Сімейне право 8

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Основні початку
сімейного зак-ва
1. Сім'я, материнство, батьківство та дитинство в РФ знаходяться під захистом гос-ва. Сімейний зак-во виходить з необхідності зміцнення сім'ї, побудови сімейних отн. на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і відповід. перед сім'єю всіх її членів, неприпустимість довільного втручання к-л. у справи сім'ї, забезпечення безперешкодного здійснення. членами сім'ї своїх прав, можливості судового захисту цих прав.
2. Зізнається шлюб, закл-й тільки в органах РАЦС.
3. Регулювання сімейних отн. осущ-ся в соотв. з принципами добровільності шлюбного союзу чоловіка і жінки, рівності прав подружжя в сім'ї, дозволу внутрішньосімейних питань за взаємною згодою, пріоритету сімейного виховання дітей, піклування про їхній добробут і розвитку, забезпечення пріоритетного захисту прав та інтересів неповнолітніх та непрацездатних членів сім'ї.
4. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян при вступі в шлюб і в сімейних отн-х за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності. Права громадян у родині м.б. обмежені тільки на підставі ФЗ і тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту моральності, здоров'я, прав і законних інтересів ін членів сім'ї та інших громадян.
Сімейний зак-во вуст. Умови і порядок вступу в шлюб, припинення шлюбу та визнання його недійсним, реєстр. особисті неимущ. і имущ. отн. між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках і в межах, перед. сімейним зак-вом, між ін родичами та іншими особами, а також визначає форми і Порядок влаштування в сім'ю дітей, які залишилися без піклування батьків.
Застосування СК за аналогією.
У випадку, якщо отн. між членами сім'ї не врегульовані сімейним зак-вом або угодою сторін, і за відсутності норм цивільного. права, прямо регул. зазначені отн., до таких отн-м, якщо це не суперечить їх суті, застосовуються норми сімейного та (або) цивільного права, регул. подібні отн. (Аналогія закону).
За відсутності таких норм права і обов'язки членів сім'ї опр. виходячи із загальних засад і принципів сімейного або цивільного права (аналогія права), а також принципів гуманності, розумності та справедливості.
Осущ. І ЗАХИСТ
СІМЕЙНИХ ПРАВ
1. Громадяни за своїм УСМ. розпір. належними їм правами, витік. із сімейних отн. (Сімейними правами), в тому числі правом на захист цих прав, якщо інше не встановлено СК. Вони не повинні порушувати права, свободи і законні інтереси інших членів сім'ї та інших громадян.
2. Сімейні права охороняються законом, за винятком випадків, якщо вони осущ-ся в суперечності з призначенням цих прав.
Захист сімейних прав осущ. судом за правилами цивільного судочинства, а у випадках, перед. СК, гос-ми орг. або органами опіки та піклування.
На вимоги, що випливають із сімейних отн., Позовна давність не поширюється, за винятком випадків, якщо строк для захисту порушеного права встановлено СК.
УМОВИ І ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
Шлюб укладається в органах РАЦС.
Права і обов'язки подружжя виникають з дня держ. реєстрації укладення шлюбу в ЗАГС
Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення 1 місяця з дня подачі ними заяви в органи РАГС. За наявності поважних причин орган РАЦС за місцем держ. реєстрації укладення шлюбу може зменшити або збільшити цей строк, але не більше ніж на міс.
За наявності особливих обставин (вагітності, народження дитини, непоср. Загрози життю однієї зі сторін і інших особливих обставин) шлюб м.б. полягає у день подачі заяви.
Відмова органу РАЦС в реєстрації шлюбу м.б. оскаржена до суду особами, які бажають вступити в шлюб (одним з них).
Для укладення шлюбу необхідні взаємне добровільне згоду чоловіки і жінки, що вступають у шлюб, і досягнення ними шлюбного віку.
Шлюб не м.б. укладений за наявності обставин, зазначених у статті 14 СК.
Шлюбний вік вуст. в 18 років.
При наявності уваж. причин ОМС за місцем проживання осіб, що бажають вступити в шлюб, має право на прохання даних осіб дозволити вступити в шлюб особам, які досягли віку 16 років.
Не допускається закл. шлюбу між:
- Особами, з яких хоча б одна особа вже перебуває в ін зарегистр. шлюбі;
- Близькими родичами;
- Усиновителями і усиновленими;
- Особами, з яких хоча б одна особа визнана судом недеесп. внаслідок псих. розлади.
Медич. обстеження осіб, що вступають у шлюб, а також консультування з медико - генетичним питань і питань планування сім'ї проводяться установами держ. і муниц. системи охорони здоров'я за місцем їх проживання безкоштовно і тільки за згодою осіб, що вступають у шлюб.
Результати обстеження особи, що вступає в шлюб, складають медичну таємницю і м.б. повідомлені особі, з якою він має намір укласти шлюб, тільки за згодою особи, яка пройшла обстеження.
Якщо одна з осіб, що вступають у шлюб, приховало від ін особи наявність венеричної хвороби або ВІЛ - інфекції, останній має право звернутися до суду з вимогою про визнання шлюбу недійсним.
ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
Підстави для припинення шлюбу:
1. Шлюб припиняється внаслідок смерті чи внаслідок оголошення судом одного з подружжя померлим.
2. Шлюб м.б. припинено шляхом його розірвання за заявою одного або обох подружжя, а також за заявою опікуна чоловіка, визнаного судом недієздатним.
Чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про розірвання шлюбу під час вагітності дружини і протягом року після народження дитини.
Порядок розірвання шлюбу
1. Розірвання шлюбу в органах РАЦС
- При взаємній згоді на розірвання шлюбу подружжя, які мають спільних неповнолітніх дітей.
- Розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя незалежно від наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей проводиться в органах РАЦС, якщо інший чоловік: визнаний судом безвісно відсутнім; визнаний судом недієздатним; засуджений за вчинення злочину до к.с. на термін понад 3 років.
Розірвання шлюбу та видача свідоцтва про розірвання шлюбу здійснюються органом РАЦС після закінчення місяця з дня подання заяви про розірвання шлюбу.
Суперечки про поділ спільного майна подружжя, виплати коштів на утримання потребує непрацездатного чоловіка, а також спори про дітей, які виникають між подружжям, один з яких визнано судом недієздатним або засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки, розглядаються в судовому порядку незалежно від розірвання шлюбу в органах РАЦС.
2. Розірвання шлюбу в судовому порядку
- За наявності у подружжя спільних неповнолітніх дітей,
- При відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу
- Якщо один з подружжя, незважаючи на відсутність у нього заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в органі РАГС (відмовляється подати заяву, не бажає з'явитися для держ. Реєстрації розірвання шлюбу та ін.)
Розірвання шлюбу в судовому порядку провадиться, якщо судом встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження сім'ї неможливі. Суд має право вжити заходів до примирення подружжя і має право відкласти розгляд справи, призначивши подружжю строк для примирення в межах 3 місяців.
При наявності взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя, мають спільних неповнолітніх дітей, суд розриває шлюб без з'ясування мотивів розлучення. Подружжя має право подати на розгляд суду угоду про дітей. При відсутності такої угоди або у випадку, якщо угода порушує інтереси дітей, суд вживає заходів до захисту їх інтересів.
Розірвання шлюбу проводиться не раніше закінчення місяця з дня подання заяви.
Момент припинення шлюбу:
Шлюб, розривається в органах РАЦС, припиняється з дня держ. реєстрації розірвання шлюбу в книзі реєстрації актів цивільного стану, а при розірванні шлюбу в суді - з дня набрання рішенням суду законної сили. Суд зобов'язаний протягом 3 днів направити виписку з цього рішення суду до органу РАЦС за місцем держ. реєстрації укладення шлюбу. Подружжя не вправі вступити в новий шлюб до отримання свідоцтва.
У разі явки чоловіка, оголошеного судом померлим або визнаного судом безвісно відсутнім, і скасування соотв. судових рішень шлюб м.б. поновлений органом РАЦС за спільною заявою подружжя. Шлюб не м.б. відновлений, якщо інший чоловік вступив у новий шлюб.
НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
Шлюб визнається недійсним у разі порушення умов, встановлених ст. 12 - 14 і п. 3 ст. 15 СК, а також у разі укладення фіктивного шлюбу, тобто якщо подружжя або один з них зар. шлюб без наміру створити сім'ю.
Визнання шлюбу не чинним. здійснюється судом. Суд зобов'язаний протягом 3 днів направити виписку до органу РАЦС за місцем держ. рег. укладення шлюбу. Шлюб визнається недійсним з дня його укладення
Особи, які мають право вимагати визнання шлюбу недійсним:
- Неповнолітній чоловік, його батьки (особи, які їх замінюють), орган опіки та піклування або прокурор, якщо шлюб укладено з особою, яка не досягла шлюбного віку, при відсутності дозволу на укладення шлюбу до досягнення цією особою шлюбного віку.
- Після досягнення несоверш. чоловіком віку 18 років вимагати визнання шлюбу не чинним. вправі тільки цей чоловік; чоловік, права якого порушені укладанням шлюбу, а також прокурор (якщо шлюб укладено за відсутності добровільної згоди одного з подружжя на його висновок: в результаті примусу, обману, омани або неможливості в силу свого стану в момент держ. рег. укладення шлюбу розуміти значення своїх дій та керувати ними); чоловік, який знав про наявність обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, опікун чоловіка, визнаного недієздатним, чоловік за попереднім нерасторгнутого шлюбу, ін особи, права яких порушені укладанням шлюбу, виробленого з порушенням вимог ст . 14 СК, а також орган опіки та піклування і прокурор; прокурор, а також не знав про фіктивності шлюбу чоловік у разі укладення фіктивного шлюбу; чоловік, права якого порушені, за наявності обставин, указ. у п. 3 ст. 15 СК.
