Торговельне предриятия по збільшенню продажів продовольчих товарів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
ВСТУП
1.Теоретические основи БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
1.1Целі розробки і призначення бізнес-плану
1.2 Функції бізнес-плану
1.3 Етапи розробки бізнес-плану
1.4 Структура бізнес-плану
2 ПРОЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
2.1 Опис проекту (резюме)
2.2 Загальна характеристика підприємства, галузі, продукції
2.2.1 Опис діяльності підприємства
2.2.2 Опис товару
2.3 Аналіз ринку та конкурентоспроможності
2.4 Планування виробництва
2.4.1 Розрахунок основних засобів
2.4.2 Розрахунок оборотних коштів
2.4.3 Планування товарообігу
2.4.4 Планування персоналу
2.5.План маркетингової діяльності
2.6 Організаційний план
2.7 План по ризиках
2.8 Фінансовий план і стратегія фінансування
2.8.1 Кошторис витрат за весь строк здійснення проекту
2.8.2 План доходів від реалізації продукції за весь строк здійснення проекту
2.8.3 Фінансовий результат і термін окупності проекту
2.8.4 Стратегія фінансування
ВИСНОВОК
Список використаних джерел:


ВЕДЕННЯ

Розробка бізнес-планів стала однією з найбільш вдалих і поширених форм планування в ринковій економіці.
Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати сил і коштів? Причому, чим ретельніше він буде складений, тим більше часу піде на його підготовку, але тим менше непотрібних витрат понесе підприємець у майбутньому.
Метою даної курсової роботи є розробка проекту бізнес-плану підприємства.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
1. Дати теоретичні основи бізнес-планування: цілі бізнес-планування, призначення, функції і структура бізнес-плану.
2. Описати бізнес-план проекту торговельного підприємства з продажу продовольчих товарів «Смачний берег».
Бізнес-план розроблений для створення нового дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП ». Нове підприємство ТОВ «Смачний берег» буде займатися торгівлею продовольчими товарами через мережу роздрібних магазинів у Жовтневому районі м. Томська. У ході роботи використана навчальна і спеціальна література з бізнес - планування, економіки підприємства, фінансів фірми, планування на підприємстві, бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності, економічного і фінансового аналізу. Також використані нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства з питань організаційно-правової форми підприємства, бухгалтерського обліку, оподаткування.

1.Теоретические основи БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

1.1 Цілі розробки та призначення бізнес-плану
Ретельно складений бізнес-план не тільки допоможе прокласти курс фірми, але і послужить керівництвом щодо забезпечення діяльності (таке завдання вирішить бізнес-план сутність). Потенційні інвестори (ті, хто надають капітал) практично щодня отримують безліч запитів з фінансування ризикованих проектів, а тому необхідно надати їм інформацію про фірму і її продукції професійно, відповідно до певного плану (бізнес-план форма).
Лише бізнес-план, підготовлений на основі потреби в інформації, необхідної для передбачуваних джерел фінансування проекту, безумовно, справить враження на власників капіталу з точки зору оцінки вміння планувати. Також інвестори оцінять загальну компетенцію керівника даного підприємства.
За інших рівних умовах добре підготовлений бізнес-план завжди підвищить шанси на отримання фінансової підтримки з різних джерел.
Визначення мети бізнес-плану - другий важливий крок після визначення сфери діяльності майбутнього підприємства або проекту. Мета - це стан речей, реальне або уявне, до якого буде прагнути розробник бізнес-плану, підприємство чи проект. На даному етапі не слід значну увагу приділяти реалістичності поставлених цілей, так як саме складання бізнес-плану і має відповісти на це питання. Важливо наступне: мета повинна бути однозначною, може бути розбита на підцілі, і вона повинна відповідати намірам підприємця. Якщо в діяльності передбачається безпосередню участь партнерів, то їх потрібно запросити саме на цьому етапі для формулювання цілей, щоб вони стали соратниками в подальшому. Крім того, необхідно відрізняти особисті цілі і мети бізнесу (так, наприклад, особисті цілі «збагачення» або «влада» можуть стати потужним стимулом діяльності, проте навряд чи будуть сприйняті партнерами або працівниками).
До формулюванні мети необхідно повернутися після завершення всього плану і при необхідності відкоригувати її [4, с. 16].
Після визначення мети підприємства потрібно сформулювати мету складання бізнес-плану. Це може бути залучення інвестора чи кредитора (бізнес-план форма), оцінка реалістичності нової справи (бізнес-план розуміння), розробка плану операційної діяльності (бізнес-план сутність) і т.д. На основі сформульованої мети вибирається вигляд бізнес-плану.
Можна визначити найбільш важливі призначення бізнес-плану:
- Стати документом для будівництва нового підприємства. Він показує, якими методами і за допомогою, яких коштів керівник має намір досягти своїх цілей. У цьому випадку бізнес-план стає покроковим щоденником в організації нової справи.
- Показати, що керівник наділений певною ініціативою, досить дисциплінований, щоб використовувати свою енергію для певного проекту, і що він розуміє, як досягти поставленої перед собою кінцевої мети, обходячи або вирішуючи все зустрічаються на своєму шляху проблеми і труднощі.
- Ознайомити партнерів, компаньйонів або вже наявних співробітників з деякими особливостями проекту. Це допоможе їм побачити в керівнику не просто начальника, а свого колегу.
- Залучити потенційних інвесторів. Адже саме на основі розробленого бізнес-плану вони будуть приймати рішення про фінансування бізнесу.
- Показати ємність і перспективність розвитку майбутнього ринку збуту.
- Оцінити витрати для виробництва потрібної ринку продукції, порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість справи.
- Виявити всі можливі «підводні» камені, що підстерігають нову справу в перші роки його реалізації.
- Визначити показники, за якими можна буде регулярно контролювати стан справ, і здійснювати управління.
- Збільшити довіру і повагу не тільки з боку колег, але і з боку інвесторів. Бізнес-план буде початковим засобом для «продажу» ідеї і коротким викладом основних відомостей про підприємство при залученні інвесторів для участі в організації нового бізнесу [5, с. 37].
Варто особливо сказати, що бізнес-план зазвичай пишеться на перспективу і складати його слід приблизно на період від 1 до 5 років, при цьому для першого року основні показники слід робити поквартально, для наступних років - в цілому за рік. У будь-якому випадку завершення терміну планування повинно збігатися з терміном погашення кредиту незалежно від дати початку проекту. Вибираючи вид бізнес-плану, слід мати на увазі, що планування на більш тривалий термін носить більш формальний характер і повинно грунтуватися на докладних дослідженнях в короткостроковому періоді і довгострокових тенденції і перспективи.
На жаль, багато підприємців обмежуються написанням плану на рік, вважаючи, що подальша перспектива не може бути визначена. Такий підхід обмежує перспективу бачення підприємця, тим більше, що практично у всіх областях існують прогнози довгострокового розвитку навіть в умовах нестабільної економіки. Більш того, облік чинника нестабільності в майбутніх періодах повинен призводити не до розмитості висловлювань, а до формування різних варіантів розвитку та оцінці їх здійсненності і виживання в різних умовах.
1.2 Функції бізнес-плану
Існуючі підходи до бізнес-планування спрямовані на здійснення дев'яти основних функцій.
1) Стандартне подання підприємства, проекту. Стандартне подання скорочує витрати на опис підприємства і надає більше можливостей для представлення унікальних можливостей проекту.
2) Бізнес-план - одна з форм спілкування та подання інформації на цивілізованому ринку. Багаторічний досвід складання бізнес-планів призвів до того, що він знайшов зручну форму подання інформації. Крім того, склалася спеціальна термінологія, підкріплена дослідженнями в тій чи іншій галузі.
3) Аргументована заявка на залучення капіталу. Якщо навіть бізнес-план не ставив метою залучення капіталу, то його зміст дозволяє скласти подібну заявку без пошуку нової інформації.
4) Демонстрація солідного підходу до власного бізнесу. Витрачаючи зусилля на складання бізнес-плану, керівник тим самим підтверджує власне шанобливе ставлення до свого бізнесу і очікує такого ж ставлення від своїх партнерів. Крім того, бізнес-план може стати складовою частиною програми формування іміджу.
5) Зважена оцінка прийнятих рішень. Відповідаючи на питання при складанні бізнес-плану, керівник має можливість комплексно оцінити всю ситуацію і приймати рішення в умовах достатньої інформації.
6) Можливість виявлення проблем, загроз і невикористаних можливостей для бізнесу, що розвивається. Технологія бізнес-планування містить ряд методик, що представляють самостійну цінність, однією з таких методик є аналіз проблем, можливостей.
7) Забезпечення цілеспрямованості бізнесу. Сам факт наявності бізнес-плану говорить про наявність мети, до досягнення якої прагне підприємець, що значною мірою збільшує ефективність бізнесу.
8) Інструмент для управління і контролю. Бізнес-план є основою для управління проектом, перш за все, ресурсами, витратами, термінами, персоналом і т.д. Наявність плану дозволяє здійснювати контроль виконання та приймати ефективні рішення.
9) Засіб самонавчання. Остання в переліку функція насправді є однією з найбільш значущих, оскільки підготовка бізнес-плану змусить підприємця поповнити свої знання в тих чи інших розділах, навчить робити висновки з фінансової інформації і розуміти результати аналізу [5, с.96].
Будь-який з дев'яти функцій було б достатньо для вибору бізнес-плану як інструменту при організації і розвитку бізнесу.
1.3 Етапи розробки бізнес-плану
Існує кілька підходів до визначення етапів розробки. Одні підходи засновані на дуже докладної схемою складання бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже багато - від 10 до 20 і більше. Інші засновані на виділенні великих блоків у складанні бізнес-плану, і в цьому випадку етапів дуже мало - п'ять.
При більш детальному підході алгоритм складання бізнес-плану містить найбільш загальні стадії процесу планування нової справи. Даний алгоритм ще називають планом дій з розробки бізнес-плану. При досягненні певного досвіду на основі даного алгоритму можна скласти свій план дій (з урахуванням специфіки сфери діяльності підприємства або проекту). Однак при розробці бізнес-плану в будь-якій новій сфері діяльності краще дотримуватися даного (або подібного) докладного варіанту, тому що він дозволить найбільш всебічно вивчити новий об'єкт докладання зусиль.
При детальному підході виділяють наступні етапи в процесі розробки бізнес-плану:
Етап 1. Рішення про початок діяльності в новому бізнесі або початку реалізації нового проекту або розробці нового бізнес-плану.
Етап 2. Формування мети нового бізнесу чи нового проекту.
Етап 3. Формування уявлень про бізнес-плані та його структурі.
Етап 4. Пошук джерел необхідної інформації.
Етап 5. Аналіз та оцінка власного потенціалу (можливостей та здібностей) для початку нової діяльності.
Етап 6. Вибір об'єкта, що є основою нової діяльності (профілю підприємства).
Етап 7. Дослідження потенційного ринку збуту.
Етап 8. Розробка попереднього прогнозу продажів.
Етап 9. Територіального розміщення бізнесу.
Етап 10. Розробка маркетингового плану.
Етап 11. Розробка календарного плану.
Етап 12. Розробка виробничого плану.
Етап 13. Вибір організаційно-правової форми та юридичного статусу.
Етап 14. Розробка організаційного плану.
Етап 15. Прийняття рішення про персонал.
Етап 16. Розробка фінансового плану.
Етап 17. Розробка плану страхування ризиків діяльності.
Етап 18. Підготовка ділового резюме бізнес-плану.
Етап 19. Оформлення бізнес-плану.
Етап 20. Презентація бізнес-плану.
Етап 21. Прийняття рішення про початок діяльності [10, с. 240].

