Трудові пенсії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2
I. Передумови реформування пенсійної системи ... ... ... ... ... ... ... ... 5
II.Віди, складові частини та умови призначення трудової пенсії ... ... ... .14
2.1.Пенсія по старості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
- Встановлення, обчислення, виплата
- Структура (базова, страхова, накопичувальна)
2.2.Особенності призначення пільгових (дострокових) пенсій ... ... ... .25
- Дострокова пенсія по старості (за вислугу років)
- За шкідливі умови праці
2.3. Пенсія по інвалідності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 33
- Встановлення, обчислення, виплата
- Структура (базова, страхова, накопичувальна)
2.4.Пенсіі у зв'язку з втратою годувальника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43
- Структура (базова, страхова)
- Встановлення, обчислення, виплата
2.5. Конвертація і індексація трудових пенсій ... ... ... ... ... ... .. 53
III. Проблеми та перспективи пенсійного законодавства ... ... ... .. 62
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
Програми
ВСТУП
У грудні 2001 року були ухвалені найважливіші законодавчі акти, що сприяють забезпеченню стійкості, максимальному зміцнення та подальшого розвитку трудових відносин.
З 1 січня 2002р. Вступили в дію 4 федеральних закону, пов'язані з пенсійної реформи: «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» від 15.12.201г. № 166-ФЗ; «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» від 15.12.2001г. № 167-ФЗ; «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17.12.2001г. № 173-ФЗ; «Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу Російської Федерації та деяких законодавчих актів Російської Федерації про податки і збори» від 31 грудня 2001р. № 198-ФЗ.
Відповідно з моменту вступу в дію нових законів втратили силу закон РФ «Про державні пенсії в Російській Федерації» від 20 листопада 1990р. і Федеральний закон «Про порядок обчислення і збільшення державних пенсій від 21 липня 1997р. Інші прийняті до 1 січня 2002р. Федеральні закони, що передбачають умови і норми пенсійного забезпечення, застосовуються лише в частині, що не суперечить закону про трудові пенсії від 17.12.2001г. (П.2 ст.31 цього Закону). Сказане не означає, що тепер всі питання пенсійного забезпечення вирішуються абсолютно по новому. Значна частина норм старих законів у колишньому або дещо зміненому вигляді відтворено і в нових. Деякі нові норми сформульовані таким чином, щоб більша частина пенсіонерів отримувала пенсію в повному обсязі.
Приймаючи замість одного пенсійного закону 1990р. два (про державне пенсійне забезпечення і про трудові пенсії), законодавець обрав критерієм для цього джерело фінансування пенсій: чи виплачуються вони тільки із засобів федерального бюджету або також і за рахунок страхових внесків. Відзначу, що новий поділ пенсій - на трудові і державні - умовне, оскільки Рудова пенсії не втратили характеру державних.
Переважна кількість пенсіонерів (нинішніх і майбутніх) потрапляє під дію Закону про трудові пенсії.
Саме тому я обрав цю тему для дослідження у своєму дипломному проекті.
У роботі досліджуються основні критерії, параметри, розрахунків і джерела для всіх категорій пенсіонерів, які отримують свої пенсії відповідно до Закону про трудові пенсії.
Перша частина роботи присвячена загальним питанням з проблеми реформування пенсійної системи в нашій країні. Навіщо необхідна взагалі була пенсійна реформа, які передумови реформування, які проблеми у пенсійному забезпеченні вирішили нові законодавчі акти і що можливо ще зробити для поліпшення роботи пенсійної системи в Російській Федерації. Всі ці питання розкриваються у першій частині.
Друга частина роботи присвячена безпосередньо трудових пенсій. Законом передбачені трудові пенсії:
- За віком;
- По інвалідності;
- У зв'язку з втратою годувальника.
Пенсії по старості та інвалідності складаються з трьох частин: базової, страхової та накопичувальної. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника тільки з двох-базової і страхової.
Кожен з видів трудових пенсій має свою категорію отримують її пенсіонерів, складові частини кожного з видів трудових пенсій розраховуються за різними формулами і мають дещо відмінні складові частини.
Формування пенсій для кращого сприйняття наведені з конкретними прикладами за розрахунками кожної із складових частин.
У третій частині підведені загальні підсумки роботи. Також в третій частині є такі основні проблеми та подальші тенденції розвитку пенсійного законодавства в Російській Федерації.
     I. ПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
Протягом останніх двох років тема подальшої долі пенсійного забезпечення широко обговорювалася в засобах масової інформації. Спектр думок був дуже широкий: від закликів «нічого не міняти і залишити систему як вона є» до вкрай радикальних поглядів - повністю відмовитися від існуючої солідарної системи, що діє на розподільній основі, і перейти до накопичувальної, що фактично означало приватизацію державних зобов'язань перед майбутніми і нинішніми пенсіонерами.
Такі різнополюсні точки зору, на мій погляд, не враховували всю гаму проблем історичних, економічних, демографічних, психологічних і в кінцевому рахунку політичних аспектів життя російського суспільства на сучасному етапі його розвитку.
Протягом 30 років у колишньому СРСР у галузі пенсійного забезпечення найважливішими актами були два закони "Про державні пенсії" (Закон СРСР від 14 травня 1956 р.) і "Про пенсії і допомогу членам колгоспів" (Закон СРСР від 15 липня 1964 р.) . Відповідно до першого актом здійснювалося пенсійне забезпечення робітників, службовців та деяких інших категорій громадян. Саме цим законом пенсія по старості на загальних підставах робітників і службовців встановлювався по досягненні необхідного пенсійного віку (для жінок - 55 років і для чоловіків - 60 років) за наявності загального трудового стажу - 20 і 25 років відповідно для жінок і чоловіків. Розмір пенсії визначався у відсотках до заробітної плати і не міг бути нижче або вище сум, встановлених законом. За вибором звернулася за пенсією заробіток міг підраховуватися виходячи з короткого або тривалого періоду роботи. Якщо був обраний короткий період, то середньомісячний заробіток підраховувався за останні 24 місяці роботи перед її припиненням. При виборі тривалого періоду для підрахунку середньомісячного заробітку бралися будь-які 5 років поспіль з останніх 10 років перед зверненням за пенсією.
Слід зазначити, що саме в цей період і декількома роками пізніше складається стійке поняття спеціального трудового стажу як сумарна тривалість роботи в певних умовах (або на відповідних роботах) або в певних районах. З урахуванням такого стажу надавалося пільгове пенсійне забезпечення. Воно поширювалося на підземні роботи, на роботи з шкідливими і важкими умовами праці та в гарячих цехах. По місцевостях, де протікала трудова діяльність, виділявся стаж роботи в районах Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до цих районів.
Пенсійне забезпечення членів колгоспів, а також членів їх сімей здійснювалось за другим законодавчим актом. Пенсія по старості на загальних підставах колгоспникам призначалася на тих же умовах, що робітникам і службовцям. Однак заробіток для обчислення пенсії брався за один п'ятирічний період роботи в громадському господарстві колгоспу. У заробіток включалася оплата праці в усіх її видах, у тому числі і в натурально-речовій формі.
Фінансове забезпечення двох названих законів було багатоканальним з характерним застосуванням "страхового методу" освіти коштів: нарахування за всіх робітників і службовців страхових внесків, виходячи з розміру встановлених галузевих тарифів, та внесення їх до бюджету державного соціального страхування; для колгоспів також встановлювалися обов'язкові відрахування (платежі ) у централізовані союзні фонди соціального забезпечення та соціального страхування колгоспників. Працюючі пенсіонери отримували пенсію на підприємствах і в організаціях (за рахунок коштів соціального страхування), а непрацюючі пенсіонери в органах соціального забезпечення - за місцем проживання (за рахунок бюджетів союзних республік). Однак, незважаючи на велику кількість фінансових джерел, вони не покривали всі видатки на пенсії радянських громадян. У зв'язку з цим основний тягар по пенсійному забезпеченню (більше 85% від усіх витрат на соціальне забезпечення) припадала на державний союзний бюджет.
До кінця 70-х років темпи зростання пенсій різко сповільнилися і став збільшуватися розрив між доходами працюючого населення та пенсіонерів. Крім того, усе ясніше стали виявлятися глибинні протиріччя двох пенсійних законів, економічна сутність яких була побудована на наявності панівних тоді двох форм власності. Пенсійне забезпечення зайнятих у колективному господарстві було нижче, ніж робітників і службовців, які працюють на державних підприємствах, в 2,5-3 рази.
До початку 80-х років виникла об'єктивна необхідність осучаснення існуючого пенсійного законодавства, яке відповідало б соціальним та економічним реаліям того часу.
Однак прийняття остаточного рішення затяглося на багато років в основному з-за пошуку додаткових фінансових джерел, необхідних для таких перетворень. Тільки в травні 1990 року приймається союзний закон про пенсійне забезпечення радянських громадян, а трохи пізніше-Закон Російської Федерації від 20 листопада 1990 р. № 340-1 "Про державні пенсії в Російській Федерації".
Кок в союзному, так і в російському законах повторилися раніше діяли підстави, що визначають право на пенсію по старості, - вік і загальний трудовий стаж (відповідно для жінок - 55 років і 20 років, для чоловіків - 60 років і 25 років). Однак співвідношення між мінімальним і максимальним розмірами пенсій було вище і становило 1:3 (3,5), замість 1:2 (2,5), що застосовувався раніше.
Принципово новим для пенсійного забезпечення було запровадження єдиних умов нарахування пенсій як для робітників і службовців, так і для зайнятих у сільському господарстві.
Новим для законів було також введення поняття соціальної пенсії, яка встановлювалося непрацюючим громадянам при відсутності права на трудову пенсію.
Разом з тим, були й суттєві відмінності між союзним і російським пенсійним законодавством. Закон Російської Федерації № 340-1 був більш прогресивний щодо союзного, оскільки передбачав більш високі розміри пенсионирования та розширював права на пенсійне забезпечення у окремих категорій населення. У законі відсутній перелік тих, хто має право на трудову пенсію.
Він виходив з того, що право на таку пенсію має кожен громадянин, у якого є умови для її отримання незалежно від соціального стану до часу звернення за пенсією. Російський закон не пов'язував можливість звернення за пенсією за вислугу років з припиненням роботи.
Законом вводилася нова норма для громадян, які стали інвалідами внаслідок військової травми: їм надавалося право отримувати дві пенсії - пенсію по старості (чи пенсію за вислугу років) і пенсію по інвалідності. Були також відмінності у рівні надбавки до пенсії по старості, визначенні розміру пенсії багатодітним матерям, в стажевих вимогах для пенсій по інвалідності через загального захворювання та з ряду інших норм пенсійного законодавства.
Для фінансового забезпечення пенсійного законодавства був створений автономний, незалежний від державного бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації (ПФР), який формував свій бюджет за рахунок диференційованих відрахувань страхових внесків як юридичних, так і фізичних осіб.
Події, що сталися на початку 90-х років XX століття зміни в економіці країни (шквальний лібералізація цін, приватизація власності, розрив технологічних зв'язків між виробниками і т.п.) різко погіршили життєвий рівень і пенсіонерів, і працюючого населення. Тільки-тільки вступив в силу Закон Російської Федерації № 340-1 був розрахований, як і його попередник, але планову економіку з налагодженим регулятором контролю за зростанням заробітної плати. І хто міг тоді, в листопаді 1990 року, припускати, що вже в 1992 році ціни виростуть в 22,6 рази, а розкид заробітної плати буде 1 до 15 при нормі, що обмежує максимальний розмір пенсій трьома мінімальними виплатами. У нових економічних умовах потрібні інші підходи до формування пенсійної політики, більш чітке прояв страхових принципів при формуванні майбутньої пенсії і зниження витрат по нестрахових періодів. Це можливо було зробити тільки при впровадженні жорсткого обліку вступників страхових внесків за застраховану особу від страхувальника. У квітні 1996 року приймається такий закон про персоніфікований облік, а ще через рік - 21 липня 1997р. № 113-ФЗ "Про порядок обчислення і збільшення державних пенсій", який набув чинності з 1 лютого 1998 року. Цей закон повинен був реалізувати принципи обов'язкового пенсійного страхування. У ньому не було понять мінімального або максимального розмірів пенсій, а вводився індивідуальний коефіцієнт пенсіонера (ІКП). Обчислення пенсії проводилося на основі конкретної заробітної плати та періоду страхового стажу.
Разом з тим, незважаючи на виражені ознаки пенсійного страхування, закон фактично обмежував максимальний розмір пенсії введенням граничного відносини середньомісячного заробітку майбутнього пенсіонера до середньомісячної заробітної плати в країні, тим самим знижуючи мотиваційний ефект відображення високих заробітків, що не враховуються (в силу обмежень за ІКП) при призначення пенсії.
Таким чином, починаючи з 1998 року в єдиній пенсійній системі країни, стали застосовуватися два самостійних порядку обчислення пенсії - з використанням ІКП і безпосередньо із заробітку. Виникла ситуація, при якій числення пенсій вироблялося паралельно за "старим" і "новому" механізмам розрахунків, що приводило до розбалансування самої пенсійної системи та її фінансового забезпечення в цілому.
За розрахунками фахівців надалі із зростанням заробітної плати диференціація пенсій повинна була значно знизитися. Так, за прогнозом, ставлення розподілу чисельності пенсіонерів за максимальним розміром одержуваної пенсії з застосуванням ІКП за 10 років (2001-2010 рр..) Зростає з 53 до 97%, тобто максимальна пенсія фактично з часом перетворюється для більшості пенсіонерів в єдину "плоску" пенсію. Крім того, поступово погіршується демографічна ситуація в країні загострює проблеми пенсійного забезпечення на перспективу. В даний час число осіб, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та Пенсійного фонду Росії, становить 38,5 млн. осіб, або 26,5% від загальної чисельності населення.
За останні вісім років кількість пенсіонерів збільшилася майже на 9%, в тому числі отримують пенсії за вислугу років - у 7 разів, соціальні пенсії - в 2 рази і по інвалідності внаслідок загального захворювання - майже на 50 відсотків. З 1998 року вперше в демографічному розвитку Росії число людей пенсійного віку починає перевищувати кількість дітей і підлітків у віці до 16 років. У наступні 15 років ця перевага збільшиться в 1,7 рази.
У 1992 році на 1000 осіб працездатного віку припадало 343 пенсіонера, у 2000 році - 350. Число пенсіонерів зростає, а чисельність зайнятих у суспільному виробництві знижується, що призводить до збільшення навантаження на них по покриттю витрат на пенсійне забезпечення. Після 2007 року процес старіння населення прискориться і може виникнути дефіцит коштів пенсійної системи. Подібні висновки грунтуються на даних довгострокового соціально-економічного та демографічного прогнозу розвитку країни. Так, до 2016 року кількість людей пенсійного віку на 1000 чоловік населення працездатного віку збільшиться до 428 чоловік.
Висока питома вага пенсіонерів пов'язаний з відносно раннім виходом на пенсію в порівнянні з загальновстановленими на 1,5-2 роки і збільшенням контингенту виходять на пенсію за пільговими підставах.
Так, за період з 1992 по 1999 рік при загальному зростанні числа пенсіонерів по старості на 1,9% чисельність пенсіонерів по старості, що вийшли на пільгову пенсію, збільшилася на 24% і склала 22,1% від загальної кількості пенсіонерів (проти 19,4 % у 1992 р.).
Період сплати обов'язкових платежів на пенсійне забезпечення страхувальником за своїх працівників, які підпадають під дію пенсійних пільг у зв'язку з особливими умовами праці, як правило, коротше, а передбачуваний період отримання пенсій виявляється більш тривалим. Таким чином, особи, які працюють в особливих умовах праці, сплачують значно меншу суму страхових внесків на кожен рубль одержуваної пенсії, ніж працівники, які не користуються правом дострокового виходу на пенсію. Фактично оплоту цієї пільги покладається на все працююче населення, що в умовах ринкової економіки представляється невиправданим і несправедливим.
Економічним результатом цієї тенденції є скорочення фінансової бази надходження доходів пенсійної системи при одночасному збільшенні витрат на виплату пенсій.
Діяла протягом декількох десятиліть пенсійна система була обтяжливою для суспільства і не в усьому соціально справедливою.
Вона передбачала величезну кількість пільг для окремих категорій працівників, неадекватних їх внеску у формування доходів ПФР і в той же час відволікаючих значні фінансові ресурси. Поряд з цим вона не відображала повною мірою трудовий внесок більшості працюючих у формування свого майбутнього пенсійного забезпечення і ніяк його не стимулювала.
З прийняттям федеральних законів про обов'язкове пенсійне страхування і про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу змінився і сам механізм фінансування пенсійної системи. Введений з 1 січня 2001 року єдиний соціальний податок і зараховується в державні соціальні позабюджетні фонди був розрахований виключно на розподільну солідарну пенсійну систему. Це пов'язано з тим, що відповідно до російського законодавства податком є ​​обов'язковий індивідуально безвідплатний платіж. Стосовно до пенсійної системи це означає, що працівник, за якого роботодавець сплатив єдиний соціальний податок, по виході на пенсію буде одержувати якусь знеособлену суму пенсії, розмір якої фактично ніяк не буде залежати від суми внесків, сплачених за нього в пенсійну систему.
