Структура бізнес-плану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат на тему:

Структура бізнес-плану

1. Титульний лист і резюме

Титульний лист повинен містити назву підприємства, його юридична адреса, номер факсу та телефону, позначку суворо конфіденційність. На титульному аркуші вказують адресу, назву підприємства (фізичної особи) якому відправляють бізнес-план, повне і коротке (до 20-30 знаків) назва проекту, керівника цього підприємства, його телефон, вказують особу, яке підготувало проект і його контактний телефон, дату початку реалізації проекту та його тривалість. На завершення вказують період часу від дати, на яку актуальні вихідні дані і дату складання даного бізнес-плану.

За змістом титульний лист повинен бути коротким, але точним і зрозумілим, побудованим лаконічно і привабливо, не повинен містити зайвої інформації і подробиць. Проект повинен мати короткий і зручне назву, яка може легко запам'ятати знакомящийся з бізнес-планом, цю назву можна використовувати на представницьких документах організації, розміщувати на вивісках підприємства, на його продукцію, тобто на упаковках і товарних знаках і в рекламних матеріалах.

Мета резюме - викликати інтерес читача, показати основи плану і змусити прочитати його до кінця, якщо бізнес-план призначений не для внутрішніх користувачів. Цей розділ має підсумувати мета будь-яких фондів, показати вид та умови можливого фінансування, включаючи умови повернення платежів або інвестицій. Можливо, що резюме легше написати після того, як бізнес-план буде готовий повністю. Положення, які будуть освячені в даному розділі, допоможуть сконцентрувати увагу на головних питаннях всього плану.

У даному розділі варто описати бізнес (фірму, компанію), дати відомості по ньому, сутність і мета даного проекту. Показати ефективність і раціональність даного проекту, описати команду менеджерів, їх професійну підготовку, особисті якості, відомості про їх попередній роботі (якщо такі є). Докладно і лаконічно представити план дій даної організації на справжній і майбутній періоди. Розписати фінансові потреби підприємства та їх джерело, з яких організація планує отримати фінансові кошти. Перерахувати у таблиці або на прикладі графіка, на що в основному будуть витрачатися залучені грошові кошти. Якщо фінансові вкладення будуть отримані у вигляді позики, показати як, якими частинами і в які терміни будуть повернені позикові кошти. Якщо має місце зовнішнє фінансування, то повинно бути аргументовано, чому гроші потрібно інвестувати в цей бізнес. Повинен бути визначений розмір очікуваного прибутку від інвестицій в дану компанію, а також термін і порядок їх (інвестицій) повернення.

2. Анотація

Це короткий виклад змісту всього проекту. Тут потрібно вказати назву підприємства, його юридична адреса, номер телефону та факс, керівника підприємства, суть передбачуваного проекту і місце його реалізації, підсумкові результати, загальну вартість і термін окупності проекту. Вказати вирішення фінансових проблем, а саме: необхідні залучаються фінансові ресурси, очікувана середньорічна прибуток, передбачувана форма та умови участі інвестора, можливі гарантії з повернення інвестицій.

У розділі необхідно чітко, структуровано і коротко відобразити інформацію про підприємство. Першу частину розділу можна відвести під опис історії створення, галузі діяльності, динаміки розвитку організації (проекту).

Друга частина повинна містити аналіз діяльності підприємства за попередній період: відображаються розраховані фінансово-господарські показники роботи підприємства. По суті, ця частина являє собою коротку аналітичну записку, в якій проводиться аналіз фінансового стану організації (проекту). Якщо підприємство має залучені позики або кредити необхідно вказати умови і графік повернення цих коштів.

Бажано представити розроблену інформацію про майбутній стан підприємства в цілому за рік, але в розбивці по кварталах або місяцями. Це дозволить більш чітко уявити динаміку зміни фінансового положення організації в майбутньому. Графіки та діаграми зроблять подання інформації більш наочним. По можливості, слід провести порівняльний аналіз показників діяльності компанії з середньогалузевими значеннями інших фірм.

