Тяговий розрахунок трактора і автомобіля

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Департамент кадрової політики освіти

Міністерства сільського господарства Російської Федерації

Іркутська державна сільськогосподарська академія

Кафедра "Трактори і автомобілі"

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

По темі: "Тяговий розрахунок трактора і автомобіля"

Виконав:

Студент 4-го курсу ф-ту хутро-ии с \ г Півкін І.В.

Перевірив:

Непомнящих А.А.

Іркутськ 2010р.

Зміст

1. Тяговий розрахунок трактора

1.1 Тяговий діапазон трактора

1.2 Маса трактора

1.3 Розрахунок потужності двигуна

1.4 Вибір параметрів провідних коліс

1.5 Розрахунок передавальних чисел трансмісій

1.6 Розрахунок теоретичних швидкостей руху

1.7 Визначаємо сили тяги на гаку

1.8 буксування трактора

1.9 Розрахунок дійсних швидкостей руху

1.10 Розрахунок тягової потужності трактора

1.11 Розрахунок питомої витрати палива

1.12. Тяговий ККД трактора

1.13. Розрахунок і побудова теоретичної характеристики трактора

1.14. Мощностной баланс трактора

2. Тяговий розрахунок автомобіля

2.1 Повна маса автомобіля

2.2 Підбір шин та визначення радіуса колеса

2.3 Розрахунок потужності і частоти обертання колінчастого вала

2.4 Розрахунок і побудова швидкісний зовнішньої характеристики

2.5 Визначення передатного числа головної передачі

2.6 Розрахунок передавальних чисел коробки передач

2.7 Розрахунок і побудова динамічної характеристики автомобіля

2.8 Побудова універсальної динамічної характеристики автомобіля

2.9 Розрахунок і побудова економічної характеристики автомобіля

2.10 Визначення прискорень автомобіля

2.11 Час розгону автомобіля

2.12 Шлях розгону автомобіля

2.13 Визначення середньої технічної швидкості і часу руху автомобіля

Список літератури

Додаток

1. Тяговий розрахунок трактора

1.1 Тяговий діапазон трактора

Тяговий діапазон трактора розраховується за наступною формулою:

, Де P H-номінальне тягове зусилля (за завданням); - Номінальне тягове зусилля трактора попереднього тягового класу;

= 1,25 ... 1,3 - коефіцієнт розширення тягової зони трактора;

Мінімальна сила тяги на гаку трактора:

; кН;

1.2 Маса трактора

Експлуатаційна маса трактора розраховується за формулою:

, Кг

де = 0,55 ... 0,65 - допустима величина коефіцієнта використання зчіпного ваги трактора в даних грунтових умовах;

= 1 - коефіцієнт навантаження провідних коліс, зі всіма ведучими колесами; = 0,08 ... 0,1 - коефіцієнт опору коченню трактора, для грунтового фону - зоране поле;

g - прискорення вільного падіння.

кг

Визначаємо конструкційну масу

кг

1.3 Розрахунок потужності двигуна

Номінальна потужність двигуна визначається за формулою:

, КВт

де = 5,9 - розрахункова швидкість руху, за завданням, при номінальній силі тяги, км / год;

= 0,85 .... .0,90 - Коефіцієнт експлуатаційної завантаження тракторного двигуна, для гусеничного трактора;

- Механічний ККД.

Механічний ККД знаходимо за формулою:

,

де - ККД, що враховує втрати потужності на холостому ходу, приймається = 0,96; , - Відповідне ККД циліндричної та конічної пари шестерень, при сучасній технології виготовлення шестерень трансмісій , , ; N, m - число пар, відповідно циліндричних і конічних шестерень.

Потужність

кВт

Таблиця 1.1

Регуляторна характеристика двигуна

Частота обертання колінчастого вала, n, об / хв

1020

1200

1450

1600

1700

1850

Ефективна потужність двигуна, N e, кВт

64,3

77,2

88,9

93,3

95,6

0

Крутний момент двигуна, M k, Нм

602

614,4

585,5

556,9

537

0

Часовий витрата палива, G T, кг

18,0

20,3

22,0

23,6

24,0

5,2

Вибираємо двигун А-01М (Т-4А), у якого N e = 95,6 кВт

Вважаємо крутний момент для всіх режимів за формулою:

, Нм; Нм і т.д.

