Технологія планування торгової компанії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. 2
1 Поняття бізнес-плану. Мети. Опції. Завдання ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. ... 3
1.1 Мета, завдання та особливості складання бізнес плану ... ... ... ... .... ... .. 3
1.2 Функції бізнес-плану та його відмінність від інших планових документів ... .8 2 Структура бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.1 Основні розділи бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2 Технологія складання фінансового плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 2.3 Бізнес-план створення торгової компанії ТОВ «Високі технології» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... 26
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49

Введення.

Останнім часом діяльність більшості російських компаній адекватно реагує на зміни зовнішнього середовища. Все більш характерним стає передбачення змін кон'юктури ринку, освоюються нові напрями та інструменти бізнесу. Сучасна економічна ситуація пов'язана з активним розвитком ринкових відносин, змушує використовувати нові прогресивні підходи до внутрифирменному планування. Компанії змушені шукати форми та моделі планування, які забезпечували б максимальну ефективність прийнятих управлінських рішень. План-це модель дій, створена на основі прогнозування економічного середовища з урахуванням цілей розвитку бізнесу. Об'єднуючи поняття «бізнес» і «план», можна сказати, що бізнес-план-це програма діяльності організації по реалізації будь-які справи. Він містить відомості про компанії, продукті (послузі), його виробництві, ринку збуту, фінансову та іншу організаційну інформацію.
Я вважаю дану тему актуальною, тому що на сьогоднішній день бізнес-плани необхідні всім, це один з найважливіших елементів іміджу підприємства. Значно переконливіше виглядає компанія, про яку відомо, як вона буде розвиватися в протягом найближчих років.
Мета даного курсового проекту описати процес розробки бізнес-плану на прикладі торгової компанії торгової компанії ТОВ «Високі технології». Створення єдиного підходу при організації власного підприємства (фірми).
Завдання курсового проекту наочно показати процес розробки бізнес-плану включає в себе такі розділи як: резюме, опис підприємства і галузі, опис продукції (послуг), аналіз ринку, організаційний план, персонал та управління, виробничий план, план маркетингу, ризики і страхування. Детально розглянути технології складання фінансового плану підприємства.
1 Поняття бізнес-плану. Мети. Опції. Завдання

1.1 Мета, завдання та особливості складання бізнес плану

Бізнес-план - це документ, який описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства, аналізує всі проблеми, з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Тому правильно складений бізнес-план, в кінцевому рахунку, відповідає на питання: чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, які окуплять всі витрати? Складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника підприємства або людини, що збирається відкрити свою справу. Включаючись до цієї роботи, він як би моделює свою майбутню діяльність, перевіряючи на міцність і сам задум, і себе: чи вистачить у нього сил забезпечити успіх проекту і просунутися далі. Оволодіння мистецтвом складання бізнес-плану сьогодні стає вкрай актуальним: в нашу економіку входить нове покоління підприємців, які ніколи не керували ніяким комерційним підприємством; змінюється господарська середовище ставить і досвідчених керівників перед необхідністю по-іншому прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до боротьби з конкурентами; необхідно вміти обгрунтовувати свої заявки й доводити інвесторам, що ми здатні прорахувати всі аспекти використання таких інвестицій не гірше бізнесменів з інших країн.
Як відомо бізнес-план - це план розвитку підприємства необхідний для освоєння нових сфер діяльності фірми або для створення нових сфер бізнесу. Основна мета розробки бізнес-плану - докладно описати передбачувану діяльність компанії на найближчий рік, пов'язану з розробкою нових товарів і послуг (відкриттям нових бізнес-напрямків, фінансовим оздоровленням та ін), визначити основні фінансові показники на наступний період (3-5 років) з урахуванням рівня цільового ринку, зробити оцінку наявних ресурсів і визначити потреби в додатковому зовнішньому фінансуванні. Також існують інші не менш важливі цілі: оцінка ступеня життєздатності ідеї; зниження ризику відкриття нового бізнесу або бізнес-напрямку, залучення інтересу потенційних інвесторів (спонсорів, кредиторів); придбання досвіду планування, визначення перспективи розвитку нового бізнесу.
Зазвичай бізнес-плани складають для зовнішнього (щоб представити справу в найбільш вигідному світлі людям ззовні, наприклад, інвесторам) або внутрішнього (в цьому випадку проводиться аналіз всіх сильних і слабких сторін бізнесу) використання. При розробці будь-якого варіанту бізнес плану слід, як можна більш реалістично оцінювати як наявні ресурси, так і ринкові перспективи. На малюнку 1.1 представлені цілі, завдання та причини розробки бізнес плану.
Залучення грошей
Зміна власника,
нова фірма
Значні зміни
Аналіз діяльності у мінливому оточенні
Бізнес-план
власники
кредитори
Оцінка можливостей
Встановлення та відстеження цілей і завдань
Визначення потреби в грошах
Оцінка ліквідності та ринку
Оцінка якості управління
З'ясування ідей
Створення команди
Практичний аналіз
Допомога в отриманні грошей
менеджери


Важливість складання бізнес-планування на підприємстві обумовлюється наступними обставинами. [1]
1) Бізнес-план служить для обгрунтування передбачуваного бізнесу й оцінки результатів за певний період часу. У зв'язку з цим він може розглядатися як мірило ступеня досягнення успіху.
2) Бізнес-план є документом, що дозволяє «висвітлити» курс дій і керувати бізнесом. Тому його можна представити як невід'ємний елемент стратегічного планування і як керівництво для виконання і контролю.
3) Бізнес-план у більшості випадків використовується як засіб отримання необхідних інвестицій. У цьому аспекті він служить «наживкою" для інвесторів і потужним інструментом фінансування бізнесу.
4) Важливо розглядати бізнес як сам процес планування і як інструмент внутрішньофірмового управління, З цієї точки зору він представляється як постійно оновлюваний документ, що робить організацію сприйнятливою до різного роду нововведень - технічних, технологічних, інформаційних, організаційних, економічних.
5) Бізнес-план може бути гарною рекламою для передбачуваного бізнесу, створюючи ділову репутацію і будучи своєрідною візитною карткою організації, тому він повинен бути компактним, ретельно оформленим, інформаційно наповненим.
6) Бізнес-план є свого роду документом, що страхує успіх передбачуваного бізнесу. Він демонструє готовність йти на ризик,
7) Бізнес-план - це інструмент самонавчання. У цьому аспекті його розробка - це безперервний процес пізнання та самопізнання.
Задум плану формується в три етапи, які включають: по-перше, це постановка реалістичних цілей, по-друге, вибір найбільш оптимальної ринкової позиції для компанії (ринкової ніші), по-третє, розробка комплексу заходів для досягнення бажаних результатів.
У залежності від галузевої специфіки, розміру підприємства, обсягу випуску пропонованих продуктів і їх асортименту загальний обсяг (кількість сторінок) бізнес-плану та наповнення його окремих розділів може бути дуже різним. На практиці використовуються безліч версій бізнес-планів за формою, змістом, структурою. Бізнес-плани розробляються в різних модифікаціях залежно від призначення: за окремими бізнес-лініях (наприклад, випуску нових типів продукції та послуг, нових напрямків діяльності), по підприємству в цілому: новому або чинному (розвиток, перепрофілювання, санація та фінансове оздоровлення) . [2]
Можна виділити наступні особливості, які необхідно враховувати при розробці різних типів бізнес-планів:
1) специфіка галузі
2) загальна стратегія підприємства
3) концепція продукту
Підготовлений бізнес-план повинні відрізняти: чітка структура розділів; простота викладу; наочність і обгрунтованість представлених матеріалів; об'єктивність і достовірність використовуваної інформації; обгрунтований аналіз ризиків і труднощів, які можуть перешкодити його успішної реалізації; точність фінансових розрахунків; достовірність фінансових показників і документів.
На практиці найчастіше використовуються наступні види бізнес-планів:
Бізнес-план організації - це програма розвитку на майбутній плановий період із зазначенням необхідних і достатніх соціально-економічних показників для обгрунтованого залучення необхідних обсягів інвестицій і ресурсів. У ньому на перший план виступають завдання ефективного використання наявних ресурсів та деталізації бюджетів. Тому в такому бізнес-плані основна увага приділяється поточному стану справ, фінансовим планом, бюджету руху грошових коштів, бюджету доходів і витрат.
Бізнес-план заявки на кредит розробляється з метою отримання позикових коштів від організації-кредитора або банківського кредиту. Він звичайно розробляється у вигляді техніко-економічного обгрунтування (ТЕО), його основне завдання - показати, що його розробник є грамотним менеджером і може подати заявку у формі, необхідної банком, і, саме головне гарантувати мінімальний ризик вкладень.
Бізнес-план інвестиційного проекту викладає результати маркетингового дослідження, обгрунтовує стратегії освоєння ринку, пропонує кінцеві економічні та фінансові результати.
Бізнес-план структурного підрозділу (наприклад, центру фінансованого обліку) - це виклад плану його діяльності. Це окрема частина бізнес-плану всієї компанії, тому частина розділів, що відносяться до управлінського аналізу та аналізу зовнішнього середовища, може в ньому відсутні. Тут основний упор робиться на плані і послідовності заходів, що проводяться, а також фінансовому плануванні.
Бізнес-план заявки на грант складається для отримання інвестицій з бюджетів різних рівнів та / або різних вітчизняних, зарубіжних фондів з метою вирішення соціально-економічних проблем і супроводжується обгрунтуванням прямих і непрямих економічних, соціальних, науково-технічних переваг для суспільства за умови виділення коштів або ресурсів під пропонований проект.
Бізнес-план розвитку регіону визначає перспективи соціально-економічного розвитку регіону з обгрунтуванням обсягів фінансування відповідних програм для органів, наділених бюджетними повноваженнями.
Бізнес-план установи (державного, недержавного) - це обгрунтування перспектив і значущості його (наприклад, ВНЗ, поліклініки, школи і т. д.) соціально-економічного розвитку для суспільства. При цьому визначається потреба в ресурсах за плановими періодами.
Слід підкреслити, що не існує стандарту на розробку бізнес-плану, і ні один юридичний документ поки що не закріплює обов'язковість підготовки бізнес-плану через розбіжності цілей бізнесу та нескінченної кількості варіацій середовища, в якій він діє.
Обсяг бізнес-плану залежить від мети його складання. Внутрішній бізнес-план не регламентується ні за обсягом, ні за структурою розділів. Бізнес-план, представлений з метою отримання великих і середніх обсягів інвестицій (кредитних ресурсів) повинен включати приблизно від 50 до 80 сторінок. Мається на увазі його загальний обсяг, який включає основні додатки (статутні документи, бухгалтерський баланс, засновницький договір тощо). При розробці великих проектів рекомендується підготувати два варіанти бізнес-плану. Перший (офіційний) - призначається для потенційних інвесторів або співінвесторів і включає в себе опис загальної мети пропонованого бізнес-проекту. Другий - є внутрішнім робочим документом підприємця і служить аналітичним матеріалом для прийняття остаточного рішення щодо здійснення конкретних заходів, спрямованих на розробку і реалізацію нового проекту.

