Трагічні сторінки Історії Україні 30-ті роки 20-го століття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Донецьке музичне училище

Реферат

на тему: «Трагічні сторінки Історії Україні 30-ті роки ХХ століття»

Студентки 2-го курсу

ВО ДМУ

Артеменкова Анни

Донецьк 2008р.

План

 1. Індустріалізація і колективізація в Україні: хід і наслідки.

 2. Політичні репресії в Україні, утвердження сталінського тоталітарного режиму.

 3. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Висновок.

Література.

1. Індустріалізація і колективізація в Україні: хід і наслідки.

Відмова від нової економічної політики означала серйозний поворот в першу чергу у внутрішній політиці більшовиків. Вони обирають курс на "прискорене соціалістичне будівництво", і саме політика "соціалістичної індустріалізації" мала принести успіх сталінському курсу "великої перебудови". "Ми відстали від передових країн на 50-100 років. Ми повинні пробігти цю відстань за десять років. Або ми зробимо це, або нас зімнуть ", - зазначав Сталін у своїй промові в 1931 р.

Курс на індустріалізацію визначив XV з'їзд ВКП (б) (грудень 1927 р.), затвердивши директиви першого п'ятирічного плану розвитку господарства на 1928/29 - 1932/33 роки. XI з'їзд більшовиків України, що проходив під знаком повної підтримки сталінського курсу на форсовану індустріалізацію, схвалив оптимальний варіант п'ятирічного плану для України.

Україні визначалася як основний плацдарм здійснення індустріалізації в СРСР, адже її успіх залежав в основному від кількості та якості українського вугілля і металу. Тому Україна отримала 20% усіх капіталовкладень СРСР, 400 з 1500 промислових підприємств планувалося побудувати у нас в першій п'ятирічці.

Щоб добитися цього, правляча партія і уряд закликали народ напружити всі сили заради великої мети. Український народ не тільки відгукнувся на цей заклик, не лише мирився з труднощами та негараздами, а й виявляв величезний ентузіазм, самовідданість і самопожертву у розбудові народного господарства. Основою цього ентузіазму було те, що люди втомилися від важкого життя і, бачачи результати своєї праці (зростали нові заводи і фабрики, електростанції, прокладалися дороги, збільшувався випуск різноманітних товарів) вірили у світле майбутнє, хоча б для своїх дітей.

Ставилося за мету забезпечити переважне і першочерговим розвиток галузей групи А (паливної, енергетичної, хімічної, машинобудівної та ін.) Це дало б можливість перетворити СРСР на могутню індустріальну державу з великим військово-промисловим потенціалом.

Поряд з цим "пролетарська" держава експлуатувало клас робітника не тільки методами примусу та залякування. Експлуатувалися і щирий ентузіазм трудящих, їхня довіра до влади, віра у "світле майбутнє". Матеріальні стимули, які наочно продемонстрували свої переваги в період НЕП, часто замінювались моральними, політико-ідеологічними.

У ніч з 30 на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірміне" О. Стаханов за допомогою двох помічників-кріпильників видобув 102 тонни вугілля при нормі 7 тонн, розрахованої тільки на вибійника, у 14,5 рази перекривши норму виробітку. Прикладу Стаханова стали випливати інші виробничники, він активно використовувався для розгортання соціалістичного змагання в усіх галузях народного господарства, підвищення продуктивності праці. У досягненні високої продуктивності праці використовувались й інші методи, залежно від специфіки галузі: вдосконалення поділу праці (вуглевидобувна промисловість, машинобудування), поліпшення організації робочих місць (легка промисловість, машинобудування), інтенсифікація роботи машин і агрегатів (машинобудування, залізничний транспорт, текстильна промисловість ), інтенсифікація технологічних процесів (чорна металургія) і т.д.

У роки індустріалізації були впроваджені величезна кількість машин, агрегатів, механізмів, що викликало необхідність істотного підвищення освіти і перш за все технічної грамотності кадрів, масового оволодіння новою технікою, різноманітними професіями, технологічними процесами. Все це також мало прогресивне значення. Разом з тим держава використовувала це для того, щоб переглянути норми виробітку в бік їх збільшення на 35-45%. Учасниками сталінської програми соціалістичної індустріалізації стали й мільйони репресованих "ворогів народу". Нещадно експлуатувалося і село.