1.4 Структура бізнес-плану
Формування уявлень про бізнес-плані - це наступний крок після визначення сфери діяльності, мети діяльності, мети складання бізнес-плану, визначення назви підприємства чи проекту. Бізнес-план повинен бути представлений у формі, що дозволяє зацікавленій особі одержати чітке уявлення про суть справи і ступеня його участі в ньому. Бізнес-план має бути написаний просто і ясно, мати чітку структуру. Обсяг і ступінь деталізації розділів визначаються специфікою і областю діяльності фірми. Перше уявлення про бізнес-плані може дати його структура, яку і потрібно сформувати.
Існує один випробуваний принцип складання будь-якого бізнес-плану: він завжди повинен бути коротким, але компетентним.
Бізнес-план може мати наступну зразкову структуру. [9, с. 96]
1. Обкладинка
Обкладинка (титульний лист) і перша сторінка бізнес-плану передбачають вирішення двох завдань: сформувати гарне враження про документ і зафіксувати певний мінімум інформації. Якщо підприємець хоче відразу розташувати до себе передбачуваних інвесторів, то йому потрібно приділити окрему увагу обкладинці.
Повинна бути представлена ​​наступна інформація: інформація про автора, інформація про підприємство, ділова частина (опис цілей і суті пропонованого проекту, потенційних можливостей і перспектив), розмір необхідних інвестицій - поточні й очікувані потреби (вартість проекту), посилання на конфіденційність інформації.
2. Зміст
Зміст повинен відобразити основні розділи бізнес-плану та допомогти майбутнім інвесторам зрозуміти суть пропозиції підприємця.
3. Ділове резюме
Резюме - це частина бізнес-плану, з якою ознайомлюються в першу чергу і яка в певному сенсі є «візитну картку» всього заходу. По суті, це єдина частина бізнес-плану, яку інвестори будуть читати найбільш уважно від «А» до «Я». Потрібно домогтися того, щоб резюме можна було прочитати за кілька хвилин. Більш того, якщо бізнес-план містить конфіденційну інформацію, то ділове резюме повинне бути сформульоване як достатній документ без будь-яких посилань, щоб інвестор міг прийняти рішення про необхідність ознайомлення з секретною інформацією [18, с. 141].
4. Загальна ситуація у сфері бізнесу, обраної підприємцем
Цей розділ готує читача до кращого розуміння того, що йому пропонує підприємець, тобто як підприємство вписується в загальну картину. Які існують перспективи в тій галузі діяльності, до якої належить описуваний бізнес.
Розділ повинен включати наступні пункти: потенціал даного бізнесу (можливості зростання бізнесу), назви нових продуктів, розробок і послуг, економічні тенденції в галузі, перспективи і тенденції в даній галузі та економіці в цілому.
5. Опис підприємства
При описі підприємства необхідно відповісти на такі питання: точна характеристика підприємства, історична довідка про бізнес або про розробки продукції, економічні тенденції розвитку галузі, опис організаційної структури підприємства, чинники, що впливають на бізнес (економічні фактори, сезонність, залежність від споживачів або постачальників), характер досліджень і розробок, наявність контрактів та угод, підходи до здійснення виробничої діяльності.
Даний розділ повинен дати можливого інвестору інформацію про те, як працює розглянутий бізнес і чому у нього є унікальна можливість зайняти гідне місце на ринку.
6. Аналіз ринку
У даному розділі потрібно звернути увагу на наступні моменти:
- Економіко-географічні дані передбачуваного ринку, в т.ч. розмір і дані по населенню;
- Споживачі продукції або комплексу послуг;
- Можливий потенціал зростання для наміченого ринку;
- Здатність пропонованого проекту задовольняти потреби ринку;
- Принципи залучення нових клієнтів без втрати колишніх.
7. Очікувані проблеми та заходи щодо їх подолання
Цей розділ бізнес-плану досить часто відсутній з двох причин: відсутність стандартних рекомендацій при виявленні сильних і слабких сторін і небажання укладача вказувати свої недоліки і проблеми. Даний розділ має визначити стратегію підприємця на випадок непередбачених обставин для подолання можливих перешкод. Ось деякі з них: юридичні чинники (можливі зміни в законодавстві, політична обстановка в країні), робота на конкурентному ринку (можливі дії конкурентів), слабкі сторони даного бізнесу (поява нової продукції на даному ринку, поява більш дешевої продукції), захист авторських прав та інформації, непередбачені обставини, пов'язані з персоналом (реакція на догляд провідного персоналу і керівництва), кадрові проблеми (можливе збільшення тривалості роботи).
Саме цей розділ повинен відобразити те, що підприємець вивчив практично всі нюанси свого бізнесу, і готовий вирішувати всі проблеми, які можуть з'явитися у нього на шляху [14, с.221].
8. Маркетинговий план
Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу і способах, завдяки яким підприємець може розраховувати на успіх.
Підприємець повинен підготувати такий маркетинговий план, який здатний пробуджувати думку. Маркетинговий план повинен не просто уявити концепцію, але «продати» бізнес як привабливу можливість для інвестицій, як кредитний ризик із привабливими перспективами.
Крім того, розділ повинен бути написаний у такій манері, яка була б зрозуміла широкому колу людей - від менеджерів до членів ради директорів крупного банку.
Завжди потрібно пам'ятати про чотири ключових моментах маркетингу:
1. Реклама.
2. Великі ділові зв'язки.
3. Мистецтво збуту товарів і послуг.
4. Дослідження ринку.
Підприємець повинен задати собі всього одне питання: як він збирається, не витрачаючи на це гроші, довести до клієнтів інформацію про те, хто він є і які надає послуги або ж випускає товари?
У маркетинговому плані потрібно ретельно розглянути і відобразити наступні проблеми: маркетингові стратегії, які будуть використовуватися; причини вибору кожної конкретної стратегії; цінова політика підприємства, аналіз цін конкурентів, прийнятність цін для споживача; маркетинговий бюджет; політика в галузі гарантій; презентація та упаковка; кваліфікований персонал; методи вивчення реакції ринку на ту чи іншу маркетингову стратегію; підходи до порівняння різних маркетингових стратегій; наміри підприємця щодо реклами; методи стимулювання продажів; роль засобів масової інформації в стимулюванні продажів і витрати, пов'язані з цим. [12, с. 142]
9. Фінансові прогнози
Цей розділ - основа основ бізнес-плану, точка відліку в часі. Саме його необхідно присвятити плануванню фінансового забезпечення діяльності фірми з метою найбільш ефективного використання наявних грошових коштів. Потенційні інвестори з особливою ретельністю і цікавістю проаналізують фінансові засади запропонованого проекту.
Необхідно розробити сукупність таких документів: оперативний план (прогноз) продажів, план (прогноз) про прибутки і збитки, план (прогноз) руху грошових коштів, прогнозний баланс.
Подібний перелік документів стає звичним і для російських підприємців, він відповідає вимогам світової практики. У російському законодавстві простежується стійка тенденція наближення до світових стандартів [11, с. 127].
Тривалість планово-звітних періодів у залежності від конкретних умов може змінюватися в межах: місяць, квартал, півроку, рік.
10. Календарний план
Ця частина бізнес-плану найбільш повно відповідає назві (план) і визначає наступні етапи дій:
1) встановлює час очікуваного фінансування;
2) визначає всі маркетингові дії з прив'язкою до реального календарем;
3) представляє виробничу програму і графік поставок, що забезпечує необхідний обсяг продажів.
Саме календарний план допоможе забезпечити систематичний контроль за діяльністю підприємства. Він має вирішальне значення для компанії.
11. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах і ефективність проекту.
Якщо в першу чергу мету складання бізнес-плану - це отримання фінансових ресурсів під проект або нове підприємство, то цей розділ дасть точну зведену потребу в потрібному капіталі і визначить порядок використання ресурсів. У випадку фінансування розрахунки руху готівкових коштів повинні також відображати і порядок повернення кредитів.
12. Додаток
Даний розділ бізнес-плану може включати такі документи, як: коментарі по тексту, бібліографію, додаткові документи, графіки і креслення, глосарій термінів, патенти, ліцензії, авторські права та сертифікати.
Виходячи зі знання примірної структури бізнес-плану, можна сформувати власну структуру бізнес-плану з урахуванням спеціальних вимог потенційних інвесторів, особливостей виробництва або продукції, унікального переваги при продажах, особливостей фінансової ситуації, особливостей ринку.