1.2 Функції бізнес-плану та його відмінність від інших планових документів [3]
В даний час не існує єдиного підходу у визначенні основних функцій, які виконує бізнес-план. Найбільш традиційним є підхід, згідно з яким бізнес-план виконує 4 функції: стратегічну (допомагає при розробці стратегії бізнесу, що особливо важливо при організації нової компанії або визначенні нових бізнес-напрямків); інвестиційну (допомагає визначити оптимальні джерела і обсяг зовнішніх інвестицій, знайти потенційних інвесторів); функцію планування (дозволяє оцінити перспективи розвитку бізнесу та розробити комплекс конкретних заходів для їх досягнення).
При цьому слід зазначити, що досить поширеним є підхід, згідно з яким бізнес-план виконує різні функції, як зовнішні (познайомити з підприємством представників ділового світу), так і внутрішні, життєво важливі для діяльності самого підприємства (табл.1.1, 1.2). [ 4]
Таблиця 1.1. Зовнішні функції бізнес-плану
Функції бізнес-плану
Зміст
Макроекономічний аналіз відповідних сфер виробництва
- Визначення стратегічних тенденцій розвитку виробництв
Створення інформаційної бази для розробки макроекономічної політики
-Розробка та реалізація державної політики;
-Розробка та реалізація регіональної політики.
Залучення інвестицій
1. Реальні інвестиції:
- Централізовані інвестиції
(Державні, регіональні програми);
- Дотації, субсидії
2. Фінансові інвестиції:
- Підготовка емісії акцій та реалізація їх на фондовому ринку.
Залучення позикового капіталу
- Позики, кредити.
Встановлення ділових контактів, вивчення цілей учасників
- Організація та проведення переговорів, торгів, укладання контрактів.
Обгрунтування напрямків реалізації
- Приватизація державних (муніципальних) підприємств;
-Обгрунтування спільних виробництв з іншими підприємствами;
- Обгрунтування використання іноземного капіталу;
- Обгрунтування створення фінансово-промислових груп або вкладення в них.

Таблиця 1.2. Внутріфірмові функції бізнес-плану
Функції управління виробництвом
Функція бізнес-плану
Зміст
Планування та оцінка діяльності
1. Розробка довгострокових стратегій (концепцій) розвитку;
- Обгрунтування конкретних напрямків діяльності, короткострокових її цілей;
-Прогнозування результатів діяльності;
2. Оцінка науково-технічного потенціалу виробництва
1. Забезпечення системного і наскрізного характеру планування і прогнозування.
2. Оцінка ступеня використання наявного потенціалу:
- Виявлення та оцінка резервів;
- Розробка заходів щодо науково-технічного розвитку.
Організація діяльності
- Визначення центрів відповідальності за результати діяльності;
- Аналіз відповідності кадрового складу;
- Аналіз системи оплати праці
1. Обгрунтування обов'язків структурних підрозділів і окремих виконавців.
2. Перепідготовка (підвищення кваліфікації):
- Підготовка нових кадрів.
3. Оцінка існуючої системи оплати праці.
Контроль, облік виробництва
1. Контроль за результатами діяльності, їх облік.
2. Визначення ступеня та факторів ризику.
3. Звітність перед власниками.
4. Стабільність проекту виробництва, підготовка до раптових
змінам.
- Облік відхилень від плану;
- Розробка заходів щодо зниження ризику;
- Забезпечення стійкості та живучості проекту.
Результатом внутрішньофірмового планування є створення системи планів. Будь-який план в обов'язковому порядку включає в себе основні показники діяльності, які повинні бути досягнуті до кінця планового періоду. По суті, план являє собою набір специфічних інструкцій для менеджерів різних рівнів, що описують основні бізнес-процеси, які повинні виконуватися відповідними підрозділами компанії для досягнення загальної мети. Внутріфірмові плани розрізняються на основі наступних характерних рис: тимчасового горизонту (проміжок часу, на який складається план); функціональної спрямованості (наприклад, маркетинговий план і план випуску продукції, план з продажу); ієрархії планування (деякі плани розробляються у функціональних підрозділах, у створенні інших активну участь у функціональних підрозділах, у створенні інших активну участь бере топ-менеджер компанії).
Виділяють такі види планів (табл.1.3.).
Види планів
Коротка характеристика
Стратегічний план
Складається на 5 років вперед і включає в себе бачення, місію, спільні цілі, що визначають цілі організації, місце організації в майбутньому і обрані стратегії у дії. Складовою частиною цього плану є політика організації. Стратегічний план-орієнтир для прийняття рішень на більш низьких рівнях.
Загальнофірмові плани
Складаються на термін 3-5 років, продовжують стратегічний план і визначають головні завдання розвитку організації. Основу цих планів складає план розвитку.
Оперативні плани
1) Загальнофірмові плани поточної діяльності - господарські плани, які розраховуються на 1 рік. З їх допомогою товари та послуги виробляються і поставляються на ринок.
2) Поточні плани підрозділів - доповнюють загальнофірмові плани діяльності і створюються для планування роботи відділів і служб.
Плани-програми
Розробляються для реалізації конкретних інвестиційних проектів чи виконання програми розвитку функціональних областей діяльності.
З урахуванням тимчасового горизонту розрізняють: короткострокові плани (менше 1 року); середньострокові плани (від 1 до 5 років); довгострокові плани (більше 5 років), що визначається розміром і галузевою належністю підприємства, досвідом і об'єктом планування. Крім того, на зазначені строки також впливає такі чинники: життєвий цикл продукту; стан НДДКР; можливість заміни продукції.
У цілому будь-який бізнес-план повинен визначати шляхи виходу на нові ринкові позиції і надавати потенційним інвесторам відповіді на наступні питання:
1) прогнозована величина і рівень попиту на пропоновані товари і послуги на цільовому ринку;
2) оптимальний характер основних бізнес-процесів компанії, і його відповідність потребам майбутнього передбачуваного розвитку бізнесу;
3) структура асортименту продукції, що випускається, процедури вибору та критерії оцінки конкурентоспроможності окремих товарних позицій;
4) запропонований комплекс процедур, які гарантують зниження ризику при використанні інвестиційних вкладень і розробці нових видів товарів і послуг;
5) обсяг і структура всіх видів економічних ресурсів, необхідних для успішної реалізації пропонованого проекту;
6) доказ оптимальності вибору пропонованої організаційної форми і структури новостворюваного або реструктурованого підприємства (в останньому випадку слід представити надійну доказову базу, здатну переконати потенційного інвестора).
Місце бізнес-плану в системі планів підприємства визначається тим, що він: [5]
1) оцінює ступінь жізнеспоспособності та майбутньої стійкості підприємства, знижує ризик підприємницької діяльності;
2) конкретизує перспективи розвитку бізнесу, представляючи їх у вигляді обгрунтованої системи кількісних і якісних показників;
3) дозволяє отримати зовнішні інвестиції
Остання підкреслює ту обставину, що бізнес-план, на відміну від раніше описаної внутрішньофірмової системи планів, враховує не тільки внутрішні цілі підприємства, а й зовнішні цілі осіб, зацікавленість в участі яких є у підприємця.
Таким чином, можна зробити висновок, що в рамках однієї організації розробляється і загальний стратегічний план, що включає весь комплекс цілей, і окремі бізнес-плани.

