Технологічний проект вантажного АТП на 300 автомобілів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Іванівський державний архітектурно-будівельний університет»

кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство»

Курсовий проект

з дисципліни: «Проектування підприємств автомобільного транспорту»

на тему: «Технологічний проект вантажного АТП на 300 автомобілів»

Іваново 2008

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

«Іванівський державний архітектурно-будівельний університет»

кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство»

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту

з дисципліни: «Проектування підприємств автомобільного транспорту»

на тему: «Технологічний проект вантажного АТП на 300 автомобілів»

Виконав: ... ... ... ... ... ....

Перевірив: ... ... ... ... ... ... ..

Робота захищена з оцінкою «_______»

Дата «_____» _______________ 2008

Іваново 2008

Зміст

Завдання

Введення

 1. Технологічний розрахунок вантажного автотранспортного підприємства

1.1 Розрахунок річної виробничої програми

1.1.1Вибор та коригування нормативів періодичності ТО і пробігу до КР

1.1.2 Визначення числа КР і ТО на автомобіль за цикл експлуатації

1.1.3 Визначення числа ТО на один автомобіль

1.1.4 Визначення річної програми технічних обслуговувань парку автомобілів АТП

1.1.5 Визначення кількості діагностичних впливів

1.1.6 Визначення добової програми з ЄВ, ТО та діагностування парку автомобілів

1.2 Розрахунок річного обсягу робіт і чисельності виробничих робітників

1.2.1 Вибір та коригування нормативних трудоемкостей

1.2.2 Розрахунок річних обсягів робіт з ТО, ТР та діагностування

1.2.3 Розрахунок річного обсягу робіт з самообслуговування АТП

1.2.4 Розподіл обсягу робіт з ТО, ТР та діагностування за 2.1.5 виробничим зонам і ділянкам

1.2.5 Розподіл обсягу робіт з самообслуговування АТП

1.2.6 Розрахунок чисельності виробничих робітників

1.3 Технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів

1.3.1 Вибір методу ТО і діагностування

1.3.2 Режим роботи зон ТО і ТР

1.3.3 Розрахунок числа постів ТО і діагностування

1.3.4 Розрахунок числа потокових ліній безперервної дії

1.3.5 Розрахунок числа постів ТР

1.3.6 Розрахунок числа постів очікування

1.3.7 Визначення потреби в технологічному обладнанні

1.3.8 Розрахунок рівня механізації виробничих процесів ТО і ТР

1.4 Розрахунок площ приміщень АТП

1.4.1 Розрахунок площ зон ТО, діагностики і ТР

1.4.2 Розрахунок площ виробничих ділянок

1.4.3 Розрахунок площ складських приміщень

1.4.4 Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) автомобілів

1.4.5 Розрахунок площ допоміжних приміщень

1.4.6 Технологічний розрахунок агрегатного цеху

 1. Генеральний план підприємства

Планування виробничого корпусу

Технологічна планування виробничих зон і ділянок

Висновок

Бібліографічний список

ВСТУП

Автомобільний транспорт розвивається якісно і кількісно бурхливими темпами. В даний час щорічний приріст світового парку автомобілів дорівнює 10-12 млн. одиниць, а його чисельність - понад 400 млн. одиниць. Кожні чотири з п'яти автомобілів загального світового парку - легкові і на їх частку доводиться більше 60% пасажирів, перевезених усіма видами транспорту.

Крім тих незаперечних зручностей, які легковий автомобіль створює в житті людини, очевидно суспільне значення масового користування особистими автомобілями: збільшується швидкість повідомлення при поїздках; скорочується число штатних водіїв; полегшується доставка міського населення в місця масового відпочинку, на роботу і т. д.

Однак процес автомобілізації не обмежується тільки збільшенням парку автомобілів. Швидкі темпи розвитку автотранспорту зумовили певні проблеми, для вирішення яких потрібно науковий підхід та значні матеріальні витрати. Основними з них є: збільшення пропускної спроможності вулиць, будівництво доріг та їх благоустрій, організація стоянок та гаражів, забезпечення безпеки руху і охорони навколишнього середовища, будівництво станцій технічного обслуговування автомобілів, складів, автозаправних станцій та інших підприємств.

Високі темпи зростання парку автомобілів, що належать громадянам, випуск з 19 1998 на Волзькому автомобільному заводі "Жигулів" другого покоління Ваз-21 жовтня ускладненої конструкції, збільшення числа осіб, некомпетентних у питаннях обслуговування належних їм транспорного коштів, інтенсифікація руху на дорогах і інші фактори обумовили створення нової галузі промисловості - Автотехобслуговування.

Система "Автотехобслуговування" в даний час має досить потужний виробничий потенціал. Подальше зміцнення цієї системи має передбачати не тільки введення в експлуатацію нових об'єктів, а й реконструкцію старих об'єктів, інтенсифікацію виробництва, зростання продуктивності праці і фондовіддачі, поліпшення якості послуг за рахунок широкого впровадження нової техніки і передової технології, раціональних форм і методів організації виробництва і праці .

Найважливішими напрямами вдосконалення ТО і ремонту легкових автомобілів є: застосування прогресивних технологічних процесів; вдосконалення організації та управління виробничою діяльністю, підвищення ефективності використання основних виробничих фондів і зниження матеріало-і трудомісткості галузі; застосування нових, більш досконалих в технологічній і будівельної частини проектів і реконструкція діючих станцій технічного обслуговування автомобілів з урахуванням фактичної потреби за видами робіт, а також можливості їх подальшого поетапного розвитку; підвищення гарантованості якості послуг і розробка заходів матеріального і морального стимулювання його забезпечення.

Автомобільний транспорт постійно розвивається. Розширюється застосування на легкових автомобілях газобалонних установок. Це висуває підвищені вимоги до поліпшення умов праці, санітарно-гігієнічного обслуговування працівників підприємств автотранспорту, до забезпечення їх безпеки та збереження здоров'я в процесі праці.

Управління виробничою діяльністю підприємств автотранспорту, поліпшення умов праці, підвищення ефективності трудозатрат і використання основних виробничих фондів при раціональних за-витратах ресурсів також є однією з актуальних задач технічної експлуатації автотранспортних засобів.

Головним завданням автомобільного транспорту є своєчасне і повне задоволення потреб суспільного господарства країни і населення в перевезеннях вантажів і пасажирів. Вирішення цього завдання вимагає підтримки високої технічної готовності рухомого складу, що забезпечується його якісної технічною експлуатацією.

1. Технологічний розрахунок вантажного автотранспортного підприємства

  1. Розрахунок річної виробничої програми АТП

1.1.1 Вибір та коригування нормативів періодичності ТО і пробігу до КР

Для розрахунку виробничої програми АТП по нормативно-довідкової літератури [1], [2] вибира їм нормативні значення періодичності першого (ТО-1) та другого (ТО-2) технічних обслуговувань і пробігу до капітального ремонту (КР).

Скориговані пробіги до КР і періодичність ТО для кожної марки автомобілів АТП визначаються їм за формулами [3]:

(1 .1)

де , , - Нормативний пробіг до КР, нормативна періодичність ТО-1 і ТО-2, км;

, , - Коефіцієнти коригування нормативного пробігу та періодичності залежно від категорії умов експлуатації, модифікації рухомого складу та організації його роботи, природно-кліматичних умов.

Для автомобілів МАЗ - 5430 скориговані пробіги до КР і періодичність ТО визначаємо за формулою (1.1)

км;

км;

км.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.1.

Періодичність щоденного технічного обслуговування приймають рівною середньодобовим пробігу автомобілів , [3] тобто

(1. 2)

де - Періодичність ЄВ автомобілів, км;

- Середньодобовий пробіг, км.

Періодичність щоденного технічного обслуговування для автомобіля МАЗ - 5430 розраховуємо за формулою (1.2)

км.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.1.

Розрахункові значення пробігів і періодичності технічних обслуговувань і коригують за кратності до прийнятої періодичністю . Коригування полягає в підборі таких чисельних значень , і , Які кратні між собою і періодичності . Прийняті після такого коригування значення пробігів і періодичності не повинні відрізнятися від розрахованих за формулою (1 .1) більш ніж на 10%. Уточнення необхідно для зручності складання графіка ТО і ремонту.

Для автомобілів МАЗ - 5430 уточнені скориговані пробіги до КР та періодичності ТО складуть:

;

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А уточнені скориговані пробіги до КР та періодичності ТО наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Ськоректірованная і уточнені пробіги автомобілів

Вид

нормативу

Марка автомобіля


МАЗ - 5430

КрАЗ - 257

ГАЗ - 53А

Періодичність пробігів

, Км

267300

297000

155925

, Км

3600

3600

3600

, Км

14400

14400

14400

Ськоректірованная періодичність пробігів

, Км

267520

299200

158840

, Км

14080

14960

14440

, Км

3520

3740

3610

   1. Визначення числа КР і ТО на один автомобіль за цикл експлуатації

У розрахунках з технологічного проектування АТП використовують циклової метод.

Циклом експлуатації автомобіля називають пробіг від її початку (або відновлення після КР) до капітального ремонту. Таким чином, циклової пробіг дорівнює пробігу до капітального ремонту .

У цьому випадку число КР, ЄВ і ТЕ усіх видів на один автомобіль за цикл експлуатації складе [3]:

(1. 3)

Для автомобілів МАЗ - 5430 число КР, ЄВ і ТЕ усіх видів на один автомобіль за цикл експлуатації розраховуємо за формулами (1.3)

од;

од;

од;

од.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А число КР, ЄВ і ТЕ усіх видів на один автомобіль за цикл експлуатації розраховується аналогічним чином і наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Число КР, ЄВ і ТО на один автомобіль за цикл експлуатації

Марка автомобіля

Кількість технічних впливів, од.


