Створення туристської фірми Азур

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СОЧИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ І КУРОРТНОГО СПРАВИ
Контрольна робота
Дисципліна: Інновації в СКС і Т.
Тема: Бізнес план створення туристичної фірми «Азур».
Роботу виконав:
студент 6 курсу
спец. 100103
група 02-ЗСТТ-5
Абьян В.І.
Перевірив викладач:
Козлов В.В.
Туапсе
2007

План
1. Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
2. Стан галузі та перспективи її розвитку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. 4
2.1. Основні проблеми розвитку туризму в Росії ... ... ... ... ... ... ... 4
2.2. Сучасний стан внутрішнього туризму ... ... ... ... ... ... ... ... 5
2.3 Історія бізнесу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .8
3. Опис цілей і основні завдання, які вирішуються в бізнес-плані ... ... ... ... ... 9
4. Характеристика видів діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
5. Організаційно-правова форма підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
6. Оцінка ринків збуту. Конкуренція та конкурентні переваги ... ... .11
7. План маркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 12
8. Виробничий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
9. Організаційна структура підприємства ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
10. План технічного оснащення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
11. План по праці і заробітній платі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 19
12. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
13. Потенційні ризики та проблеми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
14. Ефективність бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........... 25

1. Резюме.
Найменування підприємства: повне товариство, туристичне агентство «Азур».
Адреса: Краснодарський край г.Туапсе, вулиця Микільська, буд.22, стор.2, офіс 5.
Сфера бізнесу: турагентська діяльність.
Ким розроблено бізнес-план: Абьян В.І.
Термін початку діяльності підприємства: 1 квітня 2008 року.
Бізнес-план розрахований на 1 рік функціонування підприємства. Після закінчення цього терміну можна продовжити діяльність підприємства, якщо будуть досягнуті поставлені цілі і завдання.
Планується створити туристичне агентство, повне товариство «Азур» в туристській сфері діяльності - внутрішній туризм. Рішення про створення туристичного агентства «Азур», прийняте зборами засновників від 13.05.2007 р. Бізнес-план розрахований на 1 рік функціонування підприємства. Початок роботи планується розпочати вже з 01.04.2007 р., а роботу з клієнтами з 20.04.2007р. Ліцензія на ведення турагентської діяльності оформлена.
Туристична фірма «Азур» буде займається внутрішнім туризмом і надавати туристичне та екскурсійне обслуговування в Туапсе і по Росії, як іноземним, так і нашим туристам. Основний упор буде робитися на роботу з іноземними туристами з англомовних країн. Фірма приділяє особливу увагу тому, щоб дати можливість своїм клієнтам познайомиться з реальним життям в Росії. «Азур» - сімейне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Управління фірмою буде здійснюватися її власником. Залучення позикових коштів не планується, так як власники компанії володіють достатніми коштами для відкриття своєї справи.
Статутний капітал підприємства дорівнює 1 456 000 рублів.
Точка беззбитковості проекту дорівнює - 862 992 рублів. А запас фінансової міцності на рівні 98%.
Рівень рентабельності 136%.
Дохід від проекту 529 742 руб.
Індекс рентабельності 1.4.
Виробничий важіль 1 раз, при зміні виручки на 1% прибуток підприємства зросте у 1 раз.
Термін окупності проекту - 8 місяців.
Чистий приведений дохід - 365 781 руб.

2. Стан галузі та перспективи її розвитку.
2.1. Основні проблеми розвитку туризму в Росії.

