Техніка мовлення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Техніка мовлення
2. Чи можна по відношенню юриста до мови судити про його «громадянської цінності»?
3. Тестове завдання
Список використаної літератури

1. Техніка мовлення
Як би не була цікава і пізнавальна мова, вона не буде сприйнята слухачами, якщо виступаючий виголосить її нечленороздільно, хрипким, слабким, невиразним голосом. Голос при виступі важливий в такій же мірі, як і зміст промови, як зовнішність і манери оратора. Це той інструмент, за допомогою якого мовець доносить своє повідомлення до аудиторії. Людський голос - могутній засіб впливу на публіку. Завдяки красивому звучний голос оратор може з перших хвилин привернути увагу слухачів, завоювати їхню симпатію і довіру.
Крім того, голос може сприяти професійній кар'єрі людини, а так само може перешкоджати їй. Наприклад, журналіст з писклявим тонким голосом або видний політичний діяч з різким, гугнявим вимовою. Такі люди могли б домогтися більшого, якщо б поліпшили свій голос.
Чому ми з абсолютною довірою слухаємо таких провідних телепередач, як Євген Кисельов, Володимир Молчанов, Володимир Познер, Олександр Масляков? Частково це відбувається завдяки мелодійному, спокійного голосу, позбавленому дратівливих і відволікаючих увагу нот, произносительной культурі цих людей [1].
Гарний, добре поставлений голос потрібно представникам багатьох професій - політикам, дипломатам, журналістам, педагогам, лікарям, керівникам, екскурсоводам, працівникам соціальної сфери, тобто всім, хто працює з людьми, часто виступає на широкій аудиторії.
Хороший голос необхідний не тільки для досягнення професійних успіхів у діловій сфері, але і в повсякденно-побутовому спілкуванні. Людей, які мають приємний проникливий голос, звичайно більш охоче і довго слухають, ніж тих, хто має різким пронизливим або грубим хрипким голосом.
Навчитися чітко, ясно, красиво говорити можна. Цьому допоможе техніка мовлення - особливий розділ риторики і важлива сторона ораторської майстерності. Техніка мови - це «сукупність умінь і навичок, які застосовуються для оптимального звучання мови; володіння прийомами ефективно використовувати мовний апарат».
Складовими частинами техніки мовлення є:
1) постановка правильного мовного дихання;
2) постановка мовного голосу, розвиток тих його якостей, які забезпечують його звучність, виразність.
3) робота над дикцією;
4) робота над інтонацією;
5) розвиток мовного слуху [2].
Техніка мовлення є специфічним розділом риторики. Тут, як ніде, важливі вправи і наполеглива, тривала практична робота над навичками вимови.
Вести роботу над технікою мови потрібно починати в школі. По-перше, цій темі треба присвятити кілька окремих уроків на початку курсу риторики як у початковій, так і в середній школі. Тематика уроків може бути наступна.
1. Будова мовного апарату. Механізм утворення звуків мови. Вправи на розминку мовного апарату (масаж, гімнастика).
2. Мовне дихання, його відмінність від фізіологічного. Що значить правильно дихати під час промови? Помилки при диханні. Вправи на розвиток контрольованого дихання.
3. Дикція і артикуляція. Формування стереотипів виразного проголошення окремих звуків і звукових поєднань. Виявлення та корекція індивідуальних недоліків. Проголошення і заучування скоромовок.
4. Особливості голосу людини: сила (гучність), тембр, висота.
5. Якості гарного голосу: широкий діапазон по висоті і гучності, чистота і ясність тембру, милозвучність, здатність до тональних змін, політ, витривалість, сугестивність. Вправи на розвиток якостей хорошого голосу.
6. Інтонація усного мовлення. Компоненти інтонації: а) логічне (фразова) наголос, б) пауза; в) темп; г) основний тон мови; д) мелодика (підвищення і зниження голосу); е) ритм.
Вправи на правильне інтонування фрази залежно від комунікативної настанови автора, ситуації спілкування та змісту висловлювання.
7. Типи інтонації. Інтонація кінця речення, питання, вигуки, звертання, перерахування. Вправи на правильне інтонування фрази залежно від характеру синтаксичної одиниці.
8. Виразність мовлення. Виразне читання.
Уроки з техніки мови в початковій школі краще давати розосереджено, за роками навчання. Наприклад, в 1 класі можна запропонувати наступні теми.
1. Де і як народжуються звуки мови? (Будова мовного апарату. Механізми утворення звуків мови). Вправи на розминку мовного апарату.
2. Мовне дихання. Що значить дихати правильно під час промови? Вправи на розвиток контрольованого дихання.
3. Дикція. Активна артикуляція звуків як запорука гарного дикції. Вправи на формування стереотипів виразного проголошення окремих звуків і звукосполучень. Виявлення та корекція індивідуальних недоліків. Проголошення і заучування скоромовок.
4. Особливості усного мовлення:
- Гучність (сила) голоси;
- Темп;
- Тембр (індивідуальна забарвлення голоси);
- Висота голосу.
