Технологічні можливості редактора векторної графіки CorelDraw

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Карельський державний педагогічний університет
Курсова робота
по темі:
ТЕХНОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА
Векторної графіки CORELDRAW
Роботу виконала:
студентка 4 курсу
ФНП (заочного відділення)
ЛИКОВ НАТАЛІЯ
Викладач: доцент КДПУ
Вітухновська А. А.
Петрозаводськ
2006
ЗМІСТ.
Введення.
Глава 1. Комп'ютерна графіка.
1.1. Поняття комп'ютерної графіки
1.2. Представлення графічної інформації в комп'ютері.
1.3. Графічні формати.
1.4. Графічні редактори.
1.5. Векторна графіка.
Глава 2. CorelDraw.
1. Характеристика програми, інтерфейсу.
2. Технологічні можливості програми
Глава 3. Можливості використання програми CorelDraw.
1. Створення складних графічних зображень.
Висновок.
Список використаної літератури.
Програми

ВСТУП.
Робота з комп'ютерною графікою - одне з найпопулярніших напрямків використання персонального комп'ютера. Без неї не обходиться жодна сучасна мультимедійна програма. Необхідність широкого використання графічних програмних засобів стала особливо відчутною в зв'язку з розвитком Інтернету. Потреба у розробці привабливих Web-сторінок у багато разів перевищує можливості художників і дизайнерів, яким можна було б доручити цю роботу. У зв'язку з цим сучасні графічні засоби розробляються з таким розрахунком, щоб не тільки дати зручні інструменти професійним художникам і дизайнерам, але й надати можливість для продуктивної роботи і тим, хто не має необхідних професійних навичок та вроджених здібностей до художньої творчості.
На ринку професійних графічних програм до теперішнього часу традиційно лідирували три компанії - Adobe, Corel та MetaCreations. Остання пішла зі сцени в 2000 році, у той час як два інших потужних конкурента лише зміцнили свої позиції, випустивши нові версії своїх популярних програм.
Corel Corporation, канадська корпорація, провідний світовий розробник програмних засобів, офісних і графічних програм для персонального комп'ютера. Заснована в 1985 році Майклом Кауплендом. CorelDraw - професійний пакет для створення векторних ілюстрацій з можливостями редагування тексту, макетування та підготовки Інтернет-публікацій (з багатомовною підтримкою).
Програми векторної або, по-іншому, контурної графіки працюють з об'єктами, які можуть бути створені на основі кривих і геометричних фігур і збережені в пам'яті комп'ютера у вигляді описів контурів. Це різні схеми, логотипи, піктограми, малюнки, текстові об'єкти. Ними користуються як художники і дизайнери, так і люди інших професій при підготовці файлів технічної документації, описі схем, планів, креслень, оформленні курсових і дипломних робіт, рефератів і т.д.
Мета роботи: вивчення технологічних можливостей графічного редактора векторної графіки CorelDraw.
Завдання:
· Вивчити основи комп'ютерної графіки;
· Виявити основні технологічні операції графічного редактора CorelDraw;
· Оцінити технологічні можливості програми в процесі практичної діяльності.
Об'єкт дослідження: графічний редактор векторної графіки CorelDraw.
Предмет дослідження: технологічні можливості програми.
Методи дослідження:
· Аналіз наукової та методичної літератури і документації;
· Аналіз графічного редактора CorelDraw.

Глава 1. Комп'ютерна графіка.
1.1. Поняття комп'ютерної графіки.
Комп'ютерна графіка - розділ інформатики, що займається проблемами створення та обробки на комп'ютері графічних зображень.
Саме поняття комп'ютерної графіки включає в себе такі основні поняття:
· Роздільна здатність екрана. Це властивість комп'ютерної системи (залежить від монітора і відеокарти) та операційної системи (залежить від настроювань Windows). Вимірюється в пікселях і визначає розмір зображення, яке може поміститися на екрані цілком.
· Роздільна здатність принтера. Це властивість принтера, що виражає кількість окремих крапок, які можуть бути надруковані на ділянці одиничної довжини. Вимірюється в одиницях dpi (крапки на дюйм) і визначає розмір зображення при заданому якості або, навпаки, якість зображення при заданому розмірі.
· Роздільна здатність зображення. Це властивість самого зображення. Вимірюється також у точках на дюйм і задається при створенні зображення в графічному редакторі або за допомогою сканера. Значення дозволу зображення зберігається у файлі зображення і нерозривно пов'язане з іншою властивістю зображення - його фізичним розміром.
· Фізичний розмір зображення може вимірятися як у пікселях, так і в одиницях довжини. Він створюється при створенні зображення і зберігається разом з файлом.
· Колірне дозвіл. Визначає метод кодування колірної і інформації, і від нього залежить те, скільки квітів на екрані може відображатися одночасно.
· Колірна модель. Це спосіб поділу колірного відтінку на складові компоненти. Існує багато різних типів кольорових моделей, але в комп'ютерній графіці, як правило, застосовується не більше трьох (RGB, CMYK, HSB).
· Кольорова палітра. Це таблиця даних, в якій зберігається інформація про те, яким кодом закодований той чи інший колір. Найзручніший для комп'ютера спосіб кодування кольору - 24-розрядний, True Color.
Програми комп'ютерної графіки дуже різноманітні. Для кожного напряму створюється спеціальне програмне забезпечення, яке називається графічними програмами, або графічним пакетом.
Основні напрямки:
· Наукова графіка. Призначення - візуалізація об'єктів наукових досліджень, графічна обробка результатів розрахунків; проведення обчислювальних експериментів з наочним представленням їх результатів.
· Ділова графіка. Призначена для створення ілюстрацій, часто використовуються в роботі різних установ.
· Конструкторська графіка (САПР).
· Ілюстративна графіка. Найпростіші програмні засоби ілюстративної графіки називаються графічними редакторами.
· Художня і рекламна графіка.
· Комп'ютерна анімація - отримання рухомих зображень на дисплеї.
Незважаючи на те, що для роботи з комп'ютерною графікою існує безліч класів програмного забезпечення, розрізняють лише три види комп'ютерної графіки:
· Растрова.
· Векторна.
· Фрактальна. Часто використовується у розважальних програмах. Програмні засоби для роботи з графікою фрактальної призначені для автоматичної генерації зображень шляхом математичних розрахунків. Створення фрактальної художньої композиції полягає не в малюванні або оформленні, а в програмуванні.
У даній роботі хотілося б провести короткий порівняльний аналіз перших двох видів комп'ютерної графіки, як найбільш відомих і близьких звичайним користувачам.
Таблиця 1
Растрова графіка
Векторна графіка
Формування графічного зображення
1. У процесі перетворення інформації з аналогової форми в цифрову (сканування, використання цифрових фото-і відеокамер і т.д.)
2. Безпосередньо на комп'ютері з використанням графічного редактора, «скачати» з Інтернету, завантажити з CD-ROM або DVD-ROM-дисків.
У пам'яті комп'ютера зображення зберігаються у вигляді числових матриць.
З об'єктів (крапка, лінія, окружність і т.д.), які зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді графічних примітивів і описують їх математичних формул.
Основний елемент
Точка різного кольору (пікселів [1]). Будь-який об'єкт - набір забарвлених пікселів.
Лінія. Найпростіші об'єкти об'єднуються в більш складні.
Переваги
Забезпечує досить високу точність передачі градацій кольорів і напівтонів
1. Зміна розмірів зображення призводить до перерахунку формул, з іншими коефіцієнтами, тому їх якість не страждає.
2. Займає набагато менше місця в пам'яті машини.
Недоліки
1. Великі обсяги даних.
2. Втрата якості при масштабуванні
1. Не забезпечує достатньої точності передачі градацій кольорів і напівтонів
2. Значно ускладнюється робота по створенню художніх ілюстрацій.
Використання
Застосовується при розробці електронних і поліграфічних видань. Більшість програмних засобів, призначених для роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані не стільки на створення зображень, скільки на їх обробку.
Застосовується в рекламних агентствах, дизайнерських бюро, редакціях і видавництвах. Програмні засоби для роботи з векторною графікою призначені в першу чергу для створення ілюстрацій і в меншій мірі для їх обробки.
Подання на моніторі
У вигляді растрової матриці
У вигляді растрової матриці
Програмні засоби для роботи з графікою
Adobe Photoshop, Paint, Paintbrush і т.д.
Adobe Illustrator, CorelDraw, Macromedia FreeHand і т.д.

1.2. Представлення графічної інформації в комп'ютері.
Будь-яка інформація, у тому числі і графічна, може бути представлена ​​в аналоговій або дискретної формі. При аналоговому поданні фізична величина приймає нескінченна безліч значень, причому її значення змінюються безперервно. При дискретному поданні фізична величина приймає кінцеве безліч значень, причому її величина змінюється стрибкоподібно. Перетворення графічної інформації з аналогової форми в дискретну проводиться шляхом просторової дискретизації [2]. Просторову дискретизацію можна порівняти з побудовою зображення з мозаїки. Зображення розбивається на окремі маленькі фрагменти (точки), причому кожному фрагменту присвоюється значення його кольору, тобто код кольору.
Якість кодування зображення залежить від двох параметрів. Воно тим вище,
· Чим менше розмір точки і відповідно більшу кількість точок складає зображення.
· Чим більша кількість квітів, тобто більшу кількість можливих станів точки зображення, використовується.
Графічна інформація на екрані монітора представляється у вигляді растрового зображення, яке формується з певної кількості рядків, які в свою чергу містять певну кількість точок.
Якість зображення визначається роздільною здатністю монітора, тобто кількістю точок, з яких воно складається. Чим більше роздільна здатність, тобто чим більше кількість рядків растра і точок в рядку, тим вище якість зображення. У сучасних персональних комп'ютерах зазвичай використовуються три основні дозволяють здібності екрану: 800х600, 1024х768 і 1280х1024 точки.
У найпростішому випадку (чорно-біле зображення без градацій сірого кольору) кожна точка екрану може мати одне з двох станів - «чорна» або «біла», тобто для зберігання її стану необхідний 1 біт.
Кольорові зображення формуються відповідно до двійковим кодом кольору кожної точки, що зберігається у відеопам'яті. Вони можуть мати різну глибину кольору, яка задається кількістю бітів, використовуваних для кодування кольору точки. Найбільш поширеними значеннями глибини кольору є 8, 16, 24 або 32 біта. Кожен колір можна розглядати як можливий стан точки, тоді кількість кольорів, що відображаються на екрані монітора, може бути обчислено за формулою: N = 2 I, де I - глибина кольору.
Таблиця 2
Глибина кольору і кількість кольорів, що відображаються
Глибина кольору (I)
Кількість відображуваних кольорів (N)
8
2 8 = 256
16 (High Color)
2 16 = 65536
24 (True Color)
2 24 = 16777216
32 (High True Color)
2 32 = 4294967296
Кольорове зображення на екрані монітора формується за рахунок змішування трьох базових кольорів: червоного, зеленого і синього. Така колірна модель називається RGB-моделлю.
