Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1 Характеристика підприємства ЗАТ «Ліга-93»
2 Аналіз логістичної діяльності підприємства ЗАТ «Ліга-93»
3 Проблеми логістичної діяльності підприємства ЗАТ «Ліга-93»
4 Заходи щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства
5 Аналіз ефективності логістичної діяльності ЗАТ «Ліга-93»
Висновок
Список використаних джерел

Введення
У даній роботі на тему: «Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ« Ліга-93 »докладно розглядається характеристика підприємства, в якій наводиться організаційно-економічна характеристика, склад і чисельність персоналу, організаційна структура управління, цілі і завдання підприємства, дається характеристика постачальникам, споживачам і конкурентам. Проводиться аналіз частини логістичної діяльності підприємства на прикладі закупівельної логістики, розкриваються цілі і завдання закупівельної логістики підприємства, ведеться аналіз її функціонування. Вивчаються проблеми логістичної діяльності підприємстві. Розробляються заходи щодо їх усунення.
Ілюстративний матеріал наведений у вигляді схем і таблиць за допомогою додатків.
Дана тема актуальна, тому що будь-яке підприємство як виробниче, так і торгове, в якому спрацьовуються матеріальні потоки, має у своєму складі службу, що здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання предметів праці (служба постачання).
Основною метою даної роботи є вивчення та придбання теоретичних навичок і знань щодо вивчення закупівельної логістики ЗАТ «Ліга-93».
Для реалізації мети в роботі вирішуються наступні завдання:
- Дати характеристику підприємства;
- Вивчити сутність, значення закупівельної логістики;
- Розглянути понятійний апарат з даної теми;
- Виявити проблеми логістичної діяльності підприємства;
- Запропонувати заходи щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства
У процесі вивчення використовувався теоретичний метод вивчення даної проблеми, і метод системного аналізу.

1 Характеристика підприємства ЗАТ «Ліга-93»
Організаційно - правова форма підприємства «Ліга - 93» є закрите акціонерне товариство (у тексті іменується як ЗАТ). Закрите акціонерне товариство «Ліга - 93» зареєстровано адміністрацією Дзержинського району главою адміністрації В.І. Іванченко від 21.06.1996 року статут № 0017, а так само реєстраційною палатою м. Оренбурга. Затверджено засновником 17 червня 1996года. Місце знаходження ЗАТ «Ліга - 93»: Російська Федерація, м. Оренбург, вулиця Чебеньковская 40.
Продукція, що випускається підприємством, проходить необхідні перевірки у Міністерстві охорони здоров'я Російської федерації Державної санітарно - епідеміологічної службі РФ, а так само має повний пакет сертифікатів відповідності затверджених системою сертифікації РФ.
Основними видами діяльності підприємства є:
- Виробництво та реалізація товарів необхідних для населення;
- Оптова торгівля тканинами і готовими виробами.
- Виготовлення матраців на замовлення;
- Комерційна діяльність;
- Забезпечення населення необхідними товарами;
- Надання платних послуг населенню та підприємствам;
- Насичення ринку товарами, які мають високу частку споживання;
- Виготовлення м'яких меблів з силіконовим наповнювачем;
- Інші види діяльності, не заборонені законом ..
Всі перераховані вище види діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства РФ. Підприємство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та приватними особами у всіх сферах господарської діяльності на основі договорів, враховуючи інтереси споживачів, їх вимоги до якості продукції, робіт і послуг. Підприємство надає послуги за цінами у відповідності зі своїм прейскурантом.
Основні документи ЗАТ «Ліга-93» наведено у додатку 1.
Визначення складу та структури працівників підприємства ЗАТ «Ліга-93».
Зміни в структурі знаходилися за допомогою горизонтального порівняльного аналізу, який показує фактичні відхилення від базових, тобто зміни в кількості персоналу в 2007 році по відношенню до 2005, розрахунки проводилися за формулою:
Зміни в структурі (%) = ((кількість человек2007г-кількість осіб 2005) / кількість осіб 2005р.) * 100%
Таблиця 1 - Склад і структура працівників підприємства за категоріями
Категорії працівників
2005р.
