Статут Козачого суспільства хутора Судіславль

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Статут Прийнято Кругом

«___» _________2008г.

Отаман хутора Судіславль

Маров В.В.

СТАТУТ

Козачого суспільства хутора Судіславль

п. Судіславль 2008

I. Загальні положення.

1.1. Козацьке товариство хутора Судіславль, є некомерційною організацією з правами юридичної особи.

1.2. Повне найменування організації: Козаче товариство хутора Судіславль. Скорочене найменування організації: (КОХС).

1.3. Засновниками організації є:

Маров Володимир Володимирович 21.08.1952г.р., Паспорт 34 02 № 450096, виданий ОВД Судіславского району Костромської обл. від 30.12.2002г., код підрозділу 442-025, постійно зареєстрований за адресою: 157860, Костромська обл., п. Судіславль, вул. Південна, буд.4, кв.1.

Гладишев Василь Сергійович 28.06.1965г.р., Паспорт 34 00 № 080451, виданий ОВД Подільського району, Костромської обл. від 01.03.2001г., код підрозділу 442-005, постійно зареєстрований за адресою: 157860, Костромська обл., Судіславскій район, п. Дружба, вул. Центральна, буд.13, кв.1.

Ігнатович Василь Володимирович 05.05.1958г.р., Паспорт 34 05 № 544715, виданий ОВД Судіславского району від 28.10.2003г., Код підрозділу 442-025, постійно зареєстрований за адресою: 157860, Костромська обл., Судіславскій район, п. Дружба, вул. Лісова, буд.14.

Вєтров Микола Васильович 18.01.1953г.р., Паспорт 34 березня № 655687 від 18.11.2003р., Постійно зареєстрований за адресою: 157860, Костромська обл., П. Судіславль, вул. Комсомольська, д.71.

Нікулін Борис Петрович 15.06.1952г.р., Паспорт 34 02 416033, виданий ОВД Подільського району, Костромської обл. від 09.12.2002г., код підрозділу 442-025, постійно зареєстрований за адресою: 157860, Костромська обл., п. Судіславль, м-н Заводський, б.5, кв. 9.

1.4. Козацьке товариство хутора Судіславль створено і діє на основі добровільності, рівноправності його козаків, самоврядування, законності, гласності, поваги прав і свобод людини і громадянина, а також підконтрольності та підзвітності Федеральним органам державної влади, органам державної влади Костромської області, органам місцевого самоврядування та Подільському отдельских козачому суспільству відповідно до Конституції Російської Федерації, статутом та іншими законами Костромської області, статутом Подільського району, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами федеральних органів державної влади, законодавчими та іншими нормативними правовими актами органон державної влади Костромської області, рішеннями органів місцевого самоврядування та Костромського окремого козацького товариства.

1.5. Правове становище Козачого суспільства хутора Судіславль, права та обов'язки засновників та членів Козачого суспільства хутора Судіславль визначаються цим Статутом, а в частині не врегульованою їм Конституцією Російської Федерації, Цивільним кодексом Російської Федерації та Федеральним законом «Про некомерційні організації», федеральними законодавчими актами, Указами Президента Російської Федерації, конституціями (статутами) суб'єктів Російської Федерації, іншими нормативними правовими актами Федеральних органів державної влади, законами та іншими нормативними правовими актами органів державної влади Костромської області, рішеннями органів місцевого самоврядування Подільського району та Подільського окремого козачого товариства (КОТКО), Статутами Північно- Східного козачого округу (СВК'О) та Центрального козацького війська.

1.6. Місце знаходження: Російська Федерація, 157860, Костромська область, Судіславскій р-н, п.Дружба, вул. Дорожня, буд.11.

1.7. Козацьке товариство хутора Судіславль має печатку затвердженого зразка, штампи, бланки, розрахунковий рахунок та інші реквізити, і атрибути, необхідні для його роботи.

1.8. Козацьке товариство хутора Судіславль є юридичною особою і має власне майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках і інших кредитних організаціях. Воно вправі від свого імені здійснювати юридично значимі дії, набувати майнові і немайнові права, отримувати кредити, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, здійснювати інші права, що належать юридичній особі.

