Технологія роботи класного керівника

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Graphics

Graphics

за видами діяльності - навчальні, трудові, спортивні, мистецькі та ін;

 • за видами діяльності - навчальні, трудові, спортивні, мистецькі та ін;

 • за способом впливу педагога - безпосередні та опосередковані;

 • за часом проведення - короткочасні (від декількох хвилин до декількох годин), тривалі (від кількох днів до кількох тижнів), традиційні (регулярно повторювані);

 • за часом підготовки - форми роботи, що проводяться з учнями без включення їх до попередню підготовку, і форми, що передбачають попередню роботу, підготовку учнів;

 • за суб'єктами організації - організаторами дітей виступають педагоги, батьки та інші дорослі; діяльність дітей організується на основі співробітництва; ініціатива і її реалізація належить дітям;

 • за результатом - форми, результатом яких можуть бути інформаційний обмін, вироблення спільного рішення (думки), суспільно значимий продукт;

 • за кількістю учасників - індивідуальні (вихователь-вихованець), групові (вихователь - група дітей), масові (вихователь-кілька груп, класів).

Graphics

Ознайомлення вчителів з результатами вивчення дітей, залучаючи та обговорення програми педагогічної допомоги дитині і його сім'ї.

 • Ознайомлення вчителів з результатами вивчення дітей, залучаючи та обговорення програми педагогічної допомоги дитині і його сім'ї.

 • Організація спільно з вчителями-предметниками пошуку засобів, способів, що забезпечують успішність навчальної діяльності дитини, її самореалізацію на уроці і в позанавчальний час.

 • Інформування про динаміку розвитку дитини, її труднощі й досягнення, про зміну ситуації в сім'ї.

 • Регулювання відносин вчителів і батьків дитини.

 • Залучення вчителів-предметників до планування та організації позанавчальної роботи в класі, закріплення знань і умінь, облік професійних інтересів школярів, залучення вчителів до підготовки та проведення зборів з батьками.

 • Спільний аналіз результатів спостережень за учнем, обмін інформацією, рішення проблем і розподіл функції в роботі з дитиною.

 • Відвідування навчальних занять з наступним обговоренням.

 • Індивідуальні бесіди з вчителями-предметниками.

Graphics

Перша група - результативні критерії, що показують, наскільки ефективно реалізуються цільові та соціально-психологічні функції. Результативні критерії відображають той рівень, якого досягають вихованці у своєму соціальному розвитку.

 • Перша група - результативні критерії, що показують, наскільки ефективно реалізуються цільові та соціально-психологічні функції. Результативні критерії відображають той рівень, якого досягають вихованці у своєму соціальному розвитку.

 • Друга група - процесуальні критерії, що дозволяють оцінити управлінські функції класного керівника: як здійснюються педагогічна діяльність і спілкування педагога, як реалізується в процесі праці його особистість, які його працездатність і здоров'я, а також які процеси діяльності та спілкування учнів він організовує.

Graphics

Складання характеристики класного колективу та окремих учнів.

 • Складання характеристики класного колективу та окремих учнів.

 • Знайомство класного керівника з загальношкільними планом виховної роботи (відібрати всі загальношкільні заходи, суспільно корисні справи по в яких клас повинен взяти участь.

 • Формулювання завдань виховної роботи з класом на навчальний рік, продумування системи заходів і відбір реально здійсненних суспільно корисних справ.

 • Включення пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, фізкультурно-оздоровчої, ціннісно-орієнтаційної та ін видів діяльності.

 • Обговорення з колегами, вчителями, що працюють з класом, батьками та учнями, коригування з планами робіт класу, дитячими громадськими організаціями.

 • Обговорення на класних зборах, закріплення відповідальних за організацію заходів, розподіл доручень активу і окремим вихованцям.

Graphics

1. Коротка характеристика та аналіз стану виховної роботи.

 • 1. Коротка характеристика та аналіз стану виховної роботи.

 • 2. Виховні завдання.

 • 3. Основні напрями і форми діяльності класного керівника.

 • 4. Координація виховної діяльності вчителів, які працюють у класі.

 • 5. Робота з батьками та громадськістю.

