Сучасний міжнародний тероризм

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

 
ЗМІСТ
 
ВСТУП ______________________________________________ 3
Глава I. Поняття тероризму і його
Сучасні різновиди
§ 1. Поняття «тероризму» та методологічні
Проблеми його вивчення _______________________________________ 12
§ 2. Основні різновиди
Сучасного тероризму _____________________________________ 23
Глава ii. Сучасний міжнародний тероризм
§ 1. «Ісламський» тероризм ______________________________________ 41
§ 2. Розвиток «міжнародного тероризму»
У 90-х рр.. Xx століття ___________________________________________ 54
§ 3. Ситуація в світі після подій 11 вересня 2001р. _______________ 60
ВИСНОВОК _________________________________________________ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І
ЛІТЕРАТУРИ ___________________________________________________ 75
ДОДАТОК __________________________________________________ 79
 
 
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Тероризм, а також його наслідки є однією з основних і найбільш небезпечних проблем, з якими стикається сучасний світ. Це явище в тій чи іншій мірі стосується як розвинених суспільств, так і ще розвиваються. Реалією теперішнього часу є той факт, що тероризм все більше загрожує безпеці більшості країн, тягне за собою величезні політичні, економічні та моральні втрати. Його жертвами може стати будь-яка країна, будь-яка людина. Протягом останнього століття тероризм значно змінювався як явище. Історії відома практика державного масового терору, наприклад, у фашистській Німеччині чи колишньому СРСР. Пік «лівого» терористичного руху припав на 60 - 70-ті роки XX століття. Іноді важко провести грань між національно-визвольним рухом і терористичними організаціями націоналістичного спрямування.
Найбільший розвиток тероризм отримав з 60-х років XX століття, коли цілі регіони світу були покриті зонами й вогнищами активності різних за своєю орієнтацією терористичних організацій і груп. Сьогодні у світі налічується близько 500 нелегальних терористичних організацій. З 1968 по 1980 р. ними було скоєно близько 6700 терористичних актів, внаслідок яких загинуло 3 668 і поранено 7 474 особи. [1]
У сучасних умовах спостерігається ескалація терористичної діяльності екстремістськи налаштованих осіб, груп і організацій, ускладнюється її характер, зростають витонченість і антилюдяного терористичних актів. Згідно з дослідженнями ряду російських вчених і даними зарубіжних дослідних центрів, сукупний бюджет у сфері терору становить щорічно від 5 до 20 млрд. доларів. [2]
Тероризм вже набув міжнародного, глобального характеру. Ще порівняно недавно про тероризм можна було говорити як про локальне явище. У 80 - 90 - ті роки XX століття він вже став явищем світового масштабу. Це пояснюється розширенням і глобалізацією міжнародних зв'язків і взаємодії в різних областях.
Заклопотаність світового співтовариства зростанням терористичної активності обумовлена ​​численністю жертв терористів і величезним матеріальним збитком, що наноситься терором. За останній час людські та матеріальні втрати у зв'язку з терористичними актами зафіксовані в Північній Ірландії, США, Росії, Кенії, Танзанії, Японії, Аргентині, Індії, Пакистані, Алжирі, Ізраїлі, Єгипті, Туреччині, Албанії, Югославії, Колумбії, Ірані і ряді інших країн. Терористична діяльність у сучасних умовах характеризується широким розмахом, відсутністю явно виражених державних кордонів, наявністю зв'язку й взаємодією з міжнародними терористичними центрами і організаціями.
Об'єктом дослідження є тероризм як такий, його сучасні різновиди та цілі, які він переслідує.
Предметом вивчення є: діяльність міжнародних терористичних організацій, вплив міжнародного тероризму на політику провідних країн світу, а також заходи спрямовані на боротьбу з цим явищем в перші роки XXI століття.
Хронологічні рамки роботи включають період становлення міжнародного тероризму в 90-і роки XX століття, так як саме в цей період відбувається трансформація «мусульманського тероризму» в тероризм міжнародний, до початку операції «Відплата» в Афганістані, що проводилася антитерористичної коаліцією в 2001 - 2003 рр..
Мета роботи полягає у вивченні міжнародного тероризму сучасності. Відповідно до цього визначені наступні завдання роботи:
· Розкрити проблемний характер поняття «тероризм», його історії і методології вивчення.
· Розглянути основні терористичні течії і дати короткий огляд діяльності їх провідних організацій.
· Виявити політичні та ідеологічні передумови виникнення радикальних течій в ісламі.
· Розглянути історію виникнення ісламських терористичних організацій і «ісламського тероризму» в цілому.
· Виявити передумови перетворення радикального ісламу в нове явище - «міжнародний» тероризм.
· Висвітлити реакцію на це світової спільноти.
На підставі порівняльно-порівняльний, проблемно-хронологічний та статистичний методи наукового пізнання.
У вітчизняній історіографії вивчення генези та політичної ролі тероризму в другій половині XIX-початку XX ст. довгий час не було самостійної дослідницької проблемою. За радянських часів її розробка була частиною проблеми революційного руху в Росії і пройшла різні етапи - від заборони, внаслідок кризи, що настала в історичній науці в другій половині 30-х рр.. (Закриття Товариства політкаторжан 1935р.), Журналу «Каторга і заслання», припинення видання творів М. А. Бакуніна, П. Л. Лаврова та П. Л. Ткачова, чергових томів біобібліографічного словника «Діячі революційного руху в Росії», і аж до сплеску наукового інтересу в 1960-70-і рр.. Монографії Козьміна Б. П. З історії революційної думки в Росії. М., 1961; Антонова В. Ф. Революційне народництво. М., 1965; Ітенберг Б.С. Рух революційного народництва. Народницькі гуртки і «ходіння в народ» у 70-х роках XIX ст. М., 1965; Сєдова М. Г. Героїчний період революційного народництва (З історії політичної боротьби). М., 1966; Вовка С. С. «Народна воля» .1879-1882. М., 1966; Твардовської В. А. Соціалістична думка в Росії на рубежі 1870-1880-х років. М., 1964; Її ж. Н А. Морозов в російській визвольному русі. М., 1983; Троїцького Н. А. Безумство хоробрих (російські революціонери і каральна політика царизму 1866-1882). М., 1978; Його ж. «Народна воля» перед царським судом. Саратов, 1983., Що вийшли за цей період, багато в чому визначили рівень знань історичної науки про епоху 1870-1880-х років. При цьому політичний тероризм ні в цих роботах, ні в дисертаційних дослідженнях, присвячених цьому періоду, не став самостійним предметом дослідження. Схожа ситуація була і у вивченні радикальної струменя революційного руху наприкінці XIX-початку XX ст., Особливо есерівського терору. Довгий час над дослідниками тяжіла спершу ідеологічні штампи короткого курсу ВКП (б), а потім труднощі, пов'язані з об'єктивним розглядом діяльності політичних організацій, «виступали на початку XX століття на політичній сцені в якості опонентів більшовицької партії» [3] . Тим не менш, вивчення есерівського терору в рамках історії партії було здійснено в ряді монографій радянських дослідників 70-80-х рр.. У другій половині 90-х рр.. відбувається виділення проблеми політичного тероризму в самостійну дослідницьку тему. Цьому сприяло залучення в науковий обіг нових джерел, що, в поєднанні з ідейного свободою авторів, створювало можливість вивчення проблеми в різних ракурсах і підходах
У 60-80-ті роки XX століття в СРСР було видано чимало літератури про тероризм. У своїй переважній більшості книги тієї епохи носять відверто антиамериканську і антиізраїльську спрямованість. Це можна зрозуміти, навіть, з їх назв, таких як: «Міжнародний тероризм і ЦРУ», або «Імперіалізм: хроніка злочинів» і т.п. В анотаціях, як правило, містяться такі і їм подібні тези: «У книзі розповідається про те, як спеціальні служби імперіалістичних держав використовують терористичні організації для розправи з прогресивними державними діячам». Автор показує, що «відпрацьовану роками практику залякування неугодних осіб США вживає щодо цілих народів і держав» (Моджорян Л. А. Тероризм: правда і вигадка. М., 1986). Або: «... викривається політика державного тероризму, що проводиться американським імперіалізмом, порушення прав людини в країнах Заходу і т.д.» (Андронов І. Л. Вбивство без відплати. М., 1986).
Всі книги радянських авторів на дану тему, видані до 1991 р., відбивали ідеологічну спрямованість їх авторів. Наприклад, В.В. Большаков у своїй книзі «Тероризм по-американськи» (М., 1983) називає центрами підготовки терористів не тільки такі організації, як ФБР і ЦРУ, але навіть поліцейські академії (тобто звичайні професійні училища). Л.А. Моджорян, описуючи антитерористичну операцію зі звільнення заручників в угандійському аеропорту Ентеббе, називає терористами ... ізраїльських командос! Зате спільників викрадачів-вбивць вона вважає «борцями за свободу» (див. Тероризм: правда і вигадка).
Дуже однобоко в книгах часів «холодної війни» розглядаються проблеми Північної Ірландії: «Ольстер: час зупинився» Е.А. Чепорова, «Трагедія Ольстера» Н.П. Грібіна, «Ольстер - криза британської імперіалістичної політики» І.Д. Бірюкова та інших, в який ясно видно спроба покласти провину за події, що виключно на «прогнилий британський імперіалізм», готовий от-от впасти під натиском «борців за свободу» і де повністю ігноруються багато соціально-політичні та історичні чинники, що зумовили протистояння католиків і протестантів у Північній Ірландії.
А «боротьба палестинського народу проти сіоністської окупації» завжди зображувалася радянською пропагандою тільки в рожевих тонах. А були ж розстріл спортсменів на Олімпіаді в Мюнхені в 1972 р., численні викрадення літаків з вбивством заручників, сотні терористичних актів проти ізраїльтян по всьому світу, замаху на політичних діячів, у тому числі не євреїв.
Ситуація починає змінюватися у зв'язку з активізацією діяльності терористичних організацій в 90-ті роки минулого сторіччя. З'являється велика кількість літератури присвяченій проблемі тероризму в Росії і за її межами. Проблема тероризму, зокрема питання, пов'язані з появою і діяльністю ісламських терористичних організацій, стає особливо актуальною останнім часом. Це відбувається у зв'язку з подіями 11 вересня 2001 року. З видань останніх років можна виділити працю Б.Ф. Ключникова «Ісламізм, США і Європа: Війна оголошена!». [4] Автор розкриває вкрай, радикальні течії ісламу - ісламізм і екстремізм. Разом з тим він підкреслює подвійний стандарт у підході Заходу і США до мусульманського світу, загравання з радикальними ісламістськими режимами і навіть створення ними так званого зеленого поясу навколо неугодних їм країн. У цілому автор вкрай негативно ставиться до політики США і провідних країн Європи.
Варто виділити також книгу Є.П. Кожушко «Сучасний тероризм: Аналіз основних напрямів». [5] З самої назви книги можна зробити висновок, що автор намагається проаналізувати феномен тероризму, однак, треба відзначити, що дана книга носить чисто статистичний характер і не може претендувати на аналітичний працю. Книга хороша, перш за все, тим, що в ній зібрані матеріали з багатьох терористичних організацій, описані акти терору здійснені ними в хронологічному порядку.
Цікавий працю колишнього офіцера спецслужб, професійного контррозвідника Іорданова М. «Справа № 666. Терор ». [6] Книга відрізняється різноманітністю тематичних напрямів, жанрових відтінків і розглянутих предметів. У ній аналітичне дослідження є сусідами з популярною публіцистикою, теологія перемежовується з кримінологією, що в сукупності забезпечує оригінальне висвітлення проблеми тероризму.
Література західних дослідників працюють над проблемою тероризму представлена ​​досить широко. Однак з робіт перекладених російською мовою необхідно відзначити працю Хофмана Б. «Тероризм - погляд зсередини». [7] У своєму дослідженні американський аналітик Брюс Хофман розглядає тероризм у всіх його проявах. Як змінювалося саме визначення терору і його технології, які зараз національні та релігійні особливості терористів? Чим терор лівих відрізняється від терору правих? Як діють вербувальники і натхненники? Який ефект тероризму в ЗМІ і реакція на нього спецслужб? Хофман відповідає на ці та безліч інших питань на прикладі палестинського, північноірландського, кіпрського та інших конфліктів.
Книга «Нескінченна війна» італійського журналіста, політичного оглядача Джульєтто К'єза [8] представляє інтерес, перш за все тим, що журналіст був свідком руху талібів довоєнного періоду. Після початку військових дій американців в Афганістані Джульєтто К'єза - перший на Заході свідок війни, що опублікував свої репортажі з місця бойових дій. У його книзі представлений не тільки аналіз руху «Талібан» і свідоцтво афганських драматичних подій, але й прогноз подальших подій, попередження світу про загрозу.
Однак, незважаючи на це, тема тероризму залишається до цього часу недостатньо вивченою.
Джерельна база дослідження, необхідна для вирішення поставлених у роботі завдань представлена ​​опублікованими документами політичного, статистичного, і фактологічного характеру, поруч найменувань Інтернет-ресурсів, а також статтями з періодичної і друку. Дані джерела можна розділити на наступні групи.
1. Законодавчі та нормативні акти Російської Федерації та матеріали Ради Безпеки ООН. «Коментар до КК РФ 1996 року» професора Скуратово Ю.І., Лебедєвої В.М. [9] надав необхідну допомогу у розгляді питання термінології «тероризму». На офіційному сайті ООН містяться резолюції Ради Безпеки ООН [10] та ряду конференцій, присвячених проблемі тероризму. Дані документи дають уявлення про те, як світове співтовариство реагувало на встановлення панування руху «Талібан» в Афганістані і які заходи були вжиті у зв'язку з цією проблемою.
До важливих нормативних джерел належить Коран у перекладі Е.Р. Кулієва, [11] який дає відповідь на ряд питань пов'язаних з «мусульманським фундаменталізмом», допомагає виявити невідповідності ідеології радикального ісламу, який намагається виправдати свої дії висловлюваннями з Корану і те, що говорить нам про це сам Коран.
2. Матеріали періодичної преси: газети «Известия», «Аргументи і Факти», «Комсомольська правда», «Російська газета», «Праця», «Санкт-Петербурзькі відомості», «Незалежна газета»; журнали «ОБЖ», «Світова економіка і міжнародні відносини »,« Дзеркало тижня »,« Поліс »,« Независимое военное обозрение »,« Континент »,« Експерт »,« Закордонне военное обозрение »,« Компас »,« Міжнародне життя »,« Відлуння планети »,« Профіль » . З яких можна почерпнути важливу інформацію про події у світі пов'язаних з діяльністю терористичних організацій. Аналітичні статті в журналах дають уявлення про глибинні проблеми пов'язані зі становленням міжнародного тероризму і переростання його в проблему світового значення. Періодична преса дає також хроніку подій 11 вересня і що послідували за цим змінами в світі. Треба сказати, що основний матеріал для даної роботи брався найчастіше з газет і журналів із-за недостатньої кількості літератури присвяченій цій проблемі. Однак цей вид джерел страждає поруч недоліків, таких як упередженість (антиамериканська спрямованість) авторів статей, деякі фактологічні неточності.
8. Закликає держави порушувати справи проти підпадають під їх юрисдикцію фізичних та юридичних осіб, які порушують заходи, введені у відповідності з пунктом 4 вище, і застосовувати відповідні види покарання;
9. Закликає всі держави в повній мірі співпрацювати з Комітетом, заснованим відповідно до пункту 6 вище, при виконанні його завдань, включаючи надання такої інформації, яку Комітет може запросити відповідно до цієї резолюцією;
10. Просить всі держави протягом 30 днів з моменту вступу в силу заходів, введених відповідно до пункту 4 вище, повідомити Комітету, заснованому відповідно до пункту 6 вище, про кроки, зроблені ними з метою ефективного виконання положень пункту 4 вище;
11. Просить Генерального секретаря надавати всю необхідну допомогу Комітету, заснованому відповідно до пункту 6 вище, і приймати необхідні заходи в Секретаріаті з цією метою;
12. Просить Комітет, заснований відповідно до пункту 6 вище, визначити на основі рекомендацій Секретаріату спільно з компетентними міжнародними організаціями, сусідніми та іншими державами та зацікавленими сторонами відповідні механізми з метою підвищення ефективності спостереження за вживанням заходів, введених відповідно до пункту 4 вище;
13. Просить Секретаріат представляти на розгляд Комітету, заснованого відповідно до пункту 6 вище, отриману від урядів і з відкритих джерел інформацію про можливі порушення заходів, введених відповідно до пункту 4 вище;
14. Постановляє скасувати заходи, введені у відповідності з пунктом 4 вище, як тільки Генеральний секретар доповіла Раді Безпеки про те, що рух «Талібан» виконало обов'язки, викладені в пункті 2 цієї статті;
15. Заявляє про свою готовність розглянути питання про введення додаткових заходів, у відповідності зі своєю відповідальністю за Статутом Організації Об'єднаних Націй, з метою забезпечення повного виконання цієї резолюції;
16. Постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.
Додаток № 4
Резолюція 1333 (2000),
прийнята Поради Безпеки на його 4251-му засіданні,
19 грудня 2000
Рада Безпеки,
знову підтверджуючи свої попередні резолюції, зокрема резолюцію 1267 (1999) від 15 жовтня 1999 року, і заяви свого Голови про становище в Афганістані,
знову підтверджуючи свою тверду прихильність суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та національній єдності Афганістану і свою повагу його культурної та історичної спадщини,
визнаючи невідкладні гуманітарні потреби афганського народу,
підтримуючи зусилля Особистого представника Генерального секретаря по Афганістану, спрямовані на просування мирного процесу на основі політичних переговорів між афганськими сторонами з метою формування на широкій основі багатоетнічного та повністю представницького уряду, і закликаючи воюючі угруповання надавати всіляке сприяння цим зусиллям з метою укласти угоду про припинення вогню і почати обговорення, що ведуть до політичного врегулювання, шляхом швидкого просування вперед у процесі діалогу, який вони зобов'язалися вести,
беручи до уваги відбулося в грудні 2000 року нараду Групи з надання підтримки Афганістану, на якому було особливо відзначено, що становище в Афганістані є складним і вимагає застосування всеосяжного та комплексного підходу до мирного процесу та проблем обігу наркотиків, тероризму, прав людини та міжнародної гуманітарної допомоги і допомоги з метою розвитку,
посилаючись на відповідні міжнародні конвенції про боротьбу з тероризмом, і зокрема на зобов'язання учасників таких конвенцій щодо видачі та судового переслідування терористів,
рішуче засуджуючи триваюче використання районів Афганістану, контрольованих афганської угрупованням, відомої під назвою «Талібан», яка називає себе також Ісламський Емірат Афганістан (далі іменується тут «Талібаном»), для надання притулку терористам та їх підготовки і для планування терористичних актів, і знову підтверджуючи свою переконаність в тому, що припинення міжнародного тероризму вкрай необхідно для підтримки міжнародного миру і безпеки,
відзначаючи важливість того, щоб «Талібан» діяв відповідно до Єдиної Конвенції 1961 року, Конвенцією про психотропні речовини 1971 року і Конвенцією про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року і зобов'язаннями, узятими на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 1998 року, включаючи зобов'язання тісно співпрацювати з Програмою Організації Об'єднаних Націй з контролю над наркотиками,
відзначаючи, що «Талібан» безпосередньо отримує вигоди від незаконного вирощування опійного маку, вводячи податок на його виробництво, і побічно має вигоди від обробки такого опіуму і його незаконного обігу, і визнаючи, що такі значні ресурси зміцнюють здатність «Талібану» приховувати терористів,
висловлюючи жаль з приводу того факту, що «Талібан» продовжує надавати безпечний притулок для Усами бен Ладена і дозволяти йому та іншим його спільникам керувати мережею таборів з підготовки терористів з контрольованою «Талібаном» території і використовувати Афганістан в якості бази для організації міжнародних терористичних операцій,
беручи до уваги винесення обвинувального акта Сполученими Штатами Америки проти Усами бен Ладена і його спільників, зокрема за вибух посольств Сполучених Штатів в Найробі, Кенія, і Дар-ес-Саламі, Танзанія, 7 серпня 1998 року і змову з метою вбивства американських громадян за межами Сполучених Штатів, і беручи до уваги також прохання Сполучених Штатів Америки до «Талібану» передати їх для судового розгляду (S/1999/1021),
знову висловлюючи свою глибоку стурбованість з приводу триваючих порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, особливо дискримінації щодо жінок і дівчаток, і з приводу значного збільшення незаконного виробництва опіуму,
підкреслюючи, що захоплення «Талібаном» Генерального консульства Ісламської Республіки Іран і вбивство іранських дипломатів і журналіста в Мазарі-Шаріфі представляють собою грубі порушення загальновизнаних норм міжнародного права,
визначаючи, що невиконання керівництвом руху «Талібан» вимог, що містяться в пункті 13 резолюції 1214 (1998) і в пункті 2 резолюції 1 267 (1999), являє собою загрозу міжнародному миру і безпеки,
підкреслюючи свою рішучість забезпечити дотримання своїх резолюцій,
знову підтверджуючи необхідність того, щоб санкції передбачали адекватні та ефективні вилучення щоб уникнути несприятливих гуманітарних наслідків для народу Афганістану, а також необхідність вироблення санкцій таким чином, щоб вони не приводили до створення труднощів, перешкод або затримок в роботі міжнародних організацій, що займаються наданням гуманітарної допомоги, або державних установ з надання надзвичайної допомоги, надають гуманітарну допомогу цивільному населенню країни,
підкреслюючи відповідальність «Талібану» за добробут населення в районах Афганістану, які перебувають під його контролем, і в цьому зв'язку закликаючи «Талібан» забезпечити безпечний і безперешкодний доступ персоналу з надання надзвичайної допомоги і надходження допомоги до всіх потребуючим на контрольованій ним території,
посилаючись на відповідні принципи, що містяться в Конвенції про безпеку персоналу Організації Об'єднаних Націй і пов'язаного з нею персоналу, прийнятої Генеральною Асамблеєю в її резолюції 49/59 від 9 грудня 1994 року,
діючи на підставі глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй,
1. Вимагає, щоб «Талібан» виконав резолюцію 1267 (1999) і, зокрема, припинив надавати притулок міжнародним терористам та їх організаціям та їх підготовку, прийняв відповідні ефективні заходи для забезпечення того, щоб знаходиться під його контролем територія не використовувалася для терористичних об'єктів і таборів або для підготовки або організації терористичних актів проти інших держав або їх громадян, і сприяв міжнародним зусиллям, спрямованим на переказ обвинувачених терористів суду;
2. Вимагає, щоб «Талібан» без подальшого зволікання виконав вимогу Ради Безпеки, міститься в пункті 2 Резолюція 1267 (1999), про те, щоб «Талібан» видав Усаму бен Ладена компетентним властям країни, де проти нього було винесено обвинувальний акт, або компетентним властям країни, з якої він буде переданий в таку країну, або компетентним властям країни, де він буде арештований і відданий суду;
3. Вимагає, щоб «Талібан» швидко вжив заходів до закриття всіх таборів з підготовки терористів на території, що знаходиться під його контролем, і закликає до підтвердження Організацією Об'єднаних Націй такого закриття, в тому числі за допомогою інформації, наданої Організації Об'єднаних Націй державами-членами відповідно до положень пункту 19 нижче, і з допомогою таких інших засобів, які необхідні для забезпечення виконання положень цієї резолюції;
4. Нагадує всім державам про їх зобов'язання неухильно здійснювати заходи, введені пунктом 4 резолюції 1267 (1999);
5. Постановляє, що всі держави повинні:
a) перешкоджати прямої або непрямої поставки, продажу і передачі на територію Афганістану, що знаходиться під контролем «Талібану», як встановлено Комітетом, заснованим на виконання резолюції 1267 (1999), званим далі Комітетом, їх громадянами або з їх території, або з використанням суден або літальних апаратів під їхнім прапором, зброї і пов'язаних з ним матеріальних засобів усіх видів, включаючи озброєння і боєприпаси, транспортні засоби і майно військового призначення, майно для воєнізованих формувань і запасні частини до вищевказаних засобів;
b) перешкоджати прямій або непрямій продажу або поставки на територію Афганістану, що знаходиться під контролем «Талібану», як встановлено Комітетом, їх громадянами, або з їх територій, технічних консультативних послуг, надання допомоги або організації навчання у зв'язку з військовою діяльністю озброєного особового складу, що знаходиться під контролем «Талібану»;
c) вивести всіх своїх посадових осіб, представників, радників та військовослужбовців, що знаходяться в Афганістані відповідно до контрактів або відповідно до інших угодами для надання «Талібану» консультативної допомоги з військових питань або пов'язаних з ними питань безпеки і настійно рекомендувати у цьому зв'язку іншим громадянам покинути країну;