1.9. Організація має право створювати свої філіали і відкривати представництва в Російській Федерації і за кордоном, які не є юридичними особами і діють на підставі затверджених нею положень. Філії та представництва наділяються майном організації, що обліковується на окремому балансі підрозділу і на балансі організації.

2. Склад і структура Козачого суспільства хутора Судіславль.

2.1. Козацьке товариство хутора Судіславль - хутірське козацьке товариство у складі Подільського отдельских козачого товариства Північно-Східного козацького округу (СВКО) та Центрального козацького війська з фіксованим (на момент реєстрації) персональним складом, розташоване на території Судіславского району.

2.2. Цей Статут, розроблений відповідно до Конституції Російської Федерації, законами й іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, Костромської області, рішеннями органу місцевого самоврядування та статутом Подільського отдельских козачого товариства, підлягає обов'язковому узгодженню з органами виконавчої влади місцевого самоврядування п. Судіславль в частині зобов'язань членів козачого товариства, зазначених у розділі 6 цього Статуту.

3. Основні цілі, завдання та права Козачого суспільства хутора Судіславль.

3.1. Метою створення Козачого суспільства хутора Судіславль є:

- Об'єднання громадян РФ, які відносять себе до козаків, які проживають в Судіславском районі;

- Несення членами Козачого суспільства хутора Судіславль (далі називаються «козаки») державної та іншої служби;

- Розвитку в сучасних умовах традиційного козацького устрою життя і форм господарювання;

- Відродження і збереження історичних, культурних і духовних цінностей козацтва;

- Реалізації та захисту цивільних прав і свобод козаків та членів їх сімей;

- Підвищення престижності військової служби, проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді, культурно-масової та спортивної роботи, навчання професіям необхідним для розвитку економіки Костромської області:

- Здійснення іншої діяльності, передбаченої федеральним законодавством, законодавством Костромській області та Судіславского району.

3 2. Основними завданнями Козачого суспільства хутора Судіславль є:

-Відродження козацтва, забезпечення його єдності, захист цивільних прав і свобод, честі та гідності козаків та членів їх сімей;

- Участь у розробці єдиної державної політики відродження та розвитку козацтва, що виходячи з історичних традицій і сучасних потреб держави, забезпечення реалізації програм державної підтримки козацьких товариств;

-Організація та забезпечення виконання козаками Козачого суспільства хутора Судіславль взятих на себе зобов'язань щодо несення державної та іншої служби;

-Відновлення у відповідності з федеральним законодавством традиційних форм управління козачим суспільством, історично сформованих традицій, символіки, присвоєння козацьких чинів, носіння традиційного козачої форми одягу, спорядження і зброї;

- Всебічна підтримка Російської Православної церкви та затвердження норм християнської моралі, як основи відродження і єднання козацтва при повазі інших релігій;

-Взаємодія з федеральними органами державної влади, органами державної влади Костромської області та органами місцевого самоврядування п. Судіславль з питань відродження козацтва, реалізації федерального законодавства про державну підтримку козацтва;

-Організація в установленому федеральним законодавством порядку підготовки козаків до військової та іншої службі на базі ГОУ НВО ПУ № 22 п. Дружба Судіславского району, створення козаками необхідних умов для виконання ними військового обов'язку у відповідності з федеральним законодавством;

-Забезпечення своєчасного призову козаків на військову службу, військові збори та призову по мобілізації, а також зарахування козаків, які прибувають в запасі, в резерв у відповідності з федеральним законодавством;

- Забезпечення та участь у встановленому порядку у виконанні заходів з цивільної та територіальної оборони:

- Взаємодія з іншими козацькими товариствами в інтересах відродження та об'єднання російського козацтва;

- Впровадження нових форм господарювання на основі традиційних форм землеробства та землекористування;

- Організація та ведення обліку козаків Козачого суспільства хутора Судіславль і періодична звітність перед Костромським отдельских козачим суспільством;

-Культурне, духовне і моральне виховання козаків, збереження і розвиток козацьких традицій і звичаїв;

-Проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді, культурно-масової та спортивної роботи;

-Турбота про членів родин козаків, призваних на військову службу, надання матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих (померлих) козаків, багатодітним сім'ям, сиротам, інвалідам і пенсіонерам;

-Розвиток дружби і співпраці між народами Російської Федерації, підтримку миру і згоди.

