Створення програми електронного обліку успішності студентів з подальшим виведенням її в Інтернет

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Миколаївський державний університет
Імені В. О. Сухомлинського
Фізико-математичний факультет
Створення програми електронного обліку успішності студентів з подальшим виведенням її в Інтернет. Надання інформації успішності студентів в локальній мережі
Курсову роботу виконала:
Студентка 362 групи
Фізико-математичного факультету
Спеціальність «Інформатика»
Чернецька Ольга
Перевірив:
Кошкін К.В.
Миколаїв 2005

Анотація
Метою нашої роботи є розробка програми з обліку студентської успішності і відвідуваності, яка покликана автоматизувати роботу деканату по роботі з даними супроводжуючими навчальний процес груп студентів. Програма повинна забезпечувати формування необхідних звітів для аналізу успішності і відвідуваності навчальних груп і кожного студента окремо. Робота викладена на 31-й сторінці, містить 2 додатки та 5 малюнків.

Зміст
1. Аналіз предметної області і постановка задачі
1.1 Формулювання проблеми
1.2 Аналіз існуючих рішень
1.2.1 Технології побудови розподілених додатків
1.2.2 Сервер Zope
1.2.3 PHP
1.2.4 Вибір технології
1.3 Постановка завдання
2. Проект програми
2.1 Вибір технології проектування
2.2 Розробка моделей
2.3 Специфікації
2.4 Кодування
2.5 Тестування
Висновки
Додаток А
Додаток Б

1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
1.1 Формування проблеми
Однією з проблем сучасного ВНЗ є контроль. У зв'язку з великою кількістю студентів університету та безліччю дисциплін є необхідність вести облік за даними, які супроводжують навчальний процес груп та студентів. В даний час існують безліч видів обліку і контролю за даними про студентів, які ведуться старостами груп, кураторами, викладачами, проректорами з навчальної роботи та деканами факультетів. Це такі види контролю як: поточна успішність студента, інформація про успішність студента за кожен місяць, відомості про академічної заборгованості й абсолютної успішності студентів за станом на останній день сесії, результати іспитів і заліків, накази про зарахування студентів на стипендію на наступний після екзаменаційної сесії семестр , облік відвідуваності студентами лекцій, семінарів, лабораторних робіт та інші. Ці дані зберігаються в журналах груп, екзаменаційних та залікових відомостях, довідках, наказах, списках і т.д. Дані про студентів одночасно можуть знадобитися старості, викладачеві, деканові. Складнощі обліку успішності обумовлюють:
- Значна кількість документації;
- Розподіленість споживачів та інформації.
1.2 Аналіз існуючих рішень
1.2.1 Технології побудови розподілених додатків
Виходячи з розподіленості користувачів, інформації зручними засобами доступу можуть бути засоби Інтернет. В даний час для створення Інтернет документів використовується два підходи:
· Статична генерація сторінок (виконується розробником документа);
· Динамічна генерація сторінок (виконується програмою).
З урахуванням того, що інформація про успішність часто оновлюється, доцільним буде застосування динамічної генерації сторінок.
В даний час в якості засобів динамічної генерації сторінок широко використовується PHP і ZOPE:
· PHP - це скриптова server-side мова програмування, призначений в основному для включення в html сторінку і що виконується сервером перед видачею сторінки браузеру. ;
· ZOPE - це сервер додатків, призначений для створення динамічних web-додатків та інтерактивних сайтів.
З метою вибору засоби розробки розглянемо зазначені продукти більш докладно.
1.2.2 Сервер Zope
Zope - це об'єктно-орієнтована платформа, сервер додатків, призначений для створення динамічних web-додатків та інтерактивних сайтів.
У виразу "об'єктно-орієнтований" тут декілька сторін. По-перше, Zope написаний на мові Python, об'єктно-орієнтованої мови з множинним спадкуванням.
По-друге, Zope побудований довкола ідеї "публікації об'єктів" - URL, до якого звертається браузер, є посиланням на об'єкт (екземпляр класу), що викликається на виконання.
По-третє, самі об'єкти (серіалізовать екземпляри класів) зберігаються в об'єктно-орієнтованої базі даних ZODB.
Ще одне невід'ємне властивість - модульність. Zope - це не цілісний шматок софта, а багатий набір модулів, званих компонентами.
Zope написаний на портабельная мовою Payton і працює у всіх Unix системах і в Windows; основний формат бази даних ZODB - файл Data.fs - повністю незалежний від платформи і ОС), масштабованість і розподіленість.
Протоколи WWW (HTTP, CGI і т.д.) часто неадекватні завданням і можуть робити публікацію динамічних даних невиправдано складною. Їх низький рівень є недостатнім для безпосереднього створення багатьох класів web-додатків на їх основі.
Zope створює об'єктно-орієнтовану оболонку навколо цих низькорівневих засобів. З його допомогою рішення задачі відбувається звичайним шляхом - програміст пише набір ієрархій класів, що є абстракцією предметної області, а Zope бере на себе працю з надання доступу до примірників цих класів.
C Zope працюють такі категорії користувачів:
· Адміністратор хоста - компілює і інсталює програми і додаткові компоненти
· Програміст - пише компоненти, тобто класи, на мові Python
· Webмастер - розставляє ці компоненти (тобто екземпляри класів) на сайті, користуючись менеджерським web-інтерфейсом
· Адміністратор сайту - заводить записи про користувачів, створює ролі, ставить їх у відповідність одна одній, призначає кому (якій ролі) до яких об'єктів можна мати доступ, і який саме доступ (створення об'єкта, редагування, видалення, перегляд і т.д. )
· Це, звичайно, не обов'язково різні люди - це ролі. На маленькому сайті ці ролі може виконувати одна людина. Для великих сайтів Zope надає механізми делегування повноважень адміністраторам ділянок сайтів, верстальщикам, редакторам.
Що дає Zope Програмістові:
· Механізм шаблонів (DTML)
· Набір компонентів (ZODB, ZCatalog та інші)
· API для створення своїх компонентів
· API для доступу до Zope минувши www-інтерфейс, прямо по HTTP і / або XML-RPC деякі базові компонентів (Zserver, ZPublisher, ZODB, DTML, Catalog) можна використовувати взагалі поза Zope, просто в програмах на Python.
web-майстрові:
· Механізм шаблонів (DTML)
· Www-інтерфейс для управління сайтом
адміністратора:
· Www-інтерфейс для управління сайтом простий, і в той же час потужний інструментарій для адміністрування користувачів, прав і інших механізмів безпеки