2006
2007
Зміни в структурі 2007р. до 2005р. (+,-),%
Кількість, чол.
У% до підсумку
Кількість, чол.
У% до підсумку
Кількість, чол.
У% до підсумку
Середньооблікова чисельність всього персоналу
в тому числі:
промислово-виробничий персонал
з нього:
- Робочі
- Керівники
- Фахівці
- Службовці
непромисловий персонал
75
72
40
7
15
10
3
100
96
53,3
9,3
20
13,3
4
86
83
50
6
16
11
3
100
96,5
58,1
6,9
18,6
12,7
3,4
101
97
54
7
21
15
4
100
96
53,6
6,9
20
14,8
3,9
+0,34
+0,34
+0,35
0
+0,4
+0,5
0,33
До основних робітників відносяться робітники, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції це: швачки, закрійники, майстри.
До допоміжних робітників: водії, продавці, технічний персонал.
До фахівців відносяться: головний бухгалтер, бухгалтер, ревізор, технологи ділянок, кадровик.
До службовців відносять: комірник, секретар.
ЗАТ «Ліга-93» має дочірнє підприємство ЗАТ «Леда», яке займається аналогічними видами діяльності, але більше приділяє увагу виготовленню матраців, ковдр, а також верхній робочого одягу. Так само ЗАТ «Ліга-93» має додаткові швейні цехи, які розташовуються за межами міста Оренбурга, а саме в Шарликського районі с. Шарлик і Сакмарське район с. Донське.
Соціальна ефективність діяльності підприємства ЗАТ «Ліга-93» відображає:
- Процес підвищення народного добробуту;
- Поліпшення і полегшення умов праці;
- Зміна його змісту, розвиток творчих функцій, здібностей і потреб людей;
- Подолання істотних відмінностей у праці, розвиток колективізму;
- Збереження та поліпшення навколишнього середовища і т.д.
У ЗАТ «Ліга-93» лінійна структура. У ЗАТ «Ліга-93» вищим управлінським ланкою є директор. Ланки кожного рівня знаходяться в лінійному підпорядкуванні по відношенню до керівника вищого рівня. В апараті управління створюється ієрархія підпорядкованості і відповідальності. Кожен працівник підпорядковується тільки одному керівнику. Лінійні керівники структурних ланок відповідають за весь обсяг діяльності підрозділу і поряд із загальним керівництвом виконують всі функції управління.
Перевагою лінійної структури управління є єдність розпорядництва в яскраво вираженій формі, оперативність і чіткість керування.
Недоліки: відсутність фахівців функції, яких виконує лінійний керівник, призводить, надмірної перевантаження лінійних керівників, до невисокої ефективності деяких рішень. Схема організаційної структури ЗАТ «Ліга-93» наведено в додатку 2.
Встановлені цілі в ЗАТ «Ліга-93» в силу динамізму середовища можуть змінюватися. Можна підходити до проблеми зміни цілей наступним чином: цілі коректуються кожного разу, коли цього вимагають обставини. У цьому випадку процес зміни цілей носить суто ситуаційний характер.
Цілі організації класифікуються наступним чином:
- Необхідні цілі;
- Бажані цілі;
- Можливі цілі;
- Офіційні цілі;
- Оперативні цілі;
- Операційні цілі.
Перелік цілей, на досягнення яких спрямоване максимальні дії:
- Збереження сприятливого іміджу фірми;
- Отримання прибутку;
- Постійне впровадження і вдосконалення нових технологій;
- Стабілізація фінансової сфери;
- Розвиток персоналу;
- Розширення ринків збуту;
- Вдосконалення маркетингової діяльності підприємства і т.д.
Основними завданнями діяльності підприємства є:
- Виробництво та реалізація товарів необхідних для населення;
- Оптова торгівля тканинами і готовими виробами.