Росія, володіючи колосальним туристським потенціалом, займає дуже скромне місце на світовому ринку туристичних послуг. На її частку припадає 1,5% світового туристського потоку. Існуюча матеріальна база туризму більш ніж на 80% потребує реконструкції. Не створені умови, що стимулюють приплив в галузь приватних інвестицій, в тому числі з-за кордону. Відсутня система наукового та рекламно-інформаційного забезпечення просування національного турпродукту на внутрішньому та зовнішньому ринках, в той час як одним з найбільш ефективних засобів інтеграції російського туризму в умовах ринкових відносин може стати сама інформатизація.
Таке положення багато в чому пояснюється зміною геополітичної ситуації, розпадом господарських зв'язків, падінням виробництва, інфляцією і як підсумок - зниженням рівня життя і різким посиленням диференціації доходів населення, що викликало скорочення внутрішнього туризму. Не сприяють зростанню туризму існування «гарячих» точок і криміногенна ситуація в ряді регіонів країни.
Недостатньо ефективна система державного регулювання туризму відкриває можливості для недобросовісної конкуренції, порушення прав споживачів туристичних послуг; слабо стимулює розвиток іноземного та внутрішнього туризму; створює можливості для криміналізації туристського бізнесу, експансії іноземних фірм на вітчизняному туристичному ринку.
Інвестиції у вітчизняний туризм носять лише тактичний характер і утруднені в силу не гарантованості повернення коштів і отримання прибутку, відсутність планового характеру діяльності та можливості здійснювати довгострокову інвестиційну стратегію.
Ситуація з соціальним туризмом в РФ залишає бажати кращого. Причина далеко не в тому, що погіршився в цілому соціально-економічне становище, а головним чином - у прорахунках відповідного відомства федеральної виконавчої влади і в прогалинах законодавства. Можна стверджувати, що найбільш небезпечним для російського туризму може стати відставання в забезпеченні інформацією процесів стратегічного планування та інформаційно-психологічної орієнтації громадської думки. Вітчизняні розробники туристських інформаційних систем і комплексів повністю орієнтуються на зарубіжні системи відбору та інтеграції туристської інформації. Практично повністю відсутній розвиток вітчизняних систем отримання інформації про поточний стан російського туристського продукту і сфери обслуговування.
Кількість іноземців, охочих подивитися російські краси, збільшується, проте, їх попит повною мірою задовольнити поки неможливо. Росія для багатьох з них як і раніше залишається закритою країною. Проте експерти Всесвітньої туристської організації (СОТ) не виключають, що при правильній організації роботи індустрії туризму вже до 2020 р. Росія може піднятися на 5 місце, пропустивши вперед лише Францію, Іспанію, Великобританію та Італію. Нещодавно Росія стала членом Виконавчої ради СОТ. А це, на думку експертів, означає, що туризм у нас на підйомі.
2.2. Сучасний стан внутрішнього туризму.
Культура виробництва. Внутрішній туризм в Росії по відношенню до світового туризму знаходиться в кризовому стані. На початку 1990-х років відбувся різкий спад попиту на тури по Росії. Це призвело до простоювання більшості туристських об'єктів. В умовах зниження рівня життя, постійного зростання цін на путівки і скорочення дотації на них сталося розподіл російських громадян на 2 групи:
• більшість російських громадян виявилося не в змозі оплачувати туристські витрати, задовольняючись поїздками на дачні ділянки;
• інша частина населення (із середнім достатком), яка зберегла свою платоспроможність, переорієнтувалася на відпочинок за кордоном, який обходиться дешевше, ніж подорож по нашій країні.
Для пожвавлення внутрішнього туризму та підвищення його внеску в національну економіку потрібно докласти чимало зусиль, і перш за все з подолання фактора, який самим негативним чином позначається на конкурентних позиціях внутрішнього і в'їзного туризму - це низька «культура виробництва» різних послуг, які складають турпродукт, і як наслідок її - низький рівень якості туристичного продукту, невідповідний європейському рівню.
У розвинених європейських країнах підвищення якості розцінюється як вирішальна умова подальшого підвищення економічного зростання, ефективності виробничих процесів і продуктивності праці, забезпечення конкурентоспроможності на світових і внутрішніх ринках, у зв'язку з чим відбувається переоцінка ролі і місця фактора якості виробленого продукту в стратегії турфірм і в розвитку економіки країни в цілому. Проблема забезпечення якості в розвинених країнах розглядається як проблема загальнонаціонального характеру. Там ведеться велика аналітична, дослідницька, освітня, виховна робота силами громадськості і державними організаціями.
Звідки така увага до питань якості не випадково, воно закономірно для сучасного етапу постіндустріального розвитку, в умовах науково-технічного прогресу і гострої конкурентної боротьби.
Вітчизняна індустрія туризму не повною мірою сприйняла значення проблеми якості, яка повинна пронизувати діяльність всіх туристських підприємств і кожного члена їхнього колективу - від першого керівника організації і до самого останнього некваліфікованого співробітника, так як саме все вони вирішують цю проблему.
Інвестування. Останні роки тільки й говорили, що ось-ось в туризм підуть зарубіжні інвестиції і почнеться його бурхливий розвиток. Ці оптимістичні проекти грунтувалися на тому, що в усьому світі туризм - одна з найбільш динамічно розвиваються і інвестиційно-привабливих галузей.
У регіонах, де ідею розвитку туризму сприйняли з ентузіазмом, взялися за розробку інвестиційних проектів. Зараз їх усіма можливими способами і на всіх рівнях представляють потенційним інвесторам. Але до реалізації проектів справа доходить дуже рідко. Очевидно, що на великі інвестиції туризму розраховувати не варто. Зарубіжні інвестори взагалі уникають вкладати кошти в російську економіку, оскільки інвестиційна привабливість Росії невисока.
Великим російським інвесторам туризм також поки нецікавий. Вони вважають за краще вкладати кошти в проекти, що приносять прибуток (наприклад, у великих містах це зведення елітного житла; поки ринок його не буде насичений, про появу готелів туристичного класу можна забути).
Ще одна причина, яка стримує інвестиції в туристичну інфраструктуру, - це відсутність достовірної інформації про стан галузі (про обсяг ринку та динаміку його розвитку). Є й інша проблема, яка відбиває бажання вкладати кошти в розвиток туріндустрії, - це стосунки з районною владою.
На сьогоднішній день в туризм роблять вкладення головним чином держава і дрібні, середні місцеві підприємці. Держава це робить тому, що цього вимагає статус туризму як пріоритетної галузі економіки; дрібні і середні підприємці фактично вкладають кошти в інфраструктуру туризму, у свій бізнес. А офіційні інвестиційні проекти залишаються нереалізованими.
Причина очевидна - відсутня інвестиційна стратегія. Основні види туризму, на які повинна зробити ставку Росія, - пізнавальний і екологічний. Це означає, що у великих турцентрах повинні будуватися готелі 3 *, а в регіонах, куди туристи їдуть заради спілкування з природою, - мережі малих готелів.
Проблема оздоровлення населення. Раніше туризм мав дві потужні підгалузі - санаторно-курортне лікування та екскурсійну діяльність. Безумовно, вони були взаємопов'язані і являли собою повний комплекс туристичного обслуговування. Але на початку 1990-х років колишня система внутрішнього туризму стала недієздатною. Економіка туризму зазнала нові якісні зміни. В умовах ринку внутрішній туризм формується фактично заново. Цей процес супроводжується відомими явищами - переділом власності, скороченням державного сектора, тиском на соціальну сферу. Виявляються й інші закономірні тенденції внутрішнього характеру.
У 2001 р. потенціал бази розміщення російських курортів був практично вичерпаний - завантаження у високий сезон курортних готелів, різного роду здравниць і баз відпочинку досягла піку, внаслідок чого в лікувально-оздоровчий туризм повернулася проблема дефіциту. Зараз потребу населення країни в санаторно-курортному обслуговуванні, як показують наукові дослідження, в 2-3 рази вище встановлених в недалекому минулому нормативів.
Інша проблема - неотлаженность ринкового механізму реалізації лікувальних і оздоровчих турів, нестиковка двох взаємопов'язаних частин турбізнесу - виробників і продавців турпослуг. Оптимальна модель економічної діяльності санаторно-курортного підприємства сьогодні виглядає таким чином: санаторій повинен мати готельну ліцензію, договори з турфірмами, забезпечують екскурсійне обслуговування, плюс договору з туроператорами і турагентами. Звичайно, це не виключає контакту з прямими клієнтами, але великий бізнес працює за оптовою схемою.
Є й проблемний момент соціального плану: порушений баланс між комерційним та соціальним туризмом у сфері відпочинку та оздоровлення. В даний час санаторно-курортні путівки реалізуються на комерційній основі, оплачуються з бюджету (оздоровниці президентської адміністрації, силових відомств) та фондами соціального страхування (ФСС). У наступному році вперше в бюджеті ФСС не буде рядка «санаторно-курортне лікування». Залишені лише невеликі кошти за цією статтею видатків, які визначені для лікування потерпілих на виробництві. Як наслідок, в першу чергу постраждають:
- Громадяни з категорії недостатньо захищених у соціальному плані;
- Оздоровниці через зменшення завантаження і припливу грошових надходжень, необхідних для реконструкції та інновацій;
- Містоутворюючі курортні центри, які отримали в останні кілька років можливість інтенсивного розвитку.
Лікування та оздоровлення громадян з обмеженими можливостями, ветеранів війни та праці через засоби соціальної підтримки вже практично відсутні. Комерційний туризм, природно, не може компенсувати те, що недоотримає санаторно-курортний комплекс.
При аналізі російського туризму в цілому стає очевидним, що: не змінюється організація не зможе відповідати змін зовнішнього середовища. Точніше - на ринку може процвітати тільки фірма, що змінюється динамічно; для того щоб запрошувати в Росію великих інвесторів, потрібно як мінімум показати їм можливості галузі. Без точної статистики, знання структури ринку і плану його розвитку зробити це неможливо; екскурсійні поїздки, пізнавальний туризм в даний час відійшли на другий план. Набагато більша активність спостерігається у сфері лікувального туризму, а пізнавальний туризм став доповненням до різних видів відпочинку, оздоровлення та лікування.
Не виключено, що надалі російський внутрішній туристичний ринок отримає необхідний імпульс і займе рівноцінні позиції на світовому ринку турпослуг. Сьогодні про це можна говорити лише в перспективі.
2.3. Історія бізнесу.
«Азур» планує розпочати свою роботу з 1 квітня 2007 року. Але перед тим, як приступити до роботи потрібно пройти безліч етапів. До таких належать наступні.
1. Перші збори засновників. Для того. Щоб створити підприємства обумовлюються умови співпраці, готуються установчі документи і оголошується статут. Документи розробляються, друкуються, підписуються сторонами, які беруть участь у перших зборах. Ці документи повинні бути у двох примірниках. Створюється такий документ, як Протокол № 1 «Про створення юридичної особи» (дійсний протягом 30 днів).
Реєстрація юридичної особи.
2. Потрібно вибрати банк, в якому будуть зберігатися гроші і укласти з ним договір, відкрити тимчасовий рахунок, куди потрібно перерахувати 50% оголошеного статутного фонду.
3. Укладається договір оренди на приміщення, де реально буде здійснюватися діяльність юридичної особи, або реальне місце юридичної особи.
4. Стати на облік в Податкову. Протягом 5-7 днів вас повинні зареєструвати.
5. Протягом 10 днів необхідно стати на облік у всі позабюджетні фонди: пенсійний. Медичний, регіональний, територіальний, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, Росстат.
6. З усіма довідками необхідно прийти в банк і перевести рахунок з тимчасового в звичайний поточний розрахунковий рахунок. Саме з цього моменту підприємство може вести господарську діяльність.
7. З довідкою про дозвіл на ведення господарської діяльності потрібно виготовити печатку та нотаріально її завірити.
Для реєстрації юридичної особи необхідно сплатити державне мито у розмірі 2000 рублів, також необхідно виготовити печатку (350-500 рублів). За умови, що статут і установчий договір будуть завірені у нотаріуса (1000 руб.).
Коли пройшли реєстрацію, то необхідно отримати ліцензію на діяльність. Як нам відомо туристська діяльність підлягає обов'язковій реєстрації. Ліцензування тепер здійснюється Департаментом туризму Мінекономрозвитку Росії.
Для отримання ліцензії на турагентську діяльність потрібна наявність у турагента не менше 20% працівників (за штатним розкладом), які мають вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту в галузі туризму або стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років. Керівник турагентства повинен мати вищу, середню спеціальну чи додаткову освіту, а стаж його роботи в галузі туризму повинен складати не менше 3 років. Ліцензія видається на 5 років. Для її отримання ліцензії необхідно сплатити 1300 рублів, тому що сума платежу за розгляд однієї заяви становить 300 рублів, за видачу одного бланка ліцензії - 1.000 рублів. Оплата 1.000 рублів проводиться після отримання здобувачем офіційного листа з позитивним рішенням про видачу ліцензії.
Документи, необхідні для подання до Департамент туризму Міністерство Економічного розвитку РФ представлені в Додатку № 1.
І, нарешті, заключним моментом є отримання сертифіката відповідності.
Таким чином витрати на реєстрацію підприємства складаються наступним чином: державне мито 2000 руб. + Печатка 500 руб. + Установчий договір. Завірений у нотаріуса 1000 руб. + Ліцензія на 5 років 1300 руб. = 4800 руб.
Витрати на організацію підприємства складуть: 4800 руб.
І ось тепер ви можете почати діяльність підприємства!
А тепер перейдемо до описів цілей і завдань, які стоять перед підприємством.

