Судовий розгляд 5

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Введення
1. Підготовча частина судового засідання
2. Судове слідство
3. Дебати сторін і останнє слово підсудного
Висновок
Література
Введення
Призначення підготовчій частині судового засідання полягає в тому, щоб судовий розгляд кримінальної справи в частині судового слідства і проведення судових дебатів відбулося у суворій відповідності з законом, було проведено чітко, без будь-яких тривалих затримок, відрізнялося оперативністю та наданням можливості складу суду безпосереднього дослідження всіх представлених доказів і встановлення фактичних обставин справи.
У підготовчій частині судового засідання важлива роль головуючого, на якого покладено обов'язок її проведення. На цьому етапі проявляється організаційно-розпорядча функція головуючого, оскільки в ході проведення підготовчої частини ним виконуються дії, пов'язані з можливістю успішного проведення всього судового розгляду.
Рішення, які приймаються головуючим у підготовчій частині судового засідання, не потребують дослідження доказів, а тільки визначають подальший рух кримінальної справи.
Всі дії головуючого у підготовчій частині судового засідання можна розділити на чотири групи:
відкриття судового засідання і перевірка явки учасників процесу;
перевірка законності участі в судовому розгляді сторін та інших учасників процесу;
роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх прав;
забезпечення можливості розгляду справи шляхом вирішення заяв та клопотань.

