Укладення договору купівлі-продажу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Договір купівлі-продажу є основною і найпоширенішою комерційної угодою.

Договір купівлі-продажу є універсальною правовою моделлю, що застосовується у всіх сферах торговельної діяльності, де законом не встановлено використання інших видів договорів. Договір купівлі-продажу може полягати будь-якими суб'єктами торгового обороту, у тому числі некомерційними (непідприємницькими) організаціями.

Договір купівлі-продажу повинен містити істотні умови (сторони договору, предмет договору, умови про ціну, якість та кількість), без яких договір не вважається дійсним. Крім цих істотним може бути будь-яка умова, обумовлений сторонами.

За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати у власність покупцеві річ (товар). Більш точної представляється формулювання ст. 237 ЦК РРФСР 1964 р., згідно з якою продавець зобов'язувався передати покупцеві майно. Запис у законі про передачу речі (товару) на практиці не розглядається як обов'язок передати лише матеріальний предмет. Товаром за договором купівлі-продажу може бути будь-яке майно, включаючи цінні папери, інформацію, об'єкти інтелектуальної власності та ін

Договір купівлі-продажу виконує функцію організації актів обміну товару на гроші й грошей на товар. Відповідно до принципів побудови ГК РФ загальні положення про купівлю-продаж, що регулюють договори купівлі-продажу, зосереджені в параграфі 1 гл. 30 ЦК РФ.

Відповідно до Цивільного кодексу умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар певної кількості, якості (гарантійний термін, термін придатності), в певному асортименті, комплектності, у відповідній тарі та упаковці. При порушенні будь-якого з цих умов продавець несе відповідальність, якщо умови не порушені покупцем безпосередньо після передачі товару.

Товар може бути оплачений відразу і повністю, а також можливий продаж його з умовою про попередню оплату, у кредит (у тому числі з умовою про розстрочення).

Розглянемо загальні положення про купівлю-продаж, договори роздрібної та оптової купівлі-продажу.

1. Основна частина

1.1 Загальні положення про купівлю-продаж

Договір купівлі-продажу - основна комерційна угода.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Істотними умовами договору купівлі-продажу є:

1) сторони (дані, що дозволяють точно встановити, хто уклав даний договір);

2) предмет договору (права та обов'язки сторін, що забезпечують перехід права на річ і гроші), найменування і кількість товару;

3) ціна

4) якість товару.

При відсутності в договорі будь-якого з перерахованих істотних умов договір вважається недійсним.

Будь-яка умова, обумовлений сторонами може бути суттєвим (особлива умова). Наприклад, умова про термін, момент передачі і т.п. Але ці умови не впливають на дійсність договору.

Договір може бути укладений на купівлю-продаж товару, наявного в наявності у продавця в момент укладення договору, а також товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не випливає з характеру товару.

Умова договору купівлі-продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару.

Договір вважається виконаним тоді, коли покупцеві доставлені предмети в даній кількості, комплектності, асортименті й схоронності. Договір вважається укладеним з моменту видачі покупцю чека або документа, що підтверджує оплату; відсутність чека не позбавляє покупця прав.

Договір на суму понад 500 рублів і щодо ще не існуючого товару повинен бути укладений письмово (під розписку).

Права продавця і покупця

Укладаючи між собою договір купівлі-продажу продавець і покупець вступають у правову залежність один від одного. Продавець зобов'язаний передати покупцеві той товар, який передбачений договором купівлі-продажу та у визначені терміни, встановлені договором. Договір купівлі-продажу визнається укладеним якщо він містить умову про термін. Можливо, що після закінчення цього терміну покупець втрачає інтерес до товару та договором. Продавець може виконувати такий договір до настання або після закінчення визначеного в ньому терміну тільки за згодою покупця.

Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

1) вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачено обов'язок продавця з доставки товару;

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві або зазначеній ним особі в місці знаходження товару.

У випадках, коли договором купівлі-продажу не передбачено обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару в місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше.

Завжди існує ризик випадкового пошкодження або випадкової загибелі товару. До тих пір, поки продавець не виконав свої обов'язки, він відповідає за ризик випадкової загибелі товару, і у випадку такого буде нести збитки. Коли продавець виконав свої обов'язки, ризик випадкової загибелі товару переходить до покупця. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі-продажу.