Graphics

Проект (пошук, постановка цілей і завдань, варіанти, перспективи).

 • Проект (пошук, постановка цілей і завдань, варіанти, перспективи).

 • Колективне планування КТД.

 • Колективна підготовка справи.

Graphics

Беспалько В. П. Основи теорії педагогічних систем. - Воронеж, 1977.

 • Беспалько В. П. Основи теорії педагогічних систем. - Воронеж, 1977.

 • Гершунский Б. С. Прогностичні методи в педагогіці. - Київ, 1974.

 • Гільбух Ю.З. Психодіагностика в школі. - М., 1989.

 • Гордін Л. Ю. Організація класного колективу. - М., 1984.

 • Дидактика середньої школи / За ред. М. М. Скаткін, І.Я. Лернера. - М., 1975.

 • Загвязінскій В. І. Педагогічна передбачення. - М., 1987.

 • Кан-Калик В. А., Нікандров Н.Д. Педагогічна творчість. - М., 1990.

 • Щуркова Н.Є. Ви стали класним керівником. - М., 1986.

Graphics

З історії становлення класного керівництва.

 • З історії становлення класного керівництва.

 • Виховні завдання, зміст і форми роботи класного керівника.

 • Права та обов'язки класного керівника.

 • Форми роботи класного керівника з учнями.

 • Класний керівник і педагогічний колектив.

 • Критерії ефективності роботи класного керівника.

 • Планування роботи класного керівника.

 • 7.1. Підготовка і технологія складання плану.

 • 7.2. Структура плану.

 • 7.3. Планування і підготовка виховного заходу.

 • 8. Література

Graphics

Основним структурним елементом виховної системи школи є клас. Організатором діяльності учнів у класі, координатором виховних впливів на учня є класний керівник. Саме він безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з їхніми батьками. Класний керівник - учитель, організуючий навчально-виховну роботу в дорученій йому класі.

 • Основним структурним елементом виховної системи школи є клас. Організатором діяльності учнів у класі, координатором виховних впливів на учня є класний керівник. Саме він безпосередньо взаємодіє як з учнями, так і з їхніми батьками. Класний керівник - учитель, організуючий навчально-виховну роботу в дорученій йому класі.

 • Інститут класного керівництва склався дуже давно, практично разом з виникненням навчальних закладів. У Росії до 1917 р. ці педагоги називалися класними наставниками, класними дамами. Їх права та обов'язки визначалися Статутом навчального закладу - основоположним документом у діяльності будь-якої школи. Саме він окреслював коло повноважень всіх педагогів дитячого закладу.

 • Класний наставник, вихователь зобов'язаний був вникати в усі життєві події ввіреного йому колективу, стежити за взаєминами в ньому, формувати доброзичливі відносини між дітьми. Педагог повинен був бути прикладом у всьому, навіть його зовнішній вигляд був зразком для наслідування.

 • Посада класного керівника в школі була введена в 1934 р. Класним керівником призначався один з вчителів, на якого покладалася особлива відповідальність за виховну роботу в даному класі. Обов'язки класного керівника розглядалися як додаткові до основної викладацької роботи.

Graphics

вчитель-предметник, що одночасно виконує функції класного керівника;

 • вчитель-предметник, що одночасно виконує функції класного керівника;

 • класний керівник, що виконує тільки виховні функції (звільнений класний керівник, його ще називають класний вихователь);

 • класний наставник (варіант посади звільненого класного керівника);

 • класний куратор (лат. піклувальник; особа, якій доручено спостереження за якоюсь роботою) або тьютор (лат. захисник, покровитель, опікун), коли учні готові взяти на себе ряд організаторських функцій педагога. Вони можуть мати мінімальну навчальне навантаження.

Graphics

визначаються запитами, інтересами,

 • визначаються запитами, інтересами,

 • потребами дітей і їх батьків,

 • умовами класу, школи, соціуму,

 • можливостями самого педагога.

 • Діяльність школи регламентується її

 • Статутом, діяльність класного

 • керівника теж грунтується на цьому

 • документі.

