Табель про ранги

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Глава 1. Підготовка і прийняття Табелі про ранги ... ... ... .... 5
Глава 2. Типи і класи чинів по Табелі про ранги ... ... ... ... 7
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 14
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 16
Додаток I ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
Додаток II ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Додаток III ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

Введення
У 1722 році Петром I була видана Табель про ранги, встановлювала 14 рангів (класів, класних чинів, 1-й - вищий) за трьома видами: військові (армійські і морські), цивільні та придворні.
Табель про ранги - законодавчий акт, який визначав порядок проходження служби чиновниками. Його вивчення для розуміння еволюції державної служби має неоціненне значення. Зокрема, поява Табелі про ранги стало важливою віхою в розвитку держслужби в Росії, оскільки була остаточно скасована згубна система місництва і відкритий доступ на високі посади людей незнатного походження: «Щоб тим полювання подати до служби і бути ним честь, а не нахабам і дармоїдам отримувати ».
Важливість вивчення Табелі про ранги та її роль Російської імперії підкреслюється тією обставиною, що Табель про ранги, хоча кілька разів реформувалася у світлі нових віянь часу, проіснувала, тим не менше, аж до 1917 року.
Дана робота присвячена вивченню Табелі про ранги і своєю метою ставить аналіз її пунктів та визначення ролі Табелі для розвитку державної служби Росії.
Завданнями роботи є:
а) вивчення передумов необхідності прийняття Табелі в контексті петровських перетворень;
б) характеристика видів і класів чинів на основі непосредсвенно документа (опублікованому в IV томі «Російського законодавства X - XX ст.").
Для реалізації поставленої мети автор вивчив роботи дослідників, список яких наводиться в кінці роботи. Основним джерелом послужило «Російське законодавство X - XX ст." В 9 томах під редакцією А. Г. Манькова, а саме, том 4 «Законодавство періоду становлення абсолютизму». [1] Там наведено сама Табель про ранги разом з таблицею, а також коментарі дослідників, пояснюють суть документа.
Робота складається з двох розділів, в кожній з яких розглядається одна з двох поставлених завдань. У розділі «Підготовка і прийняття Табелі про ранги» вивчаються передумови необхідності прийняття Табелі в контексті петровських перетворень. У розділі «Типи і класи чинів по Табелі про ранги» розглядаються види і класи чинів, аналізується зміст описових статей «Табелі».
Крім того, в кінці роботи представлені Програми, в яких наводиться таблиця чинів і пункти Табелі про ранги, що наводяться по 4-му тому «Російського законодавства». [2] Крім того, в Додатку I дана коротка таблиця класів чинів, звичайно приводиться в довідниках і енциклопедіях. [3]

Глава 1. Підготовка і прийняття Табелі про ранги
«Табель про ранги» зазвичай розглядається дослідниками в контексті петровських перетворень, і це цілком справедливо, оскільки, задумавши реформувати неповоротку країну «на західний манер», Петро I взяв за основу в першу чергу структуру закордонних армій. Так виникла «Табель про ранги», яка і визначала становище державних службовців в Росії з 1722 по 1917 рік. Вона не раз реформувалася, що однак проіснувала аж до розвалу Російської імперії.
24 січня 1722 Петро I затвердив Закон про порядок державної служби в Російській імперії (чини за старшинством і послідовність чиновиробництва). Підготовка цього закону - "Табелі про ранги" була розпочата ще в 1719 році і була природним продовженням реформаторської діяльності Петра I, в результаті якої зросла кількість посад в армії і державному апараті.
В основу "Табелі про ранги" були покладені аналогічні акти, вже існували в західноєвропейських країнах, особливо в Данії і Пруссії. Цар Петро особисто брав безпосередню участь у редагуванні цього закону, в основу якого лягли «розклад чинів» королівств французького, прусського, шведського та датського. При розробці закону були також прийняті до уваги чини, вже існували в Росії.
Ось ця воєнізована модель зрівнювання різних посад між собою і була застосована до всіх видів державної служби. У кожного виду були свої особливості, свої найменування рангів, свої правила отримання наступного чину, свої знаки відмінності. Назви чинів скоро стали умовними, зміст поняття "асесор" або "таємний радник" вже нікого не цікавив.
"Табель про ранги" крім самої таблиці мала ще вісімнадцять пунктів поясняющего тексту і які визначають штрафи за її порушення.
Петровська "Табель", визначаючи місце в ієрархії державної служби, в деякій мірі давала можливість висунутися талановитим людям з нижчих станів. "Щоб тим полювання подати до служби і бути ним честь, а не нахабам і дармоїдам отримувати" - свідчила одна з описових статей закону.
Спочатку закон складався з власне Табелі (Таблиці) чинів і пояснюють статей, а також встановлених досить високих штрафів за їх порушення. Так, за вимогу почестей і місць вище чину покладався штраф, рівний 2-місячного платні порушника. З них дві третини як премія належали донощик, а частина, що залишилася йшла на утримання шпиталів. Таке ж матеріальне покарання належало і за поступку свого місця особі, нижчого за чином.

