Сучасні форми і методи виховної роботи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Сучасні форми і методи виховної роботи

Зміст
1. Введення
2. Форми і методи позаурочної виховної роботи
Висновок
Список використаної літератури

1. Введення
Людина народжується як біологічна істота. Щоб він став особистістю, його треба виховати. Саме виховання облагороджує людину, прищеплює йому необхідні якості.
Виховання - цілеспрямований та організований процес формування особистості. У соціальному сенсі виховання - передача накопиченого досвіду від старших поколінь молодшим. Виховання має історичний характер. Воно виникло разом з людським суспільством, стало органічною частиною його життя і розвитку. У соціальному значенні під вихованням розуміється спрямований вплив на людину з боку громадських організацій з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей, підготовки до життя. У широкому педагогічному сенсі виховання - спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив на учня з метою формування у нього заданих якостей. У вузькому педагогічному сенсі виховання - процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань.
Форми і методи виховання - це способи взаємодії вихователя та учнів, у процесі яких відбуваються зміни в рівні розвитку якостей особистості вихованців.
Особливою проблемою є вибір форм і методів виховання. Не буває методів і форм хороших і поганих, ні один шлях виховання не може бути заздалегідь оголошений ефективним або неефективним без урахування тих умов, в яких вони застосовується. При виборі форм і методів виховної роботи слід враховувати:
• особливості учнів, їх готовності до ефективного сприйняття виховних впливів;
• особливості змісту виховання;
• порівняльну характеристику ефективності використовуваних форм, методів виховання, можливості кожного засобу і наслідки його застосування;
• особливості ситуації;
• міру використання тих чи інших засобів, взаємозв'язок форм і методів виховання;
· Морально-психологічні, матеріальні, гігієнічні, естетичні та інші умови.
З огляду на такий вибір форм і методів виховної роботи, дозволяє мені вибрати мету і зміст виховної роботи з учнями проживають в гуртожитку. Метою і змістом виховної роботи є відповідність змісту, рівня і якості виховання, що навчаються вимогам державних освітніх стандартів.

2. Форми і методи позаурочної виховної роботи
Основними цілями моєї роботи вихователем в гуртожитку є формування загальної культури особистості учнів, їх адаптація до життя суспільства, виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи. Батьківщині, сім'ї, формування здорового способу життя.
Для досягнення цих цілей свою роботу почала з планування виховної роботи. Важкість роботи вихователя полягає у виборі форм і методів виховання, тому що кожен навчається потребує індивідуального підходу, так як наші навчаються мають свій стиль поведінки з різною мотиваційної спрямованістю.
Я працюю вихователем у гуртожитку у вечірній час, мета моєї роботи зайняти навчаються у позанавчальний час, тобто організувати дозвілля в гуртожитку. Моє завдання полягає в тому, щоб навчити учнів раціонально і з користю проводити своє дозвілля, залучити учнів до організованого дозвільної діяльності, звільнити їх від впливу неформальних об'єднань.
Форми і методи позанавчальної виховної роботи в гуртожитку різноманітні:
• проведення лекцій, бесід, вечорів відпочинку;
організація вечорів запитань і відповідей;
• проведення спортивних заходів, змагань між кімнатами.
Починаючи працювати вихователем у гуртожитку, в першу чергу сама ознайомилася з правилами проживання в гуртожитку. Потім на підставі цього правила розробила «Права та обов'язки, які проживають у гуртожитку ПЛ 85».
Разом з комендантом гуртожитку провели роботу з організації заселення навчаються в гуртожиток, враховуючи їх інтереси. А також проведено комплекс заходів щодо адаптації першокурсників до нових соціальних умов. Було проведено загальні збори, де були оголошені правила Внутрішнього розпорядку для учнів проживають у гуртожитку, як підтримувати належний вигляд санітарного стану приміщень гуртожитку.
Для вивчення учнів заселилися в гуртожитку мені необхідно було завести журнал анкетних даних. Я провела анкетування. Анкетування дозволило скласти соціальний паспорт сім'ї, дізнатися їх інтереси, бажання, можливості з організації позанавчальної роботи.