- Виготовлення матраців на замовлення;
- Комерційна діяльність;
- Забезпечення населення необхідними товарами;
- Надання платних послуг населенню та підприємствам;
- Інші види діяльності, не заборонені законом;
- Насичення ринку товарами, які мають високу частку споживання.
При аналізі мікрооточення ЗАТ «Ліга - 93» також слід вивчити конкурентів. В Оренбурзькій області конкурентів у підприємства дуже багато, бо багато аналогічні організації займаються виробництвом даних видів продукції, але ЗАТ «Ліга - 93» витісняє конкурентів, залучаючи споживачів високою якістю продукції, а так само досвідченим і уважним обслуговуванням клієнтів. Безпосередніми конкурентами є ЗАТ «Анна», ТОВ «Оренбурзький текстиль», ТзОВ «Ванкувер», ЗАТ «Слов'янка» а також торгово-вуличні палати, які займаються реалізацією бавовняної продукції.
У цілому підприємство працює нормально, воно платоспроможне і отримує систематичну прибуток. Але для поліпшення діяльності організації необхідно розробити відділ маркетингу та посилити рекламу виробленої продукції.
Вивчення конкурентів, тобто тих, з ким організації доводиться боротися за покупця і ресурси, які він прагне отримати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, займає особливе і дуже важливе місце. Таке вивчення спрямоване на те, щоб виявити слабкі і сильні сторони конкурентів і на базі цього побудувати свою стратегію конкурентної боротьби. Ринок товарів у даній галузі перенасичений. Конкурентне середовище формується не тільки внутрішньогалузевими конкурентами, що виробляють аналогічну продукцію і реалізують її на одному і тому ж ринку. Суб'єктами конкурентного середовища є і ті фірми, які можуть увійти на ринок, а також ті, які виробляють замісник продукт, до них відноситься ТзОВ «Ванкувер», ЗАТ «Анна», який виготовляє аналогічний товар. Крім них на конкурентне середовище організації надають помітне вплив покупці її продукту та постачальники, які, володіючи силою до торгу, можуть помітно послабити позицію організації.
Споживачами продукції ЗАТ «Ліга-93» є як населення міста Оренбурга і Оренбурзької області, так і юридичні осіб, які користуються послугами організації з пошиття робочого одягу, в основному це будівельні компанії. Одними з найбільш великих споживачів ЗАТ «Ліга-93» є державні муніципальні організації, це Оренбурзьке військове ракетне училище, яке є замовником пошиття військової форми для учнів, дитячі садки - виготовлення постільних речей та матраців і т.д.
Основними постачальниками тканин для реалізації продукції є ЗАТ «Альянс» м. Іваново, ТОВ «ШуйсьКі ситці» м. Шуя, ВАТ «Русь» м. Володимир - махрові рушники і простирадла.
2 Аналіз логістичної діяльності підприємства ЗАТ «Ліга-93»
Під логістикою в сфері економіки розуміється науково-практичний напрямок господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними і пов'язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками в сферах виробництва та обігу.
Закупівельна логістика ЗАТ «Ліга-93».
Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами
Підприємство ЗАТ «Ліга-93», в якому обробляються матеріальні потоки, має у своєму складі службу, що здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання предметів праці, цю діяльність виконує заступник директор з постачання.
Діяльність директора з постачання може бути розглянута на трьох рівнях, так як служба постачання одночасно є:
- Елементом, що забезпечує зв'язку та реалізацію цілей макрологистической системи, до якої входить підприємство;
- Елементом мікрологістичної системи, тобто одним з підрозділів підприємства, які забезпечують реалізацію цілей цього підприємства;
- Самостійною системою, що має елементи, структуру і самостійні цілі.
