Технологія прядильного виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
УО «Білоруський державний економічний університет»

Кафедра технології

Індивідуальна робота
на тему: «Технологія прядильного виробництва»
Виконала студентка О. П. Жарікова
ФФБД, 1 курс, ДФК-2


Перевірила М.В. Михадюк
МІНСЬК 2005
Зміст
Введення
1.Характеристика одержуваної продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2.Характеристика сировини ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.1 Класифікація текстильних волокон і поняття про волокнах .......................................... .................................................. ... 7
2.2Культура бавовнику ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
2.3 Фізико-механічні властивості волокна ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
3. Характеристика технології виробництва технології ... ... ... ... ... .14
3.1 Поняття про прядінні ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
3.2 Системи прядіння ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3.3 Розпушування і тіпання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
3.4 Чесання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
3.5 Предпряденіе (одержання рівниці) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
3.6 Розробка плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ..... 25
4. Динаміка трудовитрат, обумовлена ​​розвитком
технологічного процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 29
5 Структура технологічного процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 33
6. Аналіз перспективи напрямків розвитку технологічного
процесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
Література
Введення
Легка промисловість займає важливе місце в структурі промислового виробництва країни. Для її розвитку в республіці склалися сприятливі умови. По-перше, наявність власної сировини (льоноволокно, хімічні волокна, шкіряна сировина і ін), по-друге, забезпеченість висококваліфікованими кадрами, достатня кількість жіночих рук, попит на які в галузі особливо високий, по-третє, ємний ринок на продукцію як в самій республіці, так і за її межами.
Провідна галузь промисловості республіки - текстильна. Текстильна промисловість-промисловість, що виробляє нитки, тканини, трикотажні і неткані полотна з натуральних і хімічних волокон. У 1997р. її частка становила 4,2% всієї промислової продукції. Вона налічує понад 100 підприємств, які виробляють продукцію, як для особистого, так і для виробничого споживання. Особливе місце займає лляна, бавовняна, шовкова і вовняна промисловість. Тканини випускають у всіх областях, проте як їх загальне виробництво, так і окремі види досить диференційовані по території. Досить зазначити, що майже 4 / 5 всіх тканин республіки припадає на підприємства Гомельської, Могилевської і Вітебської областей.
З усіх видів тканин, вироблених у Білорусі в 1998р., Основними були шовкові (26%). Їх випускали підприємства Могильова, Вітебська, Кобрина і ін Бавовняні тканини, що займали друге місце в загальному випуску, проводилися в основному в Барановичах і Могильові. Їх виробництво базується повністю на імпортному бавовняному волокні. Льняна промисловість на відміну від бавовняної в основному спирається на вітчизняну сировину, і отримала розвиток в Орші, частково в Могильові. Випуск вовняних тканин з-за складнощів сировинного забезпечення різко скоротився (у 1990-1998рр. Майже в 5 разів) і представлений в основному підприємствами Мінська та Гродно. Домінуюче положення у виробництві килимів та килимових виробів займають підприємства Бреста і Вітебська.
Текстильна промисловість включає наступні галузі:
Бавовняна промисловість, що виробляє бавовняні й полухлопчатобумажние тканини. Ці тканини виробляються з пряжі, утвореною з волокон бавовни або сумішей бавовни з хімічними волокнами;
Вовняна промисловість, що виробляє вовняні та напіввовняні тканини. Ці тканини отримують з пряжі, утвореною з волокон шерсті різного виду або із сумішей вовни з хімічними волокнами;
Луб'яна промисловість, що виробляє лляні, напівлляні тканини, з інших луб'яних волокон тканини;
Шовкова промисловість, що виробляє шовкові тканини з ниток натурального шовку, з хімічних ниток, пряжі їх хімічних волокон.
1 Характеристика одержуваної продукції
У текстильній промисловості провідною подотраслью є бавовняна. Продукція цієї підгалузі - бавовняні тканини-в останні роки користуються підвищеним попитом. Для задоволення зростаючих потреб населення в бавовняних тканинах і постійного поліпшення їх якості і розширення асортименту бавовняна промисловість повинна розвиватися високими темпами. Зростання випуску тканин при цьому буде досягатися в основному не за рахунок будівництва нових підприємств, а за рахунок вдосконалення роботи існуючих: збільшення продуктивності праці та обладнання, покращення умов та організації праці, автоматизації і механізації виробництва.
В останні роки в бавовняної промисловості переробляється все більшу кількість хімічних волокон, в основному в суміші з бавовною, що надає тканинам з цих сумішей нові цінні властивості.
Виробництво бавовняних тканин з бавовни є складним і трудомістким процесом. З моменту збору бавовни з бавовняних плантацій і до упаковки готових тканин він піддається численним операціями спочатку на бавовноочисних заводах, а потім на текстильних підприємствах. Волокно бавовни володіє рядом чудових властивостей, що дозволяє отримувати з нього високоякісні тканини, трикотаж, нитки та інші вироби.
Текстильні бавовняні підприємства можуть бути різних типів: комбінати, що включають в себе всі три виробництва - прядильне, ткацьке і обробне; окремі фабрики-прядильні, ткацькі та оздоблювальні або комбінації з двох виробництв, тобто або прядильно-ткацькі, або ткацько-оздоблювальні фабрики.
Завдання прядильних фабрик отримати з маси бавовняних волокон текстильну нитку-пряжу, з якої в подальшому можна отримати різні текстильні вироби: тканина, трикотаж, неткані матеріали, нитки та ін пряжею називається нескінченно довге тіло (нитка), що складається із з'єднань між собою силами зчеплення і крутки текстильних волокон.
У текстильній промисловості виробляють продукцію груп А і Б. Бавовна, льон, вовна, шовк, що використовуються безпосередньо для вироблення побутових і технічних тканин, і тканини, що йдуть на швейні підприємства для виробництва одягу, відносяться до групи А. Тканини, нитки, вата, ватин , трикотаж та інші вироби, які реалізуються в торгівлі, відносяться до групи Б.
Залежно від обраного в проекті асортименту продукції повинен вибиратися і сорт пряжі. Завдання полягає в тому, щоб вибрати таку сортування бавовни, хімічних волокон і такий технологічний процес на фабриці, щоб при мінімальних витратах на сировину і обробку, виробляти пряжу відповідну ГОСТам.
Розрізняють два типи вимог, що пред'являються до пряжі: технологічні та експлуатаційні. Технологічні вимоги визначають здатність пряжі добре перероблятися при виробленні тканин та інших виробів, а експлуатаційні - володіти певними властивостями у виробі (тканини) при носінні.
Пряжа повинна задовольняти наступним вимогам:
мати задану лінійну щільність з мінімальними відхиленнями і бути рівною по довжині, як на малих, так і на великих відрізках. В іншому випадку знижується якість тканин, погіршується процес їх вироблення або перевитрачається бавовна;
• володіти заданою міцністю і мінімальної неровнотой по міцності.
• володіти заданим подовженням і жорсткістю при розтягуванні з мінімальними відхиленнями від цих показників по довжині. Подовження, особливо пружне, і жорсткість багато в чому визначають будову тканини і експлуатаційні властивості;
• мати задану крутку і бути рівномірною по крутки. У зв'язку з тим, що багато властивостей пряжі залежать від її крутки, дотримання цієї вимоги має велике значення;
• бути чистою, з мінімальною кількістю бур'янистих домішок і вад зовнішнього вигляду.
Порушення цих вимог призводить до підвищеної обривності пряжі при її переробці і зниження якості виробів.
Необхідно мати на увазі, що вартість сировини в собівартості пряжі становить близько 70-75% і оптимальний вибір сировини для вироблення пряжі необхідної якості має велике значення.
Пряжа є закінченою продукцією прядильного виробництва і тому контроль її якості на відміну від контролю напівфабрикату має більш важливе значення. Кожен вид пряжі повинен відповідати певним вимогам, які записані в державних стандартах або технічних умовах. Однак на пряжі при її виробленні з різних причин з'являються вади (дефекти), що знижують її якість. Для оцінки якості пряжі розроблені спеціальні методи. Якість пряжі оцінюється за фізико-механічними показниками та за пороках зовнішнього вигляду. Крім того, оцінюється якість намотування пряжі на пакування-початок, бобіну.
На кожну групу пряжі існують свої стандарти. Відповідно до Держстандарту 4.8-68 всі види пряжі, що виробляється бавовняним способом, за призначенням поділяються на такі групи: для ткацького, трикотажного та панчішного виробництва; для текстильно-галантерейної виробництва (основні, утокові, візерунчасті); для ниткового виробництва і технічного призначення.
Щоб забезпечити вироблення пряжі високої якості, необхідно дотримуватися певні співвідношення між лінійними плотностями пряжі і волокна. Це співвідношення визначає число волокон в поперечнику пряжі, яка повинна бути не більше 70-90.
