Створення програмного продукту на мові програмування Visual Basic for Applications

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 23 с., 2 рис., 4 джерела, 5 таблиць

Метою роботи є створення програмного продукту на мові програмування Visual Basic for Applications відповідно до завдання, виданим на навчальну практику. Даний програмний продукт дозволяє розмістити в Microsoft Word вихідний текст, введений користувачем, на сторінці, кожен рядок якої має бажане користувачем кількість символів (причому слова не розриваються на два рядки) і в Microsoft Excel знайти суму двох розріджених поліномів, заданих ненульовими коефіцієнтами та їх номерами . Програмний продукт повинен забезпечувати зручність і простоту використання, бути функціональним і надійним, ефективним в експлуатації.

Програмний продукт може залучити користувачів, які хочуть дізнатися додаткову інформацію про Visual Basic for Applications, вивчити основну інформацію і простежити за розробкою програм на даному мовою програмування.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

 1. Гарнаєв А.Ю. Самовчитель VBA - 2-е вид., Перераб. і доп.. - К.: БВХ-Петербург 2004, 560с.

 2. Гарнаєв А.Ю. «Excel 2002: розробка програм» - СПб.: БВХ-Петербург 2002, 450С.

 3. С. Браун «VB 6» - СПб.: Москва - Харків - Мінськ 2002, 573с.

 4. С. Каммінгс «VBA для Чайників» - СПб.: Москва - Санкт-Петербург - Київ 2003, 440С.

ВИСНОВКИ

У процесі роботи над завданням по навчальній практиці була розроблена інформаційна система. У даній системі реалізовані наступні можливості:

 • виведення довідкової інформації з мови програмування Visual Basic for Applications;

 • знаходження в заданій рядку слів, що починаються і закінчуються однією і тією ж буквою; висновок слів на екран у Microsoft Word;

 • за допомогою певних перетворень у вихідній матриці змінити елементи парних стік, вивести кінцеву матрицю на екран у Microsoft Exel.

Згодом в ПП можливо збільшити обсяг теоретичного матеріалу по VBA, удосконалити інтерфейс. Недоліків даної системи розробником не виявлено.

ВСТУП

Visual Basic for Applications (VBA) - досить популярна в останні роки середовище розробки додатків, яка, будучи потужним програмним засобом, дозволяє реалізувати широкий спектр практичних завдань. Основна її перевага полягає в оптимальному поєднанні простоти використання, доступності і великого набору різноманітних можливостей, що дозволяють охопити всі основні напрями діяльності розробника прикладних програм.

Можливості VBA зовсім не поступаються іншим системам програмування Windows і постійно зростають. До того ж багато систем програмування в Windows і використовують загальні бібліотеки об'єктів, серед яких - об'єкти Word і Excel. До основних можливостей VBA можна віднести реалізацію максимально гнучкого й зручного інтерфейсу для програми, створення найрізноманітніших багаторівневих і спливаючих меню, обробку подій миші та клавіатури, роботу з графікою. Розробник може використовувати у програмі як стандартні, так і вбудовані діалоги, що застосовуються для організації зворотного зв'язку з користувачем. Додаток може здійснювати роботу з таймером, обробляти файли та каталоги на жорсткому диску, а також надавати доступ до баз даних. У VBA є можливість впровадження в додаток різних об'єктів, які підтримуються іншими програмами. Крім цього, розробник може реалізувати зв'язок одного або декількох комп'ютерів, на яких встановлено створене додаток, з мережею Internet.

Також мова програмування VBA - є реалізація об'єктно-орієнтованого написання програм у системі MS Office, а зокрема в процесі практики досліджувалося використання VBA для MS Word і MS Excel. Синтаксис мови - здавна прокладені правила мови Basic - один з найбільш ранніх мов програмування. Процес написання програми на VBA - послідовне заповнення параметрів різних об'єктів. Мова VBA, є потужним програмним засобом, здійснена можливість обробки файлової інформації. Але найяскравішим гідністю мови є можливість занесення результатів обчислення і будь-яких даних в Office програми, в MS Word і Ms Excel.

Тобто можна відзначити, що в даний час велика увага приділяється програмуванню на Visual Basic for Applications. Саме тому завдання, видане на навчальну практику, розробляється на даній мові програмування.