Обставини, що усувають недійсність шлюбу:
- Суд може визнати шлюб дійсним, якщо на момент розгляду справи про визнання шлюбу недійсним відпали ті обставини, які в силу закону препятст. його укладення.
- Суд може відмовити в позові про визнання недійсним шлюбу, укладеного з особою, яка не досягла шлюбного віку, якщо цього вимагають інтереси неповнолітнього чоловіка, а також за відсутності його згоди на визнання шлюбу недійсним.
- Суд не може визнати шлюб фіктивним, якщо особи, які зареєстрували такий шлюб, до розгляду справи судом фактично створили сім'ю.
- Шлюб не м.б. визнаний недійсним після його розірвання, за винятком випадків наявності між подружжям забороненої законом ступеня споріднення або стану одного з подружжя в момент реєстрації шлюбу в ін нерасторгнутом шлюбі.
Наслідки визнання шлюбу недійсним:
1. Шлюб, визнаний судом недійсним, не породжує прав і обов'язків подружжя, передбачених СК.
2. До майна, придбаного спільно особами, шлюб яких визнаний недійсним, застосовуються положення ЦК РФ про часткової власності. Шлюбний договір, укладений подружжям, визнається недійсним.
3. Визнання шлюбу недійсним не впливає на права дітей, народжених у такому шлюбі або протягом 300 днів з дня визнання шлюбу недійсним
4. При винесенні рішення про визнання шлюбу недійсним суд вправі визнати за чоловіком, права якого порушені укладанням такого шлюбу (сумлінним чоловіком), право на отримання від іншого чоловіка змісту, а щодо розділу майна, придбаного спільно до моменту визнання шлюбу недійсним, має право застосувати положення, встановлені ст. 34, 38 і 39 СК, а також визнати дійсним шлюбний договір повністю або частково. Добросовісний чоловік має право вимагати відшкодування заподіяної йому матеріальної та моральної шкоди за правилами, перед. гражд. зак-вом.
5. Добросовісний чоловік вправі при визнанні шлюбу недійсним зберегти прізвище, вибрану ним при держ. реєстрації укладення шлюбу.
ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
Рівність подружжя:
1. Кожен з подружжя вільний у виборі роду занять, професії, місць перебування і проживання.
2. Питання материнства, батьківства, виховання, освіти дітей та інші питання життя сім'ї вирішуються подружжям спільно виходячи з принципу рівності подружжя.
3. Подружжя зобов'язані будувати свої відн. в сім'ї на основі взаємоповаги і взаємодопомоги, сприяти добробуту і зміцненню сім'ї, піклуватися про добробут і розвиток своїх дітей.
Вибір прізвища
1. Подружжя за своїм бажанням обирають при укладенні шлюбу прізвище одного з них як спільного прізвища, або кожен з подружжя зберігає своє дошлюбне прізвище, або, якщо інше не передбачено законами суб'єктів РФ, приєднує до свого прізвища прізвище другого з подружжя. З'єднання прізвищ не допускається, якщо дошлюбне прізвище хоча б одного з подружжя є подвійний.
2. Зміна прізвища одним з подружжя не тягне за собою зміну прізвища другого з подружжя.
3. У разі розірвання шлюбу подружжя має право зберегти спільне прізвище або відновити свої дошлюбні прізвища.
ЗАКОННИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Законним режимом майна подружжя явл. режим їхньої спільної власності. ЗРІЗ діє, якщо шлюбним договором не встановлено інше.
Спільна власність подружжя
1. Майно, нажите подружжям під час шлюбу, явл. їх спільною власністю.
2. До загального майну отн.:
- Доходи кожного з подружжя від трудової діяльності, предприн. діяльності і результатів интелл. діяльності,
- Отримані ними пенсії, допомоги, а також інші грошові виплати, які мають спец. цільового призначення (суми мат. допомоги, суми, виплачені за відшкодування збитків у зв'язку з втратою трудосп. внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я та ін.)
- Придбані за рахунок загальних доходів подружжя рухомі і нерухомі речі, цінні папери, паї, вклади, частки в капіталі, внесені в кредитні установи або в інші комерційні організації,
- Будь-яке ін нажите подружжям в період шлюбу майно незалежно від того, на ім'я кого з подружжя воно придбано або на ім'я кого або ким із подружжя внесені грошові кошти.
3. Право на спільне майно подружжя належить також дружину, який у період шлюбу здійснював ведення домашнього господарства, догляд за дітьми або з інших поважних причин не мав самостійного доходу.
Володіння, користування і роз. ОІВ:
1. Влад., Корис. й роз. ОІВ осущ.ся з обопільної згоди подружжя.
2. При вчиненні одним із подружжя угоди за розпорядженням ОІВ передбачається, що він діє за згодою ін чоловіка. Угода, укладена одним з подружжя за розпорядженням ОІВ, м.б. визнана судом недійсною з мотивів відсутності згоди другого з подружжя лише за його вимогою і лише в сл., якщо доведено, що ін сторона в угоді знала або свідомо повинна була знати про незгоду ін подружжя на здійснення даної угоди.
3. Для здійснення одним з подружжя угоди по роз. нерухомістю та угоди, треб. нотар. посвідчення і (або) реєстрації в вуст. порядку, необх. отримати нотаріально засвідчена згода ін чоловіка. Чоловік, чиє нотар. засвідчена згода на вчинення зазначеної угоди не було отримано, вправі вимагати визнання угоди не чинним. в судовому порядку протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про скоєння даної угоди.
Власність кожного з подружжя
1. Майно, яке належало кожному з подружжя до вступу в шлюб, а також имущ., Отримане одним з подружжя під час шлюбу в дар, в порядку успадкування або з інших безоплатним операцій, є його власністю.
2. Речі індивід. користування (одяг, взуття тощо), за викл. дорогоцінних. та ін предметів розкоші, хоча і придбані в період шлюбу за рахунок спільних коштів подружжя, визнаються власністю того чоловіка, який ними користувався.
Майно кожн. з подружжя м.б. визнано їх спільною власністю, якщо буде встановлено, що в період шлюбу за рахунок ОІВ або майна кожн. з подружжя або праці одного з подружжя було зроблено вкладення, значно збільшити. вартість цього майна (капітальний ремонт, реконструкція, переобладнання та ін.)
Розділ ОІВ м.б. проведений як під час шлюбу, так і після його розірвання на вимогу будь-якого з подружжя, а також у разі заяви кредитором вимоги про поділ ОІВ для звернення стягнення на частку одного з подружжя у ОІВ.
ОІВ м.б. розділене між подружжям за їх згодою. За бажанням подружжя їх угоду про розподіл ОІВ м.б. нотар. посвідчена.
У разі спору розділ ОІВ, а також визначення часток подружжя в цьому майні виробляються в судовому порядку. При розділі ОІВ суд на вимогу подружжя опред., Яке имущ. підлягає передачі кожному з подружжя. У випадку, якщо одному з подружжя передається майно, вартість кіт. перевищує належну йому частку, др.у дружину м.б. присуджена соотв. грошова або інша компенсація.
Суд може визнати майно, нажите кожним з подружжя в період їх роздільного проживання при припиненні сімейних отн., Власністю кожного з них.
Речі, приобр. виключить. для задоволення потреб несоверш-х дітей (одяг, взуття, шкільне і спортивне приладдя, музичні інструменти, дитяча бібліотека та ін), поділу не підлягають і передаються без компенсації тому з подружжя, з яким проживають діти. Вклади, внесені подружжям за рахунок ОІВ на ім'я їх загальних несоверш. дітей, вважаються належними цим дітям і не враховуються при розділі ОІВ.
У разі поділу ОІВ в період шлюбу та частина ОІВ, яка не була поділена, а також майно, нажите подружжям в період шлюбу надалі, становлять їх спільну власність.
До вимог подружжя про розподіл ОІВ, шлюб яких розірвано, застосовується трирічний строк позовної давності.
Визначення часток при розділі ОІВ
1. При розділі ОІВ та визначення часток в цьому майні частки подружжя визнаються рівними, якщо інше не перед. договором між подружжям.
2. Суд має право відступити від початку рівності часток подружжя в їх ОІВ виходячи з інтересів несоверш. дітей та (або) виходячи із вартого уваги інтересу одного з подружжя, зокрема, у випадках, якщо інший чоловік не отримував доходів з неповажних причин або витрачав ОІВ на шкоду інтересам сім'ї.
3. Загальні борги подружжя при поділі ОІВ розпод. між подружжям пропорц. присуджених їм часткам.
Договірного режиму майна подружжя
Шлюбним договором визнається угода осіб, що вступають у шлюб, або угода подружжя, опред. имущ. права та обов'язки подружжя у шлюбі і (або) у разі його розірвання.
БД м.б. укладено як держ. реєстрації укладення шлюбу, так і в будь-який час в період шлюбу. БД, закл. до держ. реєстрації укладення шлюбу, набирає чинності з дня держ. рег. укладення шлюбу. БД закл. в письм. формі і підлягає нотар. посвідченню.
Зміст шлюбного договору:
Шлюбним договором подружжя має право змінити вуст. законом режим спільної власності, встановити режим спільної, часткової або роздільної власності на все майно подружжя, на його окремі види або на майно кожного з подружжя.