МАЗ - 5430

1

18

57

1216

КрАЗ - 257

1

19

60

1760

ГАЗ - 53А

1

10

33

836

1.1.3 Визначення числа ТО на один автомобіль за рік

Число технічних обслуговувань всіх видів, яке потрібно провести в розрахунку на один обліковий автомобіль протягом календарного року визначають за формулами [3]:

(1. 4)

де - коефіцієнт, величина якого визначається з відношення (1. 5).

(1. 5)

де - Річний пробіг автомобіля даної марки, км.

Річний пробіг автомобіля визначається ється за формулою [3]

(1. 6)

де - Число днів роботи АТП на рік;

- Коефіцієнт технічної готовності автомобілів даної марки.

Для нового АТП величину коефіцієнта технічної готовності визначається їм за формулою [3]

(1. 7)

де - Норма простою автомобіля даного виду в ТО і ТР, дней/1000км пробігу;

- Коефіцієнт коригування нормативів простою в ТО і ТР у залежності від пробігу автомобіля з початку експлуатації;

- Число днів простою автомобіля в КР.

Кількість днів простою автомобіля в КР включає нормативний простій , А також число днів, витрачених на транспортування автомобіля з АТП на ремонтне підприємство і назад , Тобто [3]

(1. 8)

де - Нормативний простій автомобіля в КР;

- Число днів, на транспортування автомобіля з АТП на ремонтне підприємство і назад.

Витрати часу на транспортування орієнтовно визначається їм за формулою [3]

(1. 9)

Для автомобіля МАЗ - 5430 з Атрато часу на транспортування орієнтовно розраховуємо за формулою (1.9)

дн.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Кількість днів простою автомобіля в КР для автомобіля МАЗ - 5430 визначаємо за формулою (1.8)

дн.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом величину коефіцієнта технічної готовності визначається їм по формулі (1.7)

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і величин а коефіцієнта технічної готовності розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1. 3.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Річний пробіг автомобіля МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формулі (1.6)

км.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і річний пробіг розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1. 3.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом величину коефіцієнта обчислюємо за формулою (1.5)

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і величин а коефіцієнта розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1. 3.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом ч ісло технічних обслуговувань визначаються їм за формулами (1.4)

од;

од;

од.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і ч ісло технічних обслуговувань розраховується аналогічно і приведений про в таблиці 1. 3.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Число технічних обслуговувань на один автомобіль за рік

Показники

Пробіг до капітального ремонту


1

2

3

4

5

МАЗ - 5430

Витрати часу на транспортування автомобіля , Дн.

2

2

2

2

Дні простою в КР , Дн.

24

24

24

24

Коефіцієнт техніч. готовності

0,91

0,91

0,89

0,86

Річний пробіг автомобіля , Км

73073

73073

71467

69058

Коефіцієнт

0,27

0,27

0,26

0,25

Число ЄВ , Од.

328

328

316

304

Число ТО-1 , Од.

15

15

14

14

Число ТО-2 , Од.

4

4

4

4

КрАЗ - 257

Витрати часу на транспортування-ня автомобіля , Дн.

2

2

2

2

Дні простою в КР , Дн.

24

24

24

24

Коефіцієнт техніч. готовності

0,93

0,93

0,91

0,88

Річний пробіг автомобіля , Км

57707

57707

56466

54604

Коефіцієнт

0,19

0,19

0,18

0,18

Число ЄВ , Од.

334

334

316

316

Число ТО-1 , Од.

11

11

10

10

Число ТО-2 , Од.

3

3

3

3

ГАЗ - 53А

1

2

3

4

5

Витрати часу на транспортування автомобіля , Дн.

2

2

2

2

Дні простою в КР , Дн.

17

17

17

17

Коефіцієнт техніч. готовності

0,94

0,94

0,92

0,90

Річний пробіг автомобіля , Км

65189

65189

63802

62415

Коефіцієнт

0,41

0,41

0,40

0,39

Число ЄВ , Од.

342

342

334

326

Число ТО-1 , Од.

13

13

13

12

Число ТО-2 , Од.

4

4

4

3

1.1.4 Визначення річної програми технічних обслуговувань парку автомобілів АТП

Річна програма (число) технічних обслуговувань ТО-1 і ТО-2 для спискового складу автомобілів АТП визначається за формулами [3]:

(1. 10)

де м - число марок (моделей) автомобілів в складі парку АТП;

- Списочное число автомобілів даної марки.

При розрахунку річної програми ЄВ його доцільно розділити на ЄВ с, виконуваного щодня при поверненні рухомого складу та ЕО т, що виконується перед ТО і ТР. Число ЄВ с і ЄВ т визначають наступним чином [3]:

(1. 11)

де 1,6 - коефіцієнт, що враховує число впливів ЄВ Т, виконуваних при ТР.

Сезонне технічне обслуговування (СО) рухомого складу поєднується з проведенням чергового технічного обслуговування ТО-1 і ТО-2 і як окремо плановане технічне вплив при розрахунку не приймається.

Число технічних обслуговувань ТО-1 і ТО-2 для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул ам (1.10)

од;

од.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і число технічних обслуговувань ТО-1 і ТО-2 розраховується аналогічно і приведений про в таблиці 1.4.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.4.

Число ЄВ с і ЄВ т для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул ам (1.11)

од;

од.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і число ЄВ с і ЄВ т розраховується аналогічно і приведений про в таблиці 1.4.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 - Число технічних впливів для парку автомобілів за рік

Види ТО

Кількість технічних впливів

РАЗОМ1

2

3

4

5

6

МАЗ - 5430

, Од.

285

285

266

252

1088

, Од.

76

76

76

72

300

, Од.

6232

6232

6004

5472

23940

, Од.

577

577

577

518

2219

КрАЗ - 257

, Од.

275

275

250

250

1050

, Од.

75

75

75

75

300

, Од.

8350

8350

7900

7900

32500

, Од.

560

560

520

520

2160

ГАЗ - 53А

, Од.

403

403

403

384

1593

, Од.

124

124

124

96

468

, Од.

10602

10602

10354

10432

41990

1

2

3

4

5

6

, Од.

843

843

843

768

3297

Всього по АТП

28402

28402

27362

26739

110905

1.1.5 Визначення кількості діагностичних впливів

При розрахунку виробничої програми діагностування, як окремий вид технічних впливів не планується, оскільки його трудомісткість включена до роботи з ТО і ТР.

Проте в тому випадку, коли діагностування проводиться на окремих постах, тобто не суміщаючи з процесом ТО або ТР, кількість діагностичних впливів визначають для подальшого розрахунку цих постів та вирішення питань його організації.

Число діагностувань Д-1 і Д-2 визначають за формулами [3]:

(1. 12)

де 1,1; 1,2 - Коефіцієнт, що враховує кількість діагностувань, виконуваних при ТР;

- Річна програма перших і других ТО автомобілів даної марки (моделі), од.

Число діагностувань Д-1 і Д-2 для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул ам (1.12)

од;

од.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і число діагностичних впливів Д-1 і Д-2 розраховується аналогічно і приведений про в таблиці 1.5.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 - Число діагностичних впливів для парку автомобілів за рік

Види діагностування

Кількість впливів

РАЗОМ1

2

3

4

5

6

МАЗ - 5430

, Од.

389

389

368

349

1495

, Од.

91

91

91

86

359

КрАЗ - 257

1

2

3

4

5

6

377

377

350

350

1454

90

90

90

90

360

ГАЗ - 53А

567

567

567

518

2219

148

148

148

115

559

Всього по АТП

1662

1662

1614

1508

6446

1.1.6 Визначення добової програми з ЄВ, ТО та діагностування парку автомобілів

Добова виробнича програма є критерієм вибору методу організації технічного обслуговування (на універсальних постах або потокових лініях) і є вихідним показником для розрахунку числа посад або ліній ТО.

Добова програма з окремих видів технічних обслуговувань (ЩО, ТО-1, ТО-2) та діагностування (Д-1, Д-2) визначається наступним чином [3]:

(1. 13)

м де - Річна програма по i-му виду впливів (ЩО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2), од.;

- Річне число робочих днів зони, призначеної для виконання даного виду ТО або Д.

Добову програму з ЄВ, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2 для автомобілів МАЗ - 5430 визначаємо за формулою (1.13)

од;

од;

од;

од;

од.

Для автомобілів КрАЗ - 257 і ГАЗ - 53А розрахунки за визначенням добової програми ЄВ, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2 проводяться аналогічно і наведені в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 - Добова програма АТП по ЄВ, ТО та діагностиці

Види ТО і Д

Марка автомобіля

Всього по АТП


МАЗ - 5430

КрАЗ - 257

ГАЗ - 53А


, Од.

67,50

90,30

115,20

273

, Од.

3,57

3,44

5,22

12

, Од.

0,98

0,98

1,53

3

, Од.

4,91

4,77

7,27

17

, Од.

1,18

1,18

1,83

4

1.2 Розрахунок річного обсягу робіт і чисельності виробничих робітників

1.2.1 Вибір та коригування нормативних трудоемкостей

Річний обсяг робіт включає трудомісткість ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР і самообслуговування АТП. Розрахунок обсягів робіт з ЄВ, ТО-1 і ТО-2 здійснюється виходячи з річної програми технічних обслуговувань даного виду і трудомісткості одного обслуговування. Річний обсяг робіт з ТР визначається виходячи з річного пробігу автомобілів даної марки (моделі) і питомої трудомісткості ТР у розрахунку на 1000 км пробігу.