3. Місцезнаходження фірми

Розділ включає наступні пункти: назва юридичної адреси компанії, характерні особливості приміщення, яке займає фірма, форма власності даного приміщення (землі), чи вимагає будівлю реконструкції (якщо так, то в яку суму це обійдеться), чи є зональне обмеження на заняття даним видом підприємницької діяльності в найближчих районах, вказати найбільш поширені види бізнесу в даному регіоні. Навести аргументи на користь обраного місця і вказати вплине вибране місце на поточні витрати.

4. Цілі діяльності фірми

У даному розділі необхідно вказати: основні спільні цілі, мети підприємницької діяльності, цілі (особистого і загального) є найбільш позитивними і бажаними для даного бізнесу (проекту). По можливості розробити і наочно представити плани на найближчий рік, п'ять і десять років.

Також в розділі можна вказати головні напрями (технологічні зміни, моду і т.п.), що впливають на промисловість або на даний бізнес. Інформацію для цієї частини розділу можна обгрунтувати на ознайомленні з відповідною літературою і на обговоренні даної теми з покупцями і замовниками. За цими даними можна побудувати графіки і таблиці, які, допоможуть дізнатися які зміни, будуть впливати на поставлені цілі організації і на весь виробничий процес підприємства. Якщо виникають такі зміни з цілями організації, то можна представити можливості адаптації до даних показниками.

Не менш важливо тут - визначити можливості контролю за виникають додатковим ризиком для діяльності аналізованого підприємства, який здатний ускладнити або полегшити досягнення поставлених цілей організації.

5. Опис виду діяльності

Даний розділ повинен містити такі пункти: вид діяльності фірми, з якими сферами економіки (з якими організаціями, послугами) має торговельні або фінансові відносини дана фірма, товари або послуги, що виробляються або надаються даним підприємством і його споживачі.

Якщо проект здійснюється на діючому підприємстві, то бажано вказати стан справ організації.

Цей розділ бізнес-плану може відображати юридичний статус підприємства, аргументи, які підтверджують, що дана справа обіцяє бути прибутковим, конкретне початок функціонування підприємства.

Можна коротко розписати робочий тиждень та / або робочий день, його тривалість, побудова і т.д. Якщо діяльність даної організації носить сезонний характер, то необхідно вказати в які саме сезони підприємство здійснює свою виробничу діяльність, в яку пору року переривається, вказати основні характеристики побудови робочого періоду сезонної діяльності.

Ця частина бізнес-плану також показує і роз'яснює, як існуюче законодавство впливає на діяльність даної фірми, на виробництво її продукції (виконання робіт, надання послуг), на те, як вони пропонуються на ринку і як здійснюються.

6. Аналіз ринку збуту

Довести, що реалізація продукції (виконання робіт, надання послуг) не викличе серйозних проблем - основна мета цього розділу.

У розділі повинен бути приведений прогноз попиту на продукцію, географія його розподілу, структура, прогноз динаміки розвитку різних сегментів, визначені спросообразующіх факторів і побудований прогноз їх динамік. Наводитися характеристика основних споживачів продукції.

Можливі критерії сегментації ринку визначають для підприємств місце їх знаходження, структури та обсяг продажів, канали розподілу, вказують чисельність найманого персоналу.

Критерії сегментації ринку для приватних осіб визначають вік, етнічну групу, отримане освіту, професію, улюблене заняття, стиль життя, рівень доходу, сімейний стан і життєвий цикл сім'ї, сферу діяльності.

У розділі необхідно відобразити ситуацію з патентним захистом товару, особливо це важливо, якщо в проекті передбачено введення нового бренду на ринок. По кожному виду послуг (робіт, товарів) визначити головних конкурентів даного підприємства, вказавши їх частку і частку, яку планує зайняти розглянута організація. Вказати головні труднощі для входження і утримання підприємстві на ринку збуту, використовуючи для цього обстеження, особисті бесіди з потенційними покупцями, дані довідників, торгових журналів, газет, які здатні дати оцінку частки ринку, займаного іншими компаніями. Ця інформація має велике значення при побудові бізнес-плану.

Тут також дається характеристика планованих методів просування і канали збуту своєї продукції, даною організацією. Великим плюсом бізнес-плану будуть протоколи про наміри, попередньо укладені договори на поставку продукції.