БД м.б. укладений як в отн. є, так і в отн. майбутнього майна подружжя. Подружжя має право визначити в БД свої права і обов'язки по взаємному утриманню, способи участі у доходах одне одного, порядок несення кожним із них сімейних витрат; визначити майно, яке буде передано кожному з подружжя у разі розірвання шлюбу, а також включити в БД будь-які інші положення , що стосуються имущ. отн. подружжя.
Права та обов'язки, передбачені. БД м. обмежуватися опр-ми термінами або ставитися в залежність від настання або від ненастання певних умов.
БД не може:
- Огранич. правоздатність або дієздатність подружжя, їх право на звернення до суду за захистом своїх прав;
- Регул. особисті неимущ. отн. між подружжям, права і обов'язки подружжя щодо дітей;
- Перед. положення, огранич. право непрацездатного потребує чоловіка на отримання змісту;
- Утримувати ін умови, кіт. ставлять одного з подружжя у вкрай несприятливе становище чи суперечать основним засадам сімейного зак-ва.
БД м.б. змінений або розірваний у будь-який час за згодою подружжя. Одностороння відмова від виконання БД не допускається. Дія БД прекращ. з моменту припинення шлюбу, за викл. тих зобов'язань, які передбачені шлюбним договором на період після припинення шлюбу.
БД м.б. визнаний судом недійсним повністю або частково з осн., перед. ГК РФ для недійсності угод.
Суд може також визнати БД нечинність. повністю або частково на вимогу одного з подружжя, якщо умови договору ставлять цього чоловіка надто несприятливе становище. Умови БД, порушують ін вимоги пункту 3 ст. 42 СК, є нікчемною.
Відповід. ПОДРУЖЖЯ ПО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення м.б. звернено лише на майно цього чоловіка. При недостатності цього майна кредитор має право вимагати виділу частки дружина - боржника, яка належала б дружину - боржнику при розділі спільного майна подружжя, для звернення на неї стягнення.
Стягнення звертається на спільне майно подружжя за спільними зобов'язаннями подружжя, а також за зобов'язаннями одного з подружжя, якщо судом встановлено, що всі, отримане за зобов'язаннями одним з подружжя, було використано на потреби родини. При недостатності цього майна подружжя несуть за вказаними зобов'язаннями солідарну відповід. майном кожного з них.
Якщо вироком суду встановлено, що ОІВ було придбано або збільшено за рахунок коштів, отриманих одним з подружжя злочинним шляхом, стягнення м.б. звернуто соотв. на ОІВ або на його частину.
Відповід. подружжя за шкоду, заподіяну їх несоверш. дітьми, опр-ся гражд. зак-вом.
Гарантії прав кредиторів - чоловік зобов'язаний повідомляти свого кредитора про укладення, про зміну або про розірвання БД. При невиконанні цього обов'язку чоловік відповідає за своїми зобов'язаннями незалежно від змісту БД. 2. Кредитор дружина - боржника має право вимагати зміни умов або розірвання укладеного між ними договору у зв'язку з істотно зміненими обставинами.
ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
1. Материнство уст-ся на ос. документів, підтвердж. народження дитини матір'ю в мед. установі, а в разі народження дитини поза медичного закладу на підставі мед. документів, свідчень свідків або на підставі інших доказів.
2. Якщо дитина народилася від осіб, сост. у шлюбі між собою, а також протягом 300 днів з моменту розірвання шлюбу, визнання його недійсним або з моменту смерті чоловіка матері дитини, батьком дитини визнається чоловік (колишній чоловік) матері, якщо не доведено інше.
Батьківство чоловіка матері дитини засвідчується записом про їхній шлюб.
3. Батьківство особи, яка не перебуває в шлюбі з матір'ю дитини, вуст. Шляхом подання до органу РАЦС спільної заяви батьком і матір'ю дитини; у разі смерті матері, визнання її недієздатною, неможливості встановлення місця знаходження матері або в разі позбавлення її батьківських прав - за заявою батька дитини за згодою органу опіки та піклування, при відсутності такої згоди - за рішенням суду.
За наявності обставин, що дають підстави припускати, що подача спільної заяви про встановлення батьківства може опинитися після народження дитини неможливою або скрутній, батьки майбутньої дитини, не перебувають між собою у шлюбі, має право подати таку заяву до органу РАЦС під час вагітності матері. Запис про батьків дитини провадиться після народження дитини.
4. Встановлення батьківства відносно особи, що досягла віку 18 років, допускається тільки за його згодою, а якщо воно визнана недієздатною, - за згодою її опікуна або ООП.
У разі народження дитини у батьків, не сост. у шлюбі між собою, і при відсутності спільної заяви батьків або заяви батька батьківство уст-ся до суду. порядку за заявою одного з батьків, опікуна (піклувальника) дитини або за заявою особи, на утриманні якої знаходиться дитина, а також за заявою самої дитини після досягнення нею повноліття. При цьому суд бере до уваги будь-які докази, з достовірністю підтверджують походження дитини від конкретної особи.
Запис батьків дитини в книзі записів народжень
1. Батько й мати, які перебувають у шлюбі між собою, записуються батьками дитини в книзі записів народжень за заявою будь-якого з них.
2. Якщо батьки не перебувають у шлюбі між собою, запис про матір дитини провадиться за заявою матері, а запис про батька дитини - за спільною заявою батька і матері дитини, або за заявою батька дитини, або батько записується згідно з рішенням суду.
3. У разі народження дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, при відсутності спільної заяви батьків або за відсутності рішення суду про встановлення батьківства прізвище батька дитини в книзі записів народжень записується на прізвище матері, ім'я та по батькові батька дитини - за її вказівкою.
4. Особи, сост. у шлюбі і надали свою згоду в письм. формі на застосування методу мистецтв. запліднення або на імплантацію ембріона, у разі народження у них дитини в результаті застосування цих методів записуються його батьками в книзі записів народжень.
Особи, сост. у шлюбі між собою і дали свою згоду в письм. формі на імплантацію ембріона іншій жінці з метою його виношування, м.б. записані батьками дитини тільки за згодою жінки, яка народила дитину (сурогатної матері).
Оспорювання батьківства (материнства)
1. Запис батьків у книзі записів народжень, вироблена в соотв.с п. 1 і 2 ст. 51СК, м.б. оскаржена тільки в судовому порядку на вимогу особи, яка записана як батько або матері дитини, або особи, фактично явл. батьком чи матір'ю дитини, а також самої дитини після досягнення нею повноліття, опікуна (піклувальника) дитини, опікуна батька, визнаного судом недієздатним.
2. Вимога особи, яка записана батьком дитини на підставі п. 2 ст. 51 СК, про заперечення батьківства не м.б. задоволено, якщо в момент запису цій особі було відомо, що вона фактично не є батьком дитини.
3. Чоловік, який дав у порядку, вуст. законом, злагода у письм. формі на застосування методу мистецтв. запліднення або на імплантацію ембріона, не вправі при оспорювання батьківства посилатися на ці обставини. Подружжя, що дали згоду на імплантацію ембріона іншій жінці, а також сурогатна мати не вправі при оскарженні материнства і батьківства після здійснення запису батьків у книзі записів народжень посилатися на ці обставини.
ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ
1. Дитиною визнається особа, яка не досягла віку 18 років.
2. Кожна дитина має право жити і виховуватися в сім'ї, наскільки це можливо, право знати своїх батьків, право на їх піклування, право на спільне з ними проживання, за винятком випадків, коли це суперечить її інтересам. Дитина має права на виховання своїми батьками, забезпечення його інтересів, всебічний розвиток, повагу до його людської гідності. За відсутності батьків, при позбавленні їх батьківських прав і в інших випадках втрати батьківського піклування право дитини на виховання в сім'ї забезпечується ООП.
3. Дитина має право на спілкування з обома батьками, дідусем, бабусею, братами, сестрами і др.і родичами. Розірвання шлюбу батьків, визнання його недійсним або роздільне проживання батьків не впливають на права дитини. У разі роздільного проживання батьків дитина має право на спілкування з кожним з них. Дитина має право на спілкування зі своїми батьками також у разі їх проживання в різних гос-вах.
Дитина, яка перебуває в екстремальній ситуації (затримання, арешт, взяття під варту, перебування у лікувальному закладі та інше), має право на спілкування зі своїми батьками і др.і родичами в порядку, встановленому законом.
4. Дитина має право на захист своїх прав і законних інтересів. Захист прав і законних інтересів дитини осущ.ся батьками (особами, які їх замінюють), а у випадках, передбачених СК, ООП, прокурором і судом. Неповнолітній, визнаний у соотв. з законом повністю дієздатним до досягнення повноліття, має право самостійно здійснювати свої права і обов'язки, в т.ч. право на захист.
5. Дитина має право на захист від зловживань з боку батьків (осіб, які їх замінюють). При порушенні прав і законних інтересів дитини, в тому числі при невиконанні або при неналежному виконанні батьками (одним з них) обов'язків з виховання, освіти дитини або при зловживанні батьківськими правами, дитина має право самостійно звертатися за їх захистом до ООП, а після досягнення віку 14 років до суду.
Посадові особи організацій та інші громадяни, яким стане відомо про загрозу життю або здоров'ю дитини, про порушення його прав і законних інтересів, зобов'язані повідомити про це в ООП за місцем фактичного знаходження дитини. При отриманні таких відомостей ООП зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо захисту прав і законних інтересів дитини.