3. Опис цілей і основні завдання, які вирішуються в бізнес-плані.
Аналіз потенційного ринку показує незадоволеність попиту на обслуговування індивідуальних туристів і невеликих груп, особливо на обслуговування, спрямоване на виконання конкретних побажань клієнтів.
Індивідуальний туризм не вимагає істотних початкових капіталовкладень, і власники підприємства використовують в якості початкового капіталу свої особисті кошти.
Створити туристичне агентство, основними цілями якого будуть:
1. Високий обсяг продажів.
2. Збільшення частки фірми на сформованих ринках на певний товар.
3. Освоєння нових ринків.
4. Завоювати хорошу репутацію та імідж у споживачів.
5. Створення унікальних туристичних продуктів.
Можливі інші цілі:
1. Збільшення росту чистого доходу.
2. Підвищення якості продукції, що випускається.
3. Збільшення частки сервісних і супутніх послуг.
4. Аналіз стимулювання збуту;
5. Розробка і вибір стратегії турфірми з просування турпродукту «Азур» на ринок Росії;
6. Розробка формалізованої процедури просування турпродукту;
7. Незабаром побудова мережної моделі як основи просування турпродукту.
При розробці та впровадженні нових товарів цілями будуть:
1. Освоєння нових видів продукції.
2. Збільшення обсягу випуску цієї продукції.
3. Проникнення на ринок і витіснення старої продукції.
Позначивши цілі діяльності компанії, необхідно охарактеризувати види діяльності.