Збільшення числа волокон у всіх випадках має позитивний вплив на якість пряжі, тому пряжа, призначена для тканин високої якості, повинні виробляти з більш тонкого волокна. Перевірку правильності вибору сировини проводять за допомогою формули професора О.М. Соловйова, яка описує зв'язок властивостей бавовняної пряжі з властивостями бавовняного волокна, з якого вона виробляється.
Бавовняне волокно, відповідно до Держстандарту, буває 7 сортів добірне, першого, другого, третього, четвертого, п'ятого і шостого сорту. В основу визначення сорту волокна покладено його зрілість, міцність, довжина, вологість і засміченість.
З бавовняного волокна виготовляють тканини, нитки, вату, марлю, трикотаж, рибальські снасті, мотузки, приводні ремені, штучний шовк, папір, кальку, стрічку для виготовлення вибухових речовин, різних штучних матеріалів, що заміняють бурштин, бронзу, мідь та ін З насіння бавовнику виробляють масло і інші продукти.
Текстильна промисловість забезпечує тканинами оборонну, хімічну, машинобудівну, електромеханічну, автомобільну, авіаційну та інші галузі промисловості, будівництво, транспорт, сільське господарство.
2 Характеристика сировини, що використовується
2.1 Класифікація текстильних волокон і поняття про волокнах
Текстильними матеріалами називаються такі матеріали, які складаються з текстильних волокон. До цих матеріалів відносять самі волокна, нитки, а також вироби з них.
Текстильні волокна - протяжні гнучкі і міцні тіла з дуже малими поперечними розмірами, обмеженої довжини, придатні для виготовлення пряжі та текстильних виробів.
Волокна поділяють на елементарні і технічні. Елементарними називають волокна поодинокі, неподільні на більш дрібні, а технічними - комплексні, що складаються з декількох елементарних, склеєних разом. Як   ті, так і інші волокна мають порівняно обмежену довжину - кілька десятків або сотень міліметрів.
Елементарна нитку є елементарне волокно завдовжки в декілька десятків і сотень метрів.
Текстильні нитки - це тонкі, гнучкі і міцні тіла невизначено великої довжини, що складаються із сполучених разом елементарних волокон або ниток і придатні для виготовлення текстильних виробів.
Текстильна нитка, отримана при скручуванні послідовно розташованих більш-менш розпрямлені елементарних або комплексних волокон, називається пряжею. Нитка, яка виходить шляхом з'єднання і скручування елементарних ниток, носить назву комплексною.
У природі є велика кількість різних волокон, однак, щоб використовуватися в текстильній промисловості, вони повинні мати певні властивості: перш за все значною міцністю, гнучкістю, мати шорстку поверхню, опірність стирання. Крім загальних властивостей - пружності, міцності, зносостійкості, здатності накрашіваться і т.п., - різні волокна володіють і специфічними властивостями, що і визначає їх область застосування.
Виходячи їх походження та хімічного складу, текстильні волокна ділять на натуральні та хімічні.
До натуральних відносять волокна, які формуються в природі без безпосередньої участі людини і складаються в основному їх органічних гетероланцюгових природних високомолекулярних сполук.
До хімічних відносять волокна, що виробляються в заводських умовах і складаються в основному з органічних гетероланцюгових і карбоцепні синтетичних високомолекулярних з'єднань і дуже невелика частина - їх природних неорганічних сполук.
Натуральні волокна діляться на три групи: волокна рослинного походження (бавовна, льон, коноплі, кенаф, сизаль та ін), тваринного походження або білкового (вовна, шовк) і неорганічні, мінерального походження.
Розглянемо волокна рослинного походження.
Бавовна - найважливіше текстильне волокно, що покриває насіння рослини бавовнику, що вирощується в районах з жарким кліматом. Після дозрівання бавовнику волокна разом з насінням збираються і відправляються на заводи первинної обробки бавовни, де волокно відокремлюється від насіння. Бавовняне волокно має ряд чудових властивостей: великий гнучкістю, чіпкістю, має дуже малу товщину, але більшу міцність і зносостійкість. Крім того, волокно добре фарбується. Довжина волокон порівняно рівномірна і досягає 25-40 мм.
Ці властивості дають можливість отримувати з бавовняних волокон найрізноманітнішу пряжу: від товстої для вироблення грубих і різних меблевих і одежних тканин до дуже тонкої, з якої виробляються тонкі витончені тканини типу Майї, батисту, маркізету або тканини типу перкаль для технічних цілей.
Луб'яні волокна містять в стеблах, листі або оболонці плодів різних рослин. У текстильній промисловості використовуються в основному стеблові луб'яні волокна, найважливішим з яких є льон. У вітчизняній промисловості серед луб'яних волокон льон займає 95-97%.
Луб'яні волокна розташовані пучками в корі льону, коноплі та інших рослин. Для обробки волокон від кори рослини повинні пройти тривалу природну мочку, потім піддаються тепловій або хімічній обробці, потім їх мнуть і після цього піддають тіпання. Цей процес є дуже складним і тривалим.
За властивостями лляна та інші луб'яні волокна відрізняються від бавовняних. Вони міцні, але більш грубі і товсті, особливо технічні. Довжина луб'яних волокон більше довжини бавовняних, але має велику нерівномірність. Тому з луб'яних волокон отримують більш товсту пряжу, ніж з бавовняних. З лляної пряжі якісної виробляють рушники, столова і спальна білизна, платьевиє, а також технічні тканини. З більш грубою лляної пряжі та їх інших волокон (пеньки, кенафу, джуту) виробляють тарні й мішочні тканини, а також мотузки і канати.
До натуральних волокон рослинного походження відносяться шерсть і шовк.
Вовна - це волокна, що покривають шкіру овець, кіз і верблюдів. Розрізняють шерсть натуральну, заводську і відновлену. Першу отримують в результаті стрижки тварин, другу - при обробці шкір тварин і третю - при переробці вторинної вовняного сировини.
Вовняні волокна довші бавовняних, менш міцні, але більш пружні. Завдяки цьому вовняні тканини володіють рядом цінних властивостей - малосмінаемостью, зносостійкістю і драпируемость, тобто здатністю добре підтримувати форму, спочатку задану виробу з цих тканин. З вовняних волокон виготовляють два види пряжі: суконну - товсту, м'яку, з невеликою міцністю, що йдуть на виготовлення пальтових і драпові тканин, і камвольно - тонку, рівну, міцну, що йде на виготовлення платьевая-костюмних тканин і трикотажу.
Шовк - це тонкі нитки, що виділяються гусеницею метелики шовковичного шовкопряда. Шовкові нитки володіють чудовими властивостями. Вони міцні, рівні, пружні і мають приємний зовнішній вигляд. Для одержання з них текстильної нитки досить скрутити разом кілька елементарних ниток (волокон). Однак кокони вдається розмотати тільки наполовину. Інша частина утворює відходи, які переробляються в пряжу на шовкопрядильних фабриках. З шовкових ниток виготовляються легкі гарні платьевиє тканини, а також технічні.
До натуральних волокон відноситься також азбест.
Азбест - це мінеральне волокно, з якого складаються деякі гірські породи. Волокна азбесту мають довжину 16-18 мм, тому з них можна отримати тільки товсту пряжу. Прядіння азбесту можна здійснювати як у чистому вигляді, так і в суміші з бавовною. Азбестові волокна не горять, погано проводять тепло, тому застосовуються в основному для виготовлення вогнетривких тканин, прокладок та ізоляції.
До хімічних волокон належать штучні і синтетичні. Всі хімічні волокна поступають на текстильні підприємства у вигляді штапелю-коротких волокон відповідної довжини або у вигляді нескінченних ниток в комплексну. Штучні волокна отримують в результаті переробки натуральної сировини - целюлози, деревини, бавовняного пуху та відходів бавовни.
Найбільш поширеним з штучних волокон є віскозне, яке в бавовняної промисловості переробляється у вигляді штапелю довжиною 36-40. Віскозні волокна рівні, добре переробляються, фарбуються, мають невисоку вартість, але міцні, особливо в мокрому вигляді; використовуються в основному в суміші в бавовною, але також і в чистому вигляді.
Крім того, хімічною промисловістю випускають такі штучні волокна: ацетатне, триацетат, мідноаміачні (у невеликому обсязі). Всі штучні волокна являють собою високомолекулярні органічні сполуки.
Синтетичні волокна виходять в результаті синтезу продуктів переробки нафти, кам'яного вугілля і природного газу. Скляні волокна виготовляють з вапняно-натрієвого скла. Більшість синтетичних волокон - високомолекулярні з'єднання (капрон, лавсан, нітрон).
Найбільше поширення з синтетичних волокон отримало полиамидное з'єднання капрон. Це волокно має велику міцність, його можна виготовляти різної лінійної щільності, міцність його в мокрому вигляді майже не змінюється. З капрону виготовляють різні платьевиє і технічні тканини, трикотаж.
Волокно лавсан є поліефірним високомолекулярним з'єднанням і випускається в основному виді штапель, але також і у вигляді нитки. Володіє хорошими текстильними властивостями: високою міцністю, пружністю, порівняно високою температурою плавлення. Штапельне волокно лавсан найчастіше застосовують в суміші з натуральними і хімічними волокнами, що надає тканинам малосмінаемость, зносостійкість, гарний зовнішній вигляд. Найбільш поширені тканини платьевиє, для чоловічих сорочок (хлопколавсановой), костюмні напівшерстяні, а також плащові.
Волокно нітрон є поліакрилонітрильні з'єднанням і використовується в основному виді штапелю в суміші з натуральними волокнами. Нітрон в порівнянні з капроном і лавсаном має меншу міцність, однак має шерстистої. Це його властивість підвищує теплозахисні властивості й надає їм приємний зовнішній вигляд. У чистому вигляді нітрон використовується в основному для виготовлення технічних тканин.
