Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи

Анотація
Автор досвіду: Гутник Олена Василівна, вчитель фізики ГУО ЗОШ № 196, 1969 року народження; вища кваліфікаційна категорія, присвоєна в 2008 році; м. Мінськ, вул. Руссіянова, д. 24, кв. 4; к. т. 260-86-92.
Педагогічний досвід «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи» представлений у формі брошури з інформаційно-методичними та мультимедійними додатками. Брошура містить опис досвіду і матеріали з педагогічної практики роботи викладача фізики з обдарованими учнями (моделі, презентації науково-дослідних робіт, відомості про досягнення і т.д.).
У даному педагогічному досвіді відбивається система практичної діяльності вчителя фізики за рішенням таких проблем розвитку дитячої обдарованості в школі як: створення умов для розкриття творчого потенціалу учня і його вчителя через роботу наукового товариства учнів, що включає науково-дослідницьку діяльність в системі вчитель-учень з підготовки олімпіад різного рівня.
В основі педагогічного досвіду закладені закономірності єдності навчання і виховання підростаючого покоління, принципи педагогічної доцільності, наступності у навчанні, особистісно-орієнтованого підходу, поєднання різноманітних форм і методів роботи, впливу педагогічних функцій на кінцевий результат.
Широкий діапазон даного досвіду, так як його можна використовувати у навчальній та позаурочній діяльності, а також у роботі з учнями різної вікової категорії. Неодноразово педагогічний досвід «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи» представлявся для ознайомлення учасникам міських, районних, шкільних навчально-методичних заходів з педагогічними та управлінськими кадрами, що проводяться на базі закладу. У квітні 2009 року цей досвід розглядався на занятті «Школи передового педагогічного досвіду» в нашій установі. У кожному разі досвід отримував схвалення і позитивні відгуки.
Матеріал, поданий у брошурі, адресований вчителям фізики та інших предметів для ознайомлення і практичного використання у вирішенні питань роботи з обдарованими дітьми.
Мета: вдосконалення цілісної системи виявлення, підтримки та розвитку обдарованих школярів у процесі навчання та позаурочної роботи з фізики, спрямованої на забезпечення їх самореалізації та подальшої участі в створенні сильної та процвітаючої Білорусі.
Завдання:
· Виявлення мотивованих і обдарованих дітей.
· Опанування методами і прийомами роботи з високо мотивованими дітьми, що допомагають саморозвитку учнів і виявляють динаміку їх розвитку.
· Створення для кожної дитини на всіх вікових етапах умови для розвитку його особистості і здібностей до саморозвитку.
· Формування умінь і навичок практичної індивідуальної та групової діяльності у конкретній роботі з обдарованими і високо мотивованими дітьми.
· Залучення учнів у науково-дослідницьку та аналітичну діяльність.
· Створення системи розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів через оптимальне використання можливостей своєї школи.
Актуальність і перспективність досвіду
Я часто задаю собі питання: «Що таке обдарованість? Рідкісний чи індивідуальний дар чи соціальна реальність? Як ставитися до обдарованих дітей? Чи потребують вони спеціального вивчення, підходу і розвитку? »І чим більше я працюю у своїй школі № 196, тим з більшою впевненістю я відповідаю на останнє запитання« Так ».
Мотивуючи свою діяльність на реалізацію цілей і завдань роботи з обдарованими дітьми, я переконалася, що вона не може бути епізодичною. Вона повинна скластися в безперервний педагогічний процес поетапного розвитку особистості: від навчання школярів - до підготовки випускників до професійного самовизначення і вступу у вищі та спеціальні навчальні заклади.
Обдарованість як і раніше залишається загадкою для більшості вчителів і багатьох батьків. Як учитель я розумію, що для широкої громадськості найбільш важливими проблемами є не стільки наукове підгрунтя обдарованості, скільки, насамперед їх реальні життєві прояви, способи виявлення, розвитку та соціальної реалізації. Моя робота з обдарованими дітьми сьогодні - це турбота про розвиток науки, культури і соціального життя нашого суспільства завтра, у чому полягає актуальність представленого досвіду.
Педагогічний досвід «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи» перспективний, оскільки в ньому згідно з «Державною програмою« Молоді таланти Білорусі »на 2006-2010 роки», затвердженої Указом Президента Республіки Білорусь А.Г. Лукашенко № 310 від 10.05.2006 р., відбивається ефективна практична педагогічна діяльність, спрямована на реалізацію заходів державної політики щодо підтримки талановитих дітей та молоді, а також представлений досвід має хороший потенціал для подальшого розвитку, вдосконалення, накопичення і трансляції.