3.3. Козацьке товариство хутора Судіславль має право:

-Представляти і захищати інтереси козаків у відповідності з федеральним законодавством, законодавством суб'єкта Російської Федерації (Костромська область) та органів місцевого самоврядування п. Судіславль;

-Здійснювати у відповідності з федеральним законодавством, законодавством Костромській області діяльність, спрямовану на відродження культури, звичаїв, традицій козацтва норм морального виховання дітей;

-Розвиток традиційного землеробства та землекористування поряд із сімейним господарством та іншої, не забороненої, законом діяльністю;

-Створювати організації та громадські об'єднання, що сприяють зміцненню оборони;

-Брати участь у відновленні православних храмів у місцях поселення козаків;

-Здійснювати іншу діяльність відповідно до Конституції Російської Федерації, статутом (основним законом) Костромської області, Федеральними законами та іншими нормативними актами федеральних органів державної влади, законами та іншими нормативними правовими актами Костромської області та рішеннями органів місцевого самоврядування п. Судіславль, Статутом Подільського отдельских козачого товариства Північно-Східного козацького округу (СВКО) та Центрального козацького війська, цим Статутом.

3.4. Козацьке товариство хутора Судіславль не має права створювати у своїй структурі воєнізовані об'єднання і озброєні формування.

4. Прийняття громадян Російської Федерації в Козаче товариство хутора Судіславль виключення з нього. Права та обов'язки козаків.

4.1. Козаками Козачого суспільства хутора Судіславль можуть бути громадяни Російської Федерації, які досягли 18-річного віку й відносять себе до козаків, а також інші громадяни Російської Федерації, які вступили до надану козацьке товариство і його береже статут.

4.2. Підставою для вступу до Козаче товариство хутора Судіславль є письмова заява на ім'я отамана.

4.3. Громадянам, знову набрав Козаче товариство хутора Судіславль, встановлюється випробувальний термін не менше одного гола. У період випробувального терміну на зазначених громадян поширюються права та обов'язки, передбачені цим Статутом. Після закінчення випробувального терміну Коло козачого товариства хутора Судіславль приймає рішення про проходження випробувального терміну громадянином за поданням отамана.

4.4. За неналежне виконання обов'язків, передбачених цим статутом, громадянин може бути виключений з Козачого суспільства хутора Судіславль. Рішення про виключення громадянина з Козачого суспільства хутора Судіславль може бути прийнято на Колі зазначеного товариства не менш як двома третинами голосом від числа козаків, які мають право вирішального голосу. Члени сім'ї громадянина, що підлягає виключенню з Козачого суспільства хутора Судіславль, не несуть відповідальності за його дії. Причини, які є підставою для розгляду питання про виключення громадянина з Козачого суспільства хутора Судіславль, а також порядок виключення або позбавлення права вирішального голосу визначається цим статутом.

4.5. Козаки Козачого суспільства хутора Судіславль мають право:

- Обирати і бути обраними на виборну посаду в органи управління козачим суспільством;

- Носити в установленому порядку традиційну козацьку форму одягу;

- Ставити питання про скликання позачергового кола Козачого суспільства хутора Судіславль.

