Структурування таблиці Опис методів структурування таблиці в Excel

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Лабораторна робота №6

Тема. Структурування таблиці.

Мета. Навчитися виконувати автоматичне та ручне структурування таблиці, автоматично підводити

підсумки по таблиці. Ознайомитись із групуванням рядків та стовпців.

Теоретичні відомості Структурування таблиць

При роботі з великими таблицями часто приходиться тимчасово закривати чи відкривати вкладені одну в одну частини таблиці на різних ієрархічних рівнях. Для цих цілей виконується Структурування таблиці — групування рядків і стовпців.

Перш ніж структурувати таблицю, необхідно зробити сортування записів, тим самим побіч но виділяючи необхідні групи.

Структурування виконується за допомогою команди Дані/Група і Структура, а потім вибирається конкретний спосіб — автоматичний або ручний.

При ручному способі Структурування необхідно попередньо виділити область — суміжні рядки або стовпці. Потім вводиться команда Дані/Група і Структура/Групувати, що викликає вікно «Групування» для вказівки варіанта групування — по рядках чи стовпцям.

У результаті створюється структура таблиці (рис.1) з наступними елементами ліворуч і/або зверху на службовому полі:

лінії рівнів структури, що показують відповідні групи ієрархічного рівня;

кнопка <плюс > — для розкриття груп структурованої таблиці;

кнопка <мінус > — для приховання груп структурованої таблиці;

кнопки <номера рівнів 1, 2, 3> — для відкриття або закриття відповідного рівня.

Для відкриття (закриття) визначеного рівня ієрархії необхідно клацнути на номері рівня кнопки з номерами 1, 2, 3 і т.д. Для відкриття (закриття) ієрархічної галузі натискаються кнопки плюс, мінус.

На рис. 1 даний фрагмент структурованої таблиці по навчальних групах (по рядках), що показано в лівому полі лінією і кнопками зі знаком плюс і мінус. Крім того, створений структурний елемент (лінія у верхнім полі) у стовпцях, що дозволяє сховати або показати стовпці (Код предмета. Таб. препід.. Вид занять)


A

B

C

D

E

F

G

H


1.

№ групи


№ зал. кн.


Код предмету

Таб. № виклад.

Вид заняття

Дата


Оцінка
2.

133

1

п1

а1

л

12.06.1996

3


3.

133

1

п2

а2

пр

25.05.1996

4


4.

133

2

п1

а1

л

12.06.1996

2


5.

133

2

п2

а2

пр

20.05.1996

4


6.

133

3

п1

а1

л

12.06.1996

3


7.

133

3

п2

а3

пр

25.05.1996

5


8.

133

4

п1

а1

л

12.06.1996

4


9.

133

4

п1

а3

пр

25.06.1996

4


10.

133
11.

134
Рис. 1 Фрагмент структурованої таблиці.

Якщо всередині структурованої частини виділити групу і виконати команду Дані Група і Структура/Групувати, буде створений вкладений структурний елемент нижнього ієрархічного рівня. При виділенні групи, що охоплює інші структурні частини таблиці, і виконанні команди Дані Групи і Сmpуктура/ Групувати створюється структурний елемент верхнього ієрархічного рівня. Максимальне число рівнів—8.

Для відміни одного структурного компонента виконується виділення області і виконується команда Данні Група і Структура/Розгрупувати.

Для скасування всіх структурних компонентів таблиці — команда Дані Група Структура/Знищити структуру.

Автоструктурувания

Автоструктурування виконується для таблиць, що містять формули, що посилаються на комірки розташовані вище і (або) лівіше результуючих комірок, утворюючи з ними суміжну суцільну область Після введення в таблицю вихідних даних і формул курсор встановлюється в довільну комірку списку виконується команда Дані Група і Структура / Створити структуру. Усі структурні частин таблиці створюються автоматично.


A

B

C

D

E

F

G

H

І


1.

Прізвеще


Зарплата


Подоходний налог

Пенсійний фонд

Загальний налог

Надбавка


Премія


Підсумок доплат

Сума до видачі

2.

Іванов

2000

240

20

260

150

300

450

2190

3.

Петров

1500

180

15

195

200

100

300

1605

4.

Васічкін

3000

360

30

390

300

400

700

3310

5.

Синицин

1800

216

18

234

200

350

550

2116

6.

Всього

8300

996

83

1079

850

1150

2000

9221

Рис.2. Приклад вихідної таблиці, в якій можна застосувати автоструктурування.

Структуровану таблицю можна виводити на друк у відкритому або закритому виді.

