Створення підприємства з виробництва керамічної плитки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

БІЗНЕС - ПЛАН
щодо здійснення провадження
керамічної плитки
Дата підготовки:
01.05.2007
Підготував:
підприємство «Інтербуд»
м. Тверь, вул. Дарвіна, д. 16
Цвєтков І.С.
тел. 31-18-03
для інвестора
Твер, 2007

РОЗДІЛ I «РЕЗЮМЕ»
Планується здійснення виробництва керамічної плитки з використанням довгострокового кредиту на придбання основних засобів - строком на 3 роки, з погашенням кредиту в кінці 2008 і 2009 років.
Основними цілями організації є:
- Зайняти найбільшу частку ринку за рахунок потіснення конкурентів;
- Збільшити обсяг продажів;
- Збільшити чистий прибуток;
- Збільшити асортимент продукції.
Для того щоб потіснити конкурентів, необхідно знизити ціни на продукцію за рахунок зниження її собівартості без збитку якості продукції. Необхідно збільшити обсяги продажів за рахунок залучення нових клієнтів, або привернути увагу клієнтів фірм - конкурентів. Необхідно посилити рекламну кампанію. За рахунок збільшення обсягів продажів і частки ринку збільшується чистий прибуток.
Місія підприємства - це задоволення потреб будівельних фірм і населення в кахельних матеріалів для оздоблення та облицювання камінів, саун, ванних кімнат, фонтанів. Ринок по даному виду продукції повністю не зайнятий, вільна частка ринку - 31%. Підприємству необхідно зайняти дану частку ринку.
Підприємство має всі шанси бути прибутковим і приносити постійний дохід. Такі якості продукції, як низька ціна, висока якість, використання екологічно чистої сировини, високий попит, виробничий процес здійснюється на підставі ноу-хау підприємства, на універсальному обладнанні, наявність укладених договорів на виготовлення плитки виведе підприємство на лідируючу позицію на цьому ринку і забезпечить її постійне зростання.
Проект ризикований, проте захищеність проекту визначається 100% реалізацією продукції за договорами.
Планується довести обсяги виробництва продукції до наступних показників:
2007 рік - 48500 тисяч штук;
2008 рік - 50925 тисяч штук;
2009 рік - 53350 тисяч штук.
Сильними сторонами продукції є:
- Організація може визначити той сегмент ринку, на який орієнтована продукція;
- Неможливо копіювання продукції;
- Продукція якісна, виготовлена ​​з екологічно чистої сировини, довговічна, є кілька варіантів малюнка;
- Організація може ефективно довести свою продукцію до споживачів, на яких вона орієнтована;
- Продукція може конкурувати з продукцією ін виробників за якістю, надійності, ціною, експлуатаційними й ін товарним характеристикам.
- Є ідеї щодо нових видів продукції;
- Проводиться регулярна модифікація продукції відповідно до запитів клієнтів;
- Продукція запатентована.
Технологічний процес виробництва керамічної плитки ТОВ «Інтербуд» планує здійснити в 3 стадії:
1. Підготовча (помел, сушка матеріалів і вагу компонентів, змішування).
2. Обробна (штампування, виливок, ліплення, термообробка).
3. Заключна (нанесення захисного шару, декоративне покриття).
Маркетингова стратегія підприємства - проникнення з товаром ринкової новизни на вільний сегмент ринку за рахунок стратегії низьких цін.
Показник ефективності планованої організаційної структури досить високий. У 2007 році він складає 0,91.
Загальна рентабельність на 2007 рік становить 18,6%. Запланований рівень рентабельності лежить в зоні оптимістичного прогнозу.
У перспективі передбачається розширити асортимент продукції: виготовити керамічне декоративне полотно і фонтани офісні.

РОЗДІЛ II «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА
ПРОДУКЦІЇ »
Дата реєстрації фірми: 10 грудня 2002 року;
Номер реєстраційного посвідчення: 150096;
Місце реєстрації: адміністрація Московського району м. Твер;
Форма власності - приватна;
Організаційно - правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
Вид діяльності - виробництво;
Розмір статутного капіталу: 460000 рублів;
Банк фірми: «Ощадний банк РФ»
Розрахунковий рахунок: 20891000001240009512
Керівництво фірми:
Генеральний директор: Петров М.С.
Головний бухгалтер: Демидова А.Г.
Оплата директора, головного бухгалтера, основного і допоміжного персоналу - почасова.
В даний час укладені договори з 9 юридичними особами на виготовлення плитки керамічної, з магазином «Народно-художні промисли» на реалізацію плитки керамічної на продаж за зразками. Умови оплати в міру відвантаження кожні 3 дні. Запас сировини і матеріалів планується в розмірі 3 днів. Оплата постачальникам - згідно з укладеними договорами здійснюється в міру поставки кожні 3 дні.

