Тяговий і паливно-економічний розрахунок автомобіля

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Російської Федерації

Петрозаводський Державний Університет

Кафедра "Механізації сільського господарства"

Курс "Трактори і автомобілі"

Курсова робота

"Тяговий і паливно-економічний розрахунок автомобіля"

Пояснювальна записка до курсової роботи

Виконав: студент гр. 43203

Богданов Е. Р.

Керівник: викладач

Черняєв Л.А.

Петрозаводськ

2009

ЗМІСТ

Введення

Контрольне завдання

1. Вибір параметрів двигуна

1.1 Двигун

1.2 Передаточне число головної передачі автомобіля

1.3 Передаточне число 1 передачі коробки передач

1.4 Передавальні числа проміжних передач

2. Тяговий розрахунок автомобіля

2.1 Графік тягового балансу

2.2 Графік балансу потужності

2.3 Графік динамічного фактора

2.4 Графік прискорень

2.5 Графік часу розгону

2.6 Графік шляху розгону

3. Паливно-економічний розрахунок автомобіля

Висновок

Технічні характеристики автомобіля

Двигун і його системи

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Список використаних джерел

ВСТУП

Курсова робота є самостійною роботою студента, завершальній вивчення розрахункового курсу «Трактори і автомобілі» і підводить до дипломного проекту за фахом.

Мета курсової роботи:

Узагальнення та поглиблення знань, отриманих при вивченні розрахункового курсу «Трактори і автомобілі»;

2. Закріплення навичок у використанні методів визначення показників експлуатаційних властивостей автотракторної техніки.

Завдання курсової роботи:

1. Закріплення знань з конструкції автомобіля;

2. Розвиток навичок у використанні спеціальної літератури та інших джерел;

3. Стимулювання творчої ініціативи студента у вивченні та застосуванні розрахункових прийомів;

4. Розвиток вміння критично оцінювати отримані дані і зіставляти їх з результатами інших робіт.

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Використовувані методичні вказівки написані з урахуванням розробок кафедри «Трактори і автомобілі» СПГАУ, кафедри «Трактори і автомобілі» МГАУ ім. Горячкина, ліф Академії.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

1. Вантажопідйомність автомобіля- , Н

2. Максимальна швидкість автомобіля- , Км / год (м / с)

3. Питома витрата палива при максимальній потужності- , Г / кВт * год

4. Частота обертання колінчастого вала двигуна

при максимальній потужності-n, хв -1

40000

75 (20,8)328


3300

1 ВИБІР ПАРАМЕТРІВ АВТОМОБІЛЯ

1.1 Двигун

Підбір здійснюється виходячи з умови руху з максимальною швидкістю за хорошою дорозі:

, КВт

(1)

де

- Повна вага автомобіля, Н;

- Власна вага автомобіля, Н;

- Коефіцієнт використання автомобіля, ;

- Коефіцієнт опору дороги, ;

- ККД трансмісії автомобіля, ;

- Коефіцієнт обтічності, ;

- Лобова площа автомобіля, ;

- Максимальна швидкість руху.

- Вантажопідйомність автомобіля:

тоді

, Н

, Н

, КВт

Максимальна потужність двигуна

, КВт

(2)

, КВт

Максимальна частота обертання валу двигуна визначається зі співвідношення:

, Об / хв

(3)

, Об / хв

Щоб отримати точки для побудови кривої зовнішньої характеристики двигуна проектованого автомобіля, скористаємося формулою професора Хлистова:

, КВт


(4)

де

- Поточне значення частоти обертання вала двигуна, при яких визначається потужність;

- Коефіцієнт, .

Отримані значення зведемо в таблицю № 1

Крутний момент двигуна визначимо при тих же значеннях частоти обертання вала n зі співвідношення:

, Н * м

(5)

Отримані значення крутного моменту двигуна зведені в таблицю 1.

Таблиця 1 - Потужність і крутний момент двигуна.

Частота, об / хв

Потужність, Н * м

Момент, кВт

800

14,18

169,3215

1050

18,90

171,9

1300

24,14

177,3362

1550

29,06

179,0471

1800

33,53

177,8953

2050

37,95

176,7915

2300

41,95

174,1837

2550

45,90

171,9

2800

47,04

160,44

3050

48,50

151,845

3300

49,50

143,25

За даними таблиці 1 будуємо графіки зовнішньої характеристики двигуна

і .

1.2 Передаточне число головної передачі автомобіля

Швидкість руху автомобіля висловлюємо через число оборотів в хвилину двигуна n:

, М / с

(6)

де

- Діаметр кочення колеса, м;

- Передавальне число головної передачі;

- Передавальне число коробки передач.

