Сімейна психологія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

Введення

Глава 1 Основні поняття подружніх відносин у вітчизняній та зарубіжній психології

1.1 Аналіз загальпсихологічним підходу до вивчення подружніх відносин

1.2 Формування подружньої пари. Фактори і умови психологічної сумісності та адаптації в сім'ї

1.3 Фактори сімейного благополуччя, стадії і кризові періоди шлюбу

Глава 2 Поняття морально-психологічних основ у подружніх стосунках

2.1 Типи характерів та їх прояви в подружніх взаєминах

2.2 Незадоволені потреби особистості та їх вплив на стійкість шлюбу

2.3 Роль морально-психологічних основ у подружніх стосунках

Глава 3 Експериментальне дослідження з виявлення ролі морально-психологічних основ у подружніх стосунках

3.1 Методи та організація експериментального дослідження

3.2 Результати дослідження

3.3 Рекомендації

Висновок

Список літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Введення

Вже стало звичним називати минає XX століття століттям революцій: соціальної, науково-технічній, космічній. З повним правом його можна назвати й століттям революції подружніх відносин. З початку нашого століття почалися великі соціальні зміни, які змінили також шлюб і сім'ю. Перш за все - це масове включення жінок у виробництво. Жінка вийшла з вузького сімейного маленького світу і включилася в активну трудову, суспільне життя. Економічна самостійність жінки підірвала традиційний авторитет чоловіка як годувальника сім'ї. Не менше значення має і соціальна рівність статей. Воно означає не тільки право жінки на працю, освіту, соціальне забезпечення, участь у суспільно-політичному житті. Це і рівність у родині, закріплене конституціями прогресивних країн світу, в тому числі і російської.

Демократизація суспільного життя виявилася також у важливому нововведення - свободи розірвання шлюбу. У нашій країні в 1967р. була полегшена і спрощена шлюборозлучний процедура, яка дозволила багатьом формально існували сім'ям розірвати застарілі себе відносини, а з 1996р. в Росії узаконена процедура оформлення шлюбного контракту.

Соціально-економічні перетворення породили й нові міжособистісні відносини, погляди людей на особисте, в тому числі сімейне щастя, яке довгий час вважалося «жіночої темою», не заслуговує серйозної уваги. Сучасна людина не тільки має право самостійно будувати свою долю і подружні відносини, а й активно використовує це право. Він не хоче миритися з неповноцінним шлюбом, потворними стосунками в сім'ї, активно домагається особистого щастя.

У силу об'єктивних причин сьогодні розмитий консервативний стереотип сприйняття жінки, її призначення. Науково-технічні, соціально-політичні перетворення привели до підвищення освітнього та професійного рівня жінок, зростанню їх ролі в усіх сферах суспільного життя, і одночасно оголилися і стали в центрі суспільної уваги такі явища і проблеми, як криза сім'ї, девальвація почуттів материнства на соціальному та індивідуальному рівнях. Надбанням гласності сьогодні стали такі явища як алкоголізм і наркоманія не тільки чоловіків, але жінок, проституція, чоловіче і жіноче самотність та безпритульні діти. В умовах перебудови і розширення демократії в нашій країні різко позначилися такі проблеми міжособистісних відносин, як протиріччя між рівноправністю жінки і можливостями його реалізації, між вимогами суспільного прогресу і відсталими поглядами на місце жінки в родині, між функціями повноправної громадянки і реальним становищем у своїй родині, між суспільно-професійними та сімейними функціями жінки.

Це породило масу проблем, суперечок, питань про те, що нас чекає в майбутньому, що буде з людством, як воно зможе вижити, як буде відтворюватися в фізичному і соціальному плані. У зв'язку з цим зафіксоване зростання науково-дослідницького інтересу до морально-психологічним основам подружжя, виникло безліч концепцій і відповідно шляхів вирішення названих проблем.

З жалем можна констатувати, що інтерес до даної проблеми в протягом 10-15 років то спалахував, як пожежа, то затухав. Сьогодні ж підвищений інтерес до сім'ї, подружнім відносинам зумовлений низкою причин. Третина всіх шлюбів виявляється нежиттєздатною. Питання про зміцнення шлюбу та поліпшенні шлюбної структури населення набуває найважливіше державне значення у зв'язку з проблемою народжуваності. Вирішення таких проблем немислиме без вивчення механізмів внутрішньосімейних відносин. Соціально-психологічний клімат у сім'ї визначає стійкість цих відносин, надає рішучий вплив на розвиток і дітей, і дорослих. Більшість сучасних учених прийшли до висновку, що боротьба з негативними соціальними явищами (чоловіча та жіноча апатія або агресивність, алкоголізм і наркоманія, зростаюча злочинність, психічні розлади) не може бути ефективною, якщо не враховувати роль подружніх відносин у виникненні цих явищ.

Психологічний клімат сім'ї не є чимось незмінним, даним раз і назавжди. Його створюють члени кожної родини і від їхніх зусиль залежить, яким він буде, сприятливим чи несприятливим. Вихідною основою сприятливого клімату сім'ї є подружні відносини. Сучасний шлюб грунтується на сумісності сучасних людей як особистостей. Спільне життя вимагає від подружжя готовності до компромісу, вміння рахуватися з потребами партнера, поступатися один одному, розвивати в собі такі якості, як взаємна повага, довіра, взаєморозуміння.

Враховуючи все вище сказане, можна вважати тему роботи «Морально-психологічні основи, які у подружніх стосунках» на сьогоднішній день актуальною.

Об'єкт дослідження - подружні стосунки.

Предмет дослідження - морально-психологічні основи, які у подружніх стосунках.

Мета роботи: Проаналізувати морально-психологічні основи, які у подружніх стосунках.

Завдання роботи:

  1. Розглянути основні поняття подружніх відносин у вітчизняній та зарубіжній психології.

  2. Вивчити поняття морально-психологічних основ у подружніх стосунках.

  3. Організувати і провести експериментальне дослідження з виявлення ролі морально-психологічних основ у подружніх стосунках.

Гіпотеза: Ми припускаємо, що особливу роль у подружніх стосунках відіграють морально-психологічні основи.

Методи: теоретичний аналіз літератури за темою, емпіричні методи (тестування), методи статистичної обробки.

Практична значимість роботи полягає в узагальненні отриманої інформації, в можливості ефективного використання висновків і рекомендацій дослідження в практиці роботи сімейних консультацій.

Глава 1 Основні поняття подружніх відносин у вітчизняній та зарубіжній психології

  1. АНАЛІЗ Загальнопсихологічні ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ Подружні стосунки

Проблема становлення, стійкості сім'ї - одна з основних проблем сучасного суспільства. Сім'я, сімейні відносини, подружні стосунки були і залишаються об'єктом вивчення різних наук: філософії, психології, педагогіки, соціології, демографії та багатьох інших. Така увага до сім'ї, її становленню і розпаду, обумовлено величезним її значенням як соціального інституту, що визначає не тільки спосіб життя людей, але і якість потомства, здоров'я нації і держави, а також постійно зростаючої актуальністю соціального замовлення, адже посилення дестабілізації сім'ї відзначають практично всі дослідники проблеми. Слід зазначити, що підтримка, турбота про сім'ю є найважливішим напрямком соціальної політики Російської Федерації. Актуалізація проблем сім'ї призводить до розробки та впровадження комплексних програм, спрямованих на соціальну, психологічну, медичну підтримку сімей. Одна з проблем при розробці таких програм виникає у зв'язку з відсутністю єдиної психологічної концепції, єдиного теоретичного підходу до сім'ї і які в ній відбуваються, механізмів, що забезпечують її стабільність і стійкість.

Теоретичний аналіз психологічних наукових робіт, присвячених подружнім відносинам і сім'ї, дає можливість виділити два напрямки, що дозволяють підійти до розуміння сім'ї як психологічного феномена та механізмів її функціонування.

В рамках одного з напрямків сім'я вивчається як мала група (М. Земська, В. П. Меньшутін, Є. В. Кріченко, В. А. Терьохін та ін.) Практично всі дослідження даного напрямку відносяться до соціальної психології. У роботах дослідників, що розглядають родину як малу групу, досить чітко простежується тенденція до розширення розуміння сім'ї та відбуваються в ній процесів, визначення особливостей, що відрізняють сім'ю від інших малих груп.

У дослідженнях даного підходу можна виділити тенденцію розглядати сім'ю як соціальну, культурну спільність, засновану на наявності деякої тотожності цінностей, а також схожості життєвих позицій подружжя у взаєминах зі світом.

Інший напрямок дає нам можливість вивчати сім'ю як систему. Велика частина досліджень сім'ї як системи відзначається в різних моделях психотерапії. При цьому існують дослідження сім'ї як системи і в рамках соціальної психології. Таке. В. Антонюк [6], Ю. Є. Альошина [2, 3] ІЛ. Я. Гозман [16] пропонують піти від пошуку провідної діяльності сім'ї до розгляду системи життєдіяльності сім'ї. Тим самим дослідники поглиблюють уявлення про сім'ю, визнаючи за нею системну організацію (хоча в даних дослідженнях - тільки в системі діяльностей). О. С. Сермягін також відзначає методологічну важливість вивчення сім'ї як цілісного феномена.

Найбільш поширеним напрямом в психотерапії, що розглядає сім'ю як систему, є сімейна системна психотерапія, або «сімейний системний підхід» (С. Кратохвіл [31]). Системний сімейний підхід, грунтуючись на загальній теорії систем, запозичує з даної теорії два основні положення: (1) ціле більше, ніж сума його частин, (2) всі частини і процеси цілого взаємовпливають і взаємообумовлюють один одного.

У рамках психотерапії сім'ї з'являються такі терміни і поняття, як «кордон», «підсистеми», «відкрита сімейна система», «закрита сімейна система», принципи функціонування сім'ї як системи - принцип розвитку і принцип гомеостазу. За допомогою сукупності даних понять психотерапевти намагаються визначити основні принципи, механізми і закони, що лежать в основі стабільного, сталого функціонування подружніх відносин.

Так, наприклад, в рамках структурної теорііС. Мінухін були розроблені та застосовані поняття субсистеми, кордону. С. Мінухін виділяє наступні субсистеми: субсистема подружньої пари, субсистема батьків, субсистема дітей (сиблингов). Включеність члена сім'ї в субсистему (підсистему) накладає на нього необхідність виконувати ті чи інші ролі. Субсистеми з'являються поступово у процесі життєдіяльності сім'ї. Подружня субсистема з'являється першою, після укладення шлюбу, другий - після народження дитини - з'являється субсистема батьків, а субсистема дітей з'являється з появою другого і наступних дітей. Виділення субсистем позволяетС. Мінухін більш чітко позначити внутрішні і зовнішні зв'язки сім'ї [55].

На думку С. Мінухін та інших психотерапевтів, за допомогою поняття кордону можна сформулювати правила, які визначають рівень і рід допускаються контактів. Межі регулюють відносини між системами, а разом з тим і всередині них. Поняття границі тісно пов'язано, на нашу думку, з поняттям відкритості. В ефективно функціонуючої сім'ї, на думку системних терапевтів, всі підсистеми існують відносно самостійно, в той же час передбачається наявність відкритих каналів комунікації між ними. Прийнято виділяти три типи меж: чіткі, ригідні, дифузні. При цьому бажаний варіант, на думку автора теорії та його послідовників, це чіткі межі. «Завдяки таким кордонів члени сім'ї підтримуються і опікуються, разом з тим допускається і певна їх автономія, тому забезпечується рівновага свободи та контролю. Чіткі кордону також покращують комунікацію між суб'єктами і полегшують узгодження і пристосування, так як багато речей завдяки таким кордонів заздалегідь відомі »[38, с. 52].

Застосувавши ці знання про кордони і підсистемах, дослідники виділяють відкриті і закриті сімейні системи.

Відкриті системи мають інформаційні канали з зовнішнім світом, а також канали взаємодії між членами сім'ї, що дозволяє сім'ї бути динамічною і перебудовуватися відповідно до відбуваються всередині або впливають на неї ззовні процесами. Подібна відкритість, рухливість сімейної системи сприяють особистісному зростанню кожного члена сім'ї. Закрита система являє собою, з позиції. Сатир [48], сім'ю, ізольовану від зовнішніх впливів, в якій жорстко зафіксовані всі сімейні ролі і жорстко визначені способи реагування на внутрішні та зовнішні зміни. Д. Фрімен [57] звертає увагу на те, що закритими є обмежена кількість сімей, нездатних до самостійного рішення проблем і володіють обмеженими внутрішніми ресурсами і потенціалом.

Окреслені вище поняття, як і сімейна системна психотерапія в цілому, дозволяють зосередити свою увагу на особливостях взаємодії членів сім'ї, а також виділити особливості взаємодії сім'ї з зовнішнім для неї світом.

Однак сама людина, що входить у сім'ю, «випадає» з поля уваги психотерапевтів-дослідників.

Саме цю проблему психотерапевти намагаються подолати, розглядаючи таке поняття, як «диференційований член сім'ї» - та людина, яка характеризується високим ступенем самостійності, незалежності, наявністю більш глибоких і всеосяжних міжособистісних відносин, ніж інші (теорія М. Боуена [7]). В. Сатир говорить про те, що люди з високою самооцінкою створюють навколо себе атмосферу любові, чистоти, чесності, відповідальності, співчуття, що, у свою чергу, виступає запорукою успішної сім'ї, тоді як у неблагополучних сім'ях члени сім'ї володіють низькою самооцінкою [48] .

Однак і ці спроби не дають остаточної відповіді на питання, як відбувається становлення подружніх відносин, що є основою єдності членів сім'ї, що забезпечує стійкість сім'ї в часі і успішність її функціонування.

Слід зазначити, що сім'я - це добровільний союз двох людей, що володіють неповторним життєвим досвідом, своєрідним комплексом особистісних характеристик, особливою життєвою позицією та світоглядом.

Отже, сім'ю необхідно розглядати як систему, функціонування якої буде залежати від людей, її складових.

Тут виникають певні методологічні складності.

У контексті культурно-історичної психології на сім'ю можуть бути поширені ідеї С. Л. Виготського про «суміщених психологічних системах», тобто не тільки мати і дитя можуть бути зрозумілі як особливе системне утворення, але чоловік і дружина, а також чоловік, дружина і діти.

Погляд на подружні відносини як сполучену психологічну систему, де в результаті взаємодії подружжя відбувається перебудова ціннісно-смислових складових образу світу у процесах персоналізації та персоніфікації, дозволяє виділити їх в якості предмета загальпсихологічним дослідження.

C поступовою зміною парадигми психологічної науки відбувається і зміна її предмета. У полі зору вчених потрапляє «цілісна людина», володіє особистістю як «надчуттєвий» якістю »(А. Н. Леонтьєв), як« вищим рівнем системної організації людини »(В. Є. Клочко),« осередком целокупное активності людини »(У . А. Петровський), «інструментом, за допомогою якого організовується і координується шлях набуття людської сутності» (Б. С. Братусь).

Нова психологічна парадигма, що відбиває тенденцію руху психологічної наукової думки до постнекласичної науки (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь, Л. Я. Дорфман, В. П. Зінченко, В. Є. Клочко, В. І. Слободчиков) , підходить до розгляду людини як психологічної системи. Теорія психологічних систем, що розробляється В. Є. Клочко [26], яка, являючи собою один з напрямків постнекласичної наукової думки, вивчає людину як відкриту, самоорганізується психологічну систему, «породжує психологічні новоутворення і що спирається на них у своєму саморусі» [26, с . 65]. Розвиваючи уявлення про «породжує ефект взаємодії», В. Є. Клочко постулює те, що людина як складна психологічна система за рахунок активної взаємодії зі світом відкриває для себе особливу життєве багатовимірний простір - багатомірний світ та ін Багатомірний світ людини, з позиції Теорії психологічних систем, утворюється в процесі життя, взаємодії зі світом, як упорядковане, поступове набуття людиною ціннісно-смислових вимірів світу внаслідок відкриття ним для себе все нових іерархізірованних, системних, внечувственних якостей предметів, явищ: значень, смислів, цінностей. Таким чином, виділивши людини як відкриту, самоорганізується систему, «відкриту як в соціум, так і в об'єктивну (природне, фізичну,« речову ») середовище» [26, с. 78], що знаходиться в постійному русі, трансценденції, виникає необхідність з даних позицій розглянути і сім'ю, що об'єднує на першому етапі, як мінімум, двох людей.

Така постановка проблеми відкриває можливість застосувати для вивчення феноменології сім'ї використовувані в психології положення, що розробляються в синергетики. Синергетика, будучи напрямком міждисциплінарних досліджень, що вивчають явище самоорганізації, дозволяє вийти на новий рівень системності бачення світу і досліджуваних явищ (А. Н. Авер 'янов, Є. Н. Князєва, В. Ю. Крилов, В. Є. Клочко та ін) і «найбільш повно зрозуміти об'єкт в його русі та розвитку» (А. Н. Авер 'янов [1]).

Становлення життєвого світу (багатовимірного світу) людини протягом усього життя передбачає наявність іншого. На ранніх етапах онтогенезу роль іншого виконує близький дорослий, який утворює з дитиною єдину психологічну систему (Л. С. Виготський), де дорослий і дитина утворюють своєрідне єдність: спочатку безпорадний дитина за рахунок доглядає дорослого включається в соціальну ситуацію, контакт дитини з дійсністю « виявляється цілком і повністю соціально опосередкованим »[15, с. 58]. При цьому на наступних етапах онтогенезу, коли особистість функціонує самостійно і автономно, значимість іншого все також зберігається, змінюючи при цьому своє значення. ЕщеЛ. С. Виготський писав, що «через інших ми стаємо самими собою», а також «особистість стає для себе тим, що вона є в собі, через те, що вона представляє для інших» [15, с. 60]. Тим самим підкреслюється роль іншого в культурному становленні людини. Два суверенних людини, виступаючи як партнери, здійснюють взаємодію, рівноправний діалог. Роль цієї взаємодії, діалогу - формування спільності, нікого єдності, яке має основну функцію - розвиваючу. Тільки спілкуються мають можливість встановити тісні зв'язки один з одним, зберігаючи при цьому свою самостійність, тобто перетворитися «з двох розрізнених« Я »в єдине« Ми », зберігаючи при цьому своє індивідуальне своєрідність, свою унікальність [22].

Згідно системного підходу, що опирається на положення синергетичної парадигми, взаємодія має породжує ефектом (А. Н. Авер 'янов, Є. Н. Князєва, В. Є. Клочко, О. А. Митькина, В. С. Стьопін, К. Майнцер). Так взаємодія подружжя як рівноправних партнерів породжує сім'ю, «живу спільність, сплетіння і взаємозв'язок двох і більше життів, їхню внутрішню єдність при зовнішній противопоставленности» (В. І. Слободчиков). Результатом цього єднання, спільності, що будується у взаємодії двох людей, є «організоване та диференційоване ціле» (Б. Ф. Ломов), «загальний фонд цінностей» (Л. І. Анциферова), «виробництво індивідами їх спільного» (А. У . Петровський), «перетворення стану в їх спільне надбання» (М. С. Каган), «ідеальний продукт взаємних зусиль» (К. А. Абульханова-Славська), створення «простору сумісності» (Н. В. Баріленко). Таким чином, результатом взаємодії є своєрідна нова реальність, яка є якимсь загальним простором для взаємодіючих сторін. Взаємодія має свій породжує ефект, результатом якого-«нова реальність, нова онтологія спільного буття двох протилежних начал у єдиному» [26, с. 141].

Сукупність вищевикладених теоретичних побудов дає підстави для того, щоб розглядати подружні відносини як відкриту поєднану психологічну систему, полюсами якої будуть дві суверенні, автономних людини, що утворюють у результаті взаємодії суміщений шар буття.

Відповідно до розроблюваного рамкахТеоріі психологічних систем законом обмеження взаємодії можна говорити про те, що у взаємодію вступають «тільки відповідні один одному протилежності» [26, с. 73]. Причиною цієї взаємодії є відповідність, узгодженість ціннісно-смислових координат життєвих світів [24]. І. Ф. Дементьєва зазначає, що об'єднання людей в подружніх відносинах пов'язано з природною перебудовою їх цінностей і становленням системи загальних сімейних цінностей.

Теоретичний аналіз дозволив нам в якості системоутворюючого фактора сімейної системи виділити узгодженість цінностей подружжя, яка призводить до становлення в процесі подружніх відносин єдиної системи сімейних цінностей.

Подальше ускладнення системної організації суміщеного шару буття подружжя відбувається в процесі взаємодії, який характеризується двома основними взаємопов'язаними, але протилежно спрямованими механізмами:

 1. персоналізацією як процесом трансляції, передачі ціннісно-смислових характеристик того, що складає простір власного життєвого світу;

 2. персоніфікацією як процесом породження особистісних цінностей за рахунок проникнення до сенсів і цінностей іншої людини у власний образ світу (В. Є. Клочко).

Таким чином, процеси персоналізації та персоніфікації як механізми трансформації ціннісно-смислових складових життєвих світів подружжя, що йдуть між подружжям, забезпечують розширення спільного, суміщеного простору, створюючи можливість для зміцнення спільності подружжя. У результаті персоналізація виступає в якості показника ступеня відкритості подружжя, в силу чого сім'я виявляється відкритою не тільки в соціальний світ, а й у світ культури, відкритий партнером, що забезпечує родині потенціал саморозвитку як самоорганізується системі.

Беручи до уваги, що сім'я - це самоорганізована, нелінійна, відкрита система, утворена постійно трасцендірующімі підсистемами (на першому етапі подружжям, а пізніше і дітьми), успішне функціонування сімейної системи буде можливо при постійному узгодженні систем цінностей подружжя. Отже, узгодження ціннісних координат життєвого світу подружжя буде проявлятися в динаміці загальних сімейних цінностей, яка, згідно з принципами самоорганізації, може проявлятися як у кількісному, так і якісній зміні даного утворення.

Тут виникає ще одне питання про стійкість сім'ї як системи. Пропоноване в класичній психології розуміння стійкості як факту збереження родини або як успішного функціонування сім'ї не дозволяє погодитися з позицією висунутих раніше принципів самоорганізації сім'ї як системи. Нове розуміння стійкості сім'ї як системи можна відзначити в психотерапевтичної науковій літературі.

Різні теоретичні моделі психотерапевтичної допомоги сім'ї висувають свої цілі психотерапевтичних впливів. Цілі психотерапевтичних впливів фіксують напрямки і характер тих змін, які дозволяють перейти сім'ї на новий рівень функціонування.