Для отримання багатої палітри кольорів базових кольорів можуть бути задані різні інтенсивності. Наприклад, при глибині кольору в 24 біта на кожен з квітів можливі N = 2 8 = 256 рівнів інтенсивності, задані двійковими кодами (від мінімальної - 00000000 до максимальної - 11111111).
Таблиця 3
Формування кольорів при глибині кольору 24 біта
Назва кольору
Інтенсивність
Червоний
Зелений
Синій
Чорний
00000000
00000000
00000000
Червоний
11111111
00000000
00000000
Зелений
00000000
11111111
00000000
Синій
00000000
00000000
11111111
Блакитний
00000000
11111111
11111111
Жовтий
11111111
11111111
00000000
Білий
11111111
11111111
11111111
1.3. Графічні формати.
Графічний формат - це спосіб збереження графічної інформації у файлі. Як і зображення, графічні формати діляться на растрові і векторні. Деякі формати прив'язані до конкретних програм, а інші є універсальними.
Найвідоміші растрові формати:
· BMP (bitmap) - стандарт для представлення растрового зображення в MS Windows. Підтримує зображення з глибиною кольору 1 - 24 біт.
· TIFF (Tag Image File Format) - стандарт для передачі даних між програмами та платформами. Основний формат, який використовується в поліграфії. Підтримує зображення з будь-якою піксельної глибиною.
· GIF (Graphics Interchange Format), GIF 89 a - використовується для передачі індексованих кольорових зображень і HTML-документів в мережі WWW. Підтримує зображення з глибиною кольору 8 біт.
· JPEG (Joint Photographic Experts Group) - використовується для відображення фотографій та інших тонових зображень у мережі WWW. Глибина - 24 біт (інформація про колір в RGB-зображенні). Застосовується ефективний алгоритм ущільнення, за рахунок чого файл займає менше місця.
· CPT (Corel PHOTO-PAINT Image) - формат растрового редактора Corel PHOTO-PAINT. Використовують при роботі з растровою графікою в CorelDraw.
· PSD (PhotoShop Document) - використовується в якості проміжного формату при роботі в Photoshop, а також при передачі даних в інші програми.
· PNG (Portable Network Graphics Format) - це формат розроблений для передачі даних зображень по мережах. Підтримує глибину повнокольорових зображень.
Найвідоміші векторні формати:
· WMF (Windows MetaFile) - стандарт для обміну векторною графікою у MS Windows.
· EMF (Enhanced MetaFile) - використовується для обміну векторною графікою у MS Windows.
· CDR, CMX (CorelDraw Format) - формати програми CorelDraw.
· FH (n) (FreeHand Format) - формат програми FreeHand, n - номер версії.
· Al (Adobe Illustrator) - формат програми Adobe Illustrator.
Універсальні формати:
· EPS (Encapsulated PostScript) - міжнародний універсальний формат, підтримуваний більшістю програм верстки і обробки ілюстрацій. Може містити векторну і растрову графіку. Заснований на мові PostScript. Підтримує колір і може включати в себе екранну версію.
· PS (PostScript) - мова опису сторінок, вбудований на програмному рівні в багатьох принтерах, фотоскладальних автоматах (ФНА) та друкованих системах. Є універсальним міжплатформна форматом.
· PDF (portable Document Format) - використовується програмою Adobe Acrobat Reader, яка є основним засобом електронного поширення документів на міжплатформна рівні. Розроблено на основі мови PS. Використовується для представлення растрових і векторних зображень.
CorelDraw працює з усіма перерахованими вище форматами і з деякими іншими форматами, які використовуються не так широко.
1.4. Графічні редактори.
Для обробки зображень на комп'ютері використовуються спеціальні програми - графічні редактори. Незважаючи на те, що в різних підручниках та навчальних посібниках даються різні формулювання цього поняття, суть їх одна і та ж.
· Це програма створення, редагування та перегляду графічних зображень (Угринович Н. Д. Інформатика та інформаційні технології. Підручник для 10 - 11 класів. - М.: БІНОМ, 2003. - Стор 310).
· Це програма, призначена для автоматизації процесів побудови на екрані графічних зображень. Надає можливості малювання ліній, кривих, розмальовки областей екрану, створення написів різними шрифтами і т.д. (Шауцукова Л. З. Інформатика: Учеб. Посібник для 10-11 класів. - М.: Просвещение, 2003. - Стор 158)
· Це прикладна програма, призначена для створення та обробки графічних документів (Федорова О. В. CorelDraw. Експрес-курс. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 400 стор).
На основі даних визначень можна охарактеризувати поняття графічний редактор таким чином: це прикладна програма, призначена для автоматизації процесів створення на екрані графічних документів, а також для їх перегляду і редагування.
Більшість редакторів дозволяє обробляти зображення, отримані з допомогою сканерів, а також виводити малюнки в такому вигляді, щоб вони могли бути включені в документ, підготовлений за допомогою текстового редактора. Деякі редактори дозволяють одержувати зображення тривимірних об'єктів, їх перерізів, розворотів, каркасних моделей і т.п.
Графічні редактори також можна розділити на дві категорії: растрові і векторні.
Серед растрових графічних редакторів є прості, наприклад стандартний додаток Paint, і потужні професійні графічні системи, наприклад Adobe Photoshop.
До векторним графічним редакторам відноситься графічний редактор, вбудований в текстовий редактор Word. Серед професійних векторних графічних систем найбільш поширені CorelDraw, Adobe Illustrator та Macromedia Freehand.
Графічні редактори надають можливість вибору інструментів для створення і редагування графічних зображень, об'єднуючи їх в панелі інструментів. Панелі інструментів, як растрових графічних редакторів, так і векторних, мають багато однакових інструментів. Наприклад, набір інструментів для малювання найпростіших графічних об'єктів: прямої лінії, кривої, прямокутника, еліпса, багатокутника і так далі. Однак принципи роботи з ними дещо різні.
Таблиця 4
Редактор растрової графіки
Редактор векторної графіки
Взаємозв'язок об'єктів
Об'єкт перестає існувати як самостійний елемент після закінчення малювання і стає лише групою пікселів на малюнку.
Намальований об'єкт продовжує зберігати свою індивідуальність, і його можна масштабувати, переміщати по малюнку і так далі. У Існує група інструментів угруповання і разгруппировки об'єктів. Операція угруповання об'єднує кілька окремих об'єктів в один, що дозволяє виробляти надалі над ними спільні операції. Можна і навпаки, розбивати об'єкт, що складається з декількох об'єктів, на самостійні об'єкти (разгруппировка).
Виділення об'єктів
Зазвичай є два інструменти: виділення прямокутної області і виділення довільної області. Процедура виділення проводиться аналогічно процедурі малювання.
Здійснюється за допомогою інструменту виділення об'єкта. Для виділення об'єкта досить вибрати інструмент виділення і клацнути по будь-якому об'єкту на малюнку.
Редагування об'єктів (видалення)
Використовується інструмент Ластик, який стирає фрагменти зображення (пікселі).
Редагування зображення можливо тільки шляхом видалення об'єктів, що входять до нього цілком. Для цього необхідно спочатку виділити об'єкт, а потім виконати операцію Вирізати
Робота з текстом
Інструмент Напис дозволяє створювати текстові області на малюнках. Форматування тексту проводиться за допомогою панелі атрибутів тексту.
Крім звичайного введення і форматування тексту можна використовувати виноски різних форм
Масштабування
Масштабуючі інструменти дозволяють збільшувати або зменшувати масштаб представлення об'єкта на екрані, але не впливають при цьому на його реальні розміри. Зазвичай такий інструмент називається Лупа.
Можна легко змінювати реальні розміри об'єкта за допомогою миші.
1.5. Векторна графіка.
Як вже було сказано вище, основним елементом зображення у векторній графіці є лінія. Об'єкти векторної графіки зберігаються в пам'яті у вигляді набору параметрів. Перед виведенням на екран кожного об'єкта програма робить обчислення координат екранних точок у зображенні об'єкта, тому векторну графіку іноді називають обчислюється графікою.
Як і всі об'єкти, лінії мають властивості. До цих властивостей відносяться: форма лінії, її товщина, колір, характер лінії (суцільна, пунктирна і т.п.). Замкнуті лінії мають властивість заповнення. Внутрішня область замкнутого контура може бути заповнена кольором, текстурою, картою. Найпростіша лінія, якщо вона не замкнута, має дві вершини, які називаються вузлами. Вузли теж мають властивості, від яких залежить, як виглядає вершина лінії і як дві лінії сполучаються між собою.
В основі векторної графіки лежать математичні уявлення про властивості геометричних фігур. Розглянемо кілька видів ліній:
· Крапка. На площині задається двома числами (х, у), що визначають її положення щодо початку координат.
· Пряма лінія. Зазвичай графік прямої лінії описується рівнянням y = kx + b. Знаючи параметри k і b, завжди можна намалювати нескінченну пряму лінію у відомій системі координат.
· Крива другого порядку. До кривим другого порядку належать параболи, гіперболи, еліпси, кола та інші лінії, рівняння яких не містять ступенів вище другого. Прямі лінії - це окремий випадок кривих другого порядку. Відрізняються криві другого порядку тим, що не мають точок перегину. Найбільша загальна формула кривої другого порядку може виглядати, наприклад, так: x 2 + ay 2 + a 2 xy + a 3 x + a 4 y + a 5 = 0.
· Крива третього порядку. Ці криві можуть мати точку перегину. Криві третього порядку добре відповідають тим лініях, які можна спостерігати в живій природі, тому в якості основних об'єктів векторної графіки використовують саме такі лінії. Усі прямі і криві другого порядку є окремими випадками кривих третього порядку. У загальному випадку рівняння кривої третього порядку можна записати так: x 3 + ay 3 + a 2 x 2 y + a 3 xy 2 + a 4 x 2 + a 5 y + + a 6 xy + a 7 x + a 8 y + a 9 = 0.
· Криві Безьє. Це окремий випадок відрізків кривих третього порядку. Для їх опису необхідно менше параметрів, і тому працювати з ними зручніше. Метод побудови кривої Безьє заснований на використанні пари дотичних, проведених до лінії в точках її кінців. На практиці ці дотичні виконують роль важелів, за допомогою яких лінію згинають так, як це необхідно. На форму лінії впливає не тільки кут нахилу дотичної, а й довжина її відрізка.
Більшість векторних редакторів для зображення і зберігання кривих ліній використовують саме криві Без'є.

Глава 2. CorelDraw.
2.1. Характеристика програми, інтерфейсу.