2 Структура бізнес-плану

2.1 Основні розділи бізнес-плану

Склад, структура і обсяг бізнес-плану визначаються специфікою виду діяльності, розміром підприємства і метою складання.
Структура бізнес-плану
1. Резюме (оглядовий розділ)
2.Опісаніе підприємства і галузі
3. Опис продукції
4. Аналіз ринку
5. Персонал та управління
6. Виробничий план
7. План маркетингу
8. Ризики та страхування
9. Фінансовий план і фінансова стратегія
Рис 2.1. Типова структура бізнес-плану
Підготовка бізнес-плану починається з правильного оформлення титулу, який в обов'язковому порядку містить такі відомості:
- Повну офіційну назву фірми, під яким вона значиться в реєстраційних документах. Якщо у фірми є фірмовий знак, то слід також помістити його на титульному аркуші після назви фірми;
- Найменування організаційно-правової форми підприємства;
- Юридичну адресу фірми, тобто адресу, вказану в реєстраційних документах підприємства;
- Поштова адреса фірми, який може відрізнятися від юридичної;
- Телекомунікаційні реквізити: номери телефонів, факсів, електронної пошти;
- Прізвища та посади співробітників фірми, які будуть виступати як контактні особи.
Титульний лист бізнес-плану - це візуальне звернення розробників до потенційного інвестора або партнера, яке створює перше враження. Титул повинен бути лаконічним і привабливим, на ньому можна навести емблему та логотип підприємства.
Бізнес-план може містити резюме. У цьому розділі в декількох пунктах у стислій формі викладається весь бізнес-план, розкривається його сутність. Основою для написання резюме служить інформація, що міститься у всіх розділах бізнес-плану. Тому цей розділ, як правило, готується після того, як складено весь проект.
Рекомендована структура резюме:
1) Короткий опис проекту його мети і завдання;
2) ресурсне забезпечення;
3) механізм реалізації:
4) унікальність чи конкурентоспроможність продукції або послуги;
5) обсяг необхідного зовнішнього фінансування;
6) обсяг власного вкладу;
Цей розділ повинен привернути увагу того, кому буде адресований бізнес-план. Обсяг резюме 1-2 листи.
Програми та супровідні документи. У додаток включають документи, які можуть служити підтвердженням або більш докладним поясненням відомостей, представлених в бізнес-плані, наприклад: докладні технічні характеристики продукції; гарантійні листи або контракти з постачальниками і споживачами продукції; договори оренди, найму, ліцензійні угоди і т. д.
Опис підприємства і галузі. Опис цього розділу полягає в тому, щоб відобразити реалістичність майбутнього проекту, описати ситуацію що склалася в обраній сфері бізнесу. У цьому розділі потрібно чітко розділити два основних моменти:
1) що являє собою підприємство, як засіб отримання прибутку;
2) на чому буде базуватися його успішна діяльність.
Орієнтовна структура розділу:
1) чим підприємство займається (буде займатися);
2) опис ситуації (кон'юнктури) в обраній сфері бізнесу (як підприємство вписується в обрану сферу бізнесу, стан справ у цій сфері, оцінка перспектив розвитку);
3) організаційно-правова форма підприємства, організована структура, засновники, персонал і партнери, дата створення;
4) коротка історія бізнесу, що описує період його створення та зростання;
5) місце розташування підприємства (характеристика будівлі і приміщення, власність або оренда, необхідність реконструкції, гідності місця розташування);
6) специфіка роботи (сезонність, час роботи та інші особливості, пов'язані зі сферою бізнесу або використовуваними ресурсами).
Якщо підприємство тільки створюється, то цей розділ має містити додатково обгрунтування вигідності створюваного підприємства та досвід заявника проекту в обраній сфері чи інші причини, що обгрунтовують цей вибір.
Опис продукції [6] - в даному розділі необхідно дати наочне і переконливе уявлення товару (або послуг), які будуть проведені в рамках розробленого проекту. Якщо передбачається проводити кілька видів продукції, то необхідно дати окремі описи по кожному виду. Зміст даного розділу має чітко продемонструвати конкурентні переваги пропонованого продукту (послуги). Орієнтовна структура розділу: найменування продукції (послуги), призначення і область застосування; короткий опис і основні характеристики; конкурентоспроможність продукції (послуги), за якими параметрами перевершує конкурентів, з яких поступається їм; наявність або необхідність ліцензування випуску продукції; ступінь готовності, т. е на якій стадії знаходиться продукт в даний час (ідея, робочий проект, дослідний зразок, серійне виробництво і т. п.), наявність сертифіката якості продукції; безпеку і екологічність; умови поставки та упаковка; гарантії та сервіс (вимоги до гарантійного і післягарантійному обслуговування); експлуатація в т.ч. вимоги до підготовки користувачів; чи є можливості для подальшого розвитку продукції; патентно-ліцензійна захист; утилізація після закінчення експлуатації.
Пропонований новий продукт (або послуга) повинен представляти для споживача очевидну цінність, інакше він не буде користуватися попитом і бажаний рівень рентабельності не буде досягнутий. Крім того, необхідно, також і додаткові функції і послуги (додаткові якості, що збільшують цінність продукту).
До споживчими характеристиками продукції відносяться:
1) особливі технічні та інші переваги;
2) здатність задовольняти споживача (у чому, яким шляхом);
3) конкурентні переваги продукту, недоліки конкурентоспроможності виробів.
Аналіз ринку.
Ринок і маркетинг є вирішальними факторами для всіх підприємств (організацій). Найбільш геніальні виробничі технології виявляються марними, якщо товар не користується попитом на ринку.
Цей розділ спрямований на вивчення ринків і дозволяє чітко уявити, хто буде купувати запропонований товар, і який розмір потенційної ніші на ринку. Для цього слід знайти цілком конкретні відповіді на наступні питання: на яких ринках діє або буде діяти підприємство і які типи ринків ним використовуються; які основні сегменти цих ринків по кожному виду товарів (послуги); прораранжіровани чи ринки (сегменти ринку), на якому діє або буде діяти підприємство, по ефективності й інших ринкових показниках; що впливає на попит на товари (послуги) підприємства в кожному з цих сегментів; які перспективи зміни потреб покупців у кожному із сегментів ринків; як передбачається реагувати на ці зміни; яким чином відбувається вивчення потреб і попиту; яка загальна й імпортна ємності кожного національного ринку і використовуваного сегмента по всіх товарах (послугам) підприємства; які прогнози розвитку ємності сегментів на кожному з ринків; яка реакція ринку на нові товари (послуги); проводиться тестування ринку і пробні продажі .
При дослідженні ринку потрібно в першу чергу, встановити тип ринку по кожному товару або послузі.
При аналізі сильних і слабких сторін конкурентів відповідають, перш за все, на питання:
1) хто є найбільшим виробником аналогічних товарів;
2) чи багато уваги і засобів вони приділяють рекламі;
3) їх продукція: основні характеристики, рівень якості, дизайн, думка покупців.
4) Який рівень цін на продукцію компаній-конкурентів; яка політика цін.
При аналізі ринку збуту досліджується його структура, тобто проводиться операція сегментування ринку - поділу загальної маси споживачів на певні групи (сегменти), для яких властиві загальні потреби, вимоги до товару та мотиви його придбання.
Маркетингова стратегія. Схема розповсюдження товарів і послуг [7]
Розділ, присвячений маркетингу, є однією з найважливіших частин бізнес-плану, оскільки в ньому безпосередньо говориться про характер намічуваного бізнесу, і визначаються маркетингові методи, завдяки яким можна розраховувати на успіх.
Маркетинг є одним з важливих умов на шляху бізнесу до успіху. У цьому розділі слід докладно розглянути стратегію залучення споживачів (рекламні кампанії, безкоштовне надання зразків, участь у виставках та ін) Необхідно забезпечити ув'язку параметрів «ціна-якість-рентабельність». При цьому рекомендується діяти в такій послідовності:
1) чітко вибудувати наступний ланцюжок «споживча цінність-прийнятна ціна» (наприклад: товар масового попиту-низька ціна, престижний товар - висока ціна);
2) визначити, як на ринку здійснюється процес ціноутворення, хто диктує ціни (виробник чи покупець, як правило, частіше цього, пріоритет останнього);
3) сформулювати мету, досягнення якої має сприяти обрана стратегія і тактика ціноутворення (наприклад, захоплення ринку у конкурентів за допомогою значного зниження ціни та ін)
4) визначити приблизний діапазон цін: мінімально допустима ціна-максимально можлива ціна (мінімальна ціна визначається витратами виробництва продукції (послуги), максимальна ціна визначається ринковою кон'юнктурою).
Орієнтовна структура розділу «План маркетингу»:
1) опис конкуренції (передбачає ідентифікацію найближчих компаній-конкурентів і аналіз власних можливостей)
2) опис ринку збуту продукції (послуги). Зібрані дані слід віднести до таблиці:
Продукт
Ціна
Споживач і обсяг покупок на рік
Кількість покупок на рік
Вартість покупок на рік
Підтверджуючий документ
Підтверджуючим документом обгрунтованості і реальності існування ринку збуту можуть стати листи, заявки, маркетингові дослідження протоколи про наміри, договори;
3) опис постачання товару від місця виробництва до місця продажу або споживання (повний опис включає в себе: пакування, складування на місці виробництва, комплектування для відправлення, транспортування до місця продажу, передпродажний сервіс, власне продажу);
4) опис каналів збуту продукції (послуги). Продаж може бути здійснена через відповідні канали збуту: магазини роздрібної торгівлі, дрібнооптові бази або магазини, мережу дилерів, комерційних агентів.
5) стратегія залучення споживачів, виходячи з конкретних можливостей (у т.ч. фінансових) підприємства) рекламні кампанії, безкоштовне надання зразків, участь у виставках та ін);
6) ціна і обсяг збуту пропонованої продукції (саме ціна продажу продукту (послуги) визначає, в кінцевому рахунку, величину прибутку, рентабельність бізнес-проекту). На цьому етапі необхідно забезпечити ув'язку параметрів «ціна-якість-рентабельність».
Стратегія маркетингу - це складова частина цього стратегічного управління компанією. Розробка стратегії маркетингу включає:
1) вивчає ємність ринку та інших його характеристик;
2) постановку заходів і робіт для досягнення цілей; контроль виконання завдань.
Розробка стратегії маркетингу може бути представлена ​​у вигляді наступних етапів: [8]
Таблиця 2. Комплексна стратегія маркетингу
Найменування етапу та її зміст
Коментарі
Визначення цінової стратегії
1. Фактори, які беруться до уваги при встановленні ціни
2. Розрахунок цін для кожного продукту
3. Стратегічна лінія цінової поведінки фірми на ринку
Перевищення попиту над пропозицією, зростання зарплати; невисока ефективність використання основного капіталу, устаткування, робочої сили; ажіотажний попит; монопольно встановлена ​​ціна; роль державних заходів і т.д.
Ц = С / (1-П)
Де Ц-ціна; C-собівартість товару; П-мінімально прийнятна для фірми частка прибутку в ціні. Стратегія «проходження за конкурентом», «непересічно», маркетингова тактика.
Стратегія в області якості
1. Характеристики якості, найбільш привабливі для покупця.
2. Тенденції зміни привабливості продукції.
3. Стратегічна лінія в сфері підвищення якості.
Відповідність ринковим вимогам; вдосконалення технологій; контроль за якістю; стимулювання працівників.
Визначення стратегії дизайну
1. Стратегічна лінія поведінки фірми в галузі дизайну.
2. Організація дизайнових обслуговування.
3. Витрати на дизайнових обслуговування.
Стратегія просування товару на ринок
1. Форми товарної реклами
2. Обсяг витрат
3. Спеціальні стимулюючі заходи.
Друкована, телевізійна, зовнішня, на транспорті, сувенірна і т. д. Кількість виділених коштів та їх розподіл по статей майбутнього використання.
Стимулювання збуту та сервісне обслуговування
1. Організація внутрішньої служби збуту.
2. Каналу збуту.
3. Умови повернення грошей клієнтам.
4. Преміальні види продажів.
Оптовики, посередники, торгові фірми
Додаткові вимоги
1. Запчастини, що передаються з продукцією.
2. Способи розповсюдження додаткової інформації.
3. Організація післяпродажного обслуговування
4. Додаткові способи доставки.
Схема розповсюдження товарів і послуг.
Система розповсюдження товарів складається з збутової структури (органи і канали збуту), а також з логістичної інфраструктури збуту (склади, транспорт). Збутова політика - це система рішень, прийнятих продавцем, з метою реалізації обраних стратегій та отримання найбільшого ефекту збуту товарів.
Збутова політика повинна відображати: типи посередників та їх роль у ланцюжку збуту; рівень селективності збуту; можливості опту і роздробу: потреби в обслуговуванні після продажу: оптимальна структура методів і каналів збуту: структуру ціни для кінцевого покупця (споживача): напрямок в області збутової комунікації
Збут може бути прямим (продаж товару безпосередньо споживачеві), непрямим (продаж через посередників) і комбінованим. Залежно від числа посередників канал може бути коротким (один-два посередника) і довгим (більше двох посередників, послідовно перекуповують товар один у одного). Під схемою розповсюдження товарів (послуг) мається на увазі організація каналів збуту, тобто шляхів за якими товари рухаються від виробника до споживача.
2.2 Технологія складання фінансового плану [9]