У логістиці ЗАТ «Ліга-93» стосунки з постачальниками будуються на наступних принципах:
- Звертатися з постачальниками так само, як і з клієнтами фірми;
- Не забувати на ділі демонструвати спільність інтересів;
- Знайомити постачальника зі своїми задачами і бути в курсі його ділових операцій;
- Виявляти готовність допомогти у випадку виникнення проблем у постачальника;
- Дотримувати прийняті на себе зобов'язання;
- Враховувати у діловій практиці інтереси постачальника.
Розглянемо задачі і роботи ЗАТ «Ліга-93», пов'язані з закупівельної логістики.
- Визначення потреби в матеріальних ресурсах;
- Дослідження ринку закупівель;
- Вибір постачальників, включає пошук інформації про постачальників, створення банку даних про постачальників, пошук оптимального постачальника, оцінку результатів роботи з вибраними постачальниками;
- Здійснення закупівель;
- Контроль поставок;
- Підготовка бюджету закупівель.
Істотною частиною закупівельної діяльності є економічні розрахунки, так як необхідно точно знати, у що обходяться ті чи інші роботи і рішення. При цьому визначають такі види витрат:
- Витрати на виконання замовлення за основними видами матеріальних ресурсів;
- Витрати на транспортування, експедирування та страхування;
- Витрати на вантажопереробку;
- Витрати з контролю за дотриманням умов договору поставки;
- Витрати на приймання та перевірку матеріальних ресурсів;
- Витрат на пошук інформації про потенційних постачальників.
У рамках проведення економічних розрахунків до завдань закупівельної логістики слід віднести розрахунок витрат через дефіцит матеріальних ресурсів.
Організація постачання ЗАТ «Ліга-93» передбачає зосередження всіх функцій постачання підприємства в одних руках, тобто в дирекції з постачання. Така структура створює широкі можливості логістичної оптимізації матеріального потоку на стадії закупівель предметів праці. Реалізація функції постачання в процесі роботи одного підрозділу наведена в додатку 3.
Важливе значення в реалізації плану закупівель ЗАТ «Ліга-93» мають приймання продукції, документальне оформлення постачань, перевірка якості та кількості товару.
Приймання продукції. У першу чергу необхідно упевнитися, що отриманий товар:
- Потрібної якості;
- У потрібній кількості;
- Від свого постачальника;
- В обумовлений час;
- За обумовлену ціну.
З метою економії часу, зусиль і відповідно грошей слід подбати про те, щоб складські приміщення, місця розвантаження, приймання товару були розташовані якомога ближче один до одного і недалеко від виробничих приміщень. Щоб уникнути скупчення транспорту на території підприємства або біля воріт складу, для економії витрат праці на вантажно-розвантажувальних роботах складіть графік поставок, узгоджений з усіма постачальниками. Передбачте при цьому, щоб основна сировина поставлялася в строго певні дні, а інші види матеріалів - у міру необхідності. Такі заходи дозволять, крім того, не відривати робітників основного виробництва для розвантаження несподівано прибув транспорту.
Документальне оформлення поставок. Для правильного виконання операцій, пов'язаних з поставками товарів, необхідно уважно працювати з документами, їх відбивають.
Копія замовлень повинна бути спрямована в підрозділ-споживач для перевірки на відповідність повідомлень про постачання фактично надійшов товару. При перевірці використовують опис товару. Повідомлення про відвантаження направляє постачальник після підготовки продукції до відправки. У цьому документа вказується номер замовлення та час поставки. Супровідний лист обов'язково супроводжує поставлену партію товару і підтверджує, що ці товари призначені для певної фірми.
Документ доставщика застосовується, коли постачальник користується транспортом іншої фірми. У цьому документі зазначаються: «назва та адреса відправника;
- Опис продукції;
- Кількість місць;
- Маса (вага) продукції;
- Особливості транспортування;
- Назва доставщика.
Підтвердження отримання поставки використовують для інформування підрозділів-споживачів про фактичну доставці товарів і для контролю в бухгалтерії відповідності повідомлення про відвантаження товару та копій замовлення і рахунки. У книзі реєстрації товарів зазначаються: номер супровідного листа, дата поставки, відправник, спосіб транспортування і дається короткий опис товарів.