Визначаємо питому потужність трактора:

, КВт / г, = 10,6 кВт / г

Визначаємо питому масу трактора: , Кг / кВт

кг / кВт

1.4 Вибір параметрів провідних коліс

Динамічний радіус ведучої зірочки гусеничного трактора підраховується за формулою:

Значення і приймаються за даними для трактора відповідного тягового класу.

1.5 Розрахунок передавальних чисел трансмісій

Передаточне число трансмісії на першій передачі підраховується за формулою:

,

Визначаємо знаменник геометричної прогресії за першим способом:

, Де -Коефіцієнт допустимого навантаження двигуна. Рекомендується = 0,85. Звідси знаходимо замінник геометричній прогресії:

Передавальні числа підраховуємо наступним чином: ; ; , Де i 1, i 2, i z - загальні передавальні числа трансмісій відповідних передач.

;

Вважаємо передавальні числа всіх інших передач:

і т.д.

Підраховуємо передавальні числа коробки зміни передач: ; ; , Де i 0 - передавальне число шестерень з постійним зачепленням, приймаємо .

, Звідси

і т.д.

1.6 Розрахунок теоретичних швидкостей руху

Знаючи V H 1 - розрахункову швидкість на першій передачі (за завданням) і знаменник геометричної прогресії, для інших основних передач швидкість підраховують наступним чином:

, Км / год

км / год і т.д. Таблиця 1.3

Визначаємо проміжну транспортну швидкість:

,

де V z - Вища основна швидкість; V тр. Max - Максимальна транспортна швидкість (за завданням).

км / год

1.7 Визначаємо сили тяги на гаку

Розрахункова дотична сила тяги на всіх передачах підраховується за формулою:

; Н = 52,2 кН ​​і т.д.

Сила тяги на гаку трактора на 1-ій передачі при усталеному русі на горизонтальній ділянці визначається за формулою:

кН,

де Н = 9кН - сила опору коченню трактора.

кН і т.д.

1.8 буксування трактора

Розраховуємо зчіпний вага:

Н,

Далі буксування визначаємо за графіками, отримуємо наступні дані:

Таблиця 1.2

Розрахунок кривої буксування

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

1,8

2,8

4,4

8,2

19

17776

26663

35551

44439

53327

1.9 Розрахунок дійсних швидкостей руху

Дійсні, або робочі швидкості руху визначають за формулою:

км / год,

км / год і т.д.

1.10 Розрахунок тягової потужності трактора

Потужність на гаку для кожної передачі визначається за формулою:

, КВт, кВт і т.д.

1.11 Розрахунок питомої витрати палива

Питома витрата палива визначають за формулою:

, Г / кВт · год

г / кВт · г і т.д.

Таблиця 1.3 Основні розрахункові дані технічної характеристики трактора при роботі на номінальному режимі

Показники

Передачі


Уповільнені

Основні

Транспортні


1

2

1

2

3

4

5

6

7

пр.

