повідомлення спеціалізованого органу, не відвідувати певні місця, у вільний від навчання та роботи час не покидати місця проживання, не виїжджати в інші місцевості без дозволу спеціалізованого органу. Суд може покласти на засудженого до обмеження волі виконання та інших обов'язків, які сприяють його виправлення: пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, захворювань, що передаються статевим шляхом, здійснювати матеріальну підтримку сім'ї. Розширено коло осіб, яким воно може бути призначене (неповнолітні, вагітні жінки та жінки, які мають малолітніх дітей, інваліди, особи пенсійного віку); в той же час обмеження волі не застосовується до осіб, які мають судимість за вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, до військовослужбовцям, а також до осіб, які не мають постійного місця проживання.

До Кримінального кодексу внесено зміни, пов'язані з призначенням покарання. Так, частина 4 статті 53 (обставини, що пом'якшують кримінальну відповідальність) викладена в новій редакції: «4. При наявності пом'якшувальних обставин, передбачених пунктами д) надання медичної та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину, добровільне відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих внаслідок злочину, інші дії, спрямовані на загладжування шкоди, заподіяної злочином і до) щире розкаяння, явка з повинною, активне сприяння розкриттю злочину, викриття інших співучасників злочину та розшуку майна, добутого в результаті злочину) частини першої цієї статті, і відсутності обтяжуючих обставин строк або розмір покарання при вчиненні злочину невеликої та середньої тяжкості не може перевищувати половини, при скоєнні тяжкого злочину - двох третин, у разі вчинення особливо тяжкого злочину - трьох чвертей максимального терміну або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої ​​частини цього Кодексу. ». Раніше тяжкість скоєного злочину не враховувалася і максимальний термін покарання обмежувався трьома чвертями від верхньої межі санкції.

Частина 2 статті 58 (призначення покарання за сукупністю злочинів) викладена в новій редакції: «2. Якщо сукупність злочинів включає в себе тільки злочини невеликої тяжкості та середньої тяжкості, то остаточно покарання призначається шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ». Раніше поглинання менш суворого покарання більш суворим допускалося лише стосовно злочинів невеликої тяжкості, але не виключало часткового або повного складання покарань за окремі злочини. Існувало лише одне обмеження - остаточне покарання не могло перевищувати максимального строку або розміру покарання, передбаченого за найбільш тяжкий злочин.

У частині 3 статті 58 (призначення покарання за сукупністю злочинів) виключені злочини середньої тяжкості (перейшли в частина 2) і призначення остаточного покарання стало можливим і шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, чого раніше ця норма не передбачала.

У частині 2 статті 59 (призначення покарання при рецидиві злочинів) розміри нижньої межі покарання за вчинення злочинів при рецидиві знижені з половини до однієї третини, при небезпечному рецидиві - з двох третин до половини, при особливо небезпечному рецидиві - з трьох чвертей до двох третин максимального терміну та розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого за вчинений злочин.

У частині 5 стаття 63 (умовне засудження) у зв'язку зі зміною змісту покарання у вигляді обмеження свободи виключені пункти 5 і 7, що передбачають покладання на засуджених додаткових обов'язків як при призначенні покарання, так і в період його виконання.

Стаття 64 (скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну) приведено у відповідність до статті 63; скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну стали можливі тільки за порушення громадського порядку.

Реалізуючи положення Концепції правової політики Республіки Казахстан, затвердженої Указом Президента Республіки Казахстан від 20 вересня 2002 р. № 949 в частині призначення покарання неповнолітнім правопорушникам стаття 79 (види покарань, призначуваних неповнолітнім) доповнено новим видом покарання - обмеженням волі на строк від одного до двох років . Частина 7 статті 79 викладена в наступній редакції: «7. Позбавлення волі неповнолітнім може бути призначене на строк не більше десяти років, а за вбивство при обтяжуючих обставинах або за сукупністю злочинів, одним з яких є вбивство при обтяжуючих обставинах, - дванадцяти років. Особам, вперше вчинили злочини невеликої тяжкості у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років і середньої тяжкості у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, позбавлення волі не призначається. »[51]

Внесено зміни, пов'язані зі звільненням від кримінальної відповідальності і покарання. Так, стаття 67 (звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим) викладена в новій редакції: «1. Особа, яка вчинила злочин невеликої тяжкості або вперше вчинила злочин середньої тяжкості, не пов'язане з заподіянням смерті або тяжкої шкоди здоров'ю людини, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, якщо воно змирилися із потерпілим і загладити заподіяну шкоду.

2. Особа, яка вчинила злочин середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо воно змирилися із потерпілим і загладити заподіяну потерпілому шкоду. ».

Раніше стаття мала тільки одну частину, і звільнення у разі примирення при вчиненні злочину невеликої тяжкості не носило безумовного характеру.

Частина 2 статті 70 (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання) приведено у відповідність до змін, внесених до статті 45 (обмеження волі) в частині покладення судом обов'язків на умовно-достроково звільнених від покарання. У частині 3 статті 70 (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання) скорочено термін фактичного відбуття покарання за злочини невеликої та середньої тяжкості з половини до однієї третини, тяжкі злочини - з двох третин до половини, особливо тяжкі - з трьох чвертей до двох третин.

У зв'язку зі змінами та доповненнями заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання (стаття 71) стала можливою і для осіб, засуджених за тяжкі злочини. Термін фактичного відбування покарання для застосування даної кримінально-правової норми за злочини невеликої та середньої тяжкості скорочений з половини до однієї третини, за тяжкі злочини і осіб, які раніше умовно-достроково звільняється від відбування покарання у вигляді позбавлення волі і зробив нові злочини в період залишилася невідбутої частини покарання, повинен становити не менше половини.

З восьми до чотирнадцяти років підвищено вік дитини, що дає право на відстрочку відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей (стаття 72 КК РК).

У цілому, змінами і доповненнями до Кримінального кодексу Республіки Казахстан позбавлення волі виключено із санкцій тринадцяти складів злочинів невеликої та середньої тяжкості. Верхня межа санкції у вигляді позбавлення волі скорочений по дванадцяти складам злочинів. При цьому сім складів злочинів з категорії тяжких перейшли в категорію середньої тяжкості, а два склади злочину - з категорії середньої тяжкості в категорію невеликої тяжкості. Слід звернути увагу, що зміни торкнулися злочинів, найбільш часто зустрічаються в судовій практиці, крадіжка (частина 2 статті 175), шахрайство (частина 2 статті 177), неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (частина 3 статті 185). Санкції тринадцяти складів злочинів доповнені альтернативними. Із внесенням даних змін складу злочину, передбачений частиною 1 статті 272, з практично безальтернативного (раніше в якості альтернативи передбачався лише арешт, введення якого відкладено до 2008 року) перейшов до складу альтернативних. Розширення альтернатив за іншим складам злочинів дозволяє диференціювати призначення покарань в залежності від особистості правопорушника та обставин вчинення злочину.

Виключено покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців зі складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 371 (образа військовослужбовця), якщо вони не пов'язані відносинами підпорядкованості.

У Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан внесено вісімнадцять змін і доповнень.

Так, у зв'язку зі зміною змісту покарання у вигляді обмеження свободи повністю перероблена глава 8, яка визначає порядок виконання даного виду покарання в умовах перебування засуджених під наглядом кримінально-виконавчих інспекцій. Законодавчо визначені права та обов'язки адміністрації інспекцій, порядок застосування заходів покарання і заохочення.

Значно скорочено мінімально необхідний відбутий термін для переведення засуджених до колонії-поселення. Тепер переведення засуджених, які відбувають покарання у виправних закладах загального і суворого режимів, в колонію-поселення можливий після відбуття не менше однієї чверті терміну покарання за злочини невеликої та середньої тяжкості, не менше однієї третини строку покарання - за тяжкі злочини.

Вагітним жінкам, засудженим до позбавлення волі, право придбавати продукти харчування і предмети першої необхідності надається, починаючи не з четвертого місяця вагітності, а відразу після отримання медичного висновку.

Зняті обмеження по кількості телефонних переговорів. Засуджений, при наявності технічних можливостей, може мати необмежену кількість переговорів тривалістю до п'ятнадцяти хвилин кожна.

З метою більш повної реалізації положень статті 68 Кримінально-виконавчого кодексу про відбуття засудженими покарання за місцем проживання або за місцем засудження внесені зміни, що дозволяють здійснювати примусове лікування засуджених, хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію у медичній частині виправної колонії.