Значення визначаємо з умови руху автомобіля із заданою максимальною швидкістю на прямій передачі коробки передач, тобто при :

(7)

Для обчислення необхідно знати розмір шин проектованого автомобіля.

Підбір шин виробляємо виходячи з навантаження, що припадає на колесо автомобіля. При визначенні навантаження на колесо керуємося таким розподілом ваги навантаженого автомобіля по осях: для автомобілів з ​​колісною формулою 6 × 4 навантаження на передню вісь:

Вибираємо шини: 215-380 (8,40-15), зовнішній діаметр 810-5 мм.

Діаметр кочення колеса визначаємо з формули:

, М

(8)

де

- Коефіцієнт зминання шини, ;

- Коефіцієнт збільшення діаметра шини при накачуванні, .

тоді

Обчислюємо передавальне число головної передачі, за формулою 7:

1.3 Передаточне число 1 передачі коробки передач

Передаточне число на 1 передачі визначаємо з умови руху по найбільш важкої доріг при коефіцієнті опору . З рівняння тягового балансу відомо, що за умов руху:

Звідки

(9)

1.4 Передавальні числа проміжних передач

Передавальні числа першої і прямої передач відомі. Визначимо проміжні числа для чотирьох ступінчастої коробки передач:

;

2 Тягові розрахунки АВТОМОБІЛЯ

Тяговий розрахунок автомобіля включає в себе побудову графіків:

  • тягового балансу ;

  • балансу потужності ;

  • динамічного фактора ;

  • прискорень автомобіля ;

  • часу розгону ;

  • шляху розгону .

Значення входять до формули величин і коефіцієнтів ми беремо з першої частини даного розрахунку.

2.1 Графік тягового балансу

При побудові виходимо з рівняння тягового балансу. При сталому русі:

,

де

- Тягове зусилля на ведучих колесах, Н;

- Сила опору дороги, Н;

- Сила опору повітря, Н;

- Радіус колеса, м.

Підставляємо числові значення та результати розрахунку зводимо в таблицю 2

Таблиця 2 - Значення тягового зусилля на ведучих колесах, сили опору дороги і сили опору повітря.

Частота, об / хв

Швидкість, м / с.