6. Постановляє, що заходи, які запроваджуються пунктом 5 вище, не застосовуються до поставок несмертоносного військового майна, призначеного виключно для гуманітарних цілей або цілей захисту, і до відповідної технічної допомоги або навчання, як стверджується заздалегідь Комітетом, а також заявляє, що заходи, що вводяться пунктом 5 вище, не застосовуються до захисному одязі, включаючи бронежилети та військові каски, що ввозяться в Афганістан персоналом Організації Об'єднаних Націй, представниками засобів масової інформації та гуманітарними співробітниками тільки для їх особистого користування;
7. Настійно закликає всі держави, які підтримують дипломатичні відносини з «Талібаном», значно знизити число і рівень співробітників у представництвах і на посадах «Талібану» і обмежити чи тримати під контролем пересування на своїй території всіх таких залишаються співробітників; коли мова йде про представництва «Талібану» при міжнародних організаціях, приймає, може, на свій розсуд, провести консультації з відповідною організацією щодо заходів, які необхідні для здійснення положень цього пункту;
8. Постановляє, що всі держави повинні вжити такі додаткові заходи:
a) негайно і повністю закрити всі відділення «Талібану» на своїй території;
b) негайно закрити всі відділення афганської авіакомпанії «Аріана» на своїй території;
c) негайно заморозити кошти та інші фінансові активи Усами бен Ладена та фізичних осіб і підприємств, які, як встановлено Комітетом, пов'язані з ним, включаючи кошти та активи організації «Ель-Кайда», а також кошти, одержувані або витягають завдяки майну, що знаходиться у володінні або під прямим або непрямим контролем Усами бен Ладена та фізичних осіб і підприємств, пов'язаних з ним, і забезпечити, щоб ні ці, ні будь-які інші кошти чи фінансові ресурси не використовувалися прямо чи опосередковано їх громадянами або будь-якими особами на їх території в інтересах Усами бен Ладена, його спільників або будь-яких підприємств, що знаходяться у власності або під прямим або непрямим контролем Усами бен Ладена або фізичних осіб або підприємств, пов'язаних з ним, включаючи організацію "Ель-Кайда», і просить Комітет вести на основі інформації, що подається державами і регіональними організаціями, оновлений перелік фізичних осіб і підприємств, які, як встановлено, пов'язані з Усамою бен Ладеном, у тому числі ті, які входять в організацію "Ель-Кайда»;
9. Вимагає, щоб «Талібан», а також інші припинили всю незаконну діяльність, пов'язану з наркотиками, і домагалися ліквідації незаконного вирощування опійного маку, доходи від якого використовуються для фінансування терористичної діяльності «Талібану»;
10. Постановляє, що всі держави повинні запобігати продажу, постачання або передачу своїми громадянами або зі своєї території хімічного ангідриду оцтової кислоти будь-якій особі на території Афганістану, що знаходиться під контролем «Талібану», як встановлено Комітетом, або будь-якій особі для цілей будь-якої діяльності, здійснюваної на території або з території, що знаходиться під контролем «Талібану», як встановлено Комітетом;
11. Постановляє також, що всі держави зобов'язані не надавати дозвіл будь-якого літальному апарату на зліт з їх території, посадку на ній або проліт над нею, якщо цей літальний апарат здійснив зліт чи повинен здійснити посадку в такому районі території Афганістану, який, як встановлено Комітетом , знаходиться під контролем «Талібану», за винятком тих випадків, коли цей політ був затверджений заздалегідь Комітетом на підставі гуманітарної потреби, включаючи релігійний борг, що полягає в здійсненні паломництва, або на тій підставі, що цей політ сприяє обговоренню питання про мирне врегулювання конфлікту в Афганістані або може сприяти виконанню «Талібаном» положень цієї резолюції або резолюції 1267 (1999);
12. Постановляє далі, що Комітет буде вести перелік затверджених організацій та державних установ з надання надзвичайної допомоги, які надають гуманітарну допомогу Афганістану, зокрема, залежно від обставин, Організацію Об'єднаних Націй та її установи, державні установи з надання надзвичайної допомоги, які надають гуманітарну допомогу, Міжнародний комітет Червоного Хреста та неурядові організації, що заборона, передбачена в пункті 11 вище, не діє відносно гуманітарних польотів, здійснюваних організаціями та державними установами з надання надзвичайної допомоги, включеними до переліку, затвердженого Комітетом, або від їхнього імені, що Комітет буде регулярно переглядати цей перелік, включаючи в нього, при необхідності, нові організації і державні установи з надання надзвичайної допомоги, і що Комітет буде виключати організації та державні установи з цього переліку в разі, якщо він вирішить, що вони здійснюють або можуть здійснювати польоти не в гуманітарних, а в інших цілях, і негайно повідомляти такі організації та державні установи про те, що будь-які здійснюються ними або від їхнього імені польоти підпадають під дію положень пункту 11 вище;
13. Закликає «Талібан» забезпечити безпечний і безперешкодний доступ персоналу з надання надзвичайної допомоги і надходження допомоги до всіх потребуючим на території, що знаходиться під його контролем, і підкреслює, що «Талібан» повинен гарантувати безпеку, охорону і свободу пересування персоналу Організації Об'єднаних Націй та пов'язаного з нею гуманітарного персоналу з надання надзвичайної допомоги;
14. Настійно закликає держави вжити заходів до обмеження в'їзду на їх територію або транзиту через неї всіх старших посадових осіб «Талібану» в ранзі заступника міністра або вище, військовослужбовців аналогічного рангу, які перебувають під контролем «Талібану», та інших старших радників і високопосадових представників « Талібану », за винятком тих випадків, коли такі посадові особи здійснюють поїздки в гуманітарних цілях, включаючи релігійний борг, що полягає в здійсненні паломництва, або тих випадків, коли такі поїздки сприяють обговоренню питання про мирне врегулювання конфлікту в Афганістані або пов'язані з виконанням положень цієї резолюції або резолюції 1267 (1999);

15. Просить Генерального секретаря, діючи в консультації з Комітетом:
a) призначити комітет експертів для винесення рекомендацій Раді протягом шістдесяти днів з дати прийняття цієї резолюції щодо способів контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї і за закриттям таборів підготовки терористів у відповідності до вимог, що містяться в пунктах 3 та 5 вище, в тому числі , зокрема, з використанням інформації, отриманої державами-членами за допомогою національних засобів і наданої ними Генеральному секретарю;
b) провести консультації з відповідними державами-членами на предмет введення в дію заходів відповідно до цієї резолюції та резолюції 1267 (1999) і представити Раді доповідь про результати таких консультацій;
c) повідомляти про хід виконання діючих заходів, оцінювати проблеми у забезпеченні дотримання цих заходів, виносити рекомендації щодо зміцнення режиму дотримання та проводити оцінку дій «Талібану» щодо забезпечення дотримання;
d) здійснити огляд гуманітарних наслідків заходів, прийнятих відповідно до цієї резолюцією і резолюцією 1267 (1999), і протягом 90 днів з дати прийняття цієї резолюції представити Раді доповідь, що містить оцінку та рекомендації, а згодом через регулярні інтервали подавати доповіді про будь-яких гуманітарних наслідки і представити всеосяжний доповідь з цього питання і будь-які рекомендації не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну застосування цих заходів;
16. Просить Комітет виконати його мандат шляхом вирішення наступних завдань на додаток до завдань, викладених у резолюції 1267 (1999):
a) підготувати та своєчасно оновлювати на основі інформації, наданої державами, регіональними та міжнародними організаціями, переліки всіх точок перетину кордону та місць посадки літальних апаратів на території Афганістану, що знаходяться під контролем «Талібану», і повідомляти держави-члени про зміст цих переліків;
b) підготувати та своєчасно оновлювати відповідно до пункту 8 (c) вище на основі інформації, що надається різними країнами і регіональними організаціями, переліки фізичних осіб і підприємств, які, як було встановлено, пов'язані з Усамою бен Ладеном;
c) розглядати прохання про винятки, передбачених у пунктах 6 і 11 вище, і приймати відповідні рішення;
d) підготувати не пізніше ніж через місяць після ухвалення цієї резолюції і своєчасно оновлювати відповідно до пункту 12 вище перелік затверджених організацій та державних установ з надання надзвичайної допомоги, які надають гуманітарну допомогу Афганістану;
e) широко розповсюджувати відповідну інформацію щодо виконання цих заходів з використанням належних засобів масової інформації, в тому числі за рахунок більш широкого використання інформаційної технології;
f) розглядати, при необхідності, питання про поїздки до країн регіону Голови Комітету та інших членів, які можуть бути необхідними, для сприяння повному і ефективному здійсненню заходів, введених в цій резолюції та резолюції 1267 (1999), з метою заохочення держав до виконання відповідних резолюцій Ради;
g) готувати періодичні доповіді Раді з представленої йому інформації щодо цієї резолюції та резолюції 1267 (1999), в тому числі про можливі порушення заходів, повідомлених Комітету, і рекомендацій щодо підвищення ефективності таких заходів;
17. Закликає всі держави і всі міжнародні та регіональні організації, включаючи Організацію Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи, діяти у суворій відповідності до цієї резолюцією, незважаючи на наявність будь-яких прав чи зобов'язань, що випливають або виникають з міжнародними угодами або договору, ліцензії або дозволу , ув'язнених або наданих в період, що передує вступу в силу заходів, передбачених у пунктах 5, 8, 10 і 11 вище;
18. Закликає держави переслідувати в судовому порядку фізичних осіб і підприємства, які порушують заходи, передбачені в пунктах 5, 8, 10 і 11 вище, і застосовувати відповідні покарання;
19. Закликає всі держави в повній мірі співпрацювати з Комітетом у виконанні її завдань, включаючи надання такої інформації, яка може знадобитися Комітету у зв'язку з виконанням положень цієї резолюції;
20. Просить всі держави повідомляти Комітету протягом 30 днів з дати вступу в силу заходів, передбачених у пунктах 5, 8, 10 і 11 вище, про кроки, зроблені ними для дієвого виконання положень цієї резолюції;
21. Просить Секретаріат представляти на розгляд Комітету отриману від урядів і з відкритих джерел інформацію про можливі порушення заходів, введених відповідно до пунктів 5, 8, 10 і 11 вище;
22. Постановляє, що заходи, передбачені в пунктах 5, 8, 10 і 11 вище, вступають в силу в 00 ч. 01 м. за нью-йоркським часом через місяць після прийняття цієї резолюції;
23. Постановляє далі, що заходи, передбачені в пунктах 5, 8, 10 і 11 вище, діють протягом 12 місяців і що після закінчення цього періоду Рада розгляне питання про виконання «Талібаном» положень пунктів 1, 2, 3 вище і на підставі цього прийме рішення про продовження дії цих заходів на додатковий період на тих же умовах;
24. Постановляє, що в тому випадку, якщо «Талібан» виконає умови, передбачені в пунктах 1, 2, 3 вище, до закінчення 12? Місячного періоду, Рада Безпеки припинить дію заходів, передбачених у пунктах 5, 8, 10 і 11 вище ;
25. Заявляє про свою готовність розглянути питання про введення додаткових заходів, у відповідності зі своєю відповідальністю за Статутом Організації Об'єднаних Націй, з метою забезпечення повного виконання цієї резолюції та резолюції +1267 (1999) з урахуванням, зокрема, оцінки їх впливу, що згадується в пункті 15 (d), маючи на увазі підвищення ефективності санкцій та недопущення гуманітарних наслідків;
26. Постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.
Додаток № 5
Резолюція 1368 (2001),
прийнята Поради Безпеки на егo 4370-му засіданні,
12 вересня 2001
Рада Безпеки,
підтверджуючи цілі і принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй,
будучи сповнений рішучості всіма засобами боротися із загрозами для міжнародного миру і безпеки, викликаються терористичними актами,
визнаючи невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону у відповідності до Статуту,
1. Беззастережно засуджує самим рішучим чином жахливі терористичні напади, які були скоєно 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, Вашингтоні (округ Колумбія) і Пенсільванії, і вважає такі дії, як і будь-який акт міжнародного тероризму, загрозою для міжнародного миру та безпеки;
2. Висловлює своє найглибше співчуття і співчуття жертвам та їх сім'ям, а також народу та уряду Сполучених Штатів Америки;
3. Закликає всі держави терміново вжити спільні зусилля для того, щоб зрадити правосуддю виконавців, організаторів і спонсорів цих терористичних нападів, і підкреслює, що ті, хто надавав допомогу виконавцям, організаторам та спонсорам цих актів, підтримував або ховав їх, понесуть відповідальність за це ;
4. Закликає також міжнародне співтовариство подвоїти свої зусилля із запобігання та припинення терористичних актів, у тому числі шляхом розширення співпраці і забезпечення повного здійснення відповідних міжнародних антитерористичних конвенцій та резолюцій Ради Безпеки, зокрема резолюції 1269 (1999) від 19 жовтня 1999 року;
5. Висловлює свою готовність зробити всі необхідні кроки, з тим щоб відреагувати на терористичні напади на Сполучені Штати 11 вересня 2001 року, і вести боротьбу з усіма формами тероризму у відповідності зі своїми обов'язками за Статутом Організації Об'єднаних Націй;
6. Постановляє продовжувати займатися цим питанням.
Додаток № 6
Міжнародні терористичні організації
(З доповіді Державного департаменту США від 1 травня 2001 року)
 
«Група Абу Нідаль». Відома також як «Чорний вересень», «Арабський революційний рада», «ФАТХ - Революційна рада». У 1974 році відкололася від Організації визволення Палестини. Налічує кілька сотень бойовиків, має загони «міліції» в Лівані. Бази розташовані в таборах палестинських біженців у долині Бекаа (Ліван). Відзначено присутність в Іраку, Судані та Алжирі. Користується підтримкою з боку Іраку та Лівії (до 1987 року - Сирії).
"Угруповання Абу Саяф» (вона ж - «Аль-Харакат аль-Ісламійя»). Визначається як «найменша і радикальна з ісламістських сепаратистських угруповань на півдні Філіппін». У 1991 році відкололася від Фронту національного звільнення Моро, що діяв на острові Мінданао. За приблизними даними, налічує до 200 бойовиків. Користується підтримкою з боку ряду ісламістських угруповань, які базуються на Близькому Сході і в Південній Азії. Лідер - А.А. Джанджалані.
«Озброєна ісламська група». Почала діяти в Алжирі з 1992 року після визнання недійсними підсумків виборів, перемогу на яких здобув радикальний Ісламський фронт порятунку. Нараховує в своїх лавах декілька тисяч бойовиків. Підтримується алжирської діаспорою за кордоном, насамперед у Європі, а також, за заявою алжирських влади, - Іраном та Суданом.
Японська релігійна секта «АУМ Сінрікьо» (нині «Алеф»). Утворена в 1987 році Секо Асахара (справжнє ім'я Тідзуо Мацумото). 20 березня 1995 організувала газову атаку в токійському метро, ​​в результаті якої загинуло 12 чоловік. Тоді, за власними оцінками представників секти, кількість її послідовників досягало 9 тисяч чоловік в Японії і до 40 тисяч по всьому світу. Має відділення в Австралії, Росії, Німеччини, Шрі-Ланці, республіках колишньої Югославії, США, а також на Україну і Тайвані. Точна чисельність невідома. Не користується підтримкою з поза.
«Вітчизна басків і свобода" (ЕТА). Заснована в 1959 році. На початковому етапі ідеологія базувалася на принципах марксизму. Діє в Іспанії на південно-заході Франції. Налічує кілька сотень членів, має суспільну підтримку в Країні Басків (автономний округ у складі Іспанії). Можливо має контакти з Ірландською республіканською армією. У минулому підтримувалася Лівією, Ліваном, Нікарагуа, Кубою. 17 вересня 1998 оголосила «одностороннє і безстрокове» припинення вогню.
«Аль-Гамаа аль-Ісламійя». Найбільша екстремістська організація в Єгипті, що діє з кінця 70-х років. Налічує кілька тисяч релігійних фанатиків, має багато прихильників на півдні країни і в великих містах. Має представництва у Великобританії, Афганістані та Австрії, а також осередки в багатьох інших державах. На думку експертів, користується підтримкою іранських, суданських і афганських екстремістських угруповань.
ХАМАС (Ісламський рух опору). Засновано в кінці 1987 року як палестинський філія організації «Брати-мусульмани». Точне число членів невідомо, має десятки тисяч прихильників. Користується підтримкою палестинської діаспори, Ірану, окремих релігійних діячів у Саудівській Аравії та інших арабських країнах.
«Харакат-уль-Муджахедін» (колишня «Харакат уль-Ансар», відома також як «Аль-Ха-дід», «Аль-Парану»). Штаб-квартира організації знаходиться в Пакистані, має табори підготовки на сході Афганістану. Діє в основному в штабі Джамму і Кашмір (Індія). Кілька тисяч озброєних бойовиків знаходяться в таборах на території Пакистану, в Кашмірі та прилеглих районах Індії. Користується підтримкою Пакистану, а також частини населення Кашміру. Одним із джерел фінансування є пожертвування, зібрані в Саудівській Аравії і в ряді інших мусульманських держав.
«Хезболлах» («Партія Аллаха», вона ж «Організація ісламського правосуддя», «Послідовники пророка Мухаммеда»). Створена в Лівані в 1982 році, радикальне шиїтське угруповання (штаб-квартира знаходиться в Лівані). Нараховує до 3 тисяч членів. Користується підтримкою Ірану та Сирії. Її осередки є в багатьох країнах.
Японська «Червона армія». Міжнародна терористична угруповання, що відкололося в 1970 році від однієї з радикальних комуністичних організацій. Налічує близько 8 тисяч членів. Має свої бази в контрольованих Сірією районах Лівану.
«Аль-Джихад» («Священна війна»). Створена в кінці 70-х років. Базується в Єгипті. В даний час розділена на два крила, одне з яких очолює найближчий сподвижник У. бен Ладена А.. аз-Завагірі. Налічує кілька тисяч релігійних фанатиків, має багато прихильників. Відзначено її присутність Афганістані, Пакистані, Великобританії, Судані. Влада Єгипту звинувачують у підтримці даної організації Іран, Судан і арабських екстремістів. У вересні 2001 року оголошено про злиття цього угруповання з «Аль-Каїдою».
«Ках» і «Кахане Хай». У березні 1994 року оголошено ізраїльським урядом терористичними організаціями. Даних про точну чисельності немає. Користуються підтримкою співчуваючих в США і Західній Європі.
«Робоча партія Курдистану». Заснована в 1974 році. Ідеологія базується на марксистських засадах. Нараховує 10-15 тисяч членів. Користується підтримкою з боку турецьких курдів і курдської діаспори в країнах Європи, а також, за заявою турецької влади, - Іраку, Ірану і Сирії.
Фронт «Тигри звільнення Таміл-Ілама». Заснована в 1976 році. З 1983-го веде антиурядову діяльність з метою створення на півдні Шрі-Ланки незалежної держави Таміла. За різними даними, налічує від 3 до 6 тисяч підготовлених бойовиків і кілька тисяч ополченців. Контролює більшу частину північних і східних провінцій країни. Підтримується великої тамільської діаспорою в Північній Америці, Європі та Індії. За даними американських спецслужб, причетна до контрабанди наркотиків і зброї.
«Муджахеддін-е-Хальк». Іранська дисидентська угруповання, заснована в 1965 році. Спочатку дотримувалася принципів марксизму і ісламського вчення. Нараховує до 2 тисяч бойовиків, має великі структури підтримки за кордоном. У 80-і роки лідери емігрували до Франції, в 1987-му більшість перебралося до Іраку. Користується підтримкою Іраку та іранської діаспори.
«Національно-визвольна армія» Колумбії (ELN). Повстанське угрупування прокубінской орієнтації. Налічує 3-5 тисяч озброєних бійців, має кілька тисяч активних прихильників. Діє в Колумбії і прикордонних районах Венесуели. Зовнішньої підтримки не має.
«Палестинський ісламський джихад» (відома також як «Група Шакакі», «Загін Убу Гунейма»). Створена в 70-і роки. Чисельність невідома. Більшість баз розташоване на території Сирії, має філії на Кіпрі, в Англії, ФРН, США. Фінансову підтримку надають Іран і Сирія. Лідер - шейх Абделлі аш-Шамі.
«Фронт звільнення Палестини», відома також як «Група Абу Аббаса». Відкололася від Народного фронту звільнення Палестини (НФОП) в 1976 році. Чисельність невідома. Лідер - Муххамед Зейдан (Абу Аббас). Штаб-квартира в Дамаску (Сирія), основні сили - в Лівані.
«Народний фронт звільнення Палестини». Заснований в 1967 році Ж. Хабаш. Ідеологічною базою є принципи марксизму-ленінізму. Налічує близько 800 бойовиків. Діє в Сирії, Лівані, Ізраїлі та на окупованих територіях. Підтримується Сирією та Лівією.
«Народний фронт звільнення Палестини - Головне командування». Відколовся від НФОП в 1968 році. Налічує кілька сотень бойовиків. Штаб-квартира знаходиться в м. Дамаск (Сирія), бази - у Лівані. Має відділення в кількох країнах Європи. Військову підтримку надає Сирія, фінансову - Іран.
«Аль-Каїда» (вона ж «Міжнародний ісламський фронт джихаду проти іудеїв і християн», «Ісламська армія звільнення мусульманських святинь», «Мережа Усами бен Ладена»). Створена в 1988 році Усамою бен Ладеном. Мета - «встановити мусульманська держава» по всьому світу. Налічує кілька тисяч бойовиків. Підтримує зв'язки з іншими екстремістськими угрупованнями. Штаб-квартира в Афганістані.
«Революційні збройні сили Колумбії» (РИЗИК). Визначається держдепартаментом США як «найбільша, найбільш підготовлена ​​і добре озброєна повстанська організація" Колумбії. РЗСК створені в 1964 році як «прорадянська партизанська армія». Організація має воєнізовану структуру, включає кілька «міських фронтів».
«Революційна організація 17 листопада». Грецька ліворадикальне угруповання. Створена в 1975 році. Названа на пам'ять про студентське антивоєнному виступі в листопаді 1973 року. За оцінками експертів, порівняно нечисленна. Даних про підтримку ззовні немає.
«Революційна народно-визвольна партія / фронт» (відома також як «Del Sol»). Утворилася в 1978 році після розколу Партії / Фронту звільнення турецького народу. Чисельність невідома. Даних про підтримку ззовні немає.
«Революційна народна боротьба». Ліворадикальне угруповання. Діє на території Греції. Створена в 1971 році для протидії військовій хунті «чорних полковників». Чисельність невідома. Джерела зовнішньої підтримки не виявлено.
«Сендеро Люміносо» («Світлий шлях», відома також як «Народно-партизанська армія»). Заснована в Перу в кінці 60-х років професором університету А. Гусманом. Налічує 1,5 - 2,5 тисяч бойовиків, має велику кількість прихильників (головним чином в сільських районах країни). Підтримка ззовні не виявляється.
«Революційний рух Тупак Амару». Засноване в 1983 році. Дотримується лівих поглядів, близьких до маоїзму. Діє на території Перу. В останні роки зазнало значних втрат в ході зіткнень з урядовими військами і поліцією. У результаті чисельність скоротилася до 100 чоловік. Зовнішньої підтримки не має.
«Ісламський рух Узбекистану» (ІРУ). Діяльність організації спрямована проти режиму президента Іслама Карімова, стратегічна мета - створення на території середньоазіатських республік ісламського халіфату. Активно співпрацює з ісламською опозицією в Таджикистані, міжнародними терористичними організаціями, спецслужбами ряду держав. Лідери - Тахир Юлдашев (Намангані) і Джумабай Ходжаєв (Таджібай). Намангані вважається політичним керівником, з 1992 року живе в Афганістані, є одним з найближчих помічників Усами бен Ладена. Таджібай з 1997 року - «командувач збройними силами ІРУ». Його формування неодноразово скоювали озброєні напади на своїх опонентів (у тому числі в сусідніх республіках СНД), беруть участь у контрабанді зброї та наркотиків. Чисельність бойовиків досягає 6тисяч чоловік.
«Об'єднані сили самооборони» Колумбії. Ультраправа воєнізована організація, що налічує до 8 тисяч членів. Оголосила своєю метою боротьбу з «лівими повстанцями», фінансує свою діяльність в значній мірі за рахунок контрабанди наркотиків.
Додаток № 7
Афганська хронологія з 1994 року
 