Таким чином, для розрахунку річного обсягу робіт спочатку слід визначити нормативну трудомісткість ТО і ТР та провести її коригування з урахуванням заданих умов експлуатації.

Нормативи трудомісткості ТО- і питомої трудомісткості ТР- задаються в ОНТП-01-91 [1] і встановлені для наступного комплексу умов: I категорія умов експлуатації; базова модель автомобіля; помірний кліматичний район; пробіг рухомого складу з початку експлуатації 50-75% від пробігу до капітального ремонту; на АТП робиться ТО і ТР 200-300 од. рухомого складу, що становлять три технологічно сумісних групи; АТП оснащено засобами механізації згідно табеля технологічного обладнання.

Для розрахунку нормативів трудомісткості щоденне технічне обслуговування (ЩО) підрозділяється на ЄВ с, що виконується щодоби та ЕО т, що виконується перед ТО-1, ТО-2 і ТР, пов'язаних із заміною агрегатів.

Розрахункову скориговану трудомісткість ЄВ з підраховують за формулою [3]

(1. 14)

де - нормативна трудомісткість ЄВ, люд.-год;

- Коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу та організацію його роботи;

- Коефіцієнт, що враховує зниження трудомісткості робіт ЄВ за рахунок їх механізації.

Скоригований трудомісткість робіт ЄВ т становить 50% від трудомісткості t ЕОс [3], тобто

(1.15)

Розрахункова скоригована трудомісткість ТО-1 і ТО-2 визначається наступним чином [3]:

(1.16)

де , - нормативна трудомісткість ТО-1 і ТО-2, чел.-ч.;

- Коефіцієнт коригування трудомісткості, що враховує кількість одиниць рухомого складу АТП і кількість технологічних груп рухомого складу.

Питома скоригована трудомісткість поточного ремонту автомобіля певної марки (моделі) визначається за формулою [1]

(1.17)

де - Нормативна питома трудомісткість ТР, чел.-ч/1000км;

- Коефіцієнти коригування нормативної питомої трудомісткості ТР, що враховують відповідно категорію умов експлуатації, природно-кліматичні умови, кількість одиниць рухомого складу та спосіб його зберігання.

При необхідності проведення розрахунків, пов'язаних з організацією процесу діагностування, його трудомісткість визначають з таких міркувань.

При поєднанні діагностування Д-1 з процесом ТО-1, загальна трудомісткість робіт по ТО-1, збільшується на 10% [3] тобто

(1.18)

Діагностування Д-2 для вантажних автомобілів великої вантажопідйомності розраховують за формулою [3]

(1.19)

Діагностування Д-2 вантажних автомобілів малої та середньої вантажопідйомності розраховують за формулою [3]

(1. 2 0)

Розрахункову скориговану трудомісткість ЄВ с для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул е (1.14)

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість ЄВ з розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Розрахункову скориговану трудомісткість ЄВ т для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул е (1.15)

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість ЄВ т розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом р асчетн ую скорректірованн ую трудомісткість ТО-1 і ТО-2 визначається завдан м за формулами (1.16)

люд.-год;

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість ТО-1 і ТО-2 розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом у слушні ую скорректірованн ую трудомісткість поточного ремонту визначаються їм по формул е (1.17)

чел.-ч./1000 км.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість поточного ремонту розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Розрахунково ую скоректірованн ую трудомісткість Д-1 для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул е (1.18)

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість Д-1 розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Розрахунково ую скоректірованн ую трудомісткість Д-2 для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом визначаються їм по формул е (1.19)

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість Д-2 розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Для автомобілів КрАЗ - 257 розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.7.

Розрахунково ую скоректірованн ую трудомісткість Д-2 для автомобілів ГАЗ - 53А з пробігом визначаються їм по формул е (1.20)

чел.-ч.

Для автомобілів ГАЗ - 53А з пробігом , і р асчетн а скорректірованн а трудомісткість Д-2 розраховується аналогічно і приведений а в таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 - Скориговані розрахункові трудомісткості

Види трудоемкостей

Трудомісткість робіт, чел.-ч.


1

2

3

4

5

МАЗ - 5430

, Чел.-ч.

0,46

0,46

0,46

0,46

, Чел.-ч.

0,23

0,23

0,23

0,23

, Чел.-ч.

1,54

2,69

3,85

4,62

1

2

3

4

5

, Чел.-ч.

6,26

10,95

15,64

18,77

, Чел.-ч./1000 км

2,59

4,54

6,49

7,79

, Чел.-ч.

0,15

0,30

0,38

0,46

, Чел.-ч.

0,63

1,10

1,56

1,88

КрАЗ - 257

, Чел.-ч.

0,50

0,50

0,50

0,50

, Чел.-ч.

0,25

0,25

0,25

0,25

, Чел.-ч.

1,40

2,45

3,50

4,20

, Чел.-ч.

5,88

10,29

14,70

17,64

, Чел.-ч./1000 км

2,33

4,08

5,83

7,00

, Чел.-ч.

0,14

0,25

0,35

0,42

, Чел.-ч.

0,59

1,03

1,47

1,66

ГАЗ - 53А

, Чел.-ч.

0,48

0,48

0,48

0,48

, Чел.-ч.

0,24

0,24

0,24

0,24

, Чел.-ч.

1,01

1,77

2,53

3,04

, Чел.-ч.

4,19

7,32

10,46

12,56

, Чел.-ч./1000 км

1,64

2,89

4,11

4,93

, Чел.-ч.

0,10

0,18

0,25

0,30

, Чел.-ч.

0,84

1,46

2,09

2,51

1.2.2 Розрахунок річних обсягів робіт з ТО, ТР та діагностування

Річний обсяг зазначених робіт визначають окремо по кожній марці (моделі) автомобілів за формулами [3]:

(1. 2 1)

Загальний річний обсяг робіт по ТО і ТР у АТП визначається як сума їх обсягів по всіх марках (моделями) автомобілів [3]

(1. 2 2)

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом річний обсяг робіт по ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2 визначається їм по формул ам (1.21)

люд.-год;

люд.-год;

люд.-год;

люд.-год;

чел.-ч./1000 км;

люд.-год;

чел.-ч.

Для автомобілів МАЗ - 5430 з пробігом , і річний обсяг робіт по ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2 розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.8.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 - Річний обсяг робіт з ТО, ТР та діагностування

Показники

Трудомісткість робіт, чел.-ч.

РАЗОМ, чел.-ч.1

2

3

4

5

6

МАЗ - 5430

, Чел.-ч.

2866,7

2866,7

2761,8

2517,1

11012,3

, Чел.-ч.

132,7

132,7

125,8

119,1

510,3

, Чел.-ч.

438,9

766,6

1024,1

1164,2

3393,8

, Чел.-ч.

475,8

832,2

1188,6

1351,4

3848,0

, Чел.-ч.

3595

6303,3

8812,6

9683,3

28395,1

, Чел.-ч.

58,4

116,7

139,8

160,5

475,4

, Чел.-ч.

57,3

100,1

142,0

161,7

461,

Всього по МАЗ - 5430

7625,7

11118,3

14194,7

15157,3

48096,0

КрАЗ - 257

, Чел.-ч.

4175,0

4175,0

3950,0

3950,0

16250,0

, Чел.-ч.

140,0

140,0

130,0

130,0

540,0

, Чел.-ч.

385,0

673,7

875,0

1050,0

2983,7

, Чел.-ч.

441,0

771,7

1102,5

1323,0

3638,2

1

2

3

4

5

6

, Чел.-ч.

3361,4

5886,1

8229,9

9555,7

27033,1

, Чел.-ч.

52,9

94,3

122,5

147,0

416,7

, Чел.-ч.

53,1

92,7

132,3

149,4

427,5

Всього по КрАЗ - 257

8608,4

11833,5

14542,2

16305,1

51289,2

ГАЗ - 53А

, Чел.-ч.

5088,9

5088,9

4969,9

5007,4

20155,1

, Чел.-ч.

202,3

202,3

202,3

184,3

791,2

, Чел.-ч.

407,0

713,3

1019,6

1167,4

3307,3

, Чел.-ч.

519,6

907,7

1297,0

1205,8

3930,4

, Чел.-ч.

3314,2

5840,3

8129,4

9846,6

27130,5

, Чел.-ч.

56,7

102,1

141,7

155,4

455,9

, Чел.-ч.

124,3

216,1

309,3

288,6

938,3

Всього по ГАЗ - 53А

9713,0

13070,7

16069,5

17855,5

56708,7

Трудомісткість робіт з АТП в цілому

Показники

МАЗ - 5430

КрАЗ - 257

ГАЗ - 53А

Всього по АТП

, Чел.-ч.

11012,3

16250,0

20155,1

47417,4

, Чел.-ч.

510,3

540,0

791,2

1841,5

, Чел.-ч.

3393,8

2983,7

3307,3

9684,8

, Чел.-ч.

3848,0

3638,2

3930,4

11416,6

, Чел.-ч.

28395,1

27033,1

27130,5

82558,7

, Чел.-ч.

475,4

416,7

455,9

1348,0

, Чел.-ч.