Продавець зобов'язаний передати товар вільним від будь-яких прав третіх осіб, за винятком, коли продавець погодився прийняти товар, обтяжений правами третіх осіб. Якщо такий обов'язок не була виконана продавцем, і покупець отримав товар, не знаючи про існування інших осіб, які мають на нього права, він має право вимагати від продавця зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. У разі вилучення у покупця товару третіми особами на підставах, що виникли до виконання договору купівлі-продажу, продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві понесені ним збитки, але тільки в тому випадку, якщо не доведе, що покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав.

Якщо продавець відмовляється передати покупцеві проданий товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. Якщо продавець не передає або відмовляється передати покупцеві стосуються товару приналежності або документи, які він повинен передати відповідно до закону, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу, покупець має право призначити йому розумний строк для їх передачі. У випадку, коли приналежності та документи, що стосуються товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право відмовитися від товару, якщо інше не передбачено договором.

Характеристики товару

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар певної кількості, якості (гарантійний термін, термін придатності), в певному асортименті, комплектності, у відповідній тарі та упаковці. При порушенні будь-якого з цих умов продавець несе відповідальність, якщо умови не порушені покупцем безпосередньо після передачі товару.

Кількість товару є одним з істотних умов договору купівлі-продажу. Без умови про кількість договір не вважається укладеним.

Якщо продавець передав на порушення договору купівлі-продажу покупцеві меншу кількість товару, покупець має право або вимагати передати справжню кількість товару, або відмовитися від переданого товару і від його оплати, а якщо товар оплачено, вимагати повернення сплаченої грошової суми.

Якщо продавець передав покупцеві товар у кількості, перевищує вказаний у договорі купівлі-продажу, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця. У випадку, коли в розумний строк після одержання повідомлення покупця продавець не розпорядився відповідною частиною товару, покупець має право прийняти весь товар. У цьому випадку додатково прийнятий товар оплачується покупцем за ціною, визначеною для товару, прийнятого відповідно до договору.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар не тільки в певній кількості, але й асортименті. Асортимент - це певне співвідношення товарів за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками. Асортимент узгоджується сторонами договором купівлі-продажу і є дуже важливим його умовою. Якщо асортимент у договорі купівлі-продажу не визначений, і в договорі не встановлений порядок його визначення, але із суті зобов'язання випливає, що товари повинні бути передані покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору.

У випадку, якщо асортимент товарів порушений, покупець має право відмовитися від їх прийняття і оплати, а якщо вони оплачені, зажадати повернення сплаченої грошової суми. Якщо продавець передав покупцеві поряд з товарами, асортимент яких відповідає договору купівлі-продажу, товари з порушенням умови про асортименті, покупець має право за своїм вибором:

1) прийняти товари, які відповідають умові про асортименті, і відмовитися від решти товарів;

2) відмовитися від усіх переданих товарів;

3) вимагати замінити товари, що не відповідають умові про асортименті, передбаченому договором;

4) вжити всі передані товари.

При відмові від товарів, асортимент яких не відповідає умові договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умові про асортименті, покупець вправі також відмовитися від оплати цих товарів. Якщо вони вже оплачені, зажадати повернення грошової суми.

Товари, що не відповідають умові договору купівлі-продажу щодо асортименту, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх отримання не повідомить продавця про свою відмову від товарів.

Якщо покупець не відмовився від товарів, асортимент яких не відповідає договору купівлі-продажу, він зобов'язаний їх оплатити за ціною, погодженою з продавцем.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу, що є одним з істотних умов договору купівлі-продажу. При відсутності в договорі умов щодо якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Якщо продавець при укладенні договору був поставлений покупцем до відома про конкретну мету придбання товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для використання у відповідності з цими цілями.

В даний час дуже широке поширення отримала продаж товарів за зразком і (або) опису. Наприклад, продаж меблів за каталогом. При продажу товару за зразком та (або) за описом продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.

