Умови проходження державної служби в органах внутрішніх справ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Омська академія МВС України

КАФЕДРА ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

ЛЕКЦІЯ

з дисципліни

"Державна служба в органах внутрішніх справ".

Тема № 3

"Умови проходження державної служби в органах внутрішніх справ".

2:00

ОМСЬК-2006

Питання

Введення

1. Внутрішній розпорядок

2. Види відпусток. Порядок їх надання

3. Грошове утримання співробітників органів внутрішніх справ

Література

Введення

Рішення завдань, покладених на органи внутрішніх справ неможливо без надання співробітникам необхідних умов для виконання своїх службових обов'язків.

Під умовами служби в органах внутрішніх справ звичайно розуміють сукупність соціальних та організаційно-технічних факторів, в яких протікає службова діяльність співробітників. Організаційно-технічні фактори (технічні, санітарні, гігієнічні, службово-побутові та ін), що встановлюються законами та іншими нормативними правовими актами, впливають на організм працівника, його фізіологічні функції і психіку, а, отже, і на працездатність співробітника в процесі службової діяльності.

До основних умов служби соціального характеру, дотримання яких покладено на керівників органів внутрішніх справ, законодавець відніс: внутрішній розпорядок, тривалість робочого часу, відпустки, грошове забезпечення, державне особисте й додаткове страхування, пільги, гарантії та компенсації.

Слід зазначити, що дотримання умов служби забезпечує не тільки охорону здоров'я особового складу, але і стійку діяльність органів внутрішніх справ. Крім того, дотримання умов служби стимулює службову діяльність співробітників, забезпечує їх соціально-правовий захист.

1. Внутрішній розпорядок

У кожному органі внутрішніх справ встановлюється суворо регламентований розпорядок дня, який визначається особливостями оперативно-службової діяльності та оперативної обстановки, порою року, місцевими умовами й іншими конкретними обставинами.

Розпорядок дня визначає:

час початку і закінчення роботи,

початок і тривалість обідньої перерви,

години прийому громадян (найбільш зручні для населення),

змінність у несенні служби окремих категорій співробітників.

На співробітників органів внутрішніх справ, відповідно до статті 44 "Положення про проходження служби ...", поширюється встановлена ​​законодавством Російської Федерації про працю тривалість робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу, відповідно до статті 91 Трудового кодексу Російської Федерації та статті 44 Положення про службу в органах внутрішніх справ, не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Робочий час - це час, протягом якого співробітник відповідно до правил внутрішнього розпорядку органу внутрішніх справ та умовами контракту повинен виконувати службові обов'язки.

Керівник органу внутрішніх справ зобов'язаний вести облік часу, фактично відпрацьованого кожним співробітником.

У необхідних випадках співробітники органів внутрішніх справ можуть виконувати службові обов'язки за межами нормальної тривалості робочого часу, а також у нічний час, у вихідні та святкові дні.

За межами нормальної тривалості робочого часу виконання службових обов'язків може здійснюватися:

з ініціативи працівника (сумісництво);

з ініціативи керівника ОВС (понаднормова робота).

За рапортом співробітника керівник має право дозволити йому здійснювати службову діяльність з іншою посади за межами нормальної тривалості робочого часу в порядку сумісництва.

Трудовий Кодекс Російської Федерації (стаття 282) визначає сумісництво як "виконання працівником іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час".

Відповідно до Постанови Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від 23 липня 1993 року № 720 "Про порядок і умови служби (роботи) за сумісництвом в системі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" співробітникам органів внутрішніх справ дозволяється сумісництво на вакантних посадах рядового і начальницького складу, а також на вакантних посадах працівників у вільний від основної служби час.

Сумісництво допускається в будь-якому підрозділі системи МВС Росії, в т. ч. і за місцем основної служби, з письмового дозволу керівника за місцем основної служби співробітника.

Тривалість робочого часу, встановленого для осіб, які працюють за сумісництвом, у відповідності зі статтею 284 Трудового Кодексу, не може перевищувати 4 годин на день і 16 годин на тиждень.

Не вважається сумісництвом:

літературна робота, в тому числі робота по редагуванню окремих творів, оплачується з фонду авторського гонорару;

робота консультантами в медичних установах в обсязі не більше 12 годин на місяць з разовою оплатою праці;

технічна, медична, бухгалтерська та інша експертиза з разовою оплатою праці;

виконання співробітниками органів внутрішніх справ викладацької роботи в обсязі не більше 240 годин на рік.

