Статистичний аналіз показників використання локомотивів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

1. Проаналізувати структуру та динаміку основних груп наявного парку локомотивів

2. Визначення обсягу роботи локомотивів у вантажному русі

3. Аналіз показників використання локомотивів у вантажному русі

3.1 Розрахунок показників якості використання локомотивів

3.2 Аналіз впливу факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотивів

4. Наявність і робота вагонного парку

5. Аналіз показників використання вантажних вагонів

5.1 Розрахунок показників якості використання вантажних вагонів

5.2 Аналіз впливу факторів на зміну часу обігу вагона

5.3 Аналіз середньодобової продуктивності вантажного вагона робочого парку

6. Шляхи поліпшення використання рухомого складу на дорозі

Список літератури

1. Проаналізувати структуру та динаміку основних груп наявного парку локомотивів

За вихідними даними таблиці 1 визначити експлуатований, неексплуатованих парки, в розпорядженні дороги, поза розпорядження дороги і в цілому готівковий парк.

Таблиця 1 - Наявність локомотивів за місяць

Місце знаходження локомотивів

Число локомотивів


період


базисний

поточний

Оренда

5,27

4,23

Запас МПС

678,00

686,00

Пасажирський рух всього

165,81

160,23

Вантажний рух всього

347,88

322,33

Господарське рух

148,83

158,78

Маневрова робота

238,32

228,79

Інші види робіт

14,53

15,99

У резерві управління дороги

129,42

152,64

У процесі переміщення, прийому здачі в холодному стані, під устаткуванням чи модернізацією, між видами ремонту

30,75

34,23

В ремонті, в очікуванні ремонту та у процесі переміщення в холодному стані в ремонт

75,74

68,13

Очікують виключення з інвентарного наявності

39,08

29,10

Зайняті на стаціонарних установках

2,00

1,97

Результати розрахунків експлуатованого, неексплуатованої парків, у розпорядженні дороги, поза розпорядження дороги і в цілому готівковий парк представимо в таблиці 2.

Таблиця 2 - Розподіл локомотивів за групами

Група парку локомотивів

Період

Темп росту,%


базисний

поточнийвсього

у% до підсумку

всього

у% до підсумку


Експлуатований парк, в тому числі:

915,37

48,80

886,12

47,58

96,80

Поїзні, з них:

314,64

16,78

319,01

17,13

101,39

Вантажний рух з передавальними і вивізними локомотивами

347,88

18,55

322,33

17,31

92,66

Маневрова робота

238,32

12,71

228,79

12,28

96,00

Інша робота

14,53

0,77

15,99

0,86

110,05

Неексплуатованих парк, в тому числі:

276,99

14,77

286,07

15,36

103,28

Несправні

75,74

4,04

68,13

3,66

89,95

Очікують виключення з інвентарю

39,08

2,08

29,10

1,56

74,46

Справні

162,17

8,65

188,84

10,14

116,45

У розпорядженні дороги

1192,36

63,57

1172,19

62,94

98,31

Поза розпорядження дороги

683,27

36,43

690,23

37,06

101,02

Готівковий парк локомотивів

1875,63

100

1862,42

100

99,30

Експлуатований парк в поточному періоді знизився на 3,20%. Дане зниження відбулося через те, що вантажний рух з передавальними і вивізними локомотивами парк знизилося на 7,34% і маневрова робота знизилася в поточному періоді на 4,00%. Неексплуатованих парк в поточному періоді збільшився на 3,28% в порівнянні з базисним періодом. Таким чином, у розпорядженні дороги темп зростання локомотивів склав 98,31%. Поза розпорядження дороги парк збільшився на 1,02%. Темп зростання наявного парку локомотивів склав 99,30%. Діаграма парку локомотивів представлена ​​на малюнку 1.

Рисунок 1 - Діаграма парку локомотивів у базисному і поточному періодах

Діаграма парку локомотивів, що знаходяться в розпорядженні дороги і поза розпорядження дороги в базисному періоді представлена ​​на малюнку 2.

Рисунок 2 - Діаграма парку локомотивів, що знаходяться в розпорядженні дороги і поза розпорядження дороги в базисному періоді

Діаграма парку локомотивів, що знаходяться в розпорядженні дороги і поза розпорядження дороги в поточному періоді представлена ​​на малюнку 3.

Рисунок 3 - Діаграма парку локомотивів, що знаходяться в розпорядженні дороги і поза розпорядження дороги в базисному періоді

За даними таблиці 3 розподілимо локомотиви вантажного руху за елементами виробничого циклу.

