Травматологія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ТРАВМАТИЗМУ-совокупаоеть травм, що повторюються при визна-чених обставин у однакових груп населення за певний відрізок часу (місяць, рік, квартал). У всіх випадках можна виявити причинно-наслідкові зв'язки між зовнішніми умовами, в яких перебував потерпілий (робота, пользораніе транспортом, заняття спортом у т. п.), і станом організму. Ці зв'язки визначають шляхом сістематязацві умов і обстоятельсгв ~ виникнення травм, аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, що викликають повторні травми. . Травматизм ділять на виробничий, невиробничий, навмисне-вив, військовий. Особливо виділяється дитячий травматизм.)


Травматизм виробничий-травми, отримані в зв'язку з виробничою діяльністю у промисловості, сільському господарстві, иа будівництві, на транспорті та ін

До травм у промисловості відносять нещасні випадки, які виникли в процесі виконання виробничих обов'язків на промисло-яевних підприємствах.,

До травм у сільськогосподарському виробництві відносять нещасні випадки, які виникли у зв'язку з виробничою діяльністю в сільському господарстві (у цю групу не включаються травми, отримані під час роботи на присадибній ділянці). '


До травм на будівництві відносять нещасні випадки, які виникли при будівництві державних, кооперативних та громадських об'єктів різного призначення (будівлі, споруди, дороги, мости тощо), крім будівництва об'єктів особистого користування.

До транспортних відносять нещасні випадки, які виникли в осіб, професія яких пов'язана з роботою на транспорті, при виконанні ними службових обов'язків, а також у постраждалих пасажирів, використовували цей транспорт при виконанні службових обов'язків, по дорозі на роботу або з роботи.

До інших відносять нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, у працівників інших галузей народного господарства (зв'язку, торгівлі, комунального господарства і т. д.).

При оформленні документів, що стосуються виробничого травматизму, слід керуватися термінами і визначеннями.

Причини виробничого травматизму розглядаються як комплекс впливів на людину різних несприятливих умов середовища, безпосередніх матеріальних чинників (предметів, знарядь, машин) і загального стану організму. Матеріальні фактори, в зоні дії яких опинилася людина, найчастіше стають причиною травм на виробництві. Під небезпечною зоною увазі простір »у якому діють небезпечні виробничі фактори, здатні викликати анатомічні або функціональні порушення в організмі. Матеріальні причини в значній мірі визначають специфіку кожного виду виробничого травматизму. На підприємствах і в організаціях галузей матеріального виробництва аналіз травматизму проводять за основним травмуючим факторів і причин, розроблений-ним ЦСУ СРСР (30.06.77 р., № 12-14). Термін Безпека виробничого устаткування \

Визначення Властивість обладнання зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу

Безпека виробничого процесу Властивості виробничого процесу зберігати безпечний стан при протіканні в заданих параметрах протягом встановленого часу
Безпека праці Стан умов праці, при якому відсутня виробнича небезпека
Нещасний випадок на виробництві Випадок з працюючим, пов'язаний з впливом на нього небезпечного виробничого фактора
Небезпечний виробничий фактор Виробничий чинник, вплив якого на працюючого приводить до травми
Виробнича небезпека Можливість впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Виробнича травма Травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці
Виробничий травматизм Явище, що характеризується сукупністю виробничих травм

тяжкості наслідків, кількості смертельних результатів виняткове становище займає дорожньо-транспортний травматизму

Дорожньо-транспортний травматизм-травми, нацесенние різними транспортними засобами при їх використанні, (русі) у випадках, ве пов'язаних з виробничою діяльністю потерпілих (а також по дорозі на роботу або з роботи), незалежно від перебування потерпілого в момент події: у транспортному засобі (водій, пасажир) або поза ним (пішохід). Транспортним вважається будь-який засіб, що використовується для перевезення вантажів, предметів, людей (автомобіль, мотоцикл, велосипед, літак, пароплав, тролейбус, трамвай, залізничний, гужовий транспорт та ін.) Травматизм при дорожньо-транспортних пригодах обумовлений великим комплексом причин. Винуватцями переважної більшості цих травм (73-75%) є пішоходи і пасажири. У 17-19% випадків травми відбуваються з вини водіїв транспорту. Найбільш небезпечна аварійна ситуація, яка веде до наїзду на пішохода. Цим обумовлено 65 - SS% летальних випадків.: Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод спостерігається влітку і в перші осінні місяці. (Дорожньо-транспортні травми частішають в останні дні тижня і в другій половині дня. Рідше вони виникають вночі, проте їх наслідки набагато важче. У містах основною причиною транспортного травматизму вважається наїзд на пішоходів, переважно легковими автомобілями, на автотрасі. Переважають зіткнення автомобільного транспорту. У сільській місцевості дорожньо-транспортні пригоди більше пов'язані з мотоциклетним і вантажним транспортом. При автодорожніх катастрофах 90-94% померлих мають множинні та поєднані ушкодження (див.) як у дорослих, так і у дітей, це черепно-мозкові травми з ушкодженнями опорно- рухового апарату і внутрішніх органів .. В даний час від ушкоджень головного мозку в стаціонарах вмирає близько 42%, від травматичного шоками крововтрати-35-37% постраждалих в автодорожніх катастрофах ^ З розподілу пригод за часом, місцем виникнення, причин і ряду інших чинників складаються так звані епідеміологічні особливості дорожньо-транспортного травматизму, властиві тій чи іншій області, адміністративному району, окремої автомагістралі і т. д. Особам, відповідальним за підвищення безпеки руху транспорту і попередження цього виду травматизму, важливо знати зазначені закономірності.

Боротьба з дорожньо-транспортним травматизмом та його наслідками є однією із найбільш гострих проблем современіості. У Радянському Союзі передбачені здійснення загальнодержавних заходів, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод; вдосконалення державної системи надання медичної допомоги потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах і розширення наукових досліджень у галузі безпеки дорожнього руху.

Травматизм вуличний-травми, отримані постраждалими поза виробничої діяльності, на вулицях, у відкритих громадських місцях, у полі, в лісі, незалежно від викликали причин (крім транспортних засобів). Вони пов'язані з падінням (особливо під час ожеледиці), тому їх кількість значно збільшується в осінньо-зимовий період. / Виявляється залежність даного виду травматизму від часу доби.: При падінні людей на вулицях переломи кісток зустрічаються в 68-70% випадків, удари і розтягування в 20-22%, поранення ^ м'яких тканин в 4-6%. Головним чином пошкоджуються кінцівки (83-85%). Збільшенню вуличного травматизму сприяють погана організація вуличного руху, вузькі вулиці з інтенсивним рухом, недостатня освітленість і сігвалізація; порушення пішоходами правил вуличного руху; несправний стан вуличних покриттів тощо Профілактика травматизму при пішохідному русі передбача-

Травматизм іепроізводственіий-травми, отримані поза зв'язком з іройзводственіой діяльністю при дорожньо-транспортних пригодах, на вулиці, в побуті, при занятті спортом та інші (сюди ж відносять і шкільні травми, які розглядаються звичайно в розділі дитячого травматизму). До даної категорії відноситься більшість травм. З-за поширеності, вираженої тенденції до зростання,

ривает: 1) раціональне планування і благоустрій вулиць і мостових, належний догляд за ними (застосування піску під час ожеледі, закладення ритвіі і т. д.), освітлення вулиць і площ, огорожу будуються і ремонтованих будинків, 2) раціональну організацію та регулювання вуличного руху, суворий контроль за дотриманням правил вуличного руху; 3) забезпечення хорошого технічного стану вуличного транспорту, його безпека (справність автоматичних дверей в автобусах і трамваях і т. п.); 4) нагляд за дітьми та їх дозвіллям, 5) широку виховну і роз'яснювальну роботу з населенням (друк, радіо, телебачення, кіно, лекції, доповіді та ін.) Однією з важливих заходів з профілактики вуличного травматизму є боротьба з побутовим пияцтвом, оскільки вуличні травми часто отримують особи в стані алкогольного сп'яніння. Травматизм побутової. До нього відносять нещасні випадки, які виникли поза зв'язку з виробничою діяльністю потерпілого-в будинку, квартирі, у дворі, особистому гаражі і т. д. Побутовий травматизм дуже високий в не має тенденції до зниження. Провідною причиною цих травм (близько третини випадків) є виконання домашньої роботи-приготування їжі, прибирання та ремонт приміщень і т. д. Серед травм переважають забиті місця, поранення, опіки та ін Найбільш часто пошкоджується кисть. Близько чверті побутових травм виникає при падінні у дворі, в квартирі і т. д. Рідше пошкодження отримують в різних побутових ексцесах. У їх виникненні значна роль належить алкогольного сп'яніння, особливо у святкові та вихідні дні. Побутові травми у чоловіків зустрічаються в 3-4 рази частіше, ніж у жінок, причому в осіб 18-25 років вони виникають в 4-5 разів частіше, ніж у людей 45-50 років.

