Сутність аудиту та аудиторської діяльності Виникнення і

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

1. Необхідність аудиту як виду діяльності

1.1 Виникнення і розвиток аудиту та аудиторської діяльності

1.2 Необхідність аудиту та аудиторської діяльності

2. Поняття і види аудиту та аудиторської діяльності

2.1 Поняття, цілі і принципи аудиту та аудиторської діяльності

2.2 Види аудиту та аудиторської діяльності

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Введення

Аудит представляє собою складну багатоаспектну, досить жорстко регламентовану підприємницьку діяльність. У світовій практиці він вже багато років застосовується в усіх сферах господарської діяльності. Роль аудиту в розвинених країнах істотна, а думка аудитора авторитетно. У сучасній Росії, яка впевнено стала на побудову ринкової економіки також посилюється роль і значення аудиту. Аудит у Росії (на даному етапі розвитку економіки) зародився порівняно недавно - трохи більше 10 років тому. Але за минулі роки аудит і аудиторська діяльність у Росії постійно і динамічно розвивалися. Зросла кількість аудиторських організацій і фахівців, що займаються аудитом, удосконалювалася нормативна база, розроблялися і впроваджувалися правила (стандарти) аудиторської діяльності, посилилася роль професійних аудиторських об'єднань, зросла потреба в аудиті з метою підтвердження достовірності звітності підприємств. Таким чином, аудит став невід'ємною частиною економіки, а аудитори всіляко сприяли її росту.

Аудит вже став звичним для російської економіки. З'явилася професія, в якій зайняті тисячі людей. Не тільки професіонали виявляються втягнутими в аудиторську діяльність, аудит зачіпає інтереси більшості керівників підприємств, бухгалтерів, економістів, його результатами користуються податкові та інші державні органи, а також мільйони інвесторів. Підтверджуюча функція аудиту закріплена законодавчим шляхом, ряд суб'єктів господарювання зобов'язані щорічно у складі звітності надавати аудиторський висновок. Без кваліфікованого аудиторського ради вже не мислять свою роботу найбільш прогресивні підприємці.

Всі, хто стикаються з аудитом, мають потребу в розумінні методів, які застосовуються в аудиті, висновків, які роблять аудитори. Але головне, вони повинні розуміти саму сутність аудиту та аудиторської діяльності. Нерозуміння специфіки аудиту - основна причина конфліктів, помилок, невдалих спроб регламентації аудиторської діяльності.

Цими обставинами і зумовлена ​​актуальність теми даної курсової роботи, присвяченої одній з основних тем теорії аудиту - сутності аудиту та аудиторської діяльності.

Метою курсової роботи є розгляд теоретичних основ сутності аудиту та аудиторської діяльності.

Сутність аудиту та аудиторської діяльності - явище багатоаспектне. Її можна розглядати з різних позицій. Нами обрані деякі аспекти цієї важливої ​​теми, виражені у таких завданнях. Виходячи з мети, визначено завдання:

визначити в чому виражається необхідність аудиту як виду діяльності, приділивши при цьому увагу і історичному аспекту цієї проблеми;

розкрити поняття, цілі та принципи аудиту та аудиторської діяльності;

охарактеризувати основні види аудиту та аудиторської діяльності.

При написанні даної курсової роботи нами були використані роботи таких авторів, як Н.А. Голубєва, П.І. Камишанов, В.В. Скобарь, А.Д. Шеремет та ін

1. Необхідність аудиту як виду діяльності

1.1 Виникнення і розвиток аудиту та аудиторської діяльності

Аудит (у різних перекладах це слово означає "він чує", "слухає") має досить велику історію. Історія розвитку аудиту сягає в глибину століть.

Професія аудитора відома з глибокої давнини. Приблизно в 200 р. до н.е. квестори, тобто посадові особи, що відали фінансовими та судовими справами Римської імперії, здійснювали контроль за державними бухгалтерами на місцях. Звіти квесторів прямували до Риму і вислуховуються екзаменатором. Така практика і дала термін "аудитор", від латинського "слухати". 1

Перші згадки про аудит як про вид професійної діяльності відносяться до XIII і XIV століть, коли облікові книги, що складаються купцями, стали фігурувати в якості речового доказу в суді 2. Вже в XVI столітті в багатьох країнах був введений правовий контроль облікових книг. Почали використовувати термін "аудит", та аудиторами називали тих людей, хто займався перевіркою облікових записів 3.

Найбільше ж розвиток аудиту припадає на XVII-XIX століття. У 1631 р. з Голландії в Плімут, штат Массачусетс, США, був посланий бухгалтер для з'ясування причин зростаючої заборгованості колонії. Це вважається першою аудиторською перевіркою в Америці. Однак законодавчої батьківщиною аудиту вважається Великобританія, де з 1844 р. виходить серія законів про компанії. Відповідно до цих законів компанії були зобов'язані не рідше одного разу на рік запрошувати спеціального професіонала для перевірки бухгалтерських рахунків і звіту про прибутки для подальшого доповіді на зборах акціонерів 4.