Теоретичний аналіз різних концепцій психотерапії дозволяє представити мети психотерапевтичних впливів наступним чином:

 1. зміни в процесі психотерапії як результат «нашого контакту з нашою власною сутністю» [11], що дозволяє «увійти в стан нової свідомості»;

 2. розвиток здібностей змінюватися, вдосконалюватися, перебудовувати відносини з урахуванням нових обставин і зрілості членів сім'ї [38]; розвиток людської потреби в удосконаленні, в актуалізації самого себе, в особистісному зростанні [48]; визнання власних ресурсів [11];

 3. орієнтування сім'ї на зміни (зростання), на відкриті соціальні зв'язки, наповнені позитивними установками [48];

 4. подолання раніше властивої сім'ї закритості, активізація дій «для дійсно відкритій системі» [8, 21];

 5. «Трансформація системи як цілого» [8, с. 117], де всі члени родини можуть розвиватися і рости як особистості [12]; збільшення можливості системи до змін, збільшення свободи вибору і зростання для кожного члена сім'ї [43];

 6. розвиток «компетентності в зрілому і диференційованому підході до проблем і конфліктів» [43].

Узагальнюючи виділені характеристики, ми бачимо спрямованість змін не тільки, а точніше, не стільки у функціонуванні сім'ї, скільки прагнення перевести сімейну систему в режим свідомого руху відповідно до внутрішньої тенденції системи, тобто усвідомлювати наявність різних тенденцій еволюції системи (А. Н. Авер 'янов , М. Р. Гінзбург, А. В. Клочко, Є. Н. Князєва, С. П. Курдюмов), «неоднозначність проходу в майбутнє» (Є. Н. Князєва, С. П. Курдюмов), можливість будувати сьогодення через майбутнє (М. Р. Гінзбург, А. В. Клочко, Є. Н. Князєва, С. П. Курдюмов). Саме свідоме прагнення подружжя взаємодіяти в режимі постійного розвитку, спираючись в цьому розвитку на загальні сімейні цінності, дозволяє забезпечити стійкість сімейної системи в процесі її зміни. Тоді роль психотерапії сім'ї ми бачимо у вирішенні питання про те, як допомогти сім'ї в усвідомленні власних тенденцій розвитку та знаходженні способу «виведення» сім'ї на шлях існуючої внутрішньої тенденції розвитку сім'ї як системи.

1. 2 Формування подружньої пари. Фактори і умови психологічної сумісності та адаптації в сім'ї

У формуванні подружньої пари розрізняють два періоди: дошлюбний (до прийняття парою рішення про вступ у шлюб) і передшлюбний (до укладення шлюбного союзу).

Емпірично доведено, що джерелом труднощів у сімейному житті можуть стати особливості вибору партнера, характер дошлюбного і предбрачного залицяння, прийняття рішення про вступ у шлюб.

При дослідженні подружньої пари (шлюбного союзу), необхідно зрозуміти, що звело подружжя разом і до теперішнього часу підтримує їхній шлюб, яким чином відбувався процес формування подружньої пари, як кожен з них обирав партнера - на підставі одного лише схожості з собою або спираючись на більш складні емоційні і середовищні фактори.

Психологи протягом багатьох років намагалися розібратися: яким чином люди вибирають шлюбного партнера? Проте єдиним змістовним узагальненням може стати визнання того, що цей процес набагато складніше, ніж здається на перший погляд.

Одним з перших став розмірковувати над причинами вступу в шлюб засновник класичного психоаналізу 3. Фрейд. Його психоаналітична теорія спирається на припущення про потяг, який діти відчувають до батьків протилежної статі. Завдяки складному несвідомому процесу вони можуть переносити любов, відчуваємо ними до цього з батьків, на інші, суспільно схвалювані, об'єкти - на своїх потенційних подружжя. Ймовірно, тому багато хлопців хотіли б зустріти майбутню супутницю життя, схожу на їхню матір, і дуже часто дівчата звертають увагу на хлопців, схожих на їх батьків [45, с. 22].

Бажання пояснити механізм шлюбного вибору призвело до створення ряду концепцій.

Найбільшого поширення і популярність в зарубіжній соціальній психології набули теорії комплементарних потреб Р. Уінч, теорія «стимул-цінність-роль» Б. Мурстейна, інструментальна теорія підбору подружжя Р. Сентерса, теорія «фільтрів» А. Керкгоффа і К. Девіса, «кругова теорія любові »А. Рейса.

Теорія комплементарних потреб (доповнюють потреб) Р. Уінч грунтується на старому, як світ, принципі, що стверджує, що протилежності притягуються. Р. Уінч пише, що у виборі чоловіка кожен індивідуум шукає того, від кого очікує максимум задоволення потреб. Закохані повинні мати схожість соціальних рис і психологічно доповнювати один одного. Задоволення, винагороду і задоволення розглядаються як сили, що сприяють зближенню майбутнього подружжя. Ця теорія не стверджує, що кожен може знайти чоловіка, який би повністю задовольнив його потреби. Вона допомагає розібратися, чому кожен вважає тільки деяких з усієї «поля обранців» привабливими. Відповідно до цієї теорії, наприклад, привабливою для владного чоловіка може бути лагідна жінка, а спокійного і м'якому чоловікові подобаються енергійні і прямі жінки.

Інструментальна теорія підбору подружжя, розроблена Р. Сентерсом, також приділяє першочергову увагу задоволенню потреб, але при цьому стверджує, що одні потреби більш важливі, ніж інші, деякі з них більш притаманні чоловікам, ніж жінкам, і навпаки. Відповідно до Р. Сентерсу, людини тягне до того, чиї потреби схожі з його власними або доповнюють їх [45, с. 23].

Теорія «стимул-цінність-роль», або «обмін і максимальна вигода», Б. Мурстейна отримала, мабуть, найбільше поширення серед дослідників. Вона грунтується на двох найважливіших посилках. Перша полягає в тому, що на кожному ступені розвитку взаємин партнерів міцність відносин залежить від так званого рівності обміну. Іншими словами, відбувається своєрідний облік плюсів і мінусів, активів і пасивів кожного партнера. У результаті, хоча партнери можуть і не усвідомлювати цього, встановлюється певний баланс позитивних і негативних характеристик кожного. Якщо активи, або стимули вступу в шлюб, перевищують пасиви, то приймається рішення про укладення подружнього союзу. Друга посилка полягає в тому, що шлюбний вибір включає в себе серію послідовних стадій, через які повинні пройти молоді люди. Той, хто не відповідає умовам кожної стадії, вибуває з «гри».

Першу стадію Б. Мурстейн назвав «стимул». Коли чоловік і жінка бачать один одного вперше, складається попередню думку з приводу зовнішності іншої людини, її розуму, вміння триматися в суспільстві, а також відбувається сприйняття і оцінка тих власних якостей, які можуть бути привабливими для іншої людини. Якщо між партнерами виникла атракція - перше враження було привабливим, то пара переходить до другої стадії - порівнянню цінностей. Партнери обговорюють свої погляди на життя, шлюб, чоловічі і жіночі ролі в родині, на виховання дітей і т. п. Чоловік і жінка або зміцнюють взаємні симпатії, або, зрозумівши, що у них мало спільного, поривають один з одним. Якщо взаємна привабливість, що виникла на першій стадії, підкріплюється схожістю цінностей, то взаємовідносини партнерів переходять у третю стадію - рольову.

На третій стадії - рольової - партнери перевіряють, чи відповідає рольова поведінка одного очікуванням іншого. Звичайно, є люди, які, закохавшись один в одного, одружуються після нетривалого знайомства, без всяких тривог і побоювань, підкоряючись лише почуттю. Однак більшість партнерів намагаються усвідомити як переваги, так і недоліки один одного і, ретельно зваживши всі «за» і «проти», приймають остаточне рішення [45, с. 23].

Ідея існування декількох стадій у процесі вибору шлюбного партнера лежить і в основі теорії «фільтрів» А. Керкгоффа і К. Девіса. Схематично цей процес можна представити як послідовне проходження через серію фільтрів, які поступово відсівають людей з безлічі можливих партнерів і звужують індивідуальний вибір. Перший фільтр - місце проживання - відсіває тих потенційних партнерів, з якими людина ніколи не зможе зустрітися. Потім фільтр гомогамія виключає тих, хто не підходить один одному по соціальним критеріям. На цьому етапі людина вступає в контакти з людьми, які здаються йому привабливими. На наступних стадіях встановлюються схожість цінностей і сумісність рольових очікувань. Результатом проходження через всі фільтри є вступ у шлюб.

«Кругова теорія любові» А. Рейса пояснює механізм вибору шлюбного партнера через реалізацію чотирьох послідовних, взаємопов'язаних процесів.

1. Встановлення взаємозв'язку. Мається на увазі легкість спілкування двох людей, іншими словами - наскільки «у своїй тарілці» вони відчувають себе в компанії один одного. Це залежить як від соціально-культурних чинників (соціального класу, освіти, релігії, стилю, виховання), так і від індивідуальних здібностей людини вступати в контакт з іншими людьми.

2. Саморозкриття. Відчуття взаємозв'язку з іншою людиною народжує відчуття розслаблення, довіри і полегшує розкриття себе перед іншим. Тут також великий вплив надають соціально-культурні фактори.

3. Формування взаємної залежності. Поступово у чоловіка і жінки виникає і розвивається система взаємопов'язаних звичок, з'являється почуття необхідності один одному.

4. Реалізація основних потреб особистості, якими, на думку А. Рейса, є потреби у любові, довірі, стимуляції ким-небудь її амбіцій і ін Розвиток почуття любові йде в напрямку від першого процесу до четвертого. Безумовно, що пропуск одного з них негативно позначається на розвитку або стабільності любовних відносин [45, с. 24].

Німецький вчений Р. Зідлер також вважає, що наміру вступити в шлюб у більшості людей в європейських промислово розвинених країнах передує тривалий процес орієнтації та соціокультурної налаштування людини на шлюб і сім'ю.

Вибір шлюбного партнера можна уявити, на думку Р. Зідлер, як процес фільтрації. Спочатку визначається категорія соціально відповідних партнерів. Це відбувається майже «непомітно» для людини в соціальному середовищі, де він обертається. Потім здійснюється специфічний вибір з «сукупності» можливих партнерів у відповідності з психологічними, сексуально-еротичними й естетичними механізмами. При цьому велике значення надається враженням, винесеним з рідної сім'ї, освіти і ранньої професійній кар'єрі молодих людей [38, с. 86].

Певні стадії вибору партнера виділяє і американський соціальний психолог Д. Адамі, який вивчав міцні студентські пари протягом шести місяців. На думку вченого, первинне потяг засноване на зовнішніх особливостях, таких, як фізична привабливість, товариськість, врівноваженість і загальні інтереси. Зав'язалися відносини зміцнюються завдяки реакціям оточуючих, отриманню статусу пари, відчуттю затишку і спокою в присутності один одного і дії інших подібних факторів. Потім пара вступає в стадію взаємних зобов'язань і близькості, що ще більше притягує партнерів один до одного. Зв'язавши себе взаємними зобов'язаннями, вони вивчають погляди та цінності один одного. На цій стадії пара часто готова до того, щоб прийняти рішення про вступ у шлюб.

У вітчизняній психології проблема вибору партнера, як і специфіка дошлюбного і предбрачного періодів, вкрай рідко була предметом теоретичного і практичного досліджень. Окремі її аспекти висвітлювалися у працях Б. Ю. Шапіро [60], А. Н. Волкової [14], В. І. Штільбанс, Л. Я. Гозмана [16], Л. П. Панкової [42], В. А. Сисенко [53], М. А. Абалакін.

Так, М. А. Абалакіна обгрунтувала теоретичну модель співвідношення процесів міжособистісного сприйняття і динаміки дошлюбних стосунків. Автор виділяє три стадії позитивного розвитку відносин у дошлюбної парі. На першій стадії відбувається зустріч партнерів і формування перших вражень один про одного. Друга стадія починається, коли відносини переходять у стійку фазу, тобто і самі партнери, і навколишні сприймають діаду як досить стабільну пару. Відносини стають більш-менш інтенсивними і характеризуються високою емоційністю. Третя стадія виникає після рішення партнерів про вступ у шлюб. Знижується ступінь ідеалізації, зростає задоволеність відносинами з партнером. У проміжку між першою і другою стадіями стимульной, чисто зовнішні параметри, зокрема фізична привабливість, поступаються місцем порівнянні мотиваційно-потребової, ціннісної або рольової сфер особистості партнера [45, с. 25].

Зарубіжні та вітчизняні теорії вибору шлюбного партнера об'єднуються в основному двома ідеями. По-перше, майже всі вони базуються на принципі соціально-культурної гомогамія. По-друге, механізм вибору партнера представлений як система фільтрів (стадій). Вони послідовно звужують коло можливих обранців, відсікаючи невідповідних. Таким чином, на заключному етапі залишаються лише ті пари чоловіків і жінок, які теоретично повинні добре підходити один одному як подружні партнери.

Результати багатьох досліджень показали: сукупність дошлюбних чинників, що спонукали молодих людей укласти сімейний союз, істотно впливає на успішність адаптації подружжя в перші роки спільного життя, на міцність шлюбу або ймовірність розлучення. Такими дошлюбними чинниками є:

 1. місце і ситуація знайомства молодих людей;

 2. перше враження один про одного (позитивне, негативне, амбівалентне, індиферентне);

 3. соціально-демографічні характеристики вступають у шлюб;

 4. тривалість періоду залицяння;

 5. ініціатор шлюбного пропозиції: юнак, дівчина, батьки, інші;

 6. час обдумування шлюбного пропозиції;

 7. ситуація оформлення шлюбу;

 8. вік майбутньої пари;

 9. батьки і ставлення останніх до шлюбу своїх дітей;

 10. динамічні та характерологічні особливості подружжя;

 11. ставлення в сім'ї з братами і сестрами [60, с. 42].

Встановлено, що благотворно впливають на шлюбні відносини: знайомство на роботі або в навчальному закладі; взаємне позитивне перше враження; період залицяння від одного до півтора років; ініціатива шлюбного пропозиції з боку чоловіка; прийняття пропозиції після нетривалого обдумування (до двох тижнів); супровід реєстрації шлюбу весільним торжеством.

Спеціальних компенсуючих заходів вимагають дошлюбні відносини, що мають деякі особливості:

Випадковий характер знайомства. Дослідження показали, що понад 60% благополучних подружжя познайомилися на роботі або студентській лаві.

Негативне, амбівалентне та індиферентне перше враження.

Короткий (до шести місяців) або довгий (більше трьох років) період залицяння. За нетривалий час, як правило, молоді люди не можуть глибоко пізнати один одного і перевірити правильність свого рішення вступити в шлюб, а протягом тривалого періоду залицяння часто виникають монотонність спілкування, стереотипність в поведінці партнерів, що може призвести до охолодження у відносинах - така пара або не створює сім'ю, або розпадається.

Прояв прямій або непрямій ініціативи укладення шлюбу з боку жінки (вимушене або спровоковане). У першу чергу мова йде про вагітність. Дослідження показали, що ймовірність розпаду сімей з дошлюбної вагітністю приблизно в 2 рази вище в порівнянні з іншими ситуаціями. Це можна пояснити тим, що, по-перше, дошлюбна вагітність порушує процес адаптації нареченого і нареченої до шлюбу. З нормального ходу розвитку взаємин чоловіка та жінки практично випадає найважливіша стадія розвитку сім'ї - освоєння нових для себе подружніх ролей. Молоді люди відразу «перескакують» на наступну стадію сімейного життя, пов'язану з народженням та вихованням дитини. По-друге, поява дитини різко загострює економічні проблеми, викликаючи часті конфлікти, напруженість подружніх взаємин, провокує прийняття рішення про розлучення. Європейські соціологи К. Антілл і Я. Трост вважають, що негативним (з точки зору розлучення) фактором є не просто дошлюбна вагітність, а так звані вимушені та поспішні шлюби, єдина причина укладання яких - швидке народження дитини.

Тривалий обдумування шлюбного пропозиції (більше двох тижнів).

Вік майбутньої пари. Це відноситься до тих молодих людей, які поспішають або змушені з різних причин одразу після школи вийти заміж або одружуватися. У 18 років дівчина, як правило, здатна стати матір'ю, її організм повністю сформувався, вона вже закінчила школу і визначилася у своєму подальшому житті. Але в цьому віці, а тим більше раніше (сучасне Російське законодавство дозволяє укладання шлюбу починаючи з 16 років) навряд чи варто поспішати виходити заміж. Найбільш прийнятний час для заміжжя, на думку психологів, соціологів, 22-23 роки. Жіноча краса досягає свого розквіту, до цього часу закінчена навчання, отримана професія.

Чоловікові теж навряд чи варто одружуватися в 16-18 років. Чоловічий організм дозріває пізніше жіночого: до 25 років будуть рости кістки, м'язи, формуватися характер, темперамент. Крім того, шлюб - це початок регулярного статевого життя, часто непосильне навантаження для незміцнілого чоловічого організму, і він передчасно зношується. Додаються матеріальні проблеми, складності побуту - у 18-19-річного чоловіка може наступити глибоке розчарування в сімейному житті. Ранній шлюб під силу не кожному, але соціально визначеним людям, зрілим особистостям не слід надовго відкладати його висновок.

В останні роки відзначається тенденція до «дорослості» шлюбного віку. Все більше молодих людей прагнуть здобути освіту, професію, мати матеріальний достаток і житлові умови, а тому вважають оптимальним для вступу в шлюб вік після 25-27 років. Однак емпірично доведено, що пізній вік вступу в шлюб також є дошлюбні чинником «ризику».

Компенсуючих заходів потребують і психологічна (темперамент), і соціокультурна (відмінність у ціннісних орієнтаціях, світогляді, установках, релігії та ін) несумісність молодих людей, а також негативне ставлення батьків та інших референтних людей до даного шлюбу, серйозні сварки під час залицяння.

Слід відзначити і такий чинник, як відносини молодих людей з братами і сестрами. Існує концепція дублювання властивостей братів і сестер, відповідно до якої людина прагне в нових соціальних зв'язках, до яких відноситься і подружній союз, реалізувати свої відносини до братів і сестер. Більш стійкі і вдалі шлюби спостерігаються в тих випадках, коли відносини між партнерами будуються саме за таким принципом, природно, з урахуванням статевої приналежності. У цьому сенсі подружні відносини можуть бути комплементарними (взаємодоповнюючими), якщо, наприклад, чоловік мав молодшу сестру, а дружина - старшого брата. Некомплементарние відносини - якщо обоє з подружжя були в батьківській родині або старшими, або молодшими (у подружній парі можуть відбуватися сварки з приводу розподілу влади - кому з них бути головним, старшим, а кому молодшим), а також якщо один або обидва партнери мали тільки братів чи сестер. Особливе місце займають молоді люди, які не мали ні брата, ні сестри: у них в сім'ї була тільки одна модель - батьківський шлюб.

Детермінантами проблем у майбутньому можуть бути і моделі поведінки молодих людей, взяті з батьківської сім'ї. Існує концепція дублювання батьківських властивостей. Людина осягає чоловічу і жіночу ролі в значній мірі від своїх батьків і несвідомо використовує у своїй родині модель стосунків батьків, часом незалежно від того, подобається вона йому чи ні. Ось чому психологи рекомендують в дошлюбний період частіше бувати в батьківській родині обранця, це допоможе глибше пізнати майбутнього чоловіка.

Аналізуючи специфіку дошлюбного періоду, необхідно зазначити таке явище, як ідеалізація партнера, яке також може негативно позначитися на міжособистісному спілкуванні до шлюбу і в подружніх відносинах [54].

Існують різні точки зору на роль ідеалізації партнера в дошлюбне періоді.

1. Ідеалізація необгрунтовано завищує очікування, які пред'являються до партнера і до взаємодії з ним. Усвідомлення того, що реальна людина, з яким відбувається взаємодія, не відповідає ідеалізованому образу, відіграє деструктивну роль, призводить до глибокої незадоволеності партнером, собою, відносинами в цілому і при невмінні чи небажанні налагодити взаємодію з урахуванням більш реального образу партнера приводить до розпаду відносин.

2. На думку А. Маслоу, у самоактуалізованих особистостей, тобто досягли найвищого рівня розвитку, рівня реалізації своїх потенцій, найбільш яскраво виражена здатність любити і бути коханим. Для їхнього кохання характерна повна спонтанність і природність. Ідеалізація не властива їм зовсім (гуманістична психологія).

3. Ідеалізація партнера є стимулом для розвитку його особистості, визначає для нього деяку «зону найближчого розвитку», тобто як би вказуючи, яким він може стати (конструктивна точка зору).

Однак ми схильні відносити ідеалізацію партнера до дошлюбних факторів ризику поряд з раннім або пізнім віком вступу в шлюб, романтичністю відносин, поверхнею і короткочасністю спілкування, відсутністю братів і сестер і т. д.

Аналіз специфіки дошлюбного періоду дозволяє сформулювати його функції:

 1. накопичення спільних вражень і переживань. На цьому етапі створюється своєрідний емоційний потенціал майбутнього сімейного життя, запас почуттів, які дозволять більш успішно і менш «болісно» адаптуватися до неї;

 2. більш глибоке впізнавання один одного і паралельно уточнення і перевірка прийнятого рішення про можливість сімейного життя;

 3. проектування сімейного життя. Цей момент, як правило, не розглядається майбутнім подружжям або не усвідомлюється ними. Більшість психологів справедливо відзначають, що між партнерами необхідний інформаційний обмін з таких питань, як ціннісні орієнтації і життєві плани; деталі біографії; подання про шлюб; рольові очікування і домагання; репродуктивні установки та ін

Найбільш значимою для предбрачного періоду є мотивація вступу в шлюб. Прийняття рішення нерідко полимотивирована, можна виділити такі мотиви: любов, обов'язок, духовна близькість, матеріальний розрахунок, психологічне відповідність, моральні міркування.

Будь-який з них може виявитися провідним, проте молоді люди найчастіше на перше місце ставлять любов.

У рамках психологічної науки систематичний аналіз проблем любові розпочався в 40-і рр.. XX ст. Перші роботи про кохання були в основному теоретичними, в наші дні значно більше емпіричних досліджень.

У філософській енциклопедії поняття любов визначається як морально-естетичне почуття, що виражається в безкорисливому і самовідданої прагненні до свого об'єкту. Специфічним змістом цього почуття, з точки зору філософів, є самовідданість, самовіддача і виникає на цій основі духовна близькість.

