Техніко-економічні показники косметичного салону

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації

Волгоградський Технологічний Коледж

Курсова робота

"Техніко-економічні показники косметичного салону"

Розробник:

студентка 3-його курсу,

група ДК-3-1,

Тучина М.А.

Керівник проекту: Богданова І.М.

Волгоград 2007

Зміст

Введення

1. Комерційна діяльність

2. Вихідні дані

3. Розрахунок річного обсягу реалізації перукарських послуг

3.1 Розрахунок кількості робочих місць за робітничими залам і салону в цілому

3.2 Розрахунок річного обсягу реалізації послуг з робочим залам і салону в цілому

4. План по праці та заробітної плати

4.1 Структура кадрів на підприємстві

4.2 Баланс робочого часу на одного працюючого в салоні на 2007 рік

4.3 Розрахунок чисельності майстрів з робочим залам і салону в цілому

4.4 Розрахунок чисельності керівників і спеціалістів

4.5 Розрахунок чисельності обслуговуючого персоналу

4.6 Розрахунок річного фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу салону

4.6.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати майстрів з робочим залам і салону в цілому

4.6.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників та фахівців

4.6.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати обслуговуючого персоналу

4.7 Зведений план по праці та заробітної плати

5.План по собівартості, прибутку, рентабельності

5.1 Поняття собівартості послуг

5.2 Розрахунок потреби основних і допоміжних матеріалів у салоні

5.3 Калькулювання обсягу виробництва

5.4 Розрахунок прибутку та рівня рентабельності від виробництва косметичних послуг

6. Фонди економічного стимулювання

6.1 Освіта фонду економічного стимулювання

6.2 Використання фондів економічного стимулювання

7. Техніко-економічні показники салону

Список літератури

Введення

У сучасній висококонкурентному середовищі світового ринку ефективна інтеграції в нього Росії передбачає: стійке економічне зростання на основі прогресивних структурних зрушень (розвитку високотехнологічного сектора, впровадження наукоємних та інформаційних технологій), істотний підйом рівня життя населення, адекватного світового науково-технічного прогресу; вирівнювання якості життя з постіндустріальними країнами.

За роки реформ за вказаними визначальним напрямками економічного розвитку не досягнуто помітних зрушень, а інституційні та структурні реформи так і залишаються розмовами.

У 2003 р. Росія переживала період безпрецедентного економічного зростання, який сприяв зростанню витрат на ІТ, як у корпоративному, так і в масовому сегментах ринку. Підйом переживала вся економіка, і, за оцінками IDC, зростання, в порівнянні з попереднім роком, відмічено в усіх розглянутих вертикальних ринках. "Хоча економічне зростання в 2004 р. буде не таким бурхливим, як у попередні роки, він збереже стабільність і буде стимулювати інвестиції в ІТ обладнання, програмне забезпечення та послуги", - вважає Сергій Слєпцов, аналітик IDC по вертикальних ринків.

Згідно з отриманими даними CNews.ru, в 2003 р. на розвиток інформаційних технологій (у рамках основних федеральних цільових програм) урядом було направлено близько 13 млрд. рублів. Переважна частина цих грошей - майже 73% - витрачена на закупівлі нової техніки. Проте, як підкреслюється в складеному CNews Analytics огляді російського ІТ-ринку за 2003 рік, стан інформатизації держсектору в 2003 році в основному залишалося на рівні первісного оснащення ПК і прокладання ЛВС, з ПО використовувалися порівняно нескладні продукти для обліку витрат та ведення БД, бек-офісні системи, при незначній частці комплексних систем. У 2004 р. держвитрати на ІТ, згідно з тим же огляду, перевищать вже 40 млрд. рублів, а в період з 2004 по 2007 роки становитимуть ще близько $ 5 млрд.

"Дійсно, федеральні органи державної влади витрачають на ІКТ великі кошти, але включення IDC в число" найбільших інвесторів ІТ "Мінекономрозвитку Росії (МЕРТ) за даними за 2001-2004 рр.. Є спірним, а для 2004 і 2005 рр.. - Помилковим судженням, - коментує ситуацію Сергій Шалманов, аналітик CNews Analytics. - Частка МЕРТ в сумарних витратах на ІКТ федеральних органів державної влади за період 2001-2003 рр.., склала близько 4%, згідно з дослідженням Мінзв'язку Росії. За попередніми даними CNews Analytics, витрати МЕРТ на ІКТ в 2004 р. складуть трохи більше 1%, а в 2005 р. - менше 1% від загальної суми ІКТ-витрат федеральних держорганів виконавчої влади країни ".

