Стандарт підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГрГУ ім. Янки Купали

Система метрологічного забезпечення виробництва

Дата введення 2000-05-01

1 ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ

Забезпечити єдність засобів вимірювань у виробництві шляхом належної експлуатації засобів вимірювань, їх зберігання та метрологічного контролю за засобами вимірювання.

2 МЕТА І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює організацію метрологічного забезпечення виробництва з метою забезпечення єдності заходів і вимірювань.

Вимоги стандарту поширюються на всі підрозділи і служби, які беруть участь у розробці, виготовленні, експлуатації та зберіганні засобів вимірювань.

Стандарт розроблений відповідно до вимог СТБ ІСО 9001-96, елемент 4.11.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

У процесі реалізації цього стандарту підприємства (СТН) відповідальності за виконання різних етапів робіт розподіляються наступним чином:

СТП 09-2000

3.1 Начальник центральної лабораторії вимірювальної техніки (ЩИТ) несе відповідальність за:

- Підготовку наказу про призначення відповідальних осіб за єдність мір і вимірювальних приладів;

- Своєчасну видачу метро логічних приписів на зняття приладів у ремонт та повірку;

- Підготовку графіка метрологічного контролю за СІ і його виконання;

3.2 Відповідальні за єдність мір і вимірювальних приладів у цехах, дільницях, відділах, лабораторіях, складах несуть відповідальність за:

- Своєчасне надання СІ на закріпленій ділянці на перевірку;

- Правильність експлуатації, зберігання і своєчасної заміни непридатних СІ;

3.3 Відповідальні особи за приладами КВП несуть відповідальність за:

- Своєчасне зняття приладів КВП для їх ремонту та повірки;

- Збереження, довговічність і правильну експлуатацію приладів КВП;

- Надання в лабораторій КВП інформації про точне місцезнаходження приладу КВП після його переустановки;

3.4 Технолог цеху несе відповідальність за:

СТП 09-2000

- Належне зберігання контрольних пристосування на робочих місцях;

- Своєчасне пред'явлення контрольних пристосувань у повірку;

- Вилучення забракованих контрольних пристроїв з робочих місць і постів ВТК і передачу їх у ремонт.

3.5. Комірник роздавальних комор несе відповідальність за:

- Належне зберігання калібрів, універсальних СІ і контрольних пристосуванні;

- Укомплектованість ящиків для СТК повіреними універсальними СІ;

- Своєчасну заміну калібрів на постах ВТК і робочих місцях;

- Своєчасне пред'явлення універсальних СІ на перевірку;

3.6. Начальник лабораторії КВП несе відповідальність за:

- Виконання графіка ремонту і здавання в повірку приладів КВП;

- Якість виконання ремонту приладів КВП

4 ОПИС ПРОЦЕСУ

4.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1.1 Рівень метрологічного забезпечення виробництва визначається:

СТП 09-2000

а) правильністю призначення методів і засобів вимірювань, контролю та випробувань для перевірки технологічних процесів і якості продукції;

б) забезпеченістю технологічних операцій засобами вимірювань (СІ) та методиками виконання вимірювань, відповідними вимогам нормативної документації;

в) правильністю установки, експлуатації, зберігання і технічною справністю засобів вимірювань;

г) правильністю виконання вимірювальних операцій відповідно до вимог нормативної документації щодо виконання вимірювань та випробувань;

д) постійним підвищенням кваліфікації персоналу, що виконує високоточні контрольно-вимірювальні операції і яка проводить ремонт та повірку засобів вимірювань;

е) наявністю централізованої метрологічної служби, яка виконує роботу відповідно до Положення про метрологічну службу і з вимогами основних стандартів системи забезпечення єдності вимірювань Республіки Білорусь.

4.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СІ

4.2.1 У всіх цехах, дільницях, відділах, лабораторіях, на складах, де експлуатуються СІ, призначаються наказом по заводу відповідальні особи за єдність мір і вимірювальних приладів, які зобов'язані забезпечувати своєчасне надання СІ

СТП 09-2000

на закріпленій ділянці на державну і відомчу перевірку відповідно до графіка, а також контролювати правильність експлуатації, зберігання і своєчасної заміни несправних і забракованих СІ, в тому числі приладів, переведених в індикатори. Наказ про призначення відповідальних осіб готує начальник ЦЛІГ.

4.2.2 У всіх цехах і ділянках заводу, де експлуатуються прилади КІП, розпорядженням головного інженера призначаються відповідальні особи за своєчасне зняття приладів КВП для їх ремонту, повірки та їх заміну. Розпорядження готують спільно начальники лабораторій КВП і ЦЛІТ.

4.2.3 Щомісячно до 30 числа ЦІІТ надає відповідальним особам (по п.4.2.2) метрологічні приписи (Додаток А) на пред'явлення приладів КВП в ремонт та повірку.

4.2.4 У метрологічному приписі вказуються найменування і тип СІ, межі вимірювання, заводський номер і термін, до якого дані ЗІ повинні бути пред'явлені в лабораторію КВП для ремонту та повірки. Приписи підписує начальник ЦЛІТ.

4.2.5 Відповідальні. Особи зобов'язані у строки, зазначені в метрологічних приписах, надавати прилади КІП в лабораторію КВП для ремонту та повірки, проводити їх заміну на обладнанні та в обігу на закріплених ділянках, а також

СТП 09-2000

вживати заходів щодо забезпечення збереження, довговічності приладів та їх правильної експлуатації.

4.2.6 Відповідальні особи зобов'язані після встановлення приладів, отриманих з лабораторії КВП після повірки або з обмінного фонду, повідомити в лабораторію КВП точне місцезнаходження приладу (цех, лінія, верстат, інвентарний номер і т.д.) для полегшення їх подальшого пошуку і введення цих даних у комп'ютер.