6. Дитина має право висловлювати свою думку при вирішенні в сім'ї будь-якого питання, що зачіпає його інтереси, а також бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду. Врахування думки дитини, яка досягла віку 10 років, обов'язковий, за винятком випадків, коли це суперечить її інтересам.
7. Дитина має право на ім'я, по батькові та прізвище.
8. Майнові права дитини - дитина має право на одержання утримання від своїх батьків та інших членів сім'ї. Суми, що належать дитині як аліментів, пенсій, допомог, надходять у розпорядження батьків (осіб, які їх замінюють) і витрачаються ними на утримання, виховання та навчання дитини. Суд на вимогу батька, зобов'язаного сплачувати аліменти на неповнолітніх дітей, має право винести рішення про перерахування не більше 50% сум аліментів, що підлягають виплаті, на рахунки, відкриті на ім'я неповнолітніх дітей у банках.
Дитина має право власності на доходи, отримані ним, майно, одержане ним у дар або в порядку спадкування, а також на будь-яке інше майно, придбане на кошти дитини.
Дитина не має права власності на майно батьків, батьки не мають права власності на майно дитини. Діти і батьки, які проживають разом, можуть володіти і користуватися майном один одного за взаємною згодою.
У разі виникнення права спільної власності батьків і дітей їх права на володіння, користування і розпорядження спільним майном визначаються цивільним зак-вом.
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ
1. Батьки мають рівні права і несуть рівні обов'язки щодо своїх дітей.
2. Батьківські права прекращ. після досягнення дітьми повноліття, а також при вступі неповнолітніх дітей у шлюб і в ін встановлених законом випадках набуття дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття.
3. Неповнолітні батьки мають права на спільне проживання з дитиною та участь у її вихованні. Несоверш. батьки, які не перебувають у шлюбі, у разі народження у них дитини і при встановленні їх материнства і (або) батьківства вправі самостійно здійснювати батьківські права по досягненні ними віку 16 років. До досягнення несоверш. батьками віку 16 років дитині м.б. призначено опікуна, який буде здійснювати його виховання спільно з неповнолітніми батьками дитини. Розбіжності, що виникають між опікуном дитини і неповнолітніми батьками, вирішуються ООП.
Неповнолітні батьки мають права визнавати і оскаржувати своє батьківство та материнство на загальних підставах, а також мають право вимагати по досягненні ними віку 14 років встановлення батьківства відносно своїх дітей в судовому порядку.
4. Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей. Батьки несуть відповід. за виховання і розвиток своїх дітей. Вони зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовному і моральному розвитку своїх дітей. Батьки мають переважне право на виховання своїх дітей перед усіма др.і особами. Батьки зобов'язані забезпечити здобуття дітьми основної загальної освіти. Батьки з урахуванням думки дітей мають право вибору освітнього закладу і форми навчання дітей до отримання дітьми основної загальної освіти.
5. Захист прав та інтересів дітей покладається на їх батьків. Батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів у отн.х з будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в судах, без спеціальних повноважень. Батьки не має права представляти інтереси своїх дітей, якщо органом опіки та піклування встановлено, що між інтересами батьків і дітей є суперечності. У разі розбіжностей між батьками і дітьми орган опіки та піклування зобов'язаний призначити представника для захисту прав та інтересів дітей.
6. Батьківські права не можуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей. Забезпечення інтересів дітей має бути предметом основної турботи їх батьків. При здійсненні батьківських прав батьки не має права завдавати шкоди фізичному та психічному здоров'ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зневажливе, жорстоке, грубе, таке, що принижує людську гідність поводження, образу або експлуатацію дітей. Батьки, які здійснюють батьківські права на шкоду правам та інтересам дітей, несуть відповід. у встановленому законом порядку.
Всі питання, що стосуються виховання та освіти дітей, вирішуються батьками за їх взаємною згодою виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. Батьки (один з них) за наявності розбіжностей між ними має право звернутися за дозволом цих розбіжностей до органу опіки та піклування або до суду.
Місце проживання дітей при роздільному проживанні батьків встановлюється угодою батьків. За відсутності угоди суперечка між батьками вирішується судом виходячи з інтересів дітей і з урахуванням думки дітей. При цьому суд враховує прихильність дитини до кожного з батьків, братів і сестер, вік дитини, моральні й інші особисті якості батьків, відн., Що існують між кожним з батьків і дитиною, можливість створення дитині умов для виховання і розвитку (рід діяльності, режим роботи батьків, матеріальне та сімейне становище батьків та інше).
7. Батько, який проживає окремо від дитини, має права на спілкування з дитиною, участь у її вихованні і вирішенні питань отримання дитиною освіти. Батько, з яким проживає дитина, не повинен перешкоджати спілкуванню дитини з ін батьком, якщо таке спілкування не заподіює шкоди фізичному та психічному здоров'ю дитини, її моральному розвитку.
Батьки мають право укласти в письм. формі угоду про порядок здійснення. батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини. Якщо батьки не можуть дійти згоди, спір вирішується судом за участю органу опіки та піклування на вимогу батьків (одного з них).
Батько, який проживає окремо від дитини, має право на отримання інформації про свою дитину з виховних, лікувальних установ, закладів соціального захисту населення та ін. У наданні інформації м.б. відмовлено тільки у разі наявності загрози для життя і здоров'я дитини з боку батьків. Відмова у наданні інформації м.б. оскаржений у судовому порядку.
Дідусь, бабуся, брати, сестри та ін родичі мають право на спілкування з дитиною. У разі відмови батьків (одного з них) від надання близьким родичам дитини можливості спілкуватися з ним ООП може зобов'язати батьків (одного з них) не перешкоджати цьому спілкуванню. Якщо батьки (один з них) не підкоряються рішенням ООП, близькі родичі дитини або ООП вправі звернутися до суду з позовом про усунення перешкод до спілкування з дитиною. Суд вирішує спір виходячи з інтересів дитини та з урахуванням думки дитини. У разі невиконання рішення суду до винного з батьків застосовуються заходи, передбачені цивільним процесуальним зак-вом.
Захист батьківських прав - батьки мають право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, що утримує його у себе не на підставі закону або не на підставі судового рішення. У разі виникнення спору батьки мають право звернутися до суду за захистом своїх прав. Суд має право з урахуванням думки дитини відмовити в задоволенні позову батьків, якщо прийде до висновку, а передача дитини батькам не відповідає інтересам дитини. Якщо судом встановлено, що ні батьки, ні особа, у якої знаходиться дитина, не в змозі забезпечити його належне виховання та розвиток, суд передає дитину на піклування ООП.
Позбавлення батьківських прав - батьки (один з них) м.б. позбавлені батьківських прав, якщо вони:
- Ухиляються від виконання обов'язків батьків, у тому числі за злісне ухилення від сплати аліментів;
- Відмовляються без ув. причин взяти свою дитину з пологового будинку (відділення) або з іншого лікувального, виховного закладу, установи соц. захисту населення або з інших;
- Зловживають своїми батьківськими правами;
- Жорстоко поводяться з дітьми, в тому числі осущ. фізичне чи психічне насильство над ними, зазіхають на їх статеву недоторканність;
- Є хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією;
- Вчинили умисно. злочин проти життя або здоров'я своїх дітей або проти життя або здоров'я чоловіка.
Порядок позбавлення РП:
1. Позбавлення РП провадиться в судовому порядку. Справи про позбавлення РП розглянути. за заявою одного з батьків (осіб, які їх замінюють), прокурора, а також за заявами органів або установ, на які покладено обов'язки щодо охорони прав неповнолітніх дітей (ООП, комісій у справах несоверш., закладів для дітей - сиріт та дітей, оставш. без піклування батьків, та ін.)
2. Справи про позбавлення РП розглянути. за участю прокурора і ОВП
3. Суд вирішує питання про стягнення аліментів на дитину з батьків (одного з них), позбавлених РП.
4. Якщо суд виявить у діях батьків (одного з них) ознаки кримінально караного діяння, він зобов'язаний повідомити про це прокурора.
5. Суд зобов'язаний протягом 3 днів з дня набрання законної сили рішенням суду направити витяг до органу РАЦС за місцем держ. реєстрації народження дитини.
Наслідки позбавлення РП:
1. Батьки, позбавлені РП, втрачають всі права, засновані на факті спорідненості з дитиною, у відношенні якого вони були позбавлені РП, в тому числі право на одержання від нього утримання, а також право на пільги і держ. посібники, вуст. для громадян, які мають дітей.
2. Позбавлення РП не звільняє батьків від обов'язку утримувати свою дитину.
3. Питання про подальше спільне проживання вирішується судом
4. Дитина, в отн. якого батьки позбавлені РП, зберігає право власності на ЖП або право користування ЖП, а також зберігає майнові права, засновані на факті спорідненості з батьками і ін родичами, в тому числі право на отримання спадщини.
5. При неможливості передати дитину ін батькові або в разі позбавлення РП обох батьків дитина передається на піклування ООП.
6. Усиновлення дитини у випадку позбавлення батьків РП допускається не раніше як через 6 місяців з дня винесення рішення суду про позбавлення батьків РП.
Відновлення в РП
1. Батьки (один з них) м.б. відновлені в РП у випадках, якщо вони змінили поведінку, спосіб життя і (або) ставлення до виховання дитини.
2. Відновлення в РП осущ. в судовому порядку за заявою батьків, позбавленого РП. Справи про відновлення в РП розглядаються з участю ООП, а також прокурора.
3. Одночасно із заявою батьків (одного з них) про відновлення в РП м.б. розглянуто вимогу про повернення дитини батькам (одному з них).