CorelDraw призначений для роботи з векторною графікою і є безсумнівним лідером серед подібних програм. Популярність CorelDraw пояснюється великим набором засобів створення і редагування графічних образів, зручним інтерфейсом і високою якістю одержуваних зображень. З його допомогою можна створювати як прості контурні малюнки, так і ефективні ілюстрації з вражаючим уяву переливом фарб і приголомшуючими ефектами. CorelDraw унікальний, тому що він володіє і інтуїтивністю, зрозумілістю, універсальністю, і ні з чим незрівнянну привабливістю, що робить його доступним і затребуваним для користувачів-непрофесіоналів всіх віків і професій. З іншого боку, цей редактор дуже потужний, в нього включено весь набір професійних функцій, реалізованих на високому програмному рівні, що робить його основною програмою, що використовується професіоналами в більшості видавництв, друкарень і фірм, що займаються допечатной підготовкою. Ця програма доступна для всіх користувачів, по ній існує багато російськомовної та перекладної літератури.
Основним поняттям у редакторі є поняття об'єкта. Векторним об'єктом називається елемент зображення: пряма, крива, круг, прямокутник і т.д. За допомогою комбінації декількох об'єктів можна створювати групи об'єктів або новий складний єдиний об'єкт, виконавши операцію угруповання. Незалежно від зовнішнього вигляду будь-який векторний об'єкт має ряд загальних характеристик. Область всередині замкнутого об'єкта можна залити одним кольором, сумішшю кольорів або візерунком. У замкнутого об'єкта не може бути різних заливок або сполучних ліній різної товщини і різних кольорів.
Редактор CorelDraw дозволяє вставляти растрові малюнки в документ. При цьому кожен растровий малюнок є окремим об'єктом і його можна редагувати незалежно від інших об'єктів. Хоча CorelDraw призначений для обробки векторної графіки, він має в своєму розпорядженні потужні засоби для роботи з растровими малюнками, причому вони не гірше, ніж у багатьох редакторів растрової графіки.
Дана програма також має засоби для роботи з текстом. Завдяки безлічі видів форматування фігурного і простого тексту як об'єкта, прямо в редакторі можна створювати малюнки з текстовим супроводом. При цьому фігурний текст дозволяє виконувати над ним операції, властиві векторним об'єктам.
CorelDraw має стандартний інтерфейс [3], характерний для всіх програм, що працюють під управлінням MS Windows. У той же час на екрані присутній ряд елементів, характерних тільки для графічних програм.
На екрані при запуску програми відображаються два вікна: вікно самої програми і вікно документа. При роботі з програмою можна одночасно працювати з декількома вікнами документів. У верхній частині вікна програми знаходиться основне меню програми. Працюють з ним так само, як і в інших програмах. Для альтернативного виконання команди можна використовувати комбінацію клавіш. У CorelDraw існує зручна можливість поряд зі стандартними призначати власні комбінації клавіш різним командам. Працювати можна також з контекстним меню, що викликається правою кнопкою миші.
Під рядком меню знаходяться дві основні панелі:
1. Стандартна панель. Одна з 12 командних панелей. Такі панелі характерні для багатьох програм, що працюють під управлінням MS Windows. Розміщені на ній значки забезпечують швидкий доступ до стандартних командам.
2. Панель властивостей. Є контекстно-залежної панеллю. Це означає, що її значки і списки динамічно змінюються в залежності від режиму роботи, активного інструменту і типу виділеного об'єкта. Таким чином забезпечується доступ до найбільш важливих командам, пов'язаним з обраним об'єктом або інструментом.
Далі, у облямівці лінійок, які потрібні для орієнтації в просторі, і смуг прокручування, необхідних для прокрутки документа, йде робочий простір програми. Воно складається з друкованої сторінки і монтажного столу. Монтажний стіл служить для створення і розміщення елементів.
У лівій частині нижньої смуги прокрутки знаходяться елементи управління сторінками: кнопки додавання сторінок, прокручування сторінок, лічильник сторінок і ярлички сторінок. Все це називається Навігатор документа.
У самому низу вікна програми знаходиться рядок стану, або статус-рядок. У полях рядка стану виводиться різна довідкова інформація: положення покажчика миші, список клавіатурних скорочень, відомості про поточний об'єкті. У правій частині рядка стану відображається інформація про поточну заливанні і поточному контурі.
У лівій частині екрану знаходиться елемент, який можна назвати основним елементом інтерфейсу, без якого робота в програмі навряд чи можлива - це панель інструментів. Вона містить 60 інструментів для створення, форматування, редагування об'єктів та управління робочим середовищем.
У правій частині екрану знаходиться панель кольорів, яка застосовується для заливання об'єктів кольором і зміни колірних складових обведення.
У будь-якій програмі існують допоміжні елементи інтерфейсу. Для програм векторної графіки характерна наявність трьох видів допоміжних елементів:
1. Лінійки. За ним відбувається орієнтація в просторі.
2. Напрямні. Це допоміжні лінії, які можна розміщувати на екрані для зручності вирівнювання та розміщення основних елементів зображення.
3. Сітка. Являє собою пересічні горизонтальні і вертикальні допоміжні лінії, розміщені з фіксованим кроком. Сітку зручно використовувати тоді, коли об'єктом роботи є яка-небудь схема, таблиця, карта або креслення.
Також на екрані можуть розташовуватися і деякі інші елементи.
2.2. Технологічні можливості програми.
Створення об'єктів.
Малювання прямокутників і еліпсів.
Спосіб малювання
прямокутник
еліпс
Звичайний
Вибрати інструмент Прямокутник на панелі інструментів і помістити курсор в область робочого простору. Натиснути кнопку миші і переміщати мишу до тих пір, поки прямокутник не досягне потрібних розмірів.
Активізувати інструмент Еліпс. Вибрати один з варіантів (еліпс, сектор або дуга) на панелі властивостей. При малюванні сектора або дуги вибрати варіант За годинниковою стрілкою / Проти годинникової стрілки на панелі властивостей.
По трьох точках
Вибрати інструмент Прямокутник по трьох точках. Клацнути лівою кнопкою миші в будь-якій точці робочого простору і з натиснутою кнопкою перетягнути покажчик у будь-якому напрямку для створення сторони прямокутника. Відпустити кнопку миші і розтягнути покажчик до появи необхідного прямокутника. Щоб завершити малювання і закріпити розміри прямокутника потрібно клацнути лівою кнопкою миші.
Вибрати інструмент Еліпс по трьох точках. Подальше малювання відбувається аналогічним чином. Тільки на першому етапі малюється діагональ (центральна лінія) еліпса.
Перетворення
Зкруглення кутів. Вибрати інструмент Форма, клацанням миші виділити прямокутник і потягнути за один з що з'явилися маркерів уздовж сторони.
Створення дуги або сегмента. інструментом Форма виділити еліпс. У верхній частині еліпса буде знаходиться вузол. Для створення дуги перемістіть вузол при натиснутій лівій кнопці миші з еліпса назовні, а для перетворення в сегмент - всередину.
Точно так само, як прямокутники і еліпси, створюються та інші прості фігури (кнопки Від руки, Багатокутник і Автофігури на панелі інструментів). Оскільки фігури можуть бути різними, слід перед малюванням їх налаштувати (у вікні Options, викликаному подвійним клацанням миші по відповідному значку). За допомогою даних інструментів ми можемо побудувати різного виду спіралі, багатокутники, зірки, блок-схеми, виноски, стрілки, прямі, криві, розмірні лінії, криві Безьє і ін
Виділення об'єктів.
Після створення будь-якого об'єкта настає етап редагування, під час якого ми перетворимо об'єкт у відповідності з нашими вимогами. Перед цим необхідно виділити його.
При створенні об'єкта навколо нього з'являються чорні прямокутники (маркери виділення), тобто він вже виділено. Однак для виділення інших об'єктів необхідно виконати низку дій.
Для виділення окремого об'єкта необхідно вибрати інструмент Покажчик, а потім клацнути мишкою на вибраному об'єкті. Для зняття виділення потрібно клацнути в будь-якій позиції на робочій сторінці.
Якщо необхідно виділити всі об'єкти відразу, потрібно двічі клацнути на кнопці Покажчик або виконати команду Правка - Виділити Всі - Об'єкти. Всі об'єкти будуть виділені.
Якщо необхідно виділити кілька з деякого безлічі об'єктів, потрібно виділити перший об'єкт, потім, утримуючи клавішу Shift виділити інші, клацаючи мишею послідовно на контурі кожного.
Також один або групу об'єктів можна виділити, обвівши їх рамкою виділення.
Після виділення декількох об'єктів можна працювати з ними, як ніби вони є одним єдиним об'єктом.
Трансформація об'єктів.
Коли говорять про операції трансформування або перетворення, то мають на увазі операції, при яких відбувається зміна взаємного положення окремих частин об'єкта та їх розмірів, але не змінюється форма контурів окремих частин об'єктів.
До цих операцій належать наступні дії:
· Видалення (delete)
· Переміщення (move)
· Копіювання (copy)
· Масштабування (scale)
· Поворот (rotate)
· Нахил або скіс (skew)
· Дзеркальне відображення (mirror)
Переміщення і видалення об'єктів.
Для видалення об'єкта або групи об'єктів необхідно їх виділити, а потім натиснути клавішу Delete.
Для переміщення об'єкта потрібно виділити його, після чого натиснути кілька разів будь-яку клавішу керування курсором. Відстань, на яку переміщуються об'єкти при кожному натисканні можна налаштувати, виконавши команду Вирівнювання - Трансформація - Позиція, на панелі, Трансформація вказати числове значення відстані.
Інший, більш зручний спосіб переміщення об'єктів - використання миші. необхідно підвести покажчик миші до центру виділеного об'єкта, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, пересувати мишу до потрібного місця.
Для переміщення об'єктів строго в горизонтальному або вертикальному напрямку під час переміщення слід натиснути і утримувати клавішу Ctrl.
Копіювання об'єктів.
· Для створення дубліката об'єкта необхідно виділити його і натиснути клавішу +. Таким же чином можна скопіювати виділену групу об'єктів.
· Виділити об'єкт, натиснути ліву кнопку миші і перетягнути його в потрібне місце, після цього швидко клацнути правою кнопкою миші.
· Вибрати команду Правка - Копіювання.
· Виділити об'єкт і натиснути праву кнопку миші. У контекстному меню вибрати одну з команд: Вирізати або Копіювати. Об'єкт буде поміщений в буфер обміну. Знову натиснути праву кнопку, а потім вибрати команду Вставити.
Корисною можливістю є використання клонів. Якщо зміни в оригіналі повинні бути автоматично відображені в копії, слід створювати клони об'єкта. Для створення клону треба виділити об'єкт і виконати команду Правка - Клонувати.
Масштабування (зміна розмірів об'єкта) є однією з найбільш затребуваних операцій.
Коли об'єкт виділений, навколо нього з'являються вісім маркерів, розташованих по периметру, званих маркерами масштабування. Вони виконують ряд функцій:
· Маркери, розташовані зліва і праворуч від центру об'єкта, встановлюють горизонтальний розмір, роблячи об'єкт ширше або вже;
· Маркери, розташовані нижче і вище центру об'єкта, встановлюють вертикальний розмір, роблячи об'єкт вище або нижче;
· Маркери, розташовані по кутах, пропорційно змінюють розмір об'єкта по вертикалі і по горизонталі.