Продовжено роботу щодо вдосконалення диференціації умов утримання засуджених. За чинним раніше законодавством засуджені, які відбувають покарання в полегшених або пільгових умовах, визнані злісними порушниками режиму утримання, перекладалися на суворі умови відбування покарання. Був відсутній правовий механізм повернення засудженого в звичайні умови: необхідно було обов'язково визнати його злісним порушником, для того щоб перевести засудженого відразу в суворі умови. Виходило, що навіть у разі вчинення засудженим порушення, що не відноситься до категорії злісних, і проштовхування його в штрафний ізолятор, ми знову повинні були повертати його в пільгові умови. Новим законом цей пробіл ліквідовано. Тепер у разі вчинення порушення засуджений, який відбуває покарання в полегшених або пільгових умовах, може бути переведений у звичайні умови, а визнаний злісним порушником - в суворі.

Приведено у відповідність із змінами, внесеними до Кримінального кодексу Республіки Казахстан, відповідні положення, що регулюють порядок здійснення контролю за засудженими вагітними жінками і жінками, які мають малолітніх дітей, виконання покарання яким відстрочено, і умовно засудженими.

Практична реалізація Закону призвела до значного скорочення чисельності засуджених у виправних установах. На момент прийняття Закону Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан» у виправних установах республіки відбувала покарання майже шістдесят тисяч засуджених. Декриміналізація, виняток позбавлення волі із санкцій окремих складів злочинів, а також зміна верхніх меж санкцій за окремим складам злочинів зажадали перегляду семи з половиною тисяч справ засуджених, в результаті чого повністю звільнено від покарання 150 засуджених, ще 2660 засудженим знижений термін відбування покарання.

Динаміка загальної чисельності засуджених за останні роки наводиться на [Додаток 2].

З графіка видно, що в 2002 р. чисельність засуджених у виправних колоніях становила 65151 осіб. У наступному році чисельність скоротилася до 48748 чоловік, або більш ніж на 16000 засуджених. Багато в чому це відбулося у зв'язку з більш широким застосуванням інституту умовно-дострокового звільнення. Якщо в 2002 році умовно-достроково від відбування покарання звільнено 15630 засуджених, то у 2003 році їх число збільшилося до 30732 чоловік. У 2004-2006 роках, як і очікувалося, число умовно-достроково-звільнених від відбування покарання дещо скоротилося, однак загальна чисельність осіб, які відбувають покарання у виправних установах продовжувала знижуватися і в 2006 році склала 43203 людини. [52]

Зменшення чисельності засуджених дозволило «розвантажити» виправні установи, поліпшити умови утримання засуджених.

Цікава сама історія розробки Закону Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан» від 21 грудня 2002 року. На виконання рекомендацій міжнародної конференції «Альтернативи тюремного ув'язнення», що пройшла в м. Алмати в жовтні 1999 р., в Казахстані в квітні 2001 р. була створена Робоча група з розвитку альтернатив тюремного ув'язнення, до складу якої увійшли представники Сенату, Мажилісу Парламенту Республіки, Верховного суду, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці та соціального захисту, Казахстанського міжнародного бюро з прав людини і дотримання законності, Казахстанської кримінологічної асоціації, Спілки адвокатів Республіки Казахстан.

Члени Робочої групи провели ряд зустрічей, на яких обговорили сучасний стан кримінально-виконавчої системи, основні проблеми та причини їх виникнення, а також визначили пріоритетні шляхи розвитку системи кримінального покарання.

Всього було проведено п'ять засідань робочої групи, і на заключному, що відбулися 26 лютого 2002 року, були вироблені рекомендації щодо вдосконалення законодавства, засновані на принципах і положеннях, сформульованих в міжнародних документах, що відносяться до політики в області кримінальних покарань, насамперед у Мінімальних стандартних правилах поводження з ув'язненими, Токійський правилах Організації Об'єднаних Націй, і орієнтованих на тенденції розвитку пенітенціарних систем зарубіжних країн та міжнародного досвіду в області гуманізації кримінальної політики.

Ці рекомендації були направлені до Адміністрації Президента, Уряд, Парламент Республіки Казахстан і надалі враховані при розробці проекту Закону «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан».

Представляється важливим, що вперше у законотворчій діяльності спільно брали участь як представники різних державних організацій, так і представники недержавного сектору та був накопичений досвід взаємного співробітництва. Про успішність цього досвіду свідчить те, що в Законі «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан», прийнятому 21 грудня 2002 року, знайшли своє відображення близько 60 відсотків рекомендацій робочої групи.

Закон Республіки Казахстан від 25 вересня 2003 року № 484-ІІ «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань боротьби з корупцією» цікавий для нас тим, що в Кримінальному кодексі Республіки Казахстан були внесені зміни в санкції такого виду покарання, як позбавлення права займати певну посаду або займатися певною діяльністю (Стаття 41).

Раніше закон визначав, що покарання у вигляді позбавлення права займати певну посаду або займатися певною діяльністю встановлюється на строк від одного року до п'яти років у якості основного виду покарання і на термін від шести місяців до трьох років в якості додаткового виду покарання. У новій редакції стаття була доповнена і за вчинення корупційних злочинів позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю встановлюється на строк від трьох до десяти років в якості основного виду покарання і на строк від одного року до семи років в якості додаткового виду покарання.

10 березня 2004 прийнятий Закон Республіки Казахстан № 529-II «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан у зв'язку з введенням мораторію на виконання смертної кари». [53]

Відповідно до Закону до статті 49 Кримінального кодексу Республіки Казахстан внесені зміни, згідно з якими при введенні Президентом Республіки Казахстан мораторію на виконання смертної кари виконання вироку про смертну кару призупиняється на час дії мораторію. Вирок про страти приводиться до виконання не раніше ніж через один рік після скасування мораторію на виконання смертної кари.

З метою посилення правових гарантій засуджених до смертної кари в частину п'яту статті внесені доповнення, згідно з якими особи, засуджені до смертної кари, в разі скасування мораторію на виконання смертної кари мають право клопотати про помилування незалежно від того, клопотали чи вони про це до введення мораторію чи ні.

Доповненнями до Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан місцем утримання засуджених до смертної кари визначена в'язниця. Особи, щодо яких вирок про смертну кару набрав чинності до введення мораторію або під час дії мораторію на виконання смертної кари, містяться в одиночних камерах ізольовано від інших засуджених.

З метою реалізації Указу Глави держави і Закону Республіки Казахстан «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан у зв'язку з введенням мораторію на виконання смертної кари» кримінально-виконавчою системою у в'язниці м. Аркалика був виділений і обладнаний окремий блок для утримання осіб, засуджених до смертної кари, які підпали під дію мораторію на її виконання.

Для утримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, в колонії особливого режиму п. Жітікара Костанайської області був створений локальний ділянку для утримання зазначеної категорії осіб. Режимні корпусу і камери обладнані системами відеоспостереження та охоронною сигналізацією.

Гуманізація законодавства була продовжена Законом Республіки Казахстан 9 грудня 2004 № 10-III «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуальний, Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан і Кодекс Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення з питань спрощення процедур розслідування кримінальних справ, декриміналізації деяких складів злочинів та вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення ». Зокрема, до Кримінального кодексу були внесені зміни, згідно з яким покарання у вигляді залучення до громадських робіт (ст. 39 КК РК) стало можливим призначати як у якості основного, так і додаткового виду покарання. [54]

Введення комбінованих санкцій рекомендовано пунктом 8.2 Мінімальних стандартних правил Організації Об'єднаних Націй щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила, прийняті резолюцією 45/110 Генеральної Асамблеї від 14 грудня 1990 року). На жаль, в законодавстві недостатньо прописані механізми застосування даної санкції, що створює певні складності у правозастосовчій практиці.

Виконання покарання у вигляді арешту в законодавстві сформульовано надзвичайно жорстко, тому в статті 46 і 79 Кримінального кодексу Республіки Казахстан внесені зміни, згідно з яким даний вид покарання не застосовується до осіб, які не досягли вісімнадцяти років.

Особи, які вчинили злочини з необережності, не мали умислу на вчинення злочину і не передбачали тяжкості наслідків. У зв'язку з цим до законодавства (ч. 5 ст. 48 КК РК) внесено зміни, відповідно до яких всі особи, які вчинили злочини з необережності, і засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, направляються для відбування покарання в колонії-поселення.