1. Підготовча частина судового засідання
При призначенні судового засідання суддя вказує місце, дату і час розгляду справи. У призначений час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка кримінальна справа підлягає розгляду. Ці дії головуючого мають велике значення для подальшого проведення процесуальних дій, тому що якщо не буде відомо, яке і в відношенні яких підсудних слухається справа, не буде сенсу перевіряти явку до суду осіб, які повинні брати участь у судовому засіданні, встановлювати особу підсудного і т.д.
Наступна дія у підготовчій частині судового засідання - доповідь секретаря судового засідання про явку беруть участь у справі і про причини неявки відсутніх. Незважаючи на те що ст. 262 КПК України називається "Перевірка явки до суду", у підготовчій частині судового засідання секретар вже доповідає про що відбулася явку. Сама ж явка осіб, які беруть участь у процесі, повинна бути перевірена секретарем до відкриття судового засідання для того, щоб після доповіді секретаря можна було вирішити питання про можливість подальшого розгляду справи за відсутності будь-кого з учасників процесу. Однак це питання вирішується не відразу після доповіді про явку, а в порядку дозволу клопотань або з урахуванням думки сторін наприкінці підготовчої частини судового засідання.
Відповідно до ст. 18 УПК РФ учасникам судочинства, не володіють або недостатньо володіють мовою, якою ведеться провадження у кримінальній справі, надається право безкоштовно користуватися допомогою перекладача. При участі в справі перекладача головуючий роз'яснює йому права (задавати питання учасникам процесу з метою уточнення перекладу; знайомитися з протоколом слідчої дії, в якому він брав участь, а також з протоколом судового засідання і робити зауваження з приводу правильності запису перекладу; подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, що обмежують його права) і те, що перекладач не має права робити (здійснювати завідомо неправильний переклад; розголошувати дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку з участю у виробництві по кримінальній справі, якщо він був про це заздалегідь попереджений). Перекладачеві роз'яснюється, що за завідомо неправильний переклад і розголошення таємниці слідства він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ст. 307 і ст. 310 КК РФ. Перекладач у підготовчій частині судового засідання дає підписку, в якій фіксується його згоду брати участь у судовому засіданні при умовах, йому роз'яснених, і ця підписка долучається до протоколу судового засідання (ст. 263 КПК України). Всі зазначені дії щодо перекладача повинні бути зроблені саме під час підготовчої частини судового засідання, оскільки перекладач практично з моменту відкриття судового засідання повинен перекладати усне мовлення головуючого та інших учасників процесу особі, яка не володіє мовою судочинства, оголошувати досліджувані письмові докази.
Далі головуючий видаляє з'явилися свідків із залу судового засідання. Це робиться для того, щоб були дотримані вимоги закону про допит свідків, які мають допитувати роздільно (ст. 278 КПК). Судовий пристав повинен вжити заходів до того, щоб не допитані судом свідки не спілкувалися з допитаними свідками, а також з іншими особами, які перебувають в залі судового засідання (ст. 264 КПК). Чи не допитані свідки повинні перебувати в окремій спеціально для них призначеної кімнаті та викликати до зали судового засідання секретарем судового засідання, судовим приставом. Для виклику свідків можуть бути використані різні види зв'язку (мікрофон, селектор, світлове табло і т.д.).
Після видалення свідків із залу судового засідання головуючий встановлює особу підсудного (ст. 265 КПК). Може виникнути запитання: для чого необхідно це робити, якщо в ході попереднього розслідування особистість притягається до кримінальної відповідальності особи неодноразово уточнюється (ст. ст. 91, 108, 166, 171, 174 КПК України і т.д.)? Все ж таки у підготовчій частині судового засідання це слід повторити для того, щоб упевнитися, чи то особа перебуває на лаві підсудних, щодо якого було проведено попереднє розслідування і відбулося залучення до кримінальної відповідальності. При цьому головуючий з'ясовує прізвище, ім'я, по батькові підсудного, рік, місяць, день і місце його народження, з'ясовує, чи володіє він мовою, на якому ведеться кримінальне судочинство, місце проживання підсудного, місце роботи, рід занять, освіта, сімейний стан та інші дані про його особу, до яких, наприклад, можуть ставитися дані про колишніх незнятих і непогашених судимості підсудного, якщо він був раніше засуджений і не відбув покарання за попереднім вироком, то слід з'ясувати, який термін покарання їм не відбуте, дані про його інвалідність , у неповнолітнього підсудного має бути з'ясовано наявність батьків, з ким вона проживає і т.д. Слід зазначити, що питання, що стосуються колишніх судимостей обвинувачуваного, не можуть бути предметом дослідження у підготовчій частині судового засідання при розгляді справи за участю присяжних засідателів, оскільки вони можуть викликати упередження присяжних щодо підсудного (ч. 8 ст. 335 КПК). Дані, з'ясовані щодо особи підсудного, повинні бути зіставлені з інформацією, яка суду була представлена ​​у відношенні підсудного органами попереднього розслідування. Переконавшись у тому, що перед судом стоїть то особа, яка була у даній кримінальній справі притягнуто до кримінальної відповідальності, головуючий з'ясовує, вручена підсудному копія обвинувального висновку або обвинувального акта, а якщо прокурор своєю постановою змінював звинувачення, на що він має право (ст . 221 КПК), - то і копія постанови про зміну обвинувачення.
Згідно зі ст. 222 КПК РФ копія обвинувального висновку або обвинувального акта повинна бути вручена обвинуваченому прокурором після його затвердження. Головуючий повинен у цьому впевнитися, оскільки справа не може бути розпочато слуханням в судовому засіданні раніше 7 діб з дня вручення обвинувачуваному копії зазначених документів. У справі має бути розписка обвинуваченого з його підписом з зазначенням дати вручення обвинувального висновку або обвинувального акта. Сім діб обвинуваченому надаються для того, щоб він міг ознайомитися з обвинувальними документами і підготуватися до захисту своїх прав шляхом самостійного захисту або за допомогою захисника, з яким укладено угоду, або наданого органами слідства або судом. Обчислення 7 діб починається з 0 годин наступного дня після вручення копії обвинувального висновку або обвинувального акта (ст. 128 КПК). Якщо зазначені документи не були вручені обвинуваченому, то ця обставина є підставою для проведення попереднього слухання (ст. 229 КПК) і повернення справи прокурору (ст. 237 КПК).
Якщо обвинувачений у ході попереднього розслідування користувався допомогою перекладача, то головуючий повинен упевнитися, вручено чи обвинувальний висновок чи обвинувальний акт обвинуваченому в перекладі на мову, якою він володіє, при цьому 7-денний строк між врученням зазначеного процесуального документа і початком судового засідання також повинен бути дотриманий.
Далі головуючий оголошує склад суду, повідомляє, хто є обвинувачем, захисником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками, а також секретарем судового засідання, експертом, спеціалістом і перекладачем. На відміну від колишнього кримінально-процесуального закону РРФСР, коло осіб, про які повідомляє головуючий як про учасників процесу, значно розширений, що відповідає принципу гласності процесу (згідно ст. 272 ​​КПК України головуючий оголошував тільки про склад суду, обвинувачі, захисника, секретарі, експерті і перекладача). Деякі вчені (наприклад Т. Г. Морщакова) вважають, що при оголошенні учасників процесу головуючий повинен оголошувати відомості про посаду прокурора, про спеціальність експерта та спеціаліста, про те, чи є захисник членом колегії адвокатів. Видається, що на даному етапі це зайве, оскільки далі головуючий роз'яснює сторонам їх право відводу складу суду або конкретному судді, а також іншим учасникам процесу. При процедурі відведення сторона, яка заявила відвід, повинна обгрунтувати свою вимогу, а суд, у свою чергу, повинен з'ясувати у прокурора, захисника та інших учасників процесу обставини, що послужили підставою до відведення, в тому числі і такі обставини, які вказують на посаду прокурора, положення захисника, спеціальність експерта або спеціаліста та т.д. Заявлені відводи суд вирішує в порядку, встановленому гл. 9 КПК України.
Як правило, відводи вирішуються в підготовчій частині судового засідання, проте законом встановлена ​​можливість заявляти такі клопотання і на більш пізніх стадіях судового розгляду.
Відводи присяжним засідателям вирішуються в особливому порядку, встановленому ст. 329 КПК України.
КПК України передбачає пред'явлення цивільного позову після порушення кримінальної справи, але до закінчення попереднього розслідування (ст. 44). З цього випливає, що цивільним позивачем особа або організація мають бути визнані постановою дізнавача, слідчого або прокурора. Якщо цивільний позов заявлено у встановленому порядку, а особа чи організація не визнані цивільним позивачем, суд (суддя) вправі своєю постановою (ухвалою) визнати таке право у підготовчій частині судового засідання. У необхідних випадках суд може прийняти рішення й про визнання особи або організації цивільним відповідачем. Відведення цивільного позивача або цивільного відповідача, а також їх представників дозволяється в порядку, встановленому ст. 72 КПК України.
КПК України не передбачена участь у розгляді справи громадських захисників чи громадських обвинувачів, проте в якості захисника в судове засідання, поряд з адвокатом, можуть бути допущені один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск якого клопоче обвинувачений. Такій особі також може бути заявлений відвід у підготовчій частині судового засідання.
Відповідно до КПК РФ на головуючого лежить обов'язок роз'яснити учасникам процесу їх права і забезпечити чітке їх дотримання на протязі всього ходу судового розгляду. Перш за все він повинен роз'яснити права підсудному (ст. 267 КПК). Ці права викладені у ст. 47 КПК РФ, і при пред'явленні обвинувачення вони обвинуваченому роз'яснюються. Однак у підготовчій частині судового засідання необхідно ще раз їх роз'яснити, оскільки в стадії розгляду кримінальної справи обвинувачений, іменований на цій стадії процесу підсудним (ч. 2 ст. 47), має низку прав, якими він не володів, будучи звинуваченим у ході попереднього розслідування . Зокрема, підсудний має право брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження і т.д. Роз'яснивши підсудному його права, головуючий повинен упевнитися в тому, що права йому зрозумілі. Якщо щось з перерахованого підсудному не зрозуміло, головуючий повинен додатково роз'яснити йому це. Якщо в судовому засіданні розглядається справа щодо кількох підсудних, то всім їм їхні права роз'яснюються одночасно, в той же час головуючий повинен запитати кожного з них індивідуально про те, чи зрозумілі роз'яснені права.
Далі головуючий роз'яснює права потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, експертові і спеціалістові, якщо вони беруть участь у розгляді справи, а також їх відповідальність, передбачену для кожного з них нормами КПК України.
Для потерпілого додатково повинні бути роз'яснені положення КПК України про можливість примирення з підсудним (ст. 25 КПК), оскільки суд може припинити кримінальну справу стосовно особи, проти якого вперше здійснюється кримінальне переслідування за підозрою або звинуваченням у скоєнні злочину невеликої або середньої тяжкості за умови загладжування заподіяної потерпілому шкоди. Якщо потерпілий згоден на таке примирення, то головуючий повинен з'ясувати згоду на це і у підсудного, тому що якщо підсудний буде заперечувати, то справа повинна бути продовжено розглядом у звичайному порядку (ч. 2 ст. 27 КПК). Якщо між підсудним і потерпілим досягнуто таку угоду у підготовчій частині судового засідання, то суд, згідно зі ст. 25 КПК, має винести постанову (визначення) про припинення кримінальної справи і подальшого виробництва по ньому.
По деяких справах може скластися така ситуація, коли підсудний обвинувачується у вчиненні кількох злочинів, і тільки одне з них відноситься до категорії невеликої або середньої тяжкості, щодо якого може відбутися примирення підсудного з потерпілим. У цьому випадку допускається припинення кримінального переслідування щодо підсудного без припинення кримінальної справи, по якому за рештою складам злочину розгляд справи має бути продовжено (ч. 4 ст. 27 КПК).
