Створення ескізів швейних виробів з використанням графічного редактора Paint

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Саратовської області
ГОУ СПО САРАТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДИЗАЙНУ ОДЯГУ ТА СЕРВІСУ
Розглянуто:
Затверджую:
циклової комісії
Заст. директора
економічних дисциплін
з навчальної роботи
Протокол № _____
Карташова В.М.
від "____"__________ 200 р.
________________
Председатель____________
"____"________ 200
Навчальний посібник по темі
  «Створення ескізів швейних виробів з використанням графічного редактора Paint»
з дисципліни
«Інформаційні технології в професійній діяльності»
для студентів 4 курсу
спеціальностей 260901, 260903
                                          
Виконала:
А.В. Самохвалова -
викладач СТДОС

Саратов 2007

ЗМІСТ

Введення
3
Основна частина
Необхідні вимоги для вивчення даної теми
4
Основи роботи
5
Запуск програми
5
Робота з кольором
6-7
Перетворення зображення
7-8
Робота з фрагментами малюнка
8-9
Практичні роботи
10-13
Список використаних джерел
14


ВСТУП
Дана робота дозволяє розширити сферу вивчення засобів обчислювальної техніки і розглядає їх не тільки об'єкт вивчення, але і як технічний засіб, що використовується в практиці підготовки фахівців легкої промисловості, а саме, технологів швейного виробництва та модельєрів-конструкторів.
У першій частині даються загальні відомості про роботу з графічним редактором Paint.
У другій частині подано практичні роботи, які можуть бути виконані студентами з даної теми для перевірки практичних навичок.
Тема «Створення ескізів швейних виробів з використанням графічного редактора Paint» входить в програму вивчення розділу «Прикладне програмне забезпечення в області швейного виробництва». На її вивчення відводиться 8 годин. При вивченні даної теми студенти повинні освоїти прийоми роботи в графічному редакторі: малювання ліній, вибір об'єктів, створення і редагування фігур, копіювання і накладення об'єктів, робота з кольором та текстом, масштабування фігур, колірних ефектів, способів зображення симетричних повторюваних елементів