Мій педагогічний досвід роботи з обдарованими дітьми має наступну логіко-смислову ланцюжок:
· Нормативно-правові засади роботи з обдарованими дітьми.
· Створення умов для успішного функціонування системи роботи з дитячою обдарованістю.
· Організаційна культура педагогічної діяльності.
· Використання в роботі з високомотивований дітьми системно-діяльнісного підходу на різних рівнях.
· Безперервна робота по підвищенню своєї професійної компетентності в питаннях освітньої діяльності з високомотивований учнями.
· Система заохочувальних заходів, для обдарованих дітей.
· Система збору та обробки інформації про обдарованих дітей.
· І т.д.
Робота з обдарованими дітьми визначається такими нормативно-правовими документами, що регламентують цю діяльність:
· Закон Республіки Білорусь «Про освіту»;
· Конвенція ООН «Про права дитини»;
· Програма розвитку загальної середньої освіти в Республіці Білорусь на 2007-2016 роки
· «Державна програма« Молоді таланти Білорусі »на 2006-2010 роки» та відповідні міська, районна, шкільна програми;
· І інші.
Пікассо казав: «Я не шукаю, я знаходжу».
З моєї точки зору саме в цьому криється головна риса творчо обдарованої особистості. Творчість - процес, заснований не тільки на природних задатках, а й на праці. Тому дуже важливо для розвитку особистості обдарованої дитини надати йому можливість реалізувати свій потенціал і допомогти йому в цьому має педагог, людина, яка знаходитися поряд, який навчить його творчо працювати і мислити.
Обдаровані особистості можна розділити на дві групи. Представники першої групи вважають, що є тільки один спосіб вирішення виниклої проблеми. Вони намагаються знайти його за допомогою вже наявних знань і логічного міркування. Всі зусилля концентруються на пошуку єдиного правильного рішення.
Інші, навпаки, починають шукати рішення з усіх можливих напрямках з тим, щоб розглянути якомога більше варіантів. «Віялоподібний» пошук, найчастіше приводить до оригінальних рішень, властивий дивергентному мислення, притаманного обдарованим дітям. У цій брошурі відбивається досвід педагогічної діяльності щодо створення умов для роботи саме з учнями, що мають такого роду мислення.

1. Опис сутності педагогічного досвіду, умови його використання
У моїй професійній діяльності мені дуже пощастило, останні роки я працюю з високомотивований, творчо обдарованими колегами та учнями. У діяльності щодо створення умов для розвитку дитячої обдарованості я в процесі своєї освітньої практики та з допомогою певних педагогічних досліджень виділила кілька головних напрямів роботи з обдарованими дітьми (див. малюнок 1).
Перші кроки до високовмотивована учневі, до відшукання іскри, яка горить у ньому, починається на уроці. Первісна моє завдання полягає в тому, щоб своєчасно виявити обдарованість, побачити в маленькому 12-річному дитині бажання творити, шукати, працювати над непізнаним для нього явищем.
Основна робота проводитиметься спільно з психологом школи, з класним керівником і звичайно дуже добре, коли нас підтримують у цьому і з нами співпрацюють батьки дітей. На початковому етапі педагог-психолог школи Хандогія Н.А. проводить діагностику учнів, рівня їх невербального інтелекту. Приклад. Я намагаюся обговорити результати діагностування з педагогами-психологами і звернути особливу увагу на дійсно виділяються хлопців. Іноді в моїй практиці дитина може не проявляти себе ні чим до початку вивчення фізики, а потім розкривається з дивовижною незвичайного боку, він не філолог, він не математик, він - фізик. До таким дітям необхідно застосовувати особистісно-орієнтований підхід. На уроках я їм пропоную особливі завдання, які не просто складніше, ніж у решти, а оригінальніше, актуальніше, ближче до життя. Для таких учнів я підбираю домашнє завдання різних видів. Ці хлопці беруть активну участь у проведенні декад з фізики. Кожен рік я проводжу урок «Фізика в простих дослідах» для учнів 6 класів. Дітям пропонується оцінити і описати різні пояснення експериментів. Іноді такі обговорення приймають характер справжніх творчих дискусій, помітно як різко змінюється робоча атмосфера на уроці, зацікавленими стають учні, навіть ті, хто раніше був байдужим до вивчення фізики.