Посади рядового і начальницького складу за сумісництвом заміщуються шляхом укладення договору або призначення на відповідну посаду. При оформленні на роботу за сумісництвом в якості працівника укладається трудовий договір у письмовій формі.

Не допускається сумісництво:

керівників органів внутрішніх справ та їх заступників (за винятком творчої, наукової та викладацької діяльності);

при підпорядкованості або підконтрольності посад за основною і совмещаемой службі;

Звільнення з роботи за сумісництвом проводиться на підставах, передбачених Трудовим кодексом Російської Федерації та Положенням про службу в органах внутрішніх справ, а також у разі заміщення вакантної посади співробітником (працівником), для якого ця служба (робота) є основною.

Крім того, дозвіл на роботу за сумісництвом може бути анульовано керівником за місцем основної служби співробітника з урахуванням оперативної обстановки та умов служби.

Співробітники можуть при необхідності залучатися до служби понад установлений часу з ініціативи керівника органу внутрішніх справ.

необхідна письмова згода працівника (ст.99 Трудового кодексу).

видається письмовий наказ начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються причини, що викликали її необхідність, співробітники, які залучаються до такої діяльності, а також її тривалість.

Відповідно до статті 99 Трудового Кодексу Російської Федерації служба понад встановлений часу не повинна перевищувати для кожного співробітника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік, а керівник органу внутрішніх справ зобов'язаний забезпечити її точний облік для кожного співробітника.

Не допускається залучення до служби понад установлений часу вагітних жінок.

Залучення жінок, які мають дітей віком до 3х років:

з їхньої письмової згоди;

якщо така робота не заборонена їм за станом здоров'я відповідно до медичного висновку.

При роботі в нічний час (з 22 годин до 6 годин) встановлена ​​тривалість служби скорочується на одну годину.

Відповідно до статті 96 Трудового Кодексу до роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, співробітники, що мають дітей - інвалідів, а також співробітники, що здійснюють догляд за хворими членами їх сімей відповідно до медичного висновку, матері та батьки, що виховують без чоловіка (дружини) дітей у віці до п'яти років , а також опікуни дітей зазначеного віку можуть залучатися до роботи в нічний час тільки з їхньої письмової згоди і за умови, що така робота не заборонена їм за станом здоров'я відповідно до медичного висновку. При цьому зазначені працівники повинні бути в письмовій формі ознайомлені зі своїм правом відмовитися від роботи в нічний час. Відмова від роботи в нічний час даної категорії співробітників не можна розглядати як порушення їхніх службових обов'язків.

Служба у вихідні, святкові та неробочі дні, як правило, забороняється.

Відповідно до статті 113 ТК:

необхідна письмова згода працівника;

письмове розпорядження начальника ОВС.

Залучення жінок, які мають дітей віком до трьох років, до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні допускається:

якщо така діяльність не заборонена їм за медичними показаннями;

вони повинні бути ознайомлені у письмовій формі зі своїм правом відмовитися від роботи у вихідний або неробочий святковий день.

Відповідно до статей 152-154 Трудового Кодексу та пунктами 13.1-13.3 Положення про грошовому забезпеченні працівників органів внутрішніх справ за виконання службових обов'язків у нічний час, у вихідні та святкові дні, а також за роботу понад встановлену законом тривалості робочого часу співробітникам виплачуються компенсації у таких розмірах:

за роботу в нічний час провадиться доплата з розрахунку 35 відсотків годинної ставки, обчисленої шляхом ділення місячного окладу грошового утримання співробітника на середньомісячну кількість робочих годин у даному календарному році;

за роботу у вихідні та святкові дні провадиться в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад грошового утримання, якщо робота у вихідний (святковий) день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки, якщо робота провадилася понад місячну норми робочого часу. Денна ставка визначається шляхом ділення місячного окладу грошового утримання співробітника на середньомісячну кількість робочих днів у даному календарному році за розрахунковим графіком п'ятиденного робочого тижня;

робота, в надурочний час оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі, а за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі годинної ставки, що обчислюється відповідно до розрахунку оплати за роботу в нічний час.