· Недоліки Zope:

· Відсутність гарної документації та літератури
· Недостатня підтримка локалей: сортування в циклі dtml-in здійснюється абсолютно без урахування локалі, індексація і пошук у Catalog вимагає компонента Splitter.
· Важко налагоджувати пітоновскіе компоненти - Zope треба перезапускати, щоб він підхопив зміни в коді, а це незручно і довго (секунд 20-30); Z-класи не мають такого обмеження, але і можливостей у них трохи менше
1. Недоліки Zope в основному є продовженням переваг цієї
платформи.
· Сервер, весь час сидить в пам'яті
· Відсутність можливості тримати історію об'єктів в CVS
· Мова програмування - Пітон; для програмування обіцяно додавання PerlMethods і може бути інших мов
· Сам написаний на Пітоні, у якого є свої власні недоліки. Наприклад, глобальний lock для всіх ниток. Це означає, що Пітон (і відповідно Zope) не зможуть отримати всі переваги багатопроцесорної машини
· Деякі особливості мають окремі компоненти Zope.
o не рекомендується зберігати багато об'єктів в одній папці - пошук
o Сесії реалізовані відкладеними транзакціями; в результаті об'єкт, редагований у Версії, замикається в ній, і його не можна редагувати ні поза Версії, ні тим більше в іншій Версії.
1.2.3 PHP
PHP це скриптову server-side мова програмування, призначений в основному для включення в html сторінку і що виконується сервером перед видачею сторінки браузеру. PHP дуже схожий на ASP, але пристосований до unix-like систем і найчастіше вживається з web-сервером apache, хоча може працювати і з MS IIS і в принципі з будь-яким іншим веб-сервером. Крім того, PHP є об'єктно-орієнтованим. Основна перевага PHP - простота, гнучкість і швидкість виконання. Тепер, щоб викласти на сайт нову статтю або просто новина, я всеголішь додаю новий запис на sql сервері за допомогою MS Access або web-інтерфейсу sql, написаного до речі теж на php, а при запиті сторінки користувачем відповідний php-скрипт вивуджує з sql те, що йому треба і видає вже красиво оформлену, готову сторінку. SQL. Ось це є ще однією перевагою PHP, таке враження, що PHP просто народжений існувати в зв'язці apache + php + sql.
На PHP можна зробити все, що можна зробити за допомогою CGI-програм. Обробляти дані з форм, генерувати динамічні сторінки, одержувати і посилати cookies, завантажувати файли, створювати файли і папки, малювати динамічні картинки, відсилати електронну пошту, і т.д. і т.п. Крім того, в PHP включена підтримка багатьох баз даних (databases), що серйозно розширює можливості написання по-справжньому динамічних Web-додатків. Плюс до всього вищесказаного, PHP розуміє протоколи IMAP, SNMP, NNTP, POP3 і HTTP, а також має можливість працювати із сокетами і спілкуватися по інших протоколах.
Синтаксис PHP має легку читабельність і в цілому зрозумілий для сприйняття. Ті, кому доводилося програмувати, дуже швидко зможуть почати писати програми на PHP. У цій мові немає строгої типізації даних і немає необхідності в діях по виділенню (або звільнення) пам'яті. Програми, написані на PHP, досить прості для розуміння. Написаний PHP - код, легко зорово прочитати і зрозуміти, на відміну від Perl-програм. Плюс до всього, досить висока швидкість роботи, що особливо позначилося при переході на четверту версію, а вже вийшла і п'ята.
Переваги PHP WEB-розробникам немає необхідності говорити, що web-сторінки - це не тільки текст та картинки. Гідний уваги сайт повинен підтримувати деякий рівень інтерактивності з користувачем: всілякі голосування, пошук інформації, продаж продуктів, конференції, форум і т.п. Традиційно все це реалізовувалося CGI-скриптами, написаними на Perl. Але CGI-скрипти дуже погано масштабуються. Тобто, кожен новий виклик CGI, вимагає від ядра породження нового процесу, а це займає процесорний час і істотно витрачає оперативну пам'ять. Велике у хакерських атак на сервери, грунтуються саме на багаторазових виклики CGI, що призводить до завантаження ядра процесора і оперативної пам'яті. PHP пропонує інший варіант - він працює як частина Web-сервера, і цим самим схожий на ASP від ​​Microsoft.