Характерною особливістю синтетичних волокон є їх нездатність вбирати вологу, що супроводжується при механічних впливах на волокна появою статичної електрики.
2.2 Культура бавовнику
Бавовник - чагарникова однорічна або багаторічна рослина родини мальвових, яке культивується як однорічна. Відомо около50 видів бавовнику, однак промислове значення мають тільки чотири: волосиста або патлатий, Барбадоський, деревоподібний, травовідний
Найбільший обсяг виробництва бавовни (близько 90%) падає на перший вигляд, який називається средневолокністим бавовною. Волокна цього виду білого кольору і мають середню довжину 30-34 мм. Лінійна щільність волокон дорівнює 166-220 мтекс. З цього бавовни виробляється пряжа лінійної щільності від 15,4 до 50 текс, яка йде на вироблення масового асортименту бавовняних тканин: ситцю, сатину, діагоналей.
Другий тип бавовнику, називається тонковолокнистих і дає бавовняне волокно кремового кольору довжиною 35-50 мм. Він має особливо цінні властивості. Волокна тонковолокнистого бавовни тонкі (133-170 мтекс), довгі, шовковисте, і з них можна отримати пряжу дуже малої лінійної щільності, яка йде на виготовлення тонких красивих тканин - батисту, маркізету, Майї, а також технічних тканин.
Поліпшення якості бавовни - підвищення довжини волокна, збільшення міцності і опірності хворобам, а також підвищення врожайності бавовнику - досягається селекційною роботою та поліпшенням всієї агрокультури бавовництва.
Весь період росту бавовнику від посіву до дозрівання триває 100-220 днів залежно від виду бавовнику і від умов його росту. Збір бавовни починається, коли на більшості кущів бавовнику дозріє і розкриється кілька коробочок. Застосовується ручний і машинний збір бавовни.
У залежності від зрілості волокон бавовна-сирець ділиться на чотири сорти, які характеризуються різною пружністю, щільністю на дотик і відтінками кольору. Для кожного сорту бавовни-сирцю встановлюють також норми по засміченості і вологості. Заготівельні пункти поставляють бавовна-сирець на заводи первинної обробки, за якими вони закріплені.
На заводах первинної обробки бавовни виробляються наступні операції: попереднє очищення, волокноотделеніе, волокноочістка та упаковка волокна, а також відділення пуху і очищення насіння.
Після повної підготовки посівного насіння вони затариваются в паперові мішки і направляються хлопкосеющіх організаціям.
2.3 Фізико-механічні властивості волокна
До фізико-механічними властивостями бавовняного волокна належать: лінійна щільність (товщина), довжина, міцність, подовження і пружність, опір стиранню, вигину, стиску, кручення і ковзанню волокна по волокну, гігроскопічність, колір, електро-і теплопровідність.
Лінійна щільність-одне з найважливіших властивостей волокна. Ця величина показує, яку масу має волокно певної довжини. Вимірюється лінійна щільність в одиницях, званих тексом.
Текс - це маса в грамах, віднесена до 1 км волокна (пряжі), або в міліграмах на 1 м (г / км, мг / м).
  Лінійна щільність волокна визначає, в кінцевому рахунку його поперечні розміри.
Чим більше площа поперечного перерізу волокна, тим більше його лінійна щільність. Щільність речовини бавовни становить 1,5 г / см 3.
Лінійна щільність волокон має дуже велике значення. Міцність пряжі, виготовленої з волокон, залежить від міцності самих волокон і від сил тертя між ними. А ці сили будуть тим більше, чим більше контактів між волокнами в поперечному перерізі її, що у свою чергу залежить від кількості волокон. Отже, чим тонше волокна, тобто чим менше їх лінійна щільність, тим більше їх буде в поперечному перерізі даної пряжі і тим міцніше буде пряжа. З іншого боку, чим тонше волокна, тим більш тонку пряжу з нормальною міцністю можна з них отримати.
Довжина волокна - теж дуже важлива характеристика бавовни, що визначає його якість. Чим довше волокно, тим більше воно стикається з іншими волокнами в пряжі і тим важче їх розтягнути. Отже, з довгих волокон можна отримати більш міцну пряжу однієї і тієї ж лінійної щільності або, з іншого боку, з більш довгих волокон можна отримати більш тонку пряжу з нормальною міцністю. У даному випадку мова йде про якусь абстрактній довжині волокна.
Міцністю волокна називається його здатність протистояти розтягуючим зусиллям. Для оцінки міцності користуються величиною розривного навантаження, тобто найбільшим зусиллям, витримуваною волокном до розриву. Розривне навантаження волокна визначається на динамометр типу ДШ-ЗМ2.
Для порівняння міцності волокон різної лінійної щільності використовують не абсолютну, а відносну міцність. Для цього навантаження на розрив необхідно віднести до одиниці площі поперечного перерізу волокна або його лінійної щільності. Для оцінки відносної міцності волокон користуються величиною розривної довжини волокна, тобто такої довжини, при якій маса волокна дорівнює чисельно його розривним навантаженням.
Для оцінки якості бавовняних волокон як сировини для виробництва пряжі велике значення має рівномірність його основних властивостей.
Рівномірність волокон має велике значення для виробництва пряжі, тому що чим рівномірніше волокна, тим легше виробити з них рівномірну пряжу, що в свою чергу в значній мірі визначає продуктивність процесів її переробки та якість вироблюваних тканин.
Важливими властивостями волокон є також подовження і пружність. При додатку до волокна розтягуючих зусиль воно подовжується, тобто отримує деформацію.
Розрізняють два види деформації: оборотну, яка в свою чергу включає пружну і еластичну, і необоротну, або пластичну.
Пружне подовження (пружність) пов'язане з невеликими змінами відстаней між частинками полімерів, складових волокна, і негайно зникає після зняття навантаження.
Еластичне-це таке подовження (деформація), яке зникає після зняття навантаження не відразу, а з плином часу.
Пластичне (залишковий) подовження не зникає і після зняття навантаження. Еластичне подовження пов'язано зі зміною конфігурації і перегрупуванням макромолекул полімерів волокон. Пластичне подовження викликається тим, що між ланками макромолекул відбуваються незворотні зсуву на порівняно великі відстані.
Подовження волокон і особливо пружне є дуже цінною властивістю. Чим більше подовжується волокно при даному навантаженні, тим краще воно витримує раптові ударні впливи. Чим більше пружне подовження волокна, тим краще волокно витримує багаторазові навантаження і тим довше зберігають свій вигляд і властивості вироби з нього.
Велике значення також мають такі механічні властивості волокон, як опір стиранню, стиску, вигину і ковзанню одного волокна по іншому. Опірність волокон истирающим впливів важлива з двох причин. По-перше, пряжа, виготовлена ​​з волокон з більшою опірністю до стирання, буде краще перероблятися в тканину на ткацькому верстаті, де вона піддається численним истирающим впливів. По-друге, виріб (тканина) з таких волокон буде мати більший термін носіння.
Опірність стиску має значення для транспортування бавовни, так як пухка маса його пресується в стоси.
Опірність волокон ковзанню визначається їх поверхнею і формою самих волокон. Іншими словами, опір ковзанню залежить від коефіцієнта тертя і чіпкості волокон. Чим більше ці величини, тим більшу силу треба прикласти, щоб розтягнути волокна в пряжі. Отже, при розриві пряжі вона розірветься тільки тоді, коли розірвуться волокна. Якби волокна були абсолютно гладкими, тобто між ними не виникали сили тертя, то з них неможливо було б отримати пряжу.
Бавовняне волокно має порівняно великим коефіцієнтом тертя і великий чіпкістю. Тому з бавовни виходить пряжа високої якості самих різних лінійних густин. Взаємному зчепленню бавовняних волокон сприяє їх звивистість, яка у зрілих волокон досягає в середньому 70-100 ізвітков на 1 см.
З фізичних властивостей волокон найбільш важливими є гігроскопічність, колір, тепло-і електропровідність.
Гігроскопічність - це властивість матеріалу змінювати вміст вологи в залежності від вологості і температури навколишнього середовища. Волокна містять певну кількість вологи. При збільшенні вологості повітря або підвищенні її температури вологість волокон підвищується, і навпаки. Якщо волокно має таку властивість, то воно гігроскопічне. Це чудова властивість волокон значною мірою визначає гігієнічні та експлуатаційні властивості тканин.
Теплопровідність бавовняного волокна низька і вона тим нижче, ніж пухкіше маса. Це властивість, зокрема, використовується для виготовлення бавовняного ватину.
У сухому вигляді бавовняне волокно має низьку електропровідність, що дозволяє використовувати бавовняні тканини в якості ізоляції. При збільшенні вологості електропровідність підвищується. При механічних впливах на бавовну виникають електростатичні заряди, які ускладнюють його переробку. Тому на фабриках ведеться боротьба з цим явищем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Характерістіка технології виробництва продукції
3.1 Поняття про прядінні
. .
У текстильному виробництві бавовна, льон, вовна, натуральний шовк і хімічні волокна переробляють у вироби. Сукупність технологічних процесів, які застосовуються для переробки цих волокон в пряжу певної товщини і міцності, називають прядінням.
Сукупність машин і процесів, за допомогою яких волокна переробляють у певний вид пряжі, називають системою прядіння.
 