Профілактика побутових травм зводиться до поліпшення умов побуту в розширенню комунальних послуг населенню; раціональної організації дозвілля, проведення різноманітних культурно-масових заходів; широкої антиалкогольної пропаганди, цілеспрямованій роботі зі створення здорового побуту; організації при житлових конторах спеціальних комісій по боротьбі з побутовим травматизмом, широкому залученню громадськості (народні дружини, будинкові комітети і

ДР.

Травматизм спортивний-нещасні випадки, які виникли при заняттях спортом (планових, групових чи індивідуальних, на стадіоні, в спортивній секції, на спортивному майданчику під наглядом вреподавателя або тренера). Нещасні випадки зі школярами під час занять фізкультурою за шкільною програмою в цю групу травм не включаються. Спортивні травми становлять 2-3% всіх травм. Найбільш часто вони виникають при заняттях боксом, футболом, хокеєм, боротьбою, мотоспортом, гімнастикою. При кожному виді спорту бувають типові травми. Так, у футболістів і хокеїстів частіше спостерігаються пошкодження менісків колінного суглоба; у лижників та осіб, зайнятих фігурним катанням,-гвинтоподібні переломи днафіза гомілки, щиколоток і розтягування зв'язкового апарату гомілковостопного суглоба. Найбільш поширені пошкодження м'яких тканин з переважанням саден і потертостей; переломи кісток не перевищують 3% загального числа травм, вивихи складають 3-5%. За локалізацією найбільше число ушкоджень доводиться на кінцівки, далі йдуть травми голови і тулуба. Об'єктивним показником тяжкості пошкодження є тривалість і стійкість втрати спортивної працездатності.

Основні причини спортивного травматизму: 1) порушення в організації навчально-тренувальних занять і змагань; 2) незадовільний стан місць занять і несприятливі умови їх проведення; 3) незадовільний стан спортивного інвентарю та обладнання, одягу, взуття; 4) недостатній лікарський контроль; 5) слабка фізична підготовленість спортсмена (тривалі перерви в заняттях, відсутність систематичного тренування, перевтома і

10

т. д.): 6) порушення спортсменами дисципліни під час тренувань і змагань.

Основні заходи з профілактики: 1) контроль за організацією та методикою навчально-тренувальних занять і змагань (особливо у початківців спортсменів). Дуже важливі так звана страховка і допомогу на заняттях; 2) технічний та санітарно-гігієнічний нагляд за станом місць занять і змагань, спортивного інвентарю, одягу, взуття та спорядження спортсмена. Використання спеціальних захисних пристосувань (щитки, налокітники, наколінники, напульсники і т. д.); 3) захист від несприятливих метеорологічних умов (теплові та сонячні удари, відмороження і т. д.), 4) медичний контроль над що займаються спортом. Первинні та вторинні медичні огляди перед участю у змаганнях, перед відновленням занять після перерви; 5) виховання у спортсменів дисципліни, товариських взаємин, а також припинення будь-яких проявів недисциплінованості, б) обов'язковий аналіз спортивних травм спільно з інструктором, тренерами, спортсменами.

Травматизм дитячий у всіх країнах стає предметом особливої ​​заклопотаності широкого кола осіб і працівників різних спеціальностей. В даний час від травм і нещасних випадків помирає у багато разів більше дітей, ніж від дитячих інфекційних захворювань .* У виникненні пошкоджень істотне значення мають анатомо-фізіологічні і психологічні особливості дітей, їх фізичний і розумовий розвиток, недостатність життєвих навичок, підвищена допитливість і т . п. Виділяють такі види дитячого травматизму: 1) побутовий; 2) вуличний (пов'язаний з транспортом, нетранспортних), 3) шкільний; 4) спортивний; 5) інший. При вивченні дитячого травматизму враховують такі вікові групи: а) грудної вік (до року), б) переддошкільного (від 1 до 3 років), в) дошкільний (від 3 до 7 років), г) шкільний (від 7 до 16 років) , оскільки характер травматизму змінюється в залежності від віку дитини. Так, у грудному та преддошкольном віці переважають побутові травми, складаючи відповідно 70-80 і 65-75%; в шкільному більшого поширення набувають інші види травм (вуличні, спортивні та ін.)

У СРСР профілактика дитячих травм здійснюється у вигляді системи державних громадських заходів, спрямованих на охорону здоров'я дитячого населення, і координується наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, Міністерства освіти СРСР (наказ № 438/155/68 від 29.05.1972 р.).

До дитячого побутового травматизму відносять травми, що виникають в домашній обстановці, у дворі, у дитячих дошкільних установах. Найбільш важкими з них є опіки (переважно у дітей грудного віку) і переломи. Досить часто у дітей від 1 до 3 років зустрічаються ушкодження зв'язкового апарату ліктьового суглоба як наслідок різкого потягування дитину за руку. Серед причин виділяють удари (30-35%), травми при падінні (22-20%), пошкодження гострими предметами (18-20%), термічний вплив (15-17%). . Травми пояснюються переважно недостатнім наглядом за дітьми. З різноманіття причин дитячого побутового травматизму можна виділити наступні: 1) неправильний догляд за дитиною; 2) відсутність порядку в змісті будинкового господарства (незакриті виходи на дахи, незахищені поруччя сходових прорізів, відкриті люки підвалів, колодязів, неогороджені траншеї при земляних роботах, відсутність огороджень ремонтованих будинків, недбале зберігання матеріалів на будівництвах тощо); 3) дефекти виховання вдома і в школі, відсутність навичок правильної поведінки в місцях загального користування та ін

. Витяжка ПОСТІЙНЕ-один з провідних методів лікування пошкоджень 'органів опори та руху І їх наслідків. За допомогою достоянного тяги, що діє дозовано і поступово, долається ретракція м'язів, що дозволяє усунути зміщення відламків кісток, вивихи, контрактури, деформації. Крім того, постійним витяжкою досягається утримання відламків, суглобових кінців кісток н всього сегменту в необхідному положенні. Постійне витягнення здійснюють за допомогою різних матеріалів, інструментів, пристосувань, вантажів. Залежно від показань при лікуванні ушкоджень органів опори та руху застосовують скелетне, манжетное і нашкірне витягування.

скелетне витяжіння. Тягу безпосередньо за кістки найчастіше застосовують при лікуванні переломів кісток кінцівок, рідше-для печива ушкоджень хребетного стовпа, таза, грудної клітина Постраждалий повинен дотримуватися заданий режим і активно брати участь у процесі лікування, ill про Казані я: (закриті і відкриті діафізарні , близько-і внутрішньосуставні переломи та переломовивихи кінцівок, додготовка хворого до операції (остеосінтез. Усунення застарілого вивиху, ендопротезування тощо); переломи та переломовивихи

шийного відділу хребетного стовпа, переломи та переломовивихи тазу, переломи ребер, грудини з утворенням «реберних клапанів» і порушенням біомеханіки дихання.

Протипоказання: стан після відновних операцій на магістральних судинах і нервах; переломи кінцівок при пошкодженні спинного мозку; переломи зі значною зоною ушкодження м'язів, запалення і нагноєння в місці передбачуваного введення спиці, тяжкі супутні захворювання, що не піддаються комплексному лікуванню та загрозливі летальним результатом під час витягнення або розвитком загрозливих, життя ускладнень; розлади психіки. дебільність, епілепсія. Відносні протипоказання до скелетного витягнення-поранення по задній поверхні сегмента, важкі множинні, поєднані ушкодження. З особливою обережністю метод застосовують у хворих старечого віку, коли тривале вимушене положення в ліжку може призвести до тромбоемболічним ускладнень, розвитку гіпостатіческіх пневмонії, пролежнів.