2 ПРОЕКТ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

2.1 Опис проекту (резюме)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП »створює дочірнє підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю« Смачний берег »з метою організації мережі роздрібних продовольчих магазинів у Жовтневому районі м. Томська. На початковому етапі в мережу Жовтневого району будуть включатися три магазини: два - усередині житлового масиву Східний, один - усередині житлового масиву Шевченківський.
Кожен магазин являє собою утеплений павільйон із легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, що має сучасний дизайн. Відповідно до проекту передбачено благоустрій території, прилеглої до кожного магазину-павільйону.
Позиція підприємства ТОВ «Смачний берег» у бізнесі передбачає подальше розширення мережі до 5 магазинів (за два роки діяльності) і до 12 магазинів (за наступні два роки діяльності).
Основне завдання підприємства в процесі діяльності - забезпечити населення якісними і доступними за ціною продуктами харчування.
Передбачуваний асортимент товарів у магазинах передбачає наявність більше 30 асортиментних груп. Взаємодія з перевіреними постачальниками (більшою мірою постачальниками-виробниками) є однією з основ для забезпечення безперебійної роботи магазинів.
На першому етапі передбачається робота магазинів з певним мінімально необхідним асортиментом продуктів харчування, на другому етапі - розширення асортименту (на основі опитувань і маркетингових досліджень) у рамках продовольчої групи товарів. Третім кроком може бути подальше розгортання торгівлі вглиб (розширення асортименту з виходом за рамки продовольчої групи).
ТОВ «Смачний берег» має досить багато конкурентів, але прямих серйозних конкурентів у підприємства мало. Витримати конкуренцію ТОВ «Смачний берег» планує за рахунок свого більш вдалого територіального розташування, впровадження сучасних норм торгівлі, сервісу, що відповідає високим стандартам, співвідношення високої якості і прийнятних цін на реалізовані товари, правильного ведення фінансової політики ТОВ «Смачний берег» і згуртованої команди.
При організації діяльності ТОВ «Смачний берег», яке намічено на 1 липня 2008 р., товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія« БАОС-ГРУП »має намір використовувати весь накопичений досвід в області продажів продовольчих товарів через мережу роздрібних магазинів.
Чисельність персоналу товариства з обмеженою відповідальністю «Смачний берег» становитиме 24 людини, з яких 18 - продавці павільйонів.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для здійснення проекту, оцінюється в 2800 тис. рублів.
Два етапи реалізації проекту організації підприємства будуть здійснюватися паралельно.
Перший етап включає:
- Купівлю павільйонів та встановлення їх на відповідних місцях;
- Проведення робіт з благоустрою та підключення об'єктів (електроенергія, вода, організація зв'язку);
- Пошук відповідного офісного приміщення.
Другий етап включає:
- Закупівлю обладнання для павільйонів та офісу;
- Організацію установки даного обладнання;
- Підготовку всіх приміщень до експлуатації.
Протягом всього підготовчого періоду здійснюється підбір кваліфікованого персоналу, в першу чергу продавців.
Прогнозований товарообіг становить 21700 тис. рублів в перший рік роботи магазинів, 28100 тис. рублів - у другий рік роботи. Прогнозована чистий прибуток після першого року роботи повинна скласти 1380 тис. рублів.
Джерела фінансування проекту:
- Вклади учасників (статутний капітал) - 100 тис. рублів;
- Банківський кредит - 1 млн. рублів;
- Безвідсоткову позику від ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »- 1,2 млн. рублів;
- Позики інших фізичних і юридичних осіб - 500 тис. рублів.
Отримання банківського кредиту можливо на наступних умовах: термін видачі кредиту - 18 місяців, відсоток по кредиту - 23% річних.

2.2 Загальна характеристика підприємства, галузі, продукції

2.2.1 Опис діяльності підприємства

ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »створено в 1999 р. у м. Томську. Метою створення компанії є організація мережі підприємств торгівлі в рамках довгострокової програми розвитку міста. Даний проект призначений для вирішення завдань щодо поліпшення вигляду Жовтневого району, підняття на більш якісний рівень торговельних послуг у даному районі, забезпечення населення якісними і недорогими продуктами харчування.
Метою проекту є створення мережі продовольчих магазинів у Жовтневому районі. Три магазину (на початковій стадії) будуть розташовуватися усередині житлових масивів Східний (два магазини) та Шевченківський (один магазин). Кожен магазин являє собою утеплений павільйон із легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, що має сучасний дизайн (узгоджений з головним архітектором Жовтневого району) та передбачає багатофункціональне використання. Внутрішнє планування кожного павільйону передбачає торговий зал площею 20-30 кв.м і підсобне складське приміщення площею 15-20 кв.м. Проектом зведення кожного з магазинів передбачено благоустрій та озеленення прилеглої території згідно з Програмою благоустрою та озеленення міста Томська і зовнішнє (в нічний час) освітлення.
Число три було обрано не випадково. Один магазин продовольчих товарів дуже важко підтримувати в динамічному стані, тому що є дуже велика кількість швидкопсувних товарів. Якщо який-небудь товар повільно реалізується на одному об'єкті, то його необхідно «перекинути» на інший об'єкт до закінчення терміну придатності. Два магазини теж недостатньо для прискореного товарообігу та виконання намічених цілей. Тому для початку діяльності оптимальне число магазинів - три. Розташування магазинів у двох різних місцях (Східний і Шевченківський житлові масиви) дозволять перевірити й випробувати два ареали ринку.
Напрямок діяльності - роздрібна торгівля. ТОВ «Смачний берег» - дочірнє підприємство холдингу ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », створене з метою реалізації даного проекту і яке прагне, як можна швидше зайняти своє місце на ринку продовольчих товарів. Ця ніша ринку була вибрана не випадково. Безсумнівно, на ринку продовольчих товарів дуже велика кількість конкурентів державних і приватних форм, але продовольчі товари - це, мабуть, єдині товари, які будуть необхідні завжди. Навіть при різкому скороченні доходів, а відповідно, і попиту населення, той мінімум, який залишиться у споживача, буде витрачено в першу чергу на продукти харчування. Але ринок продовольчих товарів має переваги не лише у кризових ситуаціях. В даний час при вдалому виборі місця розташування магазинів, можна досягти найбільшої виручки від торгівлі продовольчими товарами. Саме на це і спрямована підготовча робота підприємства.
Надалі планується розширити мережу продовольчих магазинів у Жовтневому районі до 5 магазинів (за перші два роки роботи), потім до 12 магазинів (за наступні два роки роботи). Комплексна програма розвитку мережі таких магазинів розроблена в Жовтневому районі і дістала схвалення і підтримку Адміністрації Жовтневого району.

2.2.2 Опис товару

У магазинах даного проекту буде представлений широкий асортимент продовольчих товарів.
У таблиці 1 подано список асортиментних груп.
Таблиця 1 Асортиментний групи товарів
№ п / п
Найменування асортиментних груп
Приблизна кількість позицій
Групи, що вносять найбільший внесок у прибуток
1
М'ясні напівфабрикати
15 - 20
2
Ковбаси й ковбасні вироби
40 - 45
+
3
Пельмені, вареники
10 - 15
+
4
Риба, пресерви
25 - 30
+
5
Молочні продукти
20 - 25
+
6
Морозиво
25 - 30
+
7
Йогурти, десерти
2 - 10
8
Сири
5 - 10
9
Масло, майонез
20 - 30
10
Випічка тривалого зберігання
7 - 11
11
Горішки, чіпси, жувальна гумка, жувальні цукерки
40 - 60
12
Печиво, сухарі, пряники, вафлі
25 - 35
13
Цукерки (в коробках, шоколадні, карамель)
20 - 25
14
Сухі сніданки
1 - 5
15
Пасти, крему
1 - 2

16
Шоколад
25 - 30
17
Вино-горілчані вироби
80 - 90
+
18
Пиво
40 - 50
+
19
Напої, соки
40 - 50
+
20
Чай, кава
20 - 30
21
Фрукти, овочі
5 - 15
22
Борошно, крупи
10 - 15
23
Сіль, цукор
3 - 6
24
Тютюнові вироби
90 - 100
+
25
Птах
1 - 5
+
26
Хліб, здоба
10 - 25
+
27
Соуси, кетчупи, гірчиця, оцет
5 - 10
28
Консерви
15 - 20
29
Продукти швидкого приготування
15 - 20
30
Прянощі, приправи
20 - 25
31
Макаронні вироби
10 - 15
32
Інше
20 - 50
У кожній асортиментній групі визначено приблизну кількість позицій, тобто то кількість позицій, яке буде виставлено на прилавках магазинів.
Основне завдання магазинів - забезпечення населення високоякісними товарами за доступною ціною. Основну частину товарів магазини будуть отримувати від виробників. Лише мала частина товарів буде закуповуватися через посередників.
Основними постачальниками реалізуються через магазини продуктів харчування будуть: ВАТ «Томський хлібокомбінат», АТ «Русич» ТОВ «Томський молочний комбінат», ВАТ «ЕФКО», ВАТ «Торговий дім« Вінапу », ВАТ« Торговий дім «Альбумін» ТОВ « Сибірський завод молочних продуктів »; ТОВ« Карачинський джерело »; ТОВ« Торговий дім «Септіма».