Що стосується технічної політики, то вона полягала у створенні підприємств-монополістів, продукція яких призначалася для потреб великих регіонів, зокрема Центральної Росії. Були побудовані "Запоріжсталь", "Азовсталь", Дніпрогес, Краматорський машинобудівний, Харківський тракторний заводи тощо. Наприкінці першої п'ятирічки в Україні підприємства союзного підпорядкування виробляли 69,8% продукції, республіканського - 20,3%, місцевого - 9,9%. З середини 30-х років дедалі чіткіше виявлявся курс на мілітаризацію народного господарства, створення могутнього військово-промислового комплексу. Змінилося співвідношення між промисловістю та сільським господарством у загальній структурі економіки. Різко скоротилися усі види приватного підприємництва. Ліквідовувалися іноземні концесії. Затверджувалася планова адміністративно-командна система, яка через кілька десятків років вичерпає себе і зазнає краху.

Поряд з цим, індустріалізація мала і позитивні наслідки:

- В 1940 р. рівень промислового виробництва у порівняних з 1913 р. збільшився в 7 разів;

- За обсягом виробництва важкої промисловості Україна випередила ряд розвинутих європейських країн: друге місце в Європі по випуску машин (після Великобританії) і виплавці чавуну (після Німеччини);

- України з аграрної країни перетворилася в індустріально - аграрну. Було ліквідовано безробіття, з'явилися тисячі нових робочих місць.

Так проходила форсована соціалістична індустріалізація - складова частина сталінської політики "наступу соціалізму по всьому фронту". Чим цей наступ закінчився, сьогодні знає весь світ. Щодо України, то її трудящі, які добровільно або примусово несли на собі тягар індустріалізації, слабо відчули її результати. Та й не дивно: майже три чверті промислової продукції, виробленої українськими підприємствами, йшли в загальносоюзний фонд.

Іншою складовою сталінського курсу була так звана соціалістична колективізація сільського господарства. Цей напрямок було визначено в 1927 р. на XV з'їзді ВКП (б). На початку 1928 р. Сталін та його оточення внесли в рішення з'їзду корективи, суть яких полягала в ще більшому обмеженні елементів ринку, які залишилися від НЕП, у насильницькій ліквідації всіх форм сільськогосподарської кооперації, а також "куркульства як класу". Єдиною формою організації виробництва на селі мали стати колгоспи і радгоспи. Все це мало здійснитися за три-чотири роки. Тих, хто виступив проти "лінії партії", оголосили "ворогами народу" і репресували (Г. Бухаріна, Г. Рикова, О. Томського та ін.) З цих же причин сталася й розправа над видатними вченими-аграріями: О. Чаянова, К. Кондратьєвим та ін

У 1929 р. на пленумі ЦК ВКП (б) було зазначено, що Україна повинна в найкоротший термін впровадити колективізацію, показуючи приклад іншим республікам СРСР. І вона почала показувати такий приклад. Якщо в жовтні в 1929 р. в Україну було 10 суцільно колективізованих районів, то вже у грудні того ж року їх було 46. Встановлення колгоспно-радгоспної системи супроводжувалося насильницької експропріацією землі, худоби, реманенту. Робилося все для того, щоб убити одвічне прагнення селянина мати власну землю та вчитися продуктивно працювати на ній. Забираючи майже все, селян силоміць заганяли до колгоспів, а незгодних репресували. Фактично мова йшла про розселянювання українських хліборобів. Частина з них, в першу чергу молодь, йшла до міст, у промисловість. Досить багато вихідців із села, які ставали студентами або призивалися до Червоної армії, не поверталося додому.

Важкими були для України і наслідки масових депортацій. В кінці 20-х років 850 тис. українських селян були примусово переселені в необжиті райони Кольського півострова та Сибіру. На перетворення села, зокрема на хліборобів була спрямована і політика "ліквідації куркульства як класу", адже тоді постраждали й досить багато середняцьких господарств.