3.2 Системи прядіння
  Для отримання пряжі з маси волокон бавовна повинен пройти кілька операцій обробки. На прядильні фабрики бавовна надходить в спресованому вигляді. Після попередньої обробки на заводах первинної обробки бавовна очищають від великих бур'янистих домішок і насіння. Однак у ньому міститься ще велика кількість дрібних домішок, а також пошкоджені (короткі) волокна. Окремі волокна в цій масі бавовни переплутані, зчеплені між собою у вигляді клаптиків або з бур'янистими домішками. Тому в завдання всіх операцій хлопкопрядения входить подальша очищення, розпушування і змішування волокон, а потім розчісування їх з метою паралелізації, вирівнювання та формування поступово утоняется продукту (полотна, стрічки та рівниці), щоб на заключній стадії скрутити стрічку з паралельно розташованих волокон і отримати пряжу заданих властивостей.
На першій стадії обробки відбувається розпушування бавовни, змішування та очищення. Для цього маса бавовни з стоси подається живлячими гратами розпушувально агрегатів до робочих органів. Тут на бавовну впливають голки або великі, легко видаляються домішки. Засмічені домішки через колосникові решітки потрапляють в чадні камери, а розпушена маса бавовни пневматичними або механічними живильниками потрапляє до наступних секціях розпушувально-тіпального агрегату. З розпушувально-тіпального агрегату бавовна виходить у вигляді полотна - ущільненого шару бавовни у вигляді рулону. Полотно повинен мати певну товщину. Волокна бавовни в полотні знаходяться у хаотичному стані у вигляді залишків та, крім того, в бавовні міститься ще певна кількість дрібних, трудноудалімий бур'янистих домішок.
Наступна операція, яка відбувається на чесальної машині, називається чесання. На машину бавовна надходить у вигляді полотна або розпушеному маси (бесхолстовое харчування). На чесальної машині маса волокна піддається впливу спочатку зубів пильчастою стрічки і валиків, а потім тонких голок гарнітури робочих органів машини. У результаті цього відбувається розчісування клаптиків бавовни на окремі волокна з одночасним очищенням від чіпких домішок і коротких волокон. Після чесання з частково параллелізованной тонкої ватки (прочісування) волокон формується стрічка, що представляє собою довгий пухкий круглий напівфабрикат діаметром 1-3 см. У стрічці волокна розчесане, майже не пов'язані між собою, але не розпрямлені і слабо орієнтовані щодо осі стрічки. Сама стрічка по товщині нерівномірна.
Для розпрямлення волокон і вирівнювання стрічки виробляють складні декількох стрічок, а потім утонение складеного продукту до товщини первинних стрічок. У результаті складання відбувається вирівнювання стрічок, так як потовщені ділянки складаються в стоншеними. При подальшому утонения продукту відбувається розпрямлення волокон і орієнтація їх відносно осі стрічки. Утонение відбувається за рахунок витягування продукту, коли він проходить через пари притиснутих один до одного циліндрів (витяжних пар) та швидкість попередньої пари менше наступної.
Завдання наступного переходу - потонемо нитку до розмірів, придатних для вироблення пряжі. Цю операцію здійснюють на рівничних машинах, де на витяжному приладі відбувається стоншення продукту. Продукт рівничних переходу називається рівниці. Це тонка стрічка, якою для надання мінімальної міцності дається слабка підкрутка.
Остання заключна операція виготовлення пряжі відбувається на прядильних машинах. Тут продукт - рівниця - витягується до товщини пряжі, скручується, і виходить тонка і міцна пряжа. Процес прядіння здійснюється або на кільцевих прядильних машинах з веретенами і бігунками, або на безверетенних пневмомеханічний машинах.
Описана послідовність переробки бавовни в прядильному виробництві називається Кардне (звичайної). За цією системою виробляється велика частина бавовняної пряжі. У таблиці 1 наведені етапи обробки, технологічні процеси та обладнання, що застосовуються для переробки бавовняного волокна в пряжу з Кардне системі прядіння.
Існує ще гребінна, апаратна і меланжева системи. Кардна і гребінна системи мають по два способи прядіння: кільцевої і пневмомеханічний.
Апаратну систему в даний час починають замінювати Кардне, в якій використовуються роторні пневмомеханічний або аеродинамічні прядильні машини.
Меланжева система в принципі повторює кардна, але має додаткові переходи, пов'язані в фарбуванням бавовни.
За гребінній системі виробляється прядиво малої лінійної щільності або середньої, але з підвищеною міцністю. Для вироблення такої (гребінній) пряжі використовуються тонковолокнисті сорти бавовнику. У порівнянні з Кардне гребінна пряжа більш міцна, рівна, гладка і чиста. Щоб отримати таку пряжу, в процес додатково додається гребенечесальних перехід. На цьому переході волокна прочісується гребенем (гребенечесанню), в результаті чого з продукту вичісується і видаляються короткі волокна (ОЧЕС). Стрічка, яка виходить у гребенечесальних машини, складається з довгих, рівних, добре розпрямлені волокон, і тому пряжа виходить високої якості.
Для того щоб процес гребенечесанню проходив без зайвої втрати довгих волокон і їх пошкодження, останні повинні бути достатньо розпрямлені, а продукт, що поступає на машину - рівномірним. Тому стрічка з кардочесальних машин проходить додатково дві підготовчі операції: з'єднання в холстики по 16-20 стрічок і витягування (утонение) холстиків.
Гребінна система має послідовність переробки, представлену в таблиці 2.
За апаратної системі виробляється пухка пухнаста пряжа з невисокою міцністю, до якості цієї пряжі пред'являються знижені вимоги. В якості сировини використовуються волокна різної довжини, велика кількість відходів (чаду), а також суміші їх різних волокон. В останньому випадку розпушення і тіпання компонентів іноді ведеться роздільно, а потім йде змішування з одночасним замасливание волокон. Характерною особливістю апаратної системи є те, що утонение продукту після чесання відбувається не в процесі його витягування, а поділом ватки (прочісування) на окремі стрічки і отримання з них рівниці при слабкому ссучіваніі стрічок. Чесання при цій системі проводять на чесальних апаратах, які включають 2-3 переходу кардочесанія і рівничних каретку. Отримана рівниця передається на прядильну машину. У рівниці, отриманої на чесальних апаратів, волокна слабо розпрямлені, що й обумовлює пухку структуру пряжі.
Послідовність переробки волокна по апаратній системою наведені в таблиці 3.
За меланжевої системі виробляється пряжа, що складається з суміші бавовни, пофарбованого в різні кольори в один колір. При цій системі розпушеному волокно забарвлюється в апаратах, сушиться і знову надходить на розпушувально машини. Після цього волокно змішується, проходить трепаном і всі наступні операції однією з описаних систем прядіння.
Етапи обробки


