Туризм в Республіці Білорусь

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Кафедра управління туризмом
Контрольна робота
з дисципліни «Економіка туризму», варіант 1
студентки 4 курсу, групи ЗТТ-2,
факультету Вища школа туризму, заочного відділення,
шифр залікової книжки (з / к) 04ЗТТ-22
Апейкіной Людмили Валеріївни
Адреса: Вул. Леніна 176-89
211030 м. Орша
Вітебська обл.
МІНСЬК 2008

ЗМІСТ
1. Характеристика нормативно-правової бази, що регулює туристичну діяльність
2. Види і форми платежів і взаєморозрахунків, використовувані в туризмі
3.Задача № 3.7
4. Список використаних джерел

1.Характеристика нормативно-правової бази, що регулює туристичну діяльність
Відмінна риса туризму в білорускою правовій сфері полягає в тому, що його регулювання здійснюється нормами, як загального, так і спеціального законодавства. До першої групи можна віднести - акти, пов'язані з невизначеному колу юридичних і фізичних осіб, але багато в чому визначають роботу суб'єктів туристичної індустрії, до другої - акти, які безпосередньо регулюють туристську діяльність.
Джерела законодавства у галузі регулювання туристської діяльності можна групувати за різними критеріями: за юридичною силою (ієрархії), по колу актів, по предмету відання, по території та ін Уявімо нормативно-правові базу, регулюючу туристську діяльність на території РБ по відношенню до норм законодавства , у вигляді таблиці 1. Причому при побудові даної таблиці будемо враховувати принцип юридичної сили нормативних правових актів.
Таблиця 1 - Зведена таблиця нормативно-правової бази
Нормативно-правова база в сфері туризму
Норми загального законодавства
Норми спеціального законодавства
Конституція РБ
Цивільний кодекс РБ (гл. 39 "Оплатне надання послуг")
Адміністративний кодекс РБ
Митний кодекс РБ
Податковий кодекс РБ.
Закон Республіки Білорусь від 9 січня 2002р. N 90-3 «Про захист прав споживачів
Закон Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" від 26.11.1992г. № 1982-XII
Закон Республіки Білорусь "Про санітарно-епідемічне благополуччя населення" від 23.11.1993г. № 2583-XII
Закон Республіки Білорусь "Про залізничний транспорт" від 06.01.1999 р. № 237-З
Закон Республіки Білорусь "Про рекламу" від 10.05.2007г. № 225-З
Закон Республіки Білорусь "Про страхування" від 18.02.1997г. № 19-З
Закон Республіки Білорусь "Про звернення громадян" від 06.06.1996г. N 407-XIII
Декрет Президента Республіки Білорусь від 14 іюля2003г.N17, (в ред. Декретів Президента Республіки Білорусь від 03.05.2004 N 2, от14.10.2004 N 9, від 08.11.2004 N 13, від 14.01.2005 N 2, від 09.03.2005 N 3, від 18.06.2005 N 7, від 09.09.2005 N 11, від 22.11.2005 N 15, від 08.12.2005 N 16, від 04.09.2006 N 15, від 31.12.2006 N 22, від 26.11.2007 N 7 ) «Про ліцензування окремих видів діяльності».
Указ Президента Республіки Білорусь від 04.04.2006 № 194 «Про затвердження переліку послуг у сфері культури і мистецтва, обороти по реалізації яких на території Республіки Білорусь звільняються від обкладення податком на додану вартість».
Указ Президента Республіки Білорусь від 06.07.2005 № 314 «Про деякі заходи щодо захисту прав громадян, які виконують роботу за цивільно-правовим і трудовим договорами»
Постанова Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 22.07.2002 № 23 «Про затвердження правил автомобільних перевезень пасажирів в Республіці Білорусь» (в редакції Постанов Мінтрансу від 21.01.2004 р. № 5 та від 17.03.2005 р. № 16); Постанова Державного комітетом з авіації Республіки Білорусь від 27.11.2000г. № 13 «Авіаційні правила перевезення пасажирів і багажу авіапідприємствами Республіки Білорусь»
Постанова Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь від 29.11.2004г. № 42 Правила перевезень пасажирів і багажу внутрішнім водним транспортом

Закон Республіки Білорусь "Про туризм" від 25.11.1999г. № 326-З (в редакції Закону Республіки Білорусь від 09.01.2007г. 206-З);

Указ Президента Республіки Білорусь від 02.06.2006 р. № 371 «Про деякі заходи державної підтримки розвитку туризму в Республіці Білорусь»

Указ Президента Республіки Білорусь від 02.06.2006 р. № 372 «Про заходи щодо розвитку агроекотуризму в Республіці Білорусь»
Указ Президента Республіки Білорусь от19.03.2006 № 154 «Про звільнення від обкладення податком на додану вартість оборотів з реалізації на території Республіки Білорусь путівок на санітарно-курортне лікування та оздоровлення населення»

Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 20.10.2003г. № 1377 (у редакції постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 12.07.2007г. № 899) «Положення про ліцензування туристичної діяльності»

Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 7.04.2006 № 471 «Про затвердження Правил готельного обслуговування в Республіці Білорусь»
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 18.06.2004 № 730 «Про затвердження положень про порядок створення туристичних зон і ведення державного кадастру туристичних ресурсів Республіки Білорусь»
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 06.10.1999 № 1549 «Про виїзд за кордон спеціальних туристичних груп на міжнародні спортивні змагання»
Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 20.10.2003 № 1377 (у редакції постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 16.03.2005) «Про затвердження положень про ліцензування діяльності у сфері грального бізнесу та туристичної діяльності»
Постанова Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь від 13 липня 2007 р. № 18 «Про туристському ваучері»