1994 8 січня. Узбецький генерал Дустум переходить на бік Хекматіяра. Починається їх спільний наступ на Кабул з метою повалити уряд Раббані і Масуда.
30 березня. ООН намагається виступити посередником у переговорах між ворогуючими угрупуваннями моджахедів. Спеціальний представник ООН Мехмуд Местірі зустрічається в Джелалабаді з членами Шури (ради старійшин). Демонстранти в Кабулі громлять посольство Пакистану.
12 серпня. Заступник держсекретаря США Рафел Робін уточнює американську позицію щодо Афганістану: «широке коаліційний уряд» і повернення короля Захір Шаха.
28 жовтня. Беназір Бхутто зустрічається в Ашгабаті з Ісмаїлом Ханом і Абдурашид Дустума.
4 листопада. Караван з 30 пакистанських вантажівок на шляху до Середньої Азії зазнав нападу місцевих бандитів. 20 вбитих. Бандити розсіяні загоном талібів. Це їхня перша акція як збройної сили, яка стає на захист вільного транзиту вантажів.
5 листопада. Таліби беруть штурмом Кандагар. 50 вбитих в ході чотириденних боїв.
25 листопада. Таліби беруть під свій контроль дві південні афганські провінції - Лашкаргах і Гільменд.
1995 1 січня. Колона з 3000 талібів відправляється із Пешавара в бік афганського кордону,
2 лютого. Таліби ведуть бої в провінції Вардак, в 25 милях від Кабула.
11 лютого. Таліби захоплюють провінцію Логар. Таким чином, під їх контролем вже 9 провінцій Афганістану з 30. Раббані посилає делегацію на переговори з рухом Талібан.
14 лютого. Таліби захоплюють Чарасіяб. Хекматіяр відступає без бою.
6 березня. Формування Раббані і Масуда атакують хазарейскіе загони Шиї Вахдат, розташовані на південно-західній околиці Кабула.
7 березня. Таліби розвивають наступ в провінціях Німроз і Фарах у напрямку Герата. Інший напрямок удару талібів - на Кабул. Збройні загони хазарейскіх племен відступають.
13 березня. Вождь Хазарейці Абдул Алі Мазарі, захоплений у полон талібами, гине в результаті авіакатастрофи вертольота, яким його відправили в Кандагар.
31 травня. Керівник Саудівської розвідки принц Турки, родич Осами Бен Ладена, відвідує Кабул і Кандагар.
10 червня. Найбільші гуманітарні організації, що займаються проблемами афганських біженців у Пакистані, вирішують згорнути свою діяльність до жовтня,
2 липня. Особистий представник і племінник Захір Шаха Сардар Абдул Ваяй зустрічається в Ісламабаді з президентом Пакистану Легхарі.
         3 серпня. Російський літак Іл-76 захоплений талібами і здійснює вимушену посадку в Кандагарі. Таліби звинувачують льотчиків, що ті доставляли зброю і боєприпаси до Кабула.
5 вересня. Провінція Герат переходить під контроль талібів. Ісмаїл Хан, не надаючи опору, рятується втечею в Ірані. МЗС Раббані звертається в ООН із звинуваченнями на адресу Пакистану з приводу «прямої агресії проти законного уряду Афганістану».
6 вересня. Горить посольство Пакистану в Кабулі. Іран застерігає талібів від переходу кордону.
20 вересня. Таліби пред'являють Раббані ультиматум, в якому йому відводиться 5 днів, щоб покинути Кабул.
10 жовтня. Таліби перекидають 400 танків з кандагарській направлення на Кабул.
2 листопада. Заступник держсекретаря США пані Рафел Робін прибуває до Афганістану для переговорів з різними угрупуваннями моджахедів і Талібану. Потім вона слідує до Ісламабаду.
7 листопада. Міністр закордонних справ Пакистану Сардар Асееф Ахмед таємно прибуває на північ Афганістану для серйозних переговорів з Дустума. Обидва сходяться на думці, що відставка Раббані є необхідною умовою для відновлення миру в Афганістані.
10-11 листопада. Прем'єр Пакистану Беназір Бхутто відбуває з екстреним візитом до Тегерана і Ташкент для роз'яснення пакистанської позиції іранському і узбецькому урядам.
11 листопада. Ракетна атака Кабула. 36 убитих і 52 поранених.
26 листопада. Небувалий за потужністю артилерійський обстріл Кабула талібами. 39 вбитих і 140 поранених. Незважаючи на масовану артилерійську підготовку, наступ талібів на Кабул відбито.
1996 7 лютого. Дустум зустрічається в Ісламабаді з пакистанськими лідерами, включаючи начальника генштабу генерала Джахангира Караматов.
3 березня. Раббані відвідує Іран, Туркменістан і Узбекистан.
20 березня. Рада старійшин (шура) талібів виступає із закликом до священної війни проти Раббані. Мулла Омар проголошується лідером руху Талібан.
8 квітня. Американський сенатор Хенк Браун прибуває до Кабула. Вперше за останні 16 років Афганістан відвідує представник парламенту США.
20 квітня. Пані Рафел Робін вдруге з візитом у Кабулі. Вона намагається примирити ворогуючі угруповання моджахедів.
26 червня. Хекматіяр вирішує увійти в уряд Раббані і стає прем'єр-міністром.
11 вересня. Джелалабад переходить під контроль талібів.
26 вересня. Таліби висуваються з Саробі в бік Кабула і захоплюють його нічним штурмом. Президент Раббані і прем'єр Хекматіяр рятуються втечею. Колишній президент Наджібулла повішений на ліхтарному стовпі. Мулла Омар призначається головою Тимчасової ради у складі 6 членів. Іран, Індія, Росія і республіки Середньої Азії засуджують страту Наджибулли. Пакистан направляє до Кабула офіційну делегацію.
28 вересня. Адміністрація США висловлює «жаль» з приводу страти Наджібулли, але в той же час заявляє про готовність встановити відносини з новим режимом.
4 жовтня. На терміново скликаному саміті СНД в Алма-Аті приймається заяву із застереженням талібів від вторгнення в середньоазіатські республіки. Міністр закордонних справ Пакистану Сардар Асееф Ахмед підтверджує офіційне визнання уряду талібів.
6 жовтня. Масуд відображає наступ талібів на Пянджшірскую долину.
9 жовтня. Зустріч і братні обійми Дустума і Раббані в околицях Мазарі-Шаріфа. Дустум, Масуд і Карім Халілі (партія Хезб-і-Вахад) підписують договір про союз і засновують Верховна рада Афганістану.
24 жовтня. Заява Омара: «Ми будемо боротися за Кабул до останньої краплі крові!»
2 листопада. Організація ісламських держав вирішує залишити місце Афганістану вакантним.
1 997 Січень. Таліби відбивають у Масуда військову базу в Баграмі, Чарікар і населений пункт Гульбахар.
Лютий. Делегація Талібану прибуває з візитом до США.
19 травня. Генерал Малік Пахлаван піднімає заколот проти Дустума і оголошує про перехід на сторону талібів.
24 травня. Таліби входять в Мазарі-Шаріф, встановлюючи там закони шаріату і закриваючи жіночі навчальні заклади.
19 липня. Масуд відновлює контроль над Баграмі і Чарікар.
7 серпня. За даними Міжнародного Червоного Хреста, за останні три місяці боїв вбито 6800 чоловік.
4 вересня. Мулла Раббані, один з вождів руху Талібан, зустрічається з королем Саудівської Аравії Фахд, який обіцяє надати всебічну допомогу рухові. Мулла звинувачує Іран, Росію та Францію в наданні допомоги Масуда.
16 листопада. За повідомленнями з озброєних загонів Дустума, в околицях Шебаргана виявлено 30 загальних могил, де знаходилося близько 2000 трупів загиблих талібів.
18 листопада. Мадлен Олбрайт в Ісламабаді називає політику талібів в галузі прав людини «гідною осуду».
17 грудня. Рада Безпеки ООН виступає з засудженням поставок зброї воюючим афганським угрупованням і закликає до припинення бойових дій.
1998 14 березня. Запеклі зіткнення в Мазарі-Шаріфі між узбеками і Хазарейці.
17 квітня. Білл Річардсон, спеціальний представник США, відвідує Кабул і Мазарі-Шаріф.
3 липня. Саміт 5 колишніх радянських середньоазіатських республік (без Туркменістану), що проходить в Алма-Аті, закликає до припинення війни в Афганістані.
9 липня. Літак ООН збитий ракетою під Кабулом. Мулла Омар видає указ, що забороняє телебачення і загрожує покараннями всіх комуністів. За цим же указом з країни висилаються всі християни.
18 липня. Євросоюз згортає всі свої гуманітарні програми в Кабулі через неприпустимо грубого звернення талібів з персоналом гуманітарних організацій.
31 липня. Лідери руху Талібан відвідують медресе в пакистанських містах Дар-ул-Ілоуле, Аханін, АКОР-Хаттакс.
7 серпня. Вибухи у посольствах США в Кенії і Танзанії. Сотні загиблих. Американці звинувачують у терактах Осаму бен Ладена.
8 серпня. Таліби знову захоплюють Мазарі-Шаріф і вбивають там 11 іранських дипломатів і одного журналіста. Різанина Хазарейці. Рахунок жертв йде на тисячі. Ще кілька тисяч рятуються втечею.
18 серпня. Аятолла Алі Хаменеї висуває звинувачення проти США і Пакистану, які використовують талібів як інструмент у війні проти Ірану. Мулла Омар оголошує, що він надає притулок Осама бен Ладену.
20 серпня. США обстріляли 75 крилатими ракетами табори під Кандагаром і Хостом, в яких імовірно готуються бойовики Осами бен Ладена. 21 убитих і 30 поранених.
20 вересня. Масуд обстрілює ракетами Кабул. 65 убитих 215 поранених.
27 вересня. Таліби стягують до іранської кордоні 30 тисяч бійців, щоб протистояти розгортається великим військовим маневрам Тегерана.
2 жовтня. Авіація і бронетехніка Ірану порушують кордон Афганістану в районі Герата.
1 грудня. Таліби стріляють по студентам університету в Джелалабаді: 4 вбитих і 6 поранених.
29 грудня. ЮНІСЕФ заявляє про повний розвал системи освіти в Афганістані.
+1999 12 січня. Напад в Пешаварі на сім'ю одного з колишніх лідерів моджахедів Абдул Хака.
31 січня. Режим талібів відкинув офіційну вимогу США видати Осаму бен Ладена. Було заявлено, що до нього будуть вжиті заходи, але його не видадуть.
3 березня. Міністр закордонних справ Туркменістану Шейхмурадов вперше прибуває до Афганістану, відвідує Кандагар. Його приймає сам мулла Омар.
1 квітня. Міністр оборони РФ Сергєєв зустрічається з Масудом в Душанбе. Росія оголошує про будівництво військової бази в Таджикистані.
29 квітня. Режим талібів, Туркменістан і Пакистан підписують нову угоду про будівництво газопроводу, який пройде по території Афганістану. Інвестицій не вистачає. Оголошено, що всі, хто захоче приєднатися до договору, будуть прийняті з розпростертими обіймами.
14 травня. США офіційно попереджають Пакистан, що він повинен припинити підтримувати режим талібів. Вашингтон знову заявляє про необхідність повернення до Кабула короля Захір Шаха.
22 травня. Таліби розкривають готує повстання в Гераті. Публічна страта 8 змовників. Розстріляно ще більше ста людей.
6 липня. США вводять санкції проти режиму талібів і заморожують їхні фінансові активи.
1 серпня. Баграм знову переходить до рук талібів.
2 серпня. Таліби беруть штурмом Чарікар, Масуд змушений відійти в своє Пянджшірское ущелині. 200 тисяч біженців з долини Шома.
5 серпня. Масуд відвойовує Чарікар і відкидає талібів на вихідні позиції. Втрати талібів: 40 вбитих і 500 полонених.
24 серпня. Вибух бомби біля будинку мулли Омара в Кандагарі. Загинули 46 людей, серед них близькі родичі мулли Омара.
10 вересня. За даними ООН, виробництво опію-сирцю на афганській території подвоїлося, досягнувши рівня 4600 тонн. 97 відсотків плантацій опіумного маку знаходиться на території, підконтрольній талібам.
12 жовтня. У результаті військового перевороту в Пакистані повалено уряд Наваза Шаріфа.
15 жовтня. Рада Безпеки ООН вводить нові санкції проти режиму талібів.
2000 Січень. Викрадений індійський літак і посаджений в Кандагарі.
13 березня. Одна з індійських газет повідомляє, що Осама бен Ладен серйозно хворий.
Травень. За даними ООН, виробництво опію-сирцю в Афганістані досягло рекордного обсягу - понад 4800 тонн. Опійні плантації зросли на 23 відсотки.
11 липня. Напад на посольство Пакистану в Кабулі.
13 липня. Загони Масуда переходять у наступ.
17 липня. Посуха в західних і південних районах Афганістану. Тисячі біженців спрямовуються в Пакистан і Іран.
1 жовтня. Делегація талібів прибуває до Вашингтона і веде переговори у Держдепартаменті США.
Грудень. Рада Безпеки ООН вводить нові санкції відноси режиму талібів.
2001 6 січня. Американський конгрес стверджує перемогу Джорджа Буша на президентських виборах.
Лютий. Різке похолодання в Афганістані призводить до гуманітарної катастрофи. У таборах біженців від холоду помирають сотні людей похилого віку і дітей.
20 лютого. За даними міжнародної правозахисної організації «Хьюман Райт Воч», Таліби знищили понад 500 мирних жителів під час штурму міста Якавланд.
28 лютого. Посол талібів у Пакистані Ахмед Салам Заеф підтверджує, що його уряд прийняв рішення зруйнувати статуї Будди в провінції Баміан.
27 березня. Групі західних журналістів дозволено прибути в провінцію Баміан, щоб засвідчити факт руйнування статуй Будди.
5 квітня. Масуд прийнятий на Європейській асамблеї в Страсбурзі.
19 травня. Ісламська поліція закриває в Кабулі хлібопекарні міжнародної організації «Всесвітня продовольча програма» (РАМ), на яких працювали жінки.
19 травня. Вторгнення ісламської поліції в госпіталь італійської гуманітарної організації Емердженсі в Кабулі.
23 травня. Вводиться закон, який зобов'язує афганців, які сповідують індуїзм, носити спеціальні знаки на одязі.
9 вересня. Ахмад-шах Масуд гине в результаті замаху на нього двох алжирців-камікадзе.
11 вересня. Терористична атака в Нью-Йорку і Вашингтоні. У результаті терактів обрушені вежі Всесвітнього торгового центру і ціле крило Пентагону. Число жертв, за поданою пізніше офіційними повідомленнями, составіло3233 людини. США звинуватили в організації терактів Осаму бен Ладена.
14 вересня. Конгрес США санкціонує використання військової сили.
7 жовтня. В Афганістані починається військова операція США під кодовою назвою «Enduring freedom» («Міцна свобода»).
12 листопада. Аеробус, що вилетів з Нью-Йорка в Сан-Домінго, звалився на житлові квартали району Квінс. Загинуло 256 людей.
13 листопада. Таджики з сил Північного альянсу вступають до Кабула.
5 грудня. У Бонні під егідою ООН відкривається конференція з післявоєнного устрою Афганістану. Різні афганські угруповання підписують угоду про формування перехідного уряду на чолі з пуштунів Хамідом Карзаєм.
7 грудня. Пал головний оплот талібів - Кандагар. Мулла Омар втік у невідомому напрямку.
22 грудня. У Кабулі приступило до виконання обов'язків уряд Карзая.


[1] Лутовинов В., Морозов Ю. Тероризм - загроза суспільству і кожній людині / / ОБЖ. 2000. - № 9. С. 42
[2] Козлова Н. Камікадзе на продаж. / / Російська газета. 23.01.2004.
[3] Городницький Р. А. Бойова організація партії соціалістів-революціонерів у 1901-1911 рр.. М., 1998. С. 5.
[4] Ключников Б.Ф. Ісламізм, США і Європа. Війна оголошена! - М., 2003.
[5] Кожушко Є.П. Сучасний тероризм: Аналіз основних напрямків. - Мн., 2000.
3 Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала, 2002.

[7] Брюс Хофман. Тероризм - Погляд зсередини. - М., 2003.
[8] К'єза Дж. Нескінченна війна. М.: Детектив-Пресс, 2003.
[9] Коментар до КК РФ 1996 рік. Проф. Скуратова Ю.І., Лебедєва В.М. - М., 1996.
[10] www.un.org / russian / document / scresol
[11] Коран. Переклад смислів Е.Р. Кулієва. - М.: Видавництво АСТ, 2003.
[12] Лутовинов В., Морозов Ю. Тероризм - загроза суспільству і кожній людині / / ОБЖ. 2000. - № 9. С. 41
[13] Коментар до КК РФ 1996 рік. Проф. Скуратова Ю.І., Лебедєва В.М. - М., 1996
[14] Цит. по Мирський Г. Дракон встає дибки (Про міжнародний тероризм) / / Світова економіка і міжнародні відносини. 2002. № 3 С. 36
[15] Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі: ідеологія, етика, психологія. М., 2000. С. 15
[16] Цит. по Мирський Г. Дракон встає дибки (Про міжнародний тероризм) / / Світова економіка і міжнародні відносини. 2002. № 3 С. 37
[17] Цит. по Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі: ідеологія, етика, психологія. М., 2000. С. 18
[18] Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі: ідеологія, етика, психологія. М., 2000. С. 18
[19] Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі: ідеологія, етика, психологія. М., 2000. - С. 24.
[20] Цит. по Степанов Є. І. Сучасний тероризм: стан і перспективи. - М., 2000. - С. 38.
[21] Цит. по Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі: ідеологія, етика, психологія. М., 2000. - С. 25.
[22] Жарінов. В. Тероризм і терористи. - Мінськ: Харвест, 1999. - С. 3
[23] Степанов Є. І. Сучасний тероризм: стан і перспективи. - М., 2000. - С. 39.
[24] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 56
[25] Там же.
[26] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 63
[27] Лутовинов В., Морозов Ю. Тероризм - загроза суспільству і кожній людині / / ОБЖ. 2000. - № 9. С. 42
[28] Хорос В. «Крона», «коріння» і «клімат» тероризму / / Світова економіка і міжнародні відносини. 2002. № 3 С. 47
[29] Мирський Г. Дракон встає дибки. (Про міжнародний тероризм) / / Світова економіка і міжнародні відносини, 2002, М., С. 39
[30] Мирський Г. Дракон встає дибки. (Про міжнародний тероризм) / / Світова економіка і міжнародні відносини, 2002, М., С. 39
[31] Лутовинов В., Морозов Ю. Тероризм - загроза суспільству і кожній людині / / ОБЖ. 2000. - № 9. С. 41
[32] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 55
[33] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 229
[34] Вітюк В.В., Ефірів С.А. «Лівий» тероризм на заході. Історія і сучасність. М.: Наука, 1987. - С. 40
[35] Грачов А. Політичний екстремізм. - М., 1986. - С. 102
[36] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 231
[37] Вітюк В.В., Ефірів С.А. «Лівий» тероризм на заході. Історія і сучасність. М.: Наука, 1987. - С. 64
[38] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 236
[39] Там же - С. 238
[40] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 238
[41] Грачов А. Політичний екстремізм. - М., 1986. - С. 95
[42] Вітюк В.В., Ефірів С.А. «Лівий» тероризм на заході. Історія і сучасність. М.: Наука, 1987. - С. 91
[43] Грачов А. Політичний екстремізм. - М., 1986. - С. 66
[44] Жданов І. Терор - значить страх. / / Дзеркало тижня. 2001 .- № 28.
[45] Вітюк В.В., Ефірів С.А. «Лівий» тероризм на заході. Історія і сучасність. М.: Наука, 1987. - С. 78
[46] Жданов І. Терор - значить страх. / / Дзеркало тижня. 2001 .- № 30.
[47] Жданов І. Терор - значить страх. / / Дзеркало тижня. 2001 .- № 30.
[48] ​​Жданов І. Терор - значить страх. / / Дзеркало тижня. 2001 .- № 30.
[49] Кожушко Є.П. Сучасний тероризм: Аналіз основних напрямів / За заг. ред. А. Є. Тараса Мн.: 2000. - С. 247
[50] Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала: Юпітер, 2002. - С. 207
[51] Ірміяева Т.Ю. Історія мусульманського світу. - Перм, 2000. - С. 70
[52] Коран. Переклад Е.Р. Кулієва. М., 2003.
[53] Ірміяева Т.Ю. Історія мусульманського світу. - Перм, 2000. - С. 93
[54] Коран. Переклад Е.Р. Кулієва. М., 2003.
[55] Коран. Переклад Е.Р. Кулієва. М., 2003.
[56] Кожушко Є.П. Сучасний тероризм: Аналіз основних напрямів / За заг. ред. А. Є. Тараса Мн.: 2000. - С. 249
[57] Мирський Р. І. «Політичний іслам» і західне суспільство. / / Поліс № 1, 2001
[58] Там же.
[59] Цит. по Кудрявцев А. Ісламський тероризм: історія хвороби ". / / Незалежна газета. 19.06.2002
[60] Брюс Хофман. Тероризм - Погляд зсередини. - М., 2003 .- С. 107
[61] Цит. по Кудрявцев А. Ісламський тероризм: історія хвороби ". / / Незалежна газета. 19.06.2002
[62] Брюс Хофман. Тероризм - Погляд зсередини. - М., 2003 .- С. 114
[63] Федоров В.А. Міжнародний тероризм і країни Азії. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 152
[64] сидів А. Правовірні фанатики. / / Незалежне військовий огляд. М., 17.11.2000
[65] Федоров В.А. Міжнародний тероризм і країни Азії. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 153
[66] Кудрявцев О. Ісламський тероризм: історія хвороби ". / / Незалежна газета. 19.06.2002
[67] Брюс Хофман. Тероризм - Погляд зсередини. - М., 2003 .- С. 127
[68] Якубов О. Слідами Бен Ладена. - М., 2001. - С. 86
[69] Кудрявцев О. Ісламський тероризм: історія хвороби ". / / Незалежна газета. 19.06.2002
[70] Ключников Б. Ф. Ісламізм, США і Європа: Війна оголошена! - М.: 2003. - С. 34
[71] Якубов О. Слідами Бен Ладена. - М., 2001. - С. 108
[72] Мещерський А., Козловський В. Війна XXI століття. / / Аргументи і факти. 15.09.1999.
[73] Мирський Р. І. «Політичний іслам» і західне суспільство. / / Поліс № 1, 2001
[74] Мирський Р. І. «Політичний іслам» і західне суспільство. / / Поліс № 1, 2001
[75] Хто такі таліби? / / Аргументи і факти. № 41 11.10.2000.
[76] Маслов С. Чим таліби загрожують Росії? / / Комсомольська правда. 19.12.2000.
[77] Кондратьєв В. Активізація діяльності ісламських екстремістських організацій. / / Закордонний військовий огляд. М., 2001. № 11 С. 4.
[78] М.Р. Арунова, З.К. Набієв Афганістан. Проблеми тероризму. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 186
[79] Цит. по М.Р. Арунова, З.К. Набієв Афганістан. Проблеми тероризму. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 187
[80] Резолюція РБ ООН № 1267 15.10.1999. / / Www.un.org/russian/document/scresol/res1999/res1267.htm
[81] Резолюція РБ ООН № 1333 19.12.2000. / / Www.un.org/russian/document/scresol/res2000/res1333.htm
[82] М.Р. Арунова, З.К. Набієв Афганістан. Проблеми тероризму. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 190
[83] І. Аманжолов. Колиска людства. / / Континент № 4. 20.02.2002. С. 18
[84] Таліби проти Будди / / Санкт-Петербурзькі відомості № 40. 2.03.2001
[85] Андрєєв С. Афганський дежавю. / / Експерт. № 13. 07.04.2003.
[86] Цит. по Н.Б. Лебедєв Боротьба з тероризмом: глобальні та регіональні аспекти. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 222
[87] Ісламські джерела тероризму. / / Аргументи і факти. № 42. 2001.
[88] Цит. по Ключников Б.Ф. Ісламізм, США і Європа: Війна оголошена! - М.: 2003. С. 186
[89] Известия. 24.09.2001.
[90] Комсомольська правда 19.09.2001
[91] Резолюція РБ ООН № 1368 12.09.2001. / / Www.un.org/russian/document/scresol/res2000/res1333.htm
[92] А. Кабанніков Як американці ведуть військові приготування до операції відплати? / / Комсомольська правда 21.09.2001.
[93] Компас. 18.01.2002. № 2-3. С.59, 73.
[94] Удари відплати і навколо них-25 / / Вісті. 13.11.2001.
[95] Н.Б. Лебедєв Боротьба з тероризмом: глобальні та регіональні аспекти. / / Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003. С. 238
[96] Ключников Б.Ф. Ісламізм, США і Європа: Війна оголошена! - М.: 2003. С. 184
[97] Цит. по Ульянов Л. Військової операції в Афганістані може й не бути. / / Країна. Ru 05.10.2001.
[98] Війна в Афганістані почалася (нові подробиці). / / Вапняк
3. Довідкова література. До якої можна віднести збірник статей за матеріалами наукової конференції «Тероризм - загроза людству в XXI столітті і ситуація на Сході», що відбулася в Москві в березні 2002 р. в Інституті сходознавства, які об'єднані в одну книгу під редакцією Р.Б. Рибакова з однойменною назвою. З вищезазначеного збірника слід виділити статті таких авторів: М.Р. Аруновой, З.К. Набієва «Афганістан. Проблеми тероризму », Г.І. Старченкове «11 вересня 2001 року - новий етап геополітики США», Т.І. Суліцкой «Терористичні акції 11 вересня 2001 року в США і позиції країн Закавказзя». Даний збірник дає огляд ситуації пов'язаної з появою нового чинника у міжнародних відносинах - міжнародного тероризму. У збірці багато фактологічного та статистичного матеріалу, який необхідний для даного дослідження.
Важливу допомогу в роботі справила глобальна мережа Інтернет. Тут можна зустріти як неопубліковані статті (істориків, соціологів, аналітиків, політологів і т.д.), так і останні новини, хроніку подій, ексклюзивні інтерв'ю.
Але в цілому ж слід відзначити недостатню кількість джерелознавчого матеріалу має безпосереднє відношення до даної теми.
Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатки.
 