4. Суд має право з урахуванням думки дитини відмовити в задоволенні позову батьків (одного з них) про відновлення в РП, якщо відновлення в РП суперечить інтересам дитини. Відновлення в РП щодо дитини, яка досягла віку 10 років, можливо тільки за його згодою. Не допускається відновлення в РП, якщо дитина усиновлена ​​і усиновлення не скасоване.
Обмеження РП
1. Суд може з урахуванням інтересів дитини прийняти рішення про відібрання дитини в батьків (одного з них) без позбавлення їх РП (обмеження батьківських прав).
2. ОРП допускається, якщо залишення дитини з батьками небезпечно для дитини за обставинами, від батьків не залежних (психічний розлад або інше хронічне захворювання, збіг важких обставин і ін.) ОРП допускається також у випадках, якщо залишення дитини з батьками внаслідок їх поведінки явл. небезпечним для дитини, але не встановлені достатні підстави для позбавлення батьків РП. Якщо батьки не змінять своєї поведінки, ООП після закінчення 6 міс. після винесення судом рішення про ОРП зобов'язаний пред'явити позов про позбавлення РП. В інтересах дитини ООП має право пред'явити позов про позбавлення батьків РП до закінчення цього терміну.
3. Позов про ОРП м.б. пред'явлений близькими родичами дитини, органами й установами, на які законом покладено обов'язки з охорони прав неповнолітніх дітей, дошкільними освітніми установами, загальноосвітніми установами тощо, а також прокурором.
4. Справи про ОРП розглянути. за участю прокурора і ОВП.
5. Суд вирішує питання про стягнення аліментів на дитину з батьків.
6. Суд зобов'язаний протягом 3 днів направити виписку до органу РАЦС за місцем держ. реєстрації народження дитини.
Наслідки ОРП
1. Батьки, батьківські права яких обмежені судом, втрачають право на особисте виховання дитини, а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей.
2. ОРП не звільняє батьків від обов'язку щодо утримання дитини.
3. Дитина зберігає право власності на ЖП або право користування ЖП, а також зберігає майнові права, засновані на факті спорідненості з батьками і ін родичами, в т.ч. право на отримання спадщини.
4. У разі ОРП обох батьків дитина передається на піклування ООП.
Батькам, батьківські права яких обмежені судом, м.б. дозволені контакти з дитиною, якщо це не робить на дитину шкідливого впливу. Контакти батьків з дитиною допускаються за згодою ООП або за згодою піклувальника, прийомних батьків дитини або адміністрації установи, в якому перебуває дитина.
Скасування ОРП
1. Якщо підстави, в силу яких батьки були обмежені в РП, відпали, суд за позовом батьків може винести рішення про повернення дитини батькам і про скасування обмежень.
2. Суд з урахуванням думки дитини має право відмовити в задоволенні позову, якщо повернення дитини батькам суперечить її інтересам.
При безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю ООП вправі негайно відібрати дитини у батьків або у інших осіб, під опікою яких він знаходиться. Негайне відібрання дитини провадиться ООП на підставі соотв. акта ОМС
При відібрання дитини ООП зобов'язаний негайно повідомити прокурора, забезпечити тимчасове влаштування дитини і протягом 7 днів після винесення ОМС акта про відібрання дитини звернутися до суду з позовом про ЛРП або про ОРП.
Аліментних зобов'язань батьків та ДІТЕЙ
1. Батьки зобов'язані утримувати своїх неповнолітніх дітей. Порядок і форма надання утримання неповнолітнім дітям визначаються батьками самостійно. Батьки мають право укласти угоду про зміст своїх неповнолітніх дітей (угода про сплату аліментів).
У разі, якщо батьки не надають зміст своїм неповнолітнім дітям, кошти на утримання неповнолітніх дітей (аліменти) стягуються з батьків у судовому порядку.
За відсутності угоди батьків про сплату аліментів, при ненаданні змісту неповнолітнім дітям і при непред'явлення позову до суду ООП має право пред'явити позов про стягнення аліментів на несоверш. дітей до їхніх батьків (одного з них).
Розмір аліментів - на одну дитину - 1 / 4, на двох дітей - 103, на трьох і більше дітей - 1 / 2 заробітку і (або) іншого доходу батьків. Розмір цих часток м.б. зменшено або збільшено судом з урахуванням матеріального або сімейного стану сторін та інших заслуговують уваги обставин.
За відсутності угоди і у випадках, якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий заробіток і (або) інший дохід, або коли цей батько отримує заробіток і (або) інший дохід повністю або частково в натурі або в іноземній валюті, або якщо у нього відсутня заробіток і (або) інший дохід, а також в інших випадках, якщо стягнення аліментів у частковому відношенні до заробітку і (або) іншому прибутку батька неможливо, важко або суттєво порушує інтереси однієї зі сторін, суд вправі визначити розмір аліментів, що стягуються щомісяця, в твердій грошовій сумі або одночасно в частках і в твердій грошовій сумі. Розмір твердої грошової суми визначається судом виходячи з максимально можливого збереження дитині колишнього рівня її забезпечення з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін та ін заслуговують уваги обставин. Якщо при кожному з батьків залишаються діти, розмір аліментів з одного з батьків на користь іншого, менш забезпеченого, визначається у твердій грошовій сумі, стягуваної кожного місяця і визначається судом.
Батьки зобов'язані утримувати своїх непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують допомоги. За відсутності угоди розмір аліментів визначається судом у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно, виходячи з матеріального і сімейного стану та ін заслуговують уваги інтересів сторін.
Обов'язки повнолітніх дітей по утриманню батьків
1. Працездатні повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних потребують допомоги батьків і піклуватися про них. За відсутності угоди на непрацездатних потребують допомоги батьків стягуються з працездатних повнолітніх дітей у судовому порядку. Розмір аліментів, що стягуються з кожного з дітей, визначається судом з матеріального і сімейного становища батьків та дітей і ін заслуговують уваги інтересів сторін у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно. При визначенні розміру аліментів суд вправі врахувати всіх працездатних повнолітніх дітей даного батька незалежно від того, пред'явлена ​​вимога до всіх дітей, до одного з них або до кількох із них. Діти можуть бути звільнені від обов'язку по утриманню своїх непрацездатних потребують допомоги батьків, якщо судом буде встановлено, що батьки ухилялися від виконання обов'язків батьків. Діти звільняються від сплати аліментів батькам, позбавленим батьківських прав.
При відсутності турботи повнолітніх дітей про непрацездатних батьків та за наявності виняткових обставин (важкої хвороби, каліцтва батька, необхідність оплати стороннього догляду за ним і ін) повнолітні діти можуть бути притягнуті судом до участі у несенні додаткових витрат, викликаних цими обставинами. Порядок несення додаткових витрат кожним з повнолітніх дітей та розмір цих витрат визначаються судом з урахуванням матеріального та сімейного становища батьків та дітей і ін заслуговують уваги інтересів сторін. Порядок несення додаткових витрат та розмір цих витрат можуть бути визначені угодою сторін.
Аліментні зобов'язання ПОДРУЖЖЯ І КОЛИШНЬОГО ЧОЛОВІКА
1. Подружжя зобов'язані матеріально підтримувати один одного. У разі відмови від такої підтримки та відсутність угоди між подружжям про сплату аліментів право вимагати надання аліментів у судовому порядку від другого з подружжя, що володіє необхідними для цього засобами, мають: непрацездатний потребує чоловік; дружина в період вагітності і протягом трьох років з дня народження загального дитини; потребує чоловік, який здійснює догляд за загальним дитиною - інвалідом до досягнення дитиною віку вісімнадцяти років або за загальним дитиною - інвалідом з дитинства I групи.
2. Право вимагати надання аліментів у судовому порядку від колишнього чоловіка, що володіє необхідними для цього засобами, мають: колишня дружина в період вагітності і протягом трьох років з дня народження загального дитини; потребує колишній чоловік, який здійснює догляд за загальним дитиною - інвалідом до досягнення дитиною віку вісімнадцяти років або за загальним дитиною - інвалідом з дитинства I групи; непрацездатний потребує колишній чоловік, який став непрацездатним до розірвання шлюбу або протягом року з моменту розірвання шлюбу; потребує чоловік, який досяг пенсійного віку не пізніше ніж через п'ять років з моменту розірвання шлюбу, якщо подружжя перебувало в шлюбі тривалий час. Розмір аліментів та порядок їх надання колишньому чоловікові після розірвання шлюбу можуть бути визначені угодою між колишнім подружжям.
За відсутності угоди розмір аліментів визначається судом виходячи з матеріального і сімейного стану подружжя (колишнього подружжя) і ін заслуговують уваги інтересів сторін у твердій грошовій сумі, що підлягає сплаті щомісячно.
Суд може звільнити чоловіка від обов'язку утримувати іншого непрацездатного потребує допомоги чоловіка або обмежити цей обов'язок певним строком як у період шлюбу, так і після його розірвання: у разі, якщо непрацездатність потребує допомоги чоловіка наступила в результаті зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами або в результаті вчинення ним умисного злочину; у разі нетривалість перебування подружжя у шлюбі; у разі негідної поведінки в сім'ї чоловіка, треб. виплати аліментів.
Аліментні зобов'язання ДР. ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
Неповнолітні потребують допомоги брати і сестри в разі неможливості одержання утримання від своїх батьків мають право на отримання у судовому порядку аліментів від своїх працездатних повнолітніх братів і сестер, що володіють необхідними для цього засобами. Таке ж право надається непрацездатним потребують допомоги повнолітнім братам і сестрам, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх працездатних повнолітніх дітей, подружжя (колишнього подружжя) або від батьків.