4.6. Козаки Козачого суспільства хутора Судіславль зобов'язані:

- Дотримуватися козацьку присягу, цей Статут і Статути Подільського отдельских козачого товариства, Північно-Східного козацького товариства Центрального козацького війська;

- Точно і беззаперечно виконувати рішення хутірського кола, окружного і отдельских кіл накази і розпорядження отамана, особистим матеріальним, трудовим, інтелектуальним внеском сприяти зміцненню козацьких товариств;

- Брати активну участь у патріотичному вихованні молодих козаків, підготовці їх до несення військової та іншої служби;

- Зберігати і розвивати козацькі традиції, культуру, берегти честь і гідність козака, зміцнювати єдність російського козацтва, зберігати добросусідські відносини з не козачим населенням, примножувати власність козачих товариств, забезпечувати її збереження, виконувати військовий обов'язок, бути постійно готовим до несення військової служби відповідно з Федеральним законодавством, брати участь у заходах з цивільної і територіальної оборони;

- Своєчасно сплачувати вступні та членські внески, розмір яких встановлюється Правлінням Козачого суспільства хутора Судіславль;
- Надавати в установленому порядку у воєнний час для потреб оборони на вимогу федеральних органів виконавчої влади будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що перебуває у їх власності.

4.7. Козак має право в будь-який час вийти з Товариства незалежно від згоди інших його членів. При виході з Товариства козак подає відповідну письмову заяву отаману. Дана заява козака є свідченням його виходу з Товариства і передається отаманом на розгляд до Кола. За результатами розгляду Коло виносить рішення про вихід козака з Товариства.

5. Органи управління Козачого суспільства хутора Судіславль.

5.1. Вищим органом управління організації Козаче товариство хутора Судіславль є Коло - з'їзд козаків козачого товариства хутора Судіславль.Круг скликається не рідше, ніж 2 рази а рік.

5.2. Позачерговий Коло може бути скликаний на вимогу не менше двох третин правління Козачого суспільства хутора Судіславль (далі іменується - правління), за вказівкою отамана ЦК У Північно-Східного козацького округу, отамана Подільського отдельских козачого товариства, контрольно-ревізійної комісії Козачого суспільства хутора Судіславль, а також за ініціативою однієї третини козаків Козачого суспільства хутора Судіславль.

5.3. Дата скликання Круга встановлюється наказом отамана Козачого суспільства хутора Судіславль (далі іменується - отаман) або рішенням правління за місяць до його скликання.

5.4. Коло вважається правомочним за участі в ньому не менше двох третин від загального числа козаків і священика, який призначається єпархіальним архієреєм. Рішення Круга приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального числа козаків і оформляється письмово.

Рішення Круга підписується отаманом Козачого суспільства хутора Судіславль, писарем, а також есаульцем, що обирається Кругом для забезпечення порядку на ньому.

5.5. Початок роботи Круга і його закінчення благословляється священиком Російської Православної Церкви.

5.6. Коло:

5.6.1. Приймає Статут Козачого суспільство хутора Судіславль, розглядає пропозиції про внесення до нього зміни і доповнень, визначає основні напрями в діяльності Козачого суспільства хутора Судіславль, розглядає і затверджує пропозиції про державну підтримку козацтва та інші пропозиції, що подаються в Подільського отдельских козачого товариства, Північно-Східного козацького суспільства, Центрального козацького війська, затверджує баланс (кошторис) Козачого суспільства хутора Судіславль.

5.6.2. Визначає основні напрямки діяльності.

5.6.3. Здійснює контроль над витрачанням грошових і матеріальних засобів, встановлює порядок розпорядження власністю Козачого суспільства хутора Судіславль, розглядає хід виконання договором про несення козаками державної та іншої служби, укладених в установленому порядку козацьких товариств хутора Судіславль, вживає заходів з виконання козаками взятих на себе зобов'язань щодо несення державної та іншої служби (діяльності).

