Статистичні моделі макроекономіки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Російський державний гідрометеорологічний університет
Економічний та соціально-гуманітарний факультет

Кафедра Економіки та менеджменту

Курсова робота
з дисципліни «Інформатика»
Статистичні моделі макроекономіки
Санкт-Петербург
2008р.

1. Постановка завдання.
Дано: вектор невиробничого споживання , Матриці міжгалузевого балансу і .
1. Розрахувати матрицю В.
2. Знайти вектор валового випуску х, що забезпечує даний вектор споживання.
3. Розрахувати добуток вектора на матрицю А × х.
4. Розрахувати вектор .
Всі розрахунки провести з використанням програми, написаної на алгоритмічній мові ПАСКАЛЬ.
№ варіанту
Вектор споживання,
Матриця міжгалузевого
балансу
Матриця міжгалузевого балансу
1
1 / 3
1 / 3 1 / 6
½ ¼
½ ¼
¼ 1 / 4

A, A /, З
Початок
Овал: Початок
Паралелограм: A, A /, З



1
11
та
немає
5
Х = B * C
Х1 = B1 * C
4
B = Br -1
B1 = Br1 -1
3
Br = EA
Br1 = EA /
2
Em (l, n)

Х a = A * Х; Х a1 = A1 * Х
6
Економіка не ефективна
Х a1 ≥ C
9
Х a ≥ C
Економіка ефективна
Економіка не ефективна
8
8
8
7
Економіка ефективна
Підпис: Хa ≥ C
Підпис: Хa1 ≥ C
Паралелограм: Економіка ефективнаПаралелограм: Економіка не ефективна




Кінець
Овал: Кінець



program KURSOVOJ_PROJECT;
uses crt;
type int = 0 .. 10;
vec = array [0 .. 10] of real;
matr = array [0 .. 10,0 .. 10] of real;
var x, x_1, ax, ax_1, c: vec;
e, a, a_1, b, b_1, br, br_1: matr;
m, n: int;
name: char;
procedure readvec (var x: vec; name: char; n: int);
var i: int;
begin
writeln ('Ввести вектор', name, 'розміру n =', n); for i: = 0 to n-1 do
begin
write ('', name ,'[', i: 2 ,']='); readln (x [i])
end;
end; readvec
procedure writevec (var x: vec; name: char; n: int);
var i: int;
begin
writeln ('Вивести вектор', name, 'розміру n =', n); for i: = 0 to n-1 do
begin
write ('', name ,'[', i: 2 ,']='); writeln (x [i]: 10:5)
end;
end; writevec
procedure readmatr (var y: matr; name: char; n, m: int);
var i, j: int;
begin
writeln ('Ввести матрицю', name,
'Розміру: n =', n, ', * m =', m); for i: = 0 to n-1 do
for j: = 0 to m-1 do
begin
write ('', name, '[', i: 2, ',', j: 2, '] =');
readln (y [i, j])
end;
end; readmatr
procedure writematr (var y: matr; name: char; n, m: int);
var i, j: int;
begin
writeln ('Вивести матрицю', name,
'Розміру: n =', n, ', * m =', m);
for i: = 0 to n-1 do
for j: = 0 to m-1 do
begin
write ('', name, '[', i: 2, ',', j: 2, '] =');
writeln (y [i, j]: 8:4)
end;
end; writematr
procedure Em (var E: matr; n: int);
var i, j: int;
begin
for i: = 0 to n do
for j: = 0 to n do
if i = j then E [i, j]: = 1 else E [i, j]: = 0;
end; end E
procedure Rmatr (var a, b, c: matr; n, m: int);
var i, j: int;
begin
for i: = 0 to n do
for j: = 0 to m do
c [i, j]: = a [i, j]-b [i, j];
end; Rmatr
procedure obrmatr (Var AIS, AP: matr; n: int);
var i, j, k, l: integer;
a: matr;
begin
a: = AIS;
n: = n-1;
for k: = 0 to n do begin
for j: = 0 to n do
if (j <> k) then AP [k, j]: =- a [k, j] / a [k, k];
for i: = 0 to n do
if (i <> k) then AP [i, k]: = a [i, k] / a [k, k];
for i: = 0 to n do
for j: = 0 to n do
if (i <> k) and (j <> k)
then AP [i, j]: = a [i, j]-a ​​[i, k] * a [k, j] / a [k, k];
AP [k, k]: = 1 / a [k, k]; a: = AP;
end;
end; end obrmatr
procedure matrvec (var b: matr; var c, x: vec; n: int);
var i, j: int;
begin
for j: = 0 to n-1 do begin
x [j]: = 0;
for i: = 0 to n-1 do
x [j]: = x [j] + b [i, j] * c [i]
end;
end; end matrvec
{ТІЛО ПРОГРАМИ}
begin
clrscr;
readvec (c, 'C', 2);
readmatr (a, 'A', 2,2);
readmatr (a_1, 'Z', 2,2);
Em (e, 2); rmatr (e, a, br, 2,2); rmatr (e, a_1, br_1, 2,2); obrmatr (br, b, 2); obrmatr (br_1, b_1, 2) ; matrvec (B, C, x, 2); matrvec (B_1, C, x_1, 2); matrvec (A, x, ax, 2); matrvec (A_1, x_1, ax_1, 2);
if (ax [0] <= c [0]) and (ax [1] <= c [1]) then
writeln ('Економіка матриця A - ефективна') else
writeln ('Економіка матриця A - не ефективна');
if (ax_1 [0] <= c [0]) and (ax_1 [1] <= c [1]) then
writeln ('Економіка матриця A_1 - ефективна') else
writeln ('Економіка матриця A_1 - не ефективна');
readln
write matr (B, 'B', 2,2);
write matr (B1, 'Z', 2,2);
write vec (x, 'x' .2);
write vec (x1, 'y', 2);
end.
{Закінчення програми}
1.Процедура введення вектора
Введення вектора X розмірністю n
Для I від n до n-1 з кроком 1 робити
Ввести значення елемента масиву X [i]
2.Процедура виведення вектора
Висновок вектора X розмірністю n
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
Вивести вектор X [i; j]