Постанова Міністерства освіти Республіки Білорусь від 17.07.2007г. № 35а Інструкція про організацію участі учнів закладів освіти в туристських походах та екскурсіях

Постанова міністерства лісового господарства Республіки Білорусь від 23.02.2005 № 4 «Про затвердження інструкції про порядок реєстрації туристського договору на проведення мисливського туру за участю іноземного громадянина»
Постанова Державного комітету прикордонних військ Республіки Білорусь, Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь, Державного митного комітету Республіки Білорусь від 23.08.2000 № 6/10/49 «Про затвердження положення про порядок пропуску організованих груп іноземних туристів через державний кордон Республіки Білорусь»
Постанова Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 02.12.2002г. № 150 Про затвердження кваліфікаційного довідника "Посади службовців, зайнятих в організаціях туризму"
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Коротко охарактеризуємо основні норми спеціального законодавства.
Закон Республіки Білорусь від 25 листопада 1999 р. № 326-3 «Про туризм» безпосередньо регулює відносини у сфері туризму і туристської діяльності. До того ж 19 липня 2007 вступила в дію нова редакція закону «Про туризм», яка усунула частина невідповідностей між старою редакцією цього закону та іншими нормативними актами у сфері туризму. Розглянемо деякі істотні для туристичної діяльності положення.
Важливим термінологічним відмінністю нової редакції є вживання визначення «туристичний» замість «туристського», що використовувався в старій редакції Закону. Раніше виходило, що Закон говорив про туристської діяльності, а Декрет «Про ліцензування окремих видів діяльності» - про туристичну.
Законом запроваджено поняття суб'єктів та учасників туристичної діяльності. При цьому під суб'єктами туристичної діяльності розуміються туроператори і турагенти, а під учасниками туристичної діяльності - туристи, а також юридичні та фізичні особи, які мають намір замовити, що замовляють або замовили туристичні послуги для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. У новій редакції чітко розмежовані поняття: туроператор і турагент. Період, здійснення подорожі, протягом якого визнається туризмом, збільшено з 6 до12месяцев. Нова редакція Закону виділяє організаційні форми туризму: міжнародний (виїзний і в'їзний) і внутрішній. Одним з пріоритетних напрямків державного регулювання у сфері туризму є підтримка та розвиток міжнародного в'їзного та внутрішнього туризму. Особливості організації таких видів туризму, як агроекотуризму, самодіяльний, соціальний, екологічний та ін, регулюються спеціальним законодавством.
Договір надання туристичних послуг укладається в письмовій формі за допомогою видачі виконавцем замовнику туристичного ваучера, причому раніше передбачалося використання типового договору на надання туристичних послуг. Туристичний ваучер є бланком суворої звітності. У новій редакції Закону міститься дещо інший перелік істотних умов договору надання туристичних послуг, а саме:
предмет договору надання туристичних послуг; вартість туристичних послуг, строки і порядок їх оплати; відомості про виконавця, включаючи дані про спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення туристичної діяльності, його місце знаходження (місце проживання індивідуального підприємця) і банківські реквізити;
відомості про замовника в обсязі, необхідному для надання туристичних послуг, а програма туру; права, обов'язки і відповідальність сторін;
умови зміни і розірвання договору надання туристичних послуг, порядок врегулювання виниклих суперечок і відшкодування заподіяних збитків (шкоди).
У програму туру включаються: маршрут туру, дата і час початку та закінчення туру; порядок зустрічі та проводів, супроводу туриста; характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення туриста, терміни стикувань (суміщень) рейсів, інша обов'язкова інформація, передбачена законодавством про транспортну діяльності; характеристика об'єктів для розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, правила тимчасового проживання, а також інша обов'язкова інформація, встановлена ​​законодавством країни (місця) тимчасового перебування; порядок забезпечення харчування туриста під час здійснення туру; перелік і характеристика інших надаваних туристичних послуг.
Окрема глава Закону присвячена питанням організації екскурсійного обслуговування. Екскурсійне обслуговування здійснюється на підставі договору надання туристичних послуг або договору надання екскурсійних послуг, а також на підставі інших договорів, якщо така можливість передбачена законодавством. Екскурсії на території Республіки Білорусь проводять екскурсоводи та гіди-перекладачі, які пройшли професійну атестацію, що підтверджує їхню кваліфікацію (вони вносяться до Національного реєстру екскурсоводів та гідів-перекладачів Республіки Білорусь), а також працюючі в організаціях при проведенні екскурсій в даних організаціях.
Слід зазначити, що думка професіоналів у сфері туризму за новою редакцією закону суперечливі. Існує думка, що жорсткий розподіл на туроператора і турагента в нашій країні ще передчасно. Більшість фахівців схиляються до того, що доведеться доповнювати закон низкою нормативно-правових документів. Але в той же час на думку заступника міністра спорту та туризму Чеслава Шульги: «Закон« Про туризм »спрямований на створення нормативної бази, що дозволяє вести прозорий, чесний бізнес як щодо споживача, так і відносно виробника туристичних послуг. Закон виходить з того, що туризм і туристична індустрія є не окрему галузь економіки, а складний міжгалузевий комплекс, що вимагає нового підходу до його державному регулюванню, з урахуванням взаємодії багатьох сфер соціально-економічної, культурної, екологічної діяльності »[4, с.2 ]
Перераховані в таблиці 1 укази: "Про деякі заходи державної підтримки розвитку туризму в Республіці Білорусь", «Про заходи щодо розвитку агроекотуризму в Республіці Білорусь», «Про звільнення від обкладення податком на додану вартість оборотів з реалізації на території Республіки Білорусь путівок на санітарно- курортне лікування та оздоровлення населення »цілому спрямовані на розвиток в'їзного та внутрішнього туризму, в тому числі агроекотуризму; створення більш сприятливих умов для функціонування суб'єктів туристичної діяльності: (звільнення від ПДВ вартості послуг з організації подорожей іноземних туристів по Білорусі, послуг гідів-перекладачів та екскурсоводів ; пільги щодо мит при ввезенні автобусів; гарантії та пільги інвесторам, пільги та преференції власникам садиб і т.д.)