Психологи вважають любов виборчим ставленням до представника протилежної статі як до унікальної цілісної особистості. Спрямованість на об'єкт любові не повинна бути односторонньою, егоїстичною і передбачає ототожнення себе з об'єктом любові, заміну «я» на «ми» (але без втрати своєї індивідуальності) [34].

У сучасній психології існують моделі любові, які умовно поділені на «песимістичні» й «оптимістичні».

Теоретики песимістичного напрямку підкреслюють момент залежно закоханого від об'єкта його любові і зв'язок любові з негативними переживаннями, перш за все з острахом любові. Любов, за словами авторів «песимістичних» моделей, робить людину тривожним і залежним, заважає його особистісному розвитку. Один партнер як би «розчиняється» в іншому, втрачаючи свою індивідуальність. У такій парі не відбувається заміни «я» на «ми». У граничних випадках любов може бути симптомом особистісної патології.

«Оптимістичні» моделі любові пов'язані з концепцією А. Маслоу та інших представників гуманістичної психології

Кохання у цих моделях характеризується зняттям тривожності і повним психологічним комфортом. Наріжним каменем «оптимістичних» моделей є уявлення про незалежність закоханого від об'єкта кохання, яка поєднується з позитивною установкою на нього. На думку теоретиків «оптимістичного» напряму, така любов робить людей щасливими і забезпечує можливості особистісного зростання.

Л. М. Панкова виділяє три стадії любові:

  1. Перша - інтерес, симпатія, потяг. Ми говоримо: «Він (вона) мені подобається». Цього цілком достатньо для першого наближення, для появи дружби між юнаком і дівчиною. Відносини ці можуть бути тривалими, недомовленості, романтичними або буденними, але вони завжди дуже приємні, піднімають настрій, хоча поки ні до чого не зобов'язують. Коли є людина, якій ти подобаєшся і який подобається тобі, підвищується життєвий тонус, активізуються особисті дії по самовдосконалення.

  2. Друга - захоплення, захопленість, закоханість, пристрасть. Ці почуття вже створюють певну напруженість і сяють, вони завжди хвилюють, але стомлюють, вибивають з ритму, вимагають свого вирішення. Жити в стані пристрасного порушення людині важко. Пристрасть або повинна згаснути, або отримати задоволення. Якщо почуття одного підігріваються і заохочуються іншим, можливість перетворення дружніх відносин симпатизують один одному чоловіки і жінки в любовний роман стає реальністю. Далі все залежить від виховання, культури, вольових компонентів, моральних успіхів і т. д., тобто від самої особистості.

  3. Третя - поклоніння, повагу, відданість. Можна випробувати пристрасть як мана, але любити не поважаючи людину не можна. На цій стадії любов приводить чоловіка і жінку до прийняття рішення про вступ у шлюб [42, с. 25].

Любов, що пройшла всі три фази розвитку, і є індивідуальне почуття на все життя.

Л. Я. Гозман [16] вважає, що виникнення емоційних відносин, у тому числі і любов, можна пояснити міжособистісної атракцією (привабливість одного для іншого). Він використовує результати емпіричного вивчення міжособистісної атракції, які показують, що сильними детермінантами її є подібність аттитюдов і вираз об'єктом атракції свого позитивного ставлення до суб'єкта при високій самооцінці кожного.

Проте в психології є дослідження, за результатами яких було зроблено висновок, що шлюби по любові не ведуть перед у списку найбільш стабільних. Наприклад, С. В. Ковальов [28] вважає, що сімейні союзи, укладені через службу знайомств, в кілька разів стійкіше, ніж шлюби за коханням. Більш того, він приходить до висновку, що і очікування любові, і навіть саме її існування в сім'ї призводять до загибелі подружжя. Автор пояснює це тим, що, по-перше, дорослішає, людина втрачає властиву дітям і тваринам безпомилковість емоційної оцінки навколишнього світу, по-друге, неправомірно ототожнювати такі феномени, як любов і шлюб, бо любов може бути без шлюбу і шлюб без любові. Між шлюбом і любов'ю немає ні повного збігу, ні повного відмінності, протягом тривалого історичного періоду вони існували роздільно.

Автор вважає, що любов може навіть перешкоджати збереженню сімейного союзу, і наводить такі аргументи.

У нетерпінні любові ми шукаємо не дружина, а коханого, забуваючи про те, що однією любов'ю живий не будеш, бо живемо ми з людиною, яка володіє унікальним психологічним світом, способом свого «я», темпераментом, характером та іншими особистісними особливостями, від чого злиття двох «я» не завжди призводить до появи одного «ми».

Під романтичним покровом любові ми дуже часто забуваємо, що подружжя зобов'язане виконувати звичайні для кожної подружньої пари функції і що вже в медовий місяць у них виникнуть питання з цього приводу. Матеріальне забезпечення, догляд за дітьми і т. д. призводять до загибелі ілюзій, руйнації чарівництва, що веде до пошуків любовного партнера поза шлюбом і до подружньої невірності.

Фетишизація любові, бажання бути і коханим, і любити змушують нас нетерпляче шукати це прекрасне почуття.

З цією точкою зору можна частково погодитися. Як показує практика, дуже часто пристрасна дошлюбна любов не є запорукою успішної сімейного життя в майбутньому. Сильні емоції можуть перешкодити орієнтації партнерів на особистісні характеристики або будуть виходити на другорядний характер, вони зменшують точність взаємовідносини та взаєморозуміння, сприяють ідеалізації партнера.

Дослідження мотивів вступу в шлюб в дисфункціональних сім'ях провели вітчизняні сімейні психотерапевти Е.Г. Ейдеміллер і В. Юстицкис [61]. Їм вдалося виявити такі мотиви: втеча від батьків, повинність (вступ у шлюб з почуття боргу), самотність, слідування традиціям (ініціативи батьків), любов, престиж, пошук матеріальних благ, помста.

Мотив «втеча від батьків» часто означає пасивний протест проти влади батьків, нездатність сприймати життя у всій її реальної повноті.

Укладення шлюбу за мотивом «повинність» дуже часто означає, що партнерка завагітніла або статева близькість супроводжувалася переживаннями провини.

Мотив «самотність» зустрічається у людей, які переїхали на нове місце проживання. Вони укладали шлюб з тими людьми, яких знали раніше або яких рекомендували товариші по службі («Ти живеш один, а у твоєї господині є дочка в Казані. Вона така гарна і самотня, дивися...»). В інших випадках самотність було наслідком переживання екзистенціальної порожнечі.

Мотив «помста» означає, що один з партнерів був відкинутий і з помсти отвергнувшему одружився з іншою людиною.

Мотив «любов» також значиться в шкалі психологічних причин формування дисфункціональних сімей. І все-таки любов - це прекрасне почуття. На наш погляд, саме любов формує передшлюбний пару, а в подальшому шлюбний союз, хоча при виборі партнера неминучий компроміс, тому що ймовірність зустріти людину, повністю відповідного «еталону», мала.

Виділяються також різні стани у відносинах предбрачной пари: любов, закоханість, часткова любов. Любов - це дружба, ніжність, впізнавання внутрішніх достоїнств, прийняття і розуміння індивідуальності партнера, детермінант особистісного зростання. Е. Фромм розглядав любов як уміння, почуття і вольовий акт: «Любові треба вчитися, поступово опановувати її теорією і практикою». Зріла любов є однією з найбільш важливих людських емоцій, означаючи єднання при індивідуальних вчинках. Любов - це активна сила, що характеризується турботою про іншу людину, відкритістю, повагою і розумінням іншої людини. Еротична любов, для того щоб бути дійсно любов'ю, повинна грунтуватися на наступному передумові: треба любити виходячи зі своєї сутності й переживати виходячи із сутності іншого. Любов перш за все повинна бути вольовим актом. Любов - не тільки почуття, це і вирішення, і суд, і обітницю.

Закоханість характеризується концентрацією уваги на зовнішніх даних партнера (закохатися в очі), його суспільне становище і т. д.

У ситуації часткової любові відносини в парі будуються в основному на сексуальному потязі партнерів один до одного.

Тут доречно згадати про так званих пастках любові. Пастки любові - це те, що людиною інтерпретується як любовне почуття, але насправді до кохання не має відношення. Ось деякі з них:

 1. Пастка неповноцінності. Невпевнений в собі людина, невдаха в сфері міжособистісних відносин може інтерпретувати почуття, що виникло до того, хто добре до нього ставиться, виявляє увагу і турботу, як любов. Але це скоріше подяку, а не любов.

 2. Пастка жалості. На цю пастку найчастіше «потрапляють» жінки і чоловіки покровительствующей типу.

 3. Сексуальний комфорт. Ця пастка уготована тим, хто вважає, що сексуальна гармонія - основний детермінант подружньої гармонії. Гармонію в інтимних стосунках вони помилково інтерпретують як любов.

 4. Спільність інтересів особливо в значущих видах діяльності дуже часто також може бути прийнята за любов [35].

Люди, що створюють сім'ю, прагнуть задовольнити комплекс потреб - в любові, в дітях, в переживанні загальних радощів, у розумінні, спілкуванні. Однак становлення сім'ї - це не тільки реалізація ідеальних уявлень про шлюб, які склалися у майбутніх подружжя. Це реальне життя двох, а потім і кількох людей, у всій її складності і різноманітті; вона включає в себе безперервні переговори, укладання угод, компроміси і, звичайно, подолання труднощів, розв'язання конфліктів, які є в кожній родині.

Невдачу в шлюбі багато в чому зумовлюють помилки у виборі партнера: обранець в реальності або не володіє необхідними особистісними рисами, або сукупність його психофізіологічних особливостей, поглядів і цінностей не відповідає уявленням і потребам обирає. Розчарування може настати незалежно від того, що партнер має безліч позитивних якостей. Дуже важливо, щоб чоловік і дружина підходили одне одному з біологічних та моральним чинникам, що відображає різні аспекти виховання, політичні, культурні, релігійні погляди, а також щоб партнери терпимо ставилися до особливостей один одного.

Розглянемо найважливіші передумови майбутнього сімейного, у тому числі подружнього, благополуччя.

Психобиологическая сумісність. Мова йде про «невизначеної внутрішньої симпатії», в основі якої можуть бути такі ясні причини, як захоплення талантом, досягнутим успіхом, суспільним становищем або зовнішнім естетичним ідеалом. Шлюб без спонтанного потягу звичайно не гарантує вдалого шлюбу.

Гармонійний шлюб передбачає соціальну зрілість подружжя, підготовленість до активної участі в житті суспільства, здатність матеріально забезпечити свою сім'ю, обов'язок і відповідальність, самовладання і гнучкість. Найбільш вдалі шлюби тих людей, які цінують у своєму партнері надійність, вірність, любов до родини і твердий характер. У «ідеальному шлюбі» подружжя найчастіше володіють такими рисами особистості, як витриманість, працьовитість, дбайливість, самовідданість і гнучкість поведінки.

Фактори, які надають непрямий вплив на благополуччя подружнього життя. Важливо знати, якими були подружні відносини батьків обранця, який сімейний уклад, матеріальний рівень сім'ї, які негативні явища спостерігаються в сім'ї і в характері батьків. Навіть невелика сімейна травма часто залишає глибокий слід, формуючи в дитини негативні погляди і позиції. Часом нездоланні конфлікти неминучі там, де партнери діаметрально відрізняються за своїм світоглядом.

Освіта. Вища освіта не завжди підвищує рівень стабільності сімейних відносин. Навіть у шлюбі, укладеному між двома молодими людьми, закінчили вищі навчальні заклади, можуть виникнути конфлікти, які, якщо їх вчасно не вирішити, дадуть привід до розлучення. Однак інтелектуальний рівень і характери партнерів не повинні надмірно відрізнятися.

Трудова стабільність. Люди, часто змінюють місце роботи, відрізняються нестійкістю, надмірної незадоволеністю, нездатністю налагоджувати тривалі відносини.

Вік визначає громадську зрілість партнерів, підготовленість до виконання подружніх і батьківських обов'язків. Найбільш оптимальним вважається вік 20-24 роки. Найбільш природна різниця у віці подружжя 1-4 роки. Стійкість так званих нерівних шлюбів багато в чому залежить не тільки від характеру обох партнерів, від їх взаємного почуття, а й від підготовленості до вікових особливостей, від уміння протистояти «лихослів'я» оточуючих і т. д.

Тривалість знайомства. За період знайомства важливо добре взнати один одного не тільки в оптимальних умовах, але і у важких ситуаціях, коли яскраво проявляються особисті якості та слабкості характеру партнера. Можливо, як це прийнято зараз, пожити разом якийсь час, щоб освоїтися, звикнути до особливостей один одного.

Всі ці фактори створюють передумови виникнення подружньої сумісності та несумісності. Психологічна несумісність - це неможливість в критичних ситуаціях зрозуміти один одного. У шлюбі кожен із подружжя може виступати як "психо-травмує чинник», наприклад, коли один з подружжя є перешкодою у задоволенні потреб іншого. Психологічна сумісність визначається як взаємне прийняття партнерів по спілкуванню і спільній діяльності, засноване на оптимальному поєднанні - подібність або взаємодоповнюючі - ціннісних орієнтації, особистісних і психофізіологічних особливостей. Психологічна сумісність суб'єктів - явище багаторівневе і багатоаспектне. У сімейному взаємодії вона включає в себе психофізіологічну сумісність, особистісну сумісність, в тому числі когнітивну (осмислення уявлень про себе, інших людей і світ в цілому), емоційну (переживання того, що відбувається в зовнішньому і внутрішньому світі людини), поведінкову (зовнішнє вираження уявлень і переживань ); сумісність цінностей, або духовну сумісність.

Таким чином, гармонію сімейно-шлюбних відносин з точки зору особистих параметрів визначають декілька основних елементів:

 1. емоційна сторона подружніх відносин, ступінь прихильності;

 2. схожість їхніх уявлень, видінь себе, партнера, соціального світу в цілому;

 3. схожість бажаних кожним з партнерів моделей спілкування, поведінкові особливості;

 4. сексуальна і, ширше, психофізіологічна сумісність партнерів;

 5. загальний культурний рівень, ступінь психічної і соціальної зрілості партнерів, збіг систем цінностей подружжя.

Особливо велику значимість у сімейно-шлюбних відносинах мають ціннісна і психофізіологічна сумісність людей. Всі інші види сумісності або несумісності схильні динамічних змін і досить легко змінюються в процесі взаємної адаптації членів сім'ї або в ході психотерапії. Ціннісна і психофізіологічна несумісність не піддається або з великими труднощами піддається корекції [45, с. 35].

Психофізіологічна, і зокрема сексуальна, несумісність здатна призвести до розпаду шлюбу. А неузгодженість цінностей у взаємодії людей, особливо в повсякденних контактах, призводить до майже незворотного руйнування спілкування і подружніх взаємин. Тут важливо, з одного боку, наскільки різні оціночні критерії подружжя, а з іншого - наскільки індивідуальні критерії відповідають загальновизнаним. Можна говорити про подвійну гармонії, коли ціннісні установки подружжя збігаються між собою і з загальноприйнятою системою цінностей; про збіг поглядів із загальноприйнятою системою цінностей тільки одного з подружжя; про відповідність ціннісних критеріїв обох партнерів загальноприйнятим цінностям за одночасної диференціації їх точок зору; про подвійну диференціації, коли системи цінностей розходяться і інтереси обох не ототожнюються з загальновизнаними критеріями.

За відсутності будь-кого з цих груп передумов сумісності не відбувається оптимальної адаптації чи вона відбувається повільно, гармонія подружнього союзу порушується.

Таким чином, формування подружньої пари - складний процес, пов'язаний з різного роду труднощами і проблемами. Добре якщо молоді люди самостійно знайдуть ефективні шляхи виходу з цих проблем, у противному випадку їм необхідна психологічна допомога, яку вони можуть отримати в центрах і палацах молоді, в психологічній консультації при РАГСі.

1. 3 ФАКТОРИ СІМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ, СТАДІЇ І КРИЗОВІ ПЕРІОДИ ШЛЮБУ

Спеціаліста з психосоціальної роботі знайома проблема аналізу факторів сімейного благополуччя-неблагополуччя. Складність сім'ї як соціальної системи та психологічної спільності людей різної статі, віку, соціальної та професійної приналежності призводить до того, що спроби виділення повного списку таких факторів можуть виявитися безуспішними. Тому при обговоренні цієї проблеми мова йде, як правило, про спроби виділення найбільш істотних факторів і показників сімейного благополуччя.

Найбільш поширеними факторами, визначає успіх чи невдачу в шлюбі, є особисті якості подружжя та їх вміння вирішувати різноманітні проблеми, бути в гармонії один з одним. При відсутності цих умінь нерідко виникають конфліктні ситуації як наслідку несумісності будь-яких сил всередині однієї особистості або між подружжям. Важливо враховувати й індивідуально-психологічні особливості кожного з подружжя. Раціональним і комплексним показником їх індивідуальності може стати тип особистості: найбільш поширеною причиною подружніх конфліктів, а також розлучень є «відмінність характерів», несумісність подружжя.

Джерелом труднощів у сімейному житті можуть бути особливості особи одного або обох подружжя. Мова йде про риси, які спочатку відповідали нормі, але не були цілком адекватними особистісним якостям партнера або партнер не знаходив правильного підходу до спілкування, був не в змозі впоратися з деякими особливостями своєї власної психіки. Крім того, це можуть бути і патологічні властивості особистості, які вже самі по собі становлять проблему в міжособистісних зв'язках, а тим більше в подружніх відносинах, роблячи їх спочатку потенційно конфліктними та складними, що вимагають для більш-менш гармонійного співіснування членів сім'ї спеціальних навичок і установок (Р. Вуліс, 1999). При вивченні особистості подружжя особливої ​​уваги заслуговують такі властивості: екстравертність-інтравертного, домінантність-підпорядкованість, ригідність-гнучкість, оптимізм-песимізм, безтурботність-відповідальність, раціоналізм - романтизм, запальність-лабільність, здатність до соціальної адаптації.

Не існує відповіді на питання про вплив схожості - гомогенний або протилежності і взаємного доповнення - комплементарності особистісних рис на гармонію і успішність шлюбу. У деяких випадках полярності позитивний вплив надає гомогенні, в інших - компліментарність, а в ряді випадків (зазвичай стосуються, наприклад, такого виміру, як домінування-підпорядкування) більш вигідним для обох партнерів є тільки одне з полярних властивостей. Про особливості характеру подружжя свідчить їх ставлення до роботи, оточуючим людям, власності, до самих себе і родичам.

Важливі основні моральні принципи, інтереси, кругозір, стиль життя, психосоціальна зрілість і шкала цінностей. Ці показники відображають той факт, що крім особистісних якостей подружжя, шлюбне взаємодія пов'язана з очікуваннями та досвідом їх попереднього життя. Для того щоб допомогти подружжю, що має проблеми в шлюбі, необхідно з'ясувати, на чому базуються деякі з їхніх очікувань і який реальний стан справ у сім'ї. З цією метою звичайно розглядаються шлюб їхніх батьків, братів або сестер, динаміка розвитку шлюбних відносин.

Концепція дублювання властивостей братів і сестер припускає, що людина прагне в нових соціальних зв'язках реалізувати свої відносини до братів і сестер. Більш стійкі і вдалі шлюби спостерігаються в тих випадках, коли відносини між партнерами будуються саме за таким принципом з урахуванням статевої приналежності. У цьому сенсі подружні відносини можуть бути повністю комплементарними (чоловік знаходить в дружині старшу сестру, а дружина - старшого брата) або частково комплементарними (обидва мають старших братів чи сестер).

Комплементарний шлюб - це такий союз, в якому кожен з партнерів займає те ж положення, яке він мав по відношенню до братів або сестер у батьківській родині. Частково комплементарні стосунки виникають в тому випадку, якщо один або обидва партнери в батьківській родині мали декілька типів зв'язків зі своїми братами і сестрами, з яких принаймні один встановлюється з партнером. У некомплементарном шлюбі розбіжності і протиріччя можуть з'явитися на грунті першості або підпорядкування в сім'ї.

Концепція дублювання батьківських властивостей припускає, що людина вчиться виконувати чоловічу або жіночу роль в значній мірі від своїх батьків і несвідомо використовує у своїй родині модель стосунки батьків. Він навчається подружньої ролі на основі ототожнення себе з батьком тієї ж статі. Ототожнення, ідентифікація - елементарна психологічна реакція, яка полягає в тому, що індивідуум подумки прирівнює себе до іншої людини (батькам).

Часом не помічаючи, він переймає спосіб мислення, ідеї та цінності, а саме головне - емоційні реакції і внутрішні стани, несвідомо чи свідомо намагається уподібнитися батькові, тому схвалює його стандарти поведінки і пристосовується до його оцінками. Особистість індивідуума і батька зливаються. У цю схему включається і роль батька іншої статі: форми батьківських відносин стають еталоном.

У шлюбі обидва партнери намагаються пристосувати свої відносини до внутрішніх схемами-очікуванням. Під впливом закоханості людина якийсь час може виявляти «поступливість» або, вірніше, «короткозорість», частково відмовляючись від реалізації своєї програми заради партнера, бажаючи пристосуватися до нього. Зазвичай це викликає внутрішнє протиріччя, тому з'являється прагнення повернутися на запрограмований шлях [45, с. 37].

Соціальне успадкування особистісних властивостей і поведінкових шаблонів визначає і схожість подружніх відносин, які також успадковуються, тому ми часто повторюємо не тільки вибір партнера, а й чимало помилок та проблеми батьків. Два найважливіших вимірювання батьківських взаємин багато в чому визначають успішність шлюбу дитини. Першим важливим виміром є домінування в сім'ї (хто з батьків «командував», а хто підкорявся), другим - загальне благополуччя (врівноваженість і взаімопрінятіе) взаємовідносин. Порівняння відносин у благополучних і конфліктних подружніх парах показує, що на врівноваженість відносин істотний вплив роблять сприятлива модель шлюбу батьків, добре ставлення батька до матері, щасливе дитинство. Урівноважені дружини були спокійними в дитинстві, їх рідко карали, частіше пестили.

Розрізняють також шлюб симетричний, комплементарний та метакомплементарний. У симетричному шлюбі обоє мають рівні права, ніхто з них не підпорядкований іншому. Проблеми вирішуються шляхом угоди, обміну або компромісу. В компліментарних шлюбі один розпоряджається, дає накази, інший чекає ради чи інструкції. У метакомплементарном шлюбі провідного становища досягає той, хто реалізує власні цілі шляхом підкреслення своєї слабкості, недосвідченість, невмілість і безсилля, маніпулюючи своїм партнером.