Глава 2. Типи і класи чинів по Табелі про ранги
Табель про ранги була прийнята у вигляді державного закону, який створив ієрархію службових розрядів і систему просування державних чиновників, військових і придворних. Всі чини "Табелі про ранги" поділялися на три типи: військові, статські (цивільні) і придворні. У кожній з категорій було 14 розрядів (класів), суворо співвіднесених між собою. [4]
Будь-який чиновник з 14-го класу отримував особисте, а з 8-го - спадкове дворянство. Для військових чинів спадкове дворянство забезпечувалося з 12-го класу. С. 15 Табелі говорилося: «Військовим чинам, які дослужатся до обер офіцерства не з дворян, то коли хто отримає вищеописаний чин, оной суть дворянин, і його діти, які родятца в обор офіцерства, а якщо не буде в той час дітей, а Тобто перш, і батько буде битий чолом, тоді дворянство давати і тим, толко одному синові, про який батько буде просити. Протчие ж чини, як цивільні, так і придворні, які в рангах не з дворян, оних діти не суть дворян ». [5]
За допомогою Табелі про ранги чиновництво відокремився від нижчої бюрократії, що з'явилася у величезній кількості зі створенням абсолютистського держави. Поза табелі вже за часів Петра залишилися багато «уряди»: «... ніжепісанние чини, а имянно: президенти і
віцепрезидент у надвірних судах, обер ландрихтера в резиденції,
президент в магістраті в резиденції, обер комісара в колегії,
воєводи, обер рентмейстери і ландрихтера в губерніях і в
провінціях, скарбники при манетном справі, директори над митами
в портах, обер економії камісари в губерніях, обер камісари в
губерніях, ассесора у надвірних судах у губерніях, камеріри при
колеги, ратмани в резиденції, пошт мейстер, камісари при
колеги, камеріри в провінціях, земські камісари, ассесора в
провінціалних судах, земські рентмейстери, не належить за вічний
чин почитати, але за уряд, як вищеописаний, так і їм подібним:
бо оні не суть чини: того заради ранг мати повинні, поки вони
действітелно у своєї справи знаходяться. А коли зміняться або
залишать, тоді того рангу не мають ».
Цікаво, що закон ніяк не роз'яснював саме поняття «чин», через що одні дослідники розглядали останній буквально і лише в системі надання чину, інші ж - як ту чи іншу посаду. На думку третє, "Табель про ранги" включала і ті й інші поняття. Поступово посади з "Табелі" виключаються і в кінці XVIII століття зникають зовсім (Петровська "Табель про ранги" налічувала 262 посади). [6]
Військові чини оголошувалися вище відповідних їм цивільних і навіть придворних чинів. Таке старшинство давало переваги військовим чинам у головному - переході до вищого дворянське стан. Вже 14-й клас "Табелі" (Фендрік, з 1730 р. - прапорщик) давав право на спадкове дворянство (в цивільній службі спадкове дворянство купувалося чином 8-го класу - колезький асесор, а чин колезького реєстратора - 14-й клас, давав право лише на особисте дворянство). [7]
Загальновідомо, що гвардійські офіцери мали перевагу перед армійськими офіцерами в два чину, але не всі знають, що ця перевага полягала у тому, що армійський прапорщик мав XIV клас по Табелі, а гвардійський XII клас. При переході з гвардії в армію клас за офіцером залишався колишній. Але в армії XII клас мав поручик і вчорашній гвардійський прапорщик ставав армійським поручиком.
Втім, в покарання, вигнаним з гвардії офіцерам в наказі іноді писали "Перекласти з Лейб-гвардії гусарського полку в Нижегородський драгунський полк колишнім чином".
Всі офіцерські чини ділилися на три групи: обер-офіцери (від прапорщика до капітана), штаб-офіцери (від майора до полковника) і генералітет (від генерал-майора до фельдмаршала). [8]
Діти військових виділялися серед інших станів, було поняття "штаб-офіцерських" і "обер-офіцерських дітей", вони також користувалися певною підтримкою держави. Вихідці з інших станів, не дворяни, могли отримати нижчий офіцерський чин, тільки пройшовши всі сходинки солдатської та унтер-офіцерської служби. В історії є приклади, коли вихідці з податкових станів пробивалися у дворянство по армійській службі, але такі випадки рідкісні. Зазвичай вище унтер-офіцерів селяни і міщани не піднімалися.
Зовні офіцери розрізнялися кольором, кроєм і оздобленням мундирів, шириною і формою шиття, головними уборами, зброєю - словом, "Мундир! Один мундир!". Винахід військової форми - улюблена розвага російських імператорів. Змінювалися фасони і коміри, облямівкою і вилоги, клапани і гачки. Не вдаючись у подробиці, згадаємо лише один вид знаків відмінності. Чин офіцера можна було визначити по еполетами - парадним погонів із закругленими кінцями. Обер-офіцерські еполети були простіше, у штаб-офіцерських по колу йшла бахрома із золотої веремії, у генеральських еполетів ця бахрома була пишною, ошатною. Кількість зірочок на полі еполет вказувало на звання офіцера. [9]