Недоліки PHP:
1. PHP є інтерпретованою мовою, і, внаслідок цього, не може зрівнятися по швидкості з компільованих С. ​​Однак при написанні невеликих програм, що, загалом-то, властиво проектам на PHP, коли весь проект складається з багатьох невеликих сторінок з кодом, набирають силу накладні витрати на завантаження в пам'ять та виклик CGI-програми, написаної на С.
2. Не така велика база готових модулів, як, наприклад, СPAN у Perl. З цим нічого не можна вдіяти це справа часу. У PHP розробники передбачили спеціальний архів, аналогічний CPAN, і я думаю, дуже скоро буде написано достатня кількість модулів для його наповнення.
4. Немає підтримки сесій (session), як, наприклад, в ASP. У PHP цей недолік буде усунений.
1.2.4 Вибір технології
Розглянувши всі достоїнства і недоліки мов web-програ-мування Zope і php ми зупинили свій вибір на Php. Синтаксис PHP дуже схожий на синтаксис C або Perl. Люди, знайомі з програмуванням, дуже швидко зможуть почати писати програми на PHP. У цій мові немає строгої типізації даних і немає необхідності в діях по виділенню пам'яті. Програми, написані на PHP, читаються досить легко. На відміну від Perl-програм PHP-код легко зорово прочитати і зрозуміти. На додаток до своєї безкоштовності (MySQL вимагає придбання ліцензії при використанні її в комерційних цілях) зв'язка PHP-MySQL є крос-платформенний. Це означає, що ви можете, працюючи в Windows, розробляти програми, призначені для роботи під Unix. Крім того, PHP може працювати як зовнішній CGI-процес, або як звичайний інтерпретатор скриптів, або як модуль, що підключається до web-серверу Apache або IIS. І нарешті, так як даний продукт розробляється спільними зусиллями, існує величезна кількість документації і списків розсилки, до яких можна звернутися у разі виникнення будь-яких питань. Знайдені помилки виправляються досить швидко, ваші пропозиції і зауваження завжди вислухають, розглянуть, і якщо вони виявляться цінними - реалізують в новій версії.
В В кількох словах - на PHP можна зробити все, що можна зробити за допомогою CGI-програм. Наприклад: обробляти дані з форм, генерувати динамічні сторінки, одержувати і посилати куки (cookies). Крім цього в PHP включена підтримка багатьох баз даних (databases), що робить написання Web-додатків з використанням БД до неможливості простим. Додатково до всього PHP розуміє протоколи IMAP, SNMP, NNTP, POP3 та навіть HTTP, а також має можливість працювати із сокетами (sockets) та спілкуватися з іншим.
1.3 Постановка завдання
На основі вищевикладеного і з урахуванням актуальності проблеми обліку в ВУЗі а поставлена ​​задача розробки програми з можливістю перегляду оцінок студентів, обліку проміжних атестацій, підсумкових, екзаменаційних оцінок, обліку відвідування студентами занять, інформацію про групи та студентів. Програма «Облік успішності студентів» повинна служити для оперативного перегляду даних про студентів, а доступ до неї повинен здійснюватися з будь-якого комп'ютера університету, підключеного до мережі. Підключення до програми повинно здійснюватись за допомогою будь-якого браузера. Зараз в університеті в мережі знаходяться 8 комп'ютерних класів та 7 деканатів. Локальна мережа з пропускною здатністю від 10 до 100 Мб / сек. Число користувачів в мережі обмежень не має. Операційна система ОС SuSE Linux / Apache
В основу програми «Облік успішності студентів» має бути закладено два постулати:
Перше-інформаційна єдність баз даних в університеті. Вся інформація повинна перебувати на одному місці, на одному комп'ютері.
Друге-інформаційна доступність, при якій можна отримати інформацію з будь-якого комп'ютера, що знаходиться в мережі.

2. ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
2.1 Вибір технології проектування
На відміну від більшості інших мов, PHP надає можливість використовувати при програмуванні як об'єктно-орієнтована, так і процедурний підходи. Більшість PHP-програмістів за замовчуванням використовують останній, оскільки самі веб-сторінки обробляються саме в процедурному підході (одні тег, потім інший, потім наступний і т.д.). Код, написаний у процедурному підході, набагато простіше комбінується з HTML і, як наслідок, програмісти часто виробляють свій власний стиль, заснований на такому підході.
У обох підходів є свої переваги і недоліки, що примушують їх прихильників обмінюватися немудрими репліками виду "Об'єкти - це погано!" або "Об'єкти - це добре!". Коротко розглянемо переваги і недоліки кожного.
Ось приклад процедурного коду, що виводить рядок
<?php
print "Hello, world."; ?>
Ось приклад об'єктно-орієнтованого коду, який робить те ж саме:
<?php
class helloWorld {
  function myPrint() {
  print "Hello, world.";
}
$myHelloWorld = new helloWorld();
} $myHelloWorld->myPrint();
?>
Основним аргументом на користь процедурного підходу є той факт, що PHP є інтерпретатором. Це означає, що на відміну від багатьох інших мов він не компілюється в бінарний код для виконання, а інтерпретується і виконується "на льоту". Це мова сценаріїв і кожен сценарій зберігається як звичайний текст (природно, за винятком інструментів компілювання Zend).
Ще одним аргументів проти використання об'єктно-орієнтованого підходу в PHP4 є той факт, що подібна функціональність не була повністю продумана в цій і більш ранніх версіях. Якщо послухати Расмуса (Расмус Лердорф - автор перших версій PHP), то виходить, що підтримка ООП була додана вже після закінчення основних робіт над ядром мови. З цього випливає, що використання об'єктів в PHP4 не настільки раціонально і ефективно, як могло б бути. Як би там не було, ця ситуація повинна змінитися з виходом нової версії PHP5.
З використанням процедурного підходу написані такі популярні програми як osCommerce і phpMyAdmin. Вони з'явилися достатньо швидко і володіють відносно високою швидкістю роботи. Обидва проекти сильно прив'язані до HTML, що без обмежень комбінується з PHP.
Об'єктно-орієнтоване програмування - це підхід до розробки програмного забезпечення, заснований на об'єктах, а не на процедурах. Цей підхід дозволяє максимізувати принципи модульності і "приховування інформації". Об'єктно-орієнтоване програмування базується на зв'язуванні або інкапсуляції структур даних і процедури, яка працює з даними в структурі, з модулем.
Об'єктно-орієнтоване програмування являє собою метод програмування, який дуже близько нагадує нашу поведінку. Воно є природною еволюцією більш ранніх нововведень у розробці мов програмування. Об'єктно-орієнтоване програмування є більш структурним, ніж всі попередні розробки, що стосуються структурного програмування. Воно також є більш модульним і більш абстрактним, ніж попередні спроби абстрагування даних і перенесення деталей програмування на внутрішній рівень. Об'єктно-орієнтована мова програмування характеризується трьома основними властивостями:
1. Інкапсуляція. Комбінування записів з процедурами та функціями, які маніпулюють полями цих записів, формує новий тип даних - об'єкт.
2. Успадкування. Визначення об'єкта і його подальше використання для побудови ієрархії породжених об'єктів з можливістю для кожного породженого об'єкта, що відноситься до ієрархії, доступу до коду та даних всіх породжують об'єктів.
3. Поліморфізм. Присвоєння дії одного імені, яке потім спільно використовується вниз і вгору по ієрархії об'єктів, причому кожен об'єкт ієрархії виконує цю дію способом, саме йому належні.
Одним з основних аргументів на користь об'єктно-орієнтованого підходу є розширюваність і модульність отриманого коду
Об'єктно-орієнтований принцип розробки дає багато переваг. Наприклад, кожен об'єкт інкапсулює його структуру даних з процедурою, яка використовується для роботи з екземплярами структури даних. Це дозволяє усунути в коді програми внутрішні залежності, які можуть швидко привести до того, що цей код буде важко обслуговувати. Об'єкти можуть також успадковувати з породжує об'єкта структури даних та інші характеристики, що дозволяє заощадити зусилля і забезпечити прозоре використання для багатьох цілей великих фрагментів коду.
І треба не забувати, що використовуючи PHP у нас завжди є можливість комбінувати обидва підходи.
Розглянувши переваги і недоліки об'єктно-орієнтованого та процедурного підходу програмування на PHP, ми вирішили використовувати в нашій програмі процедурний підхід. Цей підхід є найбільш підходящим для вирішення нашої задачі, оскільки сама веб-сторінка обробляється саме у процедурному підході і код, написаний у процедурному підході простіше комбінується з HTML.
2.2 Розробка моделі
Ми хочемо розробити програму, яка б мала б структуру зазначену на малюнку 2