max

1. Передавальні числа трансмісії, i

121,771

60,886

41,278

38,686

36,257

33,980

31,846

29,846

21,972

19,382

17,400

2. Передавальні числа коробки передач, i k

6,998

3,499

2,372

2,223

2,084

1,953

1,830

1,715

1,262

1,113

1

3. Теоретична швидкість, V T, км / год

2

4

5,9

6,3

6,7

7,2

7,6

8,2

11,1

12,6

14

4. Дотична сила тяги, P r, кН

154

77

52,2

48,9

45,9

43

40,3

37,7

27,8

24,5

22

5. Сила тяги на гаку, P кр, кН

145

40

68

40

43,2

39,9

36,9

34

31,3

28,7

18,8

15,5

13

6. Величина буксування,

0,059

0,059

0,074

0,058

0,051

0,038

0,032

0,029

0,020

0,016

0,013

7. Робоча швидкість V, км / год

1,882

3,764

5,463

5,930

6,358

6,895

7,357

7,923

10,878

12,398

13,818

8. Тягова потужність N кр, кВт

20,911

41,822

65,556

65,750

65,170

65,040

63,965

63,240

56,807

53,380

49,898

9. Питома витрата палива, g кр, г / кВт * год

1148

574

366

365

368

369

375

379

422

450

481

10. Тяговий ККД трактора

0,219

0,438

0,686

0,688

0,682

0,680

0,669

0,662

0,594

0,558

0,522

1.12 Тяговий ККД трактора

Тяговий ККД визначається за формулою:

і т.д.

1.13. Розрахунок і побудова теоретичної характеристики трактора

Результати розрахунків по цьому розділу наведені в таблиці 1.4

1.14. Мощностной баланс трактора

Ефективна потужність двигуна складається:

, КВт

де - Втрати потужності на тертя в трансмісії;

- Витрати потужності на буксування робочих органів;

- Потужність подводимая до робочих органів;

- Витрати потужності на кочення трактора;

N кр - корисна тягова потужність, береться з таблиці.

Для прикладу підрахуємо для першої передачі:

кВт;

кВт;

кВт;

кВт;

N кр = 65,56 кН;

Одержуємо: кН

Заповнюємо таблицю для інших передач:

Витрати потужності

Передачі


1

2

3

4

5

6

7


кВт

%

кВт

%

кВт

%

кВт

%

кВт

%

кВт

%

кВт

%


10,04

10,50

10,04

10,50

10,04

10,50

10,04

10,50

10,04

10,50

10,04

10,50

10,04

10,50


6,33

6,62

4,96

5, 19

4,36

4,56

3,25

3,40

2,74

2,86

2,48

2,60

1,71

1,79

N f

13,49

14,11

14,64

15,31

15,70

16,42

17,02

17,81

18,16

19,00

19,56

20,46

26,86

28,09

N кр

65,56

68,58

65,80

68,83

65,17

68,17

65,41

68,42

63,97

66,91

63,70

66,63

56,81

59,42


95,42

99,81

95,44

99,83

95,27

99,65

95,72

100,13

94,91

99,28

95,78

100, 19

95,42

99,81

Мощностной баланс трактора

2. Тяговий розрахунок автомобіля

2.1 Повна маса автомобіля

Масу повністю навантаженого автомобіля можна визначити наступним чином:

, Кг

де - Повна маса автомобіля, кг; m 0 = 1150 кг-маса порожнього автомобіля по прототипу ВАЗ-2121 "Нива", кг; n - число пасажирів включаючи водія; -Маса багажу, за завданням - 4 людини, кг. 1550 кг

Визначаємо повна вага автомобіля: G a = m a g = 1550.9, 81 = 15206Н

2.2 Підбір шин та визначення радіуса колеса

Визначаємо динамічний радіус колеса:

r k = , М

де d 0 = 692-діаметр шини без навантаження, вибираємо з таблиці № 9 у методичних вказівках, по прототипу, мм; = 0,93 ... 0,935 - коефіцієнт деформації шини.

Колеса - дискові. Шини - безкамерні 6,95-16.

r k = м

2.3 Розрахунок потужності і частоти обертання колінчастого вала

Потужність двигуна необхідну для руху повністю навантаженого автомобіля з максимальною швидкістю в певних дорожніх умовах, визначають за формулою:

, КВт

де V max = 130 - задана максимальна швидкість руху автомобіля на прямій передачі, км / год; , Де = 0,015 ... 0,025 - коефіцієнт опору коченню, i = 0,01 ... 0,015 - величина підйому, звідси

; K = 0,15 ... 0,35 - коефіцієнт обтічності лобового опору автомобіля, Нс 2 / м 4; F = 1,3 ... 2,8 - площа лобового опору автомобіля, м 2.

Підраховуємо ККД:

,

де = 0,99 - ККД карданної передачі.