Хто був головніший - морські війська або сухопутні? Петро I мудро дозволив це питання - ст. 2 Табелі пояснювала: «Морські ж з сухопутними в команді визначаються наступним чином: хто з ким одного рангу, хоча й старіше в чину, на морі командувати морському над сухопутним, а на землі сухопутному над морським». [10]
Чому Петро, ​​засновуючи Табель, основну увагу приділяв армії, віддавав армійським перевагу перед цивільними і по армії рівняв придворні і цивільні посади? Ймовірно, це тому, що Табель, як уже зазначалося в першому розділі, була викликана необхідністю перш за все реформи армії.
Що стосується цивільної (статской) служби, то вона поділялася по міністерствах і відомствах. Назви чинів були однаковими, а посади самими різними.
В якості зовнішнього елемента, що об'єднує всі види служби, служив мундир. У XIX столітті вся Росія була в мундирах. У службове і навчальний час у форменому одязі "височайше затвердженого" зразка ходили офіцери і дипломати, писарі та студенти, камергером і гімназисти.
Воєнізований склад державної машини позначався і на зовнішньому вигляді чиновників. У присутності, тобто на службі, вони зобов'язані були носити мундир військового крою, хоча, звичайно, скромніше. Невелика шпага офіційного зразка покладалася навіть студентам вищих навчальних закладів. Як правило, та чи інша посада відповідала певній рангом.
Крім того, Петром були введені відмінності в одязі для різних рангів: «Понеже такожде знатність і гідність чину який особи 66 часто тим зменшується, коли убір та іншої вчинок тим не
схожості, якоже на супротив того многія розоряються, коли вони
в уборі вище чину свого і маєтки надходять: того заради
нагадуємо ми милостиво, щоб кожен такий наряд, екіпаж, і
Лібре мав, як чин і характер його потребує.
По цьому мають всі надходити, і оголошеного штрафування і
вящшаго покарання остерегатся ». [11]
До чиновників 1-го і 2-го класів слід поводитися як «високопревосходительство», 3-го і 4-го - «превосходительство», 5-го - «високородіє», 6 - 8-го - «високоблагородіє», до всіх ж іншим - «благородіє».
Статус жінки визначався за статусом її чоловіка. Ст. 7 Табелі свідчила: «всі заміжні жінки надходять в рангах, за чинами мужів їх». [12] Ст. 9 визначала становище незаміжніх дівчат - по батькові. Цікаво, що, якщо сини, за Петровському задумом, не мали права претендувати на батьківський ранг, а повинні були заслужити, то, навпаки, «дівиці, яких батьки в 1-м ранзі, поки вони заміж не видані, ранг отримати над усіма дружинами , які в 5-м ранзі знаходяться, а имянно, нижче генерала-маеора, а вище брегадіра. І дівчата, яких батьки у 2-му ранзі, над
дружинами, які в 6-му ранзі, тобто нижче брегадіра, а вище
полковника. А дівчата, яких батьки в 3-м ранзі, над дружинами 7-го
рангу, тобто нижче полковника, а вище підполковника. І протчие,
проти того, як випливають ранги ». [13]
Крім того, пані та дівчата могли самі отримати певні чини - зрозуміло, це стосувалося тільки придворної служби, оскільки на військову та цивільну жінки не залучалися. Згідно зі ст. 10, «дами й дівчата при дворі мають, поки вони действітелно в чинах своїх знаходяться, такі ранги отримати:
Обер Мультфільм / Казка у ея величності государині імператриці має ранг над усіма дамами.
Действітелние стац дами у ея величності государині
імператриці слідують за дружинами действітелних таємних радників.
Действітелние камер дівиці мають ранг з дружинами президентів від колег.
Гоф дами - з дружинами брегадіров.
Гоф дівиці - з дружинами полковників.
Гоф мейстеріна і наших цесаревен - з действітелнимі стац дамами, які при її величності імператриці.
Камер дівиці при государиня цесарівна слідують за гофро
дамами при її величності государині імператриці.
Гоф дівиці государині цесаревен слідують за гофро дівицями при її величності государині імператриці. [14]
Таким чином. Табель про ранги стала документом, істотно регламентує життя суспільства протягом наступних двох століть. Зрозуміло, петровська "Табель про ранги" не залишалася незмінною протягом 195 років існування, а змінювалася протягом майже двох століть в результаті основних реформ.
Вся ця система, яка проіснувала дуже тривалий час, була скасована в 1917 році декретами радянської влади про знищення чинів, станів і титулів.