Виникнення аудиту пов'язано з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається керуванням підприємством (адміністрація, менеджери), і тих, хто вкладає гроші в його діяльність (власники, акціонери, інвестори). Останні не могли і не хотіли покладатися на ту фінансову інформацію, яку подавали керівники і підлеглі їм бухгалтери підприємств. Досить часті банкрутства підприємств, обман з боку адміністрації підприємства значно підвищували ризик фінансових вкладень. Акціонери хотіли бути впевненими в тому, що їх не обманюють, що звітність, представлена ​​адміністрацією, повністю відбиває реальний фінансовий стан підприємства. Для перевірки правильності фінансової інформації і підтвердження фінансової звітності запрошувалися спеціальні люди - аудитори, яким, на думку акціонерів, можна було довіряти. Головними вимогами, пропонованими до аудитора, були його беззаперечна чесність і незалежність. Знання бухгалтерського обліку спочатку не було головним, проте у міру ускладнення бухгалтерського обліку необхідною вимогою стає і хороша професійна підготовка аудитора. 5

Закон про обов'язковий аудит у Великобританії був прийнятий в 1862 р., у Франції - у 1867 р., а в США - після великої депресії в 1937 р.

В даний час практично у всіх країнах світу з розвиненою ринковою економікою функціонує громадський інститут дипломованих аудиторів зі специфічною організаційно-правової інфраструктурою. У Великобританії аудиторами іменуються будь-які фахівці в галузі контролю за достовірністю фінансової звітності, в тому числі й працюють в державних органах. У Франції незалежним фінансовим контролем займаються дві професійні організації - бухгалтерів-експертів, в компетенцію яких входять безпосередньо ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та надання консультаційних послуг у цій галузі, і комісарів (уповноважених) по рахунках, які забезпечують контроль за достовірністю фінансової звітності. У США перевірку достовірності фінансової звітності здійснює дипломований громадський бухгалтер. 6

У Росії звання аудитора, за деякими даними, введено Петром I. Посада аудитора вміщувала окремі обов'язки прокурора, діловода та секретаря. Аудиторів в Росії називали присяжними бухгалтерами. Три спроби організації інституту аудита в 1889, 1912 і 1928 рр.. з різних причин виявлялися безуспішними 7.

Сучасну підприємницьку форму аудит в Росії став отримувати лише наприкінці 1980-х років, коли почалася перебудова всієї системи господарювання та управління. Потреба в аудиті як самостійному ринковому інституті зумовили такі відбуваються в той час процеси, як приватизація та акціонування великих підприємств; бурхливий розвиток малих підприємств і кооперативів; лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, приплив іноземного капіталу і поява спільних підприємств.

У період з 1988 по 1993 р. аудит в Росії в основному був ініціативним, оскільки не існувало законодавчих актів, регулюючих діяльність аудиторських організацій. Підприємства в більшій мірі орієнтувалися на послуги консалтингових, науково-технічних організацій, які почали проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги. 8 Перші аудиторські фірми утворилися в трьох формах: як госпрозрахункові організації, кооперативи і державні громадські освіти. Характерною особливістю таких організацій було те, що вони створювалися при державних структурах і до аудиторських фірм їх можна було віднести з певною мірою умовності. У цілому цей період можна назвати зародженням аудиту в Росії. 9

Перший регламент для ведення аудиторської діяльності був встановлений указом Президента від 22 грудня 1993 р., відповідно до якого були прийняті "Тимчасові правила ведення аудиторської діяльності". Вони використовувалися як основний законодавчий документ аж до 2001 р., коли був прийнятий Федеральний закон "Про аудиторську діяльність". У цей же період було прийнято пакет постанов Уряду, які регламентували окремі сторони аудиторської діяльності. 10

В даний час діє Федеральний закон "Про аудиторську діяльність" № 307-ФЗ від 30 грудня 2008 р. 11, який в даний час є основним регламентуючим документом аудиторської діяльності. У ньому істотно посилилася роль аудиторської спільноти в її регулюванні, а як центральна задача розглядається підвищення якості аудиторської діяльності в цілях забезпечення суспільства всією необхідною інформацією на належному якісному рівні.

1.2 Необхідність аудиту та аудиторської діяльності

Історія становлення аудиту як виду діяльності показала, що була необхідність в такому роді діяльності. Виділимо основні позиції необхідності аудиту та аудиторської діяльності, що дозволить виявити деякі аспекти сутності аудиту та аудиторської діяльності.

Поняття "аудит" (від лат. Audire - чути, тобто розуміти що відбувається процес, явище і вміти його оцінювати) стосовно до сфери економіки, в першу чергу, означає перевірку фінансових звітів.

Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами:

1) можливість необ'єктивної інформації з боку її укладачів (адміністрації) в разі конфлікту між ними та користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);

2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значними) від якості інформації;

3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;

4) відсутність у користувачів інформації доступу до неї для оцінки її якості (див. Додаток А). 12

Ці та ряд інших причин призвели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, які мають відповідну підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації та інші бухгалтерські та консультаційні (юридичні, податкові) послуги.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень. Проведення аудиторської перевірки навіть у тих випадках, коли вона не є обов'язковою, безсумнівно, має важливе значення.

В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарюючі суб'єкти вступають в договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Конфіденційність цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Достовірність інформації підтверджується незалежним аудитором.

Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, - а також кредитори позбавлені можливості самостійно переконатися в тому, що всі численні і найчастіше дуже складні операції підприємства законні і правильно відображені у звітності, тому що звичайно не мають ні доступу до облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.

Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки та оподаткування, суддям, прокурорам і слідчим - для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.

Для обгрунтування необхідності аудиту була створена теорія агентів. Підхід до цієї теорії до аудиту полягає в розгляді кола осіб, зацікавлених у достовірної фінансової інформації, і вивченні їхніх інтересів і потреб 13.