Головна сторінка
Посилання «контроль студентів»
Посилання «Про програму»
Посилання «Інструкція»
Посилання «Розробники»
«Контроль студентів»
Radio-box
Кнопка «Назад»
Кнопка «На головну»
«Про програму»
Кнопка «Назад»
"Інструкція"
Кнопка «Назад»
Кнопка «Виконати»
«Розробники»
Кнопка «Назад»


Малюнок 2.1 - модель програми

2.3 Специфікація

main.php

control_stud.php
control_stud_form.php
infa.php
infa2.php
infa1.php


Малюнок 2.2 модульна схема програми
Модуль main.php
Вхідні дані: відсутні

Вихідні дані: посилання

Виконувану дію: формування посилань
Модуль control_styd_form.html
Вхідні дані: відсутні
Вихідні дані: Radio-box, кнопка, посилання
Виконувану дію: формування Radio-box, кнопки, посилання
Модуль control_stud.php
Вхідні дані: файл відповідає номеру групи
Вихідні дані: вмісту файлу
Виконувану дію: за номером обраної групи визначається соотвтствующійся файл і його виводиться його зміст
Модуль infa.php
Вхідні дані: файл infa.php
Вихідні дані: вміст файлу
Виконувану дію: виводить вміст файлу
Модуль infa1.php
Вхідні дані: файл infa1.php
Вихідні дані: вміст файлу
Виконувану дію: виводить вміст файлу
Модуль infa2.php
Вхідні дані: файл infa2.php
Вихідні дані: вміст файлу
Виконувану дію: виводить вміст файлу
2.4 Кодування
Кодування програми можна здійснювати у вбудованому редакторі, що знаходяться в mc, блокноті, текстовому редакторі, а також за допомогою програми Quanta Plus.
Quanta Plus - це середовище розробки документів на мовах розмітки, яка також підтримує популярні скриптові мови, CSS і деякі інші формати, розроблені W3C.
Потрібно відзначити, що Quanta Plus є продукт видатних досягнень спільноти KDE. Quanta Plus підтримує ідею open source «Навіщо робити щось, що інші вже зробили? »Це, й більше, стало можливим завдяки структурі KDE.
Quanta Plus забезпечує веб-розробників інтуїтивним і потужним багатовіконний інтерфейс (Multiple Document Interface, MDI). З її допомогою ви можете збільшити свою продуктивність. Завдяки можливості додавання користувацьких дій, скриптів, панелей інструментів, ви можете автоматизувати свою роботу. За допомогою Kommander ви можете розширити Quanta Plus, вам не потрібно буде кожен раз згадувати функції скриптів та їх синтаксис.
Quanta Plus складається з декількох ключових компонентів. Робоча область поділена на три сфери дії: глобальну, локальну і проект. У залежності від того, яка з них використовується, змінюється набір відображуваних елементів.
Глобальні елементи
Глобальні елементи доступні завжди. Все, від панелей інструментів до дій, відзначена як глобальне, перебуває у загальному дереві каталогів Quanta Plus. Наприклад, адміністратор може створювати панелі інструментів, дії, шаблони та позначити їх як загальні, що дозволяє звертатися до них іншим користувачам.
Локальні елементи
Загальні елементи - це об'єкти, що утворюють особисту колекцію веб-інструментів користувача - панелі інструментів, шаблони і т.д. Вони зберігаються в одному каталозі користувача.
Елементи проекту
Елементи проекту - це об'єкти, які доступні тільки в конкретному проекті. Це може бути що завгодно, починаючи з шаблону CSS і закінчуючи панеллю інструментів зі спеціальними діями над функціями проекту.
У відповідності з моделлю програми (Малюнок 1) і специфікацією (Пункт 2.3.) Ми робимо кодування. Результати кодування представлені в Додатку А. Інструкція користувача наведена у додатку Б.
2.5 Тестування
Ми запускаємо Web-браузер, в полі Адреса (Address) вводимо http://localhots/ ~ student / proga / main.php і натискаємо клавішу Enter. У робочому вікні браузера з'явиться головна сторінка нашої програми. Це форма (Малюнок 2.1), яка містить 4 посилання:
«Програма« Контроль студентів »»
«Про програму»
"Інструкція"
«Розробники»

Малюнок 2.3-Сторінка програми http://localhots/ ~ student / proga / main.php
При натисканні на посилання «Програма« Контроль студентів »» ми потрапляємо на сторінку http://localhots/ ~ student / proga / control_stud_form.html, яка містить групу перемикачів Номер групи, кнопку Показати результат і посилання Повернутися на головну (Малюнок 2.2).

Малюнок 2.4 - Сторінка програми http://localhots/ ~ student / proga / control_stud_form.html
Встановимо перемикач на одному з номерів груп, наприклад, група 362 і натиснемо кнопку Показати результат. У вікні браузера буде виведений результат роботи сценарію http://localhots/ ~ student / proga / control_stud.php, тобто браузер буде виводити на екран вміст файлу / home/student/1/362.txt. Цей файл містить інформацію про успішність і відвідуваність студентів групи 362 (Малюнок 2.3). Крім інформації про групу форма містить посилання Назад, за допомогою якої ми можемо повернутися на сторінку http://localhots/ ~ student / proga / control_stud_form.html.

Рисунок 2.5 - - Сторінка програми http://localhots/ ~ student / proga / control_stud.php
Аналогічно, коли перемикач на номері іншої групи браузер відображає інформацію про зазначеній групі. Якщо користувач спробує безпосередньо викликати файл сценарію http://localhots/ ~ student / proga / control_stud.php, то він буде перенаправлено на форму http://localhots/ ~ student / proga / control_stud_form.html.
При натисканні на посилання На головну ми повертаємося на головну сторінку.
При натисканні на посилання Про програму у вікні браузера буде виведений результат роботи сценарію http://localhots/ ~ student / proga / infa.php, який відображає вміст файлу / home/student/1/infa.txt. Цей файл містить коротку інформацію про нашу програму. За допомогою посилання На головну ми повертаємося на головну форму. При натисканні на посилання Інструкція буде виведений результат роботи сценарію http://localhots/ ~ student/proga/infa1.php, який відображає вміст файлу / home/student/1/infa1.txt, який містить інструкцію користувача. Аналогічно при натисненні на посилання Розробники у вікні браузера буде виведений результат роботи сценарію http://localhots/ ~ student/proga/infa2.php, який відображає вміст файлу / home/student/1/infa2.txt. Цей файл містить інформацію про розробників даної програми.