4. Характеристика видів діяльності.
На початковому етапі свого розвитку фірма «Азур» представляє собою невелику туристичну компанію, що займається прийомом іноземних туристів в Туапсе і обслуговуванням наших туристів і надання їм тих же самих послуг. Фірма «Азур» надає туристичні та екскурсійні послуги і показує своїм клієнтам російську дійсність і місця російської глибинки. Туристи проводять свою відпустку у висококласних готелях. Досвідчені гіди проводять екскурсії по основних історико-архітектурних пам'яток і туристичними маршрутами Краснодарського краю. «Азур» пропонує індивідуальні екскурсії, складені за темами, замовленим клієнтом, а також гарантує високоякісне транспортне обслуговування та організацію харчування.
Передбачаються наступні напрямки діяльності фірми:
Особливо прийом іноземних туристів тут і екскурсійне обслуговування.
Молодіжний туризм.
Сімейний туризм.
Пізнавальний туризм.
Індивідуальний туризм і також екскурсійне обслуговування туристів, за індивідуальними програмами і заздалегідь запланованим.
Таким чином послуги «Азур» розраховані широке коло споживачів.
Звичайний тур включає в себе екскурсії по старовинних палацах і соборам, що є надбанням російської історії і представляє безперечний інтерес. Проте досвід показує, що більшість туристів цікавиться також сучасним життям російських людей («реальної Росією») - життям російської сім'ї, роботою і зарплатою, магазинами і цінами, проблемами з житлом, системою освіти, медичного обслуговування і т.д., - про які туристам розповідають і, які туристи бачать на власні очі в будинках російських людей, як у містах, так і в селах, в школах, магазинах, на ринках і т.д.
Така різноманітність пропонованої інформації фактично дає новий вид обслуговування більш високої якості, є родзинкою компанії і дозволяє сподіватися на успіх підприємства. Цей підхід вже практикувався власниками фірми і постійно давав позитивний результат в задоволенні потреби клієнтів у цікавій для них інформації. Пропонується створити нову туристичну фірму, яка буде займатися внутрішнім туризмом і екскурсійною діяльністю, особливо спеціалізується на обслуговуванні іноземних туристів, і росіян теж.
Реалізація путівок буде здійснюватися по одному напрямку:
Продаж путівок інших турфірм, коли фірма є турагентом (при цьому необхідно провести маркетингове дослідження, вибрати туроператора, в репутації якого ми повинні бути впевнені, та організувати рекламну кампанію).

5. Організаційно-правова форма підприємства.
Не можна не врахувати правові аспекти діяльності підприємства.
Фірма «Азур» функціонує як повне товариство. Порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється § 2 гл. 4 ЦК РФ (ст. ст. 66 - 86). Засновники повного товариства, по-перше, здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і, по-друге, несуть відповідальність за його зобов'язаннями всім своїм майном. Перш за все, товариство засноване на особисто-довірчих відносинах учасників, бо тут не виключена ситуація, коли угоду від імені товариства уклав один учасник, а майнову відповідальність за нею буде нести інший учасник своїм особистим майном.
При створенні повного товариства, закон вважає достатнім лише одного установчого документа - установчого договору, який повинен бути підписаний усіма учасниками і державно зареєстрований.
Ліквідація товариства проводиться за загальними обставинами ліквідації юридичних осіб. До числа особливих випадків припинення товариства ст. 81 ЦК відносить ситуацію, при якій в товаристві залишається єдиний учасник. Товариство не може існувати як «компанії однієї особи» та підлягає в цьому випадку припинення.
Інші правові заходи викладені в Додатку № 2.
Установчий договір і статут товариства оформлені у повній відповідності до вимог законодавства. У відповідності з цими документами Абьян В.І. займає посаду генерального директора в обов'язки якого входить: розробка іміджу фірми, маркетинг, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, набір і навчання персоналу, складання програм перебування туристів у Росії, ділове листування;
О.Б. Петрова займає посаду керуючого директора в обов'язки якої входить: оперативне управління, бухгалтерський облік, юридичні аспекти діяльності фірми, взаємодія з транспортними фірмами, організація проживання та харчування туристів, а також всі інші необхідні моменти організації обслуговування туристів.
Засновники вносять до статуту частки в розмірі 728 000 руб.
Підприємство зареєстроване за всіма правилами і в усіх фондах. Ліцензії отримані.

6. Оцінка ринків збуту. Конкуренція та конкурентні переваги.
Завдяки вдалому розташуванню фірми в центрі г.Туапсе, послуги компанії безсумнівно будуть користуватися попитом. Потенційними споживачами можуть стати: сім'ї, школярі, студенти, як наші, так і іноземні, окремі туристи, люди похилого віку. Безумовно, розташування фірми в центрі Туапсе, наявність різного роду магазинів, торговий комплекс, дає їй більше можливості для успішного існування, оскільки потік людей щодня дуже великий і хто-небудь та обов'язково загляне в неї.
Поблизу знаходиться турагенція «Міцар», що займаються виїзним туризмом в різні країни світу.
(«Міцар»), туроператори по виїзному туризму. Але ніхто з них не надає обслуговування іноземних туристів, і тим більше за індивідуальними турам, екскурсій і програм.
Не можна не сказати, що діяльність будь-туристської компанії залежить від сезону, якщо врахувати, що пріоритетним напрямом у діяльності фірми є робота з іноземними туристами, то важливо знати найбільш відвідувані місяці року. А такими є період з травня-вересень. Отже в цей час планується посилити рекламну компанію і, що спричинить за собою потік туристів.