1. Комерційна діяльність

В даний час комерційна діяльність в Росії є найпоширенішим видом підприємницької діяльності. Сьогодні комерсант повинен знати способи і методи регулювання господарських відносин між постачальниками і покупцями. Він повинен добре розбиратися в основах торгової справи, технології та маркетингу, менеджменту та ін Комерсант повинен володіти мистецтвом вести комерційні переговори і комерційну листування з партнерами. Сфера знань у комерційній діяльності анітрохи не вже, а багато в чому набагато ширше, ніж у будь-який інший спеціальності.

Підвищення рівня якості торговельного обслуговування споживачів багато в чому залежить від підготовки кадрових працівників торгівлі, в тому числі комерсантів, продавців, контролерів-касирів.

Комерційна діяльність є однією з найважливіших галузей людської діяльності, що виникли в результаті поділу праці в суспільстві. Кінцевою метою будь-якої комерційної діяльності є максимальне задоволення життєвих потреб людини. Комерція є способом перетворення продукту в товар, під яким розуміється як матеріальна цінність, так і нематеріальна послуга.

Комерція - це діяльність в сфері розподілу та обміну товарно-матеріальних цінностей, які створюють умови для якісного здійснення процесів виробництва і споживання.

Виділяють три основні напрями комерційної діяльності:

 • виробництво продукції;

 • комерція (торгівля);

 • комерційне посередництво.

Комерційна робота в торгівлі - поняття більш широке, ніж проста купівля-продаж. Щоб акт купівлі-продажу відбувся, торгові підприємства повинні зробити багато оперативно-організаційні і господарські операції. Наприклад:

 • вивчити купівельний попит і ринок збуту товарів;

 • виявити джерела надходження і постачальників товарів;

 • встановити раціональні господарські зв'язки з постачальниками;

 • вести оптову та роздрібну торгівлю і обслуговування покупців.

В якості суб'єктів комерційної діяльності виступають як юридичні, так і фізичні особи. Наділені правом її здійснення. Об'єкти комерційної діяльності на споживчому ринку - товари та послуги.

2. Вихідні дані

Площа салону: 76 кв.м.

Питома вага робітників залів:

- Манікюрний - 30%

- Педікюрний - 30%

- Косметичний кабінет - 40%

Виручка за зміну:

- Манікюрний - 2600 руб.

- Педікюрний - 2000 руб.

- Косметичний кабінет - 4000 руб.

Відсоток від виручки:

- Манікюрний - 25%

- Педікюрний - 20%

- Косметичний кабінет - 25%

Відсоток доплат до основної зарплати: 20%

Відсоток премій для:

- Керівника - 15

- Спеціалістів - 12

- Обслуговуючого персоналу - 12

Оклади:

- Завідуюча - 7000 руб.

- Економіст - 6000 руб.

- Бухгалтер - 6000 руб.

- Технолог - 5000 руб.

Обслуговуючий персонал:

- Касир - 4000 руб., - Прибиральниця - 3000 руб., - Кастелянша - 2000 руб. , - Гардеробник - 2000 руб., - Механік - 4000 руб.

3. Розрахунок річного обсягу реалізації візажні послуг

3.1 Розрахунок кількості робочих місць по залах і салону в цілому

Вихідними даними для розрахунку є:

 • загальна виробнича площа салону;

 • питома вага робітників залів за видами послуг;

 • норми витрати площі на одне робоче місце.

Таблиця 3.1.

Зал

Виробнича площа салону, м 2

Питома вага залів,%

Орієнтовна площа робочих залів, м 2

Норма витрати площі на одне робоче місце

Приблизна кількість робочих місць, од.

Прийняте кількість робочих місць, од.

Візажні

Манікюрний

Педікюрний

76

40

30

30

30,4

22,8

22,8

8

6

6

4

4

4

4

4

4

Разом


12

За даними таблиці 3.1. видно, що при виробничій площі, яка дорівнює 76м 2 в візажні залі можна встановити 4 робочих місця, в манікюрному і педикюрном залах - 8. Загальна кількість робочих місць по салону становить 12.

