Теорія елементарної освіти І Г Песталоцці

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Білоруський державний університет ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Контрольна робота
 
з дисципліни «Педагогіка»
                                       


студента 3 курсу
заочного відділення
СПФ МВС
група 233
Оніщука Сергія Степановича
 
 
 
 
 
 
 
Мінськ 2006
Зміст
Питання 1.
 
Теорія елементарної освіти І. Г. Песталоцці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.1. І.Г. Песталоцці - найбільший представник
світової педагогічної думки XVIII - початку XIX ст. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1.2. Сутність та основні положення
теорії елементарної освіти І.Г. Песталоцці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.3. Значення педагогічної творчості І.Г. Песталоцці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
Питання 2.
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності (Ю. К. Бабанський) ... ... ... ... ... .9
2.1. Поняття і сутність методу навчання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
2.2. Класифікація методів навчання (Ю. К. Бабанський) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
2.3. Коротка характеристика методів навчання (за Ю. К. Бабанському) ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
Питання 1.
Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці
1.1. І.Г. Песталоцці - найбільший представник
світової педагогічної думки XVIII - початку XIX ст.
Одним з перших педагогів кінця XVIII - початку XIX ст., Які надали своїми ідеями та досвідом практичної діяльності величезний вплив на весь наступний розвиток світової педагогічної думки, був швейцарець І.Г. Песталоцці, родоначальник впливового напряму в педагогіці, відомого під назвою песталоцціанства.
В історії світової педагогіки Йоганн Генріх Песталоцці (1746-1827) відомий як один з великих і благородних подвижників справи виховання принижених і ображених. За ним справедливо зміцнилася слава «народного проповідника», «батька сиріт», творця справді народної школи.
І.Г. Песталоцці народився в Цюріху у родині лікаря і рано залишився без батька. Освіту він отримав звичайне для того часу: спочатку закінчив початкову школу на німецькій мові, потім - традиційну латинську школу та школу підвищеного типу, яка готувала до здобуття вищої освіти, - гуманітарну колегію, щось на кшталт старших класів гімназії, після чого навчався у вищій школі- Колегіум Каролінум, де готувалися протестантські теологи і проповідники, пішовши з останнього теологічного курсу. Головною причиною цього було захоплення Песталоцці просвітницькими і революційними ідеями, які прийшли з Франції, передусім ідеями Ж.-Ж. Руссо, стурбованістю долями простого народу, який жив у злиднях і темряві. Пошук практичних шляхів виведення простих людей з жалюгідного стану Песталоцці бачив у зміні характеру виховання дітей, яке повинно забезпечувати їм єдність морального, розумового і фізичного розвитку, а також підготовку до продуктивної праці через активну участь у ньому.
Істотною відмінністю І.Г. Песталоцці від більшості його попередників було те, що свої педагогічні ідеї він виводив з практики та намагався перевіряти їх дієвість у діяльності відкритих ним самим виховно-освітніх установ. Першим з них була школа для дітей бідняків, яку він відкрив у своєму маленькому маєтку Нейгоф (1774-1780), потім протягом одного року він очолював притулок для дітей-сиріт в містечку Станце (1798-1799), нарешті, він керував виховними установами в Бургдофе (1800-1804) і Івердоні (1805-1825). Останні два були школами-інтернатами, де одночасно готувалися і вчителі народних шкіл. Ці виховно-освітні установи набули міжнародне визнання. Багато відомих учених, вчителі різних європейських країн приїжджали знайомитися з досвідом роботи цих шкіл.