Малюнок 1. Шлях до наукової діяльності
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Напрямок діяльності вчителя
Олімпіадний рух
Участь в НПК різного рівня
Створення мультимедійних проектів учнями для популяризації предмета

Факультативні
заняття
Різні етапи республіканської олімпіади
Наукове товариство учнів

1.1 Дослідницька робота
Науково-дослідною роботою з учнями я стала займатися п'ять років тому. При цьому перед собою я ставила такі завдання:
· Виявлення обдарованих дітей.
· Самореалізація дітей і вчителя.
· Залучення дітей до дослідницьку діяльність.
У моїй роботі за цей проміжок часу можна виділити кілька етапів.
1 етап - підготовчий, займає від 2 роки.
Спочатку я прагнула створити необхідну обстановку для забезпечення творчої роботи учнів 6-8 класів над цікавими експериментальними завданнями. На перший погляд - це простий етап, що дозволяє виявити і об'єднати в групу дітей, що займаються в факультативі «Юний дослідник». Спостереження показали, що ці школярі вміють:
· Вільно мислити;
· Мають дуже високу мотивацію;
· Гідну підготовку з предметів математика і фізика;
· Найголовніше - ці діти вміють бачити, спостерігати і помічати особливості навколишнього світу.
На цьому етапі я пропоную учням такі теми найпростіших експериментальних робіт і дослідів:
6 -7 клас
· Виміряти товщину тонких пластин алюмінію.
· Як можна визначити за допомогою ваг і смужки міліметрового паперу площа тіла неправильної форми.
· Як за допомогою важеля і смужки міліметрового паперу знайти приблизне значення щільності рідини.
· Дослідити, як змінюється сила тертя спокою від форми тіла, від роду речовини.
8 клас
· Провести серію експериментів, які доводять, що випаровування залежить від багатьох зовнішніх факторів. Розробити план дослідження.
· З'ясувати, як температура впливає на процес конденсації води.
· Дослідження опору провідника.
Цей етап не приносить дипломів і місць, але без його немає майбутньої науково-практичної діяльності. Всі хлопці, які в подальшому зайнялися реальними науковими проектами - Назаров Сергій, Луговський Михайло, Осипов Олексій - дуже активно працювали над цими питаннями в школі починаючи з 13 років.
2 етап - підготовка самостійних робіт для НВК
У міру залучення більш старших учнів 8-11 класів рівень розглянутих питань ставав більш серйозний, і народжуються питання і проблеми пов'язані з детальним осмисленням абсолютно невідомого і неописаний процесу - робота 2008/2009 н.р. стосувалася мало описаного явища, пов'язаного зі звуковим тиском.
У своїй діяльності ми дотримуємося такої схеми учнівської дослідницької роботи:
1. Введення
· Постановка проблеми (питання або протиріччя)
· Мета дослідження (для чого саме дослідження проводиться)
· Завдання дослідження (конкретні завдання, вирішення яких приводить до результату - цей етап можна замінити планом проведення роботи - по суті одне і теж, а написати план дитині куди як звичніше)
· Опис місця та термінів проведення
· Літературний огляд (показує наскільки автор обізнаний у даному питанні).
2. Основна частина
· Власне матеріали дослідження. Необхідно також опис методики збору та обробки інформації, експертних методів і т.д.
· Кількісний та якісний аналіз отриманих результатів. Розробка запропонованих методик.
3. Висновок
· Висновки, на підставі проведеного дослідження. Можливе продовження дослідження і практичне застосування отриманих результатів.
У моїй педагогічній практиці були випадки, коли ініціаторами пошуку, осмислення і розв'язання науково-дослідної проблеми ставали самі учні, які побачили завдання або протиріччя, і для них дуже актуально знайти реальну допомогу та пораду з боку вчителя чи наукового керівника для їх реалізації. Учні, навіть найбільш обдаровані, не завжди можуть вирішити питання математичного опису. Спостереження показали, що в старших класах дуже часто діти мають високу мотивацію, вміють бачити проблеми, але не вміють описати їх рішення з точки зору математики та фізики.
Виходячи з вище викладеного, мною зроблено висновок про те, що розробка фізичної і математичної моделі для опису і пояснення реального процесу дослідження основна проблема школярів, учасників НПК будь-якого рівня.
Моя вам порада допоможіть своєму учневі обробити матеріал і надати доступну форму його викладу, широко використовуючи для цього довідкові та теоретичні матеріали. Це допоможе зберегти ваше гідне співробітництво, як учень - вчитель. Для прикладу зверніться до додатків.