461,1

427,5

938,3

1826,9

Всього

48096,0

51289,2

56708,7

156093,9

Загальний річний обсяг робіт по ЄВ, ТО і ТР для автомобілів МАЗ - 5430 розраховуємо за формулою (1.22)

чел.-ч.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином.

Загальний річний обсяг робіт по ЄВ, ТО і ТР для АТП в цілому визначаємо за формулою (1.22)

чел.-ч.

1.2.3 Розрахунок річного обсягу робіт з самообслуговування АТП

Річний обсяг робіт з самообслуговування підприємства приймається в частках загальної трудомісткості робіт з ТО, ТР і Д і визначається за формулою [3]

(1.23)

Річний обсяг робіт з самообслуговування для даного підприємства розраховуємо за формулою (1.23)

чел.-ч.

1.2.4 Розподіл обсягу робіт з ТО, ТР та діагностування по виробничим зонам і ділянкам

Обсяг (трудомісткість) робіт з ТО, ТР та діагностування розподіляється за місцем їх виконання за технологічним і організаційним ознаками. ТО і ТР виконується на постах і виробничих ділянках (відділеннях). До постовим належать роботи з ТО і ТР, що здійснюються безпосередньо на автомобілях (мийні, прибиральні, кріпильні, діагностичні, мастильні тощо). Роботи з перевірки та ремонту агрегатів, вузлів і механізмів, зняті з автомобілів, виконуються на ділянках (агрегатному, механічному, електротехнічному та ін.)

Роботи з ЄВ і ТО-1 виконуються в самостійних зонах. Постові роботи з ТО-2, що виконуються на універсальних постах, і ТР виробляють в загальній зоні. В окремих випадках ТО-2 виконують на постах лінії ТО-1, але в іншу зміну.

Роботи з діагностування Д-1 проводяться на самостійних постах (лініях) або поєднуються з роботами, які виконуються на постах ТО-1.

Діагностування Д-2 зазвичай виконується на окремих посадах.

Для формування обсягів робіт, виконуваних на постах зон ТО, ТР і виробничих ділянках, а також для визначення числа робітників за окремими спеціальностями проводиться розподіл річних обсягів робіт з ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1 і Д-2 за видами і місцем виконання.

Розподіл трудомісткості за видами робіт здійснюють у відсотковому співвідношенні, і визначається за формулою [3]

(1.2 4)

де - Встановлений відсоток розподілу трудомісткості i-го виду впливів;

- Річна трудомісткість впливу i-го виду (ЩО, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2), чел.-ч.

Розподіл трудомісткості ЄВ з (мийні роботи) для автомобілів МАЗ - 5430 обчислюємо за формулою (1.2 4)

чел.-ч.

Подальший розподіл трудомісткості ЄВ с, ЄВ т, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2 для автомобілів МАЗ - 5430 розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.9.

Для автомобілів КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розрахунки проводяться аналогічним чином і наведені в таблиці 1.9.

Таблиця 1.9 - Розподіл обсягу робіт ЄВ, ТО і ТР за видами робіт

Види робіт

Частка робіт,%

Трудомісткість, чел.-ч.

Всього по АТП, чел.-ч.


МАЗ - 5430

КрАЗ -

257

ГАЗ - 53А

МАЗ - 5430

КрАЗ - 257

ГАЗ - 53А


1

2

3

4

5

6

7

8

Технічне обслуговування ЄВ з

Мийні

9

9

9

991,1

1462,5

1813,9

4267,5

Збиральні

14

14

14

1541,7

2275,0

2821,7

6638,4

Заправні

14

14

14

1541,7

2275,0

2821,7

6638,4

Контр.-діагност.

16

16

16

1762,0

2600,0

3224,8

7586,8

Ремонтні

47

47

47

5175,8

7637,5

9473,0

22286,3

Всього

100

100

100

11012,3

16250,0

20155,1

47417,4

Технічне обслуговування ЄВ т

Збиральні

40

40

40

204,1

216,0

316,5

736,6

Мийні

60

60

60

306,2

324,0

474,7

1104,9

Всього

100

100

100

510,3

540,0

791,2

1841,5

Технічне обслуговування ТО-1

Діагн. заг. (Д-1)

10

10

10

339,4

298,4

330,7

968,5

Креп., Регул., Смаз.

90

90

90

3054,4

2685,3

2976,6

8716,3

Всього

100

100

100

3393,8

2983,7

3307,3

9684,8

Технічне обслуговування ТО-2

Діагн. заг. (Д-2)

10

10

10

384,8

363,8

393,0

1141,6

Креп., Регул., Смаз.

90

90

90

3463,2

3274,4

3537,4

10275,0

Всього

100

100

100

3848,0

3638,2

3930,4

11416,6

ТР постові роботи

Д-1

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Д-2

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Регул., Разб.-збір.

35

35

35

9938,3

9461,7

9495,7

28895,7

Зварювальні

4

3

3

1135,8

810,9

813,9

2760,6

Жестяницкие

3

2

2

851,9

540,7

542,6

1935,2

1

2

3

4

5

6

7

8

Фарбувальні

6

6

6

1703,7

1621,9

1627,8

4953,4

Деревообробн.

-

2

2

-

540,7

542,6

1083,3

Всього

50

50

50

14197,5

13516,5

13565,2

41279,3

ТР дільничні роботи

Агрегатні

18

18

18

5111,2

4866,0

4883,5

14860,7

Слес.-механічні.

10

10

10

2839,6

2703,4

2713,1

8256,1

Електротехнічна.

5

5

5

1419,8

1351,7

1356,5

4128,0

Акумуляторні

2

2

2

567,9

540,7

542,6

1651,2

Рем.пріб.сіс.піт.

4

4

4

1135,8

1081,3

1085,2

3302,3

Шиномонтажні

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Вулканізаційні.

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Кузн.-ресорні

3

3

3

851,9

810,9

813,9

2476,7

Медницкие

2

2

2

567,9

540,7

542,6

1651,2

Зварювальні

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Жестяницкие

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Арматурні

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Шпалерні

1

1

1

283,9

270,3

271,3

825,5

Всього

50

50

50

14197,5

13516,5

13565,2

41279,4

Разом з ТР

100

100

100

28395,1

27033,1

27130,5

82558,7

1.2.5 Розподіл обсягу робіт з самообслуговування АТП

У великих АТП роботи з самообслуговування виконують робочі самостійного підрозділу - відділу головного механіка (ОГМ), у складі якого комплектуються бригади з обслуговування та ремонту обладнання, будівель і т.п.

Розподіл обсягу робіт з самообслуговування здійснюють у відсотковому співвідношенні, і визначається за формулою [3]

(1.2 5)

де - Встановлений відсоток розподілу трудомісткості допоміжних робіт;

- Річна трудомісткість робіт з самообслуговування АТП, чел.-ч.

Обсяг робіт призначений для ремонту та обслуговування технологічного устаткування, оснащення й інструменту обчислюємо за формулою (1.25)

чел.-ч.

Розподіл обсягу робіт з самообслуговування на інші види робіт розраховується аналогічним чином і наведено в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 - Розподіл обсягу допоміжних робіт за їх видами

Види допоміжних робіт

Частка робіт,%

Трудомісткість, чел.-ч.

1. Ремонт і обслуговування технологічного устаткування, оснащення та інструменту

20

7645,9

2. Ремонт і обслуговування інженерного обладнання, мережі та комунікацій

15

5734,5

3. Транспортні роботи

10

3823,0

4. Перегін рухомого складу

15

5734,5

5. Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей

15

5734,5

6. Прибирання виробничих приміщень та територій

20

7645,9

7. Обслуговування компресорного устаткування

2

1911,4

РАЗОМ

100

38229,7

1.2.6 Розрахунок чисельності виробничих робітників

До виробничих робітників відносяться робочі зон і ділянок, які безпосередньо виконують роботи з ТО, ТР і Д рухомого складу.

Розраховують технологічно необхідний (явочное) і штатний (списочное) число робітників.

Технологічно потрібну кількість робітників [3]

(1. 6 лютого)

де - Річний обсяг (трудомісткість) робіт в зоні ТО, ТР чи ділянці (цеху), люд.-год;

- Річний фонд часу технологічно необхідного робітника при однозмінній роботі, ч.

Штатний число робочих [3]

(1. 2 Липня)

де - Річний фонд часу штатного робітника, ч.

Технологічно необхідний (явочний) склад виробничих робітників для ЄВ з (мийні роботи) обчислюємо за формулою (1.26)

чол.

Технологічно необхідний (явочний) склад виробничих робітників для інших видів робіт ЄВ с, ЄВ т, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2 розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.11.

Штатний (обліковий) склад виробничих робітників для ЄВ з (мийні роботи) обчислюємо за формулою (1.27)

чол.

Штатний (обліковий) склад виробничих робітників для інших видів робіт ЄВ с, ЄВ т, ТО-1, ТО-2, ТР, Д-1, Д-2 розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.11.

Таблиця 1.11 - Кількість виробничих робітників

Види робіт

Трудомісткість

, Чел.-ч.розрахункове

прийняте

розрахункове

прийняте

1

2

3

4

5

6

Технічне обслуговування ЄВ з

Мийні

4267,5

2,1

5

2,3

6

Збиральні

6638,4

3,2


3,6


Заправні

6638,4

3,2

3

3,6

4

Контрольно-діагност.

7586,8

3,7

15

4,2

16

Ремонтні

22286,3

10,8


12,2


Технічне обслуговування ЄВ т

Збиральні

736,6

0,4

1

0,4

1

Мийні

1104,9

0,5


0,6


Технічне обслуговування ТО-1

Діагн. заг. (Д-1)

968,5

0,5

5

0,5

5

Креп., Регул., Смаз.