Педагогічні ідеї, спостереження і висновки зі своєї педагогічної роботи в Нейгофе і Станце І.Г. Песталоцці виклав у таких широко відомих творах, як «Листи пана Песталоцці до пана Н.Е.Ч. про виховання бідної сільської молоді »(1777),« Лингард і Гертруда »(1781-1787),« Лист до одного про перебування в Станце »(1799),« Як Гертруда вчить своїх дітей »(1801),« Лебедина пісня »( 1826). У результаті обдумування своєї роботи він прийшов до думки про те, що прагнення дітей до діяльності і розвиток їх природних сил вимагають максимального спрощення прийомів і методів навчання в початковій школі. Так у нього зародилася ідея про елементарне (поелементному) початковому навчанні як інструменті розвитку особистості вихованців.

1.2. Сутність та основні положення
теорії елементарної освіти І.Г. Песталоцці
У наступні роки життя, керуючи «інститутами» у Бургдорфі і Івердоні, І.Г. Песталоцці ідею про елементарне початковому навчанні перетворив на певну концепцію, яка стала відомою під назвою «метод Песталоцці», під яким розумілася система навчання дітей, орієнтована на всебічний розвиток, формування «розуму, серця і руки». Суть свого методу І. Г. Песталоцці виклав у ряді творів: «Метод. Пам'ятна записка Песталоцці »(1800),« Як Гертруда вчить своїх дітей »(1801),« Пам'ятна записка паризьким друзям про сутність і цілі методу »(1802),« Що дає метод розуму і серця »(1806),« Пам'ятна записка про семінарії в Кантоні Во »(1806) та ін
Провідною в педагогічній концепції І.Г. Песталоцці була нова трактування ідеї природосообразности виховання, що розуміється як необхідність будувати його в відповідності з внутрішньою природою дитини і установкою на розвиток всіх закладених у ньому духовних і фізичних сил. У цьому і полягає загальнолюдська сутність виховання та його завдань.
І.Г. Песталоцці вважав, що завдаткам, потенційним внутрішнім силам, якими дитина володіє від народження, властиве прагнення до розвитку. Їм були виділені сили людської природи троякого роду:
1) сили знання, що складаються в схильності до зовнішнього і внутрішнього споглядання;
2) сили вміння, що виростають із задатків до всебічного розвитку тіла;
3) сили душі, що виростають із задатків до того, Щоб любити, соромитися і володіти собою.
Відповідно до цього і початкове, елементарне, навчання І.Г. Песталоцці подразделял на розумовий, фізичний і моральний, підкреслюючи, що ці складові повинні розвиватися в безперервному порозуміння та взаємодію, щоб яка-небудь одна зі сторін особистості не отримала посиленого розвитку за рахунок інших.
Розглядаючи гармонію розвитку сил людської природи як ідеал виховання, метою виховання І.Г. Песталоцці визнавав те, щоб виробляти у вихованця якусь «сукупну силу», завдяки якій може встановлюватися відоме рівновагу між розумовими, фізичними та моральними силами окремої особистості. Вироблення такої рівноваги сил І.Г. Песталоцці вважав однією з провідних завдань початкового навчання. При цьому істотно значущим був той момент, що засвоєння дитиною корисних знань не було відірване від уміння їх застосовувати. Саме у взаємодії механізмів пізнання і умінь І. Г. Песталоцці вбачав основу саморозвитку.
Сукупність засобів освіти, що дозволяє допомогти вихованцю в його природному прагненні до саморозвитку, була представлена ​​ідеями І.Г. Песталоцці про «елементарному освіту», які він узагальнено іменував як «метод». Метод елементарної освіти - це певна система вправ з розвитку здібностей дитини. Песталоцці розробив систему вправ, керуючись наступними теоретичними ідеями:
1) дитина від народження має задатки, потенційними внутрішніми силами, яким властиве прагнення до розвитку;
2) багатостороння і різноманітна діяльність дітей у процесі навчання - основа розвитку та вдосконалення внутрішніх сил, їх цілісного розвитку;
3) активність дитини в пізнавальній діяльності - необхідна умова засвоєння знань, більш досконале пізнання навколишнього світу.