Якість товарів, повинно задовольняти поставленим вимогам. Відсутність належного контролю якості закупівель може привести до наступних витратам:
- Додаткові витрати, пов'язані з поверненням бракованих і недоброякісних товарів;
- Зупинка виробництва у випадку, наприклад, коли вся партія продукції виявилася недоброякісної та підлягає поверненню;
- Судові позови;
- Втрата довіри споживачів продукції фірми через постачання недоброякісних матеріалів (деталей, виробів).
3 Проблеми логістичної діяльності підприємства ЗАТ «Ліга-93»
Основними проблемами в закупівельної логістики ЗАТ «Ліга-93» є вибір постачальника. У процесі вибору постачальника виникають наступні труднощі.
Отримання та оцінка пропозицій.
Процедура отримання та оцінки пропозицій від потенційних постачальників може бути організована по-різному. Найбільш поширеними і ефективними є: конкурсні торги; письмові переговори між постачальником і споживачем.
Конкурсні торги (тендери) - поширена форма пошуку потенційних постачальників. Конкурсні торги проводять, у випадку якщо передбачається закупити сировину, матеріали, комплектуючі на велику грошову суму або планується налагодити довгострокові зв'язки між постачальником і споживачем. Конкурсні торги вигідні як постачальнику, так і споживача. Постачальник отримує точне уявлення про умови роботи зі споживачем. Споживач поєднує рішення проблем отримання необхідного товару і вибір найкращого у всіх відносинах постачальника.
Організація конкурсних торгів - складна і багатопланова робота.
Тендерна документація, як правило, має досить великий обсяг і виконує ряд важливих функцій, а саме:
- Інструктує учасників тендеру про процедуру торгів;
- Дає опис закуповуваних товарів або послуг;
- Встановлює критерії для оцінки пропозицій;
- Визначає умови майбутнього контракту.
- Оцінка тендерних пропозицій ведеться в суворій відповідностей з критеріями, наведеними у тендерній документації.
Іншим варіантом процедури одержання пропозиції від потенційного постачальника можуть бути письмові переговори між постачальником і споживачем. У процесі письмових переговорів споживач отримує офіційну пропозицію на поставку товарів від потенційного постачальника. Це може бути організовано двома способами. Перший - коли ініціатива вступу в переговори виходить від продавця товару. Він розсилає потенційним покупцям своєї продукції пропозиції (або оферти). Ці документи аналогічні пропозиціям, одержуваних від постачальників при проведенні конкурсних торгів. На відміну від конкурсних торгів, де форми пропозицій суворо визначено, оферти у випадку письмових переговорів можуть мати різну форму і зміст.
Оферти можуть бути твердими і вільними. Тверда оферта іде лише одному покупцеві з зазначенням терміну дії оферти, протягом якого продавець не може змінити свої умови. Неотримання відповіді протягом цього терміну рівноцінно відмови покупця від постачання і звільняє продавця від зробленої пропозиції. Якщо покупець приймає пропозицію, то він направляє продавцю в межах терміну дії оферти підтвердження про прийняття пропозиції. Продавцю можуть бути спрямовані і контрусловія покупця. Якщо контрагентам не вдається прийти до угоди протягом терміну дії пропозиції, то переговори тривають без урахування зобов'язань продавця, взятих ним за твердої оферти. Тверді оферти висилаються, як правило, традиційним партнерам.
Вільна оферта не включає в себе ніяких зобов'язань продавця по відношенню до покупця. Вона може надсилатися необмеженому числу потенційних споживачів і включати як перераховані вище реквізити, так і рекламно-інформаційні матеріали.
Оцінка пропозицій, що надійшли до потенційного споживача, може вестися різними способами. Це може бути строго регламентований процес, як у випадку конкурсних торгів, або більш вільна процедура. Найчастіше основним критерієм для відбору пропозиції є висока якість у поєднанні з мінімальною ціною.
