Теорія бухгалтерського обліку 2 Відкриття рахунків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Контрольна робота

Тема: Теорія бухгалтерського обліку

Зміст

Завдання 1

Завдання 2 Тести

Список літератури

Завдання 1

Використовуючи вихідні дані про залишки коштів організації та джерел їх утворення на 01.01.2009 р., відкрити рахунки навчальної форми, зробити в них рознесення сум господарських операцій відповідно до журналу реєстрації, підрахувати обороти по кожному рахунку і визначити сальдо на кінець звітного періоду.

Для контролю облікових записів необхідно використовувати форму оборотно-сальдової відомості за синтетичними рахунками.

Після виконання необхідних розрахунків скласти бухгалтерський баланс.

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ростов»

Найменування рахунку

Номер рахунку

Номер і найменування субрахунку

Розділ I. Необоротні активи

Основні засоби

01


Амортизація основних засобів

02


Вкладення у необоротні активи

08

4. Придбання об'єктів основних засобів

Розділ II. Виробничі запаси

Матеріали

10


Заготівельні і придбання матеріальних цінностей

15


Відхилення у вартості матеріальних цінностей

16


Податок на додану вартість по придбаних цінностей

19

1. ПДВ при придбанні основних засобів

3. ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів

4. ПДВ по інших витрат (відрядження, послуги та ін)

Розділ III. Витрати на виробництво

Основне виробництво

20


Загальновиробничі витрати

25


Загальногосподарські витрати

26


1

2

3

Розділ IV. Готова продукція і товари

Готова продукція

43


Розділ V. Грошові кошти

Каса

50


Розрахункові рахунки

51


Розділ VI. Розрахунки

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

60


Розрахунки з покупцями і замовниками

62


Найменування рахунку

Номер рахунку

Номер і найменування субрахунку

Розрахунки по податках і зборам

68

1. ПДВ

2. Податок на прибуток

3. Податок на доходи фізичних осіб

Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню

69

1. Розрахунки з пенсійного забезпечення

2. Розрахунки по соціальному страхуванню

3. Розрахунки з обов'язкового медичного страхування

Розрахунки з персоналом з оплати праці

70


Розділ VII. Капітал

Статутний капітал

80


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

84


Розділ VIII. Фінансові результати

Продажі

90

1. Виручка

2. Собівартість продажів

3. ПДВ

6. Загальногосподарські витрати

9. Прибуток / збиток від продажу

Прибутки та збитки

99


Згідно головній книзі ТОВ «Ростов» сальдо на 01.01.2009р. по рахунках синтетичного обліку складають

Номер рахунку

Сальдо на 1 січня 2009

(Варіант III)


Дебет

Кредит

1

2

3

01

471 784

-

02

-

177 778

10

167 475

-

20

64 848

-

43

92 652

-

50

11 818

-

51

445 915

-

68

-

7 444

69

-

20 038

70

-

49 232

80

-

1   000 000

Разом

1 254 492

1 254 492

За січень на підприємстві відбулися такі господарські операції:

Журнал господарських операцій ТОВ «Ростов»

за січень 2009р.

операції

Зміст господарської операції

Сума, руб.варіантI

II

III

1

2

3

4

5

 

1. Облік необоротних активів

1

Придбано технологічне обладнання у заводу-виробника - ВАТ «Серп»

56 252

55 127

56 820

 

сума ПДВ за рахунком (18%)

?

?

?

2

Придбано сервер «Pentium»

19 286

18 901

19 481

 

сума ПДВ за рахунком (18%)

?

?

?

3

Придбані об'єкти основних засобів прийняті до обліку

?

?

?

 

2. Облік виробничих запасів

4

Акцептований рахунок постачальника матеріалів ВАТ «Дон»

79 653

78 060

80 457

 

сума ПДВ за рахунком (18%)

?

?

?

