Технологія виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство загальної та професійної
освіти Російської Федерації
Московський державний технічний
Університет ім Н.Е. Баумана
Калузький філія
Кафедра технології машинобудування
М1-КФ
Курсова робота
за курсом:
"Технологія виробництва"
на тему:
"Розробка технології виготовлення типових
деталей "
Студента групи ОПД-72
_______ А. В. Петрушина
(Підпис)
Науковий керівник
_______ В. В. Калмиков
(Підпис)
Калуга 2004

ЗМІСТ
Завдання на курсовий проект
Введення
Глава 1. Визначення типу виробництва і такту випуску деталей
Глава 2. Визначення припусків на механічну обробку і розмірів заготовки
Глава 3. Техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготовки
Глава 4. Технічне нормування операцій
Список використаної літератури

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
ДАНО:
1) N в = 50000 шт - річна програма випуску;
2) Деталь вал-шестірня масою 3,5 кг ;
3) Марка матеріалу Сталь45
НЕОБХІДНО:
1) Визначити тип виробництва і такт випуску деталей;
2) Визначити припуски на механообробку і розміри заготовки;
3) Провести техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготовки;
4) Провести технічне нормування операцій та розробити маршрут обробки деталі.

ВЕДЕННЯ
Під типом виробництва розуміється сукупність ознак, що визначають організаційно-технологічну характеристику виробничого процесу. В основу класифікації типів виробничих процесів покладено такі фактори: номенклатура продукції, обсяг випуску, ступінь постійності номенклатури і характер завантаження робочих місць. За цими характеристиками розрізняють три типи виробничих процесів: одиничні, серійні і масові.
Одиничними виробничими процесами називають такі, при яких в одиничних екземплярах виготовляється широка номенклатура виробів, що повторюються або не повторюються через певні проміжки часу. На робочих місцях виконують різноманітні операції без їхнього періодичного повторення на універсальному технологічному обладнанні з використанням універсальної, уніфікованої і стандартною технологічного оснащення. Універсальність виконання робіт вимагає високої кваліфікації робітників.
Серійними виробничими процесами називають такі процеси, при яких періодично виготовляється відносно обмежена номенклатура виробів у кількостях, визначених партіями випуску (запуску). При цьому на кожному робочому місці виконується кілька деталеоперацій, що чергуються через певні проміжки часу, тобто ритмічно повторюються. Серійне виробництво є основним типом машинобудівного виробництва. У ньому процес виготовлення деталей побудований за принципом диференціації операцій. Для виконання різних операцій використовують універсальні металорізальні верстати, оснащені як універсальними, так і універсально-збірними і спеціальними пристосуваннями. Знаходять застосування також спеціалізовані, спеціальні автоматизовані, агрегатні верстати, верстати з ЧПУ, гнучкі виробничі системи. Середня кваліфікація робітників у серійному виробництві нижче, ніж в одиничному.
Масовими виробничими процесами називають такі процеси, в ​​яких безперервно, в значній кількості виготовляється вельми обмежена номенклатура виробів. Умовою масовості виробничого процесу є повнота завантаження устаткування і робочих місць завданням по випуску вироби тільки одного найменування, але в великому обсязі. У цьому типі виробництва застосовують високопродуктивне устаткування: спеціальні, спеціалізовані й агрегатні верстати, верстати з ЧПУ, верстати для безперервної обробки, багатошпиндельні автомати і напівавтомати, автоматизовані виробничі системи і автоматичні лінії. Для технологічних процесів характерний високий рівень використання засобів автоматизації і комплексної механізації.
У великосерійному і масовому виробництві широко застосовують потокову організацію виробництва. Потоковим виробництвом називається форма організації виробництва, заснована на ритмічної повторюваності погоджених у часі основних і допоміжних операцій, виконуваних на спеціалізованих робочих місцях, розташованих у послідовності операцій технологічного процесу. Необхідною передумовою успішного функціонування потокових ліній є досягнення організаційної стабільності процесу та дотримання властивого потокового виробництва технічного та трудового режиму, а так само режиму обслуговування. Для цього типу виробництва характерні багато принципів організації виробничого процесу. Це принципи спеціалізації, прямоточності, безперервності, паралельності і ритмічності. В залежності від наявної площі потокові лінії можуть мати різну конфігурацію: прямолінійну, прямокутну, кругову та ін Для потокового виробництва характерний високий рівень механізації та автоматизації як технологічних, так і транспортних операцій. Найбільш поширені такі транспортні засоби: транспортне обладнання безперервної дії - приводні конвеєри різних конструкцій; беспріводние (гравітаційні) транспортні засоби - рольганги, скати, спуски та ін; підйомно-транспортне обладнання циклічної дії - мостові та інші крани, монорельси з тельфера, електровізки, автонавантажувачі й т.п.
Конвеєри мають значні переваги: ​​підтримують ритм роботи лінії, полегшують працю робітника, дають можливість спостерігати за рухом заділів, зменшують потребу в допоміжних робітників і т.д. У машинобудуванні застосовуються такі основні різновиди потокових ліній: безперервно-потокові, безперервно-потокові та стаціонарні. Удосконалення потокового виробництва привело до створення автоматизованих ліній, на яких всі операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично.