Висновок
У 1722 році була прийнята «PRIVATEТабель про ранги всіх чинів, військових, статських і придворних, які у якому класі чини; і які в одному класі, ті мають по старшинству часу вступу до чин між собою, проте ж військові вище протчие, хоча б і старіше хто в тому класі пожалуваний був ». Роль Табелі важко переоцінити. Нею було завдано нищівного удару залишкам системи місництва, оскільки статтею 8 передбачалося, що «синам Россійскаго держави князів, графів, баронів, знатнейшаго дворянства, такожде служителів знатнейшаго рангу, хоча ми дозволяємо для знатної їх породи або їх батьків знатних чинів у публічній асамблєї, де двір знаходиться, вільної доступ перед іншими ніжняго чину, і охоче бажаємо бачити, щоб вони від інших у всяких випадках по достоїнству відрізнялися, а проте ж ми для того нікому яка рангом не дозволяємо, доки вони нам і вітчизні жодних послуг не покажуть, і за отої характеру не отримають ». [15]
Завдяки Табелі про ранги людина незнатного походження, що виділився заслугами перед Вітчизною на полі бою або ж на цивільній службі, міг отримати дворянство - особисте або навіть спадкове.
Перевага Табелі полягало в тому, що спочатку було встановлено 14 класів, а вже потім усім вводиться звань визначався відповідний клас. Всі ці чини входили в Табель про ранги, всі чиновники були ланками одного механізму. Таке об'єднання дозволяло при спілкуванні, наприклад, військового зі цивільним відразу визначити, хто вище за положенням, кому більший шану надавати, і навіть як кого найменувати, так як закон наказував у службовій обстановці звертатися до чиновника за рівнем його чину. І взагалі законодавство забороняло, під загрозою великих штрафів, як перебільшувати своє становище (вибирати місце не за чином, кількість коней на поштовій станції, проходити попереду вищестоящих, скажімо, на палацовому прийомі), так і принижувати свій ранг - чин має поважати!
Військові при цьому виявлялися в положенні більш почесному, ніж цивільні, оскільки Табель замислювалася Петром насамперед у рамках військової реформи. У свою чергу, Гвардія виявлялася ще більше в почесному становищі, ніж решта армія.
Жінки також потрапляли в систему Табелі про ранги - або з боку подружжя і батьків, або завдяки придворній службі, коли пані чи дівчина могла отримати піт або інший ранг. На військовій та цивільній службі жінок не було.
Ця система проіснувала 195 років, аж до 1917 року. звичайно, це не означає, що вона залишалася незмінною. Табель про ранги кілька разів видозмінювалася і доповнювалася в залежності від потреб часу.