Разом з тим введення накопичувальної частини трудової пенсії по старості зажадало встановлення такої моделі пенсійних прав громадян, при якій враховуються кошти, сплачені за конкретне застрахована особа та призначені на виплату пенсій конкретній людині. У цих умовах фактично єдиним варіантом додання платежах на обов'язкове пенсійне страхування статусу індивідуально відплатних стосовно до конкретного застрахованій особі залишився варіант з відокремленням страхових внесків на пенсійне страхування в рамках Податкового кодексу Російської Федерації.
Прийнята і вже діє схема, за якою сума єдиного соціального податку в частині, що стосується зарахування до ПФР, поділяється на єдиний соціальний податок, що зараховується до федерального бюджету на базову частину трудової пенсії, і на страхові внески, що зараховуються до бюджету ПФР для фінансування страхової та накопичувальної частин трудової пенсії. Інакше кажучи, сума податку, що підлягає сплаті до федерального бюджету, зменшується платниками податків на суму нарахованих ними за цей же період страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування.
Законами передбачено, що обов'язкові платежі сплачуються лише платниками податків (страхувальниками) за своїх працівників (застрахованих). При цьому сукупна податкове навантаження на фонд оплати праці не збільшується і залишається на рівні колишньої (28% від заробітку працівника для основної маси платників).
Для страхової та накопичувальної частин трудової пенсії крім регресивної шкали бази для нарахування страхових внесків на кожного окремого працівника вводиться диференційована шкала тарифів, що залежать від віку застрахованої особи.
Зміна щорічного процентного відношення, що припадає на фінансування страхової та накопичувальної частин трудової пенсії показано в таблиці 1.1. (Додаток 1) [1].
Страхові внески, на накопичувальну частину трудової пенсії, не можуть бути витрачені на виплату пенсій за поточними зобов'язаннями, а призначені на виплату пенсії конкретному застрахованій особі, за яке вони сплачені. До виходу на пенсію вказаної особи вони будуть інвестуватися в порядку, який повинен бути встановлений федеральним законом.
Принципово новим кроком у фінансуванні майбутніх пенсійних виплат є введення фіксованого платежу, що є за своєю природою різновидом страхових внесків. Страхувальники, до яких відносяться індивідуальні підприємці, адвокати та деякі інші професії, прирівняні до індивідуалам, сплачують суми страхових внесків до бюджету ПФР у вигляді фіксованого платежу.
Громадяни Росії, які працюють за кордоном, має право добровільно вступати в правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування і здійснювати сплату страхових внесків до бюджету ПФР. Аналогічно може вчинити будь-яка фізична особа, сплативши страхові внески навіть за іншу фізичну особу. Федеральним законом визначений максимальний розмір фіксованого платежу на місяць - 3600 рублів. Мінімальний самий розмір має бути визначений Податковим кодексом і стати обов'язковим для сплати.
З введенням в дію з 1 січня 2002 року чотирьох федеральних пенсійних законів можна констатувати, що пенсійна реформа в Російській Федерації почалася успішно. Більше 10 млн. російських пенсіонерів в перших числах січня поточного року отримали вагому прибавку до пенсії. У лютому практично всім 38,5 млн. пенсіонерам були проіндексовані пенсійні виплати. Працюючі пенсіонери придбали можливість отримувати пенсію в повному розмірі. Подальше прийняття законів, передбачених пенсійною реформою, дозволить поліпшити матеріальне забезпечення російських громадян.
II. ВИДИ, СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИЙ ПЕНСІЇ
Провідне місце в російській пенсійній системі належить трудових пенсій. Підставою для отримання цього різновиду пенсійного забезпечення набуває переважна маса зайнятих у виробничій сфері та обслуговування.
Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17 грудня 2001р. № 173-ФЗ (далі Закон про трудові пенсії) вступив в дію 1 січня 2002
Трудова пенсія - щомісячна грошова виплата з метою компенсації громадянам заробітної плати чи іншого доходу. Які отримували застраховані особи перед встановленням їм трудової пенсії або втратили непрацездатні члени сім'ї застрахованих осіб у зв'язку зі смертю цих осіб, право на яку визначається відповідно до умов і нормами, встановленими Федеральним законом про трудові пенсії.
Особи, які мають право на трудову пенсію
Право на трудову пенсію мають громадяни Російської Федерації, які застраховані у відповідності з Федеральним законом «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації», при дотриманні ними умов, передбачених Федеральним законом «Про трудові пенсії в РФ».
Непрацездатні члени сімей осіб, зазначених у частині першій частині закону про трудові пенсії, у випадках, передбачених статтею 9 Федерального закону.
Іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Російській Федерації, мають право на трудову пенсію нарівні з громадянами Російської Федерації, за винятком випадків, встановлених федеральним законом або міжнародним договором РФ.
Види трудових пенсій
Переважна кількість пенсіонерів (нинішніх і майбутніх) підпадає під дію Закону про трудові пенсії. Цим Законом передбачені трудові пенсії:
- За віком;
- По інвалідності;
- У зв'язку з втратою годувальника.
Трудова пенсія по старості і трудова пенсія по інвалідності можуть складатися з таких частин:
1) базової частини;
2) страхової частини;
3) накопичувальної частини.
Трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника складається з наступних частин:
1) базової частини;
2) страхової частини.
Громадянам, що не мають з яких-небудь причин право на трудову пенсію, встановлюється соціальна пенсія на умовах і в порядку, які визначаються Федеральним законом «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації».
Для призначення трудової пенсії інвалідам потрібно підтвердити обмеження здатності до трудової діяльності III, II і I ступеня. Проте до 1 січня 2004 р. на рівних підставах пенсія встановлюється відповідно інвалідам I, II і III груп.
Відсутність у Законі трудової пенсії за вислугу років не означає, що особи, які мають тривалий професійний стаж, втратили право на пенсійне забезпечення. Але тепер така пенсія іменується дострокової пенсією по старості.
Джерела і складові частини трудової пенсії
За новим пенсійним законодавством, введеним у дію з 1 січня 2002 р., трудова пенсія російського громадянина буде складатися з трьох частин - базової, страхової та накопичувальної (причому право на останню набувають тільки більш молоді вікові групи - чоловіки 1953 року народження і молодше, жінки 1958 року народження і молодші).
Ці частини суттєво різняться між собою за порядком призначення, джерелами і способами формування джерел для їх фінансування.
Базова пенсія по суті являє державна допомога по старості і втрати доходу у формі заробітної плати, яка призначається всім застрахованим у системі державного пенсійного забезпечення після досягнення ними пенсійного віку (за новим законодавством, він рівний для чоловіків, як і раніше, 60 років, для жінок - 55 ). Друге, крім досягнення пенсійного віку, умова призначення базової пенсії - наявність не менше п'яти врахованих у системі пенсійного забезпечення та сплачених страхових років. Тільки в цьому випадку за новим законодавством у держави виникають зобов'язання з виплати базової частини пенсії, які вона зобов'язана виконувати незалежно від | того, припинив застрахований працювати чи ні.
Розмір базової пенсії буде затверджуватися щорічно в Законі про федеральний бюджет разом із зазначенням того обсягу фінансових ресурсів, якими повинні бути забезпечені необхідні обсяги виплат.
Одним з найважливіших показників для призначення трудової пенсії є відповідно до Закону страховий стаж, до якого включаються періоди роботи і (або) іншої діяльності, виконані на території Російської Федерації, тобто громадяни Російської Федерації, застраховані по обов'язковому пенсійному страхуванню та за яких сплачувалися обов'язкові страхові внески.
При підрахунку страхового стажу враховується та обставина, що він підрозділяється на частину стажу до реєстрації громадянина як застрахованої і частина стажу після реєстрації. Частина стажу, що передує реєстрації, повинна підтверджуватися документами, виданими в установленому порядку роботодавцем. Після реєстрації страховий стаж підтверджується даними індивідуального (персоніфікованого) обліку.
Джерелом фінансування базової пенсії є федеральний податок, що збирається податковими органами у федеральний бюджет. За нормами затверджується законами про федеральний бюджет і про бюджет Пенсійного фонду на той чи інший рік, зібрані таким чином кошти перераховуються до бюджету ПФР і стають джерелами фінансування виплат базової частини пенсії. Сьогодні механізмом, що забезпечує збір та надходження коштів на ці цілі, є єдиний соціальний податок (ЄСП). Однак обговорюються можливості виділення з ЄСП прямого пенсійного податку з перспективою зменшення його і зниження податкового тягаря на роботодавців, які здійснюють сплату податків та страхових платежів за своїх працівників.
Страхова частина пенсії формується і фінансується в рамках системи державного пенсійного страхування, ядром якої є Пенсійний фонд Російської Федерації.
Джерелом фінансування страхової частини пенсії є страховий платіж, що збирається податковими органами і перераховується до бюджету Пенсійного фонду. Страхові платежі персоніфіковані і здійснюються в інтересах конкретних застрахованих, фіксуючи в якості пенсійних зобов'язань держави перед ними на їхніх особистих рахунках. Самі ж надійшли кошти йдуть після цього на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам. Таким чином, на особистих страхових рахунках відбуватиметься накопичення не безпосередньо коштів, а зобов'язань держави перед громадянином.
Розмір страхового платежу для різних вікових груп різний. Для чоловіків старше 1952 року народження і жінок старше 1957 року народження він встановлений у розмірі 14% від розміру їх заробітної плати. Для чоловіків. народилися в інтервалі від 1953 до 1967 рр.., і жінок в інтервалі від 1958 до 1967 р. він становить 12%. І, нарешті, для тих, хто народився після 1967 р. тариф платежу передбачено в період з 2002 по 2006 рр.. знижувати по одному відсотку на рік - з 11% у 2002 до 8% у 2006.
На відміну від базової частини пенсії, яка ні в якій мірі не пов'язана з тим, скільки заробляв пенсіонер до виходу на пенсію, страхова частина безпосередньо залежить від розміру заробітної плати застрахованого. Чим вище розмір заробітної плати, тим вище страхові платежі з неї і, отже, тим вище розмір майбутньої пенсії.
Накопичення джерел для фінансування страхової частини та її призначення при виході на пенсію буде відбуватися таким чином: страхові платежі надходять на особові рахунки громадян і підсумовуються там. Отриманий обсяг накопичених прав (пенсійний капітал) регулярно індексується в тому ж темпі і в ті ж періоди, що і пенсії нинішніх пенсіонерів. Це теж дає приріст пенсійного капіталу. До моменту виходу на пенсію утворилася сума пенсійних зобов'язань остаточно вивіряється і ділиться на середній розрахунковий період перебування на пенсії - новим законодавством він встановлений у розмірі 228 виплатних місяців. Отримана величина і складає розмір щомісячної страхової виплати майбутнього пенсіонера, яка буде за нормами закону підвищуватися шляхом індексації.
На відміну від базової частини, яку держава зобов'язана виплачувати безумовно після досягнення працівником пенсійного віку, страхову частину пенсіонер повинен мати можливість отримувати в повному або частковому розмірі, а може взагалі відмовитися від отримання її. Останнє дає можливість істотно активізувати накопичення зобов'язань на особистих рахунках та суттєве (до 55-60%) збільшення страхової пенсійної виплати.
Коли законодавець розглядав цю норму, висловлювалися серйозні сумніви з приводу того, чи будуть пенсіонери користуватися нею. Як показав досвід першого півріччя пенсійної реформи, вже сьогодні в різних регіонах від 3 до 5% виходять на пенсію але новим нормам відмовляються від отримання страхової її частини. Такий вибір, як правило, роблять одержувачі високих зарплат, продовжують після виходу на пенсію працювати, тобто та сама категорія, для якої і була задумана дана норма.
Накопичувальна частина пенсії по суті є різновидом страховий. Вона фінансується за рахунок частини страхового тарифу, що виділяється для більш молодих вікових груп із 14-відсоткового страхового внеску. Але на відміну від страхової частини, кошти, що направляються на нагромадження, будуть не витрачатися на виплату поточних пенсій, а інвестуватися в цінні папери та інші фінансові активи для отримання інвестиційного доходу, що зараховується на особисті рахунки громадян і що дозволяє, в підсумку, збільшити розмір їх пенсій .
Розмір тарифу накопичувальних відрахувань для різних вікових груп різний. Для чоловіків, що народилися в інтервалі від 1953 до 1967 рр.., І жінок в інтервалі від 1953 до 1967 рр.. на накопичення виділяється 2% із 14% страхових платежів, які робить в їх інтересах роботодавець. Для тих же, хто народився після 1967р., Законом передбачено поступове підвищення накопичувальних відрахувань з 3% у 2002 р. до 6% в 2006 р.
Накопичувальні відрахування надходитимуть на спеціальну частину особового рахунку застрахованого. Починаючи з 2003 р. громадяни, які мають у складі особового пенсійного рахунку накопичувальну спеціальну частину, зможуть приймати рішення про інвестування своїх пенсійних накопичень (які, втім, будуть за правовим статусом залишатися у федеральній власності) в ті чи інші види активів, пропоновані державними агентами і керуючими компаніями. А з 2004 р. вони можуть направляти накопичувальні кошти і в проекти, здійснювані недержавними пенсійними фондами [2].
На першому етапі пенсійної реформи у росіян, які виходять на пенсію, в її складі будуть тільки дві частини - базова і страхова. Перші пенсіонери, у яких у складі пенсії буде і накопичувальна частина, з'являться тільки в 2012 році.
Розглянемо всі ці види трудової пенсії, їх структуру та приклади розрахунків докладніше.
2.1.Трудовая пенсія по старості
Встановлення, обчислення, виплата
За введеному в дію законодавства право на трудову пенсію по старості мають чоловіки, які досягли віку 60 років, і жінки -55 років. Призначається трудова пенсія при наявності не менше п'яти років страхового стажу. Під страховим стажем розуміється сумарна тривалість періодів роботи і (або) іншої діяльності, протягом яких сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації.
Структура (базова, страхова, накопичувальна)
Базова частина пенсії встановлена ​​в розмірі 450 рублів на місяць. Однак вона може бути диференційована залежно від віку, інвалідності і наявності утриманців. Так, особам, які досягли віку 80 років або є інвалідами, базова частина пенсії встановлюється у сумі 900 рублів, а при наявності трьох і більше непрацездатних членів їх сім'ї - 1350 рублів (Див. табл.2.1.).
Таблиця 3.1. Базова частина трудової пенсії по старості
(В крб., З урахуванням індексації в 2002р.) [3]
Пенсіонерам за віком, які не досягли 80 років і які не є
Інвалідами 1 групи
Пенсіонерам за віком, які досягли 80 років, або є інвалідами 1 групи
з 1.01.02.
с.1.02.02.
с.1.08.02.
з 1.01.02.
с.1.02.02.
с.1.08.02.
За відсутності
утриманців
450,00
479,25
522,38
900,00
958,50
1044,77
При наявність
1 утриманця
600,00
639,00
696,51
1050,00
1118,25
1218,02
При наявність
2 утриманців
750,00
798,75
870,64
1200,00
1278,00
1393,02
При наявність
3 утриманців
900,00
958,50
1044,77
1350,00
1437,75
1567,15
Приклад розрахунку: пенсіонерові 70 років, він працює і має двох непрацездатних утриманців - дітей у віці 14 і 11 років. Базовий розмір його пенсії по старості 750 руб. Чи зміниться розмір пенсії, якщо пенсіонер залишить трудову діяльність? Не зміниться. Чи зміниться розмір базової пенсії, коли старшій дитині виповниться 18 років? Так, зміниться, він складе 600 рублів. Чи зміниться розмір пенсії якщо пенсіонер стане інвалідом з обмеженням здатності до трудової діяльності III ступеня? Так зміниться. Базовий розмір його пенсії за двох непрацездатних утриманців складе 1200, а при одному -1050 рублів.
Розмір страхової частини трудової пенсії по старості розраховується за наступною формулою:
СЧ = ПК / Т,
де СЧ - страхова частина пенсії;
ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу застрахованої особи. Під розрахунковим пенсійним капіталом розуміється загальна сума страхових внесків та інших надходжень до ПФР за застраховану особу, включаючи пенсійні права в грошовому вираженні, придбані до набрання чинності закону про трудові пенсії, яка є базою для визначення розміру страхової частини трудової пенсії;
Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати страхової частини пенсії, рівного 19 років або 228 місяців.
Слід зазначити, що на перехідний період, починаючи з 1 січня 2002 року, очікуваний період виплати трудової пенсії по старості встановлюється тривалістю 12 років (144 місяці) і щорічно збільшується на 6 місяців до досягнення 16 років (192 місяці).
З 1 січня 2011 року очікуваний період збільшується щорічно на один рік до досягнення 19 років (228 місяців).