Щоб забезпечити високі темпи колективізації, більшовики направили до українського села 62 тис. робітників. Сюди прибули також так звані 25-тисячник, - як правило, російські робітники, які повинні були здійснювати аграрну політику партії. На 1 червня в 1930 р. у республіці було насильницьки колективізовано 90 тис. господарств, а всього за роки колективізації - 200 тис. Разом з усіма членами сімей "куркулів" це становило 1,2-1,4 млн. осіб. Більше половини з них була депортована на Північ і до Сибіру. У 1932 р., запровадивши паспортну систему в містах, влада фактично прикріпила селян до колгоспної землі, зробила їх державними кріпаками.

Отже, в результаті "соціалістичної колективізації" радянська влада досягла багатьох цілей. Заможне і здатне до продуктивної праці селянство (куркулі, значна частина середняків) було винищено. Інша частина селян, в першу чергу самих бідних, була загнана до колгоспів, в результаті чого сталося розселянювання українських хліборобів. Через масові репресії значною мірою був підірваний генофонд українського народу в цілому і українського селянства зокрема. Все це негативно вплинуло на створення високопродуктивного сільського господарства і піднесення життєвого рівня населення.

У 1932-1933 рр.. український народ, особливо селянство, відчули на собі, мабуть, один з найтрагічніших результатів колективізації - голодомор. Його витоки, як уже зазначалося, слід шукати в аграрній політиці радянської влади. Плани хлібозаготівель, зокрема, ніколи не були економічно обгрунтованими, вони по суті означали продовольчу диктатуру. В українських хліборобів вилучали майже дві третини валового збору зерна, переважну більшість тваринницької продукції. Крім того, колгоспи власними силами утримували машинно-тракторні станції і продукції для достатньої оплати праці хліборобів у них уже не залишалося.

У 1931 р. майже третина урожаю була втрачена під час жнив. Плани хлібозаготівель, однак, залишилися без змін. У 1932 р. площа посівів в Україні зменшилася на одну п'яту. План же хлібозаготівель був піднятий на 44%. У 1932 р. було прийнято постанову "Про охорону соціалістичної власності", згідно з якою за "прісвоєння" навіть жмені зерна з колгоспного поля селяни каралися розстрілом або концтабором. У засіки держави тоді забирали навіть насіннєвий фонд, не видаючи колгоспникам ані зерна.

У республіці почався голод. У березні 1933 р. ним було охоплено 103 з 400 районів. Однак навіть за цих умов значна кількість зерна йшла на експорт. Центральна влада спромоглася виділити Україні лише 3 млн. пудів хліба. Яка його частина потрапила голодуючим, і сьогодні залишається невідомим. Відомо інше: втрати України становили 3,5-5 млн. чоловік. Цей голодомор був безсумнівно штучним і класифікується як радянсько-більшовицький геноцид проти українського народу.

Однак, незважаючи на таких великих жертв, яких заплатив наш народ за соціалістичну індустралізацію і колективізацію, ефективність господарювання залишалась низькою, велась в основному екстенсивними методами, добробут народу зростав дуже повільно.

2. Політичні репресії в Україні, утвердження сталінського тоталітарного режиму.

Невід'ємною частиною тоталітарної системи влади був репресивний апарат, який повинен був тримати суспільні процеси під жорстким контролем, знищуючи будь-яку опозицію сталінському режиму, будь-які прояви інакодумства. Органи ДПУ - НКВС розгорнули масові репресії проти всіх прошарків населення.

Початок масового вішуковування "класової ворогів" - "ворогів народу" поклав сфабрикований ДПУ "Шахтинська процес" в 1928 р., на якому група інженерів Донбасу була репресована за вигаданими звинуваченнями у шкідництві. З 49 засуджених у цій справі - 7 було розстріляно. Починаючи з 1929 р. масові репресії трьома хвилями прокотилися по Україні.

Перша - 1929-1931 рр..: Примусова колективізація і розкуркулення, процес "Спілки Визволення України (СВУ)", ліквідація УАПЦ.

Друга - 1932-1934 рр..: Штучний голод, постішевскій терор (проти інтелігенції та партпрацівніків).

Третя - 1936-1938 рр..: Так званий "великий терор", в центрі якого були репресії проти військових.

