Технологія зберігання пошуку і сортування інформації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Саратовської області
Державні освітні установи СПО
САРАТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ТА СЕРВІСУ
Навчальний посібник до курсу
«Технологія зберігання, пошуку і сортування інформації»
для студентів 1 курсу

Автор:
А.В. Самохвалова -
викладач СТДОС

Саратов 2008


ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
Необхідні вимоги для вивчення даної теми ... ... ... ... ... ... ... 4
Теоретичні основи зберігання, пошуку та сортування інформаціі5
Основи роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6-7
Заняття 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8-9
Заняття 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10-11
Заняття 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12-13
Список використаних джерел ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1914

ВСТУП
В даний час Microsoft Access впевнено займає лідируюче положення серед СУБД для настільних систем, що функціонують під керуванням операційною системою Windows.
Навчальний посібник розрахований на користувачів будь-якої кваліфікації. Якщо вам ще не доводилося мати справу з базами даних, уважно ознайомтеся з теоретичними положеннями. Спираючись на який має досвід роботи на комп'ютері, і слідуючи запропонованої в цьому допомогу схемою вивчення інструментальних засобів пакету Access, ви дуже скоро зможете впевнено почувати себе в цій новій області.
Тема «Технологія зберігання, пошуку і сортування інформації» входить в програму вивчення розділу «Інформаційні технології». На її вивчення відводиться 6 годин. При вивченні даної теми студенти повинні познайомитися з основними можливостями, наданими програмою Access і ефективно застосовувати отримані базові знання на практиці.

НЕОБХІДНІ ВИМОГИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ТЕМИ
* Знати і вміти виконувати основні маніпуляції, пов'язані з мишею.
* Вміти перемикати клавіатуру з латиниці на кирилицю і назад.
* Вміти запускати операційну систему і завершувати роботу з нею.
* Знати складові частини вікна (зона заголовка, горизонтальне і спадаюче меню, кнопка системного меню), варіанти представлення вікна (піктограма, вікно нормального розміру, повноекранне вікно). Вміти користуватися відповідними кнопками.
* Вміти переміщати вікно, змінювати висоту і ширину вікна за допомогою миші.
* Вміти запускати і закривати програму.
* Вміти встановлювати текстовий курсор в місце введення тексту;
* Знати основні елементи діалогового вікна (командні кнопки, перемикачі, поля вибору, списки, поля введення, і т. д.) і вміти з ними працювати.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
Основою багатьох інформаційних систем (насамперед, інформаційно-довідкових систем) є бази даних.
База даних (БД) - організована сукупність даних, призначена для тривалого зберігання в зовнішній пам'яті ЕОМ, постійного оновлення та використання.
База даних являє собою інформаційну модель певної предметної області.
Класифікація баз даних можлива за характером інформації: фактографічні та документальні БД; за структурою даних: ієрархічні, мережеві, реляційні БД; за способом зберігання даних: централізовані та розподілені БД.
Реляційні БД (РБД) - найбільш поширений тип баз даних, що використовує табличне представлення даних.
Основні поняття організації даних у РБД: таблиця, поле, тип поля, головний ключ таблиці.
Програмне забезпечення, призначене для роботи з базами даних, називається системою управління базами даних - СУБД.
Основні дії, які користувач може виконувати за допомогою СУБД:
* створення структури БД;
* заповнення БД інформацією;
* зміна (редагування) структури та змісту БД;
* пошук інформації в БД;
* сортування даних;
* захист БД;
* перевірка цілісності БД.

ОСНОВИ РОБОТИ
СУБД Microsoft Access (MS Access) відноситься до систем, орієнтованим на користувача. Вона дозволяє користувачеві, не вдаючись до програмування, легко виконувати основні дії з базою даних: створення БД, редагування та маніпулювання даними. MS Access працює в операційному середовищі Windows, може використовуватися як на автономному ПК, так і в локальній комп'ютерній мережі. За допомогою Access створюються і експлуатуються особисті бази даних (іноді кажуть - «настільні»), а також БД організацій з відносно невеликим об'ємом даних. Для створення великих промислових інформаційних систем MS Access не годиться.
Запуск програми
Програма запускається одним з наступних способів:
1. Команда Пуск Програми MS Access
2. Ярлик на Робочому столі MS Access
Середа Access має інтерфейс, характерний для Windows-додатків, і включає в себе наступні складові (зверху вниз): титульну рядок з кнопками управління вікном, головне меню, панель інструментів, робоче поле і рядок стану. На робочому полі відкривається вікно, що відповідає обраному режиму роботи. Як у будь-якому додатку, в Access існує ієрархія режимів. Дані, з якими працює СУБД, також можуть бути збудовані в ієрархічну послідовність. На верхньому рівні такої ієрархії знаходяться основні об'єкти MS Access. До них відносяться: таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси та модулі.
Таблиця - це головний тип об'єкта. Об'єкти, що становлять таблицю, - записи і поля. Властивості елементів таблиці визначаються типами полів, форматами полів і деякими іншими параметрами.
Запит - результат звернення користувача до СУБД для пошуку даних, додавання, видалення і оновлення записів. Результат пошуку (вибірки) даних представляється в табличному вигляді.
Форма - це допоміжний об'єкт, створюється для додаткового зручності користувача при перегляді, введенні і редагуванні даних.
Звіт - це документ, призначений для виведення на друк, сформований на підставі інформації, що міститься в таблицях і запитах.
Сторінки, макроси і модулі є об'єктами підвищеної складності і при початковому знайомстві з MS Access можуть не використовуватися