НЕОБХІДНІ ВИМОГИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДАНОЇ ТЕМИ
Знати і вміти виконувати основні маніпуляції, пов'язані з мишею.
Вміти перемикати клавіатуру з латиниці на кирилицю і назад.
Вміти запускати операційну систему і завершувати роботу з нею.
Знати, що покажчик миші змінює свою форму залежно від виконуваних дій.
Знати складові частини вікна (зона заголовка, горизонтальне і спадаюче меню, кнопка системного меню), варіанти представлення вікна (піктограма, вікно нормального розміру, повноекранне вікно). Вміти користуватися відповідними кнопками.
Вміти переміщати вікно
Вміти змінювати висоту і ширину вікна за допомогою миші.
Вміти запускати і закривати програму.
Вміти встановлювати текстовий курсор в місце введення тексту;
Знати основні елементи діалогового вікна (командні кнопки, перемикачі, поля вибору, списки, поля введення, і т. д.) і вміти з ними працювати.
Вміти вибирати пункти горизонтального меню і команди спадаючого меню.
Знати, як визначити тип команди спадаючого меню з оформлення її назви.
Знати, чим відрізняються команди системного меню Закрити і Сверіугь.
Вміти користуватися смугами прокручування.
Вміти встановлювати текстовий курсор в місце введення тексту;
Основи роботи
Графічний редактор Paint можна розглядати не тільки як окремий додаток системи Windows, що дозволяє створювати і обробляти графічні зображення, відточувати навички застосування миші, але і як засіб підготовки до роботи в більш серйозних програмах, таких, як Word і Excel. У зв'язку з цим слід особливу увагу приділити відпрацюванню навиків копіювання, установки текстового курсору, відкриття файлів - тих моментів, без яких подальша робота представляється скрутною.
Звертайте особливу увагу на те, щоб відразу ж вікно програми розгорталося на весь екран. Доцільність цієї дії дуже просто продемонструвати на такому прикладі: "промахніться" (клацніть мишею) повз вікна графічного редактора Paint (коли воно не розгорнуто на весь екран), і ви "втратите" свій додаток (воно "сховається" на задній план), та і мати побільше місця для малювання теж не завадить.
На перших порах після запуску кожної програми нагадуйте собі: "Не забудьте розвернути!" - І такі клопоти себе виправдовують.
Створені малюнки можна використовувати безпосередньо, якщо роздрукувати їх н принтері. Їх можна також вставляти в інші документи як графічних об'єктів. Редактор Paint відноситься до растрових редакторів, та крім функцій створення і редагування зображень виступає також як системного засобу перегляду графічних файлів у форматах. BMP і. DIB.
Запуск програми
Програма запускається командою
Пуск Програми Стандартні Paint
Інтерфейс програми Paint складається із загальних для всіх програм Windows елементів: заголовка, кнопок системного меню, горизонтального меню, кнопок панелі інструментів. У горизонтальному меню, окрім стандартних пунктів Файл, Правка, Вид, Довідка, додані Малюнок і Палітра, які дозволяють перетворювати растрові зображення.
Робота з кольором
Щоб створювати кольорові малюнки за допомогою програми Paint, треба мати можливість вибирати колір, яким проводиться малювання.
1. Графічний редактор Paint одночасно працює з двома: квітами, які відображаються на спеціальній панелі ліворуч від палітри. Один колір розглядається як основний, а інший - як фоновий.
2. Більшість інструментів малювання можуть використовувати як основний, так і фоновий колір. Для малювання основним кольором оперують лівою кнопкою миші, а для малювання фоновим кольором - правою.
3. Змінити поточний колір можна в палітрі. Якщо клацнути н осередку з фарбою лівою кнопкою миші, відповідний колір вибирається в якості основного. При використанні правої кнопки миші вибирається фоновий колір. Основний колір використовують при малюванні ліній і контурів фігур, а також при написанні тексту.
4 Іноді потрібно вибрати конкретний колір, який вже є на малюнку. Для цієї мети застосовують інструмент Вибір квітів. Якщо цим інструментом клацнути на малюнку, то залежно від того, яка кнопка миші була використана вибору кольору, в якості основного або фонового вибираєте колір тієї точки, на якій був зроблений клацання.