Технологічний процес
Обладнання
Підготовка волокна до чесання

Розпушування змішування
тіпання
очищення

Розпушувально-тіпальні агрегат, потокова лінія «волокна-стрічка»
Отримання стрічки
Чесання

Чесальні машини
Вирівнювання стрічки та паралелізації волокон
Додавання
Витягування

Стрічкові машини
Повчання рівниці
Додавання
Витягування

Рівничних машини
Отримання однониткової пряжі
Додавання
Витягування
Крутіння

Прядильні машини кільцева і пневмотіческая
Отримання крученої пряжі
Тращеніе
крутіння


Трасільние машини, прядильно-крутильні
машини
Перемотування та упаковка пряжі
Перемотування


Бабінажние машини, мотальні машини

Таблиця 1
Етапи переробки

машини
Одержуваний продукт
Розпушування
Тіпання

Розпушувально-тіпальні агрегат
полотно
Чесання

Кард-машина
Стрічка чесальная
Підготовка до гребенечесанню
Лентосоедінітельная і холстовитяжная машини
холстик
Гребенечесанню


Гребенечесальних машини
Стрічка гребінна
Виготовлення рівномірної стрічки
Стрічкові машини
(2-3 переходу)
Стрічка
Виготовлення рівниці
Рівничних машини
(1 або кілька переходів)
рівниця
Виготовлення пряжі
Прядильні машини

пряжа

Таблиця 2
Етапи переробки

машини
Одержуваний продукт
Розпушування і тіпання окремих видів сировини

Розпушувально-тіпальні установки в залежності від видів сировини
Маса розпушеного сировини
Змішування

Виготовлення настилів з компонентів вручну або механічно
Суміш волокон
Чесання та отримання рівниці

Чесальний апарат
рівниця
Виготовлення пряжі

Прядильна машина
пряжа

Таблиця 3
 
3.3 Розпушування і тіпання
Призначення процесів і вимоги, що пред'являються до них.
У стосах волокна сильно спресовані і тому щільно з'єднані між собою і з бур'янистими домішками. Волокна навіть в одній купі нерівномірні за своїми властивостями, тим більше вони різняться в різних партіях, складових суміш. Щоб підготувати бавовна для подальшої переробки, його піддають розпушуванню, очищення, змішування та тіпання. Таким чином, призначення розпушувально-тіпального переходу в наступному:
1. поділ спресованої маси волокон з кіп на дрібні клаптики;
2. виділення бур'янистих домішок і волокон, не придатних для прядіння;
3. змішування волокон;
4. створення рівномірного потоку бавовни у вигляді полотна або пухкої маси.
До цього процесу пред'являються певні вимоги:
Високий ступінь очищення бавовни від смітних домішок, гарне змішування волокон, відсутність зажгучіванія волокон і створення продукту (полотна) більшої рівномірності, так як з нерівномірних полотен важко отримати стрічку і потім пряжу хорошої якості.
Поділ маси волокнистого матеріалу на клаптики досягається спочатку расщіпиваніем його голками грат, а потім ударами робочих органів розпушувально-тіпальних машин. Видалення бур'янистих домішок відбувається також ударами робочих органів по клаптиках бавовни і відсмоктуванням їх повітрям. Перемішування волокнистої маси відбувається за рахунок рівномірної подачі компонентів суміші (бавовни з різних кіп) в машини, багаторазовим перевалювання маси бавовни в камерах машини або накладанням декількох шарів один на інший. Для створення рівномірного потоку бавовни на тіпальних машинах є спеціальні механізми.
Загальне пристрій і принцип дії машин розпушувально-тіпального переходу.
Залежно від характеру переробляється бавовни в розпушувально-тіпальні агрегат можуть входити машини різних конструкцій і в різних комбінаціях. Існують агрегати для переробки средневолокністого бавовни (кардна система прядіння) і тонковолокнистого бавовни (гребінна система прядіння).
Для Кардне системи прядіння в даний час існують два типи агрегатів: новий однопроцессний з автоматичним харчуванням бавовною і старий агрегат з ручним харчуванням.
На новому агрегаті стоси цілком завантажуються в автоматичні живильники, попередньо розпушений бавовна потрапляє в змішувачі безперервної дії, де змішуються волокна різних партій, потім у похилому чістітелі і похилому чістітелі з конденсером відбувається подальше розпушування і очищення бавовни від сміття. Потік бавовни направляється в бункери тіпальних машин.

Рис. 3.1 Схема живильника-зміщувача
Розпушування бавовни на живильниках-змішувачах (рис. 3.1) проходить наступним чином: підготовлені 6-12 кіп встановлюють біля машини, потім пласти бавовни беруть з кожної кіпи і накладають на живильну грати 1 живильника-розпушувача, яка підводить їх до рухомої похилій голчастою решітці 2 . Голки останньої захоплюють клаптики бавовни і підводять їх до розрівнюємо валику 4, який дрібні клаптики пропускає, а великі скидає назад на решітку 1. Дрібні клаптики, що пройшли валик, знімаються з решітки знімним валиком 5. Потім вони, б'ючись об колосникові грати 6, счищаются частково від великих бур'янистих домішок і скидаються на довгу змішувальну грати 7
Клаптики бавовни, що залишилися на кілках валика 4, скидаються в камеру очисним валиком 3. Пил, що виділяється при цьому, відсмоктується вентилятором. Скидаються валиком клаптики потрапляють на нові подаються пласти бавовни. Отже, на живильнику-змішувачі відбувається розпушування, часткове очищення і змішування волокон бавовни.
Бавовна з решітки 6 направляється в головний живильник. На цьому живильнику розпушування, часткове очищення і змішування повторюються. З головного живильника бавовна подається повітрям по трубі 1 горизонтального розпушувача (рис. 3.2) і присмоктується у вигляді тонкого шару до перфорованої поверхні барабана 2. З нього волокно знімається валиком 3 та передається в бункер 4. Далі бавовна ущільнюється плющильні валиками 5 і живлячими циліндрами 6 і подається до ножового барабану 7, який обертається зі швидкістю 700-800 об / хв.
Ножовий барабан являє собою диски, насаджені на горизонтальний вал 8. Під ножовим барабаном є решітка 9. Ножами дрібні клаптики бавовни відокремлюються від борідки, під дією відцентрової сили вдаряються про колосникові грати і частково очищаються.