Таблиця 3 - Розподіл локомотивів вантажного руху за елементами виробничого циклу, в середньому на добу

Елементи виробничого циклу

Число локомотивів


Період


базисний

поточний

На ділянці

На чолі поїзда

149,39

131,23


У т.ч. на проміжних станціях:
а) у простої

16,61

15,97


б) на маневрах

0,28

0,38


Усього друга локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць

1,08

6,14


в т.ч. на проміжних станціях

0,06

0,41


У подвійній тязі

6,33

6,50


в т.ч. на проміжних станціях

0,52

0,69


В одиночному проходженні всього

14,99

13,51


в т.ч. на проміжних станціях

1,48

1,32


У підштовхуванні всього

3,64

4,16


в т.ч. в одиночному проходженні

1,65

1,88

На станціях обороту

Простий в оборотному депо

34,23

31,08


Простий і маневри на станційних коліях

77,82

71,96


в т.ч. маневри

5,25

4,52


Підштовхують локомотиви

6,22

6,20

На станціях приписки

Простий в основному депо

15,91

15,50


Простий і маневри на станційних коліях

3,28

2,78


в т.ч. маневри

0,43

0,33


Підштовхують локомотиви

0,10

0,04


Простій на станціях зміни локомотивних бригад

34,89

33,23

Результати розподілу локомотиви вантажного руху за елементами виробничого циклу представлені у таблиці 4.

Таблиця 4 - Розподіл локомотивів за елементами виробничого циклу

Елемент виробничого циклу

Символ

Період

Темп росту,%базисний

поточний
всього

у% до підсумку

всього

у% до підсумку


Робота на ділянці

175,43

50,43

161,54

50,12

92,08

У тому числі: в русі

149,39

42,94

131,23

40,71

87,84

На проміжних станціях

26,04

7,49

30,31

9,40

116,40

Простій на станціях обороту

118,27

34,00

109,24

33,89

92,36

Простій на станціях приписки

19,29

5,55

18,32

5,68

94,97

Простій на станціях зміни бригад

34,89

10,03

33,23

10,31

95,24

Експлуатований парк вантажного руху, всього

347,88

100,00

322,33

100,00

92,66

Темп зростання роботи на ділянці становив 92,08%. Тільки робота на проміжних станціях збільшилася в поточному періоді в порівнянні з базисним. Всі інші показники зменшуються. Експлуатований парк вантажного руху зменшився на 7,34% в поточному році в порівнянні з базисним роком.

2. Визначення обсягу роботи локомотивів у вантажному русі

За даними таблиці 5 розрахуємо показники обсягу роботи локомотивів, їх відносне зміна за поточний період в порівнянні з базисним.

Таблиця 5 - локомотиво-кілометрів і тонно-кілометри брутто та нетто

Показник

Період


базисний

поточний

1. Локомотиво-кілометриНа чолі поїзда

4557864

3900213

Других локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць

35287

191983

У подвійній тязі

199447

187248

В одиночному проходженні без штовхачів

420396

366749

У підштовхуванні

100020

104620

Маневри

703800

673247

Інший умовний пробіг

135077

125784

2. Тонно-кілометри вантажного руху, тис.Нетто

9774345

8537261

в т.ч. одиночними локомативом

8270

6175

Брутто

16614822

14858482

в т.ч. одиночними локомативом

26441

21381

3. Тонно-кілометри пасажирського руху, тис.Брутто

1565538

1303376

Нетто

1405

1267

4. Тонна-кілометри нетто тарифні, тис.

10124,5

8755,0

Вантажообіг брутто , Включає тонно-кілометрів нетто експлуатаційні і тонно-кілометрів тари:

Загальний пробіг локомотивів складається з лінійного і умовного і визначається за формулою:

Лінійний пробіг визначається за формулою:

Лінійний допоміжний пробіг визначається за формулою:

Розраховані показники обсягу роботи локомотивів представимо в таблиці 6.