Сама назва «елементарну освіту» передбачало таку організацію навчання, при якій в об'єктах пізнання і діяльності дітей виділяються найпростіші елементи, що дозволяє безперервно просуватися в навчанні від простого до все більш складного, переходити від одного ступеня до іншої, доводячи знання і вміння дітей до можливої ступеня досконалості.
І.Г. Песталоцці вважав, що навчання дітей, особливо початкове, має будуватися з урахуванням їх вікових особливостей, для чого слід пильно вивчати самої дитини. Знання дитячої природи з усіма особистісними потребами і устремліннями має лежати в основі вибору способів застосування різних педагогічних засобів, які мають своїм завданням розвиток усіх внутрішніх і зовнішніх сил дитини. Звідси випливав висновок: необхідно всіляко сприяти вправі всіх сил дитини, спонукаючи його до їх використання.
Вихідним моментом в пізнанні Песталоцці вважав чуттєве сприйняття предметів і явищ навколишнього світу. Ось чому велике значення він надавав принципу наочності у навчанні як засобу розвитку у дітей спостережливості, умінь порівнювати предмети, вишукуючи їх спільні та відмінні ознаки і співвідношення між ними. Спостереження в цьому зв'язку він розглядав як найважливіший джерело пізнання. У процесі навчання І.Г. Песталоцці рекомендував керуватися трьома правилами: вчити дивитися на кожен предмет як на ціле, знайомити з формою кожного предмета, його заходом і пропорціями, знайомити з найменуванням спостережуваних явищ. У зв'язку з цим їм була розроблена так звана абетка спостережень, що складається з послідовних рядів вправ, які допомагають дитині встановлювати і визначати характерні ознаки об'єкта, що спостерігається, групувати їх на основі ознаки і тим самим формувати його образ. Думка про значення такого роду вправ, звичайно, продуктивна. Але її практичне втілення нерідко приймав і у самого І.Г. Песталоцці, і в його послідовників односторонній, формальний характер через переоцінку ролі механічних вправ у розвитку особистості.
Розробляючи ідеї розвиваючого шкільного освіти і елементарного навчання, І.Г. Песталоцці був одним з основоположників концепції розвивального освіти: предмети викладання розглядалися їм більше як засіб цілеспрямованого розвитку здібностей, ніж як засіб набуття знань. Ідею Песталоцці про розвиваючому навчанні великий російський педагог К.Д. Ушинський назвав «великим відкриттям Песталоцці". Виділення та обгрунтування розвиваючої функції навчання ставило перед педагогом принципово нові завдання: вироблення в учнів ясних понять з метою активізації їх пізнавальних сил. Ідея розвиваючого навчання в концепції Песталоцці несла в собі потенційно новаторську силу, ставши предметом пильного вивчення і розробки в педагогічних теоріях видатних педагогів XIX-XX ст.
Розглядаючи завдання народної школи, І.Г. Песталоцці виділяв особливу її роль в моральному вихованні, так як кінцеві результати шкільної освіти і всіх його коштів складаються у досягненні спільної мети - вихованні істинної людяності. Основу для морального розвитку дитини І.Г. Песталоцці бачив у розумних сімейних відносинах, і шкільне виховання може бути успішним лише в тому випадку, якщо буде діяти у повній згоді з сімейним. Любов і розташування один до одного вихователів і вихованців - ось ті засади, на які необхідно спиратися в навчально-виховних установах.
Найпростішим вихідним елементом фізичного розвитку І.Г. Песталоцці вважав здатність до руху в суглобах дитини. На основі природної повсякденній діяльності дитини він пропонував будувати і систему шкільної елементарної гімнастики. У зміст фізичного виховання він включав також і розвиток органів чуття.
Провідною в педагогічній концепції І.Г. Песталоцці була ідея природосообразности виховання. Слідом за Ж.-Ж. Руссо він закликає в процесі виховання і навчання враховувати внутрішню природу дитини і будувати виховно-освітній процес з установкою на розвиток закладених у ньому духовних і фізичних сил.