Т яга при скелетному витягненні кінцівок здійснюється спицею з нержавіючої сталі, проведеної через кістку і укріпленої в скобі, або спеціальними клемами різних конструкцій, введеними в кістку. При переломах і вивихах у шийному відділі хребта скелетне витяжіння здійснюють за череп (тім'яні горби) за допомогою спеціальних клем або скоб, а також нитками за виличні дуги. При переломах ребер і грудини для скелетної тяги застосовують кульові щипці, шовкові нитки, дріт. Кульовими щипцями через проколи шкіри захоплюють грудину поперечно, зазвичай на рівні 2-го межре-берья; шовкову нитку або дріт проводять під ребро в місці найбільшого западання «клапана» через невеликий розріз. Стандартні системи скелетного витягування не позбавлені недоліків. Рухи в ліжку, перестилання білизни, туалет і навіть кашель хворого викликають коливання сили витягнення. Для зменшення цих шкідливих впливів застосовують постійне демпфування (гасіння) коливань за допомогою сталевої пружини, підшипників, леси, вмонтованих в системи витягнення (рис.10).

Гіпсові пов'язки широко і успішно застосовується в травматологічній практиці. Медичний гіпс повинен бути сухим, білим, м'яким, без грудок, швидко твердне і міцним. Для гіпсової пов'язки необхідні 2 вагові частини гіпсу і 1 частина води. З теплою водою (до 40 ° С) гіпс твердне швидше. Для прискореного тверднучи-

ня у воду додають галун (20 г на 10 л води) або куховарську сіль (не більше 4%). Якщо гіпс хороший, то кашка консистенції рідкої сметани розмазується тонким шаром на склі; твердне через 5-6 хв, при натисненні пальцем затверділа маса не деформується і не кришиться, на поверхні не виступає волога. Правильно виготовлений виріб з гіпсу твердне через 5-6 хв, не кришиться. Відвологлий гіпс слід просушити на залізному листі при температурі не вище 120 ° С. Після цього ще теплий гіпс не повинен виділяти вологу (дзеркало, поміщене над гіпсом, не пітніє). Гіпс перед вживанням слід просівати через дрібне сито.

Для гіпсування виділяють спеціальну кімнату, обладнану умивальником з теплою водою і спеціальним зливом для води, змішаної з гіпсом. Необхідні шафа для зберігання гіпсу і заранег заготовлених бинтів і лонгет, стіл для укладання хворого (лучпп спеціальний ортопедичний), різні підставки, кілька емальованих тазів і спеціальні інструменти для обробки та зняття гіпсових пов'язок, ножиці для розрізання м'яких і гіпсових пов'язок, гапсорасшірітель, щипці для відгинання країв пов'язки, різні пили і ножі. Гіпсові бинти готують з білої марлі, довжина бинта не повинна перевищувати 3 м (довший бинт погано промокає і незручний в роботі). Крім бинтів, слід заздалегідь приготувати лонгет з 6-8 шарів марлі довжиною від 60 см до 1 м. В окремих випадках готують індивідуальні лонгет. Торакобрахіальная гіпсова пов'язка-товщина 7-9 шарів, 10 м стандартної марлі (5,2 кг гіпсу): коксітная пов'язка-товщина 8-10 шарів, 12 м марлі (7 кг гіпсу); пов'язка на гомілку циркулярна-7-9 шарів, 4 м марлі (3 кг гіпсу), лонгетно-6-8 шарів, 2,5 м марлі (1,5 кг гіпсу); пов'язка на передпліччя-6-8 шарів, 2,5 м марлі (1,5 кг гіпсу) . Для замочування гіпсовий бинт беруть двома руками і занурюють в таз з водою. Коли бинт повністю промокне (перестають виділятися бульбашки газу), його віджимають з обох кінців так, щоб не витікав гіпс. Не слід викручувати бівт.

Основні правила накладення. 1. Гіпсуемую частина тіла утримують всій долонею нерухомо в положенні, зручному для накладення пов'язки. Травматолог і його помічники повинні працювати узгоджено. Травматолог зіставляє відламки і не завжди бере участь в накладенні пов'язки. Накладає гіпсову пов'язку помічник повинен враховувати положення рук лікаря, який фіксує уламки. Фіксація кісткових фрагментів руками припиняється лише тоді, коли цю роль почне виконувати зміцніла гіпсова пов'язка. 2. Кожним ходом гіпсового бинта перекривають ^ / з попереднього туру, бинтуючи від периферії до центру. Бинт не слід перегинати, його необхідно підрізати і потім розправити з протилежного боку. Кожен наступний тур бинта не повинен бути тугіше попереднього. 3. Шари бинта ретельно розгладжують і моделюють відповідно до контурів бинтуемой частини тіла, особливо ретельно моделюють кісткові виступи (кісточки »область надколінка, гребені клубових кісток, кути лопаток, область остистих відростків, надвиростка плеча і т. п.). 4. Пальці верхньої та нижньої кінцівок залишають відкритими для спостереження. 5. Пов'язка повинна щільно прилягати до бинтуемой частини тіла і в той же час не здавлювати її, забезпечуючи нормальні кровообращеаве і іннервацію. 6. Пов'язка повинна бути витонченої, гладкою, з добре закладеними краями, що полегшує її збереження протягом багатьох тижнів. 7. На гіпсовій пов'язці позначають схему пошкодження костя, день травми, день накладення, передбачуваний день зняття, прізвище лікаря, що може накладати пов'язку. 8. Після накладення пов'язки хворого укладають на прогинатися, не дуже жорстку ліжко. Щоб пов'язка не викликала ніяких хворобливих відчуттів, постраждалого варто укласти в ліжку так само, як і під час накладення пов'язки.

Види пов'язок. Розрізняють бесподкладочние і підкладкові гіпсові пов'язки. Для підкладки вживають тонкі пласти вати (іногдастерільной), трикотажний (панчішний) бинт. Гіпсова пов'язка без підкладки, завдяки щільного облягання кінцівки, забезпечує хорошу іммобілізацію уламків кісток, проте вона може викликати пролежні. Гіпсову пов'язку без підкладки застосовують при лікуванні відкритих переломів, а також у післяопераційному періоді у зв'язку з тим, що вона краще вбирає раневое відокремлюване, ніж підкладкова. Для бесподкладочной пов'язки безпосередньо на тіло накладають поздовжні лонгет, які потім зміцнюють циркулярними ходами гіпсового бинта. Складки, що виникають при взмененін ходу бинта, необхідно укладати на лонгету, а не на шкіру. Підкладкові пов'язки частіше використовують при лікуванні хворих з ортопедичними захворюваннями (лонгетно, циркулярні, лонгетно-циркулярні пов'язки, в тому числі глухі, закінчать і мостовидні). Після надання сегментах кінцівки необхідного стану та їх фіксації лонгету добре моделюють, а потім зміцнюють марлевим бинтом. Лонгета повинна охоплювати не менш ^ / з окружності кінцівки. Вона може бути постійною і знімною. Застосування знімною лонгет доцільно після зняття циркулярної гіпсової пов'язки для забезпечення спокою пошкодженої кінцівки, особливо вочью, з метою профілактики повторної травми при незміцнілої кісткової мозолі, вейродістрофіческіх розладів (набряки, ціаноз і т.д.)

Різновидами лонгетно пов'язок є У-образна, кільцеподібна гіпсові пов'язки (Волковяча, Дельбе, Харківського НІІТ). Їх застосовують переважно при переломах гомілки в нижній третині і вереломах кісточок. Для накладення У-подібної пов'язки заготовляють


Рис. 18. Схема фіксації хребта гіпсовим корсетом в залежності від локалізації осередку ураження.

6 - або 8-шарову лонгету шириною 8-10 см. Довжина лонгет зазвичай відповідає відстані від внутрішньої до зовнішньої поверхні колінного суглоба (на рівні суглобової щілини) через стопу. Пов'язку накладають безпосередньо на шкіру. Лонгету укладають по внутрішній поверхні гомілки, огинаючи п'яткову область, і. Продовжують по зовнішній поверхні гомілки. Лонгету зміцнюють марлевим бинтом. Після підсихання лонгет знімають марлевий бинт і зміцнюють її 3 гіпсовими кільцями: в області гомілковостопного суглоба, у верхній третині гомілки (під колінним суглобом) і на середині між верхнім і нижнім кільцями. Така пов'язка надійно фіксує відламки кістки, не обмежує рухів у колінному і гомілковостопному суглобах.