4 Заходи щодо вдосконалення логістичної діяльності підприємства
Основними рекомендаціями з вибору постачальника є посилення вимог до його вибору.
Основні вимоги до вибору постачальника
Є два основних критерії вибору постачальника: вартість придбання продукції або послуг; якість обслуговування. Вартість придбання включає в себе ціну продукції або послуг і не має грошового вираження іншу вартість, до якої можна віднести, наприклад, зміна іміджу організації, соціальну значущість сфери діяльності фірми, перспективи зростання і розвитку виробництва і т. п.
Якість обслуговування включає в себе якість продукції або послуги та надійність обслуговування.
Крім основних критеріїв вибору постачальника існують і інші критерії, кількість яких може бути досить великий.
До них відносяться:
- Віддаленість постачальника від споживача;
- Терміни виконання поточних та екстрених замовлень;
- Наявність у постачальника резервних потужностей;
- Організація управління якістю продукції у постачальника;
- Психологічний клімат в трудовому колективі постачальника;
- Ризик страйків у постачальника;
- Здатність постачальника забезпечити поставку запасних частин протягом усього терміну служби поставленого обладнання; кредитоспроможність і фінансове становище постачальника.
Для збору інформації, необхідної для застосування перерахованих критеріїв, потрібно використання різноманітних джерел. Ними можуть бути, наприклад:
- Власне розслідування;
- Місцеві джерела, такі, як діють на даній території юридичні особи або «інформатори» офіційних органів;
- Банки та фінансові інститути
- Конкуренти потенційного постачальника
- Торгові асоціації, наприклад Торгово-промислова палата РФ;
- Інформаційні агентства;
- Державні джерела, такі, як реєстраційні палати, податкова, ліцензійні служби та ін, що володіють відкритою для ознайомлення інформацією.
У відборі джерел інформації слід керуватися наступними правилами.
Не можна обмежуватися одним джерелом інформації, незалежно від обсягу і глибини наданої ним інформації.
Як мінімум один із використовуваних джерел повинен бути незалежним, тобто не бути зацікавленим у можливі наслідки використання наданої ним інформації.
Остаточний вибір постачальника проводиться особою, яка приймає рішення, і не може бути повністю формалізований.
Для вдосконалення логістичної діяльності підприємства необхідне постійне вдосконалення, однією з пропозицій щодо вдосконалення є складання та реалізація внутрішньофірмових тренінгів.
Внутріфірмові тренінги або програми ЗАТ «Ліга-93» призначені для навчання менеджерів і фахівців цього підприємства. У цьому випадку з'являється можливість сконцентруватися на вирішенні управлінських проблем безпосереднього Замовника програми навчання шляхом "глибокого занурення" в аналіз проблематики підприємства, розгляду конкретних виробничих ситуацій, спільної розробки варіантів вирішення проблем і подальшого розвитку бізнесу в цілому.
Основні цілі тренінгів:
Внутріфірмові тренінги мають високу ефективність при пошуку оптимальних управлінських рішень, для формування корпоративного духу, розвитку організаційної культури, згуртування команди, вироблення загальнокорпоративних цілей та шляхів їх досягнення, розвитку особистих управлінських навичок учасників навчання.
Методи навчання:
Основу викладання становить розгляд теорії з відповідної тематики протягом нетривалого часу з подальшою детальної відпрацюванням навчального матеріалу на прикладах компанії. У ході різних програм використовуються активні методи навчання: "мозкові штурми", групова робота над проектом, відеотренінги, ділові та рольові ігри, діагностичне тестування.
Тренінг: Логістика закупівель.
Цільова група: керівники підприємства ЗАТ «Ліга-93», керівники комерційних служб, керівники служб постачання та логістики.
Зміст тренінгу.