ЗАНЯТТЯ 1
Тема: Робота з СУБД: створення найпростішої бази даних
Теоретичний матеріал
Режими роботи СУБД Access різноманітні. Ієрархія режимів реалізована через головне меню. Є режими загального характеру: робота з файлами (меню Файл), робота з буфером обміну (меню Правка); режим настройки середовища (меню Вид); довідковий режим (меню Довідка). Проте основним режимом можна назвати режим роботи з базою даних. Він встановлюється командою Файл Створити базу даних або Файл Відкрити базу даних. Оскільки база даних зберігається у файлі, в першому випадку система зажадає задати ім'я та місце зберігання файлу, а в другому випадку - вказати на існуючий файл з базою даних.
Після розкриття на екрані вікна бази даних стають доступні підрежими роботи з основними об'єктами Access: таблицями, запитами, формами, звітами і т.д., які ініціюються відкриттям відповідних закладок в вікні. У кожному з цих режимів можна вибрати одну з трьох командних кнопок: Відкрити, Конструктор, Створити. Команда Відкрити дозволяє переглянути об'єкт, а команда Конструктор - переглянути або змінити структуру об'єкта. Якщо відповідний об'єкт ще не створено, то активною є лише команда Створити. СУБД пропонує скористатися 3 способами створення відповідного об'єкту:
1. в режимі конструктора (самостійно вибираються поля) - найскладніший
2. за допомогою майстра (виконуючи вказівки майстра, заповнюються відповідні поля) - найпростіший спосіб;
3. шляхом введення даних.

Практична робота № 1
Тема: Робота з СУБД: створення найпростішої бази даних
1. Мета роботи:
1.1. Освоєння прийомів створення найпростішої бази даних
2. Завдання:
2.1 Запустити програму ACCESS.
2.2 Познайомитись з Робочим столом.
2.3 У новому файлі створити базу даних «Студентів» своєї групи, в якій повинні міститися такі відомості: Прізвище, ім'я, по батькові, Адреса проживання, Батьки, Номер студента, Спеціалізація. (Кількість записів не менше 5)
2.4 Зберегти отримані результати у своїй папці як файл з ім'ям: база_ № варіанту
2.5 Закрити програму.
3 Прилади й матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК
4 Контрольнi питання:
4.1 Як увійти в програму?
4.2 Скільки способів створення бази даних вам відомо?
4.3 Яким інструментом ви створили базу даних?
5 Порядок виконання роботи:
5.1 Отримати завдання
5.2 Виконати завдання
5.3 Отримати результати. Отримані результати оформити у звіті
5.4 Відповісти на контрольні питання
5.5 Зробити висновки.
Заняття 2
Тема: Сортування і пошук записів в СУБД.
Теоретичний матеріал
Для пошуку певного запису слід скористатися командою «Правка» - «Знайти» або клацнути на кнопці «Найти» панелі інструментів. Відкриється діалогове вікно «Пошук і заміна» з активною вкладкою «Пошук». Сортування дозволяє змінити порядок проходження записів в таблиці і відображати їх з урахуванням значень деякого певного поля. Найпростіший спосіб відсортувати записи таблиці - скористатися командою «Сортування». Доступ до неї можна отримати як через головне меню команда «Записи» - «Сортування», так і за допомогою кнопок «Сортування за зростанням» і «Сортування за спаданням», розташованих на панелі інструментів «Таблиця в режимі таблиці». Щоб відновити початковий порядок розміщення даних у представленій таблиці потрібно скористатися пунктом меню «Записи» і вибрати команду «Видалити фільтр», але це буде працювати за умови, якщо дані після зміни не зберігалися.