Головуючий повинен упевнитися в тому, що права потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві, їх представникам, експерту і спеціалісту зрозумілі. Крім того, головуючий роз'яснює потерпілому, експертові і спеціалістові про можливість настання кримінальної відповідальності, якщо вони будуть давати завідомо неправдиві показання (експерт - завідомо неправдивий висновок), про що вони дають розписку, яка додається до протоколу судового засідання.
Головуючий не роз'яснює права державному обвинувачу і захисникові, оскільки ці особи є професійними юристами. Представляється, що не повинні пояснюватися права і представникам громадянського позивача і відповідача, якщо такими є професійні юристи.
У той же час, якщо в якості захисника у судовому засіданні допущений близький родич підсудного або інша особа за визначенням (постановою) суду, такій особі обов'язково повинні бути роз'яснені його права захисника, передбачені ст. 49 КПК.
Для найбільш повної реалізації можливостей здійснення учасниками процесу своїх обов'язків у судовому засіданні головуючий опитує боку, чи є у них клопотання про виклик нових свідків, експертів, фахівців, про витребування речових доказів та документів або про виключення доказів, отриманих з порушенням закону. Необхідність здійснення таких дій спрямована насамперед на те, щоб до початку судового слідства була забезпечена повнота дослідження всіх необхідних доказів, і для більш оперативного розгляду самого кримінальної справи. В то же время лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать. Суд принимает решение по заявленному ходатайству только после выслушивания мнений участников судебного разбирательства. Он может удовлетворить ходатайство либо вынести постановление или определение об отказе в его удовлетворении. Определения (постановления) по рассмотренным ходатайствам, кроме указанных в ч. 2 ст. 256 УПК, могут по усмотрению суда выноситься в совещательной комнате либо в зале судебного заседания. Если принимается второй вариант решения, то решение суда должно быть занесено в протокол судебного заседания.
Лицо, которому суд отказал в удовлетворении ходатайства, имеет право обратиться вновь с указанным ходатайством в любое время судебного разбирательства, и оно должно быть рассмотрено на общих основаниях.
Ходатайства должны разрешаться сразу же после их заявления в индивидуальном порядке. Нельзя признать обоснованным способ, когда суд просит участников процесса заявить все имеющиеся у них ходатайства, которые потом разрешаются все одновременно. Такое положение следует признать нарушением прав участников процесса.
Ходатайства могут быть самыми разнообразными, но все они должны касаться существа уголовного дела.
Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон.
После разрешения всех ходатайств суд решает вопрос о возможности рассмотрения дела в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопроизводства. При выяснении причины неявки суд может вынести определение (постановление) об отложении судебного разбирательства или о его продолжении, а также о вызове или приводе не явившегося в суд участника.
При наличии нескольких участников процесса дело должно быть начато рассмотрением. Суд, как правило, имеет возможность исследовать доказательства, представленные стороной обвинения и стороной защиты, и, поскольку в УПК РФ упразднен институт непрерывности процесса, по делу на определенном этапе может быть объявлен перерыв или дело может быть отложено, после возобновления слушания оно может быть продолжено с того момента, на котором было прервано (ч. 2 ст. 253 УПК).
После завершения рассмотрения всех вопросов, которые должны быть разрешены в подготовительной части судебного заседания, председательствующий объявляет о начале судебного следствия.
2. Судебное следствие
Судебное следствие не является повторением предварительного расследования. Это самостоятельная стадия исследования и оценки доказательств. Выводы суда могут не совпадать с выводами предварительного расследования. В суде могут быть исследованы обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения в ходе предварительного расследования (например, показания дополнительных свидетелей, данные, характеризующие подсудимого; представленное стороной защиты заключение экспертов после проведения дополнительной или повторной экспертизы и т.д.). Кроме того, предварительное расследование проводится, как правило, дознавателем, следователем, иногда прокурором, а в ходе судебного следствия доказательства исследуются сторонами судебного разбирательства. Здесь предполагается активная роль государственного обвинителя и защитника во исполнение принципа состязательности и равноправия сторон в процессе, роль потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, особая роль суда. В ходе судебного следствия должны быть проверены все версии содеянного, выдвинутые сторонами, несмотря на то что государственный обвинитель, например, придерживается только одной из них. Специфика судебного следствия состоит и в том, что в его ходе далеко не все следственные действия могут быть проведены. Маловероятно, что в ходе судебного следствия могут быть произведены, например, обыск или выемка, очная ставка или опознание лица. Основными судебными действиями УПК РФ признает допросы подсудимого, потерпевшего и свидетелей, производство экспертизы, допрос эксперта или специалиста, осмотр вещественных доказательств, оглашение письменных доказательств и др.
После изложения государственным обвинителем обвинения, предъявленного подсудимому, председательствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Если обвинение предъявлено нескольким подсудимым, то государственный обвинитель излагает обвинение в отношении каждого из них, но в едином своем изложении. В то же время вопрос председательствующего о том, понятно ли подсудимому обвинение, должен адресоваться каждому подсудимому. Какие-то положения обвинения подсудимому могут быть не понятны, тогда председательствующий должен предоставить возможность государственному обвинителю дополнительно пояснить подсудимому существо обвинения.
Желание подсудимого или его защитника высказать свое отношение к предъявленному обвинению не должно выливаться в объяснения по существу обвинения. Выражение мнения подсудимого или защитника должно быть кратким и относиться только к существу предъявленного обвинения. Например, подсудимый должен ответить, что обвинение ему понятно, но виновным он себя не признает, т.к. на месте преступления в указанное в обвинении время он не был, а его алиби органами следствия не проверено. На этой стадии судебного следствия выражение такого отношения к предъявленному обвинению является вполне достаточным.
В соответствии с нормами УПК РФ доказательства суду представляют как сторона обвинения, так и сторона защиты. С целью исключения хаоса в порядке исследования доказательств законом и предусмотрен порядок их исследования. В соответствии с нормами УПК РСФСР суд определял порядок исследования доказательств после выслушивания мнений сторон. В УПК РФ порядок строго регламентирован самим законом.
После исследования доказательств, представленных стороной обвинения, исследуются доказательства, представленные стороной защиты, которая также может самостоятельно определить очередность их предоставления.
С учетом принципа состязательности в процессе допрос подсудимого осуществляют стороны. При этом следует иметь в виду, что у подсудимого есть право давать показания или отказаться от дачи показаний. Для этого председательствующий до начала его допроса должен разъяснить, что подсудимый согласно ст. 51 Конституции РФ не обязан свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников. Отказ от дачи показаний подсудимым не влечет для него каких-либо процессуальных последствий, поскольку он не обязан доказывать свою вину или невиновность. Представление доказательств, подтверждающих виновность подсудимого, лежит на стороне обвинения.
При согласии подсудимого дать показания первыми его допрашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем государственный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения. Председательствующий может вмешаться в допрос подсудимого сторонами только в том случае, когда отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к делу. Сам суд (председательствующий, а после 1 января 2004 г. - состав профессиональных судей) задает вопросы подсудимому только после его допроса сторонами. При этом суд должен сформулировать вопросы таким образом, чтобы в последующем стороны не могли указать на какую-либо его предвзятость либо заинтересованность в пользу той или иной стороны, чтобы не были поставлены под сомнение объективность и беспристрастность суда. Суд, как правило, при допросе подсудимого должен сформулировать уточняющие вопросы либо поставить перед ним вопросы с целью проверки представленных сторонами доказательств, которые стороны при допросе по какой-то причине не выяснили.
В соответствии с УПК РСФСР председательствующий предлагал подсудимому дать показания по поводу предъявленного обвинения и известных ему обстоятельств дела (ст. 280 УПК РСФСР). Статья 275 УПК РФ не устанавливает какого-либо регламента допроса подсудимого. Его допрос зависит от тактики лица, которое допрашивает подсудимого. Это может быть предложение о свободном рассказе обстоятельств дела или постановка конкретных вопросов по предъявленному обвинению.
Если в уголовном деле участвует несколько подсудимых, то суд вправе по ходатайству стороны изменить порядок их допроса. Например, один из подсудимых полностью признал себя виновным в совершении преступлений, обвинение в совершении которых ему предъявлено, и сторона обвинения ходатайствует о предоставлении ей возможности первой допросить такого подсудимого. Если по делу нет каких-либо препятствий к этому, суд может предоставить государственному обвинителю такое право. Предположим, что сторона защиты ходатайствует о допросе одного или нескольких подсудимых после их допроса государственным обвинителем. И в этом случае суд вправе удовлетворить такое ходатайство.
При допросе подсудимый вправе пользоваться письменными заметками. Такие заметки могут быть им подготовлены до начала судебного заседания или в ходе судебного заседания. В любом случае суд имеет право потребовать от подсудимого предъявить их суду.
Законом не предусмотрено право сторон повторно допрашивать подсудимого, в то же время, когда допрашиваются потерпевший или свидетели, а также эксперт или специалист, стороны и суд могут задавать подсудимому уточняющие вопросы.
При рассмотрении дела, по которому проходят несколько подсудимых, может возникнуть ситуация, когда одни из них находятся под влиянием других. С целью устранения такого отрицательного влияния допрос одного подсудимого может быть произведен в отсутствие другого подсудимого. Такой порядок допроса допускается по ходатайству одной из сторон или по инициативе суда. В каждом конкретном случае следует убедиться в необходимости такого порядка допроса, т.к. исследование доказательств по делу должно проводиться в присутствии всех подсудимых и удаление одного или нескольких из них из зала суда в какой-то степени нарушает их право на защиту. Суд в обязательном порядке должен обсудить этот вопрос и вынести соответствующее определение или постановление. В то же время закон гарантирует соблюдение права на защиту удаленному подсудимому тем, что по возвращении в зал судебного заседания, а это должно быть сделано сразу же после отдельного допроса подсудимого, председательствующий сообщает ему содержание показаний, данных в его отсутствие, и предоставляет ему возможность задать вопросы подсудимому, допрошенному в его отсутствие. Если при постановке вопросов будет установлено, что отсутствующий при допросе подсудимый старается оказать психологическое давление на допрошенного в его отсутствие подсудимого, председательствующий вправе отвести поставленные вопросы.
Исходя из общих условий судебного разбирательства, все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию в судебном заседании (ст. 240 УПК). Вместе с тем в отдельных случаях закон допускает оглашение показаний подсудимого, данных им в ходе предварительного расследования, а также воспроизведение приложенных к протоколу допроса материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки его показаний.