Фінансовий план покликаний узагальнити попередні матеріали і представити їх у вартість вираженні; визначити, якими будуть доходи від продажів і прибуток за перший, і наступні роки в результаті обраної фінансової стратегії. При цьому слід відповісти на важливе питання відповісти на важливе питання, яке кількість інвестицій буде потрібно для реалізації буде потрібно реалізації бізнес-плану в аналізованому періоді?
Фінансовий план виявляє загальний потенціал пропонованого бізнесу. При відкритті нового підприємства він буде представляти собою своєрідність «розклад по фінансуванню», оскільки в цьому випадку всі офіційні оцінки є прогнозними і тому носять імовірнісний характер.
У розділі «Фінансовий план і фінансова стратегія» розписуються витрати на придбання обладнання, оренду або придбання відповідних приміщень (у т. ч виробничих площ), наводяться розрахунки податкових платежів, схема повернення кредитних фінансових коштів (за прямого кредитування або за лізинговою угодою). [10] Повинні бути описані умови всіх інших, які відносяться до проекту або вже знаходяться на балансі кредитів. Виконуються розрахунки по планованого прибутку і грошових потоків, вказуються джерела фінансування проекту. Розрахунок податкових платежів проводиться за тими податками, які повинні сплачуватися різними видами підприємств відповідно до чинної системи оподаткування. Наприклад, юридичні особи можуть працювати як за звичайною, так і спрощеній системі оподаткування. Для індивідуальних підприємців залежно від виду бізнесу також передбачені різні режими оподаткування (наприклад, по деяких видах підприємницької діяльності введено єдиний податок на поставлений дохід, ставки якого різні в різних регіонах РФ). [11]
Мета фінансового плану-визначити ефективність пропонованого бізнесу. Фінансовий план складається на весь термін реалізації бізнес-проекту і включає в себе: план (прогноз) доходів і витрат; план грошових надходжень і виплат; аналіз стану потоку реальних грошей (готівки); балансовий план; аналіз беззбитковості; стратегію фінансування.
Для проведення економічної та фінансової оцінки ефективності проекту слід уважно проаналізувати балансовий план підприємства, в якому відображаються активи і пасиви фірми, кошти, вкладені у розвиток виробництва самим підприємцем та його партнерами, і нерозподілений прибуток. Балансовий план являє собою рахунок активів (включає грошові кошти, обладнання, будівлі, споруди, землю, тощо) і пасивів (зобов'язань перед кредиторами), різниця яких представляє собою власний капітал підприємства, до якого відносяться кошти, вкладені партнерами, і прибуток, відстаюча після вирахування податків.
Фінансовий план, як ніякий інший розділ бізнес-плану, важливий не тільки для потенційних інвесторів, але і для внутрішнього використання, тому йдуть ставитися з собою ретельністю до його складання і постійно його оновлювати. Фінансові аспекти вимагають особливих знань, перш за все знань бухгалтерського обліку та аналізу, тому для його підготовки, якщо підприємство (фірма) настільки мало, що у нього (неї) немає свого бухгалтера (фінансової служби), або він (вона) недостатньо кваліфікований, часто запрошуються фахівці зі спеціалізованих аудиторських компаній. [12]
Аналіз стійкості та чутливості проекту. [13]
Необхідно проаналізувати стійкість проекту до можливих змін як економічної ситуації в цілому (зміна структури і темпів інфляції, збільшення строків затримки платежів), так і внутрішніх показників проекту (зміна обсягів збуту, ціни продукції).
Ступінь стійкості проекту по відношенню до можливих змін умов реалізації може бути охарактеризована показниками кордонів беззбитковості (граничних рівнів) обсягів виробництва, цін виробленої продукції та інших параметрів. Ці та їм подібні показники, по суті, відповідають сценаріями, які передбачають відповідне зниження обсягів реалізації, цін реалізованої продукції і т. д., але вони не є показниками ефективності самого проекту. Кордон беззбитковості (граничний рівень) параметра проекту для деякого кроку розрахункового періоду визначається як такий коефіцієнт значенням параметра, при застосуванні якого чистий прибуток учасника на цьому кроці стає нульовим. [14]
При аналізі чутливості можна використовувати такі важливі коефіцієнти, що характеризують діяльність підприємства, в тому числі: [15]
- Коефіцієнти ліквідності:
Поточний коефіцієнт = поточні активи / поточні пасиви
Коефіцієнт термінової ліквідності = готівкові кошти + короткострокові ринкові цінні папери + дебіторська заборгованість / поточні пасиви
- Співвідношення власних і позикових коштів / коефіцієнти структури капіталу:
Відношення довгострокової заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів = довгостроковий борг / акціонерний капітал
Відношення загальної заборгованості до частки власного капіталу в загальній сумі активів = поточні пасиви + довгостроковий борг / акціонерний капітал
Коефіцієнт покриття відсотка = операційний прибуток / річні сплати відсотків
- Коефіцієнт прибутковості
Прибуток на загальні активи = чистий прибуток після виплати податків + витрати на виплату відсотків-податкові пільги на виплату відсотків / сума активів
Прибуток на власний капітал = чистий прибуток у розпорядженні звичайних акціонерів / загальний акціонерний капітал
Витрати по відношенню до доходів = витрати (до виплати податків) / прибутки
- Коефіцієнти оборотності капіталу:
Оборот суми активів = продажу / середня сума активів
Оборот дебіторської заборгованості = збут / середня (чиста) сума рахунків, що підлягають до оплати
Оборотність запасів = продажу / середня сума запасів
- Коефіцієнти акціонерів:
Коефіцієнт безпеки звичайних акцій = чистий прибуток у розпорядженні звичайних акціонерів / число циркулюючих акцій
Облікова вартість акцій = акціонерний капітал / число циркулюючих акції
2.3 Бізнес-план створення торгової компанії ТОВ «Високі технології»
Зміст бізнес-плану
1. Резюме
2. Опис підприємства і галузі
3. Опис продукції (послуг)
4. Аналіз ринку
5. Організаційний план
6. Персонал та управління
7. Виробничий план
8. План маркетингу
9. Ризики та страхування
10. Фінансовий план і фінансова стратегія
1. Резюме
Основною ідеєю пропонованого проекту є створення магазину «Високі технології», що представляє на ринку цифрових технологій міста повний спектр програмного і апаратного забезпечення від відомих виробників і розробників, як Росії, так і Європи, Америки, Японії. А також повне надання гарантійних, консультаційних і різних сервісних послуг, пов'язаних з використанням придбаного програмного забезпечення.
Переваги пропонованого проекту:
1) залучення на ринок міста найбільшої комп'ютерної компанії Росії, яка є офіційним партнером відомих іноземних компаній-виробників висококласної комп'ютерної техніки, що забезпечить:
- Висока якість обчислювальної техніки, що виключає збої і неполадки при її експлуатації;
- Повне і безкоштовне гарантійне обслуговування;
- Надійність і високий експлуатаційний ресурс.
2) відкриття офісів продажу в районах міста, до цих пір не освоєних конкурентами.
Загальна вартість даного проекту складає 25 528 тис. руб. З них: 8000, 0 тис. руб. - Інвестиційний кредит, 17 528, 0 тис. руб .- власні кошти підприємства (у тому числі 1 765, 8 тис. руб. За рахунок реінвестування частини прибутку та амортизаційних відрахувань).
У вартість проекту входить:
1) оренда, оздоблення та обладнання приміщень;
2) закупівля товару;
3) витрати на рекламу
Термін погашення кредиту кінець 2010 р . (3-его року реалізації проекту). Джерелом погашення кредиту і відсотків по кредиту стане прибуток від діяльності підприємства. Інвестиційний кредит передбачається отримати від комерційного банку, який одночасно стане одним із засновників нової компанії. Участь інвестора в статутному капіталі дозволить одержати йому гарантований дисконтований дохід, який до 2010 року р. Складає 3639 тис. руб.
Даний бізнес-план є документом, що представляє повний опис всіх аспектів діяльності підприємства, аналізує можливі ризики, з якими воно може зіткнутися, визначає способи вирішення цих проблем і відповідає на головне питання: «Чи варто вкладати гроші у цей проект, і чи зможе він тільки окупити витрати на його реалізацію, а й забезпечити можливість отримання серйозний прибуток? ».