Для того щоб змінити розмір об'єкта, його необхідно виділити, підвести курсор до одного з маркерів і, утримуючи кнопкою миші переміщувати вказівник в одну зі сторін.
Якщо об'єкт необхідно збільшити (зменшити) із заданим коефіцієнтом масштабування, вибрати команду Вирівнювання - Трансформація - Розмір і на панелі, Розмір вказати числове значення, на яке слід змінити розмір об'єкта.
Поворот, скіс і дзеркальне відображення об'єктів.
Поворот об'єкту виконується після виділення її інструментом Покажчик (подвійним натисканням). Після цього маркувальні квадратики заміняться на двонаправлені стрілки, а хрестик, що позначає центр об'єкта, - на гурток з точкою. Для повороту об'єкту потрібно вибрати подвійну кутову стрілку і при натиснутій лівій кнопці миші повернути об'єкт на необхідний кут. Як тільки кут повороту об'єкту досягне потрібної величини, відпустити кнопку миші.
Для виконання точного повороту об'єкта необхідно виділити об'єкт, а потім вибрати команду Вирівнювання - Трансформація - Поворот і на панелі, Поворот вказати величину кута, на який необхідно повернути об'єкт.
Для способу об'єкта вибрати подвійну стрілку і при натиснутій лівій кнопці миші нахилити об'єкт необхідний кут. Для виконання точного нахилу об'єкта необхідно виділити об'єкт, а потім вибрати команду Нахил.
Якщо при повороті або нахилі об'єкта натиснути клавішу Ctrl, об'єкт буде повертатися або нахилятися дискретно з кроком 15 °
Для виконання дзеркального відображення необхідно докласти покажчик миші до одного з маркувальних квадратів, натиснути на кнопку миші і потягнути мишу всередину об'єкта і за нього. Для того щоб зберегти оригінал і отримати дзеркально відбиту копію, необхідно перед закінченням операції клацнути правою кнопкою миші. Другий спосіб здійснення дзеркального відображення - використання команди Вирівнювання - Трансформація - Віддзеркалення..
Зміна форми прямих і кривих ліній.
Об'єкти CorelDRAW складаються з вузлів і сегментів, які з'єднують ці вузли. зміна форми об'єктів пов'язане, в основному, зі зміною взаємного розташування і кількості вузлів, а також кривизни сегментів. У залежності від способу редагування об'єкти можна розділити на дві групи:
· Всі об'єкти, які складаються з кривих ліній. Об'єкти цієї групи можна довільно редагувати.
· Стандартні об'єкти: прямокутники, еліпси і багатокутники, а також автофігури. Форму цих об'єктів можна змінювати тільки відповідно до наперед визначеним алгоритмом.
Щоб змінити форму замкнутих об'єктів або ліній, вибрати інструмент Форма, а потім клацнути на контурі об'єкта. На контурі будуть представлені вузли у формі невеликих білих квадратиків, а в головному вікні активізується панель для роботи з вузлами об'єкта.
Для виділення вузлів на контурі потрібно виділити об'єкт і двічі клацнути на кнопці Форма. Для виділення декількох вузлів слід натиснути клавішу Shift і покажчиком миші вказати потрібні вузли, клацаючи при цьому лівою кнопкою.
Для зміни форми прямої лінії необхідно виділити декілька вузлів, а потім клацніть на кнопці Перетворити Лінію в Криву. Після цього покажчиком миші можна задати потрібну кривизну лінії.
Для зміни форми кривої лінії слід виділити декілька вузлів, а потім клацнути на одній з кнопок: Зробити Гострий Кут, Зробити Симетричний Кут, Зробити Гладкий Вузол, Перевернути Напрямок Кривий. Після цього покажчиком миші задати потрібну кривизну лінії.
Зміна параметрів контуру.
Контуром в CorelDRAW називається будь-який об'єкт, створений за допомогою інструментів малювання. До контурам належать всі геометричні та інші фігури, довільні і плавні криві лінії.
Для зміни параметрів контуру служить група інструментів, що знаходиться в нижній частині панелі інструментів.
Спочатку необхідно виділити об'єкт, контур якого потрібно змінити. Потім клацнути на кнопці Контур. З'явиться допоміжна панель інструментів, призначених для установки різних атрибутів контуру об'єкта. Перша кнопка у цій групі інструментів Перо Контура. При клацанні по ній відкривається відповідне вікно, в якому доступні такі параметри:
· Вибір товщини контуру;
· Встановлення кольору контуру;
· Вибір стилю контуру: безперервна або переривчаста лінія;
· Вибір одного з варіантів кутів і закінчень ліній;
· Розташування контуру над або під заливкою;
· Можливість пропорційної зміни товщини контуру при зміні розмірів об'єкта;
· Вибір стрілок, які будуть розташовуватися на початку і кінці ліній;
· Нахил і форма пера, формуючого контур.
Заливка об'єктів.
CorelDRAW, починаючи з ранніх версій, славиться своїми чудовими заливками. Більшого різноманітності й кількості заливок немає ні в одному графічному редакторі. Даний редактор надає величезний вибір декоративних заливок, і в кожній з заливок можна настроювати безліч параметрів, отримуючи інші заливки.
У всіх програмах векторної графіки контури бувають замкнутими і незамкнутими. В CorelDRAW за замовчуванням замкнуті контури заливаються кольором, а незамкнуті - ні.
Однорідна заливка.
Для того щоб пофарбувати об'єкт одним із кольорів палітри, існують два найбільш простих способи:
· Перетягування зразка кольору мишею з кольорової палітри, відображеної на екрані, на об'єкт. Для цього потрібно підвести курсор до будь-якого зразку кольору в палітрі (кнопка Заливка на панелі інструментів), натиснути на ліву кнопку миші, перемістити зразок, накласти його на об'єкт, відпустити кнопку. Причому, якщо зразок буде «відпущений» у внутрішній частині фігури, то зміниться колір заливки, а якщо на контурі - то контуру.
· Необхідно виділити об'єкт, який треба розфарбувати, і вибрати потрібний колір з палітри клацанням миші. Причому, якщо клацання буде зроблений лівою кнопкою миші, буде змінений колір заливки, а якщо правої - колір контуру.
Якщо необхідно прибрати в об'єкта контур або заливку або і те і інше, необхідно присвоїти контуру або заливці об'єкта верхній зразок із стандартної кольорової палітри, де зображений перекреслений квадратик.
Крім вищеописаних способів на панелі інструментів є група інструментів Заливка, що пропонує наступні типи заливок:
· Однорідна заливка
· Градієнтні заливки
· Заливки двоколірним візерунком
· Заливки кольоровим візерунком
· Заливки растровим візерунком
· Текстурні заливки
· Заливки PostScript
Градієнтна заливка.
Градієнт або колірна розтяжка - плавний перехід від одного кольору до іншого.
Для присвоєння градієнтної заливки необхідно виділити об'єкт і вибрати інструмент Діалогове вікно градієнтної заливки. На екрані з'явиться діалогове вікно, яке має такі елементи:
· У списку Тип можна вибрати необхідний варіант заливки. За формою ліній переходу градієнти діляться на кілька типів. У програмі CorelDRAW представлені:
à Лінійні - перехід від кольору до кольору відбувається по прямих лініях;
à Радіальні - перехід від кольору до кольору відбувається по колу;
à Конусні - перехід від кольору до кольору відбувається по конусу;
à Квадратні - перехід від кольору до кольору відбувається по квадратах.
· У групі полів Зрушення Центру можна змістити центр градієнтної заливки;
· У центрі Зрушення Краї вводиться у відсотках значення, на якій відстані від краю об'єкта повинна початися заливка;
· У центрі Кроків можна вказати, зі скількох переходів (відтінків) повинна бути заливка;
· У полях Від і До відкривається палітра, на якій можна вибрати колір заливки.
Заливка візерунком.
Заливка візерунком або орнаментом - категорія декоративних заливок, в яких використовуються заздалегідь зроблені заготовки - невеликі зразки, що складаються мозаїкою таким чином, що виходить ілюзія заливки об'єкта суцільним малюнком. У комплект поставки CorelDRAW входить безліч заливок візерунком. Також можна створювати і застосовувати власні заливки.
Виділити на робочій сторінці об'єкт, який слід заповнити візерунками. Потім вибрати інструмент Діалогове вікно заливання візерунком. У результаті відкриється вікно Заливка візерунком, в якому є три поля для вибору одного з варіантів заливки:
· Двоколірний - найпростіший варіант заливки візерунком;
· Повнокольоровий - більш складний варіант багатобарвної заливки візерунком;
· Растровий - найбільш складний варіант, в якому немає обмежень, в даному випадку візерунок є закінченим растровим зображенням.
Необхідно вибрати варіант заливки візерунком, клацнути на елементі з зразком узору і в списку доступних візерунків вибрати необхідний. Шляхом зміни значень полів вікна Заливка візерунком можна добитися найбільш оптимального розміру візерунка, вибрати колір переднього і заднього плану, встановити нахил, поворот візерунка і т.д.
Текстури заливка і заливка PostScript.
Текстури заливка - це одне з найбільш ефективних і виразних засобів, що дозволяє імітувати різні поверхні за допомогою спеціально створених кольорових растрових картинок. У комплект CorelDRAW входить набір з більш трьох сотень текстур.
Текстури заливка PostScript створюється за допомогою спеціальної мови програмування PostScript. Ця мова дозволяє отримати дивні ефекти. Заливки PostScript візуально відрізняються лише тим, що звичайні текстурні заливки більш складні і мають растрову природу, у той час як заливки PostScript більш прості і мають природу векторну.
Принципи роботи з даними заливками такі ж, як і принципи роботи з заливками візерунком. Їх можна призначати об'єктам за допомогою діалогових вікон, що викликаються відповідними кнопками на панелі інструментів Заливка.
Монтаж і впорядкування об'єктів.
Подібні операції характерні не тільки для програм векторної графіки. Існує стандартний ряд операцій з монтажу та впорядкування об'єктів.
Зміна порядку (накладення) об'єктів.
Ця операція застосовується, якщо об'єкти якимись частинами перекривають один одного. У цьому випадку говорять, що об'єкти знаходяться «в купі» або «стопці». Спочатку об'єкти розташовуються в тому порядку, в якому вони були намальовані. Для зміни порядку накладення необхідно виділити один або декілька об'єктів зі стосу, зайти в меню Монтаж і виконати одну з підкомандами команди Порядок (ці ж підкомандами можна викликати з контекстного меню виділеного об'єкта).