Скорочена тривалість робочого часу - не більше 36 годин на тиждень встановлюється для співробітників, що проходять службу в органах внутрішніх справ з шкідливими умовами (наприклад, в зоні радіоактивного зараження).

Неповний робочий час (керівник зобов'язаний встановити) вагітним жінкам і одного з батьків, що має дитину у віці до 14 років (або дитини інваліда до 18 років), а також співробітникам, які здійснюють догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку. Оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виконаного обсягу робіт.

Час відпочинку - час, протягом якого співробітник вільний від виконання службових обов'язків і який він може використовувати на свій розсуд.

Видами часу відпочинку є:

перерви протягом робочого дня (зміни);

щоденний (Міжзмінний) відпочинок;

вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок);

неробочі святкові дні;

відпустки.

Протягом робочого дня (зміни) співробітникові повинен бути надана перерва для відпочинку і харчування тривалістю не більше двох годин і не менше 30 хвилин, що в робочий час не включається (стаття 108 Трудового Кодексу).

Час надання перерви і її конкретна тривалість встановлюються правилами внутрішнього трудового розпорядку органу внутрішніх справ або за угодою між працівником і керівником.

На посадах, де за умовами служби надання перерви для відпочинку та харчування неможливо, керівник зобов'язаний забезпечити співробітникові можливість відпочинку і прийому їжі в робочий час. Перелік таких посад, а також місця для відпочинку і прийому їжі встановлюються правилами внутрішнього розпорядку органу внутрішніх справ.

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку не може бути менше 42 годин (стаття 110 Трудового Кодексу).

Усім працівникам надаються вихідні дні (щотижневий безперервний відпочинок). При п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, при шестиденному робочому тижні - один вихідний день.

Загальним вихідним днем ​​є неділя. Другий вихідний день при п'ятиденному робочому тижні встановлюється правилами внутрішнього розпорядку. Обидва вихідних дні надаються, як правило, підряд, тобто в суботу або понеділок.

Неробочими святковими днями в Російській Федерації, відповідно до статті 112 Трудового Кодексу, є:

1 і 2 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

23 лютого - День захисника Вітчизни;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

1 і 2 травня - Свято Весни і Праці;

9 травня - День Перемоги;

12 червня - День Росії;

7 листопада - річниця Жовтневої революції / День злагоди і примирення;

12 грудня - День Конституції Російської Федерації.

При збігу вихідного і неробочого святкового днів вихідний день переноситься на наступний після святкового робочий день.

Підводячи підсумок першого питання необхідно відзначити, що важливим в регулюванні державно-службових відносин, що складаються в процесі проходження служби в органах внутрішніх справ, є питання, пов'язані з розпорядком дня органу внутрішніх справ, робочим часом і часом відпочинку співробітників.

Відповідно до чинного законодавства видами робочого часу є: нормальна тривалість робочого часу, скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий час, а також робота за межами нормальної тривалості робочого часу - сумісництво і понаднормова робота, за яку передбачена компенсація.

Трудове законодавство визначає категорію осіб, яких забороняється залучати до понаднормової роботи та роботи в нічний час, а також визначає в яких випадках, в якому порядку, з дотриманням яких умов керівник може, як виняток, залучати працівника до роботи понад встановлену тривалість робочого часу, в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні.

2. Види відпусток. Порядок їх надання

Відповідно до статті 45 Положення про службу в органах внутрішніх справ для співробітників встановлюються такі види відпусток із збереженням грошового змісту: черговий щорічний; короткостроковий; через хворобу; канікулярний; у зв'язку із закінченням навчального закладу МВС Росії; додаткові (за стаж служби, виконання обов'язків у шкідливих умовах, за особливий характер служби, а також співробітникам, нагородженим почесним знаком "Заслужений працівник МВС Російської Федерації". Крім того, співробітникам органів внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства надаються відпустки у зв'язку з народженням дитини, по догляду за дітьми, творчі , і у зв'язку з навчанням, а також інші встановлені чинним законодавством.

Черговий щорічну оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів надається всім співробітникам незалежно від займаної посади. При цьому святкові і неробочі дні, (але не більше 10 днів) при визначенні його тривалості не враховуються.

В органах внутрішніх справ щорічно до першого січня складається графік чергових щорічних відпусток. Він затверджується начальником, що мають право надання відпусток відповідних категорій співробітників.

