Страхування від нещасних випадків

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство науки і освіти України
Університет Економіки та Управління
Реферат
З дисципліни: «Страхування»
На тему: «Страхування від нещасних випадків»
Виконала:
студентка 422 групи
Валєєва Дарина
Сімферополь
2008

Необхідність страхування від нещасних випадків

Об'єктом страхового захисту при страхуванні від нещасних випадків є майнові інтереси застрахованої особи, які пов'язані з тимчасовим або постійним зниженням доходу або додатковими втратами через смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку.
Нещасний випадок - це раптова, короткочасна, непередбачена та незалежна від волі застрахованої особи подія, що призвело до травми, інвалідності або іншому розладу здоров'я.
Страхування від нещасних випадків - це ризикове страхування, яке, на відміну від накопичувального довгострокового страхування життя, передбачає виплату страхової суми лише при настанні страхового випадку (у повному розмірі або певної її частини). Виплати страхової суми або повернення сплачених внесків по закінченні терміну дії договору страхування не передбачаються.
За видами страхування від нещасних випадків поділяється на:
- Індивідуальне - в даному випадку страхувальником є ​​фізична особа, яка укладає договір щодо самого себе або іншої фізичної особи;
- Колективне - коли страхувальником є ​​юридична особа (підприємство або організація), яка укладає договір страхування на користь своїх працівників. Сплата страхових платежів здійснюється за рахунок організацій, з якими застраховані перебувають у трудових або інших передбачених законом відносинах.
Удосконалення індивідуального та колективного страхування відбувається, перш за все, за рахунок розширення обсягів страхової відповідальності, контингенту страхувальників і застрахованих, підвищення рівня страхового забезпечення, платоспроможності страховиків, спрощення порядку та механізму виплат.
Відповідно до закону України "Про страхування" страхування від нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форму.
Обов'язкові види страхування запроваджуються законами України. З метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в цілому здійснюється обов'язкове страхування в порядку і на умовах, які їх затверджує Кабінет міністрів України.
Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страхувальником і страховиком. Умови та порядок проведення страхування визначаються правилами, які встановлюються страховиком самостійно, але з урахуванням чинного законодавства.
Договір укладається на підставі письмової заяви клієнта про страхування від нещасного випадку. Критерії відбору нещасних випадків: суб'єктивний ризик, професія, вік і ін
Основним критерієм тарифікації в страхуванні від нещасних випадків є професія. Інші критерії тарифікації, використовувані більшістю страхових компаній, доповнюють його. Це заняття спортом, водіння мотоцикла і т.д. Кожна страхова компанія складає на основі класу ризику список професій, що представляють особливу небезпеку по відношенню до ймовірності нещасних випадків. Деякі види професійної діяльності не приймаються до забезпечення. До них відносяться підривники, артисти цирку, водолази, мінери.
Ризик нещасного випадку збільшується разом з віком, в основному через втрату рефлексів і рухливості і, що є найбільш важливим, при настанні страхового випадку процес відновлення триває набагато довше. Позитивний чинник тут у тому, що більш старшого віку відповідають велика обережність і менша схильність ризику. Страхові компанії схильні визначати як норму прийняття ризику граничний вік страхувальника не вище 65 років.

Приблизні тарифи страхування від нещасних випадків
(У% до страхової суми)
Група ризику професії
Час дії страхового захисту
24 години на добу
У період перебування на роботі, 1 ч. у дорозі до місця роботи, 1 ч. в дорозі з місця роботи
У період перебування на роботі
1
0,52
0,45
0,39
2
0,65
0,59
0,52
3
1,04
0,98
0,91
4
1,56
1,5
1,43
Про настання страхового випадку страхувальник, застрахований або вигодонабувач доводить до відома страховика, як тільки це стане можливим, але не пізніше одного року з дня настання страхового випадку.
Термін виплати страхової суми обумовлюється правилами (умовами) страхування. Найчастіше це - шестиденний або семиденний строк.
Страхова виплата у зв'язку з смертю застрахованого внаслідок нещасного випадку здійснюється в розмірі 100% страхової суми.
При травмуванні застрахованої особи внаслідок нещасного випадку виплата проводиться у відсотковому відношенні відповідно до таблиці розмірів страхових виплат. Страхова виплата в розмірі 100%, відповідно зазначеній таблиці, проводиться у деяких випадках при ушкодженні нервової системи, спинного мозку, очей, органів травлення, яке призвело до тяжких наслідків, і при ампутації верхньої кінцівки чи кисті або всієї нижньої кінцівки.
Крім того, певний відсоток страхової суми виплачується при тимчасовій непрацездатності застрахованого. Під непрацездатністю розуміють неможливість продовжувати професійну діяльність або виконувати звичайні обов'язки впродовж певного періоду часу.