3.Процедура введення матриці
Введення розмірності n, m введення елементів масиву Y [i; j]
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
Для i від 0 до m-1 з кроком 1 робити
Ввести значення елемента масиву Y [i; j]
4.Процедура виведення матриці
Виведення масиву Y [i; j] розмірністю n, m
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
Для i від 0 до m-1 з кроком 1 робити
Вивести масив Y [i; j]
5.Процедура виведення одиничної матриці
Виведення масиву E [i; j] розмірністю n
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
Для i від 0 до m-1 з кроком 1 робити
I = j
Так Ні
E [I; j] = 1 F [j; j] = 0
Вивести матрицю E [i; j]
6.Процедура множення вектора на матрицю
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
Для i від 0 до m-1 з кроком 1 робити
C [i; j]: = a [i; j]-b [i; j]

7.Процедура множення вектора на матрицю
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
X [i; j]: = 0
Для i від 0 до n-1 з кроком 1 робити
X [j]: = x [j] + c [i] * b [i; j]
8.Процедура освіти матриці
А = ais; n: = n-1
Для k від 0 до n з кроком 1 робити
Для i від 0 до n з кроком 1 робити
j ≠ k
true
Ap [k; j]: =- a [k; j] / a [k; k]
Для I від 1 до n з кроком 1 робити
i ≠ k
true
Ap [i; k]: = A [i; k] / A [k; k]
Для i від 0 до n з кроком 1 робити
Для j від 0 до nс кроком 1 робити
i ≠ k; j ≠ k
true
AP [i; j]: = a [i; j]-a ​​[i; j] * a [k; j] / a [k; k]
AP [k; k]: = 1 / a [k; k]
Q: = AP
Розрахунки при введенні значень
При додаванні:
B [0,0] = 4.6154
B [0,1] = 1,0462
B [1,0] = 3,0769
B [1,1] = 2,0308
Вивести матрицю Z розміру: n = 2, m = 2
Z [0,0] = 2,400
Z [0,1] = 0,800
Z [1,0] = 0,800
Z [1,1] = 1,600
Вивести вектор Х розміру n = 2
Х [0] = 13,84615
Х [1] = 7,13846
Вивести вектор x розміру n = 2
Y [0] = 4,8000
Y [1] = 5,6000
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
48.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистичні ігри Статистичні моделі та методи
Розвиток макроекономіки
Структура макроекономіки
Криза сучасної макроекономіки
Предмет і методи макроекономіки
Види макроекономіки зміст і сутність
Сутність Кейнсіанської революції та основні закономірності еволюції макроекономіки в XX столітті
Ринок обладнання для корпоративних мереж на тлі макроекономіки та політики Росії та СНД
Статистичні розрахунки
© Усі права захищені
написати до нас