Таблиця 6 - Показники обсягу роботи локомотивів

Показник

Символ

Період

Темп росту,%базисний

поточний


Вантажообіг вантажного руху без одиночного проходження, тис. т км

Брутто

16588381

14837101

89,44

Нетто

9766075

8531086

87,35

Тари

6822306

6306015

92,43

Вантажообіг вантажного руху з урахуванням одиночного проходження, тис. т км

Брутто вантажного руху

16614822

14858482

89,43

Нетто вантажного і пасажирського руху

9775750

8538528

87,34

Пробіги локомотивів, лок.-км

На чолі поїзда

4557864

3900213

85,57

У подвійній тязі

199447

187248

93,88

В одиночному проходженні

420396

366749

87,24

У підштовхуванні

100020

104620

104,60

За системою багатьох одиниць

35287

191983

544,06

Лінійний допоміжний пробіг

719863

658617

91,49

Умовний пробіг

838877

799031

95,25

Загальний пробіг локомотивів

6151891

5549844

90,21

Допоміжний загальний пробіг локомотивів

1558740

1457648

93,51

Чим менше витрат тонно-кілометрів брутто, локомотиво-кілометрів, локомотиво-годин припадає на одиницю тарифного вантажообігу, тим нижче рівень собівартості перевезень, що свідчить про підвищення ефективності перевізного процесу.

У базисному періоді тонна-кілометри нетто тарифні складають 10124500, а нетто вантажного і пасажирського руху складає 9775750, тобто рівень собівартості низький, що свідчить про підвищення ефективності перевізного процесу, а в поточному періоді тонна-кілометри нетто тарифні становлять 8755000, а нетто вантажного і пасажирського руху складає 8538528, що свідчить про підвищення ефективності перевізного процесу.

3. Аналіз показників використання локомотивів у вантажному русі

3.1 Розрахунок показників якості використання локомотивів

Середня маса поїзда брутто фактична, умовна, нетто, тари визначаються за формулами:

Показники середнього числа вагонів у складі поїзда визначаються за формулами:

Відносні величини, що характеризують структуру лінійного пробігу, визначаються за формулами:

Частка проїзного пробігу визначається за формулою:

Частка пробігу другий локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць, визначається за формулою:

Частка одиночного пробігу визначається за формулою:

Частка пробігу в подвійній тязі визначається за формулою:

Частка пробігу підштовхуючих локомотивів визначається за формулою:

Питома вага невиробничого пробігу локомотивів в загальному пробігу визначається за формулою:

Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

Середня швидкість руху поїзда визначається за формулами:

Середня швидкість руху локомотивів визначається за формулами:

Середня тривалість елементів виробничого циклу в середньому за добу визначається за формулами:

Час простою на станціях зміни локомотивних бригад визначається за формулою:

Узагальнюючий показник використання локомотивів - середньодобова продуктивність визначається за формулою:

За даними таблиці 4 і таблиці 6 визначимо показники якості, всі розрахункові показники представлені в таблиці 7.

Таблиця 7 - показники якості використання локомотивів

Показник

Символ

Період

Зміна абсолютне, (+, -)базисний

поточний


Продуктивність локомотива, тис. т км брутто / (лок.-сут.)

1592,01

1536,57

-55,44

Маса поїзда, т.

Брутто

3639,51

3804,18

+164,67

Брутто умовна

3122,22

3123,07

+0,85

Нетто

2142,69

2187,34

+44,65

Тари

1496,82

1616,84

+120,02

Середній склад вагонів у поїзді, ваг.

Усього:

63,72

63,17

-0,55

Завантажених

38,01

37,93

-0,08

Порожніх

25,71

25,24

-0,47

Частка поїзного пробігу в лінійному,%

85,79

82,10

-3,69

Частка допоміжного загального пробігу в загальному,%

25,34

26,26

+0,92

Середньодобовий пробіг локомотива, км / добу.

509,08

491,30

-17,78

Тривалість елементів виробничого циклу в середньому за добу, год:

Робота на ділянці

12,10

12,03

-0,07

Простій на станціях зміни локомотивних бригад

2,41

2,47

+0,06

Простій на станціях приписки

1,33

1,36

+0,03

Простій на станціях обороту

8,16

8,13

-0,03

Середня швидкість руху локомотива, км / год:

дільнична

42,06

40,85

-1,21

технічна

49,40

50,28

+0,88

Продуктивність локомотива в поточному періоді зменшилася на 55,44 тис. т.км брутто / (лок.-сут.) Порівняно з базисним періодом. Середня швидкість руху локомотива дільнична зменшується в поточному періоді в порівнянні з базисним періодом, а середня швидкість руху локомотива технічна збільшується. Тривалість роботи на ділянці зменшується, а тривалість простоїв на станціях зміни локомотивних бригад і простоїв на станціях приписки збільшується.