3.2 Розрахунок річного обсягу реалізації послуг по салону в цілому

Річний обсяг реалізації послуг є одним їх найважливіших показників, що характеризують господарську діяльність підприємства. В даний час зі зміною організаційно-правових форм власності діапазон цін на візажні та оздоровчі послуги значно розширився. Враховується місце розташування салону, технічна оснащеність обладнанням та інструментом, застосування нових видів парфумерії та інших матеріалів.

Для розрахунку обсягу реалізації послуг кількість місць береться з таблиці 3.1.Колічество змін визначається виходячи з вихідних з режиму роботи салону. Явочне кількість майстрів визначається як добуток робочих місць на кількість змін. Кількість відпрацьованих днів в салоні береться з балансу робочого часу. Річний обсяг реалізації послуг одного майстра розраховується як добуток виручки за зміну на кількість відпрацьованих днів. Річний обсяг реалізації послуг по залу визначається як добуток річного обсягу реалізації послуг одного майстра на кількість майстрів у залі. Сума обсягів реалізації послуг за трьома залами дає річний обсяг реалізації по салону в цілому.

Таблиця 3.2.

Зал

Кількість

Планова виручка за зміну, руб.

Кількість відпрацьованих днів в салоні за рік

Річний обсяг реалізації послуг


робочих місць

змін

майстрівОдного майстра, руб.

По залах, руб.

Візаж

4

2

8

4000

305

1220000

9760000

Манікюр

4

2

8

2600

305

793000

6344000

Педикюр

4

2

8

2000

305

610000

4880000

Разом

12


24
209840000

4. План по праці та заробітної плати

4.1 Структура кадрів на підприємстві

Кадри підприємства - це група людей, об'єднаних єдиними завданнями, цілями і результатами праці.

Працівники підприємства діляться на дві великі групи:

 • Промислово-виробничий потенціал (ППП).

 • Персонал непромислових господарств.

До першої групи належать: керівники, фахівці, основні робітники (майстри), службовці (диспетчерська, референт, секретар), обслуговуючий персонал, допоміжний персонал (комірники, наладчики), вахта (пожежно-сторожова охорона), учні.

До персоналу непромислових господарств належать працівники таких виробництв, без яких неможливий основний виробничий процес: працівники їдалень, дитячих садків, ясел, санаторіїв, медпунктів і т.д.

4.2 Баланс робочого часу на одного працюючого в салоні на 2007 рік

Для визначення річного обсягу реалізації послуг і чисельності майстрів розраховується баланс робочого часу на поточний рік. Календарний фонд часу, кількість святкових і вихідних днів визначається за календарем поточного року.

Тривалість робочої зміни приймаємо за 7 годин.

Номінальний фонд робочого часу визначається як різниця між календарним фондом і кількістю неробочих днів. Номінальний фонд часу в годинах визначається за формулою:

Дн = (Дк - (Дп + Дв)) * ПВМ - Р, де

Д - календарний фонд часу, Дп - святкові дні, Дв - вихідні дні, ПВМ - тривалість робочої зміни, Р - сума годин, на які скорочується робоча зміна в святкові дні.

Фактичне робочий час визначається як різниця між номінальним фондом робочого часу і плановими невиходу на роботу.

Середня тривалість робочої зміни визначається за формулою:

Тсм.ср. = Пмм *% вн.нев. / 100 * 100%, де

ПВМ - тривалість зміни,% вн.нев. - Внутрізмінні планові невиходи (у відсотках до номінального фонду), Тсм.ср. - Середня тривалість зміни.

Реальне робочий час розраховується за формулою:

Др = Дф * Тсм.ср., де

Др - реальний фонд, Дф - фактичне робочий час.

Виходячи з отриманих даних, можна розрахувати відсоток додаткової зарплати як різницю між відсотків планових невиходів на роботу і сумою відсотків декретних та лікарняних відпусток.

Таблиця 4.1.

Показники

Фонд робочого часу


дні

годинник

У% до номінального фонду

1. Календарний фонд часу.

3652. Кількість неробочих днів

60 • святкових

8 • вихідних

523. Номінальний фонд робочого часу.