До статті 81 Кримінального кодексу внесено зміни, що дозволяють звільняти неповнолітніх від кримінальної відповідальності і покарання. Раніше ця стаття передбачала лише звільнення від покарання неповнолітніх, вперше засуджених за вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості, якщо судом буде визнано, що його виправлення може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу. У новій редакції статті передбачено звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх, які вчинили злочини невеликої тяжкості і вперше скоїли злочин середньої тяжкості. При цьому застосування примусових заходів виховного впливу не носить безумовного характеру. Частина 2 статті 81 КК РК передбачає звільнення від покарання неповнолітнього, вперше засуджених за вчинення злочинів невеликої та середньої тяжкості, якщо буде визнано, що його виправлення може бути досягнуто шляхом застосування примусових заходів виховного впливу.

Скорочено мінімально необхідні терміни відбування покарання особами, які вчинили злочини в неповнолітньому віці для застосування умовно-дострокового звільнення (стаття 84 КК РК). Після внесення змін умовно-дострокове звільнення може бути застосоване після фактичного відбуття:

а) не менше однієї четвертої строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості;

б) не менше однієї третини строку покарання, призначеного судом за тяжкий злочин;

в) не менше половини строку покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, не поєднане з посяганням на життя людини;

г) не менше двох третин покарання, призначеного судом за особливо тяжкий злочин, поєднане з посяганням на життя людини.

У Особливої ​​частини Кримінального кодексу декриміналізовані склади злочинів, передбачені статтями 106 (побої), 111 (заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю), 154 (відмова про надання громадянину інформації). Санкції п'ятнадцяти складів злочинів доповнені альтернативами, у санкціях тринадцяти складів злочинів виключені нижні межі покарання у вигляді позбавлення волі.

Особливої ​​уваги заслуговує Закон Республіки Казахстан «O внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань кримінально-виконавчої системи» від 26 березня 2007 року № 240-III ЗРК. Відразу обмовимося, що Закон містить цілий ряд норм, спрямованих на вдосконалення діяльності кримінально-виконавчої системи, а також вносять необхідні редакційні зміни до актів, що регулюють діяльність пенітенціарної системи. У той же час Закон містить низку норм, зміст яких з точки зору міжнародних стандартів викликає певну стурбованість.

Законом від 26 березня 2007 р. у Кримінальний, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів внесено зміни, якими модифіковані основи інституту умовно-дострокового звільнення в Республіці Казахстан. Зокрема, змінені підстави та порядок умовно-дострокового звільнення осіб, які відбувають кримінальне покарання, визначений перелік обов'язків, виконання яких покладається на умовно-достроково звільнених у період залишилася не відбутої частини покарання, визначений орган, що здійснює контроль за умовно-достроково звільненими в період невідбутої частини покарання.

Так, згідно з раніше діючої редакції статті 70 КК РК особа, яка відбуває виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, може бути звільнена умовно-достроково, якщо судом буде визнано, що для свого виправлення воно не потребує повному відбуванні призначеного судом покарання. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового виду покарання.

Згідно з новою редакцією особа, яка відбуває виправні роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі, за правопослушное поведінка, сумлінне ставлення до праці (навчання), активну участь у роботі самодіяльних організацій і у виховних заходах, прийняття заходів з відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і не потребує повному відбуття призначеного судом покарання, може бути судом звільнено умовно-достроково від відбування призначеного судом покарання. При цьому особа може бути повністю або частково звільнено від відбування додаткового виду покарання.

Безумовно, й раніше при застосуванні умовно-дострокового звільнення враховувалося поведінку засудженого, його ставлення до праці, навчання, участі у виховних заходах. Новелою в цьому відношенні можна вважати введення такого критерію, як відшкодування збитку, заподіяного злочином. Логіка законодавця зрозуміла - захист інтересів потерпілого і держави. Але в сучасних умовах, коли роботою у виправних установах забезпечені чи 30% засуджених, питання відшкодування збитку самим засудженим досить проблематичні, і, цілком очевидно, вони ляжуть на плечі батьків або родичів засуджених. Не виключено, що потерпілі можуть використовувати надане їм право у корисливих інтересах. Ще більш гостро питання про відшкодування шкоди може стояти, якщо засуджений під час відбування покарання перебував у лікувальному закладі кримінально-виконавчої системи. Виробнича діяльність у них не здійснюється, а питання умовно-дострокового звільнення часто безпосередньо пов'язаний з можливістю отримання більш кваліфікованої медичної допомоги.

Частина друга статті 70 КК РК визначає, що на осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, протягом решти невідбутої частини покарання покладаються обов'язки, перелік яких встановлюється статтею 178-2 Кримінально-виконавчого кодексу Республіки Казахстан.

У статті 178-2 ДВК РК наводиться закритий перелік обов'язків, покладених на осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання у період невідбутої частини покарання.

Особи, звільнені умовно-достроково від відбування покарання, зобов'язані:

1) у встановленому порядку пройти реєстрацію в органах внутрішніх справ за місцем проживання;

2) не залишати місце проживання у визначений органами внутрішніх справ час;

3) не змінювати постійне місце проживання, роботи та навчання без письмового повідомлення органів внутрішніх справ;

4) не відвідувати певні органами внутрішніх справ місця у вільний від роботи і навчання час;

5) не виїжджати в інші місцевості без письмового дозволу органів внутрішніх справ;

6) вживати заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, майну потерпілого, або матеріального збитку державі;

7) на вимогу органів внутрішніх справ представляти пояснення та інші документи, необхідні для здійснення контролю за поведінкою умовно-достроково звільненого;

8) з'являтися за викликом до органів внутрішніх справ. При неявці без поважних причин умовно-достроково звільнений може бути підданий приводу;

9) у встановленому законодавством Республіки Казахстан порядку щорічно подавати до податкового органу за місцем проживання декларацію про доходи та інші відомості про майно, що є об'єктом оподаткування, у тому числі що знаходиться за межами Республіки Казахстан, про що видається довідка в орган внутрішніх справ.

Таким чином, даними змінами передбачається широкий відомчий контроль за свободою пересування та особистим життям осіб, звільнених з УДО, ніж той, який існував до прийняття Закону від 26 березня 2007

При цьому не зрозуміло, з якою метою вводиться вимога про подання особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання податкових декларацій про прибуток і майно, в тому числі, що знаходиться за межами Республіки Казахстан. Також викликає питання вимога до умовно-достроково звільненим подавати органам внутрішніх справ пояснення та інші документи, необхідні для контролю за поведінкою умовно-достроково звільнили. Право отримувати таку загальну інформацію органами внутрішніх справ без достатніх процесуальних гарантій може призвести до необгрунтованого обмеження прав громадян, включаючи право не свідчити проти себе і ін

Органи внутрішніх справ на основі поправок, введених Законом від 26 березня 2007 р. отримують невиправдано широкі повноваження, пов'язані з серйозним обмеженням особистих прав і свобод без судового контролю, що може привести до зловживань.

КК РК до внесення вищезгаданих змін і доповнень передбачав, що якщо протягом решти невідбутої частини покарання особа, до якої було застосовано УДО вчинила порушення громадського порядку, карається адміністративним стягненням, чи злісно ухилялася від виконання обов'язків, покладених на нього судом при застосуванні умовно-дострокового звільнення, суд, за поданням відповідних органів, міг ухвалити рішення про скасування умовно-дострокового звільнення і виконанні залишилася невідбутої частини покарання.

У новій редакції КК РК законодавець відмовився обмежувати підстави скасування УДО тільки вчиненням порушень громадського порядку, за які накладаються адміністративні стягнення. Відповідно до нового положення, такою підставою може служити вчинення неодноразового адміністративного правопорушення.

Включення вчинення адміністративних правопорушень у перелік підстав для скасування УДО викликає певні сумніви, оскільки відповідно до міжнародних стандартів особи, що виходять на УДО повинні нести індивідуальні обов'язки, що накладаються на них тільки судом або спеціальним незалежним органом. Іншими словами, навіть якщо врахувати, що загроза скасування УДО при здійсненні будь-яких неодноразових адміністративних правопорушень автоматично є частиною накладаються зобов'язань, то ця умова не відповідають визначенню УДО як заходи передбачає, відповідно до міжнародних стандартів, накладення строго індивідуальних обов'язків на умовно-достроково звільнених осіб .