Приклад розрахунку: Розрахунковий пенсійний капітал становить 150 тис.рублей, а очікуваний термін виплати пенсії 144 місяці (такий термін передбачений для громадян, яким пенсія по старості встановлено до 1 січня 2002р., А також тим громадян, яким вона призначена вперше в 2002р.) Страхова частина пенсії (СЧ) в цьому випадку складе 1041 руб. 67 коп. (150 000: 144). Якщо пенсія буде встановлюватися в 2003р., Коли очікуваний період виплати пенсії збільшиться до 150 місяців [4], то при тому ж розрахунковому пенсійне капіталі страхова частина трудової пенсії по старості складе 1000 руб. (150 000: 150).
При призначенні страхової частини пенсії по старості в більш пізньому віці, ніж потрібно за законом, очікуваний період виплати трудової пенсії скорочується на один рік за кожний повний рік, який минув з дня досягнення 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. При цьому очікуваний період виплати пенсії по старості, який застосовується для розрахунку розміру страхової частини, не може бути менше 14 років (168 місяців). Проте для тих осіб, які скористаються такою можливістю вже найближчим часом, починаючи з 1 січня 2002 року, очікуваний період виплати трудової пенсії по старості може скласти 10 років (120 місяців), але не менш.
Сума базової і страхової частин трудової пенсії не може бути менше 660 рублів на місяць.
Розмір накопичувальної частини трудової пенсії по старості визначається за формулою:
НЧ = ПН / Т,
де НЧ - розмір накопичувальної частини пенсії;
ПН - сума пенсійних накопичень застрахованої особи, врахованих у спеціальній частині його індивідуального особового рахунку. Спеціальна частина індивідуального особового рахунку є розділом індивідуального (персоніфікованого) обліку застрахованого в ПФР, в якому враховуються відомості про які надійшли за це особа страхових внесках, спрямованих на обов'язкове накопичувальне фінансування трудових пенсій, дохід від інвестування та про виплати, вироблених за рахунок пенсійних накопичень;
Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати пенсії по старості, що застосовується для розрахунку накопичувальної її частини. Очікуваний період виплати розраховується на основі даних федерального органу за статистикою і застосовується для розрахунку страхової та накопичувальної частин трудової пенсії.
Повний розмір трудової пенсії по старості є сукупність трьох самостійних частин цієї пенсії, яку можна визначити за формулою:
П = БЧ + СЧ + НЧ,
де П - розмір трудової пенсії за віком;
БЧ - базова частина пенсії;
СЧ - страхова частина пенсії;
НЧ - накопичувальна частина пенсії.
Для осіб, що мають вік понад 50-років чоловіків і 45 років жінок, розмір трудової пенсії по старості визначається із суми двох частин: базової і страхової, тому що страхові внески за цих осіб не спрямовуються на накопичувальну частину пенсії, про акумулюються тільки на страховий її частини. У цьому випадку розрахунок буде здійснюватися за формулою:
П = БЧ + СЧ,
при цьому особливу роль набуває правильна оцінка пенсійних прав застрахованих осіб, вироблена на 1 січня 2002 року, тобто на момент введення в дію закону про трудові пенсії.
Мінімальна трудова пенсія по старості при повному трудовому стажі не може бути менше 660 рублів. Максимально можлива пенсія (при трудовому стажі 40-45 років) складає 0,75 х 1,2 х тисячу шістсот сімдесят одна = 1503 руб.90 коп.
Оцінка пенсійних прав здійснюється шляхом конвертації їх у розрахунковий пенсійний капітал за формулою:
Пк = (РП - БЧ) х Т,
де БЧ - базова частина пенсії, розмір якої конкретно визначено за видами трудової пенсії;
Т - очікуваний період виплати трудової пенсії по старості;
РП - розрахунковий розмір трудової пенсії.
Для чоловіків, що мають загальний трудовий стаж не менше 25 років, а для жінок відповідно - 20 років, розрахунковий розмір трудової пенсії визначається за формулою:
РП = СК х (ЗР / ЗП) хСПЗ,
де ЗР - середньомісячний заробіток застрахованої особи.
Середньомісячний заробіток (дохід) визначається за періоди, аналогічні раніше діяв закону про державні пенсії, а саме: за останні два роки на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку в системі ПФР або за будь-які 5 років (60 місяців) підряд на підставі поданих у встановленому порядку підтвердних документів;
ЗП - середньомісячна заробітна плата в Російській Федерації за той же період;
СЗП - середньомісячна заробітна плата в Російській Федерації за період з 1 липня по 30 вересня 2001 року, встановлена ​​для обчислення і збільшення розмірів державних пенсій;
СК - стажевий коефіцієнт.
Для застрахованих осіб він становить 0,55 і підвищується на 0,01 за кожний повний рік загального трудового стажу, але не більше ніж на 0,20.
Ставлення середньомісячного заробітку застрахованої до середньомісячної зарплати по країні обмежується розміром не більше 1,2.
При неповному загальному трудовому стажі величина розрахункового пенсійного капіталу визначається виходячи з величини капіталу при повному загальному трудовому стажі (25 років у чоловіків і 20 років у жінок), яка ділиться на число місяців повного загального трудового стажу і множиться на число місяців фактично наявного загального трудового стажу [5].
2.2.Назначеніе пільгових (дострокових) пенсій
Пільги, встановлені законодавцем для пенсіонерів, які працювали необхідний час в несприятливих умовах праці, виражаються не тільки в достроковому призначення їм пенсії, але і в її підвищеному розмірі за певної тривалості спеціального стажу. Однак органи, що займаються пенсійним забезпеченням, часто не визнають за цими пенсіонерами права на підвищену пенсію.
Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17 грудня 2001р. № 173-ФЗ (в рід. Від 25 липня 2002 р.) зберіг за окремими категоріями працівників право на дострокове призначення трудової пенсії. Разом з тим Закон встановив новий порядок надання додаткових пільг при призначенні пенсії тим з них, хто пропрацював необхідний час в особливих умовах праці.
Збереження права на дострокове призначення трудової пенсії
Трудова пенсія по старості призначається раніше досягнення віку, встановленого статтею 7 Закону про трудові пенсії таким особам (Список № 1):
1) чоловікам по досягненні віку 50 років і жінкам після досягнення віку 45 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 10 років і 7 років 6 місяців на підземних роботах, на роботах із шкідливими умовами праці та в гарячих цехах і мають страховий стаж відповідно не менш 20 і 15 років.
У разі, якщо зазначені особи пропрацювали на перерахованих роботах не менше половини встановленого вище строку і мають необхідну тривалість страхового стажу, трудова пенсія їм призначається із зменшенням віку, встановленого статтею 7 цього Закону, на один рік за кожний повний рік такої роботи - чоловікам і жінкам ;
2) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали на роботах з важкими умовами праці відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років.
У разі, якщо зазначені особи пропрацювали на перерахованих роботах не менше половини встановленого строку і мають необхідну тривалість страхового стажу, трудова пенсія їм призначається із зменшенням віку, передбаченого статтею 7 Закону про трудові пенсії, на один рік за кожні 2 роки і 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи жінкам;
3) жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в якості трактористів-машиністів у сільському господарстві, інших галузях економіки, а також в якості машиністів будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин не менше 15 років і мають страховий стаж не менше 20 років ;
4) жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали не менше 20 років в текстильній промисловості на роботах з підвищеною інтенсивністю і важкістю;
5) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам по досягненню віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в якості робітників локомотивних бригад і працівників окремих категорій, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені, а також водіїв вантажних автомобілів безпосередньо в технологічному процесі на шахтах, розрізах, у рудниках або рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
6) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в експедиціях, партіях, загонах, на дільницях і в бригадах безпосередньо на польових геолого-розвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
7) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років в якості робітників, майстрів (у тому числі старших) безпосередньо на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи обслуговування механізмів і обладнання, і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
8) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не 20 і 15 років в якості механізаторів (докерів-механізаторів) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
9) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали відповідно не менше 12 років 6 місяців і 10 років у плавскладу на суднах морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (за винятком портових суден, які постійно працюють в акваторії порту, службово-допоміжних і роз'їзних судів, судів приміського і внутріміського сполучення) і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
10) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в якості водіїв автобусів, тролейбусів, трамваїв на регулярних міських пасажирських маршрутах відповідно не менше 20 і 15 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років ;
11) особам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничо-рятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин і на будівництві шахт і рудників, незалежно від віку, якщо вони працювали на зазначених роботах не менше 25 років, а працівникам провідних професій - гірником очисного вибою, прохідники, забійники на відбійних молотках, машиністам гірничих виїмкових машин, якщо вони пропрацювали на таких роботах не менше 20 років;
12) чоловікам і жінкам, які пропрацювали відповідно не менше 25 і 20 років на суднах морського флоту рибної промисловості на роботах з видобутку, обробки риби та морепродуктів, прийому готової продукції на промислі (незалежно від характеру виконуваної роботи), а також на окремих видах суден морського , річкового флоту і флоту рибної промисловості;
13) чоловікам, які пропрацювали не менше 25 років, і жінкам, які пропрацювали не менше 20 років в льотному складі цивільної авіації, а при залишенні льотної роботи за станом здоров'я - чоловікам, які пропрацювали не менше 20 років, і жінкам, які пропрацювали не менше 15 років у зазначеному складі цивільної авіації;
14) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали на роботах з безпосереднього управління польотами повітряних суден цивільної авіації відповідно не менше 12 років 6 місяців і не менше 10 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
15) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали в інженерно-технічному складі на роботах по безпосередньому обслуговуванню повітряних суден цивільної авіації відповідно не менше 20 і 15 років і мають страховий стаж в цивільній авіації відповідно не менш 25 і 20 років.
Списки відповідних робіт, виробництв, професій, посад та спеціальностей та установ, з урахуванням яких призначається трудова пенсія, передбачена пунктом 1 ст.27 Закону про трудові пенсії правила обчислення періодів роботи і призначення трудових пенсій при необхідності затверджуються Урядом Російської Федерації.
Умови призначення трудової пенсії по старості, передбачені пунктом 1 ст.27 Закону про трудові пенсії, застосовуються в тому разі, якщо застрахована особа пропрацювала на відповідних видах робіт не менше половини необхідного терміну за станом на 1 січня 2003 року, а в разі призначення трудової пенсії по старості в період з 1 січня по 31 грудня 2002 року - на день, з якого призначається ця пенсія. Особам, які пропрацювали на відповідних видах робіт менш половини необхідного терміну, а також прийнятим для виконання цих робіт після 1 січня 2003 року, встановлюються професійні пенсії, регульовані відповідним федеральним законом [6].
Збереження права на дострокове призначення трудової пенсії окремим категоріям громадян
Трудова пенсія по старості призначається раніше досягнення віку, встановленого статтею 7 Закону про трудові пенсії, наступним громадянам (Список № 2):
1) жінкам, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до досягнення ними віку 8 ​​років, а також матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до досягнення ними віку 8 ​​років, після досягнення віку 50 років, якщо вони мають страховий стаж не менше 15 років ;
2) жінкам, які народили двох і більше дітей, після досягнення віку 50 років, якщо вони мають страховий стаж не менше 20 років і пропрацювали не менше 12 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 17 календарних років в прирівняних до них місцевостях;
3) інвалідам внаслідок військової травми: чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
4) інвалідам по зору, які мають обмеження здатності до трудової діяльності III ступеня: чоловікам по досягненні віку 50 років і жінкам після досягнення віку 40 років, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 15 і 10 років;
5) громадянам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпутам), і диспропорційні карликам: чоловікам по досягненні віку 45 років і жінкам після досягнення віку 40 років, якщо вони мають страховий стаж відповідно не менше 20 і 15 років;
6) чоловікам по досягненні віку 55 років і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали не менше 15 календарних років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 календарних років в прирівняних до них місцевостях і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років .
Громадянам, які працювали як у районах Крайньої Півночі, так і в прирівняних до них місцевостях, трудова пенсія встановлюється за 15 календарних років роботи на Крайній Півночі. При цьому кожен календарний рік роботи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, вважається за дев'ять місяців роботи в районах Крайньої Півночі.
Громадянам, які пропрацювали в районах Крайньої Півночі не менше 7 років 6 місяців, трудова пенсія призначається зі зменшенням віку, встановленого ст.7 ФЗ про трудові пенсії, на чотири місяці за кожен повний календарний рік роботи в цих районах.
7) особам, які пропрацювали не менше 15 років в якості рятувальників у професійних аварійно-рятувальних службах, професійних аварійно-рятувальних формуваннях Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих і брали участь у ліквідації надзвичайних ситуацій, після досягнення віку 40 років або незалежно від віку;
8) чоловікам по досягненні віку 55 років, жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони були зайняті на роботах із засудженими в якості робітників і службовців установ, які виконують кримінальні покарання у вигляді позбавлення волі, Міністерства юстиції Російської Федерації відповідно не менше 15 і 10 років і мають страховий стаж відповідно не менше 25 і 20 років;
9) чоловікам і жінкам після досягнення віку 50 років, якщо вони пропрацювали не менше 25 років на посадах Державної протипожежної служби (пожежної охорони, протипожежних та аварійно-рятувальних служб) Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих;
10) особам, які не менше 25 років здійснювала педагогічну діяльність у державних і муніципальних установах для дітей, незалежно від їх віку;
11) особам, які здійснювали лікувальну та іншу діяльність з охорони здоров'я населення в державних і муніципальних установах охорони здоров'я не менше 25 років у сільській місцевості і селищах міського типу і не менше 30 років у містах, сільській місцевості та в селищах міського типу або тільки в містах, незалежно від їх віку;
12) особам, які здійснювали творчу діяльність на сцені в державних і муніципальних театрах чи театрально-видовищних організаціях (в залежності від характеру такої діяльності) не менше 15-30 років і досягли віку 50-55 років або незалежно від віку;
13) чоловікам по досягненні віку 50 років, жінкам після досягнення віку 45 років, постійно проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, які пропрацювали відповідно не менше 25 і 20 років в якості оленярів, рибалок, мисливців-промисловиків [7].
При призначенні трудової пенсії по старості відповідно до пп.пп. 2, 6 і 13 п. 1 ст.27 Закону про трудові пенсії застосовується перелік районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей, що застосовувався при призначенні державних пенсій по старості у зв'язку з роботою на Крайній Півночі за станом на 31 грудня 2001 року (Додаток 1 ).
Пільги, встановлені законодавцем для працівників, зазначених у п. 1 ст. 27 і пп.пп.7.-13 п. 1 ст. 28 Закону про трудові пенсії, виражаються, як уже говорилося, не тільки в достроковому призначення їм пенсії, але і в її підвищеному розмірі, якщо пенсіонери мали певний стаж роботи в особливих умовах. Причому збільшення розміру пенсії залежить від тривалості спеціального трудового стажу та віку виходу на пенсію конкретного пенсіонера.
Підведу підсумки. Суттєве збільшення страхової частини пенсії для пенсіонерів-пільговиків найчастіше перекриває зменшення стажевих коефіцієнта при обчисленні розрахункової пенсії за спеціальним стажу. Для тих, хто виходить на пенсію на 10 і більше років раніше загальновстановленого терміну, вже при спеціальному стажі, рівному повного (а це -7,5 років для жінок і 10 років для чоловіків за Списком № 1 чи 15 років для рятувальників по пп 7 п. 1 ст. 28 і т.д.), вигідніше розраховувати пенсію за спеціальним стажу. У цю групу, крім раніше згаданих «вредніков» за Списком № 1 і рятувальників, входять також працівники протипожежних служб, деякі категорії медпрацівників. Збільшення розміру пенсії в осіб перерахованих категорій у цьому випадку становить від 9 до 58% (Список № 1) або навіть більше (у рятувальників).
Для йдуть на пенсію на 5 і менше років раніше від загального терміну визначити заздалегідь вигідність того або іншого варіанту розрахунку важко. Цим пенсіонерам-пільговикам розраховувати пенсію за спеціальним стажу переважно в тому випадку, якщо їх спеціальний стаж перевищує повний на 3-5 років або більше. На питання, скільки точно в роках має складати це перевищення, можна відповісти тільки з урахуванням конкретної ситуації пенсіонера, його загального і спеціального стажу та умов попередньої роботи. Збільшення пенсії для тих, кому вона призначається за Списком № 2, може досягати 29% її розміру.
2.3. Пенсія по інвалідності
Встановлення, обчислення, виплата
З 1 січня 2002 р. трудовий пенсії по інвалідності призначаються відповідно до Федеральним законом «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ. Нові умови пенсійного забезпечення за інвалідністю суттєво відрізняються від колишніх.