«Положення про ліцензування туристичної діяльності» (зі зм. І доп.) Визначає порядок ліцензування, ліцензійні вимоги і умови, що пред'являються до кандидатів ліцензії (ліцензіату) при її видачі (продовженні); перелік документів; особливі вимоги і умови до здійснення туристичної діяльності; контроль за дотриманням ліцензіатом законодавства; перелік грубих порушень.

Правила готельного обслуговування встановлюють мінімальні вимоги, що пред'являються до готельного обслуговування на території Республіки Білорусь, і регулюють відносини між виконавцем і споживачем.
Одним з найважливіших документів, на мій погляд, також є Постанова Міністерства спорту і туризму Республіки Білорусь від 13 липня 2007 р. № 18 «Про туристському ваучері». Даною постановою затверджено інструкцію про порядок заповнення туристського ваучера та бланк туристського ваучера.
Також у статті 2 Закону Республіки Білорусь "Про туризм" згадується Закон Республіки Білорусь від 9 січня 2002р. N 90-3 «Про захист прав споживачів". Цей закон визначає загальні правові, економічні та організаційні засади захисту прав споживачів, регулює відносини, що виникають між громадянами, які мають намір замовити чи придбати або замовляють, що здобувають або використовують товари (роботи, послуги) виключно для особистих, побутових, сімейних та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, та організації, індивідуальним підприємцем, що виробляють товари, виконують роботи або надають послуги споживачам, які реалізують товари споживачам при роздрібній торгівлі, побутовому підряді, медичному, готельному обслуговуванні і тому подібних договорах, встановлює права споживачів на придбання товарів (робіт, послуг) належної якості та безпечних для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища, отримання інформації про товари (роботи, послуги) і про виробників (виконавців, продавців), просвітництво у сфері захисту прав споживачів, державну і громадський захист їхніх інтересів, а також визначає механізм реалізації цих прав. Т.е споживач у сфері туризму має той самий обсяг прав, що і споживач в інших сферах діяльності, а саме: просвіта в області своїх прав; безпеку товару (послуги); інформацію про виробника товару (послуги); інші права.
На закінчення з огляду законодавчої бази в сфері туризму, хотілося б відзначити, що перелік представлених в таблиці 1 нормативних актів, далеко не повний; в нього можна вносити і вносити різного роду правові акти. Пов'язано це з тим, що туризм і як наслідок туристична діяльність багатогранні, зачіпають багато аспектів господарської діяльності різного роду, тому вимагає регулювання різними галузями права.

2. Види і форми платежів і взаєморозрахунків, використовувані в туризмі
Господарське життя будь-якої країни неможливо уявити без грошей. Грошові розрахунки є завершальним етапом угод, пов'язаних з поставками матеріальних цінностей, реалізацією товарів і наданням послуг. Розрахунок є пред'явлення і задоволення у грошовій формі вимог і зобов'язань, які виникають у процесі виробництва, розподілу, перерозподілу і споживання сукупного суспільного продукту.
Грошові розрахунки
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Готівкові
Безготівкові
Внутрішньореспубліканські
Міжнародні
Платіжне доручення
Платіжне вимога
Платіжна вимога доручення
Акредитив
Чеки
Банківські пластикові картки
Платіжний банківський переказ
Інкасо
Акредитив