305


100

4. Планові невиходи
 • на роботу

40


13,07

 • у тому числі чергові і додаткові відпустки

25


8,17

 • по хвороби

6


1,96

 • декретні відпустки

4


1,31

 • виконання державних обов'язків

1


0,32

 • відпустки на навчання

4


1,31

5. Фактичне робочий час.

265


86,9

6. Внутрізмінні планові невиходи на роботу

3


0,98

 • годуючим матерям

2


0,65

 • скорочені години підліткам

1


0,33

7. Середня тривалість зміни.


6,86


8. Реальний фонд робочого часу.


1824,76


4.3 Розрахунок чисельності майстрів по залах і салону в цілому

Розраховане в таблиці 3.2. кількість майстрів - це основні працівники, які з'явилися для виконання виробничого завдання, тобто явочний склад.

Обліковий склад - працівники, які значаться за списками, на яких заведені трудові книжки. Розрахунок здійснюється з урахуванням вищевикладеного за допомогою таблиці 4.2.

Кількість робочих місць і змін беремо з таблиці 3.2. Робочі дні салону - номінальний фонд робочого часу на рік, а робочі дні майстра - фактичне робочий час (баланс робочого часу, таблиця 4.1.).

Кількість відпрацьованих змін визначається як добуток робочих днів салону на рік на кількість змін і робочих місць. Приблизна кількість майстрів визначається як відношення кількості змін до робочих днях майстра.

Таблиця 4.2.

Зал

Кількість

Приблизна кількість майстрів

Прийняте кількість майстрів


Робочих місць

Змін

Робочих днів салону на рік

Відпрацьованих змін

Робочих змін майстра на рікВізажні

4

2

305

2440

265

9,2

9

Манікюрний

4

2

305

2440

265

9,2

9

Педікюрний

4

2

305

2440

265

9,2

9

Разом27

4.4 Розрахунок чисельності керівників і спеціалістів

В даний час, коли візажисти є юридичними особами, багато видів робіт, які раніше виконувалися централізовано, тепер входять у функції керівників і спеціалістів - це постачання, робота відділу кадрів, бухгалтерські розрахунки. Виходячи з цього для нормального функціонування підприємства, приймаємо таку кількість керівників і спеціалістів.

Таблиця 4.3.

Посада

Кількість осіб (ставка)

Завідуюча

1

Бухгалтер

1

Економіст

1

Технолог

1

Разом

4

4.5 Розрахунок чисельності обслуговуючого персоналу

До обслуговуючому персоналу ставляться: гардеробник, прибиральниця, кастелянша, механіки, електрики і т.д.

Гардеробниця приймають одну за зміну строком на вісім місяців, при кількості робочих місць більше десяти. Кастелянша в салоні, при кількості місць більше семи. Прибиральницю одну, при кількості майстрів до п'яти. Якщо майстрів більше п'яти, то одну на шість осіб. Касир приймається один за зміну на десять робочих місць. У зв'язку з переходом салонів на самостійність, кількість обслуговуваного персоналу може не відповідати нормам з метою економії заробітної плати. Механіка планують на півставки, або приймають з боку і виплачують грошову компенсацію за виконаний обсяг роботи.

Кількість обслуговуючого персоналу планують за допомогою таблиці 4.4. В даний час з метою економії фонду заробітної плати кількість обслуговуючого персоналу може не відповідати нормативам і прямо залежить від прибутку підприємства.

Таблиця 4.4.

Посада

Ставка

Гардеробник

1

Прибиральниця

2

Касир

1

Кастелянша

1

Разом

5

4.6 Розрахунок річного фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу салону

Заробітна плата - грошову винагороду, яка видається працівникові на руки відповідно до виконаним обсягом послуг або відповідно до кількості відпрацьованого часу.

Майстри салонів отримують заробітну плату у відсотках від виручки.

Пряма заробітна плата майстра - це відсоток від виручки.

Основна заробітна плата - це сума прямої заробітної плати та доплат.

Доплата - грошову винагороду, яка виплачується працівникові за перероблені годинник, а також за кількісні і якісні показники. Доплати визначаються у відсотках від прямої заробітної плати.

Додаткова заробітна плата - це встановлені трудовим законодавством виплати за невідпрацьований час: основні та додаткові відпустки на навчання; виконання державних обов'язків; скорочені години підлітків; скорочені годинник годуючих матерів. Додаткова заробітна плата визначається у відсотках від основної.