7. План маркетингу.
Фірма «Азур» надає послуги, які дозволяють задовольнити природний інтерес людей познайомитися з образом життя, менталітетом та культурою іншої країни, зокрема Росії. Фірма «Азур» допоможе людям дізнатися, що є спільного і які відмінності між їхніми власними і типовим російським способом життя. Надані послуги орієнтовані, головним чином, на індивідуальних туристів або дуже невеликі групи, що складаються з трьох-чотирьох чоловік, які зацікавлені в тому, щоб отримати більш глибоке уявлення про реальне життя Росії, а не тільки побачити її фасад, як це зазвичай показується більшістю турфірм . Як правило, клієнтам пропонується традиційний туристичний набір уявлень про Росію, що не мають нічого спільного з тим, чим насправді живуть російські люди.
Хоча фірма «Азур» прагне виконати всі побажання своїх клієнтів, в першу чергу вона пропонує допомогу в досягненні більш глибокого розуміння російської дійсності. У залежності від вибору клієнта програма може бути складена з індивідуалізованих екскурсій на замовлення клієнта з урахуванням його інтересу до історії, культурі, політиці чи певній професійній галузі (екскурсій як тематичних, так і оглядових). Фірма «Азур» приділяє увагу всім деталям і «дрібницям», що особливо важливо в Росії, де в умовах тоталітарної системи протягом багатьох років індустрія туризму не була орієнтована на клієнта. Найсильнішою стороною фірми є робота досвідчених професійних гідів, готових задовольнити всі побажання клієнта. Попит на такі послуги практично не обмежений, оскільки лише дуже небагато фірми їх пропонують.
Існуючі турфірми можна підрозділити на наступні групи:
1) акціонерні товариства закритого типу, що з'явилися в результаті розпаду великих радянських державних компаній-монополістів (типу «Інтуриста» або «Супутника»). Їхня сила полягає в тому, що вони успадкували більшість колишніх зв'язків і, отже, великий обсяг надаваних послуг. Їх слабкість в тому, що обслуговування клієнта в більшості випадків поставлено на потік і мало враховує конкретні інтереси особистості;
2) спільні підприємства, путівки яких продаються іноземним засновникам за кордоном через велику мережу турагенств. Такі компанії орієнтовані на обслуговування великих груп, в яких індивідуальне обслуговування практично мало здійснити;
3) компанії, що виробляють не дуже великий спектр туристичних продуктів по 4-5 напрямками і реалізує їх через мережу інших турагенств і самостійно;
4) приватні компанії, звичайно з невеликим обсягом роботи, зацікавлені у співпраці з іноземними партнерами - постачальниками клієнтів. У більшості випадків вони пропонують більш високу якість обслуговування та індивідуалізований підхід до клієнта. Деякі з них виділяються тим, що спеціалізуються на спортивному чи оздоровчому туризмі.
Фірма «Азур» належить до третьої і четвертої групи. Ринкова ніша (індивідуальний, орієнтований на клієнта туризм в Росії) достатньо велика, щоб приносити прибуток, і в той же час досить мала для того, щоб бути привабливою для великих туристичних фірм, які обслуговують великі потоки туристів. В даний час фірма залучає клієнтів за прямим контактам з нами або за рекомендацією. Фірма «Азур» займається пошуком іноземних партнерів з метою збільшення обсягу роботи шляхом встановлення контактів із західними фірмами, що, в кінцевому рахунку, призвело б до збільшення прибутку. Фірма пропонує також свої послуги місцевим фірмам для отримання додаткових коштів, що йдуть на розвиток фірми.
Для більш успішного просування туристичного продукту на ринку слід вдатися до рекламної компанії.                                                                                                                                      
Таблиця № 1
Вид рекламного заходу
Частота використання та терміни
Витрати (крб.).
Витрати на один захід (грн.).
Виконавець
1. Роздача листівок біля виходів з 5 станцій метро (кожен день по 8 години).
2 дні в тиждень, з 1 квітня по 30 липня
21 504
672
Кур'єр
2. Реклама в журналі «Туризм і відпочинок».
2 публікації на тиждень з 1 квітня по 14 вересня
56000
1272
Генеральний директор
3. Реклама на радіо «Максимум»
1 раз на день по 30 сек. 3 рази на тиждень з 1 березня по 1 квітня
84000
84000
Керуючий директор
Разом вартість рекламної компанії:
161 504

Розглянемо більш детально витрати на рекламну компанію:
Вартість 1 листівки складає 30 копійок. У день планується роздавати 500 листівок. Роздавальник листівок в 1 годину отримує 60 рублів, працює по 8 годин на день. Відповідно в день на роздачу листівок буде витрачено 630 рублів. 32 дні * 672 = 21 504. За 32 днів роздачі листівок на цей захід буде витрачено 21 504 руб.
Журнал «Туризм і відпочинок» є найбільш читаним і популярним виданням серед людей, які хочуть відпочити. Журнал видається щотижня. Вартість реклами з туроператором коливається від 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публікацію (до якої входить назва, станція метро, ​​телефон, і номер ліцензії). Планується всього 44 публікації. Відповідно середня вартість публікації на такий довгий термін буде 1272 крб. За 44 публікації 56 000 руб. Причому в процесі розміщення реклами буде проводитися аналіз найбільш популярних операторів і за результатами будуть змінюватися оператори. А також постійно будуть змінюватися рекламовані туристичні напрямки, в залежності від своєї популярності.
Вартість одного виходу (30 сек.) На радіо Максимум становить 7000 руб. Отже, не важко підрахувати, що за 3 виходи на тиждень ця вартість складе 21000 руб. А так як строки рекламної кампанії на радіо, в моєму бізнес-плані з 1 березня по 1 квітня, то витрати в цей період складуть 84000 руб.
Загалом, на рекламну компанію за весь рік буде витрачається
161 504 руб.

8. Виробничий план.
План виробництва полягає в передбачуваному обсяг продажів кожного виду турпродукту і кількість їх реалізації. Виходячи з того, що фірма планує займатися тільки внутрішнім туризмом і екскурсійним обслуговуванням як для громадян Туапсе, так і для іноземців, то план виробництва буде представлений у вигляді двох таблиць, які безумовно тісно пов'язані між собою. Туристська діяльність сильно пов'язана з сезонністю, тому для простоти розуміння розглянемо кількість продаються фірмою турпродуктів у цьому місяці.
У даній таблиці представлено, скільки турів фірма планує продавати в даний місяць і по даному напрямку.
Таблиця № 2
Місяць / Вид турпродукту
Проживання іностр.турістов
Молодіжний тур
Пізнавальний туризм
Сімейний тур
Екскурсії
Індивідуальний тур
Иностр.
тур.групп
Русс.
Тур.
груп
Иностр-ам
Рос.
Квітень
5
40
30
30
5
10
10
5
Травень
10
50
40
70
40
40
40
10
Червень
15
60
30
80
40
40
40
20
Липень
20
100
50
80
30
20
40
25
Серпень
20
100
50
80
28
20
30
40
Вересень
20
40
50
80
20
30
40
10
Жовтень
17
30
60
40
10
40
20
10
Листопад
15
30
70
40
10
20
20
5
Грудень
20
80
20
50
15
10
20
5
Січень
20
80
20
60
10
10
5
5
Лютий
15
40
15
40
5
8
8
5
Березень
15
30
10
20
8
9
6
5
РАЗОМ:
192
680
445
670
246
257
279
145
Такий вид турпродукту як проживання іноземних туристів в готелях найбільш інтенсивно буде продаватися в період з червня по жовтень, тобто коли в Росії літо і тільки початок осені і коли не дуже холодно. Погода є основоположним чинником у Росії для іноземних туристів. Причому проживання можливо не тільки в Туапсе, але і в Туапсинському районі, тому що це дуже цікаво іноземним туристам. За соціологічними опитуваннями, соціологи виявили, що іноземцям, побувавши в Росії, дуже хотілося б ближче ознайомитися з російською дійсністю, а як це можна дізнатися, як не побувавши в російській сім'ї.
Молодіжний туризм: у квітні плануються тури в Підмосковні пансіонати для молоді (для цього укладені договори з туроператорами по Підмосков'ї), а також проведення екскурсій для школярів і студентів. Особливий пік продажів по даному напрямку планується з травня (багато людей виїжджають на травневі свята і на вихідні) по серпень (350 турів), коли у студентів і школярів канікули і ще грудень, січень (160 турів), коли в Росії найбільший свято Нови Рік.
Сімейний відпочинок. Особливий пік продажу припадає з травня по вересень
(390 турів), грудень, січень (110 турів). У червні багато їдуть лікуватися в санаторії чи просто відпочити. У липні і серпні вже великим попитом користуються будинки відпочинку з водоймами.
Пізнавальний туризм: основний напрямок, по якому будуть реалізовуватися дані тури - це Москва, Санкт - Петербург, Золоте Кільце, Псков, Володимирська область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальний. Необхідно відзначити, що особливий пік продажів буде припадати з липня по листопад (280 турів).
Говорячи про екскурсії і індивідуальному туризмі, треба сказати, що попит на них особливо великий у період свят і в теплу пору року в Росії, тобто з травня по вересень.
Таким чином, за весь рік планується продати приблизно 2914 турів.
Середня вартість одного туру і екскурсії - 13000 руб.
Обсяг очікуваної середньої прибуток від продажу турів та екскурсій за весь рік - 37882000 руб.
*** Примітка 1.
Турфірма співпрацює з туроператорами за договорами комісії, реалізуючи турпродукти за твердою ціною, за що отримує комісійну винагороду в 10% від вартості туру.
*** Примітка 2.
Дані цифри, за кількістю продажів, дані на підставі реальних даних турфірм, що займаються внутрішнім та іноземним туризмом.