Взаємозв'язок показників якості використання локомотивів

Перевіримо правильність розрахунків таблиці 7.

Середній склад вагонів в поїзді визначається за формулою:

Показник маси поїзда визначається за формулою:

Поправочний коефіцієнт, що враховує розбіжність тонно-кілометрів нетто без урахування і з урахуванням виконаних поодиноко наступними локомотивами, визначається за формулою

,

Поправочний коефіцієнт, що враховує розбіжність пробігу вагонів вантажного руху та пробігу вагонів вантажного парку в усіх видах руху визначається за формулою:

,

Динамічна навантаження визначається за формулами:

Показники маси поїзда визначається за формулою:

Умовна маса поїзда залежить від фактичної маси брутто і частки поїзного пробігу в лінійному пробігу локомотивів:

Середньодобовий пробіг локомотива залежить від швидкості руху на ділянці і від часу роботи на ділянці в добовому бюджеті часу локомотива:

Продуктивність - інтегральний показник якості використання локомотива. Вона залежить від маси поїзда брутто, середньодобового пробігу локомотива, частки поїзного пробігу:

Всі розрахунки проведені вірно.

3.2 Аналіз впливу факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотивів

Занесемо необхідні дані для аналізу в таблицю 8.

Таблиця 8 - Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотивів

Показник

Символ

Період

Зміна абсолютне, (+, -)базисний

поточний


Маса поїзда брутто, т.

3639,51

3804,18

+164,67

Коефіцієнт брутто

1,00159

1,00144

-0,00015

Частка одиночного пробігу

0,07913

0,07720

-0,00193

Частка пробігу в подвійній тязі

0,03754

0,03941

+0,00187

Частка пробігу підштовхуючих локомотивів

0,01883

0,02202

+0,00319

Частка пробігу другий локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць

0,00664

0,04041

+0,03377

Час роботи локомотива на дільниці в середньому за добу, год

12,10

12,03

-0,07

Дільнична швидкість локомотива, км / год

42,06

40,85

-1,21

Середньодобова продуктивність, тис. ткм брутто / (лок.-сут.)

1592,01

1536,57

-55,44

Розрахунок впливу факторів приведений у таблиці 9.

Таблиця 9 - Розрахунок впливу факторів на зміну середньодобової продуктивності локомотивів

Фактор

Формула розрахунку

Розрахунок

Зміна абсолютна продуктивності локомотива, тис. т. км. брутто / (лок.-сут.), (+, -)

Маса поїзда брутто, т.

(+164,67) 1,00159 (1-0,07913-0,03754-0,01883-0,00664) 12,10 (42,06)

70,87

Коефіцієнт брутто

3804,18 (-0,00015) (1-0,07913-0,03754-0,01883-0,00664) 12,10 (42,06)

-0,25

Частка одиночного пробігу

3804,18 (1,00144) (+0,00193) 12,10 (42,06)

3,74

Частка пробігу в подвійній тязі

3804,18 (1,00144) (-0,00187) 12,10 (42,06)

-3,63

Частка пробігу підштовхуючих локомотивів

3804,18 (1,00144) (-0,00319) 12,10 (42,06)

-6,18

Частка пробігу другий локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць

3804,18 (1,00144) (-0,03377) 12,10 (42,06)

-65,47

Час роботи локомотива на дільниці в середньому за добу, год

3804,18 (1,00144) (1-0,07720-0,03941-0,02202-0,04041) (-0,07) 42,06

-9,21

Дільнична швидкість локомотива, км / год

3804,18 (1,00144) (1-0,07720-0,03941-0,02202-0,04041) 12,03 (-1,21)

-45,53

Середньодобова продуктивність, тис. т. км брутто / (лок.-сут.)

1536,57-1592,01 = 70,87-0,25 +3,74-3,63-6,18-65,47-9,21-45,53

-55,44

Зміна маси поїзда брутто на цілковиту зміну продуктивності локомотивів складає 70,87 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна коефіцієнта брутто зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 0,25 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна частки одиночного пробігу збільшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 3,74 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна частки пробігу в подвійній тязі зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 3,63 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна частки пробігу підштовхуючих локомотивів зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 6,18 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна частки пробігу другий локомотивів, що працюють за системою багатьох одиниць зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 65,47 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна часу роботи локомотива на дільниці в середньому за добу зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 9,21 тис. т.км брутто / (лок.-сут.). Зміна дільничної швидкості локомотива зменшує абсолютна зміна продуктивності локомотивів на 45,53 тис. т.км брутто / (лок.-сут.).