У цій команді розташовані наступні підкомандами:
à На Передній План або комбінація клавіш Shift + - поміщає виділений об'єкт попереду всіх;
à На Задній План або комбінація клавіш Shift + PgDn - поміщає виділений об'єкт позаду всіх;
à На Одну Позицію Вперед або вперед;
à На Одну Позицію Назад або комбінація клавіш Ctrl + PgDn - переміщає виділений об'єкт або об'єкти на одну позицію назад;
à Попереду - дозволяє вказати, попереду якого об'єкта розташувати виділений;
à Позаду - дозволяє вказати, позаду якого об'єкта розташувати виділений;
à Зворотний Порядок - має в своєму розпорядженні виділені об'єкти з стопки у зворотному порядку.
Також для переміщення виділеного об'єкта на передній або на задній план можна використовувати кнопки панелі властивостей.
Вирівнювання та розподіл об'єктів.
Вирівняти та розподілити об'єкти «автоматично» можна за допомогою підкомандами команди Монтаж - Вирівняти і Розподілити, де представлені всі можливі й існуючі способи вирівнювання та розподілу об'єктів.
Вирівняти та розподілити об'єкти можна «вручну», використовуючи сітку, вимірювальні лінійки і направляючі. Вимірювальні лінійки, розташовані зверху і зліва, дозволяють визначити розміри і місцезнаходження об'єктів, а напрямні лінії і сітка - точніше позиціонувати об'єкти.
Для налаштування вимірювальних лінійок необхідно вибрати команду Лінійки в меню Вид. Якщо вибраний інструмент Виділити і не обраний жоден об'єкт, можна встановити одиниці вимірювання за допомогою списку Одиниці панелі Вибір, яка викликається подвійним клацанням кнопки миші на будь-який з лінійок.
Нульові координати на лінійках можна змістити, для цього потрібно клацнути правою кнопкою миші в лівому верхньому кутку перетину двох лінійок і, не відпускаючи кнопку, пересунути мишу.
Сітку як допоміжний елемент, як вже було сказано вище, зручно використовувати тоді, коли об'єктом роботи в CorelDRAW є яка-небудь схема, таблиця, карта або креслення. Сітка являє собою пересічні горизонтальні і вертикальні допоміжні лінії, розміщені з фіксованим кроком. Вона не виводиться на друк.
Для налаштування властивостей сітки вибрати команду меню Вид - Сітка. На робочому полі відобразиться сітка. Для її налаштування підвести курсор миші до лівого верхнього кута перетину двох лінійок і натиснути праву кнопку миші. Потім в контекстному меню вибрати команду Настройка Сітки, у вікні Вибір встановити потрібні параметри.
При роботі з сіткою можна встановити прив'язку об'єктів до сітки. Для цього потрібно виконати команду Прив'язати до сітки з меню Вид або вибрати відповідну кнопку на панелі властивостей. при цьому об'єкти при переміщенні їх мишею будуть рухатися не плавно, а стрибками, намагаючись «притянуться» до ліній і вузлів сітки.
Напрямні - це допоміжні лінії, які можна розміщувати на екрані для зручності вирівнювання та розміщення основних елементів зображення. Подібно сітці напрямні не виводяться на друк. Вони можуть мати будь-яку форму, але найчастіше застосовують напрямні у вигляді прямих ліній - горизонтальних, вертикальних і, рідше, - похилих.
Для того, щоб розташувати напрямні на екрані, потрібно спочатку встановити режим відображення лінійок. Щоб витягнути горизонтальну напрямну з лінійки і розмістити її в робочій області документа, потрібно помістити курсор в області горизонтальної лінійки, натиснути на кнопку миші і тягнути вниз. Аналогічно можна розмістити на екрані вертикальну напрямну.
Для того що по напрямних можна було вирівнювати об'єкти, зручно включити режим прив'язки до напрямних. Це робиться за допомогою команди Прив'язати до напрямних з меню Вигляд.
Групування об'єктів.
Угруповання об'єктів застосовується для двох цілей:
à Вчинення загальних перетворень над декількома об'єктами або завдання загальних властивостей;
à Упорядкування складних структур.
Групувати можна різні об'єкти незалежно від їх типу: геометричні фігури, текст, ілюстрації і т.д.
Для угрупування об'єктів необхідно виділити їх і виконувати команду Згрупувати з меню Монтаж або використовувати комбінацію клавіш Ctrl + G. Також для цієї мети можна використовувати відповідну кнопку на панелі властивостей. після цього об'єкти можна переміщати, трансформувати, задавати атрибути контура і заливки як єдиного цілого. Група є окремим типом об'єктів в CorelDRAW.
Зворотна дія виконується після виділення групи і виконання команди Розгрупувати з меню Монтаж або комбінації клавіш Ctrl + U (можна використовувати відповідну кнопку панелі властивостей). Після разгруппировки всі об'єкти залишаються виділеними, але в рядку стану виводиться інформація про кількість виділених об'єктів. Загальне виділення необхідно зняти, після цього можна працювати з кожним об'єктом як самостійним.
З'єднання об'єктів.
Найзручніший спосіб створити складні геометричні об'єкти - скласти їх з простих. На відміну від об'єднання об'єктів в групи, при об'єднанні виходить один нових об'єкт. У графічному редакторі CorelDRAW є три команди формування об'єктів з декількох інших: Об'єднання, Виняток і Перетин. Всі перераховані операції виконуються з допомогою кнопок, розташованих на панелі властивостей. Для виконання операції необхідно виділити потрібні об'єкти і клацнути по одній з трьох кнопок.
У результаті об'єднання виходить один об'єкт, який об'єднує всі три об'єкти. При цьому всі внутрішні елементи видаляються, і новий об'єкт повторює тільки зовнішні контури об'єднаних об'єктів. Якщо при виділенні була використана пунктирна рамка, заливка буде взята з нижнього об'єкта. Якщо ж об'єкти виділялися при натиснутій клавіші Shift, заливка буде взята з останнього виділеного об'єкта.
У результаті операції виключення з вихідних об'єктів вирізаються накладається, і всі невидимі частини одного з об'єктів видаляються. Якщо при виділенні була використана пунктирна рамка, то обрізаний буде нижній об'єкт. Якщо ж об'єкти виділялися послідовно, буде обрізаний останній виділений об'єкт.
При виконанні операції Виняток виникає ефект прозорості, коли пересічні області об'єктів виключаються й стають повністю прозорими.
Спеціальні ефекти.
Створивши та редагуючи векторні об'єкти, можна застосувати до них різні оригінальні ефекти для отримання більш виразних і красивих графічних документів. Інструменти інтерактивних ефектів згруповані на допоміжній панелі інструменту Інтерактивний перехід або в меню Ефекти.
Перетікання форми і кольору об'єктів (ефект бленда).
Даний ефект дозволяє простежити плавний перехід від одного об'єкта до іншого через серію проміжних форм. Перетікання можна задати між об'єктами з різними контурами і заливкою, а також між відкритою кривою і замкнутим об'єктом. Для створення і різних перетворень ефекту бленда використовується закріплене вікно Перехід. Необхідно виділити обидва об'єкти і клацнути по кнопці Застосувати в закріпленому вікні Перехід. Для скасування ефекту необхідно виділити вийшов об'єкт і виконати команду Скасувати Перехід з меню Ефекти.
В результаті виконання ефекту бленда з'являється складний об'єкт, який називається групою бленда. Ця група складається з двох частин: початкових об'єктів і проміжних, які, у свою чергу, представляють собою групу об'єктів.
Бленди можна настроювати або до, або після здійснення операції. Це робиться за допомогою вкладок у вікні Перехід, де можна встановити: Кількість кроків (кількість проміжних об'єктів); Поворот (кут повороту проміжних об'єктів); Траєкторію і т.д.
Якщо необхідно здійснити перетікання об'єктів уздовж кривої, то для визначення шляху переходу треба спочатку намалювати графічний об'єкт - криву. Потім у головному меню вибрати команду Ефекти - Перехід. відкриється вікно Покроковий Перехід від одного об'єкта до іншого, в якому потрібно клацнути на кнопці з зображенням кривої зі стрілкою та вибрати в який з'явився додатковому меню команду Новий Шлях. Клацнути на допоміжній лінії, вздовж якої повинні бути розміщені проміжні об'єкти.
Застосування ефекту подоб.
Створити ілюзію об'ємності об'єкта можна за допомогою ефекту подоб, який дуже схожий на перетікання, але застосовується тільки до одного об'єкту. Будується його зменшена або збільшена копія, і відбувається перетікання об'єкта в копію.
Для виконання даної операції необхідно виділити об'єкт, вибрати інструмент Інтерактивний контур на допоміжній панелі інтерактивних інструментів, підвести покажчик миші до контуру об'єкта, натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, пересунути мишу ближче до центру об'єкта. На екрані з'являться вектор налаштування ефекту подібності і зменшена копія об'єкта. Після того, як кнопка миші буде відпущена до об'єкта буде застосований ефект подоби. За допомогою інших керуючих елементів панелі властивостей можна встановити кількість, ширину і колір проміжних форм. Можна налаштувати ефект і за допомогою редагування вектора ефекту.
Інтерактивне спотворення об'єкта.
Інструмент інтерактивного спотворення дозволяє змінювати форму вибраного векторного об'єкта за певними встановленими правилами.
Для виконання операції необхідно вибрати інструмент Інтерактивне Спотворення. У результаті в рядку стану редактора відобразяться кнопки, що характеризують три режими його роботи:
à Штовхати і Тягти - в даному режимі вузлові точки об'єкта пересуваються щодо центру назовні або до центру;
à Зигзаг - дозволяє швидко створити зображення зубців вздовж виділеного контуру;
à Скрутка - застосовується для скручування об'єктів відносно заданого центру.
Створення об'ємних об'єктів.
Ілюзія обсягу в CorelDRAW створюється за рахунок проектування точок вздовж краєм об'єкта та їх з'єднання для формування поверхонь. Застосування колірних ефектів з ілюзією глибини для новостворених поверхонь посилює враження об'єму.
Для виконання операції необхідно виділити об'єкт, вибрати інструмент Інтерактивна Екструзія на допоміжній панелі інтерактивних інструментів і встановити покажчик миші на об'єкті. Натиснути кнопку миші і, не відпускаючи її, пересунути мишу в бік, після чого відпустити. На екрані з'являться контури обсягу і вектор налаштування даного ефекту.
Для обертання об'ємних об'єктів необхідно натиснути кнопку миші на значку перехрестя на початку вектора обсягу. Навколо об'єкта з'явиться пунктирний коло з трикутниками.
Елементи панелі властивостей інструменту дозволяють вибрати режим екструзії, положення точки сходу, глибину, стан і колір тривимірного об'єкта, задати джерела освітлення, також отримати тривимірний ефект зрізу граней об'єкта.
Застосування лінз.
Принцип дії лінз нагадує звичайні скляні лінзи. За допомогою лінз можна швидко змоделювати прозорість, посилення кольору, фільтрацію кольору, півтонове і інфрачервоне зображення, а також збільшити і спотворити зображення. Лінзу можуть мати тільки замкнуті об'єкти, а дивитися крізь лінзу можна на будь-які об'єкти.