Якщо законом або у встановленому ним порядку передбачені обов'язкові вимоги до якості продаваного товару, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, відповідний цим обов'язковим вимогам. За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, відповідний підвищеним вимогам до якості в порівнянні з обов'язковими вимогами до цього товару.

Товар, який продавець зобов'язаний передати покупцеві, повинен відповідати перерахованим вище правилам у момент передачі покупцеві, і в межах розумного строку має бути придатним для цілей, для яких товари такого роду звичайно використовуються. У разі, коли договором купівлі-продажу передбачено надання продавцем гарантії якості товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає всім умовам про термін придатності протягом певного часу, встановленого договором (гарантійного терміну). Гарантія якості товару поширюється і на всі складові його частини (комплектуючі вироби), якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Гарантійний строк починає діяти з моменту передачі товару покупцеві, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Якщо покупець позбавлений можливості використовувати товар, щодо якого договором встановлено гарантійний строк, він не діє до моменту усунення відповідних обставин продавцем. Гарантійний термін на комплектуючий виріб вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Термін придатності - термін, протягом якого товар придатний до використання за призначенням. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець зобов'язаний передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до закінчення терміну придатності, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу. Термін придатності товару визначається періодом часу, що обчислюється від дня його виготовлення, протягом якого товар придатний до використання, або датою, до настання якої товар придатний до використання.

Якщо недоліки товару не були застережені продавцем, покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право за своїм вибором вимагати від продавця:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.

У разі істотного порушення вимог до якості товару (виявлення непереборних недоліків, повторюваних після їх усунення недоліків і т.п.) покупець має право за своїм вибором або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми, або вимагати заміни товару неналежної якості товаром, відповідним договором.

Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту. У відношенні товару, на який продавцем надана гарантія якості, продавець відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що недоліки товару виникли після його передання покупцеві.

Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимоги, пов'язані з недоліками товару, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки проданого товару були виявлені в розумний строк, але в межах двох років з дня передачі товару покупцеві або в межах тривалішого терміну, коли такий термін встановлений законом або договором купівлі-продажу.

Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні недоліків протягом гарантійного терміну. У відношенні товару, на який встановлено строк придатності, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товару, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору купівлі-продажу щодо комплектності. Якщо договором не визначена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичайно ставляться до товарів такого роду.

Якщо договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товару), зобов'язання вважається виконаним з моменту передачі всіх товарів, включених до комплекту. Продавець зобов'язаний одночасно передати всі товари, що входять у комплект, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

У разі передачі некомплектного товару покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця або відповідного зменшення купівельної ціни, або доукомплектування в розумний термін. У випадку, якщо продавець не виконав вимоги покупця про доукомплектування товару, покупець має право за своїм вибором:

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2) відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої грошової суми.

Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу і не випливає з суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, за винятком товару, який за своїм характером не вимагає затаривания і (або) упаковки. Якщо ж договором купівлі-продажу не визначені вимоги до тари й упаковки, то товар повинен бути затарений і (або) упакований звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого способом, який забезпечує схоронність товарів такого роду за звичайних умов зберігання і транспортування. Якщо у встановленому законом порядку передбачені обов'язкові вимоги до тари та (або) упаковці, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, що відповідає цим обов'язковим вимогам.

У випадках, коли підлягає затарюванню і (або) упаковці товар передається покупцеві без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця затарити і (або) упакувати товар або замінити неналежну тару та (або ) упаковку, якщо інше не випливає з договору, істоти зобов'язання чи характеру товару.

Покупець зобов'язаний сповістити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, про асортимент, про якість, комплектності, тарі та (або) упаковці товару в термін, передбачений законом, або договором. А якщо такий строк не встановлений, то в розумний строк після того, як порушення відповідної умови договору повинна була бути виявленою виходячи з характеру і призначення товару. У разі невиконання цього правила продавець має право відмовитися повністю або частково від задоволення вимог покупця про передачу йому потрібної кількості товару, заміну товару, заміни неналежної тари та (або) упаковки і т.п. Але тільки в тому випадку, якщо доведе, що невиконання цього правила покупцем спричинило неможливість задовольнити його вимоги або спричиняє для продавця несумірні витрати в порівнянні з тими, які він поніс б, якби був своєчасно сповіщений про порушення договору. У випадку, якщо продавець знав або повинен був знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на перерахований вище положення.