4.2.7 Начальник ділянки (майстер, технолог, бригадир) поряд з особою, відповідальною за станом вимірювальної техніки в цеху, також несе відповідальність за її стан на своїй ділянці.

4.2.8 Начальник ділянки (технолог, майстер, бригадир, наладчик) зобов'язаний:

а) дотримуватися термінів повірки вимірювальних засобів, не допускати використання несправних або неперевірених приладів;

б) забезпечувати належне зберігання всіх СІ;

в) у всіх випадках, коли справність або точність СІ викликає сумнів, звертатися в метрологічну службу заводу;

г) інструктувати робочих своєї ділянки з питань, пов'язаних з правильною експлуатацією та зберіганням СІ, не допускати до роботи з вимірювальною технікою осіб, які не вивчили її.

СТП 09-2000

4.3 ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ СІ

4.3.1 Резервні ЗІ повинні зберігатися в сухих опалювальних приміщеннях з температурою навколишнього середовища, обумовленої відповідної нормативної документації.

4.3.2 Калібри, прийняті в контрольно-перевірному пункті (КГЕ1) калібрів, повинні бути сказані індустріальний нашарувати і зберігатися в роздавальної комори на спеціальних чарункових стелажах. На кожній клітинці повинна бути бирка із зазначенням шифру калібру, який знаходиться в цій комірці.

4.3.3 На робочі місця і посади ВТК калібри повинні розносити працівники роздавальної комори в спеціальній тарі.

4.3.4 На постах ВТК калібри повинні знаходитися у спеціальній тарі, узгодженої з ВТК, ПЗ і 1ЩГГ.

На робочих місцях верстатників (операторів) калібри повинні зберігатися в тумбочках, у спеціально відведеному місці, що виключає їх пошкодження,

4.3.5 Універсальні засоби лінійно-кутових вимірювань повинні зберігатися в роздавальної комори на спеціальних стелажах.

4.3.6 Універсальні СІ на постах ВТК повинні знаходитися в

спеціальних ящиках, які працівники ВТК отримують на початку зміни

і в кінці зміни здають в роздавальну комору. Ящики повинні бути укомплектовані повіреним універсальним

СТП 09-2000

вимірювач у відповідності з технологічним процесом. На робочих місцях верстатників (операторів) універсальні ЗІ повинні зберігатися в тумбочках, у спеціально відведеному місці, що виключає їх пошкодження.

4.3.7 Контрольні пристосування повинні зберігатися в роздавальної комори на спеціальних стелажах.

4.3.8 Контрольні пристосування на постах ВТК повинні перебувати під спеціальними чохлами, що оберігають їх від стружки, бруду та пилу. Контрольні пристосування на робочих місцях верстатників (операторів) повинні перебувати на тумбочках.

4.3.9 На всіх постах ВТК і робочих місцях, де експлуатуються контрольні пристосування повинні бути контрольно-інструкційні карти для роботи на контрольних пристроях.

4.3.10 Забраковані контрольні пристосування з постів ВТК і робочих місць долени бути вилучені технологом цеху і передані в ремонт.

4.3.11 Резервні прилади КВП повинні зберігатися у коморі лабораторії КВП на спеціальних стелажах.

4.4 ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СІ

4.4.1 Метро логічний контроль за СІ, що знаходяться в експлуатації в цехах заводу і зберігаються в роздавальних коморах, проводиться працівниками ЦЛІТ, які проводять їх перевірку. Контроль здійснюється відповідно до вимог СТБ8006-95

СТП 09-2000

"Система забезпечення єдності вимірювань Республіки Білорусь. Державний метрологічний нагляд і метрологічний контроль. Основні положення.

4.4.2 Метрологічний контроль проводиться відповідно до графіка на поточний рік (Додаток Б), куди включено контроль за універсальними засобами. Лінійно-кутових вимірювань, контрольними пристосуваннями і приладами КВП. Графік розробляє начальник ВДІТ і стверджує заступник директора з якості.

4.4.3 Щомісячно, до 5 числа поточного місяця всім працівникам ЦЛІТ, проводять метрологічний контроль, за підписом начальника ЦЛІТ видається припис (Додаток В) на проведення метрологічного контролю, відповідно до графіка.

4.4.4 При метрологічному контролі повинні бути зафіксовані застосовувані несправні, забраковані, неповірені, із закінченим терміном повірки СІ.

4.4.5 Результати метрологічного контролю повинні бути оформлені документально (Додаток В), з ними повинен бути ознайомлений під розпис відповідальний за метрологічне забезпечення на даній ділянці.

4.4.7 Працівники, які проводять метрологічний контроль, визначають своєчасність повірки СІ згідно відміток у

СТП 09-2000

метрологічних паспортах, клейм на приладах КВП і бирок на випробувальному обладнанні.

4.4.8 Метрологічний контроль за експлуатацією калібрів проводять працівники ЦЖГ шляхом участі у перевірці дотримання технологічної дисципліни. Зауваження вказуються в актах перевірки.

5 ПОСИЛАННЯ НА ДОКУМЕНТАЦІЮ

У цьому стандарті підприємства містяться посилання на такі нормативні документи:

1. СТБ 8006-95 Система забезпечення єдності вимірювань Республіки Білорусь

Державний метрологічний нагляд і метрологічний контроль Основні положення

2. СТБ ІСО 9001-96 Системи якості

Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні.

СТП 09-2000


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
21.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Стандарт DECT
Аудиторський стандарт
Система стандарт-кост
Міжнародний стандарт аудиту
Стандарт субстандарт нонстандарт
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
Міжнародний стандарт ISO 9001
Державний стандарт загальної освіти
Облік витрат за системою Стандарт кост
© Усі права захищені
написати до нас