У вересні в 1929 р. відбулися арешти визначних діячів української науки, культури, релігії - як членів вигаданої ОДПУ "Спілки визволення України". У 1930 р. відбувся процес над 45 "керівниками" СВУ. Серед них - академік С. Єфремов, професори Й. Гермайзе, Г. Слабченко, письменники Г. Івченко, Л. Старицька-Черняховського та ін У 1931 р. відбувся ще один процес - так званого "Українського національного центру", за яким було репресовані 50 представників української інтелігенції, в тому числі академік М. Грушевський, відомий історик-марксист М. Яворський та ін У сталінських катівнях загинули українські академіки - геолог Н. Світальський, генетик І. Агол, філософ С. Семковський. Однак навіть за цих умов українські науковці встигли зробити чимало корисного. Визнання набули праці О. Палладіна, Г. Стражеска, О. Динника, М. Луговцева, Ю. Кондратюка та ін

За фальшивими звинуваченнями були засуджені і розстріляні Г. Косинка, К. Буревій, Д. Фальківський, О. Близько, І. Крушельницький та багато інших українських поетів і письменників. Репресії не обминули й театр. У 1933 р. був заарештований видатний режисер Л. Курбаса, а організований ним театр "Березіль" - закрито. У грудні в 1934 р. у справі так званого "Українського центру білогвардійців-терористів" було засуджено до розстрілу 28 представників української інтелігенції. Упродовж 1933 р. від наукової роботи за політичними звинуваченнями було усунуто 1649 науковців, тобто 16% їх загального складу. Черговими жертвами репресій стали І. Куліш, Г. Зеров, Є. Плужник та багато інших. У цілому за ці роки Україна втратила близько 500 талановитих письменників. Влада стояла на заваді творчості таких видатних кінорежисерів, як О. Довженко, І. Кавалерідзе, І. Савченко, І. Пір'єв, Л. Луков та ін. У 30-х роках О. Довженко не з власної Волі вимушени БУВ залішіті Україну І переїхаті до Москви.

Непоправних втрат зазнали військові кадри (в довоєнні роки було репресовано понад 40 тис. найдосвідченіших командирів Червоної армії, у т.ч. 1800 генералів). Варто відзначити, що репресіям піддавалися не тільки інтелігенція, керівники, партробітники й військові, а й рядові робітники і колгоспники.

Отже, в 30-ті роки терор був тотальним, охоплював усі верстви населення. У суспільстві поширилися доноси, взаємна підозра, пошуки "ворогів народу". Головним наслідком масових репресій було фізичне винищення найбільш активної та інтелектуальної частини нації і тотальне розтління тих, кого терор не зачепив. Шляхом репресій відбулося остаточне затвердження сталінського тоталітарного режиму в СРСР і в Україні зокрема.

3. Політичне і соціально-економічне становище українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Особливо важким було політичним і соціально - економічне становище українських земель, які опинилися в 20-х-30-х роках у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини (пріблізно7 млн. українців).

Найбільша кількість українців (5 млн. осіб) проживали на території загарбаній Польщею: Східна Галичина, Західна Волинь, Полісся, Холмщина і Підляшшя. Польський уряд обіцяв країнам Антанти, яка забезпечить права національних меншин, надасть Галичині автономію, проте одразу ж забув про свої обіцянки. Більш того, вже в 1924 р. прийняв закон, яким забороняв користуватися українською мовою в урядових установах і органах самоврядування. Більшість українських шкіл було переведено на двомовне навчання (фактично польскословное). У Львівському університеті були закриті українські кафедри, кількість українців у ньому складали не більше 5-10%.

Відбувалася колонізація українських земель польлякамі (переселенці з Польщі, в першу чергу колишні військові, яким уряд роздавав кращі землі). За законом від 17 грудня 1920 р. вони могли безкоштовно отримати з державного фонду до 45 га землі. Лише протягом 1921-1922 р. загарбникам було роздано під колонізацію, зокрема: на Волині - 112 тис. га, на Поліссі - 113 тис. га, у Східній Галичині - майже 200 тис. га. До 1938 р. їх прибуло в села 200 тис., крім того в міста - 100 тисяч. Вони займали посади дрібних чиновників, поліцаїв, поштових і залізничних працівників тощо.

Необхідно врахувати і те, що в економічних відносинах західноукраїнські землі були аграрними колоніями Польщі, які поставляли сировину і дешева робочу силу.