Даний розділ розглядає наступні питання: якими представляються ринки збуту, на яких із них організація вже задіяна, які товари (роботи, послуги) користуються попитом, є покупці на продукцію фірми (якщо так, то чому люди купують цей товар; як розширити коло таких покупців), яка місткість ринку і його потенціал, яким чином домогтися розширення цього ринку.

7. Виробничий план

Тут потрібно описати виробничий процес, але і переконати партнерів, що підприємство може випустити таку кількість товарів, яке передбачає, причому вкладеться у встановлені терміни і якість від цього не постраждає і крім того буде відповідати стандартам на даний товар (роботи, послуги).

З цього розділу будуть судити про кваліфікаційний рівень підприємницької діяльності, що є дуже важливим пунктом у прийнятті рішення інвестора (кредиторів), особливо даними розділом зацікавляться економісти, банкіри та фінансисти. Тому необхідно відповісти на наступні питання: повністю описати виробничий процес, перерахувати ті операції, які фірма передбачає доручити субпідрядникам, перерахувати фірми (імена) субпідрядників і їх адреси, пояснити, чим керувалася організація при виборі саме цих субпідрядників, які на них передбачаються витрати, скласти графіки схем виробничих потоків, список спочатку необхідного обладнання, матеріалу, сировини для виробництва, яке потрібно придбати або взяти в оренду, які фірми будуть здійснювати поставки необхідних продуктів і які у них ціни, яка передбачається собівартість товару, список обладнання необхідний на майбутнє.

Для підприємств, які є торговими або сервісними: хто буде поставляти товар організації, яка передбачається система управління на складі запасами, чи є приміщення, яке підійде під магазин або під склади.

Якщо фірма велика, то дані в цьому розділі повинні бути наведені на чотири - п'ять років вперед, а для інших на два - три роки. Схема потоків виробництва повинна показувати, яким чином і звідки надходитиме сировина і комплектуючі вироби, які будуть ціни на них, яким чином підприємство буде переробляти їх у продукти, як і куди, поставляти цю продукцію. Також вказати в даному розділі бізнес-план у вигляді схеми, як буде здійснюватися контроль якості.

Крім цього в текстовій формі, потрібно описати, на яких саме стадіях, і які будуть використовуватися методи контролю якості, і якими стандартами буде керуватися фірма.

На завершення можна оцінити передбачувані виробничі витрати і динаміку в перспективі. Так само, скільки грошових коштів піде на утилізацію передбачуваних відходів і на охорону навколишнього середовища. Якщо підприємство є новим, то повідомити місце розташування підприємства і яка буде навантаження на навколишнє середовище.

8. Організаційний план і менеджмент

Тут необхідно вказати форму власності, партнерів та основних пайовиків підприємства та відомості про них, яку міру відповідальності несуть партнери, хто входить до керівного складу та відомості про них, організаційні структури і як розподілятимуться обов'язки.

У першу чергу, слід, перерахувати всіх членів, що входять до складу керівної групи, їх коротка біографія та обов'язки, що покладаються на кожного окремо, і як може вплинути кожен на становлення фірми і на зростання обсягу продажів.

Потрібно вказати, як керівництво має намір здійснювати кадрову політику, для цього потрібно відповісти на питання, що стосуються: організаційної структури - перерахувати всі посади, і як вони пов'язані з іншими, планування, оцінки результату і цільових показників - необхідно чітко вказати мету і завдання організації, діяльність якої повинна призводити до їх досягнення, заохочення - необхідно викласти систему можливих заохочень, короткого огляду - пред'являються вимоги при виборі кандидатів на ту чи іншу посаду, навчання - як буде підвищуватися кваліфікація працівників фірми.

Так само в даному розділі можна описати, як буде розвиватися фірма в ринкових умовах.

При складанні даного розділу слід пам'ятати, що на розвиток фірми можуть вплинути: збільшення обсягу випуску, робота з покупцем, тобто переконати його купити саме продукцію даної фірми, постійно бути в курсі запитів і потреб покупців і виробляти той товар, який би їм відповідав.