Знаходимо потужність

кВт

Визначаємо максимальну потужність двигуна:

кВт

Знаходимо максимальну частоту обертання колінчастого вала:

об / хв,

де = 20 ... 30-коефіцієнт оборотності, для легкових автомобілів.

2.4 Розрахунок і побудова швидкісний зовнішньої характеристики

Всі дані занесені в таблицю 2.1, нижче наводяться розрахунки тільки для режиму 0,2 n max; інші дані отримуємо з таблиць з процентним співвідношенням з методичних вказівок.

Знаходимо крутний момент:

Нм

Визначаємо годинну витрату палива

кг / год

Таблиця 2.1

Швидкісна зовнішня характеристика двигуна

Показники

0,2 n max

0,4 n max

0,6 n max

0,8 n max

n max

1,2 n max

n, хв -1

780

1560

2340

3120

3900

4680

N e, кВт

9,6

24

35

44,2

48

44,2

М к, Нм

117,5

146,9

143,0

135,2

117,5

90,1

g e, г / кВт · год

335,5

305

289,8

289,8

305

350,8

G T, кг / год

3,2

7,3

10,2

12,8

14,6

15,5

2.5 Визначення передатного числа головної передачі

Розрахуємо передавальне число головної передачі:

Передаточне число головної передачі, має великий вплив на тягово-швидкісні якості автомобіля. Збільшення знижує швидкість , Але збільшує тягові якості, і автомобіль може долати великі опору дороги.

Знаходимо тягову потужність ведучих коліс при різних передавальних числах, кВт і т.д. Таблиця 2.2

Так як відомо, то передавальні числа , підбирають з умови . Вони повинні бути менше відповідно і більше на 10-20%.

Приймаються ,

Таблиця 2.2

Мощностной баланс автомобіля

Ne кВт

9,6

2 квітня

5 Березня

44,2

4 серпня

44,2

N , КВт

8,5

21,4

31,2

39,3

42,7

39,3

п, м ін

7 8 0

1 56 0

2 34 0

312 0

9 березня 2000

4 68 0

V км / год

i = 3,6

26,14

52,28

78,42

104,55

130,69

156,83


i = 3,05

30,85

61,71

92,56

123,40

154,26

185,11


i = 4,15

22,68

45,35

68,03

90,69

113,40

136,05

Швидкість знаходимо за формулою

км / год

км / год і т.д. Таблиця 2.2

А швидкість і знаходимо

км / год

де V - швидкість для , А - Швидкість для .

км / год і т.д. Таблиця 2.2

Аналогічно обчислюють швидкості для .

км / год і т.д. Таблиця 2.2

Потім знаходимо потужності на подолання опору дороги і опір повітря .

кВт

кВт і т.д. Таблиця 2.3

кВт

кВт і т.д. Таблиця 2.3

Таблиця 2.3

Опорів дороги і повітря.

V, км / год

26,14

52,28

78,42

104,55

130,69

156,83

, КВт

1,66

3,31

4,97

6,62

8,28

9,94

, КВт

0,21

1,71

5,77

13,66

26,69

46,12

, КВт

1,87

5,02

10,74

20,28

34,97

56,06

2.6 Розрахунок передавальних чисел коробки передач

Передаточне число коробки передач за умовою подолання максимального заданого дорожнього опору:

Передаточне число коробки передач на першій передачі за умовою зчеплення одно:

,

де = 0,6 ... 0,7 - коефіцієнт зчеплення провідних коліс з дорогою. = 0,53-коефіцієнт навантаження провідних коліс.

, Приймаємо = 3,55

Далі за таблицею 2.3 на методичних вказівках розраховуємо інші передачі.

Таблиця 2.4

Передавальні числа коробки передач

Передача

Перша

Друга

Третя

Четверта

Передавальні числа

3,55

2,3

1,5

1

i 0 · i k

12,8

8,4

5,5

3,6

2.7 Розрахунок і побудова динамічної характеристики автомобіля

Всі розрахункові дані по цьому розділу наведені в таблиці 2.3, тут наводимо розрахунок для одного режиму на одній передачі.