Малюнок 1. - Форми грошових розрахунків
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Як видно з рис.1, розрахунки в нашій республіці можуть приймати як готівкову, так і безготівкову форму. При розрахунках готівкою відбувається передача грошових коштів у формі грошових знаків (банкнот), при безготівкових розрахунках грошова сума «передається» за допомогою здійснення записів за відповідними рахунками [2, с.39]. Більшість комерційних угод, що укладаються між юридичними особами, передбачає здійснення розрахунків у формі безготівкових платежів. Безготівкові розрахунки-платежі за товари, роботи і послуги без застосування готівки шляхом перерахування відповідних сум з рахунку (ів) платника на рахунок (а) одержувача. Під безготівковими розрахунками розуміються розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю індивідуальних підприємців та фізичних осіб, проведені через банк, його філіал (відділення) у безготівковому порядку, за винятком випадків, передбачених законодавством. Індивідуальні підприємці та юридичні особи однак можуть використовувати готівку при розрахунках, в ряді випадків, передбачених законодавством [1].
Здійснюючи господарську діяльність, туристська фірма стикається з необхідністю проводити грошові розрахунки як всередині самої фірми, так і поза нею. Внутрішні розрахунки пов'язані з видачею заробленої плати та підзвітних сум працівникам, дивідендів акціонерам і ін Зовнішні розрахунки обумовлені фінансовими взаємовідносинами з приводу закупівлі, формування та реалізації туристичного продукту, виконання робіт, надання слуг, сплати податків, внесків до позабюджетних фондів, отримання та повернення кредитів та ін Всі розрахунки туристської фірми можна розділити на дві групи:
1) платежі за товарними операціями - це операції, пов'язані з рухом туристського продукту і розрахунки з виробниками туристських продуктів, покупцями, комісіонерами і комітентами;
2) розрахунки за нетоварними операціями - операції, не обумовлені рухом туристського продукту і пов'язані лише з рухом грошових коштів, а також розрахунки з бюджетом і позабюджетними фондами, кредитними організаціями, акціонерами, підзвітними особами та ін
Внутріфірмові розрахунки з фізичними особами та деякі розрахунки з юридичними особами можуть здійснюватися готівкою через касу туристської фірми. Зовнішні розрахунки ведуться, як правило, у безготівковій формі через банк, де учасники розрахунків відкривають свої рахунки і який виконує роль посередника, беручи на себе зобов'язання проведення всіх процедур по списанню і зарахуванню грошових коштів за відповідними рахунками.
Слід зазначити, що організація безготівкових розрахунків підпорядковується загальним положенням та принципам, обов'язковим до дотримання всіма учасниками розрахунків. Основні принципи системи побудови безготівкових розрахунків представимо у вигляді таблиці:
Таблиця 2. - Основні принципи системи побудови безготівкових розрахунків РБ.
Принцип
Реалізація
Принцип здійснення розрахунків за банківськими рахунками
Здійснення розрахунків по банківських рахунках, які відкриваються суб'єктам господарювання всіх форм власності для зберігання та здійснення операцій з грошовими коштами
Принцип забезпеченості платежу
Наявність у власника рахунку в банку достатніх коштів для здійснення платежу або гаранта ліквідних коштів, які можуть бути використані для погашення зобов'язань суб'єкта господарювання.
Принцип згоди платника та черговості платежів
Здійснення розрахунків у межах залишків на рахунках клієнтів банку, і виключно за наказом суб'єктів господарювання [2], в порядку встановленої черговості платежів [3].
Принцип терміновості
Розрахунки здійснюються строго в терміни, передбачені в договорах, нормативних документах Національного банку
Принцип свободи вибору
Свобода вибору власників рахунку в банку при визначенні форми платежу і повному невтручанні банку в договірні відносини суб'єктів господарювання.
Примітка. Джерело: [власна розробка]
До принципів організації безготівкових розрахунків відносяться також місце платежу (вибір суб'єктами господарювання обслуговуючого банку), згода платника на здійснення платежу (акцепт), джерело платежу і деякі інші. Усі принципи організації безготівкових розрахунків тісно пов'язані і взаємозумовлені. Порушення дії одного з них веде до порушення функціонування всієї платіжної системи. Міжнародна банківська практика виробила ще ряд принципів, які поки не знайшли належного відображення в національному законодавстві. Такими принципами є: правовий режим здійснення розрахунків і платежів, контроль всіх учасників за правильністю здійснення розрахунків, дотриманням встановлених положень про порядок їх проведення, принцип майнової відповідальності за дотриманням договірних умов. Принципи безготівкових розрахунків покликані підтримувати дисципліну учасників розрахунків, за недотримання якої накладаються штрафи і пені.
На території Білорусі безготівкові розрахунки можуть проводитися в національній та іноземній валютах, причому в останньому випадку вони регулюються Інструкцією про операції за безготівковими розрахунками в іноземній валюті на території Республіки Білорусь.
Основним джерелом платежів є власні кошти туристських підприємств.
Форма безготівкових розрахунків являє собою законодавчо регульований спосіб виконання грошових зобов'язань через банки, що визначається видом платіжної інструкції та організацією документообігу.
Для більш наочного подання про різні форми безготівкових розрахунків представимо інформацію про них у вигляді таблиць 3 -8.
Таблиця 3. - Розрахунки платіжними дорученнями
Поняття
Форма платежу, відповідно до якої банк за дорученням платника здійснює переказ грошових коштів у банк-одержувач особі, вказаній в дорученні.
Використання
розрахунки за отримані товари, надані послуги;
розрахунки за нетоварними операціями (платежі до бюджету і позабюджетні фонди, погашення заборгованості банку за позикою та відсотками, надання та повернення тимчасової фінансової допомоги, перекази коштів на виплату дебіторської плати та інших платежів на користь окремих громадян);
попередню оплату послуг у випадках, передбачених договорами;
оплату товарних векселів;
авансові платежі
Схема реалізації
Відвантаження товару або виконання робіт, надання послуг і відсилання документів платнику → оформлення платіжного доручення та надання його в банк для виконання → списання грошових коштів з рахунку платника і переведення їх у банк одержувача → зарахування переведених грошових коштів на рахунок бенефіціара і повідомлення про його переведення.