5.6.4. Розглядає і затверджує щорічні звіти про діяльність Козачого суспільства хутора Судіславль, в тому числі про виконання козаками взятих на себе зобов'язань щодо несення державної та іншої служби (діяльності), для направлення їх до Подільського отдельских козачого товариства, Північно-Східного козацького товариства, Центрального козацького війська ;

5.6.5. Вибирає отамана Козачого суспільства хутора Судіславль і представляє його кандидатуру в Північно-Східного козацького товариства і Центрального козацького війська, заслуховує звіти отамана Козачого суспільства хутора Судіславль, розглядає питання про його переобрання і, у разі незадовільного виконання своїх обов'язків або дискредитації звання козака, направляє своє рішення в Подільського отдельских козачого товариства;

5.6.6. Обирає заступників отамана, суд честі, рада людей похилого віку, заслуховує їх звіти та приймає по них рішення;

5.6.7. Визначає кількісний склад правління Козачого суспільства хутора Судіславль, обирає його членів і приймає рішення про дострокове припинення їх повноважень;

5.6.8. Обирає контрольно-ревізійну комісію, затверджує повноваження та порядок роботи;

5.6.9. Стверджує аудитора Козачого суспільства хутора Судіславль, визначає розмір оплати його послуг;

5.6.10. Приймає рішення з питань, внесених отаманом Козачого суспільства хутора Судіславль;

5.6.11. Розглядає роботу членів правління Козачого суспільства хутора Судіславль і усуває їх від посади у разі незадовільного виконання своїх обов'язків;

5.6.12. Розглядає питання про прийом козаків до складу Козачого суспільства хутора Судіславль, вносить в установленому порядку зміни і структуру Козачого суспільства хутора Судіславль;

5.6.13. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Козачого суспільства хутора Судіславль;

5.6.14. Визначає порядок надання матеріальної та іншої допомоги сім'ям загиблих (померлих) козаків, багатодітним сім'ям, сиротам, інвалідам і пенсіонерам, а також членам сімей козаків, призваних на військову службу, розглядає пропозиції і клопотання козаків і приймає по них рішення;

5.6.15. Розглядає інші питання, пов'язані із статутною діяльністю Козачого суспільства хутора Судіславль.

Рішення з питань 5.6.1, 5,6.5 5.6.8, 5.6.10. 5.6.13 приймаються більшістю не менше 2 / 3 голосів від загального числа голосів присутніх учасників Круга.

5.7. Отаман Козачого суспільства хутора Судіславль обирається Кругом строком на 3 роки шляхом відкритого голосування не менше 2 / 3 голосів від загального числа голосів присутніх учасників Коло. Вибори Отамана Козачого суспільства хутора Судіславль організовує правління.

Кандидатами на посаду отамана Козачого суспільства хутора Судіславль можуть бути члени Козачого суспільства хутора Судіславль, не молодше 35 років, що користуються довірою і повагою козаків, що володіють організаторськими здібностями та високою моральністю.

5.8. Отаман Козачого суспільства хутора Судіславль здійснює керівництво козацьке товариство хутора Судіславль, як одноосібний виконавчий орган Козачого суспільства хутора Судіславль. Отаман Козачого суспільства хутора Судіславль несе персональну відповідальність за діяльність міського козацького товариства.

5.9. Отаман Козачого суспільства хутора Судіславль:

- Без довіреності представляє в установленому порядку інтереси Козачого суспільства хутора Судіславль в органах виконавчої та законодавчої влади Костромської області та Судіславского району, а також і інших організаціях;

- Взаємодіє з органами виконавчої влади Подільського району з питань статутної діяльності Козачого суспільства хутора Судіславль;

- Організовує і забезпечує статутну діяльність Козачого суспільства хутора Судіславль;

-Забезпечує належне виконання козаками взятих на себе зобов'язань щодо несення державної та іншої служби (діяльності) та інших обов'язків;

- Підписує фінансові та інші документи, видає накази, визначає обов'язки членів правління Козачого суспільства хутора Судіславль,

- Скликає Коло, вносить на його розгляд питання, пов'язані з статутної діяльності організації.

5.10. Правління Козачого суспільства хутора Судіславль є постійно діючим колегіальним органом виконавчими Козачого суспільства хутора Судіславль. Обрання на посаду та звільнення з посади членів правління Козачого суспільства хутора Судіславль здійснює Коло. Кількісний склад правління Козачого суспільства хутора Судіславль та умови оплати праці його працівників визначає Коло.

5.11. Правління Козачого суспільства хутора Судіславль (далі правління) проводить свої засідання не рідше 4-х разів на рік, або в разі необхідності, на вимогу будь-якого з членів правління.