Звичайна циркулярна пов'язка, в якій гострим ножем вирізують вікно, носить назву закінчать пов'язки (мал. 16).

При пораненні по всьому колу кінцівки накладається мосто-видна пов'язка. До циркулярної гіпсової пов'язці прігіпсовивают 2-3 металеві дуги. Вони перекидаються у вигляді мосту над місцем, яке необхідно звільнити від гіпсу для перев'язок або інших маніпуляцій (рис. 17).

Гіпсова пов'язка при пошкодженнях хребта (корсет). У залежності від рівня ураження хребців виготовляють корсет різної величини (рис. 18). При переломах шийного відділу хребта він повинен фіксувати голову, шию, пояс верхніх кінцівок, грудну клітину; верхнегрудного-підборіддя, шию, зати 'лок, грудну клітку, живіт, таз; нижнегрудного і поперекового-грудну клітку, живіт і таз. Корсет накладають при максимальному розтягуванні хребетного стовпа. Хворому надають потрібне положення тулуб покривають тонким шаром вати. Особливо добре следуе-захистити кісткові виступи (гребені клубових кісток, остисті відростки хребців, виступи лопаток, ключиці). Поверх шару вати корсет покривають циркулярними турами гіпсових бинтів. Починають бинтування знизу вгору, воно туге в області тазу і талії і кілька

залежить від особливостей ушкодження. Верхні і нижні краї пов'язки повинні бути добре отмоделировать.

Т азобедренную (коксітная) пов'язку накладають на ортопедичному столі (можна користуватися тазодержателем і підставками для ніг; під спину хворого підкладають різні пристосування). Нижню частину тулуба обгортають ватно-марлеву підкладкою, невеликі ватяні подушечки підкладають на крижі, гребінці клубових кісток, колінний і гомілковостопний суглоби. На груди і верхню частину живота (для створення деякого простору) кладуть плоску клейончасту подушку. Пов'язку починають з укладання 2 або 3 гіпсових лонгет навколо тазу і живота, які фіксують гіпсовими бинтами. Потім накладають 2 етровие лонгет по задньої і зовнішньої поверхонь, від пояса нижніх кінцівок до нижньої третини гомілки. Їх теж фіксують циркулярними гіпсовими бинтами. Двома-трьома взаємно перпендикулярними лонгетами зміцнюють тазостегновий суглоб. Колінний суглоб зміцнюють двома боковими лонгетами від середньої третини стегна до середньої третини гомілки і фіксують циркулярними турами бинта. Останню лонгету кладуть на задню поверхню гомілки та стопи від кінчиків пальців до сідничної складки. Всю пов'язку додатково зміцнюють циркулярними турами бинта. Для попередження пролежнів у ділянці крижів і сідниць важливо правильно обрізати коксітную пов'язку. Вільної залишають область зовнішніх статевих органів і меж'ягодічной складки (мал. 20). При обрізанні та моделюванні пов'язки в цих ділянках не слід надто звільняти сідничні області і тим більше крижі, у противному випадку край пов'язки, як правило, викликає утворення пролежня.

Гіпсова пов'язка при пошкодженнях гомілки та стопи. При переломах кісток гомілки пов'язка повинна фіксувати колінний суглоб, гомілка і опу, при переломах кісток стопи-стопу, гомілковостопний суглоб і гомілку до верхньої третини. Пов'язкою такої ж довжини фіксують лодижечно переломи. Циркулярну пов'язку зручно накладати, використовуючи лонгету по задній поверхні ноги. Лонгету необхідно добре отмоделировать в області кісточок, сухожилля п'яти, стопи, виростків стегна і гомілки і потім зміцнити круговими бинтами. Довжина пов'язки на стегні залежить від рівня перелому гомілки (рис. 21).

Особливості накладання гіпсових пов'язок у дітей. Дитині гіпсову пов'язку краще накладати на ватно-марлеву підстилку. При переломах кісток гомілки, передпліччя і в області ліктьового суглоба не слід відразу накладати циркулярну гіпсову пов'язку. Циркулярні гіпсові пов'язки у дітей на верхніх кінцівках можуть призвести до ішемічної контрактури кисті. Лонгету на верхню кінцівку слід накладати по задній і бічних поверхнях, залишаючи вільною внутрішню поверхню плеча та долонну поверхню передпліччя в проекції великих судинних і нервових стовбурів. Її фіксують круговими турами м'якого бинта без найменшого натягу, оскільки перетяжки бинта викликають біль і набряк дистальних відділів кінцівки. Тазобедренная гіпсова пов'язка у дітей також має деякі особливості. Кісткові виступи у дитини виражені менше, нога має форму конуса з досить розвиненою жировою клітковиною, тому пов'язку треба моделювати особливо ретельно.

Пов'язки при пошкодженнях ліктьового суглоба, передпліччя і кисті. Залежно від характеру і рівня пошкодження накладають лонгетно, лонгетно-циркулярні або циркулярні пов'язки. При пошкодженнях ліктьового суглоба пов'язка охоплює область від верхньої третини плеча до головок п'ясткових кісток; при пошкодженнях передпліччя-від верхньої або середньої третини плеча до основи пальців; при пошкодженнях кисті-від верхньої або середньої третини передпліччя до кінчиків пальців. Положення сегментів верхньої кінцівки і пальців вільний на грудях. Після накладення достатнього числа турів бинта (8-12 шарів) роблять додаткове моделювання, особливо на тазових кістках, талії та нижньої частини грудей, тому що при опусканні рук грудна клітка, розширюючись, повинна спертися на корсет, а він у свою чергу-на клубові кістки тазу. Таким чином досягається розвантаження хребта. Крім цього, корсет забезпечує реклінацію і фіксує досягнуте положення.

Торакобрахіальную пов'язку спочатку накладають на тулубі за типом корсета, потім приступають до фіксації кінцівки, для чого використовують довгі лонгет. Одну лонгету укладають по всій поверхні руки, через пахвову западину з переходом на корсет, іншу за задненаружной поверхні. Ця лонгета повинна покривати всю руку, перекривати плечовий суглоб і закінчуватися на корсеті. Потім обидві лонгет фіксують круговими гіпсовими бинтами. Додатково лонгетами зміцнюють область плечового суглоба. Краї пов'язки вбрезают так, щоб вона не заважала хворому сідати і не обмежувала рухів здоровою рукою (рис. 19). Краї пов'язки необхідно ретельно отмоделировать.

Пов'язки при пошкодженнях ліктьового суглоба, передпліччя і кисті. Залежно від характеру і рівня пошкодження накладають лонгетно, лонгетно-циркулярні або циркулярні пов'язки. При пошкодженнях ліктьового суглоба пов'язка охоплює область від верхньої третини плеча до головок п'ясткових кісток; при пошкодженнях передпліччя-від верхньої або середньої третини плеча до основи пальців; при пошкодженнях кисті-від верхньої або середньої третини передпліччя до кінчиків пальців. Положення сегментів верхньої кінцівки і пальців При переломах кісток гомілки у дітей дошкільного віку після репозиції уламків також накладають лонгетно пов'язку (лонгета повинна охоплювати ^ / з окружності кінцівки). У дуже рухливих дітей після спадання набряку тканин (через 2-3 дні) лонгету необхідно зміцнити круговими турами гіпсового бинта або змінити лонгетно пов'язку на нову. Дітям 12-14 років з більш вираженою мускулатурою при переломах гомілки слід накладати циркулярну гіпсову пов'язку. Після накладення будь-який, особливо циркулярної, гіпсової пов'язки необхідно ретельне спостереження перші 2-3 діб, так як набряк може викликати здавлення кінцівки до ішемічної контрактури, паралічів і гангрени. вільніше на грудях. Після накладення достатнього числа турів бинта (8-12 шарів) роблять додаткове моделювання, особливо на тазових кістках, талії та нижньої частини грудей, тому що при опусканні рук грудна клітка, розширюючись, повинна спертися на корсет, а він у свою чергу-на клубові кістки тазу. Таким чином досягається розвантаження хребта. Крім цього, корсет забезпечує реклінацію і фіксує досягнуте положення.