2.3 Аналіз ринку та конкурентоспроможності

В останні роки в м. Томську успішно розвивається організація і відкриття всіляких продовольчих магазинів, що працюють з населенням і що пропонують широкий асортимент продовольчих товарів за прийнятними цінами. Ця тенденція пояснюється тим, що кількість посередників - учасників каналів просування та збуту продовольчих товарів у вигляді всіляких баз, торгових будинків, магазинів постійно зростає, що природно призводить до зниження кінцевих цін на товари і послуги. В умовах зниження та стабілізації купівельної спроможності населення ця форма торгівлі все ж сприяє розвитку попиту, особливо на продовольчі товари. Зусиллями Томської адміністрації за ініціативи місцевих компаній на зміну численним наметів і стихійним ринкам приходять торговельні павільйони з сучасним дизайном. Велику роль у даній справі відіграє ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП ».
Для трьох магазинів, що створюються в рамках даного проекту, були обрані відповідні місця. Такими є місця скупчення великої кількості людей. Найбільш виграшним варіантом виявилися житлові масиви, точніше двори житлових багатоповерхових будинків. Причому одним з вирішальних факторів, дуже сильно впливають на обсяги продажів, є близькість магазину від будинку. Саме цей чинник був врахований при розміщенні павільйонів.
Коло основних конкурентів включає в себе: невеликі магазини, кіоски, намети, інші павільйони (всі вони знаходяться недалеко від будинку: у дворі, не більше 2 - 3 хвилин ходьби), універсами та супермаркети, які в житлових масивах, як правило, знаходяться далеко від будинку.
Насправді серйозних прямих конкурентів у ТОВ «Смачний берег» мало. Оцінка власної фірми і фірм конкурентів представлена ​​в таблиці 2.
Таблиця 2 Оцінка власної фірми і фірм конкурентів, бали
№ п / п
Фірма
Переваги і недоліки
Товар
Ціна
Сервіс
Місця роз-положення
Співвідношення ціна / якість
1
Власна фірма
7
5
7
10
8
2
Фірма-конкурент
2.1
Невеликі магазини
5
5
6
8
8
2.2
Кіоски
4
4
6
7
6
2.3
Намети
3
7
5
4
8
2.4
Павільйони
7
5
7
8
8
2.5
Універсам
9
7
8
4
6
2.6
Супермаркет
9
5
8
4
6
У таблиці 2 наведено оцінки достоїнств і недоліків, як власної фірми, так і фірм-конкурентів. Оцінки виставлялися в балах від 0 до + 10.
У характеристику товару входять його якість, широта і глибина асортименту. Місце розташування розглядається одночасно з двох позицій: з позиції житлового будинку і з позиції магазину ТОВ «Смачний берег», тобто при оцінці за місцем розташування передбачається, що магазини вже знаходяться у дворах житлових будинків.
Якщо порахувати суму балів кожної «фірми», то отримаємо наступні результати:
Магазин ТОВ «Смачний берег»: 37 балів.
Невеликі магазини: 36 балів.
Кіоски: 27 балів.
Намети: 28 балів.
Павільйони: 35 балів.
Універсам: 34 бали.
Супермаркет: 32 бали.
Ще раз потрібно уточнити, що оцінка проводилася, виходячи з припущення: магазини підприємства вже встановлені на своїх місцях. Відповідно, великий внесок у балах внесла така характеристика, як місце розташування об'єкта. Від магазинів «Смачного берега» на 1 бал відстають невеликі магазини недалеко від будинку. Якщо розглядати реальну ситуацію, то такі магазини, а також кіоски (за окремими групами товарів), є основними конкурентами магазинів підприємства ТОВ «Смачний берег». Їх переваги в ціні (у невеликих магазинів) і відсутності черги (біля кіосків), а основний недолік - вузький (за кількістю асортиментних груп) і неглибокий (за кількістю позицій у кожній асортиментній групі) асортимент. Що стосується ТОВ «Смачний берег», то асортимент даного торгового підприємства має достатню ширину і глибину. Досить поглянути на таблицю 1.
Таким чином, витримати конкуренцію ТОВ «Смачний берег» планує за рахунок свого більш вдалого територіального розташування, впровадження сучасних норм торгівлі, використання досвіду, накопиченого ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », сервісу, що відповідає високим стандартам, співвідношення високої якості і прийнятних цін на реалізовані товари, правильного ведення фінансової політики ТОВ «Смачний берег» і згуртованої команди.

2.4 Планування виробництва

2.4.1 Розрахунок основних засобів

Для початку роздрібної діяльності необхідне приміщення в Томську (бажано в Жовтневому районі) для офісу та загального складу і три павільйони з легких збірних швидкомонтованих металевих конструкцій, торговельне та інше устаткування, кваліфікований персонал.
Кожен магазин складається з торгового залу та підсобного складського приміщення. Офісне приміщення знаходиться окремо від магазинів і включає в себе крім службових приміщень (кабінетів працівників) просторий склад для зберігання певних видів продукції, яка закуповується централізовано, а потім розподіляється між магазинами. Площа головного офісу складає 100 кв. м (45 кв.м. - площа складу). Площа кожного магазину складає 40 кв. м.
Почати потрібно з визначення основних виробничих фондів (див. табл. 3) і нематеріальних активів (див. табл. 5).
Основні виробничі фонди розділені за такими групами: будівлі та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інші основні фонди. Переважну частину (у кількісному і грошовому вираженні) становлять фонди, призначені спеціально для торгового підприємства (торговельне, холодильне обладнання).
У відповідності з договором павільйони будуть зібрані і встановлені заводом-виробником. Завод торгового устаткування доставить і збере торгові стелажі, доставить і підключить холодильне обладнання. Охоронні системи на підставі договору будуть зупинені охоронним агентством ТОВ «Драккар».
Також необхідно визначити величину амортизаційних відрахувань, оскільки вони складуть досить значну частину торговельної надбавки. Амортизація визначається лінійним способом (табл. 4).
Таблиця 3 Балансова вартість основних фондів підприємства
№ п / п
Найменування основних фондів
Кіль-кість одиниць
Балансова вартість, грн.
Примітка
Одиниці
Всього
1
Будинки і споруди
1.1
Павільйон з збірних металевих конструкцій
3
400.000
1.200.000
2
Машини та обладнання
2.1
Ваги електронні
3
7.000
21.000
Для магазинів
2.2
Ваги звичайні
1
1.800
1.800
Для складу
2.3
Контрольно-касова машина
4
4.000
16.000
3 основних і одна резервна
2.4
Персональний комп'ютер
2
22.000
44.000
2.5
Принтер струменевий
1
3.500
3.500

2.6
Принтер лазерний
1
9.000
9.000
2.7
Копіювальний апарат
1
23.000
23.000
2.8
Холодильна шафа
9
16.800
151.200
2.9
Низькотемпературна холодильна вітрина
5
15.000
75.000
2.10
Середньотемпературних холодильна вітрина
9
25.000
225.000
2.11
Торгові стелажі «Сибір»
3
25.000
75.000
2.12
Торговий прилавок (високий)
2
1.500
3.000
2.13
Торговий прилавок (низький)
3
4.000
12.000
2.14
Холодильник побутової
1
2.000
2.000
Б / у, Т е = 5 років
2.15
Охоронна сигналізація переносна
4
3.975
15.900
2.16
Охоронна система стаціонарна
4
11.925
47.700
3
Транспортні засоби
3.1
ГАЗель-330210
1
115.000
115.000
2002 р випуску, вантажний з будкою, б / у, Т е = 2 роки
3.2
ВАЗ-2105
1
99.000
99.000
4
Інші основні фонди
4.1
Стіл
3
1.800
5.400
4.2
Стілець
8
380
3.040
4.3
Стелаж для документів
1
3.000
3.000
4.4
Сейф
1
3.000
3.000
4.5
Табурет
5
250
1.250
4.6
Телефон
3
500
1.500
4.7
Телефакс
1
5.000
5.000
Разом основних фондів
2.161.290