Переваги
Універсальність
Простота оформлення і проходження через банк
Недоліки
Відсутність належної гарантії платежу
Виникнення взаємної дебіторської і кредиторської заборгованості
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Таблиця 4 .- Розрахунки платіжними вимогами
Поняття
Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача коштів до платника про сплату певної суми через банк.
Використання і характерні особливості.
Розрахунки припустимі лише при внутрішньодержавних розрахунках, коли банком-відправником і банком-одержувачем є банки - резиденти Республіки Білорусь. Необхідною умовою для здійснення платежу є акцепт платника на оплату виставленого платіжної вимоги. Заявляється платником відмову від акцепту повинен бути мотивованим. Застосовується лише за відвантажені (відпущені) товари, виконані роботи. Оплата платіжними вимогами не може бути використана по безтоварних операцій, або при оплаті за ще неотриманий товар (роботи, послуги), наприклад, при передоплаті. Безакцептному форма інкасо застосовується при списанні коштів з рахунку платника у безспірному порядку, на підставі виконавчих документів, визначених чинним законодавством.
Схема реалізації
З наступним акцептом: Відвантаження товарів, надання послуг і відсилання документів платнику → надання бенефіціаром платіжного вимоги до банку → прийняття платіжного вимоги банком - виконавцем на інкасо та передача його в банк-відправник → прийняття платіжного вимоги банком-відправником до виконання і передача його платнику для акцепту → передача заяви [4] на наступний акцепт після перевірки платником протягом встановленого терміну акцепту обгрунтованості вимоги → списання грошових коштів з рахунку платника і переведення їх у банк одержувач → зарахування переведених грошових коштів на рахунок бенефіціара і повідомлення його про переведення.
З попереднім акцептом: Відвантаження товарів, надання послуг та відсилання супровідних документів → передача заяву на попередній акцепт (до надходження платіжної вимоги в банк-відправник) → надання бенефіціаром платіжного вимоги до банку → прийняття платіжного вимоги банком-відправником на інкасо та передача його в банк -відправник списання грошових коштів з рахунку платника і переведення їх у банк одержувач → зарахування переведених грошових коштів на рахунок бенефіціара і повідомлення його про переведення.
Переваги
Система інкасо [5] забезпечує чіткий порядок адресації доставки вимог
Контроль за розрахунками з боку покупця і постачальника, а також з боку банку.
Може здійснюватися відвантаження без попередньої оплати.
Недоліки
Відсутність гарантії платежу
Ускладнення документообігу
Регулювання
Інструкція про банківський переказ, затверджена постановою Правління Нацбанку РБ від 29.03.2001 № 66.
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Таблиця 5. - Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Поняття
Розрахунковий документ, що містить вимогу одержувача коштів до платника сплатити на підставі надісланих йому (минаючи обслуговуючий банк) розрахункового, відвантажувальних та інших документів, вартість поставленого за договором товару; провести платежі за іншими операціями
Використання
Використовуються в комерційному обороті
Схема реалізації
Відвантаження, пересилання платіжної вимоги-доручення. → Акцептовані платіжні вимоги доручення. → Переказ коштів → Зарахування коштів на рахунок одержувача.
Переваги
Спрощення документообігу (немає необхідності здавати документи на інкасо, відмови від оплати виробляються, минаючи банк)
Підвищення відповідальності контрагентів розрахунків за їх організацію і своєчасність.
Недоліки
Відсутність гарантії платежу
Можливість уповільнення оборотності коштів у разі несвоєчасної оплати рахунків покупців, відмов від акцепту (особливо необгрунтованих).
Регулювання
Інструкція про банківський переказ, затвердженої постановою Правління Нацбанку РБ від 29.03.2001 № 66.
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Таблиця 6. - Розрахунки акредитивами
Поняття
Зобов'язання, з якого банк, що діє за дорученням клієнта (наказодавця) про відкриття акредитива і відповідно до його вказівки (банк-емітент [6]), повинен провести платежі одержувачу грошових коштів (бенефіціару) або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель, або дати повноваження іншому банку (виконуючому банку) провести платежі одержувачу грошових коштів, або оплатити, акцептувати або врахувати переказний вексель
Використання
Оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, тобто, здійснення товарних операцій.
Використовується в міжнародних розрахунках, угодах
Схема реалізації
Укладення контракту, в якому вказується, що сторони будуть використовувати акредитивну форму розрахунків. → Надання імпортером в банк заяви на відкриття акредитива. → Відкриття акредитива. → Перевірки достовірності акредитива та авізування його бенефіціару. → Перевірка бенефіціаром акредитиву на предмет відповідності умовам контракту, і в разі згоди з умовами - відвантаження товару. → Одержання бенефіціаром документів від перевізника. → Надання бенефіціаром документів, необхідних акредитивом. → Перевірка комплекту документів банком бенефіціара і відсилання їх банку-емітенту для оплати, акцепту або негоціації. → Перевірка комплекту документів банком-емітентом, і в разі виконання всіх умов акредитива - переказ суми платежу бенефіціару. → Зарахування авізуючим банком суми виручки по акредитиву. → Одержання імпортером документів на товар і вступ у володіння товаром.
Переваги
гарантія платежу постачальнику;
контроль за виконанням умов поставки та умови акредитива банками.
Недоліки
складний документообіг; відволікаються кошти від господарського обороту.
Регулювання
Інструкція про порядок вчинення банківських документарних операцій, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 29.03.2001 № 67.
Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Таблиця 7. -Розрахунки чеками
Поняття
Безумовне письмову пропозицію чекодавця [7] установі банку здійснити платіж зазначеної у чеку грошової суми чекодержателю (одержувачу)
Використання
У розрахунках між юридичними особами, а також між фізичними та юридичними, включаючи індивідуальних підприємців.
Схема реалізації
Покупець направляє в банк заяву на видачу чекової книжки. →