У покупця існує обов'язок прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. Покупець також зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, законом або іншими правовими актами. У випадках, коли покупець на порушення закону або договору купівлі-продажу не приймає товар або відмовляється його прийняти, продавець має право вимагати від покупця прийняти товар або відмовитися від виконання договору.

Ціна та оплата товару. Страхування товару

Ціна є одним з істотних умов договору купівлі-продажу. Вона встановлюється за згодою сторін. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, передбаченої договором купівлі-продажу. Якщо ціна не визначена договором, застосовуються ціни (тарифи, розцінки, ставки тощо), встановлювані чи регульовані уповноваженими на те державними органами. Зміна ціни після укладення договору допускається у випадках, передбачених договором, законом або у встановленому законом порядку. У випадках, коли в безкоштовне договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачено за ціною, яка звичайно стягується при порівнянних обставинах за аналогічні товари. Коли ціна встановлена ​​залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Покупець зобов'язаний оплатити товар безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару, якщо інше не передбачено цим Кодексом, іншим законом, іншими правовими актами або договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов'язання. Якщо договором купівлі-продажу не передбачено розстрочення оплати товару, покупець зобов'язаний сплатити продавцеві ціну переданого товару повністю.

Якщо покупець своєчасно не оплачує переданий відповідно до договору купівлі-продажу товар, продавець має право вимагати оплати товару та сплати відсотків. Якщо покупець на порушення договору відмовляється прийняти й оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від виконання договору.

Якщо продавець відповідно до договору купівлі-продажу зобов'язаний передати покупцеві не тільки ті товари, які покупцем не оплачені, але і інші товари, продавець має право призупинити передачу цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів, якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу.

Оплата товару може бути попередньою, а також товар може бути проданий в кредит (що отримало в цей час досить широке розповсюдження) і з умовою про розстрочення.

У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі продавцем товару (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором. У разі, коли продавець, який одержав суму попередньої оплати, не виконує обов'язок щодо передачі товару у встановлений строк, покупець вправі вимагати передачі товару або повернення суми попередньої оплати за товар, не переданий продавцем.

У разі, коли договором купівлі-продажу передбачена оплата товару через певний час після його передачі покупцеві (продаж в кредит), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором. У випадку, коли покупець, який отримав товар, не виконує обов'язок щодо його оплати у встановлений договором купівлі-продажу термін, продавець має право вимагати оплати переданого товару або повернення неоплачених товарів. А також на прострочену суму підлягають до сплати відсотки з дня, коли за договором товар повинен був бути сплачений, до дня оплати товару покупцем. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, з моменту передачі товару покупцеві і до його оплати товар, проданий в кредит, визнається які у заставі у продавця для забезпечення виконання покупцем його обов'язку по оплаті товару.

Договором про продаж товару в кредит може бути передбачена оплата товару в розстрочку. Договір про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу вважається укладеним, якщо в ньому поряд з іншими істотними умовами договору купівлі-продажу вказані ціна товару, порядок, строки і розміри платежів. Коли покупець не виробляє у встановлений договором термін черговий платіж за проданий на виплат і переданий йому товар, продавець має право, якщо інше не передбачено договором, відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару за винятком випадків, коли сума платежів, отриманих від покупця, перевищує половину ціни товару.

В даний час широко поширена продаж в кредит дорогих машин і механізмів, складних технічних пристроїв і т.п. Така можливість має певний зиск для покупця, який може користуватися річчю, ще не сплативши її вартість у повному обсязі.

Договором купівлі-продажу може бути передбачений обов'язок продавця або покупця страхувати товар. У випадку, коли сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не здійснює страхування відповідно до умов договору, інша сторона має право застрахувати товар і зажадати від зобов'язаної сторони відшкодування витрат на страхування або відмовитися від виконання договору.

У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігаються за продавцем до оплати товару або настання інших обставин, покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено договором або не випливає з призначення та властивостей товару. У випадках, коли у строк, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не настануть інші зобов'язання, за яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором.