Динамічний фактор знаходимо за формулою:

,

де - Дотична сила тяги, Н; -Сила опору повітря, Н

Підраховуємо швидкість автомобіля на першій передачі при 0,2 n max:

км / год

Визначаємо величину дотичній сили тяги:

Н

Визначаємо силу опору повітря

Н

Знаходимо динамічний фактор:

2.8 Побудова універсальної динамічної характеристики автомобіля

Дані для побудови занесені в таблицю 2.5 Наведемо розрахунок універсального динамічного фактора на першій передачі при 0.2 n max

Формула для підрахунку:

Таблиця 2.5

Результати розрахунків динамічної характеристики автомобіля

Показники

0,2 n max

0,4 n max

0,6 n max

0,8 n max

n max

n, хв -1

780

1560

2340

3120

3900

М к, Нм

117,5

146,9

143

135,2

117,5

1 передача

V, км / год

7,4

14,7

22,1

29,4

36,8

P k, Н

4183,0

5229,6

5090,8

4813,1

4183,0

P w, Н

2,3

9,1

20,6

36,6

57,2

D

0,275

0,343

0,333

0,314

0,271

Do

0,371

0,463

0,449

0,423

0,366

2 передача

V, км / год

11,2

22,4

33,6

44,8

56,0

P k, Н

2746,0

3432,5

3341,0

3157,9

2746,0

P w, Н

5,3

21,2

47,8

84,9

132,7

D

0,180

0,224

0,217

0, 202

0,172

Do

0,243

0,302

0,292

0,272

0,232

3 передача

V, км / год

17,1

34,2

51,3

68,4

85,5

P k, Н

1797,4

2247,1

2187,5

2068,1

1797,4

P w, Н

12,4

49,5

111,5

198,1

309,6

D

0,117

0,145

0,137

0,123

0,098

Do

0,158

0, 195

0,184

0,166

0,132

4 передача

V, км / год

26,1

52,3

78,4

104,6

130,7

P k, Н

1176,5

1470,8

1431,8

1353,7

1176,5

P w, Н

28,9

115,6

260,2

462,5

722,6

D

0,075

0,089

0,077

0,059

0,030

Do

0,102

0,120

0,104

0,079

0,040

2.9 Розрахунок і побудова економічної характеристики автомобіля

Всі розрахунки за цим розділом наведені в таблиці 2.6

Наводимо розрахунок для одного пункту:

Витрата палива на 100 км. Вважаємо за формулою:

, Л/100 км,

де - Щільність палива, для бензину 0,725 кг / л.

Ефективну потужність двигуна необхідну для руху в заданих дорожніх умовах вважаємо за формулою:

Для орієнтовних розрахунків питома витрата палива вважаємо:

,

де k n, k N - коефіцієнти підбираються за таблицями наведеним у методичних вказівках.

Всі інші дані беремо з попередніх розрахунків:

3,92 кВт

г / кВтг

л/100

Таблиця 2.6

Розрахунок економічної характеристики автомобіля.