Приклад такої таблиці наведений на рис.2. У таблиці розрахунку заробітної плати введені стовпці, у яких по кожнім працівнику по формулах розраховуються: загальний податок, підсумкова сума доплат і сума у видачі. Крім того, по кожнім виді нарахувань (по стовпцях) у рядку Разом розраховується за допомогою функції СУМ загальна сума. Порядок проходження вихідних даних і результатів (підсумків) — зліва направо, зверху вниз, що дозволяє застосувати автоструктурування таблиці.рис.2. Приклад вихідної таблиці, у якій можна застосувати авто структурування. На рис. З показаний вид таблиці після автоструктурування.

Структурування таблиці з автоматичним підведенням підсумків

Команда Дані/Підсумки створює структуру таблиці й одночасно вставляє рядки проміжних і загальних підсумків для обраних стовпців відповідно до заданої функції (табл.3.3):

Операція

Значення в стрічці підсумків по групі

сума

Сума значень

Кількість значень

Число непустих значень

Середнє

Середнє значення в групі

Максимум

Найбільше числове значення в групі

МІНІМУМ

Найменше числове значення в групі

Множення

Множення всіх значень в групі

Кількість чисел

Кількість записів або стрічок, які містять числові дані в групі

Змішене відхилення

Зміщена оцінка середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності по виборці даних

Незміщене відхилення

Незміщена оцінка середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності по виборці даних |

Змішена дисперсія

Зміщена оцінка дисперсії генеральної сукупності по виборці даних

Незміщена дисперсія

Незміщена оцінка дисперсії генеральної сукупності по виборці даних

Для одержання підсумків по групах варто заздалегідь упорядкувати рядка списку за допомогою команди Дані/Сортування,

Підведення підсумків виконується при зміні значень у стовпці, що утворить групи.

Команда Дані/Підсумки може виконуватися для того самого списку записів багаторазово, раніше створені проміжні підсумки можуть замінятися новими або залишатися незмінними за допомогою перемикача параметра Замінити поточні підсумки (рис.4). Таким чином, є можливість підведення підсумків різних рівнів вкладеності.

Стовпець, при зміні значень, в якому утворяться групи, вибирається зі списку за допомогою параметра При кожній зміні в. Перелік стовпців, по яких підводяться підсумки, вказується у вікні <Додати підсумки по >

Підсумки виводяться або під даними, або над даними встановлення перемикача параметра Підсумки під даними. Примусово групи можуть розміщатися на окремих друкованих сторінках. При натисканні кнопки <ОК> автоматично створюються проміжні підсумки. Ліворуч таблиці на службовому полі з'являються символи структури:


A

B

C

D

E

F

G


1.

№ групи


№ зал. кн.


Код предмету

Таб. № виклад.

Вид заняття

Дата


Оцінка


2.

133

1

п1

а1

л

12.06.1996

3

3.

л Середне


3

4.

133

1

п2

а2

пр

25.06.1996

4

5.

пр Середне


4

6.

133

2

п1

а1

л

12.06.1996

2

7.

л Середне


2

8.

133 Середне


3

9.

134

2

п2

а2

пр

20.05.1996

4

10.

пр Середне


4

11.

134

3

п1

а1

л

12.06.1996

3

12.

л Середне


3

13.

134

3

п2

а3

пр

25.06.1996

5

14.

пр Середне


5

15.

134Середне


4

16.

135

4

п3

а1


12.06.1996

4

17.

л Середне


4

18.

135

4

п1

а3


25.06.1996

4

19.

пр Середне


4

20.

135 Середне


4

21.

Общее сведения

3,626

22.

Общее сведения

3,626

Рис.3 Структура таблиці

На рис.3 наведена структура наступного виду:

  • 1 -й рівень — середня оцінка за всім списком;

  • 2-й рівень — середня оцінка по виду занять (відкритий для лекційних занять і частково
    закритий для практичних занять);

  • 3-й рівень — середня оцінка по навчальних групах (група 136 закрита, групи 133. 134.
    135 відкриті).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
55.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення формул для обробки даних в електронній таблиці Excel
Використання електронної таблиці як бази даних Сортування і фільтрація даних в Microsoft Excel
Методи структурування програм
Розробка форматів зберігання програм Структурування
Розробка форматів зберігання даних програми Структурування
Структурування державного управління по горизонталі система поділу влади
Концепція математичного моделювання та структурування інформації в задачах прийняття рішень
Таблиці у Word
Таблиці для студентів
© Усі права захищені
написати до нас