ВИСНОВКИ
Виконуючи нашу курсову роботу, ми задалися метою з'ясувати, які є способи обліку успішності студентів та по можливості внести щось своє. З'ясувавши, що на даний момент існує багато способів обліку успішності, але самим поширеним є ведення журналу, і дивлячись на глобальну комп'ютеризацію шкіл та університетів, що спостерігається в даний час, ми вирішили написати програму обліку успішності і вивести її в Інтернет.
Робота заснована на результатах роботи програми електронного обліку успішності, яку виконали Жуков Є.Ю. і Зосімов В.В., а ми, Чернецька О.В. і Андрейчук І.М., вирішили вивести цю програму в Інтернет.
Розглянувши багато мов програмування, які дозволяють здійснювати вивід інформації в Інтернет, ми зупинили свій вибір на мові РНР. РНР це скриптова server-side мова програмування, який може працювати як з Unix-like системами, так і з MS IIS. У ньому є підтримка багатьох баз даних (databases), що дозволяє писати динамічні web-додатки.
Вибравши мова програмування РНР, ми реалізували додаток генерації web-сторінок, що дозволяє проглядати вже наявні дані, введені за допомогою програми електронного обліку успішності. Дана web-сторінка легка в розумінні та в користуванні. З її допомогою можна переглядати дані про кожну групу окремо. Вона дає можливість одночасного доступу до цих даних великій кількості людей, як викладачам, так і студентам, для цього достатньо лише розмістити дану програму на сервер, наявний практично у всіх університетах.
Одним з недоліків є те, що вона дозволяє переглядати вже внесені дані, а вводити нові дані вона не дозволяє, їх потрібно вводити безпосередньо через програму електронного обліку успішності.
Ми вважаємо, що практично ми впоралися з поставленим перед нами завданням