 

3. Облік витрат на виробництво

5

Відпущені зі складу і витрачено у звітному місяці матеріали:

 

 

 

 

основного цеху для виробництва

138 572

135 801

139972

 

на загальновиробничі потреби

64 484

63 194

65 135

 

на потреби заводоуправління

2 744

2 689

2 772

6

Нараховано амортизацію основних засобів:
 

виробничого обладнання основного цеху

20 580

20 168

20 788

 

обладнання загальновиробничого призначення

13 720

13 446

13 859

 

заводоуправління

9 604

9 412

9 701

7

Нараховано заробітну плату:
 

робітникам основного цеху з виробництва

57 624

56 472

58 206

 

робочим, обслуговуючим обладнання

13 720

13 446

13 859

 

персоналу заводоуправління

13 720

13 446

13 859

8

Нараховано ЕСН від сум нарахованої заробітної плати (26%):
 

робітникам основного цеху з виробництва:

?

?

?

 

робочим, обслуговуючим обладнання

?

?

?

 

персоналу заводоуправління

?

?

?

9

Частка загальновиробничих витрат включена у витрати з утримання основного виробництва (списати суму дебетового обороту рах. 25)

?

?

?

10

Списані загальногосподарські витрати на собівартість проданої продукції (списати суму дебетового обороту сч.26)

?

?

?


4. Облік готової продукції і товарів

11

Готова продукція оприбуткована на склад готової продукції на суму фактичної собівартості

68 600

67 228

69 293

 

5. Облік грошових коштів

12

Перераховано з розрахункового рахунку ВАТ «Серп» за технологічне обладнання (див. оп.1)

?

?

?

13

Оплачено з розрахункового рахунку за сервер «Pentium» (див. оп. 2)

?

?

?

14

Оплачено з розрахункового рахунку за матеріали, отримані від ВАТ «Дон» (див. оп.4)

97 138

95 195

98 119

15

Одержано в касу по чеку на виплату заробітної плати

47 746

46 791

48 228

16

Перераховано з розрахункового рахунку ЕСН

19 537

19 147

19 735

17

Перераховано з розрахункового рахунку ПДФО, утриманий із заробітної плати за попередній місяць

7 134

6 992

7 206

18

Видана з каси заробітна плата

47 746

46 791

48 228

 

6. Облік розрахунків

19

Здійснені утримання ПДФО із заробітної плати персоналу організації за ставкою 13% (див. оп. 7)

?

?

?

20

Списаний (зарахований) ПДВ за отриманими і сплаченими основних засобів (див. оп.1, 2)

?

?

?

21

Списаний (зарахований) ПДВ за отриманими і сплаченими матеріалами (див. оп. 4)

?

?

?

 

7. Облік фінансових результатів

22

Видана зі складу і відвантажена покупцеві готова продукція

 

 

 

 

фактична собівартість

68 600

67 228

69 293

 

продажна вартість, включаючи ПДВ

164 640

161 347

166303

 

нарахований ПДВ з виручки від проданої продукції

17 287

16 941

17 462

23

Списаний фінансовий результат від продажу продукції (див. оп. 10; 22)

?

?

?

24

Нараховано податок на прибуток за січень за ставкою 24%

?

?

?

 

8. Облік капіталу

25

Списано заключними оборотами січня, чистий прибуток

?

?

?

Господарські операції відображені в журналі обліку господарських операцій і рознесені за синтетичними рахунками.

Журнал обліку господарських операцій за січень 2009 р.

п / п

Зміст господарської операції

Сума, руб.

Кореспонденція рахунків
Дебет

Кредит

1.

Придбано технологічне обладнання у заводу-виробника - ВАТ «Серп»

56 820

08

60


сума ПДВ за рахунком (18%)

8667

19

08

2.

Придбано сервер «Pentium»

19 481

08

60


сума ПДВ за рахунком (18%)

2972

19

08

3.

Придбані об'єкти основних засобів прийняті до обліку

64662

01

08

4.

Акцептований рахунок постачальника матеріалів ВАТ «Дон»

80 457

10

60


сума ПДВ за рахунком (18%)

12273

19

60

5.

Відпущені зі складу і витрачено у звітному місяці матеріали:

основного цеху для виробництва

139972

20

10


на загальновиробничі потреби

65 135

25

10


на потреби заводоуправління

2 772

26

10

6.

Нараховано амортизацію основних засобів:

виробничого обладнання основного цеху

20 788

20

02


обладнання загальновиробничого призначення

13 859

25

02


заводоуправління

9 701

26

02

7.

Нараховано заробітну плату:

робітникам основного цеху з виробництва

58 206

20

70


робочим, обслуговуючим обладнання

13859

25

70


персоналу заводоуправління

13859

26

70

8.