Правління та разі тимчасової неможливості отамана Козачого суспільства хутора Судіславль виконувати свої обов'язки не пізніше десятиденного терміну настання обставини, що викликав тимчасову неможливість виконання отаманом Козачого суспільства хутора Судіславль своїх обов'язків, призначати тимчасово виконуючим обов'язки але довіреності отамана Козачого суспільства хутора Судіславль, встановлені цим Статутом в і. 5.8, 5.9, заступника отамана із зазначенням терміну тимчасового виконання обов'язків, про що інформує подільське отдельских козацьке товариство. Засідання правління вважаються правомочними за умови присутності на ньому не менше двох третин його членів. Рішення приймаються більшістю голосів від загального числа членів правління. Повноваження правління, а також порядок його роботи, прийняття ним рішення та їх виконання визначається положенням, яке затверджується Кругом Козачого суспільства хутора Судіславль.

5.12. Суд честі Козачого суспільства хутора Судіславль обирає Коло строком на 3 роки при відкритому голосуванні в кількості 5 чоловік. Членами суду честі можуть бути найбільш авторитетні козаки не молодше 30 років.

Положення про суд честі стверджує Коло.

5.13. Рада старих Козачого суспільства хутора Судіславль обирає Коло строком на 3 роки при відкритому голосуванні в кількості не менше 5 осіб.

Членами Ради людей можуть бути найбільш заслужені й авторитетні козаки у віці 60 і більше років, які знають і дотримуються звичаї і традиції.

6. Зобов'язання козаків з несення державної та іншої служби.

6.1. Козаки Козачого суспільства хутора Судіславль несуть військову службу відповідно до Закону Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу".

6.2. Козаки Козачого суспільства хутора Судіславль беруть на себе у встановленому порядку зобов'язання по:

- Виробництва, переробки та постачання сільськогосподарської продукції, сировини і продукції для потреб Збройних Сил Російської Федерації та інших силових структур;

- Участі в охороні громадського порядку, охорони об'єктів, що перебувають у державній, муніципальної, колективного та іншої власності, а також супроводу вантажів, участі у заходах, пов'язаних з ліквідацією наслідків стихійних лих та надання допомоги потерпілим;

- Участі в єгерської, природоохоронної та екологічної служби, а також контролю над використанням і охороною земель, охорони лісів від пожеж та захисту їх від шкідників і хвороб;

- Виробництва, закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції, сировини для федеральних і регіональних потреб;

- Охорони об'єктів забезпечення життєдіяльності населених пунктів м. Костроми і Костромської області. До несення зазначених видів служби допускаються козаки, що відповідають вимогам, які висуваються чинним законодавством РФ до осіб, які залучаються до несення того чи іншого виду служби.

6.3. Козацьке товариство хутора Судіславль укладає в установленому
порядку договору із зацікавленими федеральними органами
виконавчої влади, органами виконавчої влади Костромської області, органами місцевого самоврядування Судіславского району та іншими організаціями та громадськими об'єднаннями про несення козаками державної іншої служби (діяльності), віднесеною до ведення цих органів.

7. Фінансово-господарська діяльність Козачого суспільства хутора Судіславль.

7.1. Фінансово-господарська діяльність Козачого суспільства хутора Судіславль організується і здійснюється у відповідності з федеральним законодавством.

За організацію фінансово-господарської діяльності відповідає заступник отамана Козачого суспільства хутора Судіславль - кошовий отаман, призначений колом.

7.2. Козацьке товариство хутора Судіславль може мати право власності на землю (за рішенням адміністрації Судіславского району та Костромської області), будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно культурно-просвітницького та оздоровчого призначення, сільськогосподарських тварин (велика і дрібна рогата худоба, коні , свиней, бджіл і різну сільськогосподарську птицю), грошові кошти, акції, цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої цим статутом.