Вправи на зміну гучності, висоти і темпу мови в залежності від ситуації спілкування і змісту висловлення. Використання гучності, темпу, висоти голосу з метою мовної виразності [3].
У 2 класі в блоці «Техніка мовлення» вводяться наступні теми:
1. Інтонація. Логічний наголос і паузи як інтонаційні засоби оформлення усного мовлення. Використання їх з метою мовної виразності.
2. Інтонація. Основний тон мови, як компонент інтонації. Використання його з метою мовної виразності.
3. Ритм як компонент інтонаційного малюнка мови.
4. Ритм віршованої мови.
5. Колективна розмітка тексту для виразного читання: розстановка пауз і логічних наголосів, визначення темпу, гучності, основного тону читання. Виразне читання тексту після попередньої колективної підготовки.
У 3 класі після повторення раніше вивчених речетехніческіх відомостей вводяться наступні теми.
1. Мелодика мови.
2. Типи інтонації. Інтонація кінця пропозиції, звернення, перерахування, питання, вигуки.
3. Правильність мовлення. Орфоепічні норми. Орфоепічні словники.
4. Самостійна розмітка тексту для виразного читання: визначення надзавдання, вибір інтонаційних засобів, що сприяють ефективній реалізації цього завдання. Виразне читання тексту.
Місце уроків з техніки мови в загальній системі риторичної підготовки учнів у початковій школі, їх планування наводяться в посібнику І.Р. Калмикової «Програми шкільного курсу риторики для 1-4 і 5-6 класів. Планування уроків риторики у початковій школі »[4].
Після повідомлення теоретичних відомостей з техніки мови потрібно організувати систематичну роботу з розвитку речетехніческіх навичок. З цією метою на кожному уроці або через урок потрібно проводити особливу п'ятихвилинку з техніки мови. У методичній літературі вона називається по-різному:
- Орфоепічна (за аналогією з орфографічною),
- Фонетична зарядка (в методиці навчання іноземців російській мові),
- Дихальна гімнастика (К. С. Станіславський),
- Дихально-інтонаційний тренінг.
Кожне з цих назв не охоплює всіх компонентів техніки мови, тому зупинимося на формулюванні «робота над технікою мови». Що входить у зміст цієї п'ятихвилинки? До неї можуть увійти такі компоненти:
1) вправи на розминку мовного апарату;
2) дихальна гімнастика;
3) дикційна вправи, проголошення скоромовок;
4) інтонаційний тренінг;
5) вправи на розвиток мовного слуху;
6) виразне читання невеликих текстів.
Природно, що всі ці компоненти увійти в одну п'ятихвилинку не можуть в силу обмеженості навчального часу. Учитель сам повинен визначити зміст п'ятихвилинки виходячи з особливостей класу, мети і змісту уроку.
Робота над технікою мови крім спеціальних уроків і щоденних п'ятихвилинок повинна проводитися і на уроках російської мови, літератури, математики та інших у формі контролю за усній звучала промовою учнів. Учитель повинен звертати увагу на те, напружує чи учень голос при відповіді біля дошки, чи вистачає в нього дихання для проголошення довгої фрази, регулює чи він силу голосу залежно від ситуації і змісту висловлювання, чи вільно володіє засобами виразності голосу [5].
2 Чи можна по відношенню юриста до мови судити про його «громадянської цінності»?
По відношенню юриста до мови можна абсолютно точно судити не тільки про його культурному рівні, а й про громадянську цінності. Справжня любов до своєї країни не мислима без любові до своєї мови. Людина, байдужий до своєї мови, - дикун. Його байдужість до мови пояснюється цілковитою байдужістю до минулого і майбутнього свого народу.
Професія юриста вимагає не тільки високих моральних якостей та професійної майстерності, а й широкої загальної освіти.
На переконання А.Ф. Коні, юрист повинен бути людиною, у якого загальна освіта йде попереду спеціального, тому що юрист щодня має справу з найрізноманітнішими явищами життя, і ці явища він повинен правильно оцінити, прийняти по ним потрібне рішення і переконати в правильності своєї точки зору звертаються до нього людей. Юрист виступає в різних комунікативних ролях: складає законопроекти, веде ділове листування, йому доводиться писати протоколи допиту і огляду місця події, різні постанови, обвинувальні висновки, позовні заяви, вироки і ухвали, договори та угоди, заяви та скарги.
До того ж при провадженні кримінальних справ і вирішенні спорів громадян і установ між собою юрист буває і конфіденційним співрозмовником. Йому доводиться стикатися з людьми найрізноманітніших професій і різного рівня культури. І в кожному випадку необхідно знаходити потрібний тон, слова, що аргументують і грамотно виражають думки. Від того, наскільки точно розуміють ці особи мова юриста, часом залежить зміст їх пояснень і свідчень. Порушення юристом мовних норм може викликати негативну реакцію з боку співрозмовників. Бувають випадки, коли через неточно заданого питання допитуваний просить уточнити або виправити некоректно поставлене запитання. Крім того, кожен юрист виступає і як оратор, як пропагандист правових знань, читаючи лекції; прокурор і адвокат щодня вимовляють публічні промови в судових процесах, тому юристу необхідно володіти навичками публічної промови. Уміння говорити публічно, володіння мовою здавна вважається необхідним професійним якістю юриста.