Сума основної та додаткової заробітної плати - залежно від розрахунків денного, місячного або річного фонду заробітної плати.

Керівники та фахівці підприємства знаходяться на окладі, який встановлюється згідно зі штатним розкладом. Крім того, вони можуть преміюватись з фондів заробітної плати за рахунок його економії. Відсоток премій залежить від прибутку підприємства.

4.6.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати майстрів з робочим залам і салону в цілому

Праця майстрів оплачується у відсотках від виручки. Величина відсотка залежить від трудомісткості послуг, кваліфікації майстра, технічного та технологічного оснащення салону.

Таблиця 4.5.

Зал

Обсяг реалізації послуг, руб.

Відсотки оплати від виручки

Прямий фонд заробітної плати, руб.

Доплата

Годинний фонд заробітної плати, руб.

Додаткова заробітна плата

Річний фонд заробітної плати, руб.

Про - цент

Рублі


про - центи

рублі


Візажні

9760000

25%

2440000

20

488000

2928000

13,6

398208

3326208

Манікюрний

6344000

25%

158600

20

317200

1903200

13,6

258835

2162035

Педікюрний

4880000

20%

976000

20

195200

1171200

13,6

159283

1330483

Разом


60024006818726

В даний час велика кількість підприємств побутового обслуговування, у тому числі і візажні салони, утворюють єдиний фонд оплати праці, який складається з фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення. Відрахування з фонду заробітної плати до фонду матеріального заохочення становить 7,2%.

ЕФОТ м = ГФЗП м + ГФМПГФМП м = ГФЗП м * 7,2% / 100%

Прямий фонд заробітної плати = (річний обсяг реалізованих послуг до відсотка оплати від виручки) / 100.

Доплата до годинного фонду = прямий фонд заробітної плати * доплата у відсотках / 100.

Годинний фонд заробітної плати = доплата + прямий фонд заробітної плати.

Додаткова заробітна плата = годинний фонд заробітної плати * додаткову заробітну плату у відсотках / 100.

Річний фонд заробітної плати = годинний фонд заробітної плати + додаткова заробітна плата.

4.6.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників та фахівців

Керівники та фахівці знаходяться на окладі згідно штатного розкладу. Крім того, вони можуть преміюватись з фонду заробітної плати за рахунок його економії. Розмір премії залежить від прибутковості підприємства.

Таблиця 4.6.

Посада

Ставка

Оклад, руб.

Премія

Оклад з премією

Річний фонд заробітної плати, руб.
відсоток

рубліЗавідувач

1

7000

15

1050

8050

96600

Бухгалтер

1

6000

15

900

6900

82800

Економіст

1

6000

15

900

6900

82800

Технолог

1

5000

15

750

5750

69000

Разом

4

331200

4.6.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати обслуговуючого персоналу

Праця обслуговуючого персоналу салону також оплачується за посадовими окладами і теж можуть преміюватись з фонду заробітної плати. Величина премії залежить від прибутковості підприємства.

Таблиця 4.7.

Посада

Ставка

Оклад

Премія

Оклад з премією

Річний фонд заробітної плати, руб.
відсоток

рубліКасир

1

4000

12

480

4480

53760

Прибиральниця

2

6000

12

720

6720

80640

Гардеробниця

1

2000

12

240

2240

17920

Кастелянша

1

2000

12

240

2240

26880

Разом

5

197120

4.7 Вільний план по праці та заробітної плати

Річний фонд заробітної плати (ГФЗП) промислово-виробничого персоналу візажні салонів розраховується за формулою:

ГФЗП ппп = ГФЗП м + ГФЗП р.с. + ГФХЗП оп, де

ГФЗП м - річний фонд заробітної плати майстрів,

ГФЗП р.с. - річний фонд заробітної плати керівників та фахівців,

ГФЗП оп - річний фонд заробітної плати обслуговуючого персоналу.

Єдиний фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу розраховується за формулою:

ЕФОТ ппп = ГФЗП ппп + ((ГФЗП ппп * 7,2%) * 100)

У вільний план по праці і заробітної плати входять результати розрахунків всіх фондів заробітної плати і чисельність працівників салону.

Таблиця 4.8.

Показники

Одиниці виміру

Значення

1.

Обсяг реалізації послуг

рублі

20984000

2.