1.3. Значення педагогічної творчості І.Г. Песталоцці
І.Г. Песталоцці по праву можна назвати засновником справді народної школи. Виходячи з висунутих їм теоретичних положень, він обгрунтував методику навчання рідної мови, вважаючи, що мова потрібно розвивати планомірно і послідовно, одночасно збагачуючи уявлення дітей про навколишній світ. І.Г. Песталоцці вважав за необхідне розширити зміст початкової освіти, включивши в нього відомості з географії та природознавства, малювання, співи, гімнастику. Навчання арифметиці має будуватися на основі наочності та розвитку активності і свідомості дітей.
Присвятивши все своє життя педагогіці, живучи часто впроголодь і віддаючи останні мізерні кошти на підставу виховно-освітніх установ, І.Г. Песталоцці свято вірив і творив, слідуючи висунутої ним ідеї: сутність справжнього виховання, єдиного для всіх людей - у вихованні справжньої людяності.
Значення педагогічної творчості І.Г. Песталоцці в тому, що він заклав наукові основи методики початкового навчання. Його теорія елементарної освіти та створені ним підручники початкового навчання на довгі роки стали зразком і вихідним пунктом для творчості педагогів інших поколінь. На перше місце Песталоцці ставив вивчення рідної мови, потім - розвиток усного мовлення і на цій основі навчання читання. Розроблені ним прийоми і вправи для розвитку мовлення міцно увійшли в практику початкової школи і відповідні методики.
Висунуті педагогом положення про розвиток самодіяльності дітей у навчанні і праці, про взаємонавчання, про з'єднання навчання з продуктивною працею назавжди увійшли в арсенал демократичної наукової педагогіки. Його вимога будувати відносини вихователів і вихованців на основі взаємної любові і доброзичливості стало центральною ідеєю гуманістичної педагогіки.
Песталоцці набагато випередив свій час у пізнанні законів виховання і розвитку особистості. Він першим встановив, що всі природні сили і здібності дітей розвиваються в процесі їх вправи в житті і проголосив основний принцип - життя утворює.
Великий російський педагог К.Д. Ушинський справедливо називав І.Г. Песталоцці першим народним учителем і батьком новітньої педагогіки.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питання 2.
Методи організації навчально-пізнавальної діяльності (Ю. К. Бабанський)

2.1. Поняття і сутність методу навчання

Метод (від грец. Metodos) означає спосіб пізнання, дослідження явищ природи і громадського життя, прийом, спосіб або образ дії; шлях просування до істини.
Методи навчання визначаються як система впорядкованих способів взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів, спрямованих на досягнення мети освіти. З точки зору даного визначення метод навчання органічно включає в себе навчальну роботу вчителя (викладання) і організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів (навчання) у їх взаємозв'язку, а також специфіку їх роботи по досягненню освітніх, розвиваючих і виховних цілей навчання.
Кожен метод навчання характеризується трьома ознаками:
· Позначає мета навчання;
· Спосіб засвоєння;
· Характер взаємодії суб'єктів навчання.
Відображаючи двоєдиний характер процесу навчання, методи є одним з механізмів, способів здійснення педагогічно доцільного взаємодії вчителя та учнів, що будується на основі провідної і спрямовуючої ролі вчителя. Сутність методів навчання розглядається як цілісна система способів, прийомів і засобів, у комплексі забезпечують педагогічно доцільну організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Основними положеннями, на яких будується сучасна методика навчання, є:
1. Будь-які знання, вміння, навички і звички виникають, утворюються та усталюються у школярів лише в процесі його безпосередньої діяльності як педагогічний результат цієї діяльності. При цьому слід мати на увазі, що жоден метод не дає прямої навчального результату: кожен метод являє собою засіб управління механізмом процесу навчання, тобто організовує навчальну діяльність учня.
2. Сукупність методів повинна неодмінно приводити до досягнення усіх цілей навчання.