Нараховано ЕСН від сум нарахованої заробітної плати (26%):

робітникам основного цеху з виробництва:

15134

20

69


робочим, обслуговуючим обладнання

3603

25

69


персоналу заводоуправління

3603

26

69

9.

Частка загальновиробничих витрат включена у витрати з утримання основного виробництва (списати суму дебетового обороту рах. 25)

96456

20

25

10.

Списані загальногосподарські витрати на собівартість проданої продукції (списати суму дебетового обороту сч.26)

29935

90

26

11.

Готова продукція оприбуткована на склад готової продукції на суму фактичної собівартості

69 293

43

20

12.

Перераховано з розрахункового рахунку ВАТ «Серп» за технологічне обладнання (див. оп.1)

56820

60

51

13.

Оплачено з розрахункового рахунку за сервер «Pentium» (див. оп. 2)

19481

60

51

14.

Оплачено з розрахункового рахунку за матеріали, отримані від ВАТ «Дон» (див. оп.4)

80457

60

51

15.

Одержано в касу по чеку на виплату заробітної плати

48 228

50

51

16.

Перераховано з розрахункового рахунку ЕСН

19 735

69

51

17.

Перераховано з розрахункового рахунку ПДФО, утриманий із заробітної плати за попередній місяць

7 206

68

51

18.

Видана з каси заробітна плата

48 228

70

50

19.

Здійснені утримання ПДФО із заробітної плати персоналу організації за ставкою 13% (див. оп. 7)

11170

70

68

20.

Списаний (зарахований) ПДВ за отриманими і сплаченими основних засобів (див. оп.1, 2)

11639

68

19

21.

Списаний (зарахований) ПДВ за отриманими і сплаченими матеріалами (див. оп. 4)

12273

68

19

22.

Видана зі складу і відвантажена покупцеві готова продукція

фактична собівартість

69 293

90

43


продажна вартість, включаючи ПДВ

166303

62

90


нарахований ПДВ з виручки від проданої продукції

17 462

90

68

23.

Списаний фінансовий результат від продажу продукції (див. оп. 10; 22)

49613

90

99

24.

Нараховано податок на прибуток за січень за ставкою 24%

11907

99

68

25.

Списано заключними оборотами січня, чистий прибуток

37706

99

84

Дані рахунків бухгалтерського обліку занесені у зведену оборотно-сальдову відомість.

Зведена оборотно-сальдова відомість по рахунках синтетичного обліку ТОВ «Ростов»

рахунку

Сальдо початкове

Оборот

Сальдо кінцеве


Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

01

471784


64662

-

536446


02


177778


44348


222126

08

-


76301

76301

-


10

167 475


80457

207879

40053


19

-


23912

23912

-


20

64848


330556

69293

326111


25

-


96456

96456

-


26

-


29935

29935

-


43

92 652


69293

69293

92 652


50

11818


48228

48228

11818


51

445915


-

231927

213988


60


-

156758

156758


-

62

-


166303


166303


68


7444

18845

40539


29138

69


20038

19735

22340


22643

70


49232

59398

85924


75758

80


1000000

-

-


1000000

84


-

-

37706


37706

90166303

166303

-

-

9949613

49613

-

-

разом

1254492

1254492

1456755

1456755

1387371

1387371

На підставі оборотно-сальдової відомості заповнений бухгалтерський баланс ТОВ «Ростов» станом на початок і кінець звітного періоду.

Бухгалтерський баланс ТОВ «Ростов» на 1.02.2009.

АКТИВ

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи (04, 05)

110Основні засоби (01, 02, 03)

120

294006

314320

Незавершене будівництво (07, 08, 16)

130Прибуткові вкладення в матеріальні цінності (03)

135Довгострокові фінансові вкладення

140Інші необоротні активи

150РАЗОМ по розділу I

190

294006

314320

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси, в ​​тому числі:

210

324975

458816

сировину, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 16)

211

167 475

40053

витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) (20, 21,23, 29, 44)


213

64 848

326111

готова продукція і товари для перепродажу (41, 43)

214

92 652

92 652

витрати майбутніх періодів (97)

216Податок на додану вартість по придбаним цінностям (19)


220Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати)


230Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)

240


166303

в тому числі:

покупці і замовники (62, 76)

241


166303

векселі до отримання (62)