Продуктивність локомотива зменшилася у звітному періоді на 55,44 тис. т.км брутто / (лок.-сут.).

Пробіги вагонів пасажирського та вантажного парку представлені в таблиці 10.

Таблиця 10 - Пробіжи вагонів пасажирського та вантажного парку

Вид руху

Пасажирський парк

Вантажний парк

Холодн. локомотиви і вагони механізминавантажені

порожні


Базовий період

Пасажирський рух

25875

29

46

20

Вантажний рух, включаючи передавальні і вивоздние поїзда

77

173228

117196

529

З одиночними локомотивами

0

162

562

73

Поточний період

Пасажирський рух

20270

17

53

31

Вантажний рух, включаючи передавальні і вивоздние поїзда

67

147925

98443

659

З одиночними локомотивами

0

150

503

31

У таблиці 11 представимо узагальнені показники якості використання локомотивів.

Таблиця 11 - Узагальнені показники якості використання локомотивів

Показник

Символ

Періодбазисний

поточний

1. Тонно-кілометри брутто без виконаних в одиночному проходженні, млн.

16588,381

14837,101

2. Тонно-кілометри брутто з урахуванням виконаних в одиночному проходженні, млн.

16614,822

14858,482

3. Тонно-кілометрів нетто без виконаних в одиночному проходженні, млн

9766,075

8531,086

4. Пробіг локомотивів на чолі поїзда, тис. лок.-км

4557864

3900213

5. Пробіг в одиночному проходженні, тис. лок.-км

420396

366749

6. Пробіг в подвійній тязі, тис. лок.-км

199447

187248

7. Пробіг підштовхуючих локомотивів, тис. лок.-км

100020

104620

8. Пробіг по системі багатьох одиниць, тис. лок.-км

35287

191983

9. Умовний пробіг, тис. лок.-км

838877

799031

10. Парк локомотивів у середньому за добу:
11. На ділянці, з них:

175,43

161,54

12. В русі по перегонам

149,39

131,23

13. На станціях зміни локомотивних бригад

34,89

33,23

14. На станціях приписки

19,29

18,32

15. На станціях обороту

118,27

109,24

16. Вагоно-кілометри вантажного руху, всього, млн, у тому числі:

290,424

246,368

17. Пробіг навантажених вагонів, млн.

173,228

147,925

18. Пробіг порожніх вагонів, млн.

117,196

98,443

19. Тонно-кілометрів нетто з урахуванням виконаних в одиночному проходженні, млн.

9775,750

8538,528

20. Пробіг вагонів вантажного парку в усіх видах руху, млн ваг.-км, загальний, у тому числі:

291,223

247,091

21. Навантажений пробіг вагонів вантажного парку в усіх видах

173,419

148,092

4. Наявність і робота вагонного парку

У таблиці 12 представлений робочий парк вантажних вагонів і робота дороги.

Таблиця 12 - Робочий парк вантажних вагонів і робота дороги

Показник

Період


базисний

поточний

Робочий парк вантажних вагонів (у середньому за добу)

45967

42732

Приймає вантажні вагонів

85590

64580

Робота дороги всього

256102

247152

Вивантажено

133795

129075

Занурене

-

-

У таблиці 13 представлені відомості про простої вагонів вантажного парку.

Таблиця 13 - Відомості про простої вагонів вантажного парку

Показник

Період


базисний

поточний

1. Простій транзитних вагонів на технічних станціяхВагони без переробкиа) вагоно-години

2650268

2340942

б) кількість вагонів

1402516

1179865

Вагони з переробкоюа) вагоно-години

7860897

7527176

б) кількість вагонів

530126

493247

Всі транзитні вагониа) вагоно-години

10511165

9868118

б) кількість вагонів

1932642

1673112

2. Простий місцевих вагонів під вантажними операціямиа) вагоно-години

15662864

14523909

б) кількість вантажних операцій

311383

320564

Таблиця 14 - Показники, що характеризують величину робочого парку вантажних вагонів, які визначають обсяг роботи

Показник

Символ

Період

Темп зміни,%базисний

поточний


Вагоно-години робочого парку вагонів за місяць за елементами виробничого циклу:

На ділянці з поїздами

6923990

6048739

87,36

Транзит без переробки

2650268

2340942

88,33

Транзит з переробкою

7860897

7527176

95,75

Місцевих вагонів

15662864

14523909

92,73

Вагоно-години робочого парку вагонів за місяць, всього

33098019

30440766

91,97

Робочий парк вагонів:

Вагоно-добу за місяць

1103267,3

1014692,2

91,97

Вагонів у середньому за добу

45969,47

42278,84

91,97

Вантажообіг, тонно-кілометрів нетто експлуатаційні вантажного і пасажирського руху, включаючи виконані з поодиноко наступними локомотивами, тис.