Перш за все, Федеральним законом «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ (далі - Закон про трудові пенсії) введено інше поняття інвалідності. Законодавець відмовився від її поділу на три групи. Тепер замість групи інвалідності необхідно підтвердити обмеження здатності до праці одного з трьох ступенів, що визначається за медичними показаннями (п. 1 ст. 8 Закону про трудові пенсії). Порядок визнання громадянина інвалідом, встановлення періоду інвалідності і ступеня обмеження здатності до трудової діяльності органами Державної медико-соціальної експертизи затверджується Урядом РФ (п. 2 ст. 8 Закону про трудові пенсії). В даний час ці органи керуються Постановою Уряду РФ «Про порядок визнання громадян інвалідами» від 13 серпня 1996 р. № 965 (в ред. Від 26 жовтня 2000 р., а також класифікації і тимчасовими критеріями, використовуваними при здійсненні медико-соціальної експертизи, затвердженими Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ № 30 та Постановою Мінпраці РФ № 1 від 29 січня 1997 р. Згідно з цим нормативно-правовим актам інвалідність визначається як соціальна недостатність внаслідок порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до обмеження життєдіяльності та необхідності соціального захисту. При цьому обмеження життєдіяльності характеризується обмеженням не тільки здібності до праці, але також до самообслуговування, пересування, орієнтації, спілкування, контролю за своєю поведінкою і (або) навчання. Наприклад, критерієм для визначення I групи інвалідності є таке порушення здоров'я зі стійким значно вираженим розладом функцій організму, яке призводить до різко вираженого обмеження хоча б однієї з наступних категорій життєдіяльності: здатності до самообслуговування, або до пересування, орієнтації, спілкування, контролю за своєю поведінкою. При цьому питання про ступінь здатності до трудової діяльності навіть не ставиться. Серед критеріїв обмеження життєдіяльності, при яких встановлюється II група інвалідності, називається обмеження здатності до трудової діяльності третього або другого ступеня. Третя ступінь обмеження здатності до праці свідчить про повну неспроможність до трудової діяльності. Друга ступінь - це здатність до виконання трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів, і (або) спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб. Серед кількох категорій обмежень життєдіяльності, дають підставу для визначення III групи інвалідності, значиться обмеження здатності до трудової діяльності першого ступеня. Під нею розуміється здатність до виконання трудової діяльності за умови зниження кваліфікації або зменшення обсягу виробничої діяльності, неможливість виконання роботи за своєю професією. Очевидно, що при переході до нового поняття інвалідності для цілей пенсійного забезпечення критерії поділу обмежень здатності до праці будуть застосовуватися в нинішньому їх розумінні, враховуватися же надалі будуть наявність і ступінь обмеження лише цієї категорії життєдіяльності. Так, сьогодні, наприклад, особи зі стійким значно вираженим розладом функції зору (сліпі) визнаються інвалідами I групи безвідносно до того, чи можуть вони працювати. Якщо ж такий інвалід працює (наприклад, музикантом, викладачем вузу, масажистом, верстатником, складальником деталей і тощо), очевидно, що він не може бути визнаний непрацездатним, тобто мають обмеження до трудової діяльності третього ступеня. Мова в таких випадках може йти про другу або навіть першого ступеня такого обмеження і, відповідно, про пенсії, відповідної наявності II або III групи інвалідності. При цьому такі соціальні показники, як потреба постійної сторонньої допомоги чи догляду, потреба в додаткових витратах, викликаних відсутністю зору, низька оплата праці не повинні прийматися до уваги.
Перехід від колишнього до нового поняття інвалідності для цілей пенсійного забезпечення на практиці не може відбутися в один день. Необхідно прийняти відповідні нормативні правові акти, провести повторний огляд інвалідів і видати їм нові документи про інвалідність. Крім того, одномоментне введення нових вимог привело б до зниження раніше встановлених для інвалідів соціальних гарантій. Тому законодавець ввів певний перехідний період - до 1 січня 2004 р. До цієї дати при встановленні пенсій, належних особам, які мають обмеження здатності до трудової діяльності третього ступеня, враховується наявність I групи інвалідності, другого ступеня - II групи, першого ступеня - III групи ( п. 4 ст. 31 Закону про трудові пенсії).
Трудова пенсія по інвалідності, так само як і по старості, встановлюється лише особам, застрахованим у відповідності з Федеральним законом «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» від 15 грудня 2001 р. № 167-ФЗ (ст.З Закону про трудові пенсії). Право на трудову пенсію по інвалідності не залежить від причини інвалідності (за одним винятком, про який сказано нижче), від тривалості страхового стажу, а також від того, чи продовжує інвалід трудову діяльність. Не має значення, коли настала інвалідність, - у період роботи, до вступу на роботу або після її припинення (п. 3 ст. 8 Закону про трудові пенсії).
Отже, у особи, застрахованої в рамках обов'язкового пенсійного страхування, що стала інвалідом внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва, професійного захворювання і інших причин, виникає право на трудову пенсію по інвалідності, причому не має значення, передував чи факт страхування настання інвалідності або він мав місце згодом . Як вже зазначалося, право на трудову пенсію по інвалідності не залежить від тривалості страхового стажу, тобто він може бути як завгодно малий. Досить і одного дня такого стажу. Це, однак, не означає, що страховий стаж не позначається на пенсії. Але від його тривалості залежить лише її розмір, та й то опосередковано.
За Законом РФ «Про державні пенсії в РФ» 1990 р. при інвалідності внаслідок загального захворювання могли бути призначені повні пенсії та пенсії при неповному трудовому стажі. Тривалість трудового стажу для призначення повної пенсії залежала від віку інваліда і могла досягати 15 років. Пенсія по інвалідності III групи при неповному трудовому стажі не встановлювалася. В даний час ці умови втратили своє значення. Незалежно від тривалості страхового стажу встановлюється пенсія за будь-якої з трьох ступенів обмеження здатності до праці (і відповідно - до 1 січня 2004 р. - при будь-якій групі інвалідності).
У російському пенсійному законодавстві вперше з'явилося обмеження у праві на пенсію, пов'язане з обставинами, за яких настала інвалідність. Трудова пенсія по інвалідності не може бути призначена, якщо інвалідність настала внаслідок вчинення умисного кримінально-караного діяння (наприклад, при навмисному підпалі, угоні автотранспорту, розбійному нападі, хуліганстві і т.п.). Не призначається така пенсія і при настанні інвалідності внаслідок умисного нанесення шкоди своєму здоров'ю (наприклад, при навмисному зараженні туберкульозом або покаліченні з метою уникнути призову на військову службу, при спробі самогубства тощо). Однак у призначенні трудової пенсії по інвалідності через названі причини може бути відмовлено, тільки якщо вчинення злочину і навмисне заподіяння шкоди здоров'ю, що спричинили інвалідність, встановлені в судовому порядку, тобто вироком або рішенням суду, що набрало законної сили (п. 4 ст. 8 Закону про трудові пенсії). Ці обставини, крім того, повинні бути розглянуті органами медико-соціальної експертизи і відображені в довідці про інвалідність, видаваної бюро МСЕ. Порядок встановлення причинно-наслідкового зв'язку інвалідності з вчиненням громадянином кримінально караного діяння або умисним нанесенням їм шкоди своєму здоров'ю, які встановлені в судовому порядку, повинен бути затверджений Урядом РФ (п. 2 ст. 8 Закону про трудові пенсії). Поки такий порядок не встановлений. При відсутності вступило в силу судового рішення, що свідчить про зв'язок інвалідності з названими обставинами, в призначенні трудової пенсії не може бути відмовлено.
Якщо в інваліда повністю відсутній страховий стаж або встановлено причинно-наслідковий зв'язок інвалідності з вчиненням злочину або з умисним нанесенням шкоди своєму здоров'ю, то замість трудової встановлюється соціальна пенсія по інвалідності відповідно до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» (п. 4 ст. 8 Закону про трудові пенсії) [8].
Визначити розмір належної інваліду пенсії можна за формулою, що міститься в ст. 15 Федерального закону «Про трудові пенсії в РФ». Проте враховуючи, що пенсія складається з трьох частин, а на її розмір впливають і ступінь обмеження здатності до праці, і вік пенсіонера, і тривалість страхового стажу, і наявність утриманців, без консультації фахівця при її розрахунку не обійтися.
Структура (базова, страхова, накопичувальна)
Трудова пенсія по інвалідності, як і трудова пенсія по старості, може складатися з трьох частин - базової (БЧ), страховий (СЧ) і накопичувальної (НЧ) (п. 2 ст. 5 Закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації від 17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ. Далі - Закон).
Розмір базової частини встановлюється у твердій сумі і залежить від ступеня обмеження здатності до трудової діяльності (групи інвалідності), а також від наявності утриманців (див. таблицю 2.2.) [9].
Табл.2.2.Базовая частина трудової пенсії по інвалідності
(В крб., З урахуванням індексації в 2002р.) [10]
Інвалідам I групи
(III ступінь втрати
працездатності)
Інвалідам II групи
(II втрати
працездатності)
Інвалідам III групи
(I ступінь втрати
працездатності)
с1.01.02
с1.02.02
с1.08.02
с1.01.02
с1.02.02
с1.08.02
С1.01.02
с1.02.02
с1.08.02
За відсутності
утриманців
900,0
958,50
1044,77
450,00
479,25
522,38
225,00
239,65
261,20
При наявність
1 утриманця
1050,0
1118,25
1218,89
600,00
639,00
696,51
375,00
399,38
435,32
При наявність
2 утриманців
1200,0
1278,00
1393,02
750,00
798,75
870,64
525,00
559,13
609,45
При наявність
3 утриманців
1350,0
1437,75
1567,15
900,00
958,50
1044,7
675,00
718,88
783,58
Як видно з таблиці, додаток кожного утриманця (до трьох) є підставою для збільшення БЧ з 1 січня 2002 р. на 150 руб., А з 1 лютого на 159 крб. 75 коп. Таке збільшення проводиться незалежно від факту роботи інваліда та групи інвалідності (вона може бути й третій). У складі утриманців враховуються непрацездатні члени сім'ї, перераховані в пп.пп. 1,3 і 4 п. 2 і п. 3 ст. 9 Закону. Інваліди, раніше одержували трудову пенсію без урахування утриманців (всі працюючі, а також непрацюючі інваліди III групи), має право подати необхідні документи для встановлення більш високої БЧ.
Розмір страхової частини пенсії визначається за формулою:
СЧ = ПК / (Т х К).
Щоб підрахувати СЧ, необхідно врахувати три показники:
- Суму розрахункового пенсійного капіталу (ПК) за станом на день, з якого призначається СЧ;
- Кількість місяців очікуваного періоду виплати трудової пенсії по старості (Т). З 1 січня 2002 р. по 1 січня 2003р. Т встановлений рівним 144мес. (П. 1 ст. 32 Закону);
- Відношення нормативної тривалості страхового стажу інваліда в місяцях до 180 місяців (К).
Нормативна тривалість страхового стажу (позначимо її М) залежить від віку інваліда на день, з якого йому призначається СЧ. Для осіб, які не досягли 19-річного віку, N = 1 року (12 міс.). Цей показник збільшується на 4 міс. за кожний повний рік віку, починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 міс., тобто до 15 років (п. 3 ст. 15 Закону). Так, наприклад, для 20-річного інваліда N = 20 міс. [12 міс. + 4мес. х (20-18)]; для 30-річного - 60 міс. [12 міс. + 4 міс. х (30-18)], для 60-річного - 180 міс. [12 міс. + 4 міс. х (60-18].
Формула обчислення СЧ для інвалідів інша, ніж для пенсіонерів за віком. Якщо для останніх ПК ділиться просто на Т, тобто на середньозважену тривалість отримання пенсії особою, що дожили до пенсійного віку, то для інвалідів період дожиття не визначається. Множення Т на К має на меті зблизити розміри СЧ інвалідів різного віку. Встановивши Т для 60-літніх інвалідів на рівні Т для чоловіків, які досягли звичайного пенсійного віку, (К = 180/180 = 1; Т х 1 = Т), законодавець не збільшує, а скорочує величину Т пропорційно зменшенню віку інваліда. Так, для 20-річного інваліда К = 0,11 (20/180); 30-річного - 0,33 (60/180); 40-річного - 0,55; 50-річного - 0,78; 60-річного -1. Відповідно, при визначенні СЧ сума пенсійного капіталу ділиться на 144 лише інвалідам 60 років і старше. Для інвалідів ж, наприклад, 20-річного віку дільником буде 15,8 міс., Тобто 11% від 144 міс
Встановлено мінімальна планка для суми БЧ і СЧ. Вона дорівнює 660 руб. (П. 4 ст. 15 Закону). Для інвалідів I групи при базової частини пенсії в 900 руб. цей мінімум практичного значення не має, так само як і для всіх інвалідів з трьома утриманцями, БЧ яких перевищує 660 руб.
Приклад розрахунку: 23-річний інвалід II групи Д. у зв'язку з отриманням вищої освіти працював лише 6 місяців - з 1 січня 2002 р., тобто пенсійних прав до цієї дати не мав. Його заробітна плата становила 6 тис. руб. в місяць. При заробітку до 100 тис. руб. на рік для осіб 1967 р народження та молодше страхові внески на фінансування СЧ встановлені на 2002-2003 рр.. у розмірі 11% (ст. 33 «Про обов'язкове пансіоном страхування в Російській Федерації» від 15декабря 2001р. № 167-ФЗ). За 6 міс. 2002 страхові внески даного інваліда складуть 3960 руб. (11% від 36тис. Руб.). ПК, отриманий до 1 лютого 2002 р., індексується, як і пенсія, на 6,5%. З урахуванням даного ПК в даному прикладі збільшиться на 42 руб. 90 коп. (6,5% від внесків за січень 2002 р.) і складе 4009 руб. 90 коп Ця сума і є його пенсійним капіталом. При Т = 144мес. І К = 0,18 (32/180) СЧ = 4009руб. 90коп./144хО, 18 = 4009руб. 90 коп./25, 92 = 154руб. 70коп. Оскільки сума БЧ + СЧ (479руб. 25коп. + 154 крб. 70 коп = 613 руб. 70 коп.) Виявиться менше мінімальної планки, вона буде підвищена до 660 руб.
Ті інваліди, які були застраховані до 1 січня 2002 р., придбали пенсійні права, конвертовані в ПК за правилами ст. 30 Закону: ПК = (РП - БЧ) х Т. Щоб визначити цю частину ПК при інвалідності I і II групи підраховується, в якому розмірі могла б бути встановлена ​​даній особі пенсія по старості, якщо б він мав на неї право за станом на 1 Січень 2002 При цьому пред'являються ті ж вимоги до трудового стажу і заробітку, які були встановлені Федеральним законом «Про порядок обчислення і збільшення державних пенсій» від 21 липня 1997 р. для обчислення пенсії з застосуванням індивідуального коефіцієнта пенсіонера. При наявності 20-річного трудового стажу у жінок і 25-річного у чоловіків покладається повна розрахункова пенсія (РП). Вона визначається за формулою РП = СК х ЗР / ЗП х СЗП.
СК - стажевий коефіцієнт, який для застрахованих осіб, крім інвалідів III групи, дорівнює 0,55 і підвищується на 0,01 за кожний повний рік загального трудового стажу понад 20-25-річного, але не більше ніж до 0,75. Для інвалідів III групи СК становить 0,30. У загальному трудовому стажі враховуються в календарному порядку періоди діяльності, названі в п. 4 ст. 30 Закону.
ЗР це середньомісячний заробіток застрахованого за 2000-2001 рр.. за відомостями індивідуального (персоніфікованого) обліку в Пенсійному фонді або за будь-які 60 місяців поспіль.
ЗП - середньомісячна заробітна плата в країні за той же період, за який враховується ЗР.
Ставлення ЗР / ЗП обліковується за загальним правилом у розмірі не більше 1,2, а для мешканців півночі - залежно від районного коефіцієнта, але в межах від 1,4 до 1,9.
СЗП - це середньомісячна заробітна плата в РФ за період з 1 липня по 30 вересня 2001 р. для обчислення і збільшення пенсій, яка була визначена Постановою Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р. № 720 в розмірі 1671 руб. в місяць.
Коли пенсія призначається інваліду III групи, у наведену вище формулу визначення збережених пенсійних прав (ПК) за станом на 1 січня 2002 р., як зазначалося, підставляється СК, рівний 0,30. Якщо згодом інвалідність утяжеляется або інвалід досягає пенсійного віку, ПК перераховується з заміною СК на більш високий.
Третя частина пенсії - накопичувальна (НЧ) покладається не всім інвалідам, які народилися в 1967 р. і пізніше, за яких сплачуються накопичувальні страхові внески. При наявності пенсійних накопичень, врахованих у спеціальній частині індивідуального особового рахунку інваліда, НЧ буде встановлюватися йому, як правило, не раніше досягнення пенсійного віку, що становить 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Виняток зроблено для інвалідів I групи по зору, ліліпутів і диспропорційних карликів. Їм достатньо досягти встановленого для них зниженого пенсійного віку - 40 і 50 років (жінкам і чоловікам відповідно). Крім того, незалежно від віку НЧ встановлюється інвалідам I і II групи з дитинства (п. 5 ст. 8 Закону).
Розмір накопичувальної частини пенсії (НЧ) визначається за формулою НЧ = ПН / Т, де ПН - сума пенсійних накопичень, облікованих на спеціальній частині індивідуального особового рахунку за станом на день, з якого призначається накопичувальна частина пенсії. Повернемося до колишнього прикладу. Припустимо, що в розглянутому випадку встановлена ​​інвалідність з дитинства. Із заробітку до 100 тис. руб. на рік для осіб, що народилися в 1967 р. і пізніше, внески, що направляються на НЧ в 2002 р., становлять 3%. Від 6 тис. руб. це складе 180 руб. на місяць і 1080 руб. за 6 місяців. Припустимо, що за півроку, що пройшли до часу звернення за пенсією, інвестиційного доходу від цих внесків отримано не було і ПК дорівнює сумі внесків. При розподілі ПН на Т (144 міс.) НЧ = 1080 руб./144 = 45 руб. На цю суму збільшується пенсія, розмір якої (у двох варіантах) було визначено вище.