Графік відпусток обов'язковий як для співробітника, так і для керівника. Про час початку відпустки співробітник повинен бути повідомлений не пізніше, ніж за 2 тижні до його початку (стаття 123 Трудового Кодексу).

Відповідно до тієї ж статті 123 ТК за бажанням чоловіка щорічна оплачувана відпустка йому надається в період знаходження його дружини у відпустці по вагітності та пологах незалежно від часу його безперервної роботи в даній організації.

Чергові відпустки надаються співробітникам рівномірно протягом усього календарного року з розрахунком щомісячного перебування у відпустках 10 - 15% співробітників конкретного підрозділу та органу внутрішніх справ у цілому. Начальникам, що мають право надання відпусток, дозволяється зменшувати ці норми в напружені періоди служби та відповідно збільшувати в інші періоди поточного календарного року.

Чергова відпустка має бути надано кожному співробітнику протягом року, крім випадків, коли відповідно до законодавства допускається з'єднання чергових відпусток за два роки.

Підставою для надання відпустки та видачі відпускного посвідчення є графік чергових щорічних відпусток і рапорт співробітника з резолюцією безпосереднього начальника. У рапорті вказується місце проведення відпустки, а також перераховуються члени сім'ї, яким необхідно виплатити грошову компенсацію у розмірі 50% вартості путівки для санаторно-курортного лікування.

Один раз на два роки одному з членів сім'ї співробітника оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад.

У виняткових випадках, коли надання відпустки працівникові в поточному році може несприятливо відбитися на нормальній діяльності органу внутрішніх справ, за згодою співробітника допускається перенесення відпустки на наступний рік.

Не надання щорічної відпустки протягом 2-х років підряд забороняється (стаття 124 Трудового Кодексу РФ і пункт 15.13 наказу МВС Росії від 14 грудня 1999 року № 1038 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації).

Відповідно до статті 125 ТК РФ за угодою між працівником і керівником щорічна оплачувана відпустка може бути розділений на 2 частини. При цьому хоча б одна з частин цієї відпустки повинна бути не менше 14 календарних днів.

Наказ МВС України від 3 вересня 2003 року № 701 "Про заходи щодо посилення соціального захисту дільничних уповноважених міліції" надав дільничним, що прослужили в даній посаді 5 років і більше, право на відпустку у зручний для них час (після реалізації зазначеного права співробітниками органів внутрішніх справ , яким така пільга встановлена ​​законодавством Російської Федерації).

Співробітникам, які направляються на спеціальне початкове навчання, перепідготовку і підвищення кваліфікації у випадках, коли термін закінчення навчання встановлений в грудні або на початку наступного року, чергові відпустки надаються до вибуття на навчання.

Відповідно до статті 125 Трудового Кодексу Рішенням Верховного Суду Російської Федерації від 16 листопада 2000 № ГКПИ 00-1195, і наказом МВС України від 16 листопада 2001року № 1010 відгук співробітника з чергової відпустки не може проводитися без його згоди.

У разі збігу чергової відпустки з навчальним чергову відпустку переноситься на інший час.

Щорічна відпустка повинна бути перенесена або продовжений:

при тимчасовій непрацездатності співробітника;

при виконанні співробітником державних чи інших суспільних обов'язків.

Заміна відпустки грошовою компенсацією не допускається, крім випадків

звільнення співробітників органів внутрішніх справ, що не використовували відпустку.

Тривалість чергової щорічної відпустки на рік вступу на службу в органи внутрішніх справ обчислюється пропорційно відпрацьованому часу з розрахунку одна дванадцята частина відпустки за кожний повний місяць служби за період з дня надходження.

Порядок надання додаткових відпусток визначається статтею 51 Положення про службу в органах внутрішніх справ і законодавством Російської Федерації.

Додаткова щорічна оплачувана відпустка за стаж служби, в органах внутрішніх справ надається:

після 10 років служби - тривалістю 5 календарних днів;

після 15 років служби - тривалістю 10 календарних днів;

після 20 років служби - тривалістю 15 календарних днів.

Додаткова щорічна відпустка за особливий характер служби надається тривалістю до 10 календарних днів для відновлення професійної працездатності співробітників органів внутрішніх справ, служба яких пов'язана з підвищеними фізичними та нервовими навантаженнями.