9775750

8538528

87,34

Занурено вагонів всього

198151

220312

111,18

Прийнято навантажених всього, ваг.

85590

64580

75,45

Робота дороги, ваг.:

всього

256102

247152

96,51

у середньому за добу

45967

42732

92,96

Вивантажено всього, ваг.

133795

129075

96,47

Кількість вагонів транзитних:

Всього

1932642

1673112

86,57

Без переробки

1402516

1179865

84,12

З переробкою

530126

493247

93,04

Кількість вантажних операцій

311383

320564

102,95

Пробіг вагонів у вантажному русі, тис. ваг.-км:

Всього (загальний), в т.ч.

290424

246368

84,83

Навантажених вагонів

173228

147925

85,39

Порожніх вагонів

117196

98443

84,00

Інших вагонів

606

726

119,80

Пробіг вагонів вантажного парку в усіх видах руху, тис. ваг.-км:

Всього (загальний), в т.ч.

291223

247091

84,85

Навантажених вагонів

173419

148092

85,40

Порожніх вагонів

117804

98999

84,04

 1. Аналіз показників використання вантажних вагонів

5.1 Розрахунок показників якості використання вантажних вагонів

Середньодобова продуктивність вагона вантажного парку визначається за формулою:

Динамічна навантаження розраховується і на вагон робочого парку розподілу обсягу перевезень на загальний пробіг вагонів вантажного парку

Динамічна навантаження визначається за формулами:

Відстань, пройдена в середньому за один виробничий цикл, визначається за формулою:

Частина відстані за виробничий цикл вагон проходить у завантаженому стані, і визначається за формулою:

Вагонне плече визначається за формулою:

Середньодобовий пробіг вагона відображає відстань, пройдена вагоном у середньому за добу:

Коефіцієнт місцевої роботи визначається за формулою:

Оборот вагона робочого парку визначається за формулою:

Взаємозв'язок показників якості використання вагонів

Для оцінки частки непродуктивного (порожнього) пробігу вагонів застосовуються відносні величини:

- Координація - Співвідношення порожнього і навантаженого пробігів вагонів:

  1. Аналіз впливу факторів на зміну часу обігу вагона

Для проведення аналізу впливу факторів на зміну часу обігу вагона розрахуємо показники, які представлені в таблиці 15.

Таблиця 15 - Показники, що визначають вплив факторів на зміну часу обігу вагона

Показник

Символ

Період

Зміна, (+, -)базисний

поточний


Повний рейс, км

1137,14

999,75

-137,39

Швидкість руху, км / год:

Технічна

49,40

50,28

0,88

Дільнична

42,06

40,85

-1,21

Коефіцієнт місцевої роботи

1,2159

1,2970

0,0811

Вагонне плече, км

150,69

147,68

-3,01

Середній простій під однією операцією, год:

Вантажний - місцевого вагона

50,30

45,31

-4,99

Технічної - транзитного вагона без переробки

1,37

1,40

0,03

Технічної - транзитного вагона з переробкою

4,07

4,50

0,43

Частка транзитних вагонів:Без переробки

0,73

0,71

-0,02

З переробкою

0,27

0,29

0,02

Підсумки розрахунку впливу факторів методом різниць наведені в таблиці.

Таблиця 16 - Вплив факторів на зміну часу обігу вагона

Елементи обороту, фактор

Розрахунок

Зміна, годВсього

У тому числі за рахунок:
умов

якості

Зміна часу чистого руху

19,88-23,02

-3,14У тому числі за рахунок:

Повного рейсу

(999,75-1137,14) / 49,40

-2,78

-2,78


Технічної швидкості

999,75 (1 / 50 ,28-1 / 49,40)

-0,35


-0,35

Зміна часу простою на проміжних станціях

4,59-4,02

0,57


0,57

Зміна часу простою під вантажними операціями

58,77-61,16

-2,39У тому числі за рахунок:

Коефіцієнта місцевої роботи

(1,2970-1,2159) 50,30

4,08

4,08


Середнього простою

1,2970 (45,31-50,30)

-6,47


-6,47

Зміна часу простою на технічних станціях транзитних вагонів без переробки

6,73-7,55

-0,82


-0,82

У тому числі за рахунок:

Повного рейсу

(-137,39) 1,3713

(0,73) / 150,69

-0,91

-0,91


Вагонного плеча

999,75 (0,73) 1,3713 (1 / 147 ,68-1 / 150,69)

0,14

0,14


Структури

999,75 (1,3713) (0,71-0,73) / 147,68

-0,19

-0,19


Середнього простою

999,75 (0,71) (1,2113-1,3713) / 147,68

-0,77


-0,77

Зміна часу простою на технічних станціях транзитних вагонів з переробкою

3,8948-4,0674

-0,17У тому числі за рахунок:

Повного рейсу

(-137,39) 4,0674

(0,27) / 150,69

-1,00

-1,00


Вагонного плеча

999,75 (0,27) 4,0674 (1 / 147 ,68-1 / 150,69)

0,15

0,15


Структури

999,75 (4,0674) (0,29-0,27) / 147,68

0,55

0,55


Середнього простою

999,75 (0,29) (3,8948-4,0674) / 147,68

-0,34


-0,34

Загальна зміна часу обороту вагона

98,53-103,39 = -4,86

-4,86

-3,23

-8,09

5.3 Аналіз середньодобової продуктивності вантажного вагона робочого парку

Вплив динамічного навантаження навантаженого вагона:

Вплив відсотка порожнього пробігу вагонів

Вплив середньодобового пробігу вагона:

Загальна зміна продуктивності вагона:

6. Шляхи поліпшення використання рухомого складу на дорозі

У таблиці 17 представлені узагальнені результати розрахунків та аналізу.

Таблиця 17 - Узагальнені результати роботи

Показник

Символ

Періодбазисний

поточний

1. Вагоно-кілометри загальні вантажного парку, млн.

291,223

247,091

2. З них:
3. навантажені

173,419

148,092

4. порожні

117,804

98,999

5. Робота за місяць, ваг.

256102

247152

6. Парк за місяць, ваг.-сут.

1103267,3

1014692,2

7. Вагоно-години під вантажними операціями

15662864

14523909

8. Число вантажних операцій

311383

320564

9. Вагоно-години транзитних вагонів без переробки

2650268

2340942

10. Число транзитних вагонів без переробки

1402516

1179865

11. Вагоно-години транзитних вагонів з переробкою

7860897

7527176

12. Число транзитних вагонів з переробкою

530126

493247

13. Парк локомотивів на ділянці на чолі поїзда, в середньому на добу, лок.

175,43

161,54

14. Те ж, у чистому русі

149,39

131,23

15. Пробіг локомотивів на чолі поїзда

4557864

3900213

16. Тонно-кілометрів нетто вантажного і пасажирського руху експлуатаційні з урахуванням одиночного проходження, млн.

9775,750

8538,528

17. Кількість днів у звітному періоді

30

30

Вагоно-кілометри вантажного парку зменшилися в поточному році в порівнянні з базисним. Зменшилися вагоно-кілометри і завантажених складів і порожніх. Робота вагонів за місяць також зменшилася, на 8950 вагонів. Парк вагонний за місяць також зменшився. Зменшилися вагоно-години під вантажними потягами на 1138955 ваг.-год. Число вантажних операцій збільшилася. Вагоно-години транзитних вагонів без переробки зменшилися і також збільшилося число транзитних вагонів без переробки. Вагоно-години транзитних вагонів з переробкою зменшилися і відповідно зменшилось число транзитних вагонів з переробкою. Парк локомотивів на ділянці на чолі поїзда, у середньому за добу зменшився. Пробіг локомотивів на чолі поездауменьшілся. Тонно-кілометрів нетто вантажного та пасажирського руху експлуатаційні з урахуванням одиночного проходження стали менше на 1237,222 млн. тонно-кілометрів. Зауважимо, що всі показники зменшуються, що говорить про необхідність впровадження заходів щодо запобігання скорочення показників, спрямованих на розвиток залізниці та залізничного транспорту.

Шляхи поліпшення використання рухомого складу залізниці була розроблена комплексна програма підвищення ефективності організації та дисципліни праці на підприємстві. Вона передбачає докорінну перебудову організації в цілому і нормування праці, більш раціональне використання робочого часу. Підвищення якості виконання робіт, ліквідацію простоїв.