Неповнолітні потребують допомоги онуки в разі неможливості одержання утримання від своїх батьків мають право на отримання у судовому порядку аліментів від своїх дідуся і бабусі, що володіють необхідними для цього засобами. Таке ж право надається повнолітнім непрацездатним потребують допомоги онукам, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх подружжя (колишнього подружжя) або від батьків.
Непрацездатні потребують допомоги дідусь і бабуся в разі неможливості одержання утримання від своїх повнолітніх працездатних дітей або від чоловіка (колишнього чоловіка) мають право вимагати в судовому порядку отримання аліментів від своїх працездатних повнолітніх онуків, що володіють необхідними для цього засобами.
Непрацездатні потребують особи, які здійснювали фактичне виховання та утримання неповнолітніх дітей, мають право вимагати в судовому порядку надання утримання від своїх працездатних вихованців, які досягли повноліття, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх повнолітніх працездатних дітей або від подружжя (колишнього подружжя). Суд вправі звільнити вихованців від обов'язку утримувати фактичних вихователів, якщо останні містили і виховували їх менше років, а також якщо вони містили і виховували своїх вихованців неналежним чином.
Ці обов'язки не покладаються на осіб, які перебували під опікою (піклуванням), або на осіб, що знаходилися на вихованні у прийомних сім'ях.
Непрацездатні потребують допомоги вітчим і мачуха, виховувати й утримувати своїх пасинків або падчерок, мають право вимагати в судовому порядку надання утримання від працездатних повнолітніх пасинків або падчерок, що володіють необхідними для цього засобами, якщо вони не можуть отримати зміст від своїх повнолітніх працездатних дітей або від подружжя (колишнього подружжя). Суд вправі звільнити пасинків і падчерок від обов'язків утримувати вітчима чи мачуху, якщо останні виховували і містили їх менше 5 років, а також якщо вони виконували свої обов'язки по вихованню чи змісту пасинків і падчерок неналежним чином.
Угода про сплату аліментів
Угода про сплату аліментів (розмірі, умови та порядок виплати аліментів) укладається між особою, зобов'язаною сплачувати аліменти, та їх одержувачем, а при недієздатності особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, і (або) одержувача аліментів - між законними представниками цих осіб. Не повністю дієздатні особи укладають угоду про сплату аліментів за згодою їх законних представників.
Угода закл. в письм. формі і підлягає нотар. посвідченню. Нотаріально удост. угода має силу ісп. аркуша.
Угода м.б. змінено або розірвано в будь-який час за взаємною згодою сторін. Одностороння відмова від виконання угоди або одностороння зміна його умов не допускаються.
У разі істот. зміни мат. або сімейного стану сторін та у разі недосягнення згоди щодо зміни або про розірвання угоди зацікавлена ​​сторона вправі звернутися до суду з позовом про зміну або про розірвання цієї угоди. При вирішенні питання про зміну або про розірвання угоди про сплату аліментів суд вправі врахувати будь вартий уваги інтерес сторін.
Якщо предусм. угодою умови надання утримання неповнолітній дитині або повнолітньому недієздатній члену сім'ї суттєво порушують їх інтереси, така угода м.б. визнано недійсним у судовому порядку на вимогу законного представника несоверш. дитини або соверш. недеесп. члена сім'ї, а також ООП або прокурора.
Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів, опр. сторонами в цій угоді. Розмір не м.б. нижче розміру аліментів, які вони могли б отримати при стягненні аліментів у судовому порядку.
Способи та порядок сплати аліментів за угодою опр. цією угодою. Аліменти можуть сплачуватися:
- В частках до заробітку і (або) іншому прибутку особи,
- У твердій ден. сумі, що сплачується періодично;
- У твердій ден. сумі, що сплачується одноразово;
- Шляхом надання майна, а також іншими спос., Щодо яких досягнуто згоди.
Індексація розміру аліментів, уплач. за угодою, провадиться в соотв. з цією угодою.
ПОРЯДОК СПЛАТИ І СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
За відсутності угоди про сплату аліментів члени сім'ї мають право звернутися до суду з вимогою про стягнення аліментів.
Строки звернення - незалежно від терміну, який минув з моменту виникнення права на аліменти, якщо аліменти не виплачувалися раніше за угодою про сплату аліментів. Аліменти присуджуються з моменту звернення до суду. Аліменти за минулий період м.б. стягнуті в межах 3-х літнього часу. терміну з моменту звернення до суду, якщо судом встановлено, що до звернення до суду приймалися заходи для отримання коштів на утримання, але аліменти не були отримані внаслідок ухилення особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, від їх сплати.
Суд має право винести постанову про стягнення аліментів до набрання рішенням суду про стягнення аліментів у законну силу; при стягненні аліментів на несов. дітей - до винесення судом рішення про стягнення аліментів.
Розмір стягуваних аліментів опр. судом виходячи з матер. і сімейного стану сторін.
Адміністрація організації за місцем роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на підставі нотар. посвідченого угоди про сплату аліментів або на підставі ісп. аркуша, зобов'язана щомісяця утримувати аліменти з зар. плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, та сплачувати або переводити їх за рахунок особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, особі, яка отримує аліменти, не пізніше ніж у триденний строк з дня виплати заробітної плати та (або) іншого доходу особі, зобов'язаному сплачувати аліменти.
Адміністрація орг., Яка виробляла утримання аліментів на підставі рішення суду або нотар. удост. угоди про сплату аліментів, зобов'язана в триденний термін повідомити суд. ісп. за місцем виконання рішення про стягнення аліментів та особі, яка отримує аліменти, про звільнення особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, а також про нове місце його роботи чи проживання, якщо воно їй відомо.
Особа, яка зобов'язана сплачувати аліменти, має в строк повідомити суд. виконавцю і особі, яка отримує аліменти, про зміну місця роботи чи проживання, а при сплаті аліментів неповнолітнім дітям - і про наявність додаткового заробітку або іншого доходу.
Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаної сплачувати аліменти.
Звільнення від сплати заборгованості з аліментів або зменшення цієї заборгованості при сплаті аліментів за угодою сторін можливо за взаємною згодою сторін, за викл. сл. сплати аліментів на несоверш. дітей.
Суд вправі за позовом особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, звільнити її повністю або частково від сплати заборгованості з аліментів, якщо встановить, що несплата аліментів мала місце у зв'язку з хворобою цієї особи або за інших ув. причин і його матеріальне та сімейне становище не дає можливості погасити заборгованість по аліментах.
Відповід. за несвоевр. сплату аліментів
Винна особа несе відповід. в порядку, передбаченому угодою. Якщо з вини особи, зобов'язаної сплачувати аліменти за рішенням суду, винна особа сплачує одержувачу аліментів неустойку в розмірі 1 / 10% від суми невиплачених аліментів за кожен день прострочення. Одержувач аліментів вправі також стягнути з винного у несвоєчасній сплаті аліментів особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, всі заподіяні простроченням виконання аліментних зобов'язань збитки в частині, не покритій неустойкою.
Аліменти не м.б. зараховані іншими зустрічними вимогами. Виплачені суми аліментів не м.б. витребувані назад, за викл. сл.:
- Скасування рішення суду про стягнення аліментів у зв'язку з повідомленням одержувачем аліментів неправдивих відомостей або у зв'язку з поданням ним підроблених документів;
- Визнання угоди про сплату аліментів недійсним внаслідок укладення його під впливом обману, погроз або насильства з боку одержувача аліментів;
- Встановлення вироком суду факту підробки рішення суду, угоди про сплату аліментів або виконавчого листа, на підставі яких сплачувалися аліменти.
Якщо ці дії вчинені представником несоверш. дитини або соверш. недієздатного одержувача аліментів, зворотне стягнення аліментів не проводиться, а суми виплачених аліментів стягуються з винної представника за позовом особи, зобов'язаної сплачувати аліменти.
Індексація аліментів, що стягуються за рішенням суду у твердій грошовій сумі, проводиться адміністрацією орг. за місцем утримання аліментів пропорц. збільшення встановленого законом МРОТ.
З метою індексації розмір аліментів встановлюється судом у твердій грошовій сумі, соотв. опред. числу МРОТ.
У сл. виїзду особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, в іноземне гос-во на ПМЖ - особа має право укласти угоду про сплату аліментів. При недосягненні угоди зацікавлена ​​особа має право звернутися до суду з вимогою про визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі і про одноразову виплату аліментів, або про надання опр. майна в рахунок аліментів, або про сплату аліментів іншим способом.
Якщо при відсутності угоди про сплату аліментів після встановлення у судовому порядку розміру аліментів змінилося мат. або сімейне становище однієї із сторін, суд вправі за вимогою кожної зі сторін змінити вуст. розмір аліментів або звільнити особу, яка зобов'язана сплачувати аліменти, від їх сплати. Суд має право врахувати також інший заслуговує уваги інтерес сторін.
Суд вправі відмовити у стягненні аліментів повнолітній дієздатній особі, якщо встановлено, що воно зробило у відношенні особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, умисно. прест. або в сл. негідної поведінки повнолітньої дієздатної особи в сім'ї.
Аліментні зобов'язання, вуст. угодою про сплату аліментів, припиняються смертю однієї зі сторін, закінченням терміну дії цієї угоди або з підстав, передбачених цією угодою.