Таблиця 4 - Визначення амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів
№ п / п
Найменування основних фондів
Балансова вартість, грн.
Норма амортизації,%
Амортизаційні відрахування на рік, руб.
1
Будинки і споруди
1.1
Павільйон модульного типу
1.200.000
6,6
79.200
2
Машини та обладнання
2.1
Ваги електронні
21.000
10
2.100
2.2
Ваги звичайні
1.800
10
180
2.3
Контрольно-касова машина
16.000
11
1.760
2.4
Персональний комп'ютер
44.000
12,5
5.500
2.5
Принтер струменевий
3.500
12,5
437,5
2.6
Принтер лазерний
9.000
12,5
1.125
2.7
Копіювальний апарат
23.000
12,5
2.875
2.8
Холодильна шафа
151.200
10
15.120
2.9
Низькотемпературна холодильна вітрина
75.000
10
7.500
2.10
Середньотемпературних холодильна вітрина
225.000
10
22.500
2.11
Торгові стелажі «Сибір»
75.000
12,5
9.375
2.12
Торговий прилавок (високий)
3.000
12,5
375
2.13
Торговий прилавок (низький)
12.000
12,5
1.500
2.14
Холодильник побутової
2.000
20
400
2.15
Охоронна сигналізація переносна
15.900
14,3
2.273,7
2.16
Охоронна система стаціонарна
47.700
7
3.339
3
Транспортні засоби
3.1
ГАЗель-330210
115.000
14,267
16.407
3.2
ВАЗ-2105
99.000
14,3
14.157
4
Інші основні фонди
4.1
Стіл
5.400
10
540
4.2
Стілець
3.040
10
304
4.3
Стелаж для документів
3.000
5,6
168
4.4
Сейф
3.000
6,5
195
4.5
Табурет
1.250
10
125
4.6
Телефон
1.500
10
150
4.7
Телефакс
5.000
10
500
Разом:
188.106,2
У нематеріальні активи найбільш значну частину складає програмне забезпечення. До нього відносяться: програма ведення бухгалтерського обліку «1С: Бухгалтерія. Версія 8.0 », програма для торгівлі« 1С: Торгівля. Версія 8,0 », програма для ведення складського обліку« 1С: Склад. Версія 8.0 », програма для обліку персоналу« 1С: Заробітна плата + Кадри. Версія 8.0 ». Структура нематеріальних активів представлена ​​в таблиці 5.
Таблиця 5 - Нематеріальні активи підприємства
№ п / п
Найменування нематеріального активу
Вартість, руб.
Норма зносу,%
Відрахування на знос н / а, руб.
1
Програмне забезпечення
37.351
10
3.735,1
2
Ліцензія на право торгівлі вино-горілчаними виробами
3.000
33,3
990
3
Ліцензія на вантажоперевезення
550
10
55
4
Організаційні витрати
4.1
Державна реєстрація підприємства
2.000
10
200
4.2
Топографічні роботи
9.000
10
900
4.3
Візуалізація об'єкта
4.800
10
480
Разом:
56.701
6.360,1

2.4.2 Розрахунок оборотних коштів

Розрахунок оборотних коштів, а також розрахунок нормативу оборотних коштів представлений в таблиці 6. Норматив оборотних коштів визначається відповідно до необхідності запасу тих чи інших матеріалів, а також з сумою грошових коштів, необхідних для придбання даних матеріалів на початку діяльності.

Таблиця 6 Нормування оборотних засобів (виробничі запаси)
№ п / п
Найменування
Потреба на рік, руб.
Норматив оборотних коштів, грн.
1
Бензин
45.360
378
2
Канцелярські товари
10.000
500
3
Калькулятор
1.800
1.800
4
Папір для принтера
6.000
100
5
Папір для факсу
360
90
6
Касова стрічка
8.400
250
7
Ножі
2.100
1.050
8
Обробні дошки
900
900
9
Відкривачки
30
30
10
Спецодяг для продавців
6.300
6.300
11
Запасні частини
5.000
600
Разом оборотних коштів
86.250
11.998

2.4.3 Планування товарообігу

У результаті проведеного дослідження і розрахунків експертів з'ясувалося, що магазин № 1 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 16000 руб., Магазин № 2 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 14000 руб., Магазин № 3 може приносити щоденну виручку в розмірі не менше 20000 руб. Відповідно до цього можна розрахувати потребу в обсязі закуповуваного товару (вхідний товарообіг). Для цього від планованої виручки без ПДВ необхідно відняти торговельну надбавку. Ця торгова надбавка орієнтовно становить близько 27%. Норматив по товарообігу визначається виходячи з необхідного товарного залишку в магазині. Необхідний товарний залишок складає тижневий запас товару. Розрахунки подані в таблиці 7.
При розрахунку податок на додану вартість береться в середньому 17%. Оскільки частина товарів (близько 70%), що закуповуються ТОВ «Смачний берег», обкладається податком на додану вартість у розмірі 18%, а інша частина товарів (близько 30%) обкладається податком на додану вартість у розмірі 10%. Зокрема оподаткування ставкою 10% виконується при реалізації молока, яйця, рослинного масла, цукру, солі, хліба і хлібобулочних виробів, борошна, макаронних виробів, рибопродуктів. Більшість інших товарів (продуктів харчування) обкладається податком за ставкою 18%.
Таблиця 7 Планування вхідного товарообігу
Об'єкт
Потреба на день, руб.
Потреба на рік, руб.
Норматив по товарообігу, руб.
Магазин № 1
12.500
4.500.000
87.500
Магазин № 2
11.000
3.960.000
77.000
Магазин № 3
16.000
5.760.000
112.000
Разом без ПДВ:
39.500
14.220.000
276.500
ПДВ
6.715
2.417.400
47.005
У відповідності з усіма розрахунками, зробленими вище, можна розрахувати потребу в ресурсах, необхідних для початку діяльності. Розрахунки подані в таблиці 8.
Таблиця 8 Потреби в ресурсах
Обсяг необхідних ресурсів, в тому числі:
Основні виробничі фонди
2.161.290 руб.
Нематеріальні активи
56.701 руб.
Оборотні кошти
11.998 руб.
Норматив по товарообігу
323.505 руб.
Разом:
2.553.494 руб.

2.4.4 Планування персоналу

Загальна чисельність працівників ТОВ «Смачний берег» визначена в кількості 24 осіб. Опис посад та вимоги до них представлені в таблиці 9.

Таблиця 9 Штатний розклад
№ п / п
Посада
Кількість штатних одиниць
Обов'язки
Вимоги
1
Продавець
18
Прийом-відпуск товару в магазині, робота на ККМ, оформлення документів
Жінка 20-40 років з в \ о або с / о. Бажано з досвідом роботи.
2
Водій-експедитор
1
Водіння автомобіля, прийом-відпуск товару, навантаження - розвантаження товару
Чоловік 25-35 років з категоріями водіння «В» і «С». Досвід роботи не менше 3-х років.
3
Оператор
1
Робота з ПК (спеціальні програми), робота з накладними, визначення відпускної ціни товару
Жінка або чоловік 25-40 років з в \ о або с / о. Бажано досвід роботи з «1С».
4
Товарознавець
1
Робота з постачальниками та об'єктами
Жінка або чоловік 30 - 40 років з в \ о. Досвід роботи не менше 5 років.
5
Завідувач господарством
1
Підтримка об'єктів у відмінному стані, вирішення господарських питань
Чоловік 30-40 років з в \ о. Досвід роботи не менше 3 років.
6
Менеджер
1
Ведення поточних справ підприємства, бухгалтерський облік, ведення каси, оформлення фінансових документів
Чоловік чи жінка 30-45 років з вищою економічною освітою, бажано спеціальність «Бухгалтерський облік». Досвід роботи не менше 5 років.
7
Директор
1
Контроль над діяльністю всього підприємства в цілому, робота з вищестоящими організаціями
Чоловік чи жінка 30-45 років з вищою економічною освітою. Досвід роботи не менше 5 років.
Продавці працюють в магазинах по 6 чоловік у кожному магазині. Товарознавець працює як у магазинах, так і в офісі. Водій-експедитор закріплений за автомобілем «ГАЗель-330210», другий автомобіль призначений для керуючого персоналу (менеджера і директора). Оператор працює в офісі. За ним закріплено робоче місце, обладнане комп'ютером. Другий комп'ютер призначений для менеджера та директора.
Розрахунок фонду оплати праці представлений в таблиці 10. Надбавки продавців визначаються залежно від величини обороту, який буде робити магазин на місяць. Надбавки для решти працівників проводяться за результатами їх роботи (ефективність, старанність, прояв ініціативи).
Заробітна плата кожного працівника за місяць визначається як сума місячного окладу та надбавки до цього окладу.
Таблиця 10 Розрахунок фонду оплати праці
№ п / п
Посада
Місячний оклад, крб.
Плануєте ви-мі надбавки,%
Разом оплати в місяць, руб.
Разом оплати на рік, руб.
1
Продавець:
Магазин № 1 (6 чоловік)
Магазин № 2 (6 чоловік)
Магазин № 3 (6 чоловік)
Разом по 3 магазинах
1200
1000
1500
125
125
150
2700
2250
3750
32.400
27.000
45.000
626.400
2
Водій-експедитор
4.000
25
5.000
60.000
3
Оператор
2.700
20
3.240
38.800
4
Товарознавець
3.200
25
4.000
48.000
5
Завідувач господарством
4.000
25
5.000
60.000
6
Менеджер
4.500
25
5.625
67.500
7
Директор підприємства
5.600
25
7.000
84.000
Разом:
984.700

Основна вимога до персоналу - високий професіоналізм. ТОВ «Смачний берег» підходить до підбору персоналу дуже ретельно, тому що грамотна і згуртована команда - один з головних запорук успіху підприємств ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП ».