 
 
 
ГЛАВА I. ПОНЯТТЯ ТЕРОРИЗМУ І ЙОГО СУЧАСНІ
РІЗНОВИДИ
§ 1. Поняття «тероризму» та методологічні
проблеми його вивчення
 
Що таке тероризм? Знайдеться небагато слів, настільки міцно вкоренилися у словнику сучасної людини. Більшість людей має узагальнене і досить туманне уявлення про те, що являє собою тероризм, багатьом бракує ясного і по-справжньому правильного тлумачення даного слова. Але в чому і сходяться автори численних досліджень, присвячених феномену тероризму, так це в тому, що, дати чітке і вичерпне визначення тероризму надзвичайно складно.
Тероризм - Термін походить від латинського слова terror, що означає страх, жах. Їм позначаються "насильницькі дії (переслідування, руйнування, захоплення заручників, вбивства та ін) з метою залякування, придушення політичних супротивників, конкурентів, нав'язування певної лінії поведінки. Розрізняють індивідуальний і груповий терор (репресії диктаторських і тоталітарних режимів). У 70 - 90 - х роках XX століття набув поширення міжнародний тероризм ». Таке визначення тероризму дано в популярному енциклопедичному словнику, що вийшов у Москві в 1999 році, аналогічний цьому і сенс відповідних статей в інших словниках, причому зміст понять «терор» і «тероризм» у них виявляється практично ідентичним.
«Терор» в російській мові визначається як залякування супротивника шляхом фізичного насильства, аж до знищення, а тероризм - це практика терору. Дії терористів не завжди пов'язані з вбивством, але завжди мають на увазі насильство, примус, загрозу. Різними можуть бути і цілі: суто корисливі, в основі яких жага наживи; політичні, в тому числі від узкокорпаротівних до повалення державного ладу. Терористичні дії здійснюються і заради ідеї. Тому ті, хто поділяє ідеї терориста, нерідко називають його патріотом, борцем за свободу, опозиціонером і т. д.
Тероризм може виражатися також у руйнуванні або спробі руйнації, будь - яких об'єктів: літаків, адміністративних будівель, жител, морських суден, об'єктів жізнеобеспечіванія і т. п. Одне з головних засобів досягнення цілей для терористів - залякування, створення атмосфери страху, невпевненості в безпеці життя свого й своїх близьких. Знищення майна терористичними групами, навіть не спричинило людських жертв, також можна кваліфікувати як тероризм. Тероризм - злочин, який може бути скоєно і однією особою проти одного або кількох осіб або будь-яких об'єктів (терористичний акт). Для тероризму як міжнародного злочину вчинення злочинного діяння поодинці в даний час не характерно. [12]
Більш розгорнутий і юридично окреслене визначення тероризму міститься у Федеральному законі «Про боротьбу з тероризмом», а також Кримінальному кодексі Російської Федерації.
Тероризм, тобто вчинення вибуху, підпалу або інших дій, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо ці дії вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або надання впливу на прийняття рішень органами влади, а також погроза вчинення зазначених дій з тією ж метою. [13] (Тексти цих правових документів наводяться у Додатку до даного дослідження).
Відомий американський фахівець з міжнародного права професор Річард Фалк дає два визначення: «Будь-який тип політичного насильства, що не має адекватного морального і юридичного виправдання, незалежно від того, хто до нього вдається - революційна група чи то уряд», «політичний екстремізм, вдається до насильства без розбору або до насильства проти невинних особистостей ». Зрозуміло, ці визначення, як і будь-які інші, дуже умовні. Менш вразливим виглядає визначення, дане держдепартаментом США: «Наперед обдумане, політично мотивоване насильство, що застосовується проти не беруть участі у воєнних діях мішеней (noncombatant targets) субнаціонального групами або підпільними державними агентами» [14]
Проте до цих пір відсутні юридично бездоганне, логічно вивірене, абсолютно ясне за змістом, безумовно, прийняте в міжнародних і національних правових інститутах універсальне визначення, що розкриває це поняття.
У літературі терміни «терор» і «тероризм» використовуються для визначення явищ різного порядку, схожих один з одним в одному - застосування насильства по відношенню до окремих осіб, громадським групами навіть класами. Історики пишуть про «опричном терор», терор якобінському, червоному і білому терорі епохи громадянської війни і т.д.; сучасні публіцисти пишуть про кримінальне терор; до тероризму відносять викрадення літаків і захоплення заручників і т.п.
У той же час, очевидно, що при зовнішній схожості застосування насильства йдеться про явища різного порядку. Для історика очевидна різниця між вбивством імператора Павла I і Олександра II. У другому випадку ми маємо справу з терористичним актом, в першому ж - з чим - то подібним з царевбивства у Стародавній Греції. Однак сформулювати відмінність цих двох царевбивства на теоретичному рівні не так просто. Тероризм - це дуже складний феномен, по - різному виявляється в різних країнах залежно від їхніх культурних традицій, соціальної структури і багатьох інших факторів. Які дуже ускладнюють спроби дати загальне визначення тероризму. [15]
Для ілюстрації можна навести кілька визначень тероризму: «Тероризм є мотивоване насильство з політичними цілями» (Б. Крозьє, Великобританія), «Тероризм - це систематичне залякування урядів, кіл населення для досягнення політичних, ідеологічних, чи соціально - революційних цілей і устремлінь» ( Г. Денікер, Швейцарія); тероризм - це «загроза використання або використання насильства для досягнення політичної мети за допомогою страху, примусу або залякування» (збірник під редакцією І. Александера (США)) «Тероризм: теорія і практика». [16]
З вищепереліченого можна зробити висновок: Тероризм - це політична тактика, пов'язана з використанням і висуненням на перший план тих форм збройної боротьби, які визначаються як терористичні акти. Терористичні акти, які раніше зводилися до вбивств окремих високопоставлених осіб, в сучасних умовах можуть носити форму викрадення літаків, захоплення заручників, підпалів підприємств, і т. д., але об'єднує їх з тероризмом колишніх часів те, що головною загрозою з боку терористів залишається загроза життю і безпеці людей. Терористичні акти спрямовані також на нагнітання атмосфери страху в суспільстві і, зрозуміло, вони повинні бути політично мотивовані. Для нагнітання страху терористи можуть застосовувати дії, які не загрожують людям безпосередньо - наприклад, підпали або вибухи магазинів, штаб - квартир політичних партій в неробочий час, видання маніфестів і прокламацій загрозливого характеру і т. п.
Треба відзначити, що це трактування не носить універсального характеру і прив'язана, перш за все, до тероризму 1970 - 1980 - х років на Заході. Досить прикласти її до «дезорганізаторської» діяльності землевольцев 1870 - х років, які розглядали терор, перш за все, як знаряддя самозахисту і помсти, стає очевидним, що сучасна політологічна термінологія «не спрацьовує» стосовно до багатьох конкретно - історичним ситуацій.
За - мабуть, дати якесь загальне визначення тероризму вельми скрутно (якщо взагалі можливо), хоча очевидно, що його невід'ємними рисами дійсно є загроза життю і безпеці людей і політична мотивування застосування насильницьких дій. Тероризм, з одного боку, явище універсальне - принаймні, для Європи і Північної Америки, починаючи з другої половини XIX століття, - то загострюється, то зникає на десятиліття, з іншого - виникнення і діяльність терористичних організацій у різних країнах були обумовлені конкретно - історичними причинами і мали досить різні наслідки. [17]
Найбільш вичерпне і коротке визначення тероризму було дано американським істориком Д. Хадманом у статті «Тероризм», вперше опублікованої в чотирнадцятому томі «Енциклопедії соціальних наук» у 1934 році. «Тероризм, - писав Хадман. - Це термін, використовуваний для опису методу або теорії, що обгрунтовує метод, за допомогою якого організована група або партія прагне досягти проголошених нею цілей переважно через систематичне використання насильства. Терористичні акти спрямовуються проти людей, які як особистості, агенти або представники влади заважають досягненню цілей такої групи ». Суттєвим і вельми важливим є положення, сформульоване Хадманом, що «тероризм як метод завжди характеризується не тільки тим фактом, що він прагне вивести з рівноваги законний уряд чи націю, а й бажанням продемонструвати масам, що законна (традиційна) влада більше не знаходиться в безпеці і без виклику. Публічність терористичного акту є кардинальним моментом у стратегії тероризму. Якщо терор зазнає невдачі в тому, щоб викликати широкий відгук у колах за межами тих, кому він безпосередньо адресований, це буде означати, що він непотрібний як знаряддя соціального конфлікту. Логіка терористичної діяльності не може бути цілком зрозуміла без адекватної оцінки показовою природи терористичного акту » [18]
Щоб уникнути термінологічної плутанини, в літературі прийнято розділяти поняття «терор» (насильство, що застосовується державою; насильство з боку «сильного») і «тероризм» (насильство з боку опозиції, з боку «слабкої»). Як синонім поняття «тероризм» у літературі використовується також словосполучення «індивідуальний терор», хоча останній термін не завжди відображає історичні реалії.
Щодо часу виникнення тероризму думки істориків і політологів також досить помітно розходяться. Інші прирівнюють до тероризму будь-яке політичне вбивство, і, таким чином, коріння тероризму відсуваються в античні часи (У. Лакер), якщо не в ще більш ранній період, інші вважають тероризм феноменом кінця XX століття (І. Александер, В. Чаликова та ін .). Французький історик М. Ферро зводить тероризм до «специфічної ісламської традиції Хошашін XI - XII століть», а Н. Неймарк відносить походження сучасного тероризму до епохи постнаполеоновской Реставрації.
У російських словниках та енциклопедіях дореволюційної епохи не було тлумачення поняття «терор». У першому виданні словника Брокгауза і Ефрона були поміщені статті про якобінському терорі епохи Великої французької революції і про білий терор роялістів у 1815 - 1816 роках (Т. XXXIII. 1901). Симптоматично, що слово «терор» починали від французького la terreur. У другому додатковому томі цього ж словника, що вийшов в 1907 році, з'явилася стаття «Терор в Росії», в якому терор був названий «системою боротьби проти уряду, що складалася в організації вбивства окремих високопоставлених осіб, а також шпигунів, і збройного захисту проти обшуків і арештів ». Період систематичного терору автор відносив до 1878 - 1882 років. У статті говорилося також про поновлення терору на початку двадцятого століття, згадувався терор партії соціалістів - революціонерів, а також чорносотенний терор [19] .
Таким чином, виникнення революційного тероризму сучасники подій відносили до рубежу 70 - 80 - х років дев'ятнадцятого століття, справедливо вбачаючи в ньому явище нове і не має аналогів. Треба сказати що, політичні вбивства практикувалися в Європі і раніше, на початку та в середині XIX століття, як окремими особами (К. Занд, Ф. Орсіні тощо) і навіть організаціями (карбонарії в Італії). Однак говорити про з'єднання ідеології, організації та дії - причому носить «публічний» характер - ми можемо говорити лише стосовно до останньої третини XIX століття. У цей час терор стає системою дій революційних організацій в декількох країнах, знайшовши своє класичне втілення в боротьбі «Народної волі» (хоча самі народовольці не розглядали свою організацію як виключно або навіть переважно терористичну).
Можна з упевненістю сказати, що перетворення тероризму в систему було б неможливо раніше з чисто технічних обставин. Виникненню тероризму нового типу сприяв технічний прогрес - винахід динаміту, а також розвиток засобів масової інформації та способів передачі інформації, зокрема, телеграфу. Це багато разів збільшило пропагандистський ефект терористичних актів.
Цілком справедливо пише ізраїльський історик З. Івіанскі, що «політичний терор, застосовуваний у сучасному світі, є якісно новим феноменом, що істотно відрізняється від політичних вбивств, які практикувалися в давнину і на початку нового часу. Сучасний терорист не тільки використовує методи, які відрізняються від тих, які використовував політичний вбивця, але він також по - іншому дивиться на свою роль, суспільство і на значення свого акту ». [20]
Сучасний терор, вважає Івіанскі, розпочався з гасла «пропаганди дією», проголошеного вперше в декларації італійської федерації анархістів у грудні 1876 року, а потім розвиненим і обгрунтованим французьким анархістом Полем Брусс. Кінець дев'ятнадцятого століття був періодом безперервного анархістського терору в Європі і США, терористичної боротьби в Росії та боротьби за національне визволення, з використанням терору, в Ірландії, Польщі, на Балканах і в Індії. Таким чином, на обличчя три типи тероризму, кожен з яких характеризується його власною ідеологією і способом дії - асоційований з анархізмом, з соціальною революцією і з боротьбою за національне визволення. «Проте, дивлячись у широкій історичній перспективі, - пише Івіанскі, - різницю перекриваються фундаментальними рисами, які є для них загальними» [21]
Історія тероризму за оцінками деяких фахівців налічує менше двох століть, інші ж вважають, що тероризм як явище виходить з глибин століть. Для ілюстрації цих поглядів наведемо дві цитати з різних джерел: «Тероризм як соціально - політичне явище далеко не молодий. Його історія налічує щонайменше півтора століття » [22] . «Слід спеціально підкреслити, що серед значної частини науковців і політиків розповсюджені думки про так званому революційному походження тероризму. Його витоки зазвичай відносять до французької революції XVIII століття і Жовтневої революції 1917 року в Росії. Насправді коріння тероризму лежать в глибоку давнину, а його практика в різних формах притаманна різним історичним періодам і численним політичним течіям » [23] .
Для прикладу можна взяти періодизацію тероризму, сучасного автора, в минулому офіцера спецслужб М. Іорданова, яку він наводить у своїй роботі: «Справа № 666. Терор ».
Виникнення тероризму Іорданов відносить ще до біблійних часів (часи Каїна та Авеля), а першим терористом називає Каїна, який убив свого брата Авеля. А всі терористи після Каїна стали носити так звану «друк Каїна». У стародавніх цивілізаціях були поширені тероризм влади проти народів і терор щодо правлячих фігур у процесі боротьби за владу і багатство. Ще в Єгипті епохи фараонів терор широко застосовувався як щодо самих єгиптян, так і проти поневолених народів, масами приганяли на береги Нілу. Давньоєгипетський мова мала в обороті своєрідне, алогічне, на перший погляд, вираз «живі вбиті». Їм позначалися жертви терористичних акцій, що здійснювалися щодо народів завойованих країн, у результаті чого в масовому порядку захоплювалися люди, які умовно вважалися «вбитими». [24]
Стародавні папіруси зберегли відомості про теракти, в результаті яких, бо багато фараони, серед яких був і юнак Тутанхамон, усунутий з політичної арени за допомогою отрути. За свідченням єгипетського історика Манефона, який жив у IV столітті до нашої ери, в кінці періоду Стародавнього царства в Єгипті почалося смутний час панування тотального тероризму. [25]
Римська цивілізація, що прийшла як би на зміну єгипетської, мала свої «терористичні традиції», про які в історії збереглися більш ярке і виразні сліди. У знаменитій книзі римського історика і письменника Гая Светонія Транквіл «Життя дванадцяти цезарів» відображені події, які охоплюють два століття римської історії. Вісім з дванадцяти цезарів з цієї плеяди загинули в результаті терористичних актів.
Російський тероризм, всупереч думці деяких дослідників, виник зовсім не на радикальної революційної хвилі, а має давні традиції. Всього три століття відділяють загибель халіфа Алі і вбивство терористом великого князя київського, Ярополка, знищеного за наказом рідного брата Володимира. Тероризм продовжував практикуватися на Русі і далі, його жертвами ставали монархи і бояри, князі та купці. [26]
Подібну періодизацію дають Лутовинов В. і Морозов Ю. у статті «Тероризм - загроза суспільству і кожній людині» журналу ОБЖ.
Тероризм є постійним супутником людства. Ще в I столітті нашої ери в Іудеї діяла секта сикаріїв (Сіка - кинджал або короткий меч), ​​нищила представників єврейської знаті, які співпрацювали з римлянами. Ще Фома Аквінський і отці християнської церкви допускали ідею вбивства правителя, ворожого, на їхню думку, народу. У середні століття представники мусульманської секти ассошафінов вбивали префектів і халіфів. У ці ж часи політичний терор практикували деякі таємні товариства в Індії та Китаї.
У XIX столітті в Німеччині з'являється «філософія бомби», коріння якої йде до виправдання тирановбивство у грецькій історії. Концепція «філософії бомби» отримала подальший розвиток і поглиблення в «теорії руйнування» Бакуніна. Останній у своїх роботах відстоював думку про визнання однієї дії - руйнування. В якості засобів боротьби він пропонував отруту, ніж і мотузку. Революціонери, вважав Бакунін, повинні бути глухими до стогонів приречених і не повинні йти ні на які компроміси, що російська грунт повинен бути очищена мечем і вогнем. Доктрина «пропаганди дією» була висунута анархістами в 70 - ті роки XIX століття. Суть її в тому, що не слова, а тільки терористичні дії можуть спонукати маси до тиску на уряд. Ця ж думка проходить пізніше і у Кропоткіна, коли він визначає анархізм як «постійне порушення за допомогою слова усного та письмового, ножа, гвинтівки і динаміту».
До кінця XIX століття особлива роль у пропаганді тероризму в Європі і США належить Йогану Мосту, який проповідував «варварські засоби боротьби з варварською системою». Тероризм стає постійним чинником суспільного життя з другої половини XIX століття. Його представники - російські народники, радикальні націоналісти в Ірландії, Македонії, Сербії, анархісти у Франції 90 - х років, а також аналогічні рухи в Італії, Іспанії, США. [27]
З вище перерахованого можна зробити наступні висновки: як вже говорилося вище, універсального терміна пояснює феномен тероризму не існує. Як немає і єдності думок з приводу часу виникнення тероризму. Однак, що стосується термінології треба сказати, що тероризм багатоликий, звідси і складнощі в його трактуванні. Термінологія тероризму часто залежить від ряду чинників: це і хронологічні та географічні рамки, в яких відбувається дане явище. Але, в чому сходяться багато дослідників (історики, політологи, філософи, соціологи і т. д.), тероризм - це практика залякування супротивника шляхом фізичного насильства, аж до його знищення. Треба відзначити, що це ретельно спланована дія або спроба дії, що реалізовується, як правило, групою людей, з допомогою зброї, спрямоване проти мирних громадян для здійснення своїх цілей (політичних, релігійних і т. д.) і знаходить віддзеркалення в засобах масової інформації.
Щодо часу виникнення тероризму, нам видається справедливим думку істориків, які відносять виникнення цього явища до останньої третини XIX - початку XX століть. У цих рамках варто виділити лівий ідейний тероризм, релігійно-етнічний і, нарешті, міжнародний тероризм. Відмінними рисами міжнародного тероризму є формування міжнародних і регіональних керівних органів для вирішення питань планування терористичної діяльності, підготовки та проведення конкретних операцій, організації взаємодії між окремими групами і виконавцями, що залучаються для тієї чи іншої акції; збудження антиурядових настроїв в суспільстві з метою успішної боротьби за вплив і влада; проникнення в суспільні й державні політичні, економічні та силові структури, створення розгалуженої мережі баз з підготовки бойовиків і забезпечення операцій у різних регіонах світу, створення мережі підпілля, схованок і складів зброї і боєприпасів у різних країнах та регіонах, створення мережі фірм, компаній, банків, фондів, які використовуються в якості прикриття терористів, фінансування і всебічного забезпечення їх операцій; концентрація фінансових коштів в руках терористів у зв'язку зі зрощенням тероризму з наркобізнесом і торгівлею зброєю; використання права на політичний притулок, проживання, діяльність і базування, що надається низкою держав; використання конфліктних і кризових ситуацій для поширення свого впливу.
§ 2. Основні різновиди сучасного тероризму
 