Таким чином, при динамічному підході до сімейних проблем подружні дисгармонії (порушення) взаємовідносин аналізуються з точки зору внутрішньої мотивації поведінки обох подружжя. Поточні сімейні конфлікти розглядаються з урахуванням минулих конфліктів, а також прикладів колишніх емоційно забарвлених відносин. При цьому оцінюється вплив сім'ї, в якій виріс кожний з подружжя, враховується притаманна їй атмосфера, врівноваженість, спокій, поділ прав і обов'язків між батьком і матір'ю, звернення до досвіду батьків.

Основною передумовою змін є здатність до розуміння цієї зв'язку, до контролю за своєю поведінкою, до порівняння. Порівняння постає як еволюційний зіставлення: враховуються ранні джерела сьогоднішнього поведінки кожного з подружжя. Кожен повинен зрозуміти, чому він такий, який є, що він очікує від подружнього союзу і чому реагує на поведінку партнера так, а не інакше. Подружжя розглядається як наслідок дії сил, що полягають в особливостях минулого досвіду подружжя, головним чином в їх колишніх особистісних зв'язках.

Особливу увагу при дослідженні проблем подружньої пари слід приділяти дослідженню чинників вибору чоловіком і дружиною один одного. Вибір партнера та міжособистісна привабливість у шлюбі підтримуються факторами, що представляють для індивіда особливу цінність або викликають у нього надії на те, що соціальний контакт з даним партнером буде сприятливим.

1. Спонукання або перша фаза спілкування: «Який він?» Істотну роль грають зовнішня привабливість і манера поведінки. Важливе значення має і оцінка навколишніх.

2. Переваги: ​​«Хто він?» Центр ваги зміщується в область подібності інтересів, точок зору, шкали цінностей. Якщо виявляються істотні розбіжності і виявлені недоліки не компенсуються якимись перевагами, партнери розходяться, вважаючи, що не підходять один одному.

3. Роль, статус: «Де він?» Оцінюється сумісність ролей. Партнери встановлюють, чи зможуть вони зайняти в подружньому союзі мають ролі, що дозволить їм задовольнити свої потреби. Оцінюються як подібність характерів і нахилів, так і протилежність взаємодоповнюючих рис.

У всіх фазах діє принцип сумірності обміну: рівновага досягається тільки в тому випадку, якщо такий обмін, з точки зору партнерів, рівноцінний.

Отже, проблема сімейного благополуччя пов'язана в першу чергу з тим, наскільки психологічно сумісними виявляються один з одним члени сім'ї. Сумісність як багаторівневий феномен пов'язана не тільки з актуальним станом та особистісними особливостями подружжя, але також і з їх досвідом минулого життя, досвідом міжособистісних відносин в батьківській родині. Найбільш оптимальною є ситуація, коли досвід і засвоєний тип взаємовідносин подружжя носять в цілому позитивний характер, подібні чи взаємодоповнюючі (комплементарні), не суперечать загальносоціальної системі правил і норм взаємодії і взаємин.

У процесі вивчення сімейного функціонування та організації психосоціальної допомоги сім'ї необхідний облік нормативних (співвіднесених з конкретним етапом життя сім'ї) криз. Різноманіття сімейних систем істотно ускладнює проблему аналізу стадій подружніх і сімейних відносин, проте деякі найбільш типові варіанти виділити можна.

Дослідники виходять з того, що подружні відносини постійно розвиваються і змінюються. Час від часу у відносинах подружжя можуть виникати деякі «непередбачені» зміни, проте існує і ряд закономірних, «нормативних», змін, типових для розвитку шлюбу в часі. На зміну романтичної любові в період залицяння і молодоженства приходить реалістичне розуміння шлюбу. Часто справа доходить до конфронтації ідеалістичних уявлень про шлюб та партнері з реальними «дрібницями» повсякденного побуту. Після народження дітей з'являються нові радості і турботи. Окремі стадії розвитку подружніх відносин відповідають періодам виховання дітей, їх відділення від батьків і можливого відходу з будинку.

Найбільш відома система «стадій», де в якості основної ознаки їх розмежування використовується наявність чи відсутність дітей у сім'ї та їх вік. Є. Дюваль (EM Duvall, 1957), наприклад, виділив такі фази в життєвому циклі сім'ї:

 1. Зустріч майбутнього подружжя, їх емоційне тяжіння один до одного.

 2. Прийняття та розвитку нових батьківських ролей.

 3. Прийняття в сім'ю нової особистості (дитини). Перехід від диадном відносин подружжя до відносин у трикутнику.

 4. Введення дітей під позасімейних інститути.

 5. Прийняття подростковости дітей.

 6. Експериментування з незалежністю.

 7. Підготовка до зникнення дітей із сім'ї.

 8. Догляд дітей з сім'ї, прийняття переходу, життя подружжя «очі в очі».

 9. Прийняття факту виходу на пенсію і старості.

Вчені пропонують різні класифікації життєвого циклу сім'ї в залежності від тих критеріїв, які кладуться в основу такої класифікації. Зокрема Дж. Бернард і Л. Томпсон пропонують типологію з восьми стадій, кожен з яких різняться своєю тривалістю, інтенсивністю і змістом:

 1. I стадія: початок сім'ї, заміжня пара без дітей, тривалість приблизно 2 роки,

 2. II стадія: народження дітей і догляд за ними - приблизно 2, 5 року,

 3. III стадія: сім'я з дітьми-дошкільнятами (до 6 років) - приблизно 3, 5 року,

 4. IV стадія: сім'я з дітьми-школярами (від 6 до 13 років) - приблизно 7 років,

 5. V стадія: родина з підлітками (тінейджерами) (від 13 до 20 років) - приблизно 7 років,

 6. VI стадія: сім'я як осередок, яку починають залишати діти (старші обзавелися власною сім'єю, молодші готові піти за ними) - приблизно 6, 5 років,

 7. VII стадія: сім'я в середині шляху («пусте гніздо», до моменту виходу подружжя на пенсію) - приблизно 13, 5 років,

 8. VIII стадія: літня сім'я (вихід на пенсію, до моменту смерті обох подружжя) - приблизно 16 років і більше.

Найбільш інтенсивними і напруженими вважаються II і III стадії циклу, що займають разом близько 6 років. Мати з дітьми-дошкільнятами особливо перевантажена турботами і роботою, для неї це період найбільшої втоми. У міру дорослішання дітей її навантаження знижуються. На пізніх стадіях на перший план виступають турбота людей похилого віку про своє здоров'я і проблеми фізичної втоми.

Деякі вчені ділять життєвий цикл сім'ї на 5 стадій:

 1. пристосовування пари до подружнього стану;

 2. народження дітей;

 3. виховання дітей;

 4. підготовка дітей до самостійного дорослого життя;

 5. старіння.

При аналізі стадій розвитку подружніх відносин виділяються: молоде подружжя, подружжя середнього віку і подружжя зрілих років.

Молоде подружжя триває менше п'яти років. Вік подружжя - від 18 до 30 років. У цей період вони звикають один до одного, купують меблі і предмети побуту, часто не мають власної квартири і живуть з батьками однієї з них. Згодом з'являється квартира, яка поступово обставляється, будується власне домашнє господарство. Подружжя чекає дітей, з народженням яких виникають обов'язки, пов'язані з доглядом і турботою про них. У професійній області молоде подружжя тільки набувають яку-небудь кваліфікацію, поступово вони досягають певного становища, адаптуються до нової сімейної обстановці. Дружина деякий час перебуває в декретній відпустці. Спільне життя вимагає чималих витрат, у тому числі психологічних, тому їх матеріально і «морально» підтримують батьки.

Подружжя середнього віку триває 6-14 років. У цей період люди економічно активні, займають стабільне суспільне становище і позбавлені від необхідності придбання квартири, меблів і т. д. У будинку вже немає маленьких, діти - школярі або студенти - стають все більш самостійними. Дружина крім обов'язків по будинку може значно більше часу віддавати професійної діяльності.

Подружжя зрілого віку настає після 15 і триває до 25 років. У родині вже дорослі діти, подружжя залишаються одні або звикають жити з їхніми сім'ями та виховувати онуків.

Для подружжя похилого віку характерне зниження продуктивності праці і збільшення проблем, пов'язаних зі здоров'ям. Шлюб, як правило, стабільний. Подружжя потребують допомоги і бояться втратити один одного. Відносини між ними такі, якими вони склалися протягом довгого спільного життя. У цей час вже важко що-небудь міняти. Звуження соціальних контактів іноді посилює тиск на дорослих дітей, особливо при спільному їх проживання, що може служити причиною виникнення конфліктів. Конфлікти між старенькими можуть бути відображенням їх конфлікту з «молодими» з-за різного ставлення до них.

Кризова ситуація в сім'ї може виникнути і без впливу будь-яких зовнішніх факторів, що обумовлюють побутове і економічне становище подружньої пари, без втручання батьків, зради або якихось патологічних рис особистості одного у подружжя. Присутність цих факторів прискорює створення кризової ситуації і посилює її. Наростає відчуття незадоволеності, виявляються розбіжності в поглядах, виникають мовчазний протест, сварки, відчуття ошуканості і докори [45, с. 41].

Є два основних критичних періоду у розвитку подружніх відносин.

Перший настає між третім і сьомим роками подружнього життя і триває в добрій нагоді близько року. Його виникненню сприяють такі чинники:

 1. зникнення романтичних настроїв, активне неприйняття контрасту в поведінці партнера в період закоханості і в повсякденному сімейному побуті;

 2. зростання числа ситуацій, в яких подружжя виявляють різні погляди на речі і не можуть прийти до згоди;

 3. більш часті прояви негативних емоцій, зростання напруженості у відносинах між партнерами.

Другий кризовий період настає приблизно між сімнадцятого і двадцять п'ятий роками спільного життя. Він менш глибокий, ніж перший, і може тривати кілька років. Його виникнення часто збігається:

 1. з наближенням періоду інволюції, з підвищенням емоційної нестійкості, страхами, появою різних соматичних скарг;

 2. з виникненням почуття самітності, зв'язаного з відокремленням дітей;

 3. з підсилюється емоційною залежністю подружжя, їх переживаннями з приводу швидкого старіння, а також можливого прагнення одного з партнерів до сексуального виявлення себе на стороні «поки ще не пізно» [45, с. 42].

Таким чином, кризові ситуації мають певні закономірності, що лежать в основах подружніх відносин. Для ефективного вирішення виникаючих проблем не слід шукати провину лише в поведінці будь-кого з партнерів. Ці закономірності треба знати і враховувати, коректуючи відповідно до них свою поведінку.

Особливе питання - стадія повторного шлюбу. При розлученні майже неминуче з'являється почуття втрати, виникає відчуття отвергнутости, покинутості непотрібності. На перший погляд може здатися, що покинутость почуває лише той, для кого розлучення з'явився «несподіванкою», проте сам ініціює задовго до прийняття остаточного рішення про розлучення переживає ті ж негативні почуття. Як і будь-яке горе, розлучення переживається в кілька стадій: перший шок, депресія і відродження. Кожна стадія потребує часу та активної реакції. Проскочивши якусь із них, наприклад «закривши очі» за допомогою алкоголю або поверхневої закоханості, людина прирікає себе на несподіваний повернення в непережитого стадію.

Розлучення як явище часто пов'язано з тим досвідом міжособистісних відносин, який подружжя засвоїли в своїх батьківських сім'ях. Помічено, що помилки рідних «так і хочеться повторити», і діти розлучених батьків часто підсвідомо провокують розлучення і в своїх сім'ях. Цей «порочне коло» можна спробувати розірвати, проаналізувавши свій і батьківський стилі сімейних відносин. Простіше такий аналіз дається за допомогою сімейного психотерапевта. Але для початку непогано самостійно знайти і пояснити свої помилки. Це допоможе не просто їх побачити, а й усвідомити, щоб уникнути повторення в подальшому. Досвід надбали сімейне щастя з другої чи з третьої спроби підбадьорює розлучається. До того ж існує навіть така думка, що кожен новий шлюб - як нове життя, і тому людина, що змінив кількох подружжя, прожив кілька життів.

Переваги повторного шлюбу в порівнянні з першим полягають в тому, що партнери вже не розраховують на «вічну», романтичну любов і підходять до шлюбу більш раціонально. Вони частіше відчувають вдячність за все хороше, що їм надає другий шлюб, намагаються зберегти його, активніше його оберігають. Якщо ж дисгармонія в сімейних відносинах виникає знову, подружжя більш підготовлені, мотивовані до корекції своїх відносин і в разі необхідності легше йдуть на розрив відносин.

Однак у невротиків, осіб з патологічними рисами характеру у другому шлюбі спостерігається той же невдалий вибір партнера, відзначаються ті ж помилки, які призвели до розпаду першого шлюбу. Нормальні, адаптивні особистості частіше роблять правильні висновки з попередньої невдачі, вибирають для другого шлюбу більш адекватного партнера або ведуть себе більш осмислено.

Таким чином, шлюбний союз у своєму розвитку переживає ряд етапів, що супроводжуються так званими нормативними кризами. Загальний характер цих криз, однак, не визначає їх гостроту та серйозність. Багато що залежить від бажання і культури міжособистісних відносин подружжя, їх здатності переглядати свої помилкові погляди, прагнення підтримувати психологічно благополучні, здорові відносини з іншими членами сім'ї. Наявність усвідомленої установки на спільне з партнером розвиток, своєчасне виявлення змін у взаєминах дозволяють подружжю коригувати свою поведінку. Неувага до процесів розвитку один одного, змінам потреб і інтересів партнера ставить сім'ю на межу розпаду. Розлучення як крайній варіант вирішення виникаючих сімейних протиріч може стати конструктивним досвідом, якщо людина усвідомлює необхідність зміни власних уявлень про себе, інших людей, сімейного життя.

Глава 2 Поняття морально-психологічних основ у подружніх стосунках

  1. ТИПИ характеру та їх ПРОЯВИ в подружніх взаєминах

Від характерів подружжя часто залежать всі нюанси міжособистісних відносин, а також емоційно-психологічний клімат у сім'ї.

Чи буде кожен конкретний шлюб благополучним або неблагополучним, більш стабільним-менш стабільним, дуже часто залежить від характерів подружжя. Саме цими обставинами пояснюється наша увага до вивчення характеру особистості і його впливу на подружні та сімейні взаємини.

Своєрідність кожної людини найяскравіше проявляється в характері. Під характером у психології розуміють сукупність індивідуально-своєрідних психічних властивостей, які проявляються в типових для даної особистості способах діяльності, виявляються в типових обставинах і визначаються відносинами особистості до цих обставин [41, с. 342].

Окремі властивості характеру залежать один від одного, вони взаємопов'язані і утворюють цілісне і своєрідна єдність. Певна організація якостей і властивостей створює структуру характеру.

Об'єктом аналізу К. Леонгарта стали люди з акцентуйованих рис, тобто з якимись надмірно вираженими особливостями характеру або темпераменту [38].

У акцентуйованих особистостях потенційно закладені як позитивні якості, так і соціально негативні, які можуть дуже сильно ускладнювати міжособистісні відносини.

«. . . Ідеальний характер є, звичайно, утопія, фікція, реальні ж, дійсні характери саме свідчать про особливості характеру, про своєрідність їх носіїв. Ясно, що вивчення характерів може бути плідним тільки в тому випадку, якщо воно вийде з вузьких рамок нормальної психології і буде керуватися даними, крім того, патопсихології »(Ганнушкіна П. Б).

Розуміння «нормальної особистості», «нормального характеру» більш ніж складно. Справа полягає в тому, що одна і та ж риса характеру дає людині можливість чудово адаптуватися в одних соціальних обставин і може викликати значні труднощі в інших. Наприклад, жінка-педагог може виробити певний стиль спілкування зі своїми учнями, який виявляється досить ефективним і плідним, але цей же стиль, перенесений в її взаємини з чоловіком, постійно викликає гнів, роздратування останнього. У результаті подружні взаємини перебувають під загрозою. А тепер перейдемо до безпосередньої характеристиці типів особистостей, характерів, запропонованих К. Леонгартом [38].

Демонстративні особистості - це марнолюбні і самолюбні натури, які прагнуть будь-що-будь бути в центрі уваги. Вони постійно займаються самовихвалянням, а щоб привернути до себе увагу, приписати собі достоїнства, якими вони не мають, вони постійно вдаються до брехні. Брехня настільки характерна для таких людей, що в психіатрії за ними закріплений термін «патологічні брехуни». Брешуть вони настільки майстерно і зовні правдиво, що більшість людей приймають цю брехню за чисту правду. Більш того, здається, що вони самі щиро вірять в те, що кажуть: принаймні, вони брешуть з самим невинним виглядом. Створюється враження, що вони самі приймають за правду свій обман. Головне, що вони самі ніколи не відчувають сорому і докорів сумління з приводу своєї брехні. Вона для них - цілком природне справу. Навіть коли їх викривають у брехні, вони не губляться і не дуже ніяковіють, як це роблять інші люди.

«Вони брешуть з невинним виразом обличчя, кажуть зі співрозмовником дружелюбно, просто і правдиво. Невимушеність їх поведінки пояснюється тим, що запекла брехня для істерика в момент спілкування стає істиною ».

Демонстративні особистості відрізняються здатністю витісняти з своєї свідомості багато неприємних для них спогади, події, ніби забуваючи про них. Вони розташовані до самонавіювання.

Опис типів акцентуйованих особистостей наводиться в точній відповідності з характеристиками, які дає К. Леонгард. Наша інтерпретація стосується лише можливих варіантів поведінки цих особистостей в сімейному житті.

Говорячи про істеричному типі, К. Леонгард зауважує, що йому вдається іноді пересилити фізичну біль. Істерик може, наприклад, увіткнути собі голку в тіло, не відчуваючи при цьому нічого неприємного. Це означає, що його здатність до витіснення поширюється на фізичні прояви.

Як правило, жінки демонстративного типу на будь-які труднощі у взаєминах з людьми реагують істеричними реакціями: плачем, голосінням, докорами, сварками, імітацією непритомного стану.

Особи подібного типу дуже часто скаржаться на свою «бідолашну долю» і дуже детально розповідають про свої біди, жалі, щоб викликати жалість до себе.

Демонстративні особистості завжди стурбовані тим, яке враження вони справляють на інших людей, вдаючись до різної тактики, швидко імпровізуючи і не дуже довго обдумуючи свою лінію поведінки. Психіатри зазначають прекрасні артистичні здібності демонстративних особистостей. Їх відрізняє багатюща фантазія. Цілком природно, що люди демонстративного типу дуже комунікабельні, балакучі, можуть легко пристосовуватися до інших, добре відчувають психологічний стан інших людей.

Своєрідним шляхом такі особистості можуть виходити з тих чи інших скрутних ситуацій. Наприклад, жінка може симулювати хворобу, «йти в неї» від труднощів, які зустрілися на шляху. У сприятливих обставинах і умовах демонстративна особистість може досить успішно пристосуватися до свого оточення, до роботи, до шлюбних та сімейних обов'язків.

Педантичні особистості постійно «тягнуть» з рішенням того чи іншого справи навіть тоді, коли все гранично обдумано і виважено до дрібниць. Вони не здатні витіснити зі своєї свідомості сумніви, побоювання, що значно гальмує їх дії, робить їх дуже нерішучими. «Вони хочуть, перш ніж почати діяти, ще і ще раз переконатися, що найкраще рішення знайти неможливо, що більш вдалих варіантів не існує».

Особи подібного типу постійно коливаються між «за» і «проти», що тільки підсилює суперечливі почуття і емоції. Останні в результаті цього набирають надзвичайну силу. Педантичні особистості більше схильні до неврозу і нав'язливих станів. При неврозах може виникати страх, який призводить до того, що людина в дріб'язкової ситуації бачить зловісну загрозу. «Внаслідок таких постійних, роз'їдають душу сумнівів виникає хворобливий страх, з'їдає невротиків з нав'язливими ідеями. При цьому їх же власний розум вважає страхи необгрунтованими, але подолати їх вони не в силах. Вже в періоді розвитку афекту педант-ананкаст бореться з нав'язливими уявленнями; але оскільки його здатність до витіснення завідомо недостатня, то саме ця боротьба посилює нав'язливі подання, ведучи до того самого «розгойдування», яке роздуває страх до межі ».

Якщо брати інші найбільш характерні прояви педаничної особистості, то можна з повною впевненістю стверджувати, що це обов'язковий, виконавчий, точний, пунктуальна людина. Незаперечні переваги цієї особистості - у її грунтовності, сумлінності, чіткості та закінченості у виконанні будь-яких робіт. Тому аж ніяк не випадково педантичні особистості, як правило, зразкові, виконавчі працівники. На робочому місці у них ідеальний порядок. Зазвичай вони останніми йдуть з роботи, ще і ще раз перевіривши і перевіривши, чи все в порядку. Дуже часто саме їм довіряють найвідповідальнішу роботу, де потрібна точність, надійність, високий клас виконання. Люди такого типу можуть навіть добровільно працювати понаднормово, щоб надолужити час, втрачений через якихось інших службових обставин.

«Побутові обов'язки, - пише далі К. Леонгарт, - також не можуть виконуватися спокійно і гладко. Жінки більше за чоловіків схильні надмірної, нав'язливою акуратності. Прибирання в кімнаті проводиться прискіпливо і грунтовно, та й куди частіше, ніж потрібно. Особлива чистота повинна панувати на кухні. Приготування їжі забирає у ананкастов багато часу, бо миття продуктів, їх чищення, перебирання овочів, крупи виконуються з граничною ретельністю. Для педантично особистостей і трудова діяльність, і побутові турботи протікають настільки ускладнено, що радості життя, можливість ними насолоджуватися як би проходять повз них »[38].

Природно, що у педаничної особистості свої складності як в особистому, так і в сімейному житті. У будинку може панувати зразковий порядок, але його в жодному разі не можна порушити. Зубна паста, наприклад, покладена не на те місце, може служити приводом для конфлікту. «Зразковий порядок» може бути справжньою мукою для інших членів сім'ї, які мають інші типологічні особливості. У подібних випадках шлюбна і сімейне життя може бути утруднена сотнями дрібниць та дрібниць, з точки зору стороннього спостерігача.

Застряють особистості. Характерна риса цього типу - надзвичайна, навіть часом патологічна стійкість різних емоцій, почуттів, афектів. Саме через це вона і отримала назву «застряє». Негативні почуття довго зберігаються в такій особистості, хоча події, що викликали ці емоції, давно пройшли.