2. Опис підприємства і галузі
Створення компаній, що надають на Російському ринку апаратні і програмні продукти різних іноземних фірм, припадає на кінець 80-х початок 90-х рр.. На протязі декількох років ця сфера діяльності перетворилася в один з найбільших і прибуткових бізнесів у країні, що пов'язано з активним використанням нових комп'ютерних технологій у бізнес-процесах, управлінні, комунікаціях, індустрії розваг і т.д. Подальший розвиток цифрових технологій в Росії обумовлюється наступними основними причинами.
1) поява клієнтів, які вимагають якісного і швидкого обслуговування;
2) плавна інтеграція всіх сфер діяльності з цифровими комп'ютерними технологіями.
Вже до кінця 90-х рр.. в Росії відбулася концентрація точок збуту різноманітних видів комп'ютерної техніки, що призвело до зниження цін і насичення ринку різними виробниками. Сталося формування найбільших оптових компаній-роселлеров. Сьогодні невеликі регіональні, по суті, є їх представництвами і займаються продажем комп'ютерної техніки. Головною ж відмінністю їх один від одного невеликих конкуруючих компаній, що займаються продажем комп'ютерної техніки в регіонах є закупівля товару у різних найбільших фірм постачальників. Це, у свою чергу, викликає необхідність пошуку найкращої компанії - роселлера, яка б гарантувала низькі ціни та висока якість продукції, що поставляється в регіони. Цей пункт, по суті є найважливішим при організації невеликої комп'ютерної фірми.
Даний проект передбачає створення мережі магазинів «Високі технології», яка бути представництвом найбільшої компанії-роселлера в Росії «Electronic-STAR» займається продажем комп'ютерної техніки та її обслуговуванням. Основною перевагою даного проекту є залучення на ринок компанії, яка є офіційним партнером відомих іноземних компаній-виробників комп'ютерної техніки, що забезпечує:
1) високу якість обчислювальної техніки, що виключає збої і неполадки при її експлуатації;
2) повне і безкоштовне гарантійне обслуговування;
3) надійність і високий експлуатаційний ресурс, який дозволяє визначити сроі гарантії на всі товари аж до 3-х років.
Передбачувана висока ефективність проекту обумовлена:
1) вибором найкращої компанії (якість товарів та їх надійність, зручність співпраці і т. д.), представником якої будуть «Високі технології»;
2) отримання вигідного контракту, що дозволяє нам брати частину товару на реалізацію або в кредит з поступовим погашенням;
3) відкриття декількох офісів продажу в усіх стратегічних районах міста.
Все вищезазначене дозволить зменшити час і витрати на доставку і установку товару, а також скоротити час і витрати покупців на пошук потрібного їм товару.
Для нормального функціонування компанії необхідно мати приміщення під офіс, до складу якого повинні входити
1) приміщення для управлінського персоналу - загальною площею 20 кв.м.;
2) виставковий зал для відвідувачів і менеджерів - загальною площею 60 кв.м.;
3) роздягальня і санвузол для менеджерів і техперсоналу - 20 кв. м .;
4) службове приміщення для техперсоналу - 20 кв. м .;
5) склад - 50 кв.м.
Таблиця 1. Витрати на утримання одного офісу
Стаття витрат
Сума, тис. грн.
Оренда приміщення, 170 кв.м.
90 / міс.
Ремонт і обробка приміщення
300
Телефон (багатоканальний)
20
Реєстрація, ліцензування и.т. п.
10
Разом (без оренди)
530
3. Опис продукції (послуг)
Компанія «Високі технології» пропонує наступні види послуг:
1) продаж готових комп'ютерів, моніторів, пристроїв зв'язку (мобільні телефони, комутатори, комплектуючі і т. д.), друкарської техніки, а також програмного забезпечення;
2) надання покупцям окремих компонентів комп'ютерних систем, а також збирання комп'ютерів за індивідуальними замовленнями;
3) монтаж і настройка мережевого і комунікаційного устаткування, можливість створення цілого мережевого / комунікаційного проекту;
4) здійснення сервісного обслуговування техніки, безкоштовна доставка і гарантійне обслуговування, надання консультаційних послуг.
Вся продукція, пропонована компанією «Високі технології», є результатом багаторічних досліджень в області цифрових технологій. Її відрізняє якість і надійність, а також функціональність і прийнятним ціна. До того ж, кожна одиниця товару буде ретельно перевірена на адаптивність і стійкість до роботи в Росії. Всі компанії, що представляють свою продукцію в нас, є всесвітньо відомими та мають зареєстровані товарні знаки, що гарантують якість їхньої продукції. Серед них такі гранди комп'ютерної індустрії, як: Abit, Albatron, ATI, Asus, Acer, Acorp, ASrock, BenQ, Biostar, Сhaitech, Corsar, DFI, Elitegroup, Epox, Formoza, Fujitsu, Gigabyte, Hitachi, Hunix, IBM, Intel , Iwill і. т. д. Область застосування пропонованої нами продукції дуже різноманітна, це: медицина та охорона здоров'я, наука і освіта, комерція та маркетинг, менеджмент і управління, виробництво і збут, а також всі види комунікацій, розваг, творчості і дозвіллєвої діяльності.
Оплата та доставка здійснюється наступним чином. Компанія «Electronic STAR» погодилася підписати з нашою компанією контракт про надання з їх боку товару на суму 800 тис. руб. з умовою первісної оплати 50% від загальної суми замовлення, що складе 400 тис. руб., а частина, що залишилася погашається нами в міру реалізації товару. Таким чином, витрати нашої фірми на початкову закупівлю необхідної кількості товару становитимуть 400 тис. руб. Після оплати нами 50% загальної вартості контракту, протягом 3-5 днів проводиться відвантаження товару. Протягом наступних 2 місяців за контрактом нами повинна бути виплачена частина боргу. Після виконання всіх зобов'язань з тієї й іншої сторони, між фірмою постачальником «Electronic STAR» та фірмою дилерів «Високі технології», на тих же умовах, підписується новий контракт.
Таблиця 2. Основні види продукції, які будуть надаватися компанії «Високі технології»
Готові варіанти системних блоків, ноутбуки
Монітори
Комплектуючі
Процесори, материнські плати, оперативна пам'ять, жорсткі диски, відіадаптери, дисководи, корпуси, клавіатури, мишки, звукові плати, котроллер, тюнери, системи охолодження.
Мережеве обладнання
Модеми, інтернет-карти
Джерела безперебійного живлення
Периферія
Принтери, сканери, плотери, дигітайзери, портативні накопичувачі інформації, палітурні машини, лічильники купюр, ламінатори.
Копіювальна техніка
Кліматичне устаткування
Кондиціонери, обігрівачі
Аксесуари
Мережеві фільтри, колонки, мікрофони, навушники, розгалужувачі, джойстики, кабелі, перехідники, дискети, компакт-диски, диск-бокси, тримачі для паперів, килимки для миші, знищувачі паперів, аксесуари до ноутбуків
Витратні матеріали
Програмне забезпечення
Факси, телефонія, комунікаційні карти
Ремонт, послуги, роботи
Ремонт комп'ютерів, принтерів, копіювальної техніки, роботи з прокладання мережі, upgrate