Короткострокові відпустки для вирішення нагальних соціально - побутових питань, виконання родинного боргу, а також з інших поважних причин на термін до 10 днів представляються співробітникам у разі:

тяжкого стану здоров'я або смерті (загибелі) близького родича співробітника (батька, матері, дружини, чоловіка, сина, дочки, рідного брата або сестри) або особи, на вихованні якого перебував співробітник;

у разі пожежі або іншого стихійного лиха, що спіткало родину або близького родича співробітника;

в інших випадках, коли за рішенням начальника органу внутрішніх справ присутність співробітника в сім'ї необхідно.

Короткострокові відпустки для вирішення нагальних соціально-побутових питань надаються із збереженням співробітнику грошового утримання. Вони надаються співробітникам у міру необхідності, їх кількість протягом календарного року не обмежується.

Відпустка по хвороби надається співробітникам органів внутрішніх справ на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість відпустки через хворобу визначається характером захворювання (ст.48 Положення про службу).

Підводячи підсумок другого питання необхідно підкреслити, що відповідно до ст.37 Конституції РФ щорічну оплачувану відпустку гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором (контрактом). Поступивши на роботу, працівник має право ставити питання про надання йому щорічної оплачуваної відпустки, а керівник, у свою чергу, зобов'язаний надати йому таку відпустку відповідно до чинного законодавства.

За час відпустки за співробітником зберігається місце роботи (посада) і грошове утримання. Це - одна з найважливіших гарантій використання відпустки за призначенням, тобто для відпочинку.

Відповідно до п.3 ст.81 Трудового кодексу звільнення працівника під час перебування його у відпустці з ініціативи керівника не допускається. Однак сам працівник має право подати рапорт про звільнення.

3. Грошове утримання співробітників органів внутрішніх справ

Основним відомчим нормативним правовим актом, що регулює питання грошового забезпечення співробітників ОВС є наказ МВС України від 30 вересня 1999 р. № 750 "Про затвердження Положення про грошовому забезпеченні працівників органів внутрішніх справ".

Грошове утримання виплачується працівникам ОВС:

займає штатні посади рядового і поч. складу;

навчаються в освітніх установах вищої і середньої професійної освіти та науково-дослідних установах МВС Росії за очною формою навчання;

перебувають у розпорядженні органів внутрішніх справ;

прикомандированим до органів державної влади, а також до інших організацій.

Грошове утримання включає в себе:

1) оклад за займаною штатною посадою (посадовий оклад) і оклад за присвоєним спеціальним званням (які складають оклад грошового утримання чи грошове утримання);

2) процентну надбавку за вислугу років;

3) процентні надбавки за вчений ступінь і вчене звання;

4) вартість продовольчого пайка (якщо він не виданий в натуральному вигляді);

Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ відповідного начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, зарахування до розпорядження, виведенні за штати, прикомандирування до державних органів та організаціям, наказ начальника освітнього закладу про зарахування на навчання.

Виплата грошового забезпечення раніше встановленого терміну допускається:

1) співробітникам органів внутрішніх справ, убутним у відпустку або переміщуються по службі, - за поточний і наступний місяць, але не раніше ніж за три дні до вибуття у відпустку або до нового місця служби, не враховуючи вихідних і святкових днів;

2) співробітникам, убутним у службові відрядження, - за поточний місяць, якщо вони до дня виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до вибуття у відрядження, не враховуючи вихідних і святкових днів.

Грошове утримання перераховується в наступних випадках:

при поданні співробітниками органів внутрішніх справ або надходження до органу внутрішніх справ документів, що підтверджують раніше не відомі і не враховані в особових справах періоди служби (що впливають па розмір надбавки за вислугу років, за безперервну службу в районах Крайньої Півночі, місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі , і в інших віддалених місцевостях, за шіфрработу). При цьому грошове забезпечення в знову встановлених розмірах виплачується за всі зазначений час, але не більше ніж за три роки.

при виплаті грошового забезпечення співробітнику органів внутрішніх справ у менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб органів внутрішніх справ, але не більше ніж за три роки, що передували дню встановлення недоплати або пред'явлення претензії (позову).

У випадках переміщення на нижчу посаду за скороченням штатів чи за станом здоров'я із зменшенням розміру посадового окладу працівникам органів внутрішніх справ, які мають вислугу 15 і більше років (у календарному обчисленні), зберігається розмір посадового окладу за останнім місцем служби.