Момент, н * м

тягове зусилля, Н

сила опору дороги, Н

сила опору повітря, н

800,00

0,549953

169,3215

22696,35237

1600

0,302448

1050,00

0,721813

171,9

23041,98211


0,436622

1300,00

0,893673

177,3362

23770,66017


0,540579

1550,00

1,065533

179,0471

24000


0,644537

1800,00

1,237394

177,8953

23845,60679


0,748494

2050,00

1,409254

176,7915

23697,64826


0,852452

2300,00

1,581114

174,1837

23348,0954


0,956409

2550,00

1,752974

171,9

23041,98211


1,060367

2800,00

1,924834

160,44

21505,84997


1,164324

3050,00

2,096695

151,845

20353,75086


1,268282

3300,00

2,268555

143,25

19201,65175


1,37224

Друга передача

800,00

1,115062

169,3215

11193,922


1600

0,674497

1050,00

1,463519

171,9

11364,38781


0,885277

1300,00

1,811976

177,3362

11723,77443


1,096057

1550,00

2,160433

179,0471

11836,88566


1,306837

1800,00

2,50889

177,8953

11760,73838


1,517617

2050,00

2,857347

176,7915

11687,7647


1,728398

2300,00

3,205804

174,1837

11515,36398


1,939178

2550,00

3,554261

171,9

11364,38781


2,149958

2800,00

3,902718

160,44

10606,76196


2,360738

3050,00

4,251175

151,845

10038,54257


2,571518

3300,00

4,599632

143,25

9470,323179


2,782299

Третя передача

800,00

2,260856

169,3215

5520,882282

1600

1,367583

1050,00

2,967374

171,9

5604,956631


1,794952

1300,00

3,673891

177,3362

5782,207395


2,222322

1550,00

4,380409

179,0471

5837,994255


2,649691

1800,00

5,086926

177,8953

5800,438144


3,077061

2050,00

5,793444

176,7915

5764,447267


3,50443

2300,00

6,499961

174,1837

5679,418617


3,9318

2550,00

7,206479

171,9

5604,956631


4,359169

2800,00

7,912996

160,44

5231,292856


4,786539

3050,00

8,619514

151,845

4951,045024


5,213909

3300,00

9,326031

143,25

4670,797193


5,641278

Четверта передача

800,00

4,584022

169,3215

2722,918846

1600

2,772856

1050,00

6,016529

171,9

2764,384615


3,639374

1300,00

7,449036

177,3362

2851,805325


4,505891

1550,00

8,881543

179,0471

2879,319603


5,372409

1800,00

10,31405

177,8953

2860,796795


6,238926

2050,00

11,74656

176,7915

2843,045966


7,105444

2300,00

13,17906

174,1837

2801,109533


7,971962

2550,00

14,61157

171,9

2764,384615


8,838479

2800,00

16,04408

160,44

2580,092308


9,704997

3050,00

17,47658

151,845

2441,873077


10,57151

3300,00

18,90909

143,25

2303,653846


11,43803

Необхідно відзначити, що:

2.2 Графік балансу потужності

З рівняння балансу потужності відомо, що:

або як при сталому русі:

,

де

- Потужність, що витрачається на подолання опору дороги, кВт;

- Потужність, що витрачається на подолання опору повітря, кВт;

- Ефективна потужність двигуна, кВт;

- Потужність, що витрачається на тертя в трансмісії, кВт;

- Потужність на ободі ведучого колеса, кВт.

Дані проведених розрахунків зводимо в таблицю 3.

Таблиця 3 - Значення ефективної потужності, потужності на ободі ведучого колеса, потужності, що витрачається на подолання опору дороги та потужності, що витрачається на подолання тертя в трансмісії.

Частота, об / хв

Швидкість, м / с

Потужність витрачається на опір повітря, кВт

Потужність витрачається на опір дороги, кВт

Потужність на ободі колеса, кВт

Потужність, кВт

1

2

3

4

5

6

Перша передача

800,00

0,549953

0,000166

0,879924301

12,48192

14,18

1050,00

0,721813

0,000376

1,154900645

16,632

18,90

1300,00

0,893673

0,000714

1,429876989

21,2432

24,14

1550,00

1,065533

0,00121

1,704853333

25,5728

29,06

1800,00

1,237394

0,001895

1,979829677

29,5064

33,53

2050,00

1,409254

0,002799

2,254806021

33,396

37,95

2300,00

1,581114

0,003953

2,529782365

36,916

41,95

2550,00

1,752974

0,005387

2,80475871

40,392

45,90

2800,00

1,924834

0,007131

3,079735054

41,3952

47,04

Друга передача

800,00

1,115062

0,001386

1,784099622

12,48192

14,18

1050,00

1,463519

0,003135

2,341630754

16,632

18,90

1300,00

1,811976

0,005949

2,899161885

21,2432

24,14

1550,00

2,160433

0,010084

3,456693018

25,5728

29,06

1800,00

2,50889

0,015792

4,014224149

29,5064

33,53

2050,00

2,857347

0,023329

4,57175528

33,396

37,95

2300,00

3,205804

0,032947

5,129286413

36,916

41,95

2550,00

3,554261

0,0449

5,686817544

40,392

45,90

2800,00

3,902718

0,059443

6,244348675

41,3952

47,04

1

2

3

4

5

6

Третя передача

800,00

2,260856

0,011556

3,617369648

12,48192

14,18

1050,00

2,967374

0,026129

4,747797664

16,632

18,90

1300,00

3,673891

0,049588

5,878225678

21,2432

24,14

1550,00

4,380409

0,084051

7,008653694

25,5728

29,06

1800,00

5,086926

0,131633

8,139081709

29,5064

33,53

2050,00

5,793444

0,194451

9,269509725

33,396

37,95

2300,00

6,499961

0,27462

10,39993774

36,916

41,95

2550,00

7,206479

0,374256

11,53036576

40,392

45,90

2800,00

7,912996

0,495476

12,66079377

41,3952

47,04

Четверта передача

800,00

4,584022

0,096325

7,334435262

12,48192

14,18

1050,00

6,016529

0,21779

9,626446282

16,632

18,90

1300,00

7,449036

0,413333

11,9184573

21,2432

24,14

1550,00

8,881543

0,700592

14,21046832

25,5728

29,06

1800,00

10,31405

1,097205

16,50247934

29,5064

33,53

2050,00

11,74656

1,620809

18,79449035

33,396

37,95

2300,00

13,17906

2,289041

21,08650138

36,916

41,95

2550,00

14,61157

3,119541

23,3785124

40,392

45,90

2800,00

16,04408

4,129945

25,67052341

41,3952

47,04

На графіках тягового балансу і балансу потужності точка перетину кривої зусилля або потужності на ободі колеса з кривою сумарної сили опору або з кривою сумарних втрат потужності характеризує максимальне значення швидкості при даному коефіцієнті опору дороги.