Банк видає йому чекову книжку. → Відвантаження товару або надання послуг. → Оплата товару чеком. → Постачальник пред'являє чек в банк до оплати і останній списує кошти з рахунок покупця і зараховує їх на рахунок постачальника.
Переваги
Гарантія платежу
Недоліки
Ускладнення документообігу (зарахування коштів постачальнику (чекодержателю) проводиться не в момент пред'явлення чеків у свій банк, а лише після їх списання з рахунку платника (чекодавця))
Регулювання обігу
Банківський кодекс Республіки Білорусь (гл.24, ст.280), положення та інструкції Національного банку Республіки Білорусь
Інструкція про порядок проведення операцій з використанням чеків з чекових книжок і розрахункових чеків, Положення про чековій книжці, Положення про розрахунковий чеку.
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Таблиця 8. -Розрахунки за допомогою карток
Поняття
Платіжний інструмент, який забезпечує доступ до банківського рахунку і проведення безготівкових розрахунків за товари, послуги, одержання готівкових коштів, передбачених законодавством.
Використання
Здійснюються платежі за товари, послуги.
Отримання готівки.
Сервісні послуги: переказ коштів з рахунку на рахунок, знижки, різні види страхування і т.д.
Схема реалізації
Укладення договору карт-рахунку і відкриття карт-рахунку. → Видача картки. → Передача товару, надання послуг клієнту-власнику картки. → Використання картки та оформлення карт-рахунку. → Передача карт-рахунку в банк → Передача банку-емітенту платіжних інструкцій, сформованих після обробки карт-чеків. → Списання коштів з карт-рахунку клієнта. → Переказ грошових коштів у банк-еквайєр. → Зарахування коштів на рахунок бенефіціара і повідомлення його про оплату.
Переваги
Оперативність, банківську надійність.
Спрощена схему розрахунків.
Повну інформацію про вироблених за допомогою картки операціях.
Можливість отримання знижок (бонусів), здійснення за допомогою однієї картки рублевих і валютних схем розрахунків при використанні рублевих і валютних "електронних гаманців".
Недоліки
Необхідність онлайнової верифікації банком, що істотно збільшує вартість і час виконання кожної операції.
Переміщення грошових сум легко простежується, тобто відсутній анонімність угод.
Слабкий захист від шахрайства (ці картки легко вкрасти, підробити або шляхом виробництва фальшивок, або скопіювавши інформацію з них).
Регулювання обігу
Інструкція про порядок здійснення операцій з банківськими пластиковими картками, затверджена постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30 квітня 2004 р. № 74 (у редакції постанови Правління Національного банку Республіки Білорусь від 26 січня 2005 р. № 9).
Примітка. Джерело: [власна розробка]
Також суб'єкти господарювання здійснюють міжнародні розрахунки - платежі за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають у зв'язку з торговельно-економічними та іншими відносинами. Вони включають розрахунки з експорту-імпорту, за послуги, за неторговими операціями [8], з обслуговування кредитних операцій і позик. Слід сказати, що міжнародні розрахунки мають специфікою, чим відрізняються від внутрішніх розрахунків. Виділяють такі особливості: порядок міжнародних розрахунків; для здійснення розрахунків звичайно використовується вільно конвертована валюта найбільш розвинених країн; міжнародні розрахунки проводяться головним чином через кореспондентські рахунки банків; носять як правило документарний характер; валюта ціни може не співпадати з валютою платежу; широко використовуються різного роду банківські гарантії, а також гарантії та поручительства великих фірм чи державних організацій.
При виборі тієї чи іншої форми розрахунків, учасники зовнішньоторговельної угоди керуються метою забезпечити надійність і ефективність розрахункової операції. Резиденти Білорусі при проведенні експортно-імпортних операцій мають право за згодою партнера за контрактом обирати будь-яку форму розрахунків, передбачену Класифікатором форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями: банківський переказ; акредитивна форма розрахунків, інкасова форма розрахунків, розрахунки по відкритому рахунку та розрахунки у формі авансу, комбінації декількох вищевказаних форм розрахунку. Суб'єкти господарювання воліють безготівкові розрахунки за допомогою банківських переказів - ця форма проста, а комісійні витрати порівняно невеликі [7, с. 15]
При здійсненні міжнародних розрахунків банки більшості країн, включаючи Білорусь та інші країни СНД, поряд з нормами національного законодавства керуються Вексельної і Чекової конвенціями, а також Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів 1999р., Уніфікованими правилами по інкасо 1995р.
Туристські підприємства Білорусі при здійсненні своєї діяльності повинні керуватися нормативами державних митних комітетів Росії та Білорусі, що стосуються вивозу іноземної валюти за кордон, так як в пропозиції превалюють подорожі російськими чартерними рейсами. «Іноземна валюта може вивозитися з Республіки Білорусь у сумі: що не перевищує в еквіваленті 3000 доларів США на одну особу, без обов'язкового письмового декларування та без подання дозвільних документів; перевищує в еквіваленті 3000 доларів США, але не перевищує в еквіваленті 10000 доларів США, - з обов'язковим письмовим декларуванням і без подання дозвільних документів; перевищує в еквіваленті 10000 доларів США, з обов'язковим письмовим декларуванням та поданням дозвільного банківського документа видається уповноваженими банками держав - учасниць Митного союзу, який дозволить вивезення готівкової іноземної валюти, або митної декларації або валютного посвідчення, що свідчать про ввезення готівкової валюти в Україну або Російську Федерацію раніше [9] ».
Крім проблеми вивезення валюти, завжди існує проблема збереження грошей під час подорожі за кордоном. Існує кілька варіантів рішення проблеми збереження грошей: це пластикові картки, дорожні чеки, картки туризму і розваг, Home-banking, електронні гроші.
На закінчення відзначимо, що основними формами безготівкових розрахунків в Республіці Білорусь є платіжні доручення і вимоги, розрахункові чеки, банківські пластикові картки.
3.Задача № 3.7
Новостворена туристська фірма, відповідно до Закону РБ "Про підприємство" і своїм статутом, визначила основним методом господарювання повний госпрозрахунок. На момент початку активної роботи за штатним розкладом у фірмі працювали адміністративно-господарський персонал:
- Директор;
- Головний бухгалтер, виконуючий обов'язки економіста і касира.