Чисельність промислово-виробничого персоналу:

людина

33


майстрів

людина

24


керівників

людина

1


фахівців

людина

3


обслуговуючого персоналу

людина

5

3.

Річний фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу:

рублі

7347046


майстрів

рублі

6818726


керівників

рублі

96600


фахівців

рублі

234600


обслуговуючого персоналу

рублі

197120

4.

Єдиний фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу:

рублі

7876033,31


майстрів

рублі

7309674,27

5.

Середньорічне виробництво
одного майстра

рублі

874333


одного працюючого

рублі

635878

6.

Середньорічна заробітна плата
одного майстра

рублі

284113


одного працюючого

рублі

222637

7.

Середньорічна заробітна плата з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочення
одного майстра

рублі

304569


одного працюючого

рублі

238667

Середньорічне виробництво одного майстра, тобто його продуктивність праці розраховується як співвідношення обсягу реалізації послуг до кількості майстрів. Середньорічне виробництво одного працюючого = відношення обсягу реалізованих послуг до кількості промислово-виробничого персоналу. Середньорічна заробітна плата майстра розраховується як відношення річного фонду заробітної плати майстрів до кількості майстрів, одного працюючого як відношення річного фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу до кількості промислово-виробничого персоналу. Середньорічна заробітна плата з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочення розраховується аналогічно, але в розрахунках застосовується єдиний фонд оплати праці.

5. План по собівартості, прибутку і рентабельності

5.1 Поняття собівартості

Собівартість - це витрати підприємства, як на надання послуг, так і на обслуговування населення, виражене у грошовій формі.

Собівартість є одним з узагальнюючих показників фінансової та господарської діяльності підприємства. Розрізняються: собівартість всього обсягу послуг і собівартість однієї послуги.

Усі витрати підприємства групуються по економічним елементам і статтям калькуляції, угруповання витрат по економічних елементах єдина для всіх підприємств і має велике народно-господарське значення.

Економічні елементи:

 1. Сировина та основні матеріали.

 2. Покупка напівфабрикатів і послуг спеціалізованих підприємств.

 3. Допоміжні матеріали.

 4. Заробітна плата основна і додаткова.

 5. Паливо зі сторони.

 6. Енергія зі сторони.

 7. Амортизація основних фондів.

 8. Відрахування до фонду соціального страхування.

 9. Інші витрати.

Угруповання витрат з економічним елементам є основою для складання зміни витрат на виробництво і розрахунки витрат на весь обсяг реалізованих послуг:

 1. Група чинників, пов'язаних з підвищенням технічного рівня виробництва:

- Закупівля нового обладнання та модернізація наявного;

- Автоматизація технологічних процесів.

2. Група чинників, пов'язаних з поліпшенням організації праці та процесу

управління кадрами:

- Поліпшення якості послуг;

- Поліпшення умов праці;

- Підвищення кваліфікації майстрів;

- Вдосконалення процесу управління кадрами;

- Правильна розстановка кадрів.

3. Група чинників, пов'язаних з асортиментом послуг:

- Розширення асортименту;

- Поліпшення використання основних фондів.

5.2 Розрахунок потреби основних і допоміжних матеріалів у салоні

При наданні візажні послуг до їх собівартості включаються витрати на парфумерію, сировина та матеріали. Планують обсяг цих матеріалів у відсотках від обсягу реалізації послуг. Для салону приймаємо цей відсоток - 12,35%

(V Р.п. * 12,35%): 100% = 2591524 руб.

5.3 Калькулювання обсягу виробництва

Калькуляція - це собівартість однієї послуги; необхідна для наукової обгрунтованості ціни послуги.

Статті калькуляції.

 1. Основні та допоміжні матеріали (враховуючи витрати на матеріали, сировину, парфуми); дана собівартість розраховується у відсотках від обсягу реалізованих послуг. Для візажні салонів даний відсоток становить 12,35%.

 2. Основна заробітна плата майстрів (робочих).

 3. Додаткова заробітна плата. Розраховується у відсотках від основної заробітної плати.

 4. Нарахування на заробітну плату включають в себе:

- Відрахування до фонду соціального страхування - 5,4%

- Відрахування до фонду соціального страхування - 3,6%

- Відрахування в пенсійний фонд - 28%

- Відрахування до фонду зайнятості - 1,7%

 1. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (стаття включає в себе заробітну плату електриків, механіків, наладчиків), на встановлення та ремонт обладнання і закупівлю запасних частин.