2.3 Графік динамічного фактора

Побудова графіка динамічного чинника виробляємо на підставі рівняння динамічного фактора:

, Н

(10)

Підрахунки за формулою 10 зводимо в таблицю 4.

На графік наносимо так само значення динамічного чинника по зчепленню:

, Н

де

- Сила зчеплення коліс з дорогою, Н;

- Коефіцієнт зчеплення на сухій дорозі.

Підрахунки зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4 - Динамічний фактор автомобіля.

Частота, об / хв.

Швидкість, м / с

Тягове зусилля, н

Сила опору повітря, н

Динамічний. фактор

Динамічний фактор по зчепленню

800,00

0,549953

22696,35

0,302447959

0,283700624

0,599996

1050,00

0,721813

23041,98

0,436621679

0,288019319

0,599995

1300,00

0,893673

23770,66

0,540579222

0,297126495

0,599993

1550,00

1,065533

24000

0,644536764

0,299991943

0,599992

1800,00

1,237394

23845,61

0,748494307

0,298060729

0,599991

2050,00

1,409254

23697,65

0,85245185

0,296209948

0,599989

2300,00

1,581114

23348,1

0,956409392

0,291839237

0,599988

2550,00

1,752974

23041,98

1,060366935

0,288011522

0,599987

2800,00

1,924834

21505,85

1,164324477

0,268808571

0,599985

3050,00

2,096695

20353,75

1,26828202

0,254406032

0,599984

3300,00

2,268555

19201,65

1,372239563

0,240003494

0,599983

Друга передача

800,00

1,115062

11193,92

0,674496612

0,139915594

0,599992

1050,00

1,463519

11364,39

0,885276803

0,142043782

0,599989

1300,00

1,811976

11723,77

1,096056995

0,14653348

0,599986

1550,00

2,160433

11836,89

1,306837186

0,147944735

0,599984

1800,00

2,50889

11760,74

1,517617377

0,14699026

0,599981

2050,00

2,857347

11687,76

1,728397568

0,146075454

0,599978

2300,00

3,205804

11515,36

1,93917776

0,14391781

0,599976

2550,00

3,554261

11364,39

2,149957951

0,142027973

0,599973

2800,00

3,902718

10606,76

2,360738142

0,132555015

0,59997

3050,00

4,251175

10038,54

2,571518333

0,125449638

0,599968

3300,00

4,599632

9470,323

2,782298525

0,118344261

0,599965

Третя передача

800,00

2,260856

5520,882

1,367582585

0,068993934

0,599983

1050,00

2,967374

5604,957

1,794952143

0,070039521

0,599978

1300,00

3,673891

5782,207

2,222321701

0,072249813

0,599972

1550,00

4,380409

5837,994

2,649691258

0,072941807

0,599967

1800,00

5,086926

5800,438

3,077060816

0,072467014

0,599962

2050,00

5,793444

5764,447

3,504430374

0,072011785

0,599956

2300,00

6,499961

5679,419

3,931799932

0,070943585

0,599951

2550,00

7,206479

5604,957

4,35916949

0,070007468

0,599946

2800,00

7,912996

5231,293

4,786539048

0,065331329

0,59994

3050,00

8,619514

4951,045

5,213908605

0,061822889

0,599935

3300,00

9,326031

4670,797

5,641278163

0,058314449

0,599929

Четверта передача

800,00

4,584022

2722,919

2,772856221

0,034001825

0,599965

1050,00

6,016529

2764,385

3,63937379

0,034509316

0,599955

1300,00

7,449036

2851,805

4,50589136

0,035591243

0,599944

1550,00

8,881543

2879,32

5,372408929

0,03592434

0,599933

1800,00

10,31405

2860,797

6,238926498

0,035681973

0,599922

2050,00

11,74656

2843,046

7,105444067

0,035449257

0,599911

2300,00

13,17906

2801,11

7,971961636

0,03491422

0,5999

2550,00

14,61157

2764,385

8,838479205

0,034444327

0,59989

2800,00

16,04408

2580,092

9,704996774

0,032129841

0,599879

3050,00

17,47658

2441,873

10,57151434

0,03039127

0,599868

3300,00

18,90909

2303,654

11,43803191

0,028652698

0,599857

2.4 Графік прискорень

Даний графік показує величину прискорення, яку може мати проектований автомобіль при різній швидкості руху на кожній передачі за умови руху по дорозі, яка характеризується коефіцієнтом Ψ.