Для досягнення високої результативності роботи з обдарованими дітьми необхідно створити достатні умови. З одного боку, я як вчитель, який працює з видатними дітьми, постійно бачу необхідність підвищення свій професійної компетенції через курси, семінари та самоосвіта. З іншого боку необхідно наявність відповідної сучасної матеріальної бази школи, використання інформаційного середовища навчального закладу. У нас в розпорядженні є цифровий мікроскоп, лабораторія «Архімед» (NOVA 5000), можливість використання мережевої роботи в кабінетах інформатики, але дуже часто цього буває недостатньо.
Практична частина науково-дослідної діяльності сприяє розвитку технічної творчості учнів та їх кмітливості. Готує учнів дійсно до реальної наукової діяльності, формує в учня здатність планувати, описувати, оцінювати, обробляти отримані результати в науковому експерименті. Особливо вразило пристрій створене Гороховим Глібом для рівномірності розкручування нитки гіроскопа, просто і геніально ...
За п'ять років роботи ми пройшли шлях від шкільних реферативних конференцій 2000-2003 рр.. до участі та отримання дипломів на НПК районного та міського рівня.
Разом зі своїми учнями ми торкнулися наступних теми дослідження:
2008-2009 - Звук. Звуковий тиск. (1 місце на районній НПК; диплом лауреата на міській конференції, участь в екологічному проекті) Автори Горохів Гліб, Гутник Павло 9 клас
Тези.
У цій роботі розглядаються особливості поширення звукових коливань у різних середовищах, на різних резонуючих поверхнях.
Мета даної роботи була вивчити поведінку звукових коливань різної частоти, отримати ультразвук і інфразвук різних характеристик, шляхом аналізу графіків коливань і розрахункових графічних залежностей запропонувати методику оцінки звукового тиску і щільності середовища.
У своїй роботі учні виконали серію наступних експериментів:
1. Дослідження залежності поширення звуку в різних речовинах.
2. Дослідження явища резонансу на прикладі пластикового та скляного стакана з водою
3. Дослідження биття в протяжному резонаторі.
4. Одержання графічного відображення луни в трубі при звуковому впливі.
5. Розрахунок динамічних характеристик для оцінки звукового тиску твердих і газоподібних речовин. Створення графічних залежностей.

Наприклад, це графік відображає резонанс водної поверхні. Отримано з допомогою лабораторії «Архімед». (Див. Додатки)
Як підсумок роботи були запропоновані графіки залежності звукового тиску від щільності і від модуля пружності Юнга речовин, від температури середовища. Досліджували і спробували пояснити деякі звукові явища.
На основі цих залежностей запропоновано оцінний метод визначення щільності середовища і її екологічного забруднення.
2007-2008 - Дослідження поведінка гіроскопів різних характеристик. (2 місце на районній НПК, участь у міській конференції) Автори Горохів Гліб, Гутник Павло 9 клас
Тези.
У цій роботі розглядаються закономірності, які виникають при русі гіроскопів.
Мета даної роботи отримати залежність тривалості обертання гіроскопів від зовнішніх умов. У роботі змінювалися маса гіроскопів, висота ніжки гіроскопа, напруги початкового розкручування об'єкта, кут і матеріал поверхні. На підставі поведених вимірювань були побудовані графіки залежності і проаналізовано графічні результати, запропоновані формули, яка відображає зв'язок між параметрами гіроскопа і його тривалістю обертання. Нами планувалися експерименти наступної практичної спрямованості:
1. Приблизна оцінка ступеня обробки і величини коефіцієнта тертя ковзання поверхні по графічним залежностям.
2. Оцінки набольшей стійкості гіроскопа для використання його для стабілізації рухомого об'єкта.
3. Використання властивості гіроскопа накопичувати енергію для збільшення ККД транспортних засобів.
Як підсумок роботи, використовуючи отримані залежності для різних гіроскопів, запропоновані методи застосування цих зв'язків в практичних цілях. Наприклад, хлопці в процесі роботи, знаючи час обертання гіроскопа на певному типі поверхні, використовуючи графік залежності, часу від коефіцієнта тертя ковзання, визначали тип поверхні і його ступінь обробки і склали найпростіші таблиці.
2006-2007 - Дослідження властивостей фоторезисторів (2 місце на районній НПК, диплом лауреата на міській конференції). Автори - Назаров Сергій, Осипов Олексій-11 клас. (Див. Додатки) У результаті розробки запропонований спосіб обчислення фокусу збиральної лінзи за допомогою фоторезистора.