Аудитор є агентом, що діє, як правило, від імені акціонерів. У міру того як управляючі-власники залучають додаткове зовнішнє фінансування (наприклад, шляхом емісії акцій), вони поступово втрачають контроль над деякими аспектами бізнесу, особливо над питаннями фінансової звітності та подальшого залучення капіталу. У міру збільшення зовнішніх джерел капіталу зростає і потреба у сучасній і надійної фінансової інформації (наприклад, про те, наскільки адекватна одержуваний власниками дохід ступеня ризику зроблених ними інвестицій; чи повинні вони продавати, купувати або продовжувати тримати свою частку в активах підприємства; чи буде підприємство здатне задовольнити їх очікування щодо дивідендів). Більше того, подальші власники акцій і кредитори, як правило, отримують менше, ніж попередні, гарантій і прав на пріоритетне отримання виплат при можливе банкрутство підприємства. Для компенсації відповідного ризику акціонери і кредитори вимагають від адміністрації підприємства надання регулярної фінансової інформації, а також наполягають, щоб ця інформація була підтверджена незалежним третьою особою (аудитором) таким чином, щоб її можна було вважати достатньо надійною для прийняття управлінських рішень. Якщо, не керуючи підприємством безпосередньо, власники можуть бути впевнені в чесності й акуратності своїх керуючих, а також у відсутності фальсифікацій у періодично составляемой і наданої їм фінансової звітності, то, відповідно до теорії агентів, очевидна необхідність аудиту. 14

Правильні дані потрібні не тільки безпосереднім інвесторам або акціонерам, а й кредиторам для оцінки надійності погашення позик і виплати відсотків. Постачальників цікавить інформація про здатність підприємства вчасно погасити кредиторську заборгованість; працівників підприємства - стабільність і рентабельність його діяльності для оцінки своїх перспектив зайнятості, отримання фінансових та інших пільг і виплат. Уряд зацікавлений в інформації, необхідної для розробки економічної політики, включаючи податкові заходи.

Компанії, в яких адміністрація та власники представлені одними і тими ж особами (тобто відсутній традиційний для великих компаній конфлікт інтересів), проводять аудит тому, що це забезпечує їм цілий ряд переваг: можливість уникнути суперечок між партнерами, особливо в ситуаціях зі складним угодою про розподіл прибутку, завдяки тому, що рахунки піддаються об'єктивному аналізу з боку незалежного аудитора; спрощення процедури залучення нового партнера завдяки надається можливість вивчити висновки аудитора про фінансовий стан компанії; спрощення процедури отримання фінансової допомоги завдяки поданням завірених аудитором документів про фінансове становище компанії; спрощення відносин з податковими органами, так як перевірені аудитором рахунку викликають більшу довіру; можливість отримати кваліфіковану допомогу у вирішенні різних проблем при розборі специфічних спірних питань між партнерами.

Як слушно зауважила Н.А. Голубєва, "аудит у специфічній манері допомагає вирішувати існуючі управлінські, соціальні проблеми бізнесу, стаючи універсальним методом. При великій різноманітності і складності цих проблем аудит виправдовує традиційні надії контролю та управління, ревізуючи різноманітні функції підприємства не тільки відповідно логіці організаторського контролю в режимі реального часу перевірки , а й реалізує установчий принцип контрольного суспільства, ... даючи рекомендації "15.

2. Поняття і види аудиту та аудиторської діяльності

2.1 Поняття, цілі і принципи аудиту та аудиторської діяльності

Сутність аудиту та аудиторської діяльності можна виявити навіть через розгляд їх понять, цілей і принципів.

Існує безліч визначень аудиту - одні з них закріплені в офіційних нормативних документах, як міжнародних, так і національних, інші визначення даються фахівцями в області аудиту.

Різні джерела по-різному визначають аудит.

Так Короткий Оксфордський словник визначає аудит як "офіційну експертизу рахунків" 16.

Робертсон Дж. подає таке визначення аудиту, яке дає Комітет Американської бухгалтерської асоціації: "Аудит - це системний процес отримання та оцінки об'єктивних даних про економічні дії і події, що встановлює рівень їх відповідності певному критерію і становить результати зацікавленим користувачам" 17.

У статті 1 Федерального закону від 30.12.2008 № 307-ФЗ "Про аудиторську діяльність" аудиторська діяльність (аудиторські послуги) визначається як діяльність з проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг, здійснювана аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами. Сам же аудит визначається як незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності.

З цього законодавчого визначення аудиту випливає, що метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової (бухгалтерської) звітності аудіруемих осіб.

Під достовірністю розуміється ступінь точності даних бухгалтерської фінансової звітності, що дозволяє користувачеві цієї звітності на підставі її даних робити правильні висновки про результати господарської діяльності, фінансовому та майновому положенні аудіруемих осіб і приймати базуються на цих висновках обгрунтовані рощення.

Таке розуміння аудиту дозволяє трактувати його завдання більш широко. Так, на думку Р.П. Булиги, "метою аудиту є висловлення об'єктивної думки про достовірність звітності. Але при цьому під достовірністю розуміється не тільки точність відображення в бухгалтерській звітності здійснених господарських операцій та не тільки відповідність облікових записів вимогам, встановленим законодавчими нормативними актами" 18. Аудитор повинен сформувати свою думку про майновий і фінансовий стан аудируемого підприємства, тобто він зобов'язаний дати певні оцінки фінансового стану підприємства. Фіксація уваги користувачів звітності на реальний фінансовий стан організації має дуже велике значення, оскільки користувачі звітності в умовах ринкової економіки дуже часто не є фахівцями в галузі бухгалтерського обліку і не можуть самостійно робити правильні висновки зі звітності.