Для створення ефекту лінзи потрібно два об'єкти: верхній, який грає роль лінзи, і нижній об'єкт, який перетворюється в результаті впливу лінзи.
В CorelDRAW є дванадцять різних лінз, але процедура їх застосування приблизно однакова. Потрібно підготувати об'єкт, який буде підданий впливу лінзи. Створити об'єкт, який буде служити лінзою. Виділити лінзу, а потім вибрати команду меню Ефекти - Лінза. На екрані з'явиться панель Лінза для роботи з лінзами. У полі попереднього перегляду можна побачити результат застосування ефекту. Нижче розташовується список ефектів. Залежно від обраної лінзи з'являються додаткові поля настройки. У них можна настроїти прозорість, ступінь застосування ефекту і колір лінзи, а також деякі додаткові параметри.
Після цього вибрати в списку потрібний варіант лінзи і клацнути на кнопці Застосувати. Перетягнути створену лінзу на підготовлений об'єкт для застосування до нього ефекту.
Робота з текстом.
Хоча CorelDRAW є програмою, призначеної головним чином для створення графічних об'єктів, вона цілком може впоратися з завданнями, які зазвичай вирішуються за допомогою текстових редакторів. Існує можливість роботи з двома різновидами текстових об'єктів: з фігурним і простим текстом.
Фігурний текст являє собою графічний об'єкт, з яким можна працювати кЯ з будь-яким іншим об'єктом, створеним з CorelDRAW. Фігурний текст, як правило, використовується для введення невеликої кількості символів.
Простий текст являє собою масив тексту в рамці, з яким можна працювати, як в будь-якому текстовому редакторі. Можна міняти межі рамки простого тексту або надавати їй хитромудру форму, але всередині рамки текст буде розташовуватися точно так само, як і раніше. Призначений для введення великих обсягів текстової інформації і часто застосовується при створенні рекламних листівок. Редактор в режимі простого тексту надає можливість здійснювати пошук і заміну будь-яких символів або перевіряти правопис. При пошуку відповідних синонімів можна звертатися до словника синонімів CorelDRAW.
Створення фігурного тексту.
Як створити та фігурного і простого тексту використовується один і той самий інструмент - Текст, який знаходиться в середній частині палітри інструментів. Перехід до цього інструменту може бути проведений після натискання клавіші F8. Яким буде текст - фігурним або блоковим, - залежить від того, які початкові дії виконуються перед введенням.
Для введення фігурного тексту необхідно активізувати інструмент Текст. Курсор буде мати вигляд перехрестя з літерою «А». Його потрібно закріпити (клацнути їм) в будь-якому місці простору. Після того, як в місці закріплення з'явиться миготлива вертикальна лінія, можна вводить текст. Для введення наступного масиву тексту потрібно закріпити курсор в іншому місці і ввести наступний текстовий фрагмент. Довжина рядка у фігурному тексті може бути практично нескінченною, тому для переходу до наступного рядка необхідно натиснути клавішу Enter.
Як тільки текст введений навколо нього з'являться маркери виділення, щоб стало можливим працювати з текстом, як з будь-яким іншим графічним об'єктом.
Створення простого тексту.
Введення простого тексту має ряд особливостей. Для його введення необхідно активізувати інструмент Текст і курсором намалювати рамку в будь-якому місці робочого простору. після малювання рамки текстовий курсор буде знаходитися в її верхньому лівому кутку, і можна буде вводити текст. По досягненню правого краю рамки курсор автоматично переходить на наступний рядок.
При введенні простого тексту, він буде розподілятися в межах рамки і автоматично переходити з рядка на рядок. Весь цей час буде відбуватися введення одного абзацу. натисканням клавіші Enter здійснюється перехід до введення наступного абзацу. При натисканні комбінації клавіш Shift + Enter можна перейти до наступного рядка в межах того ж абзацу (примусовий перенесення рядка). Якщо вводиться текст не поміщається в розміри рамки, необхідно клацнути на розмірному маніпуляторі, розташованому під рамкою простого тексту. Можна створити додаткові рамки простого тексту, пов'язані з першою рамкою. У цьому випадку текст, який не помістився в першій рамці, автоматично буде вставлений в другу рамку.
І під час введення простого тексту, і після введення пунктирна рамка навколо фрагмента не зникає. Це є однією з характерних ознак простого тексту. Частковий простого тексту називають блоком тексту.
Форматування та редагування тексту.
Якщо до тексту були застосовані ефекти, відредагувати його можна у вікні Редагування Тексту на панелі властивостей. У результаті відкриється вікно. Робота в цьому вікні не відрізняється від роботи з простим текстовим редактором.
CorelDRAW надає можливість вводити і редагувати текст, виділяти фрагменти і міняти їх форматування за допомогою кнопок, розташованих у верхній частині вікна. Можна імпортувати і експортувати текст за допомогою команд Імпорт та Експорт.
Додаткові можливості по форматуванню простого тексту можна отримати у вікні Текст - Форматування Тексту. Можливості щодо редагування тексту не відрізняються від можливостей форматування в текстовому редакторі Word. Вікно Форматування Тексту містить кілька перемикаються вкладок, що дозволяють налаштувати форматування символів і абзаців, встановити табуляцію і розміри колонок тексту, а також застосувати деякі текстові ефекти.
Перетворення тексту в інший вигляд.
Під час роботи може виникнути необхідність змінити вигляд тексту з фігурного на простій або навпаки. Для перетворення фігурного тексту в простій необхідно виділити фрагмент фігурного тексту інструментом Покажчик або одним з інструментів малювання фігур і виконати команду Перетворити на Простий Текст з меню Текст. Для перетворення простого текст у фігурний необхідно виділити фрагмент простого тексту і виконати команду Перетворити на Фігурний Текст.
Розміщення тексту вздовж кривих.
Розміщення тексту по дорозі, або вздовж контуру, - ефект, характерний для всіх програм векторної графіки. Графічний редактор CorelDRAW дозволяє відразу ввести текст або розмістити вже введений фігурний текст з будь-якої заданої замкнутої або незамкненою кривої лінії або фігури. Розмістити вздовж кривої можна тільки текст, що складається з одного рядка.
Якщо тексту ще немає, але необхідно відразу ввести його уздовж якого-небудь контуру, можна піти двома шляхами. Перший шлях полягає в тому, що потрібно перейти до інструмента Текст і підвести курсор до контуру. Клацнути на контурі в тому місці, де має бути початок тексту і вводити текст
Другий спосіб полягає в тому, що потрібно виділити той контур, який необхідно використовувати як шляху, і виконати команду Розташувати Текст Уздовж Шляхи з меню Текст. Після виконання команди на початку контуру з'явиться текстовий курсор і можна буде вводити текст.
Для розміщення вже створеного тексту вздовж шляху також можна застосувати два способи. Перший спосіб полягає в тому, що потрібно виділити і текст, і контур, вздовж якого необхідно його розмістити, а потім виконати команду Розташувати Текст Уздовж Дороги). Текст автоматично розташується уздовж контуру. Тепер текст і контур будуть становити єдиний об'єкт, званий Текст Уздовж Контура.
Маючи в своєму розпорядженні текст вздовж контуру другим способом, необхідно виділити тільки текст, а потім зайти в меню Текст і виконати команду Розташувати Текст Уздовж Шляху. Потім вказати той контур, уздовж якого потрібно розмістити текст.
Робота з растровими зображеннями.
У редакторі CorelDRAW включені потужні засоби для роботи з растровими зображеннями. Можна вставити растровий малюнок у графічний документ, перетворити будь-який векторний малюнок у растровий, а також трасувати растрове зображення, щоб отримати на його основі векторний малюнок.
Доступ до засобів редагування растрових зображень здійснюється на панелі властивостей після імпорту растрового малюнка. Для редагування растрових малюнків в CorelDRAW доступні деякі інструменти. Однак слід знати, що повноцінна робота з растровою графікою можлива тільки в спеціалізованих графічних редакторів растрової графіки. Для зміни розміру растрового малюнка клацнути на кнопці Змінити Розмір растрового зображення. Відкриється вікно Зміна Розміру, в якому можна виставити точні значення ширини і висоти растрового малюнка, а також його дозвіл. Прапорець Зберегти Пропорції дозволяє зберегти пропорції при зміні розмірів.
Перетворення в растрову графіку.
Будь-який векторний об'єкт або групу об'єктів можна перетворити на об'єкт растрової графіки. Після перетворення його не можна буде редагувати як векторний об'єкт, проте до нього можна буде застосувати ефекти растрової графіки. У більшості випадків це перетворення виконується саме для використання художніх ефектів, які працюють тільки з растровою графікою.
Для перетворення об'єктів векторної графіки необхідно виділити об'єкти, а потім виконати команду Растрові Зображення - Перетворити на Растрове Зображення. відкриється вікно Перетворення в Растрове Зображення, в якому можна виконати наступне:
à У полі Колір встановіть кількість квітів, що необхідно отримати в растровому зображенні;
à При установці прапорця в полі Змішаний деякі відтінки можна одержати змішуванням декількох кольорів;
à У полі Дозвіл задається дозвіл малюнка в точках на дюйм;
à Установка прапорця Згладжування дозволяє отримати більш гладкі зображення шляхом видалення зламів з вихідного малюнка;
à Установка прапорця Прозорий Фон дозволяє створити більш прозорий фон малюнка.
Конвертування растрових зображень у векторні.
Будь-який растровий об'єкт, вставлений у документ CorelDRAW, можна перетворити у векторний. Перетворення проводиться за допомогою програми CorelTRACE, що входить до складу пакету програм CorelDRAW.
Для виконання даної операції необхідно виділити растровий об'єкт і клацнути на кнопці трасування растрових зображень на панелі властивостей. запуститься програма трасування CorelTRACE, в яку завантажиться виділений малюнок. Клацнути на кнопці Трасування, розташованої на верхній панелі інструментів. Після закінчення процесу трасування у правій частині робочої області програми з'явиться створений векторний малюнок.
Після того, як отримано необхідну якість трасування, необхідно повернутися в CorelDRAW. Для цього слід вибрати в CorelTRACE команду меню Файл - Вихід. Програма завершить роботу і передасть отриманий векторний малюнок на робочу сторінку CorelDRAW.
Редагування растрових об'єктів.
Кілька команд, об'єднаних в одну групу, дозволяють виконати корисні перетворення над растровими малюнками. Для перетворення растрового малюнка в негатив необхідно виділити його, а потім вибрати команду меню Ефекти - Перетворення - Інвертувати. Всі кольори в зображенні заміняться на протилежні.
Для пастеризації растрового малюнка необхідно виділити його, а потім вибрати команду меню Ефекти - Перетворення - Пастеризувати. Це перетворення зафарбовує великі ділянки малюнка однорідними квітами, видаляючи всі схожі відтінки. За допомогою повзунка Рівень вибирається ступінь застосування перетворення. Для видалення в растровому малюнку горизонтальних ліній необхідно виділити його, а потім вибрати команду меню Ефекти - Перетворення - Забрати Чрезстрочность. При скануванні зображень буває, що в малюнку присутні лише парні чи непарні рядки. Решта рядки не містять корисні інформації. Щоб видалити непотрібні рядки, слід використовувати пропонований фільтр Чрезстрочность.