1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

  1. Формулювання завдання

Для MS WORD:

Оригінальний текст (слова, прогалини, знаки) задано одним рядком. Знаходження в ній слів, які починаються і закінчуються однаковою буквою.

Для MS EXCEL:

У матриці знайти суму елементів, які розташовані по головній діагоналі. Елементи всіх парних рядків розділити на цю суму.

1.2 Вихідні дані

Для WORD:

S 1: рядок; {рядок, введений користувачем}

Для EXCEL:

a: двовимірний масив [5,5] вещ; {масив коефіцієнтів першого полінома}

  1. Обмеження на вихідні дані

Для EXCEL:

0 <= i <5

0 <= j <5

  1. Проміжні дані

Для WORD:

S 3: рядок; {містить слово, потрібне за умовою}

k: цілий; {лічильник, який визначає кількість символів у кожному слові}

start: цілий; {лічильник перебору символів у рядку}

i: цілий; {лічильник, що показує починаючи з якого символу буде

здійснюватися читання слова}

Для EXCEL:

B: масив [10] дійсних чисел; {містить елементи головної діагоналі}

  1. Результати

Для WORD:

S 3: рядок; {містить шукані слова}

Для EXCEL:

a: масив [5,5] вещ; {кінцева матриця чисел}

2 ОПИС МОВИ VBA І СИСТЕМИ ПРОГРАМУВАННЯ У OFFICE

Операційна система Windows корпорації Microsoft має дивовижно зручним інтерфейсом і безліччю інтелектуальних засобів, які звільняють користувача від рутинної роботи, властивої іншим операційним системам. Природним і незамінним доповненням цієї операційної системи є програмні продукти Microsoft Office, які навіть починаючому користувачеві дозволяють з легкістю створювати ідеальну за своїм оформлення документацію, проводити фінансові, інженерні та інші розрахунки, створювати і працювати з базами даних, конструювати презентації і слайди. Разом, операційна система Windows і програмні продукти Microsoft Office, підкорили весь світ. Корпорація Microsoft інтегрувала в свої офісні продукти, в саму операційну середу дивовижний по простоті і надзвичайний по своїй ефективності мову програмування Visual Basic for Applications або скорочено VBA. За допомогою цієї мови тепер кожен користувач може автоматизувати роботу програми і максимально пристосувати його роботу для вирішення поточних завдань, не тільки додавши інтерфейсу нову функціональність, а й видаливши з нього непотрібні для цього додатка елементи, тим самим забезпечивши йому додаткову стабільність.

Можливості VBA зовсім не поступаються іншим системам програмування Windows і постійно зростають. До того ж багато систем програмування в Windows і VBA використовують загальні бібліотеки об'єктів, серед яких - об'єкти Excel, Word і т.д.

  1. Типи даних

Типи даних відносяться до фундаментальних понять будь-якої мови. Тип даних визначає множину допустимих значень, що може приймати зазначена змінна. У VBA є наступні типи даних:

 • Byte (байтовий);

 • Boolean (логічний);

 • Integer (цілий);

 • Long (довгий цілий);

 • Single (з плаваючою точкою звичайної точності);

 • Double (з плаваючою точкою подвійної точності);

 • Currency (грошовий);

 • Decimal (масштабований цілий);

 • Date (дати і час);

 • Object (об'єктний);

 • String (рядковий);

 • Variant (довільний);

 • тип даних, який визначається користувачем;

 • специфічні типи об'єктів.

Для зберігання цілочисельних даних призначені типи Integer (діапазон значень від -32768 до 32767, в оперативній пам'яті займає два байти) і Long (діапазон значень від -2147483648 до 21447483648 і в оперативній пам'яті займає чотири байти). Аналогічно, для зберігання десяткових чисел з плаваючою точкою представлені типи даних Single (діапазон від -3,4 Е38 до -1,4 Е-45 для від'ємних чисел і від 1,4 Е-45 до 3,4 Е38 для позитивних чисел, в оперативній пам'яті займає чотири байта) і Double (діапазон від -1,7 Е-308 до -4,9 Е-324 для від'ємних чисел і від 4,9 Е-324 до 1,7 Е308 для позитивних чисел, в оперативній пам'яті займає 8 байтів). Для зберігання чисел з фіксованою точкою служить тип Currency. Змінна даного типу займає в оперативній пам'яті 8 байт. Ціла частина числа може містити до 15 цифр, а дробова - до 4.