Рис.3.2. Схема горизонтального розпушувача
Засмічені домішки відводяться в камеру 10. З приміщення через отвори заслінки 11 засмоктується повітря і розпушений бавовну по трубі 12 виводиться з машини.
Далі розпушування та очищення бавовни від мінеральних і рослинних домішок виробляють на однопроцессной тіпальних машині. Бавовна подається в бункер, де за допомогою плющильні валиків ущільнюється і подається живлячими циліндрами до ножового барабана. Барабан, обертаючись із швидкістю 700-800 об / хв, його розпушує. Далі, б'ючись об колосникові грати, бавовна очищається від домішок. Потім за допомогою тяги повітря, створюваної вентилятором, він присмоктується у вигляді тонкого шару до поверхні сітчастих барабанів. З барабана бавовна знімається валиком і передається до живильних валиків. Останні підводять його під удари бив тріпала, які обертаються зі швидкістю 900-1000 об / хв. Волокно, б'ючись об колосникові грати, очищається від домішок. Вентилятор через отвори заслінки і щілини засмоктує повітря з приміщення, який забезпечує присмоктування бавовни, що надійшов у патрубок, до поверхні конденсатора. Валік збиває його з поверхні конденсатора в бункер, де він ущільнюється валиком і передається за допомогою валика до циліндра, який притискає волокнистий шар до носика педалі, голчасті тріпало, обертаючись за годинниковою стрілкою, відокремлює і скидає клаптики бавовни на колосники. Далі за допомогою повітря, створюваного вентилятором, волокна присмоктуються до поверхні сітчастих барабанів.
Сформований тонкий рівномірний волокнистий шар валиками ущільнюється, а потім намотується на пруток.
 
 
 
      3.4Чесаніе
Після розпушення, змішування і тіпання суміш бавовни містить ще частина бур'янистих домішок, волокна повністю не відокремлені одне від іншого, переплутані і складають окремі невеликі клаптики. Подальше трепаном не дозволяє повністю розділити волокна і підготувати бавовна для подальших технологічних операцій виготовлення пряжі. Тому наступним переходом є процес чесання бавовни.
Призначення процесу чесання і вимоги, що пред'являються до нього
У процесі чесання відбувається поділ клаптиків бавовни на окремі волокна, очищення бавовни від залишилися в ньому бур'янистих домішок і часткове видалення коротких волокон; часткове випрямлення і паралелізації волокон і, нарешті, утонение продукту і формування стрічки.
Виконання цих завдань відбувається за рахунок використання в чесальних машинах спеціальної гарнітури - пильчастою металевої стрічки з зубцями або еластичної стрічки з гнучкими тонкими голками. Взаємодіючи між собою і з волокнистої масою, робочі органи, обтягнуті зазначеної гарнітурою, розтягують волокна з клаптиків, відокремлюють їх від смітних домішок, в тому числі і чіпких, і розташовують волокна більш-менш паралельно у вихідному продукті - чесальної стрічці.
Чесальний перехід має великий вплив на подальший процес виготовлення пряжі, так як саме тут формується майже готовий напівпродукт. Крім того, на цьому процесі закінчується видалення бур'янистих домішок, і всі залишилися волокна потрапляють вже в пряжу. Таким чином, основне завдання процесу чесання - це отримати продукт-чесальних стрічку з мінімальною кількістю бур'янистих домішок, з високим ступенем роз'єднаності комплексів та хорошим распрямлением і паралелізації волокон, а головне, високій ровнотой стрічки.
На прядильних фабриках застосовуються в основному шапинкових чесальні машини, які можна розділити на три групи: чесальні машини великих (нормальних) розмірів типу ЧМС-450, малогабаритні чесальні машини типу ЧММ-14 і нові двухбарабанние чесальні машини типу ЧМД-4, що забезпечують високу якість стрічки . Застосовуються також валічной чесальні машини.
Загальне пристрій і принцип дій чесальних машин
На чесальних машинах будь-якого типу при безперервному Чесанов процес складається з трьох послідовних операцій: утонение продукту (полотна) та видалення великих бур'янистих домішок, прочісування волокон зубчастими і голчастими поверхнями і зняття прочісування і формування стрічки.

Рис.3.3. Кард-машина ЧММ-14
Пристрій і принцип дії чесальної машини покажемо на прикладі машини ЧММ-14, що набула останніми роками найбільше поширення (рис.3.3). Полотно укладається між двома Холстова стійками і Холстова валик 2, обертаючись, розкачує і подає його на живильний столик 3 під живильний циліндр 4. Приєднувальний циліндр, подає полотно в прийомний вузол, де він послідовно розробляється барабанами - прийомним 5 і передавальним 6 і валиками робочої пари - робітникам 7 і чістітелем 8. Волокно з передавального барабана 6 під дією зубців пильчастою стрічки переходить на головний барабан 9 і надходить у зону чесання: головний барабан-капелюшки. У результаті взаємодії бавовни з зубами стрічки головного барабана та голками капелюшків відбувається інтенсивне поділ комплексів волокон на окремі, а також їх паралелізації і часткове розпрямлення. Шапинкових полотно 10 складається з 74 капелюшків (планок) з голчастим покриттям, з яких у роботі знаходиться 24.
Розчесані волокно з головного барабана 9 переходить на знімний барабан 11. Зі знімного барабана прочісування знімається валічной зніманням 12 і проходить через давильні вали 13, під дією яких відбувається роздроблення бур'янистих домішок з подальшого випадання з бавовни. Далі прочісування потрапляє в формуючу воронку 14, де формується стрічка, потім у витяжний прилад 15. Сформована стрічка лентоукладчіком 16 рівномірними кільцями укладається в тази.
Машина обладнана самоостановамі, що зупиняють її при утонения або обриві стрічки, відкриванні кришки лентоукладчіка, забиванні стрічкою простору між лентоводом і живлячими валиками. Крім того, на машині встановлено знепилюючі пристрій з відсмоктуванням запиленого повітря і механізмом видалення чаду з-під машин.

3.5 Предпряденіе (одержання рівниці).
Мета предпряденія - отримання з стрічки більше тонкого продукту, званого рівниці.
Рівниці називають нитка, яка має пухке будова, порівняно високу ровнотой і певну товщину. Ровницу отримують зі стрічок.
Стрічки за своєю структурою неоднорідні і недостатньо рівномірні по товщині. Товщина стрічок в порівнянні з рівниці і пряжею дуже велика. У зв'язку з цим при виробленні рівниці стрічки проходять ряд машин, на яких триває поступове вирівнювання і стоншення продукту в 5-20 і більше разів, що досягається складанням і витягуванням. На перших переходах машин рівничних відділу волокна замаслюють емульсією. Замасливание підвищує ковзання волокна при витягуванні, зменшує їх наелектризованість і збільшує вихід рівниці внаслідок зменшення обривності волокон і відходів.
Раніше, через відсутність приладів високої витяжкою, для отримання тонкої пряжі застосовували послідовну обробку напівфабрикату на трьох-чотирьох рівничних машинах.
Причому з першої (тазової) машини отримували товсту ровницу, а з наступних переходів - перегінну, тонку і екстратонкую. В даний час завдяки застосуванню приладів високої витяжки на рівничних і прядильних машинах стало можливим виробляти пряжу малої і середньої товщини, з одним переходом рівничних машин або однопроцессним методом прядіння безпосередньо зі стрічки.
 