РОЗДІЛ 1. Визначення типу виробництва і такту випуску деталей
1.1. Визначення програми запуску деталей у виробництво:
N в = 50000шт
N з = N в * До 1 * К 2, де
До 1 - коефіцієнт, що враховує незавершене виробництво (К 1 = 1,04);
К 2 - коефіцієнт, що враховує можливі технологічні втрати при обробці деталей (К 2 = 1,02);
N з = 50000 * 1,04 * 1,02 = 53040 шт
1.2. Визначення типу виробництва:
Виходячи з маси деталі і програми запуску (m = 30,5 кг; N з = 53040шт) вибираємо масовий тип виробництва.
1.3.Определеніе розрахункового такту випуску деталей:
Т р = (60 * F еф * m) / N з, де
F еф - ефективний річний фонд роботи обладнання (годину);
m - число робочих змін;
Т р = (60 * 2030 * 2) / 53040 = 4,6 хв / шт
1.4. Коротка характеристика встановленого типу виробництва:
Застосовується високопродуктивне обладнання: спеціальне, спеціалізовані й агрегатні верстати, верстати для безперервної обробки, багатошпиндельні автомати і напівавтомати, автоматизовані виробничі системи, керовані від ЕОМ, автоматичні лінії. Знаходять так само обмежене застосування верстати з ЧПУ. Широко застосовується багатолезових і складальний спеціальний різальний інструмент, швидкодіючі, автоматичні і механізовані пристосування, вимірювальні прилади та інструменти. Для технологічних процесів характерний високий рівень використання засобів автоматизації і комплексної механізації.
Принцип прямоточності передбачає розміщення обладнання і робочих місць в порядку проходження операцій технологічного процесу.
Для потокового виробництва характерний високий рівень не тільки технологічних, а й транспортних операцій. Найбільш поширені такі транспортні засоби: конвеєри, рольганги, скати, спуски, мостові та інші крани, монорельси з тельфера, електровізки та автонавантажувачі.