Для співробітників органів внутрішніх справ передбачені різні види надбавок. Ось деякі з них:

Федеральний Закон РФ від 30 червня 2002 року № 78-ФЗ "Про грошовому забезпеченні працівників деяких федеральних органів виконавчої влади" та Постанова Уряду Російської Федерації від 23 січня 2003 року № 43 "Про порядок обчислення вислуги років для призначення процентної надбавки за вислугу років до окладу грошового утримання співробітникам органів внутрішніх справ РФ ... "встановлюють процентну надбавку за вислугу років працівникам ОВС в наступних розмірах:

при вислуги від півтора до 1 року - 5%,

при вислуги від 1 до 2 років - 10%,

при вислуги від 2 до 5 років - 25%,

при вислуги від 5 до 10 років - 40%,

при вислуги від 15 до 20 років - 50%,

при вислуги від 20 до 22 років - 55%,

при вислуги від 22 до 25 років - 65%,

при вислуги 25 років і більше - 70%.

Наказ МВС України від 3 вересня 2003 року № 701 "Про заходи щодо посилення соціального захисту дільничних уповноважених міліції" встановив цієї категорії співробітників додаткову виплату за безперервну службу на зазначених посадах протягом:

2-х років - у розмірі 20% окладу за займаною штатною посадою;

5 років - у розмірі 50% посадового окладу;

7 років - у розмірі 70% посадового окладу;

10 років і більше - в розмірі 100% посадового окладу.

Співробітникам органів внутрішніх справ, крім керівників та їх заступників, виробляються доплати за виконання додаткових обов'язків тимчасово відсутнього (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням, навчанням) співробітника. Конкретний розмір доплати співробітникові не може бути більше 50% посадового окладу. Доплати, встановлені наказом відповідного начальника ОВС, не повинні перевищувати посадового окладу тимчасово відсутнього співробітника.

Співробітникам виплачується щомісячна грошова винагорода до посадового окладу за присвоєне ім кваліфікаційне звання у розмірах: спеціаліст 2 класу - 5%; - спеціаліст I класу - 8%; спеціаліст I класу - наставник - 10%.

Відповідно до Постанови Уряду Російської Федерації від 21 січня 2003 року № 33 "Про додаткові виплати співробітникам органів внутрішніх справ" та наказом МВС України від 13 березня 2003 року № 155 "Про додаткові виплати співробітникам органів внутрішніх справ" співробітникам ОВС може бути виплачено одноразову грошову винагороду за сумлінне виконання службових обов'язків за підсумками календарного року в розмірі 3-х окладів грошового утримання, виходячи з розмірів окладів, встановлених на 31 грудня року, за який проводиться виплата винагороди.

У відповідності з вказаними нормативними документами співробітникам органів внутрішніх справ виплачується премія за зразкове виконання службових обов'язків у розмірі - до 3-х окладів грошового утримання. Керівники ОВС мають право знижувати розмір премії співробітникам, що перебувають у їх підпорядкуванні, або позбавляти їх премії за упущення по службі та порушення дисципліни.

Премії не виплачуються:

а) співробітникам, які звільняються зі служби за негативними мотивами;

б) співробітникам, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, за повні календарні роки перебування у відпустці;

в) співробітникам, які проходять службу за кордоном, яким виплачуються посадові оклади в іноземній валюті і грошове забезпечення в російських рублях.

Співробітникам органів внутрішніх справ щорічно надається матеріальна допомога у розмірі не менше 2-х окладів грошового утримання. Матеріальна допомога надається на підставі рапорту співробітника або письмового розпорядження керівника органу внутрішніх справ. Співробітникам може бути надана матеріальна допомога, що перевищує встановлений розмір.

Співробітникам органів внутрішніх справ, допущеним у встановленому порядку до державної таємниці на постійній основі, за роботу з цими відомостями в залежності від ступеня їх секретності:

за роботу з відомостями "особливої ​​важливості" - 25%;

за роботу з "абсолютно секретними" відомостями - 20%;

за роботу з "секретними" відомостями - 10%.

Старшим дільничним уповноваженим і дільничним уповноваженим, старшим інспекторам та інспекторам у справах неповнолітніх, робота яких пов'язана з систематичними виїздами за межі постійного місця проживання в межах

дільниці, що обслуговується, - замість добових - 10%.