Походження сучасного тероризму зазвичай простежують з часів «Народної волі». Спочатку переважав лівий тероризм (хоча існував і правий, наприклад Куклукс - клан). Для першої половини XX століття був найбільш характерний державний тероризм, тероризм «зверху» (сталінська епоха, фашизм). Після Другої світової війни лівий тероризм знову яке - той час є ведучим - як у розвинених країнах («Фракція Червоної армії» в ФРН, "Червоні бригади" в Італії, група «Пряма дія» у Франції та ін), так і в розвивається світі, особливо в Латинській Америці («Монтанерос», «Тупамарос», «Сендеро луміносо» тощо) з характерними для останніх методами міської герильї. Але поступово лівий тероризм сходить нанівець. [28]
При цьому цікаво порівняти їх тактику з тактикою їх попередників, наприклад російських терористів. Останні прагнучи до того, щоб залякати правлячий клас шляхом замахів на членів царської сім'ї, міністрів, губернаторів, генералів і змусити уряд піти на зміну державного ладу. Західноєвропейські «радикали» другої половини минулого століття не живили подібних ілюзій і тому стали на шлях провокуючого тероризму; вони бачили своє завдання в тому, щоб терористичними діями спровокувати уряд на широкомасштабні репресії, що у свою чергу повинно було викликати хвилю масового обурення діями влади, а в ідеалі навіть революцію. У їх завдання входило не залякування правлячої верхівки, а підштовхування її до відповідного насильству. Терористи замість замахів на державних діячів планували, а іноді і здійснювали, акції, мета яких полягала в тому, щоб посіяти в населенні жах і паніку, викликати в країні хаос, впоратися з яким уряд не міг, за їхніми розрахунками, тільки драконівськими заходами. А для цього потрібні були саме масштабні, масові вбивства. Зазнавши провал, екстремісти «ультралівого» толку зараз намагаються, і небезуспішно, примкнути до антиглобалістського руху.
На місце «ідейного», політичного тероризму заступає існував ще паралельно з ним етнічний і релігійний тероризм, представлений ірландськими бойовиками (ІРА), баскськими сепаратистами (ЕТА) і особливо численними організаціями в мусульманському світі (в Алжирі, Лівані, Палестині, Ірані, Афганістані ).
Яскравим прикладом тероризму, що має етнічне забарвлення, може служити «час заворушень» (Troubles), як називають у Північній Ірландії що триває там десятиліття міжусобну війну, в якій з жорстокістю і нещадністю вбивають один одного так звані paramilitaries з обох сторін - католицька Ірландська республіканська армія і загони протестантських лоялістів. Як переконливо показують у своїй роботі «Політика антагонізму: зрозуміти Північну Ірландію» ірландські автори О `Лірі і Мак Геррі, всупереч поширеній думці про те, що протистояння відбувається між католиками і протестантами, насправді мова йде про боротьбу двох етнічних спільнот, одну з яких складають нащадки корінних ірландців, які проживали на острові до його завоювання монархами Тюдорской династії в XVI столітті, а іншу - нащадки шотландських і англійських поселенців. Перші були католиками, другі - прихильниками пресвітеріанської і англіканської церков. У них один і той же мова, одна і та ж культура, але ворожнеча зберігається протягом століть. Страждає, перш за все, цивільне населення: серед бойовиків обох ворогуючих угруповань налічується значно менше жертв, ніж серед мирних жителів, яких терористи нібито захищають. Це ще раз підтверджує особливість сучасного тероризму - байдужість до долі невоюющих, невинних мирних людей. [29]
Етнічний тероризм найчастіше невіддільний від партизанської війни, становить її частина: вкажемо в якості прикладу на події в таких країнах, як Шрі-Ланка (таміли проти сингалів), Індія і Пакистан (кашмірський конфлікт), Ліван (шиїтські бойовики проти ізраїльтян). У всіх цих випадках поряд з більш-менш регулярними бойовими діями збройних угруповань застосовуються типово терористичні методи боротьби: вбивства окремих осіб в тилу ворога, як військових, так і цивільних, захоплення заручників і т. д.
Набирає чинності економічний (кримінальний) тероризм. Економічний тероризм нерідко прямо змикається зі злочинним світом (наркомафія, работоргівля).
До кримінально - грабіжницькому тероризму можна віднести такі форми, як отримав останнім часом масове поширення викрадення літаків і захоплення заручників з метою отримання великого хабара. Так, в Італії тільки в першій половині 80 - х років було викрадено близько 350 осіб, за яких сплачено викуп у 185 млн. доларів. [30] Останнім часом набуває поширення інформаційний (хакерський) тероризм, націлений на злом банківських кодів, але не тільки на це.
Тероризм як соціально - правове явище може бути класифіковане по цілому ряду підстав, в тому числі за обсягом (масштабом) дій, по цілях та спрямованості, з мотивів, за наслідками (відбувся або очікуваними) - стосовно до жертв - масові, групові, поодинокі, за матеріальним збитком - катострофогенного, особливо великого, з морально-психологічному шкоди - викликав паніку, заляканість населення, недовіра до влади, по чисельності й організованості учасників (включаючи секти і підпільні терористичні організації). Можлива класифікація за використаним знаряддям, способам і фінансових коштів: використання зброї масового знищення: зброї групового ураження, звичайного автоматичної стрілецької зброї, зброї ближнього бою, не летального зброї та спецзасобів і т.д. На наш погляд, характеристику способів здійснення терактів необхідно доповнити класифікацією використовуваних засобів (вибухівка, вогнепальну або холодну зброю, ЗМЗ, нові види біологічних вірусів; інформація, носії інформації (віруси ПК, програмні продукти, програми, алгоритмічні мови). [31]
За вказаними критеріями тероризм можна умовно класифікувати наступним чином:
- Тероризм держави в міжнародних справах;
- Тероризм проти тиранів;
- Тероризм правителів проти народів поневолених країн;
- Терор влади проти народу, певного класу, конфесії, соціального прошарку, організації, секти, групи;
- Терор фанатиків;
- Терор фрондирующих структур і опозиції проти влади;
- Терор представників поневоленого народу проти поневолювачів;
- Терор в процесі боротьби за владу і перерозподілу власності;
- Терор кримінальних спільнот в ході конкурентної боротьби;
- Терор одинаків у відношенні представників влади та керівників різних рангів;
- Тероризм психопатів;
- Уявний терор. [32]
Для початку має сенс трохи зупинитися на такому питанні як, умови існування терористичних організацій. Детальну класифікацію цього питання пропонує професор М. М. Решетніков у статті «Ісламська протистояння і проблема тероризму». Одним з проявів особливостей сучасного збройного протистояння є міжнародний тероризм. Тривалому існуванню феномену сучасного тероризму сприяє ряд об'єктивних факторів та обставин, які можна було б спробувати класифікувати.
1) Зацікавленість деяких впливових політичних кіл і держав в існуванні тероризму.
Випливає з першого - якісне матеріально-технічне постачання і стабільне фінансування терористів, а також надання терористам надійних сховищ і забезпечення функціонування ряду (всім добре відомих) місць їх постійної дислокації.
2) Потужний ідеологічне (включаючи релігійно-фанатичне) і політичне забезпечення діяльності терористів.
3) Все більш явне злиття тероризму з наркобізнесом, при безумовній орієнтації на європейські та північноамериканські ринки збуту, при цьому мета наркотичного «поневолення» Європи і Америки вже давно ніким не приховується.
4) Менш явне, але, безумовно, присутнє взаємодія терористичних організацій з провідними міжнародними корпораціями, фінансово-промисловими групами і спецслужбами провідних стан світу.
5) Згадана вище система «самофінансування» терористів може бути доповнена їх активної «експансією» на «кримінальне середовище» і послідовним витісненням останньою з традиційних сфер її діяльності, зокрема, таких високоприбуткових сфер, як: торгівля зброєю, гральний та алкогольний бізнес.
6) Особливий фактор, поки ще дуже мало враховується: публічність, видовищність і обов'язковість участі ЗМІ, які стали неодмінними атрибутами будь-якої терористичної акції.
7) Символічність і персоніфікованість основних терористичних актів. До ідеї символічності (у тому числі - стосовно до Світового торгового центру) ми ще повернемося.
Все більш часта присутність в якості найважливішого імперативу ідеї консолідації всіх мусульман.
Терористичний рух можна розбити на кілька напрямів. Перш за все, це так званий лівий тероризм. Найбільш відомі представники цього напрямку діяли в Європі і Латинській Америці: німецька «Фракція Червоної армії», італійські «Червоні бригади», латиноамериканські «Сендеро Луміносо» і Революційний рух імені Тупака Амару. З протилежного ідеологічного флангу виступають адепти ультраправого тероризму. У ФРН, наприклад, в 90-х роках діяло до 75 праворадикальних (у т. ч. неофашистських) угруповань. Сумну популярність придбали ку-клукс-клан в США, що нараховує в свої кращі роки до 6,5 тис. чоловік; південноамериканські «Ескадрони смерті», на совісті яких десятки тисяч жертв.
Однією з перших груп, що сповідують червоний терор, була відома західнонімецька «Фракція Червоної Армії» або «Роте Армее фракційний» (РАФ), яка виступила проти війни у ​​В'єтнамі, військової служби, рок-н-ролу, наркотиків, сексуальної революції і багато чого іншого . Німецькі державні діячі вважали рафовцев, прихильників організації «Д-2» та їм подібних, бесящіміся від жиру і свобод недоумками, а радянська пропаганда називала їх борцями проти імперіалістичної політики і капіталістичної експлуатації.
Лідер Рафа Андреас Баадер, на прізвище якого в один час називалася група, заявляв, що «головне - беззастережна готовність до практичного порушення всіх і всіляких законів ... Злочин є одна з форм істинного революційного розриву з суспільством, є момент революційної спалаху» [33]
Початком терористичної діяльності цієї групи можна назвати організований нею 2 квітня 1968 року в одному з універсамів Франкфурта вибух. Бомбу в магазин заклав лідер групи А. Баадер та його підручні Г. Енслін і А. Прол, а їм допомагав Зейлен. Цей вибух був відповіддю західнонімецьких «червоноармійців» на вбивство поліцією в Гамбурзі іншого терориста - Карла Кунтц, сиділа на відомого медіа - магната Акселя Шпрінгера. [34]
Після вибуху у Франкфурті поліція заарештувала всіх чотирьох його організаторів і виконавців, кожен з яких згодом був засуджений судом до трьох років тюремного ув'язнення. Відпущені до рішення касаційної інстанції на свободу терористи втекли до Франції і вирішили звідти боротися проти «злочинного фашистського режиму» ФРН. З цією метою Андреас Баадер запланував теракт проти американського військового об'єкта в Західному Берліні, але був заарештований німецькою поліцією, коли приїхав до схованки зі зброєю в Німеччину.
Пізніше знаходиться під вартою Баадер через посередництво свого адвоката Малера зустрівся з відомою журналісткою Ульріке Майнхофф, на яку він справив дуже сильне враження. У травні 1970 року Майнхофф зуміла влаштувати втечу Баадера, разом з яким незабаром стала очолювати його групи. Ця терористична структура після здійснених нею чергових актів насильства стала фігурувати в поліцейських хроніках вже як група Баадера - Майнхофф.
«Червоноармійці» під керівництвом цих осіб не тільки здійснювали теракти, але і теоретично «обгрунтовували» терор як такої. У 1971 - 1972 роках вони випустили брошури «Концепція міської герильї», «Міська герилья і класова боротьба», «Заповнити прогалини революційної теорії - створити Червону Армію» та інші. [35]
15 травня 1970 «червоноармійці» здійснили наліт на Торговельно-промисловий банк у Західному Берліні, з якого «експропріювали на революційні потреби» 200 000 марок. Ці гроші рафовци витратили на двомісячне перебування в одному з тренувальних таборів палестинських терористів у Південному Лівані. Бойове навчання рафовцев у палестинських колег принесла свої плоди: «червоноармійці» були розбиті на конспіративні осередку, жили за підробленими документами, в ході підготовки і здійснення терактів дотримувалися всіх заходів конспірації. Незабаром після повернення з Лівану вони здійснили ряд грабежів банків і магазинів у Західному Берліні, в результаті чого їм вдалося значно поповнити «партійну» касу. Поліція заарештувала декілька терористів - грабіжників. У відповідь бандити влаштували безліч терактів у різних містах Німеччини. За даними західнонімецької поліції, тільки протягом одного 1971 РАФ провів понад півтисячі різних насильницьких акцій, в результаті яких злочинці заволоділи двома мільйонами марок. [36]
У наступному році теракти на території ФРН набули характеру епідемії. Ось їх перелік тільки за травень місяць 1972: вибух у будівлі П'ятого корпусу армії США, вибух на стоянці автомобілів кримінологічного бюро в Мюнхені, підрив машини федерального судді Мюллера в Карлсруе, вибух у видавництві Шпрінгера, вибух на стоянці офіцерів американської армії в Гейдельберзі. Наслідком цих терактів були загибель ні в чому не винних людей і руйнування майна на мільйони марок. Поліції вдалося заарештувати Андреаса Баадера, Ульріку Майнхофф, Гудрун Енслін і деяких інших керівників і членів організації.
Восени 1974 Баадер направив на волю наказ - відтепер акцентувати увагу на терор проти політиків, чиновників і підприємців. На виконання цього наказу «червоноармійці» зробили декілька терактів, серед яких найбільш гучним було викрадення і вбивство голови Спілки західнонімецьких промисловців Ганса Шлейера.
Однодумцями рафовцев в Європі були члени італійських «Червоних Бригад», діяльність яких цілком порівнянна зі злочинами «Фракції Червоної Армії». Їх ріднили не тільки подібність назв, що вказують на «лівий» терор, а й характер злочинних акцій, методи їх вчинення та джерела фінансування. [37]
Засновниками «Червоних бригад» чи «Брігате Росії» (БР) виступали радикально налаштовані випускники Трентський університету Ренато Курчій, Альберто Франческіні і Маргарита Кагол. У жовтні 1970 року в італійській пресі з'явилося повідомлення про створення організації «Червоні бригади», і вже в листопаді пролунали перші вибухи, проведені на заводах фірми «Піреллі». [38]
Незважаючи на цю «успішну» криваву діяльність, в 1984 році в БР стався розкол на дві конкуруючі фракції: «Червоні бригади - комуністична бореться партія» та «Червоні бригади - союз бореться комуністів». Перша з цих фракцій, як не дивно, головними своїми ворогами в рівній мірі вважала США і СРСР, в той час як друга фракція в основному орієнтувалася на боротьбу проти НАТО. І та і інша фракція кращим методом «революційної боротьби» вважали терор. [39]
Найбільш гучним терактом БР було викрадення і вбивство колишнього прем'єра Італії і голови Християнсько-демократичної партії Альдо Моро.
Паралельно з БР в Італії діяли й інші ліворадикальні, ультрареволюціонние та інші екстремістські угрупування, в числі яких були такі, як «Перша лінія», «Робоча автономія», «Новий порядок», «Національний авангард», «Народна боротьба» та інші, які не тільки тероризували суспільство, але й ідеологічно обгрунтовували це насильство. Ось найменування деяких творів одного з ідеологів лівого тероризму професора Падуанського університету Антоніо Негрі: «Маркс над Марксом», «Пролетарська держава», «Держава і саботаж - про марксистському методі суспільної трансформації». [40]
Окремо від цих двох течій варто націоналістичний тероризм, який ставить на чільне місце створення власного моноетнічного держави будь-якими методами. Серед найбільш великих організацій варто відзначити Ірландську республіканську армію (втім, нещодавно яка заявила про відмову від збройної боротьби); шрі-ланкійських «Тигрів звільнення Таміл Еламу», які здійснили вбивство Раджива Ганді; палестинські групи «Чорний вересень», «ФАТХ - Революційна рада, або організація Абу Нідаль »та інші. [41]
З цього списку варто виділити Ірландську республіканську армію (ІРА). ІРА веде родовід від «Ірландської Громадянської армії» Дж. Коннолі і «Національних волонтерів», військової організації при партії «Шин Фейн» заснованої в 1905. ІРА - військова організація Шин Фейн, носить цю назву з 1919році, коли «Ірландські волонтери» були підпорядковані військовому міністру Ірландії.
У 1917-1920 ІРА ведуть партизанські дії проти англійців на території Ірландії: роблять нападу на казарми, захоплюють зброю. У 1919-1920 роках поліція змушена була під натиском ІРА зосередитися у великих населених пунктах. У ніч з 4 на 5.4.1920 ІРА робить операцію зі знищення в 32 графствах 153 податкових установ; кінець квітня - зроблено 182 напади на поліцейські дільниці; 14.5.1920 - спалено 70 казарм, липень 1920 - захоплення урядової пошти. М. Коллінз підготував і організував акції зі знищення англійських шпигунів 21.11.1920. ІРА в 1920-і роки дотримується немарксистського соціалізму.
Восени 1920 у відповідь на репресії англійської поліції, військовий міністр Ірландської Республіки Катал Бругга вирішив перенести військові дії на територію метрополії. Керував операціями начальник технічної служби ІРА О `Коннор. ІРА в Лондоні, Ліверпулі, Манчестері, Глазго, Ньюкаслі завдали ударів по промисловим і торговим об'єктам, комунікацій. Провели теракти проти офіцерів, поліцейських і солдатів, які повертаються з Ірландії - «щоб англійці відчули те ж, що відчували по всій країні ірландці під час звірств карателів», робляться напади на лідерів країни, урядові будівлі, проводяться операції з порушення зв'язку, електричних мереж, телефону. Бойовики готували замахи на Черчілля і Ллойд Джорджа, але були схоплені. Після підписання Англо-Ірландського договору 6.12.1921, надала Ірландії права домініону і розколола країну, радикальні республіканці ІРА на чолі з О `Коннором продовжують боротьбу. [42]
У 1922 році ІРА виступила проти відділення Ольстера від Ірландії і розв'язала військові дії проти урядів Британії та Ейре. 1922, літо - вбивство Вільсона, військового радника в Ірландії. У 1922 році Британське і Ірландське уряду придушили рух. Лідери - О'Коннером і Меллоуз - розстріляні. У 1923-1932 роках ІРА йде в підпілля.
У 1930-і робить напади на поліцейські і судові установи, багатих ірландців, під гаслом боротьби за республіку. У 1935-36 роках ІРА проводить вибухову компанію проти митних постів і поліцейських ділянок, що знаходяться на Ольстером кордоні. У 1936 році оголошені поза законом, приводом чому було вбивство в графстві Корк бойовиком ІРА віце-адмірала Г. Соммервіль. У 1938 році проводиться терористична кампанія: у ніч на 28.11.1938 - вибух будинку поблизу Каслфіна в графстві Донегон, 3 людини вбито. На наступну ніч спалено кілька митних постів.
Напередодні Другої Світової війни в Ірландії поширюються ідеї скористатися цією військовим конфліктом для завоювання повної незалежності від Британії. Моріс Туомі заявив: «Британія не повинна отримати допомоги від Ірландії. Труднощі Англії - шанс для Ірландії. Наступна війна неминуча, і Ірландія повинна скористатися нею, борючись не за, але проти Англії! ». Напередодні війни керівництво ІРА розробило «План С», метою якого було досягнення незалежності Ірландією. У рамках плану 15 січня 1939 публікується (був також спрямований Рузвельту, Муссоліні, Гітлера, англійських та ірландських урядам) ультиматум від підпільного республіканського уряду і ІРА (підписаний Рассел Ш., Хейс С. та ін): «Уряд ірландської республіки розглядає перебувають в Ольстері англійські війська як ворожу армію, вимагає їх негайної евакуації та відмови англійського уряду від втручання у внутрішні справи Ірландії », з вимогою відповіді протягом 4 днів, інакше, говорилося в ультиматумі:« ми втрутимося в господарську та військове життя вашої країни, подібно того, як Англія втрутилася в наше життя ». Задовільної відповіді не послідувало, і з 17.1.1939 почалася тривала більше 8 місяців терористична кампанія. ІРА проводить серію вибухів об'єктів енергетики, зв'язку, комунікацій, міського господарства на території метрополії (виключаючи Шотландію та Уельс). У цих акціях брало участь до 1000 чоловік, було проведено 300 вибухів. Терор 1939 проводився також з використанням бомб уповільненої дії, що закладався в посилки і валізи. У результаті діяльності ІРА в 1939 році загинуло 7 осіб та 137 поранено. Продовжувалася зі змінною активністю до осені 1941. С. Хейс, начальник штабу ІРА, який очолив операції, розстріляний 8.9.1941, після чого ІРА припинила активну діяльність. [43]
Діяльність ІРА активізується з 1954. У 1954-1955 роках робляться окремі акції (нападу на військові казарми в Арборфілде (Англія) в 1955 і ін.) У 1955 два депутати парламенту від Шин Фейн були арештовані і позбавлені парламентських мандатів за напад на військовий склад. Соціальна база протесту - робітники, ремісники, інтелігенція, службовці, наймити. Протест викликала діяльність заполонили країну англійців, які захопили панівне становище в економічній та культурній сферах. Але англійців можна вигнати силою зброї, яку можна видобути на військових складах і в поліцейських установах.
ІРА починає активну боротьбу за возз'єднання Ольстеру з Ірландією з 1956 року, під гаслом «Нанести поразка державі, армії, поліції і допоміжним силам». Армійський Рада ІРА заявив: «Опір британському пануванню в окупованій Ірландії вступило у вирішальну стадію». З 1956 року проведено понад 600 нальотів. Об'єктами стали склади озброєння, радіостанції, митниці та поліцейські установи на кордоні Ольстера. У 1957 році англійці проводять масові арешти. Припиняється кампанія терору в 1959, офіційно, про що заявлено в лютому 1962. [44]
У 1950-х, на відміну від 1939 року, цивільне населення, військовослужбовці та поліція Ірландії не піддавалися нападам. З 1962 року керівництво ІРА переорієнтується на масову діяльність.
У червні - липні 1969 року відбуваються вуличні зіткнення між католиками і протестантами в Деррі і Белфасті. Для запобігання кровопролиття уряд Сполученого Королівства в серпні 1969 року вводить в Північну Ірландію армійські частини. Спочатку маса католиків позитивно сприймала присутність армії в Ольстері, але незабаром армія була скомпрометована пропротестантской позицією. Репресіям були піддані головним чином католики, найчастіше без дотримання формальних процедур. У 1970 році ІРА розколюється на дві організації: «офіційну ІРА» і «тимчасову ІРА». Розкол стався з питання використання збройного насильства в політичній боротьбі. «Офіційна ІРА» передбачала використання зброю тільки в цілях самооборони. «Тимчасова ІРА» орієнтувалася на ведення активної терористичної діяльності, у тому числі на території Англії. [45]
Особливу загрозу останнім часом представляють прихильники ісламського тероризму. За експертними оцінками, за останні 25 років вони більше всіх захопили заручників, скоїли диверсійних актів і вбивств. Ідеологія ісламського тероризму формується окремими релігійними організаціями Саудівської Аравії, Судану, Ірану, Пакистану та Афганістану і базується на положеннях ісламського фундаменталізму. Основні терористичні групи - «Хезболлах», «Брати-мусульмани», група Рамаза Юсефа, яка вчинила вибух в Центрі міжнародної торгівлі в США. Ісламський тероризм поширює свій вплив і на країни колишнього СРСР, особливо Росії. В останніх бойових діях у Чечні брав участь, наприклад, Хаттаб. За окремими даними, фінансову допомогу чеченським бойовикам надавав мільйонер і відомий міжнародний терорист Усама бен Ладен. [46]
На початку 90-х років намітилися нові тенденції розвитку терористичного руху. Коротко підсумовуючи їх, можна виділити наступні основні.
Перша. Кількість терористичних актів поступово зменшується. Якщо в кінці 80-х відбувалося близько 800 таких актів на рік (наприклад, в 1987 р. - 832 теракту, в 1989 р. - 856), то в кінці 90-х ця цифра не перевищувала 400 випадків на рік. Різко пішов на спад лівий тероризм. Він позбувся потужної організаційної, фінансової підтримки колишнього СРСР. У кращі часи в італійських «Червоних бригадах» було до 5 тис. бойовиків, сума викупу за 430 викрадених ними людей (1977-1982 рр..) Склала близько 200 млн. доларів США. У 90-х роках в цю колись могутню організацію входило не більше 50 чоловік, які провели кілька малозначних терактів, не спричинили за собою людські жертви. Фактично припинила свої дії «Фракція Червоної армії». У Латинській Америці останній великий теракт був здійснений у грудні 1996 р. - Революційний рух імені Тупака Амару захопило японське посольство. [47]
Зменшилася небезпека з боку ультраправих і націоналістичних терористів. У результаті миротворчого процесу Ірландська республіканська армія заявила про відмову від збройної боротьби.
Об'єктивно на перше місце висувається ісламський тероризм, який до того ж активно розширює свої сфери впливу.
Друга. В якості основної загрози терористичної діяльності розглядається використання зброї масового ураження. Колишній директор ЦРУ Джон Дейч у статті, опублікованій в журналі "Національна безпека і оборона», оцінює можливість застосування терористами зброї масового ураження як пряму загрозу національній безпеці США. За оцінками експертів, останнім часом акценти зміщуються. Якщо на початку 90-х років головну небезпеку бачили у використанні терористичними організаціями ядерних зарядів, то зараз головна увага приділяється хімічним і бактеріологічної зброї. Використання ядерних технологій вимагає досить високої технічної підготовки, потужної фінансової бази і навряд чи здійсненно терористичними організаціями, крім тих, хто користується державною підтримкою. Хімічне і бактеріологічне зброя набагато доступніше. Японська релігійна організація «Аум Сінреке» провела газову атаку в токійському метро за допомогою зарину власного виробництва. У середині 80-х члени релігійної секти «Раджніш» отримали сальмонелу і заразили нею їжу в ресторані Орегона, в результаті чого постраждало 715 чоловік. Не можна виключати диверсії на атомних електростанціях і хімічних заводах. На початку 2000 р. безробітний японець Тацуфумі Осіба намагався підірвати ядерний завод у науковому центрі Токаймура поблизу Токіо. У листопаді 1995 р. чеченські терористи розмістили контейнер з радіоактивним цезієм-137 в Ізмайловському парку Москви.
Третя. Підвищується технічна оснащеність терористів. У 1605 р. Гай Фокс використовував 29 бочок з порохом для вибуху англійського парламенту. Зараз для цього необхідно всього лише кілька кілограмів пластикової вибухівки. Рецепти виготовлення вибухових пристроїв можна отримати в Інтернеті. Терористичні організації використовують новітні комп'ютерні технології, супутникові телефони, сучасні засоби підробки документів. З іншого боку, використання нових інформаційних технологій у системі державного управління робить її особливо вразливою для терактів. Причому дієвого захисту від такої загрози на сьогодні не існує, про що свідчать неодноразові проникнення хакерів в системи баз даних Пентагону. Кілька років тому промайнуло повідомлення про те, що невідомими особами за допомогою комп'ютерів був узятий під контроль британський військовий супутник.
Четверта. Відбувається зрощування транснаціональної злочинності і терористичних організацій, які використовують один одного для досягнення власних цілей. Радикальні групи отримують можливість підкріпити свою фінансову базу шляхом продажу наркотиків, зброї. Злочинні угруповання нерідко наймають бойовиків з терористичних організацій для ліквідації політиків, здійснення диверсійних актів. У Перу торговці наркотиками встановили тісні зв'язки з «Сендеро луміносо», розуміючи, що участь цієї організації багато в чому утруднить дії урядових органів. З іншого боку, подібні «ділові взаємини» дозволили «Сендеро луміносо» значно поліпшити свої фінансові можливості для боротьби з урядом. [48]
У зв'язку з цим можна задатися питанням: Що лежить в основі тероризму? Що змушує людей іти на ризик або навіть ціною власного життя вбивати ні в чому не винних людей, вирішуючи свої політичні цілі? Генезис тероризму має різну природу. Влада не хоче вести країну по дорозі цивілізації, витончується в пошуках "особливого шляху", який би був здатний виправдати їх монополізм, як на владу, так і на національні багатства. Відбувається розрив між потребами населення і дійсністю. Життя, яка раніше здавалася цілком непоганою, виявляється убогій і не гідною. Усвідомлення цього не може не викликати почуття протесту.
Особлива причина, що породжує тероризм - національно-визвольна боротьба етносів. Неможливість або небажання урядів країн визнавати право цих народів на самовизначення призводить до конфліктів, які в підсумку можуть породжувати тероризм. Чечени в Росії, курди в Туреччині, ірландці Ольстера, хорвати Югославії - характерні приклади, того, коли етноси не можуть вирішити свої проблеми політичними методами, беруться за зброю. Очевидно, що в більшості випадків люди звертаються до терору через відсутність можливості легально відстоювати свої погляди, боротися за їх реалізацію мирними політичними методами. Розпач положення, безнадійність результатів, відсутність можливості апелювати до когось у своєму спорі з владою - можливо головна причина виникнення тероризму. Таким чином, в країнах з авторитарними формами правління політичний протест у силу неможливості реалізуватися легально, як правило, проявляється у формі політичного тероризму. Це один з неминучих шляхів опозиції, яка не має інших шляхів досягнення своїх політичних цілей.
РОЗДІЛ II. СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ
§ 1. «Ісламський» тероризм
 