Прискорення визначимо за формулою:

, М / с 2

(11)

де

g - прискорення сили тяжіння;

δ - коефіцієнт обліку обертових мас, що визначається з достатньою точністю на всіх передачах за формулою:

(12)

Для вантажних автомобілів приймаємо: ;

Коефіцієнт обліку обертових мас:

  • Перша передача:

  • Друга передача:

  • Третя передача:

  • Четверта передача:

Результати підрахунку прискорень зведемо в таблицю 5 і за даними цієї таблиці побудуємо графік .

2.5 Графік часу розгону

З курсу теорії відомо, що час розгону автомобіля при зміні швидкості від V 1 до V 2:

, З

(13)

Це інтегральне рівняння вирішимо графічно, для чого побудуємо допоміжний графік величин, зворотних до прискорень:

, З 2 / м

Результати підрахунку величин, зворотних до прискорень зведемо в таблицю 5 і за даними цієї таблиці побудуємо графік.

Таблиця 5 - Таблиця прискорень при русі автомобіля на різних передачах і величини зворотного прискоренню.

Швидкість, м / с

Динамічний фактор

Прискорення, м / с 2

1

2

3

4

5

Перша передача

0,55

0,283701

0,263701

0,572517569

1,746671287

0,72

0,288019

0,268019

0,581893841

1,718526523

0,89

0,297126

0,277126

0,601666333

1,662050784

1,07

0,299992

0,279992

0,607887476

1,645041294

1,24

0,298061

0,278061

0,603694638

1,656466593

1,41

0,29621

0,27621

0,599676427

1,667565964

1,58

0,291839

0,271839

0,590187224

1,694377579

1,75

0,288012

0,268012

0,581876913

1,718576518

1,92

0,268809

0,248809

0,540185594

1,851215601

2,10

0,254406

0,234406

0,508916398

1,964959282

Друга передача

1,12

0,139916

0,119916

0,260347448

3,841020946

1,46

0,142044

0,122044

0,264967934

3,774041584

1,81

0,146533

0,126533

0,274715468

3,640129935

2,16

0,147945

0,127945

0,277779429

3,599978603

2,51

0,14699

0,12699

0,275707178

3,627036501

2,86

0,146075

0,126075

0,273721053

3,65335435

3,21

0,143918

0,123918

0,269036616

3,716966176

3,55

0,142028

0,122028

0,264933611

3,77453052

3,90

0,132555

0,112555

0,244366974

4,092206006

Третя передача

2,26

0,068994

0,048994

0,1063702

9,401129298

2,97

0,07004

0,05004

0,108640262

9,204690595

3,67

0,07225

0,05225

0,113439003

8,815310178

4,38

0,072942

0,052942

0,114941384

8,70008665

5,09

0,072467

0,052467

0,113910566

8,778816884

5,79

0,072012

0,052012

0,112922223

8,855652778

6,50

0,070944

0,050944

0,110603066

9,041340697

7,21

0,070007

0,050007

0,108570672

9,210590473

7,91

0,065331

0,045331

0,098418358

10,16070604

Четверта передача

4,58

0,034002

0,014002

0,030399211

32,89559099

6,02

0,034509

0,014509

0,031501019

31,74500496

7,45

0,035591

0,015591

0,033849979

29,54211594

8,88

0,035924

0,015924

0,034573162

28,92416944

10,31

0,035682

0,015682

0,034046962

29,37119636

11,75

0,035449

0,015449

0,033541715

29,813622

13,18

0,034914

0,014914

0,032380102

30,88316441

14,61

0,034444

0,014444

0,031359922

31,88783446

16,04

0,03213

0,01213

0,026334966

37,9723286

Задамося масштабом шкал і на цьому допоміжному графіку.

Масштаб , Тоді m 1 = 0.2;

Масштаб , Тоді m 2 = 0.2

У підсумку загальний масштаб часу 1мм 2 = 0,2 * 0,2 = 0,04

Переймаючись на допоміжному графіку межами збільшення швидкості , Визначимо величину F n кожної елементарної площі, обмеженої кривими , В межах збільшення швидкості. Помножити цю площу на масштаб часу, визначимо час розгону:

, З

(14)

відповідне збільшенню швидкості від V n до V n +1.

Розбиваючи весь майданчик на досить велику (не менше 10) число майданчиків, одержимо ряд значень Т, які зведемо в таблицю 6. При розрахунку часу розгону визначаємо до , Так як при

.