Організаційна схема повинна бути описана, з чого можна буде зрозуміти, як розподіляються обов'язки, як взаємодіють служби між собою, і як буде здійснюватися контроль і управління діяльністю. Крім того, в даний план можна включити розділ, що стосується юридичної форми, хоча він може існувати як самостійний розділ.

Питання, які допоможуть скласти організаційний план: форма власності підприємства, якщо відповідь на попереднє запитання - товариство, то потрібно розповісти про всі партнерах, і які умови даної угоди, якщо відповідь акціонерне товариство - то, необхідна інформація, що стосується основних пайовиків, і яка частка основного капіталу підприємства буде в їх розпорядженні, якої кількості і яких акцій компанія вже випустила і яка кількість ще планує випустити, у кого є право підписувати фінансові документи, список членів керівного складу (ПІБ, адресу та коротка біографія кожного).

9. Фінансовий план

Розділ призначений для визначення ефективності та фінансової спроможності проекту. Він є ключовим розділом бізнес-плану. Складання цього розділу один з найвідповідальніших моментів. На підставі даних фінансового плану проводитися аналіз комерційної привабливості проекту.

Тут повинна бути відображена інформація про плановані доходи проекту (обсяги реалізації), поточних витратах проекту, про інвестиційні витрати (капітальні вкладення, приріст оборотного капіталу), плановані джерела фінансування, їх структура (власні, позикові), графіки, умови залучення і повернення позикових джерел фінансування. Обов'язково повинні бути приведені прогнозні форми фінансової звітності: звіт про прибуток, звіт про рух грошових коштів, баланс. Приводитися зведена характеристика ефективності проекту. Дається коротка інтерпретація показників.

Перша група - показники ефективності інвестицій. Класично виділяють наступні показники: термін окупності інвестицій (простий і дисконтований). Розраховується на підставі чистого грошового доходу (простого і дисконтованого). Чистий грошовий потік - сума припливів і відтоків різних інтервалів планування, до початкового моменту часу (першому інтервалу планування).

Суть дісконтірован6ія полягає в тому, що приймають різновеликих вартість однієї умовної грошової одиниці в різні періоди часу. Дисконтування, по суті, це врахування упущеної економічної вигоди від використання фінансових ресурсів фірми. Використання дисконтування припускає розрахунок коефіцієнта дисконтування (на кожний інтервал планування), на який множиться величина чистого грошового потоку кожного інтервалу планування. Він розраховується на підставі ставки порівняння.

Внутрішня норма прибутковості - це показник, який показує, при якій ставці порівняння, чиста поточна вартість проекту ставати рівною нулю. Для розрахунку підбирають таку ставку порівняння, при якій значення дисконтованого чистого грошового потоку протягом періоду часу, зазвичай терміну життя проекту, ставати рівним нулю.

Друга група - показники фінансового стану проекту.

Це максимальна ставка відсотків по кредиту і залишок вільних грошових коштів на прогнозному розрахунку проекту. Проводиться аналіз ризиків здійснення проекту. Для цього можуть бути проаналізовані кордону зміни основних вихідних параметрів проекту, при яких проект залишається беззбитковим.

При оцінці проекту на діючому підприємстві будується прогнозний фінансовий план підприємства без урахування реалізації проекту, фінансовий план проекту, фінансовий план підприємства з урахуванням реалізації інвестиційного проекту. Дані показники характеризують «внутрішню» ефективність проекту.

Розрахунок і інтерпретація показників ефективності власних коштів, проводиться з урахуванням залучення джерел фінансування (власні кошти або позикового капіталу).

10. План маркетингу

У цьому розділі необхідно викласти вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на успішне завоювання ринку. До зовнішніх факторів належать фактори, на які підприємець не може впливати, тобто змінити, але повинен обов'язково брати їх до уваги, оскільки вони надають безпосередній вплив на його підприємницьку діяльність.