У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на те, що відповідно до п.п. 30, 31 Рекомендації Ради Європи бажано, щоб «підстави для скасування УДО відповідали накладаються раніше обов'язкам на конкретне умовно-достроково звільнена особа. За незначні порушення накладених обов'язків спеціальний орган, відповідальний за контроль, повинен реагувати радою або попередженням. Про будь-якому значному порушенні повинно бути повідомлено органу, який має повноваження вирішувати питання про скасування УДО. Такий орган повинен мати повноваження дати ще одну пораду чи попередження, а також накласти суворіші обов'язки, включаючи тимчасове скасування УДО. Дані заходи повинні розглядатися в якості достатніх санкцій за недотримання накладених обов'язків ». Незважаючи на те, що рекомендації Ради Європи не можуть бути юридично обов'язковими для нашої держави, до їх змісту варто прислухатися, оскільки такого роду міжнародні документи формують універсальні стандарти у сфері забезпечення прав і свобод людини.

Більш того, Рекомендація Ради Європи, розглядаючи УДО як міру, альтернативну позбавлення волі, вимагає, щоб вона здійснювалася у згоді з Європейськими правилами і про громадські санкції, які у Розділі Х встановлюють ряд умов для таких заходів. Наприклад, вони свідчать, що стосовно особи, що виконує всі покладені на нього обов'язки, повинен передбачатися механізм перегляду характеру і тривалості накладених обов'язків, а щодо осіб, які їх порушили не повинно застосовуватися автоматично позбавлення волі.

Відповідно до пункту 2 статті 178-2 роль суду тепер обмежена тільки такими функціями. Він може покласти на особу, звільнену умовно-достроково, виконання інших обов'язків, які сприяють його виправлення. А саме:

1) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії, токсикоманії;

2) пройти курс лікування захворювань, що передаються статевим шляхом;

3) здійснювати матеріальну підтримку сім'ї.

Очевидно, що зміни і доповнення, внесені новим Законом у частині закріплення єдиного переліку обов'язків, виконання яких покладається на умовно-достроково звільнених, суперечать загальноприйнятій концепції УДО. Вони не передбачають індивідуалізований підхід до кожного звільненого за таким основи і можуть необгрунтовано порушувати права і свободи осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, так як встановлюють широкі дискреційні повноваження органів внутрішніх справ обмежувати свободу пересування громадян та їх право на особисте життя.

Якщо раніше УДО не застосовувалося тільки до особи, якій покарання у вигляді смертної кари замінено позбавленням волі в порядку помилування, то тепер воно не застосовується до осіб, які вчинили в період відбування покарання умисний злочин, а також до осіб, раніше умовно-достроково звільняється. Таке положення суперечить міжнародним стандартам, які не обмежують категорії засуджених, до яких може бути застосовано УДО.

Якщо протягом терміну УДО особа виконувала всі обов'язки, то чому воно має дискримінувати у праві на УДО у зв'язку з відбуванням покарання за новий злочин. Таким чином, фактично така особа несе повторне покарання за одне і теж злочин. У будь-якому випадку подібні заходи повинні прийматися на основі індивідуального підходу, а не по відношенню до всіх засудженим особам.

Відповідно до змін в частині 6 статті 70 КК РК контроль за поведінкою особи, звільненого умовно-достроково, здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання звільненого, а щодо військовослужбовців - командуванням військових частин та установ. До прийняття Закону від 26 березня 2007 формулювання статті носила невизначений характер - спеціалізований державний орган. За логікою законодавця функції спеціалізованого державного органу швидше за все повинні були виконувати кримінально-виконавчі інспекції, тому що здійснення контролю за умовно-достроково звільненими практично нічим не відрізняється від контролю за поведінкою осіб, засуджених до обмеження волі, і виконанням покладених на них обов'язків. Проте нормативна правова база в цьому напрямку протягом ряду років не розвивалася, і функції спеціалізованого органу щодо умовно достроково звільнених осіб не були належним чином визначені.

Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими, схвалені Економічним і Соціальним Радою в Резолюціях Генеральної Асамблеї ООН № 663 (с) (XXIV) від 31 липня 1957 р. і 2076 (LXII) від 13 травня 1977 р. передбачають у підпункті 2 п. 60 що «бажано, щоб перед завершенням терміну покарання вживались заходи до поступового поверненню укладеного до життя в суспільстві. Цієї мети можна досягти, враховуючи особливості кожного порушника. Звільняючи ув'язнених на випробувальний термін, протягом якого вони все ж лишаються під наглядом, при умові, що такий нагляд не покладається на міліцію і поєднується з ефективною соціальною допомогою ». [55]

Оновлені в 2006 році Європейські пенітенціарні правила (Рекомендація Rec. (2006) 2 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам у п.п. 107.2 і 107.3) вимагає забезпечити поступове повернення до життя на волі ув'язнених, засуджених на тривалі терміни ув'язнення. На думку експертів Ради Європи ця мета може бути досягнута програмою заходів, що передують звільненню, або частковим, або умовним звільненням під наглядом у поєднанні з дієвою соціальною підтримкою.

На основі вищезгаданих стандартів можна зробити висновок про те, що спеціалізованим державним органом по контролю за поведінкою звільненого умовно-достроково повинно бути відомство, що не володіє поліцейськими функціями, і, крім того, що має можливості надавати ефективну соціальну допомогу.

Законом від 26 березня 2007 р. стаття 455 Кримінально-процесуального кодексу була доповнена частиною 6-1 такого змісту:

«6-1. При розгляді питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання враховується думка потерпілого чи його представника.

Суд повідомляє потерпілого чи його представника про майбутній судовому засіданні поштою рекомендованим листом. У разі неможливості особистої участі потерпілого чи його представника в суді можуть бути розглянуті письмові заяви та клопотання. При належному повідомленні потерпілого чи його представника та відсутності з його боку будь-яких письмових заяв та клопотань, а також у разі, якщо збитків завдано інтересам держави, з питання про дотримання прав потерпілого або держави в обов'язковому порядку потрібне укладення прокурора. ».

Подібні процедури, що дозволяють враховувати думку потерпілих, в даний час існують у Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині та інших країнах. Як правило, така участь потерпілих може полягати у висловленні своєї позиції, про накладення певних обов'язків на умовно-достроково звільняється особа, про вплив, наданим злочином на потерпілого, будь-яких продовжуються наслідки злочину щодо жертви та її родини, а також впливу, який може надати звільнення засудженого на жертву і її сім'ю. Іншими словами, в першому випадку думку жертви враховується в момент, коли рішення про умовно-дострокове звільнення в цілому вже прийнято відповідним компетентним незалежним органом, а в другому - коли питання про умовно-дострокове звільнення чи про пом'якшення покарання ще тільки розглядається. У деяких державах, наприклад у Великобританії з 1 вересня 2007 р. потерпілому отримали право висловлювати в певних випадках свою позицію з обох питань. У цьому зв'язку рекомендується зробити необхідні уточнення в законодавстві в частині змісту даного права потерпілого.

Крім того, досвід багатьох держав показує, що не є доцільним поширювати дане право потерпілого на всі випадки, коли розглядається питання про умовно-дострокове звільнення, а тільки на справи по тяжких та особливо тяжких злочинів проти особи. Така практика, наприклад, добре себе зарекомендувала у Великобританії. При цьому законодавець виходить з того, що якщо характер злочину не представляє велику небезпеку для жертви і громади, а терміни відбування покарання не є значними, сенс в ускладненні процесуальної форми вирішення питання про умовно-дострокове звільнення втрачається.

Необхідно також передбачити реальні механізми, за допомогою яких потерпілий міг би реалізувати надане йому право. На практиці засуджені до позбавлення волі найчастіше відбувають покарання досить далеко від місця проживання потерпілих. Розгляд матеріалів про умовно-дострокове звільнення відбувається в судах за місцем відбування покарання, отже, в більшості випадків для потерпілих прибути до місця судового розгляду буде важко в силу транспортних та інших матеріальних причин. У зв'язку з цим, держава повинна надавати компенсацію потерпілому за витрати щодо участі в такому судовому розгляді. В іншому випадку дане право залишиться лише на папері і не буде в належній мірі реалізуватися на практиці.