3. Тісний взаємозв'язок і обумовленість вибору і ефективного застосування будь-якого методу і типовою педагогічної ситуації. Звідси виникає важливе завдання методики навчання - встановлення і розкриття закономірних зв'язків успішного застосування методів з типовою педагогічної ситуацією.
4. «Жоден із засобів не може бути оголошено хорошим або поганим, будучи вирване з усієї системи засобів; вирішальним моментом є логіка і дію всієї системи засобів, гармонійно організованих» - так узагальнено сформулював це положення А.С. Макаренка на основі технологічної логіки педагогічних процесів.
5. Тісний взаємозв'язок методів навчання і виховання. Логіка взаємозв'язку методів навчання і виховання визначається принципом цілісного підходу до процесів навчання і виховання.
2.2. Класифікація методів навчання (Ю. К. Бабанський)
Однією з гострих проблем сучасної дидактики є проблема класифікації методів навчання. У світовій та вітчизняній практиці зроблено багато зусиль за класифікацією методів навчання. Так як метод категорія універсальна, «багатовимірне освіта», володіє безліччю ознак, то вони і виступають в якості підстав для класифікацій. В даний час немає єдиної точки зору з цього питання. Наявність різних точок зору на проблему класифікації відбиває природний процес диференціації та інтеграції знань про методи навчання. Різні автори використовують різні підстави для класифікації методів навчання.
Запропоновано багато класифікацій, в основу яких покладено один або декілька ознак. Кожен з авторів наводить аргументи для обгрунтування своєї класифікаційної моделі.
Найбільшого поширення в дидактиці останніх десятиліть набула класифікація методів навчання, запропонована академіком Ю.К. Бабанским. У ній виділяється три великі групи методів навчання:
1) Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:
а) словесні (розповідь, лекція, семінар, бесіда),
б) наочні (ілюстрація, демонстрація та ін),
в) практичні (вправи, лабораторні досліди, трудові дії та інше),
г) індукція і дедукція,
д) репродуктивні і проблемно-пошукові (від приватному до загального, від загального до конкретного),
е) методи самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
2) Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:
а) пізнавальні ігри,
б) навчальні дискусії,
в) створення ситуацій успіху в навчанні,
г) роз'яснення,
д) заохочення і осуд учня;
3) Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
а) методи усного контролю і самоконтролю в навчанні,
б) методи письмового контролю,
в) лабораторний контроль,
г) машинний контроль,
д) самоконтроль.
Існують і інші підходи до класифікації методів навчання. Потрібно зазначити, що жодна з класифікацій не є досконалою, тому пошук класифікацій у педагогічній науці триває.
2.3. Коротка характеристика методів навчання (за Ю. К. Бабанському)
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) Велике значення в навчанні має усний виклад (пояснення) досліджуваного матеріалу вчителем. Для цього використовуються словесні методи:
 • Розповідь - це метод оповідно-який повідомляє викладу вчителем описового матеріалу з застосуванням прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів (біографії письменників, матеріал про географічне положення окремих регіонів, хід історичних подій і т.д.).
 • Лекція - це метод навчання, коли вчитель протягом тривалого часу усно викладає значний за обсягом навчальний матеріал, використовуючи прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів (наприклад, аналіз творчості письменників, вивчення з фізики теми «Механічне рух і т.д.); використовується, як правило, у старших класах і займає весь або майже весь урок.
 • Бесіда - це діалогічний метод навчання, при якому вчитель шляхом постановки ретельно продуманої системи питань підводить учнів до розуміння нового матеріалу або перевіряє засвоєння ними уже вивченого. Розрізняють види бесід: вступна, бесіда-повідомлення, що синтезує або закріплює; індивідуальна і фронтальна; співбесіду як різновид бесіди.