Стаття визначається у відсотках від основної заробітної плати і складає 12%. (Зосн. * 12%): 100%

 1. "Цехові витрати".

Стаття включає заробітну плату апарату управління, витрати на підбір і навчання кадрів, витрати на поточний ремонт, комунальні послуги, оплату банківських кредитів, орендну плату.

Стаття визначається у відсотках від основної заробітної плати і складає 55%. (Зосн. * 55%): 100%

 1. Загальногосподарські витрати.

Стаття включає відрахування вищестоящим організаціям, утримання легкового транспорту, оплати відряджень, штрафи, пені, неустойки.

Стаття визначається у відсотках від основної заробітної плати і становить 6%. (Зосн. * 6%): 100%

Виробнича собівартість дорівнює сумі всіх перерахованих вище статей.

 1. Позавиробничі витрати. Стаття враховує витрати на упаковку, транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи, на рекламу. Визначається у відсотках від виробничої собівартості.

(Спроізв. * 0,2%): 100%

Повна собівартість дорівнює сумі виробничої собівартості позавиробничих витрат.

Таблиця 5.1.

Статті калькуляції

Відсотки

Значення

1.

Основні та допоміжні матеріали

12,35

2591524


ПДВ

18

466474


Торговельні надбавки

25

647881

2.

Основна заробітна плата


6002400

3.

Додаткова заробітна плата

13,6

816326

4.

Нарахування на заробітну плату

26,2

1572628

5.

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

12

720288

6.

Цехові витрати

55

3301320

7.

Загальногосподарські витрати

6

360144


Виробнича собівартість


16478985

8.

Позавиробничі витрати

0,2

32957


Повна собівартість


16511942

5.4 Розрахунок прибутку та рівня рентабельності виробництва візажні послуг

В умовах ринкової економіки основним показником фінансової і господарської діяльності підприємства є прибуток, що визначається за формулою:

П = V Р.п. - Спол. = 4472058

де П - прибуток, V Р.п. - Обсяг реалізованих послуг, спол. - Повна собівартість.

Прибуток підприємства формується за рахунок реалізації послуг, а також за рахунок позареалізаційних надходжень (продаж зайвого устаткування, майна, дивіденди по акціях).

Прибуток підприємства розподіляється наступним чином:

 1. Сплата короткострокових кредитів.

 2. Відрахування до державного бюджету.

 3. Відрахування вищестоящої організації.

 4. Сплата всіх податків.

 5. Відшкодування всіх матеріальних втрат.

 6. Освіта єдиного фонду оплати праці.

Рентабельність - це прибуток, виражена у відсотках, може бути спільною і розрахункової.

Загальна рентабельність показує, як використовуються основні фонди та основні засоби.

Розрахункова рентабельність показує поточні витрати підприємства та визначається як відношення прибутку до повної собівартості.

Р = (П: С) * 100% = 0,2

Витрати на одну гривню реалізації послуг визначаються як відношення повної собівартості до обсягу реалізації послуг

З1руб = спол. : V Р.п. = 0,7

Якщо цей показник менше одиниці, то підприємство рентабельно і навпаки.

6. Фонди економічного стимулювання

  1. Освіта фонду економічного стимулювання

Для більшої зацікавленості працівників у результатах своєї праці, на підприємствах служби побуту стали утворювати фонди економічного стимулювання. Ці фонди утворюють за рахунок економії коштів з 1965 року.

Самостійність, яку отримали підприємства в даний час, дала можливість змінити число звітних показників, а звідси економія коштів.

Спочатку фонди економічного стимулювання складалися з трьох частин:

 1. Фонд матеріального заохочення.

 2. Фонд виробничого розвитку.

 3. Фонд соціальних і культурних заходів і житлового будівництва.

В даний час другий і третій фонди об'єднані і утворюють фонд виробничого і соціального розвитку. Прибуток стала основним джерелом утворення фонду і основним фондообразующім показником. Фонд матеріального заохочення утворюється з прибутку за розрахунковим та затвердженим нормативом.

Фонд виробничого і соціального розвитку утворюється за рахунок:

- Відрахувань від прибутку, амортизаційних відрахувань;

- Коштів від продажу зайвого устаткування та інших надходжень.