Таким чином, основні завдання аудиту полягають у вираженні думки про легітимність діяльності суб'єкта господарювання, достовірності його звітності і про можливість безперервного функціонування (тобто здатності виконувати всі взяті зобов'язання) 19.

Мета аудиту може бути доповнена такими завданнями, як:

розробка заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства;

виявлення резервів ефективного використання фінансових ресурсів підприємства;

оптимізація доходів і витрат підприємства 20.

У відповідності з цією метою аудитори відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних правових актів Російської Федерації і федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності мають право самостійно вибирати прийоми і методи своєї роботи, за винятком планування і документування аудиту, складання робочої документації аудитора, аудиторського висновку, які здійснюються відповідно до федеральними правилами (стандартами) аудиторської діяльності.

Аудитор у своїй діяльності виконує різні завдання. Зокрема, можна сформулювати такі локальні завдання при проведенні обов'язкового аудиту:

1. Формулювання принципів підготовки плану і програми аудиту.

2. Організація підготовки та складання плану і програми аудиту.

3. Формулювання принципів документування аудиту.

4. Формулювання вимог до форми і змісту робочої документації аудиту.

5. Визначення порядку складання і зберігання робочої документації.

6. Визначення видів, джерел та методів отримання аудиторських доказів.

7. За результатами проведеного аудиту висловити думку про достовірність звітності суб'єкта у формі безумовно позитивного, умовно позитивного чи негативного аудиторського висновку або відмовитися в аудиторському висновку від вираження своєї думки.

8. Інші завдання.

Аудит не підміняє державного контролю достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності. Проведення аудиту економічного суб'єкта не скасовує здійснення державного контролю достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності, здійснюваного відповідно до законодавства Російської Федерації уповноваженими органами державної влади.

Інформація, отримана в ході проведення аудиту, може використовуватися органами державної влади (податковими, митними органами) при проведенні ними визначених контрольних заходів.

Відповідно до ст.4 Закону "Про аудиторську діяльність" аудитором визнається фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора (що було потрібно і раніше) і що є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів (СРО). Передбачено дві категорії аудиторів: аудитор, який є працівником аудиторської організації на підставі трудового договору між ним і аудиторською організацією (трудове законодавство надає право укладати трудові договори з найманими працівниками та індивідуальним підприємцем), та індивідуальні аудитори. Але й ті, й інші визнаються аудиторами з дати внесення відомостей про них до реєстру аудиторів та аудиторських організацій. Частиною 6 ст.1 Закону "Про аудиторську діяльність" передбачено, що аудиторські організації та індивідуальні аудитори не вправі займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім проведення аудиту та надання послуг, передбачених Законом.

Крім визначення мети аудиту важливо встановити і принципи аудиту, які дозволяють дати об'єктивні, реальні і точні відомості про об'єкт аудиту, виявити недоліки у веденні бухгалтерського обліку, складанні звітності, в оподаткуванні, провести аналіз фінансового стану хазяює, і допомогти йому в організації обліку та звітності .

До основних принципів ведення аудиторської діяльності належать: незалежність і об'єктивність при проведенні перевірок; конфіденційність, професіоналізм, компетентність і сумлінність аудитора; використання методів статистики та економічного аналізу, застосування нових інформаційних технологій; вміння приймати раціональні рішення за даними аудиторської перевірки; доброзичливість і лояльність по відношенню до клієнтів; відповідальність аудитора за наслідки його рекомендацій і висновків за результатами аудиторських перевірок; сприяння зростанню авторитету аудиторської професії (див. Додаток Б).

Принцип незалежності виражається в тому, що аудитор повинен бути незалежним від аудіруемих осіб і від третіх осіб; Незалежність аудитора обумовлюється тим, що він не є співробітником державної установи, не підлеглий контрольно - ревізійним органам і не працює під їх контролем, дотримує стандартів професійного аудиторського об'єднання (асоціації), не має на підприємствах ніяких майнових чи особистих інтересів. Об'єктивність забезпечується високою професійною підготовкою аудитора, великим практичним досвідом, знанням новітньої методичної літератури.

Принцип чесності - аудитор повинен діяти відкрито і чесно.

Принцип об'єктивності - аудитор повинен бути справедливим, на його об'єктивність не повинні впливати ні упередження, ні пристрасті, ні конфлікт інтересів, ні інші особи, ні інші фактори.

Аудитор повинен дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в процесі надання професійних послуг, і не повинен використовувати або розкривати таку інформацію без належних та конкретних на те повноважень, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації продиктовано його професійними або юридичними правами або обов'язками.

Аудитор повинен підтримувати високу репутацію аудиторської професії і не здійснювати вчинки, які здатні підірвати повагу і довіру до аудиторської професії.

2.2 Види аудиту та аудиторської діяльності

У теорії аудиту виділяють різні види аудиту та аудиторської діяльності.

У залежності від положення аудитора до клієнта, аудит поділяють на внутрішній і зовнішній.

Під зовнішнім аудитом розуміють незалежну експертизу і аналіз інформації, що публікується фінансової звітності господарського суб'єкта з метою визначення її достовірності, повноти та відповідності законодавству, а також консультуванням за обліковими, податкових, фінансових, організаційних та інших питань.