1.2 Роздрібна купівля-продаж

Договір роздрібної купівлі-продажу

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина, не врегульованій цим Кодексом застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

Якщо інше не передбачено законом або договором роздрібної купівлі-продажу, договір вважається укладеним у належній формі з моменту видачі продавцем покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару. Відсутність у покупця зазначених документів не позбавляє його можливості посилатися на показання свідків на підтвердження укладення договору і його умов.

Пропозиція товару в його рекламі, каталогах і описах товарів, звернених до невизначеного кола осіб, визнається публічною офертою, якщо вона містить усі істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу (сторони, предмет договору, ціна, якість товару). Виставлення в місці продажу (на прилавках, у вітринах і т.п.) товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про що продаються товари (описів, каталогів, фотознімків товарів тощо) в місці їх продажу визнається публічною офертою незалежно від того , вказані ціна та інші істотні умови договору роздрібної купівлі-продажу. Але тільки за винятком випадку, коли продавець явно визначив, що відповідні товари не призначені для продажу.

Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Покупець має право до укладання договору роздрібної купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації використання товару, якщо це не виключено з огляду на характер товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі. У випадку, якщо покупцеві не надано можливість отримати в місці продажу інформацію про товар, він має право вимагати від продавця відшкодування збитків, спричинених необгрунтованим ухиленням від укладення договору роздрібної купівлі-продажу, а якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від виконання договору, зажадати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків. Продавець, який не надав покупцеві можливість отримати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність і за недоліки товару, які виникли після його передання покупцеві, щодо яких покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.

Продаж товару. Ціна та оплата товару

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладено з умовою про прийнятті покупцем товару у визначений договором строк, протягом якого цей товар не може бути проданий іншому покупцеві. Якщо інше не передбачено договором, нез'явлення покупця або його довіреної особи, а також невчинення інших необхідних дій для прийняття товару у визначений договором термін можуть розглядатися продавцем як відмови покупця від виконання договору. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у визначений договором строк включаються в ціну товару, якщо інше не передбачено договором роздрібної купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладений на підставі ознайомлення покупця із зразком товару (його описом, каталогом товарів тощо), запропонованим продавцем. Договір роздрібної купівлі-продажу товару за зразком вважається виконаним з моменту доставки товару в місце, вказане у договорі, а якщо місце передачі товару договором не визначено, з моменту доставки товару покупцеві за місцем проживання громадянина або місцем знаходження юридичної особи. Покупець до передання товару має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу за умови відшкодування продавцеві необхідних витрат, понесених у зв'язку з вчиненням дій щодо виконання договору.

У випадках, коли продаж здійснюється з використанням автоматів, власник автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товарів шляхом поміщення на автоматі або надання покупцям іншим способом відомостей про фірмовому найменуванні продавця, місце його знаходження, режим роботи, а також дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів вважається укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець зобов'язаний на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену суму.

У випадку, коли договір купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором термін доставити товар в місце, вказане покупцем, а якщо місце доставки товару покупцем не зазначено, в місце проживання громадянина або місцезнаходження юридичної особи, що є покупцями. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а за його відсутності будь-якій особі, яка подала квитанцію або інший документ, що свідчить та укладанні договору або про оформлення доставки товару, якщо інше не передбачено договором або не випливає із суті зобов'язання. У разі, коли договором не визначено час доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу. У разі, коли договором роздрібної купівлі-продажу передбачена попередня оплата товару, неоплата покупцем товару у встановлений договором строк визнається відмовою покупця від виконання договору, якщо інше не передбачено угодою сторін. За договором роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, у тому числі з умовою оплат у розстрочку, покупець має право оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення та оплати товару.

Договір найму-продажу. Обмін товару. Продаж товару неналежної якості

Договір найму-продажу передбачає, що до переходу права власності на товар до покупця покупець є наймачем (орендарем) переданого йому товару. Якщо інше не передбачено договором, покупець стає власником товару з моменту оплати товару.

Покупець має право обміняти проданий йому товар. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню, визначається у порядку, встановленому законом або іншими правовими актами.