4. Аналіз ринку
Споживачам нашої продукції і послуг є люди, які мають фінансові можливості середні та вище середніх. У той числі: середні і дрібні організації, які потребують в гарній техніці та її якісному обслуговуванні; державні (бюджетні) установи, навчальні заклади (школи, ВНЗ, коледжі, ліцеї), великі комерційні компанії, задіяні в таких сферах бізнесу, як стільниковий зв'язок, Інтернет, комунікації, велике виробництво, газові і нафтові галузі, системи енерго -, водо-і газопостачання і т. д. Також наша компанія планує надавати свої послуги приватним особам, які купують техніку для власних потреб.
Наші офіси планується розмістити в 4-х районах міста:
1. Місце великого скупчення молоді, так як в цьому районі розташовано багато навчальних закладів (університет, монтажний та медичний коледжі, 3 школи). Крім того, даний район є екологічно чистим, що робить його одним з найбільш популярних і, відповідно, одним з найдорожчих районів міста, з високим рівнем населення, що має доходи вищі за середні.
2. Для другого офісу обраний самий центральний і діловий район міста, де зосереджена величезна кількість різних офісів, магазинів та інших насичених людьми організацій. Його відрізняє вигідне місце розташування, яке визначається високим рівнем концентрації потенційних клієнтів і транспортних комунікації.
3. Третій офіс буде розташовуватися в районі з високою концентрацією елітного житла, що може дати хороший попит на нашу продукцію, є хороша пропускна здатність автомобільного і громадського транспорту.
4. Район для четвертого офісу характеризується високою щільністю населення та концентрацією недорогого житла, тут розташована велика кількість великих і середніх підприємств.
Аналіз конкурентів: так як на даний момент в нашому місті присутні компанії, що займаються продажем і обслуговуванням різної комп'ютерної техніки, то, отже, конкуренція в цій сфері бізнесу досить висока. До безпосередніх компаніям конкурентам слід віднести: «атто», «Компьютермаркет», «Крокодил», «Софіт», «Тура», «Контініус», «Матриця», «Світ комп'ютерів». У той же час наша компанія вигідно відрізняється від аналогічних тим, що ми є представником найбільшої компанії в Росії, що надає своїм клієнтам найбільший асортимент продукції відомих фірм-виробників комп'ютерної техніки. Головна ж відмітна риса нашої роботи - це продаж та обслуговування комп'ютерної техніки, придбаної у самих виробників з попереднім тестуванням кожної одиниці продукції. Е то дозволить, при практично однаковому рівні цін, отримати додаткові конкурентні переваги, пов'язані з якістю і надійність продукції, що поставляється, а також високим рівнем обслуговування ..
5. Організаційний план
При створенні нової компанії була вибрана форма власності - товариство з обмеженою відповідальністю. Збільшення статутного капіталу ТОВ відбувається тільки після внесення усіма його засновниками вкладів у повному обсязі. Інвестор внесе свій внесок у статутний капітал, що дозволить йому, дозволить йому отримати у подальшому гарантований дохід на внесений капітал. Статутний капітал ТОВ «Високі технології» складає 10 000 тис. руб.
Компанія управляється радою директорів з числа засновників, кожен їх яких (за винятком представника банківської окремий офіс продажів, закріплений за ним. При цьому буде генеральний директор, офіс якого буде знаходитися в одному з найбільших офісів продажів.
При створенні підприємства будуть використовуватися консультації професійних юристів, фахівців з банківських операцій, зі страхування, рекламі.
6. Персонал і управління
Директор здійснюють керівництво всіма процесами в організації, координує і контролює діяльність всіх підрозділів компанії.
Менеджер з адміністративних питань, маркетолог - поєднує діяльність з пошуку замовлень на продукцію, залучення покупців, консультації.
Менеджер з продажу - здійснює діяльність з пошуку замовлень на продукцію, залучення покупців, консультації.
Технічний персонал (збирачі, наладчики, установники) - здійснюють весь виробничий процес і його забезпечення допоміжними ресурсами.
Бухгалтер-економіст - поєднує обов'язки бухгалтера та економіста, проводить контроль за фінансовим станом організації, веде щоденний облік виручку і витрат. Займається плануванням та розрахунком всіх виробничих показників.
Касири-оператори - здійснюють прийом плати за послуги, здавання виручки, видачу дисконтних карт.
Охоронці здійснюють охорону всього офісу.
Підбір персоналу буде проводиться за оголошеннями в ЗМІ після аналізу анкет, заповнених кандидатами, і наступного співбесіди.
Управлінський персонал кожного офісу очолюватиме один із засновників.
Характеристика управлінського персоналу.
Директор - має вищу економічну освіту.
Менеджер - також випускник вищого навчального закладу, вік 25 років, досвід роботи в цій області 2 роки.
Бухгалтер - економіст повинен мати відповідну освіту, досвід роботи не менше 5 років, знання ПК.
Таблиця 3. Штатний розклад роботи одного офісу ТОВ «Високі технології»
Посада
Кількість осіб
Заробітна плата, тис. руб.
Директор
1
20
Менеджер з адміністративних питань, маркетолог
1
8
Менеджер з продажу
3
7
Технічний персонал
3
6
Бухгалтер-економіст
1
5
Касир-оператор
2
4,5
Охоронець
2
4
Прибиральник
1
2
Двірник
1
1,5
Разом:
15
Плановане робочий розклад роботи офісів продажів з 10.00 до 19.00, одні коротким вдень - субота, час роботи з 10.00 до 17.00, з одним вихідним днем ​​- неділя. Охоронці працюють за графіком «доба - двоє».
За планом кількість офісів має скласти 4, по одному в центральні райони міста (один з офісів буде поєднувати свої функції з головним, тому в ньому кількість співробітників буде збільшено на 2 особи). Це означає, що в організації «Високі технології» загальна кількість співробітників складе 62 людини.
7. Виробничий план
Для реалізації даного проекту необхідно орендувати, відремонтувати та обладнати 4 офіси у відповідних районах, кожен площею 170 кв.м.

Таблиця 4. Потреба в коштах на оплату праці, тис. руб
Посада
Кількість осіб
Заробітна плата, тис. руб.
Річний фонд зарплати, тис. руб. на одного працівника
Загальна сума зарплати за категоріями працівників
Генеральний директор
1
25
300
300
Директор
1 * 3
20
240
720
Менеджер з адміністративних питання, маркетолог
1 * 4
8
96
384
Менеджер з продажу
3 * 4
7
84
1008
Технічний персонал
3 * 4
6
72
864
Бухгалтер-економіст
1 * 4
5
60
240
Секретар
1
4,5
54
54
Касир-оператор
2 * 4
4,5
54
432
Охоронець
2 * 4
4
48
384
Прибиральник
1 * 4
2
24
96
Двірник
1 * 4
1,5
18
72
Кур'єр
1
1,5
18
18
Разом:
4572

Таблиця 5. Кошторис витрат на оплату праці, тис. руб.
Елементи витрат
Величина показника по періодах
2006 р .
2007 р .
2008 р .
1кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п. / г
2 п. / г
Витрати на оплату праці
1143
1143
1143
1143
2286
2286
4572
Податки на ФОП
421
421
421
421
842
842
1684
Разом:
1564
1564
1564
1564
3128
3128
6256