За даними таблиці 6 побудуємо графік часу розгону автомобіля.

Таблиця 6 - Час розгону автомобіля.

V n +1 - V n

Fn, мм 2

Т,

Σ Т,

2 - 0

138

1,4

1,4

4 - 2

130

1,3

2,7

6 - 4

132

1,3

4,0

8 - 6

151

1,5

5,5

10 - 8

159

1,6

7,1

12 - 10

178

1,8

8,9

14 - 12

238

2,4

11,3

16 - 14

305

3,1

14,3

18 - 16

494

4,9

19,3

20 - 18

735

7,4

26,6

2.6 Графік шляху розгону

Графік шляху розгону так само, як і графік , Служить для характеристики прийомистості автомобіля. Методика його побудови подібна попередньої.

Шлях розгону:

, М

(15)

Це інтегральне рівняння також вирішимо графічно. Для цього, в якості допоміжного використаємо графік шляху розгону .

Площа, обмежену кривою, розбиваємо на ряд елементарних майданчиків з ординатами . Так само задаємося масштабом шкал: масштаб часу розгону m 3, масштаб швидкості m 4. Визначимо масштаб шляху розгону, як твір масштабів m 3 * m 4.

Так, якщо масштаб Т 1с = 1мм, то m 3 = 1; масштаб V 1м / с = 10мм, то m 4 = 0,1, а масштаб

Визначаючи величину кожної елементарної площі F і множачи її на масштаб шляху, отримаємо шлях автомобіля, пройдений ним за час збільшення часу :

Результати підрахунку зведемо в таблицю 7.

За даними таблиці 7 будуємо графік шляху розгону автомобіля.

Таблиця 7 - Шлях, пройдений автомобілем за час розгону.

Тn +1- Тn, з

Fn, мм 2

S,

Σ S,

1 - 0

67

6,7

6,7

2 - 1

175

17,5

24,2

3 - 2

270

27,0

51,2

4 - 3

359

35,9

87,1

5 - 4

418

41,8

128,9

6 - 5

454

45,4

174,3

7 - 6

499

49,9

224,2

8 -7

521

52,1

276,3

9 - 8

539

53,9

330,2

10 - 9

562

56,2

386,4

Необхідно відзначити, що більш точно графіки можуть бути побудовані за результатом дорожніх випробувань автомобіля.

3 ПАЛИВНО - ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК атомобиля

Вибираємо три типи доріг з коефіцієнтами: ; і .

Для кожної дороги обчислюємо потужність, яка витрачається при русі з різною швидкістю, приведену до валу двигуна.

З балансу потужності при усталеному русі відомо, що:

, КВт

(16)

Результати розрахунків зводимо в таблицю 8 (дивися додаток А).

За результатами підрахунків сумарною затрачуваної потужності визначаємо відсоток використання потужності двигуна при кожному значенні швидкості V при русі на прямій передачі (четвертої):

, КВт

(17)

Для тих же умов руху підрахуємо відсоток використання частоти обертання вала двигуна:

,%

(18)

де

- Частота обертання при максимальній потужності;

- Частота обертання, відповідна кожному значенню V.

За відсотком використання N і n на допоміжних графіках знаходимо значення коефіцієнтів K N і K n і дані зведемо в таблицю 9 (дивися додаток Б).

Тоді питома витрата палива при будь-якому режимі руху складе:

, Г / кВт * год

(19)

Результати підрахунків зводимо в таблицю 10 (дивися додаток В).

При роботі двигуна на повному дроселі при 100% використовуваної потужності питома витрата буде залежати тільки від частоти обертання валу двигуна n, тобто:

, Г / кВт * год

(20)

Значення питомої витрати підрахуємо і зводимо в таблицю 11.

Таблиця 11 - Питома витрата при повністю відкритій заслінці.

Частота, об / хв

Швидкість, м / с

n,%

Kn

q, г / кВт * год

1

2

3

4

5

800

4,17

20

1,00

321,39

1200

6,25

30

0,94

303,62

1

2

3

4

5

1600

8,33

40

0,90

290,38

2000

10,42

50

0,87

280,36

2400

12,50

60

0,86

276,17

2800

14,58

70

0,87

281,98

3200

16,67

80

0,90

291,99

3600

18,75

90

0,94

304,59

4000

20,83

100

1,00

323,00

Приступаємо до побудови економічної характеристики автомобіля. Витрата палива на 100км пробігу визначаємо за формулою:

, Кг/100км

(21)

Результати розрахунків зведемо в таблицю 12 (дивися додаток Г).