РОЗДІЛ 2. Визначення припусків на механічну обробку і розмірів заготовки
2.1. Визначення способу отримання заготовки:
Оскільки деталь, для якої розробляється маршрут обробки, невеликих розмірів, марка матеріалу - Сталь45 і програма запуску передбачає масовий тип виробництва, то це дозволяє отримати заготівлю куванням в штампах (штампуванням). Для такого способу отримання заготовки потрібні дорогі штампи. Але при цьому їх собівартість розкладається на велику кількість деталей. При цьому штампування дозволяє одержати більш точну, наближену до розмірів деталі і більш міцну заготовку. Отримання заготівлі вільним куванням дає її більш просту форму, тобто при механообработке утворюється велика кількість відходів (низький коефіцієнт використання матеріалу). Крім того, внаслідок цього істотно зростає час на механообробку, що економічно недоцільно.
2.2. Розрахунок коефіцієнта використання матеріалу:
Маса деталі за кресленням дорівнює: М дет = 3,5 кг.
Визначаємо масу заготовки:
З урахуванням припусків на механообробку розраховуються обсяги фігур, на які розбивається фігура заготовки:
V 1 = 3
V 2 = 3
V 3 = 3
V 4 = 3
V 5 = 3
V заг = V 1 + V 2 + V 3 + V 4 + V 5 = 565111мм 3
М заг = 7,8 * 10 -6 * 565111 = 4,4 кг
Розраховується коефіцієнт використання матеріалу:
К м = М дет / М заг = 3,5 / 4,4 = 0,79
Визначення групи стали:
Виходячи з марки матеріалу (Сталь 45) вміст вуглецю 30%, значить вибираємо групу стали М2.
Визначення ступеня складності заготовки:
Для деталей типу валу ступінь складності заготівлі призначаємо С2.
Визначення класу точності:
Виберемо клас точності для масового виробництва Т3.
Визначення вихідного індексу поковки:
За табл.1 Додатка 1 методичних вказівок визначаємо вихідний індекс поковки рівним 13.

Основні припуски на механічну обробку і допустимі відхилення розмірів представлені в таблиці:

Вид розмірів
Індекс розміру
Розмір деталі, мм
№ поверхні
Шор-
тости, R а
Припуск, Z oi, мм
Номінальний розмір заготовки, мм
Допустимі розміри
Діаметральні
D 1
40
1
0,8
2,0
44
+1,6
-0,9
D 2
45
2
-
1,8
48,6
+1,6
-0,9
D 3
48
3
-
2,8
53,6
+1,6
-0,9
50
4
-
1,8
53,6
+1,6
-0,9
50
4
0,8
1,8
53,6
+1,6
-0,9
50
4
-
1,8
53,6
+1,6
-0,9
Лінійні
L 1
200
5
-
2,3
204,6
+2,1
-1,1
L 2
30
6
1,6
1,7
34
+1,4
-0,8
L 3
23
7
-
1,7
27
+1,4
-0,8
L 4
20
8
-
1,7
23,4
+1,4
-0,8
Призначаємо штампувальні ухили для зовнішніх поверхонь = 5 о; штампувальні радіуси для зовнішніх поверхонь = 3мм, для внутрішніх = 9мм.

РОЗДІЛ 3. Техніко-економічне обгрунтування методу отримання заготовки
3.1. Визначаємо обсяг заготівлі за базовим варіантом:
V заг.баз = мм 3, де
D max - Максимальний діаметр деталі
H max - максимальна висота або довжина деталі
V заг.баз =
До ІМ1 = V дет / V заг = 443038/565111 = 0,79
До ІМ2 = V дет / V заг.баз = 443038/1731394 = 0,26
Вага заготовки за базовим варіантом:
G заг.баз = V заг.баз * = 13,5 кг
3.2. Визначення економії матеріалу
Е м = G дет * N з ( ), Де
G дет - вага деталі
Е м = 3,5 * 53040 ( ) = 479012,6 кг
3.3. Визначення собівартості виготовлення заготовки за прийнятим і базового варіантів
Визначення вартості заготовки:
З заг = С м * G заг-С відхо * G відхо
З табл.7 Додатка 1 визначаємо, що:
З м = К 2 * З мб - ціна 1т матеріалу заготовки
З мб = 3,6 млн. руб за 1 т; К 2 = 1,33
З м = 4,788 млн. руб за 1 т.
З відхо = 0,4 млн. руб за 1т - ціна 1т відходів матеріалу
G відхо = G заг - G дет = 0,9 кг - вага відходів у вигляді стружки
G заг = 20707 руб
3.4. Визначення економічного ефекту обраного способу отримання заготовки
Е = (С заг2-С заг1) * N 3, де
З заг1 - вартість заготівлі, отриманої за прийнятому варіанту;
З заг2 - вартість заготівлі, отриманої за базовим варіантом
З заг1 = 20707 руб
З заг2 = С м * G заг.баз - З відхо * G відхо = 24638руб
G відхо = G заг.баз-G дет = 10кг
Е = (24638-20707) * 53040 = 208,5 млн. руб.