Високий рейтинг багатьох сучасних судових ораторів визначається тим враженням загальної культури й інтелігентності, яке залишають їх виступи, бездоганне володіння літературною мовою, вміння точно, ясно, правильно і логічно висловити думку. Це обов'язкова умова успішної самопрезентації судового оратора. Отже, мова - це інструмент, за допомогою якого оформляються і передаються всі думки, це професійне зброю юриста. І питання культури мовлення юриста піднімаються самим життям, практичною необхідністю.
Про необхідність володіти багатствами російської мови писав А.Ф. Коні: «Нехай не думка ваша шукає слова ... нехай, навпаки, слова покірно і послужливо чекають перед вашою думкою в повному її розпорядженні ». Юрист повинен володіти нормами публічної промови, ораторським майстерністю для того, щоб ясно, точно, стилістично правильно, переконливо висловлювати думку. Це одна з вирішальних умов підвищення ефективності судових дебатів [6].

3. Тестове завдання
3.1 Риторичне канон включає в себе:
А) винахід і зміст мовлення;
Б) розташування винайденого мовного матеріалу;
В) словесне його оформлення;
Г) запам'ятовування;
Д) проголошення.
Виключіть зайве.
3.2 Яке питальне висловлювання сприяє з'ясуванню невідомого, стимулює подачу нової інформації, концентрує увагу суду на важливі явища:
А) проблемне питання;
Б) інтригуюче питання;
В) логічне запитання;
Г) полемічний питання.
3.3 Прямий доказ - це ...:
А) висування антитези і встановлення його хибності;
Б) обгрунтування положення за допомогою аргументів, без залучення будь-яких припущень.
3.4 Постановка мовного дихання, мовленнєвого голосу, дикції, орфоепії - складові частини:
А) техніки мови;
Б) мовних засобів впливу;
В) мовних засобів, що створюють логічність мови.
3.5 Чи згодні Ви з думкою, що процес виступу оратора має можливість спостерігати за поведінкою аудиторії, тобто присутній «зворотний зв'язок»:
А) так, тому що в процесі виступу оратор має можливість спостерігати за поведінкою аудиторії і за реакцією на свої слова вловлювати її настрій, ставлення до висловленого, по окремих реплік і питань із залу визначати, що на даний момент хвилює слухачів, і відповідно до цим коригувати мова
Б) немає.
Обгрунтуйте свою думку.

Список використаних джерел
1 Калмикова І.Р. Техніка мови. Режим доступу: http:// www.iro.yar.ru/resource/collection/urok/rit2.htm
2 Микільська С. Т. Техніка мови. Підручник. М.: Норма., 2006
3 Кисельов О.О. Основи загальної риторики. М., 2004р.
4 І. Р. Калмикова «Програми шкільного курсу риторики для 1-4 і 5-6 класів. 5 Планування уроків риторики у початковій школі ». Ярославль., 1998 р.
6 Хазагеров Г.Г., Лобанов І.Б. Риторика. Підручник для вузів. М., 2006 р.
7 На життєвому шляху. Публічні читання й мови. Т. 4 / Коні А.Ф. - Ревель; Берлін: Бібліофіла, 1923. Режим доступу: http://www. bookland.ru/book10000279.htm


[1] Калмикова І.Р. Техніка мови. Режим доступу: http://www.iro.yar.ru/resource/collection/urok/rit2.htm
[2] Нікольська С. Т. Техніка мови. Підручник. М.: Норма., 2006
[3] Кисельов О.О. Основи загальної риторики. М., 2004р.
[4] І. Р. Калмикова «Програми шкільного курсу риторики для 1-4 і 5-6 класів. Планування уроків риторики у початковій школі ». Ярославль., 1998 р.
[5] Хазагеров Г.Г., Лобанов І.Б. Риторика. Підручник для вузів. М., 2006 р.
[6] На життєвому шляху. Публічні читання й мови. Т. 4 / Коні А.Ф. - Ревель; Берлін: Бібліофіла, 1923. Режим доступу: http://www.bookland.ru/book10000279.htm
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Контрольна робота
30кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика розвитку зв язного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення
Методика розвитку зв язного мовлення у дітей дошкільників з вадами мовлення
Методика розвитку звязного мовлення у дітей-дошкільників з вадами мовлення
Лінгвістичні основи формування розвитку писемного мовлення у зв`язку з розвитком мовлення учнів 56 2
Лінгвістичні основи формування розвитку писемного мовлення у зв`язку з розвитком мовлення учнів 56
Різновиди наукового стилю мовлення Жанри власне наукового і науково-інформативного стилів мовлення
Техніка бісероплетіння
Торгова техніка
Техніка лижників
© Усі права захищені
написати до нас