Для режиму роботи на повному дроселі витрата палива дорівнює:

, Кг/100км

(22)

Результати розрахунків зводимо в таблицю 13.

Таблиця 13

- Витрата палива при повністю відкритій заслінці (кг/100 км).

Швидкість, м / с

Потужність, кВт

q ', г / кВт * год

Qs, кг/100км

15,00

12,80

321,39

0,03

22,50

20,04

303,62

0,03

30,00

27,38

290,38

0,03

37,50

34,50

280,36

0,03

45,00

41,06

276,17

0,03

52,50

46,75

281,98

0,03

60,00

51,22

291,99

0,02

7,50

54,14

304,59

0,02

75,00

55,19

323,00

0,02

ВИСНОВОК

У результаті розрахунку були отримані наступні характеристики розроблюваного автомобіля:

Максимальна потужність

55,19

Максимальний обертовий момент

164,72

Вантажопідйомність

1 8 000,00

Повна маса автомобіля

41285,71

Передаточне число головної передачі

9,25

Передавальні числа коробки передач:

перший

друга

третя

четверта


4,57

2,75

1,66

1,00

Час розгону до 85 км / год

26, 6 0

Шлях розгону автомобіля до 85 км / год

386,93

Максимальна витрата палива на 100 км

27,44

Максимальна питома витрата палива

600,99

За отриманими даними найближче підходить автомобіль-фургон для хлібобулочних виробів ГАЗ-3714. Випускається Горьківським автомобільним заводом з 1973 року на шасі ГАЗ-66.

Технические характеристики автомобиля

Грузоподъёмность, кг

Полная масса, кг:

передняя ось

задняя ось

Собственная ось, кг:

передняя ось

задняя ось

Габаритні розміри, мм:

довжина

ширина

висота

Объём продовольственного отсека, м 3

Погрузочная высота, мм

Радиус поворота по

оси следа внешнего переднего колеса

наружным габаритам

Карбюратор

Напряжение сети, В

Акумулятор

Прерыватель

Котушка запалювання

Свічки

Генератор

Реле-регулятор

Стартер

Зчеплення

Шини


1730

5970

2786

1554

4340

2786

1554

5700

2250

2910

1700

7,6

1100

9,5

10

К-126Б

12

6СТ-75

Р13Д

Б114

А10НТ

Г287

РР132

СТ230-А

однодисковое

12,00-18

Двигатель и его системы

Модель

Тип

Количество цилиндров и их расположение

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм

Рабочий объем цилиндров, л

Ступінь стиснення

Максимальная мощность, кВт

Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 1400-1600 об/мин, Н*м

Марка бензина

Порядок работы цилиндров

Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора)

Системы питания


Карбюратор

Система охолодженняСистема змащення

ГАЗ-52-04

4-тактный, карбюраторный

4, рядное

82*110

3,48

6,7

55,2205,9

А-76

1-5-3-6-2-4


правое

с жидкостным подогревом рабочей смеси

К-126у

Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией жидкости

Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием

Додаток А

Таблица 8 - Мощность, затрачиваемая при движении автомобиля на прямой передаче по различным типам дорог, приводимая к валу двигателя.

n, об/мин

V, м/с

Ne, кВт

N 'w , кВт

Ψ=0,02

Ψ=0,025

Ψ=0,04

N ' Ψ, кВт

N ' Ψ + N 'w , кВт

N ' Ψ, кВт

N ' Ψ + N 'w , кВт

N ' Ψ, кВт

N ' Ψ + N 'w , кВт

800

4,17

12,80

0,13

3,82

3,96

4,78

8,73

7,65

16,38

1200

6,25

20,04

0,45

5,73

6,18

7,17

13,35

11,47

24,82

1600

8,33

27,38

1,06

7,65

8,71

9,56

18,26

15,29

33,55

2000

10,42

34,50

2,07

9,56

11,63

11,95

23,58

19,11

42,69

2400

12,50

41,06

3,58

11,47

15,05

14,34

29,38

22,94

52,32

2800

14,58

46,75

5,69

13,38

19,07

16,72

35,79

26,76

62,55

3200

16,67

51,22

8,49

15,29

23,78

19,11

42,89

30,58

73,47

3600

18,75

54,14

12,08

17,20

29,29

21,50

50,79

34,40

85,20

4000

20,83

55,19

16,58

19,11

35,69

23,89

59,58

38,23

97,81

Додаток Б

Таблица 9 - Значение коэффициентов: удельного расхода топлива от % загрузки двигателя и удельного расхода топлива от частоты вращения коленчатого вала.