Усі нормативи підприємства, тобто надходження до фонду економічного стимулювання підприємства розраховують і затверджують самі, тому вони не є єдиними для всіх підприємств. Як правило, дані нормативи розраховуються на п'ять років і затверджуються адміністрацією спільно з радою трудового колективу.

Невикористані в поточному році кошти фондів економічного стимулювання вилученню не підлягають і можуть використовуватися в наступні роки. На багатьох підприємствах побутового обслуговування фонд заробітної плати об'єднують з фондом матеріального заохочення і утворюють єдиний фонд оплати праці.

  1. Використання фондів економічного стимулювання

Фонд матеріального заохочення використовується на:

Фонд виробничого і соціального розвитку використовується на:

 1. Техніко-економічні показники проектованого салону

Техніко-економічні показники салону дають можливість судити про виробничу, господарську та фінансову діяльність підприємства. Всі показники економічного і соціального розвитку підприємства наводяться в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1.

Показники

Одиниці виміру

Значення

1.

Обсяг реалізованих послуг

рублі

20984000

2.

Чисельність промислово-виробничого персоналу

людина

33


у тому числі майстрів

людина

24

3.

Середньорічне виробництво одного майстра

рублі

874333


одного працюючого

рублі

635878

4.

Середньорічна заробітна плата одного майстра

рублі

284113


одного працюючого

рублі

222637

5.

Середньорічна заробітна плата з урахуванням виплат з фонду матеріального заохочення одного майстра

рублі

304569


одного працюючого

рублі

238667

6.

Прибуток

рублі

4472058

7.

Рентабельність

відсотки

0,2

8.

Витрати на одну гривню реалізації

рублі

0,7

Висновок: підприємство працює рентабельно, т.к. витрати на 1 грн. реалізації послуг - 0,7 (це менше одиниці), а прибуток складає 4472058 рублів.

Список літератури

 1. Акопова О.С., Воронкова О.М., Гаврилко М.М.. "Світова економіка та міжнародні економічні відносини". (Ростов-на-Дону, "Фенікс", 2000.)

 2. Гребньов А.І.. "Економіка торговельного підприємства". (Москва, "Економіка", 1996.)

 3. Горіна Г.А.. "Ціноутворення". (Москва, "ВУЗ", 1996.)

 4. Грузинів В.А., Грибов В.Д.. "Економіка підприємства". (Москва, "Фінанси та статистика", 1997.)

 5. Дорошів В.І.. "Підготовка бізнес-плану для торгових об'єктів". (Москва, "ТЕІ", 1996.)

 6. Діденко Н.І.. "Основи зовнішньоекономічної діяльності в РФ". (СПб.: "Політехніка", 1997.)

 7. Львів Ю.А.. "Основи економіки та організації бізнесу". (СПб.: ГМП "Форміка", 1992.)

 8. Мамедов О.Ю.. "Сучасна економіка". (Ростов-на-Дону, "Фенікс", 1995.)

 9. Власова В.М.. "Основи підприємницької діяльності". (Москва, "Фінанси та статистика", 1997.)

 10. Петров В.П., Соломатін А.Н.. "Економіка товарного обігу". (Москва, "Инфра-М", 2001.)

 11. Рузавіна Г.І.. "Курс ринкової економіки". (Москва, "Банки і біржі", 1994.)

 12. Райзберг Б.А.. "Ринкова економіка". (Москва, 1995.)

 13. Брагіна Л.А., Данько Т.П.. "Торговельна справа: економіка й організація". (Москва, "Инфра-М", 1997.)

 14. Соломатін А.Н.. "Економіка та організація діяльності торгового підприємства". (Москва, "Инфра-М", 2001.)

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  140.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Техніко економічні показники косметичного салону
  Основні техніко-економічні показники підприємства
  Основні техніко економічні показники цеху
  Основні техніко-економічні показники цеху
  Техніко-економічні показники роботи підприємства
  Техніко-економічні показники роботи автотранспортного підприємства
  Техніко-економічні показники Модуля УТ для пропорційної команди
  Техніко економічні показники роботи підприємства ТОВ БМУ
  Техніко економічні показники діяльності ремонтних служб, гірничо збагачувального
© Усі права захищені
написати до нас