Оглашение показаний подсудимого возможно только при наличии ходатайства сторон и только в строго ограниченных случаях, указанных в законе. Указание на ходатайство сторон не означает того, что такое ходатайство должны заявить обе стороны. Для оглашения показаний подсудимого достаточно ходатайства одной стороны, однако она должна обосновать свое ходатайство.
Одним из случаев оглашения показаний подсудимого, указанных в законе, является наличие существенных противоречий между показаниями, данными подсудимым в ходе предварительного расследования и в суде. Такая ситуация может возникнуть и в том случае, когда существенные противоречия были выявлены между показаниями подсудимого, данными ранее в суде (при первоначальном допросе, в прежнем судебном заседании и т.д.). Прежде чем огласить показания подсудимого, следует заслушать его объяснение относительно причин изменения им показаний, выяснить условия его первоначального допроса, сопоставить их с другими обстоятельствами дела. После этого суд может сделать вывод о допустимости или недопустимости показаний подсудимого, отдав предпочтение либо показаниям, данным в ходе предварительного расследования, либо данным в ходе судебного разбирательства.
Нельзя оглашать показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования (это исключение указано в п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК), если они получены в отсутствие защитника, включая случаи отказа обвиняемого от защитника по собственной инициативе, если эти показания он не подтвердил в судебном заседании. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ такие показания признаются недопустимыми доказательствами и не могут быть положены в основу обвинительного приговора.
В судебном заседании могут быть оглашены показания обвиняемого, данные в ходе предварительного расследования в случае рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого в соответствии с ч. 4 ст. 247 УПК (если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного дела в его отсутствие).
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. предусмотрена еще одна возможность оглашения показаний подсудимого по ходатайству сторон - это отказ от дачи показаний в судебном заседании, если в ходе предварительного расследования подсудимый согласился дать показания после того, как ему разъяснили положения п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ о возможности использования его показаний в качестве доказательства по делу.
В судебном заседании допускается демонстрация фотонегативов, снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допроса, а также воспроизведение приложенных к протоколу допроса материалов аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки допроса, однако перед совершением указанных действий необходимо предварительно огласить показания, содержащиеся в соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного заседания.
Допрос потерпевшего. Несмотря на то что положение потерпевшего и свидетеля в процессе различается, правила их допроса являются одинаковыми, поэтому более подробный анализ этих правил будет дан в разделе, в котором освещен допрос свидетеля.
Допрос свидетеля. Показания свидетеля являются одним из основных доказательств в уголовном деле, хотя они и не имеют какого-либо привилегированного положения перед другими доказательствами, однако чаще всего именно через показания свидетелей возможно установить обстоятельства совершенного преступления, обстановку, при которой оно совершено, и другие детали, имеющие значение для уголовного дела.
Згідно з ч. 1 ст. 278 УПК РФ свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей. Это делается для того, чтобы у свидетеля, который еще не допрошен, не формировалось мнение под воздействием показаний других свидетелей. Его показания должны быть объективными и не должны зависеть от показаний других лиц. Порой одни и те же события свидетелями могут восприниматься по-разному, в зависимости от того, где находился свидетель, какую часть преступной деятельности он видел, если свидетель был очевидцем преступления, свидетель должен самостоятельно выразить свое мнение о личности подсудимого, если он вызван для дачи показаний, касающихся характеристики подсудимого, и т.д. Суд должен сопоставить показания всех свидетелей и дать им соответствующую правовую оценку.
В судебном заседании может возникнуть необходимость допроса лица, находящегося в зале судебного заседания, в качестве свидетеля. Суд по ходатайству сторон может своим определением или постановлением принять решение о допросе такого свидетеля, однако в этом случае должно быть учтено, что свидетель присутствовал в зале судебного заседания и с учетом этого обстоятельства должны быть оценены его показания. В то же время суд может и отказать в ходатайстве о допросе такого свидетеля, мотивировав свое решение. Не следует путать указанную ситуацию с той, когда в подготовительной части судебного заседания стороной заявляется ходатайство о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля. В этом случае суд не вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства, указанное лицо до начала судебного следствия должно быть удалено из зала судебного заседания и допрошено по правилам допроса свидетеля (ст. 271 УПК).
Перед допросом председательствующий устанавливает личность свидетеля, выясняет его отношение к подсудимому и потерпевшему, разъясняет ему права, обязанности и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. После разъяснения указанных положений председательствующий удостоверяется в том, что свидетелю понятны его права и обязанности, а также разъясненная ответственность, и предлагает свидетелю удостоверить это своей подписью в бланке подписки, прилагаемой к протоколу судебного заседания. Для разъяснения относительно уголовной ответственности важно выяснить, кем свидетель является для подсудимого. От этого зависят основания разъяснения ответственности. Например, если свидетель является близким родственником подсудимого и после разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ он согласился дать показания, то ему должна быть разъяснена ответственность только за дачу заведомо ложных показаний, т.к. он уже согласился дать показания, и разъяснять ответственность за отказ от дачи показаний в данном случае нет необходимости, тем более что это его право - давать показания или отказаться от этого.
Первой задает вопросы свидетелю та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседание. Затем допрос ведет другая сторона. Судья (суд) задает вопросы свидетелю после его допроса сторонами. Закон, так же как и для подсудимого, не устанавливает формы допроса свидетеля, поэтому ему может быть предложено дать показания в форме свободного рассказа, а затем стороны могут задавать вопросы, или допрос сразу же может производиться в форме вопросов и ответов.
Что касается потерпевшего, то следует помнить, что он является участником процесса со стороны обвинения, и первым его должен допрашивать государственный обвинитель.
Председательствующий должен регулировать допрос свидетеля и потерпевшего в плане соблюдения требований закона для осуществления допроса. Он должен напоминать сторонам, что вопросы должны относиться к существу уголовного дела, и если стороной задается какой-либо наводящий вопрос, то председательствующий обязан его снять.
Потерпевший и свидетель могут пользоваться во время своих показаний письменными заметками, однако это не означает, что эти заметки должны составлять заранее заготовленный письменный текст. К таким заметкам могут относиться цифровые данные, технические характеристики, выписки из правил, инструкций и т.д. Если у потерпевшего и свидетеля имеются какие-либо документы, относящиеся к их показаниям, они могут их прочесть полностью или в необходимой части. Во всяком случае, письменные заметки и документы по первому требованию суда должны быть им предъявлены и по определению или постановлению суда они могут быть приобщены к материалам уголовного дела. Такое ходатайство могут заявить и стороны.
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. в ст. 281 УПК РФ, которой определен порядок оглашения показаний свидетеля и потерпевшего, внесены значительные изменения.
Если прежняя редакция ст. 281 УПК РФ предоставляла возможность оглашения показаний только с согласия сторон, то в соответствии с названным Федеральным законом появились случаи возможного оглашения таких показаний по ходатайству стороны или по собственной инициативе суда. Эти случаи указаны в ч. 2 ст. 281:
смерть потерпевшего или свидетеля;
тяжелая болезнь, препятствующая явке в суд;
отказ потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда;
стихийное бедствие или иные чрезвычайные обстоятельства, препятствующие явке в суд.
В судебном заседании может возникнуть ситуация, когда показания свидетеля, данные в ходе судебного разбирательства, существенно отличаются от показаний, которые были даны им в ходе предварительного расследования или в первоначальных судебных заседаниях. В этом случае суд вправе по ходатайству стороны принять решение об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля независимо от того, согласна ли на оглашение этих показаний другая сторона (ч. 3 ст. 281 УПК РФ).
Следует отметить, что законодатель, разрешив некоторые вопросы, связанные с оглашением показаний потерпевшего и свидетеля, не довел разрешение этой проблемы до логического конца. Ограничив возможность оглашения показаний потерпевшего и свидетеля рамками ч. 2 и ч. 3 ст. 281 УПК РФ по инициативе стороны или самого суда, законодатель не учел, что это обстоятельство не согласуется с другими нормами УПК РФ, которые направлены на то, чтобы суд мог постановить законный, обоснованный и справедливый приговор, основанный на исследовании всех материалов уголовного дела. В судебном заседании крайне редко может возникнуть ситуация, когда обе стороны будут согласны на оглашение показаний свидетеля, если они существенно отличаются от предыдущих, т.к., как правило, это одной из сторон будет "невыгодно". Фактически огласить показания свидетеля или потерпевшего при такой ситуации будет невозможно. Между тем изложенное правило нарушает принцип состязательности сторон, поскольку не дает возможности одной из сторон выяснить причину существенных противоречий в показаниях потерпевшего или свидетеля. Кроме того, по правилам оценки доказательств (ст. 88 УПК) каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - с позиции достаточности для разрешения уголовного дела. Проверить же допустимость или недопустимость того или иного доказательства, в частности показаний свидетеля или потерпевшего при их существенном противоречии, будет невозможно, если одна из сторон не даст согласия на оглашение этих показаний.
Представляется, что при заявленном ходатайстве одной стороны об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля суду необходимо его разрешить в рамках рассмотрения этого ходатайства (гл. 15 УПК) и, несмотря на отсутствие согласия другой стороны, суд может вынести определение или постановление о возможности оглашения показаний, мотивировав принятое решение.
В связи с устранением института непрерывности судебного заседания при его продолжении с момента, на котором оно было приостановлено, суд может вернуться по ходатайству сторон к показаниям того или иного свидетеля или потерпевшего и огласить их, если это связано с уточнением каких-либо обстоятельств по делу.
Несмотря на то что в законе не указана возможность повторного допроса свидетеля или потерпевшего, это может иметь место после допроса других свидетелей или оглашения материалов дела, поэтому допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного заседания до окончания судебного следствия с разрешения председательствующего, который должен выслушать по данному вопросу мнения сторон и принять соответствующее решение. Свидетель может быть вызван в судебное заседание и для повторного допроса после того, как будет решен вопрос о возможности присутствия его в зале судебного заседания до завершения судебного следствия.
Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрена возможность допроса свидетеля без оглашения подлинных данных о его личности в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Эти условия предпринимаются при необходимости обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц. Такое решение может быть принято судом путем вынесения определения или постановления. Допрос такого свидетеля может быть организован по усмотрению суда любым приемлемым и удобным для суда способом. Для этого может быть использовано отдельное помещение, комната, в которой будет находиться свидетель, а его допрос будет проводиться путем использования технических средств связи, с использованием средств телекоммуникаций и т.д. Во всяком случае, суд должен убедиться в личности свидетеля, разъяснить ему права, обязанности и ответственность и получить от свидетеля подписку, которая должна быть приобщена к протоколу судебного заседания.