2005-2006 - Дослідження провідності рідини при різних температурах (3 місце на районній НПК.) Автор - Свірський Сергій -9 клас.

1.2 Наукове товариство учнів
У результаті багаторічної роботи з розвитку дитячої обдарованості у мене з'явилася ідея об'єднати творчих вчителів для спільного втілення в життя ідей з підготовки НПК і олімпіадного руху.
Для цієї мети в 2008-2009 навчальному році в нашій школі було створено наукове товариство учнів НОУ ГУО ЗОШ № 196 «ЕВРИКА».
У нашій школі НОУ - це як мінімум добровільна організація, а крім простого бажання, ще й потрібна наявність певних сформованих навчальних навичок учнів і навичок керівництва дослідницькою діяльністю у вчителів. Однак я вважаю, що бажання це теж багато. Дитина не вміє, але дуже Прагнучий навчитися зможе досягти своєї мети. На першому етапі загальна кількість учнів в наших предметних секціях було не велике близько 30 осіб з усіх предметів. Причому, деякі беруть участь одночасно у кількох секціях в силу своєї творчої різноплановості.
Як показав досвід нашої школи найбільшим завданням у перші роки створення НОУ - це втримати інтерес учнів, дати можливість дітям повірити у свої сили і спалахнути особливим азартом участі в різних конкурсних та дослідницьких програмах.
З моєї точки зору, інша не про незначну завдання - це популяризація різноманітних інтелектуальних програм серед дітей та вчителів і створення ситуації успіху. Про всі участіях і результати учнів і вчителів дуже важливо голосно заявляти, підкреслювати значимість їхньої роботи. Необхідні стенди «Сузір'я школи», змінні плакати-оголошення, листівки про наших учнів. В окремих класах виставлені в рамках дипломи учнів, що теж додає їм впевненості та гордості. Будь-який успіх, підтриманий і схвалений, оточуючими окрилює дітей, та інші прагнуть до цього долучитися.
Крім того, учні молодших класів та учні 5-7 класів протягом року зазвичай з різних предметів виконують невеликі проекти, тим самим опановуючи навичками дослідницької діяльності і беруть участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Головна заслуга в тому, що ті, хто прийшов в НОУ «ЕВРИКА» - залишилися, відчути увагу до себе і повіривши в себе.
1.3 Підготовка олімпіад з фізики
Важливим аспектом у моїй діяльності з обдарованими учнями є організація та підготовка олімпіад з фізики. Основна частина цієї роботи проводиться на факультативних заняттях за програмою факультативу «Рішення задач підвищеної складності» (автор-упорядник - Слободянюк Анатолій Іванович, завідувач кафедри методики викладання фізики та інформатики БДУ, кандидат фізико-математичних наук). На факультативних заняттях я допомагаю хлопцям досягти математичного рівня, необхідного для вирішення завдань на всіх етапах республіканської олімпіади.
На заняттях факультативів я використовую різноманітні форми роботи з різних тем:
· Відпрацювання теорії при вирішенні нестандартних завдань та завдань олімпіадного рівня на лекційних заняттях;
· Розгляд нових методів вирішення завдань, робота в творчих групах з особистої ініціативи;
· Проведення мініолімпіад, експериментальних пошукових робіт, практикумів, семінарів і т.д.
Відповідно до програми факультативних занять я вивчаю зі школярами такі складні і цікаві питання як:
· Теорема Гауса,
· Метод відображень в електростатики,
· Рух в схрещених полях,
· Метод вузлових потенціалів і правила Кірхгофа,
· Метод векторних діаграм для змінного струму і т.д.
У процесі підготовки проводиться система мініолімпіад з предмета. Ця форма пошукової роботи над невеликим обсягом завдань, працюють за бажанням кілька груп або індивідуально. Особливий інтерес у хлопців на факультативних заняттях викликають експериментальні завдання практичною реалізацією.
Наприклад, в цьому році такими завданнями стали роботи з розрахунками шунтів і додаткових опорів, оцінки щільності і т.д.
Разом з хлопцями брали участь у трьох інтернет проектах з фізики.
1.4 Позакласна робота. З досвіду роботи в таборі «Еврика»
Останні шість років у нашій школі організовується табір для обдарованих дітей «Еврика». У перший рік свого створення це була шкільна організація, а починаючи з 2003 року - це профільний районний табір.