Протягом чотирнадцяти днів з моменту передачі йому непродовольчого товару, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, покупець має право обміняти куплений товар у місці купівлі та інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або комплектації, провівши у разі різниці в ціні необхідний перерахунок з продавцем. При відсутності необхідного для обміну товару у продавця покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього грошову суму. Вимога покупця про скасування або про повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у вживанні, збережені його споживчі властивості і є докази придбання його у даного продавця.

Покупець, якому проданий товар неналежної якості, якщо його недоліки не були застережені продавцем, вправі за своїм вибором вимагати:

1) заміни недоброякісного товару товаром належної якості;

2) пропорційного зменшення ціни;

3) негайного безоплатного усунення недоліків товару;

4) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Покупець має право вимагати заміни технічно складного або дорогого товару у разі істотного порушення вимог до його якості, а також може відмовитися від виконання договору купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.

У разі виявлення недоліків товару, властивості якого не дозволяють усунути їх (продовольчі товари, товари побутової хімії тощо), покупець має право за своїм вибором вимагати заміни товару товаром належної якості або відповідного зменшення купівельної ціни.

У двох перерахованих вище випадках покупець також має право відмовитися від виконання договору роздрібної купівлі-продажу і зажадати повернення сплаченої за товар грошової суми.

При цьому покупець на вимогу продавця та за його рахунок повинен повернути товар неналежної якості. При поверненні покупцеві сплаченої за товар грошової суми продавець не має право утримувати з неї суму, на яку знизилася вартість товару з-за повного або часткового використання товару, втрати ним товарного вигляду або інших подібних обставин.

При заміні недоброякісного товару на відповідний договору роздрібної купівлі-продажу товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною товару, яка існує в момент заміни товару існуючої в момент заміни товару. При заміні недоброякісного товару на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом або іншими ознаками товар належної якості, підлягає відшкодуванню різниця між ціною замінного товару в момент заміни і ціною товару, переданого замість товару неналежної якості. У разі пред'явлення вимоги про розмірному зменшенні покупної ціни товару в розрахунок береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зниження ціни.

У разі невиконання продавцем зобов'язання за договором роздрібної купівлі-продажу відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють продавця від виконання цього зобов'язання.

1.3 Оптова купівля-продаж

Оптовою торгівлею пропонується вважати діяльність з просування товарів на оплатній основі від виробників та оптових посередників в організацію роздрібної торгівлі для подальшого продажу населенню. Метою такої торгівлі є сприяння повному і своєчасному надходженню в роздрібну мережу товарів, необхідних населенню і відповідають його запитам, а також забезпечення інтересів споживачів.

З'ясування сутності оптової торгівлі дає підстави для виділення в якості самостійного виду реалізаційних договорів договору оптової купівлі-продажу. Його первинними відмітними ознаками будуть:

1) певна сфера застосування - оптова торгівля;

2) спеціальний суб'єктний склад учасників;

3) Цільова призначеного реалізованих товарів - надходження в роздрібну торговельну мережу для подальшого продажу населенню.

Оптова торгівля являє собою галузь економіки і вид комерційної діяльності. Вона передує процесу роздрібної торгівлі як важливий і обов'язковий етап.

Учасниками оптової торгівлі виступають, перш за все, виробники товару. Інші важливі її учасники - оптові торговельні і посередницькі організації, що здійснюють різні види операцій з підготовки і просування товару. Кінцевими ланками виступають організації роздрібної торгівлі або індивідуальні торговельні підприємці.

Принципові відмінності є і у вимогах до предмета договору оптової купівлі-продажу в порівнянні з іншими реалізаційними договорами. Предметом договору оптової купівлі-продажу служать тільки ті речі, які: а) можуть пропонуватися до продажу в роздрібних торгових організаціях і б) в кінцевому рахунку призначені для продажу в роздрібній торговельній мережі. Якщо якийсь товар в принципі не може бути запропонований для продажу в магазинах громадянам, то на його реалізацію не можуть укладатися договори оптової купівлі-продажу. Якщо ж він може продаватися в роздрібній мережі і в кінцевому рахунку потрапляє на прилавок магазину, то договори, укладені будь-яким числом осіб по шляху руху цього товару, будуть договорами оптової купівлі-продажу.