Виплата аліментів, визиску-х до суду. порядку, припиняється:
- Після досягнення дитиною повноліття або в разі придбання неповнолітніми дітьми повної дієздатності до досягнення ними повноліття;
- При усиновленні дитини, на утримання кіт. стягувалися аліменти;
- При визнанні судом відновлення працездатності або припинення потребу в допомозі одержувача аліментів;
- При вступі непрацездатного потребує допомоги колишнього чоловіка - одержувача аліментів у новий шлюб;
- Смертю особи, яка отримує аліменти, чи особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти.
ВИЯВЛЕННЯ І ПРИСТРІЙ ДІТЕЙ,
ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ
Захист прав та інтересів дітей у випадках смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, обмеження їх в батьківських правах, визнання батьків недієздатними, хвороби батьків, тривалої відсутності батьків, ухилення батьків від виховання дітей або від захисту їхніх прав та інтересів, у тому числі при відмові батьків взяти своїх дітей з воспит., лікувальних учр., учр. соц. захисту населення та ін аналог. установ, а також в інших випадках відсутності батьківського піклування покладається на ООП.
Вони виявляють дітей, які залишилися без піклування батьків, ведуть облік таких дітей і виходячи з конкретних обставин втрати піклування батьків обирають форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, а також здійснення. подальший контроль за умовами їх утримання, виховання та освіти. Діяльність ін, крім ООП, юр. і фіз. осіб з виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, не допускається.
Органами опіки та попеч. явл. ОМС. Питання організації та діяльності ОМС про здійснення опіки та попеч. над дітьми, які залишились без піклування батьків, визначаються зазначеними органами на підставі статутів муниц. утворень в соотв. до законів суб'єктів РФ, СК, ГК РФ.
  Виявлення та облік дітей, які залишилися без піклування батьків
Посадові особи установ (дошкільних образів. Учр., Загальноосвітніх. Учр., Лікувальних учр. Тощо) і інші громадяни, распол. відомостями про таких дітей,, зобов'язані повідомити про це в ООП за місцем фактичного знаходження дітей. ООП протягом 3 днів з дня отримання таких відомостей зобов'язаний провести обстеження умов життя дитини і при встановленні факту відсутності піклування його батьків або його родичів забезпечити захист прав та інтересів дитини до вирішення питання про її устрій.
Керівники виховних, лікувальних учр., Учр. соц. захисту населення та інші, в яких перебувають діти, які залишилися без піклування батьків, зобов'язані в семиденний строк з дня, коли їм стало відомо, що дитина м.б. передана на виховання в сім'ю, повідомити про це в ООП за місцем знаходження даного учр ..
ООП протягом міс. з дня надходження відомостей забезпечує влаштування дитини і при неможливості передати дитину на виховання в сім'ю направляє відомості про таку дитину після закінчення зазначеного терміну в соотв. орган ісп. влади суб'єкта Р Ф. Орган ісп. влади суб'єкта РФ на протязі. міс. з дня надходження відомостей про дитину організовує його пристрій в сім'ю громадян, прож. на тер. даного суб'єкта РФ, а за відсутності такої можливості направляє зазначені відомості до фед. орган ісп. влади, який визначається Прав-м РФ, для обліку в держ. банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, та надання сприяння у подальшому влаштуванні дитини на виховання в сім'ю громадян РФ, постійно прож. на тер. РФ.
Влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків
Діти, які залишилися без піклування батьків, підлягають передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення), під опіку (піклування) чи в прийомну сім'ю, а за відсутності такої можливості в учр. для дітей - сиріт або дітей, які залишилися без піклування батьків, всіх типів.
Інші форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, м.б. перед. законами суб'єктів РФ. При влаштуванні дитини повинні враховуватися його етнічне походження, приналежність до опр. релігії та культури, рідна мова, можливість забезпечення наступності у вихованні та освіті.
До влаштування дітей на виховання в сім'ю або до учр., Виконання обов'язків опікуна дітей тимчасово покладається на ООП.
УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ
Усиновлення або удочеріння - явл. пріоритетною формою влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення допускається щодо несоверш. дітей і тільки в їхніх інтересах, з урахуванням можливостей забезпечити дітям повноцінний фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток. Усиновлення братів і сестер різними особами не допускається, за викл. випадків, коли усиновлення відповідає інтересам дітей.
Усиновлення дітей іноз. гражд-ми або особами без громадянства допуск. тільки в сл., якщо не представляється можливим передати цих дітей на виховання в сім'ї громадян РФ, постійно прож. на тер. РФ, або на усиновлення родичам дітей незалежно від громадянства і місця жит-ва цих родичів.
Діти м.б. передані на усиновлення після закінчення 3 міс. з дня надходження відомостей про таких дітей в держ. банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків
Порядок усиновлення: Усиновлення провадиться судом за заявою осіб, які бажають усиновити дитину. Справи розглядаються з обязат. участю самих усиновителів, ООП, а також прокурора. Для встановлення усиновлення необхідне укладення ООП про обгрунтованість усиновлення та про його відповідність інтересам усиновлюваної дитини із зазначенням відомостей про факт особистого спілкування усиновителів з усиновлюваним дитиною.
Права та обов'язки усиновлювача та усиновленої дитини виникають з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини. Суд в теч. 3 днів направити виписку до органу РАЦС за місцем винесення рішення. Усиновлення підлягає держ. реєстрації в порядку, встановленому для держ. реєстрації актів гр. стану.
Неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей
Особи, які мають право бути усиновлювачами: - повнолітні особи обох статей, за викл. осіб, визнаних судом недеесп. або обмежено дееспос.;
Не можуть:
- Подружжя, один з яких визнано судом недеесп. або обмежено деесп.; осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах; осіб, відсторонених від обов'язків опікуна за неналежне виконання покладених на нього законом обов'язків; колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини; осіб, які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права;
- Особи, які на момент встановлення усиновлення не мають доходу, що забезпечує усиновлюваної дитини прожитковий мінімум, встановлений в суб'єкті РФ, на території якої проживають усиновителі (усиновитель);
- Особи, які не мають ПМЖ, а також житлового приміщення, яке відповідає вуст. санітарним і технічним вимогам;
- Осіб, які мають на момент встановлення усиновлення судимість за умисний злочин проти життя чи здоров'я громадян.
Особи, які не перебувають між собою у шлюбі, не можуть спільно усиновити одну і ту ж дитину.
За наявності кількох осіб, які бажають усиновити одну і ту ж дитину, преимущ. право надається родичам дитини та інтересів усиновлюваної дитини.
Різниця у віці між усиновлювачем, не перебувають у шлюбі, і усиновлюваним дитиною повинна бути не менше 16 років. З причин, визнаним судом уваж., Різниця у віці м.б. скорочена. При усиновленні дитини вітчимом (мачухою) наявність різниці у віці не потрібно.
Для усиновлення дитини необхідна згода його батьків. При усиновленні дитини несовершхх батьків, не дост. віку 16 років, необх. також згода їхніх батьків або опікунів, а при їх відсутності - згода ООП. Згода батьків виражено в заяві, нотаріально засвідченому або завіреному керівником установи, в якому знаходиться дитина, яка залишилася без піклування батьків, або ООП за місцем виробництва усиновлення дитини або за місцем проживання батьків, а також м.б. виражено безпосередньо в суді при виробництві усиновлення. Батьки мають право відкликати дану ними згоду на усиновлення дитини до винесення рішення суду про його усиновлення. Батьки можуть дати згоду на усиновлення дитини конкретною особою або без зазначення конкретної особи. Згода батьків на усиновлення дитини м.б. дано тільки після його народження.
Усиновлення без згоди батьків:
- У випадках, якщо вони: невідомі або визнані судом безвісно отсутств.;
- Визнані судом недеесп.;
- Позбавлені судом родить. прав;
- З причин, визнаних судом неуваж., Більше 6 міс. не проживають разом з дитиною і ухиляються від його виховання і утримання.
Згода ін осіб: Для усиновлення дітей, які перебувають під опікою, необх. згоду в письм. формі їх опікунів. Для усиновлення дітей, знаход. в ПС, необх. згода прийомних батьків. Для усиновлення дітей, оставш. без піклування батьків і знаход. в воспит., лікувальних учр., учр. соц. захисту населення та ін, необх. згоду керівників даних установ. Суд має право в інтересах дитини винести рішення про його усиновлення і без згоди вищевказаних осіб
Згода дитини: Для усиновлення дитини, яка досягла віку 10 років, необх. його згоду. Якщо до подачі заяви про усиновлення дитина проживала в сім'ї усиновителя і вважає його своїм батьком, усиновлення, в порядку искл., М.б. вироблено без отримання згоди усиновлюваної дитини.
Згода чоловіка: При усиновленні дитини одним з подружжя потрібна згода ін чоловіка на усиновлення, якщо дитина не усиновлюється обома подружжям. Згода не потрібна, якщо подружжя припинили сімейні отн., Не проживають спільно більше року і місце проживання ін дружина невідомо.
За усиновленою дитиною зберігаються його ім'я, по батькові та прізвище. На прохання усиновителя усиновленій дитині присвоюються прізвище усиновителя, а також вказане їм ім'я. По батькові усиновленої дитини опр. за іменем усиновителя, якщо усиновитель чоловік, а при усиновленні дитини жінкою - на ім'я особи, зазначеної нею як батька усиновленої дитини. Якщо прізвища подружжя - усиновителів різні, присвоюється прізвище одного з них. Зміна ПІБ дитини, дост. віку 10 років - тільки з його згоди
Для забезпечення таємниці усиновлення м.б. змінені дата народження усиновленої дитини, але не більше ніж на 3 місяці, а також місце його народження, тільки при усиновленні дитини у віці до року.