242інші дебітори (71, 73, 76)

246Короткострокові фінансові вкладення (58, 82)

250Грошові кошти в тому числі:

260

457733

225806

каса (50)

261

11818

11818

розрахунковий рахунок (51)

262

445 915

213988

валютні рахунки (52)

263РАЗОМ по розділу II

290

782708

850925

БАЛАНС

300

1076714

1165245

ПАСИВ

Код

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Статутний капітал (80)

410

1   000 000

1   000 000

Додатковий капітал (83)

420Резервний капітал (82)

430Цільові фінансування і надходження (86)

450Нерозподілений прибуток минулих років (84)

460Непокритий збиток минулих років (84)

465Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (84)

470


37706

РАЗОМ по розділу III

490

1   000 000

1037706

IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (67) в тому числі:


510кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати


511позики, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати


512РАЗОМ за розділом IV

590V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Позики і кредити (66): у тому числі:


610кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

611позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612Кредиторська заборгованість: у тому числі:

620

76714

127539

постачальники та підрядники (60.76)

621заборгованість перед персоналом організації (70)

624

49232

75758

заборгованість перед державними позабюджетними фондами (69)

625

20038

22643

заборгованість перед бюджетом (68)

626

7 444

29138

інші кредитори (71,76)

628Доходи майбутніх періодів (98)

640РАЗОМ по розділу V

690

76714

127539

БАЛАНС (сума рядків 490 +590 +690)

700

1076714

1165245

Завдання 2 Тести

Пасив балансу - це угруповання джерел утворення активів за:

а) видам і розміщення;

б) ступеня ліквідності;

в) належність організації.

Відповідь: в) за належністю організації.

До оборотних активів сфери виробництва відносяться:

а) готова продукція;

б) паливо;

в) грошові кошти в касі.

Відповідь: б) паливо.

Кореспонденція рахунків - це зв'язок між:

а) дебетом одного рахунку і кредитом іншого;

синтетичними та аналітичними рахунками;

аналітичними рахунками і субрахунками.

Відповідь: а) дебетом одного рахунку і кредитом іншого.

Під повною фактичною собівартістю проданої продукції розуміється:

а) кошторисна собівартість виробництва та продажу;

б) фактична собівартість виробництва та продажу;

в) фактична собівартість виготовлення продукції.

Відповідь: б) фактична собівартість виробництва і продажу.

Документи за обсягом відображеної інформації поділяються на:

а) разові і накопичувальні;

б) первинні і зведені;

в) розпорядчі та виправдувальні;

г) типові та стандартизовані.

Відповідь: а) разові і накопичувальні.

Відомості, в яких протягом місяця узагальнюються дані первинних документів по однорідних об'єктів бухгалтерського обліку, називаються:

а) групувальні;

б) накопичувальними;

в) шаховими;

г) сальдовими.

Відповідь: б) накопичувальними.

K внyтpeннім користувачам бухгалтерської інформації не відносяться:

а) учасники та власники організації;

б) засновники;

в) постачальники;

г) керівники внутрішніх підрозділів;

д) менеджери;

е) адміністративний персонал.

Відповідь: в) постачальники.

Основні засоби відображаються у звітності за:

а) первісною вартістю;

б) вартості можливої ​​реалізації;

в) справедливої ​​вартості;

г) залишкової вартості.

Відповідь: г) залишкової вартості.

При достроковому вибутті об'єктів нематеріальних активів їх залишкова вартість списується на рахунок:

а) 82 «Резервний капітал»;

б) 80 «Статутний капітал»;

в) 99 «Прибутки та збитки»;

г) 91 «Інші доходи і витрати».

Відповідь: г) 91 «Інші доходи і витрати».

На балансову вартість продаваних акцій робиться запис:

а) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати»

К-т рах. 58 «Фінансові вкладення»;

Д-т рах. 58 «Фінансові вкладення»

К-т рах. 91 «Інші доходи і витрати»;

Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати»

К-т рах. 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

Відповідь: а) Д-т рах. 91, К-т рах. 58.

Надходження матеріалів за договором позики в натуральній формі відображається записом за дебетом рахунка 10 «Матеріали» і кредиту рахунку:

а) 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»;

б) 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках";

в) 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»;

г) 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки».

Відповідь: б) 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позикам».