Художні ефекти растрової графіки.
В CorelDRAW є близько сотні ефектів. Розглянемо коротко призначення груп фільтрів, зібраних в меню команди Растрові Зображення.
à Тривимірні Ефекти - кілька ефектів, які виконують тривимірні перетворення зображень.
à Художні Штрихи - має більше десяти фільтрів для художніх ефектів, які дозволяють імітувати в різні стилі живопису та графіки.
à Розумієте - дані фільтри служать для додавання динамічності в малюнок і відносяться до класу згладжуючих.
à Камера - дозволяє розмивати кольорові плями, забезпечуючи більш м'яке, але разом з тим і декілька розмите зображення.
à Перетворення Кольори - має чотири фільтра, які дозволяють змінювати кольори малюнка для отримання художніх ефектів.
à Контур - три фільтри, в основі роботи яких лежить пошук і виділення кордонів з колірними або тональними переходами зображення.
à Творчість - містить 14 фільтрів, які дозволяють трансформувати зображення в різноманітні текстури.
à Спотворити - при обробці малюнків іноді виникає необхідність у складних перетвореннях, які деформують вихідне зображення і створюють нову унікальну ілюстрацію.
à Шум - 6 фільтрів, які можуть виконувати протилежні завдання, вносячи або видаляючи із зображення контрастні пікселі. У деяких випадках художники спеціально додають шум у зображення.
à Різкість - дані фільтри призначені для підвищення різкості зображення.
Безумовно, в рамках даної курсової роботи неможливо торкнутися і описати всі технологічні можливості програми (такого завдання і не ставилося). Тут були позначені лише основні принципи роботи з графічним редактором CorelDRAW. Але навіть описаних тут операцій достатньо, щоб створювати вражаючі проекти, в чому ми спробуємо переконатися в наступному розділі.

Глава 3. Можливості використання програми CorelDRAW.
Створення складеного об'єкта Крапелька.
1. Спочатку намалюємо саму крапельку. Візьмемо інструмент Еліпс та утримуючи клавішу Shift, малюємо коло. Далі клацаємо на коло правою кнопкою миші і вибираємо пункт Перетворити на Криву.
2. Виділяємо верхню точку коло з допомогою інструмента Форма, клацаємо правою кнопкою миші і вибираємо пункт Загострення.
3. Тепер цю точку пересуваємо строго вгору і за допомогою напрямних надаємо окружності форму крапельки.
4. Продубліруем крапельку (це можна зробити як стандартним Ctrl + C - Ctrl + V, так і простіше - натиснувши клавішу + на цифровій клавіатурі) і зменшимо її в розмірах (Додаток 1, Малюнок 1).
5. Велику крапельку розфарбуємо кольором C10 M0 Y0 K0 (контур безбарвний), найменшу - кольором C100 M0 Y0 K (контур безбарвний) і застосуємо інструмент Інтерактивне перетікання (Додаток 1, Малюнок 2).
6. Візьмемо інструмент Від руки, почнемо малювати відблиск (Додаток 1, Малюнок 3).
7. Дублюємо його, зменшуємо і змінюємо форму (Додаток 1, Малюнок 4).
8. Нижню фігуру розфарбуємо кольором C40 M0 Y0 K0 (контур безбарвний), а верхню - білим (контур безбарвний). Застосуємо інструмент Інтерактивне перетікання (Додаток 1, Малюнок 5).
9. Клацнемо на вийшла фігурі правою кнопкою мишки і виберемо пункт Розбити групу на окремі об'єкти.
10. Не знімаючи виділення, застосуємо до отриманої групі кривих інструмент Інтерактивна прозорість, встановивши наступні параметри: Тип прозорості: Базова та Початкова прозорість: 85 (Додаток 1, Малюнок 6).
11. Наступним кроком буде малювання відблисків. Намалюємо за допомогою інструменту Від руки відблиск збоку (Додаток 1, Малюнок 7). А тепер продублюємо його і зменшимо (Додаток 1, Малюнок 8).
12. Далі розфарбовуємо нижній відблиск в колір C40 M0 Y0 K0 (контур безбарвний), а верхній - в білий (контур безбарвний), застосовуємо інструменти Інтерактивна прозорість і Інтерактивне перетікання як було описано вище (Додаток 1, Малюнок 9).
13. Тепер таким же чином намалюємо відблиск і з іншого боку крапельки (Додаток 1, Малюнок 10).
14. За допомогою інструменту Контури Зірок додамо блиску крапельці (Додаток 1, Малюнок 11).
Створення складеного об'єкта Квіти.
1. Намалюємо правильну окружність допомогою інструменту Еліпс (утримуючи натиснутим Ctrl). Не знімаючи виділення з кола, перетворимо її в криву (Ctrl + Q). Перетягнемо окружність у бік за допомогою інструменту Покажчик і перед тим, як відпустити ліву кнопку миші, клацнемо правою для того, щоб створити копію (вона буде служити заготівлею для наступного кроку).
2. Призначимо радіальну заливку (Заливка - Діалогове вікно градієнтної заливки) першої окружності. Встановлюємо маркер кольору з білою заливкою на позицію "0", а маркер з пурпурним кольором на позицію "100". Додаємо новий маркер на позицію "65", призначаємо йому заливку пурпурним кольором. Робимо заливку контуру кола безбарвною.
3. Вибираємо інструмент Інтерактивне Спотворення на панелі інструментів, використовуємо панель властивостей, щоб вибрати тип спотворення Зигзаг. Виставляємо наступні параметри: Амплітуда - 17, Частота - 4, натискаємо кнопку Згладжене Спотворення (Додаток 2, Малюнок 1).
4. Для створення пелюсток необхідно створити кілька концентричних копій. Щоб швидко створити першу копію, виберемо інструмент Покажчик, натиснемо Shift і поступово перетягнемо будь-який кут об'єкта у напрямку до центру; натиснемо праву кнопку миші, щоб створити копію. Повторимо дію, створимо таким чином ще близько 13 копій. Далі повернемо кожну з копій об'єкта, щоб вони змістилися відносно один одного. Для швидкого повороту об'єкту за допомогою інструменту Покажчик, клацнемо на будь-якому вибраному об'єкті двічі, щоб включити режим обертання / зсуву, і за будь-який кут повернемо об'єкт (Додаток 2, Малюнок 2).
5. Отриманий квітка модифікуємо. Зробимо копію квітки (растянем рамку виділення навколо всіх об'єктів, натиснемо "+" і перетягнемо отриману копію в сторону). Тепер повертаємося до копії окружності, побудованої на самому початку. Виділимо її, виберемо інструмент Інтерактивне Спотворення - режим Зигзаг з налаштуваннями: Амплітуда - 30, Частота - 5.
Далі виберемо режим спотворення Push and Pull, виставимо Амплітуду - 20 (Додаток 2, Малюнок 3). Растянем рамку виділення над копією квітки, знову виберемо Інтерактивне Спотворення, і на верхній панелі властивостей натисніть кнопку Копіювати Властивості Спотворення і що з'явилася стрілкою клацнемо на спотвореній кола ( Додаток 2, Малюнок 4).
6. Наступна модифікація. Повторимо крок п'ять з іншими елементами: спотворення окружності Push and Pull - Амплітуда 5 - Enter. Зигзаг - натиснемо кнопки Випадкове і Згладжене Спотворення - Амплітуда 100, Частота 20 (Додаток 2, Малюнок 5).
Далі - виділимо квітка та скопіюємо на нього властивості спотворення, як і в кроці 5. Не знімаючи виділення з квітки, поміняємо заливку (Додаток 2, Малюнок 6).
7. Малюємо листя. За допомогою інструменту Еліпс намалюємо витягнутий еліпс розміром і перетворимо його в криву (Ctrl + Q). Використовуючи інструмент Форма, зробимо дві верхні гілки кривих прямими лініями. У підсумку виходить каплеподібна крива (Додаток 2, Малюнок 7).
8. Призначимо об'єкту градієнтну заливку від темно-зеленого до світло-зеленому, зробимо обведення безбарвною (Додаток 2, Малюнок 8а).
9. Виберемо інструмент Інтерактивне Спотворення, тип спотворення Зигзаг. Виставимо налаштування для початкового спотворення: Амплітуда - 50, Частота - 30. Щоб відкоригувати напрямок зубчастих країв листа перетягнемо ромбообразний маркер у верхню частину об'єкта (додаток 2, Малюнок 8б).
10. Фінальний етап - малюємо стебла. Створимо криву за допомогою інструменту Безьє. Призначимо їй товщину близько 8 пунктів. Заллємо темно-зеленим кольором. Натиснемо "+", щоб її скопіювати. Призначимо копії кривої товщину 1 пункт або волосяну і світло-зелену заливку. Виділимо обидві кривих, відкриємо вікно властивостей перетікання Вікно - Докери - Перетікання, виставимо число кроків 5 (Додаток 2, Малюнок 9).
11. За допомогою інструменту Покажчик та команд меню Вирівнювання впорядкуємо створені об'єкти (Додаток 2, Малюнок 10).
Створення складеного об'єкта Рамка.
1. Будуємо шість квадратів. Для побудови квадрата необхідно вибрати інструмент Прямокутник на панелі інструментів і помістити курсор в область робочого простору. Натиснути кнопку миші і переміщати мишу до тих пір, поки квадрат не досягне потрібних розмірів (для того, щоб всі сторони були однаковими, необхідно при малюванні тримати натиснутою клавішу Ctrl). Кожен наступний квадрат має бути на кілька міліметрів менше попереднього (Додаток 3, Малюнок 1).
2. За допомогою кольорової палітри, розташованої в правій частині вікна, заливаємо об'єкти кольором від білого до чорного. Для цього необхідно виділити об'єкт, який треба розфарбувати, і вибрати потрібний колір з палітри лівим клацанням миші.
3. Видалимо контури квадратів. Для цього необхідно виділити об'єкт і клацнути правою кнопкою миші по Перекреслена квадратику у верхній частині кольорової палітри (Додаток 3, Рисунок 2).
4. З третього до четвертого і з п'ятого в шостий квадрат організуємо інтерактивне перетікання (третій і шостий квадрати зафарбовано в чорний колір, а четвертий і п'ятий - у білий). Покажемо процес на прикладі третього і четвертого квадрата. Викличемо інструмент Інтерактивний Перехід - Інтерактивне Перетікання. На панелі властивостей встановимо число кроків 10. Тепер встановимо покажчик миші на більшій квадраті, клацнемо на кнопці миші і, не відпускаючи її, встановимо покажчик на меншому квадраті, відпустимо кнопку (Додаток 3, Малюнок 3).