Таблиця 1
Сильні і слабкі сторони товару
Постановка питання
Сильні сторони товару.
Слабкі сторони товару.
1. Чи можете ви визначити той сегмент ринку, на який орієнтована ваша продукція?
Так
2. Вивчено чи вами запити ваших клієнтів?
Так
3. Які переваги надає ваша продукція (послуги) клієнту?
Висока якість, довговічність, надійність в експлуатації, екологічно чиста сировина, кілька варіантів малюнка плитки
4. Чи можете ви ефективно довести свою продукцію (послуги) до тих споживачів, на яких вона орієнтована?
Так.
5. Чи може ваша продукція (послуги) успішно конкурувати з продукцією (послугами інших виробників у відношенні:
- Якості;
- Надійності;
- Експлуатаційних та ін характеристик;
- Ціни;
- Стимулювання попиту;
- Місць розповсюдження.
Так
Так
Так
Так
Так
6. Чи розумієте ви, на якій стадії життєвого циклу перебуває ваша продукція?

Так, стадія зростання

7. Якщо у вас ідеї щодо нових видів продукції?

Так

8. Чи володієте ви збалансованим асортиментом продукції (послуг) з точки зору її суттєвого різноманітності та різного ступеня морального старіння?

Так

9. Чи проводите ви регулярну модифікацію вашої продукції відповідно до запитів клієнтів?

Так

10. Чи проводите ви політику створення нової продукції?
Так

11. Чи можливо копіювання вашої продукції конкурентами?

Ні

12. Чи має ваші виробничі ідеї адекватний захист торгової і фабричної марки патентами?

Так

13. Чи відстежуєте ви скарги покупців?
Скарг немає
-
14. Чи зменшується кількість скарг та нарікань з боку покупців?
-
-
Висновок:
Товар не має слабких сторін.
Основними сильними сторонами товару є висока якість, надійність, кілька варіантів малюнків плитки, регулярна модифікація товару, є патент та сертифікат якості на плитку, неможливість копіювання даної продукції.

РОЗДІЛ III «АНАЛІЗ РИНКУ ТА ОСНОВНИХ КОНКУРЕНТІВ»
Відповідно до вихідних даних оцінки ринку збуту випливає, що найбільш перспективними ринками збуту, є обласний центр і населені пункти в радіусі 100 км, тому що там високий рівень попиту і не висока задоволеність цього попиту і досить висока частка споживачів, готових купити продукцію. Платоспроможний попит складає 130000 штук керамічної плитки на рік. 1 і 2 конкуренти 90000 штук, таким чином величина незадоволеного попиту становить 40000 штук.
Таблиця 2
Аналіз та оцінка конкурентів
№ п. / п.
Характеристика конкуруючої продукції
Перший конкурент
Другий конкурент
1
Обсяг продажів, шт.
40000
50000
2
Займана частка ринку,%.
31
38
3
Рівень ціни, руб. за шт.
28,40
25,50
4
Фінансове становище (рентабельність),%.
19%
21%
5

Рівень технології

середній
середній
6

Якість продукції

не всі сировина, яка використовується для виробництва, екологічно чисте
високе
7

Витрати на рекламу

преса і телереклама
преса і телереклама
8

Привабливість зовнішнього вигляду

стандартна упаковка
упаковки немає
9
Час діяльності підприємства на ринку
1 рік
10 років
Висновок:
Таким чином, основним конкурентом є другою конкурент, тому що він займає найбільшу частку ринку, у нього нижча ціна на товар, він перебуває на ринку вже тривалий час.