8716,3

4,2


4,8


Технічне обслуговування ТО-2

Діагн. заг. (Д-2)

1141,6

0,6

6

0,6

6

Креп., Регул., Смаз.

10275,0

5,0


5,6


ТР постові роботи

Д-1

825,5

0,4

1

0,5

1

Д-2

825,5

0,4


0,5


Регул., Разб.-збір.

28895,7

14,0

14

15,8

16

Зварювальні

2760,6

1,3

3

1,5

3

Жестяницкие

1935,2

0,9


1,0


Деревообробні

1083,3

0,5


0,6


Фарбувальні

4953,4

2,7

3

3,1

3

ТР дільничні роботи

Агрегатні

14860,7

7,2

11

8,2

13

Слюсарно-механічні

8256,1

4,0


4,5


1

2

3

4

5

6

Електротехнічні

4128,0

2,0

5

2,3

5

Акумуляторні

1651,2

0,8


0,9


Рем.пріб.сістеми харчування

3302,3

1,6


1,8


Шиномонтажні

825,5

0,4

1

0,5

1

Вулканізаційні

825,5

0,4


0,5


Ковальсько-ресорні

2476,7

1,2

2

1,4

2

Зварювальні

825,5

0,4


0,5


Медницкие

1651,2

0,8

1

0,9

2

Жестяницкие

825,5

0,4


0,5


Арматурні

825,5

0,4

1

0,5

1

Шпалерні

825,5

0,4


0,5


РАЗОМ по АТП

152919

74,3

77

84,4

85

Технологічно необхідний (явочний) склад допоміжних робітників для ремонту та обслуговування технологічного устаткування, оснащення й інструменту обчислюємо за формулою (1.26)

чол.

Технологічно необхідний (явочний) склад допоміжних робітників для інших видів робіт з самообслуговування АТП розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.12.

Штатний (обліковий) склад допоміжних робітників для ремонту та обслуговування технологічного устаткування, оснащення й інструменту обчислюємо за формулою (1.27)

чол.

Штатний (обліковий) склад допоміжних робітників для інших видів робіт з самообслуговування АТП розраховується аналогічно і наведено в таблиці 1.12.

Таблиця 1.12 - Кількість допоміжних робочих

Види робіт

Трудомісткість

, Чел.-ч.розрахункове

прийняте

розрахункове

прийняте

1

2

3

4

5

6

Ремонт і обслуговування технологічного устаткування, оснащення та інструменту

7645,9

3,7

4

4,2

5

1

2

3

4

5

6

Ремонт і обслуговування інженерного обладнання, мережі та комунікацій

5734,5

2,8

3

3,1

3

Транспортні роботи

3823,0

1,8

2

2,1

2

Перегін рухомого складу

5734,5

2,8

3

3,1

3

Прийом, зберігання і видача матеріальних цінностей

5734,5

2,8

3

3,1

3

Прибирання виробничих приміщень та територій

7645,9

3,7

4

4,2

4

Обслуговування компресорного устаткування

1911,4

0,9

1

1,0

1

РАЗОМ по АТП

38229,7

18,5

20

20,8

21

1.3 Технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів

1.3.1 Вибір методу ТО і діагностування

Метод ТО або Д (потоковий або на універсальних постах) вибирають виходячи з результатів розрахунків добової програми зазначених впливів з урахуванням наступних рекомендацій.

Поточний метод організації ТО доцільно застосовувати при величині добової (змінної) програми [2,3]:

- ЄВ - більше 100 обслуговувань;

- ТО-1 - не менше 12 ... 15 обслуговувань;

- ТО-2 - не менше 5 ... 6 обслуговувань технологічно сумісних автомобілів. При менших добових програмах застосовується метод обслуговування на універсальних постах.

ТР виконують на універсальних і спеціалізованих постах. Спеціалізація постів ТР для виконання певного виду робіт (по двигуну, трансмісії і т.д.) проводиться на основі принципу їх технологічної однорідності, при достатньому числі постів (більше 5 ... 6) і при завантаженні посту не менш ніж на 80% змінного часу.

На даному підприємстві кількість ЄВ за добу (зміну) технологічно сумісних автомобілів перевищує 100 одиниць, тому доцільно застосувати потоковий метод організації ЄВ, а для ТО-1 і ТО-2 - метод обслуговування на універсальних постах, тому що їх кількість за добу (зміну) значно менше вище зазначених меж.

1.3.2 Режим роботи зон ТО і ТР

Режим роботи зазначених зон характеризується: числом робочих днів у році, числом змін на добу, тривалістю часу зміни.

Для нових АТП режим роботи виробництв повинен бути узгоджений з графіком випуску та повернення автомобілів з лінії.

Якщо автомобілі працюють на лінії в 1, 1,5 або 2 робочі зміни, то ЄВ і ТО-1 виконують у міжзмінне час.

При рівномірному випуску автомобілів тривалість міжзмінного часу визначають наступним чином [3]

, (1. 2 серпня)

де - Час перебування автомобілів у наряді, год;

- Час обідньої перерви водія, год;

- Тривалість випуску (повернення) автомобілів, ч.

Для ЄВ і ТО-1 тривалість роботи зон повинна бути в межах Т мс. Для забезпечення організації робіт рекомендується проводити роботи в 1; 1,5 або 2 зміни, враховуючи режим зони ТР.

Для виконання ТО-2 беруть роботу в 1 або 2 зміни в залежності від добової програми цих обслуговувань.

Добовий режим зони ТР приймають 2 або 3 зміни. В денну зміну працюють всі виробничо-допоміжні ділянки і пости ТР. В інші зміни виконують постові роботи з ТР автомобілів, виявлені при ТО, діагностуванні або за заявкою водія.

Режим роботи дільниць діагностування залежить від режиму роботи зон ТО і ТР.

Ділянка Д-1 зазвичай працює одночасно із зоною ТО-1. Діагностування Д-1 після ТО-2 і ТР проводять в денний час. Ділянка Д-2 працює в одну або дві зміни.

Тривалість міжзмінного часу для розробленого підприємства обчислюємо за формулою (1.28)

ч.

1.3.3 Розрахунок числа постів технічного обслуговування і діагностування

Число постів для ТО або діагностування певного виду визначають з відношення [3]

(1. 2 вересня)

де - Такт поста, хв;

- Ритм виробництва, хв.;

- Коефіцієнт використання робочого часу посту: для постів ТО-1 h ТО-1 = 0,90 ... 0,95; ТО-2 h ТО-2 = 0,85 ... 0,90; Д-1 і Д-2 - h Д-1 = h Д-2 = 0,60 ... 0,75.

Такт поста являє собою час зайнятості посту. Воно складається з часу простою автомобіля під обслуговуванням на даному посту і часу, пов'язаного із встановленням автомобіля на пост, вивішуванням його на підйомнику, тобто середній час його зайнятості, визначають за формулою [3]

(1.30)

де - Трудомісткість робіт i-го виду обслуговування (діагностування), що здійснюється на посаді, люд.-год;

- Число робітників, що одночасно працюють на посаді, чол.;

- Час, що витрачається на пересування автомобіля при установці його на посаду і з'їзд з посади, = 2 хв.

Ритм виробництва - Це час, що припадає в середньому на випуск одного автомобіля з i-го виду ТО, або інтервал часу між випуском двох послідовно обслужених автомобілів з ​​цієї зони [3]

(1. 3 1)

де - Тривалість часу зміни, год;

- Число змін у добу;

- Добова виробнича програма ТО або Д i-го виду.

Такт посади ТЕ-1 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.30)

хв.

Такти постів ТО-2, Д-1, Д-1 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розраховуються аналогічним чином і наведені в таблиці 1.13.

Ритм посади ТЕ-1 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.31)

хв.

Ритми постів ТО-2, Д-1, Д-1 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розраховуються аналогічним чином і наведені в таблиці 1.13.

Кількість постів ТО-1 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.29)

од.

(1.32)

Кількість постів ТО-2, Д-1, Д-2 для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А розраховується аналогічним чином і наведено в таблиці 1.13.

На даному підприємстві пости ТО-1 і Д-1, а так само ТО-2 і Д-2 суміщені, тому їх загальна кількість обчислюємо за формулами (1.32)

од;

од.

Таблиця 1.13 - Розрахункові дані постів ТО і діагностування на АТП

Найменування посади

Такт поста

, Хв.

Ритм

поста

, Хв.

Кількість постів , Од.
розрахункове

прийняте

ТО-1

159,2

70,0

2,50

-

ТО-2

653,6

280,0

2,75

-

Д-1

17,6

49,4

0,50

-

Д-2

88,4

210,0

0,65

-

ТО-1 + Д-1

176,8

119,4

3,00

3

ТО-2 + Д-2

742,0

490,0

3,40

4

1.3.4 Розрахунок числа потокових ліній безперервної дії

Такі лінії застосовуються для виконання збирально-мийних робіт ЄВ з використанням механізованих установок для миття та сушіння (обдування) автомобілів.

Число ліній безперервної дії визначають з відношення [3]

(1. 3 3)

де - Такт лінії, хв;

- Ритм виробництва (потоку), хв.

При комплексній механізації робіт пропускна здатність потокової лінії ЄВ повинна відповідати паспортної пропускної здатності установки для миття автомобілів, тому такт лінії визначають з виразу [3]

(1. 3 4)

м де - Продуктивність мийної установки, = 20 авт. / Год.