Обмеження особистих інтересів, як правило, ніколи не забувається застрявали особистостями, тому їх часто характеризують як злопам'ятних або мстивих людей. Крім того, вони чутливі, болісно образливі, легко уразливі. Часто бувають зарозумілі і самовпевнені. Честолюбство - особливо характерна риса в осіб з надмірною стійкістю афекту: честолюбство супроводжується самовпевненістю, а заохочень таким людям завжди буває мало.

Подібні думки і переживання, пов'язані з «образами», «поганим ставленням», «підсиджування», «непорядністю» і т. д., можуть поступово поглинати всі думки людини подібного типу, що в певних обставинах може привести до утворення надцінних і маячних ідей , всякого роду фікцій.

Людей даного типу може переслідувати нав'язлива ідея, наприклад уявна зрада дружини (чоловіка). У зв'язку з цим ревнощі носить майже патологічний характер. Природно, що на цьому грунті в сім'ї виникають сварки, непорозуміння. Як правило, у чоловіка фактів зради дружини як таких немає, зате підозр - хоч відбавляй: «А ти дійсно затрималася на роботі?»; «А що в магазині дійсно була черга?»; «Ти весь час була у подруги?». . .

Зазвичай люди такого типу можуть виступати в ролі «борця за справедливість» «за істину», «за правду», незважаючи на те, що всі факти свідчать про протилежне.

Особистості подібного типу, не володіючи схильністю до самонавіювання, повинні завоювати реальне визнання інших людей, щоб мати підставу пишатися собою. Таким чином, їх честолюбство може стати рушійною силою на шляху до відмінних трудовим і творчим показниками.

Ймовірно, що в шлюбі, де один з подружжя належить до «застряють» особистостям, будуть свої особливі проблеми у міжособистісних стосунках між подружжям.

Збудливі особистості. Основною рисою їх характеру є надзвичайно слабкий контроль за почуттями, потягами і спонуками. У поведінці даної особистості головне не розсудливість, не логічне зважування своїх вчинків, а потяги, інстинкти, неконтрольовані спонукання. Те, що підказується розумом, не приймається до уваги. Якщо що їм не подобається, вони не шукають можливості примиритися, їм чужа терпимість. У результаті такі особистості по самому дріб'язкового приводу вступають у сварку з начальством, із співробітниками, грублять, подають заяви про звільнення, не віддаючи собі звіту в можливих наслідках.

Ми спостерігаємо специфічні труднощі, з якими стикається людина подібного типу. Його некерований характер виявляється і у взаєминах з дружиною, дітьми. Наробивши купу помилок, така людина може глибоко і іскріння шкодувати про те, що трапилося. Такі люди відрізняються підвищеною конфліктністю і вдома, і на роботі. Вони постійно дратівливі, нервові, збудливі.

У спокійному стані ці люди відрізняються прихильністю, надають іншим будь-яку допомогу.

Гіпертіміческіе особистості, на думку К. Леонгарта, характеризуються жагою діяльності, піднесеним настроєм, підвищеною балакучістю, тенденцією постійно відхилятися від теми розмови [38].

Вони завжди дивляться на життя оптимістично, без особливих зусиль долають смуток, взагалі їм легко живеться на світі. Завдяки посиленій жадобі діяльності вони досягають виробничих і творчих успіхів. Жага діяльності стимулює у них ініціативу, постійно штовхає на пошук нового. Відхилення від головної думки породжує безліч несподіваних асоціацій, ідей, що також сприяє активному творчому мисленню. У суспільстві гіпертіміческіе особистості - хороші співрозмовники, вони постійно перебувають у центрі уваги, всіх розважають. Для них характерна швидка зміна настрою. «Безхмарна веселість, надмірна жвавість таять у собі небезпеку, бо такі люди жартома проходять повз подій, до яких слід було б поставитися серйозно. У них постійно спостерігаються порушення етичних норм, оскільки вони у визначені моменти як би втрачають і почуття обов'язку, і здатність до каяття. Яскраво виражений гіпоманіак легковажно ставить на карту свій авторитет, нерідко ризикує втратити майно, пускаючись в сумнівні підприємства. Надмірна спрага діяльності перетворюється на безплідне розкидання, людина за багато чого береться і нічого не доводить до кінця. Багатство ідей у подібних випадках перетворюється на пусте прожектерство ».

Таким чином, на життєвому шляху у гіпертіміческіх особистостей можуть бути свої труднощі і проблеми. У цілому ж вони досить добре адаптуються до шлюбної та сімейного життя.

Дистимической особистості, за описами К. Леонгарда, серйозні і звичайно зосереджені на похмурих, сумних сторонах життя в набагато більшому ступені, ніж на радісних. Події, що приголомшили їх глибоко, можуть довести цю серйозну песимістичну налаштованість до стану реактивної депресії, особливо в тих випадках, коли в наявності різко виражені субдепрессівние риси. У суспільстві дистимической особистості майже не беруть участь у розмові, лише зрідка вставляють зауваження після тривалих пауз.

Не важко припустити, як веде себе подібна особистість у шлюбної та сімейного життя. Природжені песимісти, вони і в сімейному житті бачать набагато більше сумних і сумних сторін, ніж втішних. Часто їх безрадісність не має під собою ніякого грунту. Їм постійно здається, що їх діти гірше інших вчаться, що вони гірше за інших виховані. Звичайно їм властиве все своє «домашнє», «сімейне» занижувати. Між тим матеріальне становище їхньої сім'ї, виявляється, цілком пристойна, житлові умови нормальні, а діти пустують не більше, ніж в інших. Дистимической особистість сприймає всі обставини шлюбної та сімейного життя через призму свого суто песимістичного сприйняття. Біда особистості даного типу полягає в тому, що вони мало в чому можуть знайти радість і знайти душевний спокій.

Афективно-лабільний темперамент. Люди з таким темпераментом характеризуються зміною оптимістичних і песимістичних станів. На передній план виступає то один, то інший з полюсів, при цьому без видимих ​​на те причин і зовнішніх мотивів. «Цікаво, що радісні події викликають у таких людей не тільки радісні емоції, але також супроводжуються загальною картиною гипертимов: жагою діяльності, підвищеної балакучістю, скачкою ідей. Сумні події викликають пригніченість, а також сповільненість реакцій і мислення.

Причиною зміни полюсів не завжди є зовнішні подразники, іноді буває досить невловимого повороту в загальному настрої ».

Якщо гіпертіміческій темперамент успадкований від одного батька, а дистимической - від іншого, то в подібних випадках виникає взаємокомпенсації, для якої характерні рівні, нейтральні настрої.

У багатьох випадках спадкові чинники не посилюють акцентуацію, а ведуть до вирівнювання характеру. Це найчастіше буває в тих випадках, коли у матері і батька акцентуації характеру протилежної спрямованості (в одного - демонстративні, в іншого - педантичні риси). «Це спостереження представляє інтерес в першу чергу для тих, хто схильний вбачати в психопатіях щось принципово негативне. Тим часом дві психопатії, складені разом, можуть дати в результаті норму ».

Афективно-екзальтований темперамент. Цей тип характеру супроводжується різкими коливаннями настрою. Люди даного типу на різні життєві події реагують набагато більш інтенсивно і бурхливо, ніж інші. Вони «однаково легко приходять в захват від радісних подій і у відчай від сумних. Від пристрасного тріумфування до смертельної туги. . . у них один крок »[38]. Для таких людей характерні екзальтовані реакції. Екзальтація, як правило, пов'язані з тонкими, альтруїстичними спонуканнями. Радість за успіхи друзів, близьких, рідних може бути надзвичайно сильною, а захопленість - навіть надмірною. Спостерігаються захоплені пориви, не пов'язані з суто особистими відносинами. Любов до музики, мистецтва, природи, захоплення спортом, переживання релігійного порядку, пошуки світогляду - все це здатне захопити екзальтованого людини до глибини душі.

Люди подібного типу вкрай вразливі, особливо з приводу сумних фактів. Жалість, співчуття до нещасних, до хворих тварин можуть довести таку людину до відчаю. З приводу легко поправною невдачі, розчарування, яке іншим назавтра було б забуто, екзальтований людина може відчувати щире і глибоке горе. Яку-небудь рядову неприємність друга він відчуває болючіший, ніж сам постраждалий. Навіть невеликі розлади в сім'ї сприймаються їм надзвичайно вразливо, а про великі конфліктах і говорити нічого.

У сімейному житті такі люди можуть бути дивно непрактичними.

Тривожні (боязливі) особистості. У дитячому віці у них почуття страху досягає крайнього ступеня. Вони бояться засипати в темряві, бояться інших дітей, неосвітлених коридорів, собак, тремтять перед грозою. Для них характерна боязкість, покірність, поступливість, затурканість і невпевненість у собі. У життєвих ситуаціях вони вкрай нерішучі й боязкі, як би живуть в постійному страху, тривозі перед можливими бідами, небезпеками, неприємностями. Природно, ці якості ускладнюють їм життя. У сімейному житті вони покірні, поступливі, поступливі, покірливо. Час відпочинку і дозвілля проводять в основному будинку, де почувають себе найбільш захищеними. Такі люди скрізь і завжди «мішені», бо вони, як правило, не можуть хоч скільки-небудь постояти за себе. Емотивні особистості. Емотивність, зазначає К. Леонгарт, пов'язана з глибокими реакціями в області тонких емоцій: з гуманністю і чуйністю [38]. Це як би ріднить їх з афективно-екзальтованими особистостями. Однак вони не впадають у крайності в емоційному відношенні. Якщо афективно-екзальтовану особистість можна охарактеризувати словами «бурхливий», «поривчастий», «збуджений», то емотивну - «делікатний», «вразливий». Люди даного типу задушевні і м'якосердий, дуже сльозливі, їх легко зворушити, так як вони надзвичайно жалісливі. Навіть далеко не трагедійні фільми вони часто дивляться зі сльозами на очах. Особлива чутливість натури веде до того, що душевні потрясіння роблять на таких людей глибоко хворобливе вплив і викликають реактивну депресію. У емотивних особистостей тяжкість депресії завжди відповідає тяжкості переживання. У них відсутня схильність до депресивних реакцій. Вони легко піддаються радості, причому вона також захоплює їх глибше, ніж інших людей.

Відзначимо, що емотивні особистості дуже важко переживають подружні конфлікти. Вони намагаються їх уникати, тому йдуть на різноманітні компроміси.

Цілком природно, що особливий інтерес представляє певне поєднання типів характеру та темпераменту. Оскільки, наприклад, гіпертіміческіе особистості прямолінійні, а хитрість, удавання, нещирість не в'яжеться з їх життєвою настановою, то навряд чи можливо поєднання цього типу з демонстративним (істеричним). Особливий інтерес представляє поєднання демонстративних і афективно-лабільних рис, оскільки ті і інші мають схильність до поетичної, художньої діяльності.

«Педантичність і тривожний темперамент відносяться до різних психічних площинах. Однак якщо обидва види акцентуації спостерігаються в однієї людини, можливий суммирующий ефект ». Одним з таких ефектів є заїкання, яке може проявлятися вже з дитинства.

«Особливим якістю має комбінація застрявання і тривожності. Тривога пов'язана з приниженням людської гідності. Такі особи слабкі, безпорадні. Застряють особистості не можуть цього винести, вони всіляко намагаються виділитися, зачепити їхнє самолюбство дуже легко. Так виникає надкомпенсація. Це компенсаторна реакція спостерігається і при емотивно темперамент, але все ж частіше за все вона супроводжує саме тривожність. Оскільки всякий намагається приховати свої слабкості, поведінка таких людей характеризується перебільшення і деякою наполегливістю ».

У книзі «Акцентуйовані особистості» К. Леонгарт [38] вказує і на інші можливі поєднання акцентуйованих рис характеру й темпераменту. У людини може бути дві або навіть три акцентуації, а це породжує велику різноманітність варіантів людської особистості, що ми і спостерігаємо в реальному житті.

Створення типів, заснованих на якихось загальних вроджених властивостях і якостях людини, - складна і важка задача сучасної науки. Однак такі спроби мають велике теоретичне і практичне значення. Без подібного відомості індивідуальних випадків у певні типи неможлива ні теоретична, ні практична робота. Типологічні дослідження, які провів К. Леонгард, виявилися вкрай цікавими і практично застосовні.

Кожна людина повинна перш за все знати свої специфічні особливості, свої сильні і слабкі місця, щоб ефективно використовувати їх у встановленні сприятливих контактів з іншими людьми. Одній людині потрібно підвищений контроль за своїми почуттями та емоціями, іншому - більше уваги і теплоти до своїх близьких, третьому - необхідно розвивати навички спілкування, четвертому - більш критично ставитися до самого себе.

Отже, у кожного індивіда є свої особливості, які так чи інакше будуть проявлятися як у подружніх взаєминах, так і у відносинах з дітьми. Знання характеру людини, її темпераменту - це прогнозування і передбачення реальних труднощів і проблем, що підвищує можливості шлюбної адаптації.

Якщо один із шлюбних партнерів розуміє і знає характер іншого, то це допомагає йому правильно реагувати на ті чи інші вчинки.

У шлюбі можливі різноманітні поєднання типів, що і створює унікальний психологічний клімат будь-якої сім'ї. Зрозуміло, для кожного з описаних типів характерні свої особливі конфліктні ситуації. Однак якщо подружжя виявляють достатньо розсудливості, терпимі і поступливі, то акцентовані риси характеру не становлять загрози для стабільності шлюбу.

Є й інший аспект проблеми: у шлюбно-сімейних консультаціях, куди звертаються дружини, яка працює з ними фахівцеві потрібно поставити «діагноз» кожному з них, тобто визначити їх характерологічні особливості. Без цього навряд чи можливо успішно і ефективно надати допомогу подружжю.

Отже, знання типів характерів і темпераментів допомагає нам краще розуміти як самих себе, так і інших людей. Ці знання дають нам можливість більш ефективно та плідно будувати наші подружні взаємини.

2. 2 Незадоволення потреби ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТІЙКІСТЬ ШЛЮБУ

На жаль, у науковій літературі залишилися без уваги і аналізу ті життєві ситуації, в яких потреби членів сім'ї не задовольняються або задовольняються недостатньо. У подібних ситуаціях члени сім'ї відчувають позбавлення, нужду, гостру нестачу коштів. Виникає питання: якою мірою подібні позбавлення руйнують стійкість шлюбу, як вони впливають на подружні взаємини, що відбувається з людиною, коли не задовольняються його різноманітні потреби?

Відсутність можливостей задоволення тих чи інших потреб особистості створює надзвичайну ситуацію, так як породжує найрізноманітніші негативні почуття, стан соціального та психологічного дискомфорту, напруження, позбавлення. Наприклад, соматичні та психічні зміни, пов'язані з хронічним голодом, відомі не лише медикам, але десяткам і навіть сотням мільйонів людей, що живуть на Землі.

У багатьох жарких і посушливих районах світу забезпечення прісною водою без жодного перебільшення є питанням життя і смерті. У цьому відношенні немає ніякої потреби описувати психічні стани і відчуття людини, що зазнає спрагу. Відчуття голоду і спраги - найбільш яскраві приклади психічних наслідків при незадоволенні життєво важливих потреб особистості.

Незадоволення інших потреб особистості, особливо так званих соціогенних, можливо, і не так катастрофічно, як задоволення потреб у їжі і воді, але тим не менш наслідки можуть бути самі важкі і болісні для психічного здоров'я особистості.

Якщо в шлюбі не задовольняється сексуальна потреба хоча б одного з подружжя, то можливі різні негативні наслідки: зрада, статева холодність жінки, поява думок про розірвання даного шлюбу та ін Таким чином, стійкість сімейних відносин ставиться під загрозу.

Будь-яка людина в житті стикається з ситуацією, коли задоволення її бажань і потреб утруднено чи блоковано. Можна сказати, що всім нам добре відомий стан позбавлення, дефіциту або, іншими словами, депривації.

Соціальна депривація - це перш за все ті позбавлення і труднощі, які відчуває людина в суспільно-економічному бутті.

Іншими словами, депривація - такий стан, в результаті якого сформувалися в минулому потреби особистості (сім'ї, колективу і т. п.) не задовольняються або задовольняються в мінімальному обсязі. Блокування задоволення потреб викликає стан психічної напруженості і часто може приводити до дуже негативних наслідків як для самого об'єкта депривації, так і для середовища його найближчого оточення. Отже, якщо члени сім'ї не можуть задовольнити свої матеріальні чи емоційно-психологічні потреби, то виникає сімейна депривація. Під нею ми розуміємо об'єктивно виражену і суб'єктивно оцінену різку нестачу, або відсутність коштів для задоволення потреби.

Природно, що при відсутності тієї чи іншої потреби наявність блокуючих умов її задоволення (наявність депривационную ситуації) не може вилитися в депривацию. Так, наприклад, збільшений дефіцит на місця в хороші дитячі ясла не відіб'ється на поведінці людей, не мають дитину, хоча сама по собі депривационную ситуація буде в наявності. Вона буде існувати у вигляді інформованості про дефіцит і певного ставлення до нього. Проте в даному випадку і знання, і ставлення, існуючи як такі, не значимі для особистості, вони не спричинять за собою зміни її поведінки. Таким чином, очевидно, що можливість задоволення несформованою потреби не може призвести до депривації.

Слід зазначити, що, говорячи про депривационную ситуації і про соціальний депривації як такої, ми відносимо їх до блокування певної, конкретної потреби, а не до загального стану особистості. Сукупність тих чи інших незадоволених або мінімально задоволених потреб особистості постійно впливає на ступінь задоволеності людини життям взагалі і сімейним життям зокрема. Більше того, комплекс незадоволених потреб, створюючи потужний психічне напруження, є живильним грунтом для розвитку депривационную ситуації щодо комплексу інших потреб. Вказану взаємозалежність умов задоволення потреб можна простежити на прикладі конфліктів, що виникають між подружжям та батьками, дітьми з-за гострого дефіциту часу на спілкування і хронічних напружень, які в свою чергу були викликані надмірним завантаженням на роботі або вирішенням побутових питань.

Співвідношення, комбінація потреб, що задовольняються в різному ступені, диференціація впливу приватних депривації на загальний рівень стану особистості - питання наступного, більш високого рівня вивчення, аналіз якого ми наведемо дещо пізніше.

При наявності тієї або іншої потреби виникає необхідність у її задоволенні, з позиції якої розглядаються різні ситуації, що представляють собою умови реалізації потреби. Умови реалізації - об'єктивні можливості задоволення потреби. Але для депривационную ситуації характерно не тільки наявність об'єктивно незадовільних умов, але також і визнання їх такими особистістю, подружньою парою.

Проілюструємо сказане прикладом. Ступінь задоволення цілого комплексу потреб - будь то фізіологічні, психологічні чи соціальні - знаходиться в залежності від розміру душового доходу. У даному випадку критерієм оцінки умов реалізації потреб є різниця між індивідуальним доходом і прожитковим мінімумом. Якщо різниця від'ємна, тобто дохід менше прожиткового мінімуму, то реалізація одних потреб утруднюється, інших блокується. І навпаки, чим більше позитивна різниця, тим більш сприятливі умови створюються для задоволення потреб.

У даному випадку величина доходу виступає об'єктивним, фактором депривационную ситуації. Суб'єктивним фактором є ступінь задоволеності особистості, подружньої пари даним рівнем забезпеченості, тобто оцінка достатності рівня доходу для реалізації потреб. Однією групою осіб щомісячний доход на душу населення у розмірі 120 у. е. може розцінюватися як цілком задовільний, інший - як мінімально достатній, третьої - як абсолютно незадовільний. Таким чином, найбільш, здавалося б, сприятливі житлові або, припустимо, матеріальні умови можуть виступати і як достатні і як недостатні для реалізації тих чи інших потреб.

Таким чином, одним з найменш вивчених і, на наш погляд, дуже перспективних напрямків соціолого-демографічних досліджень сім'ї є проблема сімейного сприйняття, оцінки різноманітних умов життєдіяльності. Можливо, що при поглибленому аналізі даного розділу ми зможемо відповісти на запитання, чому при рівних соціально-економічних умовах одним парам вдається зберегти сім'ю, а іншим ні.

Теорія соціальної депривації, що дозволяє відповісти на питання, який ступінь обмеження і яких саме потреб призводить до дезорганізації діяльності сім'ї, найтіснішим чином пов'язана з концепцією стійкості шлюбу. Строго кажучи, сімейна депривація є складовою частиною концепції стійкості шлюбу, так як остання розглядає систему факторів, що впливають на ступінь оптимальності функціонування сімейної структури. Зауважимо, що таке трактування стійкості шлюбу виникла з спроби диференціації шлюбів не тільки за критерієм збереження чи незбереження офіційного шлюбного статусу, але і з точки зору задоволеності подружжя в цілому сімейним життям.

Коли ми говоримо про стійкість шлюбу, ми виділяємо дві основні системи чинників, що її визначають. Перша - система соціально-економічних чинників (житло, матеріальне становище, бюджет часу, умови праці і т. п.), яка є провідною. Друга - система соціально-психологічних факторів, що визначає ступінь успішності виконання подружньою парою всіх різноманітних сімейних функцій, ступінь успішності сімейного співпраці і кооперації, ступінь задоволеності сімейним життям. Стійкість шлюбу залежить від взаємопов'язаних дій факторів обох порядків.

У тому випадку, коли можливість задоволення потреб однієї або відразу двох систем обмежена (блокована), виникає дестабілізація шлюбно-сімейного життя. Таким чином, щодо сімейної депривації логічно виділити ті ж дві системи.

Соціально-психологічна депривація - обмеження різноманітних потреб, пов'язаних із сімейним спілкуванням, співпрацею, і в першу чергу - c дефіцитом емоційно-психологічних потреб.

Будь-які потреби особистості можуть задовольнятися соціально-прийнятним шляхом, в рамках сформованих культурних норм, правил, традицій, звичаїв. В умовах соціального дефіциту потреби можуть задовольнятися антисоціальним шляхом. Наприклад, матеріальний добробут сім'ї можна забезпечити чесною працею в суспільному виробництві, але воно може бути забезпечено і через спекуляцію, розкрадання, інші протиправні вчинки.

Соціальні позбавлення і труднощі, соціальний дефіцит коштів і можливостей задоволення потреб розкривають нам шлях до аналізу та розуміння різних соціальних відхилень у поведінці людей.

Соціальні позбавлення, труднощі, постійний дефіцит коштів і можливостей задоволення потреб може викликати в поведінці людей агресивність, наступальність, жадібність, жорстку боротьбу за своє «місце під сонцем», кар'єризм, діляцтво і т. д.