Розділ IV «ПЛАН ВИРОБНИЦТВА»
Відповідно до укладених довгостроковими договорами з основними покупцями продукції (9 договорів) обсяг реалізації керамічної плитки на 2007 рік становить 48500 шт.
У 2008 році він повинен збільшитися на 5%, а в 2009 році на 10% в порівнянні з 2007 року.
Виробнича програма представлена ​​в таблиці:
Таблиця 3
Виробнича програма підприємства

Показники

2007
2008
2009
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Коефіцієнт зростання обсягів випуску продукції
Обсяг випуску продукції з урахуванням коефіцієнта зростання
Обсяг випуску всього
в тому числі:
обсяг реалізації відповідно до договору купівлі - продажу
1
1
48500
48500
1,05
1,05
50925
50925
1,1
1,1
53350
53350
РАЗОМ:
1
48500
1,05
50925
1,1
53350
Технологічний процес виробництва керамічної плитки представлений на схемі:

Схема 1
Технологічний процес виробництва керамічної плитки

I II III
Підготовча Обробна Заключна:
стадія: стадія: нанесення захисних
помел штампування і декоративних
сушка матеріалів виливок покриттів
вагу компонентів ліплення
змішування термообробка
Таблиця 4
Потреба в основних фондах
Основні фонди
2007
Діючі, руб.
2008
2009
Загальна потреба, руб.
Приріст основних фондів, руб.
(3-2)
Загальна потреба, руб.
Приріст основних фондів, руб.
(5-3)
Будинки, споруди виробничого призначення
Орендовані
Орендовані
-
Орендовані
-
Робочі машини й устаткування
199525
200485
960
201005
520
Транспортні засоби
18000
18000
-
18000
-
Інші
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
217525
218485
960
219005
520
Примітка: Таблиця 5 є основною і заповнюється після виконання розрахунків у додатках 1,2,3 бізнес-плану.
Таблиця 5
Планування потреби в оборотних коштах.
№ п / п
Найменування ресурсів
2007
2008
2009
Вартість, руб.
Вартість перехідного запасу, руб.
Вартість, руб.
Вартість перехідного запасу, руб.
Вартість, руб.
Вартість перехідного залишку, руб.
1.
Сировина і матеріали
337690,90
3156,7
361666,96
3380,80
386318,38
3611,20
2.
Паливо
21000
-
22000
-
24000
-
3.
Електроенергія
26000
-
27000
-
29000
-
4.
Тара
2000
55,60
2000
55,60
2000
55,60
5.
Запасні частини
497,90
497,90
512
512
512
512
6.
Незавершене виробництво
-
8000
-
8400
-
8800
7.
Готова продукція на складі
-
12000
-
12000
-
13000
8.
Інше
-
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
387188,80
23710,20
413178,96
24348,40
441830,38
25978,8 0

Таблиця 6
Чисельність персоналу та рівень витрат на заробітну плату
Спеціальність
Число працівників, чол.
Тарифна ставка, руб / год
Фонд робочого часу, год
Витрати на заробітну плату, руб.
2007
2008
2009
Фахівці та службовці
Генеральний директор
1
11,90
2000
23800
24276
24752
Комерційний директор
1
11,20
2000
22400
22848
23296
Головний бухгалтер
1
11,00
2000
22000
22440
22880
Дизайнер - стиліст
1
10,60
2000
21200
21624
22048
РАЗОМ
4
×
×
89400
91188
92976
Робітники основного виробництва
Старший художник - оформлювач
2
8,40
2000
33600
34272
34944
Художник - оформлювач
2
5,90
2000
23600
24072
24544
Слюсар - налагоджувальник
2
5,20
2000
20800
21216
21632
Технолог
1
5,40
2000
10800
11016
11232
РАЗОМ
7
×
×
88800
90576
92352
Робітники допоміжного виробництва
Різноробочий
2
4,70
2000
18800
19176
19552
Водій
1
5,20
2000
10400
10608
10816
Прибиральниця
1
2,30
2000
4600
4692
4784
Сторож
1
1,70
2000
3400
3468
3536
РАЗОМ
5
×
×
37200
37944
38688
ВСЬОГО
16
×
×
215400
219708
224016
Примітка: Розмір заробітної плати на 2008 і 2009 роки визначається з урахуванням коефіцієнтів інфляції умовно відповідних зростання цін: 1,02 і 1,04