Оцінка товарного асортименту і управління запасами. Методи розрахунку оптимального замовлення, орієнтовані на попит і типи товарних запасів. Планування поставок та фінансове планування. Вимоги, що пред'являються до постачальника. Області оцінки постачальника. Покрокова стратегія закупівель. Заходи для зміни ситуації з постачальниками Політика знижок і відстрочок.
Результати тренінгу.
Розробка заходів щодо вдосконалення системи закупівельної логістики в компанії.
5 Аналіз ефективності логістичної діяльності ЗАТ «Ліга-93»
Основу економічної ефективності закупівельної логістики складають пошук і закупівля необхідних матеріалів задовільної якості за мінімальними цінами.
Ефективність функціонування служби снабженанія, можливість реалізації перерахованих цілей, як на рівні підприємства, так і на рівні макрологістики, в істотному ступені залежить від системної організації самої служби постачання.
Ефект (від лат. Effectus - виконання, дія) означає результат, наслідок яких-небудь причин, дій. Ефект може вимірюватися в матеріальному, соціальному, грошовому вираженні. Зокрема, ефект може оцінюватися обсягом додатково виробленої і споживаної продукції (тобто штуками, кубічними або квадратними метрами, тоннами і т.д.), показниками поліпшення здоров'я населення. У тому випадку, коли зазначені результати отримують грошову оцінку, говорять про економічний ефект.
Економічний ефект - виражений у вартісній (грошової) формі результат будь-яких дій (зокрема, перерахованих вище господарських заходів). У тому випадку якщо згадані результати зачіпають не тільки суто виробничу сторону, але й зміни, пов'язані з впливом на здоров'я або умови життєдіяльності людини, прийнято говорити про соціально-економічний ефект. Якщо ці зміни стосуються природоохоронної сфери, використовують вислів «еколого-економічний ефект». [1] Обидва терміни характеризують «результативність» (resulting quality) використання засобів для досягнення цілей ». [2]
Представляється, що основним методологічним принципом при визначенні економічної ефективності логістичних систем повинен з'явитися принцип системного підходу. Реалізація цього принципу передбачає оцінку економічного ефекту від логістичної діяльності для всіх учасників логістичного угоди на шляху руху матеріального потоку від виробництва до кінцевого споживання з урахуванням їх суперечливих економічних інтересів, а також облік сукупних логістичних витрат протягом усього логістичного циклу.
Ефективність або неефективність приватних логістичних рішень, окремих логістичних операцій, пов'язаних з перетворенням матеріального чи інформаційного потоку повинна оцінюватися з точки зору досягнення глобальної мети функціонування всієї логістичної системи і зростання загальної ефективності. Завданнями оцінки економічної ефективності логістичної системи є:
- Формування концепції економічної ефективності логістичних систем на основі системного підходу;
- Виявлення еффектообразующіх чинників;
- Формування системи показників економічної ефективності логістичної системи;
- Розробка методики кількісної оцінки показників економічної ефективності логістичної системи;
- Розробка механізму розподілу економічного ефекту між учасниками логістичного угоди;
- Виявлення і мобілізація резервів підвищення економічного ефекту логістики.
Процес еффектообразованія у логістичній системі слід розглядати в цілісній сукупності, що передбачає визначення загального економічного ефекту з урахуванням економії та витрат у всіх логістичних підсистемах для трьох видів потокових процесів: матеріального, фінансового та інформаційного. Аналіз еффектообразующіх факторів дозволяє визначити основні складові економічної ефективності логістичних систем.
Узагальнюючим фінансовим показником функціонування логістичної системи є виручка від реалізації продукції, надання послуг. Цей показник враховує і дає кількісну оцінку сукупного впливу внутрішньовиробничих, зовнішньоекономічних і соціальних факторів. Для здійснення логістичних операцій потрібні витрати ресурсів: праця персоналу, зайнятого виконанням логістичних операцій; матеріальні ресурси на створення запасів у логістичній системі; частина основних виробничих фондів, що використовуються для логістичних операцій. Використання Перерахованих ресурсів знаходить своє відображення в показнику логістичних витрат. При оцінці логістичних витрат необхідно враховувати, що витрати по здійсненню товару можна підрозділити на дві групи:
- Витрати, пов'язані з формуванням і переміщенням матеріало-потоку у сфері виробництва;
- Витрати, пов'язані з процесом реалізації продукції в півночі звернення.