Стороны в судебном заседании могут заявить ходатайство о раскрытии подлинных сведений о лице, дающем показания, в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств. Суд вправе предоставить сторонам возможность ознакомления с указанными сведениями. Следует отметить, что это право суда, а не обязанность, и в первую очередь в данной ситуации должна быть сохранена безопасность свидетеля и его родственников. Ходатайство о раскрытии подлинных данных о таком свидетеле должно быть обоснованным. Сторона, обратившаяся с таким ходатайством, должна указать и обосновать необходимость раскрытия данных о свидетеле, в противном случае суд вправе отклонить ходатайство и оставить в тайне данные о лице, допрошенном в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Очевидцами совершенных преступлений могут быть и несовершеннолетние свидетели. Их допрос производится по общим правилам, однако законом предусмотрены некоторые особенности, направленные на обеспечение защиты их прав и законных интересов.
Прежде всего при участии в допросе потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 14 до 18 лет, участвует педагог. Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, имеющих физические или психические недостатки, проводится во всех случаях в присутствии педагога. Участие педагога в указанных случаях дает возможность найти более тесный контакт со свидетелем. Необходимо, чтобы между несовершеннолетним свидетелем и педагогом были установлены непринужденные отношения, педагог должен расположить к себе свидетеля, чтобы тот не был замкнут, не боялся отвечать на поставленные вопросы, не боялся контакта с составом суда и другими участниками судебного разбирательства.
До начала допроса несовершеннолетнего председательствующий разъясняет педагогу его права, о чем в протоколе судебного заседания делается соответствующая запись. Педагог вправе с разрешения председательствующего задавать вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю. Эти вопросы, как правило, должны быть связаны с тем, чтобы несовершеннолетний мог правильно понять суть вопроса и его направленность. Роль педагога заключается также в том, чтобы несовершеннолетнему были разъяснены некоторые понятия, которые вызывают у него трудность в их восприятии терминологически.
Еще одной особенностью допроса несовершеннолетнего является то, что для участия в его допросе вызываются законные представители, которые также могут задавать вопросы допрашиваемому с разрешения председательствующего. Допрос несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет производится с обязательным участием его законного представителя. В качестве законного представителя несовершеннолетнего выступают, как правило, его родители, а в их отсутствие - близкие родственники или представители органов опеки и попечительства. Не может, например, быть законным представителем несовершеннолетнего свидетеля отец, совершивший убийство матери, свидетелем чего был несовершеннолетний свидетель. Также не могут быть законными представителями родители, лишенные родительских прав. Если законный представитель во время допроса ведет себя по отношению к несовершеннолетнему свидетелю или потерпевшему неправильно (повышает на него голос, высказывает в его адрес угрозы, оскорбляет его и т.д.), председательствующий вправе удалить законного представителя из зала суда и заменить его другим законным представителем, о чем выносится определение или постановление суда.
Перед допросом потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет, председательствующий разъясняет им значение для уголовного дела полных и правдивых показаний. В силу того что уголовная ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний наступает с 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК РФ), указанные несовершеннолетние об уголовной ответственности за это не предупреждаются и подписка у них не берется.
В целях охраны прав и законных интересов несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего по ходатайству сторон или по инициативе суда допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, не достигшего 18 лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд выносит определение или постановление. Такая ситуация может возникнуть, когда свидетель в какой-то степени зависит от подсудимого, боится его, если подсудимый в ходе допроса пытается повлиять на показания свидетеля или потерпевшего, угрожает ему и т.д. После возвращения подсудимого в зал судебного заседания ему должны быть сообщены показания допрошенных в его отсутствие лиц и предоставлена возможность задать им вопросы.
Производство судебной экспертизы. Судебная экспертиза может быть назначена непосредственно в судебном заседании; в подготовительной части судебного заседания при наличии ходатайства сторон с приглашением в судебное заседание эксперта; может быть произведен допрос эксперта, давшего заключение, для разъяснения или дополнения данного им заключения.
Как известно, экспертное исследование в судебном заседании проводится с целью установления определенных обстоятельств и подтверждения доказательств в отдельных сферах деятельности, где необходимы познания специалистов.
Наиболее простым и достаточно своеобразным видом экспертизы в судебном заседании является допрос эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования. Такой допрос производится по ходатайству сторон или по собственной инициативе суда с целью дачи разъяснений или дополнений данного экспертом заключения. Приглашенному в судебное заседание эксперту после оглашения данного им заключения сторонами могут быть заданы вопросы. При этом первой вопросы задает сторона, по инициативе которой был вызван эксперт. Эксперт может дать пояснения по тем или иным позициям, изложенным в заключении, пояснить значение тех или иных терминов или специфических выражений, используемых в заключении. При необходимости суд вправе предоставить эксперту время, необходимое для подготовки ответов на вопросы суда и сторон.
Если вопросы касаются каких-либо дополнительных выводов, помимо тех, что сделаны в заключении эксперта, а также при недостаточной ясности или полноте заключения, суд своим определением или постановлением должен назначить дополнительную экспертизу. В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах по одним и тем же вопросам назначается повторная экспертиза, которая должна быть поручена другому эксперту.
Председательствующий предлагает сторонам в письменном виде представить вопросы эксперту, которые он оглашает, и по ним выслушиваются мнения участников судебного разбирательства. Рассмотрев указанные вопросы, суд своим определением или постановлением отклоняет те из них, которые не относятся к уголовному делу или компетенции эксперта, и формулирует новые вопросы для проведения экспертизы на основе вопросов, представленных участниками судебного разбирательства.
В судебном заседании может быть назначена экспертиза по вопросам, которые не были предметом экспертного исследования в ходе предварительного расследования. Такая экспертиза может быть назначена в ходе судебного разбирательства по ходатайству сторон или по собственной инициативе суда.
Сама судебная экспертиза в судебном заседании проводится в порядке, установленном гл. 27 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В зависимости от сложности экспертиза может быть проведена как непосредственно в суде, так и вне суда (например, необходимо провести какие-либо лабораторные исследования). При необходимости суд должен обеспечить возможность проведения экспертом необходимых исследований. Например, для определения психического или физического состояния потерпевшего, когда возникают сомнения в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а также для установления возраста потерпевшего при отсутствии документов, подтверждающих его возраст, когда это имеет значение для уголовного дела, судом должно быть вынесено определение или постановление о принудительной доставке потерпевшего в экспертное учреждение для проведения таких исследований.
В иных случаях судебная экспертиза в отношении потерпевшего и свидетеля может быть произведена только с их согласия или согласия их законных представителей, которое дается в письменном виде.
После оглашения заключения эксперта в судебном заседании ему могут быть заданы дополнительные вопросы для уточнения данного заключения.
Заключение эксперта является одним из доказательств по делу и подлежит оценке наравне и наряду с другими доказательствами в совокупности.
Если в судебном заседании не возникает необходимости в исследовании выводов эксперта, то достаточно вызвать в суд специалиста, который может пояснить отдельные детали заключения или используемые в заключении термины.
Осмотр вещественных доказательств может быть проведен в любой момент судебного следствия по ходатайству сторон. Вещественные доказательства могут быть предъявлены любому участнику судебного разбирательства, если в этом возникает необходимость. Например, оружие преступления для осмотра может быть предъявлено потерпевшему; финансовый документ - специалисту; украденная вещь, изъятая у подсудимого, - потерпевшему и т.д. Прежний процессуальный закон позволял производить осмотр как по ходатайству сторон, так и по инициативе суда. Действующий УПК РФ предусматривает осмотр вещественных доказательств только по ходатайству сторон, имея в виду принцип состязательности.
Осмотру могут подлежать как вещественные доказательства, признанные таковыми в ходе предварительного расследования, так и те, которые представлены сторонами в ходе судебного разбирательства.
Лица, которым предъявляются вещественные доказательства, вправе обратить внимание суда на обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Такие заявления должны быть занесены в протокол судебного заседания.
Осмотр вещественных доказательств должен быть организован таким образом, чтобы они не были повреждены или уничтожены.
Если возникает необходимость в осмотре вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд с учетом громоздкости или по иным причинам, осмотр может быть произведен судом по их местонахождению (например, автомобиль, катер и т.д.).
Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. В основу приговора суда могут быть положены только доказательства, исследованные в судебном заседании. С учетом этого протоколы следственных действий, заключение эксперта, данное в ходе предварительного расследования, а также документы, приобщенные к уголовному делу или представленные в судебное заседание, могут быть полностью или частично оглашены, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Оглашение указанных документов может иметь место на основании определения или постановления суда. Оглашение документов производится стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, либо судом.
Документы, представленные в судебное заседание сторонами или истребованные судом, могут быть исследованы и приобщены к материалам уголовного дела по определению или постановлению суда.
Если при оглашении какого-либо документа возникнут вопросы по поводу его составления, то суд может допросить лицо, составившее этот документ или располагающее о нем какими-либо сведениями.
Оглашение документов и протоколов следственных действий может быть произведено в любой момент судебного следствия по мере необходимости.
Необходимость осмотра местности и помещения возникает крайне редко. Он может иметь место только тогда, когда суд не может установить обстоятельства, имеющие значение для дела, либо устранить противоречия в показаниях подсудимого, потерпевшего, свидетелей без непосредственного осмотра местности или помещения. Например, подсудимый утверждал, что он находился в той части помещения, в которой потерпевший его не мог видеть, а потерпевший утверждал, что хорошо запомнил подсудимого, поскольку в помещении было светло.
Осмотр местности и помещения производится судом с участием сторон, а при необходимости - с участием свидетелей, эксперта, специалиста на основании определения или постановления суда.