Нарахування єдиного соціального податку здійснюється у відсотках від:

а) суми витрат на 'виробництво;

б) обсягу виручки;

в) суми чистого прибутку;

г) суми нарахованої заробітної плати.

Відповідь: г) від суми нарахованої заробітної плати.

Продукція вважається відвантаженої, якщо вона:

а) відправлена ​​покупцеві;

б) відправлена ​​покупцеві, а документи здані в банк, але не оплачені;

в) відправлена ​​покупцеві, а документи здані в банк і оплачені.

Відповідь: б) відправлена ​​покупцеві, а документи здані в банк, але не оплачені.

Облік наявності та руху грошових документів здійснюється на рахунку:

а) 50 «Каса»;

б) 51 «Розрахункові рахунки»;

в) 55 «Спеціальні рахунки в банках»;

г) 57 «Переклади їсти дорогою».

Відповідь: а) 50 «Каса».

Під дебіторської розуміється заборгованість:

а) даної організації іншій юридичній особі;

б) іншої юридичної особи даної організації;

в) працівників і фізичних осіб даної організації;

г) даної організації своїм працівникам та іншим фізичним особам.

Відповідь: б) іншої юридичної особи даної організації; в) працівників і фізичних осіб даної організації.

Надходження виручки за продану іноземну валюту відображається записом:

а) Д-т рах. 91 «Інші доходи і витрати»

К-т рах. 57 «Переклади в дорозі»;

б) Д-т рах. 51 «Розрахункові рахунки»

К-т рах. 57 «Переклади в дорозі»;

в) Д-т рах. 51 «Розрахункові рахунки»

К-т рах. 91 «Інші доходи і витрати».

Відповідь: б) Д-т рах. 51, К-т рах. 57.

Рахунок 99 «Прибутки та збитки»:

а) активний;

б) пасивний;

в) активно-пасивний.

Відповідь: в) активно-пасивний.

Нарахування заробітної плати директору бази відпочинку, що знаходиться на балансі організації відображається за дебетом рахунку:

а) 20 «Основне виробництво»;

б) 23 «Допоміжні виробництва»;

в) 25 «Загальновиробничі витрати»;

г) 26 «Загальногосподарські витрати»;

д) 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства»;

е) 44 «Витрати на продаж».

Відповідь: 29 «Обслуговуючі виробництва та господарства».

Нарахування ПДВ за проданої продукції відображається записом:

а) Д-т. рах. 51 «Розрахункові рахунки»

К-т рах. 90 «Продажі»;

б) Д-т рах. 51 «Розрахункові рахунки»

К-т рах. 68 «Розрахунки на податках і зборів»;

в) Д-т рах. 90 «Продажі»

К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів».

Відповідь: в) Д-т рах. 90, К-т рах. 68.

Обсяг бухгалтерської звітності визначається:

а) Положенням по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації»;

б) Положенням по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації»;

в) Положенням по бухгалтерському обліку «Доходи організації»;

г) Положенням по бухгалтерському обліку «Витрати організації».

Відповідь: б) Положенням по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації».

Список літератури

 1. Астахов В.П. Теорія бухгалтерського обліку: вид. 11-е, перероб. і додат. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007

 2. Багата І.М., Хахонова М.М. Бухгалтерський облік - 4-е вид., Перераб. і додат. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007.

 3. Бухгалтерський облік: основи теорії, тести, завдання: Навчальний посібник. / Под ред. Хахоновой М.М. - М.: Видавничий будинок «Дашков і К», 2007.

 4. Бухгалтерський облік в комерційних організаціях. / За редакцією Трухачева В.І. - М.: Фінанси і статистика, 2008.

 5. Бухгалтерський облік: теорія. / За редакцією Лабинцева М.Т. - М.: Фінанси і статистика, 2008.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Контрольна робота
  181.7кб. | скачати


  Схожі роботи:
  План рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку 2
  План Рахунків бухгалтерського обліку основа системи організації обліку
  Система рахунків бухгалтерського обліку
  Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку
  Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку
  Предмет бухгалтерського обліку Основи класифікації рахунків
  План рахунків бухгалтерського обліку Подвійний запис
  Зміни в типовий план рахунків бухгалтерського обліку
  Система рахунків бухгалтерського обліку Подвійний запис
© Усі права захищені
написати до нас