Індивідуальне та колективне добровільне страхування від

нещасних випадків

Головною метою добровільного страхування від нещасних випадків є відшкодування збитків, завданих життю і здоров'ю застрахованого внаслідок нещасного випадку, який не може бути відшкодовано за обов'язковими видами особистого страхування від нещасних випадків. Страхувальниками можуть бути як юридичні особи, так і дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування.
До страхових випадків відносяться: смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку, травмування застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. Кожна страхова компанія визначає свій перелік страхових подій. В одних він може бути більш широким, в інших навпаки - порівняно обмеженим.
Не можуть бути застраховані особи, визнані у встановленому порядку недієздатними, інваліди І та непрацюючі інваліди II групи, а також хворі на тяжкі нервові та психічні захворювання і СНІД. Існують і вікові обмеження
Правилами страхування також обумовлені випадки, не пов'язані зі страхуванням. Це, зокрема, стосується травмування застрахованого у зв'язку зі скоєнням ним дій, у яких слідчими органами або судом встановлені ознаки умисного злочину, або травмування застрахованого, причиною якого стали його дії, пов'язані з управлінням транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; травми або смерть, пов'язані з умисним заподіянням собі тілесних ушкоджень, та інші.
При страхуванні від нещасних випадків працівників страхувальника юридичної особи - може надаватися групова знижка обчисленого страхового платежу залежно від кількості застрахованих.
У разі страхування дітей віком до 16 років може застосовуватися спеціальний тариф. Якщо мова йде про страхування туристів і осіб, які їх супроводжують, а також спортсменів, договори можуть укладатися на термін до 1 року з відповідним коригуванням тарифу. Залежно від ступеня ризику застосовуються як підвищувальні, так і понижуючі коефіцієнти.
До кожного договору додається список осіб, які приймаються на страхування, із зазначенням розміру страхової суми для кожної особи. Список засвідчується підписом керівника і печаткою. Один примірник договору зберігається у страхувальника, другий - у страховика. За згодою між страховиком і страхувальником страховий поліс може видаватися кожному застрахованому.
На таких же умовах здійснюється добровільне страхування від нещасних випадків дітей шкільного віку та учнів спеціальних навчальних закладів і військовослужбовців.
Останнім часом широкого застосування набуло добровільне страхування громадян, які виїжджають за кордон, від нещасних випадків або на випадок раптового захворювання ("асистанс"), надання іншої допомоги.
Особливістю цього страхування є те, що укладені договори страхування можуть бути комплексними, діють за межами країни постійного проживання застрахованого або країни, громадянином якої він є.

Обов'язкове страхування пасажирів на транспорті
Обов'язкове страхування від нещасних випадків водія, пасажирів та кондукторів здійснюється на умовах, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 959 на випадок настання смерті, тимчасової або постійної непрацездатності водія та / або пасажирів транспортного засобу під час дорожньо-транспортної пригоди.
Відповідно до законодавства, страхування поширюється на пасажирів, які їдуть: залізничним видом транспорту, автомобільним, водним, морським, хоча тут є особливі застереження. Страхові внески встановлюються законом і входять у ціну квитка. Обсяг страхової відповідальності залежить від наслідків нещасних випадків, а страхова сума виплачується у зв'язку з втратою здоров'я або настанням смерті.
Страхова сума визначена в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що на даний час становить 8 500 гривень на кожну особу.
Страховий тариф залежить від кількості застрахованих осіб і знаходиться в межах до 1% страхової суми.
Страхове відшкодування виплачується:
- У разі загибелі або смерті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 100% на кожного пасажира;
- У разі встановлення групи інвалідності - від 50 до 100% страхової суми залежно від встановленої групи;
- У разі тимчасової непрацездатності - у розмірі 0,2% страхової суми, що на даний час становить 17 гривень за кожен день непрацездатності, але не більше 50% страхової суми.
Страхування починає діяти з моменту оголошення посадки в транспорт і закінчується моментом зупинки або виходу страхувальника в пункті кінцевого призначення за межами території станції (вокзалу, аеропорту тощо). Під час зупинки дію страхування припиняється і відновлюється під час повернення пасажира на станцію або на транспорт.

Література
1) Заруба О.Д. Страхова справа. Підручник. - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. - 321 с.
2) Лісовал В.П. Основи страхової справи: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 2003. - 60 с.
3) Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наука, ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-е, перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.
4) Словник страхових термінів. Під редакцією Коломіна Є.В., Шахова В.В. - М. 1991.
5) Страхова справа. Підручник під редакцією професора Рейтмана Л.І. - М., 1992.
6) Страхування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дісціпліні / Гаманкова О.О., Артюх О.О, С.В. Горянська та ін.; За заг. ред. Гаманкової О.О. - К.: КНЄУ, 2000. - 120 с.
7) Таркуцяк А.О. Страхування: питання І відповіді. Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. - 253 с.
8) Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування: Навч. посібник. - К.: МАУП, 1998. - 428 с.
9) Шепілова В.Г. Страхування: Тести і задачі / / Навчальний посібник. - Донецьк: Академія, 2002. - 80 с.
10) Цуканова В.Я. Страхування: Курс лекцій. - 2-е вид., Испр. і доп. - Х.: Видавничий дім «Інжек», 2003. - 128 с.
11) Азаренков Г.Ф. Регіональні чинників розвитку страхової діяльності в Україні. / / Фінанси України, № 7 -2005., С. 147.
12) Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України. / / Фінанси України, № 8 -2005., С. 140.
13) Внукова Н.М., Чернишов С.І., Сокіл С.В. Оцінка актівів страхових компаний. / / Фінанси України, № 4 -2002., С. 126.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
31.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Страхування від нещасних випадків на виробництві
Специфічні особливості страхування від нещасних випадків
Страхування на випадок смерті від нещасних випадків 2
Страхування на випадок смерті від нещасних випадків
Облік операцій зі страхування від нещасних випадків на виробництві
Добровільне страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків
Обов`язкове соціальне страхування від нещасних випадків
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
Добровільне страхування від нещасних випадків і захворювань в Республіці Білорусь
© Усі права захищені
написати до нас