По прибытии на место осмотра председательствующий объявляет о продолжении судебного заседания и приступает к осмотру. Во время проведения осмотра все действия фиксируются в протоколе судебного заседания. Подсудимому, потерпевшему, свидетелям, эксперту и специалисту могут быть заданы вопросы, связанные с осмотром. При осмотре могут быть использованы технические средства, фото- и киносъемка.
В ходе судебного следствия судом с участием сторон может быть произведен следственный эксперимент в соответствии с требованиями ст. 181 УПК РФ, опознание лица или предмета в соответствии с требованиями ст. 193 УПК РФ и освидетельствование в случаях, предусмотренных ст. 179 УПК РФ, на основании определения или постановления суда.
Подробный анализ проведения этих следственных действий дан при освещении производства указанных следственных действий (гл. 24 и 26 УПК РФ).
Окончание судебного следствия является важным этапом судебного разбирательства. К этому моменту председательствующий считает, что все доказательства по делу исследованы полностью, а стороны больше не представляют каких-либо доказательств. Председательствующий опрашивает стороны, желают ли они дополнить чем-либо судебное следствие. Если у сторон возникают ходатайства о дополнении судебного следствия, суд обсуждает их и принимает соответствующее решение. При необходимости дополнительного исследования каких-то материалов суд продолжает судебное следствие. Участники судебного разбирательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты в качестве дополнения судебного следствия могут поставить дополнительные вопросы перед ранее допрошенными лицами, могут ходатайствовать о дополнительном оглашении письменных материалов, ранее не оглашенных, об осмотре неосмотренных вещественных доказательств или их повторном осмотре. Каждое ходатайство должно быть рассмотрено индивидуально и по нему принимается соответствующее решение.
После разрешения ходатайств и выполнения связанных с этим судебных действий председательствующий объявляет судебное следствие законченным.
3. Прения сторон и последнее слово подсудимого
Прения сторон и последнее слово подсудимого являются предпоследней стадией судебного разбирательства. Прения сторон состоят из речей обвинителя и защитника. Это обязательные участники прений сторон. С учетом принципа состязательности сторон в деле, как правило, должен участвовать защитник. Однако закон предоставляет право подсудимому отказаться от защиты и принять эти функции на себя (ст. 52 УПК РФ). В этом случае в прениях сторон участвует подсудимый.
Отказ участия обвинителя в прениях сторон по существу будет означать отказ от обвинения, и суд должен в этом случае постановить оправдательный приговор. В то же время отказ от обвинения обвинитель в любом случае должен обосновать, и это можно сделать на этом этапе только в прениях сторон. Отказ защитника от участия в прениях сторон означал бы его отказ от принятой на себя защиты подсудимого, что запрещено уголовно-процессуальным законом (ч. 7 ст. 49 УПК). В то же время отказ от защитительной речи подсудимого при отсутствии защитника - это право подсудимого. В этой ситуации важно, чтобы такое право подсудимому было предоставлено, поскольку непредоставление ему права на участие в прениях сторон расценивается как ущемление и ограничение его права на защиту, что может повлечь отмену состоявшегося приговора.
Государственный обвинитель и защитник (а в его отсутствие - подсудимый) каждый со своих позиций подводят своеобразный итог судебного следствия.
Государственный обвинитель в своей речи должен раскрыть общественную опасность совершенного преступления и указать на вред, причиненный преступлением, он анализирует доказательства, исследованные в судебном заседании, и высказывает свои соображения о доказанности предъявленного обвинения, предлагает квалификацию действий подсудимого с указанием пункта, части и статьи уголовного закона, дает характеристику личности подсудимого и высказывает свои соображения в отношении меры наказания с учетом всех обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, а также по другим вопросам, которые должны быть разрешены судом (гражданский иск, мера пресечения, возмещение морального вреда и т.д.). В речи прокурора должны быть также проанализированы обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и даны предложения по их устранению.
По делам частного обвинения частный обвинитель не обязан придерживаться четкой структуры в своем выступлении в прениях сторон. Он может выбрать любую схему выступления и освещения тех вопросов, на которые он бы хотел обратить внимание.
Выступление защитника в прениях сторон должно содержать мнение защиты по предъявленному обвинению, а также по тем вопросам, которые освещались в речи государственного обвинителя. Защитник должен сосредоточить свое внимание на обстоятельствах, которые опровергают предъявленное обвинение или вызывают определенные сомнения. Он может предложить иную квалификацию действий своего подзащитного, аргументируя свое предложение. Особое внимание должно быть уделено защитником вопросам, связанным с характеристикой личности подзащитного. Защитник должен иметь четкую единую позицию относительно положения своего подзащитного. Представляется, что защитник не может в прениях сторон высказывать альтернативные предложения, например, оправдать, но если суд не сочтет доводы убедительными, не назначать сурового наказания. Такая позиция защиты является ущербной по отношению к лицу, защиту которого такой защитник осуществляет. Им должна быть высказана одна позиция, которая, по мнению защитника, является наиболее благоприятной для его подзащитного.
УПК РФ оставляет за подсудимым право ходатайствовать об участии в прениях сторон и в тех случаях, когда в них принимают участие обвинитель и защитник (ч. 2 ст. 292 УПК). Представляется, что в этом случае суд не вправе отказать подсудимому в удовлетворении его ходатайства.
В прениях сторон также могут участвовать потерпевший и его представитель. Право указанных лиц не может быть ограничено законом, но в то же время участие в прениях сторон для потерпевшего и его представителя остается правом, а не обязанностью. Председательствующий это право должен разъяснить потерпевшему и его представителю в подготовительной части судебного заседания (ст. 268 УПК) и напомнить в стадии проведения прений сторон. Отказ потерпевшего от участия в прениях сторон не означает какого-либо ограничения его права на судебную защиту. Сам отказ должен быть зафиксирован в протоколе судебного заседания.
Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители также вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. Если такого ходатайства от них не поступает, то их участие в прениях сторон является необязательным, в то же время, если указанные лица ходатайствуют об участии в прениях сторон, суд не может им отказать в этом.
Прения сторон являются образцом применения в судопроизводстве принципа состязательности и равенства сторон в процессе.
Последовательность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последним - подсудимый и его защитник (ч. 3 ст. 292 УПК). Из этого требования закона следует, что в первую очередь выступают лица, осуществляющие обвинительную функцию, следовательно, после выступления обвинителя в прениях сторон должны выступать потерпевший, гражданский истец и его представитель, затем выступают лица, представляющие сторону защиты, - гражданский ответчик, подсудимый и его защитник.
Такой порядок выступления в прениях сторон еще раз подтверждает наличие в УПК РФ принципа презумпции невиновности (ч. 2 ст. 14 УПК), согласно которому лицо, привлеченное к уголовной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
Если по уголовному делу проходит несколько подсудимых, то очередность выступлений их защитников и самих подсудимых, если они изъявили желание выступить в прениях сторон, определяется председательствующим. В этом случае может быть учтено и мнение самих участников прений сторон. При участии в деле нескольких обвинителей очередность их выступлений определяется также председательствующим. Перед началом прений сторон обвинители могут обратиться к председательствующему с предложением об очередности их выступлений. Председательствующий регулирует очередность выступления в прениях сторон и остальных участников прений.
Как уже отмечалось, приговор суда может быть постановлен только на тех доказательствах, которые исследовались в судебном заседании. С учетом этого участники прений сторон не вправе в своих выступлениях ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми.
Суд не вправе ограничить продолжительность прений сторон, в то же время председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми. Представляется, что председательствующий может прервать выступление участника прений сторон и тогда, когда он начинает повторно или неоднократно обращаться к одним и тем же доказательствам, приводя доводы, аналогичные тем, которые им уже были приведены. Председательствующий должен обратить внимание выступающего на это обстоятельство и дать ему возможность продолжать выступление.
После произнесения речей всеми участниками прений сторон каждый из них может выступить еще один раз с репликой. Реплика состоит из возражений на какое-либо высказывание участников в прениях сторон. Она, как правило, не является продолжительной по времени, однако прерывать лицо, воспользовавшееся правом реплики, председательствующий не может, за исключением того, когда лицо, воспользовавшееся этим правом помимо возражений, вновь начинает анализировать доказательства, т.е. по существу заново начинает прения. В этом случае председательствующий должен разъяснить лицу значение реплики и призвать его к соблюдению права ею воспользоваться.
Сама реплика - это не обязательный элемент прений сторон. Участник прений может ею и не воспользоваться, но предоставить такое право председательствующий обязан. Отказ участника прений от реплики должен быть зафиксирован в протоколе судебного заседания.
Право последней реплики принадлежит подсудимому и его защитнику.
Лица, участвующие в прениях сторон, по их окончании, но до удаления суда в совещательную комнату, вправе представить суду в письменном виде предлагаемые формулировки решений по вопросам, указанным в п. п. 1 - 6 ст. 299 УПК РФ. Следует отметить, что для суда эти формулировки не имеют обязательной силы, однако суд может ими воспользоваться при постановлении приговора.
После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово. Это судебное действие предполагает предоставление возможности подсудимому еще раз выразить свое отношение к судебному разбирательству.
Во время произнесения последнего слова никакие вопросы к подсудимому не допускаются.
Содержание и форма последнего слова законом не предусмотрены, они являются произвольными, и суд не может ограничить продолжительность последнего слова. В то же время председательствующий может остановить подсудимого, если обстоятельства, излагаемые в последнем слове, не относятся к рассматриваемому уголовному делу.
Последнее слово подсудимого не является его обязанностью, поэтому после предоставления председательствующим подсудимому последнего слова он может отказаться от него, что фиксируется в протоколе судебного заседания. Само предоставление последнего слова со стороны председательствующего является обязательным. Несоблюдение этого требования расценивается как ущемление права на защиту подсудимого и влечет отмену приговора. Если подсудимый был удален из зала судебного заседания за нарушение порядка в судебном заседании (ст. 258 УПК), для произнесения последнего слова он должен быть возвращен в зал судебного заседания.
Содержание последнего слова подсудимого не имеет доказательственного значения. Однако, если в последнем слове он сообщает о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, или заявит о необходимости предъявить суду для исследования новые доказательства, суд вправе возобновить судебное следствие. Такое же положение существует и при возникновении указанных обстоятельств во время выступлений участников прений сторон (ст. 294 УПК).
По окончании возобновленного судебного следствия суд вновь проводит прения сторон и предоставляет последнее слово подсудимому.
Заслушав последнее слово подсудимого, суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале судебного заседания. Также председательствующий должен объявить время оглашения приговора, которое должно быть соблюдено. Если по каким-то причинам суд не уложился к назначенному времени, через секретаря судебного заседания должно быть объявлено новое время провозглашения приговора.