На прохання усиновителів суд може прийняти рішення про запис усиновителів у книзі записів народжень як батьки усиновленого ними дитини.
Правові наслідки усиновлення:
1. Усиновлені діти та їх потомство по відношенню до усиновителів та їх родичам, а усиновителі та їх родичі по відношенню до усиновленим дітям та їхнім нащадкам прирівнюються в особистих немайнових і майнових правах та обов'язках до родичів за походженням.
2. Усиновлені діти втрачають особисті неимущ. і имущ. права і звільняються від обов'язків по відношенню до своїх батьків (своїм родичам).
3. При усиновленні дитини однією особою особисті немайнові та майнові права і обов'язки можуть бути збережені за бажанням матері, якщо усиновитель - чоловік, або за бажанням батька, якщо усиновитель - жінка.
4. Якщо один з батьків усиновленої дитини помер, то на прохання батьків померлого батька (дідуся чи бабусі дитини) м.б. збережені особисті неимущ. і имущ. права та обов'язки по відношенню до родичів померлого батька, якщо цього вимагають інтереси дитини.
5. Про збереження отн. усиновленої дитини з одним із батьків або з родичами померлого батька указується в рішенні суду про усиновлення дитини.
Дитина, що має до моменту свого усиновлення право на пенсію і посібники, належні йому у зв'язку зі смертю батьків, зберігає це право і при його усиновлення.
Таємниця усиновлення - охороняється законом. Судді, які винесли рішення про усиновлення дитини, чи должн. особи, осущ. держ. реєстрацію усиновлення, а також особи, іншим чином обізнані про усиновлення, зобов'язані зберігати таємницю усиновлення дитини.
Скасування усиновлення дитини провадиться в судовому порядку. Справа розглядається за участю ООП, а також прокурора. Усиновлення припиняється з дня набрання законної сили рішенням суду. Суд зобов'язаний на протязі. 3 днів направляє виписку до органу РАЦС за місцем держ. рег. усиновлення.
Підстави до скасування усиновлення - на сл., Якщо усиновителі ухиляються від виконання возлож. на них обов'язків батьків, зловживають родить. правами, жорстоко поводяться з усиновленою дитиною, явл. хворими хронічним алкоголізмом або наркоманією.
Правом вимагати відміни усиновлення дитини мають його батьки, усиновителі дитини, усиновлена ​​дитина, яка досягла віку 14 років, ООП, а також прокурор.
Наслідки скасування усиновлення дитини
1. Взаємні права і обов'язки усиновленої дитини та усиновителів припиняються і відновлюються взаємні права та обов'язки дитини та її батьків, якщо цього вимагають інтереси дитини.
2. При скасуванні усиновлення дитина за рішенням суду передається батькам. За відсутності батьків, а також якщо передача дитини батькам суперечить його інтересам, дитина передається на піклування ООП.
3. Суд також вирішує питання, чи зберігаються за дитиною привласнені йому у зв'язку з його усиновленням ПІБ.
4. Суд виходячи з інтересів дитини має право зобов'язати колишнього усиновителя виплачувати кошти на утримання.
Скасування усиновлення дитини не допускається, якщо до моменту пред'явлення вимоги про скасування усиновлення усиновлена ​​дитина досягла повноліття, за викл. випадків, коли на таке скасування є взаємна згода усиновлювача та усиновленої дитини, а також батьків усиновленої дитини, якщо вони живі, не позбавлені родить. прав або не визнані судом недієздатними.
ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
НАД ДІТЬМИ
Діти, над якими встановлюються опіка чи піклування:
- Над дітьми, які залишились без піклування батьків, з метою їх утримання, виховання та освіти, а також для захисту їх прав та інтересів
- Над дітьми, які не досягли віку 14 років
- Над дітьми у віці від 14 до 18 років.
Опікуни (піклувальники) дітей:
Опікунами (піклувальниками) дітей можуть призначатися тільки повнолітні дієздатні особи .. Враховуються моральні й інші особисті якості, здатність його до виконання обов'язків опікуна, відн. між опікуном і дитиною, ставлення до дитини членів сім'ї опікуна, а також, якщо це можливо, бажання самої дитини.
Не м.б. призначені особи, позбавлені батьківських прав Чи не призначаються опікунами особи, хворі на хронічний алкоголізм чи наркоманію, особи, відсторонені від виконання обов'язків опікунів, особи, обмежені в батьківських правах, колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано з їхньої вини, а також особи, які за станом здоров'я не можуть здійснювати обов'язки по вихованню дитини.
У виховних, лікувальних учр. і учр. соціального захисту населення:
Дітям, які перебувають на повному держ. опікою опікуни не призначаються. Виконання їх обов'язків покладається на адміністрації цих установ. Тимчасове приміщення дитини опікуном в такий заклад не припиняє прав та обов'язків опікуна щодо цієї дитини.
ООП осущ. контроль за умовами утримання, виховання та освіти дітей, що знаходяться в таких учр-х.
Права дітей, які перебувають під опікою:
- Виховання в сім'ї опікуна, турботу з його боку, спільне з ним проживання;
- Забезпечення їм умов для утримання, виховання, освіти, всебічного розвитку та повагу до її людської гідності; належні їм аліменти, пенсії, допомоги тощо соціальні виплати;
- Збереження права власності на житлове приміщення або права користування Ж.П., а за відсутності Ж.П. мають право на отримання його в соотв. з житловим зак-вом;
- Захист від зловживань зі стор. опікуна.
- Пільги при працевлаштуванні, передбачені зак-вом про працю, після закінчення перебування у воспті. установах.
Права та обов'язки опікуна (піклувальника) дитини:
Опікун дитини має право і зобов'язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, психічний, духовний і моральний розвиток. Опікун має право самостійно визначати способи виховання, з урахуванням думки дитини та рекомендацій ООП. Опікун з урахуванням думки дитини має право вибору освітні. учр. та форми навчання дитини до одержання ним основної загальної освіти і зобов'язаний забезпечити отримання основного загальної освіти.
Опікун має право вимагати по суду повернення дитини, яка перебуває під опікою, від будь-яких осіб, що утримують у себе дитину без законних підстав, в тому числі від близьких родичів дитини.
Опікун не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та ін близькими родичами, за викл. випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.
Обов'язки з опіки та піклування виконуються безоплатно. На утримання дитини опікуну щомісяця виплачуються грошові кошти.
ПРИЙМАЛЬНЯ СІМ'Я
Прийомна сім'я утворюється на підставі договору про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю. Договір укладається між ООП та прийомними батьками (подружжям або окремими громадянами, охочими взяти дітей на виховання в сім'ю).
На виховання в ПС передається дитина (діти), яка не досягла повноліття, на термін, предусм. зазначеним договором.
Договір про передачу дитини (дітей) на виховання в сім'ю повинен перед. умови утримання, виховання та освіти дитини (дітей), права і обов'язки прийомних батьків, обов'язки по відношенню до прийомної сім'ї ООП, а також підстави та наслідки припинення такого договору. Розмір оплати праці прийомних батьків та пільги, перед. ПС в залежності від кількості прийнятих на виховання дітей, вуст. законами суб'єктів РФ.
Договір м.б. розірваний достроково з ініціативи прийомних батьків при наявності ув. причин (хвороби, змін сімейного або имущ. положення, відсутність взаєморозуміння з дитиною, конфліктних отн. між дітьми та ін), а також за ініціативою ООП у разі виникнення в ПС несприятливих умов для утримання, виховання та освіти дитини, або в разі повернення дитини батькам або усиновлення.
Прийомними батьками м.б. соверш. особи обох статей, за викл. осіб, визнаних судом недеесп. або обмежено деесп.; осіб, позбавлених по суду батьківських прав або обмежених судом в батьківських правах; відсторонених від обов'язків опікуна за неналежне виконання покладених на нього законом обов'язків; колишніх усиновителів, якщо усиновлення скасовано судом з їхньої вини; осіб, які за станом здоров'я не можуть осущ. обов'язки по вихованню дитини.
Прийомні батьки мають правами і обов'язками опікуна.
На виховання в ПС передається дитина, яка залишилася без піклування батьків, у тому числі що знаходиться в сприймали., Лікувальному учр-і, учр-та соц. захисту населення або ін передуватиме. вибір дитини для передачі в ПС осущ. особами, які бажають взяти дитину в сім'ю, за согл. з ООП. Роз'єднання братів і сестер не допускається, за викл. випадків, коли це відповідає їхнім інтересам.
Передача дитини в ПС осущ. З урахуванням його думки. Дитина, дост. віку 10 років, м.б. переданий в ПС тільки з його згоди.
Дитина, переданий в ПС, зберігає право на належні йому аліменти, пенсію, посібники та ін соц. виплати, а також право власності на житлове приміщення або право користування Ж.П., при відсутності Ж.П. має право на надання йому Ж.П. в соотв. з житловим зак-вом.
На утримання кожної дитини ПС щомісяця виплачуються грошові кошти. ООП зобов'язаний надавати ПС необх. допомогу, сприяти створенню норм. умов життя і виховання дитини, а також має право здійснювати контроль за виконанням покладених на прийомних батьків обов'язків.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Шпаргалка
150.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Сімейне право 2
Сімейне право 2
Сімейне право 9
Сімейне право 4
Сімейне право 6
Сімейне право 3
Сімейне право
Сімейне право
Сімейне право 2 Поняття і
© Усі права захищені
написати до нас