№ п / п
Показники
2007р. при обсязі виробництва
48500 шт.
2008р. при обсязі виробництва
50925 шт.
2009р. при обсязі виробництва
53350 шт.
На одиницю, грн.
Всього, руб.
На одиницю, грн.
Всього, руб.
На одиницю, грн.
Всього, руб.
1.   
Обсяг продажів, виручка від реалізації без ПДВ, всег
18,47
895795
18,30
931927,5
18,25
973637,5
2.
Собівартість
2.1.
Сировина і матеріали
6,96
337690,90
7,10
361666,96
7,24
386318,38
2.2.
Вода на технологічні цілі
0,15
7300
0,16
8000
0,17
9100
2.3.
Паливо на технологічні цілі
0,43
21000
0,43
22000
0,45
24000
2.4.
Електроенергія на технологічні цілі
0,54
26000
0,53
27000
0,54
29000
2.5.
Витрати на заробітну плату
4,44
215400
4,31
219708
4,20
224016
2.6.
Нарахування на заробітну плату
1,15
56004
1,12
57124
1,09
58244
2.7.
Амортизаційні відрахування на повне відновлення (20% від вартості основних фондів)
0,22
10876
0,21
10924
0,21
10950
2.8.
Витрати на рекламу
0,03
1600
0,03
1600
0,03
1600
2.9.
Транспортний податок
0,13
6200
0,10
5230
0,10
5590
2.10
Орендна плата
0,52
25000
0,49
25000
0,47
25000
2.11.
Витрати на запасні частини
0,01
497,90
0,01
512
0,01
512
2.12.
Плата за воду
0,03
1600
0,03
1700
0,03
1800
2.13.
Інші витрати
2,16
105000
2,10
107000
2,04
109000
Повна собівартість (підсумок розділу 2)
16,97
814168,80
16,64
847464,96
16,59
885130,38
3.
Податки, які відносять на фінансові результати діяльності:
3.1.
Податок на майно
0,07
3600
0,07
3800
0,07
3800
3.2.
Податок на рекламу
0,002
83
0,002
83
0,002
83
3.3.
Цільові збори на утримання правоохоронних органів, благоустрій, потреби освіти та ін мети.
0,010
480
0,010
490
0,010
500
3.4.
Збір на потреби освітніх установ
0,04
1762
0,04
1850
0,04
1885
РАЗОМ по розділу 3
0,12
5925
0,12
6223
0,12
6268
4
Прибуток загальна (1-2-3)
1,56
75701,2
1,54
78293,54
1,54
82239,12
5
Податок на прибуток (24% від загального прибутку)
0,12
5948
0,12
6220
0,12
6498
6
Чистий прибуток (4-5)
1,44
69753,2
1,42
72073,54
1,42
75741,12

РОЗДІЛ V «ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Відповідно до умов договорів купівлі - продажу канал розподілу товару: виробник - споживач.
Вибір методу ціноутворення заснований на заздалегідь визначеному розмірі прибутку, тому при плануванні ціни використаний метод ціноутворення - «витратний метод».
Ціна = собівартість + прибуток + ПДВ
Прибуток закладається по роках на рівні 10% від собівартості, отже відпускна ціна підприємства при ставці ПДВ 18% складе:
- У 2007 році - 21,79 руб.
- У 2008 році - 21,59 руб.
- У 2009 році - 21,54 руб.
Ринкова ціна на керамічну плитку за станом на 01.01.2007 склала 26,79 руб.
Таблиця 8
Цінова політика організації
№ п. / п.
Постановка питання
Характеристика та оцінка фактичного стану справ
1.
На скільки ціни відображають витрати Вашого підприємства, конкурентоспроможність товару, попит на нього?
Ціна включає в себе всі витрати виробництва. Вона забезпечує конкурентоспроможність товару, попит на нього.
2.
Яка ймовірність реакції покупців на підвищення (зниження) ціни?
Якщо ціни знизяться, то частина клієнтів перейде до нас від конкурентів, якщо ціна підвищиться, то нічого не зміниться.
3.
Як оцінюють покупці рівень цін на товари Вашого підприємства?
Рівень цін на підприємстві набагато нижче, ніж у конкурентів
4.
Чи використовується підприємством (фірмою) політика стимулювання цін?

Не використовується

5.
Чи використовується підприємством політика стандартних цін?
Не використовується
6.
Як діє підприємство, коли конкуренти змінили ціну?
Підприємство не змінює ціни
7.
Чи відомі ціни на товари Вашого підприємства потенційним покупцям?