Висновок
Судебное следствие является основной частью судебного разбирательства, в ходе которого происходит непосредственное исследование представленных сторонами доказательств и установление фактических обстоятельств совершенного преступления. Исследование в судебном заседании доказательств дает возможность оценить их с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК).
Судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, а по делам частного обвинения - с изложения заявления частным обвинителем. Если прокурором было вынесено постановление об изменении обвинения (ч. 2 ст. 221 УПК), то государственный обвинитель излагает обвинение с учетом принятого прокурором решения. Не должно возникать проблем и споров о том, кто в судебном заседании оглашает обвинение, поскольку это прямо указано в законе (ст. 273 УПК), а участие государственного обвинителя в судебном заседании признано обязательным (ч. 1 ст. 246). Это положение введено в действие с 1 июля 2002 г. (отлагательная норма об обязательном участии государственного обвинителя по делам частно-публичного и публичного обвинения с 1 января 2003 г. исключена из Федерального закона "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" Федеральным законом от 29 мая 2002 г.).
Первой предоставляет доказательства сторона обвинения. При этом очередность исследования доказательств определяется самой стороной. Суд не может вмешиваться в установленный порядок исследования доказательств, за исключением одного случая: с разрешения председательствующего подсудимый вправе давать показания в любой момент судебного следствия. Если по делу проходит несколько подсудимых, то порядок их допроса определяется судом с учетом мнения сторон (ч. 3 и ч. 4 ст. 274). Тактика представления доказательств зависит от представляющей их стороны. Как правило, сторона обвинения начинает представление доказательств допросом подсудимого, далее допрашиваются потерпевший, свидетели и исследуются другие доказательства. Однако сторона может использовать и другой порядок представления доказательств. Согласно закону подсудимый не относится к стороне обвинения, поэтому, представляя доказательства, сторона обвинения может предложить первым допросить потерпевшего либо свидетелей - очевидцев совершенного преступления, наконец, представлять доказательства сторона обвинения может начать и с исследования вещественных или письменных доказательств.