Використовуючи змінні строкового типу, можна зберігати рядки як фіксованою, так і змінної довжини. Для змінної, що має тип рядка з фіксованою довгою, вказується максимальна довжина рядка. Якщо довжина рядка, що присвоюється цій змінній, менше заданої довжини рядка, то залишилися вільні місця заповнюються пробілами. При присвоєнні змінної рядки, кількість символів якої перевищує максимальне значення, всі зайві символи відкидаються. Кількість символів, що зберігаються в рядку зі змінною довжиною, визначається довжиною привласнюються їй даних. При використанні ASCCII кодування для кожного символу рядка виділяється один байт, а при використанні кодування Unicode - два байти. Крім цього виділяється 10 байт для рядка в цілому.

Для зберігання двійкових даних рекомендується використовувати масив змінних типу Byte. Кожен елемент масиву даного типу займає один байт оперативної пам'яті.

Логічний тип даних Boolean використовується для зберігання даних, які приймають одне з двох значень: True або False. За замовчуванням змінної даного типу присвоюється значення False. В оперативній пам'яті вона займає два байти.

Тип даних Date використовується для зберігання дати та часу. Змінна цього типу вимагає 8 байт в оперативній пам'яті.

Тип даних Variant є універсальним. Змінна цього типу може зберігати будь-який з вище перерахованих типів даних. Всі необхідні перетворення виконуються при присвоєнні змінній значення. Виділяється змінної обсяг оперативної пам'яті залежить від типу присвоєного значення, але не може бути менше 16 байт.

Для зберігання посилань на об'єкти використовується тип даних Object. Кожна змінна даного типу вимагає 4 байта.

При розробці програм в середовищі VBA в залежності від типу даних змінних рекомендується використовувати префікси, наведені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1 - Префікси, що використовуються в найменуваннях змінних

Тип даних

Префікс

Приклад

Boolean

bin

binSuc

Byte

byt

bytImege

Currency

cur

curPrn

Date

dtm

dtmFinish

Double

dbl

dblSum

Integer

int

intKol

Long

Ing

IngLoop

Single

sng

sngTotal

String

str

strLast

Variant

vnt

vntValui

  1. Опис змінних

Терміни час життя і область видимості змінної означають місце використання змінної в додатку, а також час існування змінної після її створення.

Область видимості змінної визначає частину коду, яка «знає» про існування даної змінної. При визначенні змінної в процедурі отримати або змінити її значення можна тільки з коду цієї процедури. Іноді, однак, необхідно використовувати змінну з більш широкою галуззю видимості. Наприклад, змінну, значення якої доступні для всіх процедур модуля або проекту. Існують три типу області видимості змінної:

 • змінні рівня процедури розпізнаються тільки в процедурі, в якій вони описані. Вони описуються за допомогою інструкцій Dim або Static. Такі змінні називаються локальними;

 • змінні рівня модуля використовуються тільки в модулі, в якому вони описані, але не в інших модулях даного проекту. Описуються за допомогою оператора Dim або Private в області опису модуля, тобто перед описом процедур;

 • змінні рівня модуля, описані за допомогою інструкції Public, є доступними для всіх процедур проекту. Такі змінні називаються відкритими.

Закрита (Private) змінна зберігає своє значення, тільки поки виконується процедура, в якій ця змінна описана. При завершенні процедури значення змінної втрачається, і при повторному запуску процедури його треба заново ініціалізувати. Змінні, описані оператором Static, зберігають своє значення по виходу з процедури, поки працює програма.

Для обов'язкового оголошення всіх змінних на початку модуля, в так званій області модуля General Declarations, треба помістити директиву Option Explicit. Використання цієї директиви не допускає можливості неправильного вводу імені змінної, яка застосовується в одній або не - скількох процедурах модуля. Наприклад, якщо змінна була оголошена як Ставка, а в коді при наборі замість російської букви с була використана латинська літера с, то це призведе до помилки. У відсутність директиви Option Explicit подібну помилку було б важко відстежити.