Польські владні структури посилили гоніння на православну церкву, яка на Волині, Полісся та Холмщини була основною опорою української національної самобутності. 190 православних храмів було зруйновано, понад 150 - передано католикам і уніатам. З 380 православних церков, які були на Волині до 1914 р., залишилося лише 51.

У пошуках кращої долі тисячі українців емігрували за кордон. Інші - ставали на шлях боротьби проти польських порядків за своє соціальне і національне визволення. Точкою відліку такої боротьби можна вважати 20-тисячний мітинг на початку 20-х років у Львові біля собору Св. Юра, на якому всі присутні проголосили клятву, зачитану визначним діячем галицького національно-визвольного руху Ю. Романчуком: "Ми, український народ, клянемося , що ніколи не погодимося на панування Польщі над нами і кожен випадок використовуємо, щоб ненависне нам ярмо неволі з себе скинути і залучитися з цілим великим українським народом в одній, незалежній, соборній державі ".

Визначено опір колонізаторській політиці властей робили кооперативні організації, культурно-просвітницькі товариства "Просвіта", "Рідна школа", молодіжні об'єднання "Сокіл", "Пласт" та інші організації і політичні партії.

Найчисельнішою і найвпливовішою серед них було Національно-демократичне об'єднання (УНДО) під проводом Д. Левицького, В. Мудрого, С. Барана та ін Провідними ідеями УНДО були: право на національне самовизначення, соціальна справедливість і демократія, проведення аграрних реформ.

Ліве крило в боротьбі трудящих краю представляла Комуністична партія Західної України (КПЗУ), яка діяла в підпіллі, спираючись на легальну організацію - робітничо-селянське соціалістичне об'єднання (Сельроб). У 1934 р. в її лавах налічувалося понад 4 тис. осіб.

Заради історичної справедливості необхідно відзначити, що опозиційний рух української громади в Польщі негласно підтримувався з СРСР, перш за все шляхом фінансового "підгодовування" місцевих організацій. Як зазначає член-кореспондент НАН України Володимир Литвин ("Голос України, 2002, 9 листопада:" Уряд радянської України щорічно витрачав на це з санкцій Москви сотні тисяч золотих рублів. Найбільшими споживачами таємницею кошторису були Львів і Варшава. Фінансувалися різноманітні культурно-просвітницькі та економічні організації - Сель роб, УНДП, приватні українські школи, кооперативні спілки та видавництва, журнали "Культура", "Праця", "Нові шляхи", газети "Рада", "Сіла", "Світло", національний етнографічний музей у Львові, Наукове товариство ім .. Т. Шевченка.

У 30-х роках зростає вплив націоналістичних угрупувань, зокрема такого ідейно-політичного руху, як Організація Українських Націоналістів (ОУН), яка була утворена в 1929 р. у Відні (очолив Є. Коновалець). Вона дотримувалася військових принципів керівництва - конспіративних методів і суворої дисципліни, здійснювала акти саботажу (підпали маєтків поміщиків і садиб осадників, руйнування телеграфної та телефоннох мережі, диверсії на залізницях і т. п.), експропріації банків, майна державних установ, а також проводила кампанії політичного терору проти представників польської держави і тих українців, які не погоджувалися з політикою ОУН.

На початку 30-х рр.., Крім сотень актів саботажу на десятків випадків "експропріації", члени ОУН. Організували понад 60 замахів і вбивств. Найважливішими жертвами стали: Є. Чеховській (1932) - комісар польської поліції; О. молів (1933) - консул СРСР у Львові; Б. Пєрацького (1934) - польський міністр внутрішніх справ; І. Бабин (1934) - директор української Академічної гімназії у Львові, колишній старшина УГА (його вбили лише зате, що він забороняв гімназистам вступати до ОУН.). Організатором більшості цих вбивств був С. Бандера, який стояв на позиції найрадикальніших методів діяльності ОУН.