Раніше мова йшла про інвалідів, яким пенсія призначається після 1 січня 2002 р. Що стосується інвалідів, вже одержують пенсію за станом на цю дату, то їм, був зроблений перерахунок з застосуванням норм Закону за матеріалами пенсійної справи без витребування в них заяв і яких- яких додаткових документів. Такий перерахунок отримав назву технологічного, тому що здійснювався з метою своєчасної виплати пенсії. У той же час кожен пенсіонер має право звернутися із заявою (а в необхідних випадках і з додатковими документами) для визначення правил обчислення його пенсійного капіталу та розміру пенсії виходячи з трьох можливих варіантів: з урахуванням заробітку, документи про яке є в пенсійній справі (з якого пенсія була призначена або згодом перераховано), з урахуванням заробітку, що беруться до уваги при обчисленні ПК, тобто або за 2000-2001 рр.., або за будь-які 60 місяців роботи. У всіх випадках розмір пенсії, обчисленої за новими правилами, не може бути нижче розміру раніше призначеної пенсії або пенсії, визначеної при її технологічному перерахунку [11].
2.4.Пенсія у зв'язку з втратою годувальника
Встановлення, обчислення, виплата
Право на трудову пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Одному з батьків, дружину або іншим членам сім'ї, зазначена пенсія призначається незалежно від того, складалися вони чи ні на утриманні померлого годувальника. Сім'я безвісно відсутнього годувальника прирівнюється до сім'ї померлого годувальника, якщо безвісна відсутність годувальника засвідчена у встановленому порядку.
Непрацездатними членами сім'ї померлого годувальника визнаються:
1) діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника, які не досягли віку 18 років, а також діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника, які навчаються за очною формою в освітніх установах усіх типів і видів незалежно від їх організаційно-правової форми, за винятком навчальних закладів додаткової освіти, до закінчення ними такого навчання, але не довше ніж до досягнення ними віку 23 років або діти, брати, сестри й онуки померлого годувальника старші цього віку, якщо вони до досягнення віку 18 років стали інвалідами, мають обмеження здатності до трудової діяльності. При цьому брати, сестри й онуки померлого годувальника визнаються непрацездатними членами сім'ї за умови, що вони не мають працездатних батьків;
2) один з батьків або чоловік чи дідусь, бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, а також брат, сестра або дитина померлого годувальника, які досягли віку 18 років, якщо вони зайняті доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 14 років і мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника відповідно до підпункту 1 цього пункту, і не працюють;
3) батьки та чоловік померлого годувальника, якщо вони досягли віку 60 і 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами, мають обмеження здатності до трудової діяльності;
4) дідусь і бабуся померлого годувальника, якщо вони досягли віку 60 і 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами, мають обмеження здатності до трудової діяльності, при відсутності осіб, які відповідно до законодавства Російської Федерації зобов'язані їх утримувати.
Члени сім'ї померлого годувальника визнаються перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
Утримання дітей померлих батьків передбачається і не вимагає доказів, за винятком зазначених дітей, оголошених у відповідності до законодавства Російської Федерації повністю дієздатними або досягли віку 18 років.
Непрацездатні батьки і дружина померлого годувальника, які не перебували на його утриманні, мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника, якщо вони незалежно від часу, що пройшов після його смерті, втратили джерело засобів до існування.
Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на трудову пенсію в разі втрати годувальника.
Трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника-дружина зберігається при одруженні.
Усиновителі мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками, а усиновлені діти - нарівні з рідними дітьми. Неповнолітні діти, які мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право при їх усиновленні.
Вітчим і мачуха мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьком і матір'ю за умови, що вони виховували і утримували померлого пасинка чи падчерку не менше п'яти років. Пасинок і падчерка мають право на трудову пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони перебували на вихованні та утриманні померлого вітчима чи мачухи, які підтверджуються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника встановлюється незалежно від тривалості страхового стажу годувальника, а також від причини і часу настання його смерті, за винятком випадків, передбачених пунктом 11 статьі9 ФЗ «Про трудові пенсії».
При повній відсутності у померлого годувальника страхового стажу, а також у разі настання його смерті внаслідок вчинення ним умисного кримінально караного діяння або навмисного нанесення збитку своєму здоров'ю, які встановлені в судовому порядку, встановлюється соціальна пенсія у зв'язку зі смертю годувальника відповідно до Федерального закону « Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації ».
У разі, якщо смерть застрахованої особи настала до призначення йому накопичувальної частини трудової пенсії по старості або до перерахунку розміру цієї частини зазначеної пенсії з урахуванням додаткових пенсійних накопичень, кошти, враховані в спеціальній частині його індивідуального особового рахунку, виплачуються у встановленому порядку особам, зазначеним у пункті 6 статті 16 Федерального закону про трудові пенсії. При цьому застрахована особа вправі в будь-який час за допомогою подачі відповідної заяви до Пенсійного фонду Російської Федерації визначити конкретних осіб з числа зазначених у пункті 6 статті 16 Федерального закону або з числа інших осіб, яким може бути виконана така виплата, а також встановити, в яких частках слід розподілити між ними зазначені вище засоби. За відсутності вказаної заяви кошти, враховані в спеціальній частині індивідуального особового рахунку, що підлягають виплаті родичам застрахованої особи, розподіляються між ними в рівних частках [12].
Структура (базова, страхова)
Розмір базової частини трудової пенсії в разі втрати годувальника встановлюється в наступних сумах:
дітям, зазначеним у підпункті 1 пункту 2 статті 9 Федерального закону про трудові пенсії, які втратили обох батьків, або дітям померлої одинокої матері (круглим сиротам) - 450 рублів на місяць (на кожну дитину);
іншим непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, зазначеним у пункті 2 статті 9 цього Закону, - 225 рублів на місяць (на кожного члена сім'ї). Базова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника показана в таблиці 2.3.
Табл.2.3. Базова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника
(В крб. З урахуванням індексації в 2002р.)
З 1.01.02.
З 1.02.02.
З 1.08.02
Дітям, зазначеним в пп.1. п.2. ст.9
Закону, які втратили обох батьків, або дітям померлої одинокої матері
(Круглим сиротам)
450,00
479,25
522,38
Іншим непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника (п.2.ст.9 Закону)
225,00
239,63
261,20
Загальний розмір цієї частини пенсії на всю сім'ю залежить, отже, від числа непрацездатних членів сім'ї та числа серед них дітей - круглих сиріт. Разом з тим треба мати на увазі, що базова частина пенсії встановлюється окремо кожному члену сім'ї. Так, якщо в сім'ї непрацездатна мати померлої і дитина померлої одинокої матері, то матері померлої встановлюється базова частина пенсії в розмірі 225 руб., А дитині - круглому сироті 450 руб. на місяць Число непрацездатних членів сім'ї, на яких може встановлюватися базова частина пенсії, не обмежена.
Базовий розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника не залежить від будь-яких інших обставин, наприклад від тривалості страхового стажу годувальника, рівня його заробітку, групи інвалідності та ступеня обмеження здатності до трудової діяльності, віку і т. д.
Розмір страхової частини трудової пенсії з нагоди втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї визначається за формулою:
СЧ = ПК / (ТХК) / КН, де
СЧ - страхова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника;
ПК - сума розрахункового пенсійного капіталу померлого годувальника, врахованого за станом на день його смерті;
Т - кількість місяців очікуваного періоду виплати пенсії по старості (пункт 5 статті 14 Федерального);
К - відношення нормативної тривалості страхового стажу годувальника (у місяцях) станом на день його смерті до 180 місяців. Нормативна тривалість страхового стажу до досягнення померлим годувальником віку 19 років становить 12 місяців і збільшується на 4 місяці за кожен повний рік віку починаючи з 19 років, але не більше ніж до 180 місяців;
КН - кількість непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які є одержувачами зазначених пенсій, встановлених у зв'язку зі смертю цього годувальника станом на день, з якого призначається трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника відповідного непрацездатному члену сім'ї.
У випадку, якщо трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника встановлюється у зв'язку зі смертю особи, яким на день смерті була встановлена ​​страхова частина трудової пенсії по старості або страхова частина трудової пенсії по інвалідності, розмір страхової частини трудової пенсії з нагоди втрати годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї визначається за формулою:
СЧ = СЧП / КН, де
СЧ - розмір страхової частини трудової пенсії з нагоди втрати годувальника;
СЧП - розмір страхової частини трудової пенсії по старості або трудової пенсії по інвалідності, встановлений померлому годувальнику за станом на день його смерті.
Розмір страхової частини трудової пенсії в разі втрати годувальника не може бути менше розміру страхової частини трудової пенсії з нагоди втрати годувальника, яка була спочатку призначена іншим членам сім'ї померлого годувальника у зв'язку зі смертю того ж самого годувальника.
Визначивши страхову частину пенсії, можна розрахувати ту частку цієї частини, яка припадає на кожного непрацездатного члена сім'ї. Для цього вся сума страхової частини пенсії ділиться на число непрацездатних членів сім'ї. Якщо страхова частина пенсії в разі втрати годувальника призначається на одного непрацездатного члена сім'ї, то страхова частина цієї пенсії дорівнює страхової частини пенсії по інвалідності.
Приклад розрахунку. Розрахунковий пенсійний капітал померлого годувальника 40 000 руб., Вік до дня смерті 29 років, пенсія призначається на одну дитину в 2002 р. стажевих коефіцієнт 0,31 (56: 180). Страхова частина пенсії складе 896 руб. Про коп.-40 000 / (1444x0, 31). Якщо в сім'ї померлого годувальника було б два непрацездатних членів сім'ї, то частка страхової частини пенсії кожного з них дорівнювала б 448 крб. 03 коп. (886,06: 2).
Слід зазначити, що частки страхової частини пенсії у зв'язку з втратою годувальника всіх непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника рівні, наприклад матері померлого і його дитину - круглого сироти.
Особливий порядок передбачений для визначення страхової частини пенсії, якщо пенсія встановлюється у зв'язку з втратою годувальника, який сам до дня смерті отримував страхову частину пенсії по старості або по інвалідності. У цьому випадку страхова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника на всіх непрацездатних членів сім'ї померлого дорівнює його страхової частини трудової пенсії по старості або по інвалідності, а розмір частки страхової частини кожного непрацездатного члена сім'ї визначається шляхом ділення всієї суми страхової частини пенсії на непрацездатних членів число сім'ї.
Приклад розрахунку. У травні 2002 р. помер пенсіонер по старості. Страхова частина пенсії становила на день смерті 1000 руб. в місяць. На його утриманні двоє дітей у віці 13 і 15 років. Страхова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника кожного з них 500 руб. в місяць. Якщо у даного пенсіонера був би одна дитина, його страхова частина пенсії склала б 1000 руб., Тобто дорівнювала б страхової частини трудової пенсії по старості, яку отримував годувальник до дня його смерті.
Правило, встановлене останньою частиною пункту 2 ст. 16 Закону про трудові пенсії, має на увазі підключення пізніше до непрацездатним членам сім'ї, яким вже призначено страхова частина пенсії з нагоди втрати годувальника, інших непрацездатних членів сім'ї, що також мають право на отримання трудової пенсії по втраті годувальника, у тому числі її страхової частини. Згідно з цим в буквальному його значенні непрацездатному члену сім'ї, який включається до числа тих членів сім'ї, яким раніше встановлена ​​страхова пенсії з нагоди втрати годувальника, страхова частина пенсії повинна бути встановлена ​​в тому ж розмірі, що й іншим членам сім'ї. Дана норма досить дивна, як і деякі інші, що стосуються пенсії в разі втрати годувальника.
Приклад розрахунку. Помер пенсіонер, який отримував пенсію по інвалідності II групи. Страхова частина його пенсії 1000 руб. На утриманні цього інваліда дитина. На цю дитину встановили страхову частину пенсії в сумі 1000 руб. Через 6 місяців після смерті інваліда в його родині народилася друга дитина. На цю дитину також повинна бути встановлена ​​страхова частина пенсії в тій же сумі, тобто 1000 крб. Потім мати померлого, яка перебувала на утриманні сина за його життя, досягла 55 років. Вона також має право на отримання страхової частини пенсії у сумі 1000 руб. Загальна сума страхової частини пенсії у наведеному прикладі 3000 руб.
У той же час страхова частина пенсії не збільшується, якщо число непрацездатних членів скорочується.
Приклад розрахунку. Помер інвалід II групи. Страхова частина пенсії дорівнювала 900 крб. На його утриманні перебували троє дітей. У зв'язку з його смертю кожному з них встановили страхову частину пенсії 300руб. (900: 3). При досягненні одним з дітей повнолітнього віку страхова частина пенсії двох інших дітей залишиться колишньою, тобто по 300 руб. Коли ще одна дитина досягне 18 років, страхова частина третьої дитини також не зміниться, тобто збережеться в сумі 300 руб.
Які висновки випливають з цих прикладів? По-перше, вигідно поступово включатися в число тих непрацездатних членів сім'ї, які вже отримують пенсію. Цим безумовно скористаються сім'ї, що втратили годувальника, тим більше, що вибір часу звернення за пенсією належить їм. По-друге, очевидна соціальна несправедливість: діти в сім'ях, де не одна дитина, при скороченні кількості одержувачів пенсії забезпечуються гірше, ніж діти в сім'ях, в яких одна дитина. Адже страхова частина пенсії на одного, останнього дитину з трехдетной сім'ї, в якій раніше отримували пенсію ще двоє дітей, в три рази нижче, ніж страхова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника на дитину з однодетной сім'ї.
Розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника визначається за формулою:
П = БЧ + СЧ, де
П - розмір трудової пенсії з нагоди втрати годувальника;
БЧ - базова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника;
СЧ - страхова частина трудової пенсії з нагоди втрати годувальника.
Загальна сума пенсії в разі втрати годувальника складається з базової часта і страхової частини. Нагадаємо, що трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника має лише дві цієї частини. Накопичувальна частина у складі даної пенсії відсутня.
Мінімальний рівень двох цих частин встановлений з 1 січня 2002 р. 660 руб. У Законі не зазначено, що ця сума передбачена в розрахунку «на кожного непрацездатного», але це очевидно, тому що всі розміри до цього вказувалися «на кожного». Треба зазначити, що сума 660 руб. - Одна для всіх видів пенсії (див. п. 8 ст. 14, п. 4 ст. 15 і коментар до них). Ця сума, як зазначалося, запозичена зі старого законодавства, вона іменувалася «сукупної пенсійною виплатою», нижче якої з 1 серпня 2001 року пенсія не встановлювалася і не виплачувалася.
При встановленні розміру трудової пенсії з нагоди втрати годувальника, до складу якої входить розмір страхової частини зазначеної пенсії, кошти, обліковані на індивідуальному особовому рахунку померлого годувальника, списуються з вказаного рахунку, а рахунок закривається.
У випадку, передбаченому пунктом 12 статті 9 Федерального закону, особам, зазначеним у заяві застрахованої особи про порядок розподілу коштів, врахованих у спеціальній індивідуального особового рахунку, проводиться виплата зазначених коштів.
За відсутності вказаної заяви застрахованої особи виплата проводиться його родичам, до числа яких відносяться його діти, в тому числі усиновлені, чоловік, батьки (усиновителі), брати, сестри, дідусі, бабусі та онуки незалежно від віку і стану працездатності, в такій послідовності:
1) у першу чергу - дітям, у тому числі усиновленим, дружину і батькам (усиновлювачам);
2) у другу чергу - братам, сестрам, дідусям, бабусям та внукам.
Виплата коштів родичам померлого годувальника однієї черги здійснюється в рівних частках. Родичі другої черги мають право на отримання коштів, врахованих у спеціальній частині індивідуального особового рахунку померлого годувальника, тільки при відсутності родичів першої черги.
У разі відсутності у застрахованої особи родичів, зазначених у Законі, ці кошти враховуються у складі пенсійного резерву. При цьому спеціальна частина індивідуального особового рахунка застрахованої особи закривається.
Списання коштів, облікованих на індивідуальному рахунку померлого годувальника, та закриття його рахунку - технічна операція, яка не впливає на обсяг прав членів сім'ї. Вона вказана, мабуть, у зв'язку з тим, що в цій пенсії відсутня накопичувальна частина. Щоправда, незрозуміло, чому закривається рахунок, якщо в спеціальній його частині містяться дані про пенсійні накопичення, доля яких ще не вирішена. Рахунок може бути закритий, на наш погляд, лише після визначення долі пенсійних накопичень.