Такт потокової лінії ЄВ для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.34)

хв.

Ритм виробництва (потоку) лінії ЄВ для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.31)

хв.

Число ліній безперервної дії для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А, обчислюємо за формулою (1.33)

од.

1.3.5 Розрахунок числа постів ТР

Кількість потів ТР визначають з відношення [3]

(1.35)

де - Річний обсяг робіт, що виконуються на посадах ТР, люд.-год;

-Коефіцієнт, враховує нерівномірність надходження автомобілів на пости ТР, = 1,3;

- Коефіцієнт, що враховує частку робіт, що виконується на постах ТР в найбільш завантажену зміну, = 0,5;

- Кількість днів роботи в році постів ТР;

- Тривалість робочої зміни, год;

- Середнє число робітників на посаді, = 2 чол;

- Коефіцієнт використання робочого часу поста, = 0,85.

Кількість постів ТР для автомобілів МАЗ - 5430, КрАЗ - 257, ГАЗ - 53А обчислюється за формулою (1.35)

од.

При числі постів ТР більше 5 ... 6 їх спеціалізують за видами виконуваних робіт. На даному підприємстві розрахункову кількість постів ТР становить 15 одиниць, тому необхідно їх р аспределеніе (У відсотках) за спеціалізацією [3]:

- Пост ремонту двигуна і його систем 33%

- Пост ремонту трансмісії, гальм, ходової частини та

рульового управління 40%

- Пост контролю та регулювання гальм

(При кількості постів більше 9) 7%

- Універсальні пости 20%

Разом: 100%

У процесі розподілу (у відсотках) постів ТР за спеціалізацією отримаємо таку кількість постів:

- Пост ремонту двигуна та його систем од;

- Пост ремонту трансмісії, гальм, ходової частини та

рульового управління од;

- Пост контролю та регулювання гальм

(При кількості посад більш 9) од;

- Універсальні пости од.

Разом: 15 од.

1.3.6. Розрахунок числа постів очікування

Пости очікування (підпору) призначені для розміщення автомобілів, які потребують ТО або ТР та забезпечення безперебійної роботи цих зон.

Пости очікування розміщуються у виробничих зонах або на відкритих майданчиках. Можуть бути роздільними (для кожного виду ТО або ТР) або загальними.

Кількість постів очікування визначають виходячи з наступних рекомендацій:

- Перед постами ЕО - виходячи з 15 ... 25% годинної пропускної здатності постів (ліній) ЄВ;

- Перед постами ТО-1 - виходячи з 10 ... 15% змінної програми;

- Перед постами ТО-2 - виходячи з 30 ... 40% змінної програми;

- Перед постами ТР - у кількості 20 ... 30% від загального числа посад ТР.

Пропускну спроможність лінії ЄВ (авт. / год) визначають з відношення [3]

(1.36)

Пропускну спроможність лінії ЄВ (авт. / год) обчислюємо за формулою (1.36)

авт / год.

од.

Кількість постів очікування ТО-1 = 1 пост.

од.

Кількість постів очікування ТО-2 = 2 пости.

од.

Кількість постів очікування ТР = 3 посту.

од.

Кількість постів очікування ЄВ = 5 постів.

1.3.7. Визначення потреби в технологічному обладнанні

При підборі обладнання користуються «Табелем технологічного обладнання та спеціалізованого інструменту» [5,6], каталогами [7], довідниками [8,9] і т.п. Наведена в [5] номенклатура обладнання та його кількість уточнюються і коригуються з урахуванням прийнятих методів організації робіт, числа посад, режиму роботи зон, ділянок і т.д.

Кількість основного обладнання (верстатне, демонтажно-монтажне і т.д.) визначають за трудомісткістю робіт і фонду робочого часу обладнання або за ступенем його використання та продуктивності.

У першому випадку число одиниць основного обладнання визначають за формулою [3]

(1.37)

де - Річний обсяг робіт даного виду, люд.-год;

- Річний фонд часу обладнання, год;

- Число робітників, що одночасно працюють на даному вигляді обладнання, чол;

- Коефіцієнт використання устаткування за часом, = 0,75 ... 0,90.

За ступенем використання та продуктивності визначають число мийних установок [3]

(1.38)

м де - Число автомобілів, що підлягають миттю за добу, шт;

- Коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження автомобілів на мийку, = 1,2 ... 1,3;

- Продуктивність мийної установки, авт. / Год;

- Тривалість роботи установки на добу, год;

- Коефіцієнт використання робочого часу установки, = 0,85 ... 0,90.

Найбільш відповідний для агрегатного цеху технологічне обладнання наведено в таблиці 1.14.

Таблиця 1.14 - Технологічне обладнання

Найменування

Модель

Розмір

× Ш × В), м

1

2

3

1. Слюсарний верстак

НД - 1400

1,4 × 0,8 × 1,0

2. Слюсарні лещата

СТ - 400

0,4 × 0,2 × 0,25

3. Універсальний прилад для перевірки поршня з шатуном

У - 500

0,67 × 0,50 × 1,1

4. Верстат для шліфування фасок клапанів

ШС - 256

0,67 × 0,51 × 1,2

5. Прес з ручним приводом

ОКС - 761

0,65 × 0,50 × 1,6

6. Настільно - свердлильний верстат

З - 228

0,65 × 0,50 × 1,5

7. Секційний стелаж

Р - 520

1,4 × 0,45 × 2,0

8. Стіл для контролю та сортування деталей

Р - 902

2,0 × 0,8 × 1,0

9. Тельфер

МН Н4-10

0,25 × 0,25 × 0,3

10. Універсальні центри для перевірки валів

Р - 304

1,5 × 0,6 × 1,1

11. Скриня для обтиральних матеріалів

ЛР - 6 - 25

1,0 × 0,5 × 0,6

12. Шафа для приладів

ШР - 25

1,2 × 0,6 × 1,8

13. Повірочна плита

П - 750

1,0 × 0,75 × 1,0

14. Стенд для ремонту двигунів

2650

1,3 × 0,84 × 1,7

15. Стенд для ремонту двигунів

2473

1,0 × 0,68 × 1,6

16. Стенд для ремонту рульових механізмів і карданних валів

Р - 215

0,93 × 0,6 × 1,05

17. Гідравлічний прес

2135 - 1М

1,0 × 0,7 × 1,80

18. Стенд для ремонту коробок передач

Р - 201

0,6 × 0,54 × 1,3

19. Стенд для ремонту редукторів задніх мостів

3022

0,83 × 0,7 × 1,35

20. Стенд для ремонту передніх і задніх мостів

2450

1,84 × 0,76 × 1,4

21. Стенд для заточування інструментів

ЗА64

0,8 × 0,52 × 1,0

1

2

3

22. Вертикально - свердлильний верстат

2А125

1,15 × 1,12 × 1,8

23. Інструментальний шафа для верстатника

ШС - 12

0,5 × 0,5 × 1,5

24. Ванна для мийки дрібних деталей

2031

1,5 × 0,7 × 0,7

25. Установка для механізованого миття деталей

196 - М

1,8 7 × 1,65 × 1,7

26. Підвісна кран - балка

ГОСТ 7860 - 67

6,87 × 0,42 × 0,35

1.3.8. Розрахунок рівня механізації виробничих процесів ТО і ТР

Загальний рівень механізації праці в АТП визначають з відношення [3]

(1.39)

де - Кількість ділянок (зон) в АТП;

- Загальний рівень механізації праці на g-тій ділянці,%;

- Загальний рівень механізовано-ручної праці на g-тій ділянці,%.

Складові і визначають за формулами [3]:

(1.40)

де У М1, М2 У, У М3, ..., У М. n - рівень механізованого праці на 1-му, 2-му, ... n-му ділянках підприємства,%;

У МР1, У МР2, У МР3, ..., У МР. N - рівень механізовано-ручної праці на 1-му, 2-му, ... n-му ділянках,%;

Р М1, М2 Р, Р М3, ..., Р М. n - число робітників на ділянках, які виконують роботу механізованим способом, чол;

Р МР1, Р МР2, Р МР3, ..., Р МР. N - число робітників на ділянках, які виконують роботу механізовано-ручним способом, чол;

Р - загальна кількість робітників на дільницях (у зонах), чол.

У свою чергу значення У М і У МР по окремих дільницях (зонах) АТП визначають за формулами [3]:

(1.41)

де Р М1, М2 Р, Р М3, ..., Р М. n - Число робітників на ділянці, що виконують роботу механізованим способом, чол;

До 1, К 2, К 3, ..., К n - коефіцієнт механізації устаткування;

Р МР1, Р МР2, Р МР3, ..., Р МР. N - число робітників на ділянках, які виконують роботу ручним механізованим способом, чол;

І 1, І 2, І 3, ..., І n - коефіцієнти найпростішої механізації;

Р у - загальна кількість робітників на ділянці (в зоні), чол.

Ступінь механізації робіт в АТП визначають за формулою [3]

(1.42)

де , , - Загальна кількість робітників у АТП, які виконують роботу механізованим, ручним механізованим інструментом і вручну, чол.

В якості прикладу розрахуємо показники рівня механізації агрегатного відділення:

1.4 Розрахунок площ приміщень АТП

1.4.1 Розрахунок площ зон ТО, діагностики і ТР

Площі зон ТО, Д і ТР розраховують двома способами [3]:

- За кількістю постів і площі, займаної автомобілем (застосовують на стадії попередніх розрахунків і вибору об'ємно-планувального рішення);

- Графічним способом (на стадії планувального рішення зон).