9. Організаційна структура підприємства.
«Азур» - сімейне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Управління фірмою здійснюється її власниками.
Генеральний директор, він же один із засновників компанії. В обов'язки генерального директора входять розробка іміджу фірми, маркетинг, представницькі функції, взаємодія з партнерами, отримання необхідних ліцензій, набір і навчання персоналу, складання програм перебування туристів у Росії, ділова переписка.
Керуючий директор О.Б. Петрова виконує обов'язки керуючого директора фірми «Азур», в які входять: оперативне управління, бухгалтерський облік, юридичні аспекти діяльності фірми, взаємодія з транспортними фірмами, організація проживання та харчування туристів, а також всі інші необхідні моменти організації обслуговування туристів.
У залежності від обсягу роботи укладаються договори з готелями, господарями квартир, гідами-перекладачами, водіями автомашин або транспортними фірмами. Гіди-перекладачі та водії автомашин працюють на основі погодинної оплати.

10. План технічного оснащення.
Успішна діяльність будь-якого підприємства багато в чому залежить не тільки від керівника компанії, але і від персоналу, а для того, щоб він добре працював, необхідно подумати про хороше оснащенні приміщення.
Приміщення буде розділено на 2 кімнати: в одній кімнаті будуть знаходитися керівники, а в інший робочий персонал.
Для роботи підприємству необхідно: перш за все приміщення з вже зробленим ремонтом. Оренда приміщення (до якої вже входить оплата комунальних послуг), яка буде здійснюватися за кожні 3 місяці тобто в 4 платежу, канцелярське приладдя, офісні меблі, оргтехніка, комунальні послуги. Оплата комунальних послуг буде входити у вартість оренди.
Оренда приміщення в центрі Туапсе становить 10 000 руб. за 1 кв.м. на рік, нашій фірмі потрібно приміщення в 30 кв.м. Таким чином за 3 місяці на оренду буде йти ((10000 * 30)) / 12 * 3 = 75000руб. А в рік на оренду 300 000 руб. За комунальні платежі буде здійснюватися оплата в розмірі 3000 руб.в міс., Таким чином на рік на оплату буде йти 3000 * 12 = 36 000 крб.
Також необхідно підключення телефонних апаратів (міжміський та міжнародний зв'язок) - 4000 руб. на місяць (на рік 48000 руб.), виділеної Інтернет - лінії - 5000 руб.в місяць (на рік 60000 руб.), канцелярське приладдя - 2800 руб. на місяць (на рік 33 600 рублів).
Разом за рік на оплату буде йти 48000 +60000 = 108 000 руб.

Початкові витрати на оснащення підприємства.
Таблиця № 3
Найменування
Кількість
Витрати на одиницю
Витрати, в крб.
1. Комп'ютер
5
18000
90000
2. Принтер
3
8400
25200
3. Факс
1
7000
7000
4. Ксерокс
1
7000
7000
5. Шафа
2
4000
8000
6. Стіл
6
4000
24000
7. Стільці
10
2000
20000
8. Тумбочка
4
600
2400
9. Диван
1
10000
10000
10. Стелаж
1
1500
1500
11. Сейф
1
3000
3000
12. Крісла
2
2600
5200
13. Телефон
5
350
1750
РАЗОМ:
205 050
Оргтехніка - 130950 крб., Меблі - 74100руб.
Таким чином, обсяг первинних капітальних вкладень на оснащення підприємства 205 050 руб.
Нарахування амортизації.
У відповідності з Податковим кодексом РФ, нарахування амортизації здійснюється на основні засоби з терміном корисного використання більше 12 місяців і з вартістю більше 10 000 рублів. Таким чином, в даному бізнес-плані амортизація буде нараховуватися тільки на комп'ютер і диван:
Σ амортизаційних відрахувань за рік: 28 000 / 5 = 5 600 руб.
Σ амортизаційних відрахувань за міс.: 5 600 / 12 = 466 руб.
Річна норма амортизації: (5 600 / 28 000) * 100% = 20%.
Таким чином на амортизацію буде відраховуватися 5600 руб.в рік.
11. План по праці і заробітної плати.
Кваліфікаційні характеристики працівників.
Таблиця № 4
Посада
Обов'язки
Додатково
Генеральний директор
- Розробка іміджу фірми;
- Маркетинг;
- Представницькі функції;
- Взаємодія з партнерами;
- Отримання необхідних ліцензій;
- Набір і навчання персоналу;
- Складання програм перебування туристів у Росії;
- Ділове листування;
Є засновником фірми
Керуючий директора
- Оперативне управління;
- Юридичні аспекти діяльності фірми;
- Взаємодія з транспортними фірмами;
- Організація проживання та харчування туристів;
- Всі інші необхідні моменти організації обслуговування туристів;
Є засновником фірми
Менеджери по напрямах
- Робота з клієнтами.
- Оформлення договорів з клієнтами на туристичне обслуговування.
- Інформування туристів про туристичні формальності.
Працюють за договором
Бухгалтер
- Робота з фінансовими справами фірми;
- Ведення книг записів;
- Здійснення проводок;
Працює за договором
Кур'єр
Доставка різного роду документації.
Працюють тимчасово за договором