Таким чином, концепція соціальної депривації дає нам систему соціальних чинників, що визначають і пояснюють зовсім, здавалося б, різні соціальні явища: розкрадання чужого (особистого або державного) майна, кар'єризм, бажання розкоші, аморалізм і багато іншого. Дана концепція має широкі евристичні можливості: з її допомогою легко перекидається «місток» від соціологічних та економічних наук до суто медичних проблем, а саме соціальним проблемам психічного здоров'я населення. Бо незадоволені потреби різного змісту, плану, характеру впливають на психічне здоров'я людини, на його врівноваженість або неврівноваженість. Отже, соціальна депривація викликає різну за ступенем і інтенсивності фізіологічну, психологічну, соціальну напруженість і дискомфорт. Вона пов'язана з цілим рядом різних негативних емоцій, які і, призводять чи то до депресії, чи то до почуття пригніченості і пригніченості. В інших обставин позбавлення, нужда, пов'язані з незадоволеними або частково задоволеними потребами, викликають гнів, роздратування, ненависть.

Цілком природно, що за допомогою концепції соціальної та психічної депривації ми можемо по-новому поглянути на проблеми стійкості сім'ї, більш чітко і ясно усвідомлюючи всі ті численні труднощі, з якими стикаються чоловіки і жінки в сімейному житті.

2. 3 РОЛЬ Морально-психологічна ОСНОВ у подружніх стосунках

Протягом перших двох років спільного життя відбувається формування подружнього стилю пари. Подружній стиль - це спосіб організації життя подружньої пари, то яким чином у ній розподілені ролі і обов'язки. Головне завдання пари протягом цього періоду полягає в тому, щоб встановити прийнятний для обох стиль спільного проживання, а також досягти

Кожен подружній стиль відображає індивідуальні нахили і потреби подружжя. Формування кожного з цих стилів припускає поділ певних цінностей і уявлень про подружнє життя і співвіднесення обопільних очікувань і потреб. Шлюб партнерів з несумісними потребами украй уразливий. Наприклад, союз дружини, яка прагне до емоційно експресивному шлюбу і чоловіка з тенденцією зводити конфлікти до мінімуму самого початку приречений на провал. Але навіть партнери з узгоджуються уявленнями і очікуваннями стикаються з конфліктами і не гарантовані від криз, тому для збереження подружніх відносин вкрай важливі готовність визнати наявність проблем і прагнення до їх спільного подолання.

Існує чотири потенційно можливих подружніх стилю:

  1. кращі друзі;

  2. взаємодоповнюючі;

  3. уникають конфліктів;

  4. емоційно експресивні пари.

  Слід відразу обмовитися, що зовсім чисті стилі зустрічаються досить рідко і, як правило, має місце їх деяке сполучення.

  1. Кращі друзі. Добре працює шлюб за типом кращих друзів справляє глибоке враження на оточуючих. Ці пари характеризує високий ступінь прийняття, близькості, поваги, довіри та безпеки. Така пара розділяє владу в рівноправній манері.

  Які потенційні небезпеки цього подружнього стилю? При зіткненні з серйозними розбіжностями в очікуваннях такі пари схильні до ризику розчарування та відчуження. Розчарування і втрата ілюзій - серйозне випробування, з яким в тій чи іншій мірі стикається будь-яка пара. Усвідомлення власних очікувань і прийняття реальних якостей партнера - непросте завдання, що вимагає серйозної душевної роботи. При цьому стилі досить високий відсоток розлучень, викликаних незадоволеними потребами, гнівом і відчуженням. Цим парам бракує навичок вирішення конфліктів. Вони часто жертвують автономією і індивідуальністю заради відчуття себе частиною пари. Знаходження певного балансу між потребою в самоті і прийняття самостійних рішень і заглибленістю у взаємини - виклик для будь-якого шлюбу. Пастка полягає в тому, щоб жертвувати автономією, а потім ображатися і дорікати партнера.

  2. Взаємодоповнюючі. Взаємодоповнюючі або підтверджують один одного пари мають середній рівень близькості, зберігаючи баланс між автономією і почуттям єднання. Вони підтверджують компетентність і цінність один одного, дорожать подружніми відносинами.

  Такі пари можуть потрапити в пастку рутини. Така пара може з тугою згадувати про часи романтичної любові.

  3. Уникають конфліктів. Це найбільш стабільний подружній стиль. Такі шлюби організовані відповідно до традиційних чоловічими і жіночими ролями. Цей стиль характеризує уникнення вираження сильних почуттів, особливо гніву, обмежена близькість, підкреслення значення дітей, сімейних та / або релігійних цінностей. Особливе значення у таких парах мають стабільність і відчуття родини. Для них важливіше надійність близькості, а сім'я важливіше відчуття себе парою.

  Інтенсивні почуття, особливо гнів, неприйнятні. Вираз сильних почуттів не заохочується. Уникнення конфліктів - типова реакція для таких пар.

  4. Емоційно експресивні. Це найбільш бурхливий, вибухонебезпечний і нестабільний подружній стиль, але разом з тим найбільш втягує, повний веселого запалу. Близькість подібна акордеон - то дуже тісний, то подібна непереборної прірви. Емоції, будь це радість або гнів, переживаються і виражаються в повну силу. Емоційно експресивні пари цінують «вулканічну» інтимність, вони не бояться конфліктів і гніву.

  Таким чином, в подружніх відносинах велике значення має самореалізація. Самореалізація через зобов'язання перед партнером і довірливе ставлення до нього - один з основних способів розвитку людиною свого внутрішнього потенціалу, для того щоб досягти духовної цілісності і відчувати задоволення від свого життя. Це форма самоактуалізації, яка робить можливим гармонійне поєднання багатьох різних аспектів особистості. Самореалізація через зобов'язання і довіра - це частина психічної еволюції особистості, опис якої було дано багатьма дослідниками в галузі теорії особистості, включаючи Юнга (1939, 1965), Гольдштейна (1939) та Адлера (1927). Ті, хто має зобов'язання і довіряють подружжя може успішно об'єднати свій досвід роздільного та спільного існування разом з почуттям пов'язаності з усім світом. Таке визначення того, що значить духовна повнота в тривалих відносинах.

  Якщо партнери не можуть досягти самореалізації за допомогою зобов'язань та довірливого ставлення, найчастіше вони повідомляють про відсутність почуття любові і про нездатність відчувати «зв'язок» зі своїм партнером. Це становить серйозну загрозу стабільності пари, а також здатності партнерів ефективно вистоювати три інших основоположних принципи-стійкості, соціальної підтримки та адаптації.

  У сучасних теоріях особистості по-різному описується процес самореалізації. Найпопулярніша і найбільш досліджена теорія особистості - гуманістична теорія особистості Маслоу (Maslow, 1970). Маслоу стверджував, що люди мають мотивацію діяти певним чином, щоб скоротити напругу. Іноді люди намагаються задовольнити потреби у виживанні або безпеці (D-потреб-ности - «дефіцітарние»). В інший час мотивацією виступає потреба в самоактуалізації та реалізації свого потенціалу (В-потреби - «пов'язані з буттям»). Задоволення D - потреб завжди повинно передувати задоволенню По-потреб. Таким чином, коли чоловік втомився, у нього не буде мотивації вести важлива розмова зі своєю дружиною - у нього виникне бажання відправитися спати.

  Так Маслоу описав ієрархію людських цінностей. Найсильніші і найбільш нездоланні - фізіологічні потреби в їжі, пиття, відпочинку, кисні, крово і сексуальних відносинах. Ці потреби будуть завжди превалювати над іншими потребами, якщо самоактуалізірованние рішення людини не будуть мотивувати його до стриманості в ім'я більш високих цілей. Далі слідують потреби в безпеці, які вимагають створення упорядкованого, стабільного і передбачуваного світу. На цьому рівні ми маємо домашній комфорт і передбачувану постійну роботу. Третій рівень потреб - це потреба належати кому-то і любити. Як тільки реалізовуються потреби в безпеці і людина відчуває психологічне задоволення, він починає прагнути реалізувати потребу в любові і прихильності. Потреби в любові і прихильності задовольняються головним чином подружжям, але групи в громаді, друзі і родичі також дуже важливі. Далі виникає потреба в реалізації почуття власної гідності. Коли задоволені нижчі потреби, стає важливим отримати повагу, визнання і статус від інших, а особливо від свого чоловіка. Найбільш вищі потреби - це потреби в самоактуалізації. Ці потреби варіюються в різних людей, але всі вони вказують на те, що людині необхідно реалізувати свій вищий потенціал.

  Маслоу вважав, що гарне психічне здоров'я є синонімом самоактуалізації. Як тільки всі наші потреби задоволені, ми здатні повністю реалізувати свій людський потенціал, і мотивовані використовувати цей потенціал безкорисливо, щоб сприяти добробуту інших. Самоактуалізірующіеся чоловік любить і приймає любов без усяких умов. Дослідження з самоактуалізації особистості, які проводив Маслоу, показали, що наступна група особистісних якостей асоціюються з оптимальним психічним здоров'ям:

  1. Вони можуть бачити реальність - не приймають на віру кривляння інших людей і розуміють більш глибокі мотиви інших людей так само, як і свої власні мотиви.

  2. Їх відрізняє свіжість сприйняття - вони живуть цим моментом, черпаючи натхнення в навколишніх образах і звуках.

  3. Вони здатні до вищих переживань - мають досвід виходу за межі свого «Я».

  4. У них висока ступінь етичного усвідомлення, і вони здатні розрізняти добро і зло.

  5. У них філософське почуття гумору.

  6. Їх відрізняють глибокі соціальні інтереси, і вони відчувають спорідненість з іншими людьми.

  7. Вони здатні встановлювати глибокі міжособистісні зв'язки.

  8. Вони демократично налаштовані і вільні від забобонів.

  9. У них є потреба в самоті, і вони здатні бути дуже відокремленими від інших, щоб слідувати наміченим курсом у своїх шуканнях.

  10. Самоактуалізірующіеся особистості автономні і незалежні.

  11. Самоактуалізірующіеся особистості відрізняються спонтанністю, скромністю і природністю.

  12. Самоактуалізірующіеся особистості вирішують проблем і мають відчуття місії в житті.

  13. Самоактуалізірующіеся особистості демонструють високу ступінь прийняття самих себе, інших і природи.

  14. Самоактуалізірующіеся особистості не слідують моді. Вони вважають за краще йти своїм шляхом.

  15. Самоактуалізірующіеся особистості - особистості у вищій мірі творчі [9, с. 419].

  Ясно, що самоактуализирующихся особа знаходиться в самому вигідному положенні, для того щоб розвивати життєздатні здорові подружні стосунки. І навпаки, подружні відносини, які є у вищій мірі задовільними, допомагають задовольнити D-потреби так, щоб людина могла швидше прийти до самоактуалізації.

  Незважаючи на те, що ми можемо сприймати багато чого в світі за допомогою п'яти почуттів, на думку гуманістичної психології, нам ніколи не буде доступний безпосередній досвід. Швидше, ми приходимо до розуміння себе побічно, через рефлексивні відносини з іншими. Близькі інші, особливо подружжя, є свого роду дзеркалом, яке ми використовуємо для того, щоб побачити наше справжнє «Я». Через це взаємодія з іншими людьми ми приходимо до розуміння своєї особистості (наприклад, чи є ми залежними, незалежними, веселими - депресивними), своїх потреб (наприклад, якими є наші сексуальні потреби, потреби у близькості, потреби в автономії, потреби у визнанні) і своїх цінностей (наприклад, наскільки важливі для нас діти, сім'я, ритуали, зобов'язання).

  Ці самі основні складові самопізнання можна виявити тільки через інтенсивну взаємодію з іншими. Іноді наші дружини представляють нам криве дзеркало, і тоді ми сердимося і відчуваємо обурення через відображення, яке бачимо. Але в цілому шлюб дає унікальну можливість дізнатися про те, що ми собою представляємо, і здійснити необхідні зміни, щоб стати тим, ким ми хочемо бути [9, с. 420].

  З розвитком шлюбу і відносин відбувається і особистісне зростання партнерів. Процес реалізації почасти йде паралельно зі зростанням духовності кожного з партнерів. Духовність можна описати як трансцендентне розуміння значення та мети в житті. Це бажання підкріпити свій об'єктивний досвід вірою. Духовність розглядається як завдання когнітивного розвитку, що стоїть перед дорослою людиною. Якщо людина вирішує завдання більш низького рівня, тобто завдання формування особистісної ідентичності і близькості, то пріоритет віддається спектру духовного розвитку як найважливішої особистісної завдання. Коли все відбувається належним чином, у людини з'являється бажання зрозуміти більш високі цілі свого життя, ніж матеріальні придбання і почуттєві задоволення.

  Незважаючи на те, що духовне зростання є особистою справою людини, духовно розвинених людей відрізняє щось спільне. Вони готові піти на компроміс, мають широкі погляди і не підкоряються догмам. Тут можна говорити про відданість ідеалам. Духовно розвинена людина розглядає життя в більш широкій палітрі ледь вловимих відтінків. Беззаперечні судження чорне і біле, правильно і неправильно - здаються штучними. Різні суперечки, компроміси і кризи в подружньому житті допомагають індивідам досягти більш глибокого розуміння, ледь помітних рівнів цього розуміння [9, 475].

  Шлюб, який триває не один рік, представляє ряд унікальних шляхів для духовних відкриттів і розвитку. Безумовно, тільки сама людина може відкрити для себе сенс життя. Але чоловік здатний допомогти людині рухатися по шляху самопізнання або захистити людину від тих шляхів, які дуже привабливі, але можуть відвести в невірному напрямку.

  Іноді значення життя розуміється саме в подружньому союзі. Це стає основою досконалого духовного шлюбу, тобто таких відносин, коли відбувається єднання життів партнерів. Такі люди приходять до розуміння того, що мета їхнього життя полягає в тому, щоб перебувати поруч з людиною, з яким вони пов'язані узами шлюбу, і піклуватися про нього. Незважаючи на те, що шлюб дає відповідь лише небагатьом, майже всі люди, які духовно розвиваються, поважають подружній союз і свого партнера за ту роль, яку той грає у виробленні мети і сенсу їх життя. Смисли житті бувають настільки ж різноманітними, як і саме життя. Тим не менш, в духовно розвинених парах спостерігається тенденція до того, що подружжя не схожі один на одного. Найважливіше, що вони щасливі і задоволені своїм шлюбом.

  Проблема полягає в тому, щоб визначити, що ж первинно. Або ці люди задоволені своїм шлюбом, бо ми досягли певної зрілості і виробили тверді принципи, мають певну дисциплінованість і емоційну енергію для того, щоб збагатити відносини. Або ж міцний шлюб культивує ці характеристики.

  Було проведено дослідження серед п'ятнадцяти пар, які перебували у шлюбі, щонайменше, тридцять років. Дослідники поставили перед собою завдання з'ясувати, що ж сприяло їх настільки довгого перебування разом (Robinson and Blanton, 1993). Ці рідкісні випадки можуть багато чому навчити нас, але дуже небагато дослідників звертаються до такого досвіду соціального контракту. У результаті дослідники виявили п'ять факторів: близькість, сексуальна сумісність, відданість, злагоду і релігійна орієнтація [9, с. 481].

  Подружжя хочуть близькості, яка необхідна їм для того, щоб підтримувати прекрасні відносини. Багато років досліджень пішли на те, щоб зрозуміти ті складові, з яких складається близькість. Нещодавно Мосс і Швебель (Moos and Schwebel, 1993) зробили загальний огляд різних визначень близькості в літературі і виявили понад шістдесят унікальних визначень. У процесі аналізу цих визначень вони виявили п'ять складових, які були спільними для різних визначень близькості. Першим було відчуття того, що є певні зобов'язання. У шлюбах, в яких відносини відрізняються близькістю, людина знає, що він може покластися на свого партнера, і той буде поруч з ним, розділяючи його радощі й прикрощі, допомагаючи всіма доступними способами. Далі йде емоційна близькість, коли люди відчувають бажання поговорити по телефону, коли їх розділяє відстань, відправляються в магазин разом, а не поодинці, думають про свою половину протягом дня, зазвичай вони прив'язані до свого чоловіка і дбають про нього. На третьому місці стоїть когнітивна близькість. Вона полягає в тому, що людина знає мрії, цінності, повсякденні події, страхи та упередження партнера, вони діляться цим один з одним. Четверта складова, фізична близькість, включає в себе обійми, дотики, поцілунки і ніжна любов, що у багатьох людей асоціюється зі словом близькість. На останньому місці стоїть взаємність. Подружжя переживали взаємність, коли у них були рівні віддають і отримують відносини, коли вони разом поділяли клопоти і винагороди. Таким чином, шматочок пирога, який ваша дружина принесла вам з офісною вечірки, може бути важливим проявом близькості.

  Остаточне визначення близькості можна представити наступними словами: «Близькість у тривалих романтичних відносинах визначається рівнем зобов'язань і позитивної емоційної, когнітивної та фізичної близькості, яку кожен переживає зі своїм партнером у взаємних відносинах» (Moss and Schwebel, 1993) [9, с. 482].

  Однією з духовних характеристик, яка зміцнює шлюб, є здатність по-справжньому прощати чоловіка за заподіяні кривди і необачні вчинки. Прощення відноситься до здатності забувати про злий намір і гасити гнів, спрямований на людей, після того як вони навмисно або ненавмисно образили вас. Прощення тягне за собою не неминуче забування, а щирі почуття довіри. Причина багатьох розлучень, можливо, криється в нездатності прощати. Здатність прощати - це воістину дар Божий, так як вона дозволяє людині вийти на більш глибокий, більш людяний рівень [9, с. 496].

  І все-таки навіть вище, ніж уміння прощати, можна поставити вміння приймати. Прийняття - це здатність не ображатися, не ображатися, не ставитися з презирством до наших подружжю. Це здатність бути терпимим і приймати те, що вони представляють, де вони знаходяться і як вони ставляться до нас, не йдучи на компроміс з нашим благополуччям і особистісним розвитком. Очевидно, коли партнери постійно відчувають на собі насильство (фізично, емоційно або вербально), це становить загрозу їх благополуччю та особистісному розвитку, і те, що може здаватися прийняттям, насправді є формою синдрому забитого чоловіка, залежного або уникає особистісного порушення або співзалежних стилю у стосунках. Ця прийняття може бути тоді, коли обоє досить непогано функціонують як разом, так і як окремі особистості.

  Мур (Moore, 1994) передбачає, що прийняття долі є дуже важливим моментом у прийнятті та прощення. Він радить людям розглядати відносини з зобов'язаннями як «іноді щасливі, а іноді образливі моменти. Тоді нас не будуть дивувати виникли випробування ». Якби несподівані повороти в шлюбі і труднощі, які загартовують, приймалися як щось неминуче, що подружжя не може прогнозувати, контролювати або запобігати, тоді вони не розходилися б в думках і з повагою ставилися б до таємничих явищ життя і долі. Замість того щоб стояти на позиції «це твоя вина», особливий акцент слід робити на тому, що «таємниці життя і труднощі, які вона подає нам у нашій подорожі», є недоторканними.

  Мур (1994) показує, як прийняття елемента долі може вивести з конфліктних ситуацій і зорієнтувати подружжя в напрямку ефективного вирішення проблем: «Фатальність у відносинах може виявитися не тільки незвичайними обставинами чи синхронними подіями, але також елементом в самих звичайних обставин, коли не слід брати на себе повну відповідальність за те, що сталося. Якщо кар'єра людини розвивається в певному напрямку, це розвиток може бути викликано почасти рішеннями і усвідомленими виборами, а почасти поступовим розкриттям душі; сюди підключаються невідомі сили і більш глибокі мотивації. Інколи подружжя витрачають дуже багато енергії і часу на обговорення того, що вже зроблені ними вибори могли виявитися більш ефективними, вони разом, при наявності певного рівня стриманості і сприйнятливості, розглядають дивні речі, які увійшли до їх життя ».

  Прийняття неконтрольованих елементів, що входять в життя пари, відкриває шлях до того, щоб пробачити партнера за те, що його дії чи думки не відповідали нашим прогнозам і не припускають особистої участі. Подібне прийняття дозволяє нам в найбільш складних ситуаціях відчути позитивний зв'язок з партнером, розширити наші власні здібності до зростання і гуманно шукати шляхи, які будуть ефективні в будь-який представленої ситуації.

  Таким чином, основне значення в подружніх відносинах мають морально-психологічні основи, на яких будуються стосунки подружжя.

  Сімейне життя вдала, якщо подружжя прийшло до згоди щодо взаємних прав та обов'язків. Кожен із подружжя має своє певне уявлення про те, які права і обов'язки повинні бути у «дружини», «чоловіка», що таке «хороший чоловік», що таке «хороша господиня». Обов'язки - це те, що чекає, а часто і вимагає іншої шлюбний партнер. Таким чином, права та обов'язки є зміст шлюбних ролей, що випливає із взаємодії двох «Я» в такій малій групі, якою є сім'я.

  Ефективність подружнього співпраці і кооперації в чому залежить від того, якою мірою між подружжям існує згода, яка грунтується на однаковій оцінці різних життєвих ситуацій, на обліку взаємних інтересів, на розумінні душевних переживань іншого шлюбного партнера.

  Глава 3 Експериментальне дослідження з виявлення ролі морально-психологічних основ у подружніх стосунках

   1. МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

  Для дослідження з виявлення ролі морально-психологічних основ у подружніх стосунках нами був проведений експеримент. В експерименті брали участь 10 подружніх пар (подружжя віком до 35 років, для всіх учасників експерименту шлюб перший, тривалість спільного життя від 1 року до 6 років).

  Мета експерименту: Виявити роль морально-психологічних основ у подружніх стосунках.

  Завдання:

  1. Вивчити прояви типів характеру в подружніх стосунках.

  2. Розглянути вплив самооцінки партнерів на подружні взаємини.

  3. Визначити узгодженість сімейних цінностей і рольових установок в подружній парі.

  4. Зробити висновок про роль морально-психологічних основ у подружніх стосунках.

  5. Розробити рекомендації щодо корекції подружніх відносин.

  Для вивчення прояву різних типів характеру в подружніх відносинах ми використовували тест Тімоті Лірі (див. додаток 1).

  Опитувальник являє собою набір, що складається з 128 характерологічних тверджень, тобто він дає опис особливостей людини на рівні характеру. Він призначений для вимірювання ступеня вираженості наступних властивостей:

  1. Домінантність, схильність до керівництва, лідерські дані.