У першому випадку площа зони ТО, Д і ТР визначають за формулою [3]

(1.43)

де - Площа, займана автомобілем у плані, м 2;

- Число постів у зоні;

- Коефіцієнт щільності розміщення постів, = 6 ... 7 - при односторонньому розміщенні постів; = 4 ... 5 - при двосторонній розстановці постів і потоковому методі робіт.

Остаточно площа зони визначається за результатами розробки планувального рішення.

Площа зони ЄВ, ТО-1, ТО-2, ТР обчислюємо за формулою (1.43)

м ²;

м ²;

м ²;

м ²;

м ².

1.4.2 Розрахунок площ виробничих ділянок

Площі ділянок (цехів) розраховують за площею приміщення, займаної обладнанням, і коефіцієнту щільності його розстановки [3]

(1.44)

де - Сумарна площа горизонтальної проекції за габаритними розмірами обладнання, м 2;

- Коефіцієнт щільності розміщення обладнання.

Площа встановлюється, як сума площ, займана усім обладнанням, розміщеним у даному цеху.

Коефіцієнт щільності розміщення обладнання приймають залежно від виду цеху з довідково-нормативній літературі в таких межах [3]:

- Слюсарно-механічний, мідницьким-радіаторний, ремонту

акумуляторів, ремонту обладнання, приладів системи

харчування, шпалерний, краскопріготовітельний 3 ... 4

- Агрегатний, шиномонтувальний, ремонту обладнання

та інструменту 3,5 ... 4,5

- Зварювальний, жестяницкие, арматурний 4 ... 5

- Ковальсько-ресорний, деревообробний 4,5 ... 5,5

Якщо в приміщенні цеху передбачено розміщення автомобіля, площа ділянки (цеху) визначають за формулою [3]

(1.45)

Площа агрегатного ділянки визначаємо за формулою (1.44)

м 2.

Площа слюсарно - механічного ділянки визначаємо за формулою (1.45)

м 2.

Площі решти ділянок розраховуються аналогічно за формулою (1.44) і наведені в таблиці 1.15.

Таблиця 1.15 - Площа виробничих ділянок

Вид ділянки

Площа зайнята устаткуванням, м ​​2

Коефіцієнт щільності розміщення обладнання

Площа виробничої дільниці, м 2

Агрегатний

36,0

4,5

162

Слюсарно - механічний

20,5

4,0

232

Електротехнічний

36,0

4,0

144

Акумуляторний
Рем.пріб.сістеми харчування
Шиномонтувальний

17,14

4,5

77

Вулканізаційний
Ковальсько-ресорний

27,6

5,0

138

Зварювальний
Мідницьким

13,5

4,0

54

Жестяницкие
Арматурний

15,0

4,0

60

Шпалерний
РАЗОМ870

За результатами розрахунків приймаємо рішення об'єднати цеху: електротехнічний, акумуляторний та цех ремонту приладів системи живлення; шиномонтувальний і вулканізаційний; до узнечно-ресорний та зварювальний; мідницьким і жестяницкие; арматурний і шпалерний.

1.4.3 Розрахунок площ складських приміщень

Площа складських приміщень визначається трьома різними способами [1,3]:

- За питомою площі, що припадає на 10 одиниць рухомого складу;

- За величиною зберігається запасу матеріалу (деталей, вузлів);

- За величиною питомої площі, що припадає на 1млн.км пробігу.

Розрахуємо площу складу за першим способом з використанням вираження [1]

(1.46)

м де - Списочное число автомобілів, 300 од;

- Питома площа складу з розрахунку на 10 одиниць рухомого складу (ОНТП);

- Коефіцієнти коригування площі в залежності: від середньодобового пробігу; чисельності технологічно сумісного рухомого складу; його типу; висоти складування і категорії умов експлуатації (ОНТП).

Площа складських приміщень розраховуємо за формулою (1.46)

м ²;

м ²;

м ²;

м ².

Сумарна площа всіх складських приміщень АТП дорівнює

м ².

1.4.4 Розрахунок площі зони зберігання (стоянки) автомобілів

Площа зони зберігання рухомого складу АТП визначають за формулою [3]

(1.47)

де - Площа автомобіля в плані за його габаритними розмірами [3], м 2;

- Число автомобіле-місць зберігання;

- Коефіцієнт щільності розміщення місць зберігання, = 2,5 ... 3,0.

Число автомобіле-місць зберігання [3]

(1.48)

де , - Число постів ТО і ТР, шт;

- Загальна кількість постів очікування (підпору), шт;

, , - Середнє число автомобілів, що перебувають в КР, відрядженнях і постійно працюють у третю зміну, шт.

Число автомобілі - місць зберігання обчислюємо за формулою (1.48)

м ².

Площа зони зберігання рухомого складу АТП розраховуємо за формулою (1.47)

м ².

1.4.5 Розрахунок площ допоміжних приміщень

Площі адміністративних приміщень визначають з наступних положень:

 • робочі кімнати відділів [3]

(1.49)

де - Питома площа, яка припадає на одного працюючого в приміщенні, = 4м 2 / чол;

- Штатна чисельність управлінського апарату, чол.

м ².

 • площа кабінетів [3]

(1.50)

м ².

(1.51)

де , - Кількість водіїв і кондукторів, які виїжджають в період максимального годинного випуску на лінію, чол;

- Питома площа на одну людину, = 1,5 м 2 / чол.

м ².

Площа не повинна бути менше 18м 2.

 • площа підлоги вбиральні [3]

(1.52)

де - Питома площа підлоги вбиральні на одне місце: при розміщенні одягу в шафах = 0,25 м 2; на вішалках - = 0,1 м 2.

м 2.

 • площа кабінету з безпеки руху приймають = 25 м 2 - за кількості водіїв до 1 тис. осіб; = 50 м 2 - за кількості водіїв від 1001 до 3000 тис.чол.

Площа кабінету з безпеки руху приймається ем = 25 м 2.

 • площа приміщень громадських організацій (профспілкова) приймається: 48 м 2 - за списочном кількості робочих до 500 чол; 72 м 2 - за 501 до 1000 чол; 144 м 2 - за кількості працюючих від 1001 до 3000 чол.

Площа приміщень громадських організацій (профспілкова) приймаємо = 48 м 2.

1.4.6 Технологічний розрахунок агрегатного цеху

Розподіл трудомісткості ТР (агрегатні роботи) для агрегатного цеху визначаємо за формулою (1.24)

чел.-ч.

Технологічно необхідний (явочний) склад виробничих робітників для ТР (агрегатні роботи) обчислюємо за формулою (1.26)

чол.

Приймаються = 7 чол.

Штатний (обліковий) склад виробничих робітників для ТР (агрегатні роботи) обчислюємо за формулою (1.27)

чол.

Приймаються = 8 чол.

Площа агрегатного ділянки визначаємо за формулою (1.44)

м 2.

Остаточно площа агрегатного цеху приймаємо в процесі планувального рішення.

2. Генеральний план підприємства

Генеральний план підприємства - це план земельної ділянки, з нанесеними на ньому в певному масштабі будівель, споруд, пристроїв, доріг, підземних і надземних комунікацій, передбачених відповідно до технологічним проектом і вимогами охорони навколишнього середовища.

Земельна ділянка повинна бути прямокутної форми із співвідношенням сторін від 1: 1 до 1: 3 і мати резервні площі для подальшого розвитку АТП.

Генеральний план АТП виконують в масштабі 1: 100, 1: 200, 1: 500 або 1: 1000. Для орієнтування земельної ділянки в правому верхньому куті генерального плану наносять розу вітрів, яка визначає сторони світу і напрямок переважних вітрів, а над основним написом (штампом креслення) наводять експлікацію будівель та споруд.

При розробці генерального плану передбачають функціональний розподіл території на зони з урахуванням технологічних зв'язків, санітарно-гігієнічних та протипожежних вимог, забезпечення раціональних інженерних зв'язків та наступних положень [3]:

- Будівлі головного виробничого корпусу, всіх допоміжних корпусів і споруд повинні розташовуватися відповідно до технології процесів ТО, Р і зберігання рухомого складу;

- Взаємне розташування будівель, споруд та стоянок, а також проїздів між ними повинні відповідати правилам і нормам об'ємних планувань;

- Площа земельної ділянки повинна бути раціонально використана: коефіцієнт щільності забудови (відношення площі будівель і споруд до площі ділянки) повинен бути в межах К 3 = 0,30 ... 0,35, коефіцієнт використання площі (відношення площі, займаної усіма будівлями, спорудами та стоянками до площі ділянки) До 4 = 0,45 ... 0,50.

Основою для розробки генерального плану служить функціональна схема АТП [3].

2.1 Планування виробничого корпусу

Компоновочне план виконується в масштабі 1: 100, 1: 200 або 1: 400 на основі зведених даних за розрахунком площ і відомості вибраного обладнання.

На компоновочной плані повинні зазначатися: габаритні розміри будівлі, сітка колон з маркуванням розбивочних осей, місце розташування колон, стін, перегородок, сходів, віконних і дверних прорізів, воріт для в'їзду і виїзду, специфікація підрозділів, схема вантажного потоку. На кресленнях компонувальних планів розбивочні осі маркують: по довгій стороні будівлі - арабськими цифрами зліва направо; по короткій - великими літерами російського алфавіту знизу вгору.

На компоновочной плані показують також підйомно-транспортне обладнання, пов'язане з конструктивними елементами будинку (опорні й підвісні крани). Розстановку технологічного обладнання на компоновочной плані не показують.