виробничий відділ:
-Головний спеціаліст, зарахований по сімнадцяте розряду, відповідний коефіцієнт --- 3, 98;
-Спеціаліст, зарахований по дванадцятий розряду, відповідний коефіцієнт --- 3, 72;
-Турагент, зарахований по дванадцятий розряду, відповідний коефіцієнт --- 3, 32.
Відповідно до наказу по фірмі, при розрахунку посадових окладів за основу взята тарифна ставка 1-ого разряда. Розрахуйте місячну норму виробітку працівників виробничого відділу для забезпечення заробітної плати:
-За тарифною ставкою 1-ого разряда;
-По розряду з урахуванням резерву на відпустку.
Норма прибутку - 10%.
Туристська фірма орендує приміщення з оплатою 200 дол. США на місяць.
Рішення
Розрахуємо норму виробітку фахівців виробничого відділу, дані представимо у вигляді таблиці:
1.Визначити заробітну плату за формулою [1, стор 58-88]:
ЗП = ТЗ 1 * ТК n                                                         (1)
де ТС 1 - тарифна ставка 1-го розряду; руб.
ТК n - Відповідний тарифний коефіцієнт
2.Визначте податки із заробітної плати наступним чином:
Н ЗП = ЗП * 35/100, (2)
де 35% - норма відрахувань до ФСЗН
3.Рассчітаем оренду приміщення (умовно на одного фахівця за договором):
Ар = (200 * К) / n, (3)
де К-курс Нацбанку на 1-е число місяця;
n - число фахівців.
4. Визначимо амортизацію:
Ам = Ар * 45/100 (4)
5. Розрахуємо адміністративно-управлінські витрати:
P = ЗП * 15/100 (5)
6.Рассчітаем прибуток:
П = (ЗП + Н ЗП + Ар + А + Р + Пр) * 10/100 (6)
7. Обчислимо податки від відрахування
Н = (ЗП + Н ЗП + Ар + А + Р + Пр + П) * 3 / 100, (7)
де 3% - ставка єдиного платежу відрахувань
в республіканські цільові бюджетні фонди.
8. Виділимо ПДВ:
ПДВ = (ЗП + Н ЗП + Ар + А + Р + Пр + П) * 18/100 (8)
9. Визначимо місячну норму виробітку, шляхом підсумовування вище розрахованих показників:
Нв = ЗП + Н ЗП + Ар + А + Р + Пр + П + Нот + ПДВ (9)
10. З урахуванням трудового відпустки місячна норма вироблення складе:
Нв 1 = Нв/11 * 12 (10)
Розрахунок
За формулами (1) - (10) розрахуємо для кожного фахівця норму виробітку без урахування і з урахуванням трудового відпустки.
1) Розрахунок норми вироблення головного спеціаліста
1. ЗП = 70000 * 3,98 == 278600 (грн.)
2. Н ЗП = 278600 * 35/100 = 97 510 (грн.)
3. Ар = 200 * 2150 / 3 = 143333 (грн.)
4. А = 143333 * 45/100 = 64500 (грн.)
5. Р = 278600 * 15/100 = 41790 (грн.)
6. П = (278600 +97510 +143333 +64500 +41790 +370000) * 10/100 = 99573 (грн.)
7. Н = (278600 +97510 +143333 +64500 +41790 +370000 +99573) * 3 / 100 = 32859 (грн.)
8. ПДВ = (278600 +97510 +143333 +64500 +41790 +370000 +99573) * 18/100 = 197155 (грн.)
9. Нв = 278600 +97510 +143333 +64500 +41790 +370000 +99573 +32859 +197155 = 1325320 (грн.)
10. Нв 1 = 1325320/11 * 12 = 1445803 (грн.)
2) Розрахунок норми виробітку фахівця
1. ЗП = 70000 * 3,72 = 260400 (грн.)
2. Н ЗП = 260400 * 35/100 = 91 140 (грн.)
3. Ар = 200 * 2150 / 3 = 143333 (грн.)
4. А = 143333 * 45/100 = 64500 (грн.)
5. Р = 260400 * 15/100 = 39060 (грн.)
6. П = (260400 + 91140 +143333 +64500 +39060 +370000) * 10/100 = 96843 (грн.)
7. Н = (260400 + 91140 +143333 +64500 +39060 +370000 +96843) * 3 / 100 = 31958 (грн.)
8. ПДВ = (260400 + 91140 +143333 +64500 +39060 +370000 +96843) * 18/100 = 191750 (грн.)
9. Нв = 260400 + 91140 +143333 +64500 +39060 +370000 +96843 +31958 +191750 = 1288984 (грн.)
10. Нв 1 = 1288984/11 * 12 = 1406164 (грн.)
3) Розрахунок норми виробітку турагента:
1. ЗП = 70000 * 3,32 = 232400
2. Н ЗП = 232400 * 35/100 = 81 340 (грн.)
3. Ар = 200 * 2150 / 3 = 143333 (грн.)
4. А = 143333 * 45/100 = 64500 (грн.)
5. Р = 232400 * 15/100 = 34860 ​​(грн.)
6. П = (232400 + 81340 +143333 +64500 +34860 ​​+370000) * 10/100 = 92643 (грн.)
7. Н = (232400 + 81340 +143333 +64500 +34860 ​​+370000 +92643) * 3 / 100 = 30572 (грн.)
8. ПДВ = (232400 + 81340 +143333 +64500 +34860 ​​+370000 +92643) * 18/100 = 183434 (грн.)
9. Нв = 232400 + 81340 +143333 +64500 +34860 ​​+370000 +92643 +30572 +183434 = 1233082 (грн.)
10.Нв 1 = 1233082/11 * 12 = 1345178 (грн.)
Стаття витрат
Норма вироблення головного спеціаліста, руб.
Норма вироблення
фахівця, руб.
Норма вироблення
турагента, руб.
Заробітна плата одного фахівця
278600
260400
232400
Податки з заробітної плати
97510
91140
81340
Оренда приміщення (умовно за договором на одного фахівця)
143333
143333
143333
Амортизація
64500
64500
64500
Адміністративно управлінські витрати
41790
39060
34860
Інші витрати
370000
370000
370000
Прибуток
99573
96843
92643
Податки від відрахування
32859
31958
30572
ПДВ
197155
197155
183434
Разом:
1325320
1288984
1233082
Разом з урахуванням трудового відпустки:
1445803
1406164
1345178
З отриманих результатів випливає, що на фірмі зі штатною чисельністю 5 чоловік, двоє з яких адміністративно-господарський персонал головному спеціалісту для отримання місячного посадового окладу в розмірі 278600 руб. доведеться забезпечити обсяг виручки 1325320 крб., а з урахуванням трудового відпустки 1445803 крб.; спеціалісту для отримання місячного посадового окладу в розмірі 260400 руб. - Обсяг виручки 1288984 крб., А з урахуванням трудового відпустки 1406164 крб.; Турагенту для отримання місячного посадового окладу в розмірі 232400 руб. - Обсяг виручки 1233082 крб., А з урахуванням трудового відпустки 1345178 крб. У цілому виробничому відділу для забезпечення заробітної плати прийде забезпечити обсяг виручки 3847386 крб. (З урахуванням трудових відпусток - 4197149 крб.)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1.Азаренко, А.В. Організація праці і заробітної плати / О.В. Азаренко. - 2-е вид., Перераб. І доп. - Мінськ: Амалфея, 2007. - 312 с.
2.Вестнік Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь, 2003 р., № 33, с.39
3.Горбилева З.М. Економіка туризму: Учеб. Посібник / З.М. Горбильова .- Мн.: БГЕУ, 2004. - 478с.
4.Германчук І. Нові правила для турбізнесу / / Економічна газета.2007г. 24 липня. № № 54 (1073). З 2.
5.Кондратьева, Т.М. Фінанси підприємств. У схемах і таблицях: посібник Т.М Кондратьєва. - Мінськ: Обчислюємо. шк., 2007 .- 238 с.
6.Сорокін, С.Л. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: економіка і управління: навч. Посібник / С.Л. Сорокін. - Мінськ: Соврем.шк., 2006. - 283 с.
7. Рабець. Н Переваги форм міжнародних розрахунків / / Журнал "Директор". 2006 р. № 2, С.15.
8.Фінанси та кредит: Учеб. посібник / Л.Г. Колпина, Г.І. Кравцова, В.Л. Тарасевич та ін; Під ред. М.І. Плотницького .- Мн.: Книжковий Будинок; Місанта, 2005.-336с.