 • Роль педагога змінюється в залежності від

 • віку, досвіду колективної,

 • самоуправлінських діяльності дітей: від

 • безпосереднього організатора роботи до

 • консультанта і порадника.

Graphics

Функції класного керівника.

 • Функції класного керівника.

 • Педагог, який виступає в якості керівника

 • дитячого колективу, реалізує свої функції щодо як класу в цілому, так і окремих учнів.

 • Він вирішує завдання відповідно до специфіки віку дітей, що склалися між ними взаємовідносин, будуючи відносини з кожною дитиною з урахуванням його індивідуальних особливостей.

 • Головне в діяльності класного керівника - сприяння саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, забезпечення активної соціального захисту дитини, створення необхідних і достатніх умов для активізації зусиль дітей за рішенням власних проблем.

 • Класному керівнику необхідно знати психолого-педагогічні основи роботи з дітьми, бути інформованим про новітні тенденції, способи та форми виховної діяльності, володіти сучасними технологіями виховання.

Graphics

Зміст діяльності

 • Зміст діяльності

 • класного керівника визначається його функціями як керівника педагогічного процесу в певній групі учнів.

 • Три рівні функцій.

 • Педагогічні та соціально-гуманітарні функції: виховання учнів; соціальний захист дитини; інтеграція зусиль усіх педагогів для досягнення поставлених виховних завдань.

 • Організаторської функції - підтримка позитивної дитячої ініціативи, пов'язаної з удосконаленням життя регіону, мікросередовища, школи та самих школярів.

 • Управлінські функції: діагностична, цілепокладання, планування, контролю і корекції.

Graphics

Планування - це допомога класного керівника самому собі і колективу класу в раціональній організації діяльності.

 • Планування - це допомога класного керівника самому собі і колективу класу в раціональній організації діяльності.

 • План роботи - конкретне відображення майбутнього ходу виховної роботи в її загальних стратегічних напрямках і найдрібніших деталях.

 • Призначення плану - впорядкування педагогічної діяльності, забезпечення виконання таких вимог до педагогічного процесу, як планомірність і систематичність, керованість і наступність результатів

 • Плани можуть бути стратегічними, або перспективними, тактичними, або робітниками.

Graphics

отримувати інформацію про психічне і фізичне здоров'я дітей;

 • отримувати інформацію про психічне і фізичне здоров'я дітей;

 • контролювати успішність кожного учня;

 • контролювати відвідуваність навчальних занять дітьми;

 • координувати і направляти роботу вчителів даного класу;

 • організовувати виховну роботу з учнями класу;

 • виносити на розгляд адміністрації, ради школи пропозиції, узгоджені з колективом класу;

 • запрошувати батьків (або осіб, які їх замінюють) до школи; за погодженням з адміністрацією звертатися до комісії у справах неповнолітніх, у психолого-медико-педагогічну комісію, в комісію і поради сприяння сім'ї і школі на підприємствах, вирішуючи питання, пов'язані з вихованням і навчанням учнів;

 • отримувати допомогу від педагогічного колективу школи;

 • визначати індивідуальний режим роботи з дітьми;

 • відмовлятися від лежачих за межами змісту його роботи доручень.

 • вести дослідно-експериментальну роботу з проблем дидактичної та виховної діяльності.

Graphics

організація в класі навчально-виховного процесу, оптимального для розвитку позитивного потенціалу особистості учнів в рамках діяльності загальношкільного колективу;

 • організація в класі навчально-виховного процесу, оптимального для розвитку позитивного потенціалу особистості учнів в рамках діяльності загальношкільного колективу;

 • надання допомоги учневі у вирішенні гострих проблем (переважно особисто, можна залучити психолога);

 • встановлення контакту з батьками та наданні їм допомоги у вихованні дітей

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Презентація
29.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Індивідуальний стиль роботи класного керівника
Система профорієнтаційної роботи класного керівника
Основні напрямки роботи класного керівника
Завдання і функції виховної роботи класного керівника
Майстерність класного керівника сутність і методи його роботи
Робота класного керівника
Робота класного керівника з батьками
Завдання і функції класного керівника
Організація діяльності класного керівника
© Усі права захищені
написати до нас