Будь-яку форму виховної роботи можна віднести до однієї з наступних груп: робота з батьками, заходи, перегляд телевізора, дискотека.
Співробітництво вихователя з батьками є запорукою успішної виховної діяльності з учнями, так як сім'я надає значний вплив на розвиток особистості дитини. Така форма спілкування представляє спрямувати діяльність вихователя на:
• вивчення сімей учнів;
педагогічна освіта батьків;
• індивідуальна робота з батьками;
• інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.
Вивчення сімей учнів дозволяє мені краще пізнати дітей та їх батьків, зрозуміти стиль життя сімей, ознайомитись з домашніми умовами розвитку особистості студента.
Педагогічна освіта батьків планую відповідно конкретними проблемами, що виникають в ході своєї роботи - це порушення дисципліни.
Індивідуальна робота з батьками дозволяє мені встановити безпосередній контакт з кожним членом сім'ї учня, досягти більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість учня. Тому в план своєї роботи включаю індивідуальні бесіди з батьками.
Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів здійснюю за допомогою батьківських зборів.
На початку навчального року в гуртожитку було проведено батьківські збори, де були присутні 23 батька, хоча дуже мало, але протягом місяця майже з усіма батьками зустрілися. Спілкування з батьками мені дозволило дізнатися багато чого про розвиток особистості їх дітей.
За порушення дисципліни були запрошені батьки на індивідуальну бесіду: Мухутдінова Д, Імаміева Ранаса, Альміева Рифат, Зіннурова А, Валієва І, Ярулліна Д, Шайдулліна А і навіть у дівчат - Гімадіевой А, Мусіної Г, Гілемхановой Г. Поговоривши та обговоривши поведінку їхніх дітей прийшли до оптимального рішення, взаєморозуміння.
Наступна форма, вживана мною у виховній роботі - це заходи. За невеликий час своєї роботи вихователем в гуртожитку я провела наступні заходи у вигляді ділової гри. Наприклад: «День студента», «День святого Валентина», «А ну-ка, хлопці», «8 березня». Такі заходи створюють можливість природного входження учня в ситуації морального змісту, дозволяють одночасно активізувати моральну свідомість, почуття, сприяють активному самовираженню учня, «проживанню» в ігровому образі та придбання ним певного морального досвіду, створення ціннісних відносин у колективі в процесі взаємодії. Підбирала матеріал так, щоб кожен захід розвивало в учнів навички логічного мислення, ділової поведінки, дозволяла оцінити ситуацію, стати на інший шлях, бачити помилки попереднього гравця, побачити проблему більш глибше.
Також проводжу «Загадки для розуму», «Логічні розваги», «перевертні» застосовую питання з самих різних областей, при відповіді на які потрібно проявити не тільки знання, але також кмітливість і винахідливість.
Великого поширення набули різноманітні форми беседно-дискусійною діяльності. Разом з медсестрою нашого ліцею провели наступні заходи «Чому підлітки палять», «Скажімо, немає алкоголю». Працюючи з учнями заходи проходили у формі бесід, обговорень, диспутів та дискусій які є одним із засобів, переходу знань у переконання. Мета цих заходів формування негативні ставлення до вживання алкоголю і тютюну, а також розширення і закріплення знань про шкідливі наслідки вживання алкоголю і тютюну на організм людини. У виховної роботі дуже важливо, що процес бесід, обговорень і диспутів здійснюється свого роду моральне взаімопросвещеніе.
Основна робота - це контакти вихователя з учнями, в ході якого проводиться розбір конкретних життєвих ситуацій. Такі дискусії як: «Чи можна бути вільним без відповідальності», «Товариства тверді закони» це допомагають допомогти навчаються усвідомити моральні норми і правила. Формувати в учнів моральне ставлення до оточуючих людей, усвідомлення цінності людського життя, а також розвивати вольові якості учнів, здатність до критичного осмислення своїх сильних і слабких сторін. Кожна така зустріч мені допомагає ближче пізнати внутрішній світ учня, їх ставлення до реальної дійсності. Такі контакти дозволяють навчаються розкрити себе.
