Статистика 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Задача 1
По одному з регіонів коефіцієнти руху населення склали (‰): прибуття - 14, смертності - 32, загального та природного приростів - 8 і 17. Визначте коефіцієнти механічного приросту, народжуваності і вибуття населення. Визначити абсолютну чисельність загального, природного та механічного приростів, їх природного та механічного поповнення, виходячи із середньорічної чисельності населення 5230 тис. чол.
Рішення:
1. Розрахуємо коефіцієнт народжуваності.
Коефіцієнт народжуваності може бути розрахований, використовуючи коефіцієнт природного приросту.
Коефіцієнт природного приросту - різниця загальних коефіцієнтів народжуваності і смертності [2, с. 134], який може бути розрахований в
До Є.П. = К р - К з (‰):
К р = К Е.П + Кс
К р = 17 +32 = 49 ‰.
2. Розрахуємо коефіцієнт механічного приросту населення:
Коефіцієнт механічного приросту населення може бути розрахований, використовуючи коефіцієнт загального приросту.
Виходячи з визначення, коефіцієнт загального приросту населення являє собою суму коефіцієнтів природного приросту і коефіцієнта механічного приросту населення:
До о.п. = К Є.П. + К м.п.
До м.п. = К о.п. - До Є.П.
К. м.п = 8-17
До м.п = -9 ‰.
3. Розрахуємо коефіцієнт вибуття населення, використовуючи коефіцієнт механічного приросту населення.
Виходячи з визначення, коефіцієнт механічного приросту становить суму коефіцієнтів прибуття і коефіцієнта вибуття.
К м. П. = К п + К в
К в = К м. П. - К п
До в =- 9-14
До в =- 23 ‰.
4. Розрахуємо абсолютну чисельність загального приросту населення за такою формулою:
, Де
До о.п. - коефіцієнт загального приросту ‰.
S - середньорічна чисельність населення, тис. чол.
,
О = 41,84 тис. чол.
5. Розрахуємо абсолютну чисельність природного приросту населення за такою формулою:
,

де
Е - абсолютна чисельність природного приросту населення, тис. чол.;
До Є.П. - коефіцієнт природного приросту населення ‰;
S - середньорічна чисельність населення, тис. чол.
,
Е = 88,91 тис. чол.;
6. Розрахуємо абсолютну чисельність механічного приросту населення за такою формулою:
,
де
М-абсолютна чисельність механічного приросту населення, тис. чол.;
До м.п. - коефіцієнт природного приросту населення ‰;
S - середньорічна чисельність населення, тис. чол.
,
М = -47,07 тис. чол.
7. Розрахуємо абсолютну чисельність природного поповнення населення за такою формулою:
Природне поповнення = ,
де
К р - коефіцієнт народжуваності ‰;
S - середньорічна чисельність населення, тис. чол.
Природне поповнення = ,
Природне поповнення = 256,27 тис. чол.
8. Розрахуємо абсолютну чисельність механічного поповнення населення за такою формулою:
Механічне поповнення = ,
де
До пр - коефіцієнт прибуття ‰;
S - середньорічна чисельність населення, тис. чол.
Механічне поповнення = ,
Механічне поповнення = 73,22 тис. чол.
Задача 2
Є такі дані:
Показники
Базисний рік
Звітний рік
Середньорічна чисельність населення, тис. чол.
575
689
Фонд особистого споживання населення, млн. руб.
1300
1545
Виплати і пільги з суспільних фондів споживання
480
590
Визначити:
1. Питома вага суспільних фондів споживання в загальному обсязі особистого споживання населення.
2. Виплати і пільги на душу населення.
3. Динаміку всього обсягу і душового рівня суспільних фондів споживання.
Рішення:
1. Розрахуємо питому вагу громадських фондів споживання в загальному обсязі особистого споживання населення.
У О.Ф. = - Базисний рік.
У О.Ф. = - Звітний рік.
2. Розрахуємо виплати та пільги у розрахунку на душу населення:
Душевой рівень виплат і пільг громадських фондів споживання розраховується як рівень виплат і пільг громадських фондів, віднесений до чисельності споживачів.
Базовий рік = = 0,83
Звітний рік = = 0,85
3. Динаміка показника розраховується як різниця між звітним і базовим роком:
Динаміка обсягу суспільних фондів споживання =
590 - 480 = 110.
Динаміка душового рівня фондів споживання = 0,85 - 0,83 = 0,02.
Завдання 3.
Є такі дані:
Підприємство
Видобуток вугілля, т.
Середньооблікова кількість робітників, чол.
Баз. рік
Отч. рік
Базис. рік
Отчетн. рік
Шахта
150
204
300
400
Розріз
500
1040
200
400
Всього
650
1244
500
800
Обчисліть:
1. Індекси продуктивності праці (змінного і постійного складу, структурних зрушень)
2. Вплив на загальну зміну видобутку вугілля:
а) середньооблікової чисельності робітників;
б) середньої вироблення робочого
Рішення: Розрахуємо індекси продуктивності праці постійного складу по вартісному методу:
,
де v 1, v 0 - продуктивність праці в натуральному виразі в звітному і базисному періодах на окремих ділянках, які виробляють однорідну продукцію;
q 1, q 0 - випуск продукції в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах;
Т 1, Т 0 - середня чисельність працівників промислово-виробничого персоналу в базисному і звітному періодах
- По шахті;
- По розрізу.
2. Розрахуємо індекс продуктивності праці змінного складу за такою формулою:

q 1, q 0 - випуск продукції в натуральному вираженні в звітному і базисному періодах в цілому по підприємству;
Т 1, Т 0 - середня чисельність працівників промислово-виробничого персоналу в базисному і звітному періодах в цілому по підприємству.

3. Розрахуємо структурні зрушення індексів продуктивності праці:

- По шахті;
- По розрізу.
Розрахуємо вплив на загальну зміну видобутку вугілля за рахунок зміни середньої облікової чисельності працівників розраховуємо за такою формулою:
Δ Q T = (Σ T 1-Σ T 0) * W 0, де
Δ Q T - Абс. зміна випуску продукції за рахунок динаміки чисельності працівників
T 1 - СР-спис. чисельність отч. періоду
T 0 - СР-спис. чілсенность баз. період
W 0 - вироблення баз. періоду
Δ Q T = (800 - 500) 1,3 = 390 т.
Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників видобуток вугілля в цілому зросла на 390 т.
Розрахуємо вплив на зміну видобутку вугілля середнього виробітку працівника за такою формулою:
ΔQ W = (W 1 - W 0) * Σ T 1
ΔQ W - абс. зміна випуску продукції за рахунок динаміки продуктивності праці;
W 1 - Порівн. вироблення отч. періоду
W 0 - Порівн. вироблення баз. періоду
T 1 - СР-спис. чисельність отч. періоду
ΔQ W = (1,5 - 1,3) 800 = 960 т.
Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок зміни середньої вироблення робочих видобуток вугілля в цілому зросла на 960 т.

Список використаної літератури
1. Бичкова С.Г., Аброскін А.А., Соціально - економічна статистика / під ред. М.Р. Ефімової .- М.: Вища освіта, 2008 .- 509с.
2. Єфімова М.Р., Соціально - економічна статистика: Підручник / М.Р. Єфімова .- М.: Вища освіта, 2009 .- 590С.
3. Йоду Є.В., Герасимов Б.І., Статистика / Є.В. Йоду, Б.І. Герасимов. - Тамбов: Видавництво ТДТУ, 2004 .- 104с.
4. Кошовий О.С., Основи статистики: Навчальний посібник / О.С. Кошовий .- Пенза: Видавництво пензенського державного університету, 2005 .- 168с.
5. Назаров М.Г., Назарова М.Г., Курс соціально - економічної статистики. Підручник / За ред. М.Г. Назарова .- М.: Омега - Л, 2007 .- 984с.
6. Сизова Т.М., Статистика: Навчальний посібник / Т.М. Сизова .- Спб: СпбГУ ІТМО, 2005 .- 190с.
7. Чернова Т.В., Економічна статистика: Навчальний посібник .- Таганрог: Видавництво ТРТУ, 2002 .- 140с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Контрольна робота
32.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Статистика 14
Статистика 9
Статистика 3
Статистика 12
Статистика 13
Статистика 15
Статистика 7
Статистика 11
Статистика 8
© Усі права захищені
написати до нас