У висновку необхідно ще раз відзначити, що до основних умов служби соціального характеру, дотримання яких покладено на керівників органів внутрішніх справ, законодавець відніс: внутрішніх розпорядок, тривалість робочого часу, відпустки, грошове забезпечення, пільги, гарантії та компенсації.

Слід підкреслити, що дотримання умов служби забезпечує не тільки охорону здоров'я особового складу, але і стійку діяльність органів внутрішніх справ. Крім того, дотримання умов служби стимулює службову діяльність співробітників, забезпечує їх соціально-правовий захист.

З'ясування співробітниками ОВС переліку та змісту елементів проходження служби, підстав і порядку реалізації, що виникають при цьому прав, обов'язків і пільг, здатне позитивно позначитися на вирішенні ними різних службових і побутових питань, і в результаті - підвищити результативність їх професійної діяльності.

Література

1. Трудовий Кодекс Російської Федерації. - М., 2003.

2. Федеральний Закон Російської Федерації від 30 червня 2002 року № 78-ФЗ "Про грошовому забезпеченні працівників деяких федеральних органів виконавчої влади, інших виплатах цим співробітникам в умовах переведення окремих категорій співробітників федеральних органів податкової поліції та митних органів РФ на інші умови служби (роботи)" / / Відомості Верховної. - 2002. - № 27. - Ст.2620.

3. Указ Президента Російської Федерації від 30 червня 2002 року № 672 "Про грошовому забезпеченні працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації, установ і органів кримінально-виконавчої системи міністерства юстиції Російської Федерації, державної протипожежної служби міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, федеральних органів податкової поліції та митних органів РФ ". / / Відомості Верховної. - 2002. - № 27. - Ст.2677.

4. Постанова Уряду Російської Федерації від 23 січня 2003 року № 43 "Про порядок обчислення вислуги років для призначення процентної надбавки за вислугу років до окладу грошового утримання співробітникам органів внутрішніх справ Російської Федерації, установ і органів кримінально-виконавчої системи міністерства юстиції Російської Федерації, державної протипожежної служби міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, федеральних органів податкової поліції та митних органів Російської Федерації ". / / Відомості Верховної. - 2003. - № 4. - Ст.339.

5. Постанова Уряду Російської Федерації від 21 січня 2003 року № 33 "Про додаткові виплати співробітникам органів внутрішніх справ Російської Федерації, установ і органів кримінально-виконавчої системи міністерства юстиції Російської Федерації, державної протипожежної служби міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих, федеральних органів податкової поліції та митних органів Російської Федерації ". / / Відомості Верховної. - 2003. - № 4. - Ст.335.

6. Постанова Уряду Російської Федерації від 23 липня 1993 року № 720 "Про порядок і умови служби (роботи) за сумісництвом в системі Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації" / / САП і П РФ. - 1993. - № 31. - Ст.2856.

7. Постанова Уряду Російської Федерації від 27 грудня 2004 р. № 852 "Про порядок і розміри виплати компенсацій за найм (піднайм) житлових приміщень співробітникам органів внутрішніх справ РФ, Федеральної служби виконання покарань, Державної протипожежної служби Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих, органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, особам начальницького складу державної фельд'єгерської служби РФ ".

8. Наказ МВС РРФСР від 4 липня 1991 р. № 100 (у редакції наказу МВС України від 17 березня 2000 року № 278) "Про затвердження Інструкції про порядок надання компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за роботу понад встановлений законом тривалості робочого часу, у вихідні та святкові дні, а також за роботу в нічний час ".

9. Наказ МВС Росії від 14 грудня 1999 року № 1038 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах внутрішніх справ Російської Федерації".

10. Наказ МВС України від 13 березня 2003 року № 155 "Про додаткові виплати співробітникам органів внутрішніх справ Російської Федерації".

11. Наказ МВС Росії від 26 квітня 2003 року № 283 "Про порядок організації роботи по підрахунку вислуги років для призначення процентної надбавки за вислугу років до окладу грошового утримання співробітників органів внутрішніх справ Російської Федерації" / / РГ. - 2003. - 29 травня.