Для визначення вимог до змісту договору необхідно проаналізувати зв'язок оптової торгівлі з роздрібної. Роздрібна торгівля призначена продавати товари громадянам. Відносини торговельних організацій з покупцями оформляються договором роздрібної купівлі-продажу.

Громадянину в магазині протистоїть спеціальний суб'єкт - продавець, що діє як торговий підприємець, комерсант. Комерсант - це той, хто за родом своїх занять володіє спеціальними знаннями або досвідом щодо операцій або товарів, що є предметом угоди. Покупець, звичайно ж, подібними спеціальними знаннями і досвідом не володіє. Враховуючи таке реально існуючу нерівність, закон надає підвищену захист більш слабкій стороні - покупцеві. Це Федеральний закон «Про захист прав споживачів».

За договором оптової купівлі-продажу продавець зобов'язується в узгоджений термін (або строки) передати у власність покупцю речі (товари), призначені для продажу населенню відповідно до вимог такого продажу, а покупець зобов'язується прийняти речі і оплатити їх вартість.

Вимоги до роздрібної торгівлі, що підлягають відображенню в договорах оптової купівлі-продажу, визначаються різними федеральними законами та іншими правовими актами.

Продавець зобов'язаний доводити до покупця інформацію про виробника товару, місце знаходження виробника або уповноваженої ним організації, зобов'язаною приймати претензії від покупця, здійснювати гарантійний ремонт і сервісне обслуговування товару. Продавець повинен мати і пред'явити покупцеві оригінал сертифіката на товар або копію сертифіката, завірену продавцем, нотаріусом або органом сертифікації.

Товари побутового призначення повинні мати маркування на кожному виробі або ярлики із зазначенням найменування вироби, ціни, розмірів, зростання та інших відомостей. При виявленні недоброякісності товару покупець має право вимагати заміни, уцінки, або негайного безоплатного усунення недоліків товару. Інформацію про організації, які виконують ремонтні та відновлювальні роботи, продавець зобов'язаний довести до відома покупця при продажу товару.

У роздрібній торгівлі не допускається продаж нерозфасованих і неупакованих харчових продуктів. Але етикетках, ярликах, або вкладишах харчових продуктів крім інформації, встановленому Федеральним законом «Про захист прав споживачів», повинна бути вказана наступна інформація російською мовою:

1) про харчову цінність продуктів;

2) про призначення та умови застосування;

3) про умови зберігання та приготування;

4) дата виготовлення і дата пакування.

Для виконання обов'язку негайної заміни повертаються споживачами речей у договорі має передбачатися створення в магазині обмінного фонду на період гарантійного терміну (за відсутності спеціалізованої гарантійної організації) або встановлених термінів заміни товару. Витрати по створенню обмінного фонду покладаються на виробника або на оптову організацію, що поставляють товар.

У договорі оптової купівлі-продажу повинна бути визначена організація, яка за дорученням виробника буде здійснювати гарантійний ремонт і технічне обслуговування виробів. Зі свого боку виробник або оптовик зобов'язані укласти з такою організацією договір про гарантійний або сервісному обслуговуванні громадян, що купили відповідні товари. Назва та адреса цієї організації доводяться магазином до відома споживачів.

Можна назвати такі завдання, вирішення яких призначений договір оптової купівлі-продажу. Це:

1) забезпечення ритмічного та безперебійного надходження товарів у роздрібну торговельну мережу;

2) забезпечення наявності асортименту товарів, максимально задовольняє інтереси покупців, постійне оновлення і поліпшення асортименту;

3) надходження в магазини товарів високої якості, безпечних для життя і здоров'я громадян;

4) надходження товарів в упаковці і розфасовці, зручних для використання та зберігання;

5) забезпечення повноти інформації для покупців про характеристики товару, порядок користування та зберігання, термін придатності та ін;

6) забезпечення для покупців можливості заміни товару, його гарантійного ремонту та сервісного обслуговування.

Також існують і інші завдання.

Законодавство про роздрібну торгівлю в даний час передбачає безліч різних вимог щодо забезпечення інтересів населення, які, щоб бути виконаними, припускають залучення зусиль виробників і оптових організацій. Правовою основою для вирішення зазначених завдань є договір оптової купівлі-продажу, що потребує закріплення його в законі.