ДОДАТОК А
Тексти програм
http://localhost/ ~ student / prog / main.php
<html>
<head>
<title> Програма "Контроль студентів" </ </ title>
</ Head>
<body>
<p align=center> <h1> Програма "Контроль студентів" </ h1> <br>
<p> <strong> <a "control_stud_form.html"> Контроль студентів </ a> </ strong> </ p>
<p> <strong> <a "infa.php"> Інформація про програму </ a> </ strong> </ p>
<p> <strong> <a "infa1.php"> Інструкція користувача </ a> </ strong> </ p>
<p> <strong> <a "infa2.php"> Розробники </ a> </ strong> </ p>
</ Body>
</ Html>
http://localhost/ ~ student / prog / control_stud_form.html
<html>
<head>
<title> Програма "Контроль студентів" </ title>
</ Head>
<body>
<form method="get" action="control_stud.php">
<h1> Виберіть номер групи: </ h1>
<strong> <input type="radio" name="nomer" value="322"> </ strong> 322 <br>
<input type="radio" name="nomer" value="332"> 332 <br>
<input type="radio" name="nomer" value="342"> 342 <br>
<input type="radio" name="nomer" value="352"> 352 <br>
<input type="radio" name="nomer" value="362"> 362 </ p>
<p> <h2> <input type="submit" name="submit" value="Показать результат"> </ h2> </ p>
<p> <a href="main.php"> Повернутися на головну </ a> </ p>
</ Form>
</ Body>
</ Html>
http://localhost/ ~ student / prog / control_stud.php
<?
$ Nomer = $ _GET ["nomer"];
if ($ nomer =="") {
header ("Location: http://localhost/prog/control_stud_form.html");
}
if ($ nomer == "322") {
$ Filename = "/ home/student/1/322.txt";
}
else if ($ nomer == "332") {
$ Filename = "/ home/student/1/332.txt";
}
else if ($ nomer == "342") {
$ Filename = "/ home/student/1/342.txt";
}
else if ($ nomer == "352") {
$ Filename = "/ home/student/1/352.txt";
}
else if ($ nomer == "362") {
$ Filename = "/ home/student/1/362.txt";
}
$ Whattoread = fopen ($ filename, "r") or die ("Nevizmojno otkrit fayl");
$ File_contents = fread ($ whattoread, filesize ($ filename));
$ New_file_contents = nl2br ($ file_contents);
$ Msg = "<br> $ new_file_contents";
fclose ($ whattoread);
?>
<html>
<head>
<title> Інформація про програму </ title>
</ Head>
<body>
<p> <h2> Група номер <? echo "$ nomer";?> </ h2>
<strong> <? echo "$ msg";?> </ strong>
<p> <a "control_stud_form.html"> Назад </ a> </ p>
</ Body>
</ Html>
http://localhost/ ~ student / prog / infa.php
<?
$ Filename = "/ home/student/1/infa.txt";
$ Whattoread = fopen ($ filename, "r") or die ("Nevizmojno otkrit fayl");
$ File_contents = fread ($ whattoread, filesize ($ filename));
$ New_file_contents = nl2br ($ file_contents);
$ Msg = "<br> $ new_file_contents";
fclose ($ whattoread);
?>
<html>
<head>
<title> Інформація про програму </ title>
</ Head>
<body>
<h2> About program </ h2>
<strong> <? echo "$ msg";?> </ strong>
<p> <strong> <a "main.php"> На головну </ a> </ strong> </ p>
</ Body>
</ Html>
http://localhost/ ~ student/prog/infa1.php
<?
$ Filename = "/ home/student/1/infa1.txt";