Так, зазначені в договорах.

Маркетингова стратегія підприємства - проникнення з товаром ринкової новизни на вільний сегмент ринку, і завоювання частини ринку.

РОЗДІЛ VI «ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН»
Керівництво фірми:
Генеральний директор: Петров М.С.
Дата народження - 18.09.1970
Освіта - ТвГУ, «Економіка, бухгалтерський облік і аудит».
з 2002 по 2004 - економіст
з 2004 по 2006 - головний економіст
з 2006 - генеральний директор
Головний бухгалтер: Демидова А.Г.
Дата народження - 03.12.1973
Освіта - ТвГУ, «Економіка, бухгалтерський облік і аудит».
з 2002 по 2005 - бухгалтер
з 2005 головний бухгалтер
Організаційна структура підприємства може бути представлена ​​у вигляді такої схеми:
Схема 2
Лінійно - функціональна структура управління підприємством «Інтербуд»
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Генеральний директор
Комерційний
директор
Головний бухгалтер
Головний дизайнер
Робітники основного і допоміжного виробництва
Організаційна діаграма
Керівництво діяльністю підприємства веде генеральний директор, він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право першого підпису, розпоряджається майном підприємства, здійснює прийом і звільнення працівників.
Генеральний директор несе матеріальну адміністративну відповідальність за достовірність даних бухгалтерського і статистичного звітів. Генеральний директор призначає комерційного директора, що займається питаннями збуту, маркетингу і реклами. Головний бухгалтер складає документальні звіти підприємства, головний дизайнер здійснює керівництво діяльністю ділянки по випуску керамічної продукції.
Показник ефективності планованої організаційної структури можна визначити за формулою:
Кефу = 1 - (ЗУПР * Уд. Вага) / (Фвоор * Фо),
де ЗУПР - витрати на управління, що припадають на 1 працівника апарату управління.
1) ЗУПР = 89400 + ЕСН = 112644 руб.
витрати на 1 робітника = 112644 / 4 = 28 161 руб.
Уд. вага - питома вага чисельності управлінських працівників у загальній чисельності.
2) Уд. вага = 4 / 16 = 0,25 (коефіцієнт)
3) Фвоор (Фондоозброєність)
Фвоор = (217525 + 387188,80) / 12 = 50393 руб.
4) Фо (фондовіддача) = 895795 / (217525 + 387188,80) = 1,48
5) Кефу = 1 - (28161 * 0,25) / (50393 * 1,48) = 1 - 0,09 = 0,91
Висновок: коефіцієнт ефективності управління високий. Він становить 0,91

Розділ VII «ПЛАН По ризику»
Графік 1
Прогноз оптимістичного, середнього та песимістичного рівня організації
\ S
- R
- Середньогалузева R
Середньогалузева величина рентабельності склала:
(15 +15 +16 +28 +19) \ 5 = 18,6
Нижче лінії середньогалузевої рентабельності - песимістичний рівень, вище лінії - оптимістичний рівень.
Проект ризикований, проте захищеність проекту визначається 100% реалізацією продукції за договорами.

Розділ VII «ФІНАНСОВИЙ ПЛАН»
Розподіл чистого прибутку здійснюється, виходячи з відрахувань до фонду накопичення в розмірі 90%, до фонду споживання у розмірі 10% від чистого прибутку.
Таблиця 9
Планування коштів у фондах накопичення та споживання