Характеризуючи ісламський тероризм, головним джерелом розповсюдження якого є ісламські суспільно-релігійні організації Саудівської Аравії, Судану, Ірану, Пакистану та Афганістану, доречно використовувати визначення «самий» та «найбільше». Дійсно, в останні 25 років ці терористи є самими фанатичними і найактивнішими. Вони більше за всіх захопили заручників, більше всіх вбили людей, більше всіх підірвали бомб. І ще їм більше, ніж будь-яким іншим терористам, вдається впливати на міжнародну політику. [49]
У рамках даного розділу необхідно поставити і постаратися охопити такі питання: як і чому відбулося становлення ісламського тероризму; який вплив на це становлення справила політична обстановка у світі; що таке ісламський фундаменталізм і що спільного у нього з ісламським тероризмом (деякі дослідники ототожнюють ці два поняття ).
Ісламські терористичні угруповання дуже широко контактують між собою. Це обумовлено тим, що у них є два загальних ворога: західний спосіб життя та Ізраїль як державу невірних, які окупували священні землі ісламу. Ще у них спільна ідеологія ісламського фундаменталізму. Вони мають також досить потужною фінансовою базою за рахунок коштів радикальних ісламських організацій в багатьох мусульманських країнах.
Для того щоб зрозуміти сутність ісламського тероризму, треба усвідомити, що таке ісламський фундаменталізм.
Саме слово «фундаменталізм» спочатку застосовувалося в США для характеристики ряду християнських груп, утворених ортодоксальними представниками євангельської церкви (переважно кальвіністами, пресвітеріани і баптистами). Лише пізніше зазначений термін став вживатися західними дослідниками при вивченні ісламу, іудаїзму та інших релігій. Причому найчастіше він тлумачився дуже широко - як повернення до початків релігійно-цивілізаційної єдності, виведення релігійно-політичних принципів з вічно священного тексту. У наші дні це поняття використовують при описі теоретичної і практичної активності безлічі політико-релігійних рухів і організацій - ісламських, юдаїські, протестантських, католицьких, православних, індуїстських, буддистських, які діють в Південно-Східній і Центральній Азії, в Північній Африці і на Близькому Сході, в Європі і США - практично повсюдно. Розмах процесу, залучення до нього держав і народів роблять фундаменталізм не тільки впливовим чинником, а й суб'єктом політики.
Це форма радикального ісламу, пов'язана з вірою в те, що для повернення ісламським країнам їх «колишньої величі» правовірні мусульмани повинні відмовитися від усього того, що пов'язане з «західними духовними цінностями і західним способом життя». Треба повернутися до витоків, до «фундаменту» ісламу, точно в такому вигляді, яким його проповідував пророк Мухамед.
Перший розкол в ісламі відбувся після трагічної загибелі в результаті теракту, здійсненого сектантом щодо четвертого і останнього праведного халіфа, двоюрідного брата і зятя пророка Алі бен Абу Таліба Абу-л-Хасана ал-Муртада. Дана подія поклало початок серйозному політичному й ідеологічному розмежуванню в мусульманській уммі. Це розмежування призвело до утворення двох відносно самостійних громад: шиїтів (від арабського слова «шиа» - партія) і сунітів («сунна» - приклад, переказ), які, проте, залишалися в межах халіфату І слухали одному правителю - халіфу.
Подальший дезінтеграційний процес у цих громадах висловився в відбруньковування різних груп, що виділилися в окремі секти. Їх наразі налічується кілька десятків, і тенденція формування різного роду угруповань під ісламськими гаслами зберігається. [50]
Антиколоніальна боротьба в мусульманських країнах прискорила процес утворення «ісламських» партій і рухів, інших національних та інших громадських об'єднань, які спочатку виступали за звільнення своїх країн від колоніальної залежності, за право народів на вільне волевиявлення і створення суверенних державних утворень, за рівноправність і справедливість у міжнародних і міжнаціональних відносинах. [51]
В останні десятиліття заговорили про «політичне ісламі», «ісламський радикалізм», «ісламський фундаменталізм», «Islamic Resurgence», «Islamic Revival», ставлячи між цими поняттями мало не знак рівності. Фундаменталізм може бути оборонною (покликаним зберегти і вберегти, очистити віру), але може бути і наступальним, агресивним. Саме останній різновид ісламського фундаменталізму, що ставить на чільне місце принцип «джихаду» (буквально - зусилля, які мусульмани повинні докладати як для захисту своєї віри, так і для самовдосконалення, невідступного прямування заповітам Пророка), відома під ім'ям ісламського радикалізму (скорочено - ісламізму) . Послідовники радикалізму розуміють джихад як необхідність боротьби - аж до збройної - з християнською, у їхніх очах безбожним і матеріалістичним, західним світом. У різних російськомовних джерелах цього поняття в залежності від часу і мети видання дається різне тлумачення, причому основна увага приділяється його «військової» складової, званої «джихадом меча».
Ось що говориться в Корані про це: «І бийтеся на шляху Аллаха з тими, хто бореться з вами, але не переступайте, - воістину Аллах не любить переступають» (сура 2, аят 186), «І не бийтеся з ними, поки вони не стануть битися з вами »(сура 2, аят 187),« А якщо вони відійдуть від вас і запропонують вам мир, то Аллах не дає вам ніякого шляху проти них »(сура 4, аят 92). [52]
У початковий період поширення ісламу під джихадом, перш за все, розумілася боротьба на захист нечисленною і слабкою мусульманської громади. [53] У Корані щодо цієї боротьби є й такі вказівки, які пов'язані з конкретними подіями, що сталися в певний час у певному місці. Ці вказівки вимагають від тих, що повірили наступне:
По-перше, не конфліктувати з мушрікінамі (багатобожниками) і прагнути схиляти їх до щирої віри «мудрістю і добрим умовлянням».
По-друге, з противниками релігії вести оборонну війну з метою захисту досягнутого «хорошим умовлянням».
По-третє, уникнути військових дій в священні місяці (мухаррам, раджаб, шаабан, рамазан).
По-четверте, вести військові дії так, щоб, «воюючи на шляху Аллаха, захищати слабких з чоловіків, а також жінок і дітей» (сура 4, аят 77), не винищувати худобу, не потравлять поля, не губити сади, не руйнувати будівлі. [54]
Треба підкреслити, що мусульмани ніколи не оголошували війну християнству - адже це одна з трьох авраамістичних релігій (поряд з ісламом і юдаїзмом), і прихильники ісламу шанують як пророків Авраама й Ісуса. Джихад для войовничого ісламізму - це боротьба з Заходом як ворогом ісламу. При цьому фундаменталізм (салафійя) виступає для них ідейною основою, але не головним і чи не єдиним.
Радикальні ісламісти переконані, що сам іслам як релігія опинився перед лицем смертельної небезпеки. Держава ефективно умертвляє істинний іслам через світське законодавство, парламентаризм, науково-матеріалістичне освіта, репресивний апарат, засоби масової інформації. При цьому ісламісти вдаються до екстремізму, парному з різними формами терору і насильства, порушуючи головні принципи, закладені в основу мусульманського віровчення, серед яких присутні такі коранічні установки: «Немає примусу в релігії» (сура 2, аят 257); «Істина - від вашого панове: Хто хоче, хай вірує, а хто хоче, нехай не вірує »(сура 18, аят 28). [55]
Щоб врятувати іслам і свої душі, правовірні мусульмани повинні об'єднається, і захопити владу. Кінцевою метою ісламських фундаменталістів в будь-якій країні є створення релігійної держави, керованого духовенством і керується законами шаріату. На сьогоднішній день подібного результату фундаменталісти домоглися в двох країнах: Ірані та Судані. У всіх інших мусульманських країнах вони знаходяться в опозиції, причому досить часто їх заганяють у підпілля (наприклад, в Тунісі, Сирії, Іраку, Алжирі), але навіть у цьому випадку радикальні ісламісти здатні істотно впливати на суспільно-політичну ситуацію. [56]
Насправді «фундаменталізм» зовсім не обов'язково рівнозначний політичного радикалізму, екстремізму і безпосередньо не виступає причиною тероризму. [57]
Фанатики-терористи менше за все думають про «очищення» ісламу; коріння їхньої ненависті до Заходу, в першу чергу, до Америки, носять не релігійний, а культурно-цивілізаційний, психологічний і геополітичний характер. [58]
Більшість екстремістських груп, які виступають під прапором ісламу, ведуть своє походження від «Товариства братів-мусульман», яке заснував в кінці 20-х років в Єгипті шкільний вчитель Хасан аль-Банна. Виникнувши як релігійна організація з «виправлення вдачі» мусульман, «Братство» швидко перетворилося на подобу політичної партії з чіткою ідеологією. Сам Хасан аль-Банна вважав, що торжество ісламу в рамках «однієї, окремо взятої країни» (конкретно - в Єгипті) може настати мирним шляхом: через пропаганду ісламських цінностей, ісламське виховання підростаючого покоління, особистий приклад морально бездоганних народних ватажків. «В ісламі релігія невіддільна від держави, від політики. Істинний мусульманин не той, хто тільки молиться Аллаху. Він повинен жити проблемами всього мусульманства і боротися за те, щоб навколишнє суспільство жило за шаріатом, а єдиною конституцією був Коран », - вчив Хасан аль-Банна. [59]
Боротися передбачалося при необхідності зі зброєю в руках. «Джихад - наш шлях, смерть заради Аллаха - наше вище прагнення», свідчив девіз «Братства». У 1948 році загони «Братів-мусульман» взяли участь в Палестинській війні, а коли Єгипет поряд з іншими арабськими країнами зазнав у ній поразку, розгорнув терор проти його «винуватців». Після вбивства прем'єр-міністра Єгипту Махмуда Ну-краш уряд схаменувся: активісти «Братства» опинилися в тюрмах, а його лідер Хасан аль-Банна був застрелений агентами таємної поліції. [60]
Чергова зміна кабінету в Єгипті дозволила «братам» знову легалізуватися. Вони вступили в контакт з революційною організацією «Вільні офіцери», в 1952 році повалила короля Фарука. Однак незабаром новий режим обрушив на них ще більш жорстокі репресії. Приводом для них слугувало замах одного з членів «Братства» на життя президента Гамаля Абдель Насера.
У 1964 році частина «братів» вийшла на свободу за амністією, але незабаром влада розкрили чергову змову проти Насера. Головним обвинувачуваним на процесі став видатний теоретик «Братства» Саїд Кутб, інтелектуал, який навчався в США і в молодості захоплювався соціалістичними ідеями. Погляди Кутб на «виклики сучасності» відрізнялися крайнім радикалізмом.
На відміну від аль-Банни, аль-Кутб вже не сподівався на мирне торжество ісламських ідей у ​​сучасному арабському суспільстві. Він говорив, що вона перебуває в стані «джахилийи» (доісламскої варварства), тому є слабким в моральному відношенні, вразливим для будь-яких чужих явищ. Завдання істинно віруючих - внутрішньо відокремиться від такого суспільства, замкнуться в колі однодумців. Завдяки відділенню, їхня віра зміцниться, вони забезпечать свою безпеку, створять істинно ісламське суспільство в мініатюрі.
«Брати» повинні вести джихад - священну війну - проти варварського суспільства, з метою завоювання влади і перетворення його в «істинно ісламський». Джихад - це громадянська війна істинно віруючих проти «невірного» суспільства. Звідси знамените гасло аль-Кутб: «Аллах - ідеал, Пророк Мухаммед - вождь, джихад - засіб досягнення мети, смерть в ім'я Аллаха - заповітна мрія». [61]
Під впливом ідей аль-Кутб і його прихильників угруповання «Братів мусульман» стала екстремістської, широко використовує терористичні методи. Не випадково на її емблемі зображено дві схрещені шаблі і Коран.
Сайд Кутб скінчив життя на шибениці, але його ідеї надихнули багатьох представників молодого покоління «братів», які сиділи тоді в тюремних камерах. З початку 70-х років уже при президента Анвара Садата в Єгипті стали з'являтися екстремістські групи послідовників Кутб, які обрали терор головним методом боротьби. [62]
У 1974 році члени «Партії ісламського визволення» роблять спробу захоплення Військово-технічної академії в Каїрі. У 1977року «Суспільство мусульман» викрадає, а потім вбиває мусульманського богослова шейха Мухаммеда аз-Захабі. Екстремістські групи нападають на поліцейські дільниці, влаштовують вибухи в нічних клубах, нападають на християн-коптів. В університетських містечках з'являються «ісламські групи», які тероризують лівих і світськи налаштованих студентів, борються за влаштування у кампусах молитовних приміщень і беруть участь в антиурядових демонстраціях.
З кінця 70-х років «Брати-мусульмани» взяли активну участь в афганській війні, потім налагодили тісну співпрацю з мусульманським населенням Югославії та Албанії, стали надавати допомогу пакистанським екстремістським організаціям, які воювали в Кашмірі. У підсумку до кінця 80-х років «Брати-мусульмани» перетворилися у всемусульманскую асоціацію ісламських організацій, ставши фактично міжнародною організацією. [63]
До цього часу майже всі входили до неї, руху і групи прийняли як єдиної ідеології ваххабізм, який вони, однак, трансформували з офіційного направлення ісламу в якесь соціально-політичний рух, який, поряд з прихильністю «чистому» ісламу, характеризується крайньою нетерпимістю до інакомислення , відмовою людини від свободи волі, фанатизмом. [64] прилягали до «братів» організації та групи в Південній Азії (Пакистан, Бангладеш), які оголосили себе прихильниками деобандійской школи богослів'я, по всіх основних питаннях теорії і практики боротьби за проголошені ідеали ісламу були близькі до ваххабізму.
У період бойових дій радянських військ в Афганістані (1979-1989 рр..) «Брати-мусульмани» розгорнули активну діяльність у цій країні, допомагаючи спецслужбам Пакистану, Саудівської Аравії, а також і ЦРУ США розгортати «священну війну» проти Радянської Армії. На Близькому Сході за їх участю була створена система таборів і навчальних центів для підготовки і посилки в Афганістан «борців за іслам» з арабських країн (загальна чисельність «арабських афганців» за різними оцінками досягла від 8 до 15 тисяч). У Афганістані також воювали бойовики з країн Південно-Східної Азії, спрямовані туди по каналах «Братів-мусульман». Всі вони після закінчення війни і повернення до своїх країн зберегли зв'язок з афганськими, пакистанськими та арабськими ісламськими центрами та фондами, через які стали отримувати зброю і фінансові кошти для формування бойових груп на місцях. [65]
Багато дрібних радикальні групи, що виникли на початку 80-х років, швидко дискредитували себе у своїх країнах терором проти державних чиновників і зв'язками з іноземними спецслужбами. Однак з початку 90-х років на сцену виходить нове, ще більш агресивний рух, натхнена ідеями того ж Кутб. Його ядром стають «арабські афганці» - добровольці, які воювали проти радянських військ в Афганістані.
У жовтні 1981 року сам президент Садат падає під кулями бойовиків з групи «Джихад». Терористи виконують указ свого духовного лідера-сліпого шейха Омара Абдель Рахмана, «засудив» Садата до смерті за підписання миру з Ізраїлем. [66]
Схожий процес відбувається і в інших куточках мусульманського світу. В арабських країнах більшість екстремістських груп виникає на грунті невдоволення радикалів «зайвої помірністю» керівництва місцевих «Братів мусульман». Так з'явилися, наприклад, «Палестинський ісламський джихад», створений у 1979-1980 роках палестинськими студентами в Єгипті, і «Армія Мухаммада», створена в 1990 році в Йорданії. [67]
У 90-і роки як би «візитною карткою» терористів «Братів-мусульман» стали напади в Єгипті на іноземних туристів. Наприклад, такі напади були вчинені 4 лютого 1993 (на автобус з туристами з Південної Кореї) і 26 лютого (3 іноземця убиті і 18 поранені в каїрському кафе); 8 червня 1993 (загинули 6 англійців і 2 єгиптянина, 15 осіб було поранено ), 27 грудня 1993 року (отримали поранення 7 австрійців і 8 єгиптян). Аналогічні нападу на туристичні автобуси, поїзди, круїзні судна на Нілі, кафе, відвідувані іноземцями, тривали і в 1994 - 99 роках.
Нова сторінка історії «ісламського» тероризму відкривається зі створенням у пакистанському Пешаварі в розпал війни в Афганістані «Бюро послуг» - організації, яка зайнялася переправленням до Афганістану з арабських країн добровольців «священної війни». Творцями «Бюро» були дві людини - представник палестинських «Братів-мусульман» у Пешаварі Абдалла Аззам і всесвітньо відомий нині саудівський мільйонер Осама бен Ладен. [68]
Відділення «Бюро» створено у багатьох країнах світу, включаючи Західну Європу і США. Вважається, що в Афганістані пройшли навчання близько 10 тисяч моджахедів, більшість з яких були не афганцями, а вихідцями із Саудівської Аравії, Алжиру, Єгипту, Ємену, Пакистану, Судану та інших мусульманських країн. У ті роки, як відомо, моджахеди користувалися активною підтримкою США. На їх утримання та оснащення сучасною зброєю, включаючи «Стінгер», ЦРУ витрачало 500 млн. доларів на рік. [69]
У 1988 році бен Ладен створив в Афганістані нову організацію під назвою «Аль-Каїда» (База), метою якої було поширення «джихаду» на інші країни світу. Після відходу з Афганістану радянських військ бен Ладен повернувся до Саудівської Аравії, де невдовзі виступив з різким засудженням присутності на «священній землі ісламу» американських військ в період війни в Затоці. За заклик населення до повстання проти «лицемірного» королівського режиму він був у 1994 році позбавлений саудівського підданства і висланий з країни. Саудівська Аравія стає центром ваххабітів. Це екстремістське течія в ісламі, яке вважається предтечею ісламізму. [70]
Після нетривалого перебування у Судані бен Ладен в 1996 році повернувся в Афганістан, де тоді у влади стверджувалося рух «Талібан». До цього часу у Вашингтона накопичилися серйозні претензії до колишнього протеже, що оголосив Америку головним ворогом мусульманського світу. США звинуватили Усаму бен Ладена в організації диверсій проти американських військових баз на території Саудівської Аравії - в Ер-Ріяді (листопад 1995 року) і Дахрані (червень 1996 року). У лютому 1998 року бен Ладен оголосив про створення «Всесвітнього ісламського фронту боротьби проти іудеїв і хрестоносців», до якого увійшло декілька арабських і пакистанських терористичних організацій. А в серпні того ж року відбулися вибухи американських посольств в Кенії і Танзанії, в яких США звинуватили бен Ладена. [71]
Характерна деталь «почерку» прихильників бен Ладена і ряду інших екстремістських організацій, які виступають під прапорами ісламу, - використання для проведення терактів бойовиків-камікадзе. Фанатики впевнені, що, гинучи в «джихад» разом зі своїми жертвами, вони прямим шляхом потрапляють до раю. Використання «смертників» надає боротьбі з «ісламським» тероризмом особливу складність, про що свідчить і досвід Ізраїлю, і Росії в Чечні. [72]
Дослідники згадують, що успіху ісламістів сприяла та обставина, що в період холодної війни уряди таких країн, як Алжир, Туреччина, Йорданія, Єгипет, Ізраїль та ін, вітали діяльність ісламських груп, вбачаючи в них противагу поширенню лівих і прорадянських ідей. Тепер деякі з них (а в ще більшому ступені - заохочували таку політику антикомуністичні правлячі кола Заходу) пожинають плоди власної недалекоглядності. Адже ізраїльські політики спочатку підтримували "Хамас", щоб послабити вплив Арафата, а американці допомагали афганським моджахедам, в т.ч. зброєю, в їх боротьбі проти радянських військ, чим скористався, зокрема, Бен Ладен зі своїм угрупуванням. Надане США зброю було повернуто проти Заходу. [73]
На підставі того, що нам відомо про світоглядну базу і діяльність ісламського радикалізму, можна зробити наступні висновки.
1. Ісламізм не можна розглядати як боротьбу бідних і багатих. Проблематика злиднів і матеріальної відсталості не займає в ідеології екстремістів центрального місця, та й самі вони не відносяться до вихідців з найбідніших верств населення.
2. Ісламізм не є і суто релігійним феноменом, боротьбою ісламу проти християнства. Адже ні в одній з сунн Корану, якщо не виривати з контексту окремі цитати (чим часом займаються екстремісти), не міститься і не може - з причин суто теологічного властивості - утримуватися закликів до нещадної, тим більше збройній боротьбі проти християн як іновірців.
3. Фундаменталізм (салафійя), дійсно, виступає основою ісламізму, але лише частково. Гасло "аль-іслам хуа аль-Халь" ("Іслам - ось рішення") означає, що для "наведення порядку" в мусульманському світі, для викорінення соціальної несправедливості, аморальності й корупції, для усунення "неправедних правителів", так само як і для захисту від згубного впливу чужих культурних і поведінкових моделей Заходу, необхідно, перш за все, очищення самого ісламу від шкідливих нашарувань, повернення до незамутненим витоків цієї релігії. Повернутися до "чистому, справжньому і правильному ісламу", відновити мусульманську духовність і затвердити примат ісламу (за неодмінної умови адаптації до сучасності, засвоєння матеріальних, економічних, технологічних досягнень західної цивілізації) - так можна сформулювати завдання, яке ставлять перед собою ісламісти.
4. Найважливішим імпульсом для активізації руху ісламістів, причиною того, що називають "нової ісламської спалахом" (і навіть "вибухом ісламізму"), треба вважати розвиток процесу глобалізації, який для багатьох мусульман тотожний американізації. Ісламські ідеологи і перш проводили межу між модернізацією (необхідність якої більшість з них не заперечує, хоча трактується це поняття неоднаково) і вестернізацією, в якій вони завжди бачили найбільшу загрозу для "мусульманської душі". Наслідком гегемонії Сполучених Штатів у західному світі і перетворення цієї держави після краху системи соціалізму в єдину наддержаву стало те, що саме на США сконцентрувалася вся ненависть войовничих мусульман до чужої "західної моделі". Могутня, поблажливо або зарозуміло відноситься до країн третього світу наддержава перетворилася для них у втілення світового зла і загрози ісламського способу життя. Тому мета ісламістів - підірвати міць і вплив Америки, показати всьому мусульманському світу її нездатність протистояти енергії та волі борців за справу ісламу, дискредитувати її в очах мусульманської молоді. Для досягнення цієї мети необхідно було так потрясти американське суспільство, щоб Вашингтон в якості відповіді обрушив свій військовий кулак на мусульманські країни (для початку на Афганістан як гніздо тероризму), що, у свою чергу, неминуче викликало б щонайпотужніший вибух антиамериканізму по всьому ісламському світу . Саме так і сталося 11 вересня 2001 [74]
§ 2. Розвиток «міжнародного тероризму»
в 90-х рр. XX ст.
Розглядаючи форми і напрямки розвитку подій в Афганістані в 2000-2001 роках, на наш погляд, необхідно хоча б коротко проаналізувати ситуацію 90-х років минулого століття і тих умов, в яких відбулося падіння режиму М. Наджібулли, встановлення правління Муджахеди і прихід до влади талібів.
Газета «Аргументи і факти» дає таку довідку: Рух «Талібан» (від арабск. «Таліб» - «учень») виник в жовтні 1994 р., коли група фанатично налаштованих студентів-богословів чисельністю не більше 400 чол. перетнула пакистано-афганський кордон. У переважній більшості це були діти афганських біженців, за національністю пуштунів. Талібів підготувала і озброїла пакистанська розвідка «Ай-Ес-Ай», що розраховувала з їх допомогою силою утихомирити країну і таким чином зробити можливим прокладку через неї трубопроводів і використовувати її природні ресурси. Втомившись від громадянської війни, місцеве населення надало підтримку талібам, і в 1996 р. вони взяли Кабул. [75]
Сформувавши Афганський бюро, діяльність якого фінансувалося в основному США, а також Саудівською Аравією, впливові кола Пакистану, особливо міжвідомча розвідка та право-радикальна ісламська партія «Джамаат ісламі» приступили до створення нової сили. ЦРУ закуповувало в США, Англії, Єгипті, Ізраїлі та інших країнах зброю, яке потім переправлялася до Пакистану, в основному в місця розселення афганських біженців і у військові табори, де готувалися загони талібів. Ці загони спочатку формувалися з молоді, яка навчається в релігійних навчальних закладах (медресе), звідси й назва - таліб, що означає «шукає знань». Потім загони поповнилися пуштунами зони прикордонних племен Пакистану і, нарешті, пакистанськими військовослужбовцями. В кінці 1994 року збройні загони талібів вступили на афганську територію. У сформованій обстановці таліби практично не зустріли опору і незабаром зайняли ряд прикордонних з Пакистаном провінцій. Потім вони попрямували до Кабулу, опанувати яким їм вдалося лише наприкінці вересня 1996 року. Зміцнивши свої позиції в зайнятих районах, таліби рушили до областей, що прилягає до кордонів Ірану і центральноазіатських держав СНД. [76]
На початку 90-х років і особливо після захоплення влади в Кабулі рухом «Талібан» (1996) Афганістан перетворився на головну базу і координаційний центр діяльності ісламських організацій в глобальному масштабі, включаючи і країни Заходу. Це міжнародне терористичне співтовариство було оформлено організаційно після створення наприкінці 80-х років нової, побудованої на принципах глибокої конспірації організації «Аль-Каїда», що мала розгалужену мережу своїх структур у світі. Її очолив саудівський мільйонер-терорист Усама бен Ладен, який створив свої бази в Афганістані ще під час війни з радянськими військами, тісно співпрацюючи в той час з розвідувальною службою Пакистану і ЦРУ США. Після приходу до влади талібів Усама бен Ладен встановив з ними тісну співпрацю, надаючи великі фінансові кошти на будівництво та утримання баз і навчальних центрів, які «Аль-Каїда» і рух «Талібан» використовували для підготовки "воїнів ісламу» з різних районів світу. Територія Афганістану була фактично перетворена в центральний плацдарм для розгортання глобальної боротьби за відтворення «Великого халіфату», в який передбачалося включити Північну Африку, Аравійський півострів, країни Близького та Північного Сходу, Західну частину Індії, Центральну Азію, Закавказзя, Північний Кавказ. [77]
Реальний збройну відсіч таліби отримали лише від «Північного альянсу» під керівництвом (до вересня 2001 року) Ахмад-шаха Масуда. До нього приєдналися частини зберегли боєздатність деяких загонів інших антиталібських угруповань, у тому числі складаються з пуштунів. Вони не створили єдиного фронту проти талібів, але більш-менш міцно утримували позиції в провінціях півночі країни. У вересні 2000 року таліби, активно підтримували пакистанськими військовими частинами та арабськими бойовиками (прихильниками Усами бен Ладена), посилили військовий тиск на сили М. Масуда. Зумівши зайняти ряд важливих районів провінцій півночі, вони вийшли на деяких її ділянках до афгано-таджицької кордоні. [78]
Захопивши бiльшу частину території Афганістану, таліби загострили військово-політичну ситуацію, посиливши міжетнічні протиріччя. Релігійна і політична нетерпимість керівництва руху «Талібан», пуштунський націоналізм і екстремізм, геноцид щодо шиїтів-Хазарейці, жорстока розправа з М. Наджібулой, які перебували в будівлі представництва ООН в Кабулі, розстріл іранських дипломатів в Мазарі-Шаріфі, попрання норм гуманітарного міжнародного права в цілому, особливо відносно жінок, а також встановлення у побуті та управлінні жорстких норм ісламу у їхній власній інтерпретації і, що дуже важливо, безпрецедентне зростання виробництва і контрабанди наркотиків, а також багато іншого викликали різко негативну реакцію багатьох країн Заходу і світового співтовариства в цілому. Європарламент, Рада Європи, ОБСЄ, ГА ООН, ряд найбільших міжнародних правозахисних організацій прийняли резолюцію, засуджували талібів. В кінці листопада 1999 року в підсумковій доповіді Генеральній Асамблеї і Раді Безпеки ООН «Про становище в Афганістані» генеральний секретар ООН підкреслив, що афганський конфлікт досяг такої точки, коли світова спільнота вже не може ігнорувати його наслідки. [79]
Ухилення керівництва «Талібан» від конструктивних переговорів з представниками уряду ИГА, небажання приймати пропозиції ООН, ОІК, змусили світову спільноту піти на прийняття адекватних заходів проти «Аль-Каїди» і руху «Талібан». 15 жовтня 1999 Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 1267, яка містила вимогу про видачу Усами бен Ладена і вводила міжнародні санкції, що включали заборону на міжнародні польоти літаків афганської авіакомпанії «Аріана» і заморожування зарубіжних банківських рахунків і грошових авуарів руху «Талібан». [ 80] Оскільки ці вимоги були повністю проігноровані талібами, світове співтовариство вжила заходів по нарощуванню заходів впливу на них. Так, 19 грудня 2000 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію № 1333 (повний текст резолюцій РБ ООН № 1267 і № 1333 наводиться в додатках № 3, 4), яка ввела військовий ембарго проти руху «Талібан». Це означало, що всі держави повинні перешкоджати прямій або непрямій продажу талібам зброї та іншого військового майна, а також надання їм консультативної допомоги з військових питань. Відповідно до цієї резолюції повинні були бути заморожені кошти та фінансові активи Усами бен Ладена в іноземних банках. З метою боротьби з наркобізнесом та використанням доходів від наркодеятельності для фінансування тероризму заборонялися поставки талібам хімічних речовин, необхідних для виробництва наркотиків. [81]
Прийняття резолюції № 1333 світовим співтовариством було адекватно ситуації, що склалася. На території контролирующейся рухом «Талібан» за підтримки Бен Ладена і його прихильників в 2000-2001 рр.. була створена мережа приблизно з 80 опорних баз, тренувальних центрів, військових таборів з ідеологічної та військово-диверсійної підготовці.
Резолюція РБ ООН № 1333 була проігнорована Бен Ладеном і керівництвом руху «Талібан». На нарадах екстремістів за участю Усами бен Ладена, лідерів ІРУ і пакистанців в Урузгані і Кандагарі на початку 2001 року було вирішено активізувати проведення диверсійно-терористичних акцій проти ініціаторів і прихильників антиглобалістських санкцій. На нараді пакистанських ісламських радикалів у січні 2001 року в медресе «Хаканом» в Пешаварі за участю керівників «Джамаат-е улемайе Пакистан», «Джаміат-е ахль уль-хадис», «Аль-Іхван», «Тахріке ісламі», «Тахріке нафазе шаріат »,« Харакат уль-джихад »,« Харакат уль-Муджахеддін »,« Джаміат уль-Муджахеддін »була сформована Рада на підтримку руху« Талібан », який серед висунутих обмежувальних заходів прийняв також рішення про бойкот американських товарів. [82]
Питання, пов'язані з фінансуванням руху «Талібан» і «Аль-Каїди», після санкцій РБ ООН вимагають більш ретельного розгляду і аналізу, в рамки даної роботи не входять.
Надаючи особливого значення тероризму, Усама бен Ладен і М. Омар у січні 2001 року направили спільне звернення до радикальних ісламістських угруповань Близького Сходу і Південно-Східної Азії розпочати проведення диверсійно-терористичних акцій на військових об'єктах і в дипломатичних представництв США та деяких інших держав.
Стан справ у сфері дотримання прав людини в зоні контролю руху «Талібан» ставало все більш гнітючою. На захоплених територіях таліби часто вдавалися до насильницького переміщення місцевого непуштунского населення, руйнування житла, господарської інфраструктури та реквізиції продовольства. Різанина Хазарейці на початку 2001 року в Баміані і виявлення в районі Талікана масового поховання вбитих талібами таджиків і узбеків (включаючи дітей і жінок) свідчили про те, що етнічні чистки, як і раніше були вельми характерні для внутрішньої політики талібів. [83] Відомо, що талібські влади допускали дискримінацію і відносно прихильників індуїзму, які проживали в деяких районах Афганістану. Так, зокрема, їх зобов'язали носити на одязі особливі відмітні знаки. Талібами були зруйновані статуя Будди в Баміані, розгромлена експозиція всесвітньо відомих унікальних експонатів Кабульського музею та знищено багато видів рідкісних тварин зоопарку Кабула. [84]
Важливо відзначити, що, незважаючи на військово-економічну перевагу талібів, антиталібської «Північний альянс» у 2000 - початку 2001 року утримував деякий час свої позиції на північ від Кабула, в районах провінцій Парван, Капіса, Бадахшан, Тахор, Баглан. Осередки опору існували також у Джаузджане, Гераті, Фарах, Лагмане, Нангвахаре. У лютому 2001 року загони шиїтів-Хазарейці на чолі з Карімом Халілі зуміли тимчасово взяти під свій контроль міста Баміан і Яковланг. У тому ж місяці очолював пуштунським польовим командиром Ата Мохаммадом формування колишнього губернатора Герата Ісмаїл-хана встановили практично повний контроль над провінцією Гор. Головною слабкістю антиталібських сил були не тільки обмеженість військово-матеріальних ресурсів, але і відсутність в їхніх лавах належного єдності і твердого єдиноначальності, що помітно стримувало переростання вогнищевого протидії терористам в єдиний рух опір в масштабах країни.
Керівництво талібів прагнуло в цих умовах максимально використовувати свою військову перевагу, і в середині 2001 року на основному театрі воєнних дій, на північному сході Афганістану, зосередило п'ятнадцятитисячних ударне угруповання (у тому числі 5 тисяч неафганцев), располагавшую бойовими літаками, танками і тисячами реактивних снарядів. Ці сили повинні були бути кинуті проти «Північного альянсу». Що стосується прагнень деяких країн підійти до політичного вирішення афганського конфлікту, то прогрес у справі формування широкого міжнародного політичної взаємодії позначився досить чітко в 2000 році. Тоді, наприклад, були створені російсько-американська і російсько-індійська робочі групи з протидії тероризму і наркозагрозі, що походить з Афганістану. На початку 2001 року за ініціативою особистого представника генерального секретаря ООН по Афганістану Ф. Вендрелла в Женеві відбулися консультації представників США, Італії, Франції, Німеччини та Ірану, в ході яких обговорювалися можливі варіанти консолідації афганської діаспори в інтересах сприяння врегулюванню ситуації в Афганістані. [85 ]
Влітку 2001 року лідери «Аль-Каїди» і «Талібан» посилили не тільки збройні дії проти «Північного альянсу», а й терористичну діяльність, в результаті якої 9 вересня 2001 року був убитий Ахмад-шах Масуд. Трагічні події 11 вересня в Нью-Йорку і Вашингтоні докорінно змінили ситуацію в Афганістані та навколо нього.
§ 3. Ситуація в світі після подій 11 вересня 2001
 