Законом від 26 березня 2007 р. була введена кримінальна відповідальність засуджених осіб за вчинення акту членоушкодження групою осіб. До Кримінального кодексу Республіки Казахстан був введений новий склад злочину - «Вчинення акту членоушкодження групою осіб, які тримаються в установах, що забезпечують ізоляцію від суспільства, з метою дестабілізації нормальної діяльності установ або перешкоджання законній діяльності працівників установ.» В якості санкції він передбачав позбавлення волі на термін від одного року до двох років.

Як членоушкодження може перешкодити законній діяльності працівників установ і дестабілізувати нормальну діяльність установ Закон не уточнював. Таким чином, у тюремної влади залишався великий простір для довільної кваліфікації таких діянь. Подібний підхід дозволяє будь-яке групове членоушкодження вважати спрямованим на дестабілізацію нормальної діяльності установ, або на перешкоджання законній діяльності працівників установ.

Акти групового членоушкодження є симптомами серйозних проблем в управлінні виправною установою, і відповідно, способи їх рішення не лежать у криміналізації членоушкодження. Криміналізація актів групового членоушкодження є виключно каральною акцією, не вирішальною проблемний характер відносин між ув'язненими і тюремною владою. Реагувати репресивними санкціями на застосування ув'язненими крайніх заходів таких як членоушкодження, в умовах, коли у них немає іншого способу звернути увагу на свої проблеми негуманно й несправедливо. Це легкий шлях усунення кризи - всю провину за те, що сталося відразу покласти на ув'язнених. Ця поправка явно захищала відомчі інтереси самої пенітенціарної служби, проте вона не справила позитивного впливу на ситуацію в пенітенціарних установах.

Нормативним постановою Конституційної ради Республіки Казахстан від 27 лютого 2008 р. № 2 дана норма була визнана неконституційною.

Кримінально-виконавчий кодекс Республіки Казахстан Законом від 26 березня 2007 р. був доповнений статтею 180-1 такого змісту:

«Стаття 180-1. Звільнення з установи кримінально-виконавчої системи осіб, хворих на заразну форму туберкульозу, що становить небезпеку для оточуючих

1. Якщо звільняються з установи кримінально-виконавчої системи хворі на заразну форму туберкульозу, що становить небезпеку для оточуючих, в період відбування покарання не пройшли повний курс лікування, вони підлягають примусовому лікуванню після звільнення відповідно до законодавства Республіки Казахстан.

2. Адміністрація установи кримінально-виконавчої системи не пізніше ніж за місяць до закінчення строку покарання у відношенні осіб, зазначених у пункті 1 цієї статті, направляє до суду за місцезнаходженням установи подання про призначення примусового лікування відповідно до законодавства Республіки Казахстан.

3. Повідомлення про звільнення з установ кримінально-виконавчої системи осіб, хворих на заразну форму туберкульозу, щодо яких рішенням суду встановлено примусове лікування, направляються в спеціалізовані протитуберкульозні лікувально-профілактичні організації та органи внутрішніх справ за місцезнаходженням установи. ».

Новий порядок забезпечення примусового лікування викликає ряд питань. По-перше, таке лікування призначається по відношенню до всіх засуджених, хто не пройшов повний курс лікування. При цьому не враховується той факт, що засуджені даної категорії могли і не відмовлятися від завершення такого курсу після їх звільнення. Таким чином, новим Законом особи, що звільняються з кримінально-виконавчих установ та ухиляються від проходження лікування від туберкульозу та особи, які не збираються ухилятися, а може бути, і що проходять такий курс лікування, прирівняні до одного статусу. Такий жорсткий підхід, свого роду негативна презумпція - суперечить здоровій логіці, сумнівний з позиції дотримання основних прав і свобод та неефективний з точки зору використання обмежених державних ресурсів.

По-друге, формулювання і логіка самих змін і доповнень передбачає, що навіть при підтвердженні з боку особи, звільненої з установи кримінально-виконавчої системи його намірів пройти лікування, воно все одно підлягає примусовому лікуванню. Раніше, особу, яка перебуває в установах кримінально-виконавчої системи, могла бути піддана примусовому лікуванню тільки у разі письмової відмови від добровільного лікування. Однак таке застереження Законом від 26 березня 2007 р. була виключена із закону № 496-I «O примусовому лікуванні громадян, хворих на заразну форму туберкульозу». [56]

У зв'язку з цим незрозуміла роль суду, яким адміністрація кримінально-виконавчої установи направляє подання про призначення примусового лікування. Імперативна формулювання «підлягають примусовому лікуванню» у п. 1 ст. 180-1 ДВК РК, розгляд цього питання в суді, тим більше без участі самого засудженого або його законного представника, перетворює судову процедуру на формальність, тому що відповідно до закону всі особи, які звільняються з установи кримінально-виконавчої системи, хворі на заразну форму туберкульозу повинні бути спрямовані на примусове лікування.

Цікаво, що зовсім інший підхід законодавець демонструє щодо інших категорій громадян. Для застосування примусових заходів стосовно громадян, що не перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, органи охорони здоров'я мають доводити в суді факт їх ухилення від лікування. Закон Республіки Казахстан від 10 грудня 1999 р. № 496-I «O примусовому лікуванні громадян, хворих на заразну форму туберкульозу» у ч. 1 ст. 3 свідчить, що «Рішення про примусове лікування громадян, хворих на заразну форму туберкульозу і ухиляються від лікування, приймається судом за поданням органів охорони здоров'я.». У зв'язку з цим обгрунтованість дискримінації осіб, що звільняються з кримінально-виконавчих установ, викликає серйозне занепокоєння.

Цим же Законом внесено зміни до п. 1 ст. 5 Закону Республіки Казахстан від 5 жовтня 1994 р. «O профілактиці та лікуванні ВІЛ-інфекції та СНІД» згідно з якими «Обов'язковому конфіденційного медичному огляду на ВІЛ-інфекцію підлягають громадяни, що перебувають в установах кримінально-виконавчої системи органів юстиції Республіки Казахстан».

Дана вимога суперечить міжнародним стандартам. Керівні принципи з ВІЛ / СНІД і прав людини (Консолідована версія на 2006 р.) прийняті під егідою Спільної Програми ООН з ВІЛ / СНІД та Офісу Верховного комісара ООН з прав людини, у п. 135 прямо забороняють обов'язковий огляд на ВІЛ-інфекцію. Зокрема, в цьому пункті Керівних принципів пояснюється, що обов'язкове тестування на ВІЛ може представляти собою втручання в область фізичної свободи індивіда і порушувати право людини на безпеку. Ця примусова міра часто використовують щодо груп, які найменш здатні захищати себе, тому що вони знаходяться під контролем державних інституцій чи підпадають під кримінальну юрисдикцію. Це військовослужбовці, ув'язнені, працівники комерційного сексу, наркомани і гомосексуалісти. Не існує виправдання такої практики з позицій забезпечення цілей охорони здоров'я. Повага до права на фізичну безпеку вимагає, щоб перевірка була добровільною і, аби такий тест проводився виключно за інформованої згоди. Аналогічна вимога міститься в усіх міжнародних рекомендаціях і стандартах з цього питання. [57]

Обов'язкове тестування не є ефективним засобом контролю за поширенням ВІЛ інфекції як в кримінально-виконавчих установах, так і за їх межами. Для цього існує цілий набір інших засобів і методик, які були випробувані й ефективно використовуються в багатьох країнах світу.

3.2 Досвід та практичні аспекти застосування інституту умовно-дострокового звільнення

Передача кримінально-виконавчої системи у ведення Міністерства юстиції Республіки Казахстан переслідувала мету більш повного забезпечення прав і законних інтересів засуджених. Передбачалося, що цивільне відомство, не пов'язане з вирішенням завдань боротьби зі злочинністю, відомство, відповідальне за формування національного законодавства, забезпечить реалізацію державної політики, спрямовану на гуманізацію системи виконання покарань.

Між тим, представлений аналіз дозволяє відзначити, що Закон від 26 березня 2007 р. вступає в дисонанс з раніше прийнятими законами. Якщо раніше при розробці законопроектів велика увага приділялася гуманізації законодавства шляхом декриміналізації, депеналізаціі, розширення застосування альтернатив за окремим складам злочинів, підвищення правової захищеності засуджених, то в останніх законодавчих змінах явно проявляються тенденції посилення карального впливу на правопорушників і засуджених.

Спроба вирішити проблеми репресивними методами свідчить про кризу в кримінально-виконавчій системі, нездатності адекватно і своєчасно реагувати на зміну ситуації, часто лежить в площині взаємин персоналу і засуджених (у даному випадку мається на увазі спроба криміналізувати групове членоушкодження).