Річний фонд оплати праці персоналу.
                                                                                                        
Таблиця № 5
Посада
Кількість
Заробітна плата (у руб.).
У місяць на 1 людину (в крб.).
У рік на 1 людину (в крб.).
Генеральний директор
1
9000
108000
Управ.діректор
1
8000
96000
Менеджер
4
6000
72000
Бухгалтер
1
8400
100800
Кур'єр
3
3000
36000
РАЗОМ на оплату праці на загальну кількість осіб:
412800
Крім щомісячної заробітної плати співробітники будуть одержувати премії, наприклад за виробничі результати або надбавки до окладів за професійну майстерність.
Розрахунок відрахувань на соціальні потреби:
Єдиний соціальний податок (ЄСП) становить 26%.
Сума відрахувань на соціальні потреби:

Σ соц., Міс. = Фонд оплати праці, міс. * (ЄСП / 100%);
Σ соц., Міс. = 34400 * (26% / 100%) = 8944 руб.
Σ соц., За 1 рік. = Фонд оплати праці, за 1 рік * (ЄСП / 100%);
Σ соц., За 1 рік. = 412800 * (26% / 100%) = 103 328 руб.
Річний фонд оплати праці та відрахувань на соціальний потреби дорівнює 516128 рублів.

Штатний розклад працівників.
Таблиця № 6.
Найменування посади
Графік роботи в день
Робочі дні на тиждень
Найбільше робочих годин на місяць
Перерви, в тому числі на обід
1. Генеральний директор
11.00 - 18.30
Вт - Пт
140 ч.
1:00
2.Управляющій директор
11.00 - 18.30
Вт - Сб
168 ч.
1:00
3. Бухгалтер
10.00 - 18.00
Понеділок - П'ятниця
160 ч.
4. Менеджери по напрямах
10.30 - 18.30
Пн - Сб
192 ч.
30 хвилин
5. Кур'єр
12.00 - 19.00 (в залежності від обсягу роботи)
Пн - Сб
(Залежно від обсягу роботи)
У залежності від обсягу роботи
30 хвилин

12. Фінансовий план.
Розрахунок суми початкових капітальних вкладень.
Таблиця № 7.
Найменування
Сума, в крб.
1. Оренда приміщення
300 000
2. Комунальні платежі
36 000
3. Початкові витрати на оснащення підприємства
205 050
4. Організаційні витрати
4 800
5. Витрати на рекламну компанію
161 054
6. Витрати на виплату заробітної плати працівникам та відрахування.
516 128
7. Витрати на оплату телефонного та Інтернет-зв'язку
108 000
8. Канцелярське приладдя
33 600
9. Непередбачені витрати
15 000
РАЗОМ:
1 375 282
Таким чином, сума первісних інвестицій 1375282 крб.
Розрахунок витрат підприємства.
Таблиця № 8.
Вид витрат
Сума за рік руб.
Витрати на рекламу
161 054
Витрати на зарплату
412 800
Відрахування на соціальні потреби
103 328
Витрати на оренду
300 000
Амортизація
5 600
Разом:
982 782
Розрахунок виручки підприємства за 1 рік функціонування.
Виходячи з виробничого плану, де представлений планований обсяг продажів можна розрахувати виручку.
Як говорилося вище, турагентство буде співпрацювати з туроператорами за договорами комісії, реалізуючи турпакет за твердою ціною туроператора і отримуючи від продажу готових турів певний відсоток. Для розрахунків буде прийнятий середній відсоток комісії - 10%.
Валова виручка від продажів = 37882000 руб.
Виручка після розрахунків з туроператорами (комісійна винагорода) = 37882000 руб. * 10% = 3788200 руб.
Розрахунок прибутку.
Схема розрахунку прибутку підприємства (розрахунки ведуться в гривнях).
Таблиця № 9.
Прибуток розраховується відповідно до форми № 2 «Звіт про прибутки і збитки».
1
Виручка від продажів
37 882 000
2
Розрахунки з туроператорами
34 093 800
3
Заробітна плата 412 800
Податки по заробітній платі (ЄСП) 103328
Оренда 300 000
Комунальні платежі 36 000
Телефонний зв'язок та Інтернет 108 000
Канцелярське приладдя 33 600
Амортизація 5600
Інше 15 000
1 014 328
4
Валовий прибуток 1 - (2 + 3)
2 773 872
5
Витрати на рекламу (комерційні та управлінські витрати)
161 054
6
Прибуток від продажів (4-5)
2 612 818
7
Операційні доходи і витрати;
Поза реалізаційні доходи і витрати
0
8
Прибуток до оподаткування (6-7)
2 612 818
9
Надзвичайні витрати
0
1 0
Податок на прибуток (24%)
627 076
1 січня
Чистий прибуток (8-10)
1 985 742