$ Whattoread = fopen ($ filename, "r") or die ("Nevizmojno otkrit fayl");
$ File_contents = fread ($ whattoread, filesize ($ filename));
$ New_file_contents = nl2br ($ file_contents);
$ Msg = "<br> $ new_file_contents";
fclose ($ whattoread);
?>
<html>
<head>
<title> Інструкція користувача </ title>
</ Head>
<body>
<h2> Instruktsiya polzovatelya </ h2>
<strong> <? echo "$ msg";?> </ strong>
</ P> <strong> <a "main.php"> На головну </ a> </ strong> </ p>
</ Body>
</ Html>
http://localhost/ ~ student/prog/infa2.php
<?
$ Filename = "/ home/student/1/infa2.txt";
$ Whattoread = fopen ($ filename, "r") or die ("Nevizmojno otkrit fayl");
$ File_contents = fread ($ whattoread, filesize ($ filename));
$ New_file_contents = nl2br ($ file_contents);
$ Msg = "<br> $ new_file_contents";
fclose ($ whattoread);
?>
<html>
<head>
<title> Розробники </ title>
</ Head>
<body>
<h2> Розробники </ h2>
<strong> <? echo "$ msg";?> </ strong>
</ P> <strong> <a "main.php"> На головну </ a> </ strong> </ p>
</ Body>
</ Html>

ДОДАТОК Б
Інструкція користувача
Головна сторінка даної web-сторінки має чотири посилання:
Контроль студентів

Про прграмме

Інструкція
Розробники
При натисканні на посилання "Контроль студентів" Ви потрапите на сторінку, яка має список доступних для перегляду груп, на кнопку "Показати" і посилання "На головну".
Зі списку груп Вам потрібно відзначити одну групу, яку Ви хочете переглянути. Для цього необхідно навести курсор миші на потрібну Вам групу, і клацнути по ній, а потім натисніть на кнопку "Показати", після чого з'явиться нова сторінка, на якій буде опублікована наявна інформація на студентів даної групи.
Щоб повернутися до списку груп Вам потрібно натиснути на посилання "Назад", якщо Вам потрібно на головну сторінку натисніть на посилання "На головну".
Якщо Ви ще не знаєте, що повинна виконувати дана програма, Вам необхідно натиснути на посилання "Про програму". Щоб повернутися на головну сторінку натисніть на посилання "назад".
Якщо Ви читаєте цей додаток, значить Ви натиснули на посилання "Інструкція". Щоб повернутися на головну сторінку натисніть на посилання "назад".
Натиснувши на посилання "Розробники", Ви дізнаєтеся імена програмістів написали дану програму. Щоб повернутися на головну сторінку натисніть на посилання "назад".
Ми вдячні Вам за те, що Ви скористалися нашою програмою.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
66.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення і застосування електронного документу
Технологія створення електронного навчального посібника
Створення електронного навчального комплексу з дисципліни Інноваційний менеджмент
Створення електронного посібника з використання комп`ютерних систем бронювання
Створення інтернет магазину
Створення інтернет-магазина 2
Створення інтернет-магазину
Створення тестуючої програми
Створення кав`ярні для студентів
© Усі права захищені
написати до нас