Пункт 6 ст. 16 закону про трудові пенсії передбачає долю пенсійних накопичень, якщо смерть застрахованої настала до призначення йому накопичувальної частини трудової пенсії по старості або до перерахунку розміру цієї пенсії з урахуванням додаткових пенсійних накопичень: в цьому випадку кошти, враховані в спеціальній частині індивідуального рахунку застрахованої, виплачуються згідно його заявою. Пункт 6 ст. 16 визначає, що пенсійні накопичення виплачуються особам, які вказані у відповідній заяві застрахованого. Відразу відзначимо, що порядок виплати ще не встановлений, і ким він повинен бути встановлений, невідомо. Швидше за все, Пенсійним фондом У ньому необхідно визначити, зокрема, термін, протягом якого слід звертатися за отриманням накопичень, і термін, протягом якого треба виплачувати накопичення після відповідного звернення зацікавлених громадян; за чий рахунок повинні проводитися витрати з пересилки і доставки сум накопичень і деякі інші питання.
Правила, які містяться у п. 6 ст. 16закона, встановлені, на мою думку, без урахування істотних змін, які відбулися в спадковому праві у зв'язку з прийняттям III частини ГК 26 листопада 2001 р. і введенням її в дію з 1 березня 2002р. (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552, 4553). З 1 березня 2002 р., зокрема, значно розширено коло спадкоємців, ними стали практично всі родичі померлого, аж до сьомої черги (сьома чергу-це пасинки, падчерки, вітчим і мачуха спадкодавця). Раніше спадкоємцями за законом визнавалися лише три черги родичів. Не враховано також у п. 6 ст. 16 і принцип виплати пенсійних накопичень за правом представлення (за цим принципом внук може успадковувати майно, наприклад, на правах його сина).
Пенсійний закон приймався майже одночасно з III частиною ЦК, і в ньому слід було врахувати зміни в російському спадковому праві.
У обмежувальних правилах виплати пенсійних накопичень померлих явно передбачається фіскальний інтерес, від якого держава відмовилася, ввівши нове спадкове право, що відповідає такому праву інших європейських країн.
2.5. Конвертація і індексація трудових пенсій
Індексація пенсій
Зростання вартості життя і нашій країні постійно випереджає збільшення пенсійних виплат, тому індексацію пенсій російські пенсіонери завжди очікують з нетерпінням. Який порядок індексації передбачено новим пенсійним законодавством?
В останнє десятиліття російським пенсіонерам доводилося гадати, коли ж, нарешті хоч трохи підросте купівельна спроможність їх пенсій. Невизначеність часу індексації була властива варіанту обчислення і перегляду пенсії, встановленому Законом України «Про державні пенсії в Російській Федерації» від 20 листопада 1990 р. № 340-1 спочатку для всіх пенсіонерів, а з 1998 р. - лише для працюючих. У індексації пенсій у той час без кінця відбувалися збої. Особливо вони давали про себе знати в 1993-1999 рр..
Наприклад, проміжки між індексацією в 1993-1994 рр.. становили 9 місяців, в 1994-1996 рр.. 6 і 5 місяців, з травня 1996 р. по вересень 1997 р. - 17 місяців, з жовтня 1997 р. по травень 1999 р. - 20 місяців.
Правда, не можна сказати, що в ці періоди пенсії взагалі не підвищувалися, - певне збільшення їх розміру відбувалося за рахунок компенсаційних виплат. Але за допомогою останніх досягалося лише деяке поліпшення матеріального становища осіб, які отримували маленькі пенсії. Що ж стосується одержувачів пенсій середнього і максимального розмірів, то компенсаційна виплата до їх пенсій становила 85 руб. на місяць з травня 1996р. по квітень 2000 р. і 100 крб. з травня 2000р.
Не так регулярно, як передбачалося, індексувалися і пенсії, призначені із застосуванням ІКП. Їх індексація повинна була здійснюватися за фактом зростання доходів пенсійної системи. Для збільшення пенсії ІКП застосовувався до середньомісячної заробітної плати в країні за відповідний квартал. Розрахунковий фонд оплати праці за квартал визначався Держкомстатом РФ на підставі даних Пенсійного фонду РФ про надходження поточних страхових внесків за методикою, визначеною Мінпраці РФ.
На жаль, автоматизму у перерахунку пенсій не вийшло: якщо з якихось причин зростання доходів ПФР не відбувалося, підстав для індексації пенсій навіть при фактичному зростанні заробітної плати не було, оскільки дані про середньомісячну заробітну плату в Росії за квартал залишалися колишніми або були навіть нижче ніж у попередньому кварталі.
Чинне пенсійне законодавство «прив'язує» індексацію до складових частин пенсії. Розмір індексації пенсій, що затверджується в бюджеті, визначається виходячи з передбачуваних темпів зростання інфляції та зростання заробітної плати на планований рік з урахуванням прогнозованих доходів пенсійної системи.
Правила індексації базової і страхової частин трудових пенсій різні (п.п. 6-8 ст. 17 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17 грудня 2001 р. № 173-ФЗ (в ред. Від 25 липня 2002 ).
Базова частина трудової пенсії індексується з урахуванням темпів зростання інфляції в межах коштів, передбачених на ці цілі у федеральному бюджеті і бюджеті Пенсійного фонду РФ на відповідний фінансовий рік. Коефіцієнт індексації та її періодичність визначаються Урядом РФ. У 2002 р. дана частина пенсії індексувалася двічі: з 1 січня і з 1 серпня.
Страхова частина трудової пенсії індексується у такому порядку:
1) при зростанні цін за кожний календарний квартал не менш ніж на 6% -1 раз на 3 місяці з 1 числа місяця, наступного за першим місяцем чергового кварталу, тобто з 1 лютого, 1 травня, 1 серпня і 1 листопада;
2) при меншому рівні зростання цін, але не менш ніж на 6% за кожне півріччя - 1 раз на 6 місяців, тобто з 1 серпня і 1 лютого, якщо протягом відповідного півріччя не проводилася індексація відповідно до п.1;
3) у разі зростання цін за відповідне півріччя менш ніж на 6% - 1 раз на рік з 1 лютого, якщо протягом року не проводилася індексація відповідно до п.п. 1 і 2.
Коефіцієнт індексації розміру страхової частини трудової пенсії визначається Урядом РФ виходячи з рівня зростання цін за відповідний період і не може перевищувати коефіцієнт індексації розміру базової частини трудової пенсії за той же період.
У випадку, якщо річний індекс зростання середньомісячної заробітної плати в РФ перевищить сумарний коефіцієнт виробленої індексації розміру страхової частини трудової пенсії в цьому ж році, з 1 квітня наступного року проводиться додаткове збільшення розміру страхової частини трудової пенсії на різницю між річним індексу зростання середньомісячної заробітної плати в РФ і вказаним коефіцієнтом. При цьому додаткове збільшення розміру страхової частини трудової пенсії (з урахуванням раніше виробленої індексації цієї частини трудової пенсії) не може перевищувати індекс зростання доходів Пенсійного фонду РФ в розрахунку на одного пенсіонера, що спрямовуються на виплату страхової частини трудових пенсій.
У 2002 р. і базова, і страхова частини трудових пенсій індексувалися одночасно і з однаковими коефіцієнтами (перший раз на 6,5%, другий раз - на 9%) [13].
Конвертація пенсій
Конвертація - це перетворення пенсійних прав, придбаних громадянами за станом на 01.01.2002 р., тобто на момент початку пенсійної реформи, в суму розрахункового пенсійного капіталу. Його величина - це еквівалент суми сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації до 01.01.2002 р. Ця сума визначається зворотним рахунком з розміру умовно належної всім застрахованим особам пенсії так, як якщо б вони досягли пенсійного віку до зазначеної дати. Розрахунковий розмір пенсії всім застрахованим особам визначається за правилами, аналогічними обчисленню пенсій із застосуванням індивідуального коефіцієнта пенсіонера (ІКП).
Для пенсіонерів за станом на 31 грудня 2001 р. встановлена ​​не умовна, а реальна трудова пенсія в найбільш вигідному для них розмірі за чинним до початку реформи пенсійного законодавства, та надано право визначити розрахунковий пенсійний капітал з суми цієї пенсії, яка може бути прийнята в якості розрахункового розміру пенсії.
Оцінка пенсійних прав пенсіонерів за станом на 01.01.2002 р. шляхом їх конвертації (перетворення) і розрахунковий пенсійний капітал проводиться згідно з п. 9 ст. 30 Закону про трудові пенсії органами, які здійснюють пенсійне забезпечення, одночасно з призначенням трудової пенсії відповідно до цього закону.
При цьому право на трудову пенсію по старості, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років, встановлену на 31.12.2001 р. відповідно до Закону Російської Федерації від 20.11.1990 р. № 340-1 «Про державні пенсії в Російській Федерації », - зберігається і не переглядається. Однак, право на трудову пенсію за нормами Закону від 17.12.2001 р. у пенсіонера виникає лише з моменту його вступу в силу, тобто з 01.01.2002 р.
Якщо пенсіонер у строки, встановлені для призначення трудових пенсій за Законом від 17.12.2001 р., не виявить бажання скористатися правом вибору варіанта визначення розрахункового пенсійного капіталу і не представить необхідні документи, величина цього капіталу визначається відповідно до абзацу першого п.6 ст. 30 Закону про трудові пенсії.
Відповідно до нього розрахунковий пенсійний капітал (ПК) за станом на 01.01.2002 р. пенсіонеру визначається виходячи з суми однієї встановленої йому пенсії (П) з урахуванням підвищень і компенсаційної виплати у зв'язку із зростанням вартості життя в Російській Федерації з застосуванням відповідного районного коефіцієнта , за винятком надбавок на догляд і на непрацездатних утриманців.
Враховуючи, що зазначена сума встановленої пенсії П пенсіонеру приймається як розрахунковий розмір трудової пенсії РП, який відповідно до останнього абзацу пункту 2 статті 30 Закону про трудові пенсії не може бути менше 660 руб., То й названа сума при необхідності підлягає збільшенню до цієї мінімальної величини.
Зокрема, суми пенсій по старості та по інвалідності при неповному загальному трудовому стажі, які були перелічені без ІКП і становили менше 660 руб. (З урахуванням компенсаційної виплати, а також із застосуванням районного коефіцієнта і підвищень), збільшуються до 660 руб. з метою конвертації.
Що стосується громадян, які мали право на отримання двох пенсій за статтею 5 Закону від 20.11.1990 р., з метою конвертації вибирається сума однієї з цих пенсій, тому що ним відповідно до Федерального закону - від 15.12.2001 р. № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» в обов'язковому порядку повинна бути встановлена ​​друга (державна) пенсія. Загальний порядок перерахунку пенсії і визначення розрахункового пенсійного капіталу пенсіонера показаний в табл.2.4. (Додаток 3).
Якщо визнання особи інвалідом або смерть годувальника мали місце до 01.01.2002 р., а звернення за відповідною трудової пенсією відбулося після 01.01.2002 р.. але не пізніше, ніж через 12 місяців, то покладається сума пенсії П на 31.12.2001г. визначається за нормами Закону від 20.11.1990 р. затії, виходячи з цієї суми пенсії визначається величина розрахункового пенсійного капіталу за формулами (2) і (З).
При цьому слід враховувати, що одержувач пенсії по інвалідності має право в такій ситуації вибрати варіант конвертації своїх пенсійних прав виходячи з розрахункового розміру пенсії (замість пенсії, встановленої станом на 31.12.2001 р.).
У одержувача пенсії в разі втрати годувальника відсутнє право на подібний вибір. Тому конвертація проводиться тільки виходячи з пенсії, встановленої на 31.12.2001 р.
Разом з тим, член сім'ї померлого годувальника має право відмовитися від призначення пенсії з більш раннього терміну з тим, щоб скористатися правом на визначення розрахункового розміру пенсії відповідно до пункту 7 статті 30 Закону про трудові пенсії.
Якщо звернення за трудовий пенсією по інвалідності або у разі втрати годувальника в зазначеному вище випадку послідувало після закінчення 12 місяців з дня визнання особи інвалідом або смерті годувальника, то відповідна пенсія призначається з дня звернення за трудовий пенсією. При цьому підстав для визначення розрахункового пенсійного капіталу з суми встановленої станом на 01.01.2002 р. пенсії не є. Цей капітал визначається тільки виходячи з розрахункового розміру пенсії.
У цьому випадку для інвалідів До має визначатися на момент звернення за пенсією, тобто на момент її призначення за нормами Закону про трудові пенсії.
Обліковуються підвищення
У сумі пенсії, виходячи з якої визначається розрахунковий пенсійний капітал пенсіонеру, враховуються такі, встановлені згідно з відповідними пунктами статті 110 Закону від 20.11.1990 р., підвищення:
а) на 185 крб. 32 коп.:
· Учасникам Великої Вітчизняної війни (пункт «г»);
· Громадянам - колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, створених фашистами та їх союзниками в період другої світової війни (пункт "д");
· Громадянам, нагородженим знаком "Жителю блокадного Ленінграда» (пункт «з»);
· Інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни або з їх наслідками (пункт «к»);
б) на 92 руб. 66 коп.:
· Громадянам, не менше шести місяців перебували на військовій службі в період з 22 червня 1941 по 3 вересня 1945 року (пункт «е»);
· Громадянам, які пропрацювали не менше шести місяців в роки Великої Вітчизняної війни (з 22 червня 1941р. По 9 травня 1945р.), Виключаючи час роботи в районах, тимчасово окупованих ворогом, чи нагородженим орденами і медалями СРСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни (пункт «ж»);
· Громадянам, необгрунтовано репресованим з політичних мотивів і згодом реабілітованим (пункт «і»)
Крім того, можуть бути враховані:
· Встановлені Героям Радянського Союзу, Героям Російської Федерації і громадянам, нагородженим орденом Слави трьох ступенів підвищення розміру пенсії на 100 відсотків, але не менш ніж на 370 руб. 64 коп., Героям Соціалістичної Праці - на 50 відсотків, але не менш ніж на 185 руб. 32 коп., - Відповідно кожним отриманим званням (пункт «а» статті ПО Закону від 20.11.1990 р. у редакції Федерального закону від 13.07.2001 р. № 100-ФЗ, яка набрала чинності з відповідно до Федеральним законом від 15.12. 2001 р. № 168-ФЗ);
· Встановлене чемпіонам Олімпійських ігор підвищення розміру пенсії на 50 відсотків, але не менш ніж на 185 руб. 32 коп. (Пункт «б» статті 110 Закону від 20.11.1990г.);
· Встановлене громадянам, нагородженим орденом Трудової Слави трьох ступенів або орденом «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» трьох ступенів, підвищення розміру пенсії на 15 відсотків (пункт «в» статті 110 Закону від 20.11.1990 р.).
Облік компенсаційної виплати та районного коефіцієнта
Якщо пенсія обчислена без застосування ІКП, то в сумі пенсії, виходячи з якої визначається розрахунковий пенсійний капітал пенсіонера, враховується компенсаційна виплата, встановлена ​​одержувачу відповідної пенсії, у повному розмірі. Одержувачу двох пенсій враховується одна компенсаційна виплата - та, яка була розрахована виходячи із суми пенсії, прийнятої в якості розрахункового розміру пенсії.
Також враховується встановлене у відповідності зі статтею 112 Закону від 20.11.1990 р. підвищення мінімальних і максимальних розмірів трудових пенсій, обчислених без ІКП із застосуванням районного коефіцієнта до заробітної плати робітників і службовців, встановленого рішеннями органів державної влади СРСР або федеральних органів державної влади. Якщо встановлені різні районні коефіцієнти до заробітної плати, враховується коефіцієнт для робітників і службовців невиробничих галузей.
Зберігається також встановлене підвищення мінімальних і максимальних розмірів трудових пенсій, призначених відповідно до статті 14 Закону від 20.11.1990 р. у районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, при виїзді пенсіонера з цих районів і місцевостей на нове постійне місце проживання (незалежно від дати виїзду) з урахуванням відповідного районного коефіцієнта Граничний розмір районного коефіцієнта, з урахуванням якого при виїзді визначається максимальний розмір зазначеної пенсії, становить 1,5.
Для пенсій, обчислених із застосуванням ІКП, особам, що проживають в районах Крайньої Півночі та місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі (а також виїхали після 01.08.2001г. І мають право на пенсію відповідно до статті 14 Закону від 20.11.1990г.) Враховується відношення середньомісячного заробітку пенсіонера до середньомісячної заробітної плати в країні в підвищених залежно від районного коефіцієнта межах (не більше 1,4; 1,7 або 1.9), відповідно до статті 7 Закону від 20.11.1990 р. у редакції Федерального закону від 08.08.2001 р. № 122-ФЗ, який набрав чинності з 01.08.2001 р. Сума встановленої і обчисленої в цьому порядку пенсії також може використовуватися при визначенні розрахункового пенсійного капіталу пенсіонера.
Врахований загальний трудовий стаж
Відповідно до п.4 ст. 30 Закону про трудові пенсії. під загальним трудовим стажем розуміється сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності до 01.01.2002 р, що враховується в календарному порядку. У неї включаються ті ж періоди роботи і діяльності, які враховувалися при призначенні пенсій з застосуванням ІКП (див. таблицю 2.6.) (Додаток 5).