2.5.План маркетингової діяльності

Основною метою стратегії маркетингу на підприємстві щодо споживача виступає залучення нових сегментів покупців за рахунок розширення асортименту товарів, націленого на різні рівні доходів населення, розширення видів діяльності та введення в дію нових торговельних площ.
У рамках впливу на ринок постачальників основною метою підприємства буде підвищення зацікавленості у взаємній співпраці з постійними постачальниками і залучення до співпраці на взаємовигідних умовах нових постачальників, розташованих у відносному видаленні від м. Томська і ще недостатньо відомих на ринку цього міста. Це можливо, оскільки у підприємства є власний вантажний автомобіль для організації заміських рейсів і доставки товарів.
У майбутньому, з появою на ринку потенційних конкурентів, підприємство буде активно впливати на них у частині проведення відповідної цінової та асортиментної політики, а також шляхом розширення кола додатково наданих покупцям послуг.
Окреслені цілі та напрямки їх досягнення визначають стратегію діяльності підприємства як стратегію зростання і забезпечення сталого положення на ринку.
Основою проведеної асортиментної політики буде збільшення асортименту товарів, що реалізуються як вшир (різноманітність товарних позицій), так і вглиб (зростання товарних різновидів у межах однієї товарної групи). В даний час асортимент реалізованих магазином товарів далекий від оптимального зважаючи на недостатність виставкової площі та холодильного обладнання.
Оскільки в магазині застосовується метод самообслуговування, на підприємстві буде постійно проводитися фасовка і доопрацювання товарів. У плановані до відкриття магазини всі товари будуть поставлятися в фасованому вигляді, повністю готовими до реалізації. Збільшення частки фасованих товарів у загальному обсязі товарообігу дасть можливість скоротити час на покупку і час на споживання товару. І хоча доопрацювання та фасування товарів будуть вимагати додаткових витрат матеріалів і праці, для покупців це буде представляти додаткову вигоду і виступить в якості одного з умов зміцнення позицій підприємства на конкурентному ринку.
Для залучення покупців на первинному етапі підприємство буде дотримуватися методів цінової конкуренції. При одночасному проведенні заходів щодо прискорення оборотності товарів це не знизить середній рівень валового доходу, але забезпечить приплив купівельного потоку. За рахунок наявності декількох торгових точок підприємство буде мати можливість закуповувати значні партії товарів зі знижкою, що також дозволить вести успішно цінову конкуренцію на ринку.
З метою активізації та стимулювання продажів підприємство планує використовувати рекламу, зв'язки з громадськістю та інші методи.
При проведенні рекламних кампаній будуть використовуватися в основному недорогі джерела інформації, щити, усні консультації, реклама по радіо і в пресі. Граничний розмір витрат на рекламу буде обмежений 1% від отримуваних валових доходів, але з обов'язковим порівнянням понесених витрат з отримуваним результатом.
При використанні політики стимулювання збуту серед застосовуваних засобів передбачаються: товарний кредит; продаж з авансовим платежем; премії при покупці великої кількості товару або знижка; проведення дегустацій, лотерей і т.д.
Основними напрямками політики, що проводиться по зв'язках з громадськістю будуть прес-конференції для покупців, благодійність і т.д. Зважаючи на обмеженість коштів всі заходи будуть проводитися силами фахівців підприємства.
Багато уваги буде приділено розширенню особистого продажу і живої реклами, які при вдосконаленні акта купівлі-продажу дають найбільший економічний ефект.
Враховуючи, що кошти підприємства досить обмежені, можливість додаткових витрат на маркетинг практично відсутня. Усі заходи в рамках розробленої стратегії і тактики будуть проводитися фахівцями в ході основної роботи і більшою мірою власними силами всіх служб і підрозділів підприємства. Тому весь приріст товарообігу і прибутку буде складати прямий ефект від реалізації стратегії маркетингу. Переобладнання магазину дозволить здійснити всі заходи маркетингової програми з найбільшим економічним ефектом. Цінова політика підприємства показана в таблиці 11.
Таблиця 11.
Аналіз цінової політики
Постановка питання при дослідженні об'єкта або метод його аналізу
Характеристика та оцінка фактичного стану справ
Прогноз положення справ, його оцінка та дії щодо його поліпшення
1. Наскільки ціни відображають витрати вашого підприємства, конкурентоспроможність товару, попит на нього
Надбавка до ціни становить 56% від витрат, це ніяк не впливає на конкурентоспроможність товару і попит на нього
Надалі планується дотримуватися цієї ж позиції, якщо конкуренти не змінять своєї тактики
2. Яка ймовірна реакція покупців на підвищення (зниження) ціни
При підвищенні (зниженні) ціни на частину продукції попит не зміниться (хліб, макаронні вироби), на інші - попит залежить від політики конкурентів
При незмінності дій конкурентів - колишня політика
3. Як оцінюють покупці рівень ціна на товари вашого підприємства
Середній
Середній
4. Як ставляться покупці до встановлених вами цінами
Тому що ціни нижче, ніж у конкурентів, то попит на продукцію вище
Ті самі дії
5. Чи використовується підприємством політика стимулюючих цін
Ні
Ні
6. Чи використовується підприємством політика стандартних цін
Так
Так
7. Як діє підприємство, коли конкуренти змінюють ціни
Завжди дотримується рівня цін менше, ніж у конкурентів
8. Чи відомі ціни на товари вашого підприємства потенційним покупцям
Швидше за все, так, але точних даних немає
Повідомлення за допомогою реклами всіх потенційних покупців
На розглянутому підприємстві немає програми ФОССТИС, тому розглядати методи стимулювання продажів не має сенсу.

2.6 Організаційний план

Організаційна структура ТОВ «Смачний берег» представлена ​​на малюнку 1. Організаційна структура дозволяє вибудувати ієрархію, напрямок взаємодії працівників і розподіл відповідальності всередині персоналу підприємства.
Директор підприємства
Завідувач господарством
Менеджер
Товарознавець
Оператор
Продавці
Водій-експедитор


Рис. 1 Організаційна структура ТОВ «Смачний берег»

2.7 План по ризиках

Кожен проект пов'язаний з тим чи іншим ризиком. Наскільки це можливо, комерційний ризик повинен бути вивчений та проаналізований так, щоб вищий менеджмент міг оцінити, чи компенсують можливі прибутки пов'язаний з ними ризик. Оцінка рівня ризику надзвичайно важлива. Нижче перераховані деякі області, які служать типовими прикладами такого ризику: зміна в стратегії конкурента; старіння продукту; втрата значної частини експортного ринку внаслідок змін валютних курсів; політичні події; націоналізація; посилення урядового контролю (наприклад, за обсягами прибутку, за стандартами товарів, або заборона на певні види сировини); погіршення трудових взаємовідносин в галузі. Ризик проекту може бути пов'язаний, перш за все, з поступовим зниженням попиту покупців на будівельну продукцію. Це пов'язано із загальною тенденцією зниження купівельної активності. Другим основним ризиком є ​​посилення активності конкурентів, можливе використання ними нечесних методів.
Нижче в таблиці 12 представлені ризики, розподілені по стадіях здійснення проекту.
Ризик, пов'язаний з невиконанням договору поставки, має дуже маленьку імовірність, так як підприємство саме виробляє продукцію.
Ризик, пов'язаний з нестійкістю попиту. Якщо, наприклад, падіння попиту відбудеться за якісними причин (невідповідність запитам споживачів за якістю і ціною товарів), то в цьому випадку має сенс працювати з іншими постачальниками, а також більш ретельно підходити до планування власних витрат з метою зменшення торгової надбавки.
Таблиця 12 - Ризики по стадіях здійснення проекту
Ризики
Ваги
Підготовча стадія
Відстань до інженерних мереж
1 / 5
Ставлення місцевої влади
1 / 5
Непередбачені витрати
1 / 5
Несумлінність підрядників
1 / 5
Несвоєчасне постачання обладнання
1 / 5
Стадія функціонування. Економічні ризики
Нестійкість попиту
1 / 5
Зниження цін конкурентами
1 / 5
Поява нових конкурентів
1 / 5
Псування або втрата товару
1 / 5
Невиконання договорів поставки товарів
1 / 5

Стадія функціонування. Технічні ризики
Зношеність обладнання
1 / 2
Непередбачені витрати на ремонт
1 / 2
Стадія функціонування. Соціальні ризики
Труднощі з набором кваліфікованого персоналу
1 / 4
Недостатній рівень зарплати
1 / 4
Кваліфікація кадрів
1 / 4
Плинність кадрів
1 / 4
Стадія функціонування. Екологічні ризики
Тверді відходи
1 / 4
Близькість будинків
1 / 4
Шкідливі умови праці
1 / 4
Складування відходів
1 / 4
Ризик, пов'язаний із псуванням або втратою товару. Даний ризик скорочений, тому що, по-перше, у підприємства є штатний водій і автомобіль для перевезення продукції, а також існує можливість перекидання товарів, щоб уникнути їх псування на інший склад.
Ризик, пов'язаний з діями конкурентами, досить великий, тому що їхні дії можуть бути непередбачуваними, тому політика підприємства спрямована на уважне вивчення і оцінку конкурентів не тільки в процесі підготовки даного проекту, але і протягом всієї діяльності фірми.
Ризик, пов'язаний із зносом і ремонтом обладнання, скорочений за рахунок ретельного підходу до вибору устаткування на підготовчій стадії, а також за рахунок укладання гарантійних угод з постачальниками даного обладнання.
Ризик, пов'язаний з низькою кваліфікацією кадрів, скорочений за рахунок ретельного відбору персоналу та навчання персоналу при прийомі на роботу.
Ризик, пов'язаний з плинністю кадрів, скорочений за рахунок використання підприємством матеріального і соціального стимулювання працівників.
Екологічні ризики скорочені за рахунок укладання договорів на вивіз сміття, дотримання санітарно-гігієнічних норм на об'єктах.
Для того щоб мінімізувати ризики можна зробити такі запобіжні заходи, як страхування підприємства. Дані заходи будуть включати в себе наступні показники:
а) страхування професійної відповідальності;
б) страхування цивільної відповідальності підприємств, які створюють підвищену небезпеку для оточуючих;
в) страхування вантажів;
г) страхування від нещасних випадків;
д) добровільне медичне страхування;
е) добровільне страхування здоров'я.