  2. Впевненість у собі, самостійність.

  3. Непохитність, воля, наполегливість, консерватизм.

  4. Незалежність, відчуженість, холодність, дистанція в спілкуванні.

  5. Залежність, підпорядкованість, непристосованість.

  6. Невпевненість у собі, незрілість, несамостійність.

  7. Товариськість, товариськість, орієнтація на думку оточуючих.

  8. Чуйність, самопожертву, альтруїзм.

  Ступінь вираженості кожної властивості оцінюється за шестнадцатібалльной шкалою. При обробці підраховується кількість визначень, що відносяться до кожного властивості, обраних випробуваним.

  Для дослідження самооцінки подружжя ми використовували тест «Самооцінка» (див. додаток 2). Випробовуваним було запропоновано з 4 наборів якостей виписати ті, які вони вважають найбільш цінними. Потім кожен випробуваний в виписаних якостях повинен був виділити ті, якими він, на його погляд, реально володіє.

  Для визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок в подружній парі нами використовувалася методика «РОП», розроблена А. Н. Волкової. Дана методика входить в комплексну програму практичної роботи з подружньою парою (див. додаток 3).

  Методика «РОП» дозволяє визначити:

  1. Уявлення подружжя про значущість у сімейному житті сексуальних відносин, особистісної спільності чоловіка і дружини, батьківських обов'язків, професійних інтересів кожного з подружжя, господарсько-побутового обслуговування, моральної та емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці показники, відображаючи основні функції сім'ї, складають шкалу сімейних цінностей (ШСЦ).

  2. Уявлення подружжя про бажаний розподіл ролей між чоловіком і дружиною при реалізації сімейних функцій, об'єднані шкалою рольових очікувань і домагань (ШРОП).

  Кожному учаснику були видані бланки і тексти опитувальників з докладними інструкціями. Учасники самостійно відповідали на запропоновані питання. Потім проводилася інтерпретація методик, виявлялися «області конфлікту» у їхніх родинах.

  3. 2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Таблиці результатів і діаграми див у додатку 4.

  За тестом «Самооцінка» ми отримали такий результат:

  1. Низький рівень - 13%

  2. Нижче середнього - 0%

  3. Середній рівень - 15%

 1. Вище середнього - 22%

 2. Високий рівень - 15%

 3. Неадекватно висока - 35%

  За тестом Тімоті Ліріми визначили причини особистісних та міжособистісних конфліктів подружжя. Причинами особистісних конфліктів були названі:

  1. Шкала 4 - Негативний лідерство (підозрілість, образливість, самодурство, невдале прагнення лідирувати) - 48%.

  2. Шкала 1 - Бажання домінувати (мати успіх, значення в очах інших, розпоряджатися) - 20%.

  3. Шкала 3 - Консерватизм (дратівливість, досягнення мети будь-якими засобами; якщо зустрічає опір, проявляє агресію) - 25%.

  4. Шкала 7 - Конформізм (сугестивність, страх громадської думки) - 7%.

  Було відзначено, що консерватизм, прагнення домінувати властиві людям із завищеною самооцінкою, у той час як негативне лідерство і конформізм виявляються людьми з низьким і нижче середнього рівнем самооцінки.

  Причини міжособистісних конфліктів подружжя:

  1. Шкала 4 - Негативний лідерство (підозрілість, образливість, самодурство, невдале прагнення лідирувати) - 58%.

  2. Шкала 1 - Бажання домінувати (мати успіх, значення в очах інших, розпоряджатися) - 23%.

  3. Шкала 5 - Поступливість (комплекс неповноцінності, соціальна непристосованість, збиткова самооцінка) - 15%.

  4. Заперечують наявність конфлікту - 4%.

  У сфері міжособистісних конфліктів так само простежується пряма залежність від самооцінки учасників. У подружніх парах виникає конфлікт,

   1. коли обидва партнери мають високу самооцінку і прагнуть домінувати у відносинах;

   2. коли обидва партнери мають занижену самооцінку, занадто невпевнені і не знаходять підтримку один в одного;

   3. коли один з партнерів має високу, а інший партнер - низьку самооцінку (перший незадоволений зайвої поступливістю другого, не бажає опікувати його, шукає співпраці, а не підпорядкування).

  За методикою «РОП» ми отримали, що 56% подружжя надають значимість сексуальних відносин у подружжі, установка на особистісну ідентифікацію з партнером діагностована тільки в 23%. Низький показник по даній шкалі може свідчити про встановлення подружжя на особистісну автономію, що є наслідком міжособистісного конфлікту. Установка дружини (чоловіка) на реалізацію господарсько-побутових функцій сім'ї діагностована у 38% опитаних. Це свідчить про наявність вимог чоловіка (дружини) до участі чоловіка в організації побуту, про велике значення мають господарсько-побутових умінь і навичок партнера. 67% подружжя, які брали участь у дослідженні, надають великого значення батьківських обов'язків, вважають батьківство основною цінністю, концентрує навколо себе життя сім'ї. Наявність установки чоловіка (дружини) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, громадської) для стабільності шлюбно-сімейних відносин ми констатували у 42% опитаних. Це показник значущості для чоловіка (дружини) позасімейних інтересів, що є основними цінностями в процесі міжособистісної взаємодії подружжя. Установку чоловіка (дружини) на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу ми констатували у 18% опитаних. Цей показник може позначати значущості для чоловіка (дружини) взаємною моральної та емоційної підтримки членів сім'ї, орієнтація на шлюб як середовище, яке сприятиме психологічної розрядки і стабілізації. Низький показник по даній шкалі свідчить про наявність конфлікту в сім'ї. Установку чоловіка (дружини) на значимість зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди ми виявили у 59% опитаних. Це показник показник орієнтації чоловіка (дружини) на сучасні зразки зовнішнього вигляду.

  Висновок:

  У результаті проведеної діагностики, були виявлені «зони конфлікту» кожної сім'ї. Порівняльний аналіз даних за тестом «Самооцінка» і особистісному блоку тесту Т. Лірі показав, що більшість внутрішньоособистісних конфліктів пов'язано із заниженою або неадекватно високою самооцінкою учасників. У свою чергу, внутрішньоособистісні конфлікти часто породжують міжособистісні конфліктні ситуації, сімейні конфлікти. Так, людина з неадекватно високою самооцінкою «пригнічує» свого партнера, мало цікавиться його думкою, схильний недооцінювати його позитивні якості. 48% учасників експерименту причиною сімейних конфліктів вважали «негативний лідерство» свого партнера, 20% - прагнення домінувати у стосунках. Люди з заниженою самооцінкою схильні до самобичеванию, безініціативні і несамостійні. Такий чоловік не здатний надати підтримку своєму партнеру в складній ситуації, часто перебуває у пригніченому стані, що також призводить до складнощів у сімейному житті.

  Результати діагностики за методикою «РОП» підтверджують результати тесту Т. Лірі. Лише невелика кількість опитаних подружжя прагнуть до особистісної ідентифікації з шлюбним партнером (23%), розцінюють сім'ю, як середовище, яке сприятиме психологічної розрядки і стабілізації (18%). Все це свідчить про наявність сімейних конфліктів. Подружжя надають великого значення батьківських обов'язків, сексуальних відносин у шлюбі та реалізації господарсько-побутових функцій. Також, значимими є для подружжя зовнішня, позасімейних соціальна активність і відповідність зовнішнього вигляду сучасним зразкам.

  3. 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ

  Отже, проведене нами дослідження підтвердило особливу роль морально-психологічних основ у подружніх стосунках. Таким чином, нашу гіпотезу можна вважати доведеною.

  Для корекції виявлених в нашому дослідженні зон сімейних конфліктів, можна рекомендувати сімейним парам участь у заняттях за спеціальною програмою (див. додаток 5).

  Мета програми: Психологічна корекція сімейних відносин.

  Завдання програми:

  1. дослідження психологічної проблеми кожної родини і надання їй допомоги в її розв'язанні;

  2. зміна неадаптівних стереотипів поведінки та досягнення адекватної соціальної адаптації;

  3. придбання знань про закономірності життя сім'ї як основи для біліше ефективного і гармонійного спілкування;

  4. сприяння процесу особистісного зростання, реалізації людського потенціалу; відчуття щастя;

  5. усунення хворобливих симптомів; відповідних різним емоційним проблемам.

  Висновок

  Проблема подружніх відносин, інакше кажучи сімейна проблематика, в останні десять років займає у вітчизняній психологічній науці дуже помітне місце. З року в рік зростає кількість виконуваних досліджень і публікацій, проводяться спеціальні симпозіуми, успішно захищаються дисертації, робляться доповіді на конференціях самої різної спрямованості. Наукова та практична значимість сім'ї як об'єкта психологічного дослідження і впливу зумовлює і подальше зростання уваги до цієї теми.

  Звичайно, вкрай важко передбачити, які саме аспекти інституту сім'ї та сімейних відносин виявляться найближчим часом у центрі уваги дослідників. Пророцтва достатньо авторитетних міжнародних джерел вказує як найбільш ймовірних, з точки зору пріоритетності, на теми, пов'язані з нетрадиційними формами сімейної організації (підліткові шлюби, шлюби за розрахунком, шлюби за контрактом), із забезпеченням якості шлюбу і на ряд інших. Такі прогнози викликані певними змінами, що відбуваються зараз з самим інститутом сім'ї.

  Найбільш важливим, з точки зору багатьох дослідників є факт зміни відносин між сім'єю і особистістю. Якщо раніше включеність у родину була необхідним чинником соціального і навіть фізичного виживання, то зараз це забезпечує задоволення інших, більш високих потреб. Відносна свобода індивіда від сім'ї, особливо в разі усвідомлення цієї свободи, призводить до зміни характеру сприйняття людиною своїх сімейних відносин - найбільш важливими як суб'єктивно, так і об'єктивно, стають не споріднені, як би задані, що не залежать від волі суб'єкта зв'язку, а відносини між подружжям, що є результатом вільного вибору. Саме подружні відносини стають центральними з точки зору оцінки своєї сім'ї як успішної або неспішної, вони в максимальному ступені впливають на якість шлюбу. Принциповим для сім'ї є питання сімейної індивідуалізації, тобто вироблення свого власного стилю подружнього спілкування, що включає в себе способи контактів з оточуючими, прийняття рішень, методів подолання розбіжностей і виходу з кризи і т. д.

  Останнім часом, коли обговорюються основні зміни, які повинні бути досягнуті в нашому суспільстві, одним з головних з них називається гуманізація ставлення людей один до одного [9]. Гуманізація повинна охопити як офіційні, так і неофіційні взаємозв'язку людей на виробництві, у сфері обслуговування, у навчальних і лікувальних установах і ще більшою мірою - в сім'ї, подружніх стосунках. І в цьому плані на психологічну науку лягає велика відповідальність. Вона повинна через всі доступні їй канали (участь у підготовці та перепідготовці лікарів, педагогів, керівників різних рангів, працівників сфери обслуговування, народні та батьківські університети, службу сім'ї і т. п.) давати знання людям різного віку про особистості, про характер людини, про закономірності міжособистісної взаємодії.

  Дослідження міжособистісних подружніх відносин, проведені як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями, переконують нас в одному: неможливо насильно зробити людей щасливими, але розроблені фахівцями та апробовані методики психодіагностики подружніх відносин переконують у головному: можна допомогти подружнім парам вціліти у родині, яким вони ще дорожать , дати один одному ще один шанс почати все спочатку.

  Список літератури

  1. Авер'янов О.М. Системне пізнання світу: методологічні проблеми. - М.: Політвидав, 1985. - 263 с.

  2. Альошина Ю.Є. Індивідуальне та сімейне психологічне консультування. - М.: Думка, 1993. - 175 с.

  3. Альошина Ю.Є. Задоволеність шлюбом і взаємне сприйняття подружніх парах з різним стажем сімейного життя: Дисс .... канд. психол. наук. - М., 1995. - 250 с.

  4. Альошина Ю.Є. Цикл розвитку сім'ї: дослідження і проблеми / / Вісник МГУ. Сер. 14. Психологія. - 1987. - N 2.

  5. Антонов О.І. , Медков В.М. Соціологія сім'ї. - М.: Проспект, 1996. - 355 с.

  6. Антонюк О.В. Уявлення подружжя про розподіл ролей і становлення рольової структури молодої сім'ї: Автореф. дис. ... Канд. психол. наук. - М., 1992. - 24 с.

  7. Бейкер К. Теорія сімейних систем М. Боуена / / Питання психології. - 1991. - N 6.

  8. Бендлер Р., Гріндер Дж., Сатир В. Сімейна терапія. - Воронеж: НВО «МОДЕК», 1993. - 128 с.

  9. Бодальов А. А. Проблеми гуманізації міжособистісного спілкування та основні напрямки їх психологічного вивчення / / Питання психології. - 1989. - N 6. С. 74-75.

   1. Бойко В.В. Малодетная сім'я (соціально-психологічний аспект). - М.: Думка, 1988. - 24 с.

   2. Боуен М. Духовність і особистісно-центрований підхід / / Питання психології. - 1992. - № 3 - 4. С. 24 - 33.

   3. Варга А. Я. Системна сімейна психотерапія. - СПб. : Йдеться, 2001. - 144 с.

   4. Вітьок А. Проблеми подружнього добробуту. - М.: Наука, 1988. - 266 с.

   5. Волкова О.М. , Трапехнікова Т. М. Методичні прийоми діагностики подружніх відносин / / Питання психології. - 1985. - N 5.

   6. Виготський Л. С. Питання дитячої психології. - СПб. : Союз, 1999. - 224 с.

   7. Гозман Л.Я. , Альошина Ю.Є. Соціально-психологічні дослідження сім'ї: проблеми та перспективи / / Вісник МГУ. Сер. 14. Психологія. - 1985. - № 4. С. 10 - 20.

   8. Голод С. Стабільність сім'ї: соціологічний та демографічний аспекти. - Л.: Думка, 1984. - 325 с.

   9. Гурко Т.А. Вплив дошлюбного поведінки на стабільність молодої сім'ї \ \ Соціологічні дослідження. - 1982. - № 2. С. 88-93.

   10. Гуслякова Л.Г. Кувшиннікова В.А. Сім'я в уявленнях молоді: Сім'я як об'єкт соціальної роботи / / Соціальна робота. - Вип. 7. - 1993. С. 24.

   11. Єлізаров О.М. Введення в психологічне консультування: Навчальний посібник. - М.: МГОПУ ім. М. А. Шолохова, Інститут сфери соціальних відносин, 2002. - 284 с.

   12. Ігрова сімейна психотерапія / Под ред. Шеффер Ч., Кері Л. - СПб. : Питер, 2000. - 384 с.

   13. Калмикова Е.С. Психологічні проблеми перших років подружнього життя / / Питання психології. - 1983. - № 3. С. 83 - 89.

   14. Кернберг О. Відносини любові: Норма і патологія. - М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 278 с.

   15. Клочко В.Є. Персоніфікація цінностей як механізм морального виховання / / Шляхи формування моральних основ особистості школяра. Проблеми. Методика. Досвід: Тези конференції. - Барнаул, 1997. С. 234 - 236.

   16. Клочко В. Саморегуляція мислення і його формування. - Караганда: Вид-во КДУ, 1987. - 94 с.

   17. Клочко В.Є. , Галажінскій Е.В. Самореалізація особистості: системний погляд. - Томськ: ТГУ, 1999. - 154 с.

   18. Князєва О.М. , Курдюмов С.П. Синергетика як нове світобачення: діалог з І. Пригожиним / / Питання філософії. - 1992. - № 12. С. 3 - 20.

   19. Ковальов С.В. Психологія сучасної сім'ї: Інформаційно-методичні матеріали до курсу «Етика і психологія сімейного життя»: Книга для вчителя. - М.: Просвещение, 1988. - 164 с.

   20. Котовська М.Г. , Шалигіна Н.В. Чи зробить російська жінка щасливим свого чоловіка? / / Соціологічні дослідження. - 1995. - № 4.

   21. Крайг Г. Психологія розвитку. - СПб. : ВІЧЕ, 2000. - 422 с.

   22. Кратохвіл С. Психологія сімейно-сексуальних дисгармоній. - М.: СФЕРА, 1998. - 256 с.

   23. Кригіна М.М. Діагностика подружніх і дитячо-батьківських відносин. Навчальний посібник. - Магнітогорськ, 1999. - 88 с.

   24. Куликова Н.І. та ін Молода сім'я: шляхи вирішення проблем / / Матеріали і наукові доповіді 1 міжнародній науково-практич. Конференції, присвяченій 10-річчю становлення професійної соц. роботи в Росії. Т. 1. - Новосибірськ, 2001. - 454 с.

   25. Купріянчік Л. Психологія кохання. - М.: Проспект, 1998. - 178 с.

   26. Куттер П. Любов, ненависть, заздрість, ревнощі. - СПб. : ВІЧЕ, 1998. - 250 с.

   27. Левкович В.П. , Зуськова О. Е. Методика діагностики подружніх відносин. / / Питання психології. - 1987. - N 4.

   28. Чоловік і жінка в сучасному світі: мінливі ролі та образи. - М.: Думка, 1999. - 262 с.

   29. Навайтіс Г. Сім'я в психологічній консультації. - М.: Московський психолого-соціальний інститут, Воронеж: НВО "МОДЕК", 1999. - 224 с.

   30. Обозова О.М. , Штільбанс В.І. Аксіоми подружжя (Психологія подружніх відносин). - Л.: Наука, 1984. - 288 с.

   31. Обозов М.М. , Обозова О.М. Діагностика подружніх труднощів / / Психологічний журнал. - Т. 3. - 1982. - № 2. С. 147-151.

   32. Олійник Ю.М. Дослідження рівнів сумісності в молодій сім'ї / / Психологічний журнал. - 1986. - Т. 7. - N 2.

   33. Панкова Л.М. Біля порога сімейного життя. - М.: Просвещение, 1991. - 116 с.

   34. Пезішкіан Н. Позитивна сімейна психотерапія: родина як терапевт. - М.: Сенс, 1993. - 332с.

   35. Петровський В.А. Особистість у психології: парадигма суб'єктності. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 1996 - 512 с.

   36. Психологія сімейних відносин з основами сімейного консультування / Под ред. Є.Г. Сіляевой. - М.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 192 с.

   37. Пейдж С. Подружнє життя: шлях до гармонії. - М.: Просвещение-АСТ, 1995. - 357 с.

   38. Савінов Л. І. Сім'я і суспільство: історія, сучасність та погляд у майбутнє. - Саранськ, 1992. - 264 с.

   39. Сатир В. Ви і ваша сім'я. - М.: Квітень Прес, ЕКСМО-Прес, 2001. - 302 с.

   40. Сім'я в уявленнях сучасної людини. - М.: Просвещение, 1990. - 394 с.

   41. Сім'я на порозі XXI століття. - М.: Наука, 1999. - 376 с.

   42. Скіннер Р., Клінз Дж. Сім'я і як у ній вціліти. - М.: Прогрес, 1995. - 352 с.

   43. Столін В.В. та ін Опитувальник задоволеності шлюбом / / Вісник Московського університету. Сер. 14. Психологія. - 1984. - N 2. C. 54-61.

   44. Сисенко В.А. Подружні конфлікти. - М.: Просвещение, 1993. - 219 с.

   45. Тащева А.І. Образи ідеальних і реальних партнерів по шлюбу і дітей в сім'ї / / Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції. - Іваново, 2002. С. 47 - 51.

   46. Трофімова Ю.В. Общепсихологический підхід до вивчення сім'ї / / Соціальна робота в Сибіру: Матеріали науково-практичної конференції. - Новосибірськ, 2004. - 413 с. С. 93-104.

   47. Тюгашев Є.А. , Попкова Т.В. Семьеведеніе: Навчальний посібник. - К.: СібУПК, 2002. - 183 с.

   48. Фрімен Д. Техніки сімейної психотерапії. - СПб. : Питер, 2001. - 384 с.

   49. Харчев А.Г. Шлюб і сім'я в СРСР. - М.: Думка, 1979. - 248 с.

   50. Чудова С.. Планування сім'ї: Методичні рекомендації до курсу. - Барнаул, 1998. - 52 с.

   51. Шапіро Б.Ю. Від знайомства - до шлюбу. - М.: Просвещение, 1989. - 166 с.

   52. Ейдеміллер Е.Г. , Юстицкис В.В. Сімейна психотерапія. - Л. : Медицина, 1990. - 469 с.

   Додаток 1

   Тест Тімоті Лірі

   Техніка проведення: Даний опитувальник може бути застосований для вивчення психологічної сумісності двох і більше людей, аналіз причин конфліктів, взаємних поступок, переваг, очікувань.

   Випробуваний відповідає на анкету кілька разів з іншими інструкціями, наприклад: «Я», «Ідеальне« Я »,« Моя дружина »,« Мій ідеал дружини ». Цю ж роботу виконує партнер випробуваного.

   При індивідуальному обстеженні кожному випробуваному видається текст опитувальника і у відповідь бланк, при груповому - кожному випробуваному видається відповідний бланк, а стомлений матеріал зачитується психологом, причому на кожну відповідь дається 5-8 секунд. Перед проведенням тестування слід звернути увагу випробовуваних на те, що твердження опитувальника сформульовані в третій особі, і від них вимагається вміння поглянути на себе зі сторони.

   Потім відбувається підрахунок результатів і побудова профілю особистості випробуваного. Приклад такого профілю наведений на малюнку.

   Для складання профілю особистості випробуваного підраховується кількість тверджень, віднесених до себе тестованим, по кожній з восьми шкал окремо. Перша ступінь вираженості властивості за цією шкалою характеризує адаптивний варіант поведінки, третій ступінь - дезадаптивних варіант. Діапазон прояву властивостей ділиться приблизно на 3 зони: перша від 0 до 6; друга від 7 до 11; третя від 12 до 16.

   Інтерпретація:

   Даний опис характеризує високий ступінь вираженості кожної властивості, що зустрічається не так часто.

   Шкала 1. Домінування. Експансія влади: чим її більше, тим краще, бажання мати вагу, значення в очах інших, мати успіх, розпоряджатися. Мотивація боротьби, агресії, завоювання. Марнолюбний тип лідера.

   Шкала 2. Впевненість у собі; егоцентризм, незалежність, егоїстичний раціоналізм (діловитість щодо всього, що може принести добробут особисто йому, активний вибір собі корисного, щодо ж іншого - байдужість.) У відносинах з іншими людьми - дипломатія; поступки, якщо це дасть позитивний особистий результат і, опір, якщо це загрожує особистому спокою і комфорту. Лідер егоїстичний, честолюбний.