Список літератури

1. Данилов А. А. Довідник школяра: Історія Росії IX - XIX століття. М., 1999.
2. Зубов А. Є. Хто кому таємний радник. Новосибірськ, 2003.
3. Кобрин В.Б., Леонтьєва Г.А., Шорін П.А. Допоміжні історичні дисципліни. М.: Просвещение, 1984.
4. Російське законодавство X-XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986.
5. Шепелєв Л.Є. Титули, мундири, ордена. Л.: Наука, 1991.
6. Іволга І.В. 17 цивільних чинів у 14 ранги Табеля про ранги. Саратов, 1997.

Додаток I [16]
PRIVATE Табель про ранги всіх чинів,
військових, статських і придворних,
які у якому класі чини;
і які в одному класі, ті мають по старшинству
часу вступу в чин між собою,
проте ж військові вище протчие,
хоча б і старіше хто в тому класі пожалуваний був

24 січня 1722
Класи
Військові
Статський
Прідворния
Сухопутния
Гвардія
Артилерійська
Морські
1:
Генерал Фелт маршал
Генерал адмірал
Канцлер
2:
Генерали від кавалерії і інфантерії, штат ГалТер
Генерал фелцеіх мейстер
Адмірали протчие прапорів
Действітелния тайния радники
Обер маршал
3:
Генерали лейтенанти, кавалери [ордена]
з [вятого] Андрія [Первозваного], генерал Крікс комісар
Генерал лейтенант
Віце адмірали, генерал Крікс комісар
Генерал прокурор
Обер став мейстер
4:
Генерали маеори
Полковник
Генерал маеор, генерал маеор від фортифікації
Шаутбенахт, обер Цейх мейстер
Президент від колег і штатс кантори, таємні радники, обер прокурор
Обер гофмейстер, обер камергер
5:
Брегадіри
обер Штер Крікс комісар, генерал правіант мейстер
Підполковники
Підполковники від артилерії
Капітани командори, капітан над портом Кроншлотскім, обер сарваер від будови карабельнаго інтендант Цейх мейстер обер Штер Крікс комісар
Геролд мейстер, генерал рекеті мейстер, обер церемонії мейстер або вишній наглядач лісів, віце президенти від колеги, генерал поліції мейстер, директор від будови, генерал пост директор, архіатер
Гофмейстер, обер гофро став мейстер, таємний кабінет секретар, обер гофро мейстер при ея величності імператриці, обер Шенк
6:
Полковники, скарбники, обер правіант мейстер, обер комісар, генерали ад'ютанта, прокурор, генерали квартир мейстер лейтенанти
Маеори
Підполковники від артилерії, полковники інженери, обер комісар
Капітани перваго рангу
капітани над іншими портами, сарваер корабельної, прокурор, інтендант партикулярної верфі в Пітербурхе, скарбники, обер правіант мейстер, обер камісар
Прокурори в колегія статських, президенти у надвірних судах, канцелярії таємні радники Іноземної колегії, обер секретар Сенату, штатс камісар, обер рент мейстер в резиденції, радники в колегія
Штал мейстер, действітелние камергером, гофро маршал, обер Ягер мейстер, перший лейб медикус
7:
Підполковники, генерали аудитори, генерали правіант мейстер лейтенанти, генерали Ваген мейстер, генерали гевалдігери, генерали ад'ютанти при генералові Фелт маршала, контролор
Капітани
Маеори, підполковники інженери, обер контролор
Капітани втораго рангу, контролор
Віцепрезидент у надвірних судах; Військової, Адміралтейської, Іноземної колегії обер секретарі; екзекутор при Сенаті, обер фіскал державної, прокурори при надвірних судах, церемонії мейстер
Гоф мейстер при ея величності імператриці, лейб медикус при ея величності імператриці
8:
Маеори, генерали ад'ютанти при генералех повних, генерали аудитори лейтенанти, обер квартірмейстр, обер фіскал, ЦАЛ мейстер
Капітани лейтенанти
Маеор інженер, капітани, Штал мейстер, обер цейхвартер, контролор
Капітани третього рангу, корабельния майстри, ЦАЛ мейстер, обер фіскал
Ундер стат ГалТер в резиденції, економії ГалТер, регірунс рати в губерніях, обер директор над митами та акцизами в резиденції, обер лантріхтери в резиденції, президент в магістраті в резиденції, обер комісара у колеги, асесори в колеги, обер правіант мейстер в резиденції, обер секретарі в протчие колеги, секретарі в Сенаті, обер берг мейстер, обер валдейн, обер мінц мейстер, надвірної радник, наглядач лісів, воєводи
Титулярні камергером, гофро сталмейстер, надвірної інтендант
9:
Капітани, флігель ад'ютанти при генералові Фелт маршала і при генералех повних, ад'ютанти при генералех лейтенантах, обер правіант мейстер, генерал штап квартермістр, обер аудитори, польові поштмейстери, генерали профос
Лейтенанти
Капітани лейтенанти, капітани інженери, обер аудитор, квартирмейстер, камісари у порохових і селітрених заводів
Капітани лейтенанти, Галерний майстри
Титулярний радник; військових двох, Іноземної колегії секретарі; обер рент мейстер в губерніях, поліція мейстер в резиденції, бургомістри від магістрату в резиденції бути неодмінним, лантріхтери в провінціях, професори при академії, доктор всяких факултет, які в службі знаходяться, архіваріі при обох державних архівах, перекладач і протоколіст сенатські, скарбники при манетном справі, асесори у надвірних судах в резиденції, директори над митами в портах
Надвірній Ягер мейстер, надвірної церемонії мейстер, обер кухен мейстер, камер юнкери
10:
Капітани лейтенанти
Ундер лейтенанти
Лейтенанти, капітани лейтенанти інженерських, аудитор цейхвартери, обер Ваген мейстер, капітан над майстрами людми
Лейтенанти
Секретарі протчие колегії, бургомістри від магістрату в губерніях; перекладачі Військової, Адміралтейської, Іноземної [колегій]; протоколісти тих же колегії, обер економії комісара в губерніях, обер комісара в губерніях, асесори у надвірних судах у губерніях, обер цегентнер, берг мейстер, обер берг пробіер
11:
Секретарі карабелние
12:
Лейтенанти
Фендрік
Ундер лейтенанти, лейтенанти інженерських, фурлецкіе порутчікі, Ваген мейстер
Ундер лейтенанти, шхіпори перваго рангу
Секретарі в надвірних судах та канцеляріях та / в / губерніях, камеріри при колеги, ратмани в резиденції, мінц мейстер, форшт мейстер, гітен фор Валтер, марк шейдер
Гоф юнкери, надвірної лікар
13:
Ундер лейтенанти, флігель ад'ютанти при генералех маеорех
Штик юнкери, ундер лейтенанти інженерських
Секретарі в провінціях, Механікус, пост Мейстер в Санкт-Пітербурхе і в Ризі
PRIVATEпереводчікі
протоколісти
Колежского
актуаріус
реєстратор
сенатські
14:
Фендрік, флігель ад'ютанти при генералех лейтенантех і у брегадіров, штап фуріери
Інженерський Фендрік
Камісари карабелние, шхіпори втораго рангу, канстапелі
Камісари при колеги, фіскали при надвірних судах і губерніях, камеріри в провінціях, земських камісари, асесори в провінціалскіх судах, архіваріус, актуаріус, реєстратор і букгалтери при колегія; земських рент мейстер, пошт Мейстер в Москві і протчие знатних городех, де губернатори; колегії юнкери
Надвірній уставщик, гофмейстер пажев, гофро секретар, надвірної бібліотекар, антікваріус, надвірної камерір, надвірної аудитор, надвірної квартир мейстер, надвірної аптекар, Шлос Фохт, надвірної Цейх мейстер, кабінет куріери, Мунте Шенк, кухен мейстер, Келлер мейстер, екзерцицеі мейстер, надвірної балбір

Додаток II
Коротка таблиця Табелі про ранги [17]
У Додатку II розглядається сама загальна схема державної служби. Оскільки протягом XVIII - XIX ст. чини і посади скасовувалися і відновлювалися, переносилися в інші класи, і процес цей був постійним, тут наводиться загальна схема класів чинів.