2.8 Фінансовий план і стратегія фінансування

2.8.1 Кошторис витрат за весь строк здійснення проекту
Розрахунок витрат представлений в таблиці 13. Складання кошторису витрат проекту проводилося на основі аналізу накопиченої інформації про роботу вже діючих підприємств ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », а також на результатах проведеного маркетингового дослідження.
Таблиця 12 - Кошторис витрат
№ п / п
Найменування економічних елементів
Величина витрат, руб.
ЗМІННІ ВИТРАТИ
1
Матеріальні витрати
1.1
Прямі матеріальні витрати
86.250
1.2
Енергія
43.200
1.3
Послуги зв'язку
28.800
1.4
Обслуговування ККМ
8.640
1.5
Калібрування ваг
1.200
1.6
Розвантаження
16.200
2
Фонд оплати праці продавців
626.400
3
Єдиний соціальний податок (35,6%)
222.998,4
ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ

1
Матеріальні витрати
1.1
Охорона
139.000
1.2
Оренда приміщення
120.000
1.3
Короткострокова оренда земельних ділянок
72.000
1.4
Стоянка автомобіля ГАЗель-330210
14.400
1.5
Санітарна епідеміологічна станція
6.192
1.6
Державна ветеринарна служба
3.024
2
Фонд оплати праці АУП
358.300
3
Єдиний соціальний податок (35,6%)
127.554,8
4
Амортизаційні відрахування
194.466,3
5
Інші витрати
5.1
Ремонтний фонд
43.225,5
5.2
Прибирання території
21.600
5.3
Прибирання приміщення
16.800
5.4
Інші прямі витрати
300.000
Разом витрат:
2.450.251
в тому числі, змінних витрат:
1.033.688,4
постійних витрат:
1.416.562,6
Оренда офісного приміщення становить 10000 рублів на місяць. Річна виплата складе 120000 руб.
Короткострокова оренда земельних ділянок становить 2000 рублів на місяць за одну земельну ділянку (всього три). Оплата здійснюється на підставі договору короткострокової оренди землі з Адміністрацією Жовтневого району.
Витрати на охорону включають витрати на послуги охоронного підприємства ТОВ «Драккар» (стаціонарні «тривожні» кнопки в офісних приміщеннях і переносні сигнальні кнопки в магазинах у продавців), а також витрати на охоронців в магазинах у нічний час.
Розвантаження позначає витрати на розвантаження постачальниками доставленого товару в магазинах, а також на склад головного офісу.
Амортизаційні відрахування включають амортизаційні відрахування основних виробничих фондів та знос нематеріальних активів.
Ремонтний фонд включає в себе витрати на ремонт і обслуговування основних виробничих фондів та програмного забезпечення. Змінний витрати підприємства на 2008-2010 рр. представлені в таблицях 14 і 15.
Таблиця 14 Змінні витрати 2008р
Показник
Місяці 2008 р.
Разом
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Змінні витрати, грн.
600
600
600
600
600
600
3600
Змін. вид. наростаючим підсумком, руб.
600
1200
1800
2400
3000
3600
3600
Таблиця 15 - Змінні витрати 2009-2010
Показник
Квартали 2009 - 2010 р.
Разом
1
2
3
4
1
2
Змінні витрати, грн.
2000
1600
1600
1800
1800
1600
10400
Змін. вид. наростаючим підсумком, руб.
5600
7200
8800
10600
12400
14000
14000

2.8.2 План доходів від реалізації продукції за весь строк здійснення проекту

План доходів від реалізації продукції (товарообігу) представлений в таблицях 16 і 17. Даний прогноз був зроблений з урахуванням довгострокової тенденції зростання обсягів продажів у зв'язку з розвитком підприємства, а також з урахуванням сезонних коливань (зима-літо і святкові дні). Влітку виручка трохи нижче, ніж взимку. Крім того, обсяг продажів різко зростає напередодні та під час свят (наприклад, різдвяні канікули).

Таблиця 16 План виручки ТОВ «Смачний берег»
Магазин
Виручка підприємства з початку діяльності (2008 р.), тис. руб.
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Магазин № 1
215
286
354
480
502,5
525
Магазин № 2
175
210
280
370
420
510
Магазин № 3
300
395
453
540
600
720
Разом
690
891
1087
1390
1522,5
1755
Наростаючим підсумком
690
1581
2668
4058
5580,5
7335,5
Таблиця 17 План виручки ТОВ «Смачний берег»
Магазин
Виручка підприємства (2009-2010 рр..), Тис. руб.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
Магазин № 1
1590
1485
1440
1600,5
1615
1500
Магазин № 2
1575
1456,5
1260
1610
1590
1480,5
Магазин № 3
2100
1950
1800
2080,5
2120,2
1900,2
Магазин № 4
-
-
645
858
1062
1440
Магазин № 5
-
-
756
1085
1359
1620
Разом
5265
4891,5
5145
7234
7746,2
7940,7
Наростаючим підсумком
12600,5
17492
22637
29871
37617,2
45557,9

2.8.3 Фінансовий результат і термін окупності проекту

У таблиці 18 представлений розрахунок фінансових результатів підприємства.
Таблиця 18 - Фінансові результати роботи підприємства
№ п / п
Показник
Обчислення показника
Сума, руб.
1
Товарообіг роздрібний (включаючи ПДВ)
Товарообіг вхідний + торгова націнка (включаючи ПДВ)
21.756.200
2
Товарообіг роздрібний (без ПДВ)
Товарообіг вхідний + торгова націнка (без ПДВ)
18.486.000
3
Товарообіг вхідний (без ПДВ)
-
14.220.000
4
Валовий дохід
Торгова націнка
4.266.000
5
Витрати
Кошторис витрат
2.450.251
6
Прибуток валовий
Валовий дохід за мінусом кошторису витрат
1.815.749

7
Місцеві податки
7.1
На утримання муніципальної міліції
1% від бази: [кількість співробітників] х [мінімальний розмір оплати праці]
288
7.2
На утримання пожежної охорони
1% від бази: [кількість співробітників] х [мінімальний розмір оплати праці]
288
8
Прибуток оподатковуваний
Прибуток валовий за мінусом місцевих податків
1.815.173
9
Податок на прибуток
24% від прибутку оподатковуваного
435.641
10
Прибуток чистий
Прибуток оподатковуваний за мінусом податку на прибуток
1.379.532
11
Єдиний соціальний податок
-
350.553,2
12
Податок на додану вартість
ПДВ від вхідного товарообігу + 20% від торгової націнки
3.270.200
13
Інвестиції в проект
-
2.800.000
14
Термін окупності витрат
-
2,03 року
Якщо враховувати витрати, які понесе підприємство і прибуток, яку підприємство прагне отримати, величина торгової націнки становитиме 30%.
Таким чином, товарообіг роздрібний без ПДВ складе:
14220 тис. руб. х 1,3 = 18486 тис. руб.
Величина торгової надбавки: 18486 - 14220 = 4266 тис. руб.
ПДВ, що нараховується на торговельну надбавку:
(18486 - 14220) х 0,2 = 853,2 тис. руб.
У цілому ПДВ, що нараховується до бюджету, складе: 853,2 + 2417 = 3270,2 тис. руб.
Але фактично до бюджету буде сплачено 853,2 тис. руб.
Загальна величина роздрібного товарообігу, включаючи ПДВ, становитиме:
14220 + 4266 + 853,2 + 2417 = 21756,2 тис. руб.
Відповідно до розрахунків чистий прибуток складе 1.379.532 руб.
Інвестиції у проект складають 2.800.000 руб., Отже, термін окупності проекту складає 2,03 року. Розрахунок необхідних інвестицій в проект проведений в наступному розділі. Термін окупності проекту визначаться наступним чином:
Термін окупності проекту = Інвестиції в проект / Чистий прибуток
Термін окупності проекту: 2800000 / 1379553,2 = 2,03 року.