  1. Опис масивів

Як і в інших мовах програмування, в VBA можна використовувати масиви. Масив, як і будь-яку змінну, треба оголошувати, використовуючи оператори Dim, Static, Private і Public, які також задають область видимості змінної. У масиві допускається опис до 60 розмірностей. При визначенні розмірності треба вказувати верхню, а також нижню межу. Якщо нижній індекс не заданий явно, нижня межа масиву визначається директивою Option Base. Якщо відсутній директива Option Base, нижня межа масиву дорівнює нулю. Наприклад, в наступному операторі оголошується одновимірний масив (вектор) з 12 цілих чисел, причому за умовчанням перший елемент масиву - А (0), а останній - А (11). У цьому випадку кажучи, що 0 - базовий індекс.

Dim А (11) As Integer

Даний же оператор оголошує двомірний масив 3 '3 (матрицю), що складається з дійсних чисел.

Dim B (2, 2) As Single

Можна змінити базовий індекс, написавши в області оголошень модуля директиву Option Base 1. Після цього індекси масивів А і В будуть починатися з одиниці. Наприклад, в наступному операторі оголошується вектор, що складається з 11 елементів.

Option Base 1

Dim A (11) As Integer

Іншим способом зміни базового індексу є використання ключового слова Те при оголошенні масиву.

Dim B (1 To 3, 1 To 3) As Single

Dim A (1 To 12) As Integer

Ініціалізацію елементів масиву можна робити по-різному:

Dim B (1, 1) As Single

B (0, 0) = 2: B (0, 1) = 4

B (1, 0) = 1: B (1, 1) = 6

 • оператором циклу:

Dim M (1 To 9, 1 To 9) As Integer

Dim i As Integer

Dim j As Integer

For i = 1 To 9

For j = 1 To 9

M (i, j) = i * j

Next

Next

Іноді в процесі виконання програми потрібно змінювати розмір масиву. У цьому випадку спочатку масив оголошують як динамічний. Для цього при оголошенні масиву не треба вказувати розмірність, наприклад:

Dim R () As Single

Потім у програмі слід обчислити необхідний розмір масиву в деякої змінної, наприклад n, і змінити розмір динамічного масиву за допомогою оператора ReDim. У наступному прикладі спочатку оголошується динамічний масив, а потім встановлюються межі його індексу.

Dim R () As Double

ReDim R (1 To 10)

  1. Оператори мови та керуючі конструкції

Математичні оператори дозволяють виконувати в програмі дії над числами. У таблиці 2.2 наведені арифметичні оператори і виконувані ними функції.

Таблиця 2.1 - Префікси, що використовуються в найменуваннях змінних

Операція

Знак

Запис

Типи даних

Дія

Додавання

+

a + b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Складає два числа

Віднімання

-

a - b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Віднімає з одного

числа інше

Розподіл

/

a / b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Ділить два числа і

повертає результат

з плаваючою точкою

Розподіл

без остачі

\

a \ b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Ділить два числа і

повертає цілий результат (залишок відкидається)

Залишок

Mod

a Mod b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Обчислюється залишок

від ділення одного числа на інше

Множення

*

а * b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Примножує два числа

Зведення

до степеня

^

a ^ b

Byte, Short, Integer, Long, Single, Double, Decimal

Підносить число до степеня

Математичні оператори призначені для створення виразів. Вирази можуть містити змінні, константи, функції, пов'язані більш ніж одним оператором. Якщо у виразі відсутні дужки, то оператори виконуються в наступному порядку:

Можна змінити порядок обчислення в вираженні, використовуючи круглі дужки.

У VBA, як і у всіх мовах програмування, існують керуючі конструкції, призначені для керування порядком виконання команд. Розрізняють два основних типи керуючих операторів:

- I f

- Select .. Case

Конструкція I f використовується в тому випадку, коли необхідно, щоб група операторів виконувалася при дотриманні певних умов. Конструкція Select .. Case дозволяє на підставі аналізу значення заданого виразу виконувати ті чи інші дії.