Про наявність кризи говорять і зміни, спрямовані на модифікацію інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Введення заборони на застосування умовно-дострокового звільнення стосовно осіб, раніше умовно-достроково освобождавшихся від відбування покарання, значно скоротило застосування даної кримінально-правової норми, про що явно свідчить графік 3, наведений раніше.

Але чи достатньо обгрунтовані дані обмеження? Робився чи аналіз впливу числа умовно-достроково звільнених на стан злочинності в країні. Звернемося до даних Комітету з правової статистики та спеціальним обліками Генеральної Прокуратури Республіки Казахстан.

Слід також зазначити, що контроль за поведінкою умовно-достроково звільнилися від відбування покарання в зазначені роки не здійснювався, оскільки законодавчо не був визначений спеціалізований державний орган, до функцій якого він входив. Не проводилась і достатня економічна експертиза закону. Ще на стадії розробки законопроекту можна було прогнозувати збільшення чисельності засуджених у виправних установах, що в даний час підтверджується статистичними даними по тюремного населенню в Казахстані на червень 2008 р. [Додаток 3]

Згідно з даними, неодноразово озвучених Комітетом кримінально-виконавчої системи, утримання одного засудженого на рік обходиться державі і платникам податків близько 250 тис. тенге. Неважко підрахувати, що вже сьогодні потрібно значне увелечение фінансування тюремної системи, особливо також з урахуванням збільшення чисельності слідчо заарештованих і підозрюваних, які утримуються в слідчих ізоляторах, яка також має тенденцію до зростання.

Крім того, розміщення такої кількості засуджених у виправних установах неминуче спричинить за собою погіршення умов утримання за рахунок переліміту.

У Державній програмі правової реформи в Республіці Казахстан та Концепції правової політики Республіки Казахстан підкреслювалося, що реалізація кримінальної політики повинна мати двовекторну спрямованість, застосування: - суворих заходів покарання до осіб, що здійснюють тяжкі злочини, раніше судимим і завзято не бажає долучатися до чесного життя; - м'яких мір покарання щодо осіб, винних у вчиненні менш небезпечних злочинів і здатних виправитися без ізоляції від суспільства.

За аналізований нами період введено в дію два нових види покарання - залучення до громадських робіт і обмеження свободи. Як вже зазначалося раніше санкції окремих складів злочинів доповнені альтернативами, проте покарання, альтернативні позбавленню волі, не знайшли широкого застосування.

Спробуємо проаналізувати причини. Однією з них може бути те, що резерви законодавчого застосування альтернатив вичерпані, вони зайняли свою нішу і можливо лише їх перерозподіл за видами, або механізм реалізації даних заходів не був достатньо відпрацьований. Проте, мабуть це не так. Згідно з даними Комітету з правової статистики та спеціальним обліками на терміни до 3-х років позбавлення волі у 2000 році засуджувалося 19539 чол., У 2006 р. - 14007 чол., У 2007 - 9148 чол., У 2008 р. - 8238 чол. , у 2009 р. - 6970 чол. Очевидно, що багатьом з них, можливо, було призначити покарання, не пов'язане з позбавленням волі.

Представляється, що широке застосування покарань без позбавлення волі стримується відсутністю ефективної системи їх виконання. Наприклад, у Російській Федерації, що має кримінальне законодавство, тотожне казахстанському, питома вага позбавлення волі за останні роки скоротився до рівня 32%. При цьому тільки штатна чисельність кримінально-виконавчих інспекцій за останні три роки збільшена на 10,000 одиниць.

У рамках Програми подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2004-2006 роки передбачалося збільшення штатної чисельності кримінально-виконавчих інспекцій на 1183 одиниці, однак ця пропозиція була відхилена Республіканської бюджетною комісією і постановою Уряду Республіки Казахстан від 11 лютого 2006 року № 97 «Про внесення змін до постанови Уряду Республіки Казахстан від 31 грудня 2003 року № 1376 »даний пункт з Плану заходів щодо реалізації Програми був виключений по видимому в цьому свою негативну роль зіграв залишковий підхід до фінансування кримінально-виконавчих інспекцій. [58]

Даний пункт був включений до Програми подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2007-2009 роки, якою торгували в даний час, проте, як вже зазначалося раніше, фінансування на нього не передбачено.

Разом з тим, створення служби пробації в даний час надзвичайно актуально. У зв'язку з введенням в законодавство новели, що передбачає врахування думки потерпілого при вирішенні питання про застосування умовно-дострокового звільнення, виникла потреба у налагодженні діалогу між потерпілим та засудженим. Співробітники виправної установи не можуть виконувати цю функцію, так як територіально обмежені, а виклик потерпілого може викликати зворотну реакцію. У цих умовах функції медіаторів могли б взяти на себе співробітники кримінально-виконавчих інспекцій, перетворених в службу пробації. Подібний досвід існує в міжнародній практиці і успішно себе зарекомендував.

По всій імовірності, відсутністю дієвої системи виконання покарань без позбавлення волі і було викликано те, що контроль за особами, звільненими від відбування покарання умовно-достроково, переданий у відання Міністерства внутрішніх справ. Тут слід зазначити, що відповідно до діючої редакції статті 70 КК РК, особи, що звільняються умовно-достроково, звільняються саме від відбування покарання, а не від покарання як такого. Таким чином, фактично у відання Міністерства внутрішніх справ передано функція виконання покарання, і цілісність кримінально-виконавчої системи порушена. Необхідно також враховувати, що МВС є силовою структурою, органом боротьби зі злочинністю і фактично не здійснює посткрімінального контроль щодо осіб які вчинили злочин.

Перехід кримінально-виконавчої системи у ведення цивільного міністерства передбачав демілітаризацію системи, зокрема створення власних охоронних структур. Тому у всіх вводяться в дію виправних установах створювалися охоронні підрозділи, інфраструктура для військовослужбовців строкової служби не створювалася. В даний час прийнято рішення передати функції охорони внутрішнім військам МВС. Для цього планом заходів щодо реалізації програми передбачено будівництво військових містечок в установах ЖД-158 / 7, ІЧ-167 / 9, ЗК-169 / 5, ЕЦ-166/26, КА-168 / 5. За кримінально-виконавчою системою залишається охорона виховних колоній та колоній для утримання жінок.

Дане рішення йде врозріз з раніше прийнятими рішеннями, вимагає значних фінансових витрат, не відповідає міжнародним стандартам поводження з ув'язненими.

Настільки часто і кардинально змінюється позиція відомства наводить на думку про те, що в самому Комітеті кримінально-виконавчої системи немає наступності в проведенні кримінально-виконавчої політики. Після її передачі у відання Міністерства юстиції (2001 р.) Комітет очолює шостий за рахунком голова. У кожного з них своє бачення вирішення проблем, але, на жаль, часта зміна керівництва не дозволяє їм у повній мірі їх реалізувати.

На закінчення зупинимося на питаннях взаємодії кримінально-виконавчої системи з громадськими організаціями. Глава Держави, виступаючи на Громадянських форумах, неодноразово підкреслював, що необхідно розвивати на центральному та регіональному рівнях постійно діючі механізми співробітництва у вигляді громадських рад, консультативно-дорадчих органів, комісій, робочих груп з законотворчій роботі, участі у формуванні державних, галузевих (секторальних) та регіональних програм розвитку, впроваджувати практику проведення громадських слухань з соціально значущих проблем.

Всі ці питання знайшли відображення у Концепції розвитку громадянського суспільства в Республіці Казахстан, затвердженої Указом Президента Республіки Казахстан від 25 липня 2006 року № 154.

Раніше кримінально-виконавча система охоче й активно співпрацювала з громадськими організаціями, виступала ініціатором винесення на міжнародні та республіканські конференції та круглі столи питань, пов'язаних з реформуванням кримінально-виконавчої системи, вдосконаленням законодавства, ознайомленням працівників з міжнародними нормами і стандартами. Вище була представлена ​​інформація про позитивний досвід спільної роботи з підготовки пропозицій і змін у проекти законів.

28 вересня 2002 наказом Міністра юстиції № 147 було створено Громадську спостережна комісія при Міністерстві юстиції, який 3 березня 2004 року наказом Міністра № 54 була перетворена до Громадської ради з питань кримінально-виконавчої системи при Міністрі юстиції Республіки Казахстан. [60] Громадська рада мала статус консультативно-дорадчого органу, його засідання проводилися щоквартально. На засідання виносилися питання дотримання законності, вдосконалення кримінально-виконавчого законодавства, громадського контролю та інші. Члени Громадської ради відвідували виправні установи, вносили пропозиції щодо вдосконалення їх діяльності.