Торакобрахіальную пов'язку спочатку накладають на тулубі за типом корсета, потім приступають до фіксації кінцівки, для чого використовують довгі лонгет. Одну лонгету укладають по всій поверхні руки, через пахвову западину з переходом на корсет, іншу за задненаружной поверхні. Ця лонгета повинна покривати всю руку, перекривати плечовий суглоб і закінчуватися на корсеті. Потім обидві лонгет фіксують круговими гіпсовими бинтами. Додатково лонгетами зміцнюють область плечового суглоба. Краї пов'язки вбрезают так, щоб вона не заважала хворому сідати і не обмежувала рухів здоровою рукою (рис. 19). Краї пов'язки необхідно ретельно отмоделировать.при симптомах сдавлеім слід розрізати пов'язку вздовж по передній поверхні і злегка відігнути її. Подальший контроль ЕА станом хворого і пошкодженої кінцівки в гіпсовій пов'язці повинен бути безперервним і ретельним. Занадто тугу пов'язку розсікають по всій довжині, а занадто вільну міняють щоб уникнути вторинного зміщення відламків.

Помилки при застосуванні гіпсової пов'язки: занадто коротка пов'язка, що не забезпечує фіксацію відламків кісток; погане моделювання пов'язки; занадто тісна пов'язка; передчасна (цо освіти міцної кісткової спайки) зміна пов'язки; відсутність рентгенівського контролю після накладення пов'язки або порушення іммобілізаціі.ротомія-операція розтину суглоба .; Застосовують

при привчає-ної "хйрургіческой обробці проникаючих поранень суглоба, видалення сторонніх тіл, пошкодженні менісків, застарілих вивихах, артродеза, Артропластика, лікуванні нагноїтельних процесів та ін При розрізах слід використовувати типові доступи, передбачають збереження зв'язкового апарату. Атипові розрізи припустимі лише при первинній хірургічній обробці проникаючих поранень (див. Первинна хірургічна обробка).

Артротомія гомілковостопного суглоба. Спосіб Кохера. Зовнішній розріз між краєм сухожилля п'яти і заднім краєм малогомілкової кістки починають на 10 см проксимальніше верхівки латеральної щиколотки; дугоподібно її огинають до зовнішнього краю сухожилля загального розгинача пальців; розсікають оголені сухожилля малогомілкових м'язів і бічні зв'язки

щиколотки поперечно, стопу вивіхівают в рану. Після закінчення внутрішньосуглобових маніпуляцій стопу приводять в нормальне положення, зшивають зв'язки, сухожилля і краю рани (рис. 24).

Передній доступ. Розріз починають вище рівня гомілковостопного суглоба на 5-6 см за передненаружной поверхні болилеберцовой кістки і продовжують між кісточками на тил стопи. Пошарово розсікають м'які тканини, сухожилля передній болилеберцовой м'язи в розгинач великого пальця відводять киутри разом з тильного артерією стопи, а сухожилля довгого розгинача пальців-назовні. З цього розрізу добре оголюються межберцовий синдесмоз і вся суглобова щілина гомілковостопного суглоба.

Внутрішній бічний доступ. Розріз починають на 6-7 см проксимальніше медіальної кісточки, потім ведуть кілька допереду від її середини і у верхівки плавно загинають кпереди у напрямку до човноподібної кістки. При розтині підшкірної клітковини виділяють і

відводять велику підшкірну вену і підшкірний нерв. Після оголення медіальної кісточки, відділення та відведення у бік утворилися переднього і заднього м'якотканинних клаптів оголюються дельтовидная зв'язка, передня і внутрішня частина капсули гомілковостопного суглоба і його внутрішня бічна суглобова щілина.

Артротомія колінного суглоба. Передневнутренній і пе-редненаружний доступи. Розріз шкіри починають на 8-10 см вище суглоба і ведуть по внутрішній або зовнішній поверхні сухожилля чотириголового м'яза, огинають надколенник і закінчують у горбистості больщеберцовой кістки. Розсікають фасцію і суглобову сумку. Розріз проходить близько надколінника і його зв'язки. Після цього надколенник відтягують назовні або досередини, кінцівку згинають і проводять ревізію колінного суглоба.

Л оскутний спосіб Текстора. При зігнутому до прямого кута колінному суглобі від заднього краю одного виростка стегна до заднього краю іншого проводять напівмісячний, звернений опуклістю донизу розріз. Він проходить між верхівкою горбистості болилеберцовой кістки і надколенником. Перетинають зв'язку надколінка, колатерального біль-шеберцовую і малогомілкову зв'язки і капсулу, клапоть відкидають догори. Відкривається колінний суглоб для внутрішньосуглобових маніпуляцій

Остеоперфорація (туннелізація по Беку)-прийом, який застосовується переважно при уповільненій консолідації кістки і що полягає в просвердлювання в різних напрямках каналів через зону незрощення, що проходять через обидва кісткових кінця,

, Остеопластяка. За міжнародною номенклатурою розрізняють: аутот-рансплантацію кістки-пересадку власної кістки, аллотранспланта-цію кістки-пересадку між генетично різними особинами одного і того ж виду і ксенотрансплантацію кістки-пересадку кістки, взятій із організму іншого біологічного виду. Якщо трансплантат поміщають на своє (звичайне) місце, то його називають ортотопічної, а якщо його пересаджують на незвичайне для нього місце, то гетеротопічні. Термін «пластику» означає трансплантацію без зшивання кровоносних судин, тому їм можна позначати пересадку тканин, але не внутрішніх органів.

Аутотрансплантат володіє найкращими остеогенним якостями, тому частіше застосовується для стимуляції в заповнення кісткового дефекту і значно рідше (в основному у дітей) з метою фіксації уламків кісток. Матеріалом для аутотрансплантації можуть служити кісткова пластинка з передньої поверхні болипеберцовой костя з гребеня клубової кістки, з ребра, малогомілкова кістка і кістку із зони перелому. Для стимуляції остеогенезу користуються ауто-кісткою багатою спонгиозной тканиною, або кісткової щебенем. Губчастий трансплантат з його високими остеогенетіческімі властивостями і щодо більшою стійкістю до різних видів інфекції не завжди в чистому вигляді придатний у клініці. Губчасті трансплантати вимагають дуже тривалої іммобілізації кінцівки, особливо-прі кісткових дефектах. Це пов'язано з тим. що їх фізіологічний розсмоктування, як

правило, значно випереджає заповнення нової кісткової тканиною. Необхідна комбінація компактних і губчастих трансплантатів для пластики, особливо при значних дефектах опорних кісток кінцівок. У подібних ситуаціях кортикальний трансплантат грає роль фіксатора або розпірки, а губчастий-стимулятора регенераторного процесу. Дуже важливе значення має ложі, куди імплантується кістку. Васкуляризація тканин ложа, прилеглих м'яких тканин, фізіологічне навантаження на трансплантат сприяють швидкому вростання судин і, отже, його приживлення, перебудові та заміщення клітинами материнського кісткового ложа.

Алотрансплантат. Використання трупного матеріалу має ряд переваг: хворий звільняється від додаткового оперативного втручання, алотрансплантат можна заготовлювати в будь-яких кількостях і довго зберігати в консервуючих середовищах, їх зручно транспортувати. Однак не завжди вдається подолати біологічну несумісність. Алотрансплантат менш стійкі до інфекції, мають більш низькими остеогенним властивостями,, ніж аутот-рансплантати.

Ксенотрансплантати застосовується в травматологічній практиці рідко. Не володіючи стимулюючими властивостями, він не є і надійним засобом для скріплення уламків. При фіксації фрагментів кісток ксенотрансплантатом, як і кістковопластичні матеріалом інших видів, потрібна додаткова іммобілізація.

Способи укладання трансплантатів: екстракортікальний-на попередньо освіжені кортикальні поверхні відламків; інтеркортікальний-між кортикальним поверхнями кісткових відламків при дефекті; інтракортикальна-між відламками з впровадженням решт в костномозговой канал; комбінований. Надзвичайно важливо підготувати ложі шляхом освіження місця майбутньої укладання трансплантата до зони хорошою васкуляризації кістки. При інтракортикальна пластиці розкривають і розширюють кісткомозкові канали. Екстракортікальную укладання трансплантата виконують і без виділення кісткових кінців при умові їхньої доброї контакту (у випадках уповільненої консолідації).