До таких факторів належать:

  • динаміка ВНП, рівень та динаміка доходів населення, безробіття, інфляції та інші економічні фактори;

  • чисельність населення та її динаміку (як усього населення так окремо по статево-віковими групами), зміна моди, здорове харчування і спосіб життя, ставлення до творчості і потреба в ньому, і інші демографічні та культурні фактори;

  • розвиток технології у світі, в окремому взятому державі і в окремо взятій галузі (в якій підприємство припускає працювати, і як нововведення вплинуть на його діяльність та виробництво);

  • описати цикл життя товару (послуги, роботи) організації, чи буде він підніматися вгору або навпаки, або залишатися на незмінному рівні - все це розраховується заздалегідь, щоб показати дії організації при низькому або високому попиті;

  • підприємство повинно бути в курсі всіх законів, що стосуються свого бізнесу і показати, що впоратися з ситуацією, якщо в законодавстві щось змінитися, що може торкнутися його товару або послуг, каналів збуту, цін або рекламної політиці - загалом, всі фактори, що стосуються законодавства;

  • все, що стосується конкурентів і боротьби з ними, що фірма зможе протиставити їм (стратегія);

  • чинники, що стосуються постачання сировини і матеріалів - показати дії компанії при ситуації, коли скорочуються поставки. Є три варіанти - або компанія швидко перебудовується, або буде проведена реорганізація, або підприємство закривається.

До внутрішніх факторів належать фактори, на які організація безпосередньо може вплинути - це контроль за фінансовими ресурсами, кадрами, постачальниками; її завдання і цілі. Простіше кажучи, в цьому розділі повинні формулюватися відповіді на три основних питання - що мається на даний момент, чого треба досягти і як цього домогтися?

11. Стратегія фінансування та оцінка ризику

У даному розділі необхідно вказати всі можливі форми ризику і як підприємство збирається запобігати їх або скорочувати. Оцінюється ризик різними способами, потрібно вибрати підходящий. Але, у жодному разі не можна нічого приховувати в даному розділі, так як обман, може бути, розкрити або навіть, якщо, кредитори (інвестори) нічого не помітять, від цього підприємство не виграє, а навпаки - навмисні або випадкові помилки можуть привести до краху всієї організації.

В даний час ризик підстерігає будь-якого підприємця, тому що умови ринкових відносин мінливі, існують і форс-мажорні обставини, як, наприклад ураган, який цілком може знищити всі запаси сировини або пожежа на підприємстві. Загалом, підходити до цього питання треба серйозно.

Перше джерело ризику це, звичайно ж, конкуренти, тому необхідно описати конкуренцію на ринку товару, який виробляє компанія. Полегшити завдання список запитань, на які необхідно відповісти: хто головні конкуренти фірми, які в них обсяги продажів, доходи, технічний сервіс, впроваджують вони нові моделі, яку увагу і які кошти вони витрачають на рекламу свого товару (продукту), як реагує покупець на їх товар, які характеристики у даного товару, який дизайн і якість, чим керуються конкуренти, встановлюючи ціну на свій товар і який рівень їхньої ціни.

Від того на скільки точно розділ відповість на даний питання буде залежить і те, як до фірми поставляться інвестори і кредитори - чи стане фірма вище в їхніх очах чи ні.

Для підприємства найголовніше передбачити можливі ризики, дізнатися їх джерела та визначити, приблизно, момент, коли вони можуть виникнути. І звичайно, як говорилося вище, звести до мінімуму всі передбачувані втрати.

Природно, що точно визначити, дати оцінку (і визначити, у що організації це все виллється) усіх ризиків не вдасться, але приблизно - можливо. Після всього, в розділі має бути описано які будуть вжиті заходи, і розроблена власна програма страхування від них. Так само обов'язково потрібно вказати, які страхові полюси компанія припускає придбати і на яку суму.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Реферат
50.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Структура бізнес плану
Уніфікована структура бізнес-плану
Особливості планування і бізнес-планування у сфері культури Структура бізнес плану
Особливості планування та бізнес планування у сфері культури Структура бізнес плану
Сутність необхідність і структура бізнес плану
Сутність необхідність і структура бізнес-плану
Структура етапи та вимоги до бізнес-плану
Структура етапи та вимоги до бізнес плану
Складання бізнес-плану
© Усі права захищені
написати до нас