2) Під наочними методами навчання розуміються такі методи, при яких засвоєння навчального матеріалу знаходиться в істотній залежності від застосовуваних у процесі навчання наочного посібника і технічних засобів. Ці методи використовуються у взаємозв'язку зі словесними і практичними методами. Їх можна розділити на дві групи:
 • Метод ілюстрацій передбачає показ учням ілюстративних посібників, плакатів. Таблиць, картин, карт, зарисовок на дошці, плоских моделей та ін
 • Метод демонстрацій зазвичай пов'язаний з демонстрацією приладів, дослідів, технічних установок, кінофільмів, діафільмів та ін
У сучасних умовах особлива увага приділяється застосуванню такого засобу наочності, як комп'ютер індивідуального користування.
3) Практичні методи навчання засновані на практичній діяльності учнів. Цими методами формують практичні вміння і навички. До них відносяться:
 • Метод вправ полягає в тому, що учні виробляють багаторазові дії, тобто тренуються (вправляються) в застосуванні засвоєного матеріалу на практиці і таким шляхом поглиблюють знання, виробляють відповідні вміння та навички, а також розвивають своє мислення і творчі здібності. За своїм характером вправи бувають усні, письмові, графічні та навчально-трудові.
 • Метод лабораторних робіт полягає в тому, що учні, вивчивши теоретичний матеріал, під керівництвом вчителя виконують досліди з використанням приладів, застосуванням інструментів і інших технічних пристосувань, тобто вивчають явища за допомогою спеціального обладнання. Проводяться лабораторні роботи в ілюстративному або дослідному плані.
 • Практичні роботи проводяться після вивчення великих розділів і носять узагальнюючий характер. Вони можуть проводитися як у класі, так і за межами школи
Особливий вид практичних методів навчання складають заняття з навчальними машинами, з машинами-тренажерами і репетиторами.
4) Індуктивні і дедуктивні методи (логічні аспекти).
5) Репродуктивні і проблемно-пошукові методи (від приватного до загального, від загального до конкретного):
 • Сутність репродуктивного методу навчання полягає в тому, що певні вміння та навички набуваються і формуються шляхом багаторазового повторення способу діяльності за завданням вчителя. Діяльність вчителя полягає у розробці та повідомленні зразка, а діяльність учня - у виконанні дій за зразком.
 • Суть проблемного методу викладу полягає в тому, що вчитель ставить перед учнями проблему і сам показує шлях її вирішення, розкриваючи протиріччя, які виникають. З метою поступового наближення учнів до самостійного вирішення пізнавальних проблем використовується частково-пошуковий або евристичний метод навчання. Суть його в тому, що вчитель розчленовує проблемне завдання на підпроблеми, а учні здійснюють окремі кроки пошуку її вирішення.
5) Однією з важливих завдань навчання є формування в учнів уміння і прагнення до самостійної навчальної роботи з поглиблення і розширення наукових знань, розвитку своїх розумових здібностей і творчих задатків. Відомий дидакт Б.П. Єсіпов писав: «Самостійна робота учнів, що включається в процесі навчання, - це така робота, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його завданням у спеціально надане для цього час; при цьому учні свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, проявляючи свої зусилля і виражаючи в тій чи іншій формі результати своїх розумових і фізичних (або тих чи інших разом) дій ».
Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності
1) Пізнавальні (дидактичні) ігри - це спеціально створені ситуації, що моделюють реальність, з яких учням пропонується знайти вихід. Головне призначення цього методу - стимулювати пізнавальний процес. Такі стимули учень отримує в грі, де він виступає активним перетворювачем дійсності.
2) Головне призначення навчальної дискусії в процесі навчання - стимулювання пізнавального інтересу, залучення учнів до активного обговорення різних наукових точок зору з тієї чи іншої проблеми, спонукання їх до осмислення різних підходів до аргументації чужої і своєї позиції.
3) Створення ситуацій успіху в навчанні.
4) Роз'яснення - це метод навчання, при якому вчитель не стільки повідомляє новий матеріал, скільки аналізує його, пояснює і доводить ті чи інші його положення (наприклад, вивчення геометричних теорем).