Таблиця 27 28

п ересеченія кістки застосовують також різні пилки. Оперативний доступ для остеотомії може бути широким і обмеженим. Черга широкий розріз м'яких тканин кістка розсікають під візуальним контролем. При обмеженому доступі довжина розрізу не перевищує ширини леза остеотомії, і хірург направляє інструмент, не бачачи кістки, на якій оперує. Остеотомія зазвичай закінчується скріпленням кісткових фрагментів різними способами (див. Остеосинтез). На трубчастих кістках її частіше виконують в метафізарних відділі (подвер-тільна, надмищелкових, подмищелковая, надлодижечная і т. д.). значно рідше в діафізарних відділі. Остеотомія виконується поднадкостнічного з повним перетином кістки, в окремих випадках (особливо у дітей) окістя відокремлюється тільки з боку перетину, кістка перетинають до протилежної кортикальної пластинки, а потім надломлює. Перетин кістки може бути різним: косим, ​​поперечним, дугоподібним, углообразним, Z-подібним, закінчать, клиновидним з шипом (мал. 36), а також лінійним або з видаленням пересеченного кісткового клину. Для кращої адаптації та надійного скріплення площин при клиноподібної остеотомії залишають кістковий виступ-шип, впроваджуваний в губчасту речовину протилежній площині. Ультразвукові пили і долота дозволяють працювати в більш вузькому операційному полі і виконувати часткові напиляємо на кістки, поздовжнє розсічення кортикального шару з метою декортикації (див. Декортикація), зрізання, спилювання екстраоссальних виступів і т. д.. Остеотомія-операція перетину кістки, зазвичай спрямована на усунення деформацій і вирівнювання кінцівки. Виконується спеціальним інструментом-остеотомом (долото з рівномірно скошеними поверхнями і сантиметровими поділками на клинку) .. Можна користуватися звичайними долотами відповідної ширини і форми. Для


f удари)

Удари - це закриті ушкодження тканин і органів без значних анатомічних порушення. Прямий, короткий, сильний удар рухомим твердим предметом або при падінні викликає пошкодження дрібних кровоносних і лімфатичних судин в м'яких тканинах, нерідко з размозженном окремих тк-Анев елементів. Шкірний покрив може бути не змінений

Крововилив на місці удару наростає в залежності від важкості травми і утворює більш-ме-. неї значну 'припухлість. Кров просочує тканини, накопичується у вигляді гематоми або виливається в порожнині (наприклад, в порожнину колінного суглоба). На місці удару шкіра набуває синього відтінку. Надалі, у зв'язку з розпадом гемоглобіну, синю-шна забарвлення шкіри змінюється. Початковий сі-не-багряний колір шкіри змінюється на зелений і потім стає жовтим. По виду фарбування можна. судити про термін, що пройшов з часу травми, і раз-мірі колишнього крововиливу.

Кількість вилила в колінний суглоб крові залежить від тяжкості забиття і ступеня пошкодження тканин в області суглоба. Через кілька годин по-ледве травми обсяг суглоба збільшується, порушується його функція, з'являються болі, що посилюються при русі. Нога при цьому злегка зігнута, її розгину-ня вкрай болісно ^ Наявність рідини в колін ном суглобі виявляється при виявленні симпто ма балотування надколінка або флуктуації в області верхнього завороту. Лікування гемартрози до ленного суглоба зводиться до відсмоктуванню крові, що вилила, короткочасної іммобілізації в гіпсовій

шині (3-4 дні) і подальшого функціонального лікування. Воно полягає в обережних активних і пасивних рухах і «відсмоктується» масажі м'язів стегна і гомілки. Поставити хворого на ноги можна через 7-10 днів. При неправильному лікуванні можливий розвиток хронічного синовіту, що характеризується появою серозного ексудату. Іноді це захворювання має тривалий перебіг, що супроводжується болями, функціональною недостатністю суглоба і атрофією м'язів ноги.

\ При направленні удару під кутом до поверхні тіла 'виникає відшарування шкіри і підшкірної клітковини від підлеглих тканин. У образующемся щелевід-ном просторі скупчуються кров і лімфа. Леченіеp аключается в повторних пункціях, накладення пов'язки, що давить, застосуванні холодових, а пізніше теплових процедуру /

; Нерідко при ударі по пальцю з'являються подног-тевие гематоми. Скапливающаяся кров піднімає ніготь, викликаючи сильні болі. Полегшення приносить негайна перфорація нігтя. Невеликий отвір роблять або вістрям скальпеля, або пропалюючи нігтьову пластинку раскаленниьГконцом 'канцелярської скріпки.


Вивихи

Вивих плеча состовляет до 60% всіх травматичних вивмхов. У функц-іональном щодо плечевойсустав найдосконаліший, але він часто піддається травмі через малу площу зіткнення сустовних поверхонь (хрящова поверхня головки набагато перевершує. Поверхню суглобової западини і має менший радіус кривизни). Капсула тонка, обширна і слабко натягнута, а розвиток, форма і розташування зв'язок на капсулі сильно варіюють. Міцність суглоба забезпечується в основному оточуючими м'язами, сухожилкові волокна яких вплітаються в капсулу суглоба. Передньонижні відділ капсули слабо захищений і легше піддається насильству з боку головки.

\ У більшості випадків вивих плеча відбувається в результаті непрямого додатка сили-ричагообразного впливу на руку (падіння на витягнуту, підняту і відведену руку). Головка перетворюється на короткий 'плече важеля, при насильницькому русі руки за межі фізіологічної можливості розриває капсулу у найменш захищеному місці (передньонижні відділах) і вискакує з суглобової западини. Тут головка може затриматися (подкрильцовой вивих). Частіше спостерігається вторинне зміщення головки, зазвичай наперед і значно рідше вкінці. Розрізняють вивихи передні (подклювовідний, внутріклювовідний, псІдключічний, внутрігрудного, подмишковий) і задні (подакромиальное, подостную). Подмишковий (подкрильцовой) відносять також до нижніх вивихів. Найбільш часто при вивихах плеча головка опиняється під ростральний відростком і в пахвовій западині. Подклювовідний вивих нерідко супроводжується переломом клювовидного відростка, рідше-акроміального відростка лопатки. Може статися перелом великого горбка, рідше-малого горбка з відривом прикрепляющихся до них сухожиль м'язів, перелом краю суглобової западини. При особливо важких травмах вивих може ускладнитися переломом в області анатомічної або хірургічної шийки-переломовивіх плеча (зазвичай спочатку відбувається • вивих, а потім триваюче насильство ламає плечову кістку), пошкодженням плечового сплетення або окремих нервових стовбурів і дуже рідко магістральних судин.

Розпізнавання. Враховують анамнез: _ різкі болі, порушення функції слідом за травмою.: Типове положення плеча: при подкрильцо-вом вивиху рука відведена (потерпілий утримує її здоровою рукою, нахилившись у хвору сторону); при подклювовідном, внутріклюво-вщдном, підключичної вивихах відведення плеча незначне ; при задньому вивиху плече зігнуто, відведено і ротировано назовні.) Трива-вая вісь плеча проектується медіальніше плечового суглоба. ^ Чітко виявляється асиметрія плечових суглобів через характерною деформації пошкодженого плеча (замість округлих обрисів пошкоджений плечовий суглоб набуває незграбність в результаті западання по зовнішній поверхні дельтоподібного м'язи). При пальпації голівка не виявляється в звичайному місці, тут виявляється западіння, особливо виразне при піднятті плеча і відповідному розслабленні дельтоподібного м'язи. ' Часто головка розташована нижче рівня клювовидного відростка або в передньому відділі пахвової западини. Велика грудний м'яз напружена, натягнута над нею, що чітко визначається при порівнянні з іншою стороною. Рухи в суглобі неможливі через біль і характерного пружинящего опору, обумовленого. рефлекторно скоротився м'язами, порушенням їх синергізму. ^