XIV

Обер-офіцерські чини
Колезький реєстратор
XIII
Провінційний секретар
XII
Губернський секретар
XI
Корабельний секретар
X
Колезький секретар
IX
Титулярний радник
VIII
Штаб-офіцерські чини
Колезький асесор
VII
Надвірний радник
VI
Колезький радник
V
Статський радник
IV
Генеральські чини
Дійсний статський радник
III
Таємний радник
II
Дійсний таємний радник
I
Канцлер
Статутне звернення відповідно до класу


PRIVATE I - II
III - IV
V
VI - VIII
IX - XIV
Ваше високо-
превосходительство
Ваше превосходительство
Ваше високородіє
Ваше високо-
благородіє
Ваше благородіє

Додаток III

До заснованої вишеоб'явленной табелі рангів додаються 62 оці пункти, таким чином зі оними рангами кожному надходити належить.
1. Принци, які від нашої крові проїзходіт, і ті, які c нашими принцесами поєднання: мають при всяких випадках головування і ранг над усіма князями та високими служителі Російської держави.
2. Морські ж з сухопутними в команді визначаються наступним чином: хто з ким одного рангу, хоча й старіше в чину, на морі командувати морському над сухопутним, а на землі сухопутному над морським.
3. Хто вище свого рангу буде собі почесті вимагати, або сам місце візьме вище даного йому рангу, тому за кожною випадок платити штрафу 2 місяці платні. А коли хто без платні служить, то платити йому такий штраф, як платні тих чинів, які з ним рівного рангу, і действітелно платню отримують. З штрафних грошей має рекламатора того третю частку отримувати, а досталния мають у гошпіталь вжиті бути. Але це розвідати кожного рангом не в таких оказіях потрібно, коли деякі яко
Добрия друзі і сусіди з'їдуться, або в публічних Асамблея, але
тільки в церквах при службі божій, при дворових церемоніях, яко
при аудієнції послів, урочистих столах, в чиновних з'їздах,
при шлюбах, при хрищення, і сим подібних публічних урочистостях і
похованнях. Рівної же штраф і тому слід, хто кому нижче
свого рангом місце поступиться, чого слід фіскалом старанно дивитися, щоб тим полювання подати до служби, і бути ним честь, а не нахабою і тунеядцем отримувати. Вищеописаний штраф як чоловічої, так і жіночої статі необхідно за злочини належить.
4. Під рівним штрафом, не має ніхто рангом собі вимагати,
поки він на свій чин надлежащаго патенту показати не має.
5. Такожде не має ніхто ранг взяти за характером, якої
він у чужих службах отримав, поки ми йому онаго характеру не
підтвердили, що підтвердження ми кожному за станом його
заслуг охоче жалувати будемо.
6. Без патенту апшіт нікому не дає рангу, хіба оной апшіт
за нашою рукою дано буде.
7. Всі заміжні жінки надходять в рангах, за чинами мужів їх.
І коли вони того огидно надійдуть, то мають вони штраф заплатити
такий же, як би мав платити чоловік її був за свій злочин.
8. Синам Россійскаго держави князів, графів, баронів,
знатнейшаго дворянства, такожде служителів знатнейшаго рангу,
хоча ми дозволяємо для знатної їх породи або їх батьків знатних
чинів у публічній асамблєї, де двір знаходиться, вільної доступ
перед іншими ніжняго чину, і охоче бажаємо бачити, щоб вони від
інших у всяких випадках по достоїнству відрізнялися, а проте ж ми
для того нікому яка рангом не дозволяємо, доки вони нам і
отечеству жодних послуг не покажуть, і за отої характеру не
отримають.
9. На опір того, мають всі дівчата, яких батьки в 1-м
ранзі, поки вони заміж не видані, ранг отримати над усіма дружинами, 63
які в 5-м ранзі знаходяться, а имянно, нижче генерала-маеора,
а вище брегадіра. І дівчата, яких батьки у 2-му ранзі, над
дружинами, які в 6-му ранзі, тобто нижче брегадіра, а вище
полковника. А дівчата, яких батьки в 3-м ранзі, над дружинами 7-го
рангу, тобто нижче полковника, а вище підполковника. І протчие,
проти того, як випливають ранги.
10. Пані та дівиці при дворі мають, поки вони действітелно в
чинах своїх знаходяться, такі ранги отримати:
Обер Мультфільм / Казка у ея величності государині імператриці
має ранг над усіма дамами. Действітелние стац дами у ея величності государині імператриці слідують за дружинами действітелних таємних радників. Действітелние камер дівиці мають ранг з дружинами президентів
від колег.
Гоф дами - з дружинами брегадіров.
Гоф дівиці - з дружинами полковників.
Гоф мейстеріна і наших цесаревен - з действітелнимі стац дамами, які при її величності імператриці.
Камер дівиці при государиня цесарівна слідують за гофро дамами при її величності государині імператриці.
Гоф дівиці государині цесаревен слідують за гофро дівицями при її величності государині імператриці.
11. Всі служителі російські або чужинних, які осмі
перший рангів знаходяться, або действітелно були, мають оних
законні діти та нащадки в вічної часи лутче старшому
дворянству у всяких достоїнства і Авантажа одно вшановані бути,
хоча б вони і низькою породи були, і раніше від коронованих глав
ніколи в дворянське гідність вироблені або гербом забезпечити
не були.
12. Коли хто з наших високих і нижніх служителів, два
чину і більше действітелно має, або вище ранг отримав, ніж
по чину, якої він действітелно управляє, то має він при
всяких випадках ранг Вишнього його чину. Але коли він у нижньому чину
свою справу відправляє, то не може він тоді на тому місці свого
Вишнього рангом чи титла мати, але по оному чину, якої він
действітелно відправляє.
13. Понеже статські чини раніше не були розпоряджаючись, і для
того почитай ніхто або зело мало щоб хтось належним порядком з
низу свій чин верхній заслужив з дворян, а злидні нині
необхідна вимагає і в вишніх чини: того заради брати, хто годен
буде, хоча б оной і ніякого чину не мав. Але понеже проповідувана буде в
ранги буде оскорбітелно військовим людем, які в багато літа,
і якою жестокою службою оне отримали, а побачать без заслуги
собі рівного або вище: того заради хто в якій чин і зведений
буде, то йому рангу заслуговувати літами, як слід. Чого для