ψ

ni, хв-1

Nei, вн

Vi

ni / nmax

kn

Nei

Nei / Nei, вн

kN

ge

Qs

0,03

780

9,6

26,1

0,2

1,1

3,92

0,41

1,25

419,4

8,7


1560

24

52,3

0,4

1,02

9,27

0,39

1,30

404,4

9,9


2340

35

78,4

0,6

0,97

17,41

0,50

1, 20

355,0

10,9


3120

44,2

104,6

0,8

0,96

29,80

0,67

0,90

263,5

10,4


3900

48

130,7

1

1,01

47,77

1,00

1,00

308,1

15,5

0,05

780

9,6

26,1

0,2

1,1

6,39

0,67

0,90

302,0

10,2


1560

24

52,3

0,4

1,02

14, 20

0,59

1,00

311,1

11,7


2340

35

78,4

0,6

0,97

24,80

0,71

0,85

251,5

11,0


3120

44,2

104,6

0,8

0,96

39,67

0,90

0,90

263,5

13,8


3900

48

130,7

1

1,01

60,09

1,25

-

-

-

0,07

780

9,6

26,1

0,2

1,1

8,85

0,92

0,92

308,7

14,4


1560

24

52,3

0,4

1,02

19,13

0,80

0,90

280,0

14,1


2340

35

78,4

0,6

0,97

32, 19

0,92

0,92

272,2

15,4


3120

44,2

104,6

0,8

0,96

49,53

1,12

-

-

-


3900

48

130,7

1

1,01

72,41

1,51

-

-

-

2.10 Визначення прискорень автомобіля

Прискорення є одним з параметрів спадкоємності автомобіля.

і т.д.

де - Коефіцієнт обліку обертових мас автомобіля.

і т.д. Таблиця 2.7

де а - коефіцієнт для легкових (0,05 ... 0,07)

і т.д.

Таблиця 2.7

Опір розгону обертових мас двигуна

Передача

1-а

2-а

Третя

4-а

1,79

1,35

1,17

1,09

Таблиця 2.8

Прискорень і зворотних прискорень

Передача

V км / год

м / с 2

з 2 / м


1-а

7,4

0,260

1,42

0,7


14,7

0,328

1,80

0,56


22,1

0,318

1,74

0,57


29,4

0,299

1,64

0,61


36,8

0,256

1,40

0,71


2-а

11,2

0,165

1, 20

0,83


22,4

0, 209

1,52

0,66


33,6

0, 202

1,47

0,68


44,8

0,187

1,36

0,74


56,0

0,157

1,14

0,88

Третя

17,1

0,102

0,86

1,16


34,2

0,130

1,09

0,91


51,3

0,122

1,02

0,98


68,4

0,108

0,91

1,10


85,5

0,083

0,70

1,43


4-а

26,1

0,060

0,54

1,85


52,3

0,074

0,67

1,49


78,4

0,062

0,56

1,79


104,6

0,044

0,40

2,5


130,7

0,015

0,14

7,14

2.11 Час розгону автомобіля

Час розгону - це час в секунду, протягом якого автомобіль збільшує швидкість в заданих межах.

По осі абсцис за а км / год прийнято до мм, і масштаб швидкості в м ∙ с -1

а = 10 км / год у к = 10 мм.

По осі ординат за в с 2 ∙ м -1 прийнято u мм, і масштаб зворотних прискорень

при в = 0,2 с 2 ∙ м -1 прийнято u = 20 мм

Масштаб часу

Перехід площі F до часу розгону t здійснюється за виразом:

і т.д.

і т.д.

Таблиця 2.9

Час розгону

V км / год

F, мм 2

з

t з початку розгону, з

7,5

0

0

0

15

442

1,23

1,23

25

566

1,57

2,80

35

624

1,73

4,53

45

697

1,94

6,47

56

875

2,43

8,90

65

937

2,60

11,50

75

1121

3,12

14,62

85

1265

3,52

18,14

95

2045

5,69

23,83

105

2337

6,50

30,33

2.12 Шлях розгону автомобіля

Шлях розгону - це шлях в метрах, пройдений автомобілем при збільшенні швидкості за час від до .

Масштаб перекладу площі в довжину шляху в метрах знаходять аналогічно масштабом швидкості .

Масштаб швидкості відомий:

По осі абсцис за а км / год прийнято до мм, і масштаб швидкості в м ∙ с -1

а = 10 км / год у к = 10 мм.

По осі ординат за d секунд прийнято q мм, і масштаб часу.

при d = 2 с прийнято q = 10 мм

Масштаб часу

,

Перехід площі F до часу розгону t здійснюється за виразом:

і т.д. Таблиця 2.10

Таблиця 2.10

Шлях розгону

V км / год

F, мм 2

м

S з початку розгону, м

7,5

0

0

0

15

77

4,3

4,3

25

159

8,8

13,1

35

253

14,1

27,2

45

402

22,4

49,6

56

637

35,4

85

65

787

43,8

128,8

75

1088

60,5

189,3

85

1460

81,2

270,5

95

2575

143,2

413,7

105

3251

180, 8

594,5

2.13 Визначення середньої технічної швидкості і часу руху автомобіля

Середній технічної швидкістю називається швидкість, отримана діленням пройденого шляху на час руху автомобіля.