Таблиця 6. Необхідні кошти для технічної підготовки і розвитку виробництва
Стаття витрат
Кількість обладнання
Сума витрат, тис. крб.
Фірма-виробник
Меблі (столи, стільці, стелажі, шафи)
420, 00
Місцеве виробництво
Спецінструмент та торгівельне обладнання
700, 00
Місцеве виробництво
Будматеріали
360, 00
Оптові бази
Ремонтні роботи
270, 00
Оргтехніка та комплектуючі
2194, 00
Компанія «Electronic-STAR»
Одяг для персоналу
20 комп.
84, 30
Легпромсервіс
Касовий апарат
4 од.
20, 00
Москва
Усього:
2058, 30
8. План маркетингу
Знову створюване підприємство «Високі технології» передбачає, що на початку своєї діяльності не буде мати проблем зі збутом продукції. Компанія ставить своїм завданням не рекламу конкурентного товару, а самого підприємства. Звідси її стратегія просування продукції та послуг носить цілеспрямований характер і ставить основною своєю метою навіювання довіри до самої компанії і, отже, до поставляється нею продукції і послуг. При цьому, кожне маркетинговий захід буде спрямовано на те, що «Високі технології» у своїй роботі виходять, насамперед, з потреб клієнта. Подібна стратегія носить перспективний характер і ведеться на регіональному рівні з метою витіснення найбільш слабких конкурентів і захоплення відповідної частки ринку.
Реклама: для залучення клієнтів планується за 30 днів до офіційного відкриття розмістити рекламні оголошення і статті рекламного характеру в найбільш популярних місцях ЗМІ. За тиждень до відкриття планується розміщення рекламного оголошення «біжучим рядком» на найбільш популярних TV-каналах (ТНТ, СТС). У день відкриття планується встановити спеціальні дисконтні ціни, безкоштовну доставку та налагодження придбаної продукції. Витрати на проведення рекламної компанії щомісяця складають від 30 до 50 тис. руб.
Ціна на продукцію встановлюється методом націнки на витрати, де мінімальна ціна буде визначатися валовими витратами, а максимальна-цінами конкурентів і потенційними можливостями клієнтів Встановлення остаточної ціни буде здійснюватися в цих межах.
Далі передбачається наступна довгострокова програма залучення клієнтів і стимулювання збуту:
1) укладання договорів з великими і середніми підприємствами на постійну знижку при довготривалій співпраці і великих обсягах замовлень;
2) продаж в кредит протягом 1 року, консультація по телефону та Інтернет
Передбачувана сума замовлення для отримання дисконту знижок повинна бути не менше 60 тис. руб. Крім того, в подальшому передбачається відкрити кілька Інтернет-кафе та ігрових комп'ютерних салонів. Нововведення плануються після того, як окупляться всі витрати, буде повернуто інвестиційний кредит і завойована основна частка ринку.
9. Ризики та страхування
У ході діяльності компанії «Високі технології» можуть виникнути деякі ризики. Види основних ризиків та шляхи їх нейтралізації представлені в таблиці.
Таблиця 7. Ризики і способи з нейтралізації
Види ризиків
Частки ризиків
Способи нейтралізації
Низькі обсяги продажів
30%
Щоб забезпечити підвищення обсягу продажів нашого товару, слід підвищити якість реклами і знизити ціни шляхом застосування дисконтів і знижок.
Протидії конкурентів
15%
Для конкурентної боротьби необхідно буде посилити свою присутність на ринку шляхом акцентування уваги рекламній компанії на якості нашої продукції та її невисоку ціну. Плюс можливість покупки в кредит. А також збільшити кількість менеджерів, які займаються пошуком клієнтів поза офісом.
Падіння попиту на продукцію і послуги
15%
Падіння попиту на комп'ютерну техніку відбувається, як правило, в період літніх відпусток та канікул. Це відбувається через масові відтоків людей з міст і фактичної зупинки ділової активності. Як-то вплинути на таку ситуацію практично неможливо й безглуздо. Але наша фірма в даний період змістить акцент на надання знижок на техніку, а також здійснення великих монтажних робіт в області комунікацій і бездротових технологій. Це дозволить нашій компанії обставать в плюсі ​​навіть у такій неактивний споживчий період.
Зміна цін на продукцію
35%
Так як наша компанія є дилером іншій компанії, то й ціни на кінцеву продукцію залежать від цін постачальників. Тому при зміні закупівельних цін доведеться змінювати ціни, як у велику, так і в меншу сторону.
Стихійні лиха (пожежа, повінь і т. д.)
5%
Впливати на стихійні лиха неможливо. Можна лише знизити збитки, якщо подбати про пожежобезпеки, ізольованості складських приміщень, а також правильному розташуванні офісу поза небезпечних зон. Також слід використовувати методи страхування.
Таблиця 8. Потреба в інвестиціях на2007 рік і джерела їх фінансування, тис. руб.
Напрямок інвестицій
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
Всього інвестицій
Структура%
Потреба в інвестиціях всього:
9765,8
4962
6150
4650
25528
100
У тому числі:
- Придбання нестандартизованого обладнання
- Придбання спецінструменту
-Ноу-хау
-Технологічна підготовка виробництва
-Реконструкція виробництва
-Поповнення оборотних коштів
- Проведення маркетингу
- Невраховані витрати
1358,3
700
32,0
84,0
2188,0
5290,0
61,0
50,5
4905,0
30,0
27,0
25,0
25,0
6000,0
50,0
50,0
25,0
25,0
4500,0
50,0
50,0
1358,3
700
82,0
134,0
2188,0
20695,0
191,0
178,0
5,3
2,7
0,3
0,5
8,7
81,1
0,7
0,7
Таблиця 9. Джерела фінансування тис.руб.
Джерела фінансування
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
Всього
Інвестиційний кредит
8000
-
-
-
8000
Прибуток від продажів
1024
3961
5370
3870
14405
Амортизація
562
780
780
780
2902
Перехідний залишок прибутку
-
221
-
-
221
Всього інвестицій:
Таблиця 10. План доходів і витрат, тис.руб.
Найменування показника
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п / р
2 п / р
Виручка від реалізації
1705
4188
5983
6853
9289
14614
15688
33688
49550
126738
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
2185
3282
4105
5482
7431
11691
12550
26426
39640
101391
Валовий прибуток
-390
906
1878
1371
1858
2923
3138
6607
9910
25347
Податок
57
129
183
186
247
382
409
794
1174
2841
Чистий прибуток
-477
777
1695
1185
1611
2541
2729
5813
8736
22506

Таблиця 11. Баланс грошових витрат і надходжень, тис. руб.
Стаття витрат
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п / р
2 п / р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Готівка на початок періоду
0
- 302
-98
178
14
20
6
14
42
3148
Приплив готівки всього:
9922
4315
6164
7048
9484
14809
15883
33423
49940
127518
У тому числі:
- Виручка від реалізації
- Інвестиційний кредит
- Амортизація
1795
8000
127
4188
-
127
5983
-
181
6853
-
195
9289
-
195
14614
-
195
15688
-
195
33033
-
390
49559
-
390
126739
-
780
Відтік готівки - всього:
10224
4111
5888
722
9478
14823
15875
33395
46834
111202
У тому числі:
- Вироб. витрати
- Інвестиційні витрати
- Купівля обладнання, оснащення
- Реконструкція виробництва
- Інші інвестиційні витрати
- Поповнення оборотного капіталу
- Відсотки по інвестиційному кредиту
- Повернення інвестиційного кредиту
- Гарантований дохід інвестора
- Податки
2185
4392
2058
2188
146
3590
-
-
-
57
3282
-
-
-
-
700
-
-
-
129
4105
-
-
-
-
1000
600
-
-
183
5482
-
-
-
-
1105
200
-
239
186
7431
-
-
-
-
1600
200
-
-
247
11691
-
-
-
-
1200
200
1350
-
382
12550
-
-
-
-
1000
166
1750
-
409
26426
-
-
-
-
2500
245
500
930
794
39640
-
-
-
-
500
120
2400
-
1174
101391
-
-
-
-
4500
-
-
2470
2841
Готівка на кінець періоду
- 302
- 98
178
14
20
6
14
42
3148
19464
Джерелами фінансування є:
1) кошти стороннього інвестора в розмірі 8000, 0 тис. крб.;
2) власні кошти підприємства у сумі 17 528 тис. руб.
Розрахунок чистого прибутку на планований період, баланс грошових витрат і надходжень, потреба в оборотному капіталі, оцінка ефективності інвестицій (на основі моделі дисконтованих грошових потоків) представлені в таблицях.
У представленому балансі зроблена оцінка синхронності надходжень і витрачання грошових коштів. Розрахунки виконані в цехах на 1 січня 2007 р . Брак готівки в 2 і 3 кварталах 2007 р . буде покриватися підприємством з власних джерел.
Таблиця 12. Розрахунок потреби в оборотному капіталі, тис. руб.
Елементи оборотного капіталу
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
Поточні активи - всього
7195
1559
1999
2000
У тому числі:
- Сировина і матеріали
- Готова продукція
- Дебіторська заборгованість
- Грошові коштів
317
647
4786
1445
1254
2476
9289
2580
2262
4403
16516
4830
3617
6759
25348
7753
Поточні пасиви - всього
1095
5404
11816
22782
У тому числі:
- Кредиторська заборгованість
1905
5404
11816
22782
Оборотний капітал-всього
5290
10195
16195
20695
Зміна оборотного капіталу
5290
4905
6000
4500
Коефіцієнт оборотності
2, 26
4, 56
5, 1
6,12
Розрахунок потреби в оборотному капіталі зроблений, виходячи з планованих нормативів оборотних коштів за елементами, з урахуванням прогнозованого прискорення оборотності оборотних коштів.
Оцінка ефективності інвестицій зроблена на основі моделі дисконтування грошових потоків. Період розрахунку визначено в 4 роки з моменту початку інвестування. Розрахунок здійснюється з урахуванням отриманого інвестиційного кредиту в сумі 8000 тис. руб. при ставці 10% річних. При цьому, до розрахунку чистого грошового потоку включені амортизаційні відрахування, як власне джерело фінансування.
Аналіз моделі дисконтування грошових потоків показує, що при 10%-ною ставкою інвестиційного кредиту в сумі 8000 тис.руб. можливо його погашення у другому півріччі 2009 р . При цьому, інвестор отримує відсотки на вкладений капітал у сумі 3639 тис.руб.
Дисконтний термін окупності проекту - 25 місяців з початку інвестування при ставці 10% річних. Оцінка ефективності проекту проведено відповідно до прийнятої практики за показниками чистої вартості (NPV) і коефіцієнту внутрішньої норми прибутку (IRR). У відповідності з розрахунком NPV позитивна очікується, починаючи з другого півріччя 2009 р . Внутрішня норма прибутку за проектом складе 1,42 у другому півріччі 2009 р . і 1,87 у 2010 р .
Прибуток від реалізації дозволить здійснити фінансування розвитку підприємства, а також погашення кредиту та відсотків за кредитом, виплату дивідендів всім учасникам проекту починаючи з 2009 р .
Таблиця 14. Звіт з прибутку, тис. руб.
Найменування показника
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
Валовий прибуток
2394
9290
16517
25347
Податки з прибутку
369
1224
1968
2841
Чистий прибуток
2025
8066
14549
22506
Повернення кредиту і відсотки за кредит
600
3866
52536
-
Прибуток, спрямована на розвиток виробництва
1203,8
3961
5370
3870
Розподіляється прибуток
221,2
239
3914
18636
Те ж, наростаючим підсумком
-
460,2
4374
22910
Дивіденди-всього
Те ж, наростаючим підсумком
-
239
460,2
930
1169
2470
3639
У тому числі:
Дивіденди інвестору (гарантовані)
Те ж, наростаючим підсумком
-
239
460,
930
1169
2470
3639
Залишок прибутку
221,2
-
814
10403
Таблиця 15. Графік погашення інвестиційного кредиту, тис.руб.
Найменування показника
2007 р .
2008 р .
2009 р .
2010 р .
Всього
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 п / р
2
п / р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Відсотки за кредит
-
-
600
200
200
200
166
245
120
-
1731
Повернення основного боргу
-
-
-
-
-
1350
1750
2500
2400
-
8000
Усього:
600
200
200
1550
1916
2745
2520
-
9731
Таблиця 16. Розрахунок беззбитковості і запасу фінансової стійкості
Найменування показника
2006 р .
2007 р .
Умовно-постійні витрати, тис. грн.
14500
167500
Питома вага умовно-змінних витрат, в обсязі продажів%
4087
37028
Точка беззбитковості тис. руб.
37,8
38,4
Обсяг продажів
6570
60110
Запас фінансової стійкості
7930
107390
За проектом розраховані:
1) норма кредитного покриття інвестицій - 0,32
2) норма самофінансування інвестицій
Коефіцієнт покриття фінансово-експлуатаційних витрат.
Таким чином, забезпечується повне покриття фінансово-експлуатаційних потреб.
Аналіз беззбитковості проводиться з метою визначення обсягу продажів, при якому ТОВ «Високі технології» покриває свої витрати, не маючи прибутку, але й не несучи збитків. Розрахунок показує, що поріг рентабельності в 2007 р . складе 70 тис. руб., в 2010 р . - 60110 тис.руб. Запас фінансової стійкості - 7930 тис. руб. і 107390 тис. руб., відповідно.