ГЛАВА 4. Технічне нормування
Визначаємо штучний час на операцію:
t шт = t о + t в + t орг + t Т + t отд, де
t о - основне або машинний час (за табл.8 Пріложенія1);
t в - допоміжний час на установку, зняття й закріплення деталі (таб.9 Приложение1);
t оп = t о + t в - оперативний час;
t орг - час на організаційне обслуговування робочого місця;
t орг = (4 ... 8%) t оп;
t T - час на технічне обслуговування робочого місця
t T = (3 ... 6%) t оп;
t отд - час на відпочинок і особисті потреби;
t отд = (6 ... 8%) t оп
Для наступних нижче операцій:
t орг = 5% t оп; t T = 4% t оп; t отд = 7% t оп.
1. Операції 005 Токарна чорнова і 010 Токарна чистова
t о (перекривається) = t Мчіст = 0,000175 * 44 * 46 = 0,35 хв;
t в = 0,39 хв; t орг = 0,037 хв; t T = 0,0296 хв; t отд = 0,0518 хв; t шт = 0,86 хв
2. Операції 015 Токарна чорнова і 020 Токарна чистова
t о (перекривається) = t Мчіст = 0,000175 * 53,6 * 90 = 0,84 хв;
t в = 0,39 хв; t орг = 0,0615 хв; t T = 0,0492 хв; t отд = 0,0861 хв; t шт = 1,23 хв
3. Операція 025 Фрезерна
t о = 0,0087 * 43 * 1 = 0,37 хв;
t в = 0,34 хв; t орг = 0,0355 хв; t T = 0,0284 хв; t отд = 0,0497 хв; t шт = 0,82 хв
4. Операція 030 Зубофрезерний
t о = 0,00913 * 81,83 * 24 = 17,93 хв;
t в = 0,36 хв; t орг = 0,91 хв; t T = 0,73 хв; t отд = 1,28 хв; t шт = 21,21 хв
5. Операція 035 Термообробка
6. Операція040 зубошліфувальних чистова
t о = (0,027 * 20 +0,4) * 24 = 24,96 хв;
t в = 0,33 хв; t орг = 1,26 хв; t T = 1,01 хв; t отд = 1,77 хв; t шт = 29,33 хв
7. Операція 045 Шліфувальна
t о = 2 * 0,000184 * 50 * 57 +0,00037 * 50 * 30 = 1,54 хв;
t в = 0,30 хв; t орг = 0,09 хв; t T = 0,07 хв; t отд = 0,13 хв; t шт = 1,84 хв

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Єгоров М.Є., Дементьєв В.І., Дмитрієв В.Л.: «Технологія машинобудування» - М.: Вища школа, 1976
2. Космачов І.Г. «Кишеньковий довідник технолога-інструментальника» - Ленінград: Машинобудування, 1970
3. Малишев Є.М., Микитович В.Т., Сидоров В.Б. «Методичні вказівки по виконанню курсової роботи« Розробка технології виготовлення типових деталей »» - Калуга: КФМГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2000
4. «Металорізальні верстати». Під ред. Ковальова Н.С., Красніченко Л.В., Нікуліна Н.С. - М: Машинобудування, 1980
5. «Організація, планування і управління підприємством машинобудування». Під ред. Глаголєвої Л.А. - М: Машинобудування, 1982
6. «Довідник технолога-машинобудівника» в 2-х томах. Під ред. Косилової А.Г., Мерещакова Р.К. - М: Машинобудування, 1986.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
60.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Технологія виробництва сушених овочів та особливості виробництва
Технологія виробництва сушених овочів та особливості виробництва сушених білих коренів
Технологія виробництва нітробензолу
Технологія виробництва пінобетону
Технологія текстильного виробництва
Технологія будівельного виробництва
Товарознавство і технологія виробництва
Технологія виробництва горілки
Технологія виробництва пива
© Усі права захищені
написати до нас