5. Виділимо всі об'єкти за допомогою інструменту Покажчик. Викличемо контекстне меню правою кнопкою миші і виберемо команди Групувати, а потім Розгрупувати об'єкти.
6. Інструментом Форма - Ластик обробимо кути квадратів (Додаток 3, Малюнок 4).
7. Для створення заклепок намалюємо маленький квадратик (за допомогою інструменту Прямокутник) і закруглити його кути. Для цього необхідно вибрати інструмент Форма, клацанням миші виділити об'єкт і потягнути за один з що з'явилися маркерів уздовж сторони.
8. Для розфарбування квадратика скористаємося градієнтною заливкою (інструмент Заливка - Діалог градієнтної заливки). У діалоговому вікні виберемо тип заливки - Конічна.
9. За допомогою контекстного меню скопіюємо квадратик.
10. Розташуємо обидва квадратика поруч уздовж боку другого квадрата, виберемо в головному меню команду Ефекти - Бленд. Відкриється вікно Покроковий Перехід від одного об'єкт до іншого, в якому потрібно клацнути на кнопці з зображенням кривої зі стрілкою та вибрати в який з'явився додатковому меню команду Новий Шлях. Клацнути покажчиком миші на стороні квадрата, яка буде грати роль допоміжної лінії. Уздовж цієї лінії будуть розміщені проміжні об'єкти (Додаток 3, Малюнок 5).
11. Для отримання другого ряду заклепок скористаємося командами Копіювання і Вставка і командою Вирівнювання - Трансформація - Масштаб (Додаток 3, Малюнок 6).
12. Створимо накладні елементи. Малюємо прямокутник, зафарбовуємо його Радіальної градієнтної заливки. У контекстному меню вибираємо команду Перетворити на Криві. Інструментом Форма виділяємо всі вузли (двічі клацнувши по значку Форма) і Перетворимо в Криві.
13. Виділяємо вузли верхнього та нижнього сегментів (клацнувши по ним мишкою). Підтягуємо їх до центру фігури (Додаток 3, Рисунок 7).
14. Створюємо копію отриманої фігури. За допомогою інструмента Форма вдавлюємо в оригіналу бічні сегменти всередину, а у копії - вигинаємо назовні.
15. Створюємо прямокутник, накладаємо його на копію. Виділяємо обидва об'єкти і за допомогою команди головного меню Вирівнювання - Монтаж - Зад Мінус Перед прорізаємо копію. Частину, що залишилася Роз'єднуємо і групуючи (за допомогою команд контекстного меню) (Додаток 3, Рисунок 8). Розміщуємо оригінал поверх прорізаної копії (Додаток 3, Рисунок 9).
16. Тиражуючи оригінал, здавлюючи, розтягуючи його по горизонталі й вертикалі, змінюючи забарвлення, зміщуючи вузли, створюємо інші три накладні частини.
17. Готові частини з'єднуємо разом, виділяємо Покажчиком і за допомогою контекстного меню групуємо. За допомогою операції Копіювання створимо ще три такі накладки.
18. Дві накладки повернемо на 90 градусів. Для цього скористаємося командою головного меню Вирівнювання - Трансформація - Поворот (Додаток 3, Малюнок 10).
19. Отримані накладки розмістимо на рамці (Додаток 3, Малюнок 11).

ВИСНОВОК.
При підготовці даної роботи головною трудністю була повна відсутність будь-якого досвіду роботи з цими додатками. Однак, завдяки достатку різної навчальної літератури, вдалося не тільки познайомитися з основними можливостями і принципами роботи векторного графічного редактора CorelDRAW, а й навчитися застосовувати їх на практиці.
У результаті вивчення літератури та практичної діяльності стало можливим зробити наступні висновки:
· Векторні редактори застосовуються в тому разі, коли основною вимогою до зображення є висока точність форми (креслення, схеми, логотипи компаній і т.д.). Однак, якщо завданням є точна передача кольору, краще скористатися редакторами растрової графіки (малюнки, фотографії), незважаючи на те, що в більшості векторних редакторів передбачені кошти для роботи з растровою графікою.
· Всі графічні редактори векторної графіки працюють з одними і тими ж об'єктами, засновані на одних і тих же принципах, мають схожі інструменти.
· Основним об'єктом векторної графіки є контур. З елементарних об'єктів створюють більш складні. Кожен об'єкт векторної графіки має властивості. Основними їх властивостями є обведення і заливка. Параметри, що описують ці властивості, визначають товщину, колір і форму ліній, що утворюють контур, а також колір і текстуру внутрішній області контуру.
Контури складаються із сегментів і опорних точок. Властивості опорних точок визначають форму сегментів. Для роботи з зображенням кожен векторний редактор має панель інструментів та інші елементи управління.
Векторні редактори своєму розпорядженні засоби для роботи з текстами. При цьому є два режими роботи з текстами - режим створення фігурного тексту і режим роботи з блочними текстами. Векторні редактори дозволяють представляти символи комп'ютерних шрифтів у векторній формі і створювати нові конструкції символів за допомогою інструментів для роботи з контурами.
У векторних редакторах можливі такі операції, як трасування растрового зображення і растрування векторного.
Зазначені можливості векторних редакторів дозволяють використовувати їх при розробці рекламних матеріалів, фірмових стилів, а також для оформлення поліграфічних видань та електронних документів, наприклад Web-сторінок Інтернету.
· До основних програмних засобів для роботи з векторною графікою відносяться такі редактори, як: CorelDRAW, Adobe Illustrator.
Порівнюючи інтерфейс програм, можна відзначити, що в DRAW упор робиться на зручність і швидкість редагування застосованих ефектів. Це досягається завдяки використанню спеціальних інтерактивних інструментів. У той же час в Illustrator редагування будь-яких ефектів досить важко, оскільки вони статичні. Інтерактивність дозволяє редагувати ефекти прямо на об'єкті, без використання діалогових вікон: оцінити результат можна відразу ж і, якщо потрібно, тут же підправити його. На відміну від звичайного методу організації інтерфейсу, коли для доступу до різних ефектів необхідно тримати під рукою безліч спеціальних панелей, в DRAW застосований новий, дуже ефективний спосіб - доступ через панель властивостей. Ця панель розширює можливості інтерактивних інструментів, надаючи органи управління об'єктами і ефектами.
До переваг Adobe Illustrator можна віднести компактні панелі інструментів, що займають набагато менше місця, ніж аналогічні у DRAW, добре продуманий дизайн всіх елементів. Але в Illustrator немає інтерактивності і універсальної панелі. В CorelDRAW інтерактивні організація переходів, градієнтна заливка об'єктів, управління прозорістю, спотворення об'єктів, вписування їх в шаблон, створення контуру і ілюзії об'ємності, підкладка тіні під об'єкт і ін Багато хто з цих інструментів взагалі не мають аналогів в Illustrator.
Якщо часто виконуються якісь операції, для яких немає сполучень клавіш, то в CorelDRAW можна самим їх призначити. Ті ж, що не підходять, можна перевизначити. У Illustrator таких можливостей немає, зате в ньому і в Photoshop поєднання клавіш для таких операцій збігаються, що дуже зручно, адже з Photoshop працюють багато. Єдиний недолік в інтерфейсі DRAW - це перевантаженість вікон діалогу кнопками та опціями. З одного боку, це добре, тому що забезпечує максимальну налаштування, але, з іншого, це іноді заважає логічно відокремити головні параметри налаштування від другорядних.
Щоб зробити цікавий макет, мало мати тільки засоби створення і редагування об'єктів. Сучасні програми змагаються в художності - саме вона в значній мірі визначає популярність кожної програми. За допомогою DRAW зображення можна зробити набагато більш природним. Illustrator у цьому сильно програє.
Відмінність між Illustrator та DRAW у швидкості виконання операцій незначно, причому одні операції DRAW робить скоріше, а в інших відстає, так що сказати, що одна програма швидше за іншу, не можна.
У роботі з текстом можливості обох програм рівні: у кожній є набір основних операцій щодо форматування абзаців і окремих символів, обтіканню ілюстрацій. Однак у DRAW межстрочное відстань або кернінг тексту регулюються швидше в силу інтерактивності цих операцій, що дозволяє досягти потрібного результату набагато швидше. Досить зручно в DRAW і маніпулювати окремими літерами в тексті. Крім того, можна вставити в текст будь-який інший об'єкт, при цьому він буде вести себе як звичайна буква.
· Що стосується порівняльної характеристики редакторів векторної і растрової графіки. Вони мають багато в чому схожий інтерфейс і подібні інструменти створення об'єктів, але принципи роботи з даними інструментами різні. Основна відмінність тут у тому, що створений об'єкт у векторній графіці можна згодом обробляти окремо, в той час як об'єкт, створений у растровому редакторі, після зняття виділення перестає існувати відокремлено. Документи, створені в растровому редакторі, дуже об'ємні за розміром і малопридатні для використання їх в середовищі Інтернет. Тому для створення Web-документів використовують частіше за все векторні графічні редактори.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Андріанов В. І. Найголовніше про ... CorelDRAW. - СПб.: Пітера, 2004. - 127 с.
2. Анципа В. А. Растрові та векторні графічні зображення / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 7. - С. 56-62.
3. Анципа В. А. Растрові та векторні графічні зображення / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 8. - С. 56-63.
4. Балухта К. В. Вчимося малювати на комп'ютері. - М.: Ексмо, 2005. - 384 с.
5. Купріянов М. І. Малюємо на комп'ютері: Word, Photoshop, CorelDRAW, Flash. - СПб.: Питер, 2005. - 128 с.
6. Семакін І. Г. Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології. Базовий курс: Підручник для 8 класу. - М.: БІНОМ, 2005. - 104 с.
7. Симонович С. В. Спеціальна інформатика: Підручник / Симонович С. В., Євсєєв Г. А., Алексєєв А. Г. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2004. - 480 с.
8. Угринович Н. Д. Інформатика та інформаційні технології. Підручник для 10 - 11 класів. - М.: БІНОМ, 2003. - 512 с.
9. Федоров А. В. CorelDRAW. Експрес-курс. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 400 с.


[1] Пиксел - мінімальний ділянку зображення, колір якого можна задати незалежним чином.
[2] Дискретизація - це перетворення безперервних зображень і звуку в набір дискретних значень у формі кодів.
[3] Під інтерфейсом (від англ. Inter - між, face - особа) в комп'ютерній практиці зазвичай розуміються методи і засоби спілкування користувача з програмою.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
202.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення та обробка зображень за допомогою графічного редактора растрової графіки Adobe Photoshop
Функції і можливості текстового редактора
Графічний редактор Paint Опис графічного редактора Paint - стандартоного графічного редактора
Короткі відомості та завдання по курсу векторної та лінійної алгебри
Меню ПРАВКА редактора Word Опис усіх пунктів меню Правка редактора Word
Пакет Coreldraw
Робота з текстом у CorelDraw
Основи роботи з CorelDRAW 12
Графічний процесор CorelDraw
© Усі права захищені
написати до нас