11 вересня 2001 терористи-комікадзе, які захопили 4 пасажирських «Боїнга», два з них направляють на складається з 2 веж 110-поверхова будівля Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і один - на будівлю Пентагону у Вашингтоні (офіційна версія). Під уламками, за попередніми даними, виявляються більш 5 тисяч чоловік. Найпотужнішою світової державі, по суті, оголошується війна з боку міжнародного тероризму.
Терористичні акти в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року перекреслив надії багатьох держав і народів світу на звичний хід еволюції людства в новому, XXI столітті. Як видається, «чорним вівторком» були перекреслені також і деякі моделі і доктрини, концепції та гіпотези майбутнього світового устрою. І все ж досвід минулого століття дає можливість аналізу ситуації, що складається, пов'язаної з міжнародним тероризмом та всіма його проявами і наслідками. У зв'язку з подіями 11 вересня все більшу увагу дослідників привертає концепція американського вченого Самюеля Хантінгтона, викладена в його гучній книзі «Зіткнення цивілізацій і перебудова світового порядку», яка вийшла у світ в 1996 році і отримала неоднозначні оцінки. Головний висновок книги полягає в тому, що «в наступну еру зіткнення цивілізацій являє собою найбільшу загрозу загальному миру, і міжнародний порядок, заснований на цивілізаціях, є найнадійнішим захистом проти світової війни». [86]
Доктор психологічних наук, ректор Східно-Європейського інституту психоаналізу Михайло Решетніков стверджує: «Світ повинен усвідомити, що« явище »Усами бен Ладена лише окремий« театралізований »епізод. Людство стикається з тенденцією, яка збережеться протягом усього XXI століття і, може бути, за його межами. Мова йде не про штучних теракти, а про зіткнення двох цивілізацій в умовах швидкої експансії арабського світу ». [87]
У Європі та Америці йдуть гарячі суперечки про події 11 вересня і про тероризм. Характерні точки зору двох учених, коротко викласти свої погляди на сторінках німецького «Орієнт Журналу». Директор Інституту сходознавства в Гамбурзі Удо Штайнбах доводить, що бомбардуваннями і хрестовими походами нічого не домогтися: «Нам важко буде посадити мусульман в одну з нами човен, якщо боротьбу з тероризмом ми будемо одягатися в поняття« цивілізація »,« культура »». Він вважає, що ці події повинні просвітити Захід щодо проблем та комплексів світу ісламу, які багато в чому обгрунтовані. Президент «Німецько-Іраільского суспільства» професор Манфред Лангштайн заявляє, що «терористи прагнуть підкорити своїм релігійним екстремістським уявленням весь мусульманський світ. Тільки релігійний екстремізм здатний до тієї холодної фанатичною рішучості, з якою були проведені ці терористичні акти ». Але на відміну від У. Штайнбаха М. Лангштайн вважає, що це ізольована акція терору, «яка не має ніякого відношення ні до палестинців, ні до злиднів третього світу, ні до негативних сторін глобалізації». [88]
13 - 15 вересня. Президент Буш і його найближчі помічники заявляють, що США готує акцію відплати за терористичні акти. Мова не про окремі ударах, а про широкомасштабної військової кампанії. Головним винуватцем оголошується терорист № 1 Усама бен Ладен, який переховується в Афганістані.
Джордж Буш оголошує в країні надзвичайний стан, наводяться в підвищену бойову готовність збройні сили, призиваються 50 тисяч резервістів.
18 вересня Володимир Путін проводить «телефонний саміт» з лідерами країн СНД. Мета: визначити «частку» участі країн Співдружності в акції відплати.
Позиція Росії з приводу можливих бойових дій в Афганістані була висловлена ​​президентом Володимиром Путіним. У телезверненні президент заявив, що остаточно визначив своє ставлення до війни, яку готують влади США, щоб, за їхніми словами, розгромити Усаму Бен Ладена і його терористів, причетних до найбільших терактів 11 вересня. За словами Путіна, Росія "підтримує війну проти тероризму", і буде сприяти їй, в першу чергу "по лінії спецслужб". Тому вирішено активно "і далі надавати наявну інформацію про інфраструктуру, місцях перебування міжнародних терористів і базах підготовки бойовиків". Крім того, Росія може надати свій повітряний простір для перевезення в районі операції гуманітарних вантажів. Президент також заявив, що буде підтримувати Північний Альянс, який контролює частину території Афганістану і веде бої з рухом Талібан. Альянсу, як сказав Путін, Росія допоможе військовою технікою та іншою зброєю. [89]
19 вересня. Афганські таліби у відповідь на прохання США видати бен Ладена висувають свідомо неприйнятні умови і фактично відмовляють у видачі, оголошують США «священну війну». Із США надходить інформація: операція буде спрямована проти 4 - 5 країн, де знаходяться центри міжнародного тероризму. [90]
На події 11 вересня, світове співтовариство відреагувало прийомом резолюції РБ ООН № 1368 (12 вересня 2001 року). У ній засуджувалися акти терору 11 вересня 2001 року, які вважають загрозою для міжнародного миру і безпеки, а також закликало всі держави терміново вжити спільні зусилля для того, щоб зрадити правосуддю виконавців, організаторів і спонсорів цих терористичних нападів, і підкреслювало, що ті, хто надавав допомогу виконавцям, організаторам та спонсорам цих актів, підтримував або ховав їх, понесуть відповідальність за це. [91] (Додаток № 5)
Про те, як проходила підготовка до антитерористичної акції «відплата», повідомляє газета Комсомольська правда.
Перші групи «зелених беретів» в складі двох взводів вже висадилися в Пакистані. Три крейсера ВМС США з крилатими ракетами на борту покинули базу в Йокосуке (Японія) і попрямували в район Перської затоки, де вже і без того чергують авіаносці. Туди ж пішов авіаносець «Теодор Рузвельт» у супроводі 19 кораблів охорони та підтримки, що вийшов з Норфолка (штат Вірджинія). За ним з Норфолка висунулися 12 транспортних кораблів з десантниками.
У середу Пентагон привів у дію операцію «Безмежне правосуддя». Близько сотні штурмовиків-бомбардувальників F-15E, винищувачів F-16, бомбардувальників B-1 і літаків-розвідників AWACS перекидаються з американських баз в зону Перської затоки і, як повідомляє газета «Вашингтон пост», на військові бази в Узбекистані та Таджикистані. [ 92]
У ході антитерористичної компанії в Афганістані в Індійському океані з'явилися великі з'єднання ВМС провідних держав Заходу і Австралії. Так, п'ять канадських військових кораблів приблизно з тисячею моряків на борту патрулюють в Аравійському морі спільно з американськими авіаносцями. Оттава також відправила в район Кандагара спецпідрозділ «Джойнет таск форс ту» з боротьби з тероризмом у складі 40 військовослужбовців. Крім того, три військово-транспортні літаки «Геркулес», аеробус, два літаки електронної розвідки «Аврора» були задіяні в ході антитерористичної компанії в Афганістані.
Італія направила тисячу військовослужбовців, морську ескадру на чолі з авіаносцем «Гарібальді», 7 розвідувальних літаків «Торнадо», 7 вертольотів «Мангуста», транспортний літак С-130, літак-заправник і близько 40 броньовиків «Кентавр». Важливу допоміжну роль зіграли кораблі французьких ВМС, що послідували з Середземного моря через Суецький канал до берегів Перської затоки.
На початку листопада 2001 р. з військово-морської бази Сасебо відправилися два ескадрених міноносця і допоміжний корабель Японії для надання тилової та іншої підтримки, а слідом 25 листопада того ж року з різних баз пішли через води Індійського океану ще три кораблі японських ВМС: есмінець, корабель постачання і мінний тральщик. [93]
Канцлер Німеччини Герхард Шредер оголосив, що готовий піти зі своєї посади, якщо парламент країни не проголосує за відправлення німецьких солдатів в Афганістан. "Якщо парламентарі не приймуть позитивного рішення з цього питання, то коаліції соціал-демократів з" зеленими "буде покладено край", - заявив він. [94]
Чималий інтерес представляють позиції і політика Китаю після 11 вересня. Пекін у цілому підтримав багатосторонні зусилля по боротьбі з тероризмом. І це цілком зрозуміло, враховуючи проблеми, які виникають у китайського керівництва з мусульманськими сепаратистами в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Оскільки спроби Китаю умовити талібських фундаменталістів відмовитися від підготовки бойовиків-уйгурів (за різними оцінками їх на території Афганістану від 800 до 2 - 3 тис.) виявилися малоуспішними, то розгром талібів в результаті американських операцій в Афганістані цілком відповідає внутрішньополітичним інтересам Пекіна. [95]
Вибухи 11 вересня поставили під прапор Бен Ладена такі організації, як єгипетський «Джихад Айман Аль Завахрі», таємну бенгальську організацію Абду Салема Мухаммада, пакистанський рух «Фаді Еррахман Кхаліл». До Аль-Каїді потягнулися ісламістські угруповання в Сінгапурі, Малайзії, на Філіппінах. [96]
Проте останні заяви американських офіційних осіб дають підстави вважати, що США вирішили змінити стратегію боротьби з терористами в Афганістані, відмовившись від більш-менш масштабних бойових дій, включаючи бомбардування. Не виключено, що антитерористична коаліція зробить ставку на різке і серйозне збільшення військової допомоги Північного альянсу. Найбільш інтригуючим подією стали заяви офіційних осіб США про можливу зміну стратегії антитерористичної операції в Афганістані. Нагадаємо, що до останнього часу всі американські високопоставлені чиновники, починаючи з президента Джорджа Буша, у своїх публічних виступах були повні рішучості обрушити всю військову міць США на талібів і інтернаціональні бригади Усами бен Ладена, допускаючи при цьому значні "супутні" втрати, як серед власних військовослужбовців, так і серед мирних жителів Афганістану. Багато провідних країн світу погодилися з такою стратегією США щодо терористів і запропонували їм у її здійсненні власну допомогу, аж до сухопутних підрозділів.
І ось - новий несподіваний поворот. Глава Пентагону Дональд Рамсфельд повідомив, що його супроводжують в турне по країнах Близького Сходу і Центральної Азії журналістам, що "шанси на успіх військової акції проти одного терориста надзвичайно малі". "У мене є відчуття, що замість крилатих ракет і бомб набагато більш ефективним є збір розвідувальної інформації для ліквідації терористичних кілець", - пояснив пан Рамсфельд. Журналісти з цього зробили однозначний висновок - Рамсфельд фактично спростував можливість початку широкомасштабних бойових дій в регіоні для боротьби з міжнародним тероризмом. [97]
Ентоні Блер у своєму телевізійному виступі, що почався через годину після виступу Джорджа Буша, підтвердив участь військ Великобританії в бойових діях проти талібів.
Уряд Пакистану в своїй офіційній заяві висловило жаль з приводу того, що дипломатичні зусилля не привели до розв'язання конфлікту. Сенсацією стала реакція правителя Лівії Моамара Каддафі. У своїй заяві лівійський лідер висловив підтримку військової акції США і назвав талібів "зрадниками ісламу".
7 жовтня 2001 близько 8 години вечора за московським часом американські збройні сили почали бойову операцію проти військ пануючого в Афганістані руху "Талібан". Репортаж з театру військових дій транслює компанія CNN. Через кілька хвилин після початку трансляції, в прямому ефірі виступив президент Джордж Буш, офіційно оголосив про початок військової операції. За повідомленням CNN, обстрілу піддалися Кабул і Кандагар. Активні бойові дії ведуться також на півночі країни, де військам талібів протистоїть Північний альянс. Таким чином, мова, очевидно, йде про операції на два фронти. Повідомляється про поразку військових цілей на території Афганістану. [98]
По всій видимості, першим атакам піддалися аеродроми талібів. Удари наносяться з території Пакистану. У ході першої хвилі ударів по Афганістану США мають намір вивести з ладу найважливіші елементи оборонної інфраструктури талібів, включаючи командні пункти, зосередження військ і техніки. За даними, що надходять, у Кабулі після перших же ударів перервалася подача електроенергії. Як передає РІА Новини, удар по цілях в Афганістані нанесений з використанням крилатих ракет. Під Джелалабадом ракетними ударами зруйнована база ППО. Повідомляється про руйнування будівлі Міністерства оборони уряду талібів. У ході другої хвилі ударів по Кандагару інтенсивному обстрілу піддався район, де знаходиться резиденція духовного лідера руху "Талібан" мулли Омара. Проте лідер "Талібану" не перебував у цей момент в приміщенні. Обстрілу також піддався місто Герат (що знаходиться поблизу афгано-іранського кордону). Сигналом до початку операції, за повідомленням ІТАР-ТАРС, послужив ракетний обстріл Кабула військами Північного альянсу. Близько 23:00 за московським часом надійшла інформація про те, що Північний альянс готує наступ безпосередньо на Кабул. [99]
Екс-прем'єр міністр Пакистану Беназір Бхутто, на питання кориспондент газети «Аргументи і факти» чи увінчається успіхом щойно почалася військова операція США в Афганістані? відповіла: - Завоювати Афганістан не вийде з такою ж легкістю, як з'їсти пончик за чаєм. Але, бачте: існує велика різниця між ситуацією, коли в Кабулі стояв при владі Наджібулли, і нинішнім станом справ. Тоді афганські моджахеди вели війну, отримуючи щомісяця десятки мільйонів доларів від США, Саудівської Аравії, мали тренувальні табори в Пакистані. До них рікою йшло новітню зброю: міномети, ракети, «стінгери». Хто ж дасть тепер грошей «Талібану»? Та ніхто! І баз за кордоном, де б вони могли підлікуватися і набрати нових бійців, вже теж немає.
Однак, незважаючи на це, будь-який введення іноземних військ до Афганістану було б помилкою: ворогуючі один з одним афганці легко і швидко вміють об'єднуватися проти спільного ворога. І їм вже не важливо, для чого прийшли на їхню землю ці солдати, хай навіть і з хорошими намірами, - вони все одно будуть в них стріляти. [100]
Про події сталися після звільнення Кабула розповідає газета «Известия»: Таліби все далі йдуть на південь. Американці з британцями продовжують завдавати ударів з повітря по їхнім південним позиціях. А в Кабулі переможці формують уряд. Сценарій, за яким останнім часом розвиваються події в Афганістані, не змінився - таліби без бою відходять на південь країни, де, мабуть, збираються чинити гідний опір "жителям півночі". Таліби-пуштуни намагаються зберегти контроль над територіями, на яких проживають переважно їхні одноплемінники. Однак навіть це їм поки не під силу. Джелалабад і Кабул згідно подібній тактиці таліби повинні були зберегти у себе будь-яку ціну. Вони не зберегли. Американські бомбардування і масована міжнародна допомога "Північного альянсу" роблять свою справу - ледь не захопили всю країну таліби поки уникають прямих бойових дій з противником.
Світова спільнота закликає "сіверян" терміново сформувати коаліційний уряд і запросити екс-короля Захір Шаха. У середу "сіверяни" оголосили про створення нового уряду. Однак воно виявилося надто знайомим - кабінету міністрів "Північного альянсу" надано статус уряду країни на чолі з президентом Бурхануддіна Раббані. [101]
12 червня 2002 на сторінках газети «Аргументи і факти» було опубліковано інтерв'ю з муллою Омаром. Представники «Талібану» самі запропонували можливість ексклюзивного інтерв'ю за обов'язкової умови: точка зору мулли Омара повинна бути передана без будь-яких скорочень. З цього інтерв'ю можна виділити деякі питання і відповіді на них, що цікавлять нас в контексті даного дослідження: Як нам вже відомо, 19 вересня 2001 року керівництво руху «Талібан» відмовився видати владі США Усаму бен Ладена - головного підозрюваного в подіях 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку, коли загинули тисячі людей: заявивши, що бен Ладен - гість талібів. У результаті Афганістан піддали жорстоким бомбардуванням, а рух «Талібан» був позбавлений влади. Цікаво, чому навіть ціною таких величезних жертв, керівництво руху «Талібан» відмовило у видачі бен Ладена?
Мулла Мохаммед Омар відповів на це питання кореспонденту газети «Аргументи і факти» так: «Ми готові були видати США Усаму бен Ладена, якщо б Америка надала нам докази його провини, і навіть пропонували організувати з цього приводу переговори: ми хотіли на власні очі побачити документи , які б свідчили про причетність бен Ладена до подій в Нью-Йорку. Але нас ніхто не захотів навіть вислухати. Ми також пропонували влаштувати відкритий суд над бен Ладеном в будь-якій ісламській країні, яка не схильна до впливу ні «Талібану», ні Америки, - і Усама погодився постати перед таким судом. Але американці не погодилися на це, їм був потрібен не бен Ладен, а повне знищення емірату правовірних, який побудував «Талібан» ». [102]
Багатьох фахівців (у тому числі і в Росії), що передрікали загибель американських солдатів в разі прямого військового вторгнення в Афганістан цікавило питання: чому США вдалося легко перемогти «Талібан», що складається з професійних партизанів - ветеранів війни проти СРСР, який в боротьбі з американською армією не зумів надати їй належного опору?
На це мулла Омар відповів: «Священна війна ще тільки почалася. Вогонь цієї війни досягне Америки, і в ньому згорить її столиця, яка почала неправедний похід проти мусульман. Я не вважаю, що «Талібан» зазнав поразки: ніхто не бачив натовпів полонених і полів, суцільно застелених тілами бійців «Талібану». Ми зазнали мінімальні жертви і як і раніше боєздатні, хоча американська пропаганда твердить, що ми знищені. Ви вважаєте, що у американців немає втрат? Коли тисячі російських солдатів гинули в Афганістані, в Радянському Союзі про це теж ніхто не знав, окрім вашого уряду. Зробіть висновок з моїх слів ». [103]
На закінчення інтерв'ю, мулла Омар дав свій прогноз на найближче розвиток ситуації у світі: «Сполученим Штатам потрібно було не воювати, а зрозуміти причину, яка змусила людей, які захопили літаки, зробити те, що вони зробили. Однак вони вважали за краще знову вбивати мусульман, як уже робили в Іраку і Палестині. Тому, якщо Америка не припинить свою несправедливу війну проти ісламу, події, подібні тим, що відбулися 11 вересня, обов'язково повторяться на її землі не один раз ». [104]
  У червні 2002 року, голова сенатської комісії у справах розвідувальних служб, сенатор Боб Грехем підвів підсумок війни в Афганістані: «Нам не вдалося придушити мережі Аль-Каїди і Талібану». [105]
Завершуючи наше дослідження, ми прийшли до наступних висновків: У 90-ті роки XX століття відбувається переростання «ісламського» тероризму, який спочатку мав характер локального конфлікту, в тероризм "міжнародне". З приходом до влади в Афганістані руху «Талібан» в 1996 році (після захоплення Кабула), Афганістан перетворився на головну базу і координаційний центр діяльності ісламських організацій в глобальному масштабі, включаючи і країни Заходу. Це міжнародне терористичне співтовариство було оформлено організаційно після створення наприкінці 80-х років нової, побудованої на принципах глибокої конспірації організації «Аль-Каїда», що мала розгалужену мережу своїх структур у світі. Спроби світової спільноти чинити тиск на екстремістів (введення санкцій РБ ООН), ні до чого доброго не привели. Терористи тільки посилили свою діяльність, результатом цього стали події 11 вересня 2001 року.
Наступним кроком на шляху вирішення цієї проблеми став початок бойових дій (акція відплати під назвою «Шляхетний орел») проведеної антитерористичної коаліцією спільно з «Північним альянсом» проти руху «Талібан» і «Аль-Каїди» на території Афганістану 7 жовтня 2001 року. За оцінками фахівців цей конфлікт повинен був прийняти затяжний характер, проте, цього не сталося. «Талібан» не зміг надати коаліції належного опору і одночасно з взяттям Кабула ми можемо говорити про падіння «терористичного» режиму в Афганістані. Незважаючи на це, силовими заходами проблему тероризму вирішити не вдалося. Терористичні акти тривають і донині, несучи величезну кількість людських життів по всьому світу.