   Шкала 3. Консерватизм. Ригідність реакцій, сила волі, наполегливість у досягненні мети - будь-якими засобами; відкритий, прямолінійний, дратівливий; якщо зустрічає опір, проявляє агресію, недружелюбність, гнів. Не йде на поступки і компроміси, упертий з принципу. Тип лідера авторитарний. Відсутність емпатії, садистські тенденції.

   Шкала 4. Негативний, невдалий лідер. Завжди в опозиції, недовірливий, чинить опір будь-якого впливу, постійно відстоює свою позицію, навіть якщо на неї ніхто не зазіхає. Боротьба, але не активна, а оборонна. Таємне марнославство, підозрілість, мстивість, образливість, самодурство.

   Шкала 5. Поступливість. Комплекс провини і неповноцінності, соціальна непристосованість і збиткова самооцінка. Самобичування, неініціативною, боязкість.

   Шкала 6. Залежність. Незрілість, інфантильність, несамостійність. Пошук опіки сильних осіб, керівництва, допомоги: ведений, антідомінантний.

   Шкала 7. Конформізм. Орієнтація на думку оточуючих, боязнь громадської думки, пошук соціального схвалення, сугестивність. У групі товариський, сонастраиваться з усіма, активно співпрацює з лідером; якщо виявляється лідером, то демократичного типу.

   Шкала 8. Чуйність. Емпатія, емоційна реактивність, чутливість до поведінки інших. Вміння співпереживати, альтруїзм. Служіння ідеалу чи ідолу, самовіддача, безкорисливість - материнський тип відносин з людьми. Опіка над слабкими і беззахисними. Людина совісний, обов'язковий, виконавчий. Дорожить думкою навколишніх.

   Додаток 2

   Тест «Самооцінка»

   Інструкція:

   Кожна людина має певні уявлення про ідеал, найбільш цінні властивості особистості. На ці якості люди орієнтуються в процесі самовиховання. Які якості ви найбільше цінуєте в людях? У різних людей ці уявлення неоднакові, а тому не збігаються результати самовиховання. Які ж уявлення про ідеал є у вас? Розібратися в цьому вам допоможе наступне завдання, яке виконується в два етапи.

   ЕТАП I

   1. Розділіть аркуш паперу на чотири рівні частини, позначте кожну частину римськими цифрами I, II, ІІІ, IV.

   2. Дано чотири набору слів, що характеризують позитивні якості людей. Ви повинні в кожному наборі якостей виділити ті, які більш значимі і цінні для Вас особисто, яким Ви віддаєте перевагу перед іншими. Які це якості і скільки їх кожен вирішує сам.

   3. Уважно прочитайте слова першого набору якостей. Випишіть у стовпчик найбільш цінні для вас якості разом з їх номерами, що стоять зліва. Тепер приступайте до другого набору якостей - і так до самого кінця. У результаті ви повинні отримати чотири набори ідеальних якостей. (Виписувати потрібно тільки самі якості, а не їх визначення).

   ЕТАП II

   Уважно розгляньте якості особистості, виписані вами з першого набору, і знайдіть серед них такі, якими ви володієте реально. Обведіть цифри при них гуртком. Тепер переходьте до другого набору якостей, потім до третього я четвертому.

   Обробка:

    1. Підраховується кількість «реальних» якостей - Р.

    2. Підраховується кількість «ідеальних» якостей - І.

    3. Обчислюється їх процентне співвідношення.

    4. Результат зіставляється з оцінною шкалою.

   Психодіагностична шкала

   Рівень самооцінки


   Пол

   Неадекватно низький

   Низький

   Нижче середнього

   Середній

   Вище середнього

   Високий

   Неадекватно високий

   Чоловіки

   0-10

   11-34

   35-45

   46-54

   55-63

   64-66

   67

   Жінки

   0-15

   16-37

   38-46

   47-56

   57-65

   66-68

   69

   Додаток 3

   Методика «РОП» Волкової А. Н.

   Оснащення:

   1. Два набору по 36 карток з щільного паперу, (картону). На кожну картку наноситься номер і текст судження (див. додаток).

   2. Два набору по 4 картки-класифікатора з однією з наступних написів на кожній: «Повністю згоден», «Загалом це правильно», «Це не зовсім так», «Це неправильно».

   Порядок роботи: Подружжю пропонується самостійно ознайомитися з набором тверджень, відповідних їх статі, і з наступного письмовій інструкцією: «Шановний товариш! На запропонованих Вам картках надруковані різні твердження про шлюб, сім'ю, стосунки чоловіка та дружини. Перед Вами лежать чотири картки з надрукованими варіантами відповідей: «Повністю згоден», «Загалом це правильно», «Це не зовсім так», «Це неправильно». Уважно читаючи кожне твердження, розподіліть всі картки відповідно до цих чотирьох варіантів відповідей. Якщо Ви повністю поділяєте твердження, покладіть його під карткою «Повністю згоден». Якщо Ви вважаєте, що твердження вірне, але з невеликими застереженнями і доповненнями, покладіть його під карткою «Загалом це правильно». Якщо твердження здається Вам непридатним для Вас, але в ньому є щось, з чим Ви згодні, покладіть його під карткою «Це не зовсім так». Якщо Ви категорично не згодні з твердженням, покладіть його під карткою «Це неправильно». Розподіляючи картки з твердженнями на чотири групи, постарайтеся висловити Вашу особисту думку, а не те, що прийнято серед Ваших близьких і друзів. Дякуємо за участь у психологічному обстеженні ».

   Після виконання подружжям завдання, консультант реєструє відповіді чоловіка і дружини в протоколі консультаційного дослідження (форма): твердження, віднесене до групи «Повністю згоден» оцінюється в 3 бали, віднесене до групи «Загалом це правильно» - у 2 бали, віднесене до групи «Це не зовсім так» - в 1 бал і віднесене до групи «Це неправильно»-в 0 балів. Тут же в протоколі консультант підсумовує бали по кожному показнику шкали сімейних цінностей (ШСЦ). За двома першими показниками ці результати будуть підсумковими і переносяться в останній рядок протоколу. Підсумкові бали інших показників обчислюються як полусумма балів за подшкалам «очікування» і «домагання».

   Протокол (форма)

   Прізвище, ім'я, по батькові ________________

   Дата дослідження ___________20__ р.

   Возраст________________ Сімейний стаж ____________________

   Кількість дітей

   Консультаційний дослідження сімейних цінностей

   Шкала сімейних цінностей

   карт.

   Бали

   карт.

   Бали

   Загальний показник

   Інтимно-сексуальна

   1

   2

   3

   Σ =
   Особистісна ідентифікація з чоловіком

   4

   5

   6

   Σ =
   Господарсько-побутова

   Очікування

   Домагання   7


   22
   8


   23
   9


   24
   Σ =


   Σ =   Батьківсько-виховна

   10


   25
   11


   26
   12


   27
   Σ =


   Σ =   Соціальна активність

   13


   28
   14


   29
   15


   30
   Σ =


   Σ =   Емоційно-психотерапевтична

   16


   31
   17


   32
   18


   33
   Σ =


   Σ =   Зовнішня привабливість

   19


   34
   20


   35
   21


   36
   Σ =


   Σ =   Інтерпретація шкал сімейних цінностей.

   1. Шкала значущості сексуальних відносин у шлюбі. Високі оцінки (7-9 балів) означають, що чоловік (дружина) вважає сексуальну гармонію важливою умовою подружнього щастя, ставлення до чоловіка (жінки) істотно залежить від оцінки її (його) як сексуального партнера. Низькі оцінки (менше 3 балів) інтерпретуються як недооцінка сексуальних стосунків у шлюбі.

   2. Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на особистістю ідентифікацію з шлюбним партнером: очікування спільності інтересів, потреб, ціннісних орієнтації, способів проведення часу. Низькі оцінки (менше 3 балів) припускають установку на особисту автономію.

   3. Шкала, що визначає установку дружини (чоловіка) на реалізацію господарсько-побутових функцій сім'ї. Ця шкала, як і наступні, має дві подшкали. Подшкал «рольові очікування» - оцінки розглядаються як ступінь очікування від партнера активного виконання побутових питань. Чим вище оцінки за шкалою рольових очікувань, тим більше вимозі пред'являє чоловік (дружина) до участі чоловіка в організації побуту тим більше значення мають господарсько-побутові вміння і навички партнера. Подшкал «рольові домагання» відображає установки на власний активну участь у веденні домашнього господарства. Загальна оцінка шкали розглядається як оцінка чоловіком (дружиною) значимості побутової організації сім'ї.

   4. Шкала, що дозволяє судити про ставлення чоловіка (дружини) до батьківських обов'язків. Подшкал «рольові очікування» показує вираженість установки чоловіка (дружини) на активну батьківську позицію шлюбного партнера. Подшкал «рольові домагання» відображає орієнтацію чоловіка (дружини) на власні обов'язки по вихованню дітей. Загальна оцінка шкали розглядається як показник значущості для чоловіка (дружини) батьківських функцій. Чим вище оцінка шкали, тим більшого значення надає чоловік (дружина) ролі батька (матері), тим більше він (вона) вважає батьківство основною цінністю, концентрує навколо себе життя сім'ї.

   5. Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, громадської) для стабільності шлюбно-сімейних відносин. Подшкал «рольові очікування» вимірює рівень орієнтації чоловіка дружини) на те, що шлюбний партнер повинен мати серйозні професійні інтереси, грати активну суспільну роль. Подшкал «рольові домагання» ілюструє вираженість власних професійних потреб чоловіка (дружини). Загальна оцінка шкали розглядається як показник значущості для чоловіка (дружини) позасімейних інтересів, що є основними цінностями в процесі міжособистісної взаємодії подружжя.

   6. Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу. Подшкал «рольові очікування» вимірює рівень орієнтації чоловіка (дружини) на те, що шлюбний партнер візьме на себе роль емоційного лідера сім'ї у питаннях: корекція психологічного клімату, надання моральної та емоційної підтримки, створення «психотерапевтичної атмосфери». Подшкал «рольові домагання» показує прагнення чоловіка (дружини) бути сімейним «психотерапевтом». Загальна оцінка шкали розглядається як показник значущості для чоловіка (дружини) взаємною моральної та емоційної підтримки членів сім'ї, орієнтація на шлюб як середовище, яке сприятиме психологічної розрядки і стабілізації.

   7. Шкала, що відображає установку чоловіка (дружини) на значимість зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди. Подшкал «рольові очікування» відображає бажання чоловіка (дружини) мати зовні привабливого партнера. Подшкал «рольові домагання» ілюструє установку на власну привабливість, прагнення модно і красиво одягатися. Загальна оцінка шкали розглядається як показник орієнтації чоловіка (дружини) па сучасні зразки зовнішнього вигляду.

   Додаток 4

   Результати експерименту

   Тест Тімоті Лірі (Особистий конфлікт)

   Шкала 1 Домінування 20%

   Шкала 2 Егоцентризм 0%

   Шкала 3 Консерватизм 25%

   Шкала 4 Негативний, невдалий лідер 48%

   Шкала 5 Поступливість 0%

   Шкала 6 Залежність 0%

   Шкала 7 Конформізм 7%

   Шкала 8 Чуйність 0%

   Ні конфлікту 0%

   Тест Тімоті Лірі (Міжособистісний конфлікт)

   Шкала 1 Домінування 23%

   Шкала 2 Егоцентризм 0%

   Шкала 3 Консерватизм 0%

   Шкала 4 Негативний, невдалий лідер 58%

   Шкала 5 Поступливість 15%

   Шкала 6 Залежність 0%

   Шкала 7 Конформізм 0%

   Шкала 8 Чуйність 0%

   Ні конфлікту 4%

   Тест «Самооцінка»

   Низький рівень 13%

   Нижче середнього 0%

   Середній рівень 15%

   Вище середнього 22%

   Високий рівень 15%

   Неадекватно висока 35%

   Методика «РОП»

   Шкала 1 Значимість сексуальних відносин у шлюбі 56%

   Шкала 2 Установка чоловіка (дружини) на особистістю ідентифікацію з шлюбним партнером 23%

   Шкала 3 Установка дружини (чоловіка) на реалізацію господарсько-побутових функцій сім'ї 38%

   Шкала 4 Ставлення чоловіка (дружини) до батьківських обов'язків 67%

   Шкала 5 Установка чоловіка (дружини) на значимість зовнішньої соціальної активності (професійної, громадської) для стабільності шлюбно-сімейних відносин 42%

   Шкала 6 Встановлення чоловіка (дружини) на значущість емоційно-психотерапевтичної функції шлюбу 18%

   Шкала 7 Встановлення чоловіка (дружини) на значимість зовнішнього вигляду, його відповідності стандартам сучасної моди 59%

   Додаток 5

   План програми психологічної корекції сімейних відносин

   блоку програми

   Назва блоку програми

   Вправи

   Тривалість


   Вступне заняття

   «Правила групи», «Девіз», «Хто я?», «Контраргументи».

   1:00

   1

   «Розвиток довіри»

   «Настрій», «Сліпий і поводир», «Тільки разом», Скульптура «Недовіра-довіра», «Подарунок», «Побажання», «Автобус», «Переляканий їжачок», «Відкрите вираження почуттів», «Лінії», « Живі руки »,« Матеріалізація ніжності »,« Старі фотографії ».

   6:00

   2

   «Вирішення конфліктів»

   Рольова гра «Вирішення конфлікту», «Східні вірші», «Некорисний розмова», «Розповідь - естафета», «Солом'яний вежа», «Порівняння цінностей», «Швидкі перетворення», «Екокарта», «Закінчи пропозиції», «дотягнемо до зірок ».

   6:00


   Заключне

   заняття

   «Будуємо місто», «Побажання», «Чемодан в дорогу».

   1:00

   Приклади вправ

   «Хто я?».

   Інструкція: Візьміть аркуш паперу і дайте відповідь на питання «Хто я?» Кілька разів.

   Після цього учасники зачитують написане і дають пояснення.

   «Контраргументи».

   Візьміть аркуш паперу і поділіть його вертикальної рисою на 2 частини. Зліва в колонку «невдоволення собою» запишіть все те, чим ви незадоволені в, собі саме сьогодні, зараз.

   Потім, на кожне невдоволення приведіть контраргументи, тобто те, що можна протиставити, ніж ви і навколишні вас люди задоволені вже зараз і запишіть у колонку «прийняття себе».

   По-закінчення завдання - спільне обговорення.

   «Настрій».

   Інструкція: «Нехай кожен з вас по черзі займе таку позу, яка відображає його настрій в даний момент.

   «Сліпий і поводир».

   Ця гра дозволяє відчути що грає, наскільки він може довіряти іншій людині і наскільки він може брати відповідальність на себе. Між двома, що грають у парі, можуть змінитися колишні враження один від одного і покращати відносини.

   Інструкція: «Розбийтеся по двоє. Один з вас двох надягає пов'язку на очі так, щоб нічого не бачити. Другий буде ведучим. Коли ти ведучий - ти повинен провести «сліпого» по приміщенню так, щоб він відчував себе спокійно і впевнено. Ця вправа виконується мовчки, без слів ».

   Після виконання вправи учасники міняються ролями.

   Обговорення: Як ти почувався, коли був «сліпим»? Чи вів тебе твій поводир дбайливо і упевнено? Чи знав ти весь час, де ти? Як ти себе відчував у ролі поводиря? Що ти робив, щоб викликати і зміцнити довіру свого партнера? Коли тобі було краще: коли ти вів або коли тебе вели?

   Скульптура «Недовіра-довіра».

   Вибирається один учасник, за бажанням, який буде «глиною», з якого інший учасник - «скульптор» ліпить скульптуру під назвою «Недовіра». Потім ведучий звертається до учасників: «Що в скульптурі говорить нам про недовіру і що можна зробити, щоб вона стала скульптурою« Довіра »?» Учасники групи показують на "глині», які зміни вони припускають зробити для цього.

   «Подарунок».

   Учасники стають у коло.

   Інструкція: «Зараз ми будемо робити подарунки одне одному. Починаючи з ведучого, кожен по черзі засобами пантоміми зображує якийсь предмет і передає його своєму сусідові справа (морозиво, їжачка, гирю, квітка і т. п.) ».

   «Переляканий їжачок».

   Учасники працюють у парі. Один учасник зображує переляканого їжачка, згорнутого в клубок. Завдання іншого - намагатися відповідними жестами, словами встановити контакт з «їжачком», заспокоїти його і заслужити довіру, щоб він розгорнувся.

   Обговорення: Що ви відчували, коли були їжачками, а коли були людьми? Як намагалися встановити контакт, викликати довіру їжачка? Що було найважчим? Що допомогло? У яких ситуаціях ти ведеш себе подібно їжакові? Що тобі допомагає встановити контакт в реальних ситуаціях?

   «Лінії».

   Вправа дозволяє потренуватися у вираженні своїх емоцій у символічній, образній формі.

   Інструкція: «Зараз ми спробуємо передавати свої почуття не малюючи нічого конкретного, тільки прості лінії. Намалюйте щасливі лінії ... сумні лінії ... злі лінії ... втомлені лінії ... тривожні лінії ».

   «Живі руки».

   Це невербальне вправу досліджує почуття, що виникають в результаті дотиків. У кімнаті розставляються стільці в 2 ряди. Всі розсаджуються по парам з зав'язаними очима. (Щоб краще зосередитися на відчуттях). Сидячи особою до партнера, потрібно познайомитися з ним тільки руками, торкаючись ними його рук. Боріться руками, миритеся руками. Потім попрощайтеся руками і зніміть пов'язку з очей. Дізнайтеся один з одним на протязі декількох хвилин своїми враженнями.

   «Матеріалізація ніжності».

   Інструкція: «Уявіть собі, що ніжність жива, - що б вона робила з вами? Нехай кожен подумає, якби ніжність мене гладила, то як би вона це робила?. . Якщо б вона тримала мене за руку?. . Якщо б вона обіймала мене?. . Якби вона дивилася мені в очі?. .

   Учасники працюють у парі. Одна пара встає в центр кола.

   Ведучий пояснює: «Нехай твій партнер буде твоєю ніжністю і зробить те, що ти зараз уявляв. Навчи свою «ніжність», де повинна бути її рука, чи дивиться вона в очі, якщо вона тебе гладить, то як рухаються її руки? Чи правильно вона робить, ніжність чи це? Покажи їй сам як треба, як ти собі уявляєш ніжність ».

   Учасники по черзі стають «ніжністю» одне одного. Потім у центрі кола може бути інша пара.

   «Старі фотографії».

   Для даної вправи заздалегідь відбираються старі фотографії учасників (пов'язані з їх спільними заходами, святами ...). Всі фотографії перемішуються. Ведучий бере фотографії по одній і пропонує учасникам, яким вони належать, згадати, коли вони були зроблені, у зв'язку з чим, їх почуття на той момент ...

   Рольова гра «Вирішення конфлікту».

   Обіграйте дані ситуації, використовуючи один з варіантів виходу з конфліктної ситуації.

   - Дружина просить Вас вийти в магазин за хлібом, а по телевізору йде Ваш улюблений фільм.

   - Ви побачили свою дружину в кафе з іншим чоловіком.

   - Ви дізналися, що Ваш чоловік Вам збрехав і викривати його у брехні.

   - Ви вважаєте, що Ваша дружина витрачає занадто багато грошей.

   - Ви вважаєте, що Ваш чоловік більше часу проводить з друзями, ніж з Вами.

   По закінченні - спільне обговорення.

   «Порівняння цінностей».

   Дана методика, заснована на системному, підході, передбачає, що будь-які взаємини в сім'ї можуть бути розглянуті як цілісні. Методика визначає цінності і соціальні ролі як невід'ємну частину соціально-психологічного процесу і побудована на сприйнятті і взаємних поясненнях членів подружньої пари або сім'ї.

   Вона спрямована на виявлення цінностей, що впливають на сімейні взаємини, і дає можливість як психологам, так і клієнтам отримати доступ до проблем, подібностям, розбіжностям і взаємодоповнюючим позиціях, які існують у даній сім'ї.

   Дана методика найбільш ефективна для допомоги членам сім'ї в ефективному спілкувань один з одним; прояснення підозр з приводу того, що хтось когось не цінує; підозр в маніпуляції.

   Кожному з членів групи надається індивідуальне домашнє завдання, яке потім обговорюється на подальших зустрічах.

   Він повинен подумати, які цінності найбільш значимі для даної людини, і приготувати два списки цінностей.

   Один список - власні цінності клієнта, інший список представляє цінності партнера з точки зору клієнта.

   Цінності необхідно розташувати в порядку їхньої важливості. Не існує жодних обмежень за змістом цінностей. Клієнти не повинні обговорювати списки до того, як клієнти зустрінуться у психолога.

   На наступній зустрічі клієнтів просять прочитати складені ними будинку списки вголос »а потім психолог записує їх на один лист для того, щоб вони були зручні для порівняння. Потім учасники порівнюють подані списки і розмірковують над наступними питаннями: можливе джерело цінностей, протиріччя між списками і всередині кожного списку, відмінності у змісті списків, як клієнти сприймають цінності інших і т. д.

   Після складання загального списку і його обговорення клієнтів просять розповісти про свої враження, які сформувалися від знайомства зі списками партнера.

   Клієнти не повинні критикувати позиції один одного, їх завдання - подивитися на цінності іншої людини з його точки зору і зі свого.

   «Будуємо місто».

   Аркуш ватману або скло покривається шаром пластиліну. Учасники, розбившись на пари, вибирають собі на ватмані невелику територію і обводять її. Це їхній дім. Вони щось будують на своїй території з пластиліну. Потім ці території з'єднуються в одне місто. Мета цього етапу - активізація взаємодії між учасниками групи. Дороги будуються компактно, з заходами в сусідні будинки, таким чином створюючи єдину мережу комунікацій, соціальних зв'язків. Такий навик будувати взаємодію, створювати коло друзів допоможе їм у майбутньому отримувати підтримку один одного і будувати нові зв'язки.

 4. Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Психологія | Диплом
  456.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Психологія і сімейна медицина
  Сімейна педагогіка
  Толстой л. н. - Думка сімейна
  Сімейна хроніка Форсайтов
  Сімейна ідея Л Н Толстого
  Державна сімейна політика в Росії і за кордоном
  Думка сімейна у війну і мир ЛН Толстого
  Думка сімейна в романі Війна і мир
  Сімейна духовна традиція російського селянства
  © Усі права захищені
  написати до нас