У свою чергу, керуючі оператори if бувають двох видів:

- If ... Then

- If ... Then ... Else

Конструкція If ... Then застосовується, коли необхідно виконати певні дії в залежності від деякої умови. Керуюча конструкція If ... Then ... Else використовується в тому випадку, коли необхідно виконати різні дії в залежності від умови. Конструкція I f.. . Then .. . Else аналогічна конструкції I f. .. Then, але дозволяє задати дії, виконувані як при виконанні умов, так і в разі їх невиконання.

Підставою для прийняття рішень в керуючих конструкціях є умовні вирази, тому попередньо необхідно сказати кілька слів про ці висловлюваннях і роботі з ними.

Умовні вирази - це такі вирази, які повертають одне з двох значень: Істина або Брехня. В умовних виразах використовують оператори порівняння, наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Оператори порівняння для умовних виразів

Операція

Знак

Менше

<

Менше або дорівнює

<=

Більше

>

Операція

Знак

Більше або дорівнює

> =

Так само

=

Не дорівнює

<>

Над умовними виразами можна виконувати дії логічного математики (логічні операції). До логічним побітовим операцій відносяться операції And, Or, And Also, Or Else, Xor, Not. Операція Not має один операнд, решта - по два операнда.

Ключові слова IF і End I f мають той же зміст, що і в конструкції If ... Then. Якщо задане в конструкції умова не виконується (результат перевірки дорівнює False), і конструкція містить ключове слово Else, Visual Basic виконає послідовність конструкцій, розташованих слідом за Else. Після чого управління перейде до конструкції, наступного після End If.

  1. Стандартні функції роботи з файлами, рядками, діалоговими вікнами

У VBA є ряд функцій і операторів по роботі з файлами та каталогами. Одним з зручностей є те, що не потрібно встановлювати посилання на бібліотеку загального використання. У таблиці 2.4 ці функції і представлені.

Таблиця 2.4 - Функції та оператори для роботи з файлами

Функція, оператор

Призначення

Open

Відкриває файл

Close

Закриває всі файли

Close #

Закриває файл за ідентифікатором

Reset

Закриває всі відкриті файли, записує вміст буферів.

Print tt

Записує дані в файл

FileCopy

Копіює файл

EOF

Визначає мітку кінця файлу

FileAttr

Повертає режим доступу відкритого файлу

FileDateTime

Повертає дату і час створення файлу

FileLen

Повертає розмір файлу в байтах

FreeFile

Повертає номер вільного ідентифікатора

GetAttr

Отримує атрибути файлу

SetAttr

Встановлює атрибути файлу

Loc

Повертає номер поточної позиції у файлі

LOF

Повертає розмір відкритого файлу в байтах

Seek

Встановлює на задану номером позицію або запис у файлі

Dir

Повертає вміст поточної папки

Kill

Видаляє файл

Lock

Блокує файл при роботі в багатокористувацької середовищі

Unlock

Знімає блокування файлу в багатокористувацької середовищі

Name

Задає ім'я файлу

Get #

Читає дані з файлу

Input

Читає дані з файлу

Input #

Читає дані з файлу

Line Input #

Читає рядок з файлу

Put #

Записує дані в файл

Write #

Записує дані в файл

У таблиці 2.5 представлені функції обробки строкових виразів, які дозволяють зробити широкий спектр операцій: від пошуку довжини рядка, до заміни в рядку підрядків.

Таблиця 2.5 - Функції для роботи з рядками

Функція

Призначення

Asc

Повертає ASCII - код символу

Chr

Перетворює ASCII-код в символ

InStr, InStrRev

Здійснює пошук рядка в інший

Lcase

Змінює регістр букв вихідної рядка на нижній

Left

Повертає вказану кількість символів з ​​початку рядка

Len

Повертає кількість символів в рядку

Ltrim, RTrim, Trim

Видаляють пробіли, розташовані відповідно на початку, в кінці і з обох сторін символьного рядка

Функція

Призначення

Mid

Повертає задану кількість символів з ​​довільного місця рядки

Right

Повертає вказану кількість символів з ​​кінця рядка

Str, CStr

Перетворюють числове вираз в рядок

StrReverse

Змінює порядок проходження символів в рядку на зворотний

StrConv

Змінює регістр букв символьного рядка

Продовження таблиці 2.5

Val

Перетворюють рядок у числовий вираз

UCase

Змінює регістр букв вихідної рядка на нижній

У проектах VBA часто зустрічаються два різновиди діалогових вікон: вікна повідомлень і вікно вводу. Вони вбудовані в VBA, і якщо їх можливості досить, то можна обійтися без проектування діалогових вікон. Вікно повідомлень виводить найпростіші повідомлення для користувача, а вікно введення забезпечує введення інформації.