Основний склад хлопців - це учні 9-10 схильні до навчання фізики і математики, хімії та біології, філології.
У таборі формуються три групи дітей, які з задоволенням вивчають математику і фізику, хіміки і біологи, гуманітарії. Для кожної групи створюється розклад на всю зміну роботи.
Основне завдання, яка при цьому ставиться перед дітьми і викладачами, - це розширити знання з предмету, усунути недоробки, які виникли у хлопців протягом року і, найголовніше, виявляючи найбільш здібних обдарованих хлопців, створити для них можливість занять за індивідуальним планом.
При роботі в таборі з фізики я основну частину часу приділяю роботі за темами «Електродинаміка», «Закони збереження», «Магнетизм» і головне комбінація тем.
Необхідність більш детального розгляду цих тем пояснюється рядом причин: теми дуже різнопланові, потребують дуже багатогранного підходу у вирішенні і осмисленні питань - це і енергетичний і динамічний підхід, і використання декількох законів збереження одночасно і абсолютно новий підхід - векторне поле. До кінця року у хлопців формується більш усвідомлений підхід до сприйняття цих зовсім не простих тем.
Форми роботи, які я використовую в таборі, близькі за формами факультативних занять, але природно літо - це більше свободи.
Одним з найголовніших результатів роботи в таборі, я вважаю, соціалізація дітей.
Заняття в таборі чергуються з походами в ліс, в басейн, екскурсії. Це екскурсії на реальні виробництва - похід на кіностудію, на хлібозавод, на поліграфкомбінат і т.д. Діти реально бачать процеси створення і їм це дійсно цікаво, тому що формує в них знання про природу речей і процесів.
Діти, що мають схильність до точних наук, не завжди легко спілкуються і знаходять собі друзів і однодумців, з якими їм легко і просто ділитися своїми думками і планами. Табір дозволяє розширити спілкування дітей, відводить їх від комп'ютера і телевізора до реальних одноліткам. Для обдарованих дітей це теж важливо. Ця зміна дозволяє нам не тільки виявити найбільш обдарованих дітей, а й вчить їх знаходити своє місце в житті.


2. Результативність

Самий головним результат своєї роботи з дітьми в рамках НОУ і олімпіадного руху я вважаю те, що учні знаходять своє місце в житті. Вони дуже успішно здають вступні випробування, тобто централізоване тестування, що дозволяє їм вступити на спеціальності фізичного і математичного профілю, тобто пов'язувати своє життя з реальними питаннями дослідження і розвитку науки, (див. Додатки)

Представлений досвід охоплює роботу з учнями 6-11 класів. Він результативним: мої учні мають високі показники навченості. Учні випускного11 * «А» класу по закінченні школи у 2008/2009 навчальному році всі надійшли до державних ВНЗ, успішно здали фізику (21 осіб з 26 учнів, із середнім балом по ЦТ 64.), Времейчік Денис отримав на централізоване тестування 2008 року по фізики максимальний бал 100. Багато хто з моїх хлопців пов'язали своє подальше навчання з дослідницькою діяльністю з точних наук. Вище викладене підтверджує, що результати здійснюваної мною навчально-виховної діяльності стабільні і мають стійкий розвиваючий характер.
Представлений педагогічний досвід «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи» гідний вивчення і поширення серед учителів різних предметів.
Результативність досвіду (див. додаються аналітичні матеріали) свідчить про можливість застосування його і розповсюдження для підвищення ефективності роботи з обдарованими дітьми.
8. Трудомісткість досвіду.
Трудомісткість досвіду оптимальна. Інтелектуальні затрати педагогів і школярів будуть виправдані і результативні за умови розуміння і правильного визначення стратегічних цілей і завдань навчальної та позакласної роботи.
9. Доступність досвіду.
Педагогічний досвід за темою «Створення умов для розвитку дитячої обдарованості в освітньому просторі школи» ефективний, доступний і може бути використаний в інших освітніх закладах.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Стаття
58.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика діагностики дитячої обдарованості для батьків
Створення педагогічних умов у сім`ї для розвитку творчих здібностей дітей в музичній
Проблема дитячої обдарованості
Поняття дитячої обдарованості
Дослідження дитячої обдарованості за Лосєву
Створення нормативно-правової бази для Інтернет-класу в освітньому закладі
Роль і місце психолога в освітньому просторі
Соціально-психологічна підтримка учнів в освітньому просторі
Створення умов для біотехнологічного виробництва лікарських
© Усі права захищені
написати до нас