належить з Сенату, хто в якій чин в статской не по порядку з
низу наданий буде нинішньої заради потреби з котораго часу,
давати імена їх обор фіскалу, щоб могли фіскали дивитися, щоб
виконували в рангах по сему указу. І щоб надалі на ваканциі НЕ
боку вистачати, але порядком, як у військових чинах проізводятца. 64
Того ради належить нині мати в статських колега по 6 або за
7 осіб колеги юнкерів, або менше. А якщо більш треба, то з
доповіді.
14. Належить дворянських дітей у колегії виробляти знизу:
а имянно, першо в колегії юнкари, якщо вчені, і
освідетелствовани від колегії, і в Сенаті представлені, і патенти
отримали. А які не навчалися, а потреби заради і за збіднінням
вчених прийняті, тих першо в титулярні колегії юнкари писати, і
бути їм ті роки без рангів, яким немає рангів до действітелнаго
колегії юнкарства.
роки місяці
проти капрала 1
проти сержанта 1
проти Фендрік 1
проти порутчіка 2
проти капітана 2
проти маеора 2
проти підполковника 2
проти полковника 3
Карпоралскіе і сержантські літа зачитати тим, які
вчилися і вивчилися справді, що колезьким правлінням належить.
А имянно, що стосується до правого суду, також торгів зовнішнім і
внутрішнім до прибутку Імперіа та економії, в чому належить їх
свідетелствовать.
Які обучатца вищеописаний наук, тих з колегії
посилати в чужі краї по несколко, для практики тієї науки.
А які знатні послуги покажуть, ті можуть за свої праці
проізводітца ранги вище, як то чінітца і у військовій службі, хто
покаже свою якусь вислугу. Але це лагодити в Сенаті толко, і то з
підписанням нашим.
15. Військовим чинам, які дослужатся до обер офіцерства
не з дворян, то коли хто отримає вищеописаний чин, оной суть
дворянин, і його діти, які родятца в обор офіцерства, а якщо
не буде в той час дітей, а є раніше, і батько буде битий чолом,
тоді дворянство давати і тим, толко одному синові, про який
батько буде просити. Протчие ж чини, як цивільні, так і
придворні, які в рангах не з дворян, оних діти не суть
дворян.
16. І понеже нікому крім нас, і інших коронованих глав
належить, кого в дворянське гідність гербом і печаткою
просимо, й проти того багато разів виявилося, що
деякі себе дворянами самі називають, а справді не суть
дворяни, інші ж своеволно герб прийняли, котораго предки їх не
мали нижче від предків наших, або від іноземних коронованих
глав їм дано, і при тому сміливість сприймають іноді такий герб
ізобрать, якої володіють государі та інші знатні прізвища
действітелно мають. Того ради ми тим, до яких це стосується,
через це милостиво нагадуємо, щоб кожен від такого
непрістойнаго вчинку, і від того возпоследующаго безчестя і
штрафування надалі остерігався. Кожному оголошується, що для
оцю визначили ми геролдмейстера. І тако належить всім для
тієї справи до нього приходити, і доношених подавати, і рішення
вимагати, як слід: хто має дворянство, і на теє герби,
щоб доводили, що вони або предки їх від будь надданія мали,
або через предків наших чи нашою милістю під ону честь
наведено. Буде ж хто того справді незабаром довести не може:
то таким давати терміну на півтора року. А потім вимагати, щоб
справді довів. І якщо не доведе, (а оголосить за чим справді)
про те доносити Сенату, а в Сенаті про те Розглянемо, доносити нам.
Буде ж хто будуть просити за явні служби про надданіі, то про
службах того справліватца. І якщо з таких явятца справді
заслужені, і про те доносити Сенату ж, а Сенатові представляти нам
ж. А які дослужилися до обор офіцерства, руської або
іноземець, як з дворянства, так і не з дворянства, тим давати
герби дивлячись по заслугах. А які хоча у військовій службі і не
були, і нічого не заслужили, а можуть довести не менше ста років:
і таким герби давати ж. У нашій же службі обретающихся чюжестранние люди, мають або своїми дипломами, або публічними свідетелствамі від правітелства їх батьківщини, своє дворянство і герб довести.
17. Також ніжепісанние чини, а имянно: президенти і
віцепрезидент у надвірних судах, обер ландрихтера в резиденції,
президент в магістраті в резиденції, обер комісара в колегії,
воєводи, обер рентмейстери і ландрихтера в губерніях і в
провінціях, скарбники при манетном справі, директори над митами
в портах, обер економії камісари в губерніях, обер камісари в
губерніях, ассесора у надвірних судах у губерніях, камеріри при
колеги, ратмани в резиденції, пошт мейстер, камісари при
колеги, камеріри в провінціях, земські камісари, ассесора в
провінціалних судах, земські рентмейстери, не належить за вічний
чин почитати, але за уряд, як вищеописаний, так і їм подібним:
бо оні не суть чини: того заради ранг мати повинні, поки вони
действітелно у своєї справи знаходяться. А коли зміняться або
залишать, тоді того рангу не мають.
18. Ті, які за тяжкі злочини відставлені, публічно
на площі покарані, або хоча толко оголені, чи намагався були,
оні позбавлені від імевшаго титла і рангу, хіба вони від нас за какія
вислуги паки за власною нашою рукою та печаткою у досконалу
їх честь возставлени, і про те публічно оголошено буде.
Тлумачення про намагався. У катуванню буває, що багато лиходії, по злобі, інших
наводять: того заради, якої марно намагався, в безчесним
прічесть не може, але слід йому дати нашу грамоту з
обстоятелством його невинності.
19. Понеже такожде знатність і гідність чину який особи 66
часто тим зменшується, коли убір та іншої вчинок тим не
схожості, якоже на супротив того многія розоряються, коли вони
в уборі вище чину свого і маєтки надходять: того заради
нагадуємо ми милостиво, щоб кожен такий наряд, екіпаж, і
Лібре мав, як чин і характер його потребує.
По цьому мають всі надходити, і оголошеного штрафування і
вящшаго покарання остерегатся.
Дан за підписанням нашої власної руки, і государственною нашою печаткою в резиденції нашої.