Перегляд телефільму, спортивного матчу - подання, в ході якого навчаються демонструється видовище, підготовлене професіоналами. У даній формі присутні дві функції суб'єктів взаємодії - глядач і організатор перегляду. Підставою для такого поділу є ознаки форми спільної діяльності, особливо коли йде матч з хокею «Акбарс» з будь-якою командою. Як ніби самі навчаються грають разом з ними. За настроєм навчаються відразу видно виграв «Акбарс» чи ні.
Дискотека у нас в гуртожитку проводиться щотижня по четвергах. Дискотека - це вид довільного танцю. Перш за все, дискотека сприяє задати образи позитивного проведення часу - відпочинку.
Використовуючи форми виховної роботи, я в кожній дитині, перш за все, намагаюся побачити особистість, і вже виходячи з цього, встановлюю контакти з учнями, намагаюся, щоб він розкрив переді мною свій внутрішній світ. І щоб цього домогтися я застосовую такі методи виховної роботи:
переконання, організації діяльності, стимулювання поведінки і діяльності.
Метод переконання - головним чином обернений до свідомості особистості. Основний інструмент, джерело методів переконання - слово, повідомлення та обговорення інформації. Це не тільки слово дорослого, але і судження учнів. Слово дорослого буває сильним методом впливу на розум і почуття учнів, але це вимагає високої культури і професійної майстерності. Тому метод переконання я застосовую у своїй роботі, коли розглядаємо будь - яку ситуацію і застосовую такі методи як: бесіда, розповідь, пояснення, приклад, навіювання. Цей метод дозволяє мені змінити свідомість студента.
Організація діяльності учнів є провідним методом виховання. Ця група методів включає в себе приучення, педагогічне вимога, громадська думка, виховують ситуації.
Педагогічна вимога я, застосовуючи як пред'явлення до виконання певних норм поведінки, правил, законів, традицій, прийнятих у «Правах і обов'язків проживають у гуртожитку». Вимагаю у учнів сукупність норм суспільної поведінки. За формою вимоги бувають прямі і непрямі. Прямі накази даю старостам відсіків за призначенням чергових у відсіку, а непрямі вимоги висуваю у вигляді прохання, ради. У моїй виховної роботи кращі непрямі вимоги. Наприклад: прошу намалювати стінгазету або допомогти оформити червоний куточок для заходу.
Громадська думка - це вираз групового вимоги. Його використовую в колективі при обговоренні вчинків, проведення заходів. У рішенні обговорення приймаю громадську думку, стимулюю виступи учнів з оцінкою їхньої діяльності.
Привчання і вправа сприяють формуванню стійких способів поведінки, звичок. У своїй роботі застосовую приучення, як організацію регулярного виконання учнями дій з метою їх перетворення у звичні форми поведінки. Кожного разу їм нагадую, що:
• в будівлі потрібно головний убір знімати;
• вхідний повинен вітатися з людьми, що знаходять в будівлі;
• в кімнаті повинно бути щоденно порядок;
• сидіти на ліжку заборонено.
Звички стають стійкими властивостями і відображають свідомі установки особистості, тому їх так важливо формувати.
Виховують ситуації - це обставини труднощі, вибору, поштовху до дії. Такі ситуації я застосовую у заходах. Наприклад: «Чи можна бути вільним без відповідальності», де ми з учнями обговорюємо значення слова «свобода» і «відповідальність», а також показую значимість цих понять у житті людини, створюю умови для свідомої активної діяльності, в якій формую нові норми поведінки, цінності.
Методи стимулювання поведінки і діяльності, у спонуканні до соціально одобрюваного поведінки. Побудником виступають заохочення (схвалення) і покарання (засудження) вчинку. Психологічною основою цих методів є переживання, самооцінка студента, осмислення вчинку, викликані оцінкою товаришів. Людині в колективі властиво орієнтуватися на визнання, схвалення і підтримку своєї поведінки. На цьому заснована корекція поведінки учнів з допомогою його оцінки.