n, об/мин

V, м/с

Ne, кВт

n, %

Kn

Ψ=0,02

Ψ=0,025

Ψ=0,04


N,%

K N

N,%

K N

N,%

K N

800

4,17

12,80

20

0,995

30,89

1,87

68,21

1,14

127,92

0,00

1200

6,25

20,04

30

0,940

30,85

1,88

66,63

1,22

123,87

0,00

1600

8,33

27,38

40

0,899

31,80

1,85

66,71

1,21

122,57

0,00

2000

10,42

34,50

50

0,868

33,71

1,79

68,34

1,14

123,75

0,00

2400

12,50

41,06

60

0,855

36,65

1,70

71,56

1,13

127,41

0,00

2800

14,58

46,75

70

0,873

40,78

1,59

76,56

1,09

133,80

0,00

3200

16,67

51,22

80

0,904

46,43

1,47

83,74

1,04

143,45

0,00

3600

18,75

54,14

90

0,943

54,09

1,32

93,81

1,01

157,35

0,00

000

20,83

55,19

100

1,000

64,67

1,18

107,95

0,00

177,22

0,00

Додаток В

Таблица 10 - Удельный расход топлива при движении по различным типам дорог на прямой передаче.

n, об/мин

V, м/с

Kn

Ψ=0,02

Ψ=0,025

Ψ=0,04
Kn*KN

q1

Kn*KN

q2

Kn*KN

q3

800

4,17

1,00

1,86

600,99

1,13

366,38

0,00

0,00

1200

6,25

0,94

1,77

570,81

1,15

370,42

0,00

0,00

1600

8,33

0,90

1,66

537,20

1,09

351,36

0,00

0,00

2000

10,42

0,87

1,55

501,85

0,99

319,61

0,00

0,00

2400

12,50

0,86

1,45

469,48

0,97

312,07

0,00

0,00

2800

14,58

0,87

1,39

448,35

0,95

307,36

0,00

0,00

3200

16,67

0,90

1,33

429,23

0,94

303,67

0,00

0,00

3600

18,75

0,94

1,24

402,06

0,95

307,63

0,00

0,00

4000

20,83

1,00

1,18

381,14

0,00

0,00

0,00

0,00

Додаток Г

Таблица 12 - Расход топлива при движении по различным типам дорог на прямой передаче (кг/100 км).

n, об/мин

V, м/с

Ψ=0,02

Ψ=0,025

Ψ=0,04q 1

N ' Ψ + N 'w , кВт

Qs 1

q 2

N ' Ψ + N 'w , кВт

Qs 2

q3

N ' Ψ + N 'w , кВт

Qs 3

800

15,00

600,99

3,96

0,02

366,38

8,73

0,02

0,00

16,38

0,00

1200

22,50

570,81

6,18

0,02

370,42

13,35

0,02

0,00

24,82

0,00

1600

30,00

537,20

8,71

0,02

351,36

18,26

0,02

0,00

33,55

0,00

2000

37,50

501,85

11,63

0,02

319,61

23,58

0,02

0,00

42,69

0,00

2400

45,00

469,48

15,05

0,02

312,07

29,38

0,02

0,00

52,32

0,00

2800

52,50

448,35

19,07

0,02

307,36

35,79

0,02

0,00

62,55

0,00

3200

60,00

429,23

23,78

0,02

303,67

42,89

0,02

0,00

73,47

0,00

3600

67,50

402,06

29,29

0,02

307,63

50,79

0,02

0,00

85,20

0,00

000

75,00

381,14

35,69

0,02

0,00

59,58

0,00

0,00

97,81

0,00

Список використаної літератури

1. Черняев Л.А. Тяговый и топливно-экономический расчет автомобиля. Методичні вказівки. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 1995. 26с.

2. Короткий автомобільний довідник. Держ. НИИавтомоб. трансп. 8-е изд., перераб. і доп. – М. Транспотр, 1979. 464с. ил., табл.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
176.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Тяговий розрахунок і розрахунок паливно економічної характеристики автотранспортного засобу
Тяговий розрахунок і розрахунок паливно-економічної характеристики автотранспортного засобу
Тяговий розрахунок і розрахунок паливно економічної характеристики автотранспортного засобу
Тяговий розрахунок автомобіля
Тяговий розрахунок автомобіля 2
Тяговий розрахунок трактора і автомобіля
Тяговий розрахунок трактора і автомобіля 2
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ 3307
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ-53А з двигуном ЗМЗ53
© Усі права захищені
написати до нас