ВИСНОВОК
У ході проробленої роботи і в зв'язку з поставленими завданнями, ми прийшли до наступних положень:
1. Термінологія тероризму часто залежить від ряду чинників: це і хронологічні та географічні рамки, в яких відбувається дане явище. Але, в чому сходяться багато дослідників (історики, політологи, філософи, соціологи і т. д.), тероризм - це практика залякування супротивника шляхом фізичного насильства, аж до його знищення. Треба відзначити, що це ретельно спланована дія або спроба дії, що реалізовується, як правило, групою людей, з допомогою зброї, спрямоване проти мирних громадян для здійснення своїх цілей (політичних, релігійних і т. д.) і знаходить віддзеркалення в засобах масової інформації.
2. Щодо часу виникнення тероризму, нам видається справедливим думку істориків, які відносять виникнення цього явища до останньої третини XIX - початку XX століть. У цих рамках варто виділити лівий ідейний тероризм, релігійно-етнічний і, нарешті, міжнародний тероризм. Відмінними рисами міжнародного тероризму є формування міжнародних і регіональних керівних органів для вирішення питань планування терористичної діяльності, підготовки та проведення конкретних операцій, організації взаємодії між окремими групами і виконавцями, що залучаються для тієї чи іншої акції; збудження антиурядових настроїв в суспільстві з метою успішної боротьби за вплив і влада; проникнення в суспільні й державні політичні, економічні та силові структури, створення розгалуженої мережі баз з підготовки бойовиків і забезпечення операцій у різних регіонах світу, створення мережі підпілля, схованок і складів зброї і боєприпасів у різних країнах та регіонах, створення мережі фірм, компаній, банків, фондів, які використовуються в якості прикриття терористів, фінансування і всебічного забезпечення їх операцій; концентрація фінансових коштів в руках терористів у зв'язку зі зрощенням тероризму з наркобізнесом і торгівлею зброєю; використання права на політичний притулок, проживання, діяльність і базування, що надається низкою держав; використання конфліктних і кризових ситуацій для поширення свого впливу.
3. Ситуація, що склалася в Афганістані і навколо нього, додала затяжного внутріафганскому конфлікту широке регіональне і міжнародний вимір. У країні сформувався плацдарм для транскордонної експансії релігійно-політичного екстремізму і тероризму, які стрімко обросли організаційно-політичними та силовими структурами. Закріпленню Афганістану в якості опорної бази міжнародного тероризму та екстремізму сприяли фактичний розпад афганської державності, різке зростання міжетнічних протиріч, соціально-економічна і духовно-культурна деградація афганського суспільства. Стратегічною метою влаштувалися в Афганістані ісламських радикалів - організації «Аль-Каїда» і руху «Талібан» - висувалися завдання насильницької зміни під релігійними гаслами політичних режимів у Центральній Азії, перекроюванням карти регіону і створення «халіфату» з подальшим поширенням цього процесу на інші райони світу . Процес розвивався в напрямку консолідації екстремістських сил під єдиним політико-ідеологічним початком і створення спільних воєнізованих формувань, своєрідних терористичних інтербригад. Ключову координуючу і мобілізуючу роль у цьому відігравали очолювалися Усамою бен Ладеном організації «Аль-Каїда» і Світовий фронт джихаду, а також керівництво руху «Талібан». Трагічні події 11 вересня в Нью-Йорку і Вашингтоні докорінно змінили ситуацію в Афганістані та навколо нього.
4. Терористичні акти в Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року перекреслив надії багатьох держав і народів світу на звичний хід еволюції людства в новому, XXI столітті. Після подій «чорного вівторка» відбувається консолідація провідних країн світу в боротьбі з єдиним ворогом - міжнародним тероризмом. Однак ті заходи, які були зроблені, ні до чого не привели.
У зв'язку з цим примітно висловлювання Рибакова Р.Б. «В останніх діях американців дають про себе знати дві характерних їх недоліки: по-перше, відсутність справжньої історичної школи (історія воєн в Афганістані, де свого часу зазнали поразки й велика Британська імперія, і могутній Совєтський Союз, далеко ще не закінчена), а по-друге, патологічне нерозуміння і неприйняття іншого, неамериканського способу життя. Обидва ці нестачі знайшли своє вираження в нерозумінні ісламу, в агресії в Афганістані, у визначенні «вісі зла» ». [106]
На нашу думку, вирішити цю проблему чисто силовими методами неможливо. Враховуючи (релігійно-ідеологічні, політичні, етнічні, економічні) особливості цього явища, людство має використовувати весь свій досвід, всю багатовікову мудрість у боротьбі з цією загрозою.
Необхідно відзначити, що у зв'язку з ємністю даної роботи, залишилися недостатньо висвітлені деякі питання, які представляють інтерес у контексті розглянутої проблеми. Питання появи самого феномена «ісламського» тероризму, його політичні, соціальні та ідеологічні передумови; фінансування діяльності руху «Талібан» і «Аль-Каїди» після санкцій, вжитих проти них Радою Безпеки ООН у 1999 і 2000 роках; вплив засобів масової інформації на популяризацію ідеології тероризму та екстремізму в усьому світі. Ці та інші питання вимагають на наш погляд більш ретельного і глибокого вивчення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ДЖЕРЕЛА
Інтернет джерела
 
1. Резолюції Ради Безпеки ООН № 1267 15.10.1999 / / www.un.org / russian
2. Резолюція Ради Безпеки ООН № 1333 19.12.2000 / / www.un.org / russian
3. Резолюція Ради Безпеки ООН № 1368 12.09.2001 / / www.un.org / russian
4. Ульянов Л. Військової операції в Афганістані може й не бути. / / Країна. Ru
05.10.2001
Опубліковані джерела
 
1. Карпець І.І. Злочини міжнародного характеру. - М.: Юридична
література, 1979
2. Коран. Переклад смислів Е.Р. Кулієва. - М.: Видавництво АСТ, 2003
3. Коментар до КК РФ 1996 рік. Проф. Скуратова Ю.І., Лебедєва В.М. - М.,
1996
Періодична преса
Газети
1. Известия. 1999-2004
2. Аргументи і факти. 2000-2003
3. Комсомольська правда. 2001-2003
4. Праця. 1999-2003
5. Російська газета. 2001-2004
6. Санкт-петербурзькі відомості. 2001-2002
7. Незалежна газета. 1999-2002
Журнали
1. Азія і Африка сьогодні. 2002. № 3
2. ОБЖ. 1999-2001.
3. Світова економіка і міжнародні відносини. 2000-2003.
4. Дзеркало тижня. 2001-2002.
5. Поліс. 1998-2001.
6. Незалежне військове огляд. 1999-2003.
7. Континент. 2000-2002.
8. Експерт. 2000-2003.
9. Закордонний військовий огляд. 2000-2002.
10. Компас. 2002-2003.
11. Міжнародне життя. 2000-2002.
12. Ехо планети. 2002-2003.
13. Профіль. 2003. № 44
14. Недоторканний запас. 2002. № 6
ЛІТЕРАТУРА
1. Александров І. Ісламський чинник у підривній стратегії. М.: Думка, 1986.
2. Антонов В. Ф. Революційне народництво. М., 1965
3. Брюс Хофман. Тероризм - Погляд зсередини. - М., 2003.
4. Будницький О. В. Тероризм у російському визвольному русі:
ідеологія, етика, психологія. М., 2000.
5. Вітюк В.В., Ефірів С.А. «Лівий» тероризм на заході. Історія та
сучасність. М.: Наука, 1987.
6. Вовк С. С. «Народна воля» .1879-1882. М., 1966.
7. Вольський В.Т. Таємниці політичних вбивств. - Ростов, 1997.
8. Городницький Р. А. Бойова організація партії соціалістів-революціонерів
в 1901-1911 рр.. М., 1998.
9. Грачов А. Політичний екстремізм. - М., 1986.
10. Іорданов М. Справа № 666. Терор. - Махачкала, 2002.
11. Ірміяева Т.Ю. Історія мусульманського світу. - Перм, 2000.
12. Ключников Б.Ф. Ісламізм, США і Європа. Війна оголошена! - М., 2003.
13. Козьмін Б. П. З історії революційної думки в Росії. М., 1961
14. Кожушко Є.П. Сучасний тероризм: Аналіз основних напрямків. -
Мн., 2000.
15. К'єза Дж. Нескінченна війна. М.: Детектив-Пресс, 2003.
16. Матвєєв В.А. Це інша війна. М.: Наука, 1984.
17. Моджорян Л.А. Тероризм: правда і вигадка. М.: Юрид. лит., 1986.
18. Млечин Л. Хто підірвав Америку? - М., 2002.
19. Непесов М.М., Саприк В.М. Сучасний тероризм: соціальні витоки,
мети, прояви. М.: Наука, 1984.
20. Озеров М.В. Постріли з-за рогу. Нариси про міжнародному тероризмі на
Заході. М.: Політвидав, 1983.
21. Раззаков Ф. Століття терору: хроніка замахів. М.: Ексмо, 1997.
22. Салімов К. Сучасні проблеми тероризму. М.: Щит-М, 1999.
23. Степанов Є.І. Сучасний тероризм: стан і перспективи. М., 2000.
24. Тероризм - загроза людству в XXI столітті. - М., 2003.
25. Троїцький Н.А. Безумство хоробрих (російські революціонери і каральна
політика царизму 1866-1882). М., 1978.
26. Троїцький Н.А. «Народна воля» перед царським судом. Саратов, 1983.
27. Жакерія Р. Ім'ям Усами бен Ладена. - М., 2002.
28. Жарінов К.В. Тероризм і терористи. - Мінськ: Харвест, 1999.
29. Якубов О. Слідами Бен Ладена. - М., 2001
ДОДАТОК
Додаток № 1
Витяги з Кримінального кодексу Російської Федерації.
Стаття 205. Тероризм
1. Тероризм, тобто вчинення вибуху, підпалу або інших дій, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо ці дії вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або надання впливу на прийняття рішень органами влади, а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
2. Ті самі діяння, вчинені:
а) групою осіб за попередньою змовою;
б) неодноразово;
в) із застосуванням вогнепальної зброї, караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або спричинили з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від десяти до двадцяти років.
Примітка. Особа, яка брала участь у підготовці акту тероризму, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона своєчасним попередженням органів або іншим способом сприяла запобіганню здійснення акту тероризму і якщо в діях цієї особи не міститься інше складу злочину.
Стаття 206. Захоплення заручника
1. Захоплення або тримання особи як заручника, вчинені з метою спонукання держави, організації чи громадян вчинити будь-яку дію утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
2. Ті самі діяння, вчинені:
а) групою осіб за попередньою змовою;
б) неодноразово;
в) із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я;
г) із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як
зброї;
д) у відношенні свідомо неповнолітнього;
c) щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у
стані вагітності;
ж) щодо двох або більше осіб;
з) з корисливих мотивів або за наймом, караються позбавленням
волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.
3. Дії передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або спричинили з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до двадцяти років.
Примітка. Особа, яка добровільно або на вимогу влади звільнило заручника, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо в його діях не міститься інше складу злочину.
Стаття 207. Завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму
Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших діях, що створюють небезпеку загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших суспільно небезпечних наслідків, карається штрафом в розмірі від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до п'яти місяців, або виправними роботами на строк від одного року до двох років, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Стаття 208. Організація незаконного збройного формування або участь у ньому
1. Створення збройного формування (об'єднання, загону, дружини чи іншої групи), не передбаченого федеральним законом, а так само керівництво таким формуванням, караються позбавленням волі від двох до семи років.
2. Участь у збройному формуванні, не передбаченому федеральним законом, карається обмеженням волі на строк до трьох або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Примітка. Особа, яка добровільно припинила участь у незаконному збройному формуванні та здала зброю, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо в його діях не міститься інше складу злочину.
Стаття 227. Піратство
1. Напад на морське або річкове судно з метою заволодіння чужим майном, вчинене із застосуванням насильства або загрози його застосування, карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
2. Те саме діяння, вчинене неодноразово або із застосуванням зброї або предметів, використовуваних як зброї, карається позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або спричинили з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Стаття 360. Напад на осіб чи установи, які користуються міжнародним захистом
Напад на представника іноземної держави або співробітника міжнародної організації, що користується міжнародним захистом, а рівно на службові або житлові приміщення або транспортний засіб осіб, які користуються міжнародним захистом, якщо це діяння було вчинено з метою провокації війни або ускладнення міжнародних відносин, карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Додаток № 2
Федеральний закон № 130-ФЗ «Про боротьбу з тероризмом»
Відповідальність за участь у терористичній діяльності
Стаття 23. Відповідальність за участь у терористичній діяльності
Особи, винні в терористичній діяльності, несуть відповідальність, передбачену законодавством Російської Федерації.
Стаття 24. Особливості кримінального і цивільного судочинства у справах про терористичну діяльність
Справи про злочини терористичного характеру, а також справи про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті терористичної акції, за рішенням суду можуть розглядатися у закритих судових засіданнях з дотриманням всіх правил судочинства.
Стаття 25. Відповідальність організації за терористичну діяльність
1. Організація визнається терористичною і підлягає ліквідації на підставі рішення суду. При ліквідації організації, визнаної терористичною, належне їй майно конфіскується і звертається в доход держави.
2. У разі визнання судом Російської Федерації міжнародної організації (її відділення, філії, представництва), зареєстрованої за межами Російської Федерації, терористичної забороняється діяльність даної організації на території Російської Федерації, її російське відділення (філія, представництво) ліквідується, а належне йому майно і майно зазначеної міжнародної організації, що знаходяться на території Російської Федерації, конфіскуються і звертаються в дохід держави.
3. Заява про притягнення організації до відповідальності за терористичну діяльність спрямовується до суду Генеральним прокурором Російської Федерації або підлеглими йому прокурорами.

Додаток № 3
Резолюція 1267 (1999),
ухвалена Радою Безпеки на його 4051-му засіданні,
15 жовтня 1999

Рада Безпеки,
підтверджуючи свої попередні резолюції, зокрема резолюції 1189 (1998) від 13 серпня 1998 року, 1193 (1998) від 28 серпня 1998 року і 1214 (1998) від 8 грудня 1998 року, і заяви свого Голови про становище в Афганістані,
підтверджуючи свою тверду прихильність суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та національній єдності Афганістану і свою повагу його культурної та історичної спадщини,
знову висловлюючи свою глибоку стурбованість з приводу триваючих порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, особливо дискримінації щодо жінок і дівчаток, і з приводу значного збільшення незаконного виробництва опіуму і підкреслюючи, що захоплення рухом «Талібан» Генерального консульства Ісламської Республіки Іран і вбивство іранських дипломатів і журналіста в Мазарі-Шаріфі представляють собою грубі порушення загальновизнаних норм міжнародного права,
посилаючись на відповідні міжнародні конвенції про боротьбу з тероризмом і, зокрема, на зобов'язання сторін цих конвенцій щодо видачі або судового переслідування терористів,
рішуче засуджуючи триваюче використання афганської території, особливо районів, контрольованих рухом «Талібан», для надання притулку терористам та їх навчання і для планування терористичних актів і знову підтверджуючи свою переконаність у тому, що припинення міжнародного тероризму вкрай необхідно для підтримки міжнародного миру і безпеки,
висловлюючи жаль з приводу того факту, що рух «Талібан» продовжує надавати безпечний притулок для Усами бен Ладена і дозволяти йому та іншим його спільникам керувати мережею таборів з підготовки терористів з контрольованою рухом «Талібан» території і використовувати Афганістан в якості бази для організації міжнародних терористичних операцій,
беручи до уваги винесення обвинувального акта Сполученими Штатами Америки проти Усами бен Ладена і його спільників, зокрема за вибух посольств Сполучених Штатів в Найробі, Кенія, і Дар-ес-Саламі, Танзанія, 7 серпня 1998 року і змову з метою вбивства американських громадян за межами Сполучених Штатів, і беручи до уваги також прохання Сполучених Штатів Америки до руху «Талібан» передати їх для судового розгляду (S/1999/1021),
визначаючи, що невиконання керівництвом руху «Талібан» вимог, що містяться в пункті 13 резолюції 1214 (1998), являє собою загрозу міжнародному миру і безпеки,
підкреслюючи свою рішучість забезпечити дотримання своїх резолюцій,
діючи на підставі глави VII Статуту Організації Об'єднаних Націй,
1. Наполягає на тому, щоб афганська угруповання, відома під назвою «Талібан», яка також іменує себе «Ісламський Емірат Афганістан», негайно виконала його попередні резолюції і, зокрема, припинила надання притулку міжнародним терористам та їх організаціям та їх навчання, прийняла відповідні ефективні заходи для забезпечення того, щоб знаходиться під її контролем територія не використовувалася для терористичних об'єктів і таборів або для підготовки або організації терористичних актів проти інших держав або їх громадян, і підтримувала зусилля, спрямовані на переказ обвинувачених терористів суду;
2. Вимагає, щоб рух «Талібан» без подальшого зволікання видало Усаму бен Ладена компетентним властям країни, де проти нього було винесено обвинувальний акт, або компетентним властям країни, з якої він буде переданий в таку країну, або компетентним властям країни, де він буде арештований і відданий суду;
3. Постановляє, що 14 листопада 1999 року всі держави вживуть заходів, викладені у пункті 4 нижче, якщо Рада не встановить раніше на основі доповіді Генерального секретаря, що рух «Талібан» повністю виконало обов'язки, викладені в пункті 2 цієї статті;
4. Постановляє далі, що для забезпечення виконання положень пункту 2 вище всі держави:
a) не будуть надавати дозвіл будь-якого літальному апарату на зліт з їх території або посадку на ній, якщо він належить руху «Талібан», орендується або експлуатується ним або від його імені, як встановлено Комітетом, засновує відповідно до пункту 6 нижче, за винятком тих випадків, коли той чи інший конкретний рейс був завчасно санкціонований цим Комітетом на підставі гуманітарної потреби, включаючи релігійний борг, що полягає в здійсненні паломництва;
b) заморозять кошти та інші фінансові ресурси, включаючи кошти, одержувані або витягають завдяки майну, що знаходиться у володінні або під прямим або непрямим контролем руху «Талібан», або будь-якого підприємства, яке перебуває у володінні або під контролем руху «Талібан», як встановлено Комітетом , засновує відповідно до пункту 6 нижче, і забезпечать, щоб ні ці, ні будь-які інші кошти або фінансові ресурси, встановлені таким чином, не надавалися їх громадянами або будь-якими особами на їх території для використання рухом «Талібан» або будь-яким підприємством, яке перебуває у володінні або під прямим або непрямим контролем руху «Талібан», за винятком випадків, коли це може бути санкціоновано згаданим Комітетом в індивідуальному порядку на підставі гуманітарної потреби;
5. Настійно закликає всі держави сприяти зусиллям щодо виконання вимоги, викладеного в пункті 2 вище, і розглянути питання про прийняття додаткових заходів щодо Усами бен Ладена і його спільників;
6. Постановляє заснувати, відповідно до правила 28 своїх тимчасових правил процедури, Комітет Ради Безпеки, що складається з усіх членів Ради, з тим щоб він представляв Ради звіти про свою роботу разом зі своїми зауваженнями та рекомендаціями і виконував наступні завдання:
a) звернення до всіх держав за додатковою інформацією про кроки, що вживаються ними для ефективного здійснення заходів, введених відповідно до пункту 4 вище;
b) розгляд доведеної до його відома державами інформації про порушення заходів, введених відповідно до пункту 4 вище, і винесення рекомендацій про відповідні заходи реагування на них;
c) подання Раді періодичних доповідей про наслідки заходів, введених відповідно до пункту 4 вище, включаючи гуманітарні наслідки;
d) подання Раді періодичних доповідей про інформацію, представленої йому відносно передбачуваних порушень заходів, введених відповідно до пункту 4 вище, із зазначенням, коли це можливо, фізичних чи юридичних осіб, які, як повідомляється, вчиняють такі порушення;
e) встановлення літальних апаратів і засобів або інших фінансових ресурсів, про які йдеться у пункті 4 вище, для полегшення здійснення заходів, введених відповідно до цього пункту;
f) розгляд прохань про винятки із заходів, введених відповідно до пункту 4 вище, як передбачено в цьому пункті, і прийняття рішення про те, щоб робити виключення із цих заходів щодо платежів за диспетчерське обслуговування, які Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) виробляє управлінню цивільної авіації Афганістану від імені міжнародних авіакомпаній;
g) розгляд доповідей, що подаються на виконання пункту 9 нижче;
7. Закликає всі держави діяти у суворій відповідності до положень цієї резолюції, незважаючи на існування будь-яких прав чи зобов'язань, передбачених або що накладаються будь-яким міжнародним угодою, будь-яким контрактом, будь-який ліцензією або будь-яким дозволом, які були укладені або видані до дати вступу в силу заходів, введених у відповідності з пунктом 4 вище;
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Політологія | Диплом
401.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародний тероризм у XX ст
Міжнародний тероризм
Міжнародний тероризм міфи і реальність
Сучасний тероризм історія виникнення класифікація зарубіжний та вітчизняний досвід протидії
Тероризм 3
Тероризм 5
Тероризм
Тероризм 4
Тероризм 2
© Усі права захищені
написати до нас