Висновок.
У даному курсовому проекті розглянуто та проаналізовано процес створення бізнес-плану, підприємства, розкрито поняття бізнес плану його цілі, завдання, і функції. Розглянуто типова структура бізнес-плану на прикладі торгової компанії ТОВ «Високі технології», що надає на ринку цифрових технологій міста повний спектр програмного і апаратного забезпечення від відомих виробників і розробників. Даний бізнес-план є документом, що представляє повний опис всіх аспектів діяльності майбутнього підприємства, аналізує можливі ризики, з якими воно може зіткнутися, визначає способи вирішення цих проблем і відповідає на головне питання: «Чи варто вкладати гроші у цей проект, і чи зможе він не тільки окупити витрати на його реалізацію, а й забезпечити можливість отримання серйозний прибуток? »Бізнес-план показав переваги даного проекту: залучення на ринок міста найбільшої компанії Росії, висока якість обчислювальної техніки, повне і безкоштовне гарантійне обслуговування, надійність і високі експлуатаційні ресурс. Аналіз ринку показав, що підприємство при практично однаковому рівні цін, отримає додаткові конкурентні переваги, пов'язані з якістю і надійністю продукції, що поставляється, а також високим рівнем обслуговування. У запропонованому бізнес-плані також були описані види основних ризиків при реалізації даного проекту та шляхи їх нейтралізації. Фінансова частина плану показала, що прибуток від реалізації дозволить здійснити фінансування розвитку підприємства, а також погашення кредиту та відсотків за кредитом, виплату дивідендів всім учасникам проекту, починаючи з 2009 р . Таким чином, забезпечується повне покриття фінанасово-експлуатаційних потреб. Аналіз беззбитковості проводиться з метою визначення обсягу продажів, при якому фірма покриває свої витрати, не маючи прибутку, але й не несучи збитків, показав що підприємства фінансово-стійко.

Список використаної літератури
1. 1. Баріонів В. О. Бізнес-планування. М.: Форум, 2004.
2. Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т. А., Олійникова Ю. О. Бізнес-план: навчально-практичний посібник. М.: ПРІОР, 2002.
3. Пелих А. С. Бізнес-план. М.: «Ось-89», 2001.
4. Пивоваров К. В. Бізнес-планування. Навчально-методичний посібник. М.: Дашков і Ко, 2004.
5. Уткін Е., Котляр Б., Рапопорт Б. Бізнес-планування. М.: ЕКМОС, 2002.
6. Шаш Н. Н. Бізнес-план підприємства. М.: Гросс-медіа, 2006.
7. Макаревич Л. М. Бізнес-планування для малого підприємства. М.: Вершина, 2003.
8. Соколова Г. М. Бізнес-планування для малого підприємства. М.: Вершина, 2003.
9. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту / Навчальний посібник. М.: Фінанси і статистика, 2002.
10. Козлова О. І. І ін Оцінка кредитоспроможності підприємства. - М.: АТ "АРГО", 2001.
11. Кравченко Л. І. Аналіз фінансового стану підприємства. - Мінськ: ВКФ "Екаціт", 2004.
12. Рудак Н. А., Русак В. А. Основи фінансового аналізу. - Мінськ: ТОВ "Меркаваніе", 2005.


[1] Любанова Т. П., Мясоєдова Л. В., Грамотенко Т. А., Олійникова Ю. О. Бізнес-план: Навчально-практичний посібник. - М., 2002., - С.5
[2] Любанова Т. П., Мясоєдова Л. В., Грамотенко Т. А., Олійникова Ю. О. Бізнес-план: Навчально-практичний посібник. - М., 2002., - С.7
[3] Макаревич Л. М. Бізнес-планування для малого підприємства. М.: Вершина, 2003., - С-56.
[4] Шаш М.М.: Бізнес-план підприємства. - М., 2006., - С. 32
[5] Козлова О. І. І ін Оцінка кредитоспроможності підприємства. - М.: АТ "АРГО", 2001., - З-96.
[6] баріонів В.А. Бізнес-планування. М.: Форум, 2004.,-С-18
[7] Шаш М.М.: Бізнес-план підприємства. - М., 2006., - С. 78
[8] Пелих А. С. Бізнес-план. М.: «Ось-89», 2001., - С-51.
[9] Соколова Г. М. Бізнес-планування для малого підприємства. М.: Вершина, 2003. ,-С-63.
[10] Любанова Т. П., Мясоєдова Л. В., Грамотенко Т. А., Олійникова Ю. О. Бізнес-план: Навчально-практичний посібник. - М., 2002., - З-46
[11] Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту / Навчальний посібник. М.: Фінанси і статистика, 2002., - З-123.
[12] Рудак Н. А., Русак В. А. Основи фінансового аналізу. - Мінськ: ТОВ "Меркаваніе", 2005., - З-83
1.
2.
[13] Уткін Е., Котляр Б., Рапопорт Б. Бізнес-планування. М.: ЕКМОС, 2002., - З-28.
[14] Кравченко Л. І. Аналіз фінансового стану підприємства. - Мінськ: ВКФ "Екаціт", 2004.,-С-92
[15] Пивоваров К. В. Бізнес - планування. Навчально-методичний посібник. М.: Дашков і Ко, 2004.,-С-15
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Бізнес-план
364.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка комплексу маркетингу для торгової оптової компанії
Бізнес-планування в розвитку торгової мережі МегаЕлектро в м Москва
Планування та організація рекламної компанії
Внутрішньофірмове планування фінансової діяльності компанії
Планування в організації на прикладі страхової компанії
Стратегічне планування вартості капіталу компанії
Стратегічне планування на прикладі компанії Дженерал Електрик
Аналіз організації фінансового планування діяльності компанії ВАТ ТРК ТВТ
Технологія планування та його функції
© Усі права захищені
написати до нас