Внутрішній аудит, на відміну від зовнішнього, здійснюється працівниками самого підприємства (самостійним структурним підрозділом або управлінням) і призначений для внутрішньогосподарського контролю фінансового стану, джерел витрат, діагностування системи управління, виявлення резервів і забезпечення адміністрації рекомендаціями з підвищення ефективності економіки підприємства.

З точки зору еволюції виділяють:

підтверджуючий аудит. Мета проведення даного виду аудит провести перевірку та підтвердити достовірність звітів;

системно - орієнтований аудит. Суть даного підходу полягає в експертизі на основі оцінки системи внутрішнього контролю. Практика проведення аудиту в зарубіжних країнах показує, що якщо система внутрішнього контролю працює ефективно, то немає необхідності проводити детальну перевірку, тому що аудитор може (в тій чи іншій мірі) довіряти системі внутрішнього контролю у розкритті помилок і порушень.

аудит, що базується на ризику. Цей підхід полягає у концентрації аудиторської роботи в областях з більш високим можливим ризиком, що значно спрощує аудит в галузях з низьким ризиком.

З позиції вимоги законодавства розрізняють обов'язковий та ініціативний аудит:

Обов'язковий аудит проводиться у випадках, безпосередньо встановлених законодавством або за дорученням державних органів. Обсяг і порядок проведення обов'язкового аудиту регламентуються ст.5 Закону "Про аудиторську діяльність" № 307-ФЗ.

Обов'язковий аудит проводиться у випадках, якщо:

1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;

2) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, страховою організацією, суспільством взаємного страхування, товарною або фондовою біржею, інвестиційним фондом, державним позабюджетним фондом, фондом, джерелом утворення засобів якого є добровільні відрахування фізичних і юридичних осіб;

3) обсяг виручки від продажу продукції (виконання робіт, надання послуг) організації (за винятком сільськогосподарських кооперативів і союзів цих кооперативів) за передував звітному рік перевищує 50 мільйонів рублів або сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець року, що передував звітному, перевищує 20 мільйонів рублів. Для муніципальних унітарних підприємств законом суб'єкта Російської Федерації фінансові показники можуть бути знижені;

4) в інших випадках, встановлених федеральними законами.

Обов'язковий аудит проводиться щорічно.

Таким чином, обов'язковий аудит являє собою щорічну обов'язкову аудиторську перевірку ведення бухгалтерського обліку та фінансової (бухгалтерської) звітності організації або індивідуального підприємця.

Ініціативний (добровільний) аудит - здійснюється за рішенням економічних суб'єктів. Характер і масштаби такої перевірки визначає клієнт.

Ініціативний аудит може проводитися в будь-який час і в тих обсягах, які будуть встановлені самостійним рішенням органу управління організації або індивідуальним підприємцем. До даного виду аудиту можна віднести і так звані контрольні аудиторські перевірки фінансово-промислових груп, що проводяться з ініціативи і за рахунок повноважних органів. Метою такої перевірки є встановлення реального економічного стану діяльності фінансово-промислової групи. Проведення такої перевірки може бути викликано рядом обставин, наприклад виявленням недостовірної інформації в поданих документах або ухиленням від повного і своєчасного подання необхідних документів, зловживанням наявними правами і надаваними заходами державної підтримки, порушенням законодавства РФ або законодавства суб'єктів РФ. Такий аудит, як правило, орієнтований на перевірку окремих сфер діяльності конкретного корпоративного об'єднання. Але не виключається перевірка по всьому спектру питань, які характеризують виробничо-господарську діяльність групи, в тому числі і з позиції її оцінки на відповідність положенням законодавства РФ і її суб'єктів 21.

У залежності від повторюваності аудиторських перевірок розрізняють:

початковий аудит, який здійснюється аудитором або аудиторською фірмою вперше

повторюваний аудит, який здійснюється при тривалому співробітництві з одного аудиторською фірмою.

За призначенням виділяють:

податковий аудит - це аудиторська перевірка правильності та повноти нарахування і сплати податків, дотримання податкової політики.

цінової аудит - це перевірка обгрунтованості встановлення ціни на замовлення. Застосовується в розвинених країнах при перевірці обгрунтованості бюджетних асигнувань (наприклад, витрат на оборонне замовлення).

спеціальний аудит (екологічний, операційний та ін) - це перевірка конкретних аспектів, дотримання певних процедур, норм і правил, зазвичай з метою підтвердження законності, добросовісності та ефективності діяльності керуючих, правильність складання податкової звітності, використання соціальних фондів та ін 22

По виду діяльності економічного суб'єкта аудит поділяється на: банківський аудит (перевіряються організації - банки та інші кредитні установи); страхової аудит (перевіряються організації - страхові організації та суспільства взаємного страхування); аудит інвестиційних інститутів і бірж (перевіряються організації - інвестиційні інститути, товарні і фондові біржі); загальний аудит (перевіряються суб'єкти - організації інших видів діяльності). 23

У літературі виділяють і інші види аудиту.

У новому Федеральному законі "Про аудиторську діяльність" суттєво розширено перелік аудиторських послуг, які виконуються аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами. Відповідно змінилася і класифікація аудиторської діяльності.

У новому Федеральному законі "Про аудиторську діяльність" у складі аудиторської діяльності чітко позначені три групи послуг, виконуваних аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами, а саме (див. Додаток В):

1) аудит, під яким розуміється незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності;

2) супутні аудиту послуги;

3) інші пов'язані з аудиторською діяльністю послуги.

Це послуги, перераховані в Федеральних правилах (стандартах) № 30 "Виконання погоджених процедур щодо фінансової інформації"; № 31 "Компіляція фінансової інформації"; № 33 "Оглядова перевірка фінансової (бухгалтерської) звітності" 24.