При цьому відповідно до п. 9 ст. 30 Закону про трудові пенсії застосовується порядок обчислення і підтвердження трудового стажу, в тому числі стажу на відповідних видах робіт (а в необхідних випадках - заробітку застрахованої особи), який був встановлений для призначення та перерахунку державних пенсій і діяв до 01.01.2002р. [14 ]
Враховуються види стажу та порядок їх підтвердження наведені в таблиці (Додаток 5).
Включаються до загального трудового стажу в цілях конвертації придбаних пенсійних прав у капітал наступні періоди:
• навчання в училищах, школах і на курсах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і з перекваліфікації, в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, перебування в аспірантурі, докторантурі, клінічній інтернатурі;
• перебування громадян, які проживали в районах, тимчасово окупованих ворогом у період Великої Вітчизняної війни, у віці 16 років і старше на окупованій території СРСР чи інших держав, а також на території держав, що знаходилися в стані війни з СРСР;
• знаходження у фашистських концтаборах у період Великої Вітчизняної війни;
• проживання в м. Ленінграді в період його блокади (з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р.);
• догляд за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 16 років, людям похилого віку, що потребує постійного догляду за висновком лікувального закладу;
• догляд непрацюючої матері за кожною дитиною віком до трьох років і 70 днів до його народження;
• догляд батьків та інших законних представників за ВІЛ-інфікованими неповнолітніми дітьми;
• проживання дружин (чоловіків) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, разом з чоловіками (дружинами) в місцевостях, де вони не могли працевлаштуватися за фахом у зв'язку з відсутністю можливості працевлаштування. [15]
III. Проблеми та перспективи пенсійного законодавства
Російської Федерації
З 1 січня 2003 року набрали чинності закони, в корені міняють існуючу систему пенсійного забезпечення Російської Федерації, практично повністю перебудовують правове регулювання в даній сфері.
Це в першу чергу закони «Про трудові пенсії в Російській Федерації», «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» і «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації», прийняті Державною Думою і Радою Федерації, а також ухвалені у першому читанні законопроекти «Про управлінні коштами державного пенсійного забезпечення (страхування) Російської Федерації »і« Про внесення доповнень і змін до Податкового кодексу і до деяких законодавчих актів про податки і збори ».
Таким чином, при розробці законів, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення, необхідний комплексний підхід, аналіз суміжних галузей законодавства та їх взаємозв'язків.
Внесені в Державну Думу Президентом Російської Федерації проекти законів по пенсійній реформі містили таку кількість недоліків, що після першого читання в профільний комітет Думи надійшло понад 600 поправок. Депутатам Думи вдалося прийти до згоди по ряду поправок і добитися того, щоб частина з них була прийнята, але значна кількість, на жаль, було відхилено.
На сьогоднішній день головним недоліком прийнятих законів, на мій погляд, є порушення положень п.2 ст.55 Конституції Російської Федерації, що забороняють видавати закони, що скасовують або применшують права людини і громадянина.
У чому це проявляється?
Перш за все на самому понятті трудової пенсії, яка визначається як виплата з метою компенсації громадянам заробітної плати чи іншого доходу, які отримували застраховані особи перед встановленням їм трудової пенсії. Дане визначення в корені міняє концепцію права на пенсію, існуючу в даний час. Чинне до теперішнього року законодавство, а саме Закон «Про державні пенсії», пов'язувало право на отримання пенсії з настанням певного віку, настанням інвалідності та втратою годувальника. Таким чином, закріплене в законі поняття трудової пенсії як відшкодування втраченого заробітку або іншого доходу є істотним порушенням прав громадян, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати, тобто не втратили свій заробіток. Таке формулювання дозволяє органу, що здійснює призначення пенсії, у цій підставі відмовити громадянину в його праві на трудову пенсію. Розробники законів - Уряд та Пенсійний фонд - неодноразово в усній формі запевняли, що цього не станеться, і хотілося б у це вірити, однак, на мій погляд, така дискримінаційна невизначеність в законній формулюванні основних понять неприпустима. У ст. 18 ч.4 Закону «Про трудові пенсії» міститься норма, що закріплює право на пенсію працюючих пенсіонерів без будь-яких обмежень, але не так чітко, як у Законі «Про державні пенсії».
Далі, хотілося б зупинитися на новому визначенні пенсії по інвалідності, а точніше - на умовах її призначення. Відповідно до нового закону даний вид пенсії встановлюється за наявності обмеження здатності до трудової діяльності I, II і III ступеня. Однак чинне законодавство, зокрема Закон «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації», а також положення «Про порядок визнання особи інвалідом», затверджене Урядом, не містять поняття ступеня обмеження здатності до трудової діяльності та передбачають встановлення I, II і III груп інвалідності . Після великих суперечок визначилися, що 2 роки інвалідність буде встановлюватися як і раніше, а з 2004 року - по-новому, але поняття «ступінь обмеження здатності до трудової діяльності» залишилося (ступеня обмеження працездатності прив'язані до відсотків втрати працездатності). Тут також має місце можливість для різного роду обмеження прав громадян, які є інвалідами.
З страхового стажу новим законодавством виключені періоди навчання в училищах з підготовки кадрів, технікумах, вузах, час відпустки до пологів, період проживання чоловіка військовослужбовця, що проходить службу у місцевостях, де чоловік не міг працювати за фахом.
Період догляду за дитиною до 1,5 року, а в цілому не більше 3 років, військова служба, період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності чи допомоги по безробіттю і т.д. тепер будуть зараховуватися тільки в тому випадку, якщо цим періодам передувала: трудова або інша діяльність, під час якої сплачувалися страхові внески. З нестрахових періодів тільки два - служба в армії і догляд за дітьми - будуть оплачуваними.
Даний перелік не є вичерпним, на особливу увагу заслуговують містяться в законах розміри пенсії та методики їх визначення. Дане питання є для пенсійного забезпечення ключовим, оскільки головним недоліком існуючої пенсійної системи є на сьогодні якраз недостатній розмір пенсій, отримуваних більшістю пенсіонерів.
З 2002 року змінено існуючий порядок, і обов'язкові пенсійні платежі поділяються на дві рівні частини: одна з них як і раніше буде називатися єдиним соціальним податком (до 14%, в середньому 13%), а інша частина (в тому ж розмірі) - страховими внесками на обов'язкове пенсійне страхування. Перша частина зараховується до федерального бюджету і потім передається (не повністю, а лише частково) до Пенсійного фонду, а друга частина відразу зараховується безпосередньо до бюджету Пенсійного фонду.
Єдиний соціальний податок у частині, що зараховується до федерального бюджету, буде витрачатися не тільки на виплату базової частини трудової пенсії і на підвищення її розміру, але й на виплату пенсій по державному пенсійному забезпеченню, в тому числі на виплату пенсій військовослужбовцям, їх сім'ям, соціальних пенсій та інших, виплата яких здійснювалася за рахунок інших джерел федерального бюджету.
Інша частина пенсійних платежів піде в страхову частину, яка буде акумулюватися на персональному рахунку громадянина і яка в кінцевому підсумку і становитиме основу для майбутньої його трудової пенсії.
За орієнтовними розрахунками, середня страхова частина трудової пенсії (близько 670 крб.) Перевищує середню частину базової трудової пенсії (близько 450 руб.) Приблизно на 40%. Отже, для виплати базової частини трудових пенсій досить соціального податку у розмірі 8% заробітку замість 13%. Реальний обсяг коштів, які можуть бути спрямовані на виплату поточних трудових пенсій, скорочується, таким чином, з 26% фонду оплати праці до 21% (у 2002 році це було приблизно 95 млрд. руб.).
З початку 2002 року введені обов'язкові страхові платежі на накопичувальну частину трудової пенсії. Їх розмір 2% і 6% (з 14%) для типових платників податків при податковій базі до 100 тис. руб. на рік (таку податкову базу має переважна більшість застрахованих). При більш високій податковій базі їх розміри знижуються.
Платежі в розмірі 2% вносяться за застрахованих чоловіків з 1953 по 1966 р. народження і жінок 1957 по 1966 р. народження. За всіх застрахованих 1967 народження та молодше розмір цього платежу становить 6%. Всі такі громадяни після досягнення пенсійного віку (60 і 55 років відповідно чоловіки і жінки) можуть розраховувати на отримання накопичувальної частини трудової пенсії понад базової і страхової її частин. За тих застрахованих, які старші, страхові внески до накопичувальної частина не сплачуються, і вони, отже, не має права претендувати на отримання накопичувальної частини трудової пенсії (їх трудова пенсія дорівнює сумі базової і страхової частин трудової пенсії).
Слід зазначити, що накопичувальні пенсійні системи, існують у ряді зарубіжних країн, але не як обов'язкові, а як добровільні. Взаємовідносини у даній сфері будуються в рамках цивільно-правових відносин.
Введена в Росії накопичувальна система є примусовою, що в корені суперечить принципам як цивільного права, так і права соціального забезпечення.
У зв'язку з цим виникає ряд проблем, які зачіпають не тільки право соціального забезпечення, але і ряд суміжних галузей.
Наприклад, механізм успадкування коштів накопичувальної частини пенсії не відповідає тому механізму, який прописаний в Цивільному кодексі. Замість чотирьох черг спадкування передбачені лише перші дві. При цьому зазначені кошти фактично виключаються зі складу спадщини, і відповідно спадкоємці 3-й і 4-й черг позбавляються права на ці кошти, що суперечить знову-таки Конституції.
Найбільш проблемним з точки зору впливу на суміжні галузі законодавства є законопроект «Про управління коштами державного пенсійного забезпечення Російської Федерації», прийнятий у першому читанні.
Саме назва законопроекту не відповідає його змісту. За змістом назви законопроект мав би містити норми, що визначають механізм управління коштами державного пенсійного забезпечення, тобто визначають джерела формування, що регулюють збір, акумуляцію, капіталізацію, розподіл зазначених коштів тощо, однак насправді з 11 статей проекту лише 2 присвячені питанням управління коштами, а решта так чи інакше визначають організацію, повноваження і функції Пенсійного фонду Російської Федерації . Фактично законопроект є положенням про Пенсійному фонді, якому надано статус федерального закону.
Законопроект передбачає перетворення Фонду у некомерційну організацію, а його територіальні органи одержують самостійний статус у формі державних установ. При цьому в частині статусу територіальних органів законопроект суперечить сам собі. У статті 1 говориться про те, що Фонд і його територіальні органи складають централізовану єдину систему, а в статті 2 - що територіальні органи Фонду є юридичними особами, тобто самостійними суб'єктами.
Пропоновані зазначеним законопроектом заходи щодо перетворення Пенсійного фонду настільки незвичайні, що потрібно разом з ним підготувати законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям Федерального закону« Про управління коштами державного пенсійного забезпечення (страхування) ».
Під «деякими законодавчими актами» розуміються Бюджетний кодекс, Закон «Про державні пенсії» та Закон «Про некомерційних організаціях». При цьому розробники законопроектів не врахували, що потрібно внесення змін також до Цивільного кодексу, в частині, що стосується правового регулювання створення некомерційних організацій, а заразом і до Конституції Російської Федерації, в частині, що стосується предметів спільного ведення Російської Федерації і її суб'єктів, участь яких у управлінні пенсійним забезпеченням не передбачено, і можливість передачі повноважень.
Таким чином, проведена фактично Урядом та Пенсійним фондом пенсійна реформа зачіпає не тільки профільне законодавство, але і правовідносини у сфері конституційного, податкового, бюджетного та гражданскою права. Заради прийняття цих законопроектів так чи інакше змінюються основні, базові, акти російської правової системи, що неминуче згодом спричинить низку колізій законодавства. Крім того, створюється небезпечний прецедент, адже слідом за реформою Пенсійного фонду можна зайнятися реформою фондів соціального та медичного страхування, яка також вимагатиме певних змін, які, у свою чергу, спричинять нові невідповідності, і т.д.
Вважаємо, що якби не було такого поспіху в прийнятті реформенних законів, якщо б Уряд і Президент були послідовні у проведенні заходів з реформування пенсійної системи, то можна було б реально поліпшити становище пенсіонерів.
Тема реформи пенсійної системи обговорюється з 1994 року. Єдиний основоположний документ, в якому сформульована мета пенсійної реформи, - Концепція реформи пенсійного забезпечення в Російській Федерації, схвалена постановою Уряду Російської Федерації від 7 серпня 1995 року № 790, - фактично скасована програмою пенсійної реформи, схваленої постановою Уряду від 20 травня 1998 року № 463 (із змінами від 17 вересня 1999 р.), в якій цілі реформи взагалі не вказані. Наслідком цього є неузгодженість і суперечливість дій державної влади (в тому числі і законодавчої) в галузі пенсійного забезпечення. В останні роки словом «реформа» позначилися самі різні дії влади, від істотного зміни суспільних відносин до косметичних реорганізацій органів державного управління.
Адже суть будь-якої реформи, в тому числі і пенсійної, полягає в тому, що має бути відповідність цілей, завдань, програм, з одного боку, І коштів, ресурсів, форм і методів їх реалізації - з іншого, тобто реформа повинна бути ретельно прорахована , продумана, сконструйована і повинна приносити позитивні результати. Ця реформа не принесе людям позитивних результатів, і розрахунки не на користь сьогоднішніх і майбутніх поколінь.
Однак, оскільки даний законопроект обговорювався після прийняття в першому читанні проектів, запропонованих Президентом, з цілком зрозумілих причин він не отримав підтримки серед більшості депутатів Державної Думи і, хоча і з мінімальним недобором в 9 голосів, не пройшов у першому читанні.
Таким чином, на сьогоднішній день пенсійна реформа здійснюється шляхом прийняття законів, не вирішують основних проблем пенсійного забезпечення. А ці проблеми потребують комплексного підходу. Неможливо реформувати пенсійну систему у відриві від реформи заробітної плати та системи оподаткування, розвитку фінансової інфраструктури економіки і підйому в і реальному секторі народного господарства.
Вважаю, що при реформуванні пенсійної системи повинна бути чітко сформульована і прийнята суспільством мета реформи. Тільки виходячи з такої мети можуть бути поставлені і успішно вирішені завдання пенсійної реформи.
Реформа не повинна здійснюватися за рахунок пенсіонерів та осіб передпенсійного віку. Вони часто не мають можливості захистити себе. Обмеження їх пенсійних прав катастрофічно підірве довіру населення як до пенсійної реформи, так і до держави.
Управління пенсійною системою повинно грунтуватися на принципі чіткого поділу владних та економічних функцій.
Зміна механізму фінансування пенсій та пенсійної формули повинно бути наслідком зміни базових передумов функціонування пенсійної системи, забезпечення справедливого числення пенсій і переслідувати мету підвищення стійкості пенсійної системи в цілому.
ВИСНОВОК
Необхідність прийняття Програми пенсійної реформи в Російській Федерації та визначення її пріоритетів на період з 2001 по 2010 р. обумовлені зміною соціально-економічних умов і особливо після фінансової кризи серпня 1998 р.
Загальним і безумовною вимогою для будь-якої пенсійної системи є питання створення державою правових, організаційних та економічних умови, що забезпечують збереження (відповідно до суспільного договору) придбаних працівниками прав на пенсію такого розміру, який був би прийнятним як для їх одержувачів, так і для платників внесків.
Виклик, перед яким в даний час стоїть Росія в галузі реформування пенсійної системи, полягає в необхідності створення принципово інших інститутів пенсійного забезпечення - покликаних скасувати злидні (принижує людську гідність) і задовольняють суспільство як за розмірами пенсій, так і за механізмами їх фінансового забезпечення. Важливо підкреслити, що формування нової пенсійної системи покликане не тільки підвищити рівень соціального захисту населення, а й відновити повагу і довіру до державних структур влади, підвищити соціальну злагоду в суспільстві, створити оптимальні пропорції у фінансових механізмах з самовідповідальності трудозанятого громадян та солідарної відповідальності всіх соціальних суб'єктів (роботодавців, працівників і держави) за матеріальне забезпечення по старості, хвороби.
Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерацій» містить основні положення, виражені в розділах, що дозволяють досить повно висвітлити основні правові положення про встановлення, обчисленні і виплаті трудових пенсій в Російській Федерації. Цим Законом та іншими пенсійними законами знаменується корінна перебудова і докорінне реформування пенсійної системи в Російській Федерації.
Встановлення державних гарантій трудових прав та пенсійного забезпечення дає можливість досягнення адекватності матеріального становища працюючого і його майбутнього змісту по завершенні трудової діяльності. З метою посилення мотивації до праці пенсійним законодавством встановлюється жорстка залежність майбутнього розміру пенсії від результатів роботи протягом всього трудового періоду діяльності людини, при цьому знижуються обмеження з суми заробітку (доходу), враховується при визначенні розміру пенсії.
Пенсійна реформа здійснена в Росії в безпрецедентно короткий термін. Вперше ідея про заміну сформованій російській пенсійної системи, заснованої, як і в інших розвинених країнах, на соціальне страхування найманих працівників, на принципово іншу - індивідуально-примусову накопичувальну пенсійну систему виникла у 2001 р., а з 1 січня 2002 р. в Росії нова пенсійна система вже почала функціонувати.