Практична робота № 2
Тема: Сортування і пошук записів в СУБД.
1. Мета роботи:
1.1. Освоєння прийомів з сортування і пошуку записів у базі даних
2. Завдання:
2.1. Увійти в програму ACCESS
2.2. Відкрити свій файл з ім'ям: база_ № варіанту.
2.3. Знайти запису.
2.4. Відсортувати запису.
2.5. Закрити програму.
3. Прилади та матеріали:
3.1. Вихідні дані
3.2. ПК
4. Контрольні питання:
4.1. Які дії потрібно зробити, щоб відновити початковий порядок розміщення записів в таблиці?
4.2. Яке повне ім'я у вашого файлу?
4.3. Які способи сортування даних вам відомо?
5. Порядок виконання роботи:
5.1. Отримати завдання.
5.2. Знайти записи в базі даних (опишіть послідовність своїх дій)
5.3. Відсортувати запису в базі даних (опишіть послідовність своїх дій)
5.4. Відповісти на контрольні питання
5.5. Зробити висновки

Заняття 3
Тема: Робота з СУБД: створення запитів і звітів.
Теоретичний матеріал
Дії, що виконуються над інформацією, що зберігається в базі даних, називаються маніпулюванням даними. До них відносяться вибірка даних за деякими умовами, сортування даних, оновлення, видалення і додавання даних. Виконання цих дій проводиться за допомогою запитів. Запити можуть не тільки знаходити необхідні дані з таблиць, але і проводити деякий аналіз даних.
Запит - це команда на виконання певного виду маніпулювання даними.
Існує універсальна мова, на якому формулюються запити в багатьох СУБД. Він називається SQL - структурований мова запитів. Простіше формувати команду запиту за допомогою конструктора запитів. Щоб зробити запит в базі даних потрібно у відкритому вікні виконати наступні дії: Запити - вибрати спосіб створення запиту, (наприклад, за допомогою майстра) - вибираються поля запиту - записується ім'я запиту - готово. Звіти забезпечують виведення на екран або паперовий носій інформації з бази даних в найбільш зручному для сприйняття і роботи вигляді. Вони можуть містити дані з однієї або декількох таблиць або запитів і бути як односторінкового, так і багатосторінковими. Записи, які відображаються в звіті можна відсортувати за одним або кількома полями. Для створення звіту потрібно виконати ті ж дії, що і для запиту, вибравши вкладку Звіти.

Практична робота № 3
Тема: Робота з СУБД. Створення запитів та звітів.
1 Мета роботи:
1.1 Освоєння прийомів зі створення запитів і звітів у базі даних
2 Постановка задачі:
2.1 Увійти в програму ACCESS
2.2 Відкрити свій файл з ім'ям: база_ № варіанту
2.3 Виконати запит по категоріях
2.4 Виконати звіт за категоріями
2.5 Зберегти отримані результати
2.6 Закрити програму
3 Прилади й матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК.
4 Контрольнi питання:
4.1 Що таке запит?
4.2 Як зробити запит в даній програмі?
6.2. Чим потрібно скористатися, щоб зробити звіт?
6.3. Які види звітів пропонує зробити дана програма?
5 Порядок виконання роботи:
5.1 Отримати завдання
5.2 Виконати завдання
5.3 Отримати результати. Отримані результати оформити у звіті
5.4 Відповісти на контрольні питання
5.5 Зробити висновки

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1. О.В. Єфімова, М.В. Моісеєва, Ю.А. Шифрін, Практикум з комп'ютерної технології. Вправи, приклади і задачі, М., ABF, 2005р.
2. І.Г. Семакін, Є.К. Хеннер, Інформатика. 11 клас - М., БІНОМ, 2006 р .
3. Т.В. Тимошок, Microsoft Access 2002, - М, Вільямс, 2004р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Методичка
30.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація зберігання та пошуку інформації в мережі Internet
Алгоритми сортування пошуку найкоротшого шляху в графі та пошуку покриття близького до найкоротшому
Алгоритми сортування пошуку найдовшого шляху в зваженому графі та пошуку покриття близького до найкоротшому
Методи внутрішнього сортування Обмінна сортування Порівняння з іншими методами сортування
Методи пошуку інформації в Інтернеті
Мережеві засоби пошуку інформації
Методи пошуку та аналізу інформації
Відчуття та сприймання як активні процеси пошуку та обробки інформації
Методи збору і пошуку інформації застосовуються в сучасній етнології
© Усі права захищені
написати до нас