Узгоджені процедури - це дії, що здійснюються аудитором, які були попередньо узгоджені між аудитором, особою, що уклала договір надання супутніх аудиту послуг, і третьою особою;

Компіляція (від лат.compilatio, буквально - крадіжка, грабіж) - у певному сенсі означає літературну роботу, твір (наукове чи навчальний), складені по запозичених у інших авторів матеріалами, без самостійної їх обробки і власних досліджень. У даному випадку аудитор використовує відомості фінансового характеру (найчастіше - дані бухгалтерського обліку) для збору, класифікації та узагальнення з метою складання фінансової (бухгалтерської) звітності, при цьому власної думки не висловлює;

Оглядова перевірка - в загальному сенсі означає поверхневий аналіз, дослідження представлених документів, записів, роз'яснень з метою формування попереднього думки про перевіреній звітності. По суті, це експрес-аудит, пов'язаний з найменшими трудовитратами на проведення перевірки, метою якого є виявлення потенційно ризикових і небезпечних областей, які можуть призвести до суттєвих перекручень фінансової звітності. Застосування найпростіших аудиторських процедур (запити, роз'яснення аудируемого особи) дозволяє істотно скоротити тривалість перевірки, в той же час впевненість (надійність) отриманих результатів закономірно знижується.

Узгоджені процедури та компіляція фінансової інформації не надають користувачам ніякого рівня впевненості (користувачі звітів роблять власні висновки на підставі поданої аудиторами інформації), а результатом оглядової перевірки є юридично оформлений документ - висновок, що виражає обмежений (так званий негативний) рівень упевненості;

Основна відмінність між аудитом і супутніми аудиту послугами полягає в ступені впевненості, забезпечувана аудитором. При проведенні аудиту аудитор забезпечує розумний, але не абсолютний рівень впевненості в тому, що інформація, яка є предметом аудиту, не містить істотних спотворень (в аудиторському висновку це виражається у формі позитивної достатньої впевненості) 25.

При проведенні огляду аудитор забезпечує обмежений рівень впевненості в тому, що інформація, яка підлягає оглядової перевірки, не містить істотних спотворень (у висновку за результатами огляду це виражається у формі негативної впевненості).

При проведенні узгоджених процедур аудитор представляє тільки звіт про зазначені факти без забезпечення впевненості. Замість цього представникам господарюючого суб'єкта або користувачам звіту надається можливість самим оцінити проведені процедури і факти, наведені у звіті, і зробити власні висновки за даними роботи аудитора.

До групи інших пов'язаних з аудиторською діяльністю послуги увійшли всі послуги, які раніше називалися супутніми аудиту послугами, зокрема:

1) постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської (фінансової) звітності, бухгалтерське консультування;

2) податкове консультування, постановку, відновлення і ведення податкового обліку, складання податкових розрахунків і декларацій;

3) аналіз фінансово-господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, економічне та фінансове консультування;

4) управлінське консультування, у тому числі пов'язане з реорганізацією організацій чи їх приватизацією;

5) юридична допомога в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, включаючи консультації з правових питань, представлення інтересів довірителя в цивільному та адміністративному судочинстві, в податкових і митних правовідносинах, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

6) автоматизація бухгалтерського обліку і впровадження інформаційних технологій;

7) оціночна діяльність;

8) розроблення та аналіз інвестиційних проектів, складання бізнес-планів;

9) проведення науково-дослідних і експериментальних робіт в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю, і поширення їхніх результатів, у тому числі на паперових і електронних носіях;

10) навчання в областях, пов'язаних з аудиторською діяльністю.

Виконання цих послуг вимагає від виконавців професійної компетентності в області аудиту, бухгалтерського обліку та економічного аналізу, оподаткування, господарського права, економіки.

Інші пов'язані з аудиторською діяльністю послуги з їх змістом можуть бути умовно поділені на послуги дії, послуги контролю та інформаційні послуги. Послуги дії - це послуги зі створення документів, склад яких встановлений у договорі з економічним суб'єктом, раніше економічним суб'єктом не створених. Послуги контролю - це послуги з перевірки документів на предмет їх відповідності критеріям, погодженим аудиторською організацією з економічним суб'єктом; ініціативний аудит; контроль ведення обліку та складання звітності; контроль нарахування та сплати податків та інших обов'язкових платежів; тестування бухгалтерського персоналу економічного суб'єкта та персоналу аудиторських фірм . Інформаційні послуги - послуги з підготовки усних та письмових консультацій з різних питань, проведення навчання, семінарів, "круглих столів"; інформаційне обслуговування; видання методичних рекомендацій і т.д. 26

Висновок

Таким чином, розглянувши сутність аудиту та аудиторської діяльності, можна зробити такі висновки.

Виникнення аудиту відноситься до періоду формування бухгалтерського обліку як галузі спеціальних наукових знань. При розгляді аудиту з сучасних позицій його пов'язують насамперед з розвитком акціонерних товариств, коли власність була відокремлена від влади і власники капіталу стали наймати для управління ним фахівців (менеджерів, адміністраторів). Самі акціонери взяли на себе функції контролю за рухом капіталу. У цій частині аудит став супутником професійного менеджера, а аудитор - незалежним експертом, який має об'єктивно оцінити економічну ситуацію на підприємстві та забезпечити об'єктивне відображення даних про стан господарюючих суб'єктів у їх бухгалтерської звітності. У цілому можна сказати, що поштовхом до розвитку аудиту в усіх країнах став розвиток акціонерних товариств. У цих умовах аудит прийняв на себе певну соціальну і суспільну функцію, забезпечуючи об'єктивне судження про достовірність звітних даних, що подаються акціонерними товариствами, з метою зниження інформаційного ризику їх партнерів. Таке судження про аудит найбільш поширене і повно визначає його сутність. Воно підтверджується самою історією аудиту, оскільки законодавчо аудит був закріплений після виходу законів, що регламентують діяльність корпоративних структур.