Метод заохочення, похвалу, вдячність - застосовую, коли схвалюю навчається за складений іспит, поведінка, правильний вчинок. Коли скажеш їм «молодець». Одне тільки слово викликає в них почуття задоволення, впевненості у своїх силах, стимулює учня до поліпшення його поведінки. Методика заохочення дозволяє мені схвалювати не тільки результат, але мотив і спосіб діяльності, привчати учнів цінувати сам факт схвалення, а не його матеріальний вагу. Заохочення частіше потрібно навчаються з девіантною поведінкою і невпевненим у собі, що навчаються.
Покарання - це вираження негативної оцінки, засудження дій і вчинків, що суперечать нормам поведінки. У своїй виховної роботі застосовую метод покарання при порушення учнями правил проживання в гуртожитку. Роблю зауваження, попередження, розмовляю. Окремим випадком покарання є метод природних наслідків: насмітив - прибери, нагрубив - вибачся. За грубі порушення обговорюємо навчаються на Раді гуртожитку або на загальних зборах гуртожитку. Проте в учнів цей метод викликає почуття сорому, незадоволеність, коригує поведінку учня, дає йому можливість зрозуміти свою помилку. Окремим випадком покарання є метод природних наслідків: насмітив - прибери, нагрубив - вибачся.
Ці системи форм і методів включає в себе: вплив словом та іншими засобами, зверненими до розуму і відчуттю з метою формування етичних уявлень, організація діяльності та взаємодії учнів і дорослих з метою розвитку навичок поведінки, засвоєння досвіду і способів діяльності.

3. Висновок
Аналізуючи взаємовідносини навчаються між собою, ставлення їх до ліцею, навчанні, я виявила такі суперечності:
• нетерпимість навчаються один до одного,
• невміння працювати на загальне благо,
• егоїзм, дефіцит спілкування,
• негативні стосунки в сім'ї, що виливаються в агресію, нервозність. Виходячи зі всього вищепереліченого, я поставила перед собою мети:
• організувати життя учнів, що проживають в гуртожитку так, щоб вона була середовищем особистісного становлення кожного учня,
• створити умови, де можуть проявлятися нові якості в особистості студента. Щоб дані цілі перетворилися в життя, необхідно вирішити завдання:
• домогтися, щоб категорії моральності стали нормою повсякденного життя учнів.
• виховувати свідоме ставлення до навчання, прагнення самостійно здобувати знання.
• Створювати умови для самовираження кожного студента.
Завдання вихователя, щонайменше, не заважати проявам самостійності навчаються, а по більшому рахунку - надати їм якомога більше можливостей для саморозвитку, надаючи підтримку в цій важкій справі, допомагаючи долати труднощі і небезпеки цього шляху.

4. Список використаної літератури
1. Байбородова Л.В., Рожков М.І. Виховний процес у сучасній школі: Навчальний посібник. - Ярославль: ЯГПУ ім К. Д. Ушинського, 1997.
2. Титова Є.В. Якщо знати як діяти. Розмова про методику виховання: Книга для вчителя. - М.: Просвещение, 1993.
3. Уманський Л.І. Психологія організаторської діяльності школярів: Навч. Посібник для студентів пед. ін-тів. - М.: Просвещение, 1980.
4. Юсупов І.М. Психологія взаєморозуміння. - К.: Татарське книжкове видання, 1991
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Стаття
33.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Поняття виховної роботи Роль і місце виховної роботи в системі роботи з кадрами
Форми позаурочної виховної роботи з дітьми в школі
Методи впливу в інформаційно виховної роботи
Методи впливу в інформаційно-виховної роботи
Індивідуальні форми виховної роботи Структура загально шкільного колективу Ефективні умови і ш
Сучасні форми роботи з відвідувачами музеїв Німеччини і Росії
Сучасні методи та форми оздоровчої фізичної культури м Горлівка
Сучасні форми і методи правового виховання молодий жи проблеми і
Сучасні форми і методи правового виховання молоді проблеми і цілі
© Усі права захищені
написати до нас