Бандера Степан (1909-1959 рр..) - Один з лідерів українського національно-визвольного руху. Народився в с.Старий Угринів Калузького повіту (тепер Івано-Франківщина) в родині греко-католицького священика, навчався у Стрийській гімназії. З 1927 р. - член Української військової організації (УВО), де працював у відділах розвідки і пропаганди. З 1929 р., зі створенням ОУН., Став її членом, а згодом одним з керівників (з 1933 р. - крайовий провідник ОУН. На західноукраїнських землях). У 1934 р. був заарештований за організацію терористичних акцій і засуджений польським судом до смертної кари, яку згодом було замінено на довічне ув'язнення. У вересні 1939 р., з початком війни і розвалом Речі Посполитої, С. Бандера був звільнений з в'язниці і створює в ОУН. Опозицію до діяльності Проводу українських націоналістів, який очолював після смерті Коновальця (1938 р.) А. Мельник. У лютому в 1940 р. Бандера разом зі своїми однодумцями створює Революційний Провід (ОУН. (б), а в 1941 р. стає його головою. Перед початком нападу Німеччини на СРСР організовує похідні групи ОУН. (Б) і військові формування "Нахтігаль" і "Роланд" у складі гітлерівських військ і проголошення у Львові Акту відновлення української державі (30 липня 1941 р.). За відмову скасувати його був заарештований гестапо і перебував у в'язниці і концтаборах до вересня 1947 р. У 1947 р. обраний головою Провід ОУН., керував боротьбою українського націоналістичного підпілля проти радянської влади. 15 жовтня 1959 р. С. Бандера був убитий у Мюнхені агентом КДБ Б. старшинськими і похований на міському кладовищі.

У відповідь на активізацію боротьби українського народу уряд Польщі проводив кампанії пацифікації ("умиротворення") з допомогою поліції і військ. Вони громили осередки українських партій і товариств, читальні, конфісковували їх майно, фізично карали тих, хто протестував. У 1934 р. був заснований концтабір у Березі Картузькій, де в жорстоких умовах утримували близько 2 тис. політв'язнів, в основному українців. За гратами опинилося майже все керівне ядро крайової екзекутиви ОУН., У т.ч. понад 1000 рядових членів цієї організації. Терористичні акції ОУН. Негативно сприймалися значною частиною активістів національно-визвольного руху. Легальні політичні партії та організації звинувачували інтегральних націоналістів у тому, що вони давали урядові привід для обмеження легальної діяльності українців. Духовний лідер галицьких українців митрополит Шептицький в окремому пастирському посланні засудив терористичну діяльність, яка "наклікає на суспільство зайві репресії".

Коли в 1935 р. на посаді керівника крайової екзекутиви ОУН. На західноукраїнських землях С. Бандеру замінив Л. Ребет, бойові акції припинилися і було сконцентровано увагу на відбудові розгромленої мережі і накопичення сил для нової національно-визвольної боротьби за соборну Україну.

Ще більш нестерпним був режим, встановлений Румунією на захоплених у 1918-1919 рр.. українських землях (Північна Буковина, Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський повіти, Бессарабія - 790 тис. українців). Ці українські землі були найбільш відсталими в економічному відношенні, а урядові заходи спрямовувались перш за все на румунізації суспільно-політичної, релігійної життя. Були закриті всі українські школи, а в Чернівецькому університеті - українські кафедри. Українців Буковини навіть відмовилися визнавати окремою нацією, їх називали "громадянами румунського походження, які забули рідну мову".

В кінці 30-х років посилюються антиукраїнські репресії, розпускаються українські товариства і організації, заборонена українська преса. Зовсім були стерті сліди колишньої автономії Буковини, яку стали розглядати лише як румунську провінцію. У1939 р., з приходом до влади військової хунти в Румунії, розпочався на Буковині період жорстокого, тоталітарного правління.

На відміну від Румунії і Польщі становище українського населення (понад 450 тис.), яке знаходилося під владою Чехословаччини, було значно кращим. Закарпатці (русини) значно відставали у політичному, соціально-економічному і культурному відношенні. Після приєднання до Чехословаччини (1918 р.) їх становище дещо покращилося:

- Селяни отримали додаткові земельні наділи (було розділено колишні угорські маєтки);

- Різко зросла кількість шкіл та культурних товариств, в яких лунала українська мова (шкіл збільшилася з 525 до 851, гімназій - з 3 до 11);

- Відновили свою діяльність товариства "Просвіта", ім. Духновича, українські хори.

Прогресивні організації та діячі краю виступають за розширення демократичних прав, досягнення справжньої автономії, за дальший розвиток української культури, запровадження в усіх урядових установах української мови. Однак в економічному відношенні Закарпаття було відсталим, аграрно-сировинним придатком чеських земель.