Вводяться показники інтенсивності праці. Для скорочення експлуатаційних витрат змінюються тягові плечі, подовжуються ділянки прямування вантажних поїздів без технічного обслуговування. Програмою зміцнення дороги були передбачені: стимулювання зростання перевезень, принципи роботи на ринку транспортних послуг, підвищення економічності господарської діяльності на основі найсуворішого дотримання економії. Впровадження ресурсно організаційних технологій, раціоналізація організації виробництва, залучення регіональних фінансових ресурсів на покриття збитків від приміських, пасажирських перевезень. В умовах спаду обсягів перевезень і посилення вимог, що пред'являються галузі, не може залишитися без зміни і система роботи підприємств, обслуговуючих дорогу. Слід переглянути їх продуктивну спрямованість і структуру управління. Необхідно виробити нові підходи, що забезпечують стійке формування і використання центральних джерел фінансування витрат загальногалузевого та науково-дослідного характеру. Для характеристики обсягу роботи локомотивного парку застосовується система показників, які є сумарними величинами. Об'ємні показники відображають витрати транспорту на перевізний процес. З показниками обсягу роботи пов'язані видатки транспорту на мастильні, обтиральні матеріали, на ремонт, на витрати палива, електроенергії.

В даний час для локомотивних робіт у вантажному і пасажирському русі враховуються такі моменти виробничого циклу: робота на ділянці (на чолі поїзда, в подвійній тязі, в одиночному проходженні, в підштовхуванні і за системою багатьох одиниць), час в чистому русі на перегонах, час простою, продуктивність локомотива, так як її величина залежить від ефективності використання локомотива, узагальнюючі показники якості використання локомотивів. Всі показники якості використання локомотивів представляють взаємозв'язану систему. Це дозволяє виконувати їх розрахунки не тільки через об'ємні величини, але і через їх взаємозв'язку.

Найважливішими показниками обсягу роботи вагону вантажного парку служать Експлуатаційні вантажообіг. Пробіг вагонів враховується по головних колій на перегонах у складі організації поїздів і окремих локомотивів. Підвищення середньодобового пробігу є найважливішим чинником збільшення обсягів перевезень вантажів, сприяє збільшенню доходів і прибутку залізниці. Тривалість виробничого циклу залежить від стану колії, рухомого складу, від технологічної організації експлуатаційної роботи, тобто практично всі підрозділи транспорту впливають на тривалість виробничого циклу.

Список літератури

 1. Інструктивні вказівки про порядок складання звітних та облікових форм по господарству перевезень. М.: Управління статистики МПС, 2000, 64с.

 2. Інструктивні вказівки щодо заповнення форм обліку та звітності про виконання графіка руху поїздів. М.: Управління статистики МПС, 2001, 38с.

 3. Інструкція про складання звітів про чисельність та фонд заробітної плати працівників підприємств, установ і організацій, що входять в склад залізниць. № ЦЧУ-673. М.: МПС, 1999, 88с.

 4. Круглова В.Г., Полосаткіна Є.А. Статистика на залізничному транспорті. Навчальний посібник. Новосибірськ: Изд-во СГУПС, 2001. - 148с.

 5. Некрашевич В.І., Апатцев В.І. Управління експлуатацією локомотивів: Навчальний посібник. М.: РГОТУПС, 2000, 196с.

 6. Полосаткіна Е.А., Круглова В.Г. Статистика залізничного транспорту. Навчальний посібник. Ч. I. Новосибірськ: Изд-во СГУПС, 1997. - 113с

 7. Полосаткіна Є.А. Статистика залізничного транспорту. Навчальний посібник. Ч. II. Новосибірськ: Изд-во СГУПС, 1997. - 96с.

 8. Росія в цифрах: Короткий статистичний СБ М.: Держкомстат Росії, 2000. - 396с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Транспорт | Курсова
  306.3кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
  Статистичний аналіз діяльності комерційних банків (умовна вибірка показників по 20 банках)
  Статистичний аналіз використання земельних ресурсів
  Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів
  Розрахунок і аналіз показників виконання плану роботи та використання рухомого складу дороги
  Економіко-статистичний аналіз
  Статистичний аналіз зв`язку
  Статистичний аналіз вибіркових сукупностей
  Статистичний аналіз і прогнозування безробіття
© Усі права захищені
написати до нас