3.5 Прядіння
      Призначення прядіння полягає в тому, щоб отримати пряжу з напівфабрикату (стрічки та рівниці), що надходить в прядильний відділ. Сутність прядіння полягає в утонения надходить напівпродукту до заданої лінійної щільності, в доданні отриманому продукту (пряжі) за допомогою крутіння потрібної міцності та формуванні шляхом намотування певної пакування: качана або бобіни.
До прядінню як до заключного етапу одержання пряжі пред'являються певні вимоги.
Процес прядіння повинен забезпечити високу якість пряжі, що задовольняє технологічним і споживчими властивостями.
Процес по можливості повинен йти безперервно. При високій обривності відбувається зниження продуктивності машини і збільшення чаду. Пряжа, вироблена при високій обривності на прядильної машині, погано переробляється в ткацькому виробництві.
У залежності від способів утонения і формування продукту (способів прядіння) розрізняють кільцеві або веретенні і безверетенние прядильні машини. Кільцеві прядильні машини поділяються на основні та утокові. На підставі машинах пряжа намотується на паперові патрони в пакування (качани) з масою 60-100г., Пряжа з качанів перемотується в бобіни. На утокових машинах пряжа намотується на дерев'яні шпулі і використовується в такому вигляді безпосередньо на ткацькому верстаті.
В останні роки з'явилися прядильні кільцеві машини, що забезпечують високу ступінь утонения продукту (витяжка до 60 або 100). На таких машинах напівпродукт може надходити у вигляді стрічки, минаючи рівничних перехід. Таким чином, кільцеві прядильні машини можуть бути рівничних (звичайні) і безровнічние.
З безверетенних прядильних машин практичне застосування в промисловості знайшли машини пневмомеханічний дії типу БД-200. створюються також машини роторного прядіння (пневмомеханічний), механічного, електромеханічного та гідравлічного способів прядіння.
Прядильні машини будь-якого способу прядіння призначені для утонения продукту (стрічки або рівниці) за допомогою його витягування на витяжних приладах різних конструкцій, що забезпечують витяжку від 10 до100; формування з мички міцної пряжі за допомогою крутильного механізму - веретена та бігунка на кільцевих машинах і пневматичної камери на безверетенних машинах і намотування виготовленої пряжі на пакування - початок (шпулю) або циліндричну бобіну.
3.6 розробка плану прядіння
Вибір системи прядіння, тобто вибір певного асортименту машин, на яких буде проводитися обробка сировини для одержання пряжі, тісно пов'язані з розробкою плану прядіння.
План прядіння є основним документом прядильної фабрики, визначальним технологію виробництва пряжі. Він містить основні дані, що визначають заправку машин всіх переходів для вироблення пряжі необхідної лінійної щільності і якості. План прядіння визначає продуктивність всіх машин та їх кількість.
Складання плану прядіння і вибір технологічного обладнання проводять паралельно, так як технічні можливості машини впливають на параметри плану прядіння. З іншого боку, зміна окремих параметрів плану прядіння іноді викликає необхідність зміни зробленого раннє вибору машини.
Розробка плану прядіння проводиться за такою схемою:
1. вибір і обгрунтування лінійної щільності всіх напівфабрикатів, числа складань та витяжок, здійснюваних на машинах всіх переходів.
2. вибір і обгрунтування швидкості випуску продукту на всіх машинах, а також частоти обертання веретен на ровнічной і прядильної машинах.
3. розрахунок теоретичної продуктивності машини, випуску, веретена, кг / ч.
4. розрахунок вироблення однієї машини, випуску, веретена та інші параметри.
Щоб обгрунтувати кожен параметр плану прядіння, необхідно користуватися технічною літературою, а також знати досвід роботи передових підприємств.
Слід прагнути до набольшими використання потужностей витяжних приладів, отримання високої продуктивності устаткування за рахунок збільшення частоти обертання випускають органів машин. Витяжку та швидкість обладнання слід вибирати в розумних межах, при яких якість продукту і рівень обривності в прядінні забезпечували б економне витрачання сировини, максимізацію виходу пряжі з суміші бавовни, досить високі зони обслуговування основних виробничих робочих і в кінцевому рахунку мінімальну собівартість пряжі.
Оптимальним, тобто найкращим планом прядіння є такий, при якому буде потрібно найменші капітальні витрати на обладнання, будуть створені найкращі умови праці та забезпечено високу якість продукції.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок-схема технологічного процесу прядильного виробництва
 
 
 
 
Бавовна в стосах
            
 
стрічка
SHAPE \ * MERGEFORMAT
1
Засмічені домішки
Однорідний матеріал (суміш)
2

SHAPE \ * MERGEFORMAT
3
Розпрямлені волокна, вирівняна стрічка
4

 
 
 
 
 
 
 
SHAPE \ * MERGEFORMAT
рівниця
5
Однониткова пряжа
6

 
 
 
 
1.Підготовка волокна до чесання (розпушення, змішування, тіпання та очищення);
2. отримання стрічки (чесання);
3. вирівнювання стрічки та паралелізації волокон (додавання, витягування);
4. отримання рівниці (додавання, витягування)
5. отримання однониткової пряжі (додавання, витягування, кручення)
6. отримання крученої пряжі (трощеніе, кручення)
 
4 Динаміка трудовитрат, обумовлена ​​розвитком технологічного процесу
 
1 Визначення варіанти розвитку
 
Для цього необхідно побудувати графік співвідношення трудовитрат живої і минулої праці
Тж (t) = 2500 / (51tІ +3400) Тп (t) = 0,006 Tі +0,4
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тж
0,72
0,69
0,65
0,59
0,53
0,48
0,42
0,38
0,33
0,29
Тп
0,406
0,424
0,454
0,496
0,55
0,616
0,694
0,784
0,886
1
Тс
1,13
1,11
1,1
1,09
1,08
1,1
1,11
1,16
1,2
1,3

ДИНАМІКА трудовитрат

рис.1 Варіант розвитку трудовитрат при розвитку технологічного процесу
Судячи з графіком, можна визначити, що варіант розвитку - обмежений.
Економічний межа накопичення минулої праці (t *) приблизно дорівнює 4,9
Аналітичний метод:
Тж = 2500 / (51tІ +3400) Тж '= - 2500 (102t) / (51tІ +3400) І
Тп = 0,006 Tі +0,4 Тп '= 0,012 t
Тс '=- 2500 (102t) / (51tІ +3400) І + 0,012 t
- 2500 (102t) / (51tІ +3400) І + 0,012 t = 0 (51tІ +3400) І ≠ 0
- 2500 (102t) + 0,012 t · (51tІ +3400) І = 0
Нехай (51tІ +3400) = а, тоді 255 000 = 0,012 · а
АІ = 21250000; а = 4609; (51tІ +3400) = 4609
51tІ = 1209 t ≈ 4,87
Математичний метод
Тж = Тп; 2500 / (51tІ +3400) = 0,012 t

2500 = (51tІ +3400) · 0,012 t
2500 = 0,306 Tі · І +20,4 Tі +20,4 Tі +1360
D = 1664,64 +1395,36 = 3060
x1 = (-40,8 +55) / 0,612 x1 = 23,2;
Tі = х; t = 4,8

2 визначення виду розвитку технологічного процесу
 
Для цього висловимо Тж через Тп і побудуємо графік залежності Тж від Тп

Тп = 0,006 Tі +0,4 t І = (Тп-0, 4) / 0,006
Тж = 2500 / (51 (Тп-0, 4) / 0,006) +3400)
Тп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тж
0,294
0,147
0,098
0,074
0,059
0,049
0,042
0,037
0,033
0,029

ВИД РОЗВИТКУ

По графіку видно, що вид розвитку технологічного процесу трудосберегающий
 
 
 
 
 
 
Визначимо тип віддачі від додаткових витрат минулої праці. Для цього досліджуємо характер економії живої праці від величини минулої праці
Тж = f (Тп)
Тж (t) = 2500 / (51tІ +3400)
Тп (t) = 0,006 Tі +0,4
t І = (Тп-0, 4) / 0,006
Тж = 2500 / (51 (Тп-0, 4) / 0,006) +3400)
Тж = 5/17Тп
Тж '=- 5/ТпІ
Так як значення відношення зменшується, то тип віддачі від додаткових витрат регресний
3 Визначення рівня технологій технологічного процесу
Необхідно розрахувати: L-продуктивність живої праці
У-рівень технології
По-фондоозброєність
У * - відносний рівень технологій
Для всіх розрахунків будемо приймати t = 3
Тж (3) = 2500/51 · 9 +3400 = 0,65
Тп (3) = 0,006 · 9 +0,4 = 0,45

L = 1/Тж L = 1 / 0, 65 = 1,54
У = 1/Тж · 1/Тп У = 1 / 0, 65.1 / 0,45 = 3,39
В = Тп / Тж У = 0,45 / 0,65 = 0,69
У *= У / L У *= 3,39 / 1,54 = 2,2
Так як У *> L, то можна сказати, що доцільно раціоналістичне розвиток
5 Структура технологічного процесу
 


Підготовка волокна до чесання


Отримання стрічкивирівнювання


Отримання рівниці


отримання однониткової пряжі


Рис. 5.1 Пооперационная структура технологічного процесу
- Предметні зв'язки;
- тимчасові зв'язки.
 
 
 
 
Допоміжний перехід
Подача бавовни в розпушувально-тіпальні апарат
 
 
 
 

      
Технологічний перехід
Розпушування і тіпання, очищення, змішування

 
 
 

                                                  
Допоміжний перехід
Відведення очищеного бавовни і домішок

 

 
                                                      
 
 
Рис.5.2   Структура операції (підготовка волокна до чесання)
- Предметні зв'язки;
- тимчасові зв'язки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Допоміжний перехід
Рух розпушеного бавовняного волокна
 
 
 

      
Робочий хід
Очищення розпушеного бавовняного волокна

 
 
 

                                                  
Допоміжний перехід
Рух очищеного волокна

 

                                                          
                                                      
                                                     
 
 
                       Рис. 5.3     Структура технологічного переходу
- Предметні зв'язки;
- тимчасові зв'язки.
 