13. Потенційні ризики і проблеми.
Усі ризики, які можуть загрожувати діяльності фірми можна розділити на ризики зовнішнього і внутрішнього середовища і на ризики, пов'язані з недостатністю внутрішнього потенціалу підприємства.
Таким чином, з боку, компанії може погрожувати:
1) нестабільність політичної ситуації в Росії, що надає вплив на іноземний туризм;
2) внаслідок високого рівня злочинності туристи побоюються приїжджати до Росії;
3) нестабільна і суперечлива система законодавства в Росії, високі темпи інфляції, часте введення нових податків і ліцензій, що впливає на собівартість послуг і робить скрутним середньо-та довгострокове планування;
До ризиків внутрішнього середовища можна віднести:
4) недолік готелів в Туапсе високого класу.
5) сезонність туризму (3-4 місяці на рік).
6) досить важкий візовий режим у Росії для іноземних громадян.
До комерційних ризиків слід віднести:
7) неплатежі партнерів і затримка виконання договірних зобов'язань.
8) непередбачене підвищення витрат, недостатнє отримання доходів, і пр.
Ризики, пов'язані з недостатністю внутрішнього потенціалу підприємства.
9. Кваліфікаційний склад персоналу.
Підбір персоналу повинен здійснюватися з урахуванням специфіки діяльності підприємства в цілому та особливостей виробничого процесу на кожному робочому місці. Необхідно враховувати професійні навички та кваліфікацію претендентів, а також їх психологічні особливості, вміння працювати з людьми, уживатися в колективі.
Всі помилки і недоліки виробництва та обслуговування повинні відстежуватися і виявлятися. Після детального аналізу причин виникнення подібних ситуацій слід вжити відповідних заходів для їх запобігання в подальшому.
У персоналу повинна бути достатня мотивація, щоб працювати якісно.
10. Недостатність ресурсів підприємства для здійснення планових завдань.
Грамотне прогнозування і планування з урахуванням нестабільності зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства; коригування планових показників залежно від змін різних чинників, що впливають на господарську діяльність; здійснення контролю над виконанням плану.
На випадок нестачу коштів у підприємства повинен бути резервний фонд для покриття непередбачених витрат.
11. Технічні можливості і техніка.
Підбір технічного оснащення підприємства повинен здійснюватися з урахуванням сучасних тенденцій на ринку спеціалізованого обладнання, особливостей виробничого процесу і планованих обсягів випуску. Необхідний постійний контроль над станом устаткування і своєчасний ремонт або заміна його у випадку несправностей.

14. Ефективність бізнес-плану.
Рівень рентабельності капіталу == (Чистий прибуток / Капітал) * 100%
У ровень рентабельності капіталу = (1 985 742 / 1 456 000) * 100% = 136%.
Рівень рентабельності капіталу є ринковим показником і відображає розмір прибутку, що приходиться на 1 гривню капіталу підприємства, характеризує конкурентоспроможність підприємства та ефективність використання всіх грошових коштів.
Дохід від проекту
Дохід від проекту = Сума чистого прибутку за 1 рік - Інвестиції:
1985742 - 1 456 000 = 529 742 руб.
3. Індекс рентабельності
Індекс рентабельності = Сума чистого прибутку за 1 рік / Інвестиційні вкладення:
Індекс рентабельності = 1 985 742 / 1 456 000 = 1.4 рази.
Даний показник повинен бути більше 1, що говорить про рентабельність вкладених інвестицій.
4. Точка беззбитковості
Точка беззбитковості = Постійні витрати / (1 ​​- (Змінні витрати / Виручка (після розрахунків з туроператором)))
Постійні витрати = Заробітна плата + ЕСН + Оренда + Комунальні платежі + Амортизація.
Змінні витрати = Реклама + Канцелярські речі + Інші витрати.
Постійні витрати = 412 800 +103 328 + 300 000 + 36 000 + 5 600 = 857 728 руб.
Змінні витрати = 161 054 + 33 600 + 15 000 = 209 654 руб.
Точка беззбитковості = 857728 / (1 ​​- (209 654 / 34 093 000)) = 857 728 / 0.9939 = 862 992 руб.
Нижче цього обсягу виручки реалізація товарів стане невигідною.
5. Виробничий важіль
Тепер розрахуємо такий показник, як «виробничий важіль», який характеризує зміну прибутку підприємства, при зміні виручки на один відсоток. Величина «виробничого важеля» визначає структурний співвідношення змінних і постійних витрат. Чим вище питома вага постійних витрат у загальних витратах, тим вище «виробничий важіль». Таким чином, «виробничий важіль» - це, з одного боку, характеристика можливих темпів зростання прибутку, з іншого - характеристика ризиків втрати цього прибутку.
Виробничий важіль = (Виручка - Постійні витрати) / / (Виручка - Постійні витрати - Змінні витрати)
Виробництв. важіль = (37882000 - 857 728) / (37 882 000 - 857 728 -209 654) = 37 042 272 / 36 814 618 = 1 раз.
При зміні виручки на 1% прибуток підприємства зросте у 1 раз.
6. Запас фінансової міцності.
Знаючи точку беззбитковості, ми можемо розрахувати «запас фінансової міцності», який показує, наскільки відсотків може бути знижений обсяг реалізації для збереження беззбитковості (якщо фактичний обсяг реалізації нижче точки беззбитковості, «запас міцності» покаже, наскільки відсотків необхідно збільшити обсяг реалізації для досягнення беззбиткового рівня роботи).
Запас міцності = ((Виручка - Точка беззбитковості) / Виручка) * 100%
Запас міцності = ((37 882 000 -862 992) / 37 882 000) * 100% =
= 37 019 008 / 37 882 000 = 98%.
Тобто підприємство буде продовжувати працювати без збитків, поки продажу не знизяться більш ніж на 98%.
7. Термін окупності проекту.
Термін окупності проекту = Обсяг первинних інвестицій /
(Чистий прибуток + Амортизація).
СО = 1 440 018 / (1 ​​985 742 + 5 600) = 1 440 018 / 1 991 342 = 0.7.
Щоб дізнатися про термін окупності в місяцях потрібно 0.7 * 12 місяців = 8.4. Таким чином, виходить, що даний проект окупиться за 8 місяців.
8. Чистий приведений дохід.
NPV = (Сума Чистого прибутку / 1.09) - Статутний капітал.
NPV = Сума (1 985 742 / 1.09) - 1456000.
NPV = 365 781 руб.

Список використаної літератури.
1. Квартальнов В. А. Стратегічний менеджмент у туризмі: Сучасний досвід управління. М., Фінанси і статистика, 1999
2. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування: Підручник.2-е видання., Испр. І доп. М.: ИНФРА - М, 2000
3. Буров В.П., Ломакін А.Л., Морошкин В.А. Бізнес-план фірми: теорія і практика. М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво «ЕКМОС», 2000
4. Гуляєв В.Г., Організація туристичної діяльності, М, 1997 р.
5. Сенін В.С., Введення в туризм, М, 1995 р.
6. Костюкова О.І., Основи туризму
7. Грибалев Н.П., Ігнатьєва І.Г., Бізнес-план, С-Пб, 1999 р.
8. www.business.com.ru
9. www.4p.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Бізнес-план
218.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Фірмовий стиль як засіб формування сприятливого іміджу фірми на прикладі туристської фірми
Бізнес-планування діяльності туристської фірми
Формування бюджету з нуля для туристської фірми
Розробка рекламної кампанії з формування іміджу туристської фірми
Створення технологічної карти туристської подорожі
Створення фірми
Створення туристичної фірми
Створення підприємницької фірми
Створення фірми ТОВ ТакСіб
© Усі права захищені
написати до нас