Література
"ЧОМУ РІДКО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ"
(В. Осін)
("Законність", 2006, N 11)

"Докази та доказування при судовому розгляді ТРУДОВИХ СПОРІВ"
(А. Л. Анісімов)
("Трудове право", 2006, N 10)

"Судовий розгляд кримінальних справ: ПРИЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ, ЕЛЕМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН"
(С. Л. Лонь)
("Соціальне та пенсійне право", 2006, N 3)

"ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду"
(А. Каширін)
("ЕЖ-Юрист", 2006, N 35)

"КЛОПОТАННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО Про постанові вироку без проведення судового розгляду і ПОРЯДОК ЙОГО ЗАЯВИ"
(Н. В. Редькін)
("Російський суддя", 2006, N 9)

"ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ"
(Є. Ганичева)
("Законність", 2006, N 9)

"ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ до судового розгляду В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА"
(С. Жиляєв)
("Арбітражний і цивільний процес", 2006, N 9)

"ЩО ЗАВАЖАЄ ЗАСТОСУВАННЯ В РОСІЇ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ?"
(В. В. Осін)
("Адвокат", 2006, N 7)

"ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ"
(І. Е. Трофімов)
("Кримінальне судочинство", 2006, N 3)

"КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ"
(А. А. Толкаченко, А. А. Толкаченко)
("Кримінальне судочинство", 2006, N 3)

"ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ в особливому порядку СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ"
(І. В. Лошата)
("Російський суддя", 2006, N 5)

"ВИЗВОЛЕННЯ СУДУ від невластивих йому функцій ОБВИНУВАЧЕННЯ І ЗАХИСТУ - ОДНЕ З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ реалізації принципу змагальності в стадії судового розгляду"
(І. В. Нікітіна)
("Адвокатська практика", 2006, N 2)

"ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ до судового розгляду: ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ СУДУ"
(С. Жиляєв)
("Арбітражний і цивільний процес", 2006, N 4)

"Процес доказування на стадії підготовки справи до судового розгляду"
(М. С. Суевалов)
("Адвокатська практика", 2006, N 1)

"ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. СКІЛЬКИ ВІДПОВІДЕЙ, СТІЛЬКИ ПИТАНЬ"
(В. Т. Цогоева)
("Юрист", 2006, N 1)

"До питання про правову природу ОСОБЛИВОГО ПОРЯДКУ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ"
(А. А. ШАМАРДІН, М. С. Бурсакова)
("Російський суддя", 2005, N 10)

"Стаття 62 КК РФ І ОСОБЛИВИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ"
(С. В. Сердюков)
("Російський суддя", 2005, N 10)

"ПОПЕРЕДНЄ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ - ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ до судового розгляду"
(Я. Х. Беков)
("Арбітражний і цивільний процес", 2005, N 10)

"ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, заподіяної здоров'ю або ЖИТТЯ ГРОМАДЯНИНА ПРИ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"
(А. А. Мохов)
("Медичне право", 2005, N 4)

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
134.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Судовий розгляд 3
Судовий розгляд 6
Судовий розгляд
Судовий розгляд 4
Судовий розгляд 2
Судовий розгляд 2 Процесуальна діяльність
Судовий розгляд у кримінальному процесі 2
Судовий розгляд 2 Умови здійснення
Судовий розгляд у кримінальному процесі
© Усі права захищені
написати до нас