Нумерація приміщень на плануванні будівлі проводиться арабськими цифрами зліва направо за годинниковою стрілкою у зростаючому порядку.

На компонуванні також наводиться поперечний розріз будівлі з зазначенням висоти прольотів від підлоги до низу несучих конструкцій будівлі, а в прольотах з мостовими кранами додатково вказують відстань від підлоги до головки рейок підкранових шляхів. Відмітки рівнів висоти елементів будівельних конструкцій вказують у метрах.

При розробці компоновочного плану необхідно враховувати наступні основні положення:

- Зони ТО-1 і ТО-2 при організації робіт потоковими методами розміщують у крайніх частинах будинку. Якщо обслуговування здійснюється на окремих постах, їх розміщують у середній частині будинку;

- Ділянки (цехи) по ремонту та обслуговуванню агрегатів (механізмів, систем) розміщують по периметру будівлі;

- При розміщенні в одній будівлі шкідливих і пожежонебезпечних виробництв їх групують їх розташовують суміжно, ізолюючи більш шкідливі речовини від більш шкідливих;

- Ковальський, зварювальний, мідницьким-жестяницкие і шиноремонтний ділянки розташовують суміжно і ізолюють вогнетривкими стінами або вогнестійкими перегородками від решти приміщень;

- Агрегатний, слюсарно-механічний і заготівельний ділянки розташовують поблизу зони ремонту, а також складу запасних частин, агрегатів та інструментально-роздавальної комори;

- Виробничі ділянки: акумуляторний, карбюраторний (ремонту паливної апаратури), електротехнічний та ін, що мають технологічний зв'язок із зоною ТО, розміщують біля цієї зони;

- Склади та приміщення для підготовчих робіт розташовують на одному поверсі з зоною ТО;

- Планування ділянок (відділень) виконують так, щоб агрегати можливо було переміщати з одного приміщення в інше;

- Ділянки для виконання точних робіт: слюсарно-механічний, електротехнічний, ремонту паливної апаратури, гідрообладнання і ін слід розміщувати в приміщеннях з хорошим природним освітленням.

Одноповерхові виробничі будівлі проектують каркасними з сіткою колон, що має крок 6 або 12м, а прольоти з будівельним модулем - 6, 12, 18, 24, 36, 54 або 72М і висотою до низу будівельних конструкцій - 3,6; 4,2; 4 , 8; 5,4; 6,0; 7,2 м (тобто з кратністю 0,6 м).

У багатоповерхових будинках використовується сітка колон 6 × 6 м або 9 × 6 м при висоті поверхів 3,6 м.

Остаточно габаритні розміри будівлі приймають такими, щоб його периметр був найменшим, а співвідношення ширини і довжини становило 1: 2 або 1: 3.

Домагаються зазначених співвідношень, змінюючи ширину прольотів, а при необхідності і сітку колон, вибираючи її з наступних значень 18 × 6 м, 18 × 12 м, 24 × 12 м. Розміри прольотів можуть бути й більшими, але обов'язково кратними шести.

На загальному плануванні виробничого корпусу наводиться експлікація приміщень. Її заповнення здійснюється зверху вниз. Експлікацію поміщають над основним написом (штампом) креслення.

2.2 Технологічна планування виробничих зон і ділянок

Технологічна планування зон і ділянок представляє собою план розстановки постів, автомобіле-місць очікування та зберігання технологічного обладнання, виробничого інвентарю, підйомно-транспортного, іншого обладнання і є технічною документацією проекту АТП, за якою розставляються і монтується обладнання.

Найбільш повно вимоги до планувальних рішень зон ТО, ТР і Д викладені в СНиП 2.09.02-85 [12], ОНТП-01-91 [1] і спеціальній літературі [4].

Технологічна планування здійснюється у вигляді плану, що виконується в масштабі 1: 25 (1: 20) або 1: 50 (1: 40) з урахуванням наступних положень:

- Планування зон має здійснюватися одночасно з плануванням будівлі на основі даних про розрахункові площах і відомості прийнятого устаткування;

- Розстановка технологічного обладнання та оргоснастки повинна виконуватися у відповідності зі схемою технологічного процесу, з дотриманням нормованих відстаней між обладнанням та елементами будівлі;

- При розстановці обладнання слід забезпечити вільні шляхи транспортування (потоки не повинні перетинатися) і влаштовувати робочі зони так, щоб вони не перетиналися з шляхами руху транспортних засобів;

- Технологічне обладнання та Оргоснастка на плані позначаються позиціями, а їх перелік наводиться в специфікації, що розташовують над штампом;

- На плануванні вказують будівельні осі будівлі і відстані між ними, габаритні розміри зони (ділянки), прив'язку устаткування і оргоснастки до будівельних осях і елементів конструкції будівлі, робочі місця, споживачі води, стисненого повітря, електроенергії і т.д.;

- Технологічне обладнання зображують у масштабі умовним спрощеним контуром, всередині якого (або поза його на виносний полиці) вказують номер (арабськими цифрами) за специфікацією до креслення.

Висновок

Для розрахунку річної виробничої програми проектованого автотранспортного підприємства в першу чергу мною були обрані нормативні значення періодичності ТО-1, ТО-2 і пробігу до капітального ремонту і розраховані скориговані пробіги до КР і періодичність ТО. Далі визначено число КР і ТО по кожній марці автомобілів за цикл експлуатації, після чого розраховане число ТО і діагностичних впливів для кожної марки автомобілів за рік, а також річна програма ТО парку автомобілів АТП.

Для розрахунку річного обсягу робіт і чисельності виробничих робітників на початку були вибрані і відкориговані нормативні трудомісткості. Надалі зроблено розрахунок річних обсягів робіт з ТО, ТР, діагностуванням та самообслуговування АТП, а також розподілений отриманий обсяг робіт з ТО, ТР, діагностуванням та самообслуговування АТП по виробничим зонам і дільницям. За результатами розрахованого обсягу робіт мною було визначено технологічно необхідний (явочное) і штатний (списочное) число виробничих і допоміжних робітників.

Для технологічного розрахунку виробничих зон, ділянок і складів в першу чергу був обраний метод ТО і діагностування, режим роботи зон ТО і ТР, а так само розрахунок числа постів ТО, ТР, діагностування та очікування і число потокових ліній безперервної дії.

За табелям технологічного обладнання та спеціалізованого інструменту мною було підібрано обладнання для агрегатного цеху (індивідуальне завдання) і розрахований рівень механізації для даного цеху.

Розрахунок площ приміщень для розраховується АТП включав такі розрахунки: розрахунок площ зон ТО, ТР, діагностики та зберігання (стоянки); розрахунок площ виробничих ділянок, допоміжних і складських приміщень.

Площа агрегатного ділянки за розрахунками склала 162 м ², що кратно трьом. Тому в ході планувального рішення мною було вирішено прийняти його розміри 9 × 18 м. Такі розміри дають можливість будувати такий цех із стандартних модулів довжиною 3 метри.

Деякі дані, отримані в результаті технологічного розрахунку вантажного АТП на 300 автомобілів наведені в таблиці нижче.

Найменування показника

Значення

Число виробничих робітників (явочное), чол.

97

Число виробничих робітників (списочное), чол.

106

Число робочих постів, од.

22

Площа виробничо - складських приміщень, м ²

4847

Площа стоянки автомобілів, м ²

13031

Площа території АТП, м ²

48150

Бібліографічний список

 1. ОНТП-01-91. Галузеві норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту. - М.: Гіпроавтотранс, 1991. - 184с.

 2. Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. - М.: Транспорт, 1986. - 73С.

 3. Напольский Г.М. Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування: Підручник для вузів. - М.: Транспорт, 1985. - 231с.

 4. Кравченко І.М., Гатауллін Р.М., Гладков В.Ю. та ін Основи проектування експлуатаційних баз: Навчальний посібник з курсового та дипломного проектування для вузів. - М.: Изд-во ВТУ при Федеральному агентстві спеціального будівництва, 2005. - 182с.

 5. Табель технологічного обладнання та спеціалізованого інструменту для АТП, АТО і БЦТО. - М.: ЦБНТІ Мінавтотрансу РРФСР, 1983. - 98с.

 6. Табель технологічного обладнання для АТП різної потужності, ПТК та БЦТО. - М.: Росавтотранс, 1992. - 117с.

 7. Спеціалізоване технологічне обладнання: Каталог, ВО «Росавтоспецоборудованіе» та доповнення. - М.: ЦБНТІ Мінавтотрансу РРФСР, 1986. - 165с.

 8. Технологічне обладнання для технічного обслуговування і ремонту легкових автомобілів: Довідник / Р.А. Попржедзінскій и др. - М.: Транспорт, 1988. - 176с.

 9. Нормокомплекти технологічного обладнання для зон і ділянок АТП різної потужності. - М.: Центравтотех Мінавтотрансу РРФСР, 1987. - 240с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
385.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Проект вантажного автотранспортного підприємства на 300 автомобілів
Технологічний розрахунок ділянки дизельної паливної апаратури для АТП складається з 50 автомобілів
Проект організації АТП по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів
Проект АТП на 445 автомобілів ЗІЛ-130 та Ікарус-280 з розробкою мідницьким відділення
Технологічний процес роботи вантажного комплексу аеропорту
Монтаж металевих конструкцій 2-5 поверхів блоку постійного зберігання гаража на 300 автомобілів
АТП на 350 автомобілів
Розрахунок АТП на 200 автомобілів
Переклад автомобілів в АТП з ЗІЛ на КАМАЗ
© Усі права захищені
написати до нас