км / год

км / год

ч

ч

Список літератури

1. Непомнящих А.А. Тяговий розрахунок трактора і автомобіля. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Трактори і автомобілі". Видання перероб. і доп.: Іркутськ. ІрГСХА. 2003.57с

2. Дурицький Н.І. Тяговий розрахунок автомобіля.

3. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Теорія трактора і автомобіля". Іркутськ - 1991.46с

Додаток

Номер передачі

Номер розрахункової точки

Дані регуляторної характеристики дизеля

Результати розрахунку теоретичної тягової характеристикиn, об / хв

N e, кВт

G т, кг / год

M k, Н · м

P К, кН

P рк, кН

V т, км / год


V, км / год

N, кВт

g кр, г / кВт · год


т
2

1

1825

18

8,6

94, 19

8,58

0

6,758

0

6,758

0

0


2

1760

57,5

16,2

312,00

28,42

19,42

6,518

0,020

6,387

34,45

470

0,599


3

1735

72,5

19,4

399,06

36,35

27,34

6,425

0,028

6,245

47,44

409

0,654


4

1700

95,6

24

537,05

48,91

39,91

6,295

0,058

5,930

65,75

365

0,688


5

1600

93,3

23,6

556,88

50,72

41,72

5,925

0,067

5,528

64,06

368

0,687


6

1450

88,9

22

585,51

53,33

44,33

5,370

0,080

4,940

60,82

362

0,684


7

1200

77,2

20,3

614,38

55,96

46,96

4,444

0,098

4,008

52,28

388

0,677

4

1

1815

20

9,1

105,23

8,42

0

7,652

0

7,652

0

0


2

1750

65

17,8

354,71

28,38

19,38

7,378

0,020

7,230

38,92

457

0,599


3

1720

82,5

21,3

458,07

36,64

27,64

7,252

0,028

7,048

54,12

394

0,656


4

1700

95,6

24

537,05

42,96

33,96

7,167

0,038

6,895

65,04

369

0,680


5

1600

93,3

23,6

556,88

44,55

35,55

6,746

0,045

6,442

63,61

371

0,682


6

1450

88,9

22

585,51

46,84

37,84

6,113

0,051

5,801

60,98

361

0,686


7

1200

77,2

20,3

614,38

49,15

40,15

5,059

0,060

4,756

53,04

383

0,687

6

1

1810

23

9,6

121,35

8,53

0

8,688

0

8,688

0

0


2

1730

74

19,6

408,50

28,70

19,70

8,304

0,021

8,130

44,49

441

0,601


3

1705

94

23,6

526,51

36,99

27,99

8,184

0,028

7,955

61,86

382

0,658


4

1700

95,6

24

537,05

37,73

28,73

8,160

0,029

7,923

63,24

379

0,662


5

1600

93,3

23,6

556,88

39,13

30,13

7,680

0,031

7,442

62,28

379

0,668


6

1450

88,9

22

585,51

41,14

32,14

6,960

0,034

6,723

60,03

367

0,675


7

1200

77,2

20,3

614,38

43,17

34,17

5,760

0,039

5,535

52,54

386

0,681

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
216.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Тяговий розрахунок трактора і автомобіля 2
Тяговий розрахунок трактора ДТ-75М
Тяговий розрахунок трактора ДТ 75М
Тяговий розрахунок автомобіля
Тяговий розрахунок автомобіля 2
Тяговий і паливно-економічний розрахунок автомобіля
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ 3307
Розрахунок тягово-швидкісних властивостей трактора і автомобіля
Тяговий розрахунок автомобіля ГАЗ-53А з двигуном ЗМЗ53
© Усі права захищені
написати до нас