5. Колір, відсутній у палітрі, можна отримати з допомогу команди Палітра Змінити палітру. Діалогове вікно Зміна палітри містить розширену палітру. Якщо потрібне кольору немає і там, можна клацнути на кнопці Визначити колір. Діалогове вікно Зміна палітри розширюється і дозволяє визначити колір підбором по спектру або завданням параметрів кольору. Після клацання на кнопці Додати в набір цей колір включається в палітру. Клацання на кнопці ОК обирає новий колір в якості основного. новий колір в якості основного.
6. Не слід зловживати різними квітами, особливо якщо на малюнку є текст. При невдалому підборі кольорів читання кольорового тексту на кольоровому тлі може виявитися важким навіть для людей з хорошим зором. Не завжди приємно також читати світлий текст на темному фоні.
Перетворення зображення
Програма Paint дозволяє перетворити будь-який фрагмент зображення, змінивши його розмір і положення. Відповідні команди зосереджені в меню Малюнок.
Щоб на малюнку залишався і оригінал, і перетворене зображення, виділений фрагмент слід спочатку скопіювати в буфер обміну, а потім вставити в довільне місце рисунка. Після перетворення виділення збережеться і новий об'єкт можна буде перетягнути в потрібне місце рисунка. Виділивши перетворюваний фрагмент малюнка, скористаємося підходящої командою меню Малюнок.
1. Команда Відобразити / Повернути дозволяє дзеркально відобразити вибраний фрагмент або повернути його як одне ціле. Варіант перетворення в цьому випадку вибирається в діалоговому вікні Відображення і поворот установкою відповідного перемикача. Перемикач Відобразити зліва направо відповідає горизонтальному відображенню, Відобразити зверху вниз-вертикального. Перемикач Поворот дозволяє повернути малюнок на один із стандартних кутів.
2. Команда Розтягнути / Нахилити дозволяє розтягнути або стиснути зображення по одній з осей і одночасно нахилити його. Вибір операції виробляється в діалоговому вікні Розтягування і нахил. Панель Розтягнути управляє розтяганням зображення, а панель Нахилити - його нахилом.
3. Ще одна можливість полягає в тому, щоб змінити кольори обраного фрагмента зображення на протилежні. Це здійснюється за допомогою команди Звернути кольору.
4. Команда Атрибути дозволяє змінити повний розмір малюнка (у заданих одиницях виміру), а також вказати, чи повинен: він бути кольоровим або чорно-білим. Її використовують, коли розмір малюнка на екрані або на папері відомий заздалегідь.
5. Команда Очистити служить для очищення виділеного фрагмента або всього зображення і заповнення його фоновим кольором.
Робота з фрагментами малюнка
При створенні зображень можливість роботи з фрагментами не менш важлива, ніж при роботі з текстом. Уміло використовуючи фрагменти, можна монтувати малюнок, накладаючи на фон все нові й нові об'єкти переднього плану.
1. Для виділення об'єкта в програмі Paint використовують інструменти Виділення і Виділення довільної області. Інструмент Виділення дозволяє виділити прямокутний фрагмент методом протягування. Інструмент Виділення довільної області використовується для виділення області неправильної форми методом вільного малювання.
2. Додаткова панель надає два варіанти вибору фрагмента. У першому випадку фоновий колір розглядається як реальний, і фрагмент насправді має форму, визначену за його виділення. У другому випадку фоновий колір розглядається як «прозорий», і фрагмент модифікується так, що не включає в себе пікселі фонового кольору.
3. Виділений фрагмент можна відразу ж перемістити або скопіювати в межах малюнка методом перетягування. Щоб справити копіювання, треба при пересуванні утримувати клавішу CTRL.
4. Програма Paint надає також цікавий спосіб «розмноження» фрагмента. Якщо при пересуванні утримувати клавішу SHIFT, то фрагмент копіюється на малюнок через певні моменти часу. Его дозволяє створювати орнаменти та візерунки з простих геометричних фігур.
5. Фрагмент малюнка можна передати в буфер обміну за допомогою стандартних команд Правка Вирізати і Правка Копіювати. Коли фрагмент вставляється у вікно програми Paint з буфера обміну за допомогою команди Правка Вставити, він розташовується на малюнку довільно, але виділення зберігається. Фрагмент, вставлений таким чином, можна перемістить перетягуванням так, щоб він опинився в потрібному місці.