2.8.4 Стратегія фінансування

Відповідно до розрахунків потреба в ресурсах на початок діяльності становить 2.553.494 руб. Додаткові витрати складуть 250 тис. руб. Таким чином, потреби в інвестиціях для початку діяльності становлять 2800 тис. руб.
Співвідношення потреби в коштах і способи її покриття представлені в таблиці 19.
Таблиця 19 Джерела фінансування проекту
1
Потреби в інвестиціях, в тому числі:
1.1
Основні виробничі фонди
2.161.290 руб.
1.2
Нематеріальні активи
56.701 руб.
1.3
Оборотні кошти
11.998 руб.
1.4
Норматив по товарообігу
323.505 руб.
1.5.
Загальні витрати (витрати)
246.506 руб.
Разом:
2.800.000 руб.
2
Фінансування проекту, в тому числі
2.1
Вклади учасників (статутний капітал)
100.000 руб.
2.2
Банківський кредит під 23% річних
1.000.000 руб.
2.3
Безвідсоткову позику від ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »
1.200.000 руб.
2.4.
Позика від інших компаній і фізичних осіб (за середньою ставкою 12%)
500.000 руб.
Разом:
2.800.000 руб.
Два етапи реалізації проекту організації підприємства будуть здійснюватися паралельно. Перший етап включає в себе підготовку та затвердження топографічних схем, купівлю павільйонів та встановлення їх на відповідних місцях, проведення робіт з благоустрою та підключення об'єктів (електроенергія, вода, організація зв'язку); крім того, на першому етапі здійснюється пошук відповідного офісного приміщення. Одночасно з цим передбачається закупити обладнання для павільйонів і офісу, організувати його установку і підготувати всі приміщення до експлуатації. Протягом всього підготовчого періоду здійснюється підбір кваліфікованого персоналу, в першу чергу продавців. Термін підготовчого періоду складе 1 місяць. Але основна робота буде розпочато, як тільки це буде можливо (при підключенні об'єктів та оформленні всіх необхідних документів).
Банківський кредит береться на 18 місяців під 23% річних. Орієнтовна схема виплат в рахунок погашення кредиту представлена ​​в таблиці 20. Розрахунок проводиться за схемою простих відсотків.
Таблиця 20-Система погашення кредиту та виплата відсотків за кредитом
Дата
Сума основного боргу
Виплата відсотків
Загальна сума виплати
Залишок непогашеної суми
02.08.08
60000
14722
74722
940000
02.09.08
59000
14310
73310
881000
04.10.08
58000
13030
71030
823000
03.11.08
57000
13640
70640
766000
02.12.08
56000
13395
69395
710000
03.01.09
55000
13223
68223
655000
03.02.09
54000
13138
67138
601000
02.03.09
53000
13156
66156
548000
03.04.09
52000
13304
65304
496000
02.05.09
51000
13618
64618
445000
02.06.09
51000
13155
64155
394000
03.07.09
51000
12838
53838
343000
03.08.09
51000
12741
63741
292000
01.09.09
51000
12997
63997
241000
02.10.09
52000
12869
64869
189000
02.11.09
54000
12622
66622
135000
04.12.09
57000
13088
70088
78000
02.01.10
78000
3495
81495
0
ТОВ «Смачний берег» як дочірня компанія холдингу ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »отримує від нього безвідсоткову позику у розмірі 1200 тис. руб. Певного плану повернення позики немає, але існує домовленість, що ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »залишає за собою право вилучати 50% прибутку, що залишається в розпорядженні ТОВ« Смачний берег »після виплати всіх податків і платежів по кредитах.
Позики в інших підприємств та фізичних осіб ТОВ «Смачний берег» буде брати в міру необхідності. Передбачувана середня процентна ставка за даними позиками складе 12%.

ВИСНОВОК
На прикладі створення проекту бізнес-плану товариства з обмеженою відповідальністю «Смачний берег», розробленого з метою організації нового дочірнього підприємства ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП », показані основні етапи бізнес - планування. Виділення етапів бізнес - планування дозволяє не тільки структурувати вхідну інформацію, розрахункові дані та одержані результати для безпосереднього розробника бізнес-плану, але і зробити цей бізнес-план гранично ясним для розуміння і власного аналізу тими людьми, для яких він призначений.
При розробці даного бізнес-плану підприємство ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »переслідувало головну мету: розрахувати величину необхідних інвестицій у новий проект і економічний ефект від реалізації даного проекту. Мета впровадитися на новий ринок (Жовтневий район м. Томська) повинна була бути досягнута в будь-якому випадку. У даній ситуації бізнес-план дозволяє найкращим чином використовувати наявні ресурси: краще зараз витратити кошти на попередній аналіз, ніж згодом витратити їх неефективно.
Зроблені розрахунки показали, що ТОВ «Компанія« БАОС-ГРУП »може досягти своєї мети. Відкриття нових магазинів у Жовтневому районі за сильної маркетингової стратегії дозволить збільшити обсяг продажів підприємства в цілому. А при вмілому управлінні витратами в перший рік роботи можливе отримання прибутку у розмірі 1380 тис. руб. При цьому для реалізації проекту необхідно 2800 тис. рублів. Термін окупності проекту досить великий - більше двох років. Багато підприємців і інвестори часто відмовляються від проектів малого бізнесу з терміном окупності більше року. Але в даному випадку враховується, по-перше, соціальний аспект проекту, а по-друге, те, що проект бізнес-плану призначений для підприємства, що є частиною великого холдингу.
Практика показує, що при плануванні своєї діяльності підприємства отримують значно вищі економічні результати, ніж без системного планування. Ось чому підприємець, який хоче не просто займатися бізнесом, а й робити це ефективно і з найбільшою вигодою для себе, повинен мати добре продуманий і всебічно обгрунтований детальний план - документ, що визначає стратегію і тактику ведення бізнесу, вибір мети, техніки, технології, організації виробництва та реалізації продукції. У контексті даного проекту, мова йде також про ефективних маркетингових технологіях та фінансових інструментах. Наявність добре розробленого бізнес-плану дозволяє активно розвивати підприємництво, залучати інвесторів, партнерів і кредитні ресурси. Одним з найважливіших переваг підприємця, у якого є готовий бізнес-план, є його можливість запобігти помилкові дії. Крім того, бізнес-план дозволяє визначити шляхи і способи досягнення поставлених цілей, максимально використати конкурентні переваги підприємства, об'єктивніше оцінювати результати виробничої і комерційної діяльності підприємства, обгрунтовувати економічну доцільність направлення розвитку підприємства.
Глибока опрацювання теоретичного матеріалу, який стосується фінансів, обліку, маркетингу, підприємництва, податкового законодавства, права, економічного аналізу ефективності підприємницької діяльності, а також застосування отриманих знань на практиці в галузі бізнес - планування дозволяє не тільки всебічно розглядати підприємство на стадії його створення з прогнозом на майбутнє, але і відстежувати його діяльність надалі, використовуючи накопичений досвід.

Список використаних джерел:

1. Бізнес-план. Методичні матеріали. / Р.Г. Манілівський, Л.С. Юлкіна, Н.А. Колесникова. - М., 2002. - 254 с.
2. Бізнес-план: Вітчизняні та зарубіжний досвід. Сучасна практика та документація. Під заг. ред. В.М. Попова. - М., 2004. - 263 с.
3. Бізнес-плани. Повне довідкове керівництво / За ред. І.М. Степнова. - М., 2001. - 240 с.: Іл.
4. Бізнес-планування: Підручник / За ред. В.М. Попова, С.І. Ляпунова. - М., 2006. - 672 с.: Іл.
5. Бізнес-планування. Підручник для вузів / В.М. Попов, С.І. Ляпунов, С.Ю. Муртузаліева. - М., 2002 - 670 с.
6. Бляхман Л.С. Економіка фірми: Навчальний посібник. - СПб., 2000. - 279 с.
7. Брінк І.Ю. Бізнес-план підприємства. Теорія і практика. / І.Ю. Брінк, Н.А. Савельєва. - Ростов-на-Дону, 2002. - 378 с.
8. Бусигін А.В. Підприємництво: Підручник для вузів. - М., 2001. - 639 с.
9. Вічурскій Д.І. Підприємництво: розвиток, державне регулювання, перспективи: Навчальний посібник. - М., 2004. - 331 с.
10. Горемикін В.А. Бізнес-план: Методика розробки. 45 реальних зразків бізнес-планів. / Горемикін В.А., Богомолов А.Ю. - М., 2005. - 864 с.
11. Грибов В.Д. Основи бізнесу: Навчальний посібник. - М., 2006. - 159 с.
12. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. - М., 2002. - 528 с.
13. Ковальов В.В., Ковальов Віт.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. - М., 2002. - 352 с.
14. Ковальова А.М. Фінанси фірми: Підручник / Ковальова А.М., Лапуста М.Г., Лави Л.Г.. - М., 2001. - 416 с.
15. Косов В.В. Бізнес-план: обгрунтування рішень: Навчальний посібник. - М., 2005. - 272 с.
16. Муравйов А.І. Підприємництво: Підручник. - СПб., 2001. - 692с.
17. Пелих А.С. Бізнес-план або як організувати малий бізнес. - М., 2002. -293 С.
18. Попов В.М. Збірник бізнес-планів ділових ситуацій з рекомендаціями та коментарями. - М., 2003. - 377 с.
19. Підприємництво і безпеку. / С.Б. Козлов, Є.В. Іванов. - М., 2001. - Т.1. - 510 с.
20. Довідник підприємця: роздрібна торгівля, оптова торгівля, вантажний транспорт, громадське харчування, готельне господарство. - М., 1994. - 592 с.
21. Торговельна справа: Економіка та організація: Підручник / Л.А. Брагін, Т.П. Данько. - М., 2004. - 256 с.
22. Фінансовий бізнес-план: Навчальний посібник / За ред. В.М. Попова - М., 2002. - 480 с.
23. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М., 2002. - 332 с.
24. Щур Д.Л. Довідник з торгівлі. - М., 2003. - 432 с.
25. Енциклопедія малого бізнесу або, як вести свою справу. / Пер. з англ. Г.Г. Долуда, С.Г. Долуда. - М., 2006. - 286 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Бізнес-план
527.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Товарознавство продовольчих товарів 3
Експертиза продовольчих товарів
Товарознавство продовольчих товарів
Ринок продовольчих товарів
Експертиза продовольчих товарів 2
Сортамент продовольчих товарів
Магазин продовольчих товарів
Товарознавство продовольчих товарів 2
Сертифікація продовольчих товарів
© Усі права захищені
написати до нас