Функція InputBox виводить на екран діалогове вікно, що містить повідомлення, поле введення, і дві кнопки OK і Cancel. Вона встановлює режим очікування введення тексту користувачем і натискання кнопки, а потім, при натисненні на кнопку OK, повертає значення типу String, що містить текст, введений у полі введення. При натисканні кнопки Cancel повертається порожній рядок.

Процедура MsgBox виводить на екран діалогове вікно, що містить повідомлення, встановлює режим очікування натискання кнопки користувачем, а потім повертає значення типу Integer, яке вказує, яка кнопка була натиснута.

3 АЛГОРИТМ вирішення поставлених завдань у MS WORD


S1


Для i = 1 до len (s1) -1

Якщо mid (s1, i, 1) = ""

Якщо mid (s2, 1,1) = mid (s2, len (s2), 1)

S3 = s3 + s2 + ""


s2 = ""

Інакше


s2 = s2 + Mid (s1, i, 1)


s 3


4 АЛГОРИТМ вирішення поставлених завдань у MS EXCEL

Для i = 1 до 5

Для j = 1 до 5

a (i, j)

sum = 0

Для i = 1 до 5

b [i] = a [i, i]

sum = sum + b [i]

Для i = 1   до 5

Для i = 1 до 5

Для j = 1 до 5

a (i, j)

5 ТЕСТОВІ ПРИКЛАДИ

MS WORD

№ 1

Дід Мороз - червоний ніс, ти подарунки нам приніс?

Дід

№ 2

Трактат про нещасну любов.

Трактат

MS EXCEL

№ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

9

11

13

15

2

4

4

6

7

3

6

4

0

8

Результат

1

2

3

4

5

0,18

0,21

0,24

0,27

0,3

7

9

11

13

15

0,06

0,121

0,121

0,18

0,21

3

6

4

0

8

Додаток А

ЕКРАННІ ФОРМИ

Рисунок А.1 - Робота програми в MS Word

Рисунок А.2 - Приклад роботи програми в MS Word

Додаток Б

Лістинг програм У MS EXCEL

Sub Laba1 ()

Dim m, i, j, k As Integer

Dim sum As Double

Dim a (5, 5), b (10) As Long

For i = 1 To 5

For j = 1 To 5

a (i, j) = Cells (i, j)

Next j

Next i

sum = 0

For i = 1 To 5

k = i

j = i

b (k) = a (i, j)

sum = sum + b (k)

Next i

For i = 2 To 5 Step 2

For j = 1 To 5

a (i, j) = a (i, j) / sum

Next j

Next i

Cells (7, 1) = "Кінцева"

Cells (7, 2) = "матриця:"

For i = 1 To 5

For j = 1 To 5

Cells (i + 8, j) = a (i, j)

Next j

Next i

End Sub

Додаток В

Лістинг програм У MS WORD

Sub Laba2 ()

Dim s1, s2, s3 As String

Dim i, j As Integer

Selection.WholeStory

s1 = Selection.Text

For i = 1 To Len (s1) - 1

If Mid (s1, i, 1) = "" Then

If Mid (s2, 1, 1) = Mid (s2, Len (s2), 1) Then

s3 = s3 + s2 + ""

End If

s2 = ""

Else

s2 = s2 + Mid (s1, i, 1)

End If

Next i

Selection.Text = s1 + s3

End Sub


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Наукова робота
84.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Мова програмування Visual Basic for Applications
Табличний процесор MS Excel Мова програмування Visual Basic for Applications
Використання мови програмування Visual Basic for Applications VBA для обробки результатів
Використання мови програмування Visual Basic for Applications VBA для обробки результатів 2
Програмування на Visual Basic
Завдання з програмування на Visual Basic
Адресна книга на мові Visual Basic
Access і Visual basic for Application Excel VBA прийоми програмування
Створення тесту на Visual Basic
© Усі права захищені
написати до нас