У статті 1 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 30.12.2008 р. аудиторська діяльність (аудиторські послуги) визначається як діяльність з проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг, здійснювана аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами (тобто аудиторська діяльність включає надання супутніх послуг) . Сам же аудит визначається як незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності.

Головна мета аудиту - забезпечення користувачів звітністю підприємств упевненістю, що дані звітності розглянута кваліфікованими фахівцями, і її достовірність у всіх істотних відносинах підтверджена. Це дає можливість з достатньою впевненістю використовувати інформацію, наявну у звітності, для прийняття рішень у процесі ведення бізнесу.

До основних принципів ведення аудиторської діяльності належать: незалежність і об'єктивність при проведенні перевірок; конфіденційність, професіоналізм, компетентність і сумлінність аудитора; використання методів статистики та економічного аналізу, застосування нових інформаційних технологій; вміння приймати раціональні рішення за даними аудиторської перевірки; доброзичливість і лояльність по відношенню до клієнтів; відповідальність аудитора за наслідки його рекомендацій і висновків за результатами аудиторських перевірок; сприяння зростанню авторитету аудиторської професії.

У теорії аудиту виділяють різні види аудиту в залежності від різних критеріїв.

У Федеральному законі "Про аудиторську діяльність" у складі аудиторської діяльності чітко позначені три групи послуг, виконуваних аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами, а саме:

1) аудит, під яким розуміється незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності;

2) супутні аудиту послуги;

3) інші пов'язані з аудиторською діяльністю послуги.

Глосарій

Термін

Поняття

1

2
3
4

5


67


8
9
10

Аудит

Аудиторська діяльність
Аудиторська організація -Аудитор

Бухгалтерська звітність

Зовнішній аудит
Внутрішній аудит


Ініціативний аудит
Обов'язковий аудит
Фінансовий облік

незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності аудируемого особи з метою висловлення думки про достовірність такої звітності


діяльність з проведення аудиту та надання супутніх аудиту послуг, здійснювана аудиторськими організаціями та індивідуальними аудиторами


комерційна організація, що є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів


фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат аудитора і є членом однієї з саморегульованих організацій аудиторів


єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами


незалежна експертиза і аналіз інформації, що публікується фінансової звітності господарського суб'єкта з метою визначення її достовірності, повноти та відповідності законодавству, а також консультуванням за обліковими, податкових, фінансових, організаційних та інших питань


аудит, проведений працівниками самого підприємства (самостійним структурним підрозділом або управлінням) і призначений для внутрішньогосподарського контролю фінансового стану підприємства


аудит, проведений на додаток обов'язковому аудиту або щодо фінансової звітності компанії, для якого проведення обов'язкового аудиту не потрібно


аудит, проведений в силу закону, у випадках, безпосередньо встановлених законодавством або за дорученням державних органів


система збору облікової інформації, яка забезпечує бухгалтерське оформлення і реєстрацію господарських операцій, а також складання фінансової звітності.


Список використаних джерел

Нормативні правові акти:

 1. Цивільний кодекс Російської Федерації. Ч.1-4 [Текст]: офіц. текст. - М.: Кодекс, 2008. - 512 с. - ISBN 5-79310-065-1

 2. Російська Федерація. Закони. Про бухгалтерський облік [Текст]: федеральний закон № 129-ФЗ / / Збори законодавства РФ. - 1996. - № 48. - Ст.5369 - ISBN 5-04311-055-1.

 3. Російська Федерація. Закони. Про аудиторську діяльність [Текст]: федеральний закон № 307-ФЗ від 30 грудня 2008 р. / / Російська газета. - 2008. - 31 груд.

 4. Російська Федерація. Уряд. Постанови. Про затвердження Федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності [Текст]: постанова № 696 від 23 вересня 2002 р. / / Російська газета. - 2002. - 25 верес.

Література:

 1. Аудит [Текст]: підручник / Під ред.Р.П. Булиги. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 431 с. - ISBN 978 5-238-01594-1

 2. Аудит [Текст]: підручник / Под ред. В.І. Подільського. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 260с. - ISBN 978-5-9776-0026-2

 3. Аудит [Текст]: підручник / Под ред. В. В. скобарь. - М.: Просвещение, 2005. - 479 с. - ISBN 5-09-014073-1

 4. Аудиторський словник [Текст] / Под ред. В.Я. Соколова. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 191 с. - ISBN 5-279-02508-9

 5. Булгакова, Л.І. Аудит у Росії: механізм правового регулювання [Текст] / Л.І. Булгакова - М.: Волтерс Клувер, 2005. - 332 с. - ISBN 5-73072-429-4

 6. Голубєва, Н.А. Природа аудиту [Текст] / Н.А. Голубєва / / Міжнародний бухгалтерський облік. - 2007. - № 4. - С.21-29.

 7. Городілов, М.А. Супутні аудиту послуги: практика застосування стандартів [Текст] / М.А. Городілов / / Податкова політика та практика. - 2009. - № 7. - С.29-34.