Практична робота № 1
Тема: Створення ескізів моделей за допомогою графічного редактора.
1. Мета роботи:
1.1 Освоєння прийомів роботи в растровому графічному редакторі
2. Завдання:
2.1 Створити ескіз моделі жіночого плаття з використанням інструментів графічного редактора, колірних ефектів, способів зображення симетричних повторюють елементів
2.2 Зберегти ескіз у своїй папці як файл з ім'ям: р1.
2.3 Вийти з редактора Paint.
3. Прилади та матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК.
4. Контрольні питання:
4.1 Як увійти в цю програму?
4.2 Скільки різних варіантів представлення покажчика миші ви побачили?
5. Порядок виконання роботи:
5.1 Відкрити програму
5.2 Створити ескіз моделі
5.3 Зберегти роботу
5.4 Вийти з програми
6. Зміст звіту:
6.1 Записати послідовність дій при виконанні практичної роботи.
6.2 Відповіді на контрольні питання
6.3 Зробити висновки
7 Список використаних джерел:
С. Симонович, Г. Євсєєв, Практична інформатика

Практична робота № 2
Тема: Створення ескізів моделей за допомогою графічного редактора.
1. Мета роботи:
1.1 Освоєння прийомів роботи в растровому графічному редакторі
2. Завдання:
2.1 Створити ескіз моделі чоловічого костюма з використанням інструментів графічного редактора, колірних ефектів, способів зображення симетричних повторюють елементів
2.2 Зберегти ескіз у своїй папці як файл з ім'ям: р2.
2.3 Вийти з редактора Paint.
3. Прилади та матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК.
4. Контрольні питання:
4.1 Які інструменти потрібно використовувати, щоб можна було перетворити малюнок?
4.2 Яким чином можна повернути ваше зображення на 90 0?
5. Порядок виконання роботи:
5.1 Відкрити програму
5.2 Створити ескіз моделі
5.3 Зберегти роботу
5.4 Вийти з програми
6. Зміст звіту:
6.1 Записати послідовність дій при виконанні практичної роботи.
6.2 Відповіді на контрольні питання
6.3 Зробити висновки
7 Список використаних джерел:
С. Симонович, Г. Євсєєв, Практична інформатика

Практична робота № 3
Тема: Створення ескізів моделей за допомогою графічного редактора.
1. Мета роботи:
1.1 Освоєння прийомів роботи в растровому графічному редакторі
2. Завдання:
2.1 Створити ескіз моделі дитячого сукні для дівчинки з використанням інструментів графічного редактора, колірних ефектів, способів зображення симетричних повторюють елементів
2.2 Зберегти ескіз у своїй папці як файл з ім'ям: р3.
2.3 Вийти з редактора Paint.
3. Прилади та матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК.
4. Контрольні питання:
4.1 Яким чином можна змінити колір, якщо він відсутній у поданій палітрі?
4.2 Які команди потрібно використовувати для тиражування фрагмента зображення
5. Порядок виконання роботи:
5.1 Відкрити програму
5.2 Створити ескіз моделі
5.3 Зберегти роботу
5.4 Вийти з програми
6. Зміст звіту:
6.1 Записати послідовність дій при виконанні практичної роботи.
6.2 Відповіді на контрольні питання
6.3 Зробити висновки
7 Список використаних джерел:
С. Симонович, Г. Євсєєв, Практична інформатика

Практична робота № 4
Тема: Створення ескізів моделей за допомогою графічного редактора.
1 Мета роботи:
1.1 Освоєння прийомів роботи в растровому графічному редакторі
2. Завдання:
2.1 Створити ескіз моделі карнавального костюма для хлопчика з використанням інструментів графічного редактора, колірних ефектів, способів зображення симетричних повторюють елементів
2.2 Зберегти ескіз у своїй папці як файл з ім'ям: р4.
2.3 Вийти з редактора Paint.
3. Прилади та матеріали:
3.1 Вихідні дані
3.2 ПК.
4. Контрольні питання:
4.1 З яких кнопок складається Панель інструментів?
4.2 З якими зображеннями може працювати даний редактор?
5. Порядок виконання роботи:
5.1 Відкрити програму
5.2 Створити ескіз моделі
5.3 Зберегти роботу
5.4 Вийти з програми
6. Зміст звіту:
6.1 Записати послідовність дій при виконанні практичної роботи.
6.2 Відповіді на контрольні питання
6.3 Зробити висновки
7 Список використаних джерел:
С. Симонович, Г. Євсєєв, Практична інформатика

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

1. С.В. Симонович, Г.А. Євсєєв, Практична інформатика, Навчальний посібник, М., 2007р
2. О.В. Єфімова, М.В. Моісеєва, Ю.А. Шифрін, Практикум з комп'ютерної технології. Вправи, приклади і задачі, М., ABF, 2005р.
3. В.А. Каймін, Інформатика - М., ИНФРА-М, 2000 р .
4. www.informika.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Методичка
37.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Графічний редактор Paint Опис графічного редактора Paint - стандартоного графічного редактора
Опис графічного редактора Paint
Створення та обробка зображень за допомогою графічного редактора растрової графіки Adobe Photoshop
Розробка графічного редактора
Інтерфейс програми Photoshop Інструменти та палітри Основний опис графічного редактора PhotoS
Технологія швейних виробів
Технологія виробництва швейних виробів
Аналіз маркування швейних виробів
Етапи створення виробів з деревини
© Усі права захищені
написати до нас