Разом з тим, незважаючи на ефективність дії ради, у 2005 р. засідання проводитися перестали, а потім Громадська рада була ліквідована. Причиною ліквідації стало внесення до Кримінально-виконавчого кодексу і Закону «Про органи юстиції» положень про громадський контроль за діяльністю виправних установ та громадських спостережні комісії, що стало, нібито, дублювати їх функції. Пояснення не зовсім логічно, тому що діяльність громадських спостережних комісій замикається на рівні територіальних управлінь кримінально-виконавчої системи, або вони можуть внести пропозиції до уповноваженого органу кримінально-виконавчої системи, тоді як Громадська рада зі статусом консультативно-дорадчого органу вносив пропозиції на рівні Міністра юстиції і міг впливати на прийняття управлінських рішень.

17 червня 2002 постановою Уряду Республіки Казахстан № 655 було затверджено Положення про опікунську раду при виховних колоніях кримінально-виконавчої системи, для надання допомоги адміністраціям виховних колоній в організації навчально-виховного процесу і зміцненні матеріально-технічної бази, сприяння вирішенню питань соціального захисту засуджених , трудового і побутового влаштування вивільнюваних осіб. Проте в даний час по ряду причин Піклувальні ради не виконують належним чином подібні функції і однією з причин є слабка взаємодія УІС з представниками громадянського суспільства. [61]

Варто відзначити, що у Програмі подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2004-2006 роки був закладений пункт про розширення взаємодії з громадськими об'єднаннями, в тому числі з правозахисними організаціями та благодійними фондами, однак постановою Уряду Республіки Казахстан від 11 лютого 2006 року № 97 він був виключений. Неясно тільки з яких причин, мабуть, позначилася бюрократична недооцінка ресурсів громадянського суспільства.

З цього ж часу стали помітно менш активними контакти кримінально-виконавчої системи та громадських організацій. Ініціативи з боку кримінально-виконавчої системи із залучення громадських організацій до нормативно-правової діяльності були серйозно обмежені.

ВИСНОВОК

Короткі висновки за результатами роботи:

Тема умовно-дострокового звільнення від покарання є одним з найважливіших умов у кримінально-виконавчому праві, і матеріальною передумовою і підставою звільнення від покарання. За своїм змістом воно є видом покарання на стадії його відбування. Таким чином, не відбутої частини покарання є специфічним випробувальним терміном для умовно-достроково звільняється, і важливим стимулом до його виправлення.

Основними ж ознаками прояв гуманного ставлення до осіб, які відбувають покарання в умовах ізоляції від суспільства з боку держави, говорить і той факт, що всі виправні колонії всіх видів режиму утримання, ізолятори тимчасового утримання, а також слідчі ізолятори переведені з Комітету Кримінально-виправної системи МВС до Міністерства Юстиції Республіки Казахстан, який не так давно здійснював організацію роботи судів і їх діяльність.

В даний час змінилися пріоритети в питаннях організації самого виховного процесу. Якщо раніше його основу складала ідеологічна робота, то сьогодні принципово важливе значення набув виховний процес, гуманні відносини до засуджених, орієнтація на загальнолюдські цінності, створення атмосфери законності, вимогливості. Особливу увагу необхідно приділяти питанням створінь умов для соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі і бездоглядних дітей, поліпшення матеріально-технічної бази виправних установ

Оцінка повноти рішень поставлених завдань. Поставлена ​​мета роботи досягнута, і завдання дослідження повністю вирішені.

Таким чином, дослідивши проблеми застосування інституту умовно-дострокового звільнення виробилися такі актуальні пропозиції щодо подальшого реформування кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан

Рекомендації та вихідні дані по конкретного використання результатів роботи. Сьогодні представляються доцільними наступні шляхи реформування кримінально-виконавчої системи:

- Розвиток кримінально-виконавчої системи як цілісної структури знаходиться в рамках цивільного відомства Міністерства юстиції РК;

- Проведення подальшої демілітаризації кримінально-виконавчої системи шляхом підготовки концепції та плану робіт;

- Перехід від казарменого утримання засуджених до камерного, що забезпечує більшу безпеку, як засудженим, так і персоналу виправних установ. У цьому руслі доцільна конвергенція (зближення) колоністкой та тюремної систем виконання покарань;

- Внесення змін і доповнень до законодавства, спрямованих на зниження чисельності засуджених, тому що у противному випадку реформування неможливе або надто витратно;

- Прийняття законодавчих та організаційних заходів щодо підвищення ефективності виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. У цьому напрямку важливим є якнайшвидше вирішення питання про створення сучасної та ефективної служби пробації;

- Подальше вдосконалення форм і методів виправного впливу на засуджених, їх адаптація та ресоціалізація;

- Приведення законодавства та практики відбування покарання міжнародним стандартам прав людини у сфері охорони здоров'я засуджених, зокрема реформування відомчого охорони здоров'я УІС;

- Вдосконалення системи підготовки кадрів і проведення аналізу ефективності та доцільності відомчої освіти;

- Підвищення прикладного та академічного рівня пенітенціарної науки, що передбачає розроблення проблематики виконання покарань, як окремими вченими, так і колективами наукових освітніх установ РК;

- Налагодження конструктивного діалогу з інститутами громадянського суспільства та вдосконалення його правових форм;

- Забезпечення прозорості діяльності установ і органів кримінально-виконавчої системи через послідовну реалізацію суспільного контролю та інших форм співпраці з громадянським суспільством;

- Забезпечення послідовного курсу на гуманізацію кримінально-виконавчої системи, що особливо важливо у зв'язку із зобов'язаннями Казахстану з Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, які вимагають привести національне законодавство у відповідність з положеннями цього найважливішого документа ООН з прав людини, а також у світлі головування Казахстану в ОБСЄ в 2010.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Указ Президента Республіки Казахстан «Про Концепцію правової політики Республіки Казахстан на період з 2010 до 2020 року» / / УПС Юрист-2010

 2. Кримінально-виконавчий кодекс Республіки Казахстан від 13 грудня 2005 року (зі змінами та доповненнями станом на 01.01.2010р), м. Алмати: Баспа, 2005р .. - 453 с.

 3. Виправно-трудовий кодекс Казахської РСР, затверджений Законом Казахської РСР від 17 грудня 1971 року "Про затвердження Виправно-трудового кодексу Казахської РСР" / / УПС Юрист-2010

 4. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан від 16.07.07 року (із змін дополненіемі за станом на 01.01.2010), м. Алмати: «Данекер», 2007 р. - 254 с.

 5. Загальна декларація прав людини. Резолюція 217 (А) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. СРСР і міжнародне співробітництво в галузі прав людини: Документи і матеріали. - М.: Юридична література, 1989 р. - 523 с.

 6. Жунусов Б.Ж. Проблеми кримінальної політики (Кримінально-правова та кримінально-виконавча): Дис ... канд. Юрид. наук. - Алмати, 1994. - 297 с. 515

 7. Скаков. А к.ю.н., проф. «Умовно-дострокове звільнення як елемент прогресивної системи відбування покарання: підстави і порядок його застосування», Феміда № 11 (107) 2004р, - 4 с.

 8. Жумагулов Т.К. Покарання не пов'язані з позбавленням волі: проблеми і перспективи: Дис. канд. Юрид. наук. - М. Алмати, 1997. - 178 с.

 1. «Про Державну правовій реформі в РК»: Постанова Президента РК від 12 лютого 1994 р., - САПП РК, 1994р, № 9. - 251 с.

 2. Постанова Уряду Республіки Казахстан від 1 жовтня 1996 року N 1199 «Про заходи щодо стабілізації діяльності установ кримінально-виконавчої системи та місць попереднього ув'язнення під варту в Республіці Казахстан» / / УПС ЮРИСТ - 2010

 3. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду РК (Казахської РСР) (1961-1997 рр.). Т. 1. м. Алмати: Бірки, 1998р. - 350 с.