Здійснення обліку логістичних витрат згідно із запропонованою класифікацією представляє складність внаслідок непристосованості сучасних систем бухгалтерського обліку до обслуговування процесу управління матеріальними потоками.

Висновок
Інтенсивний розвиток економічних відносин між господарюючими суб'єктами в умовах зростання конкуренції і глобалізації суспільного життя вимагає використання нових методів управління підприємствами та їх об'єднаннями при одночасній координації їх діяльності з боку державних і муніципальних органів влади. Одним з таких методів є логістичний метод управління господарюючими суб'єктами, основу якого складає наскрізне управління матеріальними, сервісними та супутніми їм інформаційними та фінансовими потоками. Об'єктивною передумовою реалізації даного методу є реалізація на підприємствах або в їх об'єднаннях методів менеджменту та маркетингу.
В даний час логістика як науково-практичний напрямок економічної науки продовжує інтенсивно розвиватися, хоча як і раніше не припиняються суперечки про її роль і місце в господарській діяльності суб'єктів економіки. У даному навчальному посібнику ми постаралися відобразити останні досягнення в цій досить молодий науці. Надалі ми плануємо вдосконалювати і розвивати положення, викладені в цьому виданні. Тому зацікавлені у конструктивному діалозі з фахівцями в галузі виробничої і комерційної діяльності з сучасних проблем логістики. Сподіваємося, що наступні видання даного навчального посібника повинні дати відповіді на ті питання, які залишилися поза нашого дослідження. А це можливо на основі об'єднання зусиль вчених і фахівців, що створюють передумови для радикальних перетворень у вітчизняній економіці, забезпечують необхідний рівень її конкурентоспроможності в тривалій перспективі, і не тільки за рахунок розвитку галузей видобувного комплексу країни.

Список використаних джерел
1. Анікін Б. А., Тяпухін А. П. Комерційна логістика: навч .- М.: Пороспект, ТД «Велбі», 2005. - 437 с.
2. Бєлоусов А. Г., Стаханов Д. В., Стаханов В. М. Комерційна логістика. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001. - 224 с.
3. Васильєв Г. А., Ібрагімов Л. А., Нагапетьянц Н. А., Каменєва Н. Г. Логістика: Учеб. посібник / ХТРЕІУ. - М.: Економічна освіта, 1993. - 98 с.
4. Гаджинский А. М. Логістика: Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. - М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 1998. - 228 с.
5. Джонсон Дж., Вуд Д.. Вордлоу Д., Мерфі П. Сучасна логістика: Пер. з англ. - М.: Изд. дім «Вільямс», 2002. - 624 с
6. Логістика: Учеб. посібник / О. Г. Туровець, В. М. Родіонова; - Воронеж: Воронеж. держ. техн. ун-т, 1994. - 90 с.
7. Ніколайчук В. Є. Логістика: Учеб. посібник. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.


[1] Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: МАУП, 2002. - 608 с
[2] Економіка підприємства: Підручник для вузів / під ред. проф. В. Я. Горфінкеля, проф. В. А. Швандара. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 308с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Контрольна робота
73.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга 93
Удосконалення логістичної діяльності підприємства ЗАТ Ліга-93
Удосконалення збутової діяльності підприємства на прикладі ЗАТ Атлант
Удосконалення логістичної системи підприємства
Підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства на основі використання інформаційних
Удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ РОСТЕМ 2
Удосконалення маркетингової діяльності ЗАТ РОСТЕМ
Удосконалення діяльності підприємства
Аналіз производственноэкономической діяльності підприємства ЗАТ Тамбовмебель
© Усі права захищені
написати до нас