7.3. Майно та грошові кошти Козачого суспільства хутора Судіславль формуються на основі вступних та членських внесків козаків, добровільних майнових внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб, надходження, доходів від підприємницької діяльності, цивільно-правових угод, діяльності створених козацьке товариство хутора Судіславль господарських товариств по вірі, товариств, бюджетного фінансування, зовнішньоекономічної діяльності, інших заходів, що проводяться козацьке товариство хутора Судіславль й на інших підставах, незаборонених законодавством РФ і не суперечать цьому статуту.

7.4. Козацьке товариство хутора Судіславль вправі здійснювати підприємницьку діяльність з метою забезпечення реалізації статутних завдань відповідно до Цивільного кодексу та іншими законодавчими і норма тіннимі актами РФ. Доходи, отримані від підприємницької діяльності, спрямовуються на реалізацію статутних завдань. Козаче суспільства хутора Судіславль має право придбавати майно для ведення підприємницької діяльності, створювати господарські товариства і товариства на вірі, що володіють правами юридичної особи.

7.5. Козацьке товариство хутора Судіславль відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке може бути накладено стягнення.

7.6. Козацьке товариство хутора Судіславль у передбачених федеральним законодавством випадках можуть виділятися кошти з федерального бюджету, бюджетів Костромської області та Судіславского району. Ці кошти використовуються у порядку, що визначаються Кругом за цільовим призначенням за погодженням з Костромським отдельских козачим суспільством.

8. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Козачого суспільства хутора Судіславль.

8.1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Козачого суспільства хутора Судіславль, Коло, строком на 3 роки, обирає при таємному голосуванні контрольно-ревізійну комісію у кількості 3 осіб. До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити козаки, обрані в правління Козачого суспільства хутора Судіславль.

Повноваження контрольно-ревізійної комісії та порядок її роботи визначається положенням про неї, що затверджується Кругом.

8.2. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Козачого суспільства хутора Судіславль здійснюється за підсумками річної діяльності, також за ініціативою контрольно-ревізійної комісії правління, рішенням Круга.

Коло і правління Подільського отдельских козачого товариства мають право поставити питання про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Козачого суспільства хутора Судіславль.

8.3. Контрольно-ревізійна комісія підзвітна тільки Кругу.

8.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності контрольно-ревізійна комісія або аудитор за один місяць до початку роботи Круга складає висновок. Без такого висновку Круг не в праві затверджувати баланс (кошторис) Козачого суспільства хутора Судіславль.

9. Прикінцеві положення.

9.1. Рішення про припинення діяльності Козачого суспільства хутора Судіславль може бути прийнято Кругом, а в разі недотримання зазначених козачим товариством вимог цього Статуту та федерального законодавства в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації. Козацьке товариство хутора Судіславль може бути ліквідовано за рішенням суду.

9.2. Реорганізація або ліквідація Козачого суспільства хутора Судіславль проводиться в порядку, передбачених Цивільним Кодексом Російської Федерації, Законом Російської Федерації «Про некомерційних організаціях».

9.3. Засновники (учасники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про ліквідацію юридичної особи, зобов'язані в триденний строк у письмовій формі повідомити про це реєструючий орган за місцем знаходження підприємства, що ліквідується особи з додатком рішення про ліквідацію юридичної особи.

9.4. Зміни до Статуту Козачого суспільства хутора Судіславль вносяться за рішенням Кола в порядку внесення зміни.

9.5. При ліквідації некомерційної організації залишилося після задоволення вимог кредиторів майно, якщо інше не встановлено цим Законом та іншими федеральними законами, направляють у відповідність з установчими документами не комерційної організації у відповідність з установчими документами не представляється можливим, вона звертається в доход держави.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Військова справа | Тези
77.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Історія волзького козачого війська
Отамани Кубанського козачого війська
Історія уссурійського козачого війська до 1917 року
Проекти реформ забайкальського прикордонного козачого війська другій чверті XIX ст
Роль козачого руху в ході Громадянської війни в оцінці автора Тих
Статут ТзОВ
Статут Казимира Великого
Новоторговий статут 1667
Статут муніципального освіти 3
© Усі права захищені
написати до нас