Стаття 421 ЦК України дозволяє сторонам самим скласти договір оптової купівлі-продажу або відповідним чином доповнити договір поставки. Однак в обстановці слабкої конкуренції роздрібні торговельні організації практично позбавлені можливості домогтися від продавців включення в договори необхідних умов, оскільки ні норми про договір поставки, ні глава 30 ЦК РФ в цілому не передбачають відповідних прав роздрібних торговельних організацій у взаєминах з продавцями (постачальниками). Проводилися обстеження показують, що зараз лише в третині договорів між постачальниками і роздрібними торговельними організаціями містяться всі необхідні умови, що забезпечують відповідність товару правилами продажу в роздрібній мережі.

Договір оптової купівлі-продажу об'єктивно необхідний для створення вітчизняного товарного ринку. Прорахунком ГК РФ є те, що, передбачивши в параграфі 2 гол. 30 про договорі роздрібної купівлі-продажу положення, спрямовані на захист прав споживачів, кодекс не встановив відповідних обов'язків виробників і оптових організацій, зусиллями яких тільки й можливо забезпечити виконання відповідних вимог щодо продаваного товару. Відсутність законодавчо врегульованого договору оптової купівлі-продажу закріплює примітивний рівень нашої торгівлі, перешкоджає поліпшенню обслуговування населення, веде до масових порушень законних інтересів громадян.

Висновок

Укладаючи між собою договір купівлі-продажу сторони (дві або більше) вступають в юридичну залежність один від одного. Продавець, який займається підприємницькою діяльністю, зобов'язаний передати покупцеві товар у визначені терміни, вільним від прав третіх осіб, в певній кількості, асортименті. Товар повинен бути відповідної якості (гарантія якості товару, гарантійний термін), в певній комплектності (комплекті), в передбаченій тарі та (або) упаковці. Продавець зобов'язаний прийняти товар і сплатити за нього відповідну грошову суму. Товар може бути застрахований від ризику випадкового пошкодження або випадкової загибелі.

При порушенні будь-якої з сторін своїх зобов'язань, сторона, яка порушила договір, несе певну відповідальність перед іншою.

Договір може бути укладений з умовою про доставку на вказане покупцем місце, а за відсутності такої умови за місцем проживання громадянина або за місцем знаходження юридичної особи.

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця-громадянина, не врегульованій цим Кодексом застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

Договір оптової купівлі-продажу забезпечує безперервну поставку товарів в роздрібну мережу для подальшого продажу населенню. Договір оптової купівлі-продажу об'єктивно необхідний для створення вітчизняного товарного ринку. Прорахунком ГК РФ є те, що, передбачивши в параграфі 2 гол. 30 про договорі роздрібної купівлі-продажу положення, спрямовані на захист прав споживачів, кодекс не встановив відповідних обов'язків виробників і оптових організацій, зусиллями яких тільки й можливо забезпечити виконання відповідних вимог щодо продаваного товару. Відсутність законодавчо врегульованого договору оптової купівлі-продажу закріплює примітивний рівень нашої торгівлі, перешкоджає поліпшенню обслуговування населення, веде до масових порушень законних інтересів громадян.

Література

1) Цивільний кодекс РФ. Частина перша; М.: «Ось-89»; 2005

2) Цивільний кодекс РФ. Частина друга; М.: «Ось-89»; 2005

3) Б.І. Пугинський «Комерційне право» університетський підручник. М.: «Зерцало» (Московський університет); 2005

4) Закон про захист прав споживача; М.: «Ось-89»; 2005

5) Н.Ю. Круглова «Комерційне право. Підручник ». М.: «РДЛ»; 2003

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
115кб. | скачати


Схожі роботи:
Договору купівлі-продажу
Види договору купівлі-продажу
Види договору купівлі продажу
Особливості договору купівлі продажу нерухомості
Особливості договору купівлі-продажу нерухомості
Договір купівлі-продажу нерухомості Поняття договору
Укладення попереднього договору при продажу підприємства як майнового комплексу
Особливості договору роздрібної купівлі продажу як одного з самостоя
Ліквідація юридичної особи Договору поставки та купівлі продажу
© Усі права захищені
написати до нас