 4. Постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 грудня 2003 року № 1376 була затверджена «Програма подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2004-2006 роки». / / УПС ЮРИСТ - 2010

 5. «Програма подальшого розвитку кримінально-виконавчої системи Республіки Казахстан на 2007-2009 роки», затверджена Постановою Уряду Республіки Казахстан від 6 серпня 2007 року № 673. / / УПС ЮРИСТ - 2010

 6. Нормативне постанову Верховного Суду Республіки Казахстан від грудня 2001 року N 20 Про умовно-дострокове звільнення від покарання і заміни не відбутої частини покарання більш м'яким видом покарання. - 512 с.

 7. Кримінальний Кодекс Республіки Казахстан. Коментар до Кримінального Кодексу. - Караганда: школа МВС РК, 2006р ..- 615 с.

 8. Конституція РК від 30 серпня 1995 м. Алмати / / Правова реформа, СПС «Юрист-2009» р. - 90 с.

 9. Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Загальна частина) від 27.12.94. ДК РК (Особлива частина) від 1.07.99. - О.: «Жет i Жарги», 2007 р. - 55 с.

 10. Закон Республіки Казахстан від 16 липня 1997 року № 168-1 «Про введення в дію Кримінального кодексу Республіки Казахстан» - м. Алмати: Казахстанська правда, 1997. - 17 липня. - 96 с.

 11. Кримінальний Кодекс Казахської РСР від 22 липня 1959 р. (із змінами і доповненнями) (Втратив чинність) - 433 с.

 12. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Казахстан від 13.12.98. - О.: «Еділет Прес», 1999. - 376 с.

 13. Кримінально-процесуальний кодекс РК - загальна характеристика (у порівнянні з КПК Казахської РСР). Практичний посібник - Алмати, ТОО «Баспа», 2005 р. - 333 с.

 14. «Про внесення змін і доповнень до КПК Казахської РСР»: Указ ПВС. Казахської РСР від 15 червня 1936р, - Відомості Верховної Ради Казахської РСР, 1936р. № 26 - 420 с.

 15. «Про заходи щодо подальшого реформування системи правоохоронних органів РК»: Указ Президента РК від 22 квітня 1997 р. - Казахстанська правда 1997 23 квітня. - 456 с.

 16. «Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з економічною злочинністю»: Указ Президента РК від 6 травня 2004р. - Казахстанська правда, 2004р, 7 травня. - 235 с.

 17. «Про заходи щодо зміцнення національної безпеки, подальшому посиленню боротьби з організованою злочинністю і корупцією»: Указ Президента РК від 5 листопада 1997 р. - Казахстанська правда 1997 р, 7 листопада .- 178 с.

 18. «Про подальше реформування системи державних органів РК»: Указ Президента РК від 12 жовтня 1998р. - Казахстанська правда, 1998 р. 13 жовтня .- 113 с.

 19. Про ситуацію в країні та про основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики на 2002 рік. Щорічне Послання Президента Республіки народу Казахстану (03.09.2001 р.). - М. Алмати: Казахстанська правда, 2001. - 4 вересня, N207 (23555) - 210 с.

 20. Указ Президента Республіки Казахстан від 17 лютого 2000 року N 344 «Про подальші заходи щодо реалізації Стратегії розвитку Казахстану до 2030 року» - А.: Панорама, 2000 р. - 22 березня.

 21. Закон Республіки Казахстан від 29 грудня 2001 р. N 134-II Про амністію у зв'язку з десятою річницею прийняття Декларації про державний суверенітет Республіки Казахстан

 22. Закон РК від 2 липня 1992 року «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні» / / УПС ЮРИСТ-2010

 23. Постанова Пленуму Верховного суду Республіки Казахстан від 5 листопада 1999 року N 18 Про деякі питання, що виникають у судовій практиці при застосуванні Закону Республіки Казахстан від 13 липня 1999 року «Про амністію у зв'язку з Роком єдності і наступності поколінь»

 24. Постанова Президента РК від 17.03.1995 року № 2127 "Про невідкладні заходи щодо боротьби зі злочинністю і зміцненню правопорядку»

 25. Постанова Пленуму Верховного суду РК № 3 «Про додержання судами законності при призначенні покарання» від 24 червня 1993

 26. Матеріали до вивчення курсу «Кримінальне право» (Особлива частина): Зб, пост. Пленуму Верховного Суду РК / / Укл. Г.Б. Саматова. Алмати, 1999.

 27. . Архів Установи ЄЦ 166 / 1924 КУІС Міністерства Юстиції.

 28. Бабаєв М.М. Соціальні наслідки злочинності. - М.: Академія МВС СРСР, 1982р. - 245 с.

 29. Висотін Л. А. Виправні установи .- М.: Юр. Літ., 1992. - 326 с.

 30. Гальперін І.М., Мельникова Ю.Б. Додаткові покарання. - М.: юр. Літ-pa, ​​1981 р. - 295 с.

 31. Гальперін І.М. Покарання: соціальні функції, практика і застосування. 7. М.: юр. Літ-pa, ​​1987 р. - 292 с.

 32. Кудрявцев В.Н. Поняття дій у кримінальному праві .- М.: Закон і час, 1999. - № 4, - 45 с.

 33. Михлин О.С. Наслідки злочину. - М.: юр. Літ-pa, ​​1969. - 278 с.

 34. Правоохоронні органи. - П / р. Самалдикова М. К. Навчальний посібник. 13. Алмати: Жет i Жарги, 1997р.

 35. С.М. Рахметов; Е.А Кулмаханбетова; А. А. Нуримбетов; Покарання. Навчальний і практичний посібник. - О.: Аюї МВС РК, 1998. - 223 с.

 36. Збірник Агенства Республіки Казахстан зі статистики. Короткі підсумки в 2001 році в РК. - М. Алмати, 2001. - 215 с.

 37. Чернов А.Д. Позбавлення волі як вид кримінального покарання (кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти): Автореф. Дис. канд. Юрид. наук. - Москва, 1998. - 21 с.

 38. Радянське кримінальне право. Загальна частина. - М.: юр. Літерату pa, 1982. - 491 с.

 39. Кримінальне право Казахської РСР. - Алма-Ата, 1986. - З 125

 40. Кримінальне право РК. Підручник. «Жети Жарги». 1998

 41. Кримінальне право. Особлива частина. / Відп. ред. М. І. Вєтрова та Ю. М. Ляпунова. М., 1998.

 42. Кримінальне право Республіки Казахстан (Особлива частина). Під ред. І. Ш. Борчашвілі і С. М. Рахметова. Т. 1, 2. - Алмати: Інститут «Данекер», 1999 - 2000 р.р. - 481 стор.

 43. Кримінальний кодекс Республіки Казахстан: Тлумачення та зауважень до розділах і главах. Вив, 2. Алмати, 1998.

 44. «Кримінально-процесуальне право» П / р. Толеубекова Б.Х., Підручник: Загальна частина-Алмати: Баспа, 1998г.22 с.

 45. Закон Республіки Казахстан 10 березня 2004 року № 529-II «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів Республіки Казахстан у зв'язку з введенням мораторію на виконання смертної кари» / / УПС ЮРИСТ - 2010

 46. Упорів І. Так починалося позбавлення волі. Злочин і покарання. - М.: Инфра, 1998. - 336 с.

 47. Чукма і тов Д.С. Застосування кримінального покарання з метою попередження рецидивних злочинів. - Алмати: Баспа, 1997. - 314 с.

 48. «Логіко-гносеологічна сутність висновку спеціаліста і його доказове значення у кримінальному процесі» Є.П. Гришина, А.В. Константинов. "Сучасне право", 2005, - 232 с.

П ріложеніе 1

Питома вага покарання у вигляді залучення до громадських робіт у загальній структурі покарань

Додаток 2

Динаміка чисельності засуджених у виправних установах і число засуджених, звільнених від відбування покарання умовно-достроково

Додаток 3

Динаміка чисельності засуджених у виправних установах Республіки Казахстан 2000-2008 рр..

115

Посилання (links):
 • http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?doc_id=1046861&sub=SUB0 # SUB0
 • Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Держава і право | Диплом
  464.8кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у кримінальному праві Російської Федерації
  Умовно-дострокове звільнення від покарання і заміна невідбутої частини покарання більш м`яким
  Умовно-дострокове звільнення від покарання в республіці Казахстан
  Умовно дострокове звільнення від покарання в республіці Казахстан
  Поняття та підстави звільнення від відбування покарання
  Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом
  Умовно-дострокове звільнення
  Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
  Звільнення від відбування покарання у зв язку із закінченням строків давності виконання обвинува
  © Усі права захищені
  написати до нас