Пенсійна реформа здійснена без її ретельної підготовки, проведення наукових досліджень, елементарного аналізу наслідків прийнятих управлінських рішень, в умовах негативної її оцінки більшістю фахівців, науковою громадськістю, багатьма депутатами і громадськими організаціями. Справжні цілі реформи від суспільства приховано.
Реформа проводиться не в інтересах населення, а в інтересах владних структур, державної скарбниці з метою вилучення значної частини пенсійних платежів і використання їх на інші, не пенсійні цілі; реформа не призведе до поліпшення вкрай низького, практично жебрацького рівня пенсійного забезпечення нинішніх і майбутніх пенсіонерів, вона по суті не гарантує людям гідний рівень життя в пенсійний період.
Висновки дослідження:
1. Пенсійна реформа не призвела і не призведе як в найближчій, так і в більш віддаленій перспективі до поліпшення пенсійного забезпечення переважної більшості пенсіонерів, вона по суті на довгі роки закріплює жебрацький рівень пенсійного забезпечення, створений в останні роки самою владою. Разом з тим вона легалізує особливу, привілейовану пенсійну систему для тих, на кого спирається влада.
2. У результаті здійснення пенсійної реформи значно скорочуються фінансові ресурси, які повинні і можуть спрямовуватися на виплату пенсій. При збереженні високих податкових платежів (внесків) застрахованих (тобто працюючих громадян), призначених на потреби пенсійного забезпечення, до 30% таких платежів фактично будуть використовуватися федеральної владою на інші, не пенсійні цілі. Це негативно позначиться на рівні пенсійного забезпечення, який і без того неприпустимо низький і не забезпечує гідне життя старшого покоління і непрацездатних громадян.
3. Здійснено навмисне, безпрецедентне в історії країни позбавлення громадян тих пенсійних прав, які вони придбали до 1 січня 2002 р., яке тягне за собою найчастіше втрату права на пенсію або зниження того рівня пенсії, на який вони розраховували відповідно до діяло раніше законом, підпорядковуючи йому свою поведінку .
4. Реформа повністю зруйнувала страхову пенсійну систему, засновану на солідарності трудящих, і замінила її примусової індивідуальної накопичувальною системою, без достатніх гарантій повернення цих нагромаджень у пенсійний період життя людини. Доля примусових пенсійних накопичень виявиться такою ж, як і інших заощаджень громадян, довірених різним кредитним організаціям, у тому числі державним (люди втратили не лише заощаджень радянського періоду, а й заощадження останніх років - в Ощадбанку Росії, фінансових пірамідах, вибудуваних самою владою або з її дозволу, в дефолті 1998 р. і в результаті високої інфляції).
5. Обгрунтовуючи необхідність проведення пенсійної реформи, введення примусової індивідуально-накопичувальної пенсійної системи (а не добровільною, як в інших країнах), ідеологи реформи в багатьох випадках свідомо невірно інформували керівництво країни і населення про реальну ситуацію в Росії, в тому числі демографічної. Ця ситуація не складніше, ніж у Європі в цілому, і значно краще, ніж у більшості європейських країн, які не ліквідували і не збираються ліквідувати страхові пенсійні системи, а доповнюють і модернізують їх.
6. Якість прийнятих пенсійних законів украй низька, вони юридично безграмотні, розібратися в їхньому змісті простим громадянам дуже складно, а часом це неможливо зробити навіть фахівцям; деякі норми цих законів суперечать цивільному, трудовому та іншому законодавству. Пенсійна реформа з правової точки зору виявилася явно непідготовленою, що неминуче призведе до правового нігілізму, апаратному диктату чиновників.
Наскільки ці висновки правильні і обгрунтовані, судити Вам, але очевидно одне - наші співвітчизники очікували іншого закону, їх очікування явно не виправдалися.
І останнє. До тих пір поки в нашій країні не з'явиться масовий рух мільйонів справжніх і майбутніх пенсіонерів, незалежні від влади політичні сили, які виражають їхні інтереси і здатні захищати ці інтереси всіма дозволеними в демократичному суспільстві засобами, розраховувати на зміну пенсійної політики, як і соціальної політики в цілому , не доводиться.
У "Парламентській газеті» від 20 червня 2001 р., де були опубліковані проекти федеральних законів, в тому числі проект закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації», поміщена фотографія старої жінки, яка Тримає в руці медалі. Поруч з нею кішка. Під фотографією слова цієї жінки - «А медалі, Мурка, на хліб не намажеш». Газета випущено під рубрикою «Президент має намір навести порядок у пенсійних справах». А ось слова Президента нашої країни В. В. Путіна про пенсійну реформу з його інтерв'ю, опублікованого в «Російській газеті» від 25 червня 2002 р.: «Нововведення не приведуть до погіршення матеріального становища пенсіонерів». Так, погіршення, напевно, не буде, але й поліпшення також. А адже воно вкрай необхідно, бо прожити гідно, не в злиднях, на пенсію, яку отримували наші співвітчизники до 1 січня 2002 р. і продовжують отримувати до цих пір, неможливо.
Список використаної літератури:
1.Конституція РФ: Офіційний текст.-М.: Спарк, 2002.-48с.
2.Федеральний закон РФ від 15.12.01. № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в РФ» / / Відомості Верховної РФ.-2001 .- № 51.Ст.4831
3.Федеральний закон РФ від 17.12.01г. № 173-ФЗ «Про трудові пенсії в РФ» / / Відомості Верховної РФ.-2001.-52 (4.1.) .- Ст.4920
4.Федеральний закон РФ від 15.12.01г. № 167-ФЗ «Про обов'язкове пенсійне страхування в РФ» / / Відомості Верховної РФ.-2001 .- № 51.-Ст.4832
5.Федеральний закон РФ від 2.07.02 № 111-ФЗ «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в РФ» / / Російська газета.-2002.-30 іюня.-С.13-15
6.Постанова Уряду РФ від 18.06.02 № 437 «Про затвердження списку посад працівників протипожежної служби МНС, які користуються правом на дострокове призначення пенсії по старості відповідно до підпункту 9 п.1 ст.28 ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »/ / Російська газета.-2002.-3 іюля.С.12
7.Постановленіе Уряду РФ від 11.07.02г. № 516 «Про затвердження періодів робіт, що дають право на дострокове призначення трудової пенсії по старості відповідно до статей 27 і 28 ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »/ / Російська газета .- 2002.-17 іюля.С.16
8.Постановленіе Уряду РФ від 18.07.02г. № 535 «Про затвердження коефіцієнтів індексації з 1 серпня 2002р. базової і страхової частин трудової пенсії »/ / Російська газета.-2002.-20 іюля.С.2
9.Постановленіе Уряду РФ від 18.07.02 № 537 «Про списках виробництв, робіт, професій і посад, з урахуванням яких достроково призначається трудова пенсія по старості у відповідності зі ст.27 ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »/ / Російська газета. -2002.-24 іюля.С.9
10. Постанова Уряду РФ від 29.10.02. № 781 «Про списки робіт, професій, посад, спеціальностей та установ, з урахуванням яких достроково призначається трудова пенсія по старості у відповідності зі ст.28 ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »/ / Російська газета.-2002 .- 6 листопада. С.10
11.Постановленіе Уряду РФ від 24.01.03. № 47 «Про затвердження коефіцієнта індексації з 1 лютого 2003р. базової частини трудової пенсії »/ / Російська газета.-2003.-28января.С.9
12. Постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ, Пенсійного фонду РФ від 27.02.02. № 16 \ 19па «Про затвердження переліку документів, необхідних для встановлення трудової пенсії та пенсії по державному пенсійному забезпеченню відповідно до ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »і« Про державне пенсійне забезпечення в РФ »/ / Російська газета .- 2002 .- 5 іюня.С.15
13.Постановленіе Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 22.02.02. № 17 \ 19пб «Про затвердження правил звернення за пенсією, призначення пенсії та перерахунку пенсії, переходу з однієї пенсії на іншу у відповідності з ФЗ« Про трудові пенсії в РФ »і« Про державне пенсійне забезпечення в РФ »/ / Російська газета .- 2002.-5 іюня.С.14
14.Положеніе про порядок перерахування у 2002р. коштів єдиного соціального податку, що зараховуються у федеральний бюджет і направляються до бюджету Пенсійного фонду РФ на фінансування виплати базової частини трудової пенсії: Затверджено Постановою Мінфіну РФ, Пенсійним фондом РФ від 12.03.02. № 17н/МЗ-03-25/2237 / / Російська газета.-2002.-10 апреля.С.12
15.Буянова М.О. та ін Право соціального забезпечення .- 2-е вид., перераб. і доп.-М.: Юрист, 2001.-814с.
16.Ваша пенсія: Відомчі документи.-М.: 2002 .- № 16.-120с .-- (Бібліотечка журналу Праця і право »)
17.Все про нову пенсійну систему. Закони, роз'яснення, прімери.-М.: Известия, 2002.-208с.
18.Захаров М.Л., Севостьянова В.Б., Тучкова Е.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства (постатейні коментарі до Федеральним законам «Про трудові пенсії в РФ», «Про державне пенсійне забезпечення в РФ») .- М.: ТОВ «ТК Велбі», 2000.-336с.
19.Мачулькая Є.Є. Горбачова Ж.А. Право соціального забезпечення: Навчальний посібник.-3-е изд., Перераб. і доп. М.: Книжковий світ, 2001.-293с.
20.Пенсіонная реформа для кожного. Як самому розрахувати свою пенсію ..- М.: 2002р .-- № 19 - 208с .-- (Бібліотечка «Російської газети»)
21.Пенсіонери і пенсії; Пенсійна реформа; На пенсію достроково; Правила обчислення трудового стажа.-М.: 2003 .- № 1.-2167с .-- (Бібліотечка журналу «Праця і право»)
22.Право соціального забезпечення: Підручник. Під ред. Гусєва К.Н.-2-е ізд.перераб. і доп.-М.: Проспект, 2002.-328с.
23.Сулейманова Г.В. Соціальне забезпечення і соціальний страхованіе.-2-е вид. перераб. і доп.-М.Контур, 1998.-368с.
24.Азарова Є. Пенсійна реформа: гірше не буде? / / Господарство і право.-2001 .- № 10.-С.3-13
25.Азарова Є. Пенсії в новому діапазоні / / Домашній адвокат.-2002 .- № 2.-С.2-3
26.Азарова Є. Пенсія трьох ступенів / / Домашній адвокат.-2002 .- № 4.-С.2-3
27.Ахундов Р. Як у XXI столітті забезпечити стабільну пенсію / / Людина і труд.-2002 .- № 10.-С.56-61
28.Воронін Ю. Як розрахувати трудову пенсію за новим законом / / Господарство і право.-2002 .- № 3.-С.107-122
29.Воронін Ю. Яким повинен бути новий пенсійний закон / / Господарство і право.-2001 .- № 9.-С.14-38
30.Воронін Ю.В., Афанасьєв В.А. Конвертація з суми пенсії: практичний коментар до абзацу п.6 ст.30 ФЗ «Про трудові пенсії в РФ» / / Соціальне обеспеченіе.-2002 .- № 4.-С.41-48
31. Воронін Ю.В., Афанасьєв В.А. Конвертація з суми пенсії: практичний коментар до п.6 ст.30 ФЗ «Про трудові пенсії в РФ» / / Соціальне обеспеченіе.-2002 .- № 3.-С.29-47
32.Влюніцкій В. Пенсійна реформа: навіщо вона потрібна і чому необхідно її провести найближчим часом / / Соціальне обеспеченіе.-2002 .- № 2.-С.34-43
33.Досрочное призначення трудової пенсії по старості / / Юридичний консультант.-2002 .- № 8.-С.33-35
34.Ерошенков С. Зміни в пенсійній системі і соціальна стабільність в країні / / Людина і труд.-2002 .- № 1.-С.50-52
35.Ерошенков С. Навіщо реформа, якщо вона погіршує становище пенсіонерів? / / Людина і праця .- 2001.-311.-С.28-30
36.Зотов І. Роль НПФ у реалізації нової моделі пенсійного забезпечення / / Людина і труд.-2002 .- № 11.С.61-64
37.Зурабов М.Ю. Як самому розрахувати свою пенсію / / Російська газета.-2002.-6 ноября.-С.12
38.Ігнатов А. Пенсійного оборотний податок-альтернатива прийнятому варіанту реформування пенсійної системи / / Людина і труд.-2002 .- № 3.С.43-45
39.Кузнецова Г. Свою пенсію заробляємо вже сьогодні / / Кубанські новості.-2002.-17 декабря.-С.2
40.Куртін А.В. Деякі аспекти реформування пенсійної системи РФ / / Трудове право.-2002 .- № 4.-С.40-47
41.Лазаревскій А.А., Сушкевич А.Г. Навиворіт і догори ногами (пенсійна реформа в Росії на тлі зарубіжного досвіду) / / Фінанси та кредіт.-2002 .- № 3.-С.11-17
42.Лобанова О.М. Проблеми реформування пенсійної системи / / Вчені записки МГСУ.-2002 .- № 1.-С.57-64
43.Ракітская А.В. Програма пенсійної реформи6особенності і тенденції розвитку / / Вчені записки МГСУ.-2002 .- № 1.-С.47-57
44.Роік В. Пенсійна реформа: чи буде подолана планка бідності? / / Охорона праці та соціальне страхованіе.-2002 .- № 5.-С.5-9
45.Севостьянова В.Б. Проблеми і перспективи законодавства з пенсійної реформи в Росії / / Юрист.-2002 .- № 6.-С.49-52
46.Сушкевіч А. Профанація: реформа пенсійної системи звелася до її косметичного зміни в інтересах ПФР / / Експерт.-2002 .- № 3.-С.54-55
47.Цветкова І. Деякі питання, пов'язані з реалізацією федерального закону «про трудові пенсії в РФ» / / Соціальне обеспеченіе.-2002 .- № 9.-С.35-43
48.Чернишов С. Пенсійна реформа пенсіонерам по старості та інвалідності / / Охорона праці та соціальне страхування .- 2002 .- № 3.-С.1-4
49.У майбутнього особа пенсіонера / / Російська бізнес-газета.-2002.-17 сентября.С.8[1] Куртін А.В. Деякі аспекти реформування пенсійної системи російської Федерації / / Трудове право.-2002 .- № 4.-с.40-47
[2] Пешехонов Ю.В. Коментар до пенсійного законодавства РФ.-3-е вид. перераб. і доп.-М.6Омега-л,-2003.-304с.
[3] Кучма М. Таємниці пенсійного законодавства / / Домашній адвокат.-2002 .- № 24 с.3
[4] Див п.1 ст. 32 ФЗ «Про трудові пенсії в Російській Федерації»
[5] Захаров М.Л. СевостьяновВ.Б. Тучкова Е.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства (постатейний коментар до Федеральним законам «Про трудові пенсії в РФ», «Про державне пенсійне забезпечення в РФ») .- М.: ТОВ «ТК« Велбі », 2002.-336с.
[6] ст.27 ФЗ від 17.12.2001г. «Про трудові пенсії в РФ» / Відомості Верховної РФ.-2001 .- № 52-ст.4920
[7] ст.28 ФЗ від 17.12.2001г. «Про трудові пенсії в РФ» / Відомості Верховної РФ.-2001 .- № 52-ст.4920
[8] Азарова Є. Пенсія трьох ступенів / / Домашній адвокат.-2002 .- № 4-5.-с.2-3.с.4-5
[9] Див п.п.1 і 2 ст.15 Закону «Про трудові пенсії в РФ» і п.1 Постанови Уряду РФ від 24 січня 2002р. № 42 «Про затвердження коефіцієнтів індексації з 1 лютого 2002р. базової і страхової частин трудової пенсії »№, згідно з яким БЧ і СЧ збільшені на 6,5%
[10] Кучма М. Таємниці пенсійного законодавства / / Домашній адвокат.-2002 .- № 24 с.3
[11] Азарова Є. Пенсія трьох ступенів / / Домашній адвокат.-2002 .- № 4-5.-с.2-3.с.4-5
[12] Ст.9 ФЗ від 17.12.2001г. «Про трудові пенсії в РФ» № 173-ФЗ/Собраніе законодавства РФ.-2001 .- № 52
[13] Кучма М. Таємниці пенсійного законодавства / / Домашній адвокат.-2002 .- № 24 с.8
[14] Див «Пенсія», 2001, № 8 (59), с.24-27
[15] Воронін Ю.В. Афанасьєв С.О. Конвертація з суми пенсії: практичний коментар до п.6 ст.30 ФЗ «Про трудові пенсії в РФ» / / Соціальне обеспеченіе.-2002 .- № 3.-с.42-47
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Диплом
302.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Трудові пенсії за віком і соціальні пенсії
Трудові пенсії по старості
Трудові пенсії по інвалідності
Трудові пенсії в РФ їх ​​види та умови призначення
Соціальні пенсії
Пенсії в Україні
Державні пенсії
Пенсії за вислугу років 2
Пенсії в Російській Федерації
© Усі права захищені
написати до нас