У 1938 р. після Мюнхенської угоди Чехословаччина була розчленована Гітлером і на території Закарпаття виникло так зване Карпатське держава зі своїм автономним урядом, головою якого став лідер Автономного землеробського союзу А. Бродій, а з 26 жовтня 1938 р. - відомий політичний діяч А. Волошин. Карпатське уряд активізував земельну реформу, провело українізацію адміністрації та освітньої системи, зробило спробу перебудувати українську державність, створило молодіжну воєнізовану організацію - Карпатська Січ.

Але в березні 1939 р. Угорщина за згодою Гітлера початку загарбання Закарпаття. 15 березня 1939 р. в Хусті сейм проголосив Карпатську Україну незалежною державою, президентом обрано А. Волошина. Проте угорці через кілька днів задушили Карпатську Україну, незважаючи на відчайдушний опір українців. Коротке існування Карпатської України та її героїчна боротьба мали велике значення перш за все для усвідомлення закарпатцями себе частиною єдиної української нації.

Таким чином, не тільки для народу Радянської України, але і для українців Східної Галичини та Волині, Закарпаття і Буковини, Хотинщини і Ізмаїльщина міжвоєнний період виявився надзвичайно тяжким: насильницька асиміляція, штучне стримування промислового розвитку, репресивні акції, національний і соціальний гніт. Проте розділені між сусідніми державами, відірвані від основного масиву етнічної території, вони залишилися вірними історичним прагненням до незалежності і соборності українських земель.

Висновок

Трагічні сторінки радянської історії обернулися для України дуже важкими і чорними ... Множественно розділений, схильний до деградації народ з якого вичавили соки майже до останньої краплі ... І всі прекрасно бачать ніж це обернулося для України сьогодні ... Ми тільки відучувати від стереотипу «мовчати, інакше погано буде», перестаємо боятися, відроджуємо у себе в душах високі якості, свободу. Але все ж наслідки позначаються ...

І плоди дій Сталіна довго ще будуть луною доноситися для всього українського народу ...

Література.

 1. Безотосний М. Г. Опір сталінізму в Україні. 20-30 рр.. / / УІЖ. - 1993. - № 2-3.-С. 97-105.

 2. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Кн. 1-2. - К., 1994.

 3. Васюта І. К. національно-визвольний рух у Західній Україні (1918-1939) / / УІЖ. - 2001. - № 5. - С. 22-42.

 4. Вегеш М. Карпатська Україна (1938-1939). - Ужгород, 1993.

 5. Голод 1921-1923 РОКІВ в Україні. Збірн. докум. І матеріалів. - К., 1993.

 6. Голод 1932-1933 рр.. на Україні: очима історіків, мовою ДОКУМЕНТІВ. - К., 1990.

 7. Грінчуцькій В. Промислові тресту України в 20-ті роки. - К., 1997.

 8. Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20-30-і роки. - К.: Либідь, 1991. - С. 76-148, 202-218, 250-269, 306-321.

 9. Ільєнко І. У жорна репресій. Оповіді про Українських письменників (за архівамі ДПУ-НКВС). - К., 1995.

 10. Індустріалізація Радянського Союзу: Нові документи. Нові факти. Нові підходи. Ч.1. - М., 1997.

 11. Калініченко В. Селянське господарство України в Період НЕПу: історико-економічне Дослідження. - Харків, 1997.

 12. Касьянов Г., Даниленко В. Сталінізм І українська інтелігенція (20-30-ті рр..). - К., 1991.

 13. Колектівізація на Україні, 1929-1933: Зб. док. І матеріалів. - К., 1992.

Колектівізація І голод на Україні (1929-1933). Збірн. докум. І матеріалів. - К., 1993.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
72кб. | скачати


Схожі роботи:
Трагічні сторінки Історії України 30 і роки 20 го століття
Солженіцин а. і. - Трагічні сторінки історії у творчості а. і. Солженіцина
Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття
Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
Національно-визвольний рух на Україні в 40-50-ті роки ХХ століття історія та проблеми історични
Шолохов м. а. - Доля народу у трагічні періоди історії
Доля народу у трагічні періоди історії за творами М А Шолохова
Сторінки історії Вітчизни
Скарби у Киргизстані сторінки історії
© Усі права захищені
написати до нас