Показники
2007
2008
2009
I. ФОНД НАКОПИЧЕННЯ
1.
Чистий прибуток
69753, 2
72019,54
75741,12
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Джерела формування коштів ФН:
Залишки коштів ФН на початок планованого періоду.
Амортизаційні відрахування.
Відрахування від чистого прибутку.
Приріст стійких пасивів.
Довгостроковий кредит банку (згідно з умовою, але не більш потреби в основних засобах).
10876
62777,88
20700
22175
2643,68
10924
64817,59
890
-
-
10950
68167,01
-
-
3.
Всього джерел (2.1. +2.2. +2.3. +2.4. +2.5.).
311878,88
79275,27
79117,01
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Напрями використання коштів ФН.
Сплата% за користування довгостроковим кредитом.
Витрати на придбання ОФ.
Витрати на приріст оборотних коштів.
Погашення довгострокового кредиту банку (згідно з кредитним договором).
68000
221725
23710,20
-
68000
960
24348,40
81400
45500
520
25978,80
162617
5.
Всього витрат (4.1. +4.2. +4.3. +4.4.).
309235,20
174708,4
234615,8
6.
Надлишок коштів (3-5).
2643,68
-
-
7.
Нестача коштів (5-3).
­
95433,13
155498,79
II. ФОНД СПОЖИВАННЯ
1.
Чистий прибуток.
69753,20
72019,54
75741,12
2.
2.1.
2.2.
2.3.
Джерела формування коштів фонду споживання.
Залишки коштів фонду споживання на початок планованого періоду.
Відрахування від чистого прибутку (по роках 10%).
Інші надходження.
-
6975,32
-
2667,32
7201,95
-
5475,11
7574,11
-
3.
Всього джерел (2.1. +2.2. +2.3. +2.4.).
6975,32
9869,27
13049,22
4.
4.1.
4.2.
4.3.
Напрями використання коштів фонду споживання.
Соціальні та трудові виплати працівникам.
Преміювання.
-
4308
-
-
4394,16
-
-
4480,32
-
5.
Всього витрат (4.1. +4.2. +4.3. +4.4.).
4308
4394,16
4480,32
6.
Надлишок коштів (3-5).
2667,32
5475,11
8568,90
7.
Нестача коштів (5-3).
-
-
-

Додаток 1
Розрахунок необхідної маси вихідної сировини
Найменування продукції
Рік
Кількість,
шт.
Вага одиниці
вироби, кг
Всього
Чиста вага, кг
(Гр.3 × гр.4)
Маса необхідної сировини (гр.5 × 1,2)
1
2
3
4
5
6
Плитка керамічна
2007
48500
5
242500
291000
Плитка керамічна
2008
50925
5
254625
305550
Плитка керамічна
2009
53350
5
266750
320100

Додаток 2
Розрахунок загальної потреби в обладнанні по роках

Вид та назва обладнання
Необхідна маса вихідної сировини
Технологічний.
коефіцієнт
Річний фонд ЕРВ,
ч.
Продуктивність
ність,
м 2 / год
Кількість одиниць обладнання
2007
2008
2009
2007
(3 × 6/7/8)
2008
(4 × 6/7/8)
2009
(5 × 6/7/8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Кульова млин
291000
305550
320100
1
3770
50
1,54
1,62
1,70
2.
Сушильний барабан
291000
305550
320100
0,8
3770
40
1,54
1,62
1,70
3.
Ваговий живильник
291000
305550
320100
0,5
3770
23,5
1,64
1,72
1,81
4.
Змішувач СМК - 125
291000
305550
320100
0,3
3770
17,5
1,32
1,39
1,46
5.
Сушарка НЦ - 12
291000
305550
320100
0,1
3770
15
0,51
0,54
0,57
6.
Відцентровий розпилювач глазурі
291000
305550
320100
0,3
3770
32
0,72
0,76
0,80
7.
Штампи з прес формами
291000
305550
320100
0,85
3770
10
6,56
6,89
7,22
8.
Піч муфельна для випалу і сушіння
291000
305550
320100
0,9
3770
22,5
3,09
3,24
3,40

Додаток 3
№ п. / п.
Вид та найменування основних фондів
Підприємство - виробник
2007
2008
2009
Кількість одиниць
Ціна, руб.
Сума, руб.
Кількість одиниць
Ціна, руб.
Сума, руб.
Кількість одиниць
Ціна, руб.
Сума, руб.
1.
Будівельно-монтажні роботи

БМНУ

62675
62675
62675
2.
Піч муфельна
Продавець машин
3
19000
57000
3
19000
57000
3
19000
57000
3.
Кульова млин
Продавець машин
2
2900
5800
2
2900
5800
2
2900
5800
4.
Сушильний барабан
Продавець машин
2
1900
3800
2
1900
3800
2
2100
4200
5.
Ваговий живильник
Продавець машин
2
6500
13000
2
6630
13260
2
6690
13380
6.
Змішувач СМК - 125
СИТО
1
2000
2000
1
2000
2000
1
2000
2000
7.
Сушарка НУ - 12
НДІТМ
1
6250
6250
1
6250
6250
1
6250
6250
8.
Розпилювач глазурі
СИТО
1
14000
14000
1
14000
14000
1
14000
14000
9.
Штампи, прес форми (зі зміною інстр.)
НДІТМ
7
5000
35000
7
5100
35700
7
5100
35700
10.
Автомобіль УАЗ - 3303
Автобаза
1
18000
18000
1
18000
18000
1
18000
18000
РАЗОМ:
20
217525
20
×
218485
20
×
219005
Вартість основних виробничих фондів