5) Заохочення і осуд учня.
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю
навчально-пізнавальної діяльності
1) Усний контроль (індивідуальний, фронтальний, ущільнений) здійснюється шляхом опитування. Правильність відповідей визначається вчителем, коментується. За підсумками контролю виставляється певний бал, який показує осмисленість, повноту і глибину засвоєння знань.
2) Письмовий контроль здійснюється за допомогою контрольних робіт, творів, викладів, диктантів, письмових заліків і т.п., які можуть бути короткочасними і тривалими, а також різнитися глибиною діагностики (поверховий зріз чи грунтовний аналіз).
3) Лабораторний контроль спрямований на перевірку вмінь учнів володіти лабораторним обладнанням, яке буде використано на уроці. Часто поєднується з письмовими і графічними роботами, рішенням експериментальних завдань, що вимагають проведення дослідів.
4) Машинний (програмований) контроль здійснюється при наявності електронно-обчислювальної техніки та контролюючих програм, застосовується на всіх етапах при вивченні всіх навчальних предметів. Відрізняється високою об'єктивністю.
5) Тестовий контроль може бути безмашинних і машинним. В основі його лежать тести - спеціальні завдання, виконання (або невиконання) яких свідчить про наявність (або відсутність) в учнів певних знань, умінь.
6) Самоконтроль передбачає формування вміння самостійно знаходити допущені помилки, неточності, намічати способи усунення виявлених прогалин.
Список використаної літератури
 
 1. Джуринський О.М. Історія педагогіки: Учеб. посібник для студ. педвузів. - М.: Гуманит. вид. центр. ВЛАДОС, 1999. - 432 с.
 2. Духавнева А.В., Столяренко А.Д. Історія зарубіжної педагогіки та філософія освіти. Серія «Підручники, навчальні посібники». Ростов н / Д: Фенікс, 2000 .- 480с.
 3. Історія педагогіки та освіти. Від зародження виховання в первісному суспільстві до кінця XX ст.: Навчальний посібник для педагогічних навчальних закладів / За ред. академіка РАО А.І. Піскунова. - 2-е вид., Испр. і додатк. - М.: ТЦ «Сфера», 2001. - 512 с.
 4. Коротков В.М. Введення в педагогіку. - М.: Изд-во УРАО, 1999. - 256 с.
 5. Педагогіка: короткий курс: Навчально-методичний посібник / Авт.-сост. С.Н. Галенко, В.С. Кравцова. - Мозир: МДПУ, 2002. - 79 с.
 6. Педагогіка. Учеб. посібник для студ. пед. вузів і пед. коледжів / За ред. П.І. Пидкасистого. - М.: Педагогічне товариство Росії, 1998. - 640 с.
 7. Підласий І.П. Педагогіка: Новий курс: Учеб. для студ. вищ. навч. закладів: У 2 кн. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2003. - Кн. 1. Загальні основи. Процес навчання. - 576 с.
 8. Прокоп'єв І.І. Педагогіка. Основи загальної педагогіки. Дидактика / Учеб. посібник. І.І. Прокоп'єв, Н.В. Михалкович. - Мн.: ТетраСистемс, 2002. - 544 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Контрольна робота
57.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Теорія елементарного образованія ІГ Песталоцці
Теорія освіти і навчання як складова частина педагогічної науки
Соціально-педагогічна теорія естетичного освоєння світу учнями в системі додаткової освіти
Подвижник педагогіки Песталоцці
Доказ Великої теореми Ферма методами елементарної алгебри
ІГ Песталоцці - реформатор початкового навчання
Внесок І Г Песталоцці у розвиток і становлення педагогічної думки
Внесок ІГ Песталоцці у розвиток і становлення педагогічної думки
Спосіб доведення теореми Ферма в загальному вигляді за допомогою методів елементарної математики
© Усі права захищені
написати до нас