 8. Ісакова, С.А. Сучасні проблеми організації аудиту в умовах переходу на міжнародні стандарти аудиту [Текст] / С.А. Ісакова / / Економічний аналіз: теорія і практика. - 2009. - № 30. - С.16-18.

 9. Камишанов, П.І. Аудит: стандарти та практика [Текст] / П.І. Камишанов. - М.: Джангар, 2002. - 376 с. - ISBN 5-94587-021-8

 10. Миронова, О.А. Розвиток концепції аудиту [Текст] / О.А. Миронова, М.А. Азарсков / / Аудиторські відомості. - 2005. - № 11. - С.24-26.

 11. Робертсон, Дж. Аудит [Текст] / Дж. Робертсон; пер. з англ. - М.: Контакт, 1993. - 496 с. - ISBN 5-36107-226-5

 12. Скобарь В.В. Аудит: методологія і організація [Текст] / В.В. Скобарь. - М.: Инфра-М, 2005. - 212с - ISBN 5-19-001914-6

 13. Соколов, Я. У Аудит у Росії XX століття [Текст] / Я.В. Соколов С.М. Бичкова / / Аудиторські відомості. - 2005. - № 4. - С.7-8.

 14. Шулева, Г. Аудиторська діяльність: які зміни [Текст] / Г. Шулева / / Фінансова газета. - 2009. - № 12. - С.6.

 15. Шеремет, А.Д. Аудит [Текст]: підручник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 448 с. - ISBN 5-16-002517-0

Додаток А

Малюнок 1 - Обставини виникнення потреби в послугах аудитора

Додаток Б

Рисунок 2 - Основні принципи ведення аудиторської діяльності

Додаток В

Рисунок 3 - Класифікація аудиторської діяльності з російським законодавством

1 Камишанов, П.І. Аудит: стандарти та практика / П.І. Камишанов. М.: Джангар, 2002. - С. 7.

2 Аудит: підручник / Под ред. Р.П. Булиги. М., 2009. - С. 12.

3 Там же.

4 Камишанов, П.І. Аудит: стандарти та практика / П.І. Камишанов. М.: Джангар, 2002. - С. 7.

5 Шеремет, А. Д. Аудит: підручник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 5-е вид., Перераб. і доп. М., 2006. - С. 8.

6 Шеремет, А. Д. Аудит: підручник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 5-е вид., Перераб. і доп. М., 2006. - С. 9.

7 Соколов, Я.В Аудит у Росії XX століття / / Аудиторські відомості. 2005. № 4 .- С. 7.

8 Там же.

9 Аудит: підручник / Под ред. Р.П. Булиги. М., 2009. - С. 14.

10 Соколов, Я.В Аудит у Росії XX століття / / Аудиторські відомості. 2005. № 4 .- С. 8.

11 Російська Федерація. Закони. Про аудиторську діяльність: федеральний закон № 307-ФЗ від 30.12.2008 р. / / Російська газета. - 2008. - 31 груд.

12 Шеремет, А. Д. Аудит: підручник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 5-е вид., Перераб. і доп. М., 2006. - С.12.

13 Шеремет, А. Д. Аудит: підручник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 5-е вид., Перераб. і доп. М., 2006. - С.12.

14 скобарь В.В. Аудит: методологія і організація / В.В. Скобарь. М.: Инфра-М, 2005. - С. 11.

15 Голубєва, Н. А. Природа аудиту / Н.А. Голубєва / / Міжнародний бухгалтерський облік. 2007. № 4. - С. 21.

16 Цит. по: Голубєва, Н.А. Природа аудиту / / Міжнародний бухгалтерський облік. 2007. № 4. - С. 21.

17 Робертсон Дж. Аудит. / Пер. з англ. М.: 1993. - С. 4.

18 Аудит: підручник / Под ред. Р.П. Булиги. М., 2009. - С. 18.

19 Там же.

20 скобарь В.В. Аудит: методологія і організація / В.В. Скобарь. М.: Инфра-М, 2005. - С. 14.

21 Булгакова, Л.І. Аудит у Росії: механізм правового регулювання. М., 2005. - С. 38.

22 Аудит: підручник / Под ред. В. В. скобарь. М.: Просвещение, 2005. - С. 14.

23 Аудит: Підручник / За ред. В.І. Подільського. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - С. 11.

24 Російська Федерація. Уряд. Постанови. Про затвердження Федеральних правил (стандартів) аудиторської діяльності: постанову № 696 від 23 вересня 2002 р. / / Російська газета. - 2002. - 25 верес.

25 Городілов, М.А. Супутні аудиту послуги: практика застосування стандартів / / Податкова політика та практика. 2009. № 7. - С. 32.

26 Городілов, М.А. Супутні аудиту послуги: практика застосування стандартів / / Податкова політика та практика. 2009. № 7. - С. 33.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
116.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність аудиту та аудиторської діяльності
Сутність аудиту та аудиторської діяльності 2
Сутність аудиту та аудиторської діяльності Коротка характеристика
Сутність аудиту та аудиторської діяльності Коротка характеристика 2
Сутність аудиту та аудиторської діяльності Коротка характеристика підприємства ТОВ Сахалінцемент
Міжнародні стандарти аудиту їх роль і значення в забезпеченні якості аудиторської діяльності
Сутність аудиторської діяльності
Сутність становлення і розвиток аудиторської діяльності в РФ
Історія виникнення аудиту Види аудиту
© Усі права захищені
написати до нас