Петро[1] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986.
[2] Там же. С. 56 - 61.
[3] Використано: Данилов А. А. Довідник школяра: Історія Росії IX - XIX століття. М., 1999.
[4] Спочатку Табель про ранги ділила всі посади на 14 розрядів. До початку XIX століття ця схема трохи змінилася, у військовій службі залишилося 14 класів, в громадянській - 12 (перестали вживатися XIII клас, "провінційний секретар", і XI, "корабельний секретар", підвищення відбувалося з XIV відразу в XII і з XII - в X класи), а в придворній - 4 (від V до II класу).
[5] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 15.
[6] Там же. Ст. 17.
[7] Згодом це правило не раз переглядалася. Так, за Маніфесту 11 червня 1845 спадкове дворянство отримувалося з виробництвом в штаб-офіцерський чин (8-й клас). Діти, народжені до отримання батьком потомственого дворянства, становили особливу категорію обер-офіцерських дітей, причому одному з них за клопотанням батька могло бути дано спадкове дворянство. Олександр II указом від 9 грудня 1856 право отримання потомственого дворянства обмежив отриманням чину полковника (6-й клас), а по цивільному відомству - отриманням чину 4-го класу (дійсний статський радник).
[8] Чацький запитує Горича: "Ти обер або штаб?", Маючи на увазі саме ці розряди.
[9] Погони з'явилися тільки в XIX столітті: у 1854 році, під час Кримської війни, коли ворожі снайпери полювали за помітними здалеку в нарядній формі офіцерами, еполети залишилися елементом парадної форми, а в повсякденному житті офіцери стали носити погони, зазвичай золоті або срібні , а в польових умовах - захисні. Система зірочок в основному була тією ж, що і на еполетах.
[10] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 2.
[11] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 19.
[12] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 7.
[13] Там же. С. 9.
[14] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 10.
[15] Російське законодавство X - XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. Ст. 8.
[16] Російське законодавство X-XX ст. У 9 т. Т. 4. Законодавство періоду становлення абсолютизму / Відп. ред. А. Г. Маньков. М., 1986. С. 56 - 61.
[17] Данилов А. А. Довідник школяра: Історія Росії IX - XIX століття. М.: Дрофа, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Курсова
88.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Табель про ранги 2
Табель про ранги і його значення
Табель про ранги Петра I як система реформування бюрократичного апарату
Інформаційно-довідкові документи Табель форм
Табель уніфікованих форм документів організації
Аналіз вірша А Блоку Про доблесті про подвиги про славу
Про підписання акта про військову капітуляцію збройних сил Німеччини
Про застосування законодавства регулюючого особливості розгляду справ про адміністративні
Про велику вітчизняному війні - про військові будні - Солдат герой
© Усі права захищені
написати до нас