Теорія граничної корисності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Теорія граничної корисності базується на уявленні про те, що хоча
потреби людей взагалі кажучи, безмежні - потреба у певному
товар може бути удовлетворена.В межах обмеженого проміжку часу
протягом якого смаки покупців залишаються незмінними, споживачі
можуть отримати стільки товарів і послуг, скільки вони пожелают.Чем більше
кількість товарів набувають споживачі, тим менше їхнє прагнення до при-
набуття додаткових одиниць цього ж товару: наприклад, потреба чоло-
століття в автомобілі, якщо він його не має, може бути дуже сильною, бажання
мати другу машину набагато менш інтенсивно, а що стосується третьої або
четвертої машини, то потреба в них дуже слаба.Даже дуже багаті сім'ї
рідко мають більше чотирьох-п'яти машин, незважаючи на точто їхні доходи дозволяють
купити і містити цілий автомобільний парк.
Еконмісти висунули теорію, відповідно до якої визначена потреба може
задовольняться наступними один за одним одиницями товару відповідно до
із а к о н о м у б и в а ю щ е і п р е д е л ь н о ї п о л е із зв про з т і.
Як відомо, продукт має корисність, якщо він спроможний задовольняти
потребності.Следовательно, п о л е із зв про з т ь - це здатність задовольняти-
рять потребності.Но потрібно розділяти поняття "корисність" і "користь". Карті-
на Пікассо може бути марної з практичної точки зору і в той же вре-
ма приносити користь знавцям іскусства.Нужно також відзначити, що корисність
дуже суб'єктивне поняття. Пляшка дешевого портвейну може мати достатньо
точно велику корисність для бродяги-алкоголіка і нульову або навіть негативні-
тільну корисність для голови місцевого відділення спілки тверезості.
Під п р е д е л ь н о й корисністю розуміють додаткову корисність, або
задоволення, извлекаемое споживачем з однієї додаткової одиниці
конкретної продукції. За відносно короткий проміжок часу, протягом
якого смаки споживачів не змінюються, гранична корисність кожної пос-
подальшої одиниці товару буде падати (іноді гранична корисність подальші-
щих одиниць продукції може зростати. Наприклад, третя банка пива може
доставити більше задоволення, ніж перша або друга. Але починаючи з визна-
ленного моменту слід очікувати, що гранична корисність додаткових
одиниць продукції почне падати). Чому? Тому що потреба в цьому кон-
дах продукті буде поступово задовольняться. Падіння граничної корисно-
сти в міру придбання споживачем додаткових одиниць визначеного
продукту відомо за назвою закону спадної граничної корисності.
Закон убування граничної корисності наочно показує, що якщо кожна
наступна одиниця продукту володіє усе меншою і меншою корисністю, то
споживач стане купувати додаткові одиниці продукту лише за умови
зниження їх цени.Потребітель купить, скажемо два гамбургера по ціні 1 $, але
внаслідок спадної граничної корисності додаткових одиниць продукту
він віддасть перевагу не купувати больш цього продукту по даній ціні, тому що, віддаючи
гроші, він фактично відмовляється від інших товарів, тобто від альтернативних
способів отримання корисності. Тому наступні гамбургери будуть "недостатньо
точно гарні "до тих пір, поки ціна не знизиться. При негативній гранично-
ної корисності фірмі "Макдональдс" довелося б сплачувати клієнту, щоб заст-
вити його з'їсти гамбургер. Якщо поглянути на справу з боку продавця, то
спадна гранична корисність змушує виробника знижувати ціну, для
того щоб спонукати покупця до придбання більшої кількості продукції.
Подання про спадної граничної корисності не тільки лежить в основі
пояснення закону попиту, але і грає ключову роль у поясненні того, яким
чином споживачам варто розподіляти свій грошовий дохід між різноманіт-
вими товарами та послугами, які вони можуть купіть.Етот питання зводиться до
наступного: який саме набір товарів і послуг з тих, що споживач може
проібресті не виходячи за межі свого бюджету, принесе йому найбільшу сум-
му корисності чи задоволення. Грубо кажучи, правило, згідно з якими держава-
менту, котрим можна максимізувати задоволення потреби, полягає "у такому
розподілі грошового доходу споживача, при якому останній рубль, зат-
затьмарені на придбання кожного виду продуктів, приносив би однакову пре-
окрему корисність ". Це визначення носить назву правила максимізації по-
лезності.Еслі споживач "врівноважить свої граничні корисності" у відповід-
відно до цього правила, то ніщо не буде спонукати його до зміни структури
расходов.Потребітель буде знаходиться в "стані рівноваги", але в разі
зміни споживчих смаків, доходу або цін на різні товари, він
опиниться в гіршому положенні - сукупна корисність знизиться - при будь-якому
зміні набору товарів, що купляються. Правило максимізації корисності мож-
але записати в простій алгебраїчній формі: гранична корисність у розрахунку
на рубль, витрачений на продукт А - це корисність продукту А, поділена на
ціну продукту А, а гранична корисність у розрахунку на рубль, витрачений на
продукт У - це корисність продукту У, поділена на ціну продукту В. Правило
максимізації корисності вимагає, щоб ці співвідношення були рівні:

MU продукту А MU продукту У
----------------- = -----------------
ціна продукту А ціна продукту У

Таким чином, ми з'ясували, що якщо споживач буде випливати правилу
максимізації корисності, то він буде знаходиться в стані рівноваги, але
будь-яке відхилення від цього правила призведе до зменшення граничної полезнос-
ти придбаних ним товарів.


Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю

Економікс

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Доповідь
11кб. | скачати


Схожі роботи:
Нетрудові теорії вартості теорія граничної корисності теорія факторів виробництва теорія попиту
Австрійська школа і теорія граничної корисності
Австрійська школа Теорія граничної корисності
Теорія вартості та теорія граничної корисності
Австрійська школа граничної корисності
Споживче поведінка Закон спадної граничної корисності
Чи завжди діє закон спадної граничної корисності
Державне регулювання монополій Кількісна теорія корисності
Теорія граничної продуктивності факторів виробництва і закономірності формірвоанія факторних
© Усі права захищені
написати до нас