Додаток 4
Вартість сировини та допоміжних матеріалів
Вид та найменування матеріалів
2006
2007
2008
Кількість, кг.
Ціна, руб.
Вартість, руб.
Коеф-т зростання обсягу випуску продукції
Кількість з урахуванням коефіцієнта
Індекс цін на сировину, матеріали, паливо та енергію
Ціна з урахуванням індексу
цін
Вартість, руб.
Коеф-т зростання обсягу випуску продукції
Кількість з урахуванням коефіцієнта
Індекс цін на сировину, матеріали, паливо та енергію
Ціна з урахуванням індексу
цін
Вартість, руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Каолін, ГОСТ 21286-82
101304
0,40
40521,60
1,05
106369
1,02
0,41
43398,63
1,1
111434
1,04
0,42
46356,71
Глина Веселовська ТУ 21-25-223-81
66420
0,23
15276,60
1,05
69741
1,02
0,23
16361,24
1,1
73062
1,04
0,24
17476,43
Пісок кварцовий, ГОСТ 70311752255177
59400
0,40
23760
1,05
62370
1,02
0,41
25446,96
1,1
65340
1,04
0,42
27181,44
Польовий шпат, ГОСТ 15045-48
56700
0,37
20979
1,05
59535
1,02
0,38
22468,51
1,1
62370
1,04
0,38
23999,98
РАЗОМ:
283824
×
100537,2
×
298015
×
×
107675,34
×
312206
×
×
115014,56
Бій обпалений (шлюб власного виробництва)
20250
0,54
10935
1,05
21263
1,02
0,55
11711,39
1,1
22275
1,04
0,56
12509,64
РАЗОМ сировини з урахуванням бою
304074
×
111472,2
×
319278
×
×
119386,73
×
334481
×
×
127524,20
Рідке скло, ГОСТ 13078-81
3396
6,00
20376
1,05
3566
1,02
6,12
21822,70
1,1
3736
1,04
6,24
23310,14
Сода, ГОСТ 5100-85
3348
1,06
3548,88
1,05
3515
1,02
1,08
3800,85
1,1
3683
1,04
1,10
4059,92
Глазур - фітта, 21 А
6750
18,40
124200
1,05
7088
1,02
18,77
133018,20
1,1
7425
1,04
19,14
142084,80
Пігментні барвники
1134
24,00
27216
1,05
1191
1,02
24,47
29148,34
1,1
1247
1,04
24,97
31135,10
ВСЬОГО основних матеріалів
318702
×
286813,08
×
334638
×
×
307176,82
×
350572
×
×
328114,16
Масло трансформаторне
10854
3,13
33973,02
1,05
11397
1,02
3,19
36385,10
1,1
11939
1,04
3,26
38865,13
Гіпс
9944
1,70
16904,80
1,05
10441
1,02
1,73
18105,04
1,1
10938
1,04
1,77
19339,09
ВСЬОГО допоміжних матеріалів:
20798

×

50877,82
×
21838
×
×
54490,14
×
22877
×
×
58204,22
РАЗОМ:
339500
×
337690,9
×
356476
×
×
361666,96
×
373449
×
×
386318,38
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Бізнес-план
444.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення підприємства з виробництва тротуарної плитки
Проект створення підприємства з виробництва керамічної цегли
Вивчення асортименту керамічної плитки
Відкриття підприємства з виробництва камінної плитки
Бізнес план підприємства з виробництва плитки
Технологія виробництва керамічної цегли
Інвестиційний проект створення підприємства з виробництва тари
Бізнес план створення підприємства з виробництва вікон із ПВХ
Проект створення структурного підрозділу підприємства ТОВ СервісБуд з виробництва та монтажу
© Усі права захищені
написати до нас