Зміщена головка плеча може пошкодити або здавити нервовий стовбур, нервове сплетіння, судини. Пульс на променевій артерії може бути ослаблений або відсутній. Необхідно звернути увагу на функцію пальців і кисті,''а також иа чутливість ділянок шкіри над дельтоподібного м'язом унаслідок частого пошкодження подкрильцовой нерва. Показано цілеспрямоване неврологічне дослідження і визначення стану периферичного кровообігу. Слід пам'ятати і про інші можливі ускладнення вивиху, які будуть доповнювати симптоматику невластивою вивиху плеча рухливістю, просторістю крововиливи та іншими ознаками. «Перед вправленням обов'язково рентгенологічне дослідження з відповідною укладанням потерпілого Вивих плеча звичний-неодноразовий вивих плеча без значних травматичних насильств, при певних рухах: розглядається як ускладнення гострого травматичного вивиху. В анамнезі зазвичай гострий передній травматичний вивих, потім вивих виникає раптово при рухах, пов'язаних здебільшого з відведенням і зовнішньої ротацією верхньої кінцівки. Причини: усунення вивиху плеча без анестезії або при недостатньому знеболюванні, без необхідної м'язової релаксації; зневага реабілітаційно-ними заходами після усунення вивиху або здійснення їх у неповному обсязі (недостатня, короткочасна іммобілізація або її відсутність, нераціональна фізичне навантаження і т. п.). Сприятливі фактори: втрата суглобової капсулою міцності і еластичності внаслідок рубцевого переродження після травми; розриви сумки плечового суглоба і її відриви від проксимального кінця плечової кістки та шийки лопатки: розвиток рубцевої тканини в м'язах і сухожиллях (осередках колишніх крововиливів) з втратою скорочувальної здатності і еластичних властивостей , а також їхнього взаємного синергізму (міобаланса); нестабільність плечового суглоба при пошкодженні фіброзно-хрящових і кісткових елементів плеча і лораткі, що беруть участь у його утворенні: неусунуті розриви м'язів (частіше над-і підосного); аномалії розвитку суглоба; поєднання перерахованих факторів.

Розпізнавання. В анамнезі повторні (іноді часті) вивихи плеча після первинного травматичного вивиху, що виникають при ослабленні хворим контролю за своїми рухами (нерідко уві сні): свідоме обмеження певних рухів з боязні виникнення вивиху. При огляді-помірна атрофія м'язів плечового суглоба, зниження сили дельтоподібного м'язи. Патогмонічний ознака-активна обмеження зовнішньої ротації плеча при його відведенні порівняно із здоровою кінцівкою.


Переломах кісток кінцівок

ПЕРЕЛОМ СТЕГНА-рожні більше І МАЛОГО. Ізольовані переломи вертелів зустрічаються рідко. Механізм травми зазвичай прямий при переломах великого вертлюга (падіння) та відривний (різке скорочення клубово-поперекового мипщи) при переломах малого рожна у спортсменів.

Розпізнавання. Враховують дані анамнезу. Визначаються припухлість, крововилив, різка болючість; у худорлявих людей вдається пальпувати рухливий уламок в зоні великого вертіла або в області верхнього відділу привідних м'язів. Рухи в тазостегновому суглобі обмежені. При переломі малого вертіла сидить хворий не може підняти випрямлену ногу. Рентгенівський знімок уточнює діагноз. .

Лікування при переломах вертелів без зміщення зводиться до покійного положенню кінцівки на стандартній шині з легким (2-3 кг) манжетні дисциплінуючим витяжкою за гомілку протягом 3 тижнів. Хворому дозволяють ходити через 4 тижні. Відновлення працездатності через 6 тижнів. Переломи без зміщення можна лікувати іммобілізаційному методом в поліклінічних умовах, ходьба на милицях дозволяється з 10-го дня після травми. Терміни відновлення працездатності ті ж.

При зсувах уламків збільшують вантаж до 4 кг і терміни витягнення до 4 тижнів в положенні максимального відведення і зовнішньої ротації для хворих з переломами великого вертіла і згинання до прямого кута, помірного приведення із зовнішньої ротацією нижньої кінцівки для хворих з переломами малого рожна. Потім хворому дозволяють ходити з допомогою милиць. Непрацездатність продовжується до 8 тижнів.

При значному зсуві великого рожна (більше 2-3 см) і безуспішності зіставлення фіксацію виконують металевим шурупом. Працездатність відновлюється через 6 тижнів. Слід виключити надмірні напруги зацікавлених м'язів протягом 6 місяців після переломів без зміщення і протягом року після переломів зі зміщенням.

ПЕРЕЛОМ БЕЗДРА-ШИЙКИ ЛАТЕРАЛЬНИЙ (внесуставной, вертельний). Переломи підрозділяють на межвертельного і чрезвертельние. Механізм травми зазвичай прямий, пов'язаний з падінням на вертельную область. Такий перелом частіше буває у людей похилого віку. Проксимальний метафиз стегнової кістки має губчасту структуру і рясно васкуліт-ризовались, переломи супроводжуються значними крововиливами. Площини зламу широкі, зона травми оповита потужним сухожильно-м'язовим футляром. Зміщення фрагментів, особливо ротаційні і по довжині, звичайно незначні. Умови для зрощення хороші, проте остаточна кісткова перебудова настає пізно, при ранній навантаженні можлива варусна деформація проксимального метаепіфіза стегна.

Розпізнавання. Сильний біль, припухлість і крововилив в області кульшового суглоба поширюються на верхню третину стегна, іноді на промежину; ротація стегна назовні; кінцівку вкорочена, верхівка великого вертлюга зміщена вище лінії Розера-Нелатона; активні рухи кінцівкою неможливі. Характер перелому уточнюється після рентгенівського дослідження.

Лікування. Виконують анестезію місця перелому (20 мл 2% розчину новокаїну) і накладають скелетне витяжіння за надмищелкових область стегна або горбистість болипеберцовой кістки. При переломах з незначним зміщенням кісткових фрагментів кінцівку не відводять або відводять незначно (на 7-10 °). Величина початкового вантажу 3-5 кг. Тривалість скелетного витягування 6 тижнів, потім показано нашкірне або манжетное витягування на 2 тижні. З перших днів призначають ЛФК (дихальні вправи, рухи в суглобах неушкодженої кінцівки, руху стопою і в колінному суглобі, а також ізометричні скорочення м'язів стегна пошкодженої кінцівки), фізіотерапію. Дозована навантаження через 3 міс, повна-через 4 міс. Відновлення працездатності через 5 міс.

Іммобілізаційний метод лікування однієї гіпсовою пов'язкою в даний час залишений в зв'язку з частим виникненням варусної деформації. При лікуванні переломів вертельной області з вираженим зсувом відламків вантажі для витягнення збільшуються до 6-8 кг. Положення кінцівки залежить від лінії перелому. При чрезвертельних переломах кінцівку помірно відводиться (на 12-15 °), при межвертельного відведення не застосовується. Тривалість скелетного витягування 6-8 тижнів, подальшого накожного (клейове) або манжетної-1 "/ 2 - 2 тижні. Дозована навантаження (ходіння за допомогою милиць)-через 3-4 міс, повна-через 4-5 міс. Показані ЛФК, фізіотерапія, реабілітація в повному обсязі. Працездатність відновлюється через 5-7 міс.

У практику лікування латеральних переломів увійшов і метод остео-синтезу погружнимі металевими конструкціями. Застосовують куто-образну пластину, одна з браншей якій запроваджується в шийку стегна, а інша за допомогою шурупів кріпиться до діафіза. Можна застосовувати роз'ємні пристрої, що складаються звичайно з трилопатевого цвяха і діафізарний накладки, яка також кріпиться шурупами. Операція більш трудомістка, ніж остеосинтез медіального перелому шийки стегна. У післяопераційному періоді кінцівку укладають на функціональну шину з манжетні витяжкою вантажем 2-2,5 кг. Показані рання ЛФК, фізіотерапія. Дозована навантаження дозволяється через 2 міс, повна-через 3 міс. Відновлення працездатності через 4 міс. результаті скорочення м'язів в основному зміщуються по довжині і під кутом, відкритим назовні, оскільки пронатори сильніше супінаторів. У верхній третині уламок чотириголового м'язом зміщується вперед і досередини. Умови для зрощення, особливо в нижній третині, недостатньо сприятливі через слабке кровопостачання, так як болилеберцовая кістку на цьому рівні позбавлена ​​м'язового футляра. Особливо несприятливі умови кровопостачання складаються при подвійних переломах у зв'язку з неминучим перервою внутрішньої живильної артерії при значному пошкодженні навколишніх проміжний фрагмент м'яких тканин. Слід пам'ятати, що при діафізарних переломах різних локалізацій малогомілкова кістка зростається швидше, і при збереженні своєї нормальної довжини може перешкоджати зближенню і зрощенню уламків великогомілкової кістки.