12. Наказ МВС Росії від 30 вересня 1999 року № 750 "Про затвердження Положення про грошовому забезпеченні працівників органів внутрішніх справ" (в ред. Наказу МВС РФ від 18 квітня 2002 року № 363).

13. Наказ МВС Росії від 14 серпня 2002 року № 777 "Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних звань співробітників органів внутрішніх справ Російської Федерації".

14. Наказ МВС Росії від 31 грудня 2002 р. № 1272 "Про затвердження Інструкції про порядок поховання загиблих (померлих) працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації, осіб, звільнених зі служби в органах внутрішніх справ, оплати ритуальних послуг, виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників.

15. Наказ МВС України від 2 липня 2002 р. № 631 "Про затвердження Інструкції про порядок надання безоплатної фінансової допомоги співробітникам органів внутрішніх справ з оплати вартості кооперативного житла і погашення кредиту банку на індивідуальне житлове будівництво".

16. Наказ МВС України від 3 вересня 2003 р. № 701 "Про заходи щодо посилення соціального захисту дільничних уповноважених міліції".

17. Наказ МВС України від 24 травня 2003 р. № 345 "Про упорядкування обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та розподілу житлової площі в органах внутрішніх справ".

18. Наказ МВС України від 28 серпня 2003 р. № 680 "Про затвердження Положення про організацію в системі МВС Росії медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування в медичних установах і організованого відпочинку в будинках відпочинку".

19. Наказ МВС Росії від 22 серпня 2003 р. № 667 "Про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з перевезеннями, а також оформлення, використання, зберігання та поводження з військовими перевізними документами в системі МВС Росії".

20. Наказ МВС України від 2 грудня 2004 р. № 795 "Про виплату співробітникам органів внутрішніх справ щомісячної надбавки за складність, напруженість і спеціальний режим служби".

21. Наказ МВС України від 2 листопада 2004 р. № 700 "Про додаткові виплати окремим категоріям працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації".

22. Наказ МВС України від 17 липня 2004 р. № 443 "Про застосування районних коефіцієнтів".

23. Наказ МВС України від 9 грудня 2004 р. № 822 "Про розміри та порядок виплати допомоги співробітникам міліції на утримання дітей, які відвідують державні та муніципальні дитячі дошкільні установи".

24. Вказівка ​​міністра внутрішніх справ Росії від 11 травня 2004 р. № 3 / 12879 "Про порядок виплат компенсацій співробітникам органів внутрішніх справ за роботу понад встановлену законом тривалості робочого часу".

25. Наказ МВС України від 7 травня 2004 р. № 282 "Про порядок видачі посвідчень ветерана бойових дій в системі МВС Росії".

26. Наказ МВС України від 2 квітня 2005 р. № 233 "Про надбавку за безперервну службу співробітникам загонів міліції особливого призначення органів внутрішніх справ Російської Федерації".

27. Наказ МВС Росії від 30 квітня 2005 р. № 337 "Про надбавку за безперервну службу співробітникам загонів міліції спеціального призначення органів внутрішніх справ Російської Федерації".

28. Наказ МВС України від 3 лютого 2005 р. № 67 "Про тимчасовий порядок забезпечення співробітників органів внутрішніх справ РФ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС РФ проїзними документами на всі види громадського транспорту міського, приміського та місцевого сполучення (крім таксі)".

29. Наказ МВС України від 7 червня 2005 р. № 445 "Про затвердження Інструкції про виплату процентних надбавок до посадового окладу (тарифної ставки, окладу по військової посади) співробітників, федеральних державних службовців та працівників органів внутрішніх справ Російської Федерації, ФМС Росії, військовослужбовців і цивільного персоналу внутрішніх військ МВС Росії, допущених до державної таємниці ".

30. Наказ МВС України від 27 травня 2005 р. № 418 "Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення в системі міністерства внутрішніх справ Російської Федерації".


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Лекція
81.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Умови проходження державної служби в органах внутрішніх де
Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ
Правове становище порядок та особливості проходження служби в органах внутрішніх справ
Кримінально-правова охорона державної та службової таємниці в органах внутрішніх справ
Особливості правового регулювання проходження служби в органах вну
Управління в органах внутрішніх справ
Державна служба в органах внутрішніх справ
Основи діловодства в органах внутрішніх справ
Державна служба в органах внутрішніх справ 2
© Усі права захищені
написати до нас