6 Аналіз перспективи напрямків розвитку технологічного процесу
 
Загальні відомості про перспективу розвитку текстильної промисловості
У майбутньому текстильна промисловість повинна розвиватися в напрямі повного забезпечення потреб населення в текстильних виробах за раціональним нормам; задоволення потреби народного господарства в текстильних виробах технічного призначення; досягнення раціональної структури асортименту з урахуванням нових способів виробництва і нових видів волокон і пряжі; зниження трудомісткості і матеріаломісткості текстильних виробів. Ці завдання будуть вирішуватися за рахунок технічного переозброєння підприємств, введення нових виробничих потужностей, вдосконалення існуючої технології, максимального використання хімічних волокон і діючого технологічного обладнання.
Із зростанням виробництва тканин буде рости і сировинна база. Особливо буде розвиватися виробництво хімічних волокон.
У світі вже освоєно 300 видів різних штучних і синтетичних волокон. В даний час широке застосування отримують поліефірні, поліакрилонітрильні, полівінілхлоридні та інші хімічні волокна. Застосування цих волокон в текстильній промисловості дозволяє заощадити до 40% сировини. Учені ведуть дослідження зі створення нових видів волокон. Виробництво хімічних волокон швидко розвивається, розширюється їх асортимент. У загальному обсязі текстильних волокон хімічні займають одне з провідних місць.
Розвиток виробництва бавовняних тканин буде йти за рахунок введення нових виробничих потужностей, максимального використання діючого обладнання, впровадження нових способів прядіння, заснованих на застосування пневматики, електростатики, електродинаміки, аеродинаміки, гідравліки і механіки.
Аналіз сучасної техніки і технології бавовнопрядильного виробництва показує наступні шляхи розвитку
 
1. Розвиток техніки розпушення, змішування і тіпання бавовни
Техніка розпушення, змішування і тіпання повинна постійно вдосконалюватися. Це викликається різними причинами. По-перше, у зв'язку зі збільшенням частки бавовни машинного збору збільшується його засміченість, що вимагає підвищеної його очищення на цьому переході. По-друге, стоїть завдання підвищення продуктивності праці як у самому розпушувально-тіпальних переході за рахунок створення безперервного процесу, так і в наступних переходах за рахунок поліпшення якості полотен або продукту в цілому.
Найбільш повним відображенням вирішення зазначених проблем є створювані останнім часом потокові лінії «стос-стрічка». Ці потокові лінії створюються і впроваджуються як в нашій країні, так і за кордоном. В даний час проводяться роботи з удосконалення існуючої лінії.
Удосконалення системи бесхолстового харчування чесальних машин, підвищення ефективності очищення бавовни і підвищення продуктивності праці при використанні описаних потокових ліній створює передумови для подальшого вдосконалення хлопкопрядения.
2. Удосконалення техніки та технології чесання
Умовно можна відзначити три напрями розвитку чесального переходу: подальше вдосконалення (модернізація) чесальних машин з метою підвищення ефективності чесання, створення спеціальних машин для підготовки стрічки при пневмомеханічний способі прядіння і створення потокових ліній.
Модернізація чесальних машин проводиться в декількох напрямках.
На чесальних машинах звичайних габаритних розмірів використовуються два шапинкових полотна. Цим досягається поліпшення ефекту поділу волокон, яке зазвичай отримують подвійним чесання. Застосування давильних валів на чесальних машинах дозволяє дробити великі сміттєві домішки, які потім видаляються при витягуванні на стрічкових машинах.
Застосування бесканавочного способу обтягування приймального барабана в поєднанні із застосуванням нової гарнітури (ОЦ-16) дозволяє зменшити засміченість бавовни на 29%.
Застосування суцільнометалевою пильчастою гарнітури для головного і знімного барабанів при ретельній перевірці барабанів, правильному обтягуванні і застосуванні високоякісної стрічки дає можливість поліпшити якість прочісування і знизити обривність. Проводяться також роботи з реставрації колосників капелюшків і зменшення рваних країв прочісування.
Створення спеціальних чесальних машин для вироблення напівфабрикатів при безверетенном способі прядіння обумовлено тим, що в даному випадку недопустимі сміттєві домішки, особливо великі, і нерозділені комплекси волокон. Для забезпечення цих умов найчастіше застосовують двухбарабанние чесальні машини.
3. Розвиток техніки і технології гребенечесанню
Розвиток техніки і технології гребенечесанню перш за все спрямована на підвищення продуктивності праці, що досягається створенням умов для скорочення технологічних переходів. Практично це можна досягти, якщо на гребенечесальних машині встановлений авторегулятор лінійної щільності стрічки. Тоді можуть бути виключені холстообразующіе машини перед гребенечесанню, а гребінна стрічка з низькою неровнотой може надходити прямо на рівничних або прядильну машину. Підвищення продуктивності праці досягається також за рахунок збільшення числа циклів машини в хвилину (до 200 і вище) і збільшення продуктивності машини до 5 кг / год на випуск. Випускаючі органи машини очищаються від пуху пневматично.
Подальше вдосконалення гребенечесальних машин повинно забезпечити таку конструкцію і продуктивність, щоб вони могли працювати в потокових лініях прядильних фабриках.
4. Розвиток техніки і технології стрічково-рівничних переходу
Розвиток техніки і технології стрічково-рівничних переходу, як і інших переходів прядильного виробництва, спрямоване на подальше підвищення продуктивності праці за рахунок скорочення переходів, а також механізації і автоматизації окремих основних і допоміжних процесів. Крім того, ставиться завдання поліпшення якості продукції та зменшення витрат допоміжних матеріалів. Частково це досягається подальшою модернізацією стрічкових і рівничних машин з метою підвищення їх надійності, створенням стрічкових машин з автоматичним регулюванням лінійної щільності стрічки і автоматичним зніманням напрацьованих тазів; збільшенням маси пакувань рівничних машин і виробленням рівниці з підвищеною кручені і збільшеною лінійної щільністю, автоматизацією знімання котушок і ін Впроваджуються в промисловість модернізовані рівничних машини марок Р-192-5 і Р-260-5. Проте кардинальне рішення поставлених завдань найдоцільніше здійснити створенням потокових ліній.
5. Основні напрями вдосконалення кільцевих прядильних машин
Подальший розвиток прядильного переходу, очевидно, піде по шляху створення гами безверетенних прядильних машин. Однак і кільцеві прядильні машини найближчим часом залишаться у виробництві і будуть використовуватися для пряжі лінійної щільності.
Модернізація кільцевих прядильних машин йде кількома шляхами. Перш за все повинні бути поліпшені витяжні прилади як для збільшення максимальної витяжки, так і для отримання продукту з малою неровнотой. Велике значення має якість виготовлення деталей приладів.
Збільшення частоти обертання веретен до 15000 хв ˉ № і більше потягне за собою поліпшення якості веретен.
Крім того в цеху будуть продовжені роботи з механізації і автоматизації допоміжних і підсобних робіт. Необхідно створити прості і надійні механізми для зняття напрацьованих качанів з веретен і автоматичної заправки пряжі на новий з'їм, а також ефективні пристосування для видалення пуху і пилу з машин. Проводяться роботи по безтарного транспортування пряжі. Всі ці заходи повинні підвищити продуктивність праці цього переходу.
6. Розвиток процесу перемотування пряжі
Техніка та технологія перемотування пряжі розвиваються в декількох напрямках:
1. Збільшення розмірів пакувань підвищує продуктивність праці в мотальних і снувальні відділах, але тягне за собою збільшення габаритів машин. В даний час на деяких підприємствах проведена модернізація мотальних машин, що дозволило збільшити масу бобін з 1,5 до 2,5 кг.
2. Подальша автоматизація процесу на мотальних автоматах. Створюються автомати, на яких пряжа завантажується в бункер і звідти автоматично розподіляється по голівках і заправляється в качанах.
3. & N
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
176.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія виробництва сушених овочів та особливості виробництва
Технологія виробництва сушених овочів та особливості виробництва сушених білих коренів
Кондиціювання прядильного цеху
Технологія виробництва
Технологія виробництва яєць
Технологія виробництва вина
Технологія швейного виробництва
Технологія виробництва пива
Технологія виробництва пива
© Усі права захищені
написати до нас