Розпізнавання. Біль, припухлість, іноді гематома, деформація, рухливість в зоні перелому, порушення функції. При ізольованих переломах малогомілкової кістки опорна функція може порушуватися. Периферичний кістковий фрагмент. Під вагою стогони ретирується назовні. Під шкірою часто пальпується вистояли кінець центрального уламка .. Виявляється вкорочення кінцівки. Пальпацией малогомілкової кістки вдається визначити рівень її перелому. Перелом малогомілкової кістки в області шийки може супроводжуватися ушкодженням малогомілкового нерва. При торсіонному переломі частіше пошкоджуються обидві кістки гомілки, і пошкодження малогомілкової кістки може бути значно вище перелому великогомілкової кістки. 'Рентгенограми всього сегменту уточнюють характер ушкодження.

Лікування. При ізольованому переломі малогомілкової кістки без зміщення здійснюють іммобілізацію кінцівки гіпсовою пов'язкою. При переломах у нижній третині накладають У-образну лонгетно пов'язку, в середній третині-циркулярну гіпсову пов'язку до середини стегна, у верхній третині-циркулярну пов'язку до верхньої третини стегна. Термін фіксації 4 тижнів, дозована навантаження показана череб 2 тижнів. Працездатність відновлюється через б тижнів.

При переломах обох кісток гомілки та ізольованих переломах великогомілкової кістки без зміщення застосовують іммобілізацію циркулярної гіпсової пов'язкою з фіксацією колінного і гомілковостопного суглобів. Терміни іммобілізації при переломах верхньої та середньої третин 2 міс, нижньої третини-3 міс. Дозована навантаження при поперечному переломі дозволяється через 1 '/ 2 міс, при косому-через 2' / 24 - Змії. Працездатність відновлюється через 3-4 міс. При подвійних переломах кісток гомілки без зміщення терміни іммобілізації і непрацездатності збільшуються на 1 '/ 2-2 міс. У дітей при переломах обох кісток гомілки без зміщення застосовують гіпсову пов'язку на 4-6 тижнів.


ПЕРЕЛОМ ГОМІЛКИ Діафізарні становить 11-13% усіх переломів. Пряма травма зазвичай призводить до поперечних, оскольча-тим, а також подвійним переломів. Косі переломи обумовлюються згинальних впливом зовнішніх сил. Лри різкому повороті тіла н фіксованого стопі виникають гвинтоподібні (торсіонні) пе.реломи. Можуть пошкоджуватися обидві кістки або одна з них. У дітей нерідкі поднадкостнічного вінтообразйие переломи і надлами великогомілкової кістки.

Осколкові і поперечниЬ переломи можуть локалізуватися практично на будь-якому рівні, вінтойбразние-в основному на межі середньої та нижньої третин великогомілкової кістки (тригранна форма великогомілкової кістки тут переходить в округлу-менш стійку до насильства). У залежності від наіравленія сили впливу відбувається первинне зсув отломкор. У подальшому кісткові фрагменти в


ПЕРЕЛОМ ПЛЕЧА ДІАФІЗАРЯИЙ становить близько половини всіх переломів плеча. Зсув фрагментів на рівні середньої третини плеча нетипово і залежить від напрямку сили, що викликала перелом. У цій зоні найчастіше пошкоджується променевий нерв, пpoxoдящій 'в безпосередній близькості до кістки. У верхній третині розрізняють наддель-товидної і підчепив-овідние переломи. У першому випадку центральний уламок зміщується назад і досередини під впливом тяги великого грудного і найширшої м'язів спини, а периферичний-назовні, вгору і частково вперед під дією дельтоподібного, клювовидно-плечовий і триголовий м'язів. Для поддельтовідних переломів характерно усунення центрального уламка назовні і проксимально в результаті скорочення дельтоподібного м'язи, а периферичного-проксимально і частково кзади при скороченні двоголового, триголовий і клювовидно-плечовий м'язів. Переломи в нижній третині супроводжуються зміщенням уламків по довжині або під кутом, відкритим до заду, в результаті тяги триголовий м'язи плеча. Види зміщення слід враховувати при репозиції і подальшої іммобілізації. Відламки після репозиції нестійкі, а умови для зрощення (як і при діафізарних переломах інших сегментів) у зв'язку з порушенням місцевого кровообігу не можна вважати сприятливими.

Розпізнавання. . Враховують анамнез. Біль, порушення функції, характерна деформація, припухлість, крововилив. При пальпації оЬределятотся болючість, іноді крепітація, патологічна рухливість (спеціально викликати ці симптоми не слід), порушення кісткової провідності, хвороблива осьове навантаження) При пошкодженні променевого нерва кисть звисає, активне розгинання кисті і проксималь-них фаланг пальців неможливо, знижена чутливість у відповідних зонах . Слід перевірити пульс на променевій артерії для виключення ушкоджень магістральної судини .. Характер перелому і вид зміщення уточнюють після рентгенологічного дослідження.

Лікування. При неповних переломах накладають торакобрахіаль-ву гіпсову пов'язку з відведенням плеча у фронтальній площині на 60 °, допереду від фронтальної площини на 30 °, згинанням у ліктьовому суглобі на 80-85 °. У дітей допустиме застосування і лонгетно гіпсової пов'язки. Термін іммобілізації 4-6 тижнів, у дітей-2-3 тижні. Показані ЛФК і механофізіотерапія (див. Кинезотерапия, Фізіотерапія при травмах). Працездатність відновлюється через 7-8 тижнів.

• ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ - Діафізи ОБОХ КІСТОК відноситься до. Частим пошкоджень кісток, виникає від непрямого насильства-падіння на кисть, рідше-за безпосередньої ударі. Іноді ці механізми поєднуються. При непрямому механізмі обидві кістки пошкоджуються на різних рівнях: ліктьова-на рівні нижньої третини, а променева-середньої третини. При прямій травмі обидві кістки можуть пошкоджуватися на одному рівні.

Повні переломи обох кісток передпліччя зазвичай супроводжуються зміщенням уламків по ширині, довжині навколо поздовжньої осі, під кутом. Найбільш важкими вважаються зміщення у фронтальній площині з порушенням паралельності кісток. Вони обумовлені як механізмом пошкодження, так і тракцией сильних м'язів передпліччя, які забезпечують диференційовані руху кисті і пальців. Особливе значення мають м'язи, пронірующіе і супінірующіе передпліччя. Якщо пошкодження розташовується вище місця прикріплення круглого пронатора (верхня третина), то центральний уламок променевої кістки займає положення супінації, а периферичний проніруется. Якщо перелом розташований дистальніше місця прикріплення круглого пронатора (нижче верхньої третини), то обидва уламка знаходяться в положенні пронації, на верхній фрагмент діє цілий пронатор, на нижній-квадратний.

Травмує сила і змістилися відламки сильно пошкоджують навколишні м'які тканини, що загрожує пізнім відновленням функції. Неусунуті зміщення відламків, звуження межкостной проміжку, вкорочення кісток завжди ускладнюють зрощення переломів у відновлення функції кисті і пальців. 'Основною умовою нормальної функції є своєчасне і повне усунення зміщень відламків, утримання їх у правильному положенні до зрощення, що консервативними методами часто не вдається. Слід пам'ятати про особливості межкостной зв'язки, що забезпечує ротаційні рухи передпліччя. При максимальній супінації ця зв'язка розкривається ва 2-2,5 см, при пронації вона складається майже полвостио-до 1-2 мм. У зв'язку з цим неусунення пронація надалі робить практично неможливими обертальні рухи передпліччя.

Розпізнавання. Учвпивают механізм травми. Біль, зміна форми кінцівки, обумовлене зміщенням фрагментів, локальна болючість і патологічна рухливість, порушення функції, хвороблива осьове навантаження; передпліччя вкорочено. Необхідна рентгенографія передпліччя на всьому протязі, що дозволяє уточнив. локалізацію і характер перелому.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Медицина | Реферат
127.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія хвороби - Травматологія артрит
Травматологія - основи військово-польової хірургії
Історія хвороби - травматологія закритий перелом кісток тазу
Історія хвороби - травматологія закритий медіальний перелом шийки лівого стегна
© Усі права захищені
написати до нас