[1] Указ Президента Республіки Білорусь від 29.06.2000 N 359 (ред. від 25.08.2005) "Про затвердження порядку розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь"
[2] У ряді випадків, передбачених законодавством, можливо безперечне (без згоди платника) списання коштів: недоїмок з податків та інших обов'язкових платежах; на підставі виконавчих листів, виданих судами; деяких штрафів за розпорядженням стягувачів та ін, а також безакцептного списання за тепло-і електроенергію, комунальні та інші послуги.
[3] Черговість платежів-визначена законодавством, а саме Указом Президента Республіки Білорусь від 29.06.2000 N 359 (ред. від 25.08.2005) "Про затвердження порядку розрахунків між юридичними особами, індивідуальними підприємцями в Республіці Білорусь" та «Інструкції про організацію виконання платежів до черговості, встановленої законодавством »(зі зм. і доп.), послідовність здійснення платежів з рахунків банків за кількома грошовими зобов'язаннями, термін виконання яких вже настав.
[4] Заява на наступний акцепт платник повинен надати в банк-відправник протягом п'яти банківських днів, не рахуючи дня надходження платіжної вимоги до банку.
[5] ІНКАСО - банківська операція, при якій банк за дорученням свого клієнта - отримувача коштів і на підставі складеного ним розрахункового документа отримує належну одержувачу суму грошових коштів від платника і зараховує її в установленому порядку на рахунок одержувача.
[6] Банк-емітент »- банк, що відкриває (виставляє) акредитив
[7] Чекодавець - фізична або юридична особа, яка здійснює платіж за товари і послуги за допомогою чека, яке заповнює і підписує його.
[8] Пов'язані з обслуговуванням культурних програм, змістом посольств, з туризмом та ін
[9] Інструкція про порядок ввезення, вивезення та пересилання іноземної валюти, білоруських рублів, платіжних документів в іноземній валюті, документарних цінних паперів у білоруських рублях і іноземній валюті фізичними особами через митний кордон Республіки Білорусь », затверджена Постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь і Державного митного комітету Республіки Білорусь 30 квітня 2004 року № 73/38.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Контрольна робота
130.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Спортивний туризм в Республіці Білорусь
Міжнародний туризм і митний контроль в Республіці Білорусь
Туризм в Республіці Казахстан
Туризм в Республіці Саха Якутія
Підприємництво в Республіці Білорусь
Громадянство в Республіці Білорусь
Страхування